summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/az.po
blob: bd1f2e55316be0a84ddd4dc9a6565db3e604219c (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"POT-Creation-Date: 2001-11-10 07:55-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2001-12-26 18:59GMT+0200\n"
"Last-Translator: Vasif İsmayıloğlu MD <azerb_linux@hotmail.com>\n"
"Language-Team: Azerbaijani Turkic <linuxaz@azerimail.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 0.9.5\n"

#: src/display.c:153
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
msgstr "X Window System displeyi '%s' açıla bilmədi\n"

#: src/errors.c:92
#, c-format
msgid ""
"Lost connection to the display '%s';\n"
"most likely the X server was shut down or you killed/destroyed\n"
"the window manager.\n"
msgstr ""
"'%s' displeyi ilə bağlantı itirildi;\n"
"böyük ehtimalla X verici pəncərə idarəçisini ya söndürdü\n"
"ya da öldürdü/dağıtdı.\n"

#: src/errors.c:99
#, c-format
msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
msgstr "'%s' displeyində Ağır IO %d (%s) xətası.\n"

#: src/frames.c:229
msgid "Left edge"
msgstr "Sol kənar"

#: src/frames.c:229
msgid "Left window edge width"
msgstr "Sol pəncərə kənarı eni"

#: src/frames.c:230
msgid "Right edge"
msgstr "Sağ kənar"

#: src/frames.c:230
msgid "Right window edge width"
msgstr "Sağ pəncərə kənarı eni"

#: src/frames.c:231
msgid "Bottom edge"
msgstr "Alt kənar"

#: src/frames.c:231
msgid "Bottom window edge height"
msgstr "Alt pəncərə kənarı eni"

#: src/frames.c:233
msgid "Title border"
msgstr "Başlıq kənarı"

#: src/frames.c:233
msgid "Border around title area"
msgstr "Başlıq sahəsi ətrafındakı kənarlıq"

#: src/frames.c:234
msgid "Text border"
msgstr "Mətn kənarlığı"

#: src/frames.c:234
msgid "Border around window title text"
msgstr "Pəncərə başlıöı mətni ətrafındakı kənarlıq"

#: src/frames.c:236
msgid "Spacer padding"
msgstr "Boşluqvermə aralığı"

#: src/frames.c:236
msgid "Padding on either side of spacer"
msgstr "Boşluqvericinin ətrafındakı aralıq"

#: src/frames.c:237
msgid "Spacer width"
msgstr "Boşluqvermə eni"

#: src/frames.c:237
msgid "Width of spacer"
msgstr "Boşluqverici eni"

#: src/frames.c:238
msgid "Spacer height"
msgstr "Boşluqvermə hündürlüyü"

#: src/frames.c:238
msgid "Height of spacer"
msgstr "Boşluqverici hündürlüyü"

#. same as right_width left_width by default
#: src/frames.c:241
msgid "Right inset"
msgstr "Sağ iç aralıq"

#: src/frames.c:241
msgid "Distance of buttons from right edge of frame"
msgstr "Çərçivənin sağ kənarı ilə düymələr arasındakı məsafə"

#: src/frames.c:242
msgid "Left inset"
msgstr "Sol iç aralıq"

#: src/frames.c:242
msgid "Distance of menu button from left edge of frame"
msgstr "Çərçivənin sol kənarı ilə düymələr arasındakı məsafə"

#: src/frames.c:244
msgid "Button width"
msgstr "Düymə eni"

#: src/frames.c:244
msgid "Width of buttons"
msgstr "Düymələrin eni"

#: src/frames.c:245
msgid "Button height"
msgstr "Düymə hündürlüyü"

#: src/frames.c:245
msgid "Height of buttons"
msgstr "Düymələrin hündürlüyü"

#: src/frames.c:247
msgid "Button border"
msgstr "Düymə kənarı"

#: src/frames.c:247
msgid "Border around buttons"
msgstr "Düymələr ətrafındakı kənar"

#: src/frames.c:248
msgid "Inner button border"
msgstr "İç düymə kənarı"

#: src/frames.c:248
msgid "Border around the icon inside buttons"
msgstr "Düymə içindəki timsal ətrafındakı kənar"

#: src/frames.c:889
msgid "Close Window"
msgstr "Pǝncǝrǝni Qapat"

#: src/frames.c:892
msgid "Window Menu"
msgstr "Pəncərə Menüsü"

#: src/frames.c:895
msgid "Minimize Window"
msgstr "Pəncərəni Kiçilt"

#: src/frames.c:898
msgid "Maximize Window"
msgstr "Pəncərəni Böyüt"

#: src/frames.c:901
msgid "Unmaximize Window"
msgstr "Pəncərəni Yenidən Kiçilt"

#: src/keybindings.c:210
#, c-format
msgid ""
"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
"binding\n"
msgstr ""
"Bəzi başqa proqramlar hazırda %x modifayrlı %s açarını bağlayıcı olaraq "
"işlədirlər\n"

#: src/menu.c:47
msgid "_Close"
msgstr "_Qapat"

#: src/menu.c:48
msgid "_Minimize"
msgstr "_Kiçilt"

#: src/menu.c:49
msgid "Ma_ximize"
msgstr "Bö_yüt"

#: src/menu.c:50
msgid "_Unmaximize"
msgstr "_Balacalaşdır"

#: src/menu.c:51
msgid "_Shade"
msgstr "_Kölgələ"

#: src/menu.c:52
msgid "U_nshade"
msgstr "Kölgəni Qa_ldır"

#: src/menu.c:53
msgid "Mo_ve"
msgstr "Da_şı"

#: src/menu.c:54
msgid "_Resize"
msgstr "_Böyüklüyünü Dəyişdir"

#. separator
#: src/menu.c:56
msgid "Put on _All Workspaces"
msgstr "_Bütün İş Sahələrinə Qoy"

#: src/menu.c:57
msgid "Only on _This Workspace"
msgstr "Təkcə _Bu İş Sahəsinə"

#: src/menu.c:260
#, c-format
msgid "Only on workspace _%d"
msgstr "Təkcə _%d İş Sahəsinə"

#: src/menu.c:263
#, c-format
msgid "Move to workspace _%d"
msgstr "_%d İş Sahəsinə Daşı"

#: src/screen.c:168
#, c-format
msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
msgstr "'%s' displeyindəki %d ekranı hökmsüzdür\n"

#: src/screen.c:183
#, c-format
msgid "Screen %d on display '%s' already has a window manager\n"
msgstr "'%s' displeyindəki %d ekranı onsuz da pəncərə idarəçisinə malikdir\n"

#: src/session.c:746 src/session.c:753
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
msgstr "'%s' cərgəsi yaradıla bilmir: %s\n"

#: src/session.c:763
#, c-format
msgid "Could not open session file '%s' for writing: %s\n"
msgstr "'%s' iclas faylı yazmaq üçün açıla bilmir: %s\n"

#: src/session.c:895
#, c-format
msgid "Error writing session file '%s': %s\n"
msgstr "'%s' iclas faylı yazma xətası: %s\n"

#: src/session.c:900
#, c-format
msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
msgstr "'%s' iclas faylı qapatma xətası: %s\n"

#: src/session.c:974
#, c-format
msgid "Failed to read saved session file %s: %s\n"
msgstr "'%s' iclas faylı oxunması bacarılmadı: %s\n"

#: src/session.c:1008
#, c-format
msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
msgstr "Qeyd edilmiş iclas faylı darana bilmədi: %s\n"

#: src/session.c:1046
msgid "nested <window> tag"
msgstr "yuvalanmış <window> teqi"

#: src/session.c:1096 src/session.c:1128
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <window> element"
msgstr "<window> elementində naməlum %s atributu"

#: src/session.c:1188
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <geometry> element"
msgstr "<geometry> elementində naməlum %s atributu"

#: src/session.c:1208
#, c-format
msgid "Unknown element %s"
msgstr "Naməlum %s elementi"

#. someone is on crack
#: src/window.c:2934
#, c-format
msgid "Window %s sets max width %d less than min width %d, disabling resize\n"
msgstr ""
"%s pəncərəsi %d maksimal eni %d minimal endən daha kiçik olaraq seçir, "
"böyüklük dəyişdirmə fəaliyyətdən salınır\n"

#. another cracksmoker
#: src/window.c:2944
#, c-format
msgid "Window %s sets max height %d less than min height %d, disabling resize\n"
msgstr ""
"%s pəncərəsi %d maksimal hündürlüyünü %d minimal hündürlükdən daha kiçik olaraq seçir, "
"böyüklük dəyişdirmə fəaliyyətdən salınır\n"