summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po')
-rw-r--r--po/ChangeLog4
-rw-r--r--po/sq.po180
2 files changed, 70 insertions, 114 deletions
diff --git a/po/ChangeLog b/po/ChangeLog
index f4dedfe..4ddcf4d 100644
--- a/po/ChangeLog
+++ b/po/ChangeLog
@@ -1,3 +1,7 @@
+2005-02-17 Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>
+
+ * sq.po: Updated Albanian translation.
+
2005-02-16 Jordi Mallach <jordi@sindominio.net>
* ca.po: Updated Catalan translation.
diff --git a/po/sq.po b/po/sq.po
index dab4d3d..c7deaec 100644
--- a/po/sq.po
+++ b/po/sq.po
@@ -1,14 +1,14 @@
# Përkthimi i mesazheve të metacity në shqip
# This file is distributed under the same license as the metacity package.
-# Copyright (C) 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
-# Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>, 2003, 2004.
+# Copyright (C) 2003, 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
+# Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>, 2003, 2004, 2005.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-01-24 10:50-0700\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-10-19 18:44+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-02-17 02:58+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-02-17 10:58+0100\n"
"Last-Translator: Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>\n"
"Language-Team: Albanian <gnome-albanian-perkthyesit@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -50,8 +50,7 @@ msgstr "Gabim gjatë leximit të dialogut të proçesit: %s\n"
#: src/delete.c:344
#, c-format
-msgid ""
-"Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
+msgid "Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
msgstr ""
"Gabim gjatë lëshimit të dritares së dialogut metacity për të pyetur nëse "
"dëshiron të përfundosh një program: %s\n"
@@ -61,7 +60,7 @@ msgstr ""
msgid "Failed to get hostname: %s\n"
msgstr "Gabim gjatë marrjes së emrit të host: %s\n"
-#: src/display.c:312
+#: src/display.c:313
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
msgstr "Gabim gjatë hapjes së display '%s' të X Window System\n"
@@ -157,10 +156,8 @@ msgstr "Gabim gjatë skanimit të directory të temave: %s\n"
#: src/main.c:459
#, c-format
-msgid ""
-"Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes."
-msgstr ""
-"Nuk u gjet asnjë temë! Sigurohu që %s ekziston dhe përmban temat e zakonshme."
+msgid "Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes."
+msgstr "Nuk u gjet asnjë temë! Sigurohu që %s ekziston dhe përmban temat e zakonshme."
#: src/main.c:521
#, c-format
@@ -206,12 +203,12 @@ msgstr "_Mbyll"
#. separator
#: src/menu.c:66
-msgid "Put on _All Workspaces"
-msgstr "Vendose në të _Gjitha Hapësirat e Punës"
+msgid "_Always on Visible Workspace"
+msgstr "_Gjithmonë tek hapësira e dukshme e punës"
#: src/menu.c:67
-msgid "Only on _This Workspace"
-msgstr "Vetëm në _Këtë Hapësirë Pune"
+msgid "_Only on This Workspace"
+msgstr "_Vetëm në këtë hapësirë pune"
#: src/menu.c:68
msgid "Move to Workspace _Left"
@@ -229,7 +226,7 @@ msgstr "Lëvize tek hapësira e punës _Sipër"
msgid "Move to Workspace _Down"
msgstr "Lëvize tek hapësira e punës _Poshtë"
-#: src/menu.c:162 src/prefs.c:1942
+#: src/menu.c:162 src/prefs.c:1996
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Hapësira e punës %d"
@@ -343,8 +340,7 @@ msgid "The window \"%s\" is not responding."
msgstr "Dritarja \"%s\" nuk përgjigjet."
#: src/metacity-dialog.c:118
-msgid ""
-"Forcing this application to quit will cause you to lose any unsaved changes."
+msgid "Forcing this application to quit will cause you to lose any unsaved changes."
msgstr ""
"Duke detyruar me forcë përfundimin e këtij programi mund të humbisni çdo "
"ndryshim të paruajtur."
@@ -369,7 +365,7 @@ msgstr ""
"Këto dritare nuk suportojnë \"ruaj rregullimet aktuale\" dhe duhet të "
"rinisen nga ju kur të futeni përsëri."
-#: src/metacity-dialog.c:323
+#: src/metacity-dialog.c:325
#, c-format
msgid ""
"There was an error running \"%s\":\n"
@@ -384,8 +380,7 @@ msgstr "Metacity"
#: src/metacity.schemas.in.h:1
msgid "(Not implemented) Navigation works in terms of applications not windows"
-msgstr ""
-"(E pakompletuar) Lundrimi funksionon në nivel programi, jo në nivel dritareje"
+msgstr "(E pakompletuar) Lundrimi funksionon në nivel programi, jo në nivel dritareje"
#: src/metacity.schemas.in.h:2
msgid ""
@@ -475,8 +470,7 @@ msgstr ""
#: src/metacity.schemas.in.h:14
msgid "Disable misfeatures that are required by old or broken applications"
-msgstr ""
-"Disaktivo funksionet e kërkuara nga programet e vjetër ose jo funksionues"
+msgstr "Disaktivo funksionet e kërkuara nga programet e vjetër ose jo funksionues"
#: src/metacity.schemas.in.h:15
msgid "Enable Visual Bell"
@@ -510,14 +504,17 @@ msgid ""
"\"direct manipulation\", by using wireframes, avoiding animations, or other "
"means. This is a significant reduction in usability for many users, but may "
"allow legacy applications and terminal servers to function when they would "
-"otherwise be impractical."
+"otherwise be impractical. However, the wireframe feature is disabled when "
+"accessibility is on to avoid weird desktop breakages."
msgstr ""
-"Nëse e vërtetë, metacity do t'i japë përdoruesit më pak të drejta e një "
+"Nëse e vërtetë, metacity do t'i japë përdoruesit më pak të drejta dhe një "
"ndjenjë më të vogël të \"ndërhyrjes direkte\", me anë të përdorimit të "
-"frames kapërcyese, animacione evituese, e gjëra të tjera të ngjashme. Ky "
+"frames kapërcyese, animacione evituese, apo gjëra të tjera të ngjashme. Ky "
"është një zvogëlim i ndjeshëm i përdoshmërisë për shumë nga përdoruest por, "
-"nga ana tjetër, mund t'u japë mundësinë programeve dhe server-ve të "
+"nga ana tjetër, mund t'u japë mundësinë programeve dhe serverve të "
"funksionojnë në rastet kur përndryshe mund të ishin të pashfrytzueshëm. "
+"Sidoqoftë, përdorimi i frames kapërcyese është ç'aktivuar kur përdorueshmëria "
+"ka më rendësi se problemet e mundëshme."
#: src/metacity.schemas.in.h:20
msgid ""
@@ -544,8 +541,7 @@ msgstr ""
#: src/metacity.schemas.in.h:21
msgid "If true, trade off usability for less resource usage"
-msgstr ""
-"Nëse e vërtetë, hiqet lehtësia e përdorimit në favor të konsumit më të ulët"
+msgstr "Nëse e vërtetë, hiqet lehtësia e përdorimit në favor të konsumit më të ulët"
#: src/metacity.schemas.in.h:22
msgid "Lower window below other windows"
@@ -569,8 +565,7 @@ msgstr "Minimizo dritaren"
#: src/metacity.schemas.in.h:27
msgid "Modifier to use for modified window click actions"
-msgstr ""
-"Ndryshues që duhet përdorur për veprimet mbi dritare me pulsantët e mouse"
+msgstr "Ndryshues që duhet përdorur për veprimet mbi dritare me pulsantët e mouse"
#: src/metacity.schemas.in.h:28
msgid "Move backward between panels and the desktop immediately"
@@ -604,8 +599,7 @@ msgstr "Lëviz fokusin midis dritareve me dialogun popup"
#: src/metacity.schemas.in.h:35
msgid "Move focus backwards between windows using popup display"
-msgstr ""
-"Lëvize, në drejtim të kundërt, fokusi midis dritareve me dialogun popup"
+msgstr "Lëvize, në drejtim të kundërt, fokusi midis dritareve me dialogun popup"
#: src/metacity.schemas.in.h:36
msgid "Move window"
@@ -695,8 +689,7 @@ msgstr ""
#: src/metacity.schemas.in.h:56
msgid "Raise obscured window, otherwise lower"
-msgstr ""
-"Sill dritaren në plan të parë po të jetë e mbuluar, përndryshe në sfond"
+msgstr "Sill dritaren në plan të parë po të jetë e mbuluar, përndryshe në sfond"
#: src/metacity.schemas.in.h:57
msgid "Raise window above other windows"
@@ -1197,7 +1190,6 @@ msgstr ""
"rrugëshkurtim për këtë veprim."
#: src/metacity.schemas.in.h:109
-#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to maximize a window. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1207,7 +1199,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Rrugëshkurtimi i përdorur për të zmadhuar një dritare. Forma është \"&lt;"
"Control&gt;a\" ose \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Lejohet përdorimi i "
-"gërmave të mëdha, të vogla si dhe shkurtimet si p.sh. \"&lt;Ctl&gt; \" apo "
+"gërmave të mëdha, të vogla si dhe shkurtimet si p.sh. \"&lt;Ctl&gt; \" dhe "
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Nëse ky opcion vendoset tek \"disabled\", atëhere nuk do "
"të ketë asnjë rrugëshkurtim për këtë veprim."
@@ -1929,17 +1921,17 @@ msgstr "Modaliteti i fokusimit të dritareve"
msgid "Window title font"
msgstr "Gërmat e titullit të dritares"
-#: src/prefs.c:476 src/prefs.c:492 src/prefs.c:508 src/prefs.c:524
-#: src/prefs.c:540 src/prefs.c:560 src/prefs.c:576 src/prefs.c:592
-#: src/prefs.c:608 src/prefs.c:624 src/prefs.c:640 src/prefs.c:656
-#: src/prefs.c:672 src/prefs.c:689 src/prefs.c:705 src/prefs.c:721
-#: src/prefs.c:737 src/prefs.c:753 src/prefs.c:768 src/prefs.c:783
-#: src/prefs.c:798
+#: src/prefs.c:501 src/prefs.c:517 src/prefs.c:533 src/prefs.c:549
+#: src/prefs.c:565 src/prefs.c:585 src/prefs.c:601 src/prefs.c:617
+#: src/prefs.c:633 src/prefs.c:649 src/prefs.c:665 src/prefs.c:681
+#: src/prefs.c:697 src/prefs.c:714 src/prefs.c:730 src/prefs.c:746
+#: src/prefs.c:762 src/prefs.c:778 src/prefs.c:793 src/prefs.c:808
+#: src/prefs.c:823 src/prefs.c:839
#, c-format
msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
msgstr "Kyçi GConf \"%s\" është vendosur në një lloj të pavlefshëm\n"
-#: src/prefs.c:843
+#: src/prefs.c:884
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button "
@@ -1948,17 +1940,17 @@ msgstr ""
"Vlera \"%s\" tek databaza e konfigurimit është e pavlefshme për ndryshuesin "
"e pulsantit të mouse\n"
-#: src/prefs.c:867 src/prefs.c:1277
+#: src/prefs.c:908 src/prefs.c:1318
#, c-format
msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
msgstr "Kyçi GConf \"%s\" është vendosur në një vlerë të pavlefshme\n"
-#: src/prefs.c:994
+#: src/prefs.c:1035
#, c-format
msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
msgstr "E pamundur analiza e përshkrimit të gërmës \"%s\" nga kyçi GConf %s\n"
-#: src/prefs.c:1179
+#: src/prefs.c:1220
#, c-format
msgid ""
"%d stored in GConf key %s is not a reasonable number of workspaces, current "
@@ -1967,7 +1959,7 @@ msgstr ""
"Vlera %d e memorizuar në kyçit GConf %s nuk është një numër i arsyeshëm për "
"hapësirat e punës, maksimumi aktual është %d\n"
-#: src/prefs.c:1239
+#: src/prefs.c:1280
msgid ""
"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
"behave properly.\n"
@@ -1975,18 +1967,17 @@ msgstr ""
"Veprimtari mirëmbajtje për manazhimin e programeve difektozë të ç'aktivuar. "
"Disa programe mund të sillen në mënyrë të gabuar.\n"
-#: src/prefs.c:1304
+#: src/prefs.c:1345
#, c-format
msgid "%d stored in GConf key %s is out of range 0 to %d\n"
-msgstr ""
-"Vlera %d e memorizuar tek kyçi GConf %s është jashtë intervalit nga 0 në %d\n"
+msgstr "Vlera %d e memorizuar tek kyçi GConf %s është jashtë intervalit nga 0 në %d\n"
-#: src/prefs.c:1425
+#: src/prefs.c:1479
#, c-format
msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
msgstr "Gabim gjatë vendosjes së numrit të hapësirave të punës në %d: %s\n"
-#: src/prefs.c:1669
+#: src/prefs.c:1723
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
@@ -1995,11 +1986,10 @@ msgstr ""
"Vlera \"%s\" në databazën e konfigurimit është e pavlefshme për kombinim "
"tastesh \"%s\"\n"
-#: src/prefs.c:2023
+#: src/prefs.c:2077
#, c-format
msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
-msgstr ""
-"Gabim gjatë vendosjes së emrit të hapësirës së punës %d në \"%s\": %s\n"
+msgstr "Gabim gjatë vendosjes së emrit të hapësirës së punës %d në \"%s\": %s\n"
#: src/resizepopup.c:126
#, c-format
@@ -2022,8 +2012,7 @@ msgstr ""
#: src/screen.c:448
#, c-format
-msgid ""
-"Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
+msgid "Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
msgstr ""
"E pamundur marrja e zgjedhjes së organizuesit të dritares për screen %d tek "
"display \"%s\"\n"
@@ -2031,8 +2020,7 @@ msgstr ""
#: src/screen.c:506
#, c-format
msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
-msgstr ""
-"Screen %d tek display \"%s\" aktualisht e ka një organizues dritareje\n"
+msgstr "Screen %d tek display \"%s\" aktualisht e ka një organizues dritareje\n"
#: src/screen.c:699
#, c-format
@@ -2156,8 +2144,7 @@ msgstr "Këndi duhet të jetë midis 0.0 dhe 360.0, e jo %g\n"
#: src/theme-parser.c:638
#, c-format
msgid "Alpha must be between 0.0 (invisible) and 1.0 (fully opaque), was %g\n"
-msgstr ""
-"Alpha duhet të jetë midis 0.0 (e tejdukshme) dhe 1.0 (opake), e jo %g\n"
+msgstr "Alpha duhet të jetë midis 0.0 (e tejdukshme) dhe 1.0 (opake), e jo %g\n"
#: src/theme-parser.c:684
#, c-format
@@ -2200,8 +2187,7 @@ msgstr "<%s> gjeometria \"%s\" nuk është përcaktuar"
#: src/theme-parser.c:981
#, c-format
msgid "<%s> must specify either a geometry or a parent that has a geometry"
-msgstr ""
-"<%s> duhet të specifikojë një gjeometri ose një prind që ka një gjeometri"
+msgstr "<%s> duhet të specifikojë një gjeometri ose një prind që ka një gjeometri"
#: src/theme-parser.c:1080
#, c-format
@@ -2257,8 +2243,7 @@ msgid "No \"value\" attribute on element <%s>"
msgstr "Asnjë karakteristikë \"value\" në elementin <%s>"
#: src/theme-parser.c:1320 src/theme-parser.c:1334 src/theme-parser.c:1393
-msgid ""
-"Cannot specify both button_width/button_height and aspect ratio for buttons"
+msgid "Cannot specify both button_width/button_height and aspect ratio for buttons"
msgstr ""
"I pamundur specifikimi si i button_width/button_height ashtu dhe "
"proporcionet për pulsantët"
@@ -2427,8 +2412,7 @@ msgstr "Asnjë <draw_ops> e quajtur \"%s\" është përcaktuar"
#: src/theme-parser.c:2974 src/theme-parser.c:3090
#, c-format
msgid "Including draw_ops \"%s\" here would create a circular reference"
-msgstr ""
-"Përfshirja e draw_ops \"%s\" këtu do të provokojë një riferiment qarkor"
+msgstr "Përfshirja e draw_ops \"%s\" këtu do të provokojë një riferiment qarkor"
#: src/theme-parser.c:3153
#, c-format
@@ -2563,8 +2547,7 @@ msgstr "Elementi i jashtëm në temë duhet të jetë <metacity_theme> e jo <%s>
#: src/theme-parser.c:3679
#, c-format
-msgid ""
-"Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
+msgid "Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
msgstr ""
"Elementi <%s> nuk lejohet në brendësi të elementëve name/author/date/"
"description"
@@ -2576,8 +2559,7 @@ msgstr "Elementi <%s> nuk lejohet në brendësi të elementit <constant>"
#: src/theme-parser.c:3696
#, c-format
-msgid ""
-"Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
+msgid "Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
msgstr ""
"Elementi <%s> nuk lejohet në brendësi të elementëve distance/border/"
"aspect_ratio"
@@ -2807,8 +2789,7 @@ msgstr "Ekspresioni i provës së pozicionit u përgjigj me TRUE por jep gabim"
#: src/theme-viewer.c:1229
msgid "position expression test returned FALSE but didn't set error"
-msgstr ""
-"Ekspresioni i provës së pozicionit u përgjigj me FALSE por nuk jep gabim"
+msgstr "Ekspresioni i provës së pozicionit u përgjigj me FALSE por nuk jep gabim"
#: src/theme-viewer.c:1233
msgid "Error was expected but none given"
@@ -2865,8 +2846,7 @@ msgstr "gjeometria e frame nuk specifikon dimensionin \"%s\""
#: src/theme.c:241
#, c-format
msgid "frame geometry does not specify dimension \"%s\" for border \"%s\""
-msgstr ""
-"gjeometria e frame nuk specifikon dimensionin \"%s\" për kornizën \"%s\""
+msgstr "gjeometria e frame nuk specifikon dimensionin \"%s\" për kornizën \"%s\""
#: src/theme.c:278
#, c-format
@@ -2931,8 +2911,7 @@ msgstr "Vlera alpha \"%s\" në ngjyrën e sfumuar nuk gjendet midis 0.0 dhe 1.0"
#: src/theme.c:1111
#, c-format
-msgid ""
-"Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
+msgid "Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
msgstr ""
"Formati i hijes është \"shade/base_color/factor\", \"%s\" nuk bën pjesë në "
"format"
@@ -2976,8 +2955,7 @@ msgstr "Koordinata përmban numrin e plotë '%s' që nuk mund të analizohet"
msgid ""
"Coordinate expression contained unknown operator at the start of this text: "
"\"%s\""
-msgstr ""
-"Koordinata përmban një operator të panjohur në fillim të këtij teksti: \"%s\""
+msgstr "Koordinata përmban një operator të panjohur në fillim të këtij teksti: \"%s\""
#: src/theme.c:1588
msgid "Coordinate expression was empty or not understood"
@@ -2988,16 +2966,14 @@ msgid "Coordinate expression results in division by zero"
msgstr "Koordinata rezulton një pjestim me zero"
#: src/theme.c:1783
-msgid ""
-"Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
+msgid "Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
msgstr ""
"Koordinata përpiqet të përdorë një operator në një numër me presje të "
"lëvizëshme"
#: src/theme.c:1840
#, c-format
-msgid ""
-"Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
+msgid "Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
msgstr "Koordinata ka një operator \"%s\" atje ku pritej një operim"
#: src/theme.c:1849
@@ -3058,10 +3034,8 @@ msgstr ""
#: src/theme.c:4369 src/theme.c:4401
#, c-format
-msgid ""
-"Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
-msgstr ""
-"Mungon <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
+msgid "Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
+msgstr "Mungon <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
#: src/theme.c:4452
#, c-format
@@ -3094,8 +3068,7 @@ msgstr ""
#: src/theme.c:5047 src/theme.c:5109
#, c-format
-msgid ""
-"User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
+msgid "User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
msgstr ""
"Konstantet e përcaktuara nga përdoruesi duhet të fillojnë me një gërmë të "
"madhe, \"%s\" nuk fillon me gërmë të madhe"
@@ -3142,7 +3115,7 @@ msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %ld\n"
msgstr "Aplikativi ka vendosur një _NET_WM_PID të gabuar %ld\n"
#. first time through
-#: src/window.c:4829
+#: src/window.c:5036
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
@@ -3158,7 +3131,7 @@ msgstr ""
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
-#: src/window.c:5500
+#: src/window.c:5707
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
@@ -3191,29 +3164,8 @@ msgstr "Pronësia %s e dritares 0x%lx përmban UTF-8 të pavlefshme\n"
#: src/xprops.c:482
#, c-format
-msgid ""
-"Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
+msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
msgstr ""
"Pronësia %s e dritares 0x%lx përmban UTF-8 të pavlefshme për elementin %d në "
"listë\n"
-#~ msgid "Select how to give focus to windows"
-#~ msgstr "Vendos se si t'ja japësh fokus-in dritareve"
-
-#~ msgid "Window Focus"
-#~ msgstr "Fokus i dritareve"
-
-#~ msgid "Clic_k to give focus"
-#~ msgstr "Kli_ko për t'i dhënë fokus-in"
-
-#~ msgid "Focus behavior:"
-#~ msgstr "Sjellja e fokus-it:"
-
-#~ msgid "Window Focus Preferences"
-#~ msgstr "Preferimet për fokus-in e dritareve"
-
-#~ msgid "_Point to give focus"
-#~ msgstr "_Punto për t'i dhënë fokusin"
-
-#~ msgid "_Raise window on focus"
-#~ msgstr "Në plan të pa_rë dritarja në fokus"