summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/no.po
blob: d01389cc1d521f5d71ded466f713d222963787e5 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity 0.1\n"
"POT-Creation-Date: 2002-02-10 12:10+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-02-10 12:26+0100\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian (bokmål) <i18n-no@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: src/display.c:163
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
msgstr "Feil under åpning av X Window System skjerm «%s»\n"

#: src/errors.c:93
#, c-format
msgid ""
"Lost connection to the display '%s';\n"
"most likely the X server was shut down or you killed/destroyed\n"
"the window manager.\n"
msgstr ""
"Mistet forbindelsen til skjerm «%s»;\n"
"sannsynligvis ble X-tjeneren stengt ned eller kanskje du drepte/ødela\n"
"vindushåndtereren.\n"

#: src/errors.c:100
#, c-format
msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
msgstr "Fatal IU-feil %d (%s) på skjerm «%s».\n"

#: src/frames.c:638
msgid "Close Window"
msgstr "Lukk vindu"

#: src/frames.c:641
msgid "Window Menu"
msgstr "Vindumeny"

#: src/frames.c:644
msgid "Minimize Window"
msgstr "Minimer vindu"

#: src/frames.c:647
msgid "Maximize Window"
msgstr "Maksimer vindu"

#: src/frames.c:650
msgid "Unmaximize Window"
msgstr "Gjenopprett vindu"

#: src/keybindings.c:228
#, c-format
msgid ""
"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
"binding\n"
msgstr ""
"Et annet program bruker allerede nøkkelen %s med modifikatorer %x som "
"binding\n"

#: src/main.c:227
#, c-format
msgid "Could not find a theme! Be sure %s exits and contains the usual themes."
msgstr "Kunne ikke finne et tema! Sjekk at %s eksisterer og inneholder de vanlige temaene."

#: src/main.c:273
#, c-format
msgid "Failed to restart: %s\n"
msgstr "Feil under omstart: %s\n"

#: src/menu.c:49
msgid "_Close"
msgstr "_Lukk"

#: src/menu.c:50
msgid "_Minimize"
msgstr "_Minimer"

#: src/menu.c:51
msgid "Ma_ximize"
msgstr "Ma_ksimer"

#: src/menu.c:52
msgid "_Unmaximize"
msgstr "_Gjenopprett"

#: src/menu.c:53
msgid "_Shade"
msgstr "_Skyggelegg"

#: src/menu.c:54
msgid "U_nshade"
msgstr "Fjer_n skygge"

#: src/menu.c:55
msgid "Mo_ve"
msgstr "_Flytt"

#: src/menu.c:56
msgid "_Resize"
msgstr "End_re størrelse"

#. separator
#: src/menu.c:58
msgid "Put on _All Workspaces"
msgstr "Plasser på _alle arbeidsområder"

#: src/menu.c:59
msgid "Only on _This Workspace"
msgstr "Kun på de_tte arbeidsområdet"

#: src/menu.c:298
#, c-format
msgid "Only on workspace %s%d"
msgstr "Kun på arbeidsområde %s%d"

#: src/menu.c:301
#, c-format
msgid "Move to workspace %s%d"
msgstr "Flytt til arbeidsområde %s%d"

#: src/prefs.c:281 src/prefs.c:297 src/prefs.c:313 src/prefs.c:329
#: src/prefs.c:345 src/prefs.c:365 src/prefs.c:381
#, c-format
msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
msgstr "GConf-nøkkel «%s» er satt til en ugyldig type\n"

#: src/prefs.c:415
#, c-format
msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value"
msgstr "GConf-nøkkel «%s» er satt til en ugyldig verdi"

#: src/prefs.c:487
#, c-format
msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
msgstr "Kunne ikke tolke skriftbeskrivelsen «%s» fra GConf-nøkkel %s\n"

#: src/prefs.c:524
#, c-format
msgid "%d stored in GConf key %s is not a valid font size\n"
msgstr "%d lagret i GConf-nøkkel %s er ikke en gyldig skriftstørrelse\n"

#: src/prefs.c:550
#, c-format
msgid ""
"%d stored in GConf key %s is not a reasonable number of workspaces, current "
"maximum is %d\n"
msgstr ""
"%d lagret i GConf-nøkkel %s er ikke et lesbart antall arbeidsområder, aktivt "
"maksimum er %d\n"

#: src/screen.c:177
#, c-format
msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
msgstr "Skjerm %d på display «%s» er ugyldig\n"

#: src/screen.c:193
#, c-format
msgid "Screen %d on display '%s' already has a window manager\n"
msgstr "Skjerm %d på display «%s» har allerede en vindushåndterer\n"

#: src/screen.c:271
#, c-format
msgid "Could not release screen %d on display '%s'\n"
msgstr "Kunne ikke slippe skjerm %d på display «%s»\n"

#: src/session.c:770 src/session.c:777
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
msgstr "Kunne ikke opprette katalog «%s»: %s\n"

#: src/session.c:787
#, c-format
msgid "Could not open session file '%s' for writing: %s\n"
msgstr "Kunne ikke åpne sesjonsfil «%s» for skriving: %s\n"

#: src/session.c:919
#, c-format
msgid "Error writing session file '%s': %s\n"
msgstr "Feil under skriving av sesjonsfil «%s»: %s\n"

#: src/session.c:924
#, c-format
msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
msgstr "Feil under lukking av sesjonsfil «%s»: %s\n"

#: src/session.c:998
#, c-format
msgid "Failed to read saved session file %s: %s\n"
msgstr "Feil under lesing av lagret sesjonsfil %s: %s\n"

#: src/session.c:1032
#, c-format
msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
msgstr "Feil under tolking av lagret sesjonsfil: %s\n"

#: src/session.c:1070
msgid "nested <window> tag"
msgstr "<window> tag med flere nivåer"

#: src/session.c:1120 src/session.c:1152
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <window> element"
msgstr "Ukjent attributt %s på <window>-element"

#: src/session.c:1212
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <geometry> element"
msgstr "Ukjent attributt %s på <geometry>-element"

#: src/session.c:1232
#, c-format
msgid "Unknown element %s"
msgstr "Ukjent element %s"

#: src/theme-parser.c:223 src/theme-parser.c:241
#, c-format
msgid "Line %d character %d: %s"
msgstr "Linje %d tegn %d: %s"

#: src/theme-parser.c:395
#, c-format
msgid "Attribute \"%s\" repeated twice on the same <%s> element"
msgstr "Attributt «%s» gjentatt to ganger på samme <%s>-element"

#: src/theme-parser.c:413 src/theme-parser.c:438
#, c-format
msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
msgstr "Attributt «%s» er ugyldig på <%s>-element i denne konteksten"

#: src/theme-parser.c:466
#, c-format
msgid "Could not parse \"%s\" as an integer"
msgstr "Kunne ikke lese «%s» som et heltall"

#: src/theme-parser.c:475 src/theme-parser.c:529
#, c-format
msgid "Did not understand trailing characters \"%s\" in string \"%s\""
msgstr "Forsto ikke etterslepende tegn «%s» i streng «%s»"

#: src/theme-parser.c:484
#, c-format
msgid "Integer %ld must be positive"
msgstr "Heltall %ld må være positivt"

#: src/theme-parser.c:492
#, c-format
msgid "Integer %ld is too large, current max is %d"
msgstr "Heltall %ld er for stort, maksimalverdien er %d"

#: src/theme-parser.c:520
#, c-format
msgid "Could not parse \"%s\" as a floating point number"
msgstr "Kunne ikke lese «%s» som et flyttall"

#: src/theme-parser.c:551
#, c-format
msgid "Boolean values must be \"true\" or \"false\" not \"%s\""
msgstr "Bolske verdier må være «sann» eller «usann» ikke «%s»"

#: src/theme-parser.c:571
#, c-format
msgid "Angle must be between 0.0 and 360.0, was %g\n"
msgstr "Vinkelen må være mellom 0.0 og 360.0, var %g\n"

#: src/theme-parser.c:591
#, c-format
msgid "Alpha must be between 0.0 (invisible) and 1.0 (fully opaque), was %g\n"
msgstr ""

#: src/theme-parser.c:624
#, c-format
msgid ""
"Invalid title scale \"%s\" (must be one of xx-small,x-small,small,medium,"
"large,x-large,xx-large)\n"
msgstr ""

#: src/theme-parser.c:669 src/theme-parser.c:677 src/theme-parser.c:2641
#: src/theme-parser.c:2730 src/theme-parser.c:2737 src/theme-parser.c:2744
#, c-format
msgid "No \"%s\" attribute on element <%s>"
msgstr "Ingen attributt «%s» på element <%s>"

#: src/theme-parser.c:735 src/theme-parser.c:799 src/theme-parser.c:837
#: src/theme-parser.c:914 src/theme-parser.c:964 src/theme-parser.c:972
#: src/theme-parser.c:1028 src/theme-parser.c:1036
#, c-format
msgid "No \"%s\" attribute on <%s> element"
msgstr "Ingen attributt «%s» på <%s>-element"

#: src/theme-parser.c:751 src/theme-parser.c:807 src/theme-parser.c:845
#: src/theme-parser.c:922
#, c-format
msgid "<%s> name \"%s\" used a second time"
msgstr "<%s> navn «%s» brukt på nytt"

#: src/theme-parser.c:763 src/theme-parser.c:857 src/theme-parser.c:934
#, c-format
msgid "<%s> parent \"%s\" has not been defined"
msgstr "<%s> opphav «%s» er ikke definert"

#: src/theme-parser.c:870
#, c-format
msgid "<%s> geometry \"%s\" has not been defined"
msgstr "<%s> geometri «%s» er ikke definert"

#: src/theme-parser.c:883
#, c-format
msgid "<%s> must specify either a geometry or a parent that has a geometry"
msgstr "<%s> må spesifisere enten en geometri eller et opphav som har geometri"

#: src/theme-parser.c:982
#, c-format
msgid "Unknown type \"%s\" on <%s> element"
msgstr "Ukjent type «%s» på <%s>-element"

#: src/theme-parser.c:993
#, c-format
msgid "Unknown style_set \"%s\" on <%s> element"
msgstr "Ukjent style_set «%s» på <%s>-element"

#: src/theme-parser.c:1001
#, c-format
msgid "Window type \"%s\" has already been assigned a style set"
msgstr ""

#: src/theme-parser.c:1045
#, c-format
msgid "Unknown function \"%s\" for menu icon"
msgstr "Ukjent funksjon for «%s» for menyikon"

#: src/theme-parser.c:1054
#, c-format
msgid "Unknown state \"%s\" for menu icon"
msgstr "Ukjent tilstand «%s» for menyikon"

#: src/theme-parser.c:1062
#, c-format
msgid "Theme already has a menu icon for function %s state %s"
msgstr ""

#: src/theme-parser.c:1079 src/theme-parser.c:2949 src/theme-parser.c:3028
#, c-format
msgid "No <draw_ops> with the name \"%s\" has been defined"
msgstr ""

#: src/theme-parser.c:1094 src/theme-parser.c:1158 src/theme-parser.c:1356
#: src/theme-parser.c:2829 src/theme-parser.c:2883 src/theme-parser.c:3043
#: src/theme-parser.c:3220 src/theme-parser.c:3258 src/theme-parser.c:3296
#: src/theme-parser.c:3334
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed below <%s>"
msgstr "Element <%s> er ikke tillatt under <%s>"

#: src/theme-parser.c:1184 src/theme-parser.c:1258
#, c-format
msgid "No \"name\" attribute on element <%s>"
msgstr "Ingen «name»-attributt <%s>-element"

#: src/theme-parser.c:1191
#, c-format
msgid "No \"value\" attribute on element <%s>"
msgstr "Ingen «value»-attributt på element <%s>"

#: src/theme-parser.c:1221
#, c-format
msgid "Distance \"%s\" is unknown"
msgstr "Avstand «%s» er ukjent"

#: src/theme-parser.c:1265
#, c-format
msgid "No \"top\" attribute on element <%s>"
msgstr ""

#: src/theme-parser.c:1272
#, c-format
msgid "No \"bottom\" attribute on element <%s>"
msgstr ""

#: src/theme-parser.c:1279
#, c-format
msgid "No \"left\" attribute on element <%s>"
msgstr ""

#: src/theme-parser.c:1286
#, c-format
msgid "No \"right\" attribute on element <%s>"
msgstr ""

#: src/theme-parser.c:1318
#, c-format
msgid "Border \"%s\" is unknown"
msgstr "Grense «%s» er ukjent"

#: src/theme-parser.c:1466 src/theme-parser.c:1576 src/theme-parser.c:1679
#: src/theme-parser.c:1866 src/theme-parser.c:2574
#, c-format
msgid "No \"color\" attribute on element <%s>"
msgstr ""

#: src/theme-parser.c:1473
#, c-format
msgid "No \"x1\" attribute on element <%s>"
msgstr "Ingen «x1»-attributt på <%s>-element"

#: src/theme-parser.c:1480 src/theme-parser.c:2437
#, c-format
msgid "No \"y1\" attribute on element <%s>"
msgstr "Ingen «y1»-attributt på element <%s>"

#: src/theme-parser.c:1487
#, c-format
msgid "No \"x2\" attribute on element <%s>"
msgstr "Ingen «x2»-attributt på element <%s>"

#: src/theme-parser.c:1494 src/theme-parser.c:2444
#, c-format
msgid "No \"y2\" attribute on element <%s>"
msgstr "Ingen «y2»-attributt på element <%s>"

#: src/theme-parser.c:1583 src/theme-parser.c:1686 src/theme-parser.c:1792
#: src/theme-parser.c:1873 src/theme-parser.c:1975 src/theme-parser.c:2068
#: src/theme-parser.c:2206 src/theme-parser.c:2332 src/theme-parser.c:2430
#: src/theme-parser.c:2501 src/theme-parser.c:2581
#, c-format
msgid "No \"x\" attribute on element <%s>"
msgstr "Ingen «x»-attributt på element <%s>"

#: src/theme-parser.c:1590 src/theme-parser.c:1693 src/theme-parser.c:1799
#: src/theme-parser.c:1880 src/theme-parser.c:1982 src/theme-parser.c:2075
#: src/theme-parser.c:2213 src/theme-parser.c:2339 src/theme-parser.c:2508
#: src/theme-parser.c:2588
#, c-format
msgid "No \"y\" attribute on element <%s>"
msgstr "Ingen «y»-attributt på element <%s>"

#: src/theme-parser.c:1597 src/theme-parser.c:1700 src/theme-parser.c:1806
#: src/theme-parser.c:1887 src/theme-parser.c:1989 src/theme-parser.c:2082
#: src/theme-parser.c:2220 src/theme-parser.c:2346 src/theme-parser.c:2515
#, c-format
msgid "No \"width\" attribute on element <%s>"
msgstr "Ingen «width»-attributt på element <%s>"

#: src/theme-parser.c:1604 src/theme-parser.c:1707 src/theme-parser.c:1813
#: src/theme-parser.c:1894 src/theme-parser.c:1996 src/theme-parser.c:2089
#: src/theme-parser.c:2227 src/theme-parser.c:2353 src/theme-parser.c:2522
#, c-format
msgid "No \"height\" attribute on element <%s>"
msgstr ""

#: src/theme-parser.c:1714
#, c-format
msgid "No \"start_angle\" attribute on element <%s>"
msgstr ""

#: src/theme-parser.c:1721
#, c-format
msgid "No \"extent_angle\" attribute on element <%s>"
msgstr ""

#: src/theme-parser.c:1901
#, c-format
msgid "No \"alpha\" attribute on element <%s>"
msgstr ""

#: src/theme-parser.c:1968
#, c-format
msgid "No \"type\" attribute on element <%s>"
msgstr ""

#: src/theme-parser.c:2020
#, c-format
msgid "Did not understand value \"%s\" for type of gradient"
msgstr ""

#: src/theme-parser.c:2096
#, c-format
msgid "No \"filename\" attribute on element <%s>"
msgstr ""

#: src/theme-parser.c:2185 src/theme-parser.c:2318 src/theme-parser.c:2423
#, c-format
msgid "No \"state\" attribute on element <%s>"
msgstr ""

#: src/theme-parser.c:2192 src/theme-parser.c:2325
#, c-format
msgid "No \"shadow\" attribute on element <%s>"
msgstr ""

#: src/theme-parser.c:2199
#, c-format
msgid "No \"arrow\" attribute on element <%s>"
msgstr "Ingen «arrow»-attributt på element <%s>"

#: src/theme-parser.c:2252 src/theme-parser.c:2374 src/theme-parser.c:2462
#, c-format
msgid "Did not understand state \"%s\" for <%s> element"
msgstr ""

#: src/theme-parser.c:2262 src/theme-parser.c:2384
#, c-format
msgid "Did not understand shadow \"%s\" for <%s> element"
msgstr ""

#: src/theme-parser.c:2272
#, c-format
msgid "Did not understand arrow \"%s\" for <%s> element"
msgstr ""

#: src/theme-parser.c:2667 src/theme-parser.c:2783
#, c-format
msgid "No <draw_ops> called \"%s\" has been defined"
msgstr ""

#: src/theme-parser.c:2679 src/theme-parser.c:2795
#, c-format
msgid "Including draw_ops \"%s\" here would create a circular reference"
msgstr ""

#: src/theme-parser.c:2858
#, c-format
msgid "No \"value\" attribute on <%s> element"
msgstr "Ingen «value»-attributt på <%s>-element"

#: src/theme-parser.c:2915
#, c-format
msgid "No \"position\" attribute on <%s> element"
msgstr "Ingen «position»-attributt på <%s>-element"

#: src/theme-parser.c:2924
#, c-format
msgid "Unknown position \"%s\" for frame piece"
msgstr ""

#: src/theme-parser.c:2932
#, c-format
msgid "Frame style already has a piece at position %s"
msgstr ""

#: src/theme-parser.c:2977
#, c-format
msgid "No \"function\" attribute on <%s> element"
msgstr "Ingen «function»-attributt på <%s>-element"

#: src/theme-parser.c:2985 src/theme-parser.c:3089
#, c-format
msgid "No \"state\" attribute on <%s> element"
msgstr "Ingen «state»-attributt på <%s>-element"

#: src/theme-parser.c:2994
#, c-format
msgid "Unknown function \"%s\" for button"
msgstr "Ukjent funksjon «%s» for knapp"

#: src/theme-parser.c:3003
#, c-format
msgid "Unknown state \"%s\" for button"
msgstr "Ukjent tilstand «%s» for knapp"

#: src/theme-parser.c:3011
#, c-format
msgid "Frame style already has a button for function %s state %s"
msgstr "Rammestil har allerede en knapp for funksjon %s tilstand %s"

#: src/theme-parser.c:3081
#, c-format
msgid "No \"focus\" attribute on <%s> element"
msgstr "Ingen «focus»-attributt på <%s>-element"

#: src/theme-parser.c:3097
#, c-format
msgid "No \"style\" attribute on <%s> element"
msgstr "Ingen «style»-attributt på <%s>-element"

#: src/theme-parser.c:3106
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for focus attribute"
msgstr "«%s» er ikke en gyldig verdi for fokusattributt"

#: src/theme-parser.c:3115
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for state attribute"
msgstr "«%s» er ikke en gyldig verdi for tilstandsattributt"

#: src/theme-parser.c:3125
#, c-format
msgid "A style called \"%s\" has not been defined"
msgstr "En stil med navn «%s» er ikke definert"

#: src/theme-parser.c:3135
#, c-format
msgid "No \"resize\" attribute on <%s> element"
msgstr "Ingen «resize»-attributt på <%s>-element"

#: src/theme-parser.c:3145
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for resize attribute"
msgstr "«%s» er ikke en gyldig verdi for attributt for endring av størrelse"

#: src/theme-parser.c:3155
#, c-format
msgid ""
"Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized/shaded "
"states"
msgstr ""

#: src/theme-parser.c:3169
#, c-format
msgid "Style has already been specified for state %s resize %s focus %s"
msgstr ""

#: src/theme-parser.c:3180 src/theme-parser.c:3191 src/theme-parser.c:3202
#, c-format
msgid "Style has already been specified for state %s focus %s"
msgstr ""

#: src/theme-parser.c:3241
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <piece> element (theme specified a draw_ops "
"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
msgstr ""

#: src/theme-parser.c:3279
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <button> element (theme specified a draw_ops "
"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
msgstr ""

#: src/theme-parser.c:3317
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <menu_icon> element (theme specified a "
"draw_ops attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
msgstr ""

#: src/theme-parser.c:3364
#, c-format
msgid "Outermost element in theme must be <metacity_theme> not <%s>"
msgstr ""

#: src/theme-parser.c:3384
#, c-format
msgid ""
"Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
msgstr ""

#: src/theme-parser.c:3389
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a <constant> element"
msgstr ""

#: src/theme-parser.c:3400
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a distance/border element"
msgstr ""

#: src/theme-parser.c:3422
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a draw operation element"
msgstr ""

#: src/theme-parser.c:3432 src/theme-parser.c:3462 src/theme-parser.c:3467
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a <%s> element"
msgstr ""

#: src/theme-parser.c:3684
msgid "No draw_ops provided for frame piece"
msgstr ""

#: src/theme-parser.c:3699
msgid "No draw_ops provided for button"
msgstr ""

#: src/theme-parser.c:3714
msgid "No draw_ops provided for menu icon"
msgstr ""

#: src/theme-parser.c:3754
#, c-format
msgid "No text is allowed inside element <%s>"
msgstr ""

#: src/theme-parser.c:3809
msgid "<name> specified twice for this theme"
msgstr ""

#: src/theme-parser.c:3820
msgid "<author> specified twice for this theme"
msgstr ""

#: src/theme-parser.c:3831
msgid "<copyright> specified twice for this theme"
msgstr ""

#: src/theme-parser.c:3842
msgid "<date> specified twice for this theme"
msgstr ""

#: src/theme-parser.c:3853
msgid "<description> specified twice for this theme"
msgstr ""

#: src/theme-parser.c:4055
#, c-format
msgid "Failed to read theme from file %s: %s\n"
msgstr "Feil under lesing av tema fra fil %s: %s\n"

#: src/theme-parser.c:4110
#, c-format
msgid "Theme file %s did not contain a root <metacity_theme> element"
msgstr ""

#: src/theme.c:350
msgid "top"
msgstr "topp"

#: src/theme.c:352
msgid "bottom"
msgstr "bunn"

#: src/theme.c:354
msgid "left"
msgstr "venstre"

#: src/theme.c:356
msgid "right"
msgstr "høyre"

#: src/theme.c:370
#, c-format
msgid "frame geometry does not specify \"%s\" dimension"
msgstr ""

#: src/theme.c:389
#, c-format
msgid "frame geometry does not specify dimension \"%s\" for border \"%s\""
msgstr ""

#: src/theme.c:743
msgid "Gradients should have at least two colors"
msgstr "Gradienter må ha minst to farger"

#: src/theme.c:833
#, c-format
msgid ""
"GTK color specification must have the state in brackets, e.g. gtk:fg[NORMAL] "
"where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
msgstr ""

#: src/theme.c:847
#, c-format
msgid ""
"GTK color specification must have a close bracket after the state, e.g. gtk:"
"fg[NORMAL] where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
msgstr ""

#: src/theme.c:858
#, c-format
msgid "Did not understand state \"%s\" in color specification"
msgstr ""

#: src/theme.c:871
#, c-format
msgid "Did not understand color component \"%s\" in color specification"
msgstr ""

#: src/theme.c:901
#, c-format
msgid ""
"Blend format is \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" does not fit the "
"format"
msgstr ""

#: src/theme.c:912
#, c-format
msgid "Could not parse alpha value \"%s\" in blended color"
msgstr ""

#: src/theme.c:922
#, c-format
msgid "Alpha value \"%s\" in blended color is not between 0.0 and 1.0"
msgstr ""

#: src/theme.c:961
#, c-format
msgid "Could not parse color \"%s\""
msgstr "Kunne ikke lese farge «%s»"

#: src/theme.c:1211
#, c-format
msgid "Coordinate expression contains character '%s' which is not allowed"
msgstr "Koordinatuttrykk inneholder tegn «%s» som ikke er tillatt"

#: src/theme.c:1238
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression contains floating point number '%s' which could not be "
"parsed"
msgstr "Koordinatuttrykk inneholder flyttall «%s» som ikke kunne tolkes"

#: src/theme.c:1252
#, c-format
msgid "Coordinate expression contains integer '%s' which could not be parsed"
msgstr "Koordinatuttrykk inneholder heltall «%s» som ikke kunne tolkes"

#: src/theme.c:1319
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression contained unknown operator at the start of this text: "
"\"%s\""
msgstr "Koordinatuttrykket inneholdt en ukjent operator ved begynnelsen av denne teksten: «%s»"

#: src/theme.c:1376
msgid "Coordinate expression was empty or not understood"
msgstr "Koordinatuttrykket var tomt eller ble ikke forstått"

#: src/theme.c:1515 src/theme.c:1525 src/theme.c:1559
msgid "Coordinate expression results in division by zero"
msgstr "Koordinatuttrykket resulterer i divisjon med null"

#: src/theme.c:1567
msgid ""
"Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
msgstr "Koordinatuttrykket prøver å bruke mod-operator på et flyttall"

#: src/theme.c:1624
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
msgstr "Koordinatuttrykket har en operator «%s» hvor en operand var ventet"

#: src/theme.c:1633
msgid "Coordinate expression had an operand where an operator was expected"
msgstr "Koordinatuttrykket hadde en operand hvor en operator var ventet"

#: src/theme.c:1641
msgid "Coordinate expression ended with an operator instead of an operand"
msgstr "Koordinatuttrykket sluttet med en operator i stedet for en operand"

#: src/theme.c:1651
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression has operator \"%c\" following operator \"%c\" with no "
"operand in between"
msgstr ""
"Koordinatuttrykket har en operator «%c» etter en operator «%c» og ingen "
"operand mellom dem."

#: src/theme.c:1770
msgid ""
"Coordinate expression parser overflowed its buffer, this is really a "
"Metacity bug, but are you sure you need a huge expression like that?"
msgstr ""
"Koordinatuttrykkets tolkeprosess overfløt bufferen sin. Dette er virkelig en "
"Metacity feil, men er du sikker på at du trenger så store uttrykk?"

#: src/theme.c:1799
msgid "Coordinate expression had a close parenthesis with no open parenthesis"
msgstr "Koordinatuttrykket hadde en parantes slutt uten parantes start"

#: src/theme.c:1862
#, c-format
msgid "Coordinate expression had unknown variable or constant \"%s\""
msgstr "Koordinatuttrykket haddeen ukjent variabel eller konstant «%s»"

#: src/theme.c:1919
msgid "Coordinate expression had an open parenthesis with no close parenthesis"
msgstr "Koordinatuttrykket hadde en åpen parantes uten en avsluttende parantes"

#: src/theme.c:1930
msgid "Coordinate expression doesn't seem to have any operators or operands"
msgstr ""
"Koordinatuttrykket ser ikke ut til å ha noen operatorer eller operander"

#: src/theme.c:2174 src/theme.c:2196 src/theme.c:2217
#, c-format
msgid "Theme contained an expression \"%s\" that resulted in an error: %s\n"
msgstr "Tema inneholdt et uttrykk «%s» som resulterte i en feil: %s\n"

#: src/theme.c:3472
#, c-format
msgid ""
"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
"specified for this frame style"
msgstr ""

#: src/theme.c:3881 src/theme.c:3913
#, c-format
msgid ""
"Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
msgstr ""

#: src/theme.c:3964
#, c-format
msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
msgstr "Feil under lasting av tema «%s»: %s\n"

#: src/theme.c:4110
#, c-format
msgid "No <name> set for theme \"%s\""
msgstr ""

#: src/theme.c:4117
#, c-format
msgid "No <author> set for theme \"%s\""
msgstr ""

#: src/theme.c:4124
#, c-format
msgid "No <date> set for theme \"%s\""
msgstr ""

#: src/theme.c:4131
#, c-format
msgid "No <description> set for theme \"%s\""
msgstr ""

#: src/theme.c:4138
#, c-format
msgid "No <copyright> set for theme \"%s\""
msgstr ""

#: src/theme.c:4148
#, c-format
msgid ""
"No frame style set for window type \"%s\" in theme \"%s\", add a <window "
"type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/> element"
msgstr ""

#: src/theme.c:4170
#, c-format
msgid ""
"<menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
"specified for this theme"
msgstr ""

#: src/theme.c:4539 src/theme.c:4599
#, c-format
msgid ""
"User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
msgstr ""

#: src/theme.c:4547 src/theme.c:4607
#, c-format
msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
msgstr "Konstant «%s» er allerede definert"

#: src/xprops.c:53
#, c-format
msgid ""
"Window 0x%lx has property %s that was expected to have type %s format %d and "
"actually has type %s format %d n_items %d\n"
msgstr ""
"Vindu 0x%lx har egenskap %s. Forventet type %s format %d. Faktisk type %s "
"format %d n_items %d\n"

#: src/xprops.c:281
#, c-format
msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8\n"
msgstr "Egenskap %s på vindu 0x%lx inneholdt ugyldig UTF-8\n"