summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/mg.po
blob: 0624a5e17ac3505b06ff66b8de1926630890b91e (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
# translation of METACITY.
# Copyright (C) 2006 THE METACITY'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the METACITY package.
# Fano Rajaonarisoa <rajfanhar@yahoo.fr>, 2006.
# Thierry Randrianiriana <randrianiriana@gmail.com>, 2006.
# 
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: METACITY\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-06-19 07:14+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-06-29 22:27+0300\n"
"Last-Translator: Fano Rajaonarisoa <rajfanhar@yahoo.fr>\n"
"Language-Team: Malagasy <i18n-malagasy-gnome@gna.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit"

#: ../src/tools/metacity-message.c:150
#, c-format
msgid "Usage: %s\n"
msgstr "Fampiasa: %s\n"

#: ../src/tools/metacity-message.c:176 ../src/util.c:131
msgid "Metacity was compiled without support for verbose mode\n"
msgstr ""
"Tsy navadika niaraka tamin'ny fandraisana an-tànana ny fomba be resaka ny "
"Metacity\n"

#: ../src/delete.c:64 ../src/delete.c:91 ../src/metacity-dialog.c:71
#: ../src/theme-parser.c:467
#, c-format
msgid "Could not parse \"%s\" as an integer"
msgstr "Tsy afaka nizarazara ny \"%s\" amin'ny maha isa feno azy"

#: ../src/delete.c:71 ../src/delete.c:98 ../src/metacity-dialog.c:78
#: ../src/theme-parser.c:476 ../src/theme-parser.c:530
#, c-format
msgid "Did not understand trailing characters \"%s\" in string \"%s\""
msgstr "Tsy mazava ireo marika faramparany \"%s\" ao amin'ny laha-daza \"%s\""

#: ../src/delete.c:129
#, c-format
msgid "Failed to parse message \"%s\" from dialog process\n"
msgstr "Tsy afaka nizarazara ny filazana \"%s\" avy amin'ny fifanakalozana\n"

#: ../src/delete.c:264
#, c-format
msgid "Error reading from dialog display process: %s\n"
msgstr ""
"Nisy olana teo am-pamakiana ny fizotran'ny sehon'ny fifanakalozana: %s\n"

#: ../src/delete.c:345
#, c-format
msgid ""
"Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
msgstr ""
"Tsy nety ny fandefasana ny metacity-dialog hangatahana azy hamono rindranasa "
"iray: %s\n"

#: ../src/delete.c:453
#, c-format
msgid "Failed to get hostname: %s\n"
msgstr "Tsy nahazo anaram-pampiantrano: %s\n"

#: ../src/display.c:344
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
msgstr "Tsy afaka nanokatra ny sehon'ny ny rafitra Window X '%s'\n"

#: ../src/errors.c:269
#, c-format
msgid ""
"Lost connection to the display '%s';\n"
"most likely the X server was shut down or you killed/destroyed\n"
"the window manager.\n"
msgstr ""
"Tapaka ny fifandraisana tamin'ny seho '%s'.\n"
"Tena mety najanona angamba ny mpizara X na novonoinao/nosimbanao\n"
"ny mpandrindra fikandrana;\n"

#: ../src/errors.c:276
#, c-format
msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
msgstr "Tsy fetezana IO miterapahavoazana %d (%s) amin'ny seho '%s'.\n"

#: ../src/frames.c:1086
msgid "Close Window"
msgstr "Hidio ilay fikandrana"

#: ../src/frames.c:1089
msgid "Window Menu"
msgstr "Tolotry ny fikandrana"

#: ../src/frames.c:1092
msgid "Minimize Window"
msgstr "Akelezo ilay fikandrana"

#: ../src/frames.c:1095
msgid "Maximize Window"
msgstr "Alehibiazo ilay fikandrana"

#: ../src/frames.c:1098
msgid "Unmaximize Window"
msgstr "Ahenao habe ilay fikandrana"

#: ../src/keybindings.c:1021
#, c-format
msgid ""
"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
"binding\n"
msgstr ""
"Misy rindranasa sasany efa mampiasa ny famaha %s miaraka amin'ny mpanova %x "
"atao binding\n"

#: ../src/keybindings.c:2588
#, c-format
msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
msgstr ""
"Tsy nety ny fandefasana ny metacity-dialog hanontana tsy fetezana amina "
"baiko iray: %s\n"

#: ../src/keybindings.c:2693
#, c-format
msgid "No command %d has been defined.\n"
msgstr "Tsy mbola nisy baiko %d nofaritana.\n"

#: ../src/keybindings.c:3559
msgid "No terminal command has been defined.\n"
msgstr "Tsy mbola nisy baikon'ny terminal nofaritana.\n"

#: ../src/main.c:65
#, c-format
msgid ""
"metacity %s\n"
"Copyright (C) 2001-2002 Havoc Pennington, Red Hat, Inc., and others\n"
"This is free software; see the source for copying conditions.\n"
"There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A "
"PARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
"metacity %s\n"
"Copyright (C) 2001-2002 Havoc Pennington, Red Hat, Inc., sy ireo hafa\n"
"Rindranasa maimaimpoana izy ity. Jereo ny loharano ahitana ireo fepetra "
"mifehy ny fandikana.\n"
"TSY MISY fiantohana izy ity, na dia ny fiantohana ny FAHALAVORARIANY HO "
"AN'NY VAROTRA na ny FETEZANY ANAOVANA ZAVATRA aza.\n"

#: ../src/main.c:169
msgid "Disable connection to session manager"
msgstr "Atsaharo ny fifandraisana amin'ny mpandrindra session"

#: ../src/main.c:175
msgid "Replace the running window manager with Metacity"
msgstr "Soloy an'ny Metacity ny mpandrindra fikandrana miasa"

#: ../src/main.c:181
msgid "Specify session management ID"
msgstr "Farito ny ID'ny fandrindrana session"

#: ../src/main.c:186
msgid "X Display to use"
msgstr "Ny seho X hampiasaina"

#: ../src/main.c:192
msgid "Initialize session from savefile"
msgstr "Atomboy avy amin'ny savefile ny session"

#: ../src/main.c:198
msgid "Print version"
msgstr "Karazana natonta"

#: ../src/main.c:350
#, c-format
msgid "Failed to scan themes directory: %s\n"
msgstr "Tsy afaka nizaha ny lahatahirin'ny endrika: %s\n"

#: ../src/main.c:366
#, c-format
msgid ""
"Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes."
msgstr ""
"Tsy nahita endrika! Amarino tsara hoe misy ny %s ary misy ireo endrika "
"mahazatra."

#: ../src/main.c:424
#, c-format
msgid "Failed to restart: %s\n"
msgstr "Tsy afaka miverina mandeha: %s\n"

#: ../src/menu.c:55
msgid "Mi_nimize"
msgstr "A_kelezo"

#: ../src/menu.c:56
msgid "Ma_ximize"
msgstr "A_lehibiazo"

#: ../src/menu.c:57
msgid "Unma_ximize"
msgstr "_Aza alehibiazina"

#: ../src/menu.c:58
msgid "Roll _Up"
msgstr "sA_kombony"

#: ../src/menu.c:59
msgid "_Unroll"
msgstr "_Velaro"

#: ../src/menu.c:60 ../src/menu.c:61
msgid "On _Top"
msgstr "_Ambony"

#: ../src/menu.c:62
msgid "_Move"
msgstr "_Afindra"

#: ../src/menu.c:63
msgid "_Resize"
msgstr "_Ovay habe"

#: ../src/menu.c:64
#, fuzzy
msgid "Move Titlebar On_screen"
msgstr "Afindrao eo amin'ny _efijery ny anjan'ny lohateny"

#. separator
#: ../src/menu.c:66
msgid "_Close"
msgstr "_Hidio"

#. separator
#: ../src/menu.c:68
msgid "_Always on Visible Workspace"
msgstr "_Amin'ny workspace miseho foana"

#: ../src/menu.c:69
msgid "_Only on This Workspace"
msgstr "_Amin'ity workspace ity ihany"

#: ../src/menu.c:70
msgid "Move to Workspace _Left"
msgstr "Afindrao eo amin'ny workspace _avia"

#: ../src/menu.c:71
msgid "Move to Workspace R_ight"
msgstr "Afindrao eo amin'ny workspace ha_vanana"

#: ../src/menu.c:72
msgid "Move to Workspace _Up"
msgstr "Afindrao eo amin'ny workspace _mbony"

#: ../src/menu.c:73
msgid "Move to Workspace _Down"
msgstr "Afindrao eo amin'ny workspace am_bany"

#: ../src/menu.c:164 ../src/prefs.c:2142 ../src/prefs.c:2669
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Workspace %d"

#: ../src/menu.c:173
msgid "Workspace 1_0"
msgstr "Workspace 1_0"

#: ../src/menu.c:175
#, c-format
msgid "Workspace %s%d"
msgstr "Workspace %s%d"

#: ../src/menu.c:373
msgid "Move to Another _Workspace"
msgstr "Afindrao any amina _workspace hafa"

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the shift key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../src/metaaccellabel.c:103
msgid "Shift"
msgstr "Shift"

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the control key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../src/metaaccellabel.c:109
msgid "Ctrl"
msgstr "Ctrl"

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the alt key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../src/metaaccellabel.c:115
msgid "Alt"
msgstr "Alt"

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the meta key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../src/metaaccellabel.c:121
msgid "Meta"
msgstr "Meta"

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the super key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../src/metaaccellabel.c:127
msgid "Super"
msgstr "Super"

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the hyper key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../src/metaaccellabel.c:133
msgid "Hyper"
msgstr "Hyper"

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the mod2 key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../src/metaaccellabel.c:139
msgid "Mod2"
msgstr "Mod2"

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the mod3 key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../src/metaaccellabel.c:145
msgid "Mod3"
msgstr "Mod3"

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the mod4 key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../src/metaaccellabel.c:151
msgid "Mod4"
msgstr "Mod4"

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the mod5 key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../src/metaaccellabel.c:157
msgid "Mod5"
msgstr "Mod5"

#: ../src/metacity-dialog.c:111
#, c-format
msgid "The window \"%s\" is not responding."
msgstr "Tsy mamaly ny fikandrana \"%s\"."

#: ../src/metacity-dialog.c:119
msgid ""
"Forcing this application to quit will cause you to lose any unsaved changes."
msgstr ""
"Mahatonga ny fahaverezan'ireo fanovana tsy voaraikitra ny fanerena ity "
"rindranasa ity hijanona."

#: ../src/metacity-dialog.c:130
msgid "_Force Quit"
msgstr "_Tereo hijanona"

#: ../src/metacity-dialog.c:227
msgid "Title"
msgstr "Lohateny"

#: ../src/metacity-dialog.c:239
msgid "Class"
msgstr "Sokajy"

#: ../src/metacity-dialog.c:265
msgid ""
"These windows do not support \"save current setup\" and will have to be "
"restarted manually next time you log in."
msgstr ""
"Tsy mandray an-tànana ny \"raiketo izao kirakira izao\" ireto fikandrana "
"ireto, ka mila alefanao indray rehefa miditra manaraka ianao."

#: ../src/metacity-dialog.c:331
#, c-format
msgid ""
"There was an error running \"%s\":\n"
"%s."
msgstr ""
"Nisy olana teo am-pandefasana ny \"%s\":\n"
"%s."

#: ../src/metacity.desktop.in.h:1
msgid "Metacity"
msgstr "Metacity"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:1
msgid "(Not implemented) Navigation works in terms of applications not windows"
msgstr ""
"(Tsy mbola voapetraka) Mifototra amin'ny rindranasa fa tsy fikandrana ny "
"fitetezana"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:2
msgid ""
"A font description string describing a font for window titlebars. The size "
"from the description will only be used if the titlebar_font_size option is "
"set to 0. Also, this option is disabled if the titlebar_uses_desktop_font "
"option is set to true."
msgstr ""
"Laha-daza manoritsoritra endri-tsoratra ho an'ny anjan-dohatenin'ny "
"fikandrana. Tsy hampiasaina ny habe voalaza anatin'io fanoritsoritana io "
"raha tsy voafaritra ho 0 ny sandan'ny safidy titlebar_font_size. Tsy "
"hampiasaina koa izany raha toa ka voafaritra ho marina ny safidy "
"titlebar_uses_desktop_font."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:3
msgid "Action on title bar double-click"
msgstr "Ny asa atao rehefa voakitika indroa ny anjan-dohateny"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:4
msgid "Activate window menu"
msgstr "Alefaso ny tolotr'ilay fikandrana"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:5
msgid "Arrangement of buttons on the titlebar"
msgstr "Fandaminana ireo tsindry eo amin'ny anjan-dohateny"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:6
msgid ""
"Arrangement of buttons on the titlebar. The value should be a string, such "
"as \"menu:minimize,maximize,close\"; the colon separates the left corner of "
"the window from the right corner, and the button names are comma-separated. "
"Duplicate buttons are not allowed. Unknown button names are silently ignored "
"so that buttons can be added in future metacity versions without breaking "
"older versions."
msgstr ""
"Fandaminana ny tsindry eo amin'ny anjan-dohateny. Tokony ho laha-daza toy ny "
"\"menu:minimize,maximize,close\" ilay sanda; ny teboka roa dia manasaka ny "
"sisiny havian'ilay fikandrana amin'ny sisiny havanana, ary saraham-paingo ny "
"anaran'ireo tsindry. Tsy ekena ny tsindry mitovy. Hodian-tsy fantatra "
"mangingina izay anaran-tsindry tsy hay, amin'izay azo ampiana tsindry izay "
"tsy manimba ireo kinova taloha ny kinovan'ny Metacity mbola ho avy."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:7
msgid "Automatically raises the focused window"
msgstr "Mampiakatra hoazy ilay fikandrana iasana"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:8
msgid ""
"Clicking a window while holding down this modifier key will move the window "
"(left click), resize the window (middle click), or show the window menu "
"(right click). Modifier is expressed as \"&lt;Alt&gt;\" or \"&lt;Super&gt;\" "
"for example."
msgstr ""
"Ny fikitihana sady fanindriana io kitendry mpanova io dia hamindra ilay "
"fikandrana (tsindry havia), hanova ny habeny (tsindry afovoany), na haneho "
"ny tolotr'ilay fikandrana (tsindry havanana). \"&lt;Alt&gt;\" na \"&lt;"
"Super&gt;\" ohatra no fomba entina milaza ny mpanova."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:9
msgid "Close window"
msgstr "Hidio ny fikandrana"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:10
msgid "Commands to run in response to keybindings"
msgstr "Ireo baiko tanterahana rehefa misy fitambaran-kitendry voatsindry"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:11
msgid "Compositing Manager"
msgstr "Mpandrindra fanambarana"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:12
msgid "Control how new windows get focus"
msgstr "Mifehy ny fanasongadinana ny fikandrana vaovao"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:13
msgid "Current theme"
msgstr "Ny endrika izao"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:14
msgid "Delay in milliseconds for the auto raise option"
msgstr "elanelam-potoana (milisegaondra) iandrasan'ny safidy miakatra hoazy"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:15
msgid "Determines whether Metacity is a compositing manager."
msgstr "Mamaritra ny hoe mpandrindra fanambarana ny Metacity na tsia."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:16
msgid ""
"Determines whether applications or the system can generate audible 'beeps'; "
"may be used in conjunction with 'visual bell' to allow silent 'beeps'."
msgstr ""
"Mamaritra ny hoe afaka mampaneno bip ny rindranasa na ny rafitra; afaka "
"ampiasana ny 'lakolosy hita maso' izay tsy mampisy ilay bip."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:17
msgid "Disable misfeatures that are required by old or broken applications"
msgstr ""
"Manatsahatra ireo fahasahaza tsy mandeha tsara izay ilain'ny rindranasa "
"tranainy na simba"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:18
msgid "Enable Visual Bell"
msgstr "Alefaso ny lakolosy hita maso"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:19
msgid "Hide all windows and focus desktop"
msgstr "Afeno ny fikandrana rehetra dia asongadino ny sehatrasa"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:20
msgid ""
"If set to true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then "
"the focused window will be automatically raised after a delay specified by "
"the auto_raise_delay key. This is not related to clicking on a window to "
"raise it, nor to entering a window during drag-and-drop."
msgstr ""
"Raha toa ka atao marina, ka na \"sloppy\" na \"mouse\" ilay fomba "
"fanasongadinana, dia hiakatra hoazy ilay fikandrana misongadina afaka ny "
"fotoana voafaritry ny famaha auto_raise_delay. Tsy misy ifandraisany amin'ny "
"fikitihana fikandrana mba hampakarana azy na amin'ny fidirana anaty "
"fikandrana iray mandritra ny fakana-famindrana izany."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:21
msgid ""
"If true, ignore the titlebar_font option, and use the standard application "
"font for window titles."
msgstr ""
"Raha toa ka marina, dia aza raharahaina ny safidy titlebar_font fa ny endri-"
"tsora-drindranasa tsotra ho an'ny lohatenim-pikandrana ampiasaina."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:22
msgid ""
"If true, metacity will give the user less feedback by using wireframes, "
"avoiding animations, or other means. This is a significant reduction in "
"usability for many users, but may allow legacy applications to continue "
"working, and may also be a useful tradeoff for terminal servers. However, "
"the wireframe feature is disabled when accessibility is on."
msgstr ""
"Raha toa ka marina, dia tsy dia hamaly firy ny mpampiasa ny Metacity satria "
"hampiasa wireframe, tsy hampiasa sary mihetsika na fomba hafa. Tena "
"fampihenan-danja lehibe ny fiasa izany ho an'ny mpampiasa maro, nefa "
"ahafahan'ny rindranasa tranainy mbola miasa ary mety ho fanampiana tsara ho "
"an'ny mpizara terminal. Tsy mandeha anefa ny fahasahaza wireframe raha "
"mandeha ny fanamorana."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:23
msgid ""
"If true, then Metacity works in terms of applications rather than windows. "
"The concept is a bit abstract, but in general an application-based setup is "
"more like the Mac and less like Windows. When you focus a window in "
"application-based mode, all the windows in the application will be raised. "
"Also, in application-based mode, focus clicks are not passed through to "
"windows in other applications. Application-based mode is, however, largely "
"unimplemented at the moment."
msgstr ""
"Raha toa ka marina, dia mifototra amin'ny rindranasa fa tsy amin'ny "
"fikandrana ny fiasan'ny Metacity. Somary saro-takarina ilay takakevitra, fa "
"amin'ny ankapobeny dia mitovy kokoa amin'ny Mac noho ny amin'ny Windows ny "
"kirakira mifototra amina rindranasa. Rehefa manasongadina fikandrana amin'ny "
"fomba mifototra amina rindranasa ianao, dia hakarina daholo ireo fikandrana "
"amin'ilay rindranasa. Fanampin'izay, dia tsy alefa mankany amin'ny "
"fikandran'ny rindranasa hafa ireo kitika fanasongadinana. Tsy mbola tena "
"voapetraka tsara anefa io fomba mifototra amin'ny rindranasa io."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:24
msgid "If true, trade off usability for less resource usage"
msgstr ""
"Raha toa ka marina, dia ahen-danja ny fiasa mba tsy handaniana ressource"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:25
msgid "Lower window below other windows"
msgstr "Mametraka io fikandrana io ambanin'ny fikandrana sasany"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:26
msgid ""
"Many actions (e.g. clicking in the client area, moving or resizing the "
"window) normally raise the window as a side-effect. Set this option to false "
"to decouple raising from other user actions. Even when this option is false, "
"windows can still be raised by an alt-left-click anywhere on the window, a "
"normal click on the window decorations, or by special messages, such as "
"activation requests from pagers. This option is currently disabled in click-"
"to-focus mode."
msgstr ""
"Misy asa maro (ohatra: ny fikitihana ny faritry ny mpivatsy, ny famindrana "
"na fanovana ny haben'ny fikandrana) mampiakatra tsy nahy ny fikandrana. "
"Ataovy diso io safidy io hanasarahana ny fampakarana fikandrana amin'ny asa "
"hafa ataon'ny mpampiasa. Na dia efa atao diso aza io safidy io, dia mbola "
"azo akarina amin'ny alalan'ny Alt+tsindry havia na aiza na aiza ao anatiny "
"ny fikandrana, amin'ny alalana tsindry tsotra amin'ny ravak'ilay fikandrana, "
"na amin'ny alalana filazana manokana toy ny fangatahana fandefasana avy "
"amin'ny pager. Mbola natsahatra aloha io safidy io amin'ny fomba tsindry-"
"manasongadina."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:27
msgid "Maximize window"
msgstr "Alehibiazo ny fikandrana"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:28
msgid "Maximize window horizontally"
msgstr "Alehibiazo manaraka halava ny fikandrana"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:29
msgid "Maximize window vertically"
msgstr "Alehibiazo manaraka haavo ny fikandrana"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:30
msgid "Minimize window"
msgstr "Akelezo ny fikandrana"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:31
msgid "Modifier to use for modified window click actions"
msgstr "Ny mpanova ampiasaina amin'ny fikitihana fikandrana novaina"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:32
msgid "Move backward between panels and the desktop immediately"
msgstr "Avy dia miverina eo anelanelan'ny tontonana sy ny sehatrasa"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:33
msgid "Move backwards between panels and the desktop with popup"
msgstr ""
"Miverina mankeo anelanelan'ny tontonana sy ny sehatrasa miaraka amin'ny popup"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:34
msgid "Move backwards between windows immediately"
msgstr "Avy dia miverina eo anelanelan'ny fikandrana"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:35
msgid "Move backwards between windows of an application immediately"
msgstr "Avy dia miverina eo anelanelan'ny fikandran-drindranasa iray"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:36
msgid "Move backwards between windows of an application with popup"
msgstr ""
"Miverina eo anelanelan'ny fikandran-drindranasa iray miaraka amin'ny popup"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:37
msgid "Move between panels and the desktop immediately"
msgstr "Avy dia mankeo anelanelan'ny tontonana sy ny sehatrasa"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:38
msgid "Move between panels and the desktop with popup"
msgstr "Mankeo anelanelan'ny tontonana sy ny sehatrasa miaraka amin'ny popup"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:39
msgid "Move between windows immediately"
msgstr "Avy dia mankeo anelanelan'ny fikandrana"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:40
msgid "Move between windows of an application immediately"
msgstr "Avy dia mankeo anelanelan'ny fikandran-drindranasa iray"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:41
msgid "Move between windows of an application with popup"
msgstr "Mankeo anelanelan'ny fikandran-drindranasa iray miaraka amin'ny popup"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:42
msgid "Move between windows with popup"
msgstr "Mankeo anelanelan'ny fikandrana miaraka amin'ny popup"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:43
msgid "Move focus backwards between windows using popup display"
msgstr ""
"Ahemory anelanelan'ny fikandrana amin'ny alalan'ny seho popup ny "
"fanasongadinana"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:44
msgid "Move window"
msgstr "Afindrao ny fikandrana"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:45
msgid "Move window one workspace down"
msgstr "Ampidino ambanina sehatr'asa iray ny fikandrana"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:46
msgid "Move window one workspace to the left"
msgstr "Afindrao miankavia sehatr'asa iray ny fikandrana"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:47
msgid "Move window one workspace to the right"
msgstr "Afindrao miankavanana sehatr'asa iray ny fikandrana"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:48
msgid "Move window one workspace up"
msgstr "Akaro ambonina sehatr'asa iray ny fikandrana"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:49
msgid "Move window to workspace 1"
msgstr "Afindrao anatin'ny sehatr'asa 1 ny fikandrana"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:50
msgid "Move window to workspace 10"
msgstr "Afindrao anatin'ny sehatr'asa 10 ny fikandrana"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:51
msgid "Move window to workspace 11"
msgstr "Afindrao anatin'ny sehatr'asa 11 ny fikandrana"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:52
msgid "Move window to workspace 12"
msgstr "Afindrao anatin'ny sehatr'asa 12 ny fikandrana"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:53
msgid "Move window to workspace 2"
msgstr "Afindrao anatin'ny sehatr'asa 2 ny fikandrana"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:54
msgid "Move window to workspace 3"
msgstr "Afindrao anatin'ny sehatr'asa 3 ny fikandrana"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:55
msgid "Move window to workspace 4"
msgstr "Afindrao anatin'ny sehatr'asa 4 ny fikandrana"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:56
msgid "Move window to workspace 5"
msgstr "Afindrao anatin'ny sehatr'asa 5 ny fikandrana"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:57
msgid "Move window to workspace 6"
msgstr "Afindrao anatin'ny sehatr'asa 6 ny fikandrana"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:58
msgid "Move window to workspace 7"
msgstr "Afindrao anatin'ny sehatr'asa 7 ny fikandrana"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:59
msgid "Move window to workspace 8"
msgstr "Afindrao anatin'ny sehatr'asa 8 ny fikandrana"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:60
msgid "Move window to workspace 9"
msgstr "Afindrao anatin'ny sehatr'asa 9 ny fikandrana"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:61
msgid "Name of workspace"
msgstr "Anaran'ilay sehatr'asa"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:62
msgid "Number of workspaces"
msgstr "Isan'ireo sehatr'asa"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:63
msgid ""
"Number of workspaces. Must be more than zero, and has a fixed maximum to "
"prevent making the desktop unusable by accidentally asking for too many "
"workspaces."
msgstr ""
"Isan'ireo sehatr'asa. Tsy maintsy ambonin'ny aotra ary misy fetran'isa "
"farany ambony mba tsy hahatonga ny sehatrasa tsy ho azo ampiasaina intsony "
"noho ny fangatahana isa be loatra."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:64
msgid "Raise obscured window, otherwise lower"
msgstr "Akaro ny fikandrana matimaty, raha tsy izay alatsao"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:65
msgid "Raise window above other windows"
msgstr "Akaro ambonin'ireo fikandrana hafa ilay fikandrana"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:66
msgid "Resize window"
msgstr "Ovay ny haben'ilay fikandrana"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:67
msgid "Run a defined command"
msgstr "Manatanteraha baiko voafaritra iray"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:68
msgid "Run a terminal"
msgstr "Mandefasa terminal iray"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:69
msgid "Show the panel menu"
msgstr "Asehoy ny tolotry ny tontonana"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:70
msgid "Show the panel run application dialog"
msgstr "Asehoy ny takilan'ny fandefasana rindranasa eo amin'ny tontonana"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:71
msgid ""
"Some applications disregard specifications in ways that result in window "
"manager misfeatures. This option puts Metacity in a rigorously correct mode, "
"which gives a more consistent user interface, provided one does not need to "
"run any misbehaving applications."
msgstr ""
"Ny rindranasa sasany dia tsy mandraharaha ireo fifaritra ka miteraka tsy "
"fahalavorarian'ny fahasahazan'ny mpandrindra fikandrana. Ity safidy ity dia "
"mametra ny Metacity anaty fomba tena hentitra tsara, izay manome mpaneram-"
"pivatsy marim-pototra kokoa raha tsy ilaina ny mandefa rindranasa tsy "
"mandeha tsara."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:72
msgid "Switch to workspace 1"
msgstr "Ovay sehatr'asa 1"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:73
msgid "Switch to workspace 10"
msgstr "Ovay sehatr'asa 10"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:74
msgid "Switch to workspace 11"
msgstr "Ovay sehatr'asa 11"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:75
msgid "Switch to workspace 12"
msgstr "Ovay sehatr'asa 12"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:76
msgid "Switch to workspace 2"
msgstr "Ovay sehatr'asa 2"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:77
msgid "Switch to workspace 3"
msgstr "Ovay sehatr'asa 3"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:78
msgid "Switch to workspace 4"
msgstr "Ovay sehatr'asa 4"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:79
msgid "Switch to workspace 5"
msgstr "Ovay sehatr'asa 5"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:80
msgid "Switch to workspace 6"
msgstr "Ovay sehatr'asa 6"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:81
msgid "Switch to workspace 7"
msgstr "Ovay sehatr'asa 7"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:82
msgid "Switch to workspace 8"
msgstr "Ovay sehatr'asa 8"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:83
msgid "Switch to workspace 9"
msgstr "Ovay sehatr'asa 9"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:84
msgid "Switch to workspace above this one"
msgstr "Ovay sehatr'asa ambonin'ity iray ity"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:85
msgid "Switch to workspace below this one"
msgstr "Ovay sehatr'asa ambanin'ity iray ity"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:86
msgid "Switch to workspace on the left"
msgstr "Ovay sehatr'asa eo ankavia"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:87
msgid "Switch to workspace on the right"
msgstr "Ovay sehatr'asa eo ankavanana"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:88
msgid "System Bell is Audible"
msgstr "Re ny feon'ny rafitra"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:89
msgid "Take a screenshot"
msgstr "Haka sarin'efijery"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:90
msgid "Take a screenshot of a window"
msgstr "Maka sary ny efijery iray"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:91
msgid ""
"Tells Metacity how to implement the visual indication that the system bell "
"or another application 'bell' indicator has been rung. Currently there are "
"two valid values, \"fullscreen\", which causes a fullscreen white-black "
"flash, and \"frame_flash\" which causes the titlebar of the application "
"which sent the bell signal to flash. If the application which sent the bell "
"is unknown (as is usually the case for the default \"system beep\"), the "
"currently focused window's titlebar is flashed."
msgstr ""
"Milaza ny Metacity ny fomba anehoana hoe naneno ny feon'ny rafitra na ny "
"feon'ny rindranasa hafa. amin'izao aloha dia sanda roa ihany no ekena: "
"\"fullscreen\" izay mahatonga ny efijery hitselatselatra (loko fotsy sy "
"mainty) ary \"frame_flash\" izay mahatonga ny anjan-dohatenin'ilay "
"rindranasa nampaneno ilay feo hitselatselatra. Raha toa ka tsy fantatra ilay "
"rindranasa nampaneno ilay feo (izay mateti-pitranga amin'ny sanda \"system "
"beep\", dia ny anjan-dohatenin'ny fikandrana iasana no mitselatselatra."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:92
msgid ""
"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N keys define keybindings "
"that correspond to these commands. Pressing the keybinding for run_command_N "
"will execute command_N."
msgstr ""
"Ny famaha /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N dia mamaritra ireo "
"fitambaran-kitendry izay mifanaraka amin'ireo baiko ireo. Ny fanindriana "
"ilay fitambaran-kitendry mifanaraka amin'ny run_command_N dia handefa ny "
"command_N."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:93
msgid ""
"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot key defines a "
"keybinding which causes the command specified by this setting to be invoked."
msgstr ""
"Ny famaha /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot dia "
"mamaritra fitambaran-kitendry iray izay mahatonga ilay baiko voalazan'ity "
"fandrindrana ity ho voaantso."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:94
msgid ""
"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot key "
"defines a keybinding which causes the command specified by this setting to "
"be invoked."
msgstr ""
"Ny famaha /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot "
"dia mamaritra fitambaran-kitendry iray izay mahatonga ilay baiko "
"voalazan'ity fadrindrana ity ho voaantso."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:95
msgid ""
"The keybinding that runs the correspondingly-numbered command in /apps/"
"metacity/keybinding_commands The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows "
"lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and "
"\"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
"then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Ilay fitambaran-kitendry mampandeha ilay baiko nomena isa mifanaraka "
"amin'izany ao amin'ny /apps/metacity/keybinding_commands. Tahaka ny hoe "
"\"&lt;Control&gt;a\" na \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" ny laminy. Tsy dia "
"sarotiny loatra ilay mpizarazara ary mamela sora-madinika na sora-baventy, "
"ary fanafohezan-teny tahaka ny \"&lt;Ctl&gt;\" sy \"&lt;Ctrl&gt;\". Raha toa "
"ka ataonao ilay laha-daza manokana \"disabled\" ilay safidy, dia tsy hisy "
"fitambaran-kitendry ho an'io asa io."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:96
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace above the current workspace. "
"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
msgstr ""
"Ny fitambaran-kitendry izay mandefa any amin'ny sehatr'asa ambonin'ny "
"sehatr'asa iasana. Tahaka ny hoe \"&lt;Control&gt;a\" na \"&lt;Shift&gt;&lt;"
"Alt&gt;F1\" ny laminy. Tsy dia sarotiny loatra ilay mpizarazara ary mamela "
"ny fampiasana sora-madinika na sora-baventy ary fanafohezan-teny toy ny "
"\"&lt;Ctl&gt;\" sy \"&lt;Ctrl&gt;\". Raha toa ka ataonao ilay laha-daza "
"manokana \"disabled\" ilay safidy, dia tsy hisy fitambaran-kitendry io asa "
"io."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:97
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace below the current workspace. "
"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
msgstr ""
"Ny fitambaran-kitendry izay mandefa any amin'ny sehatr'asa ambanin'ny "
"sehatr'asa iasana. Tahaka ny hoe \"&lt;Control&gt;a\" na \"&lt;Shift&gt;&lt;"
"Alt&gt;F1\" ny laminy. Tsy dia sarotiny loatra ilay mpizarazara ary mamela "
"ny fampiasana sora-madinika na sora-baventy ary fanafohezan-teny toy ny "
"\"&lt;Ctl&gt;\" sy \"&lt;Ctrl&gt;\". Raha toa ka ataonao ilay laha-daza "
"manokana \"disabled\" ilay safidy, dia tsy hisy fitambaran-kitendry io asa "
"io."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:98
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace on the left of the current "
"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
"keybinding for this action."
msgstr ""
"Ny fitambarann-kitendry mandefa mankany amin'ny sehatr'asa eo ankavian'ny "
"sehatr'asa iasana. Tahaka ny hoe \"&lt;Control&gt;a\" na \"&lt;Shift&gt;&lt;"
"Alt&gt;F1\" ny laminy. Tsy dia sarotiny loatra ilay mpizarazara ary mamela "
"ny fampiasana sora-madinika na sora-baventy ary fanafohezan-teny toy ny "
"\"&lt;Ctl&gt;\" sy \"&lt;Ctrl&gt;\". Raha toa ka ataonao ilay laha-daza "
"manokana \"disabled\" ilay safidy, dia tsy hisy fitambaran-kitendry io asa "
"io."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:99
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace on the right of the current "
"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
"keybinding for this action."
msgstr ""
"Ny fitambaran-kitendry mandefa mankany amin'ny sehatr'asa eo ankavanan'ny "
"sehatr'asa iasana. Tahaka ny hoe \"&lt;Control&gt;a\" na \"&lt;Shift&gt;&lt;"
"Alt&gt;F1\" ny laminy. Tsy dia sarotiny loatra ilay mpizarazara ary mamela "
"ny fampiasana sora-madinika na sora-baventy ary fanafohezan-teny toy ny "
"\"&lt;Ctl&gt;\" sy \"&lt;Ctrl&gt;\". Raha toa ka ataonao ilay laha-daza "
"manokana \"disabled\" ilay safidy, dia tsy hisy fitambaran-kitendry io asa "
"io."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:100
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 1. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Ny fitambaran-kitendry mandefa mankany amin'ny sehatr'asa 1. Tahaka ny hoe "
"\"&lt;Control&gt;a\" na \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" ny laminy. Tsy dia "
"sarotiny loatra ilay mpizarazara ary mamela ny fampiasana sora-madinika na "
"sora-baventy ary fanafohezan-teny toy ny \"&lt;Ctl&gt;\" sy \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". Raha toa ka ataonao ilay laha-daza manokana \"disabled\" ilay safidy, "
"dia tsy hisy fitambaran-kitendry io asa io."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:101
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 10. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Ny fitambaran-kitendry mandefa mankany amin'ny sehatr'asa 10. Tahaka ny hoe "
"\"&lt;Control&gt;a\" na \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" ny laminy. Tsy dia "
"sarotiny loatra ilay mpizarazara ary mamela ny fampiasana sora-madinika na "
"sora-baventy ary fanafohezan-teny toy ny \"&lt;Ctl&gt;\" sy \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". Raha toa ka ataonao ilay laha-daza manokana \"disabled\" ilay safidy, "
"dia tsy hisy fitambaran-kitendry io asa io."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:102
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 11. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Ny fitambaran-kitendry mandefa mankany amin'ny sehatr'asa 11. Tahaka ny hoe "
"\"&lt;Control&gt;a\" na \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" ny laminy. Tsy dia "
"sarotiny loatra ilay mpizarazara ary mamela ny fampiasana sora-madinika na "
"sora-baventy ary fanafohezan-teny toy ny \"&lt;Ctl&gt;\" sy \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". Raha toa ka ataonao ilay laha-daza manokana \"disabled\" ilay safidy, "
"dia tsy hisy fitambaran-kitendry io asa io."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:103
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 12. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Ny fitambaran-kitendry mandefa mankany amin'ny sehatr'asa 12. Tahaka ny hoe "
"\"&lt;Control&gt;a\" na \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" ny laminy. Tsy dia "
"sarotiny loatra ilay mpizarazara ary mamela ny fampiasana sora-madinika na "
"sora-baventy ary fanafohezan-teny toy ny \"&lt;Ctl&gt;\" sy \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". Raha toa ka ataonao ilay laha-daza manokana \"disabled\" ilay safidy, "
"dia tsy hisy fitambaran-kitendry io asa io."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:104
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 2. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Ny fitambaran-kitendry mandefa mankany amin'ny sehatr'asa 2. Tahaka ny hoe "
"\"&lt;Control&gt;a\" na \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" ny laminy. Tsy dia "
"sarotiny loatra ilay mpizarazara ary mamela ny fampiasana sora-madinika na "
"sora-baventy ary fanafohezan-teny toy ny \"&lt;Ctl&gt;\" sy \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". Raha toa ka ataonao ilay laha-daza manokana \"disabled\" ilay safidy, "
"dia tsy hisy fitambaran-kitendry io asa io."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:105
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 3. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Ny fitambaran-kitendry mandefa mankany amin'ny sehatr'asa 3. Tahaka ny hoe "
"\"&lt;Control&gt;a\" na \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" ny laminy. Tsy dia "
"sarotiny loatra ilay mpizarazara ary mamela ny fampiasana sora-madinika na "
"sora-baventy ary fanafohezan-teny toy ny \"&lt;Ctl&gt;\" sy \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". Raha toa ka ataonao ilay laha-daza manokana \"disabled\" ilay safidy, "
"dia tsy hisy fitambaran-kitendry io asa io."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:106
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 4. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Ny fitambaran-kitendry mandefa mankany amin'ny sehatr'asa 4. Tahaka ny hoe "
"\"&lt;Control&gt;a\" na \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" ny laminy. Tsy dia "
"sarotiny loatra ilay mpizarazara ary mamela ny fampiasana sora-madinika na "
"sora-baventy ary fanafohezan-teny toy ny \"&lt;Ctl&gt;\" sy \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". Raha toa ka ataonao ilay laha-daza manokana \"disabled\" ilay safidy, "
"dia tsy hisy fitambaran-kitendry io asa io."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:107
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 5. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Ny fitambaran-kitendry mandefa mankany amin'ny sehatr'asa 5. Tahaka ny hoe "
"\"&lt;Control&gt;a\" na \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" ny laminy. Tsy dia "
"sarotiny loatra ilay mpizarazara ary mamela ny fampiasana sora-madinika na "
"sora-baventy ary fanafohezan-teny toy ny \"&lt;Ctl&gt;\" sy \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". Raha toa ka ataonao ilay laha-daza manokana \"disabled\" ilay safidy, "
"dia tsy hisy fitambaran-kitendry io asa io."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:108
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 6. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Ny fitambaran-kitendry mandefa mankany amin'ny sehatr'asa 6. Tahaka ny hoe "
"\"&lt;Control&gt;a\" na \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" ny laminy. Tsy dia "
"sarotiny loatra ilay mpizarazara ary mamela ny fampiasana sora-madinika na "
"sora-baventy ary fanafohezan-teny toy ny \"&lt;Ctl&gt;\" sy \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". Raha toa ka ataonao ilay laha-daza manokana \"disabled\" ilay safidy, "
"dia tsy hisy fitambaran-kitendry io asa io."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:109
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 7. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Ny fitambaran-kitendry mandefa mankany amin'ny sehatr'asa 7. Tahaka ny hoe "
"\"&lt;Control&gt;a\" na \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" ny laminy. Tsy dia "
"sarotiny loatra ilay mpizarazara ary mamela ny fampiasana sora-madinika na "
"sora-baventy ary fanafohezan-teny toy ny \"&lt;Ctl&gt;\" sy \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". Raha toa ka ataonao ilay laha-daza manokana \"disabled\" ilay safidy, "
"dia tsy hisy fitambaran-kitendry io asa io."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:110
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 8. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Ny fitambaran-kitendry mandefa mankany amin'ny sehatr'asa 8. Tahaka ny hoe "
"\"&lt;Control&gt;a\" na \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" ny laminy. Tsy dia "
"sarotiny loatra ilay mpizarazara ary mamela ny fampiasana sora-madinika na "
"sora-baventy ary fanafohezan-teny toy ny \"&lt;Ctl&gt;\" sy \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". Raha toa ka ataonao ilay laha-daza manokana \"disabled\" ilay safidy, "
"dia tsy hisy fitambaran-kitendry io asa io."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:111
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 9. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Ny fitambaran-kitendry mandefa mankany amin'ny sehatr'asa 9. Tahaka ny hoe "
"\"&lt;Control&gt;a\" na \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" ny laminy. Tsy dia "
"sarotiny loatra ilay mpizarazara ary mamela ny fampiasana sora-madinika na "
"sora-baventy ary fanafohezan-teny toy ny \"&lt;Ctl&gt;\" sy \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". Raha toa ka ataonao ilay laha-daza manokana \"disabled\" ilay safidy, "
"dia tsy hisy fitambaran-kitendry io asa io."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:112
msgid ""
"The keybinding used to activate the window menu. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Ny fitambaran-kitendry andefasana ny tolotry ny fikandrana. Tahaka ny hoe "
"\"&lt;Control&gt;a\" na \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" ny laminy. Tsy dia "
"sarotiny loatra ilay mpizarazara ary mamela ny fampiasana sora-madinika na "
"sora-baventy ary fanafohezan-teny toy ny \"&lt;Ctl&gt;\" sy \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". Raha toa ka ataonao ilay laha-daza manokana \"disabled\" ilay safidy, "
"dia tsy hisy fitambaran-kitendry io asa io."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:113
msgid ""
"The keybinding used to close a window. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Ny fitambaran-kitendry manidy fikandrana. Tahaka ny hoe \"&lt;Control&gt;a\" "
"na \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" ny laminy. Tsy dia sarotiny loatra ilay "
"mpizarazara ary mamela ny fampiasana sora-madinika na sora-baventy ary "
"fanafohezan-teny toy ny \"&lt;Ctl&gt;\" sy \"&lt;Ctrl&gt;\". Raha toa ka "
"ataonao ilay laha-daza manokana \"disabled\" ilay safidy, dia tsy hisy "
"fitambaran-kitendry io asa io."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:114
msgid ""
"The keybinding used to enter \"move mode\" and begin moving a window using "
"the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
"no keybinding for this action."
msgstr ""
"Ny fitambaran-kitendry hidirana anatin'ny \"move mode\" sy hanombohana "
"hamindra fikandrana amin'ny alalan'ny fafan-teny. Tahaka ny hoe \"&lt;"
"Control&gt;a\" na \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" ny laminy. Tsy dia sarotiny "
"loatra ilay mpizarazara ary mamela ny fampiasana sora-madinika na sora-"
"baventy ary fanafohezan-teny toy ny \"&lt;Ctl&gt;\" sy \"&lt;Ctrl&gt;\". "
"Raha toa ka ataonao ilay laha-daza manokana \"disabled\" ilay safidy, dia "
"tsy hisy fitambaran-kitendry io asa io."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:115
msgid ""
"The keybinding used to enter \"resize mode\" and begin resizing a window "
"using the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
"will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Ny fitambaran-kitendry hidirana amin'ny \"resize mode\" sy hanombohana "
"hanova ny haben'ny fikandrana amin'ny alalan'ny fafan-teny. Tahaka ny hoe "
"\"&lt;Control&gt;a\" na \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" ny laminy. Tsy dia "
"sarotiny loatra ilay mpizarazara ary mamela ny fampiasana sora-madinika na "
"sora-baventy ary fanafohezan-teny toy ny \"&lt;Ctl&gt;\" sy \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". Raha toa ka ataonao ilay laha-daza manokana \"disabled\" ilay safidy, "
"dia tsy hisy fitambaran-kitendry io asa io."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:116
msgid ""
"The keybinding used to hide all normal windows and set the focus to the "
"desktop background. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
"will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Ny fitambaran-kitendry hanafenana ny fikandrana misokatra tsara sy "
"hanasongadinana ny afaran'ny sehatrasa. Tahaka ny hoe \"&lt;Control&gt;a\" "
"na \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" ny laminy. Tsy dia sarotiny loatra ilay "
"mpizarazara ary mamela ny fampiasana sora-madinika na sora-baventy ary "
"fanafohezan-teny toy ny \"&lt;Ctl&gt;\" sy \"&lt;Ctrl&gt;\". Raha toa ka "
"ataonao ilay laha-daza manokana \"disabled\" ilay safidy, dia tsy hisy "
"fitambaran-kitendry io asa io."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:117
msgid ""
"The keybinding used to maximize a window. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Ny fitambaran-kitendry hanalehibiazana fikandrana. Tahaka ny hoe \"&lt;"
"Control&gt;a\" na \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" ny laminy. Tsy dia sarotiny "
"loatra ilay mpizarazara ary mamela ny fampiasana sora-madinika na sora-"
"baventy ary fanafohezan-teny toy ny \"&lt;Ctl&gt;\" sy \"&lt;Ctrl&gt;\". "
"Raha toa ka ataonao ilay laha-daza manokana \"disabled\" ilay safidy, dia "
"tsy hisy fitambaran-kitendry io asa io."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:118
msgid ""
"The keybinding used to minimize a window. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Ny fitambaran-kitendry hanakelezana fikandrana. Tahaka ny hoe \"&lt;"
"Control&gt;a\" na \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" ny laminy. Tsy dia sarotiny "
"loatra ilay mpizarazara ary mamela ny fampiasana sora-madinika na sora-"
"baventy ary fanafohezan-teny toy ny \"&lt;Ctl&gt;\" sy \"&lt;Ctrl&gt;\". "
"Raha toa ka ataonao ilay laha-daza manokana \"disabled\" ilay safidy, dia "
"tsy hisy fitambaran-kitendry io asa io."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:119
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace down. The format looks "
"like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
"fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such "
"as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
"action."
msgstr ""
"Ny fitambaran-kitendry hampidinana ny fikandrana ambanina sehatrasa iray. "
"Tahaka ny hoe \"&lt;Control&gt;a\" na \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" ny "
"laminy. Tsy dia sarotiny loatra ilay mpizarazara ary mamela ny fampiasana "
"sora-madinika na sora-baventy ary fanafohezan-teny toy ny \"&lt;Ctl&gt;\" sy "
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Raha toa ka ataonao ilay laha-daza manokana \"disabled\" "
"ilay safidy, dia tsy hisy fitambaran-kitendry io asa io."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:120
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace to the left. The format "
"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
msgstr ""
"Ny fitambaran-kitendry hamindrana ny fikandrana eo ankaviana sehatrasa iray. "
"Tahaka ny hoe \"&lt;Control&gt;a\" na \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" ny "
"laminy. Tsy dia sarotiny loatra ilay mpizarazara ary mamela ny fampiasana "
"sora-madinika na sora-baventy ary fanafohezan-teny toy ny \"&lt;Ctl&gt;\" sy "
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Raha toa ka ataonao ilay laha-daza manokana \"disabled\" "
"ilay safidy, dia tsy hisy fitambaran-kitendry io asa io."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:121
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace to the right. The format "
"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
msgstr ""
"Ny fitambaran-kitendry hamindrana ny fikandrana eo ankavanana sehatrasa "
"iray. Tahaka ny hoe \"&lt;Control&gt;a\" na \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" "
"ny laminy. Tsy dia sarotiny loatra ilay mpizarazara ary mamela ny fampiasana "
"sora-madinika na sora-baventy ary fanafohezan-teny toy ny \"&lt;Ctl&gt;\" sy "
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Raha toa ka ataonao ilay laha-daza manokana \"disabled\" "
"ilay safidy, dia tsy hisy fitambaran-kitendry io asa io."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:122
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace up. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Ny Fitambaran-kitendry hampakarana ny fikandrana ambonina sehatrasa iray. "
"Tahaka ny hoe \"&lt;Control&gt;a\" na \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" ny "
"laminy. Tsy dia sarotiny loatra ilay mpizarazara ary mamela ny fampiasana "
"sora-madinika na sora-baventy ary fanafohezan-teny toy ny \"&lt;Ctl&gt;\" sy "
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Raha toa ka ataonao ilay laha-daza manokana \"disabled\" "
"ilay safidy, dia tsy hisy fitambaran-kitendry io asa io."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:123
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 1. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Ny fitambaran-kitendry hamindrana ny fikandrana anatin'ny sehatr'asa 1. "
"Tahaka ny hoe \"&lt;Control&gt;a\" na \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" ny "
"laminy. Tsy dia sarotiny loatra ilay mpizarazara ary mamela ny fampiasana "
"sora-madinika na sora-baventy ary fanafohezan-teny toy ny \"&lt;Ctl&gt;\" sy "
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Raha toa ka ataonao ilay laha-daza manokana \"disabled\" "
"ilay safidy, dia tsy hisy fitambaran-kitendry io asa io."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:124
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 10. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Ny fitambaran-kitendry hamindrana ny fikandrana anatin'ny sehatr'asa 10. "
"Tahaka ny hoe \"&lt;Control&gt;a\" na \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" ny "
"laminy. Tsy dia sarotiny loatra ilay mpizarazara ary mamela ny fampiasana "
"sora-madinika na sora-baventy ary fanafohezan-teny toy ny \"&lt;Ctl&gt;\" sy "
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Raha toa ka ataonao ilay laha-daza manokana \"disabled\" "
"ilay safidy, dia tsy hisy fitambaran-kitendry io asa io."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:125
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 11. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Ny fitambaran-kitendry hamindrana ny fikandrana anatin'ny sehatr'asa 11. "
"Tahaka ny hoe \"&lt;Control&gt;a\" na \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" ny "
"laminy. Tsy dia sarotiny loatra ilay mpizarazara ary mamela ny fampiasana "
"sora-madinika na sora-baventy ary fanafohezan-teny toy ny \"&lt;Ctl&gt;\" sy "
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Raha toa ka ataonao ilay laha-daza manokana \"disabled\" "
"ilay safidy, dia tsy hisy fitambaran-kitendry io asa io."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:126
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 12. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Ny fitambaran-kitendry hamindrana ny fikandrana anatin'ny sehatr'asa 12. "
"Tahaka ny hoe \"&lt;Control&gt;a\" na \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" ny "
"laminy. Tsy dia sarotiny loatra ilay mpizarazara ary mamela ny fampiasana "
"sora-madinika na sora-baventy ary fanafohezan-teny toy ny \"&lt;Ctl&gt;\" sy "
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Raha toa ka ataonao ilay laha-daza manokana \"disabled\" "
"ilay safidy, dia tsy hisy fitambaran-kitendry io asa io."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:127
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 2. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Ny fitambaran-kitendry hamindrana ny fikandrana anatin'ny sehatr'asa 2. "
"Tahaka ny hoe \"&lt;Control&gt;a\" na \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" ny "
"laminy. Tsy dia sarotiny loatra ilay mpizarazara ary mamela ny fampiasana "
"sora-madinika na sora-baventy ary fanafohezan-teny toy ny \"&lt;Ctl&gt;\" sy "
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Raha toa ka ataonao ilay laha-daza manokana \"disabled\" "
"ilay safidy, dia tsy hisy fitambaran-kitendry io asa io."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:128
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 3. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Ny fitambaran-kitendry hamindrana ny fikandrana anatin'ny sehatr'asa 3; "
"Tahaka ny hoe \"&lt;Control&gt;a\" na \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" ny "
"laminy. Tsy dia sarotiny loatra ilay mpizarazara ary mamela ny fampiasana "
"sora-madinika na sora-baventy ary fanafohezan-teny toy ny \"&lt;Ctl&gt;\" sy "
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Raha toa ka ataonao ilay laha-daza manokana \"disabled\" "
"ilay safidy, dia tsy hisy fitambaran-kitendry io asa io."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:129
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 4. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Ny fitambaran-kitendry hamindrana ny fikandrana anatin'ny sehatr'asa 4. "
"Tahaka ny hoe \"&lt;Control&gt;a\" na \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" ny "
"laminy. Tsy dia sarotiny loatra ilay mpizarazara ary mamela ny fampiasana "
"sora-madinika na sora-baventy ary fanafohezan-teny toy ny \"&lt;Ctl&gt;\" sy "
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Raha toa ka ataonao ilay laha-daza manokana \"disabled\" "
"ilay safidy, dia tsy hisy fitambaran-kitendry io asa io."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:130
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 5. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Ny fitambaran-kitendry hamindrana ny fikandrana anatin'ny sehatr'asa 5. "
"Tahaka ny hoe \"&lt;Control&gt;a\" na \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" ny "
"laminy. Tsy dia sarotiny loatra ilay mpizarazara ary mamela ny fampiasana "
"sora-madinika na sora-baventy ary fanafohezan-teny toy ny \"&lt;Ctl&gt;\" sy "
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Raha toa ka ataonao ilay laha-daza manokana \"disabled\" "
"ilay safidy, dia tsy hisy fitambaran-kitendry io asa io."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:131
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 6. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Ny fitambaran-kitendry hamindrana ny fikandrana anatin'ny sehatr'asa 6. "
"Tahaka ny hoe \"&lt;Control&gt;a\" na \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" ny "
"laminy. Tsy dia sarotiny loatra ilay mpizarazara ary mamela ny fampiasana "
"sora-madinika na sora-baventy ary fanafohezan-teny toy ny \"&lt;Ctl&gt;\" sy "
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Raha toa ka ataonao ilay laha-daza manokana \"disabled\" "
"ilay safidy, dia tsy hisy fitambaran-kitendry io asa io."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:132
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 7. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Ny fitambaran-kitendry hamindrana ny fikandrana anatin'ny sehatr'asa 7. "
"Tahaka ny hoe \"&lt;Control&gt;a\" na \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" ny "
"laminy. Tsy dia sarotiny loatra ilay mpizarazara ary mamela ny fampiasana "
"sora-madinika na sora-baventy ary fanafohezan-teny toy ny \"&lt;Ctl&gt;\" sy "
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Raha toa ka ataonao ilay laha-daza manokana \"disabled\" "
"ilay safidy, dia tsy hisy fitambaran-kitendry io asa io."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:133
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 8. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Ny fitambaran-kitendry hamindrana ny fikandrana anatin'ny sehatr'asa 8. "
"Tahaka ny hoe \"&lt;Control&gt;a\" na \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" ny "
"laminy. Tsy dia sarotiny loatra ilay mpizarazara ary mamela ny fampiasana "
"sora-madinika na sora-baventy ary fanafohezan-teny toy ny \"&lt;Ctl&gt;\" sy "
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Raha toa ka ataonao ilay laha-daza manokana \"disabled\" "
"ilay safidy, dia tsy hisy fitambaran-kitendry io asa io."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:134
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 9. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Ny fitambaran-kitendry hamindrana ny fikandrana anatin'ny sehatrasa 9. "
"Tahaka ny hoe \"&lt;Control&gt;a\" na \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" ny "
"laminy. Tsy dia sarotiny loatra ilay mpizarazara ary mamela ny fampiasana "
"sora-madinika na sora-baventy ary fanafohezan-teny toy ny \"&lt;Ctl&gt;\" sy "
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Raha toa ka ataonao ilay laha-daza manokana \"disabled\" "
"ilay safidy, dia tsy hisy fitambaran-kitendry io asa io."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:135
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
"using a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
"will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Ny fitambaran-kitendry hanemorana ny fanasongadinana anelanelan'ny tontonana "
"sy ny sehatrasa amin'ny alalan'ny takila popup. Tahaka ny hoe \"&lt;"
"Control&gt;a\" na \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" ny laminy. Tsy dia sarotiny "
"loatra ilay mpizarazara ary mamela ny fampiasana sora-madinika na sora-"
"baventy ary fanafohezan-teny toy ny \"&lt;Ctl&gt;\" sy \"&lt;Ctrl&gt;\". "
"Raha toa ka ataonao ilay laha-daza manokana \"disabled\" ilay safidy, dia "
"tsy hisy fitambaran-kitendry io asa io."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:136
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
"without a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
"will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Ny fitambaran-kitendry hanemorana ny fanasongadinana anelanelan'ny tontonana "
"sy ny sehatrasa tsy misy takila popup. Tahaka ny hoe \"&lt;Control&gt;a\" na "
"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" ny laminy. Tsy dia sarotiny loatra ilay "
"mpizarazara ary mamela ny fampiasana sora-madinika na sora-baventy ary "
"fanafohezan-teny toy ny \"&lt;Ctl&gt;\" sy \"&lt;Ctrl&gt;\". Raha toa ka "
"ataonao ilay laha-daza manokana \"disabled\" ilay safidy, dia tsy hisy "
"fitambaran-kitendry io asa io."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:137
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between windows of an "
"application without a popup window. Holding \"shift\" together with this "
"binding makes the direction go forward again. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Ny fitambaran-kitendry hanemorana ny fanasongadinana anelanelan'ny "
"fikandran'ny rindranasa iray tsy misy takila popup. Ny fanindriana ny \"shift"
"\" miaraka amin'io fitambaran-kitendry io dia manova ny zotra hiroso indray. "
"Tahaka ny hoe \"&lt;Control&gt;a\" na \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" ny "
"laminy. Tsy dia sarotiny loatra ilay mpizarazara ary mamela ny fampiasana "
"sora-madinika na sora-baventy ary fanafohezan-teny toy ny \"&lt;Ctl&gt;\" sy "
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Raha toa ka ataonao ilay laha-daza manokana \"disabled\" "
"ilay safidy, dia tsy hisy fitambaran-kitendry io asa io."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:138
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between windows of an "
"application, using a popup window. Holding \"shift\" together with this "
"binding makes the direction go forward again. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Ny fitambaran-kitendry hanemorana ny fanasongadinana anelanelan'ny "
"fikandran'ny rindranasa iray amin'ny alalan'ny takila popup. Ny fanindriana "
"ny \"shift\" miaraka amin'io fitambaran-kitendry io dia manova ny zotra "
"hiroso indray. Tahaka ny hoe \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
"Alt&gt;F1\" ny laminy. Tsy dia sarotiny loatra ilay mpizarazara ary mamela "
"ny fampiasana sora-madinika na sora-baventy ary fanafohezan-teny toy ny "
"\"&lt;Ctl&gt;\" sy \"&lt;Ctrl&gt;\". Raha toa ka ataonao ilay laha-daza "
"manokana \"disabled\" ilay safidy, dia tsy hisy fitambaran-kitendry io asa "
"io."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:139
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between windows without a popup "
"window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go "
"forward again. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
"no keybinding for this action."
msgstr ""
"Ny fitambaran-kitendry hanemorana ny fanasongadinana anelanelan'ny "
"fikandrana tsy misy takila popup. Ny fanindriana ny \"shift\" miaraka "
"amin'io fitambaran-kitendry io dia manova ny zotra hiroso indray. Tahaka ny "
"hoe \"&lt;Control&gt;a\" na \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" ny laminy. Tsy "
"dia sarotiny loatra ilay mpizarazara ary mamela ny fampiasana sora-madinika "
"na sora-baventy ary fanafohezan-teny toy ny \"&lt;Ctl&gt;\" sy \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". Raha toa ka ataonao ilay laha-daza manokana \"disabled\" ilay safidy, "
"dia tsy hisy fitambaran-kitendry io asa io."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:140
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between windows, using a popup "
"window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go "
"forward again. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
"no keybinding for this action."
msgstr ""
"Ny fitambaran-kitendry hanemorana ny fanasongadinana anelanelan'ny "
"fikandrana amin'ny alalan'ny takila popup. Ny fanindriana ny \"shift\" "
"miaraka amin'io fitambaran-kitendry io dia manova ny zotra hiroso indray. "
"Tahaka ny hoe \"&lt;Control&gt;a\" na \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" ny "
"laminy. Tsy dia sarotiny loatra ilay mpizarazara ary mamela ny fampiasana "
"sora-madinika na sora-baventy ary fanafohezan-teny toy ny \"&lt;Ctl&gt;\" sy "
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Raha toa ka ataonao ilay laha-daza manokana \"disabled\" "
"ilay safidy, dia tsy hisy fitambaran-kitendry io asa io."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:141
msgid ""
"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, using a "
"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
"no keybinding for this action."
msgstr ""
"Ny fitambaran-kitendry hamindrana ny fanasongadinana anelanelan'ny tontonana "
"sy ny sehatrasa amin'ny alalan'ny takila popup. Tahaka ny hoe\"&lt;"
"Control&gt;a\" na \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" ny laminy. Tsy dia sarotiny "
"loatra ilay mpizarazara ary mamela ny fampiasana sora-madinika na sora-"
"baventy ary fanafohezan-teny toy ny \"&lt;Ctl&gt;\" sy \"&lt;Ctrl&gt;\". "
"Raha toa ka ataonao ilay laha-daza manokana \"disabled\" ilay safidy, dia "
"tsy hisy fitambaran-kitendry io asa io."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:142
msgid ""
"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, without a "
"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
"no keybinding for this action."
msgstr ""
"Ny fitambaran-kitendry hamindrana ny fanasongadinana anelanelan'ny tontonana "
"sy ny sehatrasa tsy misy takila popup. Tahaka ny hoe \"&lt;Control&gt;a\" na "
"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" ny laminy. Tsy dia sarotiny loatra ilay "
"mpizarazara ary mamela ny fampiasana sora-madinika na sora-baventy ary "
"fanafohezan-teny toy ny \"&lt;Ctl&gt;\" sy \"&lt;Ctrl&gt;\". Raha toa ka "
"ataonao ilay laha-daza manokana \"disabled\" ilay safidy, dia tsy hisy "
"fitambaran-kitendry io asa io."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:143
msgid ""
"The keybinding used to move focus between windows of an application without "
"a popup window. Holding the \"shift\" key while using this binding reverses "
"the direction of movement. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows "
"lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and "
"\"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
"then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Ny fitambaran-kitendry hamindrana ny fanasongadinana anelanelan'ny "
"fikandran'ny rindranasa iray tsy misy takila popup. Ny fanindriana ny \"shift"
"\" miaraka amin'io fitambaran-kitendry io dia manova ilay zotra indray. "
"Tahaka ny hoe \"&lt;Control&gt;a\" na \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" ny "
"laminy. Tsy dia sarotiny loatra ilay mpizarazara ary mamela ny fampiasana "
"sora-madinika na sora-baventy ary fanafohezan-teny toy ny \"&lt;Ctl&gt;\" sy "
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Raha toa ka ataonao ilay laha-daza manokana \"disabled\" "
"ilay safidy, dia tsy hisy fitambaran-kitendry io asa io."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:144
msgid ""
"The keybinding used to move focus between windows of an application, using a "
"popup window. (Traditionally &lt;Alt&gt;F6) Holding the \"shift\" key while "
"using this binding reverses the direction of movement. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Ny fitambaran-kitendry hamindrana ny fanasongadinana anelanelan'ny "
"fikandran'ny rindranasa iray amin'ny alalan'ny takila popup. (&lt;Alt&gt;F6 "
"hatramin'izay) Ny fanindriana ny \"shift\" miaraka amin'io fitambaran-"
"kitendry io dia manova ilay zotra indray. Tahaka ny hoe \"&lt;Control&gt;a\" "
"na \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" ny laminy. Tsy dia sarotiny loatra ilay "
"mpizarazara ary mamela ny fampiasana sora-madinika na sora-baventy ary "
"fanafohezan-teny toy ny \"&lt;Ctl&gt;\" sy \"&lt;Ctrl&gt;\". Raha toa ka "
"ataonao ilay laha-daza manokana \"disabled\" ilay safidy, dia tsy hisy "
"fitambaran-kitendry io asa io."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:145
msgid ""
"The keybinding used to move focus between windows without a popup window. "
"(Traditionally &lt;Alt&gt;Escape) Holding the \"shift\" key while using this "
"binding reverses the direction of movement. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Ny fitambaran-kitendry hamindrana ny fanasongadinana anelanelan'ny "
"fikandrana tsy misy takila popup. (&lt;Alt&gt;Escape hatramin'izay) Ny "
"fanindriana ny \"shift\" miaraka amin'io fitambaran-kitendry io dia manova "
"ilay zotra indray. Tahaka ny hoe \"&lt;Control&gt;a\" na \"&lt;Shift&gt;&lt;"
"Alt&gt;F1\" ny laminy. Tsy dia sarotiny loatra ilay mpizarazara ary mamela "
"ny fampiasana sora-madinika na sora-baventy ary fanafohezan-teny toy ny "
"\"&lt;Ctl&gt;\" sy \"&lt;Ctrl&gt;\". Raha toa ka ataonao ilay laha-daza "
"manokana \"disabled\" ilay safidy, dia tsy hisy fitambaran-kitendry io asa "
"io."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:146
msgid ""
"The keybinding used to move focus between windows, using a popup window. "
"(Traditionally &lt;Alt&gt;Tab) Holding the \"shift\" key while using this "
"binding reverses the direction of movement. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Ny fitambaran-kitendry hamindrana ny fanasongadinana anelanelan'ny "
"fikandrana amin'ny alalan'ny takila popup. (&lt;Alt&gt;Tab hatramin'izay) Ny "
"fanindriana ny \"shift\" miaraka amin'io fitambaran-kitendry io dia manova "
"ilay zotra indray. Tahaka ny hoe \"&lt;Control&gt;a\" na \"&lt;Shift&gt;&lt;"
"Alt&gt;F1\" ny laminy. Tsy dia sarotiny loatra ilay mpizarazara ary mamela "
"ny fampiasana sora-madinika na sora-baventy ary fanafohezan-teny toy ny "
"\"&lt;Ctl&gt;\" sy \"&lt;Ctrl&gt;\". Raha toa ka ataonao ilay laha-daza "
"manokana \"disabled\" ilay safidy, dia tsy hisy fitambaran-kitendry io asa "
"io."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:147
msgid ""
"The keybinding used to toggle always on top. A window that is always on top "
"will always be visible over other overlapping windows. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Ny fitambaran-kitendry hamaritana hoe ambony foana. Ny fikandrana izay "
"ambony foana dia hitoetra ambonin'ny fikandrana mifanindry hafa. Tahaka ny "
"hoe \"&lt;Control&gt;a\" na \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" ny laminy. Tsy "
"dia sarotiny loatra ilay mpizarazara ary mamela ny fampiasana sora-madinika "
"na sora-baventy ary fanafohezan-teny toy ny \"&lt;Ctl&gt;\" sy \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". Raha toa ka ataonao ilay laha-daza manokana \"disabled\" ilay safidy, "
"dia tsy hisy fitambaran-kitendry io asa io."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:148
msgid ""
"The keybinding used to toggle fullscreen mode. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Ny fitambaran-kitendry hamaritana ny fomba mameno efijery. Tahaka ny hoe "
"\"&lt;Control&gt;a\" na \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" ny laminy. Tsy dia "
"sarotiny loatra ilay mpizarazara ary mamela ny fampiasana sora-madinika na "
"sora-baventy ary fanafohezan-teny toy ny \"&lt;Ctl&gt;\" sy \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". Raha toa ka ataonao ilay laha-daza manokana \"disabled\" ilay safidy, "
"dia tsy hisy fitambaran-kitendry io asa io."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:149
msgid ""
"The keybinding used to toggle maximization. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Ny fitambaran-kitendry hamaritana ny fanalehibiazana. Tahaka ny hoe \"&lt;"
"Control&gt;a\" na \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" ny laminy. Tsy dia sarotiny "
"loatra ilay mpizarazara ary mamela ny fampiasana sora-madinika na sora-"
"baventy ary fanafohezan-teny toy ny \"&lt;Ctl&gt;\" sy \"&lt;Ctrl&gt;\". "
"Raha toa ka ataonao ilay laha-daza manokana \"disabled\" ilay safidy, dia "
"tsy hisy fitambaran-kitendry io asa io."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:150
msgid ""
"The keybinding used to toggle shaded/unshaded state. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Ny fitambaran-kitendry hamaritana ny (tsy) fanalofana. Tahaka ny hoe \"&lt;"
"Control&gt;a\" na \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" ny laminy. Tsy dia sarotiny "
"loatra ilay mpizarazara ary mamela ny fampiasana sora-madinika na sora-"
"baventy ary fanafohezan-teny toy ny \"&lt;Ctl&gt;\" sy \"&lt;Ctrl&gt;\". "
"Raha toa ka ataonao ilay laha-daza manokana \"disabled\" ilay safidy, dia "
"tsy hisy fitambaran-kitendry io asa io."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:151
msgid ""
"The keybinding used to toggle whether the window is on all workspaces or "
"just one. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
"keybinding for this action."
msgstr ""
"Ny fitambaran-kitendry hamaritana hoe anatin'ny sehatr'asa rehetra na iray "
"fotsiny ilay fikandrana. Tahaka ny hoe \"&lt;Control&gt;a\" na \"&lt;"
"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" ny laminy. Tsy dia sarotiny loatra ilay mpizarazara "
"ary mamela ny fampiasana sora-madinika na sora-baventy ary fanafohezan-teny "
"toy ny \"&lt;Ctl&gt;\" sy \"&lt;Ctrl&gt;\". Raha toa ka ataonao ilay laha-"
"daza manokana \"disabled\" ilay safidy, dia tsy hisy fitambaran-kitendry io "
"asa io."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:152
msgid ""
"The keybinding used to unmaximize a window. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Ny fitambaran-kitendry manena habe ny fikandrana. Tahaka ny hoe \"&lt;"
"Control&gt;a\" na \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" ny laminy. Tsy dia sarotiny "
"loatra ilay mpizarazara ary mamela ny fampiasana sora-madinika na sora-"
"baventy ary fanafohezan-teny toy ny \"&lt;Ctl&gt;\" sy \"&lt;Ctrl&gt;\". "
"Raha toa ka ataonao ilay laha-daza manokana \"disabled\" ilay safidy, dia "
"tsy hisy fitambaran-kitendry io asa io."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:153
msgid ""
"The keybinding which display's the panel's \"Run Application\" dialog box. "
"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
msgstr ""
"Ny fitambaran-kitendry mampiseho ny takila \"Fandefasana rindranasa\" an'ny "
"tontonana. Tahaka ny hoe \"&lt;Control&gt;a\" na \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
"\" ny laminy. Tsy dia sarotiny loatra ilay mpizarazara ary mamela ny "
"fampiasana sora-madinika na sora-baventy ary fanafohezan-teny toy ny \"&lt;"
"Ctl&gt;\" sy \"&lt;Ctrl&gt;\". Raha toa ka ataonao ilay laha-daza manokana "
"\"disabled\" ilay safidy, dia tsy hisy fitambaran-kitendry io asa io."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:154
msgid ""
"The keybinding which invokes a terminal. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Ny fitambaran-kitendry miantso ny terminal. Tahaka ny hoe \"&lt;Control&gt;a"
"\" na \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" ny laminy. Tsy dia sarotiny loatra ilay "
"mpizarazara ary mamela ny fampiasana sora-madinika na sora-baventy ary "
"fanafohezan-teny toy ny \"&lt;Ctl&gt;\" sy \"&lt;Ctrl&gt;\". Raha toa ka "
"ataonao ilay laha-daza manokana \"disabled\" ilay safidy, dia tsy hisy "
"fitambaran-kitendry io asa io."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:155
msgid ""
"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility to take a "
"screenshot of a window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
"will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Ny fitambaran-kitendry miantso ny rindranasa fakana sary an'ny tontonana "
"hakana sary fikandrana iray. Tahaka ny hoe \"&lt;Control&gt;a\" na \"&lt;"
"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" ny laminy. Tsy dia sarotiny loatra ilay mpizarazara "
"ary mamela ny fampiasana sora-madinika na sora-baventy ary fanafohezan-teny "
"toy ny \"&lt;Ctl&gt;\" sy \"&lt;Ctrl&gt;\". Raha toa ka ataonao ilay laha-"
"daza manokana \"disabled\" ilay safidy, dia tsy hisy fitambaran-kitendry io "
"asa io."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:156
msgid ""
"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility. The format "
"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
msgstr ""
"Ny fitambaran-kitendry miantso ny rindranasa fakana sary an'ny tontonana. "
"Tahaka ny hoe \"&lt;Control&gt;a\" na \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" ny "
"laminy. Tsy dia sarotiny loatra ilay mpizarazara ary mamela ny fampiasana "
"sora-madinika na sora-baventy ary fanafohezan-teny toy ny \"&lt;Ctl&gt;\" sy "
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Raha toa ka ataonao ilay laha-daza manokana \"disabled\" "
"ilay safidy, dia tsy hisy fitambaran-kitendry io asa io."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:157
msgid ""
"The keybinding which shows the panel's main menu. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Ny fitambaran-kitendry mampiseho ny tolotra fototry ny tontonana. Tahaka ny "
"hoe \"&lt;Control&gt;a\" na \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tsy dia sarotiny "
"loatra ilay mpizarazara ary mamela ny fampiasana sora-madinika na sora-"
"baventy ary fanafohezan-teny toy ny \"&lt;Ctl&gt;\" sy \"&lt;Ctrl&gt;\". "
"Raha toa ka ataonao ilay laha-daza manokana \"disabled\" ilay safidy, dia "
"tsy hisy fitambaran-kitendry io asa io."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:158
msgid "The name of a workspace."
msgstr "Ny anaran'ilay sehatr'asa."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:159
msgid "The screenshot command"
msgstr "Ny baikon'ny fakana sary"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:160
msgid ""
"The theme determines the appearance of window borders, titlebar, and so "
"forth."
msgstr ""
"Mamaritra ny endriky ny sisin'ny fikandrana, ny anjan'ny lohateny, sns ny "
"endrika."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:161
msgid ""
"The time delay before raising a window if auto_raise is set to true. The "
"delay is given in thousandths of a second."
msgstr ""
"Ny fotoana andrasana alohan'ny ampakarana fikandrana iray raha toa ka natao "
"marina ny safidy auto_raise. Amin'ny am-paharivon-tsegaondra no ilazana io "
"fotoana io."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:162
msgid ""
"The window focus mode indicates how windows are activated. It has three "
"possible values; \"click\" means windows must be clicked in order to focus "
"them, \"sloppy\" means windows are focused when the mouse enters the window, "
"and \"mouse\" means windows are focused when the mouse enters the window and "
"unfocused when the mouse leaves the window."
msgstr ""
"Ny fomba fanasongadinana fikandrana dia mampiseho ny fomba fampandehana "
"fikandrana. Sanda telo no azo ampiasaina: ny \"click\" dia midika fa tsy "
"maintsy kitihina ny fikandrana izay vao mandeha, ny \"sloppy\" dia midika fa "
"hisongadina ny fikandrana rehefa tafiditra ao anatiny ny totozy, ary ny "
"\"mouse\" dia midika fa hisongadina ny fikandrana rehefa miditra ao anatiny "
"ny totozy ary tsy hisongadina kosa rehefa miala tao ilay izy."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:163
msgid "The window screenshot command"
msgstr "Ny baikon'ny fakana sary ny fikandrana"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:164
msgid ""
"This keybinding changes whether a window is above or below other windows. If "
"the window is covered by another one, it raises the window above all others, "
"and if the window is already fully visible, it lowers it below all others. "
"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
msgstr ""
"Io fitambaran-kitendry io dia mamaritra hoe ambony na ambanin'ny fikandrana "
"hafa ny fikandrana iray. Raha toa ka voasarona ilay fikandrana, dia io "
"fitambaran-kitendry io no mampakatra azy ambonin'ny fikandrana rehetra hafa, "
"ary raha toa ka efa miseho tanteraka ilay izy, dia alatsany ambanin'ny "
"rehetra ilay izy. Tahaka ny hoe \"&lt;Control&gt;a\" na \"&lt;Shift&gt;&lt;"
"Alt&gt;F1\" ny laminy. Tsy dia sarotiny loatra ilay mpizarazara ary mamela "
"ny fampiasana sora-madinika na sora-baventy ary fanafohezan-teny toy ny "
"\"&lt;Ctl&gt;\" sy \"&lt;Ctrl&gt;\". Raha toa ka ataonao ilay laha-daza "
"manokana \"disabled\" ilay safidy, dia tsy hisy fitambaran-kitendry io asa "
"io."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:165
msgid ""
"This keybinding lowers a window below other windows. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Io fitambaran-kitendry io dia mandatsaka ny fikandrana iray ambanin'ny "
"fikandrana hafa. Tahaka ny hoe \"&lt;Control&gt;a\" na \"&lt;Shift&gt;&lt;"
"Alt&gt;F1\" ny laminy. Tsy dia sarotiny loatra ilay mpizarazara ary mamela "
"ny fampiasana sora-madinika na sora-baventy ary fanafohezan-teny toy ny "
"\"&lt;Ctl&gt;\" sy \"&lt;Ctrl&gt;\". Raha toa ka ataonao ilay laha-daza "
"manokana \"disabled\" ilay safidy, dia tsy hisy fitambaran-kitendry io asa "
"io."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:166
msgid ""
"This keybinding raises the window above other windows. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Io fitambaran-kitendry io dia mampakatra ny fikandrana ambonin'ny fikandrana "
"hafa. Tahaka ny hoe \"&lt;Control&gt;a\" na \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" "
"ny laminy. Tsy dia sarotiny loatra ilay mpizarazara ary mamela ny fampiasana "
"sora-madinika na sora-baventy ary fanafohezan-teny toy ny \"&lt;Ctl&gt;\" sy "
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Raha toa ka ataonao ilay laha-daza manokana \"disabled\" "
"ilay safidy, dia tsy hisy fitambaran-kitendry io asa io."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:167
msgid ""
"This keybinding resizes a window to fill available horizontal space. The "
"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
msgstr ""
"Io fitambaran-kitendry io dia manova ny haben'ny fikandrana iray hamenoany "
"izay toerana manaraka halava misy. Tahaka ny hoe \"&lt;Control&gt;a\" na "
"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" ny laminy. Tsy dia sarotiny loatra ilay "
"mpizarazara ary mamela ny fampiasana sora-madinika na sora-baventy ary "
"fanafohezan-teny toy ny \"&lt;Ctl&gt;\" sy \"&lt;Ctrl&gt;\". Raha toa ka "
"ataonao ilay laha-daza manokana \"disabled\" ilay safidy, dia tsy hisy "
"fitambaran-kitendry io asa io."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:168
msgid ""
"This keybinding resizes a window to fill available vertical space. The "
"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
msgstr ""
"Io fitambaran-kitendry io dia manova ny haben'ny fikandrana iray hamenoany "
"izay toerana manaraka haavo misy. tahaka ny hoe \"&lt;Control&gt;a\" na "
"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" ny laminy. Tsy dia sarotiny loatra ilay "
"mpizarazara ary mamela ny fampiasana sora-madinika na sora-baventy ary "
"fanafohezan-teny toy ny \"&lt;Ctl&gt;\" sy \"&lt;Ctrl&gt;\". Raha toa ka "
"ataonao ilay laha-daza manokana \"disabled\" ilay safidy, dia tsy hisy "
"fitambaran-kitendry io asa io."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:169
msgid ""
"This option determines the effects of double-clicking on the title bar. "
"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
"window, 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window, "
"'minimize' which will minimize the window, and 'none' which will not do "
"anything."
msgstr ""
"Io safidy io dia mamaritra ny zavatra ateraky ny kiti-droa eo amin'ny "
"anjan'ny lohateny. Ireto aloha no safidy mbola manan-kery: 'toggle_shade' "
"izay manaloka/tsy manaloka ilay fikandrana, 'toggle_maximize' izay "
"manalehibe/manena habe ilay fikandrana, 'minimize' izay manakely ilay "
"fikandrana, ary 'none' izay tsy manao na inona na inona."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:170
msgid ""
"This option provides additional control over how newly created windows get "
"focus. It has two possible values; \"smart\" applies the user's normal focus "
"mode, and \"strict\" results in windows started from a terminal not being "
"given focus."
msgstr ""
"Io safidy io dia manome toromarika fanampiny hifehezana ny fanasongadinana "
"ireo fikandrana vao noforonina. Roa no sanda azo ampiasaina: \"smart\" izay "
"mampihatra ny fomba fanasongadinana fanaon'ny mpampiasa, ary \"strict\" izay "
"mahatonga ny fandefasana ny fikanrana avy amina terminal tsy voasongadina."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:171
msgid "Toggle always on top state"
msgstr "Mamaritra ny toetra ambony foana"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:172
msgid "Toggle fullscreen mode"
msgstr "Mamaritra ny fomba mameno efijery"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:173
msgid "Toggle maximization state"
msgstr "Mamaritra ny fanalehibiazana"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:174
msgid "Toggle shaded state"
msgstr "Mamaritra ny fanalofana"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:175
msgid "Toggle window on all workspaces"
msgstr "Mamaritra ny fisian'ny fikandrana anatin'ny sehatr'asa rehetra"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:176
msgid ""
"Turns on a visual indication when an application or the system issues a "
"'bell' or 'beep'; useful for the hard-of-hearing and for use in noisy "
"environments."
msgstr ""
"Mandefa famantarana hita maso rehefa mampaneno lakolosy na bip ny rindranasa "
"iray na ny rafitra; ilain'ireo tsy dia maheno tsara ary natao ampiasaina "
"anaty tontolo mikotaba."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:177
msgid "Unmaximize window"
msgstr "Ahenao habe ilay fikandrana"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:178
msgid "Use standard system font in window titles"
msgstr ""
"Endri-tsoratry ny rafitra tsotra no ampiasao amin'ny lohatenin'ny fikandrana"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:179
msgid "Visual Bell Type"
msgstr "Karazan'ilay lakolosy hita maso"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:180
msgid "Whether raising should be a side-effect of other user interactions"
msgstr ""
"Mamaritra ny hoe tokony ho zavatra tsy nahy ateraky ny asa ataon'ny "
"mpampiasa ny fampakarana"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:181
msgid "Window focus mode"
msgstr "Fomba fanasongadinana fikandrana"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:182
msgid "Window title font"
msgstr "Endri-tsoratry ny lohatenin'ny fikandrana"

#: ../src/prefs.c:574 ../src/prefs.c:590 ../src/prefs.c:606 ../src/prefs.c:622
#: ../src/prefs.c:638 ../src/prefs.c:654 ../src/prefs.c:670 ../src/prefs.c:690
#: ../src/prefs.c:706 ../src/prefs.c:722 ../src/prefs.c:740 ../src/prefs.c:756
#: ../src/prefs.c:775 ../src/prefs.c:791 ../src/prefs.c:808 ../src/prefs.c:824
#: ../src/prefs.c:840 ../src/prefs.c:857 ../src/prefs.c:873 ../src/prefs.c:889
#: ../src/prefs.c:905 ../src/prefs.c:921 ../src/prefs.c:936 ../src/prefs.c:951
#: ../src/prefs.c:966 ../src/prefs.c:982 ../src/prefs.c:998
#: ../src/prefs.c:1014 ../src/prefs.c:1030
#, c-format
msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
msgstr "Natao karazana tsy ekena ny famaha GConf \"%s\"\n"

#: ../src/prefs.c:1075
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button "
"modifier\n"
msgstr ""
"Tsy mety ho an'ny mpanovan'ny tsindrin'ny totozy ny sanda \"%s\" ao "
"anatin'ny soratra fototry ny kirakira\n"

#: ../src/prefs.c:1099 ../src/prefs.c:1120 ../src/prefs.c:1616
#, c-format
msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
msgstr "Natao sanda tsy ekena  ny famaha GConf '%s'\n"

#: ../src/prefs.c:1249
#, c-format
msgid ""
"%d stored in GConf key %s is not a reasonable cursor_size; must be in the "
"range 1..128\n"
msgstr ""
"cursor_size tsy manaraka ny tokony ho izy ny isa %d voatahiry ao anatin'ny "
"famaha GConf %s; tsy maintsy tafiditra anatin'ny 1..128\n"

#: ../src/prefs.c:1329
#, c-format
msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
msgstr ""
"Tsy afaka nizarazara ny fanoritsoritana ny endri-tsoratra \"%s\" avy amin'ny "
"famaha GConf %s\n"

#: ../src/prefs.c:1514
#, c-format
msgid ""
"%d stored in GConf key %s is not a reasonable number of workspaces, current "
"maximum is %d\n"
msgstr ""
"Tsy manaraka ny tokony ho izy ny isan-tsehatr'asa %d voatahiry ao anatin'ny "
"famaha GConf %s; %d izao no avo indrindra\n"

#: ../src/prefs.c:1574
msgid ""
"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
"behave properly.\n"
msgstr ""
"Natsahatra ireo vahaolana ho an'ny rindranasa simba. Mety tsy handeha tsara "
"ny rindranasa sasantsasany.\n"

#: ../src/prefs.c:1643
#, c-format
msgid "%d stored in GConf key %s is out of range 0 to %d\n"
msgstr ""
"Ny isa %d voatahiry ao anatin'ny  famaha GConf %s dia tsy tafiditra "
"anatin'ny elanelan'isa 0 ka hatramin'ny %d\n"

#: ../src/prefs.c:1786
#, c-format
msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
msgstr "Tsy nety ny famaritana ny isan'ny sehatr'asa ho %d: %s\n"

#: ../src/prefs.c:2170 ../src/prefs.c:2335
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
"\"%s\"\n"
msgstr ""
"Ny sanda \"%s\" ao anatin'ny soratra fototra dia tsy mety ho an'ny "
"fitambaran-kitendry \"%s\"\n"

#: ../src/prefs.c:2750
#, c-format
msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
msgstr "Tsy nety ny famaritana ny anaran'ny sehatr'asa %d ho \"%s\": %s\n"

#: ../src/resizepopup.c:111
#, c-format
msgid "%d x %d"
msgstr "%d x %d"

#: ../src/screen.c:403
#, c-format
msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
msgstr "Tsy manan-kery ny efijery %d amin'ny seho '%s'\n"

#: ../src/screen.c:419
#, c-format
msgid ""
"Screen %d on display \"%s\" already has a window manager; try using the --"
"replace option to replace the current window manager.\n"
msgstr ""
"Efa manana mpandrindra fikandrana ny efijery %d amin'ny seho \"%s\"; "
"manandrama mampiasa ny safidy --replace hanoloana io mpandrindra fikandrana "
"io.\n"

#: ../src/screen.c:443
#, c-format
msgid ""
"Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
msgstr ""
"Tsy azo ny fisafidianana mpandrindra fikandrana ho an'ny efijery %d seho \"%s"
"\"\n"

#: ../src/screen.c:501
#, c-format
msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
msgstr "Efa manana mpandrindra fikandrana ny efijery %d amin'ny seho \"%s\"\n"

#: ../src/screen.c:705
#, c-format
msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
msgstr "Tsy afaka namela ny efijery %d teo amin'ny seho \"%s\"\n"

#: ../src/session.c:835 ../src/session.c:842
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
msgstr "Tsy afaka namorona ny lahatahiry '%s': %s\n"

#: ../src/session.c:852
#, c-format
msgid "Could not open session file '%s' for writing: %s\n"
msgstr "Tsy nahasokatra ny rakitry session '%s' mba hanoratana: %s\n"

#: ../src/session.c:1004
#, c-format
msgid "Error writing session file '%s': %s\n"
msgstr "Tsy nety ny fanoratana ny rakitry ny session '%s': %s\n"

#: ../src/session.c:1009
#, c-format
msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
msgstr "Tsy nety ny fanidiana ny rakitry ny session '%s': %s\n"

#: ../src/session.c:1084
#, c-format
msgid "Failed to read saved session file %s: %s\n"
msgstr "Tsy nahavaky ny rakitry ny session voaraikitra %s: %s\n"

#: ../src/session.c:1119
#, c-format
msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
msgstr "Tsy nahazarazara ilay rakitry ny session voaraikitra: %s\n"

#: ../src/session.c:1168
msgid "<metacity_session> attribute seen but we already have the session ID"
msgstr ""
"Hita ny marika manokana <metacity_session>, saingy efa ananana ilay ID'ny "
"session"

#: ../src/session.c:1181
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <metacity_session> element"
msgstr ""
"Marika manokana %s tsy fantatra amin'ny singantaharo <metacity_session>"

#: ../src/session.c:1198
msgid "nested <window> tag"
msgstr "Tag <window> mifampiditra"

#: ../src/session.c:1256 ../src/session.c:1288
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <window> element"
msgstr "Marika manokana %s tsy fantatra amin'ny singantaharo <window>"

#: ../src/session.c:1360
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <maximized> element"
msgstr "Marika manokana %s tsy fantatra amin'ny singantaharo <maximized>"

#: ../src/session.c:1420
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <geometry> element"
msgstr "Marika manokana %s tsy fantatra amin'ny singantaharo <geometry>"

#: ../src/session.c:1440
#, c-format
msgid "Unknown element %s"
msgstr "Singantaharo %s tsy fantatra"

#: ../src/session.c:1906
#, c-format
msgid ""
"Error launching metacity-dialog to warn about apps that don't support "
"session management: %s\n"
msgstr ""
"Tsy nety ny fandefasana ny metacity-dialog hampilazana momba ireo rindranasa "
"tsy mandray an-tànana fandrindrana session: %s\n"

#: ../src/theme-parser.c:224 ../src/theme-parser.c:242
#, c-format
msgid "Line %d character %d: %s"
msgstr "Andalana %d marika %d: %s"

#: ../src/theme-parser.c:396
#, c-format
msgid "Attribute \"%s\" repeated twice on the same <%s> element"
msgstr "Miverina indroa anatin'ny singantaharo <%s> ny marika \"%s\" "

#: ../src/theme-parser.c:414 ../src/theme-parser.c:439
#, c-format
msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
msgstr ""
"Tsy manan-kery anatin'ny singantaharo <%s> ny marika manokana \"%s\" amin'io "
"sehatra io"

#: ../src/theme-parser.c:485
#, c-format
msgid "Integer %ld must be positive"
msgstr "Tsy maintsy positif ilay isa feno %ld"

#: ../src/theme-parser.c:493
#, c-format
msgid "Integer %ld is too large, current max is %d"
msgstr "Be loatra ilay isa feno %ld; %d izao no avo indrindra"

#: ../src/theme-parser.c:521 ../src/theme-parser.c:602
#: ../src/theme-parser.c:626
#, c-format
msgid "Could not parse \"%s\" as a floating point number"
msgstr "Tsy nahazarazara ny \"%s\" amin'ny maha floating point number azy"

#: ../src/theme-parser.c:552
#, c-format
msgid "Boolean values must be \"true\" or \"false\" not \"%s\""
msgstr "Tsy maintsy \"true\" na \"false\" ny sanda boleanina, fa tsy \"%s\""

#: ../src/theme-parser.c:572
#, c-format
msgid "Angle must be between 0.0 and 360.0, was %g\n"
msgstr "Tsy maintsy anelanelan'ny 0.0 sy 360.0 ilay zoro; %g izy teo\n"

#: ../src/theme-parser.c:638
#, c-format
msgid "Alpha must be between 0.0 (invisible) and 1.0 (fully opaque), was %g\n"
msgstr ""
"Tsy maintsy anelanelan'ny 0.0 (tsy hita maso) sy 1.0 (hita mazava tsara) "
"ilay alpha; %g izy teo\n"

#: ../src/theme-parser.c:684
#, c-format
msgid ""
"Invalid title scale \"%s\" (must be one of xx-small,x-small,small,medium,"
"large,x-large,xx-large)\n"
msgstr ""
"ambaratongan-dohateny \"%s\" tsy mety (tsy maintsy iray amin'ny xx-small,x-"
"small,small,medium,large,x-large,xx-large ilay izy)\n"

#: ../src/theme-parser.c:729 ../src/theme-parser.c:737
#: ../src/theme-parser.c:807 ../src/theme-parser.c:897
#: ../src/theme-parser.c:935 ../src/theme-parser.c:1012
#: ../src/theme-parser.c:1062 ../src/theme-parser.c:1070
#: ../src/theme-parser.c:1126 ../src/theme-parser.c:1134
#: ../src/theme-parser.c:2933 ../src/theme-parser.c:3022
#: ../src/theme-parser.c:3029 ../src/theme-parser.c:3036
#, c-format
msgid "No \"%s\" attribute on <%s> element"
msgstr "Tsy misy marika manokana \"%s\" amin'ny singantaharo <%s>"

#: ../src/theme-parser.c:837 ../src/theme-parser.c:905
#: ../src/theme-parser.c:943 ../src/theme-parser.c:1020
#, c-format
msgid "<%s> name \"%s\" used a second time"
msgstr "Miverina indroa ny anarana \"%s\" an'ny <%s>"

#: ../src/theme-parser.c:849 ../src/theme-parser.c:955
#: ../src/theme-parser.c:1032
#, c-format
msgid "<%s> parent \"%s\" has not been defined"
msgstr "Tsy mbola vaofaritra ny reny \"%s\" an'ny <%s>"

#: ../src/theme-parser.c:968
#, c-format
msgid "<%s> geometry \"%s\" has not been defined"
msgstr "Tsy mbola voafaritra ny rafitsary \"%s\" an'ny <%s>"

#: ../src/theme-parser.c:981
#, c-format
msgid "<%s> must specify either a geometry or a parent that has a geometry"
msgstr "Tsy mamaritra rafitsary iray na reny manana rafitsary iray ny <%s>"

#: ../src/theme-parser.c:1080
#, c-format
msgid "Unknown type \"%s\" on <%s> element"
msgstr "Karazana \"%s\" tsy fantatra amin'ny singantaharo <%s>"

#: ../src/theme-parser.c:1091
#, c-format
msgid "Unknown style_set \"%s\" on <%s> element"
msgstr "style_set \"%s\" tsy fantatra amin'ny singantaharo <%s>"

#: ../src/theme-parser.c:1099
#, c-format
msgid "Window type \"%s\" has already been assigned a style set"
msgstr "Efa nomena amboaran'endrika ny karazam-pikandrana \"%s\""

#: ../src/theme-parser.c:1143
#, c-format
msgid "Unknown function \"%s\" for menu icon"
msgstr "Asa \"%s\" tsy fantatra ho an'ny kisarin'ny tolotra"

#: ../src/theme-parser.c:1152
#, c-format
msgid "Unknown state \"%s\" for menu icon"
msgstr "Toetra \"%s\" tsy fantatra ho an'ny kisarin'ny tolotra"

#: ../src/theme-parser.c:1160
#, c-format
msgid "Theme already has a menu icon for function %s state %s"
msgstr "Efa manana kisarin-tolotra ho an'ny asa %s sy toetra %s ilay endrika"

#: ../src/theme-parser.c:1177 ../src/theme-parser.c:3241
#: ../src/theme-parser.c:3320
#, c-format
msgid "No <draw_ops> with the name \"%s\" has been defined"
msgstr "Tsy mbola misy <draw_ops> mitondra ny anarana \"%s\" voafaritra"

#: ../src/theme-parser.c:1192 ../src/theme-parser.c:1256
#: ../src/theme-parser.c:1545 ../src/theme-parser.c:3121
#: ../src/theme-parser.c:3175 ../src/theme-parser.c:3335
#: ../src/theme-parser.c:3512 ../src/theme-parser.c:3550
#: ../src/theme-parser.c:3588 ../src/theme-parser.c:3626
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed below <%s>"
msgstr "Ny singantaharo <%s> dia tsy azo atao eo ambanin'ny <%s>"

#: ../src/theme-parser.c:1282 ../src/theme-parser.c:1369
#: ../src/theme-parser.c:1439
#, c-format
msgid "No \"name\" attribute on element <%s>"
msgstr "Tsy misy marika manokana \"name\" amin'ny singantaharo <%s>"

#: ../src/theme-parser.c:1289 ../src/theme-parser.c:1376
#, c-format
msgid "No \"value\" attribute on element <%s>"
msgstr "Tsy misy marika manokana \"value\" amin'ny singantaharo <%s>"

#: ../src/theme-parser.c:1320 ../src/theme-parser.c:1334
#: ../src/theme-parser.c:1393
msgid ""
"Cannot specify both button_width/button_height and aspect ratio for buttons"
msgstr ""
"Tsy afaka milaza ny button_width/button_height sy ny fifandanjana halava/"
"saka ho an'ny tsindry indray miaraka"

#: ../src/theme-parser.c:1343
#, c-format
msgid "Distance \"%s\" is unknown"
msgstr "Tsy fantatra ny elanelana \"%s\""

#: ../src/theme-parser.c:1402
#, c-format
msgid "Aspect ratio \"%s\" is unknown"
msgstr "Tsy fantatra ny fifandanjana halava/saka \"%s\""

#: ../src/theme-parser.c:1446
#, c-format
msgid "No \"top\" attribute on element <%s>"
msgstr "Tsy misy marika manokana \"top\" amin'ny singantaharo <%s>"

#: ../src/theme-parser.c:1453
#, c-format
msgid "No \"bottom\" attribute on element <%s>"
msgstr "Tsy misy marika manokana \"bottom\" amin'ny singantaharo <%s>"

#: ../src/theme-parser.c:1460
#, c-format
msgid "No \"left\" attribute on element <%s>"
msgstr "Tsy misy marika manokana \"left\" amin'ny singantaharo <%s>"

#: ../src/theme-parser.c:1467
#, c-format
msgid "No \"right\" attribute on element <%s>"
msgstr "Tsy misy marika manokana \"right\" amin'ny singantaharo <%s>"

#: ../src/theme-parser.c:1499
#, c-format
msgid "Border \"%s\" is unknown"
msgstr "Tsy fantatra ny sisiny \"%s\""

#: ../src/theme-parser.c:1652 ../src/theme-parser.c:1762
#: ../src/theme-parser.c:1865 ../src/theme-parser.c:2052
#: ../src/theme-parser.c:2866
#, c-format
msgid "No \"color\" attribute on element <%s>"
msgstr "Tsy misy marika manokana \"color\" amin'ny singantaharo <%s>"

#: ../src/theme-parser.c:1659
#, c-format
msgid "No \"x1\" attribute on element <%s>"
msgstr "Tsy misy marika manokana \"x1\" amin'ny singantaharo <%s>"

#: ../src/theme-parser.c:1666 ../src/theme-parser.c:2711
#, c-format
msgid "No \"y1\" attribute on element <%s>"
msgstr "Tsy misy marika manokana \"y1\" amin'ny singantaharo <%s>"

#: ../src/theme-parser.c:1673
#, c-format
msgid "No \"x2\" attribute on element <%s>"
msgstr "Tsy misy marika manokana \"x2\" amin'ny singantaharo <%s>"

#: ../src/theme-parser.c:1680 ../src/theme-parser.c:2718
#, c-format
msgid "No \"y2\" attribute on element <%s>"
msgstr "Tsy misy marika manokana \"y2\" amin'ny singantaharo <%s>"

#: ../src/theme-parser.c:1769 ../src/theme-parser.c:1872
#: ../src/theme-parser.c:1978 ../src/theme-parser.c:2059
#: ../src/theme-parser.c:2165 ../src/theme-parser.c:2263
#: ../src/theme-parser.c:2480 ../src/theme-parser.c:2606
#: ../src/theme-parser.c:2704 ../src/theme-parser.c:2778
#: ../src/theme-parser.c:2873
#, c-format
msgid "No \"x\" attribute on element <%s>"
msgstr "Tsy misy marika manokana \"x\" amin'ny singantaharo <%s>"

#: ../src/theme-parser.c:1776 ../src/theme-parser.c:1879
#: ../src/theme-parser.c:1985 ../src/theme-parser.c:2066
#: ../src/theme-parser.c:2172 ../src/theme-parser.c:2270
#: ../src/theme-parser.c:2487 ../src/theme-parser.c:2613
#: ../src/theme-parser.c:2785 ../src/theme-parser.c:2880
#, c-format
msgid "No \"y\" attribute on element <%s>"
msgstr "Tsy misy marika manokana \"y\" amin'ny singantaharo <%s>"

#: ../src/theme-parser.c:1783 ../src/theme-parser.c:1886
#: ../src/theme-parser.c:1992 ../src/theme-parser.c:2073
#: ../src/theme-parser.c:2179 ../src/theme-parser.c:2277
#: ../src/theme-parser.c:2494 ../src/theme-parser.c:2620
#: ../src/theme-parser.c:2792
#, c-format
msgid "No \"width\" attribute on element <%s>"
msgstr "Tsy misy marika manokana \"width\" amin'ny singantaharo <%s>"

#: ../src/theme-parser.c:1790 ../src/theme-parser.c:1893
#: ../src/theme-parser.c:1999 ../src/theme-parser.c:2080
#: ../src/theme-parser.c:2186 ../src/theme-parser.c:2284
#: ../src/theme-parser.c:2501 ../src/theme-parser.c:2627
#: ../src/theme-parser.c:2799
#, c-format
msgid "No \"height\" attribute on element <%s>"
msgstr "Tsy misy marika manokana \"height\" amin'ny singantaharo <%s>"

#: ../src/theme-parser.c:1900
#, c-format
msgid "No \"start_angle\" attribute on element <%s>"
msgstr "Tsy misy marika manokana \"start_angle\" amin'ny singantaharo <%s>"

#: ../src/theme-parser.c:1907
#, c-format
msgid "No \"extent_angle\" attribute on element <%s>"
msgstr "Tsy misy marika manokana \"extent_angle\" amin'ny singantaharo <%s>"

#: ../src/theme-parser.c:2087
#, c-format
msgid "No \"alpha\" attribute on element <%s>"
msgstr "Tsy misy marika manokana \"alpha\" amin'ny singantaharo <%s>"

#: ../src/theme-parser.c:2158
#, c-format
msgid "No \"type\" attribute on element <%s>"
msgstr "Tsy misy marika manokana \"type\" amin'ny singantaharo <%s>"

#: ../src/theme-parser.c:2206
#, c-format
msgid "Did not understand value \"%s\" for type of gradient"
msgstr "Tsy mazava ny sanda \"%s\" ho an'ny karazan'ilay zavatra misompirana"

#: ../src/theme-parser.c:2291
#, c-format
msgid "No \"filename\" attribute on element <%s>"
msgstr "Tsy misy marika manokana \"filename\" amin'ny singantaharo <%s>"

#: ../src/theme-parser.c:2316 ../src/theme-parser.c:2824
#, c-format
msgid "Did not understand fill type \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Tsy mazava ny karazam-pamenoana \"%s\" ho an'ny singantaharo <%s>"

#: ../src/theme-parser.c:2459 ../src/theme-parser.c:2592
#: ../src/theme-parser.c:2697
#, c-format
msgid "No \"state\" attribute on element <%s>"
msgstr "Tsy misy marika manokana \"state\" amin'ny singantaharo <%s>"

#: ../src/theme-parser.c:2466 ../src/theme-parser.c:2599
#, c-format
msgid "No \"shadow\" attribute on element <%s>"
msgstr "Tsy misy marika manokana \"shadow\" amin'ny singantaharo <%s>"

#: ../src/theme-parser.c:2473
#, c-format
msgid "No \"arrow\" attribute on element <%s>"
msgstr "Tsy misy marika manokana \"arrow\" amin'ny singantaharo <%s>"

#: ../src/theme-parser.c:2526 ../src/theme-parser.c:2648
#: ../src/theme-parser.c:2736
#, c-format
msgid "Did not understand state \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Tsy mazava ny toetra \"%s\" ho an'ny singantaharo <%s>"

#: ../src/theme-parser.c:2536 ../src/theme-parser.c:2658
#, c-format
msgid "Did not understand shadow \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Tsy mazava ny aloka \"%s\" ho an'ny singantaharo <%s>"

#: ../src/theme-parser.c:2546
#, c-format
msgid "Did not understand arrow \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Tsy mazava ny tondro \"%s\" ho an'ny singantaharo <%s>"

#: ../src/theme-parser.c:2959 ../src/theme-parser.c:3075
#, c-format
msgid "No <draw_ops> called \"%s\" has been defined"
msgstr "Tsy misy <draw_ops> mitondra ny anarana \"%s\" mbola voafaritra"

#: ../src/theme-parser.c:2971 ../src/theme-parser.c:3087
#, c-format
msgid "Including draw_ops \"%s\" here would create a circular reference"
msgstr "Hiteraka référence mihodinkodina ny fampidirana ny draw_ops \"%s\" eto"

#: ../src/theme-parser.c:3150
#, c-format
msgid "No \"value\" attribute on <%s> element"
msgstr "Tsy misy marika manokana \"value\" amin'ny singantaharo <%s>"

#: ../src/theme-parser.c:3207
#, c-format
msgid "No \"position\" attribute on <%s> element"
msgstr "Tsy misy marika manokana \"position\" amin'ny singantaharo <%s>"

#: ../src/theme-parser.c:3216
#, c-format
msgid "Unknown position \"%s\" for frame piece"
msgstr "Toerana \"%s\" tsy fantatra ho an'ny singan'ilay frame"

#: ../src/theme-parser.c:3224
#, c-format
msgid "Frame style already has a piece at position %s"
msgstr "Efa manana singa amin'ny toerana %s ilay endriky ny frame"

#: ../src/theme-parser.c:3269
#, c-format
msgid "No \"function\" attribute on <%s> element"
msgstr "Tsy misy marika manokana \"function\" amin'ny singantaharo <%s>"

#: ../src/theme-parser.c:3277 ../src/theme-parser.c:3381
#, c-format
msgid "No \"state\" attribute on <%s> element"
msgstr "Tsy misy marika manokana \"state\" amin'ny singantaharo <%s>"

#: ../src/theme-parser.c:3286
#, c-format
msgid "Unknown function \"%s\" for button"
msgstr "Asa \"%s\" tsy fantatra ho an'ny tsindry"

#: ../src/theme-parser.c:3295
#, c-format
msgid "Unknown state \"%s\" for button"
msgstr "Toetra \"%s\" tsy fantatra ho an'ny tsindry"

#: ../src/theme-parser.c:3303
#, c-format
msgid "Frame style already has a button for function %s state %s"
msgstr "Efa manana tsindry ho an'ny asa %s sy toetra %s ny endrik'ilay frame"

#: ../src/theme-parser.c:3373
#, c-format
msgid "No \"focus\" attribute on <%s> element"
msgstr "Tsy misy marika manokana \"focus\" amin'ny singantaharo <%s>"

#: ../src/theme-parser.c:3389
#, c-format
msgid "No \"style\" attribute on <%s> element"
msgstr "Tsy misy marika manokana \"style\" amin'ny singantaharo <%s>"

#: ../src/theme-parser.c:3398
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for focus attribute"
msgstr ""
"Tsy manan-kery ho an'ny marika manokan'ny fanasongadinana ny sanda \"%s\""

#: ../src/theme-parser.c:3407
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for state attribute"
msgstr "Tsy manan-kery ho an'ny marika manokan'ny toetra ny sanda \"%s\""

#: ../src/theme-parser.c:3417
#, c-format
msgid "A style called \"%s\" has not been defined"
msgstr "Tsy mbola voafaritra ny endrika \"%s\""

#: ../src/theme-parser.c:3427
#, c-format
msgid "No \"resize\" attribute on <%s> element"
msgstr "Tsy misy marika manokana \"resize\" amin'ny singantaharo <%s>"

#: ../src/theme-parser.c:3437
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for resize attribute"
msgstr ""
"Tsy manan-kery ho an'ny marika manokan'ny fanovana habe ny sanda \"%s\""

#: ../src/theme-parser.c:3447
#, c-format
msgid ""
"Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized/shaded "
"states"
msgstr ""
"Tsy tokony hisy marika manokana \"resize\" amin'ny singantaharo <%s> ho "
"an'ny fanalehibiazana/fanalofana"

#: ../src/theme-parser.c:3461
#, c-format
msgid "Style has already been specified for state %s resize %s focus %s"
msgstr ""
"Efa voafaritra ny endrika ho an'ny toetra %s fanovana habe %s "
"fanasongadinana %s"

#: ../src/theme-parser.c:3472 ../src/theme-parser.c:3483
#: ../src/theme-parser.c:3494
#, c-format
msgid "Style has already been specified for state %s focus %s"
msgstr "Efa voafaritra ny endrika ho an'ny toetra %s fanasongadinana %s"

#: ../src/theme-parser.c:3533
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <piece> element (theme specified a draw_ops "
"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
msgstr ""
"Tsy afaka manana draw_ops roa ho an'ny singantaharo <piece> (namaritra "
"marika manokana draw_ops iray sy singantaharo <draw_ops> iray na namaritra "
"singantaharo roa ilay endrika)"

#: ../src/theme-parser.c:3571
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <button> element (theme specified a draw_ops "
"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
msgstr ""
"Tsy afaka manana draw_ops roa ho an'ny singantaharo <button> (namaritra "
"marika manokana draw_ops iray sy singantaharo <draw_ops> iray na namaritra "
"singantaharo roa ilay endrika)"

#: ../src/theme-parser.c:3609
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <menu_icon> element (theme specified a "
"draw_ops attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
msgstr ""
"Tsy afaka manana draw_ops roa ho an'ny singantaharo <menu_icon> (namaritra "
"marika manokana draw_ops iray sy singantaharo <draw_ops> iray na namaritra "
"singantaharo roa ilay endrika)"

#: ../src/theme-parser.c:3656
#, c-format
msgid "Outermost element in theme must be <metacity_theme> not <%s>"
msgstr ""
"Tsy maintsy <metacity_theme> ny singantaharo ivelany indrindra, fa tsy <%s>"

#: ../src/theme-parser.c:3676
#, c-format
msgid ""
"Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
msgstr ""
"Tsy azo atao anaty singantaharo name/author/date/description ny singantaharo "
"<%s>"

#: ../src/theme-parser.c:3681
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a <constant> element"
msgstr "Tsy azo atao anaty singantaharo <constant> ny singantaharo <%s>"

#: ../src/theme-parser.c:3693
#, c-format
msgid ""
"Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
msgstr ""
"Tsy azo atao anaty singantaharo distance/border/aspect_ratio ny singantaharo "
"<%s>"

#: ../src/theme-parser.c:3715
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a draw operation element"
msgstr "Tsy azo atao anaty singantaharo draw operation ny singantaharo <%s>"

#: ../src/theme-parser.c:3725 ../src/theme-parser.c:3755
#: ../src/theme-parser.c:3760
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a <%s> element"
msgstr "Tsy azo atao anaty singantaharo <%s> ny singantaharo <%s>"

#: ../src/theme-parser.c:3981
msgid "No draw_ops provided for frame piece"
msgstr "Tsy misy draw_ops ho an'ny singan'ny frame"

#: ../src/theme-parser.c:3996
msgid "No draw_ops provided for button"
msgstr "Tsy misy draw_ops ho an'ny tsindry"

#: ../src/theme-parser.c:4011
msgid "No draw_ops provided for menu icon"
msgstr "Tsy misy draw_ops ho an'ny kisarin'ny tolotra"

#: ../src/theme-parser.c:4051
#, c-format
msgid "No text is allowed inside element <%s>"
msgstr "Tsy azo asiana lahabolana anatin'ny singantaharo <%s>"

#: ../src/theme-parser.c:4106
msgid "<name> specified twice for this theme"
msgstr "Voalaza indroa ny <name> ho an'ity endrika ity"

#: ../src/theme-parser.c:4117
msgid "<author> specified twice for this theme"
msgstr "Voalaza indroa ny <author> ho an'ity endrika ity"

#: ../src/theme-parser.c:4128
msgid "<copyright> specified twice for this theme"
msgstr "Voalaza indroa ny <copyright> ho an'ity endrika ity"

#: ../src/theme-parser.c:4139
msgid "<date> specified twice for this theme"
msgstr "Voalaza indroa ny <date> ho an'ity endrika ity"

#: ../src/theme-parser.c:4150
msgid "<description> specified twice for this theme"
msgstr "Voalaza indroa ny <description> ho an'ity endrika ity"

#: ../src/theme-parser.c:4345
#, c-format
msgid "Failed to read theme from file %s: %s\n"
msgstr "Tsy nahavaky ilay endrika tao anatin'ny rakitra %s: %s\n"

#: ../src/theme-parser.c:4400
#, c-format
msgid "Theme file %s did not contain a root <metacity_theme> element"
msgstr "Tsy misy singantaharo <metacity_theme> fototra ny rakitr'endrika %s"

#: ../src/theme-viewer.c:72
msgid "/_Windows"
msgstr "/_Fikandrana"

#: ../src/theme-viewer.c:73
msgid "/Windows/tearoff"
msgstr "/Fikandrana/fanongotana"

#: ../src/theme-viewer.c:74
msgid "/Windows/_Dialog"
msgstr "/Fikandrana/_Takila"

#: ../src/theme-viewer.c:75
msgid "/Windows/_Modal dialog"
msgstr "/Fikandrana/_Modal dialog"

#: ../src/theme-viewer.c:76
msgid "/Windows/_Utility"
msgstr "/Fikandrana/_Rindranasa"

#: ../src/theme-viewer.c:77
msgid "/Windows/_Splashscreen"
msgstr "/Fikandrana/_Takila fanokafana"

#: ../src/theme-viewer.c:78
msgid "/Windows/_Top dock"
msgstr "/Fikandrana/_Dock amboony"

#: ../src/theme-viewer.c:79
msgid "/Windows/_Bottom dock"
msgstr "/Fikandrana/_Dock ambany"

#: ../src/theme-viewer.c:80
msgid "/Windows/_Left dock"
msgstr "/Fikandrana/_Dock havia"

#: ../src/theme-viewer.c:81
msgid "/Windows/_Right dock"
msgstr "/Fikandrana/_Dock havanana"

#: ../src/theme-viewer.c:82
msgid "/Windows/_All docks"
msgstr "/Fikandrana/_Dock rehetra"

#: ../src/theme-viewer.c:83
msgid "/Windows/Des_ktop"
msgstr "/Fikandrana/Sehatr_asa"

#: ../src/theme-viewer.c:132
msgid "Open another one of these windows"
msgstr "Manokatra fikandrana iray tahakan'ireo fikandrana ireo"

#: ../src/theme-viewer.c:139
msgid "This is a demo button with an 'open' icon"
msgstr "Tsindry fampisehoana misy kisary 'Sokafy' io"

#: ../src/theme-viewer.c:146
msgid "This is a demo button with a 'quit' icon"
msgstr "Tsindry fampisehoana misy kisary 'Ajanony' io"

#: ../src/theme-viewer.c:239
msgid "This is a sample message in a sample dialog"
msgstr "Santionam-pilazana anatina santionan-takila io"

#: ../src/theme-viewer.c:322
#, c-format
msgid "Fake menu item %d\n"
msgstr "Sarin-javatry ny tolotra %d\n"

#: ../src/theme-viewer.c:356
msgid "Border-only window"
msgstr "Fiandrana tsy misy afa-tsy sisiny"

#: ../src/theme-viewer.c:358
msgid "Bar"
msgstr "Anja"

#: ../src/theme-viewer.c:375
msgid "Normal Application Window"
msgstr "Fikandran-drindranasa misokatra tsara"

#: ../src/theme-viewer.c:379
msgid "Dialog Box"
msgstr "Takila fampahafantarana"

#: ../src/theme-viewer.c:383
msgid "Modal Dialog Box"
msgstr "Modal Dialog Box"

#: ../src/theme-viewer.c:387
msgid "Utility Palette"
msgstr "Takela-pisaky ny rindranasa"

#: ../src/theme-viewer.c:391
msgid "Torn-off Menu"
msgstr "Tolotra miongotra"

#: ../src/theme-viewer.c:395
msgid "Border"
msgstr "Sisiny"

#: ../src/theme-viewer.c:723
#, c-format
msgid "Button layout test %d"
msgstr "%d fitsapana ny fandaminana tsindry"

#: ../src/theme-viewer.c:752
#, c-format
msgid "%g milliseconds to draw one window frame"
msgstr "%g milisegaondra hanoritana frame-na fikandrana iray"

#: ../src/theme-viewer.c:795
msgid "Usage: metacity-theme-viewer [THEMENAME]\n"
msgstr "Fampiasa:metacity-theme-viewer [ANARANENDRIKA]\n"

#: ../src/theme-viewer.c:802
#, c-format
msgid "Error loading theme: %s\n"
msgstr "Tsy nety ny fakana ilay endrika: %s\n"

#: ../src/theme-viewer.c:808
#, c-format
msgid "Loaded theme \"%s\" in %g seconds\n"
msgstr "Maka ilay endrika \"%s\" anatin'ny %g segaondra\n"

#: ../src/theme-viewer.c:831
msgid "Normal Title Font"
msgstr "Endri-tsora-dohateny antonony"

#: ../src/theme-viewer.c:837
msgid "Small Title Font"
msgstr "Endri-tsora-dohateny madinika"

#: ../src/theme-viewer.c:843
msgid "Large Title Font"
msgstr "Endri-tsora-dohateny lehibe"

#: ../src/theme-viewer.c:848
msgid "Button Layouts"
msgstr "Fandaminana tsindry"

#: ../src/theme-viewer.c:853
msgid "Benchmark"
msgstr "Fitsapana fahombiazana"

#: ../src/theme-viewer.c:900
msgid "Window Title Goes Here"
msgstr "Manketo ny lohatenin'ny fikandrana"

#: ../src/theme-viewer.c:1004
#, c-format
msgid ""
"Drew %d frames in %g client-side seconds (%g milliseconds per frame) and %g "
"seconds wall clock time including X server resources (%g milliseconds per "
"frame)\n"
msgstr ""
"Nahasoritra frame %d tanatin'ny %g segaondra amin'ny fotoanan'ny mpivatsy (%"
"g milisegaondra isaka frame) ary %g segaondra amin'ny fotoana amin'ny "
"famantaranandro nampidirana ny resourcen'ny mpizara X (%g milisegaondra "
"isaka frame)\n"

#: ../src/theme-viewer.c:1217
msgid "position expression test returned TRUE but set error"
msgstr ""
"TRUE no navalin'ny fitsapana filazana toerana nefa nataony tsy fetezana "

#: ../src/theme-viewer.c:1219
msgid "position expression test returned FALSE but didn't set error"
msgstr ""
"FALSE no navalin'ny fitsapana filazana toerana nefa tsy nataony tsy fetezana"

#: ../src/theme-viewer.c:1223
msgid "Error was expected but none given"
msgstr "Tsy fetezana no nampoizina nefa tsy nisy izany"

#: ../src/theme-viewer.c:1225
#, c-format
msgid "Error %d was expected but %d given"
msgstr "Tsy fetezana %d no nampoizina nefa %d no azo"

#: ../src/theme-viewer.c:1231
#, c-format
msgid "Error not expected but one was returned: %s"
msgstr "Tsy nisy tsy fetezana nampoizina nefa nisy iray azo: %s"

#: ../src/theme-viewer.c:1235
#, c-format
msgid "x value was %d, %d was expected"
msgstr "%d no sandan'ny x, %d no nampoizina"

#: ../src/theme-viewer.c:1238
#, c-format
msgid "y value was %d, %d was expected"
msgstr "%d no sandan'ny y, %d no nampoizina"

#: ../src/theme-viewer.c:1301
#, c-format
msgid "%d coordinate expressions parsed in %g seconds (%g seconds average)\n"
msgstr ""
"Ny filazan'ny coordonnée %d dia voazarazara tanatin'ny %g segaondra "
"(salasalany: %g)\n"

#: ../src/theme.c:202
msgid "top"
msgstr "ambony"

#: ../src/theme.c:204
msgid "bottom"
msgstr "ambany"

#: ../src/theme.c:206
msgid "left"
msgstr "havia"

#: ../src/theme.c:208
msgid "right"
msgstr "havanana"

#: ../src/theme.c:222
#, c-format
msgid "frame geometry does not specify \"%s\" dimension"
msgstr "Tsy nofaritan'ny rafitsarin'ilay frame ny habe \"%s\" "

#: ../src/theme.c:241
#, c-format
msgid "frame geometry does not specify dimension \"%s\" for border \"%s\""
msgstr "Tsy nofaritan'ny rafitsarin'ilay frame ny habe \"%s\" an'ny \"%s\""

#: ../src/theme.c:278
#, c-format
msgid "Button aspect ratio %g is not reasonable"
msgstr "Tsy araka ny tokony ho izy ny halava/saka %g an'ilay tsindry"

#: ../src/theme.c:290
msgid "Frame geometry does not specify size of buttons"
msgstr "Tsy nofaritan'ny rafitsarin'ilay frame ny haben'ny tsindry"

#: ../src/theme.c:813
msgid "Gradients should have at least two colors"
msgstr "Tokony hanana loko roa fahafahakeliny ireo zavatra misompirana"

#: ../src/theme.c:939
#, c-format
msgid ""
"GTK color specification must have the state in brackets, e.g. gtk:fg[NORMAL] "
"where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
msgstr ""
"Tsy maintsy ao anatina fonosana ilay toetra amin'ny famaritana loko GTK. "
"Ohatra: gtk:fg[NORMAL]; NORMAL ilay toetra eto. Tsy afaka nizarazara ny \"%s"
"\""

#: ../src/theme.c:953
#, c-format
msgid ""
"GTK color specification must have a close bracket after the state, e.g. gtk:"
"fg[NORMAL] where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
msgstr ""
"Tsy maintsy fonosana mikatona no manaraka ilay toetra amin'ny famaritana "
"loko GTK. Ohatra: gtk:fg[NORMAL]; NORMAL no toetra eto. Tsy afaka nizarazara "
"ny \"%s\""

#: ../src/theme.c:964
#, c-format
msgid "Did not understand state \"%s\" in color specification"
msgstr "Tsy mazava ny toetra \"%s\" anatin'ilay famaritana loko"

#: ../src/theme.c:977
#, c-format
msgid "Did not understand color component \"%s\" in color specification"
msgstr "Tsy mazava ny singan-doko \"%s\" anatin'ilay famaritana loko"

#: ../src/theme.c:1007
#, c-format
msgid ""
"Blend format is \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" does not fit the "
"format"
msgstr ""
"\"blend/bg_color/fg_color/alpha\" no lamin'ny fifangaroana; tsy mifanaraka "
"amin'io lamina io ny \"%s\""

#: ../src/theme.c:1018
#, c-format
msgid "Could not parse alpha value \"%s\" in blended color"
msgstr "Tsy afaka nizarazara ny sanda alpha \"%s\" anatin'ilay loko mifangaro"

#: ../src/theme.c:1028
#, c-format
msgid "Alpha value \"%s\" in blended color is not between 0.0 and 1.0"
msgstr ""
"Tsy tafiditra anatin'ny 0.0 sy 1.0 ny sanda alpha \"%s\" anatin'ilay loko "
"mifangaro"

#: ../src/theme.c:1075
#, c-format
msgid ""
"Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
msgstr ""
"\"shade/base_color/factor\" no lamin'ny fanalofana; tsy mifanaraka amin'ilay "
"lamina ny \"%s\""

#: ../src/theme.c:1086
#, c-format
msgid "Could not parse shade factor \"%s\" in shaded color"
msgstr "Tsy afaka nizarazara anon'ny fanalofana \"%s\" amin'ilay loko voaaloka"

#: ../src/theme.c:1096
#, c-format
msgid "Shade factor \"%s\" in shaded color is negative"
msgstr "Negatif ny anon'ny fanalofana \"%s\" amin'ilay loko voaaloka"

#: ../src/theme.c:1125
#, c-format
msgid "Could not parse color \"%s\""
msgstr "Tsy afaka nizarazara ny loko \"%s\""

#: ../src/theme.c:1384
#, c-format
msgid "Coordinate expression contains character '%s' which is not allowed"
msgstr "Ahitana ny marika '%s' izay tsy ekena ny filazan'ilay coordonnée"

#: ../src/theme.c:1411
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression contains floating point number '%s' which could not be "
"parsed"
msgstr ""
"Ahitana ny floating point number '%s' izay tsy mety zarazaraina ny "
"filazan'ilay coordonnée"

#: ../src/theme.c:1425
#, c-format
msgid "Coordinate expression contains integer '%s' which could not be parsed"
msgstr ""
"Ahitana ny isa feno '%s' izay tsy mety zarazaraina ny filazan'ilay coordonnée"

#: ../src/theme.c:1492
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression contained unknown operator at the start of this text: "
"\"%s\""
msgstr ""
"Ahitana mpikirakira tsy fantatra ilay filazan'ny coordonnée eo amin'ny "
"fiandohan'ity lahabolana ity: \"%s\""

#: ../src/theme.c:1549
msgid "Coordinate expression was empty or not understood"
msgstr "Foana na tsy mazava ny filazan'ilay coordonnée"

#: ../src/theme.c:1686 ../src/theme.c:1696 ../src/theme.c:1730
msgid "Coordinate expression results in division by zero"
msgstr "Mahatonga fizarana 0 ny filazan'ilay coordonnée"

#: ../src/theme.c:1738
msgid ""
"Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
msgstr ""
"Manandrana mampiasa mpikirakira mod amina floating-point number iray ny "
"filazan'ilay coordonnée"

#: ../src/theme.c:1794
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
msgstr ""
"Ahitana mpikirakira \"%s\" amin'ny toerana nampoizina hisy operand ny "
"filazan'ilay coordonnée"

#: ../src/theme.c:1803
msgid "Coordinate expression had an operand where an operator was expected"
msgstr ""
"Nahitana operand amin'ny toerana nampoizina hisy mpikirakira ny filazan'ilay "
"coordonnée"

#: ../src/theme.c:1811
msgid "Coordinate expression ended with an operator instead of an operand"
msgstr "Niafara tamin'ny mpikirakira fa tsy operand ny filazan'ilay coordonnée"

#: ../src/theme.c:1821
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression has operator \"%c\" following operator \"%c\" with no "
"operand in between"
msgstr ""
"Ahitana mpikirakira \"%c\" manaraka ny mpikirakira \"%c\" tsy elanelanina "
"operand ny filazan'ilay coordonnée"

#: ../src/theme.c:1939
msgid "Coordinate expression parser overflowed its buffer."
msgstr "Nihoatra ny buffer-ny ny mpizarazara ny filazan'ilay coordonnée."

#: ../src/theme.c:1968
msgid "Coordinate expression had a close parenthesis with no open parenthesis"
msgstr ""
"Nisy fonosana mikatona saingy tsy nisy fonosana misokatra ny filazan'ilay "
"coordonnée"

#: ../src/theme.c:2030
#, c-format
msgid "Coordinate expression had unknown variable or constant \"%s\""
msgstr ""
"Manana teny miova na sanda tsy miova tsy fantatra \"%s\" ny filazan'ilay "
"cooordonnée"

#: ../src/theme.c:2085
msgid "Coordinate expression had an open parenthesis with no close parenthesis"
msgstr ""
"Nisy fonosana misokatra saingy tsy nisy fonosana mikatona ny filazan'ilay "
"coordonnée"

#: ../src/theme.c:2096
msgid "Coordinate expression doesn't seem to have any operators or operands"
msgstr "Tahaka ny tsy manana mpikirakira ny operand ny filazan'ilay coordonnée"

#: ../src/theme.c:2337 ../src/theme.c:2359 ../src/theme.c:2380
#, c-format
msgid "Theme contained an expression \"%s\" that resulted in an error: %s\n"
msgstr "Nisy filazana \"%s\" izay nahatonga tsy fetezana ilay endrika: %s\n"

#: ../src/theme.c:3826
#, c-format
msgid ""
"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
"specified for this frame style"
msgstr ""
"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> tsy maintsy "
"faritana ho an'ity endrika frame ity"

#: ../src/theme.c:4270 ../src/theme.c:4295
#, c-format
msgid ""
"Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
msgstr ""
"<frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/> tsy ampy"

#: ../src/theme.c:4341
#, c-format
msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
msgstr "Tsy nety ny fakana ny endrika \"%s\": %s\n"

#: ../src/theme.c:4481 ../src/theme.c:4488 ../src/theme.c:4495
#: ../src/theme.c:4502 ../src/theme.c:4509
#, c-format
msgid "No <%s> set for theme \"%s\""
msgstr "Tsy misy <%s> voafaritra ho an'ny endrika \"%s\""

#: ../src/theme.c:4517
#, c-format
msgid ""
"No frame style set for window type \"%s\" in theme \"%s\", add a <window "
"type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/> element"
msgstr ""
"Tsy misy endrika frame voafaritra ho an'ny karaza-pikandrana \"%s\" amin'ny "
"endrika \"%s\". Manampia singataharo <window type=\"%s\" style_set=\"whatever"
"\"/> iray"

#: ../src/theme.c:4531
#, c-format
msgid ""
"<menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
"specified for this theme"
msgstr ""
"Tsy maintsy faritana ny <menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops="
"\"whatever\"/> an'ity endrika ity"

#: ../src/theme.c:4911 ../src/theme.c:4973
#, c-format
msgid ""
"User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
msgstr ""
"Tsy maintsy manomboka amin'ny sora-baventy ny sanda tsy miova faritan'ny "
"mpampiasa; tsy tahaka izany anefa ny \"%s\""

#: ../src/theme.c:4919 ../src/theme.c:4981
#, c-format
msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
msgstr "Efa voafaritra ny sanda tsy miova \"%s\""

#: ../src/util.c:96
#, c-format
msgid "Failed to open debug log: %s\n"
msgstr "Tsy afaka nanokatra ny raki-tatitry ny debugging: %s\n"

#: ../src/util.c:106
#, c-format
msgid "Failed to fdopen() log file %s: %s\n"
msgstr ""
"Tsy afaka nanokatra ny raki-tatitra %s amin'ny alalan'ny fdopen(): %s\n"

#: ../src/util.c:112
#, c-format
msgid "Opened log file %s\n"
msgstr "Voasokatra ny raki-tatitra %s\n"

#: ../src/util.c:220
msgid "Window manager: "
msgstr "Mpandrindra fikandrana:"

#: ../src/util.c:368
msgid "Bug in window manager: "
msgstr "Ny bug anatin'ny mpandrindra fikandrana:"

#: ../src/util.c:397
msgid "Window manager warning: "
msgstr "Fampilazan'ny mpandrindra fikandrana:"

#: ../src/util.c:421
msgid "Window manager error: "
msgstr "Tsy fetezan'ny mpandrindra fikandrana:"

#: ../src/window-props.c:169
#, c-format
msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %lu\n"
msgstr "Nametraka bogus _NET_WM_PID %lu ilay rindranasa\n"

#: ../src/window-props.c:237
#, c-format
msgid "%s (on %s)"
msgstr "%s (amin'ny %s)"

#: ../src/window-props.c:1159
#, c-format
msgid "Invalid WM_TRANSIENT_FOR window 0x%lx specified for %s.\n"
msgstr "Fikandrana 0x%lx WM_TRANSIENT_FOR tsy mety voafaritra ho an'ny %s.\n"

#. first time through
#: ../src/window.c:5240
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
"window as specified in the ICCCM.\n"
msgstr ""
"Nataon'ilay fikandrana %s tamin'ny tenany ny SM_CLIENT_ID raha tokony "
"nataony tamin'ny fikandrana WM_CLIENT_LEADER araka ny voafaritra anatin'ny "
"ICCCM izany.\n"

#. We ignore mwm_has_resize_func because WM_NORMAL_HINTS is the
#. * authoritative source for that info. Some apps such as mplayer or
#. * xine disable resize via MWM but not WM_NORMAL_HINTS, but that
#. * leads to e.g. us not fullscreening their windows.  Apps that set
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
#: ../src/window.c:5836
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
"d x %d and max size %d x %d; this doesn't make much sense.\n"
msgstr ""
"Milaza hint MWM ny fikandrana %s milaza hoe tsy mety ovana habe izy, nefa "
"mametra habe ambany indrindra %d x %d ary habe ambony indrindra %d x %d; tsy "
"misy dikany mihitsy izany.\n"

#: ../src/xprops.c:153
#, c-format
msgid ""
"Window 0x%lx has property %s\n"
"that was expected to have type %s format %d\n"
"and actually has type %s format %d n_items %d.\n"
"This is most likely an application bug, not a window manager bug.\n"
"The window has title=\"%s\" class=\"%s\" name=\"%s\"\n"
msgstr ""
"Ny fikandrana 0x%lx dia manana toetoetra %s\n"
"izay nampoizina hanana ny karazana %s sy lamina %d\n"
"nefa karazana %s sy lamina %d n_items %d no tena izy.\n"
"Bug ana rindranasa angamba io fa tsy bug ana mpandrindra fikandrana.\n"
"Manana title=\"%s\" class=\"%s\" name=\"%s\" ilay fikandrana\n"

#: ../src/xprops.c:399
#, c-format
msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8\n"
msgstr "Misy UTF-8 tsy mety anatin'ny toetoetra %s amin'ny fikandrana 0x%lx\n"

#: ../src/xprops.c:482
#, c-format
msgid ""
"Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
msgstr ""
"Ny toetoetra %s amin'ny fikandrana 0x%lx dia misy UTF-8 tsy mety amin'ny "
"singan-javatra %d anatin'ilay lisitra\n"