summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/sk.po
blob: d0020ba086fe7bd736f4a34ed71cc5a7de61223d (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
# metacity Slovak translation.
# Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.
# Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>, 2001.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity\n"
"POT-Creation-Date: 2001-12-13 14:39+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2001-12-13 14:39CET\n"
"Last-Translator: Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 0.9.6\n"

#: src/display.c:155
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť displej X Window '%s'\n"

#: src/errors.c:93
#, c-format
msgid ""
"Lost connection to the display '%s';\n"
"most likely the X server was shut down or you killed/destroyed\n"
"the window manager.\n"
msgstr ""
"Stratené spojenie s displejom '%s'.\n"
"Asi sa X server vypol alebo ste zabili správcu okien.\n"

#: src/errors.c:100
#, c-format
msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
msgstr "Kritická chyba V/V %d (%s) na displeji '%s'\n"

#: src/frames.c:231
msgid "Left edge"
msgstr "Ľavý okraj"

#: src/frames.c:231
msgid "Left window edge width"
msgstr "Šírka ľavého okraja okna"

#: src/frames.c:232
msgid "Right edge"
msgstr "Pravý okraj"

#: src/frames.c:232
msgid "Right window edge width"
msgstr "Šírka oravého okraja okna"

#: src/frames.c:233
msgid "Bottom edge"
msgstr "Dolný okraj"

#: src/frames.c:233
msgid "Bottom window edge height"
msgstr "Šírka oolného okraja okna"

#: src/frames.c:235
msgid "Title border"
msgstr "Okraj okolo titulku"

#: src/frames.c:235
msgid "Border around title area"
msgstr "Okraj okolo oblasti titulku"

#: src/frames.c:236
msgid "Text border"
msgstr "Okraj okolo textu"

#: src/frames.c:236
msgid "Border around window title text"
msgstr "Okraj okolo textu titulku okna"

#: src/frames.c:238
msgid "Spacer padding"
msgstr "Medzera oddeľovača"

#: src/frames.c:238
msgid "Padding on either side of spacer"
msgstr "Medzery na každej strane oddeľovača"

#: src/frames.c:239
msgid "Spacer width"
msgstr "Šírka oddeľovača"

#: src/frames.c:239
msgid "Width of spacer"
msgstr "Šírka oddeľovača"

#: src/frames.c:240
msgid "Spacer height"
msgstr "Výška oddeľovača"

#: src/frames.c:240
msgid "Height of spacer"
msgstr "Výška oddeľovača"

#. same as right_width left_width by default
#: src/frames.c:243
msgid "Right inset"
msgstr "Pravá vzdialenosť"

#: src/frames.c:243
msgid "Distance of buttons from right edge of frame"
msgstr "Vzdialenosť tlačidiel od pravého okraja rámu"

#: src/frames.c:244
msgid "Left inset"
msgstr "Ľavá vzdialenosť"

#: src/frames.c:244
msgid "Distance of menu button from left edge of frame"
msgstr "Vzdialenosť tlačidiel od ľavého okraja rámu"

#: src/frames.c:246
msgid "Button width"
msgstr "Šírka tlačidiel"

#: src/frames.c:246
msgid "Width of buttons"
msgstr "Šírka tlačidiel"

#: src/frames.c:247
msgid "Button height"
msgstr "Výška tlačidiel"

#: src/frames.c:247
msgid "Height of buttons"
msgstr "Výška tlačidiel"

#: src/frames.c:249
msgid "Button border"
msgstr "Okraj tlačidiel"

#: src/frames.c:249
msgid "Border around buttons"
msgstr "Okraj okolo tlačidiel"

#: src/frames.c:250
msgid "Inner button border"
msgstr "Vnútorný okraj tlačidiel"

#: src/frames.c:250
msgid "Border around the icon inside buttons"
msgstr "Okraj okolo ikony na tlačidlách"

#: src/frames.c:891
msgid "Close Window"
msgstr "Zavrieť okno"

#: src/frames.c:894
msgid "Window Menu"
msgstr "Menu okna"

#: src/frames.c:897
msgid "Minimize Window"
msgstr "Minimalizovať okno"

#: src/frames.c:900
msgid "Maximize Window"
msgstr "Maximalizovať okno"

#: src/frames.c:903
msgid "Unmaximize Window"
msgstr "Odmaximalizovať okno"

#: src/keybindings.c:215
#, c-format
msgid ""
"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
"binding\n"
msgstr "Iný program už používa kláves %s s modifikátormi %x ako klávesovú skratku.\n"

#: src/menu.c:48
msgid "_Close"
msgstr "_Zavrieť"

#: src/menu.c:49
msgid "_Minimize"
msgstr "_Minimalizovať"

#: src/menu.c:50
msgid "Ma_ximize"
msgstr "Ma_ximalizovať"

#: src/menu.c:51
msgid "_Unmaximize"
msgstr "_Odmaximalizovať"

#: src/menu.c:52
msgid "_Shade"
msgstr "Za_baliť"

#: src/menu.c:53
msgid "U_nshade"
msgstr "_Rozbaliť"

#: src/menu.c:54
msgid "Mo_ve"
msgstr "_Presunúť"

#: src/menu.c:55
msgid "_Resize"
msgstr "Zmeniť _veľkosť"

#. separator
#: src/menu.c:57
msgid "Put on _All Workspaces"
msgstr "Na _všetky plochy"

#: src/menu.c:58
msgid "Only on _This Workspace"
msgstr "Len na _tejto ploche"

#: src/menu.c:261
#, c-format
msgid "Only on workspace %s%d"
msgstr "Len na ploche %s%d"

#: src/menu.c:264
#, c-format
msgid "Move to workspace %s%d"
msgstr "Presunúť na plochu %s%d"

#: src/screen.c:174
#, c-format
msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
msgstr "Obrazovka %d na displeji '%s' nie je platná\n"

#: src/screen.c:189
#, c-format
msgid "Screen %d on display '%s' already has a window manager\n"
msgstr "Obrazovka %d na displeji '%s' už má správcu okien\n"

#: src/session.c:760 src/session.c:767
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť priečinok '%s': %s\n"

#: src/session.c:777
#, c-format
msgid "Could not open session file '%s' for writing: %s\n"
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť súbor sedenia '%s' pre zápis: %s\n"

#: src/session.c:909
#, c-format
msgid "Error writing session file '%s': %s\n"
msgstr "Chyba pri zápise súboru sedenia '%s': %s\n"

#: src/session.c:914
#, c-format
msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
msgstr "Chyba pri zatváraní súboru sedenia '%s': %s\n"

#: src/session.c:988
#, c-format
msgid "Failed to read saved session file %s: %s\n"
msgstr "Nepodarilo sa prečítať uložený súbor sedenia %s: %s\n"

#: src/session.c:1022
#, c-format
msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
msgstr "Nepodarilo sa spracovať uložený súbor sedenia: %s\n"

#: src/session.c:1060
msgid "nested <window> tag"
msgstr "vnorená značka <window>"

#: src/session.c:1110 src/session.c:1142
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <window> element"
msgstr "Neznámy atribúť %s v elemente <window>"

#: src/session.c:1202
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <geometry> element"
msgstr "Neznámy atribúť %s v elemente <geometry>"

#: src/session.c:1222
#, c-format
msgid "Unknown element %s"
msgstr "Neznámy element %s"

#. someone is on crack
#: src/window.c:2939
#, c-format
msgid "Window %s sets max width %d less than min width %d, disabling resize\n"
msgstr ""
"Okno %s nastavuje maximálnu šírku %d menšiu ako je minimálna šírka %d, "
"vypínam zmenu veľkosťi\n"

#. another cracksmoker
#: src/window.c:2949
#, c-format
msgid "Window %s sets max height %d less than min height %d, disabling resize\n"
msgstr ""
"Okno %s nastavuje maximálnu výšku %d menšiu ako je minimálna výška %d, "
"vypínam zmenu veľkosťi\n"