summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po')
-rw-r--r--po/crh.po450
1 files changed, 225 insertions, 225 deletions
diff --git a/po/crh.po b/po/crh.po
index d14b43c..5e085af 100644
--- a/po/crh.po
+++ b/po/crh.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-10-22 10:15+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-10-30 01:38-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-10-30 03:01-0500\n"
"Last-Translator: Reşat SABIQ <tilde.birlik@gmail.com>\n"
"Language-Team: Qırımtatarca (Qırım Türkçesi) <tilde-birlik-tercime@lists."
"sourceforge.net>\n"
@@ -34,20 +34,19 @@ msgid "Unknown window information request: %d"
msgstr "Bilinmegen pencere malümatı istemi: %d"
#: ../src/core/delete.c:104
-# tr
msgid ""
"<big><b><tt>%s</tt> is not responding.</b></big>\n"
"\n"
"<i>You may choose to wait a short while for it to continue or force the "
"application to quit entirely.</i>"
msgstr ""
-"<big><b><tt>%s</tt> cevap vermiyor.</b></big>\n"
+"<big><b><tt>%s</tt> cevap bermey.</b></big>\n"
"\n"
-"<i>Uygulamanın devam etmesi için bir müddet bekleyi seçebilirsiniz ya da "
-"uygulamanın tamamen çıkması için onu zorlayabilirsiniz.</i>"
+"<i>Uyğulamanıñ devam etmesi içün biraz beklemege saylaybilirsiñiz ya da "
+"uyğulamanı bütünley çıqmağa cebir etebilirsiñiz.</i>"
-#: ../src/core/delete.c:115
# tr
+#: ../src/core/delete.c:115
msgid "_Wait"
msgstr "_Bekle"
@@ -55,23 +54,23 @@ msgstr "_Bekle"
msgid "_Force Quit"
msgstr "Çıqışnı _Cebir Et"
-#: ../src/core/delete.c:216
# tr
+#: ../src/core/delete.c:216
msgid "Failed to get hostname: %s\n"
msgstr "Makine adı alınamadı: %s\n"
-#: ../src/core/display.c:258
# tr
+#: ../src/core/display.c:258
msgid "Missing %s extension required for compositing"
msgstr "Kompozisyon için gerekli olan %s eklentisi eksik"
-#: ../src/core/display.c:336
# tr
+#: ../src/core/display.c:336
msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
msgstr "X Pencere Sistemi '%s' ekranı açılamadı\n"
-#: ../src/core/errors.c:272
# tr
+#: ../src/core/errors.c:272
msgid ""
"Lost connection to the display '%s';\n"
"most likely the X server was shut down or you killed/destroyed\n"
@@ -81,13 +80,13 @@ msgstr ""
"büyük olasılıkla ya X sunucusu kapandı veya pencere yöneticisini\n"
"öldürdünüz ya da yok ettiniz.\n"
-#: ../src/core/errors.c:279
# tr
+#: ../src/core/errors.c:279
msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
msgstr "Ölümcül G/Ç hatası %d (%s); '%s' ekranında.\n"
-#: ../src/core/keybindings.c:680
# tr
+#: ../src/core/keybindings.c:680
msgid ""
"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
"binding\n"
@@ -95,11 +94,11 @@ msgstr ""
"%s tuşu %x değiştiricileriyle birlikte başka bir uygulama tarafından tuş "
"bağıolarak kullanılıyor\n"
+# tr
#. Displayed when a keybinding which is
#. * supposed to launch a program fails.
#.
#: ../src/core/keybindings.c:2294
-# tr
msgid ""
"There was an error running <tt>%s</tt>:\n"
"\n"
@@ -109,13 +108,13 @@ msgstr ""
"\n"
"%s"
-#: ../src/core/keybindings.c:2383
# tr
+#: ../src/core/keybindings.c:2383
msgid "No command %d has been defined.\n"
msgstr "%d komutu tanımlanmamış.\n"
-#: ../src/core/keybindings.c:3337
# tr
+#: ../src/core/keybindings.c:3337
msgid "No terminal command has been defined.\n"
msgstr "Hiçbir termina komutu tanımlanmamış.\n"
@@ -130,8 +129,8 @@ msgstr ""
"metacity %s\n"
"Telif Aqqı (C) 2001-%s Havoc Pennington, Red Hat, Inc., ve başqaları\n"
"Bu, serbest yazılımdır; kopiyalav şartları içün menbağa baqıñız.\n"
-"Kefaleti yoqtır; atta ALIP-VERİLEBİLİRLİK yaki BELLİ BİR MURATQA LİYAQAT "
-"içün.\n"
+"İç bir kefaleti yoqtır; atta ALIP-VERİLEBİLİRLİK yaki BELLİ BİR MURATQA "
+"LİYAQAT içün.\n"
#: ../src/core/main.c:268
msgid "Disable connection to session manager"
@@ -149,8 +148,8 @@ msgstr "Oturım idaresi kimligini belirtiñiz"
msgid "X Display to use"
msgstr "Qullanılacaq X Kösterimi"
-#: ../src/core/main.c:291
# tr
+#: ../src/core/main.c:291
msgid "Initialize session from savefile"
msgstr "Ortamı kayıtlı dosyadan başlat"
@@ -171,14 +170,14 @@ msgstr "Bileşiklemeni köçür"
msgid "Turn compositing off"
msgstr "Bileşiklemeni söndür"
-#: ../src/core/main.c:321
# tr
+#: ../src/core/main.c:321
msgid ""
"Don't make fullscreen windows that are maximized and have no decorations"
msgstr "Büyütülmüş ve dekorasyonları olmayan pencereleri tam ekran yapma"
-#: ../src/core/main.c:543
# tr
+#: ../src/core/main.c:543
msgid "Failed to scan themes directory: %s\n"
msgstr "Tema dizini taranırken hata oluştu: %s\n"
@@ -189,11 +188,12 @@ msgstr ""
"İç bir tema tapılamadı! %s mevcudiyetinden ve adetiy temalarnı ihtiva "
"etkeninden emin oluñız.\n"
-#: ../src/core/main.c:618
# tr
+#: ../src/core/main.c:618
msgid "Failed to restart: %s\n"
msgstr "Yeniden başlatılamadı: %s\n"
+# tr
#.
#. * We found it, but it was invalid. Complain.
#. *
@@ -206,25 +206,24 @@ msgstr "Yeniden başlatılamadı: %s\n"
#.
#.
#: ../src/core/prefs.c:506 ../src/core/prefs.c:661
-# tr
msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
msgstr "'%s' GConf anahtarına geçersiz bir değer atanmış\n"
-#: ../src/core/prefs.c:587 ../src/core/prefs.c:830
# tr
+#: ../src/core/prefs.c:587 ../src/core/prefs.c:830
msgid "%d stored in GConf key %s is out of range %d to %d\n"
msgstr ""
"%2$s GConf anahtarında saklı %1$d değeri %3$d ile %4$d aralığının dışında\n"
+# tr
#: ../src/core/prefs.c:631 ../src/core/prefs.c:708 ../src/core/prefs.c:756
#: ../src/core/prefs.c:820 ../src/core/prefs.c:1113 ../src/core/prefs.c:1129
#: ../src/core/prefs.c:1146 ../src/core/prefs.c:1162
-# tr
msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
msgstr "\"%s\" GConf anahtarına geçersiz bir tür atanmış\n"
-#: ../src/core/prefs.c:1232
# tr
+#: ../src/core/prefs.c:1232
msgid ""
"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
"behave properly.\n"
@@ -232,13 +231,13 @@ msgstr ""
"Hatalı uygulamalara yönelik çözümler devre dışı. Bazı uygulamalar düzgün "
"işlemeyebilir.\n"
-#: ../src/core/prefs.c:1303
# tr
+#: ../src/core/prefs.c:1303
msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
msgstr "\"%s\" yazıtipi tanımlaması %s GConf anahtarından ayrıştırılamadı\n"
-#: ../src/core/prefs.c:1365
# tr
+#: ../src/core/prefs.c:1365
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button "
"modifier\n"
@@ -246,8 +245,8 @@ msgstr ""
"Yapılandırma veritabanında bulunan \"%s\", fare düğme düzenleyicisi olarak "
"geçerli bir değer değil\n"
-#: ../src/core/prefs.c:1786
# tr
+#: ../src/core/prefs.c:1786
msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
msgstr "Çalışma alanı sayısının %d yapılmasında hata: %s\n"
@@ -255,8 +254,8 @@ msgstr "Çalışma alanı sayısının %d yapılmasında hata: %s\n"
msgid "Workspace %d"
msgstr "Çalışma-fezası %d"
-#: ../src/core/prefs.c:2005 ../src/core/prefs.c:2183
# tr
+#: ../src/core/prefs.c:2005 ../src/core/prefs.c:2183
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
"\"%s\"\n"
@@ -266,15 +265,15 @@ msgstr ""
#: ../src/core/prefs.c:2559
msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
-msgstr "%d çalışma fezasının adının \"%s\" yapılmasında hata: %s\n"
+msgstr "%d çalışma fezasınıñ adını \"%s\" yapqanda hata: %s\n"
-#: ../src/core/prefs.c:2763
# tr
+#: ../src/core/prefs.c:2763
msgid "Error setting compositor status: %s\n"
msgstr "Komposizyon durumu atanırken hata: %s\n"
-#: ../src/core/screen.c:357
# tr
+#: ../src/core/screen.c:357
msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
msgstr "'%2$s' X oturumundaki ekran %1$d geçersiz\n"
@@ -299,8 +298,8 @@ msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
msgstr ""
"\"%2$s\" kösterimindeki ekran %1$d endi bir pencere idarecisine saiptir\n"
-#: ../src/core/screen.c:668
# tr
+#: ../src/core/screen.c:668
msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
msgstr "\"%2$s\" X oturumundaki ekran %1$d serberst bırakılamadı\"\n"
@@ -309,7 +308,6 @@ msgstr "\"%2$s\" X oturumundaki ekran %1$d serberst bırakılamadı\"\n"
#. * "disabled" must also stay as it is.
#.
#: ../src/core/schema-bindings.c:169
-# tr
msgid ""
"The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\".\n"
"\n"
@@ -318,14 +316,15 @@ msgid ""
"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
"action."
msgstr ""
-"Biçimi şunun gibi olmalıdır: \"<Control>a\" ya da \"<Shift><Alt>F1\".\n"
+"Formatı şöyledir: \"<Control>a\" ya da \"<Shift><Alt>F1\".\n"
"\n"
-"Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"<Ctl>\" ya da "
-"\"<Ctrl>\" gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel "
-"dizgisini değer olarakatarsanız, o eylem için tuş bağı yapılmamış olur."
+"Ayırıştırıcı ğayet afu eticidir ve büyük yaki ufaq ariflerge em de \"<Ctl>"
+"\" ya da \"<Ctrl>\" kibi qısqartmalarğa izin berir. Bu ihtiyarnı \"disabled"
+"\" mahsus tizgisi olaraq tesbit etseñiz, bu amel içün iç bir tuş-bağlaması "
+"olmaz."
-#: ../src/core/schema-bindings.c:177
# tr
+#: ../src/core/schema-bindings.c:177
msgid ""
"The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\".\n"
"\n"
@@ -337,62 +336,63 @@ msgid ""
"This keybinding may be reversed by holding down the \"shift\" key; "
"therefore, \"shift\" cannot be one of the keys it uses."
msgstr ""
-"Biçimi şunun gibi olmalıdır: \"<Control>a\" ya da \"<Shift><Alt>F1\". \n"
+"Formatı şöyledir: \"<Control>a\" ya da \"<Shift><Alt>F1\".\n"
"\n"
-"Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"<Ctl>\" ya da "
-"\"<Ctrl>\" gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel "
-"dizgisini değer olarakatarsanız, o eylem için tuş bağı yapılmamış olur.\n"
+"Ayırıştırıcı ğayet afu eticidir ve büyük yaki ufaq ariflerge em de \"<Ctl>"
+"\" ya da \"<Ctrl>\" kibi qısqartmalarğa izin berir. Bu ihtiyarnı \"disabled"
+"\" mahsus tizgisi olaraq tesbit etseñiz, bu amel içün iç bir tuş-bağlaması "
+"olmaz.\n"
"\n"
-"Bu tuşbağı \"shift\" tuşuna basılı tutarak ayrılabilir, bu yüzden \"shift\" "
-"kullandığı tuşlardan bir tanesi olamaz."
+"Bu tuş-bağlaması \"shift\" tuşunı basılı tutaraq keri döndürilebilir; bu "
+"yüzden \"shift\" qullanğanı tuşlardan biri olalmaz."
-#: ../src/core/session.c:845 ../src/core/session.c:852
# tr
+#: ../src/core/session.c:845 ../src/core/session.c:852
msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
msgstr "'%s' dizini oluşturulamadı: %s\n"
-#: ../src/core/session.c:862
# tr
+#: ../src/core/session.c:862
msgid "Could not open session file '%s' for writing: %s\n"
msgstr "'%s' oturum dosyası yazma için açılamadı: %s\n"
-#: ../src/core/session.c:1003
# tr
+#: ../src/core/session.c:1003
msgid "Error writing session file '%s': %s\n"
msgstr "'%s' oturum dosyasına yazmada hata: %s\n"
-#: ../src/core/session.c:1008
# tr
+#: ../src/core/session.c:1008
msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
msgstr "'%s' oturum dosyasını kapamada hata: %s\n"
+# tr
#. oh, just give up
#: ../src/core/session.c:1101
-# tr
msgid "Failed to read saved session file %s: %s\n"
msgstr "Kaydedilmiş %s oturum dosyası okunamadı: %s\n"
-#: ../src/core/session.c:1140
# tr
+#: ../src/core/session.c:1140
msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
msgstr "Kaydedilmiş oturum dosyası ayrıştırırken hata: %s\n"
-#: ../src/core/session.c:1189
# tr
+#: ../src/core/session.c:1189
msgid "<metacity_session> attribute seen but we already have the session ID"
msgstr ""
"Geçerli bir oturum kimliği bulunmasına karşın <metacity_session> "
"özniteliğiyle karşılaşıldı"
+# tr
#: ../src/core/session.c:1202 ../src/core/session.c:1277
#: ../src/core/session.c:1309 ../src/core/session.c:1381
#: ../src/core/session.c:1441
-# tr
msgid "Unknown attribute %s on <%s> element"
msgstr "Bilinmeyen öznitelik %s <%s> öğesinde"
-#: ../src/core/session.c:1219
# tr
+#: ../src/core/session.c:1219
msgid "nested <window> tag"
msgstr "iç içe <window> imi"
@@ -401,21 +401,21 @@ msgid "Unknown element %s"
msgstr "Bilinmegen unsur %s"
#: ../src/core/session.c:1812
-# tr
msgid ""
"These windows do not support &quot;save current setup&quot; and will have to "
"be restarted manually next time you log in."
msgstr ""
-"Bu pencereler, &quot;geçerli durumu kaydet&quot; özelliğini desteklemiyorlar "
-"ve bir dahaki girişte kendiniz yeniden başlatmalısınız."
+"Bu pencereler, &quot;ağımdaki ayarlamanı saqla&quot; hususiyetini "
+"desteklemey ve bir soñraki içeri imzalanuvıñızda elnen kene başlatıluvları "
+"kerekecek."
-#: ../src/core/util.c:103
# tr
+#: ../src/core/util.c:103
msgid "Failed to open debug log: %s\n"
msgstr "Hata ayıklama günlüğü açılamadı: %s\n"
-#: ../src/core/util.c:113
# tr
+#: ../src/core/util.c:113
msgid "Failed to fdopen() log file %s: %s\n"
msgstr "fdopen() günlük dosyası %s açılamadı: %s\n"
@@ -423,8 +423,8 @@ msgstr "fdopen() günlük dosyası %s açılamadı: %s\n"
msgid "Opened log file %s\n"
msgstr "Kütük dosyesi %s açıldı\n"
-#: ../src/core/util.c:138 ../src/tools/metacity-message.c:176
# tr
+#: ../src/core/util.c:138 ../src/tools/metacity-message.c:176
msgid "Metacity was compiled without support for verbose mode\n"
msgstr "Metacity, ayrıntılı kip desteği olmadan derlenmiş\n"
@@ -451,9 +451,9 @@ msgstr "Pencere idarecisi hatası: "
msgid "Metacity"
msgstr "Metacity"
+# tr
#. first time through
#: ../src/core/window.c:5627
-# tr
msgid ""
"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
"window as specified in the ICCCM.\n"
@@ -461,6 +461,7 @@ msgstr ""
"%s penceresi SM_CLIENT_ID'yi ICCCM tarafından belirtilen WM_CLIENT_LEADER'a "
"değil kendine atadı.\n"
+# tr
#. We ignore mwm_has_resize_func because WM_NORMAL_HINTS is the
#. * authoritative source for that info. Some apps such as mplayer or
#. * xine disable resize via MWM but not WM_NORMAL_HINTS, but that
@@ -469,7 +470,6 @@ msgstr ""
#. * about these apps but make them work.
#.
#: ../src/core/window.c:6192
-# tr
msgid ""
"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
"d x %d and max size %d x %d; this doesn't make much sense.\n"
@@ -478,8 +478,8 @@ msgstr ""
"ipucu verirken anlamsız bir biçimde en küçük (%d x %d) ve en büyük (%d x %d) "
"boyut sınırlarını da atıyor.\n"
-#: ../src/core/window-props.c:244
# tr
+#: ../src/core/window-props.c:244
msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %lu\n"
msgstr "Uygulama geçersiz _NET_WM_PID %lu atadı\n"
@@ -505,8 +505,8 @@ msgstr "%s (%s olaraq)"
msgid "%s (as another user)"
msgstr "%s (başqa bir qullanıcı olaraq)"
-#: ../src/core/window-props.c:1429
# tr
+#: ../src/core/window-props.c:1429
msgid "Invalid WM_TRANSIENT_FOR window 0x%lx specified for %s.\n"
msgstr "Geçersiz WM_TRANSIENT_FOR pencere 0x%lx belirtilen %s.\n"
@@ -525,13 +525,13 @@ msgstr ""
"degildir.\n"
"Pencereniñ serlevası=\"%s\", sınfı=\"%s\", adı=\"%s\"\n"
-#: ../src/core/xprops.c:401
# tr
+#: ../src/core/xprops.c:401
msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8\n"
msgstr "0x%2$lx penceresinin %1$s özelliği geçersiz UTF-8 içeriyor\n"
-#: ../src/core/xprops.c:484
# tr
+#: ../src/core/xprops.c:484
msgid ""
"Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
msgstr ""
@@ -853,14 +853,14 @@ msgstr "Pencereni ekrannıñ ğarbiy (sol) tarafına avuştır"
msgid "Move window to center of screen"
msgstr "Pencereni ekrannıñ ortasına avuştır"
-#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:1
# tr
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:1
msgid "(Not implemented) Navigation works in terms of applications not windows"
msgstr ""
"(Henüz uygulanmamış) Gezinme, pencerelere göre değil uygulamalara göre işler"
-#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:2
# tr
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:2
msgid ""
"A font description string describing a font for window titlebars. The size "
"from the description will only be used if the titlebar_font_size option is "
@@ -889,8 +889,8 @@ msgstr "Serleva çubuğına oñ-çertme üzerine amel"
msgid "Arrangement of buttons on the titlebar"
msgstr "Serleva çubuğındaki dögmelerniñ yerleşimi"
-#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:7
# tr
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:7
msgid ""
"Arrangement of buttons on the titlebar. The value should be a string, such "
"as \"menu:minimize,maximize,spacer,close\"; the colon separates the left "
@@ -912,8 +912,8 @@ msgstr ""
msgid "Automatically raises the focused window"
msgstr "Fokuslanılğan pencereni öz-özünden köterir"
-#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:9
# tr
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:9
msgid ""
"Clicking a window while holding down this modifier key will move the window "
"(left click), resize the window (middle click), or show the window menu "
@@ -951,8 +951,8 @@ msgstr "Avto-köter ihtiyarı içün millisaniye cınsından keçikme"
msgid "Determines whether Metacity is a compositing manager."
msgstr "Metacity'niñ bir bileşikleme idarecisi olıp olmağanını belgiler."
-#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:16
# tr
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:16
msgid ""
"Determines whether applications or the system can generate audible 'beeps'; "
"may be used in conjunction with 'visual bell' to allow silent 'beeps'."
@@ -960,8 +960,8 @@ msgstr ""
"Uygulamaların veya sistemin sesli zil çıkarıp çıkartamayacaklarını belirler, "
"sessiz zil sesleri için 'görzel zil' ile ilişkili de kullanılabilir."
-#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:17
# tr
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:17
msgid "Disable misfeatures that are required by old or broken applications"
msgstr "Eski ya da hatalı uygulamaların gerektirdiği hatalı özellikleri kapat"
@@ -969,8 +969,8 @@ msgstr "Eski ya da hatalı uygulamaların gerektirdiği hatalı özellikleri kap
msgid "Enable Visual Bell"
msgstr "Körsel Zilni Faalleştir"
-#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:19
# tr
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:19
msgid ""
"If set to true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then "
"the focused window will be automatically raised after a delay specified by "
@@ -983,8 +983,8 @@ msgstr ""
"için tıklamak ya da sürükle ve bırak sırasında pencere sınırlarına girmek "
"ile alakalı değildir."
-#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:20
# tr
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:20
msgid ""
"If true, ignore the titlebar_font option, and use the standard application "
"font for window titles."
@@ -992,8 +992,8 @@ msgstr ""
"Eğer seçiliyse, titlebar_font seçeneğini göz ardı edip pencere başlıklarında "
"standart uygulama yazıtipi kullanılır."
-#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:21
# tr
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:21
msgid ""
"If true, metacity will give the user less feedback by using wireframes, "
"avoiding animations, or other means. This is a significant reduction in "
@@ -1009,8 +1009,8 @@ msgstr ""
"işleyebilirlik sağlayabilir. Ancak tel çerçeve özelliği erişilebilirlik açık "
"olduğunda etkisizleştirilecek."
-#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:22
# tr
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:22
msgid ""
"If true, then Metacity works in terms of applications rather than windows. "
"The concept is a bit abstract, but in general an application-based setup is "
@@ -1027,8 +1027,8 @@ msgstr ""
"Ayrıca bu kipte odaklama amaçlı tıklamalar odaklamadan sonra bir de "
"uygulamaya geçilmez. Uygulama tabanlı kipin büyük bölümü henüz tamamlanmadı."
-#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:23
# tr
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:23
msgid "If true, trade off usability for less resource usage"
msgstr ""
"Eğer seçiliyse, daha az kaynak kullanımı için kullanılabilirliği azaltır"
@@ -1046,8 +1046,8 @@ msgstr "Çalışma fezasınıñ adı"
msgid "Number of workspaces"
msgstr "Çalışma fezalarınız sayısı"
-#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:27
# tr
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:27
msgid ""
"Number of workspaces. Must be more than zero, and has a fixed maximum to "
"prevent making the desktop unusable by accidentally asking for too many "
@@ -1061,8 +1061,8 @@ msgstr ""
msgid "Run a defined command"
msgstr "Belgilengen bir emirni çaptır"
-#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:29
# tr
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:29
msgid ""
"Set this to true to resize with the right button and show a menu with the "
"middle button while holding down the key given in \"mouse_button_modifier\"; "
@@ -1114,8 +1114,8 @@ msgstr ""
"tekrar doğru olarak ayarlaması gerektiğini ya da istenen \"hata\" ile "
"yaşamak zorunda olduğunu söylemelidir."
-#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:31
# tr
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:31
msgid ""
"Some applications disregard specifications in ways that result in window "
"manager misfeatures. This option puts Metacity in a rigorously correct mode, "
@@ -1132,8 +1132,8 @@ msgstr ""
msgid "System Bell is Audible"
msgstr "Sistem Zili Eşitilebilir"
-#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:33
# tr
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:33
msgid ""
"Tells Metacity how to implement the visual indication that the system bell "
"or another application 'bell' indicator has been rung. Currently there are "
@@ -1151,8 +1151,8 @@ msgstr ""
"zili\" için geçerli olan durum), güncel odaklanmış pencerenin başlık çubuğu "
"flaşlanır."
-#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:34
# tr
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:34
msgid ""
"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N keys define keybindings "
"that correspond to these commands. Pressing the keybinding for run_command_N "
@@ -1162,8 +1162,8 @@ msgstr ""
"karşılık gelen tuş bağlarını tanımlar. run_command_N için tuş bağına basınca "
"command_N çalışır."
-#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:35
# tr
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:35
msgid ""
"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot key defines a "
"keybinding which causes the command specified by this setting to be invoked."
@@ -1171,8 +1171,8 @@ msgstr ""
"/apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot anahtarı bu ayara "
"atanmış komutun çalıştırılması için gereken tuş bağını tanımlar."
-#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:36
# tr
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:36
msgid ""
"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot key "
"defines a keybinding which causes the command specified by this setting to "
@@ -1205,16 +1205,16 @@ msgstr "Bir çalışma fezasınıñ adı."
msgid "The screenshot command"
msgstr "Ekran körüntisi emri"
-#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:40
# tr
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:40
msgid ""
"The theme determines the appearance of window borders, titlebar, and so "
"forth."
msgstr ""
"Tema; pencere kenarları, başlık çubuğu gibi öğelerin görünümünü belirler."
-#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:41
# tr
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:41
msgid ""
"The time delay before raising a window if auto_raise is set to true. The "
"delay is given in thousandths of a second."
@@ -1222,8 +1222,8 @@ msgstr ""
"Pencereyi auto_raise ayarı seçiliyse yükseltmeden önceki gecikme. Bu gecikme "
"saniyenin binde biri cinsinden verilir."
-#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:42
# tr
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:42
msgid ""
"The window focus mode indicates how windows are activated. It has three "
"possible values; \"click\" means windows must be clicked in order to focus "
@@ -1241,8 +1241,8 @@ msgstr ""
msgid "The window screenshot command"
msgstr "Pencere ekran körüntisi emri"
-#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:44
# tr
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:44
msgid ""
"This option determines the effects of double-clicking on the title bar. "
"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
@@ -1261,8 +1261,8 @@ msgstr ""
"'menu' pencere menüsünü gösterir, 'lower' pencereyi diğerlerinin arkasına "
"koyar ve 'none' hiçbir şey yapmaz. "
-#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:45
# tr
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:45
msgid ""
"This option determines the effects of middle-clicking on the title bar. "
"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
@@ -1281,8 +1281,8 @@ msgstr ""
"'menu' pencere menüsünü gösterir, 'lower' pencereyi diğerlerinin arkasına "
"koyar ve 'none' hiçbir şey yapmaz. "
-#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:46
# tr
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:46
msgid ""
"This option determines the effects of right-clicking on the title bar. "
"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
@@ -1301,8 +1301,8 @@ msgstr ""
"'menu' pencere menüsünü gösterir, 'lower' pencereyi diğerlerinin arkasına "
"koyar ve 'none' hiçbir şey yapmaz. "
-#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:47
# tr
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:47
msgid ""
"This option provides additional control over how newly created windows get "
"focus. It has two possible values; \"smart\" applies the user's normal focus "
@@ -1314,8 +1314,8 @@ msgstr ""
"uygulanır ve \"strict\" uçbirimden başlatılan uygulamaların odaklanmaması "
"ile sonuçlanır."
-#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:48
# tr
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:48
msgid ""
"Turns on a visual indication when an application or the system issues a "
"'bell' or 'beep'; useful for the hard-of-hearing and for use in noisy "
@@ -1333,13 +1333,13 @@ msgstr "Pencere serlevalarında standart sistem urufatını qullan"
msgid "Visual Bell Type"
msgstr "Körsel Zil Türü"
-#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:51
# tr
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:51
msgid "Whether raising should be a side-effect of other user interactions"
msgstr "Yukarı çıkartmanın diğer kullanıcı etkileşimleri için yan etki olması"
-#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:52
# tr
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:52
msgid "Whether to resize with the right button"
msgstr "Sağ tuş ile en üste taşıma"
@@ -1440,10 +1440,10 @@ msgstr "_Kene Ölçülendir"
msgid "Move Titlebar On_screen"
msgstr "Serleva Çubuğını _Ekran Üzerine Taşı"
+# tr
#. separator
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:87 ../src/ui/menu.c:89
-# tr
msgid "Always on _Top"
msgstr "Er Zaman Ü_stte"
@@ -1535,23 +1535,23 @@ msgstr "Alt"
msgid "Meta"
msgstr "Meta"
+# tr
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the super key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../src/ui/metaaccellabel.c:128
-# tr
msgid "Super"
msgstr "Super"
+# tr
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the hyper key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../src/ui/metaaccellabel.c:134
-# tr
msgid "Hyper"
msgstr "Hyper"
@@ -1614,34 +1614,34 @@ msgstr "sol"
msgid "right"
msgstr "oñ"
-#: ../src/ui/theme.c:287
# tr
+#: ../src/ui/theme.c:287
msgid "frame geometry does not specify \"%s\" dimension"
msgstr "çerçeve geometrisi \"%s\" boyutunu tanımlamıyor"
-#: ../src/ui/theme.c:306
# tr
+#: ../src/ui/theme.c:306
msgid "frame geometry does not specify dimension \"%s\" for border \"%s\""
msgstr ""
"çerçeve geometrisi \"%s\" boyutunu \"%s\" pencere kenarı için tanımlamıyor"
-#: ../src/ui/theme.c:343
# tr
+#: ../src/ui/theme.c:343
msgid "Button aspect ratio %g is not reasonable"
msgstr "%g kabul edilebilir bir düğme en-boy oranı değil"
-#: ../src/ui/theme.c:355
# tr
+#: ../src/ui/theme.c:355
msgid "Frame geometry does not specify size of buttons"
msgstr "Çerçeve geometrisi düğmelerin boyutunu tanımlamıyor"
-#: ../src/ui/theme.c:1020
# tr
+#: ../src/ui/theme.c:1020
msgid "Gradients should have at least two colors"
msgstr "Renk geçişlerinde en az iki renk olmalı"
-#: ../src/ui/theme.c:1146
# tr
+#: ../src/ui/theme.c:1146
msgid ""
"GTK color specification must have the state in brackets, e.g. gtk:fg[NORMAL] "
"where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
@@ -1650,8 +1650,8 @@ msgstr ""
"örneğin, gtk:fg[NORMAL] belirtiminde NORMAL, durumu gösterir; \"%s\" "
"ayrıştırılamadı"
-#: ../src/ui/theme.c:1160
# tr
+#: ../src/ui/theme.c:1160
msgid ""
"GTK color specification must have a close bracket after the state, e.g. gtk:"
"fg[NORMAL] where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
@@ -1660,18 +1660,18 @@ msgstr ""
"örneğin, gtk:fg[NORMAL] belirtiminde NORMAL, durumu gösterir; \"%s\" "
"ayrıştırılamadı"
-#: ../src/ui/theme.c:1171
# tr
+#: ../src/ui/theme.c:1171
msgid "Did not understand state \"%s\" in color specification"
msgstr "Renk belirtimindeki \"%s\" durumu anlaşılamadı"
-#: ../src/ui/theme.c:1184
# tr
+#: ../src/ui/theme.c:1184
msgid "Did not understand color component \"%s\" in color specification"
msgstr "Renk belirtimindeki \"%s\" renk bileşeni anlaşılamadı"
-#: ../src/ui/theme.c:1214
# tr
+#: ../src/ui/theme.c:1214
msgid ""
"Blend format is \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" does not fit the "
"format"
@@ -1679,101 +1679,101 @@ msgstr ""
"Renk karışımının doğru biçimi \"blend/bg_color/fg_color/alpha\"dır; \"%s\" "
"bu biçime uymuyor"
-#: ../src/ui/theme.c:1225
# tr
+#: ../src/ui/theme.c:1225
msgid "Could not parse alpha value \"%s\" in blended color"
msgstr "Renk karışımındaki \"%s\" alfa değeri ayrıştırılamadı"
-#: ../src/ui/theme.c:1235
# tr
+#: ../src/ui/theme.c:1235
msgid "Alpha value \"%s\" in blended color is not between 0.0 and 1.0"
msgstr "Renk karışımının alfa değeri \"%s\", 0.0 ile 1.0 arasında değil"
-#: ../src/ui/theme.c:1282
# tr
+#: ../src/ui/theme.c:1282
msgid ""
"Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
msgstr ""
"Gölgelendirmenin doğru biçimi \"shade/bas_color/factor\"dır; \"%s\" bu "
"biçime uymuyor"
-#: ../src/ui/theme.c:1293
# tr
+#: ../src/ui/theme.c:1293
msgid "Could not parse shade factor \"%s\" in shaded color"
msgstr "Gölgeli rengin gölge katsayısı olan \"%s\" ayrıştırılamadı"
-#: ../src/ui/theme.c:1303
# tr
+#: ../src/ui/theme.c:1303
msgid "Shade factor \"%s\" in shaded color is negative"
msgstr "Gölgeli rengin gölge katsayısı olan \"%s\", negatif"
-#: ../src/ui/theme.c:1332
# tr
+#: ../src/ui/theme.c:1332
msgid "Could not parse color \"%s\""
msgstr "\"%s\" rengi ayrıştırılamadı"
-#: ../src/ui/theme.c:1582
# tr
+#: ../src/ui/theme.c:1582
msgid "Coordinate expression contains character '%s' which is not allowed"
msgstr "Kordinat ifadesi izin verilmeyen '%s' karakterini içeriyor"
-#: ../src/ui/theme.c:1609
# tr
+#: ../src/ui/theme.c:1609
msgid ""
"Coordinate expression contains floating point number '%s' which could not be "
"parsed"
msgstr ""
"Kordinat ifadesi '%s' gerçel sayısını içeriyor ve bu sayı ayrıştırılamıyor"
-#: ../src/ui/theme.c:1623
# tr
+#: ../src/ui/theme.c:1623
msgid "Coordinate expression contains integer '%s' which could not be parsed"
msgstr "Kordinat ifadesi ayrıştırılamayan '%s' tamsayısını içeriyor"
-#: ../src/ui/theme.c:1745
# tr
+#: ../src/ui/theme.c:1745
msgid ""
"Coordinate expression contained unknown operator at the start of this text: "
"\"%s\""
msgstr ""
"Kordinat ifadesi bu metnin başında bilinmeyen bir işleç içeriyor: \"%s\""
-#: ../src/ui/theme.c:1802
# tr
+#: ../src/ui/theme.c:1802
msgid "Coordinate expression was empty or not understood"
msgstr "Kordinat ifadesi boş ya da anlaşılamadı"
-#: ../src/ui/theme.c:1913 ../src/ui/theme.c:1923 ../src/ui/theme.c:1957
# tr
+#: ../src/ui/theme.c:1913 ../src/ui/theme.c:1923 ../src/ui/theme.c:1957
msgid "Coordinate expression results in division by zero"
msgstr "Kordinat ifadesi sıfıra bölümle sonuçlanıyor"
-#: ../src/ui/theme.c:1965
# tr
+#: ../src/ui/theme.c:1965
msgid ""
"Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
msgstr ""
"Kordinat ifadesi bir gerçel sayı üzerinde mod (kalan bulma) işlecini "
"kullanmaya çalıştı"
-#: ../src/ui/theme.c:2021
# tr
+#: ../src/ui/theme.c:2021
msgid ""
"Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
msgstr "Kordinat ifadesi işleneni beklenen \"%s\", işlecini içeriyor"
-#: ../src/ui/theme.c:2030
# tr
+#: ../src/ui/theme.c:2030
msgid "Coordinate expression had an operand where an operator was expected"
msgstr "Kordinat ifadesi işleci beklenen bir işlenen içeriyor"
-#: ../src/ui/theme.c:2038
# tr
+#: ../src/ui/theme.c:2038
msgid "Coordinate expression ended with an operator instead of an operand"
msgstr "Kordinat ifadesi bir işlenen yerine işleçle bitiyor"
-#: ../src/ui/theme.c:2048
# tr
+#: ../src/ui/theme.c:2048
msgid ""
"Coordinate expression has operator \"%c\" following operator \"%c\" with no "
"operand in between"
@@ -1781,29 +1781,29 @@ msgstr ""
"Kordinat ifadesi birbirlerinin izleyen ve aralarında işlenen olmayan \"%2$c"
"\" ve \"%1$c\" işleçlerini içeriyor"
-#: ../src/ui/theme.c:2195 ../src/ui/theme.c:2236
# tr
+#: ../src/ui/theme.c:2195 ../src/ui/theme.c:2236
msgid "Coordinate expression had unknown variable or constant \"%s\""
msgstr ""
"Kordinat ifadesi bilinmeyen bir değişken ya da sabit olan \"%s\" içeriyor"
-#: ../src/ui/theme.c:2290
# tr
+#: ../src/ui/theme.c:2290
msgid "Coordinate expression parser overflowed its buffer."
msgstr "Kordinat belirtim ayrıştırıcısı tamponundan taştı."
-#: ../src/ui/theme.c:2319
# tr
+#: ../src/ui/theme.c:2319
msgid "Coordinate expression had a close parenthesis with no open parenthesis"
msgstr "Kordinat ifadesi sol parantezi olmayan bir sağ parantez içeriyor"
-#: ../src/ui/theme.c:2383
# tr
+#: ../src/ui/theme.c:2383
msgid "Coordinate expression had an open parenthesis with no close parenthesis"
msgstr "Kordinat ifadesi sağ parantezi olmayan bir sol parantez içeriyor"
-#: ../src/ui/theme.c:2394
# tr
+#: ../src/ui/theme.c:2394
msgid "Coordinate expression doesn't seem to have any operators or operands"
msgstr "Kordinat ifadesi göründüğü kadarıyla ne işleç ne de işlenen içeriyor"
@@ -1825,8 +1825,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"<frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"er neyse\"/> eksik"
-#: ../src/ui/theme.c:4780
# tr
+#: ../src/ui/theme.c:4780
msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
msgstr "\"%s\" teması yüklenemedi: %s\n"
@@ -1843,86 +1843,86 @@ msgstr ""
"\"%2$s\" temasında \"%1$s\" pencere türü içün iç bir çerçive üslübi tayin "
"etilmegen, bir <window type=\"%3$s\" style_set=\"er neyse\"/> unsurı ekleñiz"
-#: ../src/ui/theme.c:5389 ../src/ui/theme.c:5451 ../src/ui/theme.c:5514
# tr
+#: ../src/ui/theme.c:5389 ../src/ui/theme.c:5451 ../src/ui/theme.c:5514
msgid ""
"User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
msgstr ""
"Kullanıcı tanımlı sabitler büyük harfle başlamalıdır; \"%s\" buna uymuyor"
-#: ../src/ui/theme.c:5397 ../src/ui/theme.c:5459 ../src/ui/theme.c:5522
# tr
+#: ../src/ui/theme.c:5397 ../src/ui/theme.c:5459 ../src/ui/theme.c:5522
msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
msgstr "\"%s\" sabit değeri zaten tanımlanmış"
+# tr
#. Translators: This means that an attribute which should have been found
#. * on an XML element was not in fact found.
#.
#: ../src/ui/theme-parser.c:202
-# tr
msgid "No \"%s\" attribute on element <%s>"
msgstr "<%2$s> öğesinde \"%1$s\" özniteliği yok"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:231 ../src/ui/theme-parser.c:249
# tr
+#: ../src/ui/theme-parser.c:231 ../src/ui/theme-parser.c:249
msgid "Line %d character %d: %s"
msgstr "Satır %d karakter %d: %s"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:413
# tr
+#: ../src/ui/theme-parser.c:413
msgid "Attribute \"%s\" repeated twice on the same <%s> element"
msgstr "\"%s\" özniteliği aynı <%s> öğesinde iki kez kullanılmış"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:437 ../src/ui/theme-parser.c:480
# tr
+#: ../src/ui/theme-parser.c:437 ../src/ui/theme-parser.c:480
msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
msgstr "\"%s\" özniteliği bu içerikte <%s> öğesi için geçersiz"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:522
# tr
+#: ../src/ui/theme-parser.c:522
msgid "Could not parse \"%s\" as an integer"
msgstr "\"%s\" bir tamsayı olarak ayrıştırılamadı"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:531 ../src/ui/theme-parser.c:586
# tr
+#: ../src/ui/theme-parser.c:531 ../src/ui/theme-parser.c:586
msgid "Did not understand trailing characters \"%s\" in string \"%s\""
msgstr "\"%2$s\" dizgisinin sonundaki \"%1$s\" karakterleri anlaşılmadı"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:541
# tr
+#: ../src/ui/theme-parser.c:541
msgid "Integer %ld must be positive"
msgstr "%ld tamsayısı pozitif olmalı"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:549
# tr
+#: ../src/ui/theme-parser.c:549
msgid "Integer %ld is too large, current max is %d"
msgstr "%ld tamsayısı çok büyük, şu anda üst sınır %d"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:577 ../src/ui/theme-parser.c:693
# tr
+#: ../src/ui/theme-parser.c:577 ../src/ui/theme-parser.c:693
msgid "Could not parse \"%s\" as a floating point number"
msgstr "\"%s\" bir gerçel sayı olarak ayrıştırılamadı"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:608 ../src/ui/theme-parser.c:636
# tr
+#: ../src/ui/theme-parser.c:608 ../src/ui/theme-parser.c:636
msgid "Boolean values must be \"true\" or \"false\" not \"%s\""
msgstr ""
"Mantıksal değerler ancak \"true\" (doğru) ya da \"false\" (yanlış) "
"değerlerini alabilir; \"%s\" olamaz"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:663
# tr
+#: ../src/ui/theme-parser.c:663
msgid "Angle must be between 0.0 and 360.0, was %g\n"
msgstr "Açı 0.0 ile 360.0 arasında olmalı, %g verilmiş\n"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:726
# tr
+#: ../src/ui/theme-parser.c:726
msgid "Alpha must be between 0.0 (invisible) and 1.0 (fully opaque), was %g\n"
msgstr ""
"Alfa 0.0 (görünmez) ile 1.0 (düz renk) arasında olmalıydı ama %g verilmiş\n"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:791
# tr
+#: ../src/ui/theme-parser.c:791
msgid ""
"Invalid title scale \"%s\" (must be one of xx-small,x-small,small,medium,"
"large,x-large,xx-large)\n"
@@ -1930,54 +1930,54 @@ msgstr ""
"Geçersiz öğe ölçüsü \"%s\" (şunlardan biri olmalıdır: xx-small,x-small,small,"
"medium,large,x-large,xx-large)\n"
+# tr
#: ../src/ui/theme-parser.c:936 ../src/ui/theme-parser.c:999
#: ../src/ui/theme-parser.c:1033 ../src/ui/theme-parser.c:1136
-# tr
msgid "<%s> name \"%s\" used a second time"
msgstr "<%s> adı \"%s\" ikinci kez kullanılmış"
+# tr
#: ../src/ui/theme-parser.c:948 ../src/ui/theme-parser.c:1045
#: ../src/ui/theme-parser.c:1148
-# tr
msgid "<%s> parent \"%s\" has not been defined"
msgstr "<%s> üst değeri \"%s\" tanımlanmamış"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1058
# tr
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1058
msgid "<%s> geometry \"%s\" has not been defined"
msgstr "<%s> geometrisi \"%s\" tanımlanmamış"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1071
# tr
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1071
msgid "<%s> must specify either a geometry or a parent that has a geometry"
msgstr "<%s>, ya bir geometri ya da geometrisi olan bir üst öğe belirtmeli"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1113
# tr
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1113
msgid "You must specify a background for an alpha value to be meaningful"
msgstr "Arkaplanı anlamlı olabilmesi için bir alfa değeri ile belirtmelisiniz"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1180
# tr
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1180
msgid "Unknown type \"%s\" on <%s> element"
msgstr "<%2$s> öğesinde bilinmeyen type \"%1$s\""
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1191
# tr
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1191
msgid "Unknown style_set \"%s\" on <%s> element"
msgstr "<%2$s> öğesinde bilinmeyen style_set \"%1$s\""
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1199
# tr
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1199
msgid "Window type \"%s\" has already been assigned a style set"
msgstr "\"%s\" pencere türünün önceden atanmış bir biçem kümesi var"
+# tr
#: ../src/ui/theme-parser.c:1229 ../src/ui/theme-parser.c:1293
#: ../src/ui/theme-parser.c:1519 ../src/ui/theme-parser.c:2740
#: ../src/ui/theme-parser.c:2786 ../src/ui/theme-parser.c:2934
#: ../src/ui/theme-parser.c:3126 ../src/ui/theme-parser.c:3164
#: ../src/ui/theme-parser.c:3202 ../src/ui/theme-parser.c:3240
-# tr
msgid "Element <%s> is not allowed below <%s>"
msgstr "<%s> öğesi <%s> altında kullanılamaz"
@@ -1990,56 +1990,56 @@ msgstr ""
"Dögmeler içün em \"button_width\"/\"button_height\" (en-boy) em de "
"\"aspect_ratio\" belirtilalmaz"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1366
# tr
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1366
msgid "Distance \"%s\" is unknown"
msgstr "\"%s\" uzaklığı bilinmiyor"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1411
# tr
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1411
msgid "Aspect ratio \"%s\" is unknown"
msgstr "\"%s\" en-boy oranı bilinmiyor"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1473
# tr
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1473
msgid "Border \"%s\" is unknown"
msgstr "\"%s\" pencere kenarı bilinmiyor"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1784
# tr
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1784
msgid "No \"start_angle\" or \"from\" attribute on element <%s>"
msgstr ""
"<%s> öğesinde \"start_angle\" (başlama açısı) ya da \"from\" özniteliği yok"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1791
# tr
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1791
msgid "No \"extent_angle\" or \"to\" attribute on element <%s>"
msgstr ""
"<%s> öğesinde \"extent_angle\" (genişletme açısı) ya da \"to\" özniteliği yok"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2031
# tr
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2031
msgid "Did not understand value \"%s\" for type of gradient"
msgstr "Renk geçişi türü olarak verilen \"%s\" değeri anlaşılamadı"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2109 ../src/ui/theme-parser.c:2484
# tr
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2109 ../src/ui/theme-parser.c:2484
msgid "Did not understand fill type \"%s\" for <%s> element"
msgstr "<%2$s> öğesinin doldurma türü \"%1$s\" anlaşılamadı"
+# tr
#: ../src/ui/theme-parser.c:2276 ../src/ui/theme-parser.c:2359
#: ../src/ui/theme-parser.c:2422
-# tr
msgid "Did not understand state \"%s\" for <%s> element"
msgstr "<%2$s> öğesi için \"%1$s\" durumu anlaşılamadı"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2286 ../src/ui/theme-parser.c:2369
# tr
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2286 ../src/ui/theme-parser.c:2369
msgid "Did not understand shadow \"%s\" for <%s> element"
msgstr "<%2$s> öğesi için \"%1$s\" gölgesi anlaşılamadı"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2296
# tr
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2296
msgid "Did not understand arrow \"%s\" for <%s> element"
msgstr "<%2$s> öğesi için \"%1$s\" oku anlaşılamadı"
@@ -2047,18 +2047,18 @@ msgstr "<%2$s> öğesi için \"%1$s\" oku anlaşılamadı"
msgid "No <draw_ops> called \"%s\" has been defined"
msgstr "\"%s\" adında <draw_ops> belgilenmegendir"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2608 ../src/ui/theme-parser.c:2704
# tr
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2608 ../src/ui/theme-parser.c:2704
msgid "Including draw_ops \"%s\" here would create a circular reference"
msgstr "Burada \"%s\" draw_ops'unu içermek çevrimsel gönderime yol açar"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2819
# tr
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2819
msgid "Unknown position \"%s\" for frame piece"
msgstr "Çerçeve parçası için bilinmeyen konum \"%s\""
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2827
# tr
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2827
msgid "Frame style already has a piece at position %s"
msgstr "Çerçeve biçeminin %s konumunda zaten bir parça var"
@@ -2066,48 +2066,48 @@ msgstr "Çerçeve biçeminin %s konumunda zaten bir parça var"
msgid "No <draw_ops> with the name \"%s\" has been defined"
msgstr "\"%s\" adı ile <draw_ops> belgilenmegendir"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2873
# tr
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2873
msgid "Unknown function \"%s\" for button"
msgstr "Düğme için geçersiz işlev \"%s\""
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2882
# tr
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2882
msgid "Button function \"%s\" does not exist in this version (%d, need %d)"
msgstr "Düğme işlevi \"%s\" bu sürümde mevcut değil (%d, gereken %d)"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2894
# tr
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2894
msgid "Unknown state \"%s\" for button"
msgstr "Düğme için geçersiz durum \"%s\""
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2902
# tr
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2902
msgid "Frame style already has a button for function %s state %s"
msgstr "Çerçeve biçeminde %s işlevi, %s durumu için zaten bir düğme var"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2973
# tr
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2973
msgid "\"%s\" is not a valid value for focus attribute"
msgstr "\"%s\", odak özniteliği için geçerli bir değer değil"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2982
# tr
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2982
msgid "\"%s\" is not a valid value for state attribute"
msgstr "\"%s\", durum özniteliği için geçerli bir değer değil"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2992
# tr
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2992
msgid "A style called \"%s\" has not been defined"
msgstr "\"%s\" adlı bir biçem tanımlanmamış"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3013 ../src/ui/theme-parser.c:3036
# tr
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3013 ../src/ui/theme-parser.c:3036
msgid "\"%s\" is not a valid value for resize attribute"
msgstr "\"%s\", yeniden boyutlandırma özniteliği için geçerli bir değer değil"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3047
# tr
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3047
msgid ""
"Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized/shaded "
"states"
@@ -2115,26 +2115,26 @@ msgstr ""
"<%s> öğesinin büyütülmüş/toplanmış durumlarında \"resize\" özniteliği "
"bulunmamalı"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3061
# tr
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3061
msgid ""
"Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized states"
msgstr ""
"<%s> öğesinin büyütülmüş durumlarında \"resize\" özniteliği bulunmamalı"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3075 ../src/ui/theme-parser.c:3097
# tr
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3075 ../src/ui/theme-parser.c:3097
msgid "Style has already been specified for state %s resize %s focus %s"
msgstr ""
"%s durumu, %s yeniden boyutlandırma, %s odak için biçem zaten belirtilmiş"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3086 ../src/ui/theme-parser.c:3108
# tr
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3086 ../src/ui/theme-parser.c:3108
msgid "Style has already been specified for state %s focus %s"
msgstr "%s durumu, odak %s için biçem zaten belirtilmiş"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3147
# tr
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3147
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <piece> element (theme specified a draw_ops "
"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
@@ -2142,8 +2142,8 @@ msgstr ""
"Bir <piece> öğesi içinde iki draw_ops olamaz (tema, ya bir draw_ops "
"özniteliğiyle bir <draw_ops> öğesi, ya da iki öğe belirtmiş)"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3185
# tr
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3185
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <button> element (theme specified a draw_ops "
"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
@@ -2151,8 +2151,8 @@ msgstr ""
"Bir <button> öğesi içinde iki draw_ops olamaz (tema, ya bir draw_ops "
"özniteliğiyle bir <draw_ops> öğesi, ya da iki öğe belirtmiş)"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3223
# tr
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3223
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <menu_icon> element (theme specified a "
"draw_ops attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
@@ -2160,38 +2160,38 @@ msgstr ""
"Bir <menu_icon> öğesi içinde iki draw_ops olamaz (tema, ya bir draw_ops "
"özniteliğiyle bir <draw_ops> öğesi, ya da iki öğe belirtmiş)"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3271
# tr
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3271
msgid "Outermost element in theme must be <metacity_theme> not <%s>"
msgstr "Temanın en dış öğesi <%s> değil <metacity_theme> olmalıdır"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3291
# tr
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3291
msgid ""
"Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
msgstr ""
"name/author/date/description öğelerinin içinde <%s> öğesi bulunmamalıdır"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3296
# tr
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3296
msgid "Element <%s> is not allowed inside a <constant> element"
msgstr "<constant> öğesinin içinde <%s> öğesi bulunmamalıdır"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3308
# tr
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3308
msgid ""
"Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
msgstr ""
"distance/border/aspect_ratio öğelerinin içinde <%s> öğesi bulunmamalıdır"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3330
# tr
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3330
msgid "Element <%s> is not allowed inside a draw operation element"
msgstr "draw operation öğesinin içinde <%s> öğesi bulunmamalıdır"
+# tr
#: ../src/ui/theme-parser.c:3340 ../src/ui/theme-parser.c:3370
#: ../src/ui/theme-parser.c:3375 ../src/ui/theme-parser.c:3380
-# tr
msgid "Element <%s> is not allowed inside a <%s> element"
msgstr "<%2$s> öğesinin içinde <%1$s> öğesi bulunmamalıdır"
@@ -2203,85 +2203,85 @@ msgstr "Çerçive parçası içün draw_ops temin etilmegen"
msgid "No draw_ops provided for button"
msgstr "Dögme içün draw_ops temin etilmegen"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3669
# tr
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3669
msgid "No text is allowed inside element <%s>"
msgstr "<%s> öğesinin içinde metin bulunmamalıdır"
+# tr
#: ../src/ui/theme-parser.c:3724 ../src/ui/theme-parser.c:3736
#: ../src/ui/theme-parser.c:3748 ../src/ui/theme-parser.c:3760
#: ../src/ui/theme-parser.c:3772
-# tr
msgid "<%s> specified twice for this theme"
msgstr "Bu temada <%s> iki kez belirtilmiş"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:4040
# tr
+#: ../src/ui/theme-parser.c:4040
msgid "Failed to find a valid file for theme %s\n"
msgstr "Tema %s için geçerli bir dosya bulunamadı\n"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:4096
# tr
+#: ../src/ui/theme-parser.c:4096
msgid "Theme file %s did not contain a root <metacity_theme> element"
msgstr "Tema dosyası %s, kök <metacity_theme> öğesi içermiyor"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:75
# tr
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:75
msgid "/_Windows"
msgstr "/_Pencereler"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:76
# tr
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:76
msgid "/Windows/tearoff"
msgstr "/Pencereler/kes"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:77
# tr
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:77
msgid "/Windows/_Dialog"
msgstr "/Pencereler/_İletişim pencereleri"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:78
# tr
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:78
msgid "/Windows/_Modal dialog"
msgstr "/Pencereler/_Düz iletişim pencereleri"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:79
# tr
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:79
msgid "/Windows/_Utility"
msgstr "/Pencereler/_Araçlar"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:80
# tr
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:80
msgid "/Windows/_Splashscreen"
msgstr "/Pencereler/_Başlangıç görüntüsü"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:81
# tr
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:81
msgid "/Windows/_Top dock"
msgstr "/Pencereler/_Üste sabitle"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:82
# tr
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:82
msgid "/Windows/_Bottom dock"
msgstr "/Pencereler/_Alta sabitle"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:83
# tr
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:83
msgid "/Windows/_Left dock"
msgstr "/Pencereler/_Sola sabitle"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:84
# tr
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:84
msgid "/Windows/_Right dock"
msgstr "/Pencereler/S_ağa sabitle"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:85
# tr
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:85
msgid "/Windows/_All docks"
msgstr "/Pencereler/_Tüm sabitlemeler"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:86
# tr
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:86
msgid "/Windows/Des_ktop"
msgstr "/Pencereler/_Masaüstü"
@@ -2289,18 +2289,18 @@ msgstr "/Pencereler/_Masaüstü"
msgid "Open another one of these windows"
msgstr "Bu pencerelerden bir dane daa aç"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:143
# tr
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:143
msgid "This is a demo button with an 'open' icon"
msgstr "Bu 'aç' simgesi olan gösterim düğmesidir"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:150
# tr
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:150
msgid "This is a demo button with a 'quit' icon"
msgstr "Bu 'çık' simgesi olan gösterim düğmesidir"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:243
# tr
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:243
msgid "This is a sample message in a sample dialog"
msgstr "Bu örnek iletişim penceresi için örnek bir iletidir"
@@ -2308,8 +2308,8 @@ msgstr "Bu örnek iletişim penceresi için örnek bir iletidir"
msgid "Fake menu item %d\n"
msgstr "Sahte menü unsurı %d\n"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:360
# tr
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:360
msgid "Border-only window"
msgstr "Sadece kenarı olan pencere"
@@ -2325,18 +2325,18 @@ msgstr "Normal Uyğulama Penceresi"
msgid "Dialog Box"
msgstr "Dialog Qutusı"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:387
# tr
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:387
msgid "Modal Dialog Box"
msgstr "Yardımcı İletişim Kutusu"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:391
# tr
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:391
msgid "Utility Palette"
msgstr "Araç Paleti"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:395
# tr
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:395
msgid "Torn-off Menu"
msgstr "Kesilebilir Menü"
@@ -2344,28 +2344,28 @@ msgstr "Kesilebilir Menü"
msgid "Border"
msgstr "Sıñır"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:727
# tr
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:727
msgid "Button layout test %d"
msgstr "Düğme düzeni testi %d"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:756
# tr
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:756
msgid "%g milliseconds to draw one window frame"
msgstr "bir pencere çerçevesi çizmek için %g milisaniye"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:799
# tr
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:799
msgid "Usage: metacity-theme-viewer [THEMENAME]\n"
msgstr "Kullanım: metacity-theme-viewer [TEMAİSMİ]\n"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:806
# tr
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:806
msgid "Error loading theme: %s\n"
msgstr "Tema yüklenirken hata: %s\n"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:812
# tr
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:812
msgid "Loaded theme \"%s\" in %g seconds\n"
msgstr "\"%s\" teması %g saniye içerisinde yüklendi\n"
@@ -2385,8 +2385,8 @@ msgstr "Büyük Serleva Urufatı"
msgid "Button Layouts"
msgstr "Dögme Tizilimleri"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:875
# tr
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:875
msgid "Benchmark"
msgstr "Karşılaştırma"
@@ -2394,8 +2394,8 @@ msgstr "Karşılaştırma"
msgid "Window Title Goes Here"
msgstr "Pencere Serlevası Mında Barır"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:1026
# tr
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:1026
msgid ""
"Drew %d frames in %g client-side seconds (%g milliseconds per frame) and %g "
"seconds wall clock time including X server resources (%g milliseconds per "
@@ -2405,13 +2405,13 @@ msgstr ""
"sunucu kaynaları ile saat saniyesi olarak %g saniye (%g milisaniye başına "
"çerçeve) içinde çizildi.\n"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:1245
# tr
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:1245
msgid "position expression test returned TRUE but set error"
msgstr "konum ifadesi testi TRUE olarak döndü ama hata belirtti"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:1247
# tr
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:1247
msgid "position expression test returned FALSE but didn't set error"
msgstr "konum ifadesi testi FALSE olarak döndü ama hata belirtmedi"
@@ -2419,28 +2419,28 @@ msgstr "konum ifadesi testi FALSE olarak döndü ama hata belirtmedi"
msgid "Error was expected but none given"
msgstr "Hata beklendi ancaq iç biri berilmedi"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:1253
# tr
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:1253
msgid "Error %d was expected but %d given"
msgstr "Hata %d beklendi ancak %d verildi"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:1259
# tr
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:1259
msgid "Error not expected but one was returned: %s"
msgstr "Hata beklenmedi ancak bir hata görüldü: %s"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:1263
# tr
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:1263
msgid "x value was %d, %d was expected"
msgstr "x değeri %d, fakat beklenen değer %d"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:1266
# tr
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:1266
msgid "y value was %d, %d was expected"
msgstr "y değeri %d, fakat beklenen değer %d"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:1331
# tr
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:1331
msgid "%d coordinate expressions parsed in %g seconds (%g seconds average)\n"
msgstr ""
"%d kordinat ifadesi %g saniye içinde ayrıştırıldı (%g saniye ortalama ile)\n"