summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/no.po
blob: dfb3af7a7841110522c739a6b4736deaf6de2b79 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity 0.1\n"
"POT-Creation-Date: 2002-01-12 00:59+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-01-12 01:12+0100\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian (bokmål) <i18n-no@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: src/display.c:158
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
msgstr "Feil under åpning av X Window System skjerm «%s»\n"

#: src/errors.c:93
#, c-format
msgid ""
"Lost connection to the display '%s';\n"
"most likely the X server was shut down or you killed/destroyed\n"
"the window manager.\n"
msgstr ""
"Mistet forbindelsen til skjerm «%s»;\n"
"sannsynligvis ble X-tjeneren stengt ned eller kanskje du drepte/ødela\n"
"vindushåndtereren.\n"

#: src/errors.c:100
#, c-format
msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
msgstr "Fatal IU-feil %d (%s) på skjerm «%s».\n"

#: src/frames.c:232
msgid "Left edge"
msgstr "Venstre kant"

#: src/frames.c:232
msgid "Left window edge width"
msgstr "Bredde på venstre vinduskant"

#: src/frames.c:233
msgid "Right edge"
msgstr "Høyre kant"

#: src/frames.c:233
msgid "Right window edge width"
msgstr "Bredde på høyde vinduskant"

#: src/frames.c:234
msgid "Bottom edge"
msgstr "Nedre kant"

#: src/frames.c:234
msgid "Bottom window edge height"
msgstr "Høyde på nedre vinduskant"

#: src/frames.c:236
msgid "Title border"
msgstr "Tittelkant"

#: src/frames.c:236
msgid "Border around title area"
msgstr "Kant rundt tittelområdet"

#: src/frames.c:237
msgid "Text border"
msgstr "Tekstkant"

#: src/frames.c:237
msgid "Border around window title text"
msgstr "Kant rundt teksten i vindustittelen"

#: src/frames.c:239
msgid "Spacer padding"
msgstr "Mellomromsfyll"

#: src/frames.c:239
msgid "Padding on either side of spacer"
msgstr "Fyll på hver side av «spacer»"

#: src/frames.c:240
msgid "Spacer width"
msgstr ""

#: src/frames.c:240
msgid "Width of spacer"
msgstr ""

#: src/frames.c:241
msgid "Spacer height"
msgstr ""

#: src/frames.c:241
msgid "Height of spacer"
msgstr ""

#. same as right_width left_width by default
#: src/frames.c:244
msgid "Right inset"
msgstr "Høyre innrykk"

#: src/frames.c:244
msgid "Distance of buttons from right edge of frame"
msgstr "Avstand fra knapper til høyre kant av rammen"

#: src/frames.c:245
msgid "Left inset"
msgstr "Venstre innrykk"

#: src/frames.c:245
msgid "Distance of menu button from left edge of frame"
msgstr "Avstand fra menyknapper til venstre kant av rammen"

#: src/frames.c:247
msgid "Button width"
msgstr "Knappbredde"

#: src/frames.c:247
msgid "Width of buttons"
msgstr "Bredde på knapper"

#: src/frames.c:248
msgid "Button height"
msgstr "Knapphøyde"

#: src/frames.c:248
msgid "Height of buttons"
msgstr "Høyde på knapper"

#: src/frames.c:250
msgid "Button border"
msgstr "Knappekant"

#: src/frames.c:250
msgid "Border around buttons"
msgstr "Kant rundt knappene"

#: src/frames.c:251
msgid "Inner button border"
msgstr ""

#: src/frames.c:251
msgid "Border around the icon inside buttons"
msgstr "Kant rundt ikonet inne i knapper"

#: src/frames.c:892
msgid "Close Window"
msgstr "Lukk vindu"

#: src/frames.c:895
msgid "Window Menu"
msgstr "Vindumeny"

#: src/frames.c:898
msgid "Minimize Window"
msgstr "Minimer vindu"

#: src/frames.c:901
msgid "Maximize Window"
msgstr "Maksimer vindu"

#: src/frames.c:904
msgid "Unmaximize Window"
msgstr "Gjenopprett vindu"

#: src/keybindings.c:228
#, c-format, fuzzy
msgid ""
"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
"binding\n"
msgstr "Et eller flere andre programmer bruker allerede nøkkelen %s med endrere %x som binding\n"

#: src/main.c:252
#, c-format
msgid "Failed to restart: %s\n"
msgstr "Feil under omstart: %s\n"

#: src/menu.c:48
msgid "_Close"
msgstr "_Lukk"

#: src/menu.c:49
msgid "_Minimize"
msgstr "_Minimer"

#: src/menu.c:50
msgid "Ma_ximize"
msgstr "Ma_ksimer"

#: src/menu.c:51
msgid "_Unmaximize"
msgstr "_Gjenopprett"

#: src/menu.c:52
msgid "_Shade"
msgstr "_Skyggelegg"

#: src/menu.c:53
msgid "U_nshade"
msgstr "Fjer_n skygge"

#: src/menu.c:54
msgid "Mo_ve"
msgstr "_Flytt"

#: src/menu.c:55
msgid "_Resize"
msgstr "End_re størrelse"

#. separator
#: src/menu.c:57
msgid "Put on _All Workspaces"
msgstr "Plasser på _alle arbeidsområder"

#: src/menu.c:58
msgid "Only on _This Workspace"
msgstr "Kun på de_tte arbeidsområdet"

#: src/menu.c:261
#, c-format
msgid "Only on workspace %s%d"
msgstr "Kun på arbeidsområde %s%d"

#: src/menu.c:264
#, c-format
msgid "Move to workspace %s%d"
msgstr "Flytt til arbeidsområde %s%d"

#: src/prefs.c:264 src/prefs.c:280 src/prefs.c:296 src/prefs.c:312
#: src/prefs.c:332
#, c-format
msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
msgstr "GConf-nøkkel «%s» er satt til en ugyldig type\n"

#: src/prefs.c:365
#, c-format
msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value"
msgstr "GConf-nøkkel «%s» er satt til en ugyldig verdi"

#: src/prefs.c:399
#, c-format
msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
msgstr "Kunne ikke tolke skriftbeskrivelsen «%s» fra GConf-nøkkel %s\n"

#: src/prefs.c:436
#, c-format
msgid "%d stored in GConf key %s is not a valid font size\n"
msgstr "%d lagret i GConf-nøkkel %s er ikke en gyldig skriftstørrelse\n"

#: src/prefs.c:462
#, c-format
msgid ""
"%d stored in GConf key %s is not a reasonable number of workspaces, current "
"maximum is %d\n"
msgstr "%d lagret i GConf-nøkkel %s er ikke et lesbart antall arbeidsområder, aktivt maksimum er %d\n"

#: src/screen.c:174
#, c-format, fuzzy
msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
msgstr "Skjerm %d på skjerm «%s» er ugyldig\n"

#: src/screen.c:190
#, c-format
msgid "Screen %d on display '%s' already has a window manager\n"
msgstr "Skjerm %d på skjerm «%s» har allerede en vindushåndterer\n"

#: src/screen.c:268
#, c-format, fuzzy
msgid "Could not release screen %d on display '%s'\n"
msgstr "Kunne ikke slippe skerm %d på display «%s»\n"

#: src/session.c:760 src/session.c:767
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
msgstr "Kunne ikke opprette katalog «%s»: %s\n"

#: src/session.c:777
#, c-format
msgid "Could not open session file '%s' for writing: %s\n"
msgstr "Kunne ikke åpne sesjonsfil «%s» for skriving: %s\n"

#: src/session.c:909
#, c-format
msgid "Error writing session file '%s': %s\n"
msgstr "Feil under skriving av sesjonsfil «%s»: %s\n"

#: src/session.c:914
#, c-format
msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
msgstr "Feil under lukking av sesjonsfil «%s»: %s\n"

#: src/session.c:988
#, c-format
msgid "Failed to read saved session file %s: %s\n"
msgstr "Feil under lesing av lagret sesjonsfil %s: %s\n"

#: src/session.c:1022
#, c-format
msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
msgstr "Feil under tolking av lagret sesjonsfil: %s\n"

#: src/session.c:1060
msgid "nested <window> tag"
msgstr "<window> tag med flere nivåer"

#: src/session.c:1110 src/session.c:1142
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <window> element"
msgstr "Ukjent attributt %s på <window>-element"

#: src/session.c:1202
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <geometry> element"
msgstr "Ukjent attributt %s på <geometry>-element"

#: src/session.c:1222
#, c-format
msgid "Unknown element %s"
msgstr "Ukjent element %s"

#. someone is on crack
#: src/window.c:3164
#, c-format
msgid "Window %s sets max width %d less than min width %d, disabling resize\n"
msgstr "Vindu %s setter maks bredde %d mindre enn minimum bredde %d, deaktiverer endring av størrelse\n"

#. another cracksmoker
#: src/window.c:3174
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets max height %d less than min height %d, disabling resize\n"
msgstr "Vindu %s setter maks høyde %d mindre enn minimum høyde %d, deaktiverer endring av størrelse\n"

#: src/xprops.c:53
#, c-format
msgid ""
"Window 0x%lx has property %s that was expected to have type %s format %d and "
"actually has type %s format %d n_items %d\n"
msgstr "Vindu 0x%lx har egenskap %s. Forventet type %s format %d. Faktisk type %s format %d n_items %d\n"

#: src/xprops.c:281
#, c-format
msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8\n"
msgstr "Egenskap %s på vindu 0x%lx inneholdt ugyldig UTF-8\n"