summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/sk.po
blob: 470da1940618af6351e732023535e97754504a25 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
# metacity Slovak translation.
# Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.
# Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>, 2001.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity\n"
"POT-Creation-Date: 2002-01-09 10:57+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-01-09 11:04CET\n"
"Last-Translator: Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 0.9.5\n"

#: src/display.c:156
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť displej X Window '%s'\n"

#: src/errors.c:93
#, c-format
msgid ""
"Lost connection to the display '%s';\n"
"most likely the X server was shut down or you killed/destroyed\n"
"the window manager.\n"
msgstr ""
"Stratené spojenie s displejom '%s'.\n"
"Asi sa X server vypol alebo ste zabili správcu okien.\n"

#: src/errors.c:100
#, c-format
msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
msgstr "Kritická chyba V/V %d (%s) na displeji '%s'\n"

#: src/frames.c:232
msgid "Left edge"
msgstr "Ľavý okraj"

#: src/frames.c:232
msgid "Left window edge width"
msgstr "Šírka ľavého okraja okna"

#: src/frames.c:233
msgid "Right edge"
msgstr "Pravý okraj"

#: src/frames.c:233
msgid "Right window edge width"
msgstr "Šírka oravého okraja okna"

#: src/frames.c:234
msgid "Bottom edge"
msgstr "Dolný okraj"

#: src/frames.c:234
msgid "Bottom window edge height"
msgstr "Šírka oolného okraja okna"

#: src/frames.c:236
msgid "Title border"
msgstr "Okraj okolo titulku"

#: src/frames.c:236
msgid "Border around title area"
msgstr "Okraj okolo oblasti titulku"

#: src/frames.c:237
msgid "Text border"
msgstr "Okraj okolo textu"

#: src/frames.c:237
msgid "Border around window title text"
msgstr "Okraj okolo textu titulku okna"

#: src/frames.c:239
msgid "Spacer padding"
msgstr "Medzera oddeľovača"

#: src/frames.c:239
msgid "Padding on either side of spacer"
msgstr "Medzery na každej strane oddeľovača"

#: src/frames.c:240
msgid "Spacer width"
msgstr "Šírka oddeľovača"

#: src/frames.c:240
msgid "Width of spacer"
msgstr "Šírka oddeľovača"

#: src/frames.c:241
msgid "Spacer height"
msgstr "Výška oddeľovača"

#: src/frames.c:241
msgid "Height of spacer"
msgstr "Výška oddeľovača"

#. same as right_width left_width by default
#: src/frames.c:244
msgid "Right inset"
msgstr "Pravá vzdialenosť"

#: src/frames.c:244
msgid "Distance of buttons from right edge of frame"
msgstr "Vzdialenosť tlačidiel od pravého okraja rámu"

#: src/frames.c:245
msgid "Left inset"
msgstr "Ľavá vzdialenosť"

#: src/frames.c:245
msgid "Distance of menu button from left edge of frame"
msgstr "Vzdialenosť tlačidiel od ľavého okraja rámu"

#: src/frames.c:247
msgid "Button width"
msgstr "Šírka tlačidiel"

#: src/frames.c:247
msgid "Width of buttons"
msgstr "Šírka tlačidiel"

#: src/frames.c:248
msgid "Button height"
msgstr "Výška tlačidiel"

#: src/frames.c:248
msgid "Height of buttons"
msgstr "Výška tlačidiel"

#: src/frames.c:250
msgid "Button border"
msgstr "Okraj tlačidiel"

#: src/frames.c:250
msgid "Border around buttons"
msgstr "Okraj okolo tlačidiel"

#: src/frames.c:251
msgid "Inner button border"
msgstr "Vnútorný okraj tlačidiel"

#: src/frames.c:251
msgid "Border around the icon inside buttons"
msgstr "Okraj okolo ikony na tlačidlách"

#: src/frames.c:892
msgid "Close Window"
msgstr "Zavrieť okno"

#: src/frames.c:895
msgid "Window Menu"
msgstr "Menu okna"

#: src/frames.c:898
msgid "Minimize Window"
msgstr "Minimalizovať okno"

#: src/frames.c:901
msgid "Maximize Window"
msgstr "Maximalizovať okno"

#: src/frames.c:904
msgid "Unmaximize Window"
msgstr "Odmaximalizovať okno"

#: src/keybindings.c:215
#, c-format
msgid ""
"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
"binding\n"
msgstr "Iný program už používa kláves %s s modifikátormi %x ako klávesovú skratku.\n"

#: src/main.c:252
#, c-format
msgid "Failed to restart: %s\n"
msgstr "Nepodarilo znovu spustiť: %s\n"

#: src/menu.c:48
msgid "_Close"
msgstr "_Zavrieť"

#: src/menu.c:49
msgid "_Minimize"
msgstr "_Minimalizovať"

#: src/menu.c:50
msgid "Ma_ximize"
msgstr "Ma_ximalizovať"

#: src/menu.c:51
msgid "_Unmaximize"
msgstr "_Odmaximalizovať"

#: src/menu.c:52
msgid "_Shade"
msgstr "Za_baliť"

#: src/menu.c:53
msgid "U_nshade"
msgstr "_Rozbaliť"

#: src/menu.c:54
msgid "Mo_ve"
msgstr "_Presunúť"

#: src/menu.c:55
msgid "_Resize"
msgstr "Zmeniť _veľkosť"

#. separator
#: src/menu.c:57
msgid "Put on _All Workspaces"
msgstr "Na _všetky plochy"

#: src/menu.c:58
msgid "Only on _This Workspace"
msgstr "Len na _tejto ploche"

#: src/menu.c:261
#, c-format
msgid "Only on workspace %s%d"
msgstr "Len na ploche %s%d"

#: src/menu.c:264
#, c-format
msgid "Move to workspace %s%d"
msgstr "Presunúť na plochu %s%d"

#: src/prefs.c:264 src/prefs.c:280 src/prefs.c:296 src/prefs.c:312
#: src/prefs.c:332
#, c-format
msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
msgstr "GConf kľúč \"%s\" má nastavený neplatný typ\n"

#: src/prefs.c:365
#, c-format
msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value"
msgstr "GConf kľúč \"%s\" má nastavený neplatnú hodnotu"

#: src/prefs.c:399
#, c-format
msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
msgstr "Nepodarilo sa spracovať popis písma \"%s\" z GConf kľúča %s\n"

#: src/prefs.c:436
#, c-format
msgid "%d stored in GConf key %s is not a valid font size\n"
msgstr "%d uložená v GConf kľúči %s nie je platná veľkosť písma\n"

#: src/prefs.c:462
#, c-format
msgid ""
"%d stored in GConf key %s is not a reasonable number of workspaces, current "
"maximum is %d\n"
msgstr ""
"%d uložená v GConf kľúči %s nie je rozumný počet pracovných plôch, "
"momentálne maximum je %d\n"

#: src/screen.c:174
#, c-format
msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
msgstr "Obrazovka %d na displeji '%s' nie je platná\n"

#: src/screen.c:190
#, c-format
msgid "Screen %d on display '%s' already has a window manager\n"
msgstr "Obrazovka %d na displeji '%s' už má správcu okien\n"

#: src/screen.c:268
#, c-format
msgid "Could not release screen %d on display '%s'\n"
msgstr "Nepodarilo sa uvoľniť obrazovku %d na displeji '%s'\n"

#: src/session.c:760 src/session.c:767
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť priečinok '%s': %s\n"

#: src/session.c:777
#, c-format
msgid "Could not open session file '%s' for writing: %s\n"
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť súbor sedenia '%s' pre zápis: %s\n"

#: src/session.c:909
#, c-format
msgid "Error writing session file '%s': %s\n"
msgstr "Chyba pri zápise súboru sedenia '%s': %s\n"

#: src/session.c:914
#, c-format
msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
msgstr "Chyba pri zatváraní súboru sedenia '%s': %s\n"

#: src/session.c:988
#, c-format
msgid "Failed to read saved session file %s: %s\n"
msgstr "Nepodarilo sa prečítať uložený súbor sedenia %s: %s\n"

#: src/session.c:1022
#, c-format
msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
msgstr "Nepodarilo sa spracovať uložený súbor sedenia: %s\n"

#: src/session.c:1060
msgid "nested <window> tag"
msgstr "vnorená značka <window>"

#: src/session.c:1110 src/session.c:1142
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <window> element"
msgstr "Neznámy atribúť %s v elemente <window>"

#: src/session.c:1202
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <geometry> element"
msgstr "Neznámy atribúť %s v elemente <geometry>"

#: src/session.c:1222
#, c-format
msgid "Unknown element %s"
msgstr "Neznámy element %s"

#. someone is on crack
#: src/window.c:3058
#, c-format
msgid "Window %s sets max width %d less than min width %d, disabling resize\n"
msgstr ""
"Okno %s nastavuje maximálnu šírku %d menšiu ako je minimálna šírka %d, "
"vypínam zmenu veľkosťi\n"

#. another cracksmoker
#: src/window.c:3068
#, c-format
msgid "Window %s sets max height %d less than min height %d, disabling resize\n"
msgstr ""
"Okno %s nastavuje maximálnu výšku %d menšiu ako je minimálna výška %d, "
"vypínam zmenu veľkosťi\n"

#: src/xprops.c:53
#, c-format
msgid ""
"Window 0x%lx has property %s that was expected to have type %s format %d and "
"actually has type %s format %d n_items %d\n"
msgstr ""
"Okno 0x%lx má vlastnosť %s, ktorá má mať typ %s, formát %d a "
"v skutočnosti má typ %s a formát %d, počet položiek %d\n"

#: src/xprops.c:281
#, c-format
msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8\n"
msgstr "Vlastnosť %s pre okno 0x%lx obsahuje neplatné UTF-8\n"