summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po')
-rw-r--r--po/ChangeLog4
-rw-r--r--po/ne.po3037
2 files changed, 1625 insertions, 1416 deletions
diff --git a/po/ChangeLog b/po/ChangeLog
index f4a8fb9..302ddfa 100644
--- a/po/ChangeLog
+++ b/po/ChangeLog
@@ -1,3 +1,7 @@
+2008-02-14 Pawan Chitrakar <chautari@gmail.com>
+
+ * ne.po: Updated Nepali Translation.
+
2008-02-14 Ilkka Tuohela <hile@iki.fi>
* fi.po: Updated Finnish translation.
diff --git a/po/ne.po b/po/ne.po
index 35cd9db..5052f57 100644
--- a/po/ne.po
+++ b/po/ne.po
@@ -1,259 +1,315 @@
-# translation of metacity.HEAD.po to Nepali
+# translation of metacity.gnome-2-20.ne.po to Nepali
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER.
-# Jyotsna Shrestha <jyoshrestha@hotmail.com>, 2005.
#
+# Jyotsna Shrestha <jyoshrestha@hotmail.com>, 2005.
+# Nabin Gautam <nabin@mpp.org.np>, 2007.
msgid ""
msgstr ""
-"Project-Id-Version: metacity.HEAD\n"
+"Project-Id-Version: metacity.gnome-2-20.ne\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-09-19 12:30+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-04-04 11:54+0000\n"
-"Last-Translator: Jyotsna Shrestha <jyoshrestha@hotmail.com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-10-03 03:39+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-12-26 15:17+0545\n"
+"Last-Translator: Nabin Gautam <nabin@mpp.org.np>\n"
"Language-Team: Nepali <info@mpp.org.np>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: KBabel 1.9.1\n"
+"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n !=1\n"
+
+#: ../src/50-metacity-desktop-key.xml.in.h:1
+msgid "Desktop"
+msgstr "डेस्कटप"
+
+#: ../src/50-metacity-key.xml.in.h:1
+msgid "Window Management"
+msgstr "सञ्झ्याल प्रबन्ध"
#: ../src/tools/metacity-message.c:150
#, c-format
msgid "Usage: %s\n"
msgstr "प्रयोग: %s\n"
-#: ../src/tools/metacity-message.c:176 ../src/util.c:128
+#: ../src/tools/metacity-message.c:176 ../src/util.c:133
msgid "Metacity was compiled without support for verbose mode\n"
-msgstr "भर्बोज शैलीलाई सहयोग बिनानै मेटासिटि संग्रह गरियो\n"
+msgstr "भर्बोज मोडलाई सहयोग बिनानै मेटासिटि सङ्ग्रह गरियो\n"
+
+#: ../src/core.c:206
+#, c-format
+msgid "Unknown window information request: %d"
+msgstr "अज्ञात सञ्झ्याल सूचना अनुरोध: %d"
-#: ../src/delete.c:63 ../src/delete.c:90 ../src/metacity-dialog.c:70
-#: ../src/theme-parser.c:467
+#: ../src/delete.c:67 ../src/delete.c:94 ../src/metacity-dialog.c:50
+#: ../src/theme-parser.c:484
#, c-format
msgid "Could not parse \"%s\" as an integer"
msgstr "\"%s\" लाई इन्टिजरको रूपमा व्याख्या गर्न सकेन"
-#: ../src/delete.c:70 ../src/delete.c:97 ../src/metacity-dialog.c:77
-#: ../src/theme-parser.c:476 ../src/theme-parser.c:530
+#: ../src/delete.c:74 ../src/delete.c:101 ../src/metacity-dialog.c:57
+#: ../src/theme-parser.c:493 ../src/theme-parser.c:548
#, c-format
msgid "Did not understand trailing characters \"%s\" in string \"%s\""
-msgstr "स्वन \"%s\" लाई स्ट्रिङ \"%s\" मा लतारिएको बुझ्नुभएन"
+msgstr "स्ट्रिङ \"%s\" मा पछि रहेका क्यारेक्टर \"%s\" बुझेन"
-#: ../src/delete.c:128
+#: ../src/delete.c:132
#, c-format
msgid "Failed to parse message \"%s\" from dialog process\n"
-msgstr "संवाद प्रक्रियाबाट संदेश \"%s\" व्याख्या गर्न असफल \n"
+msgstr "संवाद प्रक्रियाबाट सन्देश \"%s\" व्याख्या गर्न असफल\n"
-#: ../src/delete.c:263
+#: ../src/delete.c:267
#, c-format
msgid "Error reading from dialog display process: %s\n"
-msgstr "संवाद देखाउने प्रक्रियाबाट पढ्नमा त्रुटि: %s\n"
+msgstr "संवाद प्रदर्शन प्रक्रियाबाट पढ्नमा त्रुटि: %s\n"
-#: ../src/delete.c:344
+#: ../src/delete.c:350
#, c-format
-msgid ""
-"Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
-msgstr "अनुरोधपत्र समाप्त गर्ने बारेमा सोध्न त्रुटि हटाउने मेटासिटि संवाद: %s\n"
+msgid "Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
+msgstr "एउटा अनुप्रयोग नष्ट गर्ने बारेमा सोध्ने मेटासिटी संवाद सुरुआत गर्दा त्रुटि: %s\n"
-#: ../src/delete.c:452
+#: ../src/delete.c:459
#, c-format
msgid "Failed to get hostname: %s\n"
-msgstr "होस्टनाम पाउँन असफल: %s\n"
+msgstr "होस्टनाम प्राप्त गर्न असफल: %s\n"
-#: ../src/display.c:319
+#: ../src/display.c:349
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
-msgstr "'%s' देखाउन एक्स विण्डो प्रणाली खोल्न असफल\n"
+msgstr "X सञ्झ्याल प्रणाली प्रदर्शन '%s' खोल्न असफल\n"
-#: ../src/errors.c:231
+#: ../src/errors.c:271
#, c-format
msgid ""
"Lost connection to the display '%s';\n"
"most likely the X server was shut down or you killed/destroyed\n"
"the window manager.\n"
msgstr ""
-"'%s' देखाउन सम्बन्ध बिच्छेदन भयो;\n"
-"एक्स सर्भर हुन्छ वा तपाईले विन्डो प्रबन्धकलाई\n"
-"मार्नु/बिगार्नु भयो।\n"
+"प्रदर्शन '%s' मा जडान छुट्यो;\n"
+"X सर्भर बन्द गरिएको वा तपाईँले सञ्झ्याल प्रबन्धक नष्ट/बिगारेको कारणले\n"
+"गर्दा प्राय: यस्तो हुन्छ\n"
-#: ../src/errors.c:238
+#: ../src/errors.c:278
#, c-format
msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
-msgstr "घातक आईओ त्रुटि %d (%s) '%s' देखाउदा.\n"
+msgstr "घातक IO त्रुटि %d (%s) प्रदर्शन '%s' मा ।\n"
-#: ../src/frames.c:1125
+#: ../src/frames.c:1078
msgid "Close Window"
-msgstr "विन्डो बन्द गर्नुहोला।"
+msgstr "सञ्झ्याल बन्द गर्नुहोस्"
-#: ../src/frames.c:1128
+#: ../src/frames.c:1081
msgid "Window Menu"
-msgstr "विण्डो मेनू॒"
+msgstr "सञ्झ्याल मेनु"
-#: ../src/frames.c:1131
+#: ../src/frames.c:1084
msgid "Minimize Window"
-msgstr "विण्डो न्यून गर्नुहोला।"
+msgstr "सञ्झ्याल घटाउनुहोस्"
-#: ../src/frames.c:1134
+#: ../src/frames.c:1087
msgid "Maximize Window"
-msgstr "विण्डो ठूलो बनाउनुहोला।"
+msgstr "सञ्झ्याल बढाउनुहोस्"
-#: ../src/frames.c:1137
+#: ../src/frames.c:1090
msgid "Unmaximize Window"
-msgstr "विण्डो ठूलो नबनाउनुहोला।"
+msgstr "सञ्झ्याल पूर्वस्थितिमा फर्काउनुहोस्"
+
+#: ../src/frames.c:1093
+msgid "Roll Up Window"
+msgstr "सञ्झ्याल माथि रोल गर्नुहोस्"
+
+#: ../src/frames.c:1096
+msgid "Unroll Window"
+msgstr "सञ्झ्याल रोल नगर्नुहोस्"
+
+#: ../src/frames.c:1099
+msgid "Keep Window On Top"
+msgstr "सञ्झ्याललाई माथि राख्नुहोस्"
-#: ../src/keybindings.c:994
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/frames.c:1102
+msgid "Remove Window From Top"
+msgstr "सञ्झ्याललाई माथिबाट हटाउनुहोस्"
+
+#: ../src/frames.c:1105
+msgid "Always On Visible Workspace"
+msgstr "जहिलेपनि दृश्यात्मक कार्यक्षेत्रमा"
+
+#: ../src/frames.c:1108
+msgid "Put Window On Only One Workspace"
+msgstr "सञ्झ्याललाई एउटा कार्यक्षेत्रमा मात्र राख्नुहोस्"
+
+#: ../src/keybindings.c:1087
+#, c-format
msgid ""
"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
"binding\n"
-msgstr ""
-"केहि अरू कार्यक्रमले बन्धकको रूपमा सुधारकहरू %x संग कुन्ज %s पहिलेनै प्रयोग गरिरहेको छ\n"
+msgstr "केही अन्य कार्यक्रमले पहिले नै कुञ्जी %s प्रयोग गरिरहेका छन् जसमा परिमार्जक %x बाइन्डिङका रूपमा छन्\n"
-#: ../src/keybindings.c:2620
+#: ../src/keybindings.c:2716
#, c-format
msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
-msgstr "आदेशको बारेमा त्रुटि छाप्न त्रुटि हटाउने मेटासिटि संवाद: %s\n"
+msgstr "आदेश बारेको त्रुटि मुद्रण गर्ने मेटासिटि संवाद सुरुआत गर्दा त्रुटि: %s\n"
-#: ../src/keybindings.c:2725
+#: ../src/keybindings.c:2821
#, c-format
msgid "No command %d has been defined.\n"
-msgstr "आदेश %d वर्णन गरिएको छैन।\n"
+msgstr "आदेश %d परिभाषित गरिएको छैन ।\n"
-#: ../src/keybindings.c:3570
+#: ../src/keybindings.c:3849
msgid "No terminal command has been defined.\n"
-msgstr "टर्मिनल आदेश वर्णन गरिएको छैन।\n"
+msgstr "टर्मिनल आदेश परिभाषित गरिएको छैन ।\n"
-#: ../src/main.c:69
+#: ../src/main.c:67
#, c-format
msgid ""
"metacity %s\n"
-"Copyright (C) 2001-2002 Havoc Pennington, Red Hat, Inc., and others\n"
+"Copyright (C) 2001-2007 Havoc Pennington, Red Hat, Inc., and others\n"
"This is free software; see the source for copying conditions.\n"
"There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A "
"PARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
"मेटासिटि %s\n"
-"अधिकार (C) २००१-२००१ Havoc Pennington, Red Hat, Inc., र अन्य\n"
-"यो एउटा स्वतन्त्र सफ्टवेयर हो; नक्कल गर्नेको अवस्थाको लागी स्रोत हेर्नुहोला.\n"
-"यसमा कुनै वारेन्टि हुंदैन; न त निश्चित उद्देश्यको लागी बजार मूलक र योग्यताको लागी नै हुन्छ।\n"
+"प्रतिलिपि अधिकार (C) २००१-२००७ हावोक पेनिङटोन, रेड ह्याट, संस्था., र अन्य\n"
+"यो नि:शुल्क सफ्टवेयर हो; प्रतिलिपि सर्तका लागि स्रोत हेर्नुहोस् ।\n"
+"वारेन्टी छैन; ब्यापारीकरण गरिएको छैन वा निश्चित उद्देश्यको लागि मिलाइएको पनि छैन ।\n"
-#: ../src/main.c:257
+#: ../src/main.c:171
msgid "Disable connection to session manager"
-msgstr ""
+msgstr "सत्र प्रबन्धकमा जडान गर्न अक्षम"
-#: ../src/main.c:263
+#: ../src/main.c:177
msgid "Replace the running window manager with Metacity"
-msgstr ""
+msgstr "चलिरहेको सञ्झ्याल प्रबन्धकलाई मेटासिटिसँग बदल्नुहोस्"
-#: ../src/main.c:269
+#: ../src/main.c:183
msgid "Specify session management ID"
-msgstr ""
+msgstr "सत्र प्रबन्धक आईडी (ID) निर्दिष्ट गर्नुहोस्"
-#: ../src/main.c:274
+#: ../src/main.c:188
msgid "X Display to use"
-msgstr ""
+msgstr "प्रयोग गरिने X प्रदर्शन"
-#: ../src/main.c:280
+#: ../src/main.c:194
msgid "Initialize session from savefile"
-msgstr ""
+msgstr "बचत फाइलबाट सत्र सुरुआत गर्नुहोस्"
-#: ../src/main.c:286
+#: ../src/main.c:200
msgid "Print version"
-msgstr ""
+msgstr "मुद्रण संस्करण"
-#: ../src/main.c:440
+#: ../src/main.c:353
#, c-format
msgid "Failed to scan themes directory: %s\n"
-msgstr "विषयहरूको शब्दकोश: %s नियाल गर्न असफल\n"
+msgstr "विषयवस्तु डाइरेक्टरी स्क्यान गर्न असफल: %s\n"
-#: ../src/main.c:456
+#: ../src/main.c:369
#, c-format
-msgid ""
-"Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes."
-msgstr "विषय पाउँन सक्नु भएन! पक्का गर्नुहोला %s छ र साधारण विषय राख्दछ।"
+msgid "Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes.\n"
+msgstr "विषयवस्तु फेला पार्न सकेन ! %s अवस्थित भएको र उपयोगी विषयवस्तु समाविष्ट भएको जाँच गर्नुहोस् ।\n"
-#: ../src/main.c:518
+#: ../src/main.c:429
#, c-format
msgid "Failed to restart: %s\n"
-msgstr "शुरू गर्न असफल: %s\n"
+msgstr "फेरि सुरु गर्न असफल: %s\n"
-#: ../src/menu.c:54
+#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
+#: ../src/menu.c:70
msgid "Mi_nimize"
-msgstr "सानो बनाउनुहोला।"
+msgstr "घटाउनुहोस्"
-#: ../src/menu.c:55
+#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
+#: ../src/menu.c:72
msgid "Ma_ximize"
-msgstr "ठूलो बनाउनुहोला"
+msgstr "बढाउनुहोस्"
-#: ../src/menu.c:56
+#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
+#: ../src/menu.c:74
msgid "Unma_ximize"
-msgstr "ठूलो नबनाउनुहोला"
+msgstr "पूर्वावस्थामा ल्याउनुहोस्"
-#: ../src/menu.c:57
+#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
+#: ../src/menu.c:76
msgid "Roll _Up"
-msgstr "माथि जानुहोला"
+msgstr "माथि रोल गर्नुहोस्"
-#: ../src/menu.c:58
+#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
+#: ../src/menu.c:78
msgid "_Unroll"
-msgstr "नबेरनुहोला"
+msgstr "रोल नगर्नुहोस्"
-#: ../src/menu.c:59 ../src/menu.c:60
-msgid "On _Top"
-msgstr "माथि॒"
-
-#: ../src/menu.c:61
+#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
+#: ../src/menu.c:80
msgid "_Move"
-msgstr "_सार्नुहोला"
+msgstr "सार्नुहोस्"
-#: ../src/menu.c:62
+#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
+#: ../src/menu.c:82
msgid "_Resize"
-msgstr "पुन: आकार"
+msgstr "पूर्वावस्थामा फर्काउनुहोस्"
-#. separator
-#: ../src/menu.c:64
-msgid "_Close"
-msgstr "_बन्द गर्नुहोला"
+#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
+#: ../src/menu.c:84
+msgid "Move Titlebar On_screen"
+msgstr "शीर्षकपट्टीलाई पर्दामा सार्नुहोस्"
#. separator
-#: ../src/menu.c:66
+#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
+#: ../src/menu.c:87 ../src/menu.c:89
+msgid "Always on _Top"
+msgstr "सधैँ माथि"
+
+#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
+#: ../src/menu.c:91
msgid "_Always on Visible Workspace"
-msgstr "जहिलेपनि दृश्यात्मक कार्यक्षेत्रमा"
+msgstr "सधैँ दृश्यात्मक कार्यक्षेत्रमा"
-#: ../src/menu.c:67
+#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
+#: ../src/menu.c:93
msgid "_Only on This Workspace"
-msgstr "यो कार्यक्षेत्रमा मात्र"
+msgstr "यस कार्यक्षेत्रमा मात्र"
-#: ../src/menu.c:68
+#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
+#: ../src/menu.c:95
msgid "Move to Workspace _Left"
-msgstr "कार्यक्षेत्र देब्रे सार्नुहोला"
+msgstr "कार्यक्षेत्र बायाँ सार्नुहोस्"
-#: ../src/menu.c:69
+#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
+#: ../src/menu.c:97
msgid "Move to Workspace R_ight"
-msgstr "कार्यक्षेत्र दाहिने सार्नुहोला"
+msgstr "कार्यक्षेत्र दायाँ सार्नुहोस्"
-#: ../src/menu.c:70
+#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
+#: ../src/menu.c:99
msgid "Move to Workspace _Up"
-msgstr "कार्यक्षेत्र माथि सार्नुहोला"
+msgstr "कार्यक्षेत्र माथि सार्नुहोस्"
-#: ../src/menu.c:71
+#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
+#: ../src/menu.c:101
msgid "Move to Workspace _Down"
-msgstr "कार्यक्षेत्र तल सार्नुहोला"
+msgstr "कार्यक्षेत्र तल सार्नुहोस्"
-#: ../src/menu.c:162 ../src/prefs.c:2106
+#. separator
+#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
+#: ../src/menu.c:105
+msgid "_Close"
+msgstr "बन्द गर्नुहोस्"
+
+#: ../src/menu.c:199 ../src/prefs.c:2246 ../src/prefs.c:2780
#, c-format
msgid "Workspace %d"
-msgstr "%d कार्यक्षेत्र॒"
+msgstr "कार्यक्षेत्र %d"
-#: ../src/menu.c:171
+#: ../src/menu.c:208
msgid "Workspace 1_0"
msgstr "कार्यक्षेत्र १_०"
-#: ../src/menu.c:173
+#: ../src/menu.c:210
#, c-format
msgid "Workspace %s%d"
-msgstr "%s%d कार्यक्षेत्र॒"
+msgstr "कार्यक्षेत्र %s%d"
-#: ../src/menu.c:368
+#: ../src/menu.c:390
msgid "Move to Another _Workspace"
-msgstr "अरु कार्यक्षेत्रमा लैजाउनुहोला"
+msgstr "अन्य कार्यक्षेत्रमा सार्नुहोस्"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the shift key. If the text on this key isn't typically
@@ -262,7 +318,7 @@ msgstr "अरु कार्यक्षेत्रमा लैजाउन
#.
#: ../src/metaaccellabel.c:105
msgid "Shift"
-msgstr "बदल्नुहोला"
+msgstr "Shift"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the control key. If the text on this key isn't typically
@@ -271,7 +327,7 @@ msgstr "बदल्नुहोला"
#.
#: ../src/metaaccellabel.c:111
msgid "Ctrl"
-msgstr "कन्ट्रोल॒"
+msgstr "Ctrl"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the alt key. If the text on this key isn't typically
@@ -280,7 +336,7 @@ msgstr "कन्ट्रोल॒"
#.
#: ../src/metaaccellabel.c:117
msgid "Alt"
-msgstr "अल्टर(विकल्प)"
+msgstr "Alt"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the meta key. If the text on this key isn't typically
@@ -289,7 +345,7 @@ msgstr "अल्टर(विकल्प)"
#.
#: ../src/metaaccellabel.c:123
msgid "Meta"
-msgstr "पारि॒"
+msgstr "Meta"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the super key. If the text on this key isn't typically
@@ -298,7 +354,7 @@ msgstr "पारि॒"
#.
#: ../src/metaaccellabel.c:129
msgid "Super"
-msgstr "अति"
+msgstr "Super"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the hyper key. If the text on this key isn't typically
@@ -307,7 +363,7 @@ msgstr "अति"
#.
#: ../src/metaaccellabel.c:135
msgid "Hyper"
-msgstr "अति॒"
+msgstr "Hyper"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the mod2 key. If the text on this key isn't typically
@@ -316,7 +372,7 @@ msgstr "अति॒"
#.
#: ../src/metaaccellabel.c:141
msgid "Mod2"
-msgstr "मोड२"
+msgstr "Mod2"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the mod3 key. If the text on this key isn't typically
@@ -325,7 +381,7 @@ msgstr "मोड२"
#.
#: ../src/metaaccellabel.c:147
msgid "Mod3"
-msgstr "मोड३"
+msgstr "Mod3"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the mod4 key. If the text on this key isn't typically
@@ -334,7 +390,7 @@ msgstr "मोड३"
#.
#: ../src/metaaccellabel.c:153
msgid "Mod4"
-msgstr "मोड४"
+msgstr "Mod4"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the mod5 key. If the text on this key isn't typically
@@ -343,47 +399,48 @@ msgstr "मोड४"
#.
#: ../src/metaaccellabel.c:159
msgid "Mod5"
-msgstr "मोड५"
+msgstr "Mod5"
-#: ../src/metacity-dialog.c:110
+#: ../src/metacity-dialog.c:90
#, c-format
-msgid "The window \"%s\" is not responding."
-msgstr "विन्डो \"%s\" ले जवाफ दिईराखेको छैन।"
+msgid "\"%s\" is not responding."
+msgstr "\"%s\" ले प्रतिक्रिया दिएको छैन ।"
-#: ../src/metacity-dialog.c:118
+#: ../src/metacity-dialog.c:97
msgid ""
-"Forcing this application to quit will cause you to lose any unsaved changes."
-msgstr ""
-"यो अनुप्रयोग अन्त्य गर्न बल गर्नु भएको कारणले तपाईले भण्डार नगर्नुभएको परिवर्तनहरू हराउन "
-"सक्छ।"
+"You may choose to wait a short while for it to continue or force the "
+"application to quit entirely."
+msgstr "तपाईँले अनुप्रयोगलाई जारी राख्न केही समय प्रतिक्षा गर्नुहोस् रोज्न वा यसलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न दवाब दिन सक्नुहुन्छ ।"
-#: ../src/metacity-dialog.c:129
+#: ../src/metacity-dialog.c:107
+msgid "_Wait"
+msgstr "प्रतिक्षा गर्नुहोस्"
+
+#: ../src/metacity-dialog.c:109
msgid "_Force Quit"
-msgstr "बाहिर जान बल "
+msgstr "अन्त्य गर्न दवाब दिनुहोस्"
-#: ../src/metacity-dialog.c:226
+#: ../src/metacity-dialog.c:206
msgid "Title"
-msgstr "शीर्षक॒"
+msgstr "शीर्षक"
-#: ../src/metacity-dialog.c:238
+#: ../src/metacity-dialog.c:218
msgid "Class"
-msgstr "कक्षा"
+msgstr "वर्ग"
-#: ../src/metacity-dialog.c:264
+#: ../src/metacity-dialog.c:244
msgid ""
"These windows do not support \"save current setup\" and will have to be "
"restarted manually next time you log in."
-msgstr ""
-"यस्ता विन्डोले \"चालु सेटअप भण्डार\" लाई आधार दिदैन र अर्को पटक तपाई लगईन हुदा हातैले "
-"पुन:शुरू गर्नुपर्छ।"
+msgstr "यस प्रकारका सञ्झ्यालले \"हालको सेटअप बचत गर्नुहोस्\" समर्थन गर्दैन र तपाईँले पछिल्लो पटक लगइन गर्दा म्यानुअली फेरि सुरु गर्नु पर्दछ ।"
-#: ../src/metacity-dialog.c:330
+#: ../src/metacity-dialog.c:310
#, c-format
msgid ""
"There was an error running \"%s\":\n"
"%s."
msgstr ""
-"\"%s\" मा त्रुटि चालु भइराखेको छ:\n"
+" \"%s\" चलाउदा एउटा त्रुटि भयो:\n"
"%s."
#: ../src/metacity.desktop.in.h:1
@@ -392,36 +449,37 @@ msgstr "मेटासिटि"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:1
msgid "(Not implemented) Navigation works in terms of applications not windows"
-msgstr ""
-"(पूर्ण नगरिएको) दिशा पत्ता लागाउनेले अनुरोधपत्रको विषयमा कार्य गर्छ विन्डोमा होईन"
+msgstr "(कार्यान्वयन नगरिएका) नेभिगेसनले अनुप्रयोगका रूपमा कार्य गर्दछन् सञ्झ्यालमा कार्य गर्दैनन्"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:2
msgid ""
"A font description string describing a font for window titlebars. The size "
"from the description will only be used if the titlebar_font_size option is "
-"set to 0, however. Also, this option is disabled if the "
-"titlebar_uses_desktop_font option is set to true. By default, titlebar_font "
-"is unset, causing Metacity to fall back to the desktop font even if "
-"titlebar_uses_desktop_font is false."
-msgstr ""
-"विन्डो शीर्षक बारको लागी वर्णको विस्तृत स्ट्रिङले वर्णको वर्णन गर्दछ। विवरणबाट आकार तब "
-"मात्र प्रयोग हुन्छ जब शीर्षकबार वर्ण आकार विकल्प ० मा मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यो विकाल्प तब "
-"पनि निष्क्रिय पारिन्छ जब शीर्षकबारले डेक्सटप विकाल्प सत्यमा मिलाउन प्रयोग गर्दछ। "
-"पूर्वनिर्धारितद्वारा शीर्षकबार वर्ण मिलाईएको हुँदैन, जसले गरेको डेक्सटप वर्ण असत्य भएपनि।"
+"set to 0. Also, this option is disabled if the titlebar_uses_desktop_font "
+"option is set to true."
+msgstr "सञ्झ्याल शीर्षकपट्टीका लागि फन्ट वर्णन गर्ने फन्ट वर्णन स्ट्रिङ । यदि शीर्षकपट्टी_फन्ट_साइज विकल्प ० मा सेट गरिएमा मात्र वर्णन अनुसारको साइज प्रयोग गरिन्छ । त्यस्तै, यदि शीर्षकपट्टी_प्रयोग_डेस्कटप_फन्ट ठीकमा सेट गरिएमा यस विकल्पलाई अक्षम पारिन्छ ।"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:3
msgid "Action on title bar double-click"
-msgstr "शीर्षक बार दुईपटक क्लिकमा कार्य गर्नुहोला"
+msgstr "शीर्षकपट्टी डबल क्लिक गर्दा हुने कार्य"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:4
-msgid "Activate window menu"
-msgstr "विन्डो मेनु सक्रिय बनाऊनुहोला।"
+msgid "Action on title bar middle-click"
+msgstr "शीर्षकपट्टीको बीचमा क्लिक गर्दा हुने कार्य"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:5
-msgid "Arrangement of buttons on the titlebar"
-msgstr "शिर्षकबारमा बटनहरूको तयारी"
+msgid "Action on title bar right-click"
+msgstr "शीर्षकपट्टीमा दायाँ क्लिक गर्दा हुने कार्य"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:6
+msgid "Activate window menu"
+msgstr "सञ्झ्याल मेनु सक्रिय पार्नुहोस्"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:7
+msgid "Arrangement of buttons on the titlebar"
+msgstr "शीर्षकपट्टीमा बटनको प्रबन्ध"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:8
msgid ""
"Arrangement of buttons on the titlebar. The value should be a string, such "
"as \"menu:minimize,maximize,close\"; the colon separates the left corner of "
@@ -430,389 +488,442 @@ msgid ""
"so that buttons can be added in future metacity versions without breaking "
"older versions."
msgstr ""
-"शिर्षकबारमा बटनहरूको तयारी। मान स्ट्रिङ हुनुपर्छ, जस्तै \"मेनु:सानो,ठूलो,बन्द\"; कोलनले "
-"दाँया कुनाबाट विन्डोको बाँया कुना छुट्याउछ र बटन नाम कमा छुट्याउनु हो। नक्कली बटनलाई "
-"अनुमती छैन। अज्ञात बटनको नामलाई चूपचापसंग वेवास्ता गरिन्छ, ताकि बटनलाई बिना पूरानो "
-"संस्करणलाई टुक्रायाई भविष्यमा मेटासिटि संस्करणमा जोड्न सकिन्छ।"
+"शिर्षकपट्टीमा बटनको प्रबन्ध । मान स्ट्रिङ हुनुपर्छ, जस्तै \"मेनु: घटाउनुहोस्, बढाउनुहोस्, बन्द गर्नुहोस्\"; विराम चिन्हले "
+"दाँया कुनाबाट सञ्झ्यालको बाँया कुना छुट्याउछ र बटन नाम अल्पविरामद्वारा छुट्याइएका हुन्छन् । नक्कली बटनलाई "
+"अनुमती छैन । अज्ञात बटनको नामलाई उपेक्षा गरिन्छ, त्यसैले बटनलाई पूरानो "
+"संस्करणलाई विच्छेद नगरी भविष्यका मेटासिटि संस्करणमा जोड्न सकिन्छ ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:7
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:9
msgid "Automatically raises the focused window"
-msgstr "तोकिएको विन्डो स्वत उठ्यो"
+msgstr "केन्द्रित सञ्झ्याल स्वचालित रूपमा बढाउदछ"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:8
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:10
msgid ""
"Clicking a window while holding down this modifier key will move the window "
"(left click), resize the window (middle click), or show the window menu "
"(right click). Modifier is expressed as \"&lt;Alt&gt;\" or \"&lt;Super&gt;\" "
"for example."
msgstr ""
-"विन्डोमा क्लिक गर्दा जब यो सुधारक कुुन्जलाईतल झारिएको हुन्छ, तब विन्डो चल्दछ (देब्रे क्लिक) "
-"विन्डोलाई पुन:आकार दिन्छ (मध्य क्लिक) वा विन्डो मेनु देखिन्छ (दाहिने क्लिक), अनि "
-"सुधारकलाई उदाहरणको लागी जस्तै \"&lt;बदलामाt&gt;\" वा \"&lt;अति&gt;\" को रूपमा "
-"विस्तारित गरिन्छ। "
+"यो परिमार्जक कुञ्जीलाई होल्ड गरेर सञ्झ्यालमा क्लिक गर्दा "
+"(बायाँ क्लिक गर्दा) सञ्झ्याललाई सार्दछ, (बीचमा क्लिक गर्दा) सञ्झ्याल रिसाइज गर्दछ, वा "
+"(दायाँ क्लिक गर्दा) सञ्झ्याल मेनु देखाउदछ । उदाहरणका लागि परिमार्जकलाई \"&lt;Alt&gt;\" वा \"&lt;Super&gt;\" "
+"का रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:9
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:11
msgid "Close window"
-msgstr "विन्डो बन्द गर्नुहोला।"
+msgstr "सञ्झ्याल बन्द गर्नुहोस्"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:10
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:12
msgid "Commands to run in response to keybindings"
-msgstr "किबाइन्डिङको प्रतिक्रिया चालु गर्न को लागी आदेशहरू"
+msgstr "कुञ्जी बाइन्डिङको प्रतिक्रियामा चलाइने आदेश"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:11
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:13
+msgid "Compositing Manager"
+msgstr "प्रबन्धक रचना गर्दैछ"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:14
+msgid "Control how new windows get focus"
+msgstr "कति नयाँ सञ्झ्यालले फोकस प्राप्त गर्दछन् नियन्त्रण गर्नुहोस्"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:15
msgid "Current theme"
-msgstr "चालु बिषय"
+msgstr "हालको विषयवस्तु"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:12
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:16
msgid "Delay in milliseconds for the auto raise option"
-msgstr "स्वत उठ्ने विकल्पको लागी मिलिसेकेन्ड ढिलाई"
+msgstr "स्वत बढाउने विकल्पका लागि मिलिसेकेन्ड विलम्ब"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:13
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:17
+msgid "Determines whether Metacity is a compositing manager."
+msgstr "मेटासिटि रचना प्रबन्धक हो या होइन निर्धारण गर्दछ ।"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:18
msgid ""
"Determines whether applications or the system can generate audible 'beeps'; "
"may be used in conjunction with 'visual bell' to allow silent 'beeps'."
msgstr ""
-"निश्चित गर्नुकि अनुरोधपत्र वा प्रणालीले सुनिने बिप उत्पादन गर्न सक्छ, यो चुपचाप बिपलाई "
-"अनुमती दिन दृष्य घण्टि संग जोड्नमा प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ।"
+"अनुप्रयोग वा प्रणालीले श्रव्य 'बीप' उत्पन्न गर्न सक्दछ या सक्दैन निर्धारण गर्दछ; "
+"मौन 'बीप' लाई अनुमति दिन 'दृश्यात्मक घन्टी' को संयोजकसँग प्रयोग गर्न सकिन्छ ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:14
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:19
msgid "Disable misfeatures that are required by old or broken applications"
-msgstr "पूरानो र टुक्रिएको अनुरोधपत्रलाई चाहिएको मिसफिचर्स लाई निष्क्रिय पार्नुहोला"
+msgstr "पूरानो वा विच्छेद गरिएको अनुप्रयोगलाई आवश्यक हुने विकृत गुण अक्षम पार्नुहोस्"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:15
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:20
msgid "Enable Visual Bell"
-msgstr "दृष्य घण्टि सक्षम पार्नुहोला।"
+msgstr "दृश्यात्मक घन्टी सक्षम पार्नुहोस्"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:16
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:21
msgid "Hide all windows and focus desktop"
-msgstr "सबै विन्डो लुकाउनुहोला र डेक्सटपमा फोकस गर्नुहोला।"
+msgstr "सबै सञ्झ्याल लुकाउनुहोस् र डेक्सटपमा फोकस गर्नुहोस्"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:17
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:22
msgid ""
-"If true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then the "
-"focused window will be automatically raised after a delay (the delay is "
-"specified by the auto_raise_delay key)."
-msgstr ""
-"यदि ठिक अए र तोक्ने शैली \"स्लोपि\" वा \"माउस\" भए तोकिएको विन्डो ढिलाई पछि स्वत "
-"उठ्दछ (यो ढिलाई स्वत: उठ्ने ढिलाई कुन्जले वर्णन गरेको हुन्छ)"
+"If set to true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then "
+"the focused window will be automatically raised after a delay specified by "
+"the auto_raise_delay key. This is not related to clicking on a window to "
+"raise it, nor to entering a window during drag-and-drop."
+msgstr "यदि ठीकमा सेट भएमा, र फोकस मोड यात \"स्लोपी\" वा \"माउस\" भएमा फोकस गरिएको सञ्झ्याल स्वत वृद्धि विलम्ब कुञ्जीद्वारा निर्दिष्ट गरिएको विलम्ब पछि स्वचालित रूपमा बढ्दछ । यसलाई बढाउनु न सञ्झ्यालमा क्लिक गर्नुसँग सम्बन्धित छैन, त्यस्तै तान्ने र छोड्ने गर्दा सञ्झ्यालमा प्रविष्टि गर्नुसँग पनि सम्बन्धित छैन ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:18
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:23
msgid ""
"If true, ignore the titlebar_font option, and use the standard application "
"font for window titles."
msgstr ""
-"यदि ठिक भए, शीर्षकबार वर्ण विकल्पलाई वेवास्ता गर्नुहोला र विन्डो शीर्षकको लागी "
-"उच्चस्तरिय अनुरोधपत्र वर्ण प्रयोग गर्नुहोला।"
+"यदि ठीक भएमा, शीर्षकपट्टी फन्ट विकल्पलाई उपेक्षा गर्नुहोस्, र सञ्झ्याल शीर्षकका लागि "
+"मानक अनुप्रयोग फन्ट प्रयोग गर्नुहोस् ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:19
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:24
msgid ""
-"If true, metacity will give the user less feedback and less sense of "
-"\"direct manipulation\", by using wireframes, avoiding animations, or other "
-"means. This is a significant reduction in usability for many users, but may "
-"allow legacy applications and terminal servers to function when they would "
-"otherwise be impractical. However, the wireframe feature is disabled when "
-"accessibility is on to avoid weird desktop breakages."
-msgstr ""
-"यदि सत्य भए, मेटासिटिले प्रयोगकर्तालाई वायरफ्रेम प्रयोग गरेर, एनिमेशन वा अरू साधन हटाएर "
-"थोरै प्रतिक्रिया र थोरै \"सिधै हस्तव्यापार\" को चेतना दिन्छ। यो एउटा प्रभावशाली घटाउ "
-"हो र यो धेरै प्रयोगकर्ताको लागी उपयोगी हुन्छ, तर अनुरोधपत्रहरू र अन्त्यको सेवादायकलाई "
-"कार्यहरूमा अनुमती दिन्छ, जब यिनिहरू अव्यावहारिक हुन्छन्, जब प्रवेश विलक्षण डेक्सटप टुट "
-"हटाउनको लागी"
+"If true, metacity will give the user less feedback by using wireframes, "
+"avoiding animations, or other means. This is a significant reduction in "
+"usability for many users, but may allow legacy applications to continue "
+"working, and may also be a useful tradeoff for terminal servers. However, "
+"the wireframe feature is disabled when accessibility is on."
+msgstr "यदि ठीक भएमा, मेटासिटिले प्रयोगकर्तालाई वायरफ्रेम प्रयोग गरेर, एनिमेसन हटाएर, वा अन्य उद्देश्यले कम पृष्ठपोषण प्रदान गर्दछ । यो धेरै प्रयोगकर्ताको महत्वपूर्ण उपयोगिता न्यूनिकरण हुन सक्छ, तर लेगेसी अनुप्रयोगलाई जारी राख्न अनुमति दिन् सक्दछ, र टर्मिनल सर्भरका लागि व्यापारीकरण गर्न उपयोगी पनि हुनसक्दछ । तापनि, पहुँचता खुला हुदा वायरफ्रेम गुण अक्षम पारिएको हुन्छ ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:20
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:25
msgid ""
"If true, then Metacity works in terms of applications rather than windows. "
"The concept is a bit abstract, but in general an application-based setup is "
"more like the Mac and less like Windows. When you focus a window in "
"application-based mode, all the windows in the application will be raised. "
"Also, in application-based mode, focus clicks are not passed through to "
-"windows in other applications. The existence of this setting is somewhat "
-"questionable. But it's better than having settings for all the specific "
-"details of application-based vs. window-based, e.g. whether to pass through "
-"clicks. Also, application-based mode is largely unimplemented at the moment."
+"windows in other applications. Application-based mode is, however, largely "
+"unimplemented at the moment."
msgstr ""
-"यदि सत्य भए, मेटासिटिले विन्डोको सट्टा अनुरोधपत्रको रूपमा कार्य गर्दछ। सोचाई अलि "
-"अव्यावहारिक छ, तर साधारणतया अनुरोधपत्रमा आधारित सेटअप धेरै म्याक जस्तो र थोरै विन्डो "
-"जस्तो हुन्छ। जब तपाईले अनुरोधपत्रमा आधारित शैली विन्डोलाई जोड दिनुहुन्छ, तब अनुरोधपत्रमा "
-"आधारित शैलीमा फोकस क्लिक विन्डोको माध्यमबाट अन्य अनुरोधपत्रमा पठाईदैन। यो सेटिङको "
-"आस्तित्त्वलाई केहि सन्देह गर्न सकिन्छ। तर यो अनुरोधपत्रमा "
+"यदि ठीक भएमा, मेटासिटिले विन्डोजको साटोमा अनुप्रयोगको सर्तमा कार्य गर्दछ ।"
+"यो धारणा केही अव्यावहारिक हुन्छ, तर सामान्यतया अनुप्रयोगमा आधारित सेटअप धेरै म्याकसँग मिल्ने र सञ्झ्यालसँग नमिल्ने हुन्छ । तपाईँले सञ्झ्याललाई नुप्रयोगमा आधारित मोडमा फोकस गरेमा, अनुप्रयोगका सबै सञ्झ्याल बढ्नेछन् । "
+"त्यस्तै, अनुप्रयोग आधारित मोडमा, फोकस क्लिक अन्य अनुप्रयोगमा सञ्झ्यालबाट पास हुदैनन् । तापनि अनुप्रयोग आधारित मोड, हालको अवस्थामा ठूलो, कार्यान्वयन गर्न नसकिने हुन्छ ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:21
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:26
msgid "If true, trade off usability for less resource usage"
-msgstr "यदि सत्य भए, कम स्रोतहरू प्रयोगको लागी सम्झदारीसंग प्रयोग गर्ने क्षमता हुन्छ।"
+msgstr "यदि ठीक भएमा, कम स्रोत प्रयोगका लागि व्यापारिकरण उपयोगिता हुन्छ"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:22
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:27
msgid "Lower window below other windows"
-msgstr "अर्को विन्डोको तल तल्लो विन्डो"
+msgstr "अन्य सञ्झ्याल तल सञ्झ्याल झार्नुहोस्"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:23
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:28
msgid "Maximize window"
-msgstr "विन्डो ठूलो बनाउनुहोला"
+msgstr "सञ्झ्याल बढाउनुहोस्"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:24
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:29
msgid "Maximize window horizontally"
-msgstr "तेर्सो तरिकाले विन्डो ठूलो बनाउनुहोला"
+msgstr "तेर्सो रूपमा सञ्झ्याल बढाउनुहोस्"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:25
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:30
msgid "Maximize window vertically"
-msgstr "ठाडो तरिकाले विन्डो ठूलो बनाउनुहोला"
+msgstr "ठाडो रूपमा सञ्झ्याल बढाउनुहोस्"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:26
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:31
msgid "Minimize window"
-msgstr "विन्डो सानो बनाऊनुहोला"
+msgstr "सञ्झ्याल घटाउनुहोस्"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:27
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:32
msgid "Modifier to use for modified window click actions"
-msgstr "विन्डो क्लिक कार्य विकसित गर्नको लागी सुधारकको प्रयोग"
+msgstr "परिमार्जित सञ्झ्याल क्लिक कार्य परिमार्जन गर्नका लागि प्रयोग गरिने परिमार्जक"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:28
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:33
msgid "Move backward between panels and the desktop immediately"
-msgstr "प्यानलहरू र डेक्सटपको बिचमा पछाडि पट्टि तुरून्त सार्नुहोला"
+msgstr "प्यानल र डेक्सटपको बीचमा तुरुन्त पछाडिपट्टि सार्नुहोस् ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:29
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:34
msgid "Move backwards between panels and the desktop with popup"
-msgstr "पपअपसंगै प्यानलहरू र डेक्सटपको बिचमा पछाडि पट्टि सार्नुहोला"
+msgstr "पपअप भएको प्यानल र डेक्सटप बीचमा पछाडिपट्टि सार्नुहोस्"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:30
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:35
msgid "Move backwards between windows immediately"
-msgstr "विन्डोको बिचमा पछाडि पट्टि तुरून्त सार्नुहोला"
+msgstr "सञ्झ्यालको बिचमा पछाडिपट्टि तुरुन्त सार्नुहोस्"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:31
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:36
+msgid "Move backwards between windows of an application immediately"
+msgstr "अनुप्रयोगको सञ्झ्याल बीचमा तुरुन्त पछाडिपट्टि सार्नुहोस्"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:37
+msgid "Move backwards between windows of an application with popup"
+msgstr "पपअप भएको अनुप्रयोगको सञ्झ्याल बीचमा पछाडिपट्टि सार्नुहोस्"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:38
msgid "Move between panels and the desktop immediately"
-msgstr "प्यानलहरू र डेक्सटपको बिचमा तुरून्त सार्नुहोला"
+msgstr "प्यानल र डेस्कटप बीचमा तुरुन्त सार्नुहोस्"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:32
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:39
msgid "Move between panels and the desktop with popup"
-msgstr "पपअपसंगै प्यानलहरू र डेक्सटपको बिचमा सार्नुहोला।"
+msgstr "पपअप भएको प्यानल र डेक्सटप बिचमा सार्नुहोस्"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:33
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:40
msgid "Move between windows immediately"
-msgstr "विन्डोहरूको बिचमा तुरून्त सार्नुहोला"
+msgstr "सञ्झ्याल बीचमा तुरुन्त सार्नुहोस्"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:34
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:41
+msgid "Move between windows of an application immediately"
+msgstr "अनुप्रयोगको सञ्झ्याल बीचमा तुरुन्त सार्नुहोस्"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:42
+msgid "Move between windows of an application with popup"
+msgstr "पपअप भएको अनुप्रयोगको सञ्झ्याल बीचमा तुरुन्त सार्नुहोस्"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:43
msgid "Move between windows with popup"
-msgstr "पपअपसंगै विन्डोहरूको बिचमा सार्नुहोला"
+msgstr "पपअप भएको सञ्झ्याल बीचमा सार्नुहोस्"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:35
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:44
msgid "Move focus backwards between windows using popup display"
-msgstr "फोकसलाई पपअप प्रदर्शन प्रयोग गरेर विन्डोको बिचमा पछाडि पठाउनुहोला।"
+msgstr "पपअप प्रदर्शन प्रयोग गर्ने सञ्झ्याल बीचमा फोकस पछाडिपट्टि सार्नुहोस्"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:36
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:45
msgid "Move window"
-msgstr "विन्डो सार्नुहोला"
+msgstr "सञ्झ्याल सार्नुहोस्"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:37
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:46
msgid "Move window one workspace down"
-msgstr "विन्डोलाई एक कार्यक्षेत्र तल सार्नुहोला"
+msgstr "सञ्झ्याललाई एक कार्यक्षेत्र तल सार्नुहोस्"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:38
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:47
msgid "Move window one workspace to the left"
-msgstr "विन्डोलाई एक कार्यक्षेत्र बायाँ पट्टि सार्नुहोला"
+msgstr "सञ्झ्याललाई एक कार्यक्षेत्र बायाँ सार्नुहोस्"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:39
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:48
msgid "Move window one workspace to the right"
-msgstr "विन्डोलाई एक कार्यक्षेत्र दायाँ पट्टि सार्नुहोला"
+msgstr "सञ्झ्याललाई एक कार्यक्षेत्र दायाँ सार्नुहोस्"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:40
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:49
msgid "Move window one workspace up"
-msgstr "विन्डोलाई एक कार्यक्षेत्र माथी सार्नुहोला"
+msgstr "सञ्झ्याललाई एक कार्यक्षेत्र माथि सार्नुहोस्"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:41
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:50
+msgid "Move window to east side of screen"
+msgstr "सञ्झ्याललाई पर्दाको पुर्व छेउमा सार्नुहोस्"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:51
+msgid "Move window to north side of screen"
+msgstr "सञ्झ्याललाई पर्दाको उत्तर छेउमा सार्नुहोस्"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:52
+msgid "Move window to north-east corner"
+msgstr "सञ्झ्याललाई उत्तर पुर्व कुनामा सार्नुहोस्"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:53
+msgid "Move window to north-west corner"
+msgstr "सञ्झ्याललाई उत्तर पश्चिम कुनामा सार्नुहोस्"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:54
+msgid "Move window to south side of screen"
+msgstr "सञ्झ्याललाई पर्दाको दक्षिण कुनामा सार्नुहोस्"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:55
+msgid "Move window to south-east corner"
+msgstr "सञ्झ्याललाई पर्दाको दक्षिण पर्व कुनामा सार्नुहोस्"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:56
+msgid "Move window to south-west corner"
+msgstr "सञ्झ्याललाई पर्दाको दक्षिण पश्चिम कुनामा सार्नुहोस्"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:57
+msgid "Move window to west side of screen"
+msgstr "सञ्झ्याललाई पर्दाको पश्चिम कुनामा सार्नुहोस्"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:58
msgid "Move window to workspace 1"
-msgstr "विन्डोलाई कार्यक्षेत्र १ मा सार्नुहोला"
+msgstr "सञ्झ्याललाई कार्यक्षेत्र १ मा सार्नुहोस्"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:42
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:59
msgid "Move window to workspace 10"
-msgstr "विन्डोलाई कार्यक्षेत्र १० मा सार्नुहोला"
+msgstr "सञ्झ्याललाई कार्यक्षेत्र १० मा सार्नुहोस्"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:43
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:60
msgid "Move window to workspace 11"
-msgstr "विन्डोलाई कार्यक्षेत्र ११ मा सार्नुहोला"
+msgstr "सञ्झ्याललाई कार्यक्षेत्र ११ मा सार्नुहोस्"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:44
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:61
msgid "Move window to workspace 12"
-msgstr "विन्डोलाई कार्यक्षेत्र १२ मा सार्नुहोला"
+msgstr "सञ्झ्याललाई कार्यक्षेत्र १२ मा सार्नुहोस्"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:45
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:62
msgid "Move window to workspace 2"
-msgstr "विन्डोलाई कार्यक्षेत्र २ मा सार्नुहोला"
+msgstr "सञ्झ्याललाई कार्यक्षेत्र २ मा सार्नुहोस्"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:46
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:63
msgid "Move window to workspace 3"
-msgstr "विन्डोलाई कार्यक्षेत्र ३ मा सार्नुहोला"
+msgstr "सञ्झ्याललाई कार्यक्षेत्र ३ मा सार्नुहोस्"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:47
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:64
msgid "Move window to workspace 4"
-msgstr "विन्डोलाई कार्यक्षेत्र ४ मा सार्नुहोला"
+msgstr "सञ्झ्याललाई कार्यक्षेत्र ४ मा सार्नुहोस्"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:48
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:65
msgid "Move window to workspace 5"
-msgstr "विन्डोलाई कार्यक्षेत्र ५ मा सार्नुहोला"
+msgstr "सञ्झ्याललाई कार्यक्षेत्र ५ मा सार्नुहोस्"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:49
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:66
msgid "Move window to workspace 6"
-msgstr "विन्डोलाई कार्यक्षेत्र ६ मा सार्नुहोला"
+msgstr "सञ्झ्याललाई कार्यक्षेत्र ६ मा सार्नुहोस्"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:50
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:67
msgid "Move window to workspace 7"
-msgstr "विन्डोलाई कार्यक्षेत्र ७ मा सार्नुहोला"
+msgstr "सञ्झ्याललाई कार्यक्षेत्र ७ मा सार्नुहोस्"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:51
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:68
msgid "Move window to workspace 8"
-msgstr "विन्डोलाई कार्यक्षेत्र ८ मा सार्नुहोला"
+msgstr "सञ्झ्याललाई कार्यक्षेत्र ८ मा सार्नुहोस्"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:52
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:69
msgid "Move window to workspace 9"
-msgstr "विन्डोलाई कार्यक्षेत्र ९ मा सार्नुहोला"
+msgstr "सञ्झ्याललाई कार्यक्षेत्र ९ मा सार्नुहोस्"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:53
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:70
msgid "Name of workspace"
msgstr "कार्यक्षेत्रको नाम"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:54
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:71
msgid "Number of workspaces"
-msgstr "असंख्य कार्यक्षेत्रहरू"
+msgstr "कार्यक्षेत्रका सङ्ख्या"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:55
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:72
msgid ""
-"Number of workspaces. Must be more than zero, and has a fixed maximum (to "
-"prevent accidentally destroying your desktop by asking for 34 million "
-"workspaces)."
-msgstr ""
-"असंख्य कार्यक्षेत्र शुन्य भन्दा बढी हुनुपर्छ र निश्चित परिमाणको हुन्छ (३४ अरब कार्यक्षेत्र सोधेर "
-"तपाँईको डेक्सटपलाई अकस्मात बिग्रनुबाट बचाउँछ)।"
+"Number of workspaces. Must be more than zero, and has a fixed maximum to "
+"prevent making the desktop unusable by accidentally asking for too many "
+"workspaces."
+msgstr "कार्यक्षेत्रका सङ्ख्या । शून्यभन्दा धेरै हुनुपर्दछ, आकस्मिक रूपमा धेरै कार्यक्षेत्रका लागि सोधिने डेस्कटपलाई अनुपयोगी बनाउन अधिकतमलाई निषेधमा निश्चित गरिएको छ ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:56
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:73
msgid "Raise obscured window, otherwise lower"
-msgstr "अमिल्दो विन्डोलाई माथी उठाउनुहोला, वा तल झार्नुहोला।"
+msgstr "अदृश्य सञ्झ्याल बढाउनुहोस्, अन्यथा घटाउनुहोस्"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:57
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:74
msgid "Raise window above other windows"
-msgstr "अर्को विन्डोको माथी विन्डो उठाउनुहोला"
+msgstr "सञ्झ्याललाई अन्य सञ्झ्याल माथि बढाउनुहोस्"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:58
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:75
msgid "Resize window"
-msgstr "विन्डोलाई पुन:आकार"
+msgstr "सञ्झ्याललाई रिसाइज गर्नुहोस्"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:59
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:76
msgid "Run a defined command"
-msgstr "वर्णन आदेश सञ्चालन गर्नुहोला"
+msgstr "परिभाषित आदेश चलाउनुहोस्"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:60
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:77
msgid "Run a terminal"
-msgstr "टर्मिनल सञ्चालन गर्नुहोला"
+msgstr "टर्मिनल चलाउनुहोस्"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:61
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:78
+msgid ""
+"Setting this option to false can lead to buggy behavior, so users are "
+"strongly discouraged from changing it from the default of true. Many actions "
+"(e.g. clicking in the client area, moving or resizing the window) normally "
+"raise the window as a side-effect. Set this option to false to decouple "
+"raising from other user actions. Even when this option is false, windows can "
+"still be raised by an alt-left-click anywhere on the window, a normal click "
+"on the window decorations, or by special messages from pagers, such as "
+"activation requests from tasklist applets. This option is currently disabled "
+"in click-to-focus mode. Note that the list of ways to raise windows when "
+"raise_on_click is false does not include programmatic requests from "
+"applications to raise windows; such requests will be ignored regardless of "
+"the reason for the request. If you are an application developer and have a "
+"user complaining that your application does not work with this setting "
+"disabled, tell them it is _their_ fault for breaking their window manager "
+"and that they need to change this option back to true or live with the bug "
+"they requested. See also http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=445447#c6."
+msgstr ""
+"यस विकल्पलाई गलतमा सेटिङ गर्दा बग व्यवहार अगुवा हुनसक्दछ, त्यसैले प्रयोगकर्तालाई पूर्वनिर्धारित ठीकबाट परिवर्तन गर्न कडाइका साथ निरुत्साहहित गरिन्छ । धेरै कार्यहरू "
+"(जस्तै; क्लाइन्ट क्षेत्र भित्र क्लिक गर्दा, सञ्झ्याल सार्दा वा रिसाइज गर्दा) सामान्यतया "
+"नकाराम्मक प्रभावले सञ्झ्याललाई बढाउदछ । अन्य प्रयोगकर्ता कार्य बढ्नबाट अलग गर्न यस विकल्पलाई गलतमा सेट गर्नुहोस् । यो विकल्प गलत भएता पनि, सञ्झ्याललाई अझै पनि सञ्झ्यालको कुनै पनि ठाउमा alt-left क्लिक गरेर, सञ्झ्याल सजावटमा सामान्य क्लिक गरेर, वा कार्यसूची एप्लेटका सक्रियता अनुरोध जस्ता पेजरका विशेष सन्देशद्वारा बढाउन सकिन्छ । यस विकल्पलाई click-to-focus मोडमा अक्षम पारिएको छ । याद गर्नुहोस् "
+"raise_on_click हुदा सञ्झ्याल बढाउने तरिकाको सूची गलत हो जसले अनुप्रयोगका सञ्झ्याल बढाउने कार्यक्रमिक अनुरोध सम्मिलित गर्दैन; अनुरोधको कारणले पनि त्यस्ता अनुरोध उपेक्षा गरिन्छन् । यदि तपाईँ अनुप्रयोग विकासकर्ता हो र तपाईँको अनुप्रयोगले यस सेटिङसँग कार्य गर्दैन अक्षम पारिएको छ भन्ने प्रयोगकर्ता सिकायत भएमा, प्रयोगकर्तालाई उनीहरूको सञ्झ्याल प्रबन्धक विच्छेद गर्दाको दोसको कारणले भएको र प्रयोगकर्ताले यस विकल्पलाई फेरि ठीकमा सेट गर्नु वा अनुरोध गरिएको त्रुटिसँग चलाउनु पर्ने अवगत गराउनुहोस् । http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=445447#c6 पनि हेर्नुहोस् ।"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:79
msgid "Show the panel menu"
-msgstr "प्यानल मेनु देखाउनुहोला"
+msgstr "प्यानल मेनु देखाउनुहोस्"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:62
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:80
msgid "Show the panel run application dialog"
-msgstr "प्यालन चालु गर्ने अनुप्रयोग संवाद देखाउनुहोला"
+msgstr "प्यानल चल्ने अनुप्रयोग संवाद देखाउनुहोस्"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:63
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:81
msgid ""
-"Some applications break specifications in ways that result in window manager "
-"misfeatures. For example, ideally Metacity would place all dialogs in a "
-"consistent position with respect to their parent window. This requires "
-"ignoring application-specified positions for dialogs. But some versions of "
-"Java/Swing mark their popup menus as dialogs, so Metacity has to disable "
-"dialog positioning to allow menus to work in broken Java applications. There "
-"are several other examples like this. This option puts Metacity in full-on "
-"Correct mode, which perhaps gives a moderately nicer UI if you don't need to "
-"run any broken apps. Sadly, workarounds must be enabled by default; the real "
-"world is an ugly place. Some of the workarounds are workarounds for "
-"limitations in the specifications themselves, so sometimes a bug in no-"
-"workarounds mode won't be fixable without amending a spec."
-msgstr ""
-"केहि अनुरोधपत्रले यसरी विशेष वर्णनलाई टुक्रयाउछ जसको परिणाम विन्डो प्रबन्धक मिसफिचर्स "
-"हुन्छ। उदाहरणको लागी आदर्शरूपले मेटासिटि ले संवादलाई प्यारेन्ट विन्डोको अनुसार मिल्ने पदमा "
-"राख्दछ। यसको लागी वेवास्ता गरिएको अनुरोधपत्र निश्चित पद सम्बन्धको लागी चाहिन्छ। तर "
-"जाभा/स्विङ को केहि संस्करणले आफ्नो पपअप मेनुलाई संवादको रूप चिन्ह लगाउछ, त्यसैले मेटासिटिले "
-"मेनुलाई टुक्रिएको जाभा अनुरोधपत्रमा काम गर्न अनुमती दिनको लागी संबाद पदलाई निष्क्रिय "
-"पार्नुपर्छ। यसतै अरू पनि केहि उदाहरणहरू हुन्छन्। यो विकल्पले मेटासिटिलाई पूर्णरूपले सहि शैलिमा "
-"राख्दछ, जसले सायद आंशिक रूपमा राम्रो युआई दिन्छ यदि तपाँईले टुक्रिएको अनुरोधपत्र चालु "
-"गर्नुहुन्न। दुखत कामवरिपरि पूर्वनिर्धारितद्वारा सक्रिय हुनुपर्छ, सत्य संसार नै एउटा नराम्रो "
-"ठाउँ हो, केहि कार्यवरिपरि विशेष आफैको निश्चितताको लागी कार्यवरिपरि हो। त्यसैले कहिले "
-"काँहि कार्यवरिपरि नभएको बेला बग गर्नु spec लाई नसच्याई निश्चित हुंदैन।"
+"Some applications disregard specifications in ways that result in window "
+"manager misfeatures. This option puts Metacity in a rigorously correct mode, "
+"which gives a more consistent user interface, provided one does not need to "
+"run any misbehaving applications."
+msgstr "केही अनुप्रयोगले सञ्झ्याल प्रबन्धकमा नतिजा विकृत हुने तरिकाले विशेष वर्णन अस्वीकार गर्दछन् । यस विकल्पले मेटासिटिलाई कठीन सुधार मोडमा राख्दछ, जसले धेरै अनुकूल प्रयोगकर्ता इन्टरफेस प्रदान गर्दछ, उपलब्ध कुनै एकले अन्य खराब ब्यवहार गर्ने कुनै पनि अनुप्रयोग चलाउनु पर्दैन ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:64
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:82
msgid "Switch to workspace 1"
-msgstr "कार्यक्षेत्र १ बटन दबाऊनुहोला"
+msgstr "कार्यक्षेत्र १ मा स्विच गर्नुहोस्"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:65
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:83
msgid "Switch to workspace 10"
-msgstr "कार्यक्षेत्र १० बटन दबाऊनुहोला"
+msgstr "कार्यक्षेत्र १० मा स्विच गर्नुहोस्"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:66
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:84
msgid "Switch to workspace 11"
-msgstr "कार्यक्षेत्र ११ बटन दबाऊनुहोला"
+msgstr "कार्यक्षेत्र ११ मा स्विच गर्नुहोस्"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:67
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:85
msgid "Switch to workspace 12"
-msgstr "कार्यक्षेत्र १२ बटन दबाऊनुहोला"
+msgstr "कार्यक्षेत्र १२ मा स्विच गर्नुहोस्"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:68
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:86
msgid "Switch to workspace 2"
-msgstr "कार्यक्षेत्र २ बटन दबाऊनुहोला"
+msgstr "कार्यक्षेत्र २ मा स्विच गर्नुहोस्"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:69
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:87
msgid "Switch to workspace 3"
-msgstr "कार्यक्षेत्र ३ बटन दबाऊनुहोला"
+msgstr "कार्यक्षेत्र ३ मा स्विच गर्नुहोस्"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:70
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:88
msgid "Switch to workspace 4"
-msgstr "कार्यक्षेत्र ४ बटन दबाऊनुहोला"
+msgstr "कार्यक्षेत्र ४ मा स्विच गर्नुहोस्"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:71
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:89
msgid "Switch to workspace 5"
-msgstr "कार्यक्षेत्र ५ बटन दबाऊनुहोला"
+msgstr "कार्यक्षेत्र ५ मा स्विच गर्नुहोस्"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:72
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:90
msgid "Switch to workspace 6"
-msgstr "कार्यक्षेत्र ६ बटन दबाऊनुहोला"
+msgstr "कार्यक्षेत्र ६ मा स्विच गर्नुहोस्"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:73
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:91
msgid "Switch to workspace 7"
-msgstr "कार्यक्षेत्र ७ बटन दबाऊनुहोला"
+msgstr "कार्यक्षेत्र ७ मा स्विच गर्नुहोस्"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:74
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:92
msgid "Switch to workspace 8"
-msgstr "कार्यक्षेत्र ८ बटन दबाऊनुहोला"
+msgstr "कार्यक्षेत्र ८ मा स्विच गर्नुहोस्"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:75
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:93
msgid "Switch to workspace 9"
-msgstr "कार्यक्षेत्र ९ बटन दबाऊनुहोला"
+msgstr "कार्यक्षेत्र ९ मा स्विच गर्नुहोस्"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:76
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:94
msgid "Switch to workspace above this one"
-msgstr "यो भन्दा माथी कार्यक्षेत्रमा वटन दबाऊनुहोला।"
+msgstr "यस भन्दा माथिको कार्यक्षेत्रमा स्विच गर्नुहोस्"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:77
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:95
msgid "Switch to workspace below this one"
-msgstr "यसको मुनि कार्यक्षेत्रमा रोक लगाउनुहोला।"
+msgstr "यस भन्दा मुनिको कार्यक्षेत्रमा स्विच गर्नुहोस्"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:78
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:96
msgid "Switch to workspace on the left"
-msgstr "देब्रे पट्टि कार्यक्षेत्रमा बटन दबाऊनुहोला।"
+msgstr "बायाँको कार्यक्षेत्रमा स्विच गर्नुहोस्"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:79
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:97
msgid "Switch to workspace on the right"
-msgstr "दाहिने पट्टि कार्यक्षेत्रमा बटन दबाऊनुहोला।"
+msgstr "दायाँको कार्यक्षेत्रमा स्विच गर्नुहोस्"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:80
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:98
msgid "System Bell is Audible"
-msgstr "प्रणाली घण्टि सुन्न सकिन्छ"
+msgstr "प्रणाली घन्टी सुन्न सकिन्छ"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:81
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:99
msgid "Take a screenshot"
-msgstr "स्क्रिनसट लिनुहोला॒"
+msgstr "स्क्रिनसट लिनुहोस्"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:82
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:100
msgid "Take a screenshot of a window"
-msgstr "विन्डोको स्क्रिनसट लिनुहोला॒"
+msgstr "सञ्झ्यालको स्क्रिनसट लिनुहोस्"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:83
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:101
msgid ""
"Tells Metacity how to implement the visual indication that the system bell "
"or another application 'bell' indicator has been rung. Currently there are "
@@ -822,39 +933,35 @@ msgid ""
"is unknown (as is usually the case for the default \"system beep\"), the "
"currently focused window's titlebar is flashed."
msgstr ""
-"मेटासिटिलाई आसाधारण निर्देशक जुन प्रणाली घण्टी वा निर्देशकले बजाएको अरू अनुरोधपत्र "
-"घण्टीलाई कसरी पुरा गर्ने भनेर भन्दछ। हाल यहाँ दुईवटा मान्य मानहरू छन्। \"पुरापर्दा\", जसले "
-"सेतो-कालो चमक पुरापर्दाको निम्ति गर्दछ र \"खाका चमक\", जसले अनुरोधपत्रको शीर्षकबार "
-"जसले घण्टी चिन्हलाई चमकमा पठाउँछ। यदि अनुरोधपत्र, जसले घण्टी पठाउँछ, अज्ञात छ (जस्तै "
-"साधआरण पूर्वनिर्देशन \"प्रणाली बिप\" को केस) भने चालु तोकिएको विन्डोको शीर्षकबार खुल्दछ।"
+"प्रणाली घन्टी वा अन्य अनुप्रयोग 'घन्टी' सूचकले बजाएको घन्टीलाई कसरी दृश्यात्मक सूचकमा प्रयोग गर्ने मेटासिटिले दर्शाउदछ । हाल यहाँ दुईवटा मान्य मानहरू छन्, \"पूरा पर्दा\", जसको "
+"कारणले सेतो-कालो पूरा पर्दा फ्ल्यास हुन्छ, र \"फ्रेम फ्ल्यास\", जसको कारणले घन्टी सङ्केत पठाउने अनुप्रयोगको शीर्षकपट्टी फ्ल्यास हुन्छ । यदि अनुरोधपत्र, जसले घन्टी पठाउछ, अज्ञात भएमा (सधैँको जस्तै "
+"पूर्वनिर्धारित \"प्रणाली बिप\" का लागि), हाल फोकस गरिएको सञ्झ्याल शिर्षकपट्टी फ्ल्यास हुन्छ ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:84
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:102
msgid ""
"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N keys define keybindings "
"that correspond to these commands. Pressing the keybinding for run_command_N "
"will execute command_N."
msgstr ""
-"अनुरोधपत्र /मेटासिटि/ संसारिक कुन्जजोड/चालु आदेश एन कुन्जले कुन्जजोडलाई परिभाषित गर्दछ, जुन "
-"यी आदेशहरूसंग मिलदछ। आदेश एनलाई चालु गर्न कुन्जजोडलाई दवाव दिएर आदेश एन कार्यान्वयन हुन्छ।"
+" /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N कुञ्जीले यी आदेशमा सम्बन्धित कुञ्जी बाइन्डिङलाई परिभाषित गर्दछ । run_command_N "
+"का लागि कुञ्जी बाइन्डिङ थिच्दा command_N कार्यान्वयन गर्नेछ ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:85
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:103
msgid ""
"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot key defines a "
"keybinding which causes the command specified by this setting to be invoked."
-msgstr ""
-"अनुरोधपत्र /मेटासिटि/ संसारिक कुन्जजोड/चालु आदेश स्क्रिनसट कुन्जले कुन्जजोडलाई परिभाषित "
-"गर्दछ, जसले गर्दा यो सेटिङले निश्चित गरिएको आदेश मागिन्छ।"
+msgstr " /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot कुञ्जीले कुञ्जी बाइन्डिङ परिभाषित गर्दछ जसको कारणले यस सेटिङद्वारा निर्दिष्ट गरिएका आदेश आह्वान गरिन्छन् ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:86
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:104
msgid ""
"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot key "
"defines a keybinding which causes the command specified by this setting to "
"be invoked."
msgstr ""
-"अनुरोधपत्र /मेटासिटि/ संसारिक कुन्जजोड/चालु आदेश विन्डो स्क्रिनसट कुन्जले कुन्जजोडलाई "
-"परिभाषित गर्दछ, जसले गर्दा यो सेटिङले निश्चित गरिएको आदेश मागिन्छ।"
+" /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot कुञ्जीले "
+"कुञ्जी बाइन्डिङ परिभाषित गर्दछ जसको कारणले यस सेटिङद्वारा निर्दिष्ट गरिएका आदेश आह्वान गर्दछ ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:87
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:105
msgid ""
"The keybinding that runs the correspondingly-numbered command in /apps/"
"metacity/keybinding_commands The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
@@ -863,15 +970,13 @@ msgid ""
"\"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
"then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"कुन्जजोड जसले मिल्दोजुल्दो रूपमा संख्या दिईएको आदेशलाई /अनुरोधपत्र /मेटासिटि/कुन्जजोड आदेशमा "
-"चालु गर्दछ। इ&lt; नियन्त्रण&gt; or&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt; and or "
-"and&lt;&gt; and&lt; कन्ट्रोल&gt; नाई.यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा "
-"\"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र "
-"तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;"
-"कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\"मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो "
-"कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
+"/apps/"
+"metacity/keybinding_commands मा सङ्गत क्रमाङ्कन गरिएका आदेश चलाउने कुञ्जी बाइन्डिङ । ढाँचा \"&lt;Control&gt;a\" वा "
+"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" जस्तो देखिन्छ ।"
+"पद वर्णनकर्ता पर्याप्त उदार हुन्छ र सानोवर्ण र ठूलोवर्णलाई, \"&lt;Ctl&gt;\" र "
+"\"&lt;Ctrl&gt;\" जस्ता संक्षिप्त रूपलाई पनि अनुमति दिन्छ । यदि तपाईँले विकल्पलाई विशेष स्ट्रिङ \"अक्षम पारिएको\" सेट गरेमा, त्यहाँ यस कार्यका लागि कुञ्जी बाइन्डिङ हुदैन ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:88
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:106
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace above the current workspace. "
"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
@@ -880,13 +985,12 @@ msgid ""
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
msgstr ""
-"कुन्जजोड जुन हालको कार्यक्षेत्र माथीको कार्यक्षेत्रमा रोक लगाउँछ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ "
-"&lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले "
-"उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;"
-"कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\"मा विकल्प सेट "
-"गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
+"हालको कार्यक्षेत्रको माथिको कार्यक्षेत्रलाई स्विच गर्ने कुञ्जी बाइन्डिङ । ढाँचा \"&lt;Control&gt;a\" वा \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
+"\" जस्तो "
+"देखिन्छ । "
+"पद वर्णनकर्ता पर्याप्त उदार हुन्छ र सानोवर्ण र ठूलोवर्णलाई, \"&lt;Ctl&gt;\" र \"&lt;Ctrl&gt;\" जस्ता संक्षिप्त रूपलाई पनि अनुमति दिन्छ । यदि तपाईँले विकल्पलाई विशेष स्ट्रिङ \"अक्षम पारिएको\" सेट गरेमा, त्यहाँ यस कार्यका लागि कुञ्जी बाइन्डिङ हुदैन ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:89
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:107
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace below the current workspace. "
"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
@@ -895,13 +999,12 @@ msgid ""
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
msgstr ""
-"कुन्जजोड जुन हालको कार्यक्षेत्र तलको कार्यक्षेत्रमा रोक लगाउँछ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; "
-"नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार "
-"हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;"
-"\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\"मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने "
-"त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
+"हालको कार्यक्षेत्रको तलको कार्यक्षेत्रलाई स्विच गर्ने कुञ्जी बाइन्डिङ । ढाँचा \"&lt;Control&gt;a\" वा \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
+"\" जस्तो "
+"देखिन्छ । "
+"पद वर्णनकर्ता पर्याप्त उदार हुन्छ र सानोवर्ण र ठूलोवर्णलाई, \"&lt;Ctl&gt;\" र \"&lt;Ctrl&gt;\" जस्ता संक्षिप्त रूपलाई पनि अनुमति दिन्छ । यदि तपाईँले विकल्पलाई विशेष स्ट्रिङ \"अक्षम पारिएको\" सेट गरेमा, त्यहाँ यस कार्यका लागि कुञ्जी बाइन्डिङ हुदैन ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:90
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:108
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace on the left of the current "
"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
@@ -910,13 +1013,12 @@ msgid ""
"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
"keybinding for this action."
msgstr ""
-"कुन्जजोड जुन हालको कार्यक्षेत्रको देब्रेपट्टि कार्यक्षेत्रमा रोक लगाउँछ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ "
-"&lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले "
-"उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;"
-"कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\"मा विकल्प सेट "
-"गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
+"हालको कार्यक्षेत्रको बायाँको कार्यक्षेत्रलाई स्विच गर्ने कुञ्जी बाइन्डिङ । ढाँचा \"&lt;Control&gt;a\" वा \"&lt;Shift&gt;&lt;"
+"Alt&gt;F1\" जस्तो "
+"देखिन्छ । "
+"पद वर्णनकर्ता पर्याप्त उदार हुन्छ र सानोवर्ण र ठूलोवर्णलाई, \"&lt;Ctl&gt;\" र \"&lt;Ctrl&gt;\" जस्ता संक्षिप्त रूपलाई पनि अनुमति दिन्छ । यदि तपाईँले विकल्पलाई विशेष स्ट्रिङ \"अक्षम पारिएको\" सेट गरेमा, त्यहाँ यस कार्यका लागि कुञ्जी बाइन्डिङ हुदैन ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:91
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:109
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace on the right of the current "
"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
@@ -925,13 +1027,12 @@ msgid ""
"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
"keybinding for this action."
msgstr ""
-"कुन्जजोड जुन हालको कार्यक्षेत्रको दाहिनेपट्टि कार्यक्षेत्रमा रोक लगाउँछ। यसको ढाँचा यस्तो "
-"हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर "
-"पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै "
-"\"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\"मा विकल्प "
-"सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
+"हालको कार्यक्षेत्रको दायाँको कार्यक्षेत्रलाई स्विच गर्ने कुञ्जी बाइन्डिङ । ढाँचा \"&lt;Control&gt;a\" वा \"&lt;Shift&gt;&lt;"
+"Alt&gt;F1\" जस्तो "
+"देखिन्छ । "
+"पद वर्णनकर्ता पर्याप्त उदार हुन्छ र सानोवर्ण र ठूलोवर्णलाई, \"&lt;Ctl&gt;\" र \"&lt;Ctrl&gt;\" जस्ता संक्षिप्त रूपलाई पनि अनुमति दिन्छ । यदि तपाईँले विकल्पलाई विशेष स्ट्रिङ \"अक्षम पारिएको\" सेट गरेमा, त्यहाँ यस कार्यका लागि कुञ्जी बाइन्डिङ हुदैन ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:92
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:110
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 1. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -939,13 +1040,13 @@ msgid ""
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"किबाइन्डिङ जुन कार्यक्षेत्र १ मा स्विच हुन्छ।यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" "
-"वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो "
-"र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;"
-"कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो "
-"कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
+"कार्यक्षेत्र १ लाई स्विच गर्ने कुञ्जी बाइन्डिङ । ढाँचा \"&lt;"
+"Control&gt;a\" वा \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" जस्तो "
+"देखिन्छ । "
+"पद वर्णनकर्ता पर्याप्त उदार हुन्छ र सानोवर्ण र ठूलोवर्णलाई, \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" र \"&lt;Ctrl&gt;\" जस्ता संक्षिप्त रूपलाई पनि अनुमति दिन्छ । यदि तपाईँले विकल्पलाई विशेष स्ट्रिङ \"अक्षम पारिएको\" सेट गरेमा, त्यहाँ यस कार्यका लागि कुञ्जी बाइन्डिङ हुदैन ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:93
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:111
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 10. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -953,13 +1054,13 @@ msgid ""
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"किबाइन्डिङ जुन कार्यक्षेत्र १० मा स्विच हुन्छ।यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" "
-"वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो "
-"र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;"
-"कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\"मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो "
-"कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
+"कार्यक्षेत्र १० लाई स्विच गर्ने कुञ्जी बाइन्डिङ । ढाँचा \"&lt;"
+"Control&gt;a\" वा \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" जस्तो "
+"देखिन्छ । "
+"पद वर्णनकर्ता पर्याप्त उदार हुन्छ र सानोवर्ण र ठूलोवर्णलाई, \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" र \"&lt;Ctrl&gt;\" जस्ता संक्षिप्त रूपलाई पनि अनुमति दिन्छ । यदि तपाईँले विकल्पलाई विशेष स्ट्रिङ \"अक्षम पारिएको\" सेट गरेमा, त्यहाँ यस कार्यका लागि कुञ्जी बाइन्डिङ हुदैन ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:94
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:112
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 11. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -967,13 +1068,13 @@ msgid ""
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"किबाइन्डिङ जुन कार्यक्षेत्र ११ मा स्विच हुन्छ।यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" "
-"वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो "
-"र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;"
-"कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो "
-"कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
+"कार्यक्षेत्र ११ लाई स्विच गर्ने कुञ्जी बाइन्डिङ । ढाँचा \"&lt;"
+"Control&gt;a\" वा \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" जस्तो "
+"देखिन्छ । "
+"पद वर्णनकर्ता पर्याप्त उदार हुन्छ र सानोवर्ण र ठूलोवर्णलाई, र \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" र \"&lt;Ctrl&gt;\" जस्ता संक्षिप्त रूपलाई पनि अनुमति दिन्छ । यदि तपाईँले विकल्पलाई विशेष स्ट्रिङ \"अक्षम पारिएको\" सेट गरेमा, त्यहाँ यस कार्यका लागि कुञ्जी बाइन्डिङ हुदैन ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:95
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:113
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 12. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -981,13 +1082,13 @@ msgid ""
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"किबाइन्डिङ जुन कार्यक्षेत्र १२ मा स्विच हुन्छ।यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" "
-"वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो "
-"र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;"
-"कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो "
-"कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
+"कार्यक्षेत्र १२ लाई स्विच गर्ने कुञ्जी बाइन्डिङ । ढाँचा \"&lt;"
+"Control&gt;a\" वा \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" जस्तो "
+"देखिन्छ । "
+"पद वर्णनकर्ता पर्याप्त उदार हुन्छ र सानोवर्ण र ठूलोवर्णलाई, र \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" र \"&lt;Ctrl&gt;\" जस्ता संक्षिप्त रूपलाई पनि अनुमति दिन्छ । यदि तपाईँले विकल्पलाई विशेष स्ट्रिङ \"अक्षम पारिएको\" सेट गरेमा, त्यहाँ यस कार्यका लागि कुञ्जी बाइन्डिङ हुदैन ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:96
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:114
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 2. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -995,13 +1096,13 @@ msgid ""
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"किबाइन्डिङ जुन कार्यक्षेत्र २ मा स्विच हुन्छ।यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" "
-"वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो "
-"र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;"
-"कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो "
-"कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
+"कार्यक्षेत्र २ लाई स्विच गर्ने कुञ्जी बाइन्डिङ । ढाँचा \"&lt;"
+"Control&gt;a\" वा \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" जस्तो "
+"देखिन्छ । "
+"पद वर्णनकर्ता पर्याप्त उदार हुन्छ र सानोवर्ण र ठूलोवर्णलाई, र \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" र \"&lt;Ctrl&gt;\" जस्ता संक्षिप्त रूपलाई पनि अनुमति दिन्छ । यदि तपाईँले विकल्पलाई विशेष स्ट्रिङ \"अक्षम पारिएको\" सेट गरेमा, त्यहाँ यस कार्यका लागि कुञ्जी बाइन्डिङ हुदैन ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:97
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:115
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 3. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1009,13 +1110,13 @@ msgid ""
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"किबाइन्डिङ जुन कार्यक्षेत्र ३ मा स्विच हुन्छ।यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" "
-"वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो "
-"र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;"
-"कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो "
-"कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
+"कार्यक्षेत्र ३ लाई स्विच गर्ने कुञ्जी बाइन्डिङ । ढाँचा \"&lt;"
+"Control&gt;a\" वा \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" जस्तो "
+"देखिन्छ । "
+"पद वर्णनकर्ता पर्याप्त उदार हुन्छ र सानोवर्ण र ठूलोवर्णलाई, र \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" र \"&lt;Ctrl&gt;\" जस्ता संक्षिप्त रूपलाई पनि अनुमति दिन्छ । यदि तपाईँले विकल्पलाई विशेष स्ट्रिङ \"अक्षम पारिएको\" सेट गरेमा, त्यहाँ यस कार्यका लागि कुञ्जी बाइन्डिङ हुदैन ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:98
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:116
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 4. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1023,13 +1124,13 @@ msgid ""
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"किबाइन्डिङ जुन कार्यक्षेत्र ४ मा स्विच हुन्छ।यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" "
-"वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो "
-"र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;"
-"कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो "
-"कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
+"कार्यक्षेत्र ४ लाई स्विच गर्ने कुञ्जी बाइन्डिङ । ढाँचा \"&lt;"
+"Control&gt;a\" वा \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" जस्तो "
+"देखिन्छ । "
+"पद वर्णनकर्ता पर्याप्त उदार हुन्छ र सानोवर्ण र ठूलोवर्णलाई, र \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" र \"&lt;Ctrl&gt;\" जस्ता संक्षिप्त रूपलाई पनि अनुमति दिन्छ । यदि तपाईँले विकल्पलाई विशेष स्ट्रिङ \"अक्षम पारिएको\" सेट गरेमा, त्यहाँ यस कार्यका लागि कुञ्जी बाइन्डिङ हुदैन ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:99
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:117
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 5. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1037,13 +1138,13 @@ msgid ""
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"किबाइन्डिङ जुन कार्यक्षेत्र ५ मा स्विच हुन्छ।यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" "
-"वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो "
-"र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;"
-"कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो "
-"कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
+"कार्यक्षेत्र ५ लाई स्विच गर्ने कुञ्जी बाइन्डिङ । ढाँचा \"&lt;"
+"Control&gt;a\" वा \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" जस्तो "
+"देखिन्छ । "
+"पद वर्णनकर्ता पर्याप्त उदार हुन्छ र सानोवर्ण र ठूलोवर्णलाई, र \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" र \"&lt;Ctrl&gt;\" जस्ता संक्षिप्त रूपलाई पनि अनुमति दिन्छ । यदि तपाईँले विकल्पलाई विशेष स्ट्रिङ \"अक्षम पारिएको\" सेट गरेमा, त्यहाँ यस कार्यका लागि कुञ्जी बाइन्डिङ हुदैन ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:100
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:118
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 6. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1051,13 +1152,13 @@ msgid ""
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"किबाइन्डिङ जुन कार्यक्षेत्र ६ मा स्विच हुन्छ।यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" "
-"वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो "
-"र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;"
-"कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो "
-"कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
+"कार्यक्षेत्र ६ लाई स्विच गर्ने कुञ्जी बाइन्डिङ । ढाँचा \"&lt;"
+"Control&gt;a\" वा \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" जस्तो "
+"देखिन्छ । "
+"पद वर्णनकर्ता पर्याप्त उदार हुन्छ र सानोवर्ण र ठूलोवर्णलाई, र \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" र \"&lt;Ctrl&gt;\" जस्ता संक्षिप्त रूपलाई पनि अनुमति दिन्छ । यदि तपाईँले विकल्पलाई विशेष स्ट्रिङ \"अक्षम पारिएको\" सेट गरेमा, त्यहाँ यस कार्यका लागि कुञ्जी बाइन्डिङ हुदैन ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:101
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:119
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 7. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1065,13 +1166,13 @@ msgid ""
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"किबाइन्डिङ जुन कार्यक्षेत्र ७ मा स्विच हुन्छ।यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" "
-"वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो "
-"र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;"
-"कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो "
-"कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
+"कार्यक्षेत्र ७ लाई स्विच गर्ने कुञ्जी बाइन्डिङ । ढाँचा \"&lt;"
+"Control&gt;a\" वा \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" जस्तो "
+"देखिन्छ । "
+"पद वर्णनकर्ता पर्याप्त उदार हुन्छ र सानोवर्ण र ठूलोवर्णलाई, र \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" र \"&lt;Ctrl&gt;\" जस्ता संक्षिप्त रूपलाई पनि अनुमति दिन्छ । यदि तपाईँले विकल्पलाई विशेष स्ट्रिङ \"अक्षम पारिएको\" सेट गरेमा, त्यहाँ यस कार्यका लागि कुञ्जी बाइन्डिङ हुदैन ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:102
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:120
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 8. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1079,13 +1180,13 @@ msgid ""
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"किबाइन्डिङ जुन कार्यक्षेत्र ८ मा स्विच हुन्छ।यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" "
-"वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो "
-"र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;"
-"कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो "
-"कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
+"कार्यक्षेत्र ८ लाई स्विच गर्ने कुञ्जी बाइन्डिङ । ढाँचा \"&lt;"
+"Control&gt;a\" वा \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" जस्तो "
+"देखिन्छ । "
+"पद वर्णनकर्ता पर्याप्त उदार हुन्छ र सानोवर्ण र ठूलोवर्णलाई, र \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" र \"&lt;Ctrl&gt;\" जस्ता संक्षिप्त रूपलाई पनि अनुमति दिन्छ । यदि तपाईँले विकल्पलाई विशेष स्ट्रिङ \"अक्षम पारिएको\" सेट गरेमा, त्यहाँ यस कार्यका लागि कुञ्जी बाइन्डिङ हुदैन ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:103
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:121
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 9. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1093,13 +1194,13 @@ msgid ""
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"किबाइन्डिङ जुन कार्यक्षेत्र ९ मा स्विच हुन्छ।यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" "
-"वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो "
-"र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;"
-"कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो "
-"कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
+"कार्यक्षेत्र ९ लाई स्विच गर्ने कुञ्जी बाइन्डिङ । ढाँचा \"&lt;"
+"Control&gt;a\" वा \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" जस्तो "
+"देखिन्छ । "
+"पद वर्णनकर्ता पर्याप्त उदार हुन्छ र सानोवर्ण र ठूलोवर्णलाई, र \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" र \"&lt;Ctrl&gt;\" जस्ता संक्षिप्त रूपलाई पनि अनुमति दिन्छ । यदि तपाईँले विकल्पलाई विशेष स्ट्रिङ \"अक्षम पारिएको\" सेट गरेमा, त्यहाँ यस कार्यका लागि कुञ्जी बाइन्डिङ हुदैन ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:104
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:122
msgid ""
"The keybinding used to activate the window menu. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1107,13 +1208,13 @@ msgid ""
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"किबाइन्डिङ विन्डो मेनु सक्रिय पार्न प्रयोग गरिन्छविच हुन्छ।यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; "
-"नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार "
-"हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;"
-"\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने "
-"त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
+"सञ्झ्याल मेनु सक्रिय पार्न प्रयोग गरिने कुञ्जी बाइन्डिङ । ढाँचा \"&lt;"
+"Control&gt;a\" वा \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" जस्तो "
+"देखिन्छ । "
+"पद वर्णनकर्ता पर्याप्त उदार हुन्छ र सानोवर्ण र ठूलोवर्णलाई, र \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" र \"&lt;Ctrl&gt;\" जस्ता संक्षिप्त रूपलाई पनि अनुमति दिन्छ । यदि तपाईँले विकल्पलाई विशेष स्ट्रिङ \"अक्षम पारिएको\" सेट गरेमा, त्यहाँ यस कार्यका लागि कुञ्जी बाइन्डिङ हुदैन ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:105
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:123
msgid ""
"The keybinding used to close a window. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1121,13 +1222,13 @@ msgid ""
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"किबाइन्डिङ विन्डो बन्द गर्नको लागी प्रयोग गरिन्छ।यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; "
-"नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार "
-"हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;"
-"\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने "
-"त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
+"सञ्झ्याल बन्द गर्न प्रयोग गरिने कुञ्जी बाइन्डिङ । ढाँचा \"&lt;"
+"Control&gt;a\" वा \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" जस्तो "
+"देखिन्छ । "
+"पद वर्णनकर्ता पर्याप्त उदार हुन्छ र सानोवर्ण र ठूलोवर्णलाई, र \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" र \"&lt;Ctrl&gt;\" जस्ता संक्षिप्त रूपलाई पनि अनुमति दिन्छ । यदि तपाईँले विकल्पलाई विशेष स्ट्रिङ \"अक्षम पारिएको\" सेट गरेमा, त्यहाँ यस कार्यका लागि कुञ्जी बाइन्डिङ हुदैन ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:106
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:124
msgid ""
"The keybinding used to enter \"move mode\" and begin moving a window using "
"the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
@@ -1136,13 +1237,11 @@ msgid ""
"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
"no keybinding for this action."
msgstr ""
-"कुन्जजोड \"सार्नु शैली\" मा छिर्न प्रयोग गरिन्छ र कुन्जिपाटि प्रयोग गरेर विन्डोलाई सार्दछ। "
-"यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)"
-"&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै "
-"एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ "
-"\"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
+"कुञ्जीपाटी प्रयोग गरेर \"सार्ने मोड\" प्रविष्टि गर्न र सञ्झ्याल सार्न सुरु गर्न प्रयोग गरिने कुञ्जी बाइन्डिङ । ढाँचा \"&lt;Control&gt;a\" वा \"&lt;Shift&gt;"
+"&lt;Alt&gt;F1\" जस्तो देखिन्छ । "
+"पद वर्णनकर्ता पर्याप्त उदार हुन्छ र सानोवर्ण र ठूलोवर्णलाई, र \"&lt;Ctl&gt;\" र \"&lt;Ctrl&gt;\" जस्ता संक्षिप्त रूपलाई पनि अनुमति दिन्छ । यदि तपाईँले विकल्पलाई विशेष स्ट्रिङ \"अक्षम पारिएको\" सेट गरेमा, त्यहाँ यस कार्यका लागि कुञ्जी बाइन्डिङ हुदैन ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:107
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:125
msgid ""
"The keybinding used to enter \"resize mode\" and begin resizing a window "
"using the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
@@ -1151,13 +1250,12 @@ msgid ""
"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
"will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"कुन्जजोड \"पुन:आकार शैली\" मा छिर्न प्रयोग गरिन्छ र कुन्जिपाटि प्रयोग गरेर विन्डोलाई पुन:"
-"आकार दिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; "
-"अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती "
-"दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले "
-"मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
+"कुञ्जीपाटी प्रयोग गरेर \"रिसाइज मोड\" प्रविष्टि गर्न र सञ्झ्याल रिसाइज सुरु गर्न प्रयोग गरिने कुञ्जी बाइन्डिङ । ढाँचा \"&lt;Control&gt;a\" वा \"&lt;"
+"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" जस्तो देखिन्छ । "
+"पद वर्णनकर्ता पर्याप्त उदार हुन्छ र सानोवर्ण र ठूलोवर्णलाई, र \"&lt;Ctl&gt;\" र \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\" जस्ता संक्षिप्त रूपलाई पनि अनुमति दिन्छ । यदि तपाईँले विकल्पलाई विशेष स्ट्रिङ \"अक्षम पारिएको\" सेट गरेमा, त्यहाँ यस कार्यका लागि कुञ्जी बाइन्डिङ हुदैन ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:108
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:126
msgid ""
"The keybinding used to hide all normal windows and set the focus to the "
"desktop background. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
@@ -1166,13 +1264,12 @@ msgid ""
"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
"will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"कुन्जजोड साधारण विन्डोहरू लुकाउन प्रयोग गरिन्छ र डेक्सटपको पृष्ठभूमिमा फोकस गर्न मिलाईन्छ। "
-"यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)"
-"&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै "
-"एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ "
-"\"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी कुन्जजोड हुदैन।"
+"सबै सामान्य सञ्झ्याललाई लुकाउन र डेस्कटप पृष्ठभूमिमा फोकस सेट गर्न प्रयोग गरिने कुञ्जी बाइन्डिङ । ढाँचा \"&lt;Control&gt;a\" वा \"&lt;"
+"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" जस्तो देखिन्छ । "
+"पद वर्णनकर्ता पर्याप्त उदार हुन्छ र सानोवर्ण र ठूलोवर्णलाई, र \"&lt;Ctl&gt;\" र \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\" जस्ता संक्षिप्त रूपलाई पनि अनुमति दिन्छ । यदि तपाईँले विकल्पलाई विशेष स्ट्रिङ \"अक्षम पारिएको\" सेट गरेमा, त्यहाँ यस कार्यका लागि कुञ्जी बाइन्डिङ हुदैन ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:109
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:127
msgid ""
"The keybinding used to maximize a window. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1180,13 +1277,12 @@ msgid ""
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"किबाइन्डिङ विन्डो ठूलो बनाऊन प्रयोग गरिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a"
-"\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र "
-"माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र "
-"\"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ "
-"यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
+"सञ्झ्याललाई बढाउन प्रयोग गरिने कुञ्जी बाइन्डिङ । ढाँचा \"&lt;"
+"Control&gt;a\" वा \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" जस्तो देखिन्छ । "
+"पद वर्णनकर्ता पर्याप्त उदार हुन्छ र सानोवर्ण र ठूलोवर्णलाई, र \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" र \"&lt;Ctrl&gt;\" जस्ता संक्षिप्त रूपलाई पनि अनुमति दिन्छ । यदि तपाईँले विकल्पलाई विशेष स्ट्रिङ \"अक्षम पारिएको\" सेट गरेमा, त्यहाँ यस कार्यका लागि कुञ्जी बाइन्डिङ हुदैन ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:110
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:128
msgid ""
"The keybinding used to minimize a window. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1194,13 +1290,12 @@ msgid ""
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"किबाइन्डिङ विन्डो सानो बनाऊन प्रयोग गरिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a"
-"\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र "
-"माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र "
-"\"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ "
-"यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
+"सञ्झ्याललाई घटाउन प्रयोग गरिने कुञ्जी बाइन्डिङ । ढाँचा \"&lt;"
+"Control&gt;a\" वा \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" जस्तो देखिन्छ । "
+"पद वर्णनकर्ता पर्याप्त उदार हुन्छ र सानोवर्ण र ठूलोवर्णलाई, र \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" र \"&lt;Ctrl&gt;\" जस्ता संक्षिप्त रूपलाई पनि अनुमति दिन्छ । यदि तपाईँले विकल्पलाई विशेष स्ट्रिङ \"अक्षम पारिएको\" सेट गरेमा, त्यहाँ यस कार्यका लागि कुञ्जी बाइन्डिङ हुदैन ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:111
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:129
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace down. The format looks "
"like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
@@ -1209,13 +1304,10 @@ msgid ""
"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
"action."
msgstr ""
-"किबाइन्डिङ विन्डोलाई एक कार्यक्षेत्र तल सार्न प्रयोग गरिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; "
-"नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार "
-"हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;"
-"\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने "
-"त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
+"एक कार्यक्षेत्र तल सञ्झ्याल सार्न प्रयोग गरिने कुञ्जी बाइन्डिङ । ढाँचा \"&lt;Control&gt;a\" वा \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" जस्तो देखिन्छ । "
+"पद वर्णनकर्ता पर्याप्त उदार हुन्छ र सानोवर्ण र ठूलोवर्णलाई, र \"&lt;Ctl&gt;\" र \"&lt;Ctrl&gt;\" जस्ता संक्षिप्त रूपलाई पनि अनुमति दिन्छ । यदि तपाईँले विकल्पलाई विशेष स्ट्रिङ \"अक्षम पारिएको\" सेट गरेमा, त्यहाँ यस कार्यका लागि कुञ्जी बाइन्डिङ हुदैन ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:112
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:130
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace to the left. The format "
"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
@@ -1224,13 +1316,10 @@ msgid ""
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
msgstr ""
-"किबाइन्डिङ विन्डोलाई एक कार्यक्षेत्र देब्रे पट्टि सार्न प्रयोग गरिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ "
-"&lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले "
-"उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;"
-"कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट "
-"गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
+"एक कार्यक्षेत्र बायाँ सञ्झ्याल सार्न प्रयोग गरिने कुञ्जी बाइन्डिङ । ढाँचा \"&lt;Control&gt;a\" वा \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" जस्तो देखिन्छ । "
+"पद वर्णनकर्ता पर्याप्त उदार हुन्छ र सानोवर्ण र ठूलोवर्णलाई, र \"&lt;Ctl&gt;\" र \"&lt;Ctrl&gt;\" जस्ता संक्षिप्त रूपलाई पनि अनुमति दिन्छ । यदि तपाईँले विकल्पलाई विशेष स्ट्रिङ \"अक्षम पारिएको\" सेट गरेमा, त्यहाँ यस कार्यका लागि कुञ्जी बाइन्डिङ हुदैन ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:113
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:131
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace to the right. The format "
"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
@@ -1239,13 +1328,10 @@ msgid ""
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
msgstr ""
-"किबाइन्डिङ विन्डोलाई एक कार्यक्षेत्र दाहिने पट्टि सार्न प्रयोग गरिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो "
-"हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर "
-"पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै "
-"\"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा "
-"विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
+"एक कार्यक्षेत्र दायाँ सञ्झ्याल सार्न प्रयोग गरिने कुञ्जी बाइन्डिङ । ढाँचा \"&lt;Control&gt;a\" वा \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" जस्तो देखिन्छ । "
+"पद वर्णनकर्ता पर्याप्त उदार हुन्छ र सानोवर्ण र ठूलोवर्णलाई, र \"&lt;Ctl&gt;\" र \"&lt;Ctrl&gt;\" जस्ता संक्षिप्त रूपलाई पनि अनुमति दिन्छ । यदि तपाईँले विकल्पलाई विशेष स्ट्रिङ \"अक्षम पारिएको\" सेट गरेमा, त्यहाँ यस कार्यका लागि कुञ्जी बाइन्डिङ हुदैन ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:114
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:132
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace up. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1253,13 +1339,11 @@ msgid ""
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"किबाइन्डिङ विन्डोलाई एक कार्यक्षेत्र माथी सार्न प्रयोग गरिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ "
-"&lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले "
-"उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;"
-"कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट "
-"गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
+"एक कार्यक्षेत्र माथि सञ्झ्याल सार्न प्रयोग गरिने कुञ्जी बाइन्डिङ । ढाँचा \"&lt;Control&gt;a\" वा \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" जस्तो देखिन्छ । "
+"पद वर्णनकर्ता पर्याप्त उदार हुन्छ र सानोवर्ण र ठूलोवर्णलाई, र \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" र \"&lt;Ctrl&gt;\" जस्ता संक्षिप्त रूपलाई पनि अनुमति दिन्छ । यदि तपाईँले विकल्पलाई विशेष स्ट्रिङ \"अक्षम पारिएको\" सेट गरेमा, त्यहाँ यस कार्यका लागि कुञ्जी बाइन्डिङ हुदैन ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:115
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:133
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 1. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1267,13 +1351,11 @@ msgid ""
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"किबाइन्डिङ विन्डोलाई कार्यक्षेत्र १ मा सार्न प्रयोग गरिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; "
-"नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार "
-"हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;"
-"\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने "
-"त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
+"कार्यक्षेत्र १० मा सञ्झ्याल सार्न प्रयोग गरिने कुञ्जी बाइन्डिङ । ढाँचा \"&lt;Control&gt;a\" वा \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" जस्तो देखिन्छ । "
+"पद वर्णनकर्ता पर्याप्त उदार हुन्छ र सानोवर्ण र ठूलोवर्णलाई, र \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" र \"&lt;Ctrl&gt;\" जस्ता संक्षिप्त रूपलाई पनि अनुमति दिन्छ । यदि तपाईँले विकल्पलाई विशेष स्ट्रिङ \"अक्षम पारिएको\" सेट गरेमा, त्यहाँ यस कार्यका लागि कुञ्जी बाइन्डिङ हुदैन ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:116
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:134
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 10. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1281,13 +1363,11 @@ msgid ""
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"किबाइन्डिङ विन्डोलाई कार्यक्षेत्र १० मा सार्न प्रयोग गरिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; "
-"नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार "
-"हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;"
-"\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने "
-"त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
+"कार्यक्षेत्र १० मा सञ्झ्याल सार्न प्रयोग गरिने कुञ्जी बाइन्डिङ । ढाँचा \"&lt;Control&gt;a\" वा \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" जस्तो देखिन्छ । "
+"पद वर्णनकर्ता पर्याप्त उदार हुन्छ र सानोवर्ण र ठूलोवर्णलाई, र \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" र \"&lt;Ctrl&gt;\" जस्ता संक्षिप्त रूपलाई पनि अनुमति दिन्छ । यदि तपाईँले विकल्पलाई विशेष स्ट्रिङ \"अक्षम पारिएको\" सेट गरेमा, त्यहाँ यस कार्यका लागि कुञ्जी बाइन्डिङ हुदैन ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:117
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:135
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 11. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1295,13 +1375,11 @@ msgid ""
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"किबाइन्डिङ विन्डोलाई कार्यक्षेत्र ११ मा सार्न प्रयोग गरिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; "
-"नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार "
-"हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;"
-"\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने "
-"त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
+"कार्यक्षेत्र ११ मा सञ्झ्याल सार्न प्रयोग गरिने कुञ्जी बाइन्डिङ । ढाँचा \"&lt;Control&gt;a\" वा \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" जस्तो देखिन्छ । "
+"पद वर्णनकर्ता पर्याप्त उदार हुन्छ र सानोवर्ण र ठूलोवर्णलाई, र \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" र \"&lt;Ctrl&gt;\" जस्ता संक्षिप्त रूपलाई पनि अनुमति दिन्छ । यदि तपाईँले विकल्पलाई विशेष स्ट्रिङ \"अक्षम पारिएको\" सेट गरेमा, त्यहाँ यस कार्यका लागि कुञ्जी बाइन्डिङ हुदैन ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:118
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:136
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 12. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1309,13 +1387,11 @@ msgid ""
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"किबाइन्डिङ विन्डोलाई कार्यक्षेत्र १२ मा सार्न प्रयोग गरिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; "
-"नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार "
-"हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;"
-"\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने "
-"त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
+"कार्यक्षेत्र १२ मा सञ्झ्याल सार्न प्रयोग गरिने कुञ्जी बाइन्डिङ । ढाँचा \"&lt;Control&gt;a\" वा \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" जस्तो देखिन्छ । "
+"पद वर्णनकर्ता पर्याप्त उदार हुन्छ र सानोवर्ण र ठूलोवर्णलाई, र \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" र \"&lt;Ctrl&gt;\" जस्ता संक्षिप्त रूपलाई पनि अनुमति दिन्छ । यदि तपाईँले विकल्पलाई विशेष स्ट्रिङ \"अक्षम पारिएको\" सेट गरेमा, त्यहाँ यस कार्यका लागि कुञ्जी बाइन्डिङ हुदैन ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:119
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:137
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 2. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1323,13 +1399,11 @@ msgid ""
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"किबाइन्डिङ विन्डोलाई कार्यक्षेत्र २ मा सार्न प्रयोग गरिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; "
-"नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार "
-"हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;"
-"\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने "
-"त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
+"कार्यक्षेत्र २ मा सञ्झ्याल सार्न प्रयोग गरिने कुञ्जी बाइन्डिङ । ढाँचा \"&lt;Control&gt;a\" वा \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" जस्तो देखिन्छ । "
+"पद वर्णनकर्ता पर्याप्त उदार हुन्छ र सानोवर्ण र ठूलोवर्णलाई, र \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" र \"&lt;Ctrl&gt;\" जस्ता संक्षिप्त रूपलाई पनि अनुमति दिन्छ । यदि तपाईँले विकल्पलाई विशेष स्ट्रिङ \"अक्षम पारिएको\" सेट गरेमा, त्यहाँ यस कार्यका लागि कुञ्जी बाइन्डिङ हुदैन ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:120
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:138
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 3. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1337,13 +1411,11 @@ msgid ""
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"किबाइन्डिङ विन्डोलाई कार्यक्षेत्र ३ मा सार्न प्रयोग गरिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; "
-"नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार "
-"हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;"
-"\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने "
-"त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
+"कार्यक्षेत्र ३ मा सञ्झ्याल सार्न प्रयोग गरिने कुञ्जी बाइन्डिङ । ढाँचा \"&lt;Control&gt;a\" वा \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" जस्तो देखिन्छ । "
+"पद वर्णनकर्ता पर्याप्त उदार हुन्छ र सानोवर्ण र ठूलोवर्णलाई, र \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" र \"&lt;Ctrl&gt;\" जस्ता संक्षिप्त रूपलाई पनि अनुमति दिन्छ । यदि तपाईँले विकल्पलाई विशेष स्ट्रिङ \"अक्षम पारिएको\" सेट गरेमा, त्यहाँ यस कार्यका लागि कुञ्जी बाइन्डिङ हुदैन ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:121
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:139
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 4. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1351,13 +1423,11 @@ msgid ""
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"किबाइन्डिङ विन्डोलाई कार्यक्षेत्र ४ मा सार्न प्रयोग गरिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; "
-"नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार "
-"हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;"
-"\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने "
-"त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
+"कार्यक्षेत्र ४ मा सञ्झ्याल सार्न प्रयोग गरिने कुञ्जी बाइन्डिङ । ढाँचा \"&lt;Control&gt;a\" वा \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" जस्तो देखिन्छ । "
+"पद वर्णनकर्ता पर्याप्त उदार हुन्छ र सानोवर्ण र ठूलोवर्णलाई, र \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" र \"&lt;Ctrl&gt;\" जस्ता संक्षिप्त रूपलाई पनि अनुमति दिन्छ । यदि तपाईँले विकल्पलाई विशेष स्ट्रिङ \"अक्षम पारिएको\" सेट गरेमा, त्यहाँ यस कार्यका लागि कुञ्जी बाइन्डिङ हुदैन ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:122
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:140
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 5. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1365,13 +1435,11 @@ msgid ""
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"किबाइन्डिङ विन्डोलाई कार्यक्षेत्र ५ मा सार्न प्रयोग गरिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; "
-"नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार "
-"हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;"
-"\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने "
-"त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
+"कार्यक्षेत्र ५ मा सञ्झ्याल सार्न प्रयोग गरिने कुञ्जी बाइन्डिङ । ढाँचा \"&lt;Control&gt;a\" वा \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" जस्तो देखिन्छ । "
+"पद वर्णनकर्ता पर्याप्त उदार हुन्छ र सानोवर्ण र ठूलोवर्णलाई, र \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" र \"&lt;Ctrl&gt;\" जस्ता संक्षिप्त रूपलाई पनि अनुमति दिन्छ । यदि तपाईँले विकल्पलाई विशेष स्ट्रिङ \"अक्षम पारिएको\" सेट गरेमा, त्यहाँ यस कार्यका लागि कुञ्जी बाइन्डिङ हुदैन ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:123
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:141
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 6. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1379,13 +1447,11 @@ msgid ""
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"किबाइन्डिङ विन्डोलाई कार्यक्षेत्र ६ मा सार्न प्रयोग गरिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; "
-"नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार "
-"हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;"
-"\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने "
-"त्यहाँ यो कार्यकोलागी कुन्जजोड हुदैन।"
+"कार्यक्षेत्र ६ मा सञ्झ्याल सार्न प्रयोग गरिने कुञ्जी बाइन्डिङ । ढाँचा \"&lt;Control&gt;a\" वा \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" जस्तो देखिन्छ । "
+"पद वर्णनकर्ता पर्याप्त उदार हुन्छ र सानोवर्ण र ठूलोवर्णलाई, र \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" र \"&lt;Ctrl&gt;\" जस्ता संक्षिप्त रूपलाई पनि अनुमति दिन्छ । यदि तपाईँले विकल्पलाई विशेष स्ट्रिङ \"अक्षम पारिएको\" सेट गरेमा, त्यहाँ यस कार्यका लागि कुञ्जी बाइन्डिङ हुदैन ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:124
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:142
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 7. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1393,13 +1459,11 @@ msgid ""
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"किबाइन्डिङ विन्डोलाई कार्यक्षेत्र ७ मा सार्न प्रयोग गरिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; "
-"नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार "
-"हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;"
-"\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने "
-"त्यहाँ यो कार्यकोलागी कुन्जजोड हुदैन।"
+"कार्यक्षेत्र ७ मा सञ्झ्याल सार्न प्रयोग गरिने कुञ्जी बाइन्डिङ । ढाँचा \"&lt;Control&gt;a\" वा \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" जस्तो देखिन्छ । "
+"पद वर्णनकर्ता पर्याप्त उदार हुन्छ र सानोवर्ण र ठूलोवर्णलाई, र \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" र \"&lt;Ctrl&gt;\" जस्ता संक्षिप्त रूपलाई पनि अनुमति दिन्छ । यदि तपाईँले विकल्पलाई विशेष स्ट्रिङ \"अक्षम पारिएको\" सेट गरेमा, त्यहाँ यस कार्यका लागि कुञ्जी बाइन्डिङ हुदैन ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:125
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:143
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 8. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1407,13 +1471,11 @@ msgid ""
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"किबाइन्डिङ विन्डोलाई कार्यक्षेत्र ८ मा सार्न प्रयोग गरिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; "
-"नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार "
-"हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;"
-"\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने "
-"त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
+"कार्यक्षेत्र ८ मा सञ्झ्याल सार्न प्रयोग गरिने कुञ्जी बाइन्डिङ । ढाँचा \"&lt;Control&gt;a\" वा \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" जस्तो देखिन्छ । "
+"पद वर्णनकर्ता पर्याप्त उदार हुन्छ र सानोवर्ण र ठूलोवर्णलाई, र \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" र \"&lt;Ctrl&gt;\" जस्ता संक्षिप्त रूपलाई पनि अनुमति दिन्छ । यदि तपाईँले विकल्पलाई विशेष स्ट्रिङ \"अक्षम पारिएको\" सेट गरेमा, त्यहाँ यस कार्यका लागि कुञ्जी बाइन्डिङ हुदैन ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:126
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:144
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 9. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1421,13 +1483,11 @@ msgid ""
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"किबाइन्डिङ विन्डोलाई कार्यक्षेत्र ९ मा सार्न प्रयोग गरिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; "
-"नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार "
-"हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;"
-"\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने "
-"त्यहाँ यो कार्यकोलागी कुन्जजोड हुदैन।"
+"कार्यक्षेत्र ९ मा सञ्झ्याल सार्न प्रयोग गरिने कुञ्जी बाइन्डिङ । ढाँचा \"&lt;Control&gt;a\" वा \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" जस्तो देखिन्छ । "
+"पद वर्णनकर्ता पर्याप्त उदार हुन्छ र सानोवर्ण र ठूलोवर्णलाई, र \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" र \"&lt;Ctrl&gt;\" जस्ता संक्षिप्त रूपलाई पनि अनुमति दिन्छ । यदि तपाईँले विकल्पलाई विशेष स्ट्रिङ \"अक्षम पारिएको\" सेट गरेमा, त्यहाँ यस कार्यका लागि कुञ्जी बाइन्डिङ हुदैन ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:127
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:145
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
"using a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
@@ -1436,13 +1496,12 @@ msgid ""
"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
"will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"कुन्जजोड पपअप विन्डो प्रयोग गरि प्यानलहरू र डेक्सटपको बिचमा पछाडिपट्टि फोकस गरि सार्न "
-"प्रयोग गरिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; "
-"अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती "
-"दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले "
-"मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी कुन्जजोड हुदैन।"
+"पपअप सञ्झ्याल प्रयोग गरेर, प्यानल र डेस्कटप बिचमा फोकस पछाडिपट्टी सार्न प्रयोग गरिने कुञ्जी बाइन्डिङ । ढाँचा \"&lt;Control&gt;a\" वा \"&lt;"
+"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" जस्तो देखिन्छ । "
+"पद वर्णनकर्ता पर्याप्त उदार हुन्छ र सानोवर्ण र ठूलोवर्णलाई, र \"&lt;Ctl&gt;\" र \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\" जस्ता संक्षिप्त रूपलाई पनि अनुमति दिन्छ । यदि तपाईँले विकल्पलाई विशेष स्ट्रिङ \"अक्षम पारिएको\" सेट गरेमा, त्यहाँ यस कार्यका लागि कुञ्जी बाइन्डिङ हुदैन ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:128
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:146
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
"without a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
@@ -1451,13 +1510,42 @@ msgid ""
"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
"will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"कुन्जजोड पपअप विन्डो प्रयोग नगरि प्यानलहरू र डेक्सटपको बिचमा पछाडिपट्टि फोकस गरि सार्न "
-"प्रयोग गरिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; "
-"अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती "
-"दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले "
-"मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी कुन्जजोड हुदैन।"
+"पपअप सञ्झ्याल बिना, प्यानल र डेस्कटप बिचमा फोकस पछाडिपट्टी सार्न प्रयोग गरिने कुञ्जी बाइन्डिङ । ढाँचा \"&lt;Control&gt;a\" वा \"&lt;"
+"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" जस्तो देखिन्छ । "
+"पद वर्णनकर्ता पर्याप्त उदार हुन्छ र सानोवर्ण र ठूलोवर्णलाई, र \"&lt;Ctl&gt;\" र \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\" जस्ता संक्षिप्त रूपलाई पनि अनुमति दिन्छ । यदि तपाईँले विकल्पलाई विशेष स्ट्रिङ \"अक्षम पारिएको\" सेट गरेमा, त्यहाँ यस कार्यका लागि कुञ्जी बाइन्डिङ हुदैन ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:129
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:147
+msgid ""
+"The keybinding used to move focus backwards between windows of an "
+"application without a popup window. Holding \"shift\" together with this "
+"binding makes the direction go forward again. The format looks like \"&lt;"
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr ""
+"पपअप सञ्झ्याल बिना अनुप्रयोगको सञ्झ्याल बीचमा फोकस पछाडिपट्टी सार्न प्रयोग गरिने कुञ्जी बाइन्डिङ । \"shift\" कुञ्जीलाई बाइन्डिङ सँगसँगै होल्ड गर्दा दिशा फेरि अगाडि बढ्ने बनाउदछ । ढाँचा \"&lt;"
+"Control&gt;a\" वा \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" जस्तो देखिन्छ । "
+"पद वर्णनकर्ता पर्याप्त उदार हुन्छ र सानोवर्ण र ठूलोवर्णलाई, र \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" र \"&lt;Ctrl&gt;\" जस्ता संक्षिप्त रूपलाई पनि अनुमति दिन्छ । यदि तपाईँले विकल्पलाई विशेष स्ट्रिङ \"अक्षम पारिएको\" सेट गरेमा, त्यहाँ यस कार्यका लागि कुञ्जी बाइन्डिङ हुदैन ।"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:148
+msgid ""
+"The keybinding used to move focus backwards between windows of an "
+"application, using a popup window. Holding \"shift\" together with this "
+"binding makes the direction go forward again. The format looks like \"&lt;"
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr ""
+"पपअप सञ्झ्याल प्रयोग गरेर, अनुप्रयोगको सञ्झ्याल बीचमा फोकस पछाडिपट्टी सार्न प्रयोग गरिने कुञ्जी बाइन्डिङ । \"shift\" कुञ्जीलाई बाइन्डिङ सँगसँगै होल्ड गर्दा दिशा फेरि अगाडि बढ्ने बनाउदछ । ढाँचा \"&lt;"
+"Control&gt;a\" वा \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" जस्तो देखिन्छ । "
+"पद वर्णनकर्ता पर्याप्त उदार हुन्छ र सानोवर्ण र ठूलोवर्णलाई, र \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" र \"&lt;Ctrl&gt;\" जस्ता संक्षिप्त रूपलाई पनि अनुमति दिन्छ । यदि तपाईँले विकल्पलाई विशेष स्ट्रिङ \"अक्षम पारिएको\" सेट गरेमा, त्यहाँ यस कार्यका लागि कुञ्जी बाइन्डिङ हुदैन ।"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:149
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between windows without a popup "
"window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go "
@@ -1467,14 +1555,11 @@ msgid ""
"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
"no keybinding for this action."
msgstr ""
-"कुन्जजोड पपअप विन्डो प्रयोग नगरि प्यानलहरू र डेक्सटपको पछाडिपट्टि बिचमा फोकस गरि सार्न "
-"प्रयोग गरिन्छ। \"बदल्नुस\" लाई यो जोडसंग समात्दा दिशा फेरि अगाडि बढ्दछ। यसको ढाँचा "
-"यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1"
-"\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै "
-"एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ "
-"\"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी कुन्जजोड हुदैन।"
+"पपअप सञ्झ्याल प्रयोग नगरी सञ्झ्याल बीचमा फोकस पछाडिपट्टी सार्न प्रयोग गरिने कुञ्जी बाइन्डिङ । \"shift\" कुञ्जीलाई बाइन्डिङ सँगसँगै होल्ड गर्दा दिशा फेरि अगाडि बढ्ने बनाउदछ । ढाँचा \"&lt;Control&gt;a\" वा \"&lt;Shift&gt;"
+"&lt;Alt&gt;F1\" जस्तो देखिन्छ । "
+"पद वर्णनकर्ता पर्याप्त उदार हुन्छ र सानोवर्ण र ठूलोवर्णलाई, र \"&lt;Ctl&gt;\" र \"&lt;Ctrl&gt;\" जस्ता संक्षिप्त रूपलाई पनि अनुमति दिन्छ । यदि तपाईँले विकल्पलाई विशेष स्ट्रिङ \"अक्षम पारिएको\" सेट गरेमा, त्यहाँ यस कार्यका लागि कुञ्जी बाइन्डिङ हुदैन ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:130
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:150
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between windows, using a popup "
"window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go "
@@ -1484,14 +1569,11 @@ msgid ""
"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
"no keybinding for this action."
msgstr ""
-"कुन्जजोड पपअप विन्डो प्रयोग गरि प्यानलहरू र डेक्सटपको पछाडिपट्टि बिचमा फोकस गरी सार्न "
-"प्रयोग गरिन्छ। \"बदल्नुस\" लाई यो जोडसंग समात्दा दिशा फेरि अगाडि बढ्दछ। यसको ढाँचा "
-"यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1"
-"\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै "
-"एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ "
-"\"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी कुन्जजोड हुदैन।"
+"पपअप सञ्झ्याल प्रयोग गरेर, सञ्झ्याल बीचमा फोकस पछाडिपट्टी सार्न प्रयोग गरिने कुञ्जी बाइन्डिङ । \"shift\" कुञ्जीलाई बाइन्डिङ सँगसँगै होल्ड गर्दा दिशा फेरि अगाडि बढ्ने बनाउदछ । ढाँचा \"&lt;Control&gt;a\" वा \"&lt;Shift&gt;"
+"&lt;Alt&gt;F1\" जस्तो देखिन्छ । "
+"पद वर्णनकर्ता पर्याप्त उदार हुन्छ र सानोवर्ण र ठूलोवर्णलाई, र \"&lt;Ctl&gt;\" र \"&lt;Ctrl&gt;\" जस्ता संक्षिप्त रूपलाई पनि अनुमति दिन्छ । यदि तपाईँले विकल्पलाई विशेष स्ट्रिङ \"अक्षम पारिएको\" सेट गरेमा, त्यहाँ यस कार्यका लागि कुञ्जी बाइन्डिङ हुदैन ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:131
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:151
msgid ""
"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, using a "
"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
@@ -1500,13 +1582,11 @@ msgid ""
"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
"no keybinding for this action."
msgstr ""
-"कुन्जजोड पपअप विन्डो प्रयोग गरि प्यानलहरू र डेक्सटपको बिचमा फोकस गरी सार्न प्रयोग "
-"गरिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर"
-"(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र "
-"साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ "
-"\"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी कुन्जजोड हुदैन।"
+"पपअप सञ्झ्याल प्रयोग गरेर, प्यानल र डेस्कटप बीचमा फोकस सार्न प्रयोग गरिने कुञ्जी बाइन्डिङ । ढाँचा \"&lt;Control&gt;a\" वा \"&lt;Shift&gt;"
+"&lt;Alt&gt;F1\" जस्तो देखिन्छ । "
+"पद वर्णनकर्ता पर्याप्त उदार हुन्छ र सानोवर्ण र ठूलोवर्णलाई, र \"&lt;Ctl&gt;\" र \"&lt;Ctrl&gt;\" जस्ता संक्षिप्त रूपलाई पनि अनुमति दिन्छ । यदि तपाईँले विकल्पलाई विशेष स्ट्रिङ \"अक्षम पारिएको\" सेट गरेमा, त्यहाँ यस कार्यका लागि कुञ्जी बाइन्डिङ हुदैन ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:132
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:152
msgid ""
"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, without a "
"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
@@ -1515,13 +1595,40 @@ msgid ""
"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
"no keybinding for this action."
msgstr ""
-"कुन्जजोड पपअप विन्डो प्रयोग नगरि प्यानलहरू र डेक्सटपको बिचमा पछाडिपट्टि फोकस गरि सार्न "
-"प्रयोग गरिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; "
-"अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती "
-"दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले "
-"मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी कुन्जजोड हुदैन।"
+"पपअप सञ्झ्याल बिना, प्यानल र डेस्कटप बीचमा फोकस सार्न प्रयोग गरिने कुञ्जी बाइन्डिङ । ढाँचा \"&lt;Control&gt;a\" वा \"&lt;Shift&gt;"
+"&lt;Alt&gt;F1\" जस्तो देखिन्छ । "
+"पद वर्णनकर्ता पर्याप्त उदार हुन्छ र सानोवर्ण र ठूलोवर्णलाई, र \"&lt;Ctl&gt;\" र \"&lt;Ctrl&gt;\" जस्ता संक्षिप्त रूपलाई पनि अनुमति दिन्छ । यदि तपाईँले विकल्पलाई विशेष स्ट्रिङ \"अक्षम पारिएको\" सेट गरेमा, त्यहाँ यस कार्यका लागि कुञ्जी बाइन्डिङ हुदैन ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:133
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:153
+msgid ""
+"The keybinding used to move focus between windows of an application without "
+"a popup window. Holding the \"shift\" key while using this binding reverses "
+"the direction of movement. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
+"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows "
+"lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and "
+"\"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
+"then there will be no keybinding for this action."
+msgstr ""
+"पपअप सञ्झ्याल बिना, अनुप्रयोगको सञ्झ्याल बीचमा फोकस सार्न प्रयोग गरिने कुञ्जी बाइन्डिङ । यो बाइन्डिङ प्रयोग गर्दा \"shift\" कुञ्जी होल्ड गरेमा चालको दिशा उल्टो बनाउदछ । ढाँचा \"&lt;Control&gt;a\" वा "
+"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" जस्तो देखिन्छ । "
+"पद वर्णनकर्ता पर्याप्त उदार हुन्छ र सानोवर्ण र ठूलोवर्णलाई, र \"&lt;Ctl&gt;\" र "
+"\"&lt;Ctrl&gt;\" जस्ता संक्षिप्त रूपलाई पनि अनुमति दिन्छ । यदि तपाईँले विकल्पलाई विशेष स्ट्रिङ \"अक्षम पारिएको\" सेट गरेमा, त्यहाँ यस कार्यका लागि कुञ्जी बाइन्डिङ हुदैन ।"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:154
+msgid ""
+"The keybinding used to move focus between windows of an application, using a "
+"popup window. (Traditionally &lt;Alt&gt;F6) Holding the \"shift\" key while "
+"using this binding reverses the direction of movement. The format looks like "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr ""
+"पपअप सञ्झ्याल प्रयोग गरेर, अनुप्रयोगको सञ्झ्याल बीचमा फोकस सार्न प्रयोग गरिने कुञ्जी बाइन्डिङ । (परम्परागत रूपमा &lt;Alt&gt;F6) यो बाइन्डिङ प्रयोग गर्दा \"shift\" कुञ्जी होल्ड गरेमा चालको दिशा उल्टो बनाउदछ । ढाँचा \"&lt;Control&gt;a\" वा \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" जस्तो देखिन्छ । "
+"पद वर्णनकर्ता पर्याप्त उदार हुन्छ र सानोवर्ण र ठूलोवर्णलाई, र \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" र \"&lt;Ctrl&gt;\" जस्ता संक्षिप्त रूपलाई पनि अनुमति दिन्छ । यदि तपाईँले विकल्पलाई विशेष स्ट्रिङ \"अक्षम पारिएको\" सेट गरेमा, त्यहाँ यस कार्यका लागि कुञ्जी बाइन्डिङ हुदैन ।"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:155
msgid ""
"The keybinding used to move focus between windows without a popup window. "
"(Traditionally &lt;Alt&gt;Escape) Holding the \"shift\" key while using this "
@@ -1531,15 +1638,13 @@ msgid ""
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"कुन्जजोड पपअप विन्डो प्रयोग नगरि विन्डोहरूको बिचमा फोकस गरी सार्न प्रयोग गरिन्छ। "
-"(परम्परागत रूपले &lt;अल्टर&gt;हटाउनु) \"बदल्नु\" कुन्जलाई यो जोड प्रयोग भइरहेको बेला "
-"समात्दा चालको दिशा उल्टो हुन्छ।छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा "
-"\"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र "
-"तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;"
-"कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो "
-"कार्यकोलागी कुन्जजोड हुदैन।"
+"पपअप सञ्झ्याल बिना, सञ्झ्याल बीचमा फोकस सार्न प्रयोग गरिने कुञ्जी बाइन्डिङ । "
+"(परम्परागत रूपमा &lt;Alt&gt;Escape) यो बाइन्डिङ प्रयोग गर्दा \"shift\" कुञ्जी होल्ड गरेमा चालको दिशा उल्टो बनाउदछ । ढाँचा \"&lt;"
+"Control&gt;a\" वा \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" जस्तो देखिन्छ । "
+"पद वर्णनकर्ता पर्याप्त उदार हुन्छ र सानोवर्ण र ठूलोवर्णलाई, र \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\" जस्ता संक्षिप्त रूपलाई पनि अनुमति दिन्छ । यदि तपाईँले विकल्पलाई विशेष स्ट्रिङ \"अक्षम पारिएको\" सेट गरेमा, त्यहाँ यस कार्यका लागि कुञ्जी बाइन्डिङ हुदैन ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:134
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:156
msgid ""
"The keybinding used to move focus between windows, using a popup window. "
"(Traditionally &lt;Alt&gt;Tab) Holding the \"shift\" key while using this "
@@ -1549,15 +1654,13 @@ msgid ""
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"कुन्जजोड पपअप विन्डो प्रयोग गरि विन्डोहरूको बिचमा फोकस गरी सार्न प्रयोग गरिन्छ। "
-"(परम्परागत रूपले &lt;अल्टर&gt;हटाउनु) \"बदल्नु\" कुन्जलाई यो जोड प्रयोग भइरहेको बेला "
-"समात्दा चालको दिशा उल्टो हुन्छ।छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा "
-"\"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र "
-"तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;"
-"कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो "
-"कार्यकोलागी कुन्जजोड हुदैन।"
+"पपअप सञ्झ्याल प्रयोग गरेर, सञ्झ्याल बीचमा फोकस सार्न प्रयोग गरिने कुञ्जी बाइन्डिङ । "
+"(परम्परागत रूपमा &lt;Alt&gt;Tab) बाइन्डिङ प्रयोग गर्दा \"shift\" कुञ्जी होल्ड गरेमा चालको दिशा उल्टो बनाउदछ । ढाँचा \"&lt;"
+"Control&gt;a\" वा \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" जस्तो देखिन्छ । "
+"पद वर्णनकर्ता पर्याप्त उदार हुन्छ र सानोवर्ण र ठूलोवर्णलाई, र \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" र \"&lt;Ctrl&gt;\" जस्ता संक्षिप्त रूपलाई पनि अनुमति दिन्छ । यदि तपाईँले विकल्पलाई विशेष स्ट्रिङ \"अक्षम पारिएको\" सेट गरेमा, त्यहाँ यस कार्यका लागि कुञ्जी बाइन्डिङ हुदैन ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:135
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:157
msgid ""
"The keybinding used to toggle always on top. A window that is always on top "
"will always be visible over other overlapping windows. The format looks like "
@@ -1566,14 +1669,11 @@ msgid ""
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"कुन्जजोड पाटोलाई जहिले पनि माथि राख्न प्रयोग गरिन्छ। विन्डो जुन जहिले पनि माथि रहन्छ, "
-"अरू खप्टिनेे विन्डोको माथि जहिले पनि देखिन्छ । यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a"
-"\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र "
-"माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र "
-"\"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ "
-"यो कार्यकोलागी कुन्जजोड हुदैन।"
+"सधैँ माथि टगल गर्न प्रयोग गरिने कुञ्जी बाइन्डिङ । सधैँ माथि रहने सञ्झ्याल अन्य खप्टिएका सञ्झ्याल माथि देखिन्छ । ढाँचा \"&lt;Control&gt;a\" वा \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" जस्तो देखिन्छ । "
+"पद वर्णनकर्ता पर्याप्त उदार हुन्छ र सानोवर्ण र ठूलोवर्णलाई, र \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" र \"&lt;Ctrl&gt;\" जस्ता संक्षिप्त रूपलाई पनि अनुमति दिन्छ । यदि तपाईँले विकल्पलाई विशेष स्ट्रिङ \"अक्षम पारिएको\" सेट गरेमा, त्यहाँ यस कार्यका लागि कुञ्जी बाइन्डिङ हुदैन ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:136
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:158
msgid ""
"The keybinding used to toggle fullscreen mode. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1581,13 +1681,12 @@ msgid ""
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"कुन्जजोड पाटो पुरापर्दा शैलीमा देखाउन प्रयोग गरिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; "
-"नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार "
-"हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;"
-"\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने "
-"त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
+"पूरा पर्दा मोड टगल गर्न प्रयोग गरिने कुञ्जी बाइन्डिङ । ढाँचा \"&lt;"
+"Control&gt;a\" वा \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" जस्तो देखिन्छ । "
+"पद वर्णनकर्ता पर्याप्त उदार हुन्छ र सानोवर्ण र ठूलोवर्णलाई, र \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" र \"&lt;Ctrl&gt;\" जस्ता संक्षिप्त रूपलाई पनि अनुमति दिन्छ । यदि तपाईँले विकल्पलाई विशेष स्ट्रिङ \"अक्षम पारिएको\" सेट गरेमा, त्यहाँ यस कार्यका लागि कुञ्जी बाइन्डिङ हुदैन ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:137
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:159
msgid ""
"The keybinding used to toggle maximization. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1595,13 +1694,12 @@ msgid ""
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"किबाइन्डिङ पाटो ठुलो गर्नको लागी प्रयोग गरिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; "
-"नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"। पारसर पूर्णरूपले "
-"उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;"
-"कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट "
-"गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
+"बढाइएकोलाई टगल गर्न प्रयोग गरिने कुञ्जी बाइन्डिङ । ढाँचा \"&lt;"
+"Control&gt;a\" वा \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" जस्तो देखिन्छ । "
+"पद वर्णनकर्ता पर्याप्त उदार हुन्छ र सानोवर्ण र ठूलोवर्णलाई, र \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" र \"&lt;Ctrl&gt;\" जस्ता संक्षिप्त रूपलाई पनि अनुमति दिन्छ । यदि तपाईँले विकल्पलाई विशेष स्ट्रिङ \"अक्षम पारिएको\" सेट गरेमा, त्यहाँ यस कार्यका लागि कुञ्जी बाइन्डिङ हुदैन ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:138
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:160
msgid ""
"The keybinding used to toggle shaded/unshaded state. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1609,13 +1707,11 @@ msgid ""
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"किबाइन्डिङ पाटो छाँया पारेको/छाँया नपरेको अवस्था देखाउन को लागी प्रयोग गरिन्छ। यसको "
-"ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1"
-"\"। पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै "
-"एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ "
-"\"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
+"छाया पारिएको/हटाइएको वस्तुस्थिति टगल गर्न प्रयोग गर्न प्रयोग गरिने कुञ्जी बाइन्डिङ । ढाँचा \"&lt;Control&gt;a\" वा \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" जस्तो देखिन्छ । "
+"पद वर्णनकर्ता पर्याप्त उदार हुन्छ र सानोवर्ण र ठूलोवर्णलाई, र \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" र \"&lt;Ctrl&gt;\" जस्ता संक्षिप्त रूपलाई पनि अनुमति दिन्छ । यदि तपाईँले विकल्पलाई विशेष स्ट्रिङ \"अक्षम पारिएको\" सेट गरेमा, त्यहाँ यस कार्यका लागि कुञ्जी बाइन्डिङ हुदैन ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:139
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:161
msgid ""
"The keybinding used to toggle whether the window is on all workspaces or "
"just one. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
@@ -1624,13 +1720,11 @@ msgid ""
"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
"keybinding for this action."
msgstr ""
-"सबै कार्यक्षेत्रहरूमा वा कुनै एउटामा विन्डो छ वा छैन कुन्जजोडले पाटो प्रयोग गर्दछ। यसको "
-"ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1"
-"\"। पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै "
-"एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ "
-"\"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
+"सञ्झ्याल सबै कार्यक्षेत्र वा केवल एकमा मात्र हुदा टगल गर्न प्रयोग गरिने कुञ्जीबाइन्डिङ । ढाँचा \"&lt;Control&gt;a\" वा \"&lt;Shift&gt;&lt;"
+"Alt&gt;F1\" जस्तो देखिन्छ । "
+"पद वर्णनकर्ता पर्याप्त उदार हुन्छ र सानोवर्ण र ठूलोवर्णलाई, र \"&lt;Ctl&gt;\" र \"&lt;Ctrl&gt;\" जस्ता संक्षिप्त रूपलाई पनि अनुमति दिन्छ । यदि तपाईँले विकल्पलाई विशेष स्ट्रिङ \"अक्षम पारिएको\" सेट गरेमा, त्यहाँ यस कार्यका लागि कुञ्जी बाइन्डिङ हुदैन ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:140
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:162
msgid ""
"The keybinding used to unmaximize a window. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1638,13 +1732,13 @@ msgid ""
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"कुन्जजोड विन्डो ठुलो नबनाऊनको लागी प्रयोग गरिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; "
-"नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"। पारसर पूर्णरूपले "
-"उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;"
-"कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट "
-"गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी कुन्जजोड हुदैन। "
+"सञ्झ्याललाई घटाउनका लागि प्रयोग गरिने कुञ्जी बाइन्डिङ । "
+"ढाँचा \"&lt;"
+"Control&gt;a\" वा \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" जस्तो देखिन्छ । "
+"पद वर्णनकर्ता पर्याप्त उदार हुन्छ र सानोवर्ण र ठूलोवर्णलाई, र \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" र \"&lt;Ctrl&gt;\" जस्ता संक्षिप्त रूपलाई पनि अनुमति दिन्छ । यदि तपाईँले विकल्पलाई विशेष स्ट्रिङ \"अक्षम पारिएको\" सेट गरेमा, त्यहाँ यस कार्यका लागि कुञ्जी बाइन्डिङ हुदैन ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:141
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:163
msgid ""
"The keybinding which display's the panel's \"Run Application\" dialog box. "
"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
@@ -1653,13 +1747,12 @@ msgid ""
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
msgstr ""
-"कुन्जजोड जसले प्यानलको \"अनुरोधपत्र संचालन गर्नु\" संवाद बाकस देखाउँछ। यसको ढाँचा यस्तो "
-"हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"। पारसर "
-"पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै "
-"\"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा "
-"विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी कुन्जजोड हुदैन।"
+"प्यानलको \"अनुप्रयोग चलाउनुहोस्\" संवाद बाकस प्रदर्शन गर्ने कुञ्जी बाइन्डिङ । "
+"ढाँचा \"&lt;Control&gt;a\" वा \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
+"\" जस्तो देखिन्छ । "
+"पद वर्णनकर्ता पर्याप्त उदार हुन्छ र सानोवर्ण र ठूलोवर्णलाई, र \"&lt;Ctl&gt;\" र \"&lt;Ctrl&gt;\" जस्ता संक्षिप्त रूपलाई पनि अनुमति दिन्छ । यदि तपाईँले विकल्पलाई विशेष स्ट्रिङ \"अक्षम पारिएको\" सेट गरेमा, त्यहाँ यस कार्यका लागि कुञ्जी बाइन्डिङ हुदैन ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:142
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:164
msgid ""
"The keybinding which invokes a terminal. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1667,13 +1760,12 @@ msgid ""
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"कुन्जजोड जसले टर्मिनललाई आवाहन गर्दछ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा "
-"\"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र "
-"तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;"
-"कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो "
-"कार्यकोलागी कुन्जजोड हुदैन।"
+"टर्मिनललाई आह्वान गर्ने कुञ्जी बाइन्डिङ । ढाँचा \"&lt;"
+"Control&gt;a\" वा \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" जस्तो देखिन्छ । "
+"पद वर्णनकर्ता पर्याप्त उदार हुन्छ र सानोवर्ण र ठूलोवर्णलाई, र \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" र \"&lt;Ctrl&gt;\" जस्ता संक्षिप्त रूपलाई पनि अनुमति दिन्छ । यदि तपाईँले विकल्पलाई विशेष स्ट्रिङ \"अक्षम पारिएको\" सेट गरेमा, त्यहाँ यस कार्यका लागि कुञ्जी बाइन्डिङ हुदैन ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:143
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:165
msgid ""
"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility to take a "
"screenshot of a window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
@@ -1682,13 +1774,12 @@ msgid ""
"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
"will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"कुन्जजोडले विन्डोको स्क्रिनसट लिनको लागी प्यानलको स्क्रिनसट उपयोगितालाई आवाहान गर्दछ। "
-"यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)"
-"&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै "
-"एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ "
-"\"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी कुन्जजोड हुदैन।"
+"सञ्झ्यालको स्क्रिनसट लिनका लागि प्यानलको स्क्रिनसट उपयोगिता आह्वान गर्ने कुञ्जी बाइन्डिङ । ढाँचा \"&lt;Control&gt;a\" वा \"&lt;"
+"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" जस्तो देखिन्छ । "
+"पद वर्णनकर्ता पर्याप्त उदार हुन्छ र सानोवर्ण र ठूलोवर्णलाई, र \"&lt;Ctl&gt;\" र \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\" जस्ता संक्षिप्त रूपलाई पनि अनुमति दिन्छ । यदि तपाईँले विकल्पलाई विशेष स्ट्रिङ \"अक्षम पारिएको\" सेट गरेमा, त्यहाँ यस कार्यका लागि कुञ्जी बाइन्डिङ हुदैन ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:144
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:166
msgid ""
"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility. The format "
"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
@@ -1697,13 +1788,10 @@ msgid ""
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
msgstr ""
-"कुन्जजोडले विन्डोको स्क्रिनसट लिनको लागी प्यानलको स्क्रिनसट उपयोगितालाई आवाहान गर्दछ। "
-"यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)"
-"&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै "
-"एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ "
-"\"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी कुन्जजोड हुदैन।"
+"प्यानलको स्क्रिनसट उपयोगिता आह्वान गर्ने कुञ्जी बाइन्डिङ । ढाँचा \"&lt;Control&gt;a\" वा \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" जस्तो देखिन्छ । "
+"पद वर्णनकर्ता पर्याप्त उदार हुन्छ र सानोवर्ण र ठूलोवर्णलाई, र \"&lt;Ctl&gt;\" र \"&lt;Ctrl&gt;\" जस्ता संक्षिप्त रूपलाई पनि अनुमति दिन्छ । यदि तपाईँले विकल्पलाई विशेष स्ट्रिङ \"अक्षम पारिएको\" सेट गरेमा, त्यहाँ यस कार्यका लागि कुञ्जी बाइन्डिङ हुदैन ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:145
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:167
msgid ""
"The keybinding which shows the panel's main menu. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1711,35 +1799,31 @@ msgid ""
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"कुन्जजोड जसले प्यानलको मुख्य मेनु देखाउँछ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा "
-"\"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"। पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र "
-"तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;"
-"कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो "
-"कार्यकोलागी कुन्जजोड हुदैन।"
+"प्यानलको मुख्य मेनु देखाउने कुञ्जी बाइन्डिङ । ढाँचा \"&lt;Control&gt;a\" वा \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" जस्तो देखिन्छ । "
+"पद वर्णनकर्ता पर्याप्त उदार हुन्छ र सानोवर्ण र ठूलोवर्णलाई, र \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" र \"&lt;Ctrl&gt;\" जस्ता संक्षिप्त रूपलाई पनि अनुमति दिन्छ । यदि तपाईँले विकल्पलाई विशेष स्ट्रिङ \"अक्षम पारिएको\" सेट गरेमा, त्यहाँ यस कार्यका लागि कुञ्जी बाइन्डिङ हुदैन ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:146
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:168
msgid "The name of a workspace."
-msgstr "कार्यक्षेत्रको नाम।"
+msgstr "कार्यक्षेत्रको नाम ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:147
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:169
msgid "The screenshot command"
msgstr "स्क्रिनसट आदेश"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:148
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:170
msgid ""
"The theme determines the appearance of window borders, titlebar, and so "
"forth."
-msgstr "विषयले विन्डोको किनारा, शीर्षकबार र बाहिरि ढाँचालाई निधो गर्दछ।"
+msgstr "विषयवस्तुले सञ्झ्याल, किनारा, शीर्षकपट्टी, र त्यस्तै चौथोको देखावट निर्धारण गर्दछ ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:149
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:171
msgid ""
"The time delay before raising a window if auto_raise is set to true. The "
"delay is given in thousandths of a second."
-msgstr ""
-"यदि सत्यको लागी स्वत उठ्ने मिलाईएको छ भने विन्डोलाई उठाउनु अघि भएको समयमा ढिलाई। "
-"ढिलाई हजारौ सेकेन्डमा दिईएको छ।"
+msgstr "यदि स्वत: वृद्धीलाई ठीकमा सेट भएमा सञ्झ्याल वृद्धी हुनु पहिलेको विलम्ब समय । विलम्ब हजारौ सेकेन्डमा दिइएको हुन्छ ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:150
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:172
msgid ""
"The window focus mode indicates how windows are activated. It has three "
"possible values; \"click\" means windows must be clicked in order to focus "
@@ -1747,35 +1831,30 @@ msgid ""
"and \"mouse\" means windows are focused when the mouse enters the window and "
"unfocused when the mouse leaves the window."
msgstr ""
-"विन्डो फोकस बिधिले विन्डो कसरी संचालन गर्ने भनेर संकेत गर्दछ।यसमा तीन संभावित मोल हुन्छ, "
-"\"क्लिक\" भनेको यसलाई फोकस गर्न विन्डोमा क्लिक गर्नुपर्छ, \"स्लोपि\" भनेको जब माउस "
-"विन्डोमा जान्छ विन्डो फोकस हुन्छ र \"माउस\" भनेको विन्डोमा माउस जान्छ विन्डो फोकस हुन्छ "
-"र जब माउसले विन्डो छोड्छ तब फोकस हुंदैन।"
+"सञ्झ्याल फोकस बिधिले सञ्झ्याल कसरी सक्रिय हुन्छन् सङ्केत गर्दछ । यससँग तीनवटा सम्भावित मान हुन्छन्, "
+"\"क्लिक\" को अर्थ फोकस गर्नका लागि सञ्झ्यालमा क्लिक गर्नुपर्दछ, \"स्लोपि\" को अर्थ माउस सञ्झ्यालमा प्रविष्टि गर्दा यो फोकस हुन्छ र \"माउस\" को अर्थ माउस सञ्झ्यालमा प्रविष्टि हुदा फोकस हुन्छ र माउसले सञ्झ्याल छोड्दा फोकस हराउदछ ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:151
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:173
msgid "The window screenshot command"
-msgstr "विन्डो स्क्रिनसट आदेश"
+msgstr "सञ्झ्याल स्क्रिनसट आदेश"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:152
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:174
msgid ""
"This keybinding changes whether a window is above or below other windows. If "
-"the window is covered by another window, it raises the window above other "
-"windows. If the window is already fully visible, it lowers the window below "
-"other windows. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
-"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
-"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
-"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
-"no keybinding for this action."
+"the window is covered by another one, it raises the window above all others, "
+"and if the window is already fully visible, it lowers it below all others. "
+"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
+"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
+"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
+"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
+"for this action."
msgstr ""
-"एउटा विन्डो अर्को विन्डोको माथि वा तल भएपनि कुन्जजोड परिवर्तित हुन्छ। यदि विन्डोलाई "
-"अर्को विन्डोले छिप्यो भने विन्डो लाई अर्को विन्डोको माथि उचाल्दछ। तदि विन्डो पुरै देखिने "
-"भए यसले विन्डोलाई अर्को विन्डोको तल झार्दछ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a"
-"\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"। पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र "
-"माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र "
-"\"&lt;कन्ट्रोल&gt\"। यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ "
-"यो कार्यकोलागी कुन्जजोड हुदैन।"
+"यस कुञ्जी बाइन्डिङले सञ्झ्याल अन्य सञ्झ्याल तल वा माथि भएमा परिवर्तन गर्दछ । यदि सञ्झ्याल अन्य एकद्वारा ढाकिएको भएमा, यसले सञ्झ्याललाई अन्य सबैको माथि ल्याउछ, र यदि सञ्झ्याल पहिला नै पूर्ण दृश्यात्मक भएमा, यसले सञ्झ्याललाई अन्य सबै तल झार्दछ । "
+"ढाँचा \"&lt;Control&gt;a\" वा \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
+"\" जस्तो देखिन्छ । "
+"पद वर्णनकर्ता पर्याप्त उदार हुन्छ र सानोवर्ण र ठूलोवर्णलाई, र \"&lt;Ctl&gt;\" र \"&lt;Ctrl&gt;\" जस्ता संक्षिप्त रूपलाई पनि अनुमति दिन्छ । यदि तपाईँले विकल्पलाई विशेष स्ट्रिङ \"अक्षम पारिएको\" सेट गरेमा, त्यहाँ यस कार्यका लागि कुञ्जी बाइन्डिङ हुदैन ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:153
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:175
msgid ""
"This keybinding lowers a window below other windows. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1783,13 +1862,115 @@ msgid ""
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"यो कुन्जजोडले अरु विन्डोको मुनि बिन्डोलाई तल झार्दछ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; "
-"नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"। पारसर पूर्णरूपले "
-"उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;"
-"कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"। यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट "
-"गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी कुन्जजोड हुदैन।"
+"यस कुञ्जी बाइन्डिङले सञ्झ्याललाई अन्य सञ्झ्यालको तल झार्दछ । ढाँचा \"&lt;Control&gt;a\" वा \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" जस्तो देखिन्छ । "
+"पद वर्णनकर्ता पर्याप्त उदार हुन्छ र सानोवर्ण र ठूलोवर्णलाई, र \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\" जस्ता संक्षिप्त रूपलाई पनि अनुमति दिन्छ । यदि तपाईँले विकल्पलाई विशेष स्ट्रिङ \"अक्षम पारिएको\" सेट गरेमा, त्यहाँ यस कार्यका लागि कुञ्जी बाइन्डिङ हुदैन ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:154
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:176
+msgid ""
+"This keybinding moves a window against the north (top) side of the screen. "
+"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
+"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
+"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
+"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
+"for this action."
+msgstr ""
+"यस कुञ्जी बाइन्डिङले सञ्झ्याललाई पर्दाको उत्तर (माथि) छेउमा सार्दछ । ढाँचा \"&lt;Control&gt;a\" वा \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
+"\" जस्तो देखिन्छ । "
+"पद वर्णनकर्ता पर्याप्त उदार हुन्छ र सानोवर्ण र ठूलोवर्णलाई, र \"&lt;Ctl&gt;\" र \"&lt;Ctrl&gt;\" जस्ता संक्षिप्त रूपलाई पनि अनुमति दिन्छ । यदि तपाईँले विकल्पलाई विशेष स्ट्रिङ \"अक्षम पारिएको\" सेट गरेमा, त्यहाँ यस कार्यका लागि कुञ्जी बाइन्डिङ हुदैन ।"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:177
+msgid ""
+"This keybinding moves a window into the east (right) side of the screen. The "
+"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
+"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
+"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
+"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
+"for this action."
+msgstr ""
+"यस कुञ्जी बाइन्डिङले सञ्झ्याललाई पर्दाको पुर्व (दायाँ) छेउमा सार्दछ । ढाँचा \"&lt;Control&gt;a\" वा \"&lt;Shift&gt;&lt;"
+"Alt&gt;F1\" जस्तो देखिन्छ । "
+"पद वर्णनकर्ता पर्याप्त उदार हुन्छ र सानोवर्ण र ठूलोवर्णलाई, र \"&lt;Ctl&gt;\" र \"&lt;Ctrl&gt;\" जस्ता संक्षिप्त रूपलाई पनि अनुमति दिन्छ । यदि तपाईँले विकल्पलाई विशेष स्ट्रिङ \"अक्षम पारिएको\" सेट गरेमा, त्यहाँ यस कार्यका लागि कुञ्जी बाइन्डिङ हुदैन ।"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:178
+msgid ""
+"This keybinding moves a window into the north-east (top right) corner of the "
+"screen. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
+"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
+"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
+"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
+"keybinding for this action."
+msgstr ""
+"यस कुञ्जी बाइन्डिङले सञ्झ्याललाई पर्दाको उत्तर-पुर्व (माथि दायाँ) कुनामा सार्दछ । ढाँचा \"&lt;Control&gt;a\" वा \"&lt;Shift&gt;&lt;"
+"Alt&gt;F1\" जस्तो देखिन्छ । "
+"पद वर्णनकर्ता पर्याप्त उदार हुन्छ र सानोवर्ण र ठूलोवर्णलाई, र \"&lt;Ctl&gt;\" र \"&lt;Ctrl&gt;\" जस्ता संक्षिप्त रूपलाई पनि अनुमति दिन्छ । यदि तपाईँले विकल्पलाई विशेष स्ट्रिङ \"अक्षम पारिएको\" सेट गरेमा, त्यहाँ यस कार्यका लागि कुञ्जी बाइन्डिङ हुदैन ।"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:179
+msgid ""
+"This keybinding moves a window into the north-west (top left) corner of the "
+"screen. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
+"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
+"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
+"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
+"keybinding for this action."
+msgstr ""
+"यस कुञ्जी बाइन्डिङले सञ्झ्याललाई पर्दाको उत्तर-पश्चिम (माथि बायाँ) कुनामा सार्दछ । ढाँचा \"&lt;Control&gt;a\" वा \"&lt;Shift&gt;&lt;"
+"Alt&gt;F1\" जस्तो देखिन्छ । "
+"पद वर्णनकर्ता पर्याप्त उदार हुन्छ र सानोवर्ण र ठूलोवर्णलाई, र \"&lt;Ctl&gt;\" र \"&lt;Ctrl&gt;\" जस्ता संक्षिप्त रूपलाई पनि अनुमति दिन्छ । यदि तपाईँले विकल्पलाई विशेष स्ट्रिङ \"अक्षम पारिएको\" सेट गरेमा, त्यहाँ यस कार्यका लागि कुञ्जी बाइन्डिङ हुदैन ।"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:180
+msgid ""
+"This keybinding moves a window into the south (bottom) side of the screen. "
+"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
+"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
+"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
+"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
+"for this action."
+msgstr ""
+"यस कुञ्जी बाइन्डिङले सञ्झ्याललाई पर्दाको दक्षिण (तल) सार्दछ । ढाँचा \"&lt;Control&gt;a\" वा \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
+"\" जस्तो देखिन्छ । "
+"पद वर्णनकर्ता पर्याप्त उदार हुन्छ र सानोवर्ण र ठूलोवर्णलाई, र \"&lt;Ctl&gt;\" र \"&lt;Ctrl&gt;\" जस्ता संक्षिप्त रूपलाई पनि अनुमति दिन्छ । यदि तपाईँले विकल्पलाई विशेष स्ट्रिङ \"अक्षम पारिएको\" सेट गरेमा, त्यहाँ यस कार्यका लागि कुञ्जी बाइन्डिङ हुदैन ।"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:181
+msgid ""
+"This keybinding moves a window into the south-east (bottom right) corner of "
+"the screen. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
+"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
+"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
+"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
+"keybinding for this action."
+msgstr ""
+"यस कुञ्जी बाइन्डिङले सञ्झ्याललाई पर्दाको दक्षिण-पुर्व (तल दायाँ) कुनामा सार्दछ । ढाँचा \"&lt;Control&gt;a\" वा \"&lt;Shift&gt;&lt;"
+"Alt&gt;F1\" जस्तो देखिन्छ । "
+"पद वर्णनकर्ता पर्याप्त उदार हुन्छ र सानोवर्ण र ठूलोवर्णलाई, र \"&lt;Ctl&gt;\" र \"&lt;Ctrl&gt;\" जस्ता संक्षिप्त रूपलाई पनि अनुमति दिन्छ । यदि तपाईँले विकल्पलाई विशेष स्ट्रिङ \"अक्षम पारिएको\" सेट गरेमा, त्यहाँ यस कार्यका लागि कुञ्जी बाइन्डिङ हुदैन ।"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:182
+msgid ""
+"This keybinding moves a window into the south-west (bottom left) corner of "
+"the screen. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
+"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
+"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
+"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
+"keybinding for this action."
+msgstr ""
+"यस कुञ्जी बाइन्डिङले सञ्झ्याललाई पर्दाको दक्षिण-पश्चिम (तल बायाँ) कुनामा सार्दछ । ढाँचा \"&lt;Control&gt;a\" वा \"&lt;Shift&gt;&lt;"
+"Alt&gt;F1\" जस्तो देखिन्छ । "
+"पद वर्णनकर्ता पर्याप्त उदार हुन्छ र सानोवर्ण र ठूलोवर्णलाई, र \"&lt;Ctl&gt;\" र \"&lt;Ctrl&gt;\" जस्ता संक्षिप्त रूपलाई पनि अनुमति दिन्छ । यदि तपाईँले विकल्पलाई विशेष स्ट्रिङ \"अक्षम पारिएको\" सेट गरेमा, त्यहाँ यस कार्यका लागि कुञ्जी बाइन्डिङ हुदैन ।"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:183
+msgid ""
+"This keybinding moves a window into the west (left) side of the screen. The "
+"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
+"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
+"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
+"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
+"for this action."
+msgstr ""
+"यस कुञ्जी बाइन्डिङले सञ्झ्याललाई पर्दाको पश्चिम (बायाँ) छेउमा सार्दछ । ढाँचा "
+"\"&lt;Control&gt;a\" वा \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" जस्तो देखिन्छ । "
+"पद वर्णनकर्ता पर्याप्त उदार हुन्छ र सानोवर्ण र ठूलोवर्णलाई, र \"&lt;Ctl&gt;\" र \"&lt;Ctrl&gt;\" जस्ता संक्षिप्त रूपलाई पनि अनुमति दिन्छ । यदि तपाईँले विकल्पलाई विशेष स्ट्रिङ \"अक्षम पारिएको\" सेट गरेमा, त्यहाँ यस कार्यका लागि कुञ्जी बाइन्डिङ हुदैन ।"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:184
msgid ""
"This keybinding raises the window above other windows. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1797,13 +1978,11 @@ msgid ""
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"यो कुन्जजोडले अरु विन्डोको माथी बिन्डोलाई उठाउँदछ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; "
-"नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"। पारसर पूर्णरूपले "
-"उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;"
-"कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"। यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट "
-"गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी कुन्जजोड हुदैन"
+"यस कुञ्जी बाइन्डिङले अन्य सञ्झ्याल माथि सञ्झ्याललाई बढाउदछ । ढाँचा "
+"\"&lt;Control&gt;a\" वा \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" जस्तो देखिन्छ । "
+"पद वर्णनकर्ता पर्याप्त उदार हुन्छ र सानोवर्ण र ठूलोवर्णलाई, र \"&lt;Ctl&gt;\" र \"&lt;Ctrl&gt;\" जस्ता संक्षिप्त रूपलाई पनि अनुमति दिन्छ । यदि तपाईँले विकल्पलाई विशेष स्ट्रिङ \"अक्षम पारिएको\" सेट गरेमा, त्यहाँ यस कार्यका लागि कुञ्जी बाइन्डिङ हुदैन ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:155
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:185
msgid ""
"This keybinding resizes a window to fill available horizontal space. The "
"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
@@ -1812,13 +1991,11 @@ msgid ""
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
msgstr ""
-"यो कुन्जजोडले उपलब्ध तेर्सो खाली ठाउँ भर्नको लागी विन्डोलाई पुन:आकार दिन्छ। यसको ढाँचा "
-"यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"। "
-"पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन "
-"जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र\"&lt;कन्ट्रोल&gt\"। यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा "
-"विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी कुन्जजोड हुदैन।"
+"यस कुञ्जी बाइन्डिङले उपलब्ध ठाडो खालीस्थान भर्न सञ्झ्याल रिसाइज गर्दछ । ढाँचा "
+"\"&lt;Control&gt;a\" वा \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" जस्तो देखिन्छ । "
+"पद वर्णनकर्ता पर्याप्त उदार हुन्छ र सानोवर्ण र ठूलोवर्णलाई, र \"&lt;Ctl&gt;\" र \"&lt;Ctrl&gt;\" जस्ता संक्षिप्त रूपलाई पनि अनुमति दिन्छ । यदि तपाईँले विकल्पलाई विशेष स्ट्रिङ \"अक्षम पारिएको\" सेट गरेमा, त्यहाँ यस कार्यका लागि कुञ्जी बाइन्डिङ हुदैन ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:156
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:186
msgid ""
"This keybinding resizes a window to fill available vertical space. The "
"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
@@ -1827,1265 +2004,1296 @@ msgid ""
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
msgstr ""
-"यो कुन्जजोडले उपलब्ध ठाडो खाली ठाउँ भर्नको लागी विन्डोलाई पुन:आकार दिन्छ। यसको ढाँचा "
-"यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"। "
-"पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन "
-"जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"। यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा "
-"विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी कुन्जजोड हुदैन।"
+"यस कुञ्जी बाइन्डिङले उपलब्ध ठाडो खालीस्थान भर्न सञ्झ्याल रिसाइज गर्दछ । ढाँचा "
+"\"&lt;Control&gt;a\" वा \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" जस्तो देखिन्छ । "
+"पद वर्णनकर्ता पर्याप्त उदार हुन्छ र सानोवर्ण र ठूलोवर्णलाई, र \"&lt;Ctl&gt;\" र \"&lt;Ctrl&gt;\" जस्ता संक्षिप्त रूपलाई पनि अनुमति दिन्छ । यदि तपाईँले विकल्पलाई विशेष स्ट्रिङ \"अक्षम पारिएको\" सेट गरेमा, त्यहाँ यस कार्यका लागि कुञ्जी बाइन्डिङ हुदैन ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:157
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:187
msgid ""
"This option determines the effects of double-clicking on the title bar. "
"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
-"window, and 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window."
+"window, 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window, "
+"'minimize' which will minimize the window, and 'none' which will not do "
+"anything."
msgstr ""
-"यो विकल्पले शीर्षकबारमा दुईपटक क्लिकको असरलाई निश्चित गर्दछ। चालु मान्य विकल्पहरू "
-"पाटो_छाँया, जसले विन्डोलाई छाँया पार्ने/नपार्ने गर्दछ र पाटो_ठुलो जसले विन्डोलाई ठुलो/ठुलो "
-"नबनाऊने गर्दछ।"
+"यस विकल्पले शीर्षकपट्टीमा डबल क्लिकको प्रभाव निर्धारण गर्दछ । "
+"हालका मान्य विकल्पहरू 'छाया टगल गर्नुहोस्', जसले सञ्झ्यालमा छाया पार्ने/हटाउने गर्दछ, 'बढाइएको टगल गर्नुहोस्' जसले सञ्झ्याल बढाउने/घटाउने गर्दछ, "
+"'घटाउनुहोस्' जसले सञ्झ्याल घटाउदछ, र 'कुनै पनि होइन' जसले केही पनि गर्दैन हुन् ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:158
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:188
+msgid ""
+"This option determines the effects of middle-clicking on the title bar. "
+"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
+"window, 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window, "
+"'minimize' which will minimize the window, and 'none' which will not do "
+"anything."
+msgstr ""
+"यस विकल्पले शीर्षकपट्टीमा बीचमा गरेको क्लिकको प्रभाव निर्धारण गर्दछ । "
+"हालका मान्य विकल्पहरू 'छाया टगल गर्नुहोस्', जसले सञ्झ्यालमा छाया पार्ने/हटाउने गर्दछ, 'बढाइएको टगल गर्नुहोस्' जसले सञ्झ्याल बढाउने/घटाउने गर्दछ, "
+"'घटाउनुहोस्' जसले सञ्झ्याल घटाउदछ, र 'कुनै पनि होइन' जसले केही पनि गर्दैन हुन् ।"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:189
+msgid ""
+"This option determines the effects of right-clicking on the title bar. "
+"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
+"window, 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window, "
+"'minimize' which will minimize the window, and 'none' which will not do "
+"anything."
+msgstr ""
+"यस विकल्पले शीर्षकपट्टीमा दायाँ क्लिकको प्रभाव निर्धारण गर्दछ । "
+"हालका मान्य विकल्पहरू 'छाया टगल गर्नुहोस्', जसले सञ्झ्यालमा छाया पार्ने/हटाउने गर्दछ, 'बढाइएको टगल गर्नुहोस्' जसले सञ्झ्याल बढाउने/घटाउने गर्दछ, "
+"'घटाउनुहोस्' जसले सञ्झ्याल घटाउदछ, र 'कुनै पनि होइन' जसले केही पनि गर्दैन हुन् ।"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:190
+msgid ""
+"This option provides additional control over how newly created windows get "
+"focus. It has two possible values; \"smart\" applies the user's normal focus "
+"mode, and \"strict\" results in windows started from a terminal not being "
+"given focus."
+msgstr "यस विकल्पले नयाँ सिर्जना गरिएका सञ्झ्यालले कसरी फोकस प्राप्त गर्दछन् अतिरिक्त नियन्त्रण उपलब्ध गर्दछ । यसका दुई सम्भावित मानहरू छन्; \"छरितो\" ले प्रयोगकर्ताको सामान्य फोकस मोड लागू गर्दछ, र सञ्झ्यालमा \"कठीन\" नतिजा फोकस नदिइएको टर्मिनलबाट सुरु हुन्छ ।"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:191
msgid "Toggle always on top state"
-msgstr "पाटो जहिले पनि माथिल्लो अवस्थामा हुन्छ"
+msgstr "सधैँ माथि वस्तुस्थितिमा टगल गर्नुहोस्"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:159
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:192
msgid "Toggle fullscreen mode"
-msgstr "पाटो पुरै पर्दा शैलि"
+msgstr "पूरा पर्दा मोड टगल गर्नुहोस्"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:160
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:193
msgid "Toggle maximization state"
-msgstr "पाटो ठुलो अवस्थामा"
+msgstr "बढाइएको स्थितिलाई टगल गर्नुहोस्"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:161
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:194
msgid "Toggle shaded state"
-msgstr "पाटो छाँया अवस्थामा"
+msgstr "छायाँ पारिएको वस्तुस्थिति टगल गर्नुहोस्"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:162
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:195
msgid "Toggle window on all workspaces"
-msgstr "पाटो विन्डो सबै कार्यक्षेत्रहरूमा"
+msgstr "सबै कार्यक्षेत्रमा सञ्झ्याल टगल गर्नुहोस्"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:163
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:196
msgid ""
"Turns on a visual indication when an application or the system issues a "
"'bell' or 'beep'; useful for the hard-of-hearing and for use in noisy "
-"environments, or when 'audible bell' is off."
-msgstr ""
-"दृष्य सुचनालाई बाटो दिन्छ जब एउटा अनुरोधपत्र वा प्रणालीले घण्टी वा बिप प्रवाह गर्दछ, "
-"सुन्न गाह्रो हुँदा प्रयोग गर्न सकिन्छ र हल्ला भएको वातावरणमा प्रयोग हुन्छ वा श्रव्य घण्टी "
-"वन्द हुन्छ।"
+"environments."
+msgstr "अनुप्रयोग वा प्रणालीले 'घन्टी' वा 'बीप' जारी गर्दा दृश्यात्मक सङ्केत खोल्दछ; सुन्न नसक्नेलाई र हल्ला हुने परिवेशमा प्रयोग गर्न उपयोगी हुन्छ ।"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:164
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:197
msgid "Unmaximize window"
-msgstr "ठुलो नभएको विन्डो"
+msgstr "ठुलो नबनाइएको सञ्झ्याल"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:165
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:198
msgid "Use standard system font in window titles"
-msgstr "विन्डो शीर्षकहरूमा उच्चस्तरिय प्रणाली वर्ण प्रयोग गर्नुहोला"
+msgstr "सञ्झ्याल शीर्षकमा मानक प्रणाली फन्ट प्रयोग गर्नुहोस्"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:166
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:199
msgid "Visual Bell Type"
-msgstr "दृष्य घण्टि प्रकार"
+msgstr "दृश्यात्मक घन्टी प्रकार"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:167
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:200
+msgid "Whether raising should be a side-effect of other user interactions"
+msgstr "अन्य प्रयोगकर्ताको अन्तर्क्रिया बढाउदा अप्रत्यक्ष प्रभाव हुनुपर्दछ या पर्दैन"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:201
msgid "Window focus mode"
-msgstr "विण्डो फोकस शैली"
+msgstr "सञ्झ्याल फोकस मोड"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:168
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:202
msgid "Window title font"
-msgstr "विण्डो शीर्षक वर्ण"
+msgstr "सञ्झ्याल शीर्षक फन्ट"
-#: ../src/prefs.c:528 ../src/prefs.c:544 ../src/prefs.c:560 ../src/prefs.c:576
-#: ../src/prefs.c:592 ../src/prefs.c:612 ../src/prefs.c:628 ../src/prefs.c:644
-#: ../src/prefs.c:660 ../src/prefs.c:676 ../src/prefs.c:692 ../src/prefs.c:708
-#: ../src/prefs.c:724 ../src/prefs.c:741 ../src/prefs.c:757 ../src/prefs.c:773
-#: ../src/prefs.c:789 ../src/prefs.c:805 ../src/prefs.c:820 ../src/prefs.c:835
-#: ../src/prefs.c:850 ../src/prefs.c:866 ../src/prefs.c:882 ../src/prefs.c:898
+#: ../src/prefs.c:434
+#, c-format
+msgid "Type of %s was not integer"
+msgstr " %s को प्रकार इन्टिजर थिएन"
+
+#: ../src/prefs.c:572 ../src/prefs.c:600 ../src/prefs.c:616 ../src/prefs.c:632
+#: ../src/prefs.c:648 ../src/prefs.c:664 ../src/prefs.c:680 ../src/prefs.c:696
+#: ../src/prefs.c:716 ../src/prefs.c:732 ../src/prefs.c:748 ../src/prefs.c:766
+#: ../src/prefs.c:782 ../src/prefs.c:801 ../src/prefs.c:817 ../src/prefs.c:852
+#: ../src/prefs.c:868 ../src/prefs.c:885 ../src/prefs.c:901 ../src/prefs.c:917
+#: ../src/prefs.c:933 ../src/prefs.c:949 ../src/prefs.c:964 ../src/prefs.c:979
+#: ../src/prefs.c:994 ../src/prefs.c:1010 ../src/prefs.c:1026
+#: ../src/prefs.c:1042 ../src/prefs.c:1058
#, c-format
msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
-msgstr "जि कन्फ कुन्ज \"%s\" अमान्य प्रकारले मिलाएको छ\n"
+msgstr "जीकन्फ कुञ्जी \"%s\" लाई अमान्य प्रकारमा सेट गरिएको छ\n"
-#: ../src/prefs.c:943
+#: ../src/prefs.c:1103
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button "
"modifier\n"
-msgstr "माउस वटन सुधारकको लागी कन्फिगरेशन डाटाबेसमा भेटिएको \"%s\" मान्य मान होईन\n"
+msgstr "माउस बटन परिमार्जकका लागि कन्फिगरेसन डाटाबेसमा फेला परेको \"%s\" मान्य मान होइन\n"
-#: ../src/prefs.c:967 ../src/prefs.c:1428
+#: ../src/prefs.c:1127 ../src/prefs.c:1148 ../src/prefs.c:1705
#, c-format
msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
-msgstr "जि कन्फ कुन्ज \"%s\" अमान्य मानमा मिलाएको छ\n"
+msgstr "जीकन्फ कुञ्जी \"%s\" लाई अमान्य मानमा सेट गरिएको छ\n"
+
+#: ../src/prefs.c:1277
+#, c-format
+msgid ""
+"%d stored in GConf key %s is not a reasonable cursor_size; must be in the "
+"range 1..128\n"
+msgstr "%d लाई जीकन्फ कुञ्जी %s मा मौज्दात गरियो जुन उचित साइजमा छैन; दायरा १..१२८ भित्र हुनुपर्दछ\n"
-#: ../src/prefs.c:1145
+#: ../src/prefs.c:1357
#, c-format
msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
-msgstr "जि कन्फ कुन्ज %s बाट वर्ण वर्णन \"%s\" को व्याख्या हुनसकेन\n"
+msgstr "जीकन्फ कुन्जी %s बाट फन्ट वर्णन \"%s\" पद वर्णन गर्न सकेन\n"
-#: ../src/prefs.c:1330
+#: ../src/prefs.c:1599
#, c-format
msgid ""
"%d stored in GConf key %s is not a reasonable number of workspaces, current "
"maximum is %d\n"
-msgstr ""
-"%d जिकोन्फ कुन्ज %s मा भण्डार गरिन्छ जुन उचित असंख्य कार्यक्षेत्र होइन, चालु ठुलो %d छ\n"
+msgstr "%d लाई जीकन्फ कुञ्जी %s मा मौज्दात गरियो जुन कार्यक्षेत्रको उचित नम्बर होइन, हालको अधिकतम %d हो\n"
-#: ../src/prefs.c:1390
+#: ../src/prefs.c:1659
msgid ""
"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
"behave properly.\n"
-msgstr ""
-"टुक्रिएको अनुरोधपत्रको लागी कार्यवरिपरि असक्षम गर्नु, केहि अनुरोधपत्रले राम्रो व्यावहार "
-"नगर्न पनि सक्छ।\n"
+msgstr "विच्छेद अनुप्रयोगका लागि वर्कअराउन्ड अक्षम पारियो । केही अनुप्रयोगले उचित रूपमा कार्य नगर्न सक्दछन् ।\n"
# fuzzy, c-format
-#: ../src/prefs.c:1455
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/prefs.c:1732
+#, c-format
msgid "%d stored in GConf key %s is out of range 0 to %d\n"
-msgstr "जिकन्फ कुन्ज %s मा भन्डार गरिएको %d ० देखि %d क्षेत्र भन्दा बाहिर छ\n"
+msgstr "%d लाई जीकन्फ कुञ्जी %s मा मौज्दात गरियो जुन ० देखि %d सम्मको दायरा बाहिर छ\n"
-#: ../src/prefs.c:1589
+#: ../src/prefs.c:1881
#, c-format
msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
-msgstr "%d मा असंख्य कार्यक्षेत्रहरू मिलाउनुमा त्रुटि: %s\n"
+msgstr "कार्यक्षेत्रको नम्बर %d: %s मा सेटिङ गर्दा त्रुटि\n"
-#: ../src/prefs.c:1833
+#: ../src/prefs.c:2276 ../src/prefs.c:2446
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
"\"%s\"\n"
-msgstr "कन्फिगरेशन डाटाबेसमा भेटिएको \"%s\" कुन्जजोड \"%s\" को लागी मान्य मान होइन\n"
+msgstr "कन्फिगरेसन डाटाबेसमा भेटिएको \"%s\" कुञ्जी बाइन्डिङ \"%s\" का लागि मान्य मान होइन\n"
-#: ../src/prefs.c:2187
+#: ../src/prefs.c:2861
#, c-format
msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
-msgstr "कार्यक्षेत्र %d देखि \"%s\" को लागी नाम मिलाउनुमा त्रुटि: %s\n"
+msgstr "कार्यक्षेत्र %d देखि \"%s\" का लागि नाम सेटिङ गर्दा त्रुटि: %s\n"
-#: ../src/resizepopup.c:126
+#: ../src/resizepopup.c:113
#, c-format
msgid "%d x %d"
msgstr "%d x %d"
-#: ../src/screen.c:408
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/screen.c:410
+#, c-format
msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
-msgstr "'%s' प्रदर्शनमा पर्दा %d मान्य छैन\n"
+msgstr "पर्दा %d को प्रदर्शन '%s' अमान्य छ\n"
-#: ../src/screen.c:424
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/screen.c:426
+#, c-format
msgid ""
"Screen %d on display \"%s\" already has a window manager; try using the --"
"replace option to replace the current window manager.\n"
msgstr ""
-"\"%s\" प्रदर्शनमा पर्दा %d संग पहिले नै विन्डो प्रबन्धक छ; चालु विन्डो प्रबन्धक बदल्नको "
-"लागी --बदल्नुस विकल्प प्रयोग गर्ने कोशिश गर्नुहोला।\n"
+"पर्दा %d को प्रदर्शन \"%s\" मा पहिले नै सञ्झ्याल प्रबन्धक छ; हालको सञ्झ्याल प्रबन्धकलाई बदल्न --"
+"बदल्ने विकल्प प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नुहोस् ।\n"
-#: ../src/screen.c:448
+#: ../src/screen.c:453
#, c-format
-msgid ""
-"Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
-msgstr "पर्दा %d मा \"%s\" प्रदर्शन गर्दा विन्डो प्रबन्धक छनौट पाउन सक्नु भएन\n"
+msgid "Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
+msgstr "पर्दा %d को \"%s\" मा प्रदर्शन गर्दा विन्डो प्रबन्धक छनौट पाउन सक्नु भएन\n"
-#: ../src/screen.c:506
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/screen.c:511
+#, c-format
msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
-msgstr "\"%s\" प्रदर्शनमा पर्दा %d संग पहिले नै विन्डो प्रबन्धक छ\n"
+msgstr "पर्दा %d को प्रदर्शन \"%s\" सँग पहिले नै सञ्झ्याल प्रबन्धक छ\n"
#: ../src/screen.c:716
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
-msgstr "\"%s\" प्रदर्शनमा पर्दा %d निष्काशन भएन\n"
+msgstr "पर्दा %d लाई प्रदर्शन \"%s\" मा निस्कासन गर्न सकेन\n"
-#: ../src/session.c:884 ../src/session.c:891
+#: ../src/session.c:826 ../src/session.c:833
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
-msgstr "निर्देशिका '%s' निर्माण हुनसकेन: %s\n"
+msgstr "डाइरेक्टरी '%s' सिर्जना गर्न सकेन: %s\n"
-#: ../src/session.c:901
+#: ../src/session.c:843
#, c-format
msgid "Could not open session file '%s' for writing: %s\n"
-msgstr "लेखनको लागी सत्र फाईल '%s' खुल्न सकेन: %s\n"
+msgstr "लेखनका लागि सत्र फाइल '%s' खोल्न सकेन: %s\n"
-#: ../src/session.c:1053
+#: ../src/session.c:995
#, c-format
msgid "Error writing session file '%s': %s\n"
-msgstr "सत्र फाईल '%s' लेखाईमा त्रुटि: %s\n"
+msgstr "सत्र फाइल '%s' लेखनमा त्रुटि: %s\n"
-#: ../src/session.c:1058
+#: ../src/session.c:1000
#, c-format
msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
-msgstr "सत्र फाईल '%s' बन्द गर्नुमा त्रुटि: %s\n"
+msgstr "सत्र फाइल '%s' बन्द गर्दा त्रुटि: %s\n"
-#: ../src/session.c:1133
+#: ../src/session.c:1075
#, c-format
msgid "Failed to read saved session file %s: %s\n"
-msgstr "भण्डार गरिएको सत्र फाईल %s पढ्न असफल: %s\n"
+msgstr "बचत गरिएका सत्र फाइल %s पढ्न असफल: %s\n"
-#: ../src/session.c:1168
+#: ../src/session.c:1110
#, c-format
msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
-msgstr "भण्डार गरिएको सत्र फाईल व्याख्या गर्न असफल: %s\n"
+msgstr "बचत गरिएका सत्र फाइलको पद वर्णन गर्न असफल: %s\n"
-#: ../src/session.c:1217
+#: ../src/session.c:1159
msgid "<metacity_session> attribute seen but we already have the session ID"
-msgstr "<metacity_session> प्रारूप देखियो तर हामीले पहिले नै सत्र आइडि लिईसकेका छौ"
+msgstr "<metacity_session> गुण देखियो तर हामीले पहिले नै सत्र आइडी लिइसकेका छौ"
-#: ../src/session.c:1230
+#: ../src/session.c:1172
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <metacity_session> element"
-msgstr "<metacity_session> तत्त्वमा अज्ञात प्रारूप %s"
+msgstr "<metacity_session> तत्वमा अज्ञात गुण %s"
-#: ../src/session.c:1247
+#: ../src/session.c:1189
msgid "nested <window> tag"
-msgstr "जगेर्ना <window> ट्याग"
+msgstr "नेस्टेड <window> ट्याग"
-#: ../src/session.c:1305 ../src/session.c:1337
+#: ../src/session.c:1247 ../src/session.c:1279
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <window> element"
-msgstr "<window> तत्त्वमा अज्ञात प्रारूप %s"
+msgstr "<window> तत्वमा अज्ञात गुण %s"
-#: ../src/session.c:1409
+#: ../src/session.c:1351
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <maximized> element"
-msgstr "<maximized> तत्त्वमा अज्ञात प्रारूप %s"
+msgstr "<maximized> तत्वमा अज्ञात गुण %s"
-#: ../src/session.c:1469
+#: ../src/session.c:1411
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <geometry> element"
-msgstr "<geometry> तत्त्वमा अज्ञात प्रारूप %s"
+msgstr "<geometry> तत्वमा अज्ञात गुण %s"
-#: ../src/session.c:1489
+#: ../src/session.c:1431
#, c-format
msgid "Unknown element %s"
-msgstr "अज्ञात तत्त्व %s"
+msgstr "अज्ञात तत्व %s"
-#: ../src/session.c:1961
+#: ../src/session.c:1868
#, c-format
msgid ""
"Error launching metacity-dialog to warn about apps that don't support "
"session management: %s\n"
-msgstr ""
-"सत्र व्यवस्थापनलाई आधार नदिने अनुरोधपत्रको चेतावनी दिने त्रुटि उटाउने मेटासिटि संवाद: %s\n"
+msgstr "सत्र प्रबन्धलाई समर्थन नगर्ने अनुप्रयोगलाई चेतावनी दिने मेटासिटि संवाद सुरुआत गर्दा त्रुटि: %s\n"
-#: ../src/theme-parser.c:224 ../src/theme-parser.c:242
+#: ../src/theme-parser.c:227 ../src/theme-parser.c:245
#, c-format
msgid "Line %d character %d: %s"
-msgstr "रेखा %d वर्ण %d: %s"
+msgstr "लाइन %d क्यारेक्टर %d: %s"
-#: ../src/theme-parser.c:396
+#: ../src/theme-parser.c:399
#, c-format
msgid "Attribute \"%s\" repeated twice on the same <%s> element"
-msgstr "प्रारुप \"%s\" उस्तै <%s>तत्वमा दुइ पटक दोहोरियो"
+msgstr "गुण \"%s\" उस्तै <%s> तत्वमा दुई पटक दोहोरियो"
-#: ../src/theme-parser.c:414 ../src/theme-parser.c:439
+#: ../src/theme-parser.c:417 ../src/theme-parser.c:442
#, c-format
msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
msgstr "यो स्थितिमा <%s> तत्वमा \"%s\"गुण अमान्य छ"
-#: ../src/theme-parser.c:485
+#: ../src/theme-parser.c:503
#, c-format
msgid "Integer %ld must be positive"
-msgstr "इनटिजर %ld सकरात्मक हुनुपर्छ।"
+msgstr "इन्टिजर %ld धनात्मक हुनुपर्दछ"
-#: ../src/theme-parser.c:493
+#: ../src/theme-parser.c:511
#, c-format
msgid "Integer %ld is too large, current max is %d"
-msgstr "इनटिजर %ld निकै ठूलो भयो, चालु ठूलो %d छ।"
+msgstr "इनटिजर %ld धेरै ठूलो छ, हालको %d हो"
-#: ../src/theme-parser.c:521 ../src/theme-parser.c:602
-#: ../src/theme-parser.c:626
+#: ../src/theme-parser.c:539 ../src/theme-parser.c:655
#, c-format
msgid "Could not parse \"%s\" as a floating point number"
-msgstr "\"%s\" फ्लोटिङ विन्दु संख्या जस्तै व्याख्या गर्न सकेन"
+msgstr "उत्प्लावन बिन्दु नम्बरका रूपमा \"%s\" लाई पद वर्णन गर्न सकेन"
-#: ../src/theme-parser.c:552
+#: ../src/theme-parser.c:570 ../src/theme-parser.c:598
#, c-format
msgid "Boolean values must be \"true\" or \"false\" not \"%s\""
-msgstr "बुलेन मान \"ठिक\" वा \"बेठिक\" हुनुपर्छ \"%s\" होईन"
+msgstr "बूलियन मान \"ठिक\" वा \"बेठिक\" हुनुपर्छ \"%s\" होइन"
-#: ../src/theme-parser.c:572
+#: ../src/theme-parser.c:625
#, c-format
msgid "Angle must be between 0.0 and 360.0, was %g\n"
-msgstr "कोण ०॰० र ३६०॰० को बिचमा हुनुपर्दछ, %g थियो\n"
+msgstr "कोण०.० र ३६०.० बीचमा हुनुपर्दछ, %g थियो\n"
-#: ../src/theme-parser.c:638
+#: ../src/theme-parser.c:688
#, c-format
msgid "Alpha must be between 0.0 (invisible) and 1.0 (fully opaque), was %g\n"
-msgstr "कोण ०॰० (अदृष्य) र १॰० (पुरै अपारदर्शक) को बिचमा हुनुपर्दछ, %g थियो\n"
+msgstr "अल्फा ०.० (अदृश्य) र १.० (पूरै अस्पष्ट) बीचमा हुनुपर्दछ, %g थियो\n"
-#: ../src/theme-parser.c:684
+#: ../src/theme-parser.c:753
#, c-format
msgid ""
"Invalid title scale \"%s\" (must be one of xx-small,x-small,small,medium,"
"large,x-large,xx-large)\n"
msgstr ""
-"अमान्य शीर्षक माप \"%s\" (यी मध्ये एक एक्सएक्स-सानो,एक्स-सानो,सानो,मध्यम,ठूलो,एक्स-ठूलो,"
-"एक्सएक्स-ठूलो)\n"
+"अमान्य शीर्षक मापन \"%s\" (xx-सानो, x-सानो, सानो, मध्यम, "
+"ठूलो, x-ठूलो, xx-ठूलो मध्ये एक हुनुपर्दछ)\n"
-#: ../src/theme-parser.c:729 ../src/theme-parser.c:737
-#: ../src/theme-parser.c:807 ../src/theme-parser.c:897
-#: ../src/theme-parser.c:935 ../src/theme-parser.c:1012
-#: ../src/theme-parser.c:1062 ../src/theme-parser.c:1070
-#: ../src/theme-parser.c:1126 ../src/theme-parser.c:1134
-#: ../src/theme-parser.c:2936 ../src/theme-parser.c:3025
-#: ../src/theme-parser.c:3032 ../src/theme-parser.c:3039
+#: ../src/theme-parser.c:798 ../src/theme-parser.c:806
+#: ../src/theme-parser.c:888 ../src/theme-parser.c:985
+#: ../src/theme-parser.c:1027 ../src/theme-parser.c:1138
+#: ../src/theme-parser.c:1188 ../src/theme-parser.c:1196
+#: ../src/theme-parser.c:3074 ../src/theme-parser.c:3163
+#: ../src/theme-parser.c:3170 ../src/theme-parser.c:3177
#, c-format
msgid "No \"%s\" attribute on <%s> element"
-msgstr "<%s>तत्वमा \"%s\" गुण छैन"
+msgstr " <%s> तत्वमा \"%s\" गुण छैन"
-#: ../src/theme-parser.c:837 ../src/theme-parser.c:905
-#: ../src/theme-parser.c:943 ../src/theme-parser.c:1020
+#: ../src/theme-parser.c:922 ../src/theme-parser.c:993
+#: ../src/theme-parser.c:1035 ../src/theme-parser.c:1146
#, c-format
msgid "<%s> name \"%s\" used a second time"
-msgstr "<%s> नाम \"%s\" दोस्रो पटक प्रयोग गर्नु।"
+msgstr "<%s> नाम \"%s\" दोस्रो पटक प्रयोग गरियो"
-#: ../src/theme-parser.c:849 ../src/theme-parser.c:955
-#: ../src/theme-parser.c:1032
+#: ../src/theme-parser.c:934 ../src/theme-parser.c:1047
+#: ../src/theme-parser.c:1158
#, c-format
msgid "<%s> parent \"%s\" has not been defined"
-msgstr "<%s> प्रमुल \"%s\" वर्णन गरिएको छैन"
+msgstr "<%s> प्रमूल \"%s\" परिभाषित गरिएको छैन"
-#: ../src/theme-parser.c:968
+#: ../src/theme-parser.c:1060
#, c-format
msgid "<%s> geometry \"%s\" has not been defined"
-msgstr "<%s> रेखागणीत \"%s\" वर्णन गरिएको छैन"
+msgstr "<%s> जमेट्री \"%s\" परिभाषित गरिएको छैन"
-#: ../src/theme-parser.c:981
+#: ../src/theme-parser.c:1073
#, c-format
msgid "<%s> must specify either a geometry or a parent that has a geometry"
-msgstr "<%s> ले रेखागणित वा रेखागणितमा भएको प्रमुललाई उल्लेख गर्नुपर्छ।"
+msgstr "<%s> ले जमेट्री भएको यात जमेट्री वा प्रमूल निर्दिष्ट गर्नुपर्दछ"
-#: ../src/theme-parser.c:1080
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Unknown type \"%s\" on <%s> element"
-msgstr "<%s> तत्त्वमा प्रकार \"%s\" अज्ञात"
-
-#: ../src/theme-parser.c:1091
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Unknown style_set \"%s\" on <%s> element"
-msgstr "<%s> तत्त्वमा \"%s\" अज्ञात शैली सेट"
+#: ../src/theme-parser.c:1115
+msgid "You must specify a background for an alpha value to be meaningful"
+msgstr "अल्फा मान सार्थक हुनका लागि तपाईँले पृष्ठभूमि निर्दिष्ट गर्नुपर्दछ"
-#: ../src/theme-parser.c:1099
+#: ../src/theme-parser.c:1206
#, c-format
-msgid "Window type \"%s\" has already been assigned a style set"
-msgstr "विन्डो प्रकार \"%s\" मा शैली समूह पहिले निधो गरिसकेको छ।"
+msgid "Unknown type \"%s\" on <%s> element"
+msgstr "<%s> तत्वमा अज्ञात प्रकार \"%s\""
-#: ../src/theme-parser.c:1143
+#: ../src/theme-parser.c:1217
#, c-format
-msgid "Unknown function \"%s\" for menu icon"
-msgstr "मेनु छविचित्रको लागी \"%s\" अज्ञात कार्य"
+msgid "Unknown style_set \"%s\" on <%s> element"
+msgstr "<%s> तत्वमा अज्ञात शैली सेट \"%s\""
-#: ../src/theme-parser.c:1152
+#: ../src/theme-parser.c:1225
#, c-format
-msgid "Unknown state \"%s\" for menu icon"
-msgstr "मेनु छविचित्रको ह लागी \"%s\" अज्ञात स्थिति"
+msgid "Window type \"%s\" has already been assigned a style set"
+msgstr "सञ्झ्याल प्रकार \"%s\" सँग शैली सेट पहिले नै मानाङ्कन गरिएको छ"
-#: ../src/theme-parser.c:1160
-#, c-format
-msgid "Theme already has a menu icon for function %s state %s"
-msgstr "कार्य %s अवस्था %s को लागी विषयसंग पहिले नै मेनु छविचित्र छ।"
+#: ../src/theme-parser.c:1261
+msgid "Theme already has a fallback icon"
+msgstr "विषयवस्तुमा पहिले नै फलब्याक प्रतिमा छ"
-#: ../src/theme-parser.c:1177 ../src/theme-parser.c:3244
-#: ../src/theme-parser.c:3323
-#, c-format
-msgid "No <draw_ops> with the name \"%s\" has been defined"
-msgstr "\"%s\" नामसंग <draw_ops> वर्णन गरिएको छैन।"
+#: ../src/theme-parser.c:1273
+msgid "Theme already has a fallback mini_icon"
+msgstr "विषयवस्तुमा पहिला नै फलब्याक सानो प्रतिमा छ"
-#: ../src/theme-parser.c:1192 ../src/theme-parser.c:1256
-#: ../src/theme-parser.c:1545 ../src/theme-parser.c:3124
-#: ../src/theme-parser.c:3178 ../src/theme-parser.c:3338
-#: ../src/theme-parser.c:3515 ../src/theme-parser.c:3553
-#: ../src/theme-parser.c:3591 ../src/theme-parser.c:3629
+#: ../src/theme-parser.c:1286 ../src/theme-parser.c:1350
+#: ../src/theme-parser.c:1639 ../src/theme-parser.c:3262
+#: ../src/theme-parser.c:3316 ../src/theme-parser.c:3488
+#: ../src/theme-parser.c:3704 ../src/theme-parser.c:3742
+#: ../src/theme-parser.c:3780 ../src/theme-parser.c:3818
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed below <%s>"
-msgstr "<%s>को तल <%s> तत्वलाइ अनुमति छैन॒"
+msgstr "<%s> को तल <%s> तत्वलाई अनुमति छैन"
-#: ../src/theme-parser.c:1282 ../src/theme-parser.c:1369
-#: ../src/theme-parser.c:1439
+#: ../src/theme-parser.c:1376 ../src/theme-parser.c:1463
+#: ../src/theme-parser.c:1533
#, c-format
msgid "No \"name\" attribute on element <%s>"
-msgstr "<%s> तत्त्वमा प्रारूप \"नाम\" छैन"
+msgstr "<%s> तत्वमा तत्व \"नाम\" छैन"
-#: ../src/theme-parser.c:1289 ../src/theme-parser.c:1376
+#: ../src/theme-parser.c:1383 ../src/theme-parser.c:1470
#, c-format
msgid "No \"value\" attribute on element <%s>"
-msgstr "<%s> तत्त्वमा \"मान\" गुण छैन"
+msgstr "<%s> तत्वमा \"मान\" गुण छैन"
-#: ../src/theme-parser.c:1320 ../src/theme-parser.c:1334
-#: ../src/theme-parser.c:1393
-msgid ""
-"Cannot specify both button_width/button_height and aspect ratio for buttons"
-msgstr "वटनहरूको लागी दुवै वटनको चौडाई/वटनको ऊचाई र आकार अनुपात उल्लेख हुनसकेन।"
+#: ../src/theme-parser.c:1414 ../src/theme-parser.c:1428
+#: ../src/theme-parser.c:1487
+msgid "Cannot specify both button_width/button_height and aspect ratio for buttons"
+msgstr "वटनका लागि वटनको चौडाइ/वटनको उचाइ र आकार अनुपात दुबै निर्दिष्ट गर्न सकिँदैन"
-#: ../src/theme-parser.c:1343
+#: ../src/theme-parser.c:1437
#, c-format
msgid "Distance \"%s\" is unknown"
-msgstr "दुरि \"%s\" अज्ञात छ"
+msgstr "दुरी \"%s\" अज्ञात छ"
-#: ../src/theme-parser.c:1402
+#: ../src/theme-parser.c:1496
#, c-format
msgid "Aspect ratio \"%s\" is unknown"
-msgstr "आकार अनुपात \"%s\" अज्ञात छ।"
+msgstr "आकार अनुपात \"%s\" अज्ञात छ ।"
-#: ../src/theme-parser.c:1446
+#: ../src/theme-parser.c:1540
#, c-format
msgid "No \"top\" attribute on element <%s>"
-msgstr "<%s> तत्त्वमा \"माथी\" गुण छैन"
+msgstr "<%s> तत्वमा \"माथि\" गुण छैन"
-#: ../src/theme-parser.c:1453
+#: ../src/theme-parser.c:1547
#, c-format
msgid "No \"bottom\" attribute on element <%s>"
-msgstr "<%s> तत्त्वमा \"तल\" गुण छैन"
+msgstr "<%s> तत्वमा \"तल\" गुण छैन"
-#: ../src/theme-parser.c:1460
+#: ../src/theme-parser.c:1554
#, c-format
msgid "No \"left\" attribute on element <%s>"
-msgstr "<%s> तत्त्वमा \"देब्रे\" गुण छैन"
+msgstr "<%s> तत्वमा \"बायाँ\" गुण छैन"
-#: ../src/theme-parser.c:1467
+#: ../src/theme-parser.c:1561
#, c-format
msgid "No \"right\" attribute on element <%s>"
-msgstr "<%s> तत्त्वमा \"दाहिने\" गुण छैन"
+msgstr "<%s> तत्वमा \"दायाँ\" गुण छैन"
-#: ../src/theme-parser.c:1499
+#: ../src/theme-parser.c:1593
#, c-format
msgid "Border \"%s\" is unknown"
msgstr "किनारा \"%s\" अज्ञात छ"
-#: ../src/theme-parser.c:1655 ../src/theme-parser.c:1765
-#: ../src/theme-parser.c:1868 ../src/theme-parser.c:2055
-#: ../src/theme-parser.c:2869
+#: ../src/theme-parser.c:1746 ../src/theme-parser.c:1856
+#: ../src/theme-parser.c:1963 ../src/theme-parser.c:2190
+#: ../src/theme-parser.c:3007
#, c-format
msgid "No \"color\" attribute on element <%s>"
-msgstr "<%s> तत्त्वमा \"रंग\" गुण छैन"
+msgstr "<%s> तत्वमा \"रङ\" गुण छैन"
-#: ../src/theme-parser.c:1662
+#: ../src/theme-parser.c:1753
#, c-format
msgid "No \"x1\" attribute on element <%s>"
-msgstr "<%s> तत्त्वमा \"एक्स१\" गुण छैन"
+msgstr "<%s> तत्वमा \"x1\" गुण छैन"
-#: ../src/theme-parser.c:1669 ../src/theme-parser.c:2714
+#: ../src/theme-parser.c:1760 ../src/theme-parser.c:2852
#, c-format
msgid "No \"y1\" attribute on element <%s>"
-msgstr "<%s> तत्त्वमा \"वाई१\" गुण छैन"
+msgstr "<%s> तत्वमा \"y1\" गुण छैन"
-#: ../src/theme-parser.c:1676
+#: ../src/theme-parser.c:1767
#, c-format
msgid "No \"x2\" attribute on element <%s>"
-msgstr "<%s> तत्त्वमा \"एक्स२\" गुण छैन"
+msgstr "<%s> तत्वमा \"x2\" गुण छैन"
-#: ../src/theme-parser.c:1683 ../src/theme-parser.c:2721
+#: ../src/theme-parser.c:1774 ../src/theme-parser.c:2859
#, c-format
msgid "No \"y2\" attribute on element <%s>"
-msgstr "<%s> तत्त्वमा \"वाई२\" गुण छैन"
+msgstr "<%s> तत्वमा \"y2\" गुण छैन"
-#: ../src/theme-parser.c:1772 ../src/theme-parser.c:1875
-#: ../src/theme-parser.c:1981 ../src/theme-parser.c:2062
-#: ../src/theme-parser.c:2168 ../src/theme-parser.c:2266
-#: ../src/theme-parser.c:2483 ../src/theme-parser.c:2609
-#: ../src/theme-parser.c:2707 ../src/theme-parser.c:2781
-#: ../src/theme-parser.c:2876
+#: ../src/theme-parser.c:1863 ../src/theme-parser.c:1970
+#: ../src/theme-parser.c:2116 ../src/theme-parser.c:2197
+#: ../src/theme-parser.c:2303 ../src/theme-parser.c:2401
+#: ../src/theme-parser.c:2621 ../src/theme-parser.c:2747
+#: ../src/theme-parser.c:2845 ../src/theme-parser.c:2919
+#: ../src/theme-parser.c:3014
#, c-format
msgid "No \"x\" attribute on element <%s>"
-msgstr "<%s> तत्त्वमा \"एक्स\" गुण छैन"
+msgstr "<%s> तत्वमा \"x\" गुण छैन"
-#: ../src/theme-parser.c:1779 ../src/theme-parser.c:1882
-#: ../src/theme-parser.c:1988 ../src/theme-parser.c:2069
-#: ../src/theme-parser.c:2175 ../src/theme-parser.c:2273
-#: ../src/theme-parser.c:2490 ../src/theme-parser.c:2616
-#: ../src/theme-parser.c:2788 ../src/theme-parser.c:2883
+#: ../src/theme-parser.c:1870 ../src/theme-parser.c:1977
+#: ../src/theme-parser.c:2123 ../src/theme-parser.c:2204
+#: ../src/theme-parser.c:2310 ../src/theme-parser.c:2408
+#: ../src/theme-parser.c:2628 ../src/theme-parser.c:2754
+#: ../src/theme-parser.c:2926 ../src/theme-parser.c:3021
#, c-format
msgid "No \"y\" attribute on element <%s>"
-msgstr "<%s> तत्त्वमा \"वाई\" गुण छैन"
+msgstr "<%s> तत्वमा \"y\" गुण छैन"
-#: ../src/theme-parser.c:1786 ../src/theme-parser.c:1889
-#: ../src/theme-parser.c:1995 ../src/theme-parser.c:2076
-#: ../src/theme-parser.c:2182 ../src/theme-parser.c:2280
-#: ../src/theme-parser.c:2497 ../src/theme-parser.c:2623
-#: ../src/theme-parser.c:2795
+#: ../src/theme-parser.c:1877 ../src/theme-parser.c:1984
+#: ../src/theme-parser.c:2130 ../src/theme-parser.c:2211
+#: ../src/theme-parser.c:2317 ../src/theme-parser.c:2415
+#: ../src/theme-parser.c:2635 ../src/theme-parser.c:2761
+#: ../src/theme-parser.c:2933
#, c-format
msgid "No \"width\" attribute on element <%s>"
-msgstr "<%s> तत्त्वमा \"चौडाई\" गुण छैन"
+msgstr "<%s> तत्वमा \"चौडाई\" गुण छैन"
-#: ../src/theme-parser.c:1793 ../src/theme-parser.c:1896
-#: ../src/theme-parser.c:2002 ../src/theme-parser.c:2083
-#: ../src/theme-parser.c:2189 ../src/theme-parser.c:2287
-#: ../src/theme-parser.c:2504 ../src/theme-parser.c:2630
-#: ../src/theme-parser.c:2802
+#: ../src/theme-parser.c:1884 ../src/theme-parser.c:1991
+#: ../src/theme-parser.c:2137 ../src/theme-parser.c:2218
+#: ../src/theme-parser.c:2324 ../src/theme-parser.c:2422
+#: ../src/theme-parser.c:2642 ../src/theme-parser.c:2768
+#: ../src/theme-parser.c:2940
#, c-format
msgid "No \"height\" attribute on element <%s>"
-msgstr "<%s> तत्त्वमा \"उचाई\" गुण छैन"
+msgstr "तत्व <%s> मा \"उचाइ\" गुण छैन"
+
+#: ../src/theme-parser.c:2000
+#, c-format
+msgid "No \"start_angle\" or \"from\" attribute on element <%s>"
+msgstr "तत्व <%s> मा \"सुरु कोण\" वा \"बाट\" गुण छैन"
+
+#: ../src/theme-parser.c:2007
+#, c-format
+msgid "No \"extent_angle\" or \"to\" attribute on element <%s>"
+msgstr "तत्व <%s> मा \"विस्तार कोण\" वा \"लाई\" गुण छैन"
-#: ../src/theme-parser.c:1903
+#: ../src/theme-parser.c:2016
#, c-format
msgid "No \"start_angle\" attribute on element <%s>"
-msgstr "<%s> तत्त्वमा \"शूरूको कोण\" गुण छैन"
+msgstr "<%s> तत्वमा \"सुरुको कोण\" गुण छैन"
-#: ../src/theme-parser.c:1910
+#: ../src/theme-parser.c:2023
#, c-format
msgid "No \"extent_angle\" attribute on element <%s>"
-msgstr "<%s> तत्त्वमा \"विस्तार_कोण\" गुण छैन"
+msgstr "<%s> तत्वमा \"विस्तार कोण\" गुण छैन"
-#: ../src/theme-parser.c:2090
+#: ../src/theme-parser.c:2225
#, c-format
msgid "No \"alpha\" attribute on element <%s>"
-msgstr "<%s> तत्त्वमा \"अल्फा\" गुण छैन"
+msgstr "<%s> तत्वमा \"अल्फा\" गुण छैन"
-#: ../src/theme-parser.c:2161
+#: ../src/theme-parser.c:2296
#, c-format
msgid "No \"type\" attribute on element <%s>"
-msgstr "<%s> तत्त्वमा \"प्रकार\" गुण छैन"
+msgstr "<%s> तत्वमा \"प्रकार\" गुण छैन"
-#: ../src/theme-parser.c:2209
+#: ../src/theme-parser.c:2344
#, c-format
msgid "Did not understand value \"%s\" for type of gradient"
-msgstr "ग्रेडियन्टको किसिमको लागी मान \"%s\" बुझिएन"
+msgstr "ग्रेडियन्टको प्रकारका लागि मान \"%s\" पहिचान गरेन"
-#: ../src/theme-parser.c:2294
+#: ../src/theme-parser.c:2429
#, c-format
msgid "No \"filename\" attribute on element <%s>"
-msgstr "<%s> तत्त्वमा \"फाईलनाम\" गुण छैन"
+msgstr "<%s> तत्वमा \"फाइलनाम\" गुण छैन"
-#: ../src/theme-parser.c:2319 ../src/theme-parser.c:2827
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/theme-parser.c:2454 ../src/theme-parser.c:2965
+#, c-format
msgid "Did not understand fill type \"%s\" for <%s> element"
-msgstr "तपाईले <%s> तत्त्वको लागी भर्ने प्रकार \"%s\" बुझिएन"
+msgstr "तत्व <%s> का लागि भर्ने प्रकार \"%s\" पहिचान गर्न सकेन"
-#: ../src/theme-parser.c:2462 ../src/theme-parser.c:2595
-#: ../src/theme-parser.c:2700
+#: ../src/theme-parser.c:2600 ../src/theme-parser.c:2733
+#: ../src/theme-parser.c:2838
#, c-format
msgid "No \"state\" attribute on element <%s>"
-msgstr "<%s> तत्त्वमा \"अवस्था\" गुण छैन"
+msgstr "<%s> तत्वमा \"वस्तुस्थिति\" गुण छैन"
-#: ../src/theme-parser.c:2469 ../src/theme-parser.c:2602
+#: ../src/theme-parser.c:2607 ../src/theme-parser.c:2740
#, c-format
msgid "No \"shadow\" attribute on element <%s>"
-msgstr "<%s> तत्त्वमा \"छाँया\" गुण छैन"
+msgstr "<%s> तत्वमा \"छाँया\" गुण छैन"
-#: ../src/theme-parser.c:2476
+#: ../src/theme-parser.c:2614
#, c-format
msgid "No \"arrow\" attribute on element <%s>"
-msgstr "<%s> तत्त्वमा \"तिर\" गुण छैन"
+msgstr "तत्व <%s> मा \"बाण\" गुण छैन"
-#: ../src/theme-parser.c:2529 ../src/theme-parser.c:2651
-#: ../src/theme-parser.c:2739
+#: ../src/theme-parser.c:2667 ../src/theme-parser.c:2789
+#: ../src/theme-parser.c:2877
#, c-format
msgid "Did not understand state \"%s\" for <%s> element"
-msgstr "<%s> तत्त्वको लागी अवस्था \"%s\" बुझिएन"
+msgstr "तत्व <%s> का लागि वस्तुस्थिति \"%s\" पहिचान गरेन"
-#: ../src/theme-parser.c:2539 ../src/theme-parser.c:2661
+#: ../src/theme-parser.c:2677 ../src/theme-parser.c:2799
#, c-format
msgid "Did not understand shadow \"%s\" for <%s> element"
-msgstr "<%s> तत्त्वको लागी छायाँ \"%s\" बुझिएन"
+msgstr "तत्व <%s> का लागि छाया \"%s\" पहिचान गरेन"
-#: ../src/theme-parser.c:2549
+#: ../src/theme-parser.c:2687
#, c-format
msgid "Did not understand arrow \"%s\" for <%s> element"
-msgstr "<%s> तत्त्वको लागी तीर \"%s\" बुझिएन"
+msgstr "तत्व <%s> का लागि बाण \"%s\" पहिचान गरेन"
-#: ../src/theme-parser.c:2962 ../src/theme-parser.c:3078
+#: ../src/theme-parser.c:3100 ../src/theme-parser.c:3216
#, c-format
msgid "No <draw_ops> called \"%s\" has been defined"
msgstr "\"%s\" भनिने <draw_ops> वर्णन गरिएको छैन"
-#: ../src/theme-parser.c:2974 ../src/theme-parser.c:3090
+#: ../src/theme-parser.c:3112 ../src/theme-parser.c:3228
#, c-format
msgid "Including draw_ops \"%s\" here would create a circular reference"
-msgstr "रेखाङ्कन_अप्स \"%s\" यहाँ समावेश गरेर बाटुलो सन्दर्भ सृजना गर्दछ।"
+msgstr "यहाँ रेखाङ्कन विकल्प \"%s\" सम्मिलित चक्रिय सन्दर्भ सिर्जना गरिन्छ"
-#: ../src/theme-parser.c:3153
+#: ../src/theme-parser.c:3291
#, c-format
msgid "No \"value\" attribute on <%s> element"
-msgstr "<%s> तत्त्वमा \"मान\" गुण छैन"
+msgstr "तत्व <%s> मा \"मान\" गुण छैन"
-#: ../src/theme-parser.c:3210
+#: ../src/theme-parser.c:3348
#, c-format
msgid "No \"position\" attribute on <%s> element"
-msgstr "<%s> तत्त्वमा \"पद\" गुण छैन"
+msgstr "तत्व <%s> मा \"स्थिति\" गुण छैन"
-#: ../src/theme-parser.c:3219
+#: ../src/theme-parser.c:3357
#, c-format
msgid "Unknown position \"%s\" for frame piece"
-msgstr "खाका टुक्राको लागी पद \"%s\" अज्ञात"
+msgstr "फ्रेम टुक्राका लागि अज्ञात स्थिति \"%s\""
-#: ../src/theme-parser.c:3227
+#: ../src/theme-parser.c:3365
#, c-format
msgid "Frame style already has a piece at position %s"
-msgstr "खाका शैलीसंग पद %s मा खण्ड पहिले नै छ।"
+msgstr "फ्रेम शैलीको स्थिति %s मा पहिले नै टुक्रा छ"
-#: ../src/theme-parser.c:3272
+#: ../src/theme-parser.c:3382 ../src/theme-parser.c:3473
+#, c-format
+msgid "No <draw_ops> with the name \"%s\" has been defined"
+msgstr " \"%s\" नाम भएको <draw_ops> परिभाषित गरिएको छैन"
+
+#: ../src/theme-parser.c:3410
#, c-format
msgid "No \"function\" attribute on <%s> element"
-msgstr "<%s> तत्त्वमा \"कार्य\" गुण छैन"
+msgstr "तत्व <%s> मा \"प्रकार्य\" गुण छैन"
-#: ../src/theme-parser.c:3280 ../src/theme-parser.c:3384
+#: ../src/theme-parser.c:3418 ../src/theme-parser.c:3534
#, c-format
msgid "No \"state\" attribute on <%s> element"
-msgstr "<%s> तत्त्वमा \"अवस्था\" गुण छैन"
+msgstr "तत्व <%s> मा \"वस्तुस्थिति\" गुण छैन"
-#: ../src/theme-parser.c:3289
+#: ../src/theme-parser.c:3427
#, c-format
msgid "Unknown function \"%s\" for button"
-msgstr "वटनको लागी कार्य \"%s\" अज्ञात"
+msgstr "बटन \"%s\" का लागि अज्ञात प्रकार्य"
+
+#: ../src/theme-parser.c:3436
+#, c-format
+msgid "Button function \"%s\" does not exist in this version (%d, need %d)"
+msgstr "बटन प्रकार्य \"%s\" यो संस्करणमा अवस्थित छैन (%d, आवश्यक %d)"
-#: ../src/theme-parser.c:3298
+#: ../src/theme-parser.c:3448
#, c-format
msgid "Unknown state \"%s\" for button"
-msgstr "वटनको लागी स्थिति \"%s\" अज्ञात"
+msgstr "वटनका लागि अज्ञात स्थिति \"%s\""
-#: ../src/theme-parser.c:3306
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/theme-parser.c:3456
+#, c-format
msgid "Frame style already has a button for function %s state %s"
-msgstr "कार्य %s अवस््सथा %को लागी खाका शैलीमा वटन पहिले नै छ।s "
+msgstr "प्रकार्य %s वस्तुस्थिति %s का लागि फ्रेम शैलीमा पहिले नै एउटा बटन छ"
-#: ../src/theme-parser.c:3376
+#: ../src/theme-parser.c:3526
#, c-format
msgid "No \"focus\" attribute on <%s> element"
-msgstr "<%s> तत्त्वमा \"तोकिएको\" गुण छैन"
+msgstr "तत्व <%s> मा \"फोकस\" गुण छैन"
-#: ../src/theme-parser.c:3392
+#: ../src/theme-parser.c:3542
#, c-format
msgid "No \"style\" attribute on <%s> element"
-msgstr "<%s> तत्त्वमा \"शैली\" गुण छैन"
+msgstr "तत्व <%s> मा \"शैली\" गुण छैन"
-#: ../src/theme-parser.c:3401
+#: ../src/theme-parser.c:3551
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for focus attribute"
-msgstr "तोकिएको प्रारूपको लागी \"%s\" मान्य मान होइन"
+msgstr "फोकस गुणका लागि \"%s\" मान्य मान होइन"
-#: ../src/theme-parser.c:3410
+#: ../src/theme-parser.c:3560
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for state attribute"
-msgstr "अवस्था प्रारूपको लागी \"%s\" मान्य मान होइन"
+msgstr "वस्तुस्थिति गुणका लागि \"%s\" मान्य मान होइन"
-#: ../src/theme-parser.c:3420
+#: ../src/theme-parser.c:3570
#, c-format
msgid "A style called \"%s\" has not been defined"
-msgstr "\"%s\" भनिने शैली बर्णन गरिएको छैन।"
+msgstr "\"%s\" भनिने शैली परिभाषित गरिएको छैन"
-#: ../src/theme-parser.c:3430
+#: ../src/theme-parser.c:3581
#, c-format
msgid "No \"resize\" attribute on <%s> element"
-msgstr "<%s> तत्त्वमा \"पुन:आकार\" गुण छैन"
+msgstr "तत्व <%s> मा \"रिसाइज\" गुण छैन"
-#: ../src/theme-parser.c:3440
+#: ../src/theme-parser.c:3591 ../src/theme-parser.c:3614
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for resize attribute"
-msgstr "पुन:आकार प्रारूपको लागी \"%s\" मान्य मान होइन"
+msgstr "रिसाइज गुणका लागि \"%s\" मान्य मान होइन"
-#: ../src/theme-parser.c:3450
+#: ../src/theme-parser.c:3625
#, c-format
msgid ""
"Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized/shaded "
"states"
-msgstr "अवस्था ठुलो/छाँया दिनको लागी <%s> तत्त्वमा \"पुन:आकार\" गुण छैन।"
+msgstr "बढाइएका/छाया पारिएका वस्तुस्थितिका लागि <%s> तत्वमा \"रिसाइज\" गुण हुनुहुदैन"
-#: ../src/theme-parser.c:3464
+#: ../src/theme-parser.c:3639
+#, c-format
+msgid "Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized states"
+msgstr "बढाइएका वस्तुस्थितिका लागि <%s> तत्वमा \"रिसाइज\" गुण हुनुहुदैन"
+
+#: ../src/theme-parser.c:3653 ../src/theme-parser.c:3675
#, c-format
msgid "Style has already been specified for state %s resize %s focus %s"
-msgstr "अवस्था %s पुन:आकार %s फोकस %s को लागी शैली पहिलनै उल्लेख भईसक्यो।"
+msgstr "वस्तुस्थिति %s रिसाइज %s फोकस %s का लागि शैली पहिले नै निर्दिष्ट गरिएको छ"
-#: ../src/theme-parser.c:3475 ../src/theme-parser.c:3486
-#: ../src/theme-parser.c:3497
+#: ../src/theme-parser.c:3664 ../src/theme-parser.c:3686
#, c-format
msgid "Style has already been specified for state %s focus %s"
-msgstr "अवस्था %s फोकस %s को लागी शैली पहिलनै उल्लेख भईसक्यो।"
+msgstr "वस्तुस्थिति %s फोकस %s का लागि शैली पहिले नै निर्दिष्ट गरिएको छ"
-#: ../src/theme-parser.c:3536
+#: ../src/theme-parser.c:3725
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <piece> element (theme specified a draw_ops "
"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
-msgstr ""
-"<piece> तत्त्वको लागी दुईटा रेखाङकन अप्स पाउन सकेन (उल्लेखित विवरण एउटा रेखाङकन अप्स "
-"प्रारूप र साथै <draw_ops> तत्त्व वा उल्लेखित दुई तत्त्वहरू)"
+msgstr "<piece> तत्वको लागी दुई रेखाङ्कन विकल्प राख्न सकिँदैन (विषयवस्तु निर्दिष्ट गरिएका रेखाङ्कन विकल्प गुण र एउटा <draw_ops> तत्व, वा निर्दिष्ट गरिएका दुई तत्व पनि)"
-#: ../src/theme-parser.c:3574
+#: ../src/theme-parser.c:3763
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <button> element (theme specified a draw_ops "
"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
-msgstr ""
-"<button> तत्त्वको लागी दुईटा रेखाङकन अप्स पाउन सकेन (उल्लेखित विवरण एउटा रेखाङकन अप्स "
-"प्रारूप र साथै <draw_ops> तत्त्व वा उल्लेखित दुई तत्त्वहरू)"
+msgstr "<button> बटनका लागि दुई रेखाङ्कन विकल्प राख्न सकिँदैन (विषयवस्तु निर्दिष्ट गरिएका रेखाङ्कन विकल्प गुण र एउटा <draw_ops> तत्व, वा निर्दिष्ट गरिएका दुई तत्व पनि)"
-#: ../src/theme-parser.c:3612
+#: ../src/theme-parser.c:3801
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <menu_icon> element (theme specified a "
"draw_ops attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
-msgstr ""
-"<menu_icon> तत्त्वको लागी दुईटा रेखाङकन अप्स पाउन सकेन (उल्लेखित विवरण एउटा रेखाङकन "
-"अप्स प्रारूप र साथै <draw_ops> तत्त्व वा उल्लेखित दुई तत्त्वहरू)"
+msgstr "तत्व <menu_icon> का लागि दुई रेखाङ्कन विकल्प राख्न सकिँदैन (विषयवस्तु निर्दिष्ट गरिएका रेखाङ्कन विकल्प गुण र एउटा <draw_ops> तत्व, वा निर्दिष्ट गरिएका दुई तत्व पनि)"
-#: ../src/theme-parser.c:3659
+#: ../src/theme-parser.c:3849
#, c-format
msgid "Outermost element in theme must be <metacity_theme> not <%s>"
-msgstr "विषयमा सबभन्दा बाहिरको तत्त्व <metacity_theme> हुनुपर्छ <%s> होईन।"
+msgstr "विषयवस्तुको सबैभन्दा बाहिरको तत्व <metacity_theme> नहुनुपर्दछ <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:3679
+#: ../src/theme-parser.c:3869
#, c-format
-msgid ""
-"Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
-msgstr "नाम/लेखक/गते/वर्णन तत्त्व भित्र <%s> तत्त्वलाई अनुमती छैन"
+msgid "Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
+msgstr "तत्व <%s> लाई name/author/date/description तत्व भित्र अनुमति छैन"
-#: ../src/theme-parser.c:3684
+#: ../src/theme-parser.c:3874
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a <constant> element"
-msgstr "<constant> तत्त्वको भित्र <%s> तत्त्वलाई अनुमती छैन"
+msgstr "तत्व <%s> लाई <constant> तत्व भित्र अनुमति छैन"
-#: ../src/theme-parser.c:3696
+#: ../src/theme-parser.c:3886
#, c-format
-msgid ""
-"Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
-msgstr "दुरी/किनारा/आकार अनुपात वर्णन तत्त्व भित्र <%s> तत्त्वलाई अनुमती छैन।"
+msgid "Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
+msgstr "तत्व <%s> लाई distance/border/aspect_ratio तत्व भित्र अनुमति छैन"
-#: ../src/theme-parser.c:3718
+#: ../src/theme-parser.c:3908
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a draw operation element"
-msgstr "तत्त्व <%s> लाई रेखाङ्कन परिचालन तत्त्व भित्र अनुमती छैन"
+msgstr "तत्व <%s> लाई रेखाङ्कन कार्य तत्व भित्र अनुमती छैन"
-#: ../src/theme-parser.c:3728 ../src/theme-parser.c:3758
-#: ../src/theme-parser.c:3763
+#: ../src/theme-parser.c:3918 ../src/theme-parser.c:3948
+#: ../src/theme-parser.c:3953 ../src/theme-parser.c:3958
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a <%s> element"
-msgstr "<%s>तत्वभित्र <%s>तत्वलाइ जाने अनुमति छैन॒"
+msgstr "<%s>तत्व भित्र <%s>तत्वलाई अनुमति छैन"
-#: ../src/theme-parser.c:3984
+#: ../src/theme-parser.c:4180
msgid "No draw_ops provided for frame piece"
-msgstr "खाका टुक्राको लागी कुनै पनि रेखाङ्कन अप्स उपलब्ध छैन"
+msgstr "फ्रेम टुक्राका लागि रेखाङ्कन विकल्प उपलब्ध छैन"
-#: ../src/theme-parser.c:3999
+#: ../src/theme-parser.c:4195
msgid "No draw_ops provided for button"
-msgstr "वटनको लागी कुनै पनि रेखाङ्कन गर्ने अप्स उपलब्ध छैन"
-
-#: ../src/theme-parser.c:4014
-msgid "No draw_ops provided for menu icon"
-msgstr "मेनु छविचित्रको लागी कुनै पनि रेखाङ्कन अप्स उपलब्ध छैन"
+msgstr "बटनका लागि कुनै रेखाङ्कन विकल्प उपलब्ध छैन"
-#: ../src/theme-parser.c:4054
+#: ../src/theme-parser.c:4247
#, c-format
msgid "No text is allowed inside element <%s>"
-msgstr "<%s>तत्वभित्र कुनै पाठलाइ अनुमति छैन॒"
+msgstr "<%s> तत्वभित्र कुनै पाठलाइ अनुमति छैन"
-#: ../src/theme-parser.c:4109
+#: ../src/theme-parser.c:4302
msgid "<name> specified twice for this theme"
-msgstr "यो विषयको लागी <name> दुईपटक उल्लेख गरिएको छ"
+msgstr "<name> यस विषयका लागि दुई पटक निर्दिष्ट गरियो"
-#: ../src/theme-parser.c:4120
+#: ../src/theme-parser.c:4313
msgid "<author> specified twice for this theme"
-msgstr "यो विषयको लागी <author> दुईपटक उल्लेख गरिएको छ"
+msgstr "<author> यस विषयवस्तुका लागि दुई पटक निर्दिष्ट गरियो"
-#: ../src/theme-parser.c:4131
+#: ../src/theme-parser.c:4324
msgid "<copyright> specified twice for this theme"
-msgstr "यो विषयको लागी <copyright> दुईपटक उल्लेख गरिएको छ"
+msgstr "<copyright> यस विषयवस्तुका लागि दुई पटक निर्दिष्ट गरियो"
-#: ../src/theme-parser.c:4142
+#: ../src/theme-parser.c:4335
msgid "<date> specified twice for this theme"
-msgstr "यो विषयको लागी <date> दुईपटक उल्लेख गरिएको छ"
+msgstr "<date> यस विषयवस्तुका लागि दुई पटक निर्दिष्ट गरियो"
-#: ../src/theme-parser.c:4153
+#: ../src/theme-parser.c:4346
msgid "<description> specified twice for this theme"
-msgstr "यो विषयको लागी <description> दुईपटक उल्लेख गरिएको छ"
+msgstr "<description> यस विषयवस्तुका लागि दुई पटक निर्दिष्ट गरियो"
-#: ../src/theme-parser.c:4348
+#: ../src/theme-parser.c:4573
#, c-format
-msgid "Failed to read theme from file %s: %s\n"
-msgstr "%s फाईलबाट विषय पढ्न असफल: %s\n"
+msgid "Failed to find a valid file for theme %s\n"
+msgstr "विषयवस्तु %s का लागि मान्य फाइल फेला पार्न असफल\n"
-#: ../src/theme-parser.c:4403
+#: ../src/theme-parser.c:4629
#, c-format
msgid "Theme file %s did not contain a root <metacity_theme> element"
-msgstr "विषय फाइल %s मा रूट <metacity_theme> तत्त्व राखिएको छैन।"
+msgstr "विषयवस्तु फाइल %s ले मूल <metacity_theme> तत्व समावेश गरेन"
-#: ../src/theme-viewer.c:70
+#: ../src/theme-viewer.c:74
msgid "/_Windows"
-msgstr "/_द्वारहरु"
+msgstr "/सञ्झ्याल"
-#: ../src/theme-viewer.c:71
+#: ../src/theme-viewer.c:75
msgid "/Windows/tearoff"
-msgstr "/विन्डोहरू/च्यात्नु"
+msgstr "/सञ्झ्याल/टियरअफ"
-#: ../src/theme-viewer.c:72
+#: ../src/theme-viewer.c:76
msgid "/Windows/_Dialog"
-msgstr "/द्वारहरु/_संवाद"
+msgstr "/सञ्झ्याल/संवाद"
-#: ../src/theme-viewer.c:73
+#: ../src/theme-viewer.c:77
msgid "/Windows/_Modal dialog"
-msgstr "/विन्डोहरू/_नमुना संवाद"
+msgstr "/सञ्झ्याल/मोडल संवाद"
-#: ../src/theme-viewer.c:74
+#: ../src/theme-viewer.c:78
msgid "/Windows/_Utility"
-msgstr "/द्वारहरु/_उपयोगिता"
+msgstr "/सञ्झ्याल/उपयोगिता"
-#: ../src/theme-viewer.c:75
+#: ../src/theme-viewer.c:79
msgid "/Windows/_Splashscreen"
-msgstr "/विन्डो/_स्प्लासपर्दा"
+msgstr "/सञ्झ्याल/स्प्लासस्क्रिन"
-#: ../src/theme-viewer.c:76
+#: ../src/theme-viewer.c:80
msgid "/Windows/_Top dock"
-msgstr "/विन्डोहरू/_माथिल्लो जिर्णोद्वार कारखानाहरू"
+msgstr "/सञ्झ्याल/माथिको डक"
-#: ../src/theme-viewer.c:77
+#: ../src/theme-viewer.c:81
msgid "/Windows/_Bottom dock"
-msgstr "/विन्डोहरू/_तल्लो जिर्णोद्वार कारखानाहरू"
+msgstr "/सञ्झ्याल/तलको डक"
-#: ../src/theme-viewer.c:78
+#: ../src/theme-viewer.c:82
msgid "/Windows/_Left dock"
-msgstr "/विन्डो/_देब्रे जिर्णोद्वार कारखानाहरू"
+msgstr "/सञ्झ्याल/बायाँ डक"
-#: ../src/theme-viewer.c:79
+#: ../src/theme-viewer.c:83
msgid "/Windows/_Right dock"
-msgstr "/विन्डोहरू/_दाहिने जिर्णोद्वार कारखानाहरू"
+msgstr "/सञ्झ्याल/दायाँ डक"
-#: ../src/theme-viewer.c:80
+#: ../src/theme-viewer.c:84
msgid "/Windows/_All docks"
-msgstr "/विन्डोहरू/_सबै जिर्णोद्वार कारखानाहरू"
+msgstr "/सञ्झ्याल/सबै डक"
-#: ../src/theme-viewer.c:81
+#: ../src/theme-viewer.c:85
msgid "/Windows/Des_ktop"
-msgstr "/विन्डो/डेक्सटप"
+msgstr "/सञ्झ्याल/डेस्कटप"
-#: ../src/theme-viewer.c:131
+#: ../src/theme-viewer.c:134
msgid "Open another one of these windows"
-msgstr "यि मध्ये अर्को एउटा विन्डो खोल्नुहोला।"
+msgstr "यी सञ्झ्याल बाहेकको सञ्झ्याल खोल्नुहोस्"
-#: ../src/theme-viewer.c:138
+#: ../src/theme-viewer.c:141
msgid "This is a demo button with an 'open' icon"
-msgstr "यो 'खोल' छविचित्रसंग डेमो वटन हो।"
+msgstr "यो 'खोल्नुहोस्' प्रतिमा भएको प्रदर्शन बटन हो"
-#: ../src/theme-viewer.c:145
+#: ../src/theme-viewer.c:148
msgid "This is a demo button with a 'quit' icon"
-msgstr "यो 'अन्त्य' छविचित्रसंग डेमो वटन हो।"
+msgstr "यो 'अन्त्य' प्रतिमा भएको प्रदर्शन बटन हो"
#: ../src/theme-viewer.c:241
msgid "This is a sample message in a sample dialog"
-msgstr "यो नमुना संवादमा नमुना संन्देश हो।"
+msgstr "यो नमुना संवादको नमुना सन्देश हो"
#: ../src/theme-viewer.c:324
#, c-format
msgid "Fake menu item %d\n"
-msgstr "नक्कली मेनु चिज %d\n"
+msgstr "नक्कली मेनु सामाग्री %d\n"
#: ../src/theme-viewer.c:358
msgid "Border-only window"
-msgstr "किनारा मात्र विन्डो"
+msgstr "किनारा मात्रको सञ्झ्याल"
#: ../src/theme-viewer.c:360
msgid "Bar"
-msgstr "बार"
+msgstr "पट्टी"
#: ../src/theme-viewer.c:377
msgid "Normal Application Window"
-msgstr "साधारण अनुरोधपत्र विण्डो॒"
+msgstr "सामान्य अनुप्रयोग सञ्झ्याल"
-#: ../src/theme-viewer.c:382
+#: ../src/theme-viewer.c:381
msgid "Dialog Box"
msgstr "संवाद बाकस"
-#: ../src/theme-viewer.c:387
+#: ../src/theme-viewer.c:385
msgid "Modal Dialog Box"
-msgstr "नमुना संवाद बाकस"
+msgstr "नमूना संवाद बाकस"
-#: ../src/theme-viewer.c:392
+#: ../src/theme-viewer.c:389
msgid "Utility Palette"
-msgstr "उपयोगि रंगदानी"
+msgstr "रङदानी उपयोगिता"
-#: ../src/theme-viewer.c:397
+#: ../src/theme-viewer.c:393
msgid "Torn-off Menu"
-msgstr "मेनु च्यातियो"
+msgstr "टर्न अफ मेनु"
-#: ../src/theme-viewer.c:402
+#: ../src/theme-viewer.c:397
msgid "Border"
msgstr "किनारा"
-#: ../src/theme-viewer.c:731
+#: ../src/theme-viewer.c:725
#, c-format
msgid "Button layout test %d"
-msgstr "वटन ढाँचा पाठ %d"
+msgstr "बटन सजावट परीक्षण %d"
-#: ../src/theme-viewer.c:760
+#: ../src/theme-viewer.c:754
#, c-format
msgid "%g milliseconds to draw one window frame"
-msgstr "एउटा विन्डो खाका रेखाङ्कन गर्न %g मिलिसेकेन्ड लाग्यो।"
+msgstr "एउटा सञ्झ्याल फ्रेम कोर्न %g मिलिसेकेन्ड"
-#: ../src/theme-viewer.c:803
+#: ../src/theme-viewer.c:797
msgid "Usage: metacity-theme-viewer [THEMENAME]\n"
-msgstr "प्रयोग: मेटासिटि-विषय-दर्शक [विषयनाम]\n"
+msgstr "प्रयोग: मेटासिटि विषयवस्तु दर्शक [THEMENAME]\n"
-#: ../src/theme-viewer.c:810
+#: ../src/theme-viewer.c:804
#, c-format
msgid "Error loading theme: %s\n"
-msgstr "विषय लोडमा त्रुटि: %s\n"
+msgstr "विषयवस्तु लोड गर्दा त्रुटि: %s\n"
-#: ../src/theme-viewer.c:816
+#: ../src/theme-viewer.c:810
#, c-format
msgid "Loaded theme \"%s\" in %g seconds\n"
-msgstr "विषय \"%s\" %g सेकेन्डमा लोड भयो\n"
+msgstr "विषयवस्तु \"%s\" लाई %g सेकेन्डमा लोड गरियो\n"
-#: ../src/theme-viewer.c:839
+#: ../src/theme-viewer.c:833
msgid "Normal Title Font"
-msgstr "साधारण शीर्षक वर्ण॒"
+msgstr "सामान्य शीर्षक फन्ट"
-#: ../src/theme-viewer.c:845
+#: ../src/theme-viewer.c:839
msgid "Small Title Font"
-msgstr "सानो शीर्षक वर्ण॒"
+msgstr "सानो शीर्षक फन्ट"
-#: ../src/theme-viewer.c:851
+#: ../src/theme-viewer.c:845
msgid "Large Title Font"
-msgstr "ठूलो शीर्षक वर्ण॒"
+msgstr "ठूलो शीर्षक फन्ट"
-#: ../src/theme-viewer.c:856
+#: ../src/theme-viewer.c:850
msgid "Button Layouts"
-msgstr "वटन संस्थापनहरु"
+msgstr "बटन सजावट"
-#: ../src/theme-viewer.c:861
+#: ../src/theme-viewer.c:855
msgid "Benchmark"
msgstr "बेन्चमार्क"
-#: ../src/theme-viewer.c:908
+#: ../src/theme-viewer.c:902
msgid "Window Title Goes Here"
-msgstr "विण्डो शीर्षक यहाँ जान्छ।"
+msgstr "सञ्झ्याल शीर्षक यहाँ देखिन्छ"
-#: ../src/theme-viewer.c:1012
+#: ../src/theme-viewer.c:1006
#, c-format
msgid ""
"Drew %d frames in %g client-side seconds (%g milliseconds per frame) and %g "
"seconds wall clock time including X server resources (%g milliseconds per "
"frame)\n"
msgstr ""
-"%d खाका %g ग्राहक-तर्फ सेकेण्ड (प्रति खाका %g मिलिसेकेण्ड) र %g सेकेण्ड भित्ते घडि समय "
-"एक्स सेवादायक स्रोतहरू सहित (प्रति खाका %g मिलिसेकेण्ड) रेखाङ्कन गर्नुहोला।\n"
+" %d फ्रेमलाई %g क्लाइन्ट तिरको सेकेन्डमा (%g मिलिसेकेन्ड प्रति फ्रेम) र %g सेकेन्ड वाल घडी समय जहाँ "
+"X सर्भर संसाधन सम्मिलित (%g मिलिसेकेन्ड प्रति फ्रेम) हुन्छ रेखाङ्कन गर्नुहोस्\n"
-#: ../src/theme-viewer.c:1227
+#: ../src/theme-viewer.c:1219
msgid "position expression test returned TRUE but set error"
-msgstr "पद अभिव्यक्ति पाठ ठिक भनि फिर्ता भयो तर त्रुटि मिलायो"
+msgstr "स्थिति अभिव्यक्ति परीक्षणले TRUE फिर्ता गर्यो तर त्रुटि सेट गर्यो"
-#: ../src/theme-viewer.c:1229
+#: ../src/theme-viewer.c:1221
msgid "position expression test returned FALSE but didn't set error"
-msgstr "पद अभिव्यक्ति पाठ गलत भनि फिर्ता भयो तर त्रुटि मिलाएन"
+msgstr "स्थिति अभिव्यक्ति परीक्षणले FALSE फिर्ता गर्यो तर त्रुटि सेट गरेन"
-#: ../src/theme-viewer.c:1233
+#: ../src/theme-viewer.c:1225
msgid "Error was expected but none given"
-msgstr "त्रुटि आशा गरिएको छ तर केहि पनि दिईएको छैन"
+msgstr "त्रुटि अपेक्षा गरिएको थियो तर केही दिएन"
-#: ../src/theme-viewer.c:1235
+#: ../src/theme-viewer.c:1227
#, c-format
msgid "Error %d was expected but %d given"
-msgstr "त्रुटि %d आशा गरिएको छ तर %d दिईएको छ"
+msgstr "त्रुटि %d अपेक्षा गरिएको थियो तर %d प्राप्त भएको छ"
-#: ../src/theme-viewer.c:1241
+#: ../src/theme-viewer.c:1233
#, c-format
msgid "Error not expected but one was returned: %s"
-msgstr "त्रुटि आशा गरिएको छैन तर एउटा फिर्ता भयो: %s"
+msgstr "त्रुटि अपेक्षा गरिएको थिएन तर एउटा फिर्ता भयो: %s"
-#: ../src/theme-viewer.c:1245
+#: ../src/theme-viewer.c:1237
#, c-format
msgid "x value was %d, %d was expected"
-msgstr "एक्सको मान %d हो, %d आशा गरिएको छ।"
+msgstr "x मान %d थियो, %d अपेक्षा गरिएको थियो"
-#: ../src/theme-viewer.c:1248
+#: ../src/theme-viewer.c:1240
#, c-format
msgid "y value was %d, %d was expected"
-msgstr "वाईको मान %d हो, %d आशा गरिएको छ।"
+msgstr "y मान %d थियो, %d अपेक्षा गरिएको थियो"
-#: ../src/theme-viewer.c:1310
+#: ../src/theme-viewer.c:1303
#, c-format
msgid "%d coordinate expressions parsed in %g seconds (%g seconds average)\n"
-msgstr "%d संयोजन अभिव्यक्ति %g सेकेन्डमा व्याख्या गरियो (%g औसत सेकेन्ड)\n"
+msgstr "%d संयोजन अभिव्यक्ति %g सेकेन्डमा पद वर्णन गरियो ( औसत %g सेकेन्ड)\n"
-#: ../src/theme.c:202
+#: ../src/theme.c:206
msgid "top"
-msgstr "माथी"
+msgstr "माथि"
-#: ../src/theme.c:204
+#: ../src/theme.c:208
msgid "bottom"
msgstr "तल"
-#: ../src/theme.c:206
+#: ../src/theme.c:210
msgid "left"
-msgstr "बाँया॒"
+msgstr "बायाँ"
-#: ../src/theme.c:208
+#: ../src/theme.c:212
msgid "right"
-msgstr "दाँया॒"
+msgstr "दायाँ"
-#: ../src/theme.c:222
+#: ../src/theme.c:226
#, c-format
msgid "frame geometry does not specify \"%s\" dimension"
-msgstr "खाका रेखागणितले आयाम \"%s\" उल्लेख गरेको छैन।"
+msgstr "फ्रेम जमेट्रीले \"%s\" आयाम निर्दिष्ट गर्दैन"
-#: ../src/theme.c:241
+#: ../src/theme.c:245
#, c-format
msgid "frame geometry does not specify dimension \"%s\" for border \"%s\""
-msgstr "खाका रेखागणितले किनारा \"%s\" को लागी आयाम \"%s\" उल्लेख गरेको छैन।"
+msgstr "फ्रेम जमेट्रीले किनारा \"%s\" का लागि आयाम \"%s\" निर्दिष्ट गर्दैन"
-#: ../src/theme.c:278
+#: ../src/theme.c:282
#, c-format
msgid "Button aspect ratio %g is not reasonable"
-msgstr "वटन आकार अनुपात %g उचित छैन"
+msgstr "बटन आकार अनुपात %g उचित छैन"
-#: ../src/theme.c:290
+#: ../src/theme.c:294
msgid "Frame geometry does not specify size of buttons"
-msgstr "खाका रेखागणितले वटनको साईज उल्लेख गरेको छैन।"
+msgstr "फ्रेम जमेट्रीले बटनको साइज निर्दिष्ट गर्दैन"
-#: ../src/theme.c:843
+#: ../src/theme.c:925
msgid "Gradients should have at least two colors"
-msgstr "ग्रेडियन्टसंग कम्तीमा पनि दुई रंग हुनुपर्छ।"
+msgstr "ग्रेडियन्टमा कम्तिमा पनि दुई रङ हुनुपर्दछ"
-#: ../src/theme.c:969
+#: ../src/theme.c:1051
#, c-format
msgid ""
"GTK color specification must have the state in brackets, e.g. gtk:fg[NORMAL] "
"where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
msgstr ""
-"खास उल्लेख गरिएको जिटिके रंग कोष्ठ अवस्थामा हुनुपर्छ, उदाहरण जिटिके:एफजि[साधारण] जहाँ "
-"साधारण अवस्था हो, \"%s\" व्याख्या गर्न सकिंदैन।"
+"जीटीके (GTK) रङ विशिष्टिकरणमा कोष्ठक स्थिति हुनुपर्दछ, जस्तै; gtk:fg[NORMAL] "
+"जहाँ NORMAL स्थिति हो; पद वर्णन गर्न सकेन \"%s\""
-#: ../src/theme.c:983
+#: ../src/theme.c:1065
#, c-format
msgid ""
"GTK color specification must have a close bracket after the state, e.g. gtk:"
"fg[NORMAL] where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
msgstr ""
-"खास उल्लेख गरिएको जिटिके रंगमा अवस्था पछि बन्द कोष्ठ हुनुपर्छ,उदाहरण जिटिके:एफजि"
-"[साधारण] जहाँ साधारण अवस्था हो, \"%s\" व्याख्या गर्न सकिंदैन।"
+"जीटीके (GTK) रङ विशिष्टिकरणमा अवस्थिति पछाडी बन्द कोष्ठक हुनुपर्दछ, जस्तै gtk:"
+"fg[NORMAL] जहाँ NORMAL स्थिति हो; पद वर्णन गर् सकेन \"%s\""
-#: ../src/theme.c:994
+#: ../src/theme.c:1076
#, c-format
msgid "Did not understand state \"%s\" in color specification"
-msgstr "खास उल्लेख गरिएको रंगमा अवस्था \"%s\" बुझ्नसकिएन?"
+msgstr "रङ विशिष्टिकरणमा स्थिति \"%s\" पहिचान गरेन"
-#: ../src/theme.c:1007
+#: ../src/theme.c:1089
#, c-format
msgid "Did not understand color component \"%s\" in color specification"
-msgstr "खास उल्लेख गरिएको रंगमा रंगको भाग \"%s\" बुझ्नसकिएन?"
+msgstr "रङ विशिष्टिकरणमा रङ अवयव \"%s\" पहिचान गरने"
-#: ../src/theme.c:1037
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/theme.c:1119
+#, c-format
msgid ""
"Blend format is \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" does not fit the "
"format"
-msgstr ""
-"मिसिएको ढाँचा \"मिसिएकोु/बिजि_रंगएफजिgरंगrअल्फाa\" हो, \"%s\" ढाँचा अनुसार छैन।t"
+msgstr "मिश्रण ढाँचा \"blend/bg_color/fg_color/alpha\" हो, \"%s\" ढाँचामा मिल्दैन"
-#: ../src/theme.c:1048
+#: ../src/theme.c:1130
#, c-format
msgid "Could not parse alpha value \"%s\" in blended color"
-msgstr "अल्फा मान \"%s\" मिसिएको रंगमा व्याख्या गर्न सकिएन।"
+msgstr "मिश्रण गरिएको रङमा अल्फा मान \"%s\" पद वर्णन गर्न सकेन"
-#: ../src/theme.c:1058
+#: ../src/theme.c:1140
#, c-format
msgid "Alpha value \"%s\" in blended color is not between 0.0 and 1.0"
-msgstr "मिसिएको रंगमा भएको अल्फा मान \"%s\" ०॰० र १॰० को बिचमा छैन।"
+msgstr "मिश्रण गरिएको रङमा अल्फा मान \"%s\" ०.० र १.० को बीचमा छैन"
-#: ../src/theme.c:1105
+#: ../src/theme.c:1187
#, c-format
-msgid ""
-"Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
-msgstr "छाँया ढाँचा \"छाँया/आधार_रंग/प्रतिनिधि\" हो, \"%s\" ढाँचा अनुसार छैन।"
+msgid "Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
+msgstr "छाया ढाँचा \"shade/base_color/factor\" हो, \"%s\" ढाँचामा मिल्दैन"
-#: ../src/theme.c:1116
+#: ../src/theme.c:1198
#, c-format
msgid "Could not parse shade factor \"%s\" in shaded color"
-msgstr "छाँया रंगमा छाँया प्रतिनिधि \"%s\" व्याख्या गर्न सकेन"
+msgstr "छाया पारिएको रङमा छाया तत्व \"%s\" पद वर्णन गर्न सकेन"
-#: ../src/theme.c:1126
+#: ../src/theme.c:1208
#, c-format
msgid "Shade factor \"%s\" in shaded color is negative"
-msgstr "छाँया प्रतिनिधि \"%s\" जुन छाँया रंगमा छ नकरात्मक छ"
+msgstr "छाया पारिएको रङको छाया तत्व \"%s\" ऋणात्मक छ"
-#: ../src/theme.c:1155
+#: ../src/theme.c:1237
#, c-format
msgid "Could not parse color \"%s\""
-msgstr "\"%s\" रंग व्याख्या गर्न सकिएन।"
+msgstr "रङ \"%s\" पद वर्णन गर्न सकेन"
-#: ../src/theme.c:1417
+#: ../src/theme.c:1496
#, c-format
msgid "Coordinate expression contains character '%s' which is not allowed"
-msgstr "संयोजन अभिव्यक्तिमा '%s' क्यारेक्टर राखेको छ जुन अनुमती छैन।"
+msgstr "संयोजन अभिव्यक्तिले अनुमति नभएको क्यारेक्टर '%s' समाविष्ट गर्दछ"
-#: ../src/theme.c:1444
+#: ../src/theme.c:1523
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression contains floating point number '%s' which could not be "
"parsed"
-msgstr "संयोजन अभिव्यक्तिमा बदलिरहनेहने बिन्दु '%s' हुन्छ जसलाई व्याख्या गर्न सकिंदैन।"
+msgstr "संयोजन अभिव्यक्तिले पद वर्णन गर्न नसकिने उत्प्लावन बिन्दु नम्बर '%s' समाविष्ट गर्दछ"
-#: ../src/theme.c:1458
+#: ../src/theme.c:1537
#, c-format
msgid "Coordinate expression contains integer '%s' which could not be parsed"
-msgstr "संयोजन अभिव्यक्तिमा इन्टिजर '%s' समावेस छ जसलाई व्याख्या गर्न सकिंदैन।"
+msgstr "संयोजन अभिव्यक्तिले पद वर्णन गर्न नसकिने इन्टिजर '%s' समाविष्ट गर्दछ"
-#: ../src/theme.c:1525
+#: ../src/theme.c:1604
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression contained unknown operator at the start of this text: "
"\"%s\""
-msgstr "संयोजन अभिव्यक्तिले यो पाठको शुरूमा अज्ञात संचालक राखेको छ: \"%s\""
+msgstr ""
+"संयोजन अभिव्यक्तिले यसो पाठकोसुुरूमा अज्ञातञ्चालक राखेको छ: "
+"\"%s\""
-#: ../src/theme.c:1582
+#: ../src/theme.c:1661
msgid "Coordinate expression was empty or not understood"
msgstr "संयोजन अभिव्यक्ति खाली वा नबुझिने थियो"
-#: ../src/theme.c:1725 ../src/theme.c:1735 ../src/theme.c:1769
+#: ../src/theme.c:1798 ../src/theme.c:1808 ../src/theme.c:1842
msgid "Coordinate expression results in division by zero"
-msgstr "संयोजन अभिव्यक्ति शुन्य भागमा परिणत हुन्छ।"
+msgstr "संयोजन अभिव्यक्ति परिणाम शून्यद्वारा भाग जाने हुन्छ"
-#: ../src/theme.c:1777
-msgid ""
-"Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
-msgstr "संयोजन अभिव्यक्तिले फ्लोटिङ-विन्दु संख्यामा मोड संचालक प्रयोग गर्न कोशिश गर्दछ।"
+#: ../src/theme.c:1850
+msgid "Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
+msgstr "संयोजन अभिव्यक्तिले उत्प्लाव बिन्दु नम्बरमा मोड सञ्चालनकर्ता प्रयोग गर्ने प्रयास गर्दछ"
-#: ../src/theme.c:1834
+#: ../src/theme.c:1906
#, c-format
-msgid ""
-"Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
-msgstr "संयोजन अभिव्यक्तिसंग संचालनकर्ता \"%s\" छ र जहाँ ओपेरन्डको आशा गरिएको थियो।"
+msgid "Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
+msgstr "संयोजन अभिव्यक्तिमा अपेक्षित अपरेन्डको साटोमा सञ्चालनकर्ता \"%s\" छ"
-#: ../src/theme.c:1843
+#: ../src/theme.c:1915
msgid "Coordinate expression had an operand where an operator was expected"
-msgstr "संयोजन अभिव्यक्तिसंग ओपरन्ड छ र जहाँ संचालनकर्ताको आशा गरिएको थियो।"
+msgstr "संयोजन अभिव्यक्तिमा अपेक्षित सञ्चालनकर्ताको साटोमा अपरेन्ड थियो"
-#: ../src/theme.c:1851
+#: ../src/theme.c:1923
msgid "Coordinate expression ended with an operator instead of an operand"
-msgstr "संयोजन अभिव्यक्ति ओपरन्डको सट्टा संचालनकर्तासंगै समाप्त हुन्छ।"
+msgstr "संयोजन अभिव्यक्ति ओपरन्डको साटोमा सञ्चालनकर्तासँग समाप्त भयो"
-#: ../src/theme.c:1861
+#: ../src/theme.c:1933
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression has operator \"%c\" following operator \"%c\" with no "
"operand in between"
-msgstr ""
-"संयोजन अभिव्यक्तिसंग बिचमा कुनै पनि अपरन्ड नभएको संचालनकर्ता \"%c\" मा अनुश्रित "
-"संचालनकर्ता \"%c\" छ।"
+msgstr "संयोजन अभिव्यक्तिसँग सञ्चालनकर्ता \"%c\" पछ्याउने सञ्चालनकर्ता \"%c\" छ जसको बीचमा अपरेन्ड छैन"
-#: ../src/theme.c:1980
-msgid ""
-"Coordinate expression parser overflowed its buffer, this is really a "
-"Metacity bug, but are you sure you need a huge expression like that?"
-msgstr ""
-"संयोजन अभिव्यक्ति व्याख्या गर्नेले अस्थाई स्मृतिलाई छच्लकाउँछ, यो एउटा साँच्चै नै मेटासिटि बग "
-"हो तर के तपाई पक्का हुनुहुन्छ कि तपाईलाई यस्तो ठूलो विवरणको आवश्यकता छ?"
+#: ../src/theme.c:2051
+msgid "Coordinate expression parser overflowed its buffer."
+msgstr "संयोजन अभिव्यक्ति पद वर्णकले यसको बफरलाई अतिप्रवाह गर्यो ।"
-#: ../src/theme.c:2009
+#: ../src/theme.c:2080
msgid "Coordinate expression had a close parenthesis with no open parenthesis"
-msgstr "संयोजन अभिव्यक्तिसंग बन्द कोष्ठकसंगै खुल्ला नभएको कोष्ठक छ।"
+msgstr "संयोजन अभिव्यक्तिमा खुला कोष्ठक नभएको खुला कोष्ठक थियो"
-#: ../src/theme.c:2072
+#: ../src/theme.c:2142
#, c-format
msgid "Coordinate expression had unknown variable or constant \"%s\""
-msgstr "संयोजन अभिव्यक्तिसंग अज्ञात चल वा अचल \"%s\" छ।"
+msgstr "संयोजन अभिव्यक्तिमा अज्ञात चल वा अचल \"%s\" थियो ।"
-#: ../src/theme.c:2129
+#: ../src/theme.c:2197
msgid "Coordinate expression had an open parenthesis with no close parenthesis"
-msgstr "संयोजन अभिव्यक्तिसंग खुल्ला कोष्ठकसंगै बन्द नभएको कोष्ठक छ।"
+msgstr "संयोजन अभिव्यक्तिमा बन्द गर्ने कोष्ठक नभएको खुला कोष्ठक थियो"
-#: ../src/theme.c:2140
+#: ../src/theme.c:2208
msgid "Coordinate expression doesn't seem to have any operators or operands"
-msgstr "संयोजन अभिव्यक्ति मा कुनै पनि ओपरेन्ड वा संचालकहरू देखिदैन।"
+msgstr "संयोजन अभिव्यक्तिमा कुनै सञ्चालक वा अपरेन्ड नभएको देखिन्छ"
-#: ../src/theme.c:2384 ../src/theme.c:2406 ../src/theme.c:2427
+#: ../src/theme.c:2449 ../src/theme.c:2471 ../src/theme.c:2492
#, c-format
msgid "Theme contained an expression \"%s\" that resulted in an error: %s\n"
-msgstr "विषयले \"%s\" को आशा राख्दछ जसले त्रुटिपूर्ण फल दिन्छ: %s\n"
+msgstr "विषयवस्तुले अभिव्यक्ति \"%s\" समाविष्ट गर्यो जसको कारणले एउटा त्रुटि भयो: %s\n"
-#: ../src/theme.c:3913
+#: ../src/theme.c:3946
#, c-format
msgid ""
"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
"specified for this frame style"
-msgstr ""
-"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> यो खाका शैलीको "
-"लागी उल्लेख भएको हुनुपर्छ।"
+msgstr "<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> यो फ्रेम शैलीका लागि निर्दिष्ट गरिएको हुनुपर्दछ"
-#: ../src/theme.c:4363 ../src/theme.c:4395
+#: ../src/theme.c:4422 ../src/theme.c:4447
#, c-format
-msgid ""
-"Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
-msgstr ""
-"हराईराखेको <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
+msgid "Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
+msgstr "हराइराखेको <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
-#: ../src/theme.c:4446
+#: ../src/theme.c:4493
#, c-format
msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
-msgstr "\"%s\": %s विषय लोड गर्न असफल\n"
+msgstr "\"%s\": %s विषयवस्तु लोड गर्न असफल\n"
-#: ../src/theme.c:4592 ../src/theme.c:4599 ../src/theme.c:4606
-#: ../src/theme.c:4613 ../src/theme.c:4620
+#: ../src/theme.c:4603 ../src/theme.c:4610 ../src/theme.c:4617
+#: ../src/theme.c:4624 ../src/theme.c:4631
#, c-format
msgid "No <%s> set for theme \"%s\""
msgstr "\"%s\" विषयको लागी <%s> सेट भएन"
-#: ../src/theme.c:4630
+#: ../src/theme.c:4639
#, c-format
msgid ""
"No frame style set for window type \"%s\" in theme \"%s\", add a <window "
"type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/> element"
msgstr ""
"विन्डो प्रकार \"%s\" को लागी विषय \"%s\" मा खाका शैली सेट भएको छैन, <windowtype="
-"\"%s\"style_set=\"whatever\"/> तत्त्व थप्नुहोला"
+"\"%s\"style_set=\"whatever\"/> तत्व थप्नुहोस्"
-#: ../src/theme.c:4652
+#: ../src/theme.c:5006 ../src/theme.c:5068 ../src/theme.c:5131
#, c-format
-msgid ""
-"<menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
-"specified for this theme"
-msgstr ""
-"<menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> यो विषयको "
-"लागी उल्लेख गरिएको हुनुपर्छ।"
+msgid "User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
+msgstr "प्रयोगकर्ताको वर्णन ठूलो अक्षरबाट सुरू हुनुपर्छ, \"%s\" होइन"
-#: ../src/theme.c:5041 ../src/theme.c:5103
-#, c-format
-msgid ""
-"User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
-msgstr "प्रयोगकर्ताको वर्णन स्थिरता ठूलो अक्षरबाट शुरू हुनुपर्छ, \"%s\" होइन"
-
-#: ../src/theme.c:5049 ../src/theme.c:5111
+#: ../src/theme.c:5014 ../src/theme.c:5076 ../src/theme.c:5139
#, c-format
msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
-msgstr "स्थिर \"%s\" पहिले नै वर्णन गरिसकेको छ"
+msgstr "अचर \"%s\" पहिले नै परिभाषित गरिएको छ"
-#: ../src/util.c:93
+#: ../src/util.c:98
#, c-format
msgid "Failed to open debug log: %s\n"
-msgstr "डिबग लग: %s खोल्न असफल\n"
+msgstr "त्रुटिमोचक कार्य खोल्न असफल: %s\n"
-#: ../src/util.c:103
+#: ../src/util.c:108
#, c-format
msgid "Failed to fdopen() log file %s: %s\n"
-msgstr "%s () लग फाईल खोल्न असफल : %s\n"
+msgstr "कार्य फाइल %s: %s fdopen() गर्न असफल\n"
-#: ../src/util.c:109
+#: ../src/util.c:114
#, c-format
msgid "Opened log file %s\n"
-msgstr "%s लग फाईल खोलियो\n"
+msgstr "कार्य फाइल %s खोलियो\n"
-#: ../src/util.c:203
+#: ../src/util.c:231
msgid "Window manager: "
-msgstr "विण्डो प्रबन्धक: "
+msgstr "सञ्झ्याल प्रबन्धक: "
-#: ../src/util.c:349
+#: ../src/util.c:379
msgid "Bug in window manager: "
-msgstr "विन्डो प्रबन्धकमा बग: "
+msgstr "सञ्झ्याल प्रबन्धकमा त्रुटि: "
-#: ../src/util.c:378
+#: ../src/util.c:408
msgid "Window manager warning: "
-msgstr "विण्डो प्रबन्धकको चेतावनी: "
+msgstr "सञ्झ्याल प्रबन्धक चेतावनी: "
-#: ../src/util.c:402
+#: ../src/util.c:432
msgid "Window manager error: "
-msgstr "विण्डो प्रबन्धक त्रुटि: "
+msgstr "सञ्झ्याल प्रबन्धक त्रुटि: "
+
+#: ../src/window-props.c:192
+#, c-format
+msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %lu\n"
+msgstr "एउटा bogus _NET_WM_PID %lu अनुप्रयोग सेट\n"
+
+#: ../src/window-props.c:324
+#, c-format
+msgid "%s (on %s)"
+msgstr "%s (मा %s)"
-#: ../src/window-props.c:162
+#: ../src/window-props.c:1406
#, c-format
-msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %ld\n"
-msgstr "अनुरोधपत्रले नक्कली _नेट_डब्लुएम_पिआईडि %ld मिलायो\n"
+msgid "Invalid WM_TRANSIENT_FOR window 0x%lx specified for %s.\n"
+msgstr "अमान्य WM_TRANSIENT_FOR सञ्झ्याल 0x%lx जसलाई %s का लागि निर्दिष्ट गरिएको छ ।\n"
#. first time through
-#: ../src/window.c:5205
+#: ../src/window.c:5551
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
"window as specified in the ICCCM.\n"
msgstr ""
-"विन्डो %s ले आईसिसिसिएम मा तोकिएको जस्तै आफैमा डब्लुएम_ग्राहक_लिडरको सट्टा "
-"एसएम_ग्राहक_आईडि मिलाउँदछ।\n"
+"सञ्झ्याल %s ले ICCCM मा निर्दिष्ट गरे अनुरूपको "
+"सञ्झ्याल WM_CLIENT_LEADER "
+"को साटोमा आफ्नैमा SM_CLIENT_ID सेट गर्दछ ।\n"
#. We ignore mwm_has_resize_func because WM_NORMAL_HINTS is the
#. * authoritative source for that info. Some apps such as mplayer or
@@ -3094,17 +3302,16 @@ msgstr ""
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
-#: ../src/window.c:5876
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/window.c:6116
+#, c-format
msgid ""
"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
"d x %d and max size %d x %d; this doesn't make much sense.\n"
msgstr ""
-"विन्डो %s ले यो पुन:आकार हुदैन भनेर संकेत गरि एमडब्लिएम हिन्ट मिलाउँदछ तर न्युनतम आकार %d "
-"x %d र अधिकतम आकार मिलाउँदछ; यसले कुनै पनि अर्थ दिदैन।\n"
-" "
+"सञ्झ्याल %s ले MWM सङ्केतलाई साइज परिवर्तन गर्न नमिल्ने देखाएर सेट गर्दछ, तर न्यूनतम साइज %"
+"d x %d र अधिकतम साइज %d x %d सेट गर्दछ; यसले धेरै अर्थ दिदैन ।\n"
-#: ../src/xprops.c:153
+#: ../src/xprops.c:155
#, c-format
msgid ""
"Window 0x%lx has property %s\n"
@@ -3113,21 +3320,19 @@ msgid ""
"This is most likely an application bug, not a window manager bug.\n"
"The window has title=\"%s\" class=\"%s\" name=\"%s\"\n"
msgstr ""
-"विन्डो ०एक्स%lx मा गुण %s छ\n"
-"जसले प्रकार %s ढाँचा%d आशा गरेको छ\n"
-"र यथार्थमा प्रकार %s ढाँचा %d n_items %d.\n"
-"यो एउटा धेरै मनपराएको अनुरोधपत्र हो, विन्डो प्रबन्धक बग होईन।\n"
-"विन्डोमा शीर्षक=\"%s\" कक्षा=\"%s\" नाम=\"%s\" छ\n"
+"सञ्झ्याल 0x%lx मा %s गुण छ\n"
+"त्यसमा प्रकार %s ढाँचा %d हुने अपेक्षा गरिएको थियो\n"
+"र वास्तवमा प्रकार %s ढाँचा %d n_items %d छ ।\n"
+"यो धेरैजसो सञ्झ्याल प्रबन्धक बगका कारणले नभई अनुप्रयोग बगका कारणले हुनसक्छ ।\n"
+"सञ्झ्यालमा title=\"%s\" class=\"%s\" name=\"%s\" छ\n"
-#: ../src/xprops.c:399
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/xprops.c:401
+#, c-format
msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8\n"
-msgstr "विन्डो ०एक्स%lx मा रहेको गुण %s मा अमान्य युटिएफ-८ छ\n"
+msgstr "गुण %s जुन सञ्झ्याल 0x%lx छ र अमान्य UTF-8 समावेश छ\n"
+
+#: ../src/xprops.c:484
+#, c-format
+msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
+msgstr "गुण %s जुन सञ्झ्याल 0x%lx मा छ, सूचीमा वस्तु %d का लागि अमान्य UTF-8 समावेश गरेको छ\n"
-#: ../src/xprops.c:482
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
-msgstr ""
-"विन्डो ०एक्स%lx मा भएको गुण %s मा सुचिमा भएको विषय %d को लागी अबैधानिक युटिएफ-८ "
-"रहेको छ।\n"