summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/uk.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/uk.po')
-rw-r--r--po/uk.po1889
1 files changed, 1430 insertions, 459 deletions
diff --git a/po/uk.po b/po/uk.po
index 2e21503..4499084 100644
--- a/po/uk.po
+++ b/po/uk.po
@@ -4,7 +4,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity\n"
-"POT-Creation-Date: 2003-02-05 10:07+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2003-03-26 21:27-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2003-02-05 03:08--500\n"
"Last-Translator: Yuriy Syrota <yuri@renome.rovno.ua>\n"
"Language-Team: Ukrainian <uk@li.org>\n"
@@ -17,24 +17,19 @@ msgstr ""
msgid "Usage: %s\n"
msgstr "Використання: %s\n"
-#: src/tools/metacity-message.c:174
-#: src/util.c:128
+#: src/tools/metacity-message.c:174 src/util.c:128
msgid "Metacity was compiled without support for verbose mode\n"
-msgstr "\"Метасіті\" було скомпільовано без підтримки режиму докладних повідомлень\n"
+msgstr ""
+"\"Метасіті\" було скомпільовано без підтримки режиму докладних повідомлень\n"
-#: src/delete.c:60
-#: src/delete.c:87
-#: src/metacity-dialog.c:46
+#: src/delete.c:60 src/delete.c:87 src/metacity-dialog.c:46
#: src/theme-parser.c:467
#, c-format
msgid "Could not parse \"%s\" as an integer"
msgstr "Не вдалось проаналізувати як ціле \"%s\""
-#: src/delete.c:67
-#: src/delete.c:94
-#: src/metacity-dialog.c:53
-#: src/theme-parser.c:476
-#: src/theme-parser.c:530
+#: src/delete.c:67 src/delete.c:94 src/metacity-dialog.c:53
+#: src/theme-parser.c:476 src/theme-parser.c:530
#, c-format
msgid "Did not understand trailing characters \"%s\" in string \"%s\""
msgstr "Не вдалось розпізнати останні символи \"%s\" у рядку \"%s\""
@@ -51,7 +46,8 @@ msgstr "Помилка при зчитуванні з діалогового п
#: src/delete.c:331
#, c-format
-msgid "Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
+msgid ""
+"Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
msgstr "Помилка при відкриванні діалогу закриття програми: %s\n"
#: src/delete.c:429
@@ -59,7 +55,7 @@ msgstr "Помилка при відкриванні діалогу закрит
msgid "Failed to get hostname: %s\n"
msgstr "Збій при отриманні назви комп'ютера: %s\n"
-#: src/display.c:283
+#: src/display.c:286
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
msgstr "Не вдалось відкрити дисплей X Window System \"%s\"\n"
@@ -100,24 +96,34 @@ msgstr "Максимізувати вікно"
msgid "Unmaximize Window"
msgstr "Демаксимізувати вікно"
-#: src/keybindings.c:910
+#: src/keybindings.c:973
#, c-format
-msgid "Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a binding\n"
-msgstr "Якась програма вже використовує клавішу %s з модифікатором %x в якості прив'язки\n"
+msgid ""
+"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
+"binding\n"
+msgstr ""
+"Якась програма вже використовує клавішу %s з модифікатором %x в якості "
+"прив'язки\n"
-#: src/keybindings.c:2317
+#: src/keybindings.c:2393
#, c-format
msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
-msgstr "Помилка при відкриванні діалогу виводу повідомлення про помилку у команді: %s\n"
+msgstr ""
+"Помилка при відкриванні діалогу виводу повідомлення про помилку у команді: %"
+"s\n"
-#: src/keybindings.c:2348
+#: src/keybindings.c:2424
#, c-format
msgid "No command %d has been defined.\n"
msgstr "Команду %d не визначено.\n"
#: src/main.c:64
-msgid "metacity [--sm-disable] [--sm-client-id=ID] [--sm-save-file=FILENAME] [--display=DISPLAY] [--replace] [--version]\n"
-msgstr "metacity [--sm-disable] [--sm-client-id=ІДЕНТИФІКАТОР] [--sm-save-file=ФАЙЛ] [--display=ДИСПЛЕЙ] [--replace] [--version]\n"
+msgid ""
+"metacity [--sm-disable] [--sm-client-id=ID] [--sm-save-file=FILENAME] [--"
+"display=DISPLAY] [--replace] [--version]\n"
+msgstr ""
+"metacity [--sm-disable] [--sm-client-id=ІДЕНТИФІКАТОР] [--sm-save-file=ФАЙЛ] "
+"[--display=ДИСПЛЕЙ] [--replace] [--version]\n"
#: src/main.c:71
#, c-format
@@ -125,19 +131,25 @@ msgid ""
"metacity %s\n"
"Copyright (C) 2001-2002 Havoc Pennington, Red Hat, Inc., and others\n"
"This is free software; see the source for copying conditions.\n"
-"There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
+"There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A "
+"PARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
"metacity %s\n"
"Copyright (C) 2001-2002 Havoc Pennington, Red Hat, Inc., and others\n"
-"Це - вільне програмне забезпечення; умови копіювання дивіться у тестах програми.\n"
-"Не надається НІЯКИХ гарантій; навіть ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ чи ВІДПОВІДНОСТІ ПЕВНІЙ МЕТІ.\n"
+"Це - вільне програмне забезпечення; умови копіювання дивіться у тестах "
+"програми.\n"
+"Не надається НІЯКИХ гарантій; навіть ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ чи "
+"ВІДПОВІДНОСТІ ПЕВНІЙ МЕТІ.\n"
-#: src/main.c:326
+#: src/main.c:345
#, c-format
-msgid "Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes."
-msgstr "Неможливо знайти тему! Перевірте чи існує %s та чи він містить прийнятну тему."
+msgid ""
+"Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes."
+msgstr ""
+"Неможливо знайти тему! Перевірте чи існує %s та чи він містить прийнятну "
+"тему."
-#: src/main.c:374
+#: src/main.c:393
#, c-format
msgid "Failed to restart: %s\n"
msgstr "Збій перезапуску: %s\n"
@@ -184,8 +196,7 @@ msgstr "Помістити на _всі робочі місця"
msgid "Only on _This Workspace"
msgstr "Лише на _цьому робочому місці"
-#: src/menu.c:152
-#: src/prefs.c:1778
+#: src/menu.c:152 src/prefs.c:1814
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Робоче місце %d"
@@ -323,14 +334,20 @@ msgid "Class"
msgstr "Клас"
#: src/metacity-dialog.c:224
-msgid "These windows do not support \"save current setup\" and will have to be restarted manually next time you log in."
-msgstr "Ці вікна не підтримують \"збереження поточних параметрів\", при наступному входженні їх треба запустити власноруч."
+msgid ""
+"These windows do not support \"save current setup\" and will have to be "
+"restarted manually next time you log in."
+msgstr ""
+"Ці вікна не підтримують \"збереження поточних параметрів\", при наступному "
+"входженні їх треба запустити власноруч."
#: src/metacity-dialog.c:276
#, c-format
-msgid "There was an error running \"%s\":\n"
+msgid ""
+"There was an error running \"%s\":\n"
"%s."
-msgstr "Виникла помила під час запуску \"%s\":\n"
+msgstr ""
+"Виникла помила під час запуску \"%s\":\n"
"%s."
#: src/metacity.desktop.in.h:1
@@ -342,8 +359,20 @@ msgid "(Not implemented) Navigation works in terms of applications not windows"
msgstr "(Не реалізовано) Навігація працює лише по програмам, а не по вікнам"
#: src/metacity.schemas.in.h:2
-msgid "A font description string describing a font for window titlebars. The size from the description will only be used if the titlebar_font_size option is set to 0, however. Also, this option is disabled if the titlebar_uses_desktop_font option is set to true. By default, titlebar_font is unset, causing Metacity to fall back to the desktop font even if titlebar_uses_desktop_font is false."
-msgstr "Рядок опису шрифту для заголовку вікна. Розмір з опису буде використано лише коли параметр titlebar_font_size встановлено у 0. Цей параметр також вимкнений параметр titlebar_uses_desktop_font встановлено у значення Істина(true). Зазвичай параметр titlebar_font не встановлено, що змушує Метасіті повертатися до шрифту стільниці навіть коли значення titlebar_uses_desktop_font встановлено у Хибність(false)."
+msgid ""
+"A font description string describing a font for window titlebars. The size "
+"from the description will only be used if the titlebar_font_size option is "
+"set to 0, however. Also, this option is disabled if the "
+"titlebar_uses_desktop_font option is set to true. By default, titlebar_font "
+"is unset, causing Metacity to fall back to the desktop font even if "
+"titlebar_uses_desktop_font is false."
+msgstr ""
+"Рядок опису шрифту для заголовку вікна. Розмір з опису буде використано лише "
+"коли параметр titlebar_font_size встановлено у 0. Цей параметр також "
+"вимкнений параметр titlebar_uses_desktop_font встановлено у значення Істина"
+"(true). Зазвичай параметр titlebar_font не встановлено, що змушує Метасіті "
+"повертатися до шрифту стільниці навіть коли значення "
+"titlebar_uses_desktop_font встановлено у Хибність(false)."
#: src/metacity.schemas.in.h:3
msgid "Action on title bar double-click"
@@ -358,16 +387,35 @@ msgid "Arrangement of buttons on the titlebar"
msgstr "Вирівнювання кнопок у заголовку вікна."
#: src/metacity.schemas.in.h:6
-msgid "Arrangement of buttons on the titlebar. The value should be a string, such as \"menu:minimize,maximize,close\"; the colon separates the left corner of the window from the right corner, and the button names are comma-separated. Duplicate buttons are not allowed. Unknown button names are silently ignored so that buttons can be added in future metacity versions without breaking older versions."
-msgstr "Вирівнювання кнопок у заголовку вікна. Значення має бути рядком, наприклад \"menu:minimize,maximize,close\"; де двокрапка відокремлює лівий кут вікна від правого, а назви кнопок розділяються комами. Дублікати кнопок не дозволяються. Невідомі назви кнопок просто ігноруються, таким чином можна додавати кнопки з майбутніх версій Метасіті без впливу на старі версії."
+msgid ""
+"Arrangement of buttons on the titlebar. The value should be a string, such "
+"as \"menu:minimize,maximize,close\"; the colon separates the left corner of "
+"the window from the right corner, and the button names are comma-separated. "
+"Duplicate buttons are not allowed. Unknown button names are silently ignored "
+"so that buttons can be added in future metacity versions without breaking "
+"older versions."
+msgstr ""
+"Вирівнювання кнопок у заголовку вікна. Значення має бути рядком, наприклад "
+"\"menu:minimize,maximize,close\"; де двокрапка відокремлює лівий кут вікна "
+"від правого, а назви кнопок розділяються комами. Дублікати кнопок не "
+"дозволяються. Невідомі назви кнопок просто ігноруються, таким чином можна "
+"додавати кнопки з майбутніх версій Метасіті без впливу на старі версії."
#: src/metacity.schemas.in.h:7
msgid "Automatically raises the focused window"
msgstr "Автоматично піднімати вікно з фокусом вводу"
#: src/metacity.schemas.in.h:8
-msgid "Clicking a window while holding down this modifier key will move the window (left click), resize the window (middle click), or show the window menu (right click). Modifier is expressed as \"&lt;Alt&gt;\" or \"&lt;Super&gt;\" for example."
-msgstr "Клацання кнопкою миші по вікну з утриманням натиснутою клавіші-модифікатора призведе до пересування вікна(лівою кнопкою), зміни розмірів (середньою кнопкою), або показу меню вікна (правою кнопкою). Модифікатор записується наприклад так \"&lt;Alt&gt;\" or \"&lt;Super&gt;\""
+msgid ""
+"Clicking a window while holding down this modifier key will move the window "
+"(left click), resize the window (middle click), or show the window menu "
+"(right click). Modifier is expressed as \"&lt;Alt&gt;\" or \"&lt;Super&gt;\" "
+"for example."
+msgstr ""
+"Клацання кнопкою миші по вікну з утриманням натиснутою клавіші-модифікатора "
+"призведе до пересування вікна(лівою кнопкою), зміни розмірів (середньою "
+"кнопкою), або показу меню вікна (правою кнопкою). Модифікатор записується "
+"наприклад так \"&lt;Alt&gt;\" or \"&lt;Super&gt;\""
#: src/metacity.schemas.in.h:9
msgid "Close a window"
@@ -386,12 +434,15 @@ msgid "Delay in milliseconds for the auto raise option"
msgstr "Затримка у мілісекундах для параметра автоматичного піднімання вікна"
#: src/metacity.schemas.in.h:13
-msgid "Determines whether applications or the system can generate audible 'beeps'; may be used in conjunction with 'visual bell' to allow silent 'beeps'."
+msgid ""
+"Determines whether applications or the system can generate audible 'beeps'; "
+"may be used in conjunction with 'visual bell' to allow silent 'beeps'."
msgstr ""
#: src/metacity.schemas.in.h:14
msgid "Disable misfeatures that are required by old or broken applications"
-msgstr "Вимкнути неправильні функції, що потрібні лише старим поламаним програмам"
+msgstr ""
+"Вимкнути неправильні функції, що потрібні лише старим поламаним програмам"
#: src/metacity.schemas.in.h:15
msgid "Enable Visual Bell"
@@ -402,16 +453,44 @@ msgid "Hide all windows and focus desktop"
msgstr "Приховувати всі вікна та активувати робочу стільницю"
#: src/metacity.schemas.in.h:17
-msgid "If true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then the focused window will be automatically raised after a delay (the delay is specified by the auto_raise_delay key)."
-msgstr "Якщо встановлено, та для режиму передачі фокусу вибрано або \"за вказівником\", або \"миша\" тоді вікно з фокусом буде автоматично піднято після затримки (затримка визначається параметром auto_raise_delay key)."
+msgid ""
+"If true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then the "
+"focused window will be automatically raised after a delay (the delay is "
+"specified by the auto_raise_delay key)."
+msgstr ""
+"Якщо встановлено, та для режиму передачі фокусу вибрано або \"за вказівником"
+"\", або \"миша\" тоді вікно з фокусом буде автоматично піднято після "
+"затримки (затримка визначається параметром auto_raise_delay key)."
#: src/metacity.schemas.in.h:18
-msgid "If true, ignore the titlebar_font option, and use the standard application font for window titles."
-msgstr "Якщо встановлено, параметр titlebar_font ігнорується, та використовується стандартний шрифт для заголовків вікон."
+msgid ""
+"If true, ignore the titlebar_font option, and use the standard application "
+"font for window titles."
+msgstr ""
+"Якщо встановлено, параметр titlebar_font ігнорується, та використовується "
+"стандартний шрифт для заголовків вікон."
#: src/metacity.schemas.in.h:19
-msgid "If true, then Metacity works in terms of applications rather than windows. The concept is a bit abstract, but in general an application-based setup is more like the Mac and less like Windows. When you focus a window in application-based mode, all the windows in the application will be raised. Also, in application-based mode, focus clicks are not passed through to windows in other applications. The existence of this setting is somewhat questionable. But it's better than having settings for all the specific details of application-based vs. window-based, e.g. whether to pass through clicks. Also, application-based mode is largely unimplemented at the moment."
-msgstr "Якщо встановлено, Метасіті працює лише з програмами, а не з вікнами. Концепція трошки абстрактна, але в цілому робота з додатками більше схожа до Mac та менше на Windows. При активації вікна у режимі роботи з додатками, піднімаються всі вікна цього додатку. Крім того, в режимі роботи з додатками, клацання мишею не передається вікнам інших додатків. Раціональність такого параметра сумнівна, але це краще ніж описувати у параметрах всі відмінності режиму роботи з додатками від режиму роботи з вікнами (наприклад, чи передавати клацання мишею). Крім того, реалізація режиму роботи з додатками здебільшого ще не завершена."
+msgid ""
+"If true, then Metacity works in terms of applications rather than windows. "
+"The concept is a bit abstract, but in general an application-based setup is "
+"more like the Mac and less like Windows. When you focus a window in "
+"application-based mode, all the windows in the application will be raised. "
+"Also, in application-based mode, focus clicks are not passed through to "
+"windows in other applications. The existence of this setting is somewhat "
+"questionable. But it's better than having settings for all the specific "
+"details of application-based vs. window-based, e.g. whether to pass through "
+"clicks. Also, application-based mode is largely unimplemented at the moment."
+msgstr ""
+"Якщо встановлено, Метасіті працює лише з програмами, а не з вікнами. "
+"Концепція трошки абстрактна, але в цілому робота з додатками більше схожа до "
+"Mac та менше на Windows. При активації вікна у режимі роботи з додатками, "
+"піднімаються всі вікна цього додатку. Крім того, в режимі роботи з "
+"додатками, клацання мишею не передається вікнам інших додатків. "
+"Раціональність такого параметра сумнівна, але це краще ніж описувати у "
+"параметрах всі відмінності режиму роботи з додатками від режиму роботи з "
+"вікнами (наприклад, чи передавати клацання мишею). Крім того, реалізація "
+"режиму роботи з додатками здебільшого ще не завершена."
#: src/metacity.schemas.in.h:20
msgid "Lower window below other windows"
@@ -443,11 +522,14 @@ msgstr "Перенести вікно"
#: src/metacity.schemas.in.h:27
msgid "Move backward between panels and the desktop immediately"
-msgstr "Негайний перехід у зворотному напрямку між панелями та робочою стільницею"
+msgstr ""
+"Негайний перехід у зворотному напрямку між панелями та робочою стільницею"
#: src/metacity.schemas.in.h:28
msgid "Move backwards between panels and the desktop with popup"
-msgstr "Перехід у зворотному напрямку між панелями та робочою стільницею з появою меню"
+msgstr ""
+"Перехід у зворотному напрямку між панелями та робочою стільницею з появою "
+"меню"
#: src/metacity.schemas.in.h:29
msgid "Move backwards between windows immediately"
@@ -546,8 +628,14 @@ msgid "Number of workspaces"
msgstr "Кількість робочих областей"
#: src/metacity.schemas.in.h:53
-msgid "Number of workspaces. Must be more than zero, and has a fixed maximum (to prevent accidentally destroying your desktop by asking for 34 million workspaces)."
-msgstr "Кількість робочих місць. Повинно бути більшим за нуль, та має визначений максимум (щоб упередити руйнування робочої стільниці кількістю робочих місць у 34 мільйони)."
+msgid ""
+"Number of workspaces. Must be more than zero, and has a fixed maximum (to "
+"prevent accidentally destroying your desktop by asking for 34 million "
+"workspaces)."
+msgstr ""
+"Кількість робочих місць. Повинно бути більшим за нуль, та має визначений "
+"максимум (щоб упередити руйнування робочої стільниці кількістю робочих місць "
+"у 34 мільйони)."
#: src/metacity.schemas.in.h:54
msgid "Raise obscured window, otherwise lower"
@@ -566,439 +654,1295 @@ msgid "Run a defined command"
msgstr "Запустити зазначену команду"
#: src/metacity.schemas.in.h:58
-msgid "Some applications break specifications in ways that result in window manager misfeatures. For example, ideally Metacity would place all dialogs in a consistent position with respect to their parent window. This requires ignoring application-specified positions for dialogs. But some versions of Java/Swing mark their popup menus as dialogs, so Metacity has to disable dialog positioning to allow menus to work in broken Java applications. There are several other examples like this. This option puts Metacity in full-on Correct mode, which perhaps gives a moderately nicer UI if you don't need to run any broken apps. Sadly, workarounds must be enabled by default; the real world is an ugly place. Some of the workarounds are workarounds for limitations in the specifications themselves, so sometimes a bug in no-workarounds mode won't be fixable without amending a spec."
-msgstr "Деякі програми програми порушують специфікації, о призводить до неправильної роботи менеджера вікон. Наприклад, у ідеалі Метасіті повинен розміщувати всі діалогові вікна у послідовних позиціях по відношенню до батьківського вікна. Для цього потрібно ігнорувати координати діалогових вікон визначені у програмі. Але деякі версії Java/Swing відзначають свої спливаючі меню як діалогові вікна, тому Метасіті змушений відключати функції розміщення діалогових вікон, щоб дозволити роботу зіпсованих Java програм. Є ще декілька подібних прикладів. Цей параметр перемикає Метасіті к режим повної сумісності зі стандартом, що робить більш привабливий інтерфейс, якщо ви не використовуєте зіпсованих програм. Нажаль, цей трюк мусить бути ввімкненим у типовій конфігурації; таким створений світ. Деякі трюки є обхідними шляхами недоробок у стандарті, тому помилку іноді неможливо усунути без зміни специфікацій."
+msgid "Show the panel menu"
+msgstr ""
#: src/metacity.schemas.in.h:59
+msgid "Show the panel run dialog"
+msgstr ""
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:60
+msgid ""
+"Some applications break specifications in ways that result in window manager "
+"misfeatures. For example, ideally Metacity would place all dialogs in a "
+"consistent position with respect to their parent window. This requires "
+"ignoring application-specified positions for dialogs. But some versions of "
+"Java/Swing mark their popup menus as dialogs, so Metacity has to disable "
+"dialog positioning to allow menus to work in broken Java applications. There "
+"are several other examples like this. This option puts Metacity in full-on "
+"Correct mode, which perhaps gives a moderately nicer UI if you don't need to "
+"run any broken apps. Sadly, workarounds must be enabled by default; the real "
+"world is an ugly place. Some of the workarounds are workarounds for "
+"limitations in the specifications themselves, so sometimes a bug in no-"
+"workarounds mode won't be fixable without amending a spec."
+msgstr ""
+"Деякі програми програми порушують специфікації, о призводить до неправильної "
+"роботи менеджера вікон. Наприклад, у ідеалі Метасіті повинен розміщувати всі "
+"діалогові вікна у послідовних позиціях по відношенню до батьківського вікна. "
+"Для цього потрібно ігнорувати координати діалогових вікон визначені у "
+"програмі. Але деякі версії Java/Swing відзначають свої спливаючі меню як "
+"діалогові вікна, тому Метасіті змушений відключати функції розміщення "
+"діалогових вікон, щоб дозволити роботу зіпсованих Java програм. Є ще "
+"декілька подібних прикладів. Цей параметр перемикає Метасіті к режим повної "
+"сумісності зі стандартом, що робить більш привабливий інтерфейс, якщо ви не "
+"використовуєте зіпсованих програм. Нажаль, цей трюк мусить бути ввімкненим у "
+"типовій конфігурації; таким створений світ. Деякі трюки є обхідними шляхами "
+"недоробок у стандарті, тому помилку іноді неможливо усунути без зміни "
+"специфікацій."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:61
msgid "Switch to workspace 1"
msgstr "Перейти в робочу область 1"
-#: src/metacity.schemas.in.h:60
+#: src/metacity.schemas.in.h:62
msgid "Switch to workspace 10"
msgstr "Перейти в робочу область 10"
-#: src/metacity.schemas.in.h:61
+#: src/metacity.schemas.in.h:63
msgid "Switch to workspace 11"
msgstr "Перейти в робочу область 11"
-#: src/metacity.schemas.in.h:62
+#: src/metacity.schemas.in.h:64
msgid "Switch to workspace 12"
msgstr "Перейти в робочу область 12"
-#: src/metacity.schemas.in.h:63
+#: src/metacity.schemas.in.h:65
msgid "Switch to workspace 2"
msgstr "Перейти в робочу область 2"
-#: src/metacity.schemas.in.h:64
+#: src/metacity.schemas.in.h:66
msgid "Switch to workspace 3"
msgstr "Перейти в робочу область 3"
-#: src/metacity.schemas.in.h:65
+#: src/metacity.schemas.in.h:67
msgid "Switch to workspace 4"
msgstr "Перейти в робочу область 4"
-#: src/metacity.schemas.in.h:66
+#: src/metacity.schemas.in.h:68
msgid "Switch to workspace 5"
msgstr "Перейти в робочу область 5"
-#: src/metacity.schemas.in.h:67
+#: src/metacity.schemas.in.h:69
msgid "Switch to workspace 6"
msgstr "Перейти в робочу область 6"
-#: src/metacity.schemas.in.h:68
+#: src/metacity.schemas.in.h:70
msgid "Switch to workspace 7"
msgstr "Перейти в робочу область 7"
-#: src/metacity.schemas.in.h:69
+#: src/metacity.schemas.in.h:71
msgid "Switch to workspace 8"
msgstr "Перейти в робочу область 8"
-#: src/metacity.schemas.in.h:70
+#: src/metacity.schemas.in.h:72
msgid "Switch to workspace 9"
msgstr "Перейти в робочу область 9"
-#: src/metacity.schemas.in.h:71
+#: src/metacity.schemas.in.h:73
msgid "Switch to workspace above this one"
msgstr "Перейти в робочу область вище"
-#: src/metacity.schemas.in.h:72
+#: src/metacity.schemas.in.h:74
msgid "Switch to workspace below this one"
msgstr "Перейти в робочу область нижче"
-#: src/metacity.schemas.in.h:73
+#: src/metacity.schemas.in.h:75
msgid "Switch to workspace on the left"
msgstr "Перейти в робочу область ліворуч"
-#: src/metacity.schemas.in.h:74
+#: src/metacity.schemas.in.h:76
msgid "Switch to workspace on the right"
msgstr "Перейти в робочу область праворуч"
-#: src/metacity.schemas.in.h:75
+#: src/metacity.schemas.in.h:77
msgid "System Bell is Audible"
msgstr ""
-#: src/metacity.schemas.in.h:76
-msgid "Tells Metacity how to implement the visual indication that the system bell or another application 'bell' indicator has been rung. Currently there are two valid values, \"fullscreen\", which causes a fullscreen white-black flash, and \"frame_flash\" which causes the titlebar of the application which sent the bell signal to flash. If the application which sent the bell is unknown (as is usually the case for the default \"system beep\"), the currently focused window's titlebar is flashed."
-msgstr ""
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:77
-msgid "The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N keys define keybindings that correspond to these commands. Pressing the keybinding for run_command_N will execute command_N."
-msgstr "Ключі /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N визначають комбінації клавіш, що відповідають цим командам. Натискання комбінації клавіш run_command_N призводить до виконання command_N"
-
#: src/metacity.schemas.in.h:78
-msgid "The keybinding that runs the correspondingly-numbered command in /apps/metacity/keybinding_commands The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Комбінація клавіш для запуску команд з відповідним номером у ключі /apps/metacity/keybinding_commands Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
+msgid "Take a screenshot"
+msgstr ""
#: src/metacity.schemas.in.h:79
-msgid "The keybinding that switches to the workspace above the current workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Комбінація клавіш, що перемикає на робоче місце розташоване вище поточного робочого місця. Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
+msgid "Take a screenshot of a window"
+msgstr ""
#: src/metacity.schemas.in.h:80
-msgid "The keybinding that switches to the workspace below the current workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Комбінація клавіш, що перемикає на робоче місце розташоване нижче поточного робочого місця. Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
+msgid ""
+"Tells Metacity how to implement the visual indication that the system bell "
+"or another application 'bell' indicator has been rung. Currently there are "
+"two valid values, \"fullscreen\", which causes a fullscreen white-black "
+"flash, and \"frame_flash\" which causes the titlebar of the application "
+"which sent the bell signal to flash. If the application which sent the bell "
+"is unknown (as is usually the case for the default \"system beep\"), the "
+"currently focused window's titlebar is flashed."
+msgstr ""
#: src/metacity.schemas.in.h:81
-msgid "The keybinding that switches to the workspace on the left of the current workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Комбінація клавіш, що перемикає на робоче місце розташоване ліворуч поточного робочого місця. Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
+msgid ""
+"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N keys define keybindings "
+"that correspond to these commands. Pressing the keybinding for run_command_N "
+"will execute command_N."
+msgstr ""
+"Ключі /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N визначають комбінації "
+"клавіш, що відповідають цим командам. Натискання комбінації клавіш "
+"run_command_N призводить до виконання command_N"
#: src/metacity.schemas.in.h:82
-msgid "The keybinding that switches to the workspace on the right of the current workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Комбінація клавіш, що перемикає на робоче місце розташоване праворуч поточного робочого місця. Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
+#, fuzzy
+msgid ""
+"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot key defines a "
+"keybinding which causes the command specified by this setting to be invoked."
+msgstr ""
+"Ключі /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N визначають комбінації "
+"клавіш, що відповідають цим командам. Натискання комбінації клавіш "
+"run_command_N призводить до виконання command_N"
#: src/metacity.schemas.in.h:83
-msgid "The keybinding that switches to workspace 1. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Комбінація клавіш, що перемикає на робоче місце з номером 1. Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
+#, fuzzy
+msgid ""
+"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot key "
+"defines a keybinding which causes the command specified by this setting to "
+"be invoked."
+msgstr ""
+"Ключі /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N визначають комбінації "
+"клавіш, що відповідають цим командам. Натискання комбінації клавіш "
+"run_command_N призводить до виконання command_N"
#: src/metacity.schemas.in.h:84
-msgid "The keybinding that switches to workspace 10. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Комбінація клавіш, що перемикає на робоче місце з номером 10. Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
+msgid ""
+"The keybinding that runs the correspondingly-numbered command in /apps/"
+"metacity/keybinding_commands The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
+"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower "
+"or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;"
+"Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then "
+"there will be no keybinding for this action."
+msgstr ""
+"Комбінація клавіш для запуску команд з відповідним номером у ключі /apps/"
+"metacity/keybinding_commands Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" "
+"або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє "
+"використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне "
+"значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
#: src/metacity.schemas.in.h:85
-msgid "The keybinding that switches to workspace 11. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Комбінація клавіш, що перемикає на робоче місце з номером 11. Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
+msgid ""
+"The keybinding that switches to the workspace above the current workspace. "
+"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
+"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
+"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
+"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
+"for this action."
+msgstr ""
+"Комбінація клавіш, що перемикає на робоче місце розташоване вище поточного "
+"робочого місця. Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;"
+"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання "
+"верхнього та нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та "
+"\"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення "
+"\"disabled\", то для цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
#: src/metacity.schemas.in.h:86
-msgid "The keybinding that switches to workspace 12. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Комбінація клавіш, що перемикає на робоче місце з номером 12. Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
+msgid ""
+"The keybinding that switches to the workspace below the current workspace. "
+"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
+"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
+"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
+"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
+"for this action."
+msgstr ""
+"Комбінація клавіш, що перемикає на робоче місце розташоване нижче поточного "
+"робочого місця. Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;"
+"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання "
+"верхнього та нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та "
+"\"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення "
+"\"disabled\", то для цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
#: src/metacity.schemas.in.h:87
-msgid "The keybinding that switches to workspace 2. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Комбінація клавіш, що перемикає на робоче місце з номером 2. Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
+msgid ""
+"The keybinding that switches to the workspace on the left of the current "
+"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
+"Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and "
+"also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set "
+"the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
+"keybinding for this action."
+msgstr ""
+"Комбінація клавіш, що перемикає на робоче місце розташоване ліворуч "
+"поточного робочого місця. Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або "
+"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє "
+"використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне "
+"значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
#: src/metacity.schemas.in.h:88
-msgid "The keybinding that switches to workspace 3. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Комбінація клавіш, що перемикає на робоче місце з номером 3. Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
+msgid ""
+"The keybinding that switches to the workspace on the right of the current "
+"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
+"Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and "
+"also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set "
+"the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
+"keybinding for this action."
+msgstr ""
+"Комбінація клавіш, що перемикає на робоче місце розташоване праворуч "
+"поточного робочого місця. Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або "
+"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє "
+"використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне "
+"значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
#: src/metacity.schemas.in.h:89
-msgid "The keybinding that switches to workspace 4. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Комбінація клавіш, що перемикає на робоче місце з номером 4. Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
+msgid ""
+"The keybinding that switches to workspace 1. The format looks like \"&lt;"
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
+"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
+"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr ""
+"Комбінація клавіш, що перемикає на робоче місце з номером 1. "
+"Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
+"F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та "
+"нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для "
+"цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
#: src/metacity.schemas.in.h:90
-msgid "The keybinding that switches to workspace 5. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Комбінація клавіш, що перемикає на робоче місце з номером 5. Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
+msgid ""
+"The keybinding that switches to workspace 10. The format looks like \"&lt;"
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
+"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
+"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr ""
+"Комбінація клавіш, що перемикає на робоче місце з номером 10. "
+"Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
+"F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та "
+"нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для "
+"цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
#: src/metacity.schemas.in.h:91
-msgid "The keybinding that switches to workspace 6. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Комбінація клавіш, що перемикає на робоче місце з номером 6. Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
+msgid ""
+"The keybinding that switches to workspace 11. The format looks like \"&lt;"
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
+"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
+"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr ""
+"Комбінація клавіш, що перемикає на робоче місце з номером 11. "
+"Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
+"F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та "
+"нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для "
+"цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
#: src/metacity.schemas.in.h:92
-msgid "The keybinding that switches to workspace 7. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Комбінація клавіш, що перемикає на робоче місце з номером 7. Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
+msgid ""
+"The keybinding that switches to workspace 12. The format looks like \"&lt;"
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
+"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
+"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr ""
+"Комбінація клавіш, що перемикає на робоче місце з номером 12. "
+"Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
+"F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та "
+"нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для "
+"цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
#: src/metacity.schemas.in.h:93
-msgid "The keybinding that switches to workspace 8. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Комбінація клавіш, що перемикає на робоче місце з номером 8. Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
+msgid ""
+"The keybinding that switches to workspace 2. The format looks like \"&lt;"
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
+"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
+"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr ""
+"Комбінація клавіш, що перемикає на робоче місце з номером 2. "
+"Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
+"F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та "
+"нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для "
+"цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
#: src/metacity.schemas.in.h:94
-msgid "The keybinding that switches to workspace 9. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Комбінація клавіш, що перемикає на робоче місце з номером 9. Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
+msgid ""
+"The keybinding that switches to workspace 3. The format looks like \"&lt;"
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
+"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
+"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr ""
+"Комбінація клавіш, що перемикає на робоче місце з номером 3. "
+"Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
+"F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та "
+"нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для "
+"цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
#: src/metacity.schemas.in.h:95
-msgid "The keybinding used to activate the window menu. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Комбінація клавіш активації меню вікна. Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
+msgid ""
+"The keybinding that switches to workspace 4. The format looks like \"&lt;"
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
+"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
+"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr ""
+"Комбінація клавіш, що перемикає на робоче місце з номером 4. "
+"Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
+"F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та "
+"нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для "
+"цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
#: src/metacity.schemas.in.h:96
-msgid "The keybinding used to close a window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Комбінація клавіш закривання вікна. Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
+msgid ""
+"The keybinding that switches to workspace 5. The format looks like \"&lt;"
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
+"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
+"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr ""
+"Комбінація клавіш, що перемикає на робоче місце з номером 5. "
+"Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
+"F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та "
+"нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для "
+"цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
#: src/metacity.schemas.in.h:97
-msgid "The keybinding used to enter \"move mode\" and begin moving a window using the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Комбінація клавіш переходу у режим \"переміщення\", у цьому режимі вікно переміщується клавішами клавіатури. Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
+msgid ""
+"The keybinding that switches to workspace 6. The format looks like \"&lt;"
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
+"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
+"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr ""
+"Комбінація клавіш, що перемикає на робоче місце з номером 6. "
+"Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
+"F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та "
+"нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для "
+"цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
#: src/metacity.schemas.in.h:98
-msgid "The keybinding used to enter \"resize mode\" and begin resizing a window using the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Комбінація клавіш переходу у режим \"зміни розмірів\", у цьому режимі клавішами клавіатури змінюється розмір вікна. Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
+msgid ""
+"The keybinding that switches to workspace 7. The format looks like \"&lt;"
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
+"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
+"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr ""
+"Комбінація клавіш, що перемикає на робоче місце з номером 7. "
+"Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
+"F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та "
+"нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для "
+"цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
#: src/metacity.schemas.in.h:99
-msgid "The keybinding used to hide all normal windows and set the focus to the desktop background. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Комбінація клавіш приховування всіх звичайних вікон та передачі фокусу вводу стільниці. Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
+msgid ""
+"The keybinding that switches to workspace 8. The format looks like \"&lt;"
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
+"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
+"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr ""
+"Комбінація клавіш, що перемикає на робоче місце з номером 8. "
+"Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
+"F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та "
+"нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для "
+"цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
#: src/metacity.schemas.in.h:100
-msgid "The keybinding used to maximize a window The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Комбінація клавіш максимізації вікна. Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
+msgid ""
+"The keybinding that switches to workspace 9. The format looks like \"&lt;"
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
+"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
+"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr ""
+"Комбінація клавіш, що перемикає на робоче місце з номером 9. "
+"Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
+"F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та "
+"нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для "
+"цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
#: src/metacity.schemas.in.h:101
-msgid "The keybinding used to minimize a window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Комбінація клавіш мінімізації вікна. Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
+msgid ""
+"The keybinding used to activate the window menu. The format looks like \"&lt;"
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
+"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
+"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr ""
+"Комбінація клавіш активації меню вікна. Використовується формат \"&lt;"
+"Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий "
+"та дозволяє використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, "
+"наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити "
+"у спеціальне значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено "
+"комбінації клавіш."
#: src/metacity.schemas.in.h:102
-msgid "The keybinding used to move a window one workspace down. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Комбінація клавіш переміщення вікна до робочого місця розташованого під поточним робочим місцем. Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
+msgid ""
+"The keybinding used to close a window. The format looks like \"&lt;"
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
+"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
+"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr ""
+"Комбінація клавіш закривання вікна. Використовується формат \"&lt;Control&gt;"
+"a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий та "
+"дозволяє використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, наприклад "
+"\"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити у "
+"спеціальне значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено "
+"комбінації клавіш."
#: src/metacity.schemas.in.h:103
-msgid "The keybinding used to move a window one workspace to the left. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Комбінація клавіш переміщення вікна до робочого місця розташованого ліворуч поточного робочого місця. Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
+msgid ""
+"The keybinding used to enter \"move mode\" and begin moving a window using "
+"the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
+"&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
+"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
+"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
+"keybinding for this action."
+msgstr ""
+"Комбінація клавіш переходу у режим \"переміщення\", у цьому режимі вікно "
+"переміщується клавішами клавіатури. Використовується формат \"&lt;Control&gt;"
+"a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий та "
+"дозволяє використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, наприклад "
+"\"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити у "
+"спеціальне значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено "
+"комбінації клавіш."
#: src/metacity.schemas.in.h:104
-msgid "The keybinding used to move a window one workspace to the right. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Комбінація клавіш переміщення вікна до робочого місця розташованого праворуч поточного робочого місця. Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
+msgid ""
+"The keybinding used to enter \"resize mode\" and begin resizing a window "
+"using the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
+"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or "
+"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
+"will be no keybinding for this action."
+msgstr ""
+"Комбінація клавіш переходу у режим \"зміни розмірів\", у цьому режимі "
+"клавішами клавіатури змінюється розмір вікна. Використовується формат \"&lt;"
+"Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий "
+"та дозволяє використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, "
+"наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити "
+"у спеціальне значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено "
+"комбінації клавіш."
#: src/metacity.schemas.in.h:105
-msgid "The keybinding used to move a window one workspace up. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Комбінація клавіш переміщення вікна до робочого місця розташованого над поточним робочим місцем. Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
+msgid ""
+"The keybinding used to hide all normal windows and set the focus to the "
+"desktop background. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
+"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or "
+"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
+"will be no keybinding for this action."
+msgstr ""
+"Комбінація клавіш приховування всіх звичайних вікон та передачі фокусу вводу "
+"стільниці. Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;"
+"&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання "
+"верхнього та нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та "
+"\"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення "
+"\"disabled\", то для цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
#: src/metacity.schemas.in.h:106
-msgid "The keybinding used to move a window to workspace 1. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Комбінація клавіш переміщення вікна до робочого місця з номером 1. Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
+msgid ""
+"The keybinding used to maximize a window The format looks like \"&lt;"
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
+"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
+"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr ""
+"Комбінація клавіш максимізації вікна. Використовується формат \"&lt;"
+"Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий "
+"та дозволяє використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, "
+"наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити "
+"у спеціальне значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено "
+"комбінації клавіш."
#: src/metacity.schemas.in.h:107
-msgid "The keybinding used to move a window to workspace 10. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Комбінація клавіш переміщення вікна до робочого місця з номером 10. Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
+msgid ""
+"The keybinding used to minimize a window. The format looks like \"&lt;"
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
+"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
+"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr ""
+"Комбінація клавіш мінімізації вікна. Використовується формат \"&lt;"
+"Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий "
+"та дозволяє використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, "
+"наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити "
+"у спеціальне значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено "
+"комбінації клавіш."
#: src/metacity.schemas.in.h:108
-msgid "The keybinding used to move a window to workspace 11. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Комбінація клавіш переміщення вікна до робочого місця з номером 11. Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
+msgid ""
+"The keybinding used to move a window one workspace down. The format looks "
+"like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is "
+"fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such "
+"as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
+"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
+"action."
+msgstr ""
+"Комбінація клавіш переміщення вікна до робочого місця розташованого під "
+"поточним робочим місцем. Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або "
+"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє "
+"використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне "
+"значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
#: src/metacity.schemas.in.h:109
-msgid "The keybinding used to move a window to workspace 12. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Комбінація клавіш переміщення вікна до робочого місця з номером 12. Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
+msgid ""
+"The keybinding used to move a window one workspace to the left. The format "
+"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser "
+"is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
+"such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
+"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
+"action."
+msgstr ""
+"Комбінація клавіш переміщення вікна до робочого місця розташованого ліворуч "
+"поточного робочого місця. Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або "
+"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє "
+"використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне "
+"значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
#: src/metacity.schemas.in.h:110
-msgid "The keybinding used to move a window to workspace 2. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Комбінація клавіш переміщення вікна до робочого місця з номером 2. Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
+msgid ""
+"The keybinding used to move a window one workspace to the right. The format "
+"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser "
+"is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
+"such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
+"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
+"action."
+msgstr ""
+"Комбінація клавіш переміщення вікна до робочого місця розташованого праворуч "
+"поточного робочого місця. Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або "
+"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє "
+"використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне "
+"значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
#: src/metacity.schemas.in.h:111
-msgid "The keybinding used to move a window to workspace 3. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Комбінація клавіш переміщення вікна до робочого місця з номером 3. Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
+msgid ""
+"The keybinding used to move a window one workspace up. The format looks like "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr ""
+"Комбінація клавіш переміщення вікна до робочого місця розташованого над "
+"поточним робочим місцем. Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або "
+"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє "
+"використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне "
+"значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
#: src/metacity.schemas.in.h:112
-msgid "The keybinding used to move a window to workspace 4. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Комбінація клавіш переміщення вікна до робочого місця з номером 4. Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
+msgid ""
+"The keybinding used to move a window to workspace 1. The format looks like "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr ""
+"Комбінація клавіш переміщення вікна до робочого місця з номером 1. "
+"Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
+"F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та "
+"нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для "
+"цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
#: src/metacity.schemas.in.h:113
-msgid "The keybinding used to move a window to workspace 5. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Комбінація клавіш переміщення вікна до робочого місця з номером 5. Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
+msgid ""
+"The keybinding used to move a window to workspace 10. The format looks like "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr ""
+"Комбінація клавіш переміщення вікна до робочого місця з номером 10. "
+"Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
+"F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та "
+"нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для "
+"цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
#: src/metacity.schemas.in.h:114
-msgid "The keybinding used to move a window to workspace 6. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Комбінація клавіш переміщення вікна до робочого місця з номером 6. Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
+msgid ""
+"The keybinding used to move a window to workspace 11. The format looks like "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr ""
+"Комбінація клавіш переміщення вікна до робочого місця з номером 11. "
+"Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
+"F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та "
+"нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для "
+"цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
#: src/metacity.schemas.in.h:115
-msgid "The keybinding used to move a window to workspace 7. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Комбінація клавіш переміщення вікна до робочого місця з номером 7. Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
+msgid ""
+"The keybinding used to move a window to workspace 12. The format looks like "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr ""
+"Комбінація клавіш переміщення вікна до робочого місця з номером 12. "
+"Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
+"F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та "
+"нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для "
+"цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
#: src/metacity.schemas.in.h:116
-msgid "The keybinding used to move a window to workspace 8. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Комбінація клавіш переміщення вікна до робочого місця з номером 8. Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
+msgid ""
+"The keybinding used to move a window to workspace 2. The format looks like "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr ""
+"Комбінація клавіш переміщення вікна до робочого місця з номером 2. "
+"Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
+"F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та "
+"нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для "
+"цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
#: src/metacity.schemas.in.h:117
-msgid "The keybinding used to move a window to workspace 9. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Комбінація клавіш переміщення вікна до робочого місця з номером 9. Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
+msgid ""
+"The keybinding used to move a window to workspace 3. The format looks like "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr ""
+"Комбінація клавіш переміщення вікна до робочого місця з номером 3. "
+"Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
+"F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та "
+"нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для "
+"цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
#: src/metacity.schemas.in.h:118
-msgid "The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, using a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Комбінація клавіш передачі фокусу вводу у зворотному напрямку між панелями та стільницею з появою меню. Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
+msgid ""
+"The keybinding used to move a window to workspace 4. The format looks like "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr ""
+"Комбінація клавіш переміщення вікна до робочого місця з номером 4. "
+"Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
+"F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та "
+"нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для "
+"цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
#: src/metacity.schemas.in.h:119
-msgid "The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, without a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Комбінація клавіш передачі фокусу вводу у зворотному напрямку між панелями та стільницею без появи меню. Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
+msgid ""
+"The keybinding used to move a window to workspace 5. The format looks like "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr ""
+"Комбінація клавіш переміщення вікна до робочого місця з номером 5. "
+"Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
+"F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та "
+"нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для "
+"цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
#: src/metacity.schemas.in.h:120
-msgid "The keybinding used to move focus backwards between windows without a popup window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go forward again. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Комбінація клавіш передачі фокусу вводу у зворотному напрямку між вікнами без появи меню. При утримуванні \"Shift\" разом з цією комбінацією напрямок перемикається на прямий.Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
+msgid ""
+"The keybinding used to move a window to workspace 6. The format looks like "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr ""
+"Комбінація клавіш переміщення вікна до робочого місця з номером 6. "
+"Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
+"F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та "
+"нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для "
+"цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
#: src/metacity.schemas.in.h:121
-msgid "The keybinding used to move focus backwards between windows, using a popup window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go forward again. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Комбінація клавіш передачі фокусу вводу у зворотному напрямку між вікнами з появою меню. При утримуванні \"Shift\" разом з цією комбінацією напрямок перемикається на прямий.Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
+msgid ""
+"The keybinding used to move a window to workspace 7. The format looks like "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr ""
+"Комбінація клавіш переміщення вікна до робочого місця з номером 7. "
+"Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
+"F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та "
+"нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для "
+"цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
#: src/metacity.schemas.in.h:122
-msgid "The keybinding used to move focus between panels and the desktop, using a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Комбінація клавіш передачі фокусу вводу у прямому напрямку між панелями та стільницею з появою меню. Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
+msgid ""
+"The keybinding used to move a window to workspace 8. The format looks like "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr ""
+"Комбінація клавіш переміщення вікна до робочого місця з номером 8. "
+"Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
+"F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та "
+"нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для "
+"цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
#: src/metacity.schemas.in.h:123
-msgid "The keybinding used to move focus between panels and the desktop, without a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Комбінація клавіш передачі фокусу вводу у прямому напрямку між панелями та стільницею без появи меню. Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
+msgid ""
+"The keybinding used to move a window to workspace 9. The format looks like "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr ""
+"Комбінація клавіш переміщення вікна до робочого місця з номером 9. "
+"Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
+"F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та "
+"нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для "
+"цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
#: src/metacity.schemas.in.h:124
-msgid "The keybinding used to move focus between windows without a popup window. (Traditionally &lt;Alt&gt;Escape) Holding the \"shift\" key while using this binding reverses the direction of movement. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Комбінація клавіш передачі фокусу вводу у прямому напрямку між вікнами без появи меню. (Зазвичай це &lt;Alt&gt;Escape) При утримуванні \"Shift\" разом з цією комбінацією напрямок перемикається на зворотний.Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
+msgid ""
+"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
+"using a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
+"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or "
+"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
+"will be no keybinding for this action."
+msgstr ""
+"Комбінація клавіш передачі фокусу вводу у зворотному напрямку між панелями "
+"та стільницею з появою меню. Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" "
+"або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє "
+"використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне "
+"значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
#: src/metacity.schemas.in.h:125
-msgid "The keybinding used to move focus between windows, using a popup window. (Traditionally &lt;Alt&gt;Tab) Holding the \"shift\" key while using this binding reverses the direction of movement. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Комбінація клавіш передачі фокусу вводу у прямому напрямку між вікнами з появою меню. (Зазвичай це &lt;Alt&gt;Tab) При утримуванні \"Shift\" разом з цією комбінацією напрямок перемикається на зворотний.Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
+msgid ""
+"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
+"without a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
+"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or "
+"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
+"will be no keybinding for this action."
+msgstr ""
+"Комбінація клавіш передачі фокусу вводу у зворотному напрямку між панелями "
+"та стільницею без появи меню. Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" "
+"або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє "
+"використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне "
+"значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
#: src/metacity.schemas.in.h:126
-msgid "The keybinding used to toggle fullscreen mode. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Комбінація клавіш перемикання у повноекранний режим. Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
+msgid ""
+"The keybinding used to move focus backwards between windows without a popup "
+"window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go "
+"forward again. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
+"&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
+"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
+"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
+"keybinding for this action."
+msgstr ""
+"Комбінація клавіш передачі фокусу вводу у зворотному напрямку між вікнами "
+"без появи меню. При утримуванні \"Shift\" разом з цією комбінацією напрямок "
+"перемикається на прямий.Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або "
+"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє "
+"використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне "
+"значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
#: src/metacity.schemas.in.h:127
-msgid "The keybinding used to toggle maximization. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Комбінація клавіш перемикання максимізації. Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
+msgid ""
+"The keybinding used to move focus backwards between windows, using a popup "
+"window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go "
+"forward again. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
+"&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
+"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
+"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
+"keybinding for this action."
+msgstr ""
+"Комбінація клавіш передачі фокусу вводу у зворотному напрямку між вікнами з "
+"появою меню. При утримуванні \"Shift\" разом з цією комбінацією напрямок "
+"перемикається на прямий.Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або "
+"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє "
+"використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне "
+"значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
#: src/metacity.schemas.in.h:128
-msgid "The keybinding used to toggle shaded/unshaded state. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Комбінація клавіш перемикання стану згорнутості. Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
+msgid ""
+"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, using a "
+"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
+"&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
+"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
+"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
+"keybinding for this action."
+msgstr ""
+"Комбінація клавіш передачі фокусу вводу у прямому напрямку між панелями та "
+"стільницею з появою меню. Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або "
+"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє "
+"використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне "
+"значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
#: src/metacity.schemas.in.h:129
-msgid "The keybinding used to toggle whether the window is on all workspaces or just one. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Комбінація клавіш перемикання стану чи показувати вікно на усіх робочих місцях, чи лише на одному. Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
+msgid ""
+"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, without a "
+"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
+"&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
+"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
+"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
+"keybinding for this action."
+msgstr ""
+"Комбінація клавіш передачі фокусу вводу у прямому напрямку між панелями та "
+"стільницею без появи меню. Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або "
+"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє "
+"використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне "
+"значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
#: src/metacity.schemas.in.h:130
-msgid "The keybinding used to unmaximize a window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Комбінація клавіш перемикання мінімізації вікна. Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
+msgid ""
+"The keybinding used to move focus between windows without a popup window. "
+"(Traditionally &lt;Alt&gt;Escape) Holding the \"shift\" key while using this "
+"binding reverses the direction of movement. The format looks like \"&lt;"
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
+"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
+"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr ""
+"Комбінація клавіш передачі фокусу вводу у прямому напрямку між вікнами без "
+"появи меню. (Зазвичай це &lt;Alt&gt;Escape) При утримуванні \"Shift\" разом "
+"з цією комбінацією напрямок перемикається на зворотний.Використовується "
+"формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор "
+"достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та нижнього регістру та "
+"скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр "
+"встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для цієї дії не буде "
+"призначено комбінації клавіш."
#: src/metacity.schemas.in.h:131
-msgid "The name of a workspace."
-msgstr "Назва робочої області"
+msgid ""
+"The keybinding used to move focus between windows, using a popup window. "
+"(Traditionally &lt;Alt&gt;Tab) Holding the \"shift\" key while using this "
+"binding reverses the direction of movement. The format looks like \"&lt;"
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
+"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
+"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr ""
+"Комбінація клавіш передачі фокусу вводу у прямому напрямку між вікнами з "
+"появою меню. (Зазвичай це &lt;Alt&gt;Tab) При утримуванні \"Shift\" разом з "
+"цією комбінацією напрямок перемикається на зворотний.Використовується формат "
+"\"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо "
+"гнучкий та дозволяє використання верхнього та нижнього регістру та "
+"скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр "
+"встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для цієї дії не буде "
+"призначено комбінації клавіш."
#: src/metacity.schemas.in.h:132
-msgid "The theme determines the appearance of window borders, titlebar, and so forth."
-msgstr "Тема визначає вигляд рамки вікна, заголовку та таке інше."
+msgid ""
+"The keybinding used to toggle fullscreen mode. The format looks like \"&lt;"
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
+"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
+"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr ""
+"Комбінація клавіш перемикання у повноекранний режим. Використовується формат "
+"\"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо "
+"гнучкий та дозволяє використання верхнього та нижнього регістру та "
+"скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр "
+"встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для цієї дії не буде "
+"призначено комбінації клавіш."
#: src/metacity.schemas.in.h:133
-msgid "The time delay before raising a window if auto_raise is set to true. The delay is given in thousandths of a second."
-msgstr "Затримка перед підніманням вікна, якщо встановлено параметр auto_raise. Затримка вказується у тисячних долях секунди."
+msgid ""
+"The keybinding used to toggle maximization. The format looks like \"&lt;"
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
+"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
+"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr ""
+"Комбінація клавіш перемикання максимізації. Використовується формат \"&lt;"
+"Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий "
+"та дозволяє використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, "
+"наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити "
+"у спеціальне значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено "
+"комбінації клавіш."
#: src/metacity.schemas.in.h:134
-msgid "The window focus mode indicates how windows are activated. It has three possible values; \"click\" means windows must be clicked in order to focus them, \"sloppy\" means windows are focused when the mouse enters the window, and \"mouse\" means windows are focused when the mouse enters the window and unfocused when the mouse leaves the window."
-msgstr "Режим передачі фокусу вікна визначає як слід активувати вікно. Можливі три значення \"click\" означає, що для передачі фокусу вікну потрібно клацнути по ньому; \"sloppy\" означає, що вікно отримуватиме фокус коли вказівник миші входить у межі вікна; \"mouse\" означає, що вікно отримуватиме фокус коли вказівник миші входить у межі вікна і втрачає фокус, коли виходить з вікна;"
+msgid ""
+"The keybinding used to toggle shaded/unshaded state. The format looks like "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr ""
+"Комбінація клавіш перемикання стану згорнутості. Використовується формат "
+"\"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо "
+"гнучкий та дозволяє використання верхнього та нижнього регістру та "
+"скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр "
+"встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для цієї дії не буде "
+"призначено комбінації клавіш."
#: src/metacity.schemas.in.h:135
-msgid "This keybinding changes whether a window is above or below other windows. If the window is covered by another window, it raises the window above other windows. If the window is already fully visible, it lowers the window below other windows. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Комбінація клавіш що визначає, чи вікно розташовується над чи під іншими вікнами. Якщо вікно перекрите іншим вікном, вона піднімає вікно над іншими вікнами. Якщо вікно не перекрите ніякими вікнами - опускає нижче інших вікон. Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
+msgid ""
+"The keybinding used to toggle whether the window is on all workspaces or "
+"just one. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
+"Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and "
+"also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set "
+"the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
+"keybinding for this action."
+msgstr ""
+"Комбінація клавіш перемикання стану чи показувати вікно на усіх робочих "
+"місцях, чи лише на одному. Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або "
+"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє "
+"використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне "
+"значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
#: src/metacity.schemas.in.h:136
-msgid "This keybinding lowers a window below other windows. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Комбінація клавіш, що опускає вікно нижче інших вікон. Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
+msgid ""
+"The keybinding used to unmaximize a window. The format looks like \"&lt;"
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
+"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
+"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr ""
+"Комбінація клавіш перемикання мінімізації вікна. Використовується формат "
+"\"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо "
+"гнучкий та дозволяє використання верхнього та нижнього регістру та "
+"скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр "
+"встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для цієї дії не буде "
+"призначено комбінації клавіш."
#: src/metacity.schemas.in.h:137
-msgid "This keybinding raises the window above other windows. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Комбінація клавіш, що піднімає вікно над іншими вікнами. Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
+#, fuzzy
+msgid ""
+"The keybinding which display's the panel's \"Run Program\" dialog box. The "
+"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The "
+"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
+"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
+"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
+"for this action."
+msgstr ""
+"Комбінація клавіш закривання вікна. Використовується формат \"&lt;Control&gt;"
+"a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий та "
+"дозволяє використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, наприклад "
+"\"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити у "
+"спеціальне значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено "
+"комбінації клавіш."
#: src/metacity.schemas.in.h:138
-msgid "This keybinding resizes a window to fill available horizontal space. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Комбінація клавіш, що змінює розмір вікна, щоб заповнити весь горизонтальний простір. Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
+#, fuzzy
+msgid ""
+"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility to take a "
+"screenshot of a window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
+"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or "
+"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
+"will be no keybinding for this action."
+msgstr ""
+"Комбінація клавіш закривання вікна. Використовується формат \"&lt;Control&gt;"
+"a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий та "
+"дозволяє використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, наприклад "
+"\"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити у "
+"спеціальне значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено "
+"комбінації клавіш."
#: src/metacity.schemas.in.h:139
-msgid "This keybinding resizes a window to fill available vertical space. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Комбінація клавіш, що змінює розмір вікна, щоб заповнити весь вертикальний простір. Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
+#, fuzzy
+msgid ""
+"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility. The format "
+"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser "
+"is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
+"such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
+"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
+"action."
+msgstr ""
+"Комбінація клавіш, що перемикає на робоче місце з номером 9. "
+"Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
+"F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та "
+"нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для "
+"цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
#: src/metacity.schemas.in.h:140
-msgid "This option determines the effects of double-clicking on the title bar. Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the window, and 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window."
-msgstr "Цей параметр визначає ефект від подвійного клацання по заголовку вікна. Поточними можливими значеннями є 'toggle_shade' - згортає і розгортає вікно, та 'toggle_maximize' - максимізує і відновлює вікно."
+#, fuzzy
+msgid ""
+"The keybinding which shows the panel's main menu. The format looks like "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr ""
+"Комбінація клавіш активації меню вікна. Використовується формат \"&lt;"
+"Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий "
+"та дозволяє використання верхнього та нижнього регістру та скорочень, "
+"наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр встановити "
+"у спеціальне значення \"disabled\", то для цієї дії не буде призначено "
+"комбінації клавіш."
#: src/metacity.schemas.in.h:141
+msgid "The name of a workspace."
+msgstr "Назва робочої області"
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:142
+msgid "The screenshot command"
+msgstr ""
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:143
+msgid ""
+"The theme determines the appearance of window borders, titlebar, and so "
+"forth."
+msgstr "Тема визначає вигляд рамки вікна, заголовку та таке інше."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:144
+msgid ""
+"The time delay before raising a window if auto_raise is set to true. The "
+"delay is given in thousandths of a second."
+msgstr ""
+"Затримка перед підніманням вікна, якщо встановлено параметр auto_raise. "
+"Затримка вказується у тисячних долях секунди."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:145
+msgid ""
+"The window focus mode indicates how windows are activated. It has three "
+"possible values; \"click\" means windows must be clicked in order to focus "
+"them, \"sloppy\" means windows are focused when the mouse enters the window, "
+"and \"mouse\" means windows are focused when the mouse enters the window and "
+"unfocused when the mouse leaves the window."
+msgstr ""
+"Режим передачі фокусу вікна визначає як слід активувати вікно. Можливі три "
+"значення \"click\" означає, що для передачі фокусу вікну потрібно клацнути "
+"по ньому; \"sloppy\" означає, що вікно отримуватиме фокус коли вказівник "
+"миші входить у межі вікна; \"mouse\" означає, що вікно отримуватиме фокус "
+"коли вказівник миші входить у межі вікна і втрачає фокус, коли виходить з "
+"вікна;"
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:146
+msgid "The window screenshot command"
+msgstr ""
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:147
+msgid ""
+"This keybinding changes whether a window is above or below other windows. If "
+"the window is covered by another window, it raises the window above other "
+"windows. If the window is already fully visible, it lowers the window below "
+"other windows. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
+"&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
+"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
+"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
+"keybinding for this action."
+msgstr ""
+"Комбінація клавіш що визначає, чи вікно розташовується над чи під іншими "
+"вікнами. Якщо вікно перекрите іншим вікном, вона піднімає вікно над іншими "
+"вікнами. Якщо вікно не перекрите ніякими вікнами - опускає нижче інших "
+"вікон. Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;"
+"Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та "
+"нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для "
+"цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:148
+msgid ""
+"This keybinding lowers a window below other windows. The format looks like "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr ""
+"Комбінація клавіш, що опускає вікно нижче інших вікон. Використовується "
+"формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор "
+"достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та нижнього регістру та "
+"скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр "
+"встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для цієї дії не буде "
+"призначено комбінації клавіш."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:149
+msgid ""
+"This keybinding raises the window above other windows. The format looks like "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr ""
+"Комбінація клавіш, що піднімає вікно над іншими вікнами. Використовується "
+"формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1.Аналізатор "
+"достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та нижнього регістру та "
+"скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;\". Якщо цей параметр "
+"встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для цієї дії не буде "
+"призначено комбінації клавіш."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:150
+msgid ""
+"This keybinding resizes a window to fill available horizontal space. The "
+"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The "
+"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
+"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
+"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
+"for this action."
+msgstr ""
+"Комбінація клавіш, що змінює розмір вікна, щоб заповнити весь горизонтальний "
+"простір. Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;"
+"Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та "
+"нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для "
+"цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:151
+msgid ""
+"This keybinding resizes a window to fill available vertical space. The "
+"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The "
+"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
+"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
+"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
+"for this action."
+msgstr ""
+"Комбінація клавіш, що змінює розмір вікна, щоб заповнити весь вертикальний "
+"простір. Використовується формат \"&lt;Control&gt;a\" або \"&lt;Shift&gt;&lt;"
+"Alt&gt;F1.Аналізатор достатньо гнучкий та дозволяє використання верхнього та "
+"нижнього регістру та скорочень, наприклад \"&lt;Ctl&gt;\" та \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\". Якщо цей параметр встановити у спеціальне значення \"disabled\", то для "
+"цієї дії не буде призначено комбінації клавіш."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:152
+msgid ""
+"This option determines the effects of double-clicking on the title bar. "
+"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
+"window, and 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window."
+msgstr ""
+"Цей параметр визначає ефект від подвійного клацання по заголовку вікна. "
+"Поточними можливими значеннями є 'toggle_shade' - згортає і розгортає вікно, "
+"та 'toggle_maximize' - максимізує і відновлює вікно."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:153
msgid "Toggle fullscreen mode"
msgstr "Перемикання повноекранного режиму"
-#: src/metacity.schemas.in.h:142
+#: src/metacity.schemas.in.h:154
msgid "Toggle maximization state"
msgstr "Перемикання стану максимізації"
-#: src/metacity.schemas.in.h:143
+#: src/metacity.schemas.in.h:155
msgid "Toggle shaded state"
msgstr "Перемикання стану згорнутості"
-#: src/metacity.schemas.in.h:144
+#: src/metacity.schemas.in.h:156
msgid "Toggle window on all workspaces"
msgstr "Перемикання стану показувати на всіх робочих місцях"
-#: src/metacity.schemas.in.h:145
-msgid "Turns on a visual indication when an application or the system issues a 'bell' or 'beep'; useful for the hard-of-hearing and for use in noisy environments, or when 'audible bell' is off."
+#: src/metacity.schemas.in.h:157
+msgid ""
+"Turns on a visual indication when an application or the system issues a "
+"'bell' or 'beep'; useful for the hard-of-hearing and for use in noisy "
+"environments, or when 'audible bell' is off."
msgstr ""
-#: src/metacity.schemas.in.h:146
+#: src/metacity.schemas.in.h:158
msgid "Unmaximize a window"
msgstr "Демаксимізація вікна"
-#: src/metacity.schemas.in.h:147
+#: src/metacity.schemas.in.h:159
msgid "Use standard system font in window titles"
msgstr "Використання стандартного шрифту у заголовках вікон"
-#: src/metacity.schemas.in.h:148
+#: src/metacity.schemas.in.h:160
msgid "Visual Bell Type"
msgstr ""
-#: src/metacity.schemas.in.h:149
+#: src/metacity.schemas.in.h:161
msgid "Window focus mode"
msgstr "Режим отримання фокусу вікном"
-#: src/metacity.schemas.in.h:150
+#: src/metacity.schemas.in.h:162
msgid "Window title font"
msgstr "Шрифт заголовка вікна"
-#: src/prefs.c:445
-#: src/prefs.c:461
-#: src/prefs.c:477
-#: src/prefs.c:493
-#: src/prefs.c:509
-#: src/prefs.c:529
-#: src/prefs.c:545
-#: src/prefs.c:561
-#: src/prefs.c:577
-#: src/prefs.c:593
-#: src/prefs.c:609
-#: src/prefs.c:625
-#: src/prefs.c:641
-#: src/prefs.c:658
-#: src/prefs.c:674
-#: src/prefs.c:690
-#: src/prefs.c:722
+#: src/prefs.c:450 src/prefs.c:466 src/prefs.c:482 src/prefs.c:498
+#: src/prefs.c:514 src/prefs.c:534 src/prefs.c:550 src/prefs.c:566
+#: src/prefs.c:582 src/prefs.c:598 src/prefs.c:614 src/prefs.c:630
+#: src/prefs.c:646 src/prefs.c:663 src/prefs.c:679 src/prefs.c:695
+#: src/prefs.c:727
#, c-format
msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
msgstr "Ключ GConf \"%s\" встановлено у неправильний тип\n"
-#: src/prefs.c:766
+#: src/prefs.c:771
#, c-format
-msgid "\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button modifier\n"
-msgstr "У базі даних конфігурації знайдено \"%s\" - що не є правильним значенням модифікатора клавіші миші.\n"
+msgid ""
+"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button "
+"modifier\n"
+msgstr ""
+"У базі даних конфігурації знайдено \"%s\" - що не є правильним значенням "
+"модифікатора клавіші миші.\n"
-#: src/prefs.c:790
-#: src/prefs.c:1200
+#: src/prefs.c:795 src/prefs.c:1205
#, c-format
msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
msgstr "Ключ GConf \"%s\" встановлено у неправильний тип\n"
-#: src/prefs.c:917
+#: src/prefs.c:922
#, c-format
msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
msgstr "Неможливо проаналізувати опис шрифту \"%s\" у ключі GConf %s\n"
-#: src/prefs.c:1102
+#: src/prefs.c:1107
#, c-format
-msgid "%d stored in GConf key %s is not a reasonable number of workspaces, current maximum is %d\n"
-msgstr "Значення %d встановлено у ключі GCong %s - що є припустимим значенням кількості робочих місць, поточний максимум дорівнює %d\n"
+msgid ""
+"%d stored in GConf key %s is not a reasonable number of workspaces, current "
+"maximum is %d\n"
+msgstr ""
+"Значення %d встановлено у ключі GCong %s - що є припустимим значенням "
+"кількості робочих місць, поточний максимум дорівнює %d\n"
-#: src/prefs.c:1162
-msgid "Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not behave properly.\n"
-msgstr "Трюк для роботи з зіпсованими програмами вимкнено. Деякі додатки можуть поводитись неправильно.\n"
+#: src/prefs.c:1167
+msgid ""
+"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
+"behave properly.\n"
+msgstr ""
+"Трюк для роботи з зіпсованими програмами вимкнено. Деякі додатки можуть "
+"поводитись неправильно.\n"
-#: src/prefs.c:1227
+#: src/prefs.c:1232
#, c-format
msgid "%d stored in GConf key %s is out of range 0 to %d\n"
msgstr "Значення %d встановлене у ключі GConf %s виходить за межі 0 - %d\n"
-#: src/prefs.c:1331
+#: src/prefs.c:1336
#, c-format
msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
msgstr "Помилка встановлення кількості робочих місць у %d: %s\n"
-#: src/prefs.c:1569
+#: src/prefs.c:1578
#, c-format
-msgid "\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding \"%s\"\n"
-msgstr "Знайдене у конфігураційній базі даних значення \"%s\" не є правильним записом комбінації клавіш \"%s\"\n"
+msgid ""
+"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
+"\"%s\"\n"
+msgstr ""
+"Знайдене у конфігураційній базі даних значення \"%s\" не є правильним "
+"записом комбінації клавіш \"%s\"\n"
-#: src/prefs.c:1859
+#: src/prefs.c:1895
#, c-format
msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
msgstr "Помилка встановлення назви робочого місця %d у \"%s\": %s\n"
@@ -1008,38 +1952,48 @@ msgstr "Помилка встановлення назви робочого мі
msgid "%d x %d"
msgstr "%d x %d"
-#: src/screen.c:392
+#: src/screen.c:407
#, c-format
msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
msgstr "Екран %d на дисплеї \"%s\" не правильний\n"
-#: src/screen.c:408
+#: src/screen.c:423
#, c-format
-msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager; try using the --replace option to replace the current window manager.\n"
-msgstr "Екран %d на дисплеї \"%s\" вже контролюється менеджером вікон; спробуйте вказати параметр --replace, щоб замінити поточний менеджер вікон.\n"
+msgid ""
+"Screen %d on display \"%s\" already has a window manager; try using the --"
+"replace option to replace the current window manager.\n"
+msgstr ""
+"Екран %d на дисплеї \"%s\" вже контролюється менеджером вікон; спробуйте "
+"вказати параметр --replace, щоб замінити поточний менеджер вікон.\n"
-#: src/screen.c:449
+#: src/screen.c:464
#, c-format
-msgid "Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
-msgstr "Не вдалось одержати функцію виділення менеджеру вікон на екрані %d дисплею \"%s\"\n"
+msgid ""
+"Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
+msgstr ""
+"Не вдалось одержати функцію виділення менеджеру вікон на екрані %d дисплею "
+"\"%s\"\n"
-#: src/screen.c:505
+#: src/screen.c:520
#, c-format
msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
msgstr "Екран %d на дисплеї \"%s\" вже контролюється менеджером вікон\n"
-#: src/screen.c:674
+#: src/screen.c:690
#, c-format
msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
msgstr "Не вдалось повернути екран %d на дисплеї \"%s\"\n"
#: src/session.c:274
#, c-format
-msgid "Failed to a open connection to a session manager, so window positions will not be saved: %s\n"
-msgstr "Неможливо відкрити з'єднання до менеджера сесій, тому позиції вікон не будуть збережені: %s\n"
+msgid ""
+"Failed to a open connection to a session manager, so window positions will "
+"not be saved: %s\n"
+msgstr ""
+"Неможливо відкрити з'єднання до менеджера сесій, тому позиції вікон не "
+"будуть збережені: %s\n"
-#: src/session.c:881
-#: src/session.c:888
+#: src/session.c:881 src/session.c:888
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
msgstr "Не вдалось створити каталог \"%s\": %s\n"
@@ -1071,7 +2025,9 @@ msgstr "Збій аналізування збереженого файлу се
#: src/session.c:1221
msgid "<metacity_session> attribute seen but we already have the session ID"
-msgstr "було прочитано атрибут <metacity_session>, але ідентифікатор сеансу вже було встановлено"
+msgstr ""
+"було прочитано атрибут <metacity_session>, але ідентифікатор сеансу вже було "
+"встановлено"
#: src/session.c:1234
#, c-format
@@ -1082,8 +2038,7 @@ msgstr "Невідома ознака %s у елементі <metacity_session>"
msgid "nested <window> tag"
msgstr "вкладений елемент <window>"
-#: src/session.c:1309
-#: src/session.c:1341
+#: src/session.c:1309 src/session.c:1341
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <window> element"
msgstr "Невідома ознака %s у елементі <window>"
@@ -1105,11 +2060,14 @@ msgstr "Невідомий елемент %s"
#: src/session.c:1921
#, c-format
-msgid "Error launching metacity-dialog to warn about apps that don't support session management: %s\n"
-msgstr "Помилка запуску діалогового вікна Метасіті із застереженням про те, що додаток не має підтримки сеансів: %s\n"
+msgid ""
+"Error launching metacity-dialog to warn about apps that don't support "
+"session management: %s\n"
+msgstr ""
+"Помилка запуску діалогового вікна Метасіті із застереженням про те, що "
+"додаток не має підтримки сеансів: %s\n"
-#: src/theme-parser.c:224
-#: src/theme-parser.c:242
+#: src/theme-parser.c:224 src/theme-parser.c:242
#, c-format
msgid "Line %d character %d: %s"
msgstr "Рядок %d, символ %d: %s"
@@ -1119,8 +2077,7 @@ msgstr "Рядок %d, символ %d: %s"
msgid "Attribute \"%s\" repeated twice on the same <%s> element"
msgstr "Ознака \"%s\" двічі повторюється у тому самому елементі <%s>"
-#: src/theme-parser.c:414
-#: src/theme-parser.c:439
+#: src/theme-parser.c:414 src/theme-parser.c:439
#, c-format
msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
msgstr "Неправильна ознака \"%s\" у елементі <%s> у цьому контексті"
@@ -1135,9 +2092,7 @@ msgstr "Значення цілого %ld має бути додатнім"
msgid "Integer %ld is too large, current max is %d"
msgstr "Значення цілого %ld надто велике, максимумом є %d"
-#: src/theme-parser.c:521
-#: src/theme-parser.c:602
-#: src/theme-parser.c:626
+#: src/theme-parser.c:521 src/theme-parser.c:602 src/theme-parser.c:626
#, c-format
msgid "Could not parse \"%s\" as a floating point number"
msgstr "Неможливо проаналізувати \"%s\" як число з плаваючою комою"
@@ -1155,46 +2110,39 @@ msgstr "Кут повинен бути між 0.0 та 360.0, вказано %g\
#: src/theme-parser.c:638
#, c-format
msgid "Alpha must be between 0.0 (invisible) and 1.0 (fully opaque), was %g\n"
-msgstr "Альфа-канал повинен бути у межах 0.0 (невидимість) та 1.0 (повна непрозорість), було %g\n"
+msgstr ""
+"Альфа-канал повинен бути у межах 0.0 (невидимість) та 1.0 (повна "
+"непрозорість), було %g\n"
#: src/theme-parser.c:684
#, c-format
-msgid "Invalid title scale \"%s\" (must be one of xx-small,x-small,small,medium,large,x-large,xx-large)\n"
-msgstr "Неприпустимий масштаб заголовку \"%s\" (можливі значення: xx-small,x-small,small,medium,large,x-large,xx-large)\n"
+msgid ""
+"Invalid title scale \"%s\" (must be one of xx-small,x-small,small,medium,"
+"large,x-large,xx-large)\n"
+msgstr ""
+"Неприпустимий масштаб заголовку \"%s\" (можливі значення: xx-small,x-small,"
+"small,medium,large,x-large,xx-large)\n"
-#: src/theme-parser.c:729
-#: src/theme-parser.c:737
-#: src/theme-parser.c:2936
-#: src/theme-parser.c:3025
-#: src/theme-parser.c:3032
-#: src/theme-parser.c:3039
+#: src/theme-parser.c:729 src/theme-parser.c:737 src/theme-parser.c:2936
+#: src/theme-parser.c:3025 src/theme-parser.c:3032 src/theme-parser.c:3039
#, c-format
msgid "No \"%s\" attribute on element <%s>"
msgstr "Немає ознаки \"%s\" елементі <%s>"
-#: src/theme-parser.c:807
-#: src/theme-parser.c:897
-#: src/theme-parser.c:935
-#: src/theme-parser.c:1012
-#: src/theme-parser.c:1062
-#: src/theme-parser.c:1070
-#: src/theme-parser.c:1126
-#: src/theme-parser.c:1134
+#: src/theme-parser.c:807 src/theme-parser.c:897 src/theme-parser.c:935
+#: src/theme-parser.c:1012 src/theme-parser.c:1062 src/theme-parser.c:1070
+#: src/theme-parser.c:1126 src/theme-parser.c:1134
#, c-format
msgid "No \"%s\" attribute on <%s> element"
msgstr "Немає ознаки \"%s\" елементі <%s>"
-#: src/theme-parser.c:837
-#: src/theme-parser.c:905
-#: src/theme-parser.c:943
+#: src/theme-parser.c:837 src/theme-parser.c:905 src/theme-parser.c:943
#: src/theme-parser.c:1020
#, c-format
msgid "<%s> name \"%s\" used a second time"
msgstr "у елементі <%s> назва \"%s\" зустрілась другий раз"
-#: src/theme-parser.c:849
-#: src/theme-parser.c:955
-#: src/theme-parser.c:1032
+#: src/theme-parser.c:849 src/theme-parser.c:955 src/theme-parser.c:1032
#, c-format
msgid "<%s> parent \"%s\" has not been defined"
msgstr "у елементі <%s> не було визначено батьківський елемент \"%s\""
@@ -1207,7 +2155,9 @@ msgstr "у елементі <%s> не було визначено геометр
#: src/theme-parser.c:981
#, c-format
msgid "<%s> must specify either a geometry or a parent that has a geometry"
-msgstr "<%s> повинен або визначати геометрію, або вказувати на батьківський елемент, який містить геометрію"
+msgstr ""
+"<%s> повинен або визначати геометрію, або вказувати на батьківський елемент, "
+"який містить геометрію"
#: src/theme-parser.c:1080
#, c-format
@@ -1239,45 +2189,35 @@ msgstr "Невідомий стан \"%s\" для піктограми меню"
msgid "Theme already has a menu icon for function %s state %s"
msgstr "Тема вже має піктограму меню для функції %s зі станом %s"
-#: src/theme-parser.c:1177
-#: src/theme-parser.c:3244
-#: src/theme-parser.c:3323
+#: src/theme-parser.c:1177 src/theme-parser.c:3244 src/theme-parser.c:3323
#, c-format
msgid "No <draw_ops> with the name \"%s\" has been defined"
msgstr "Не було визначено параметру <draw_ops> з назвою \"%s\""
-#: src/theme-parser.c:1192
-#: src/theme-parser.c:1256
-#: src/theme-parser.c:1545
-#: src/theme-parser.c:3124
-#: src/theme-parser.c:3178
-#: src/theme-parser.c:3338
-#: src/theme-parser.c:3515
-#: src/theme-parser.c:3553
-#: src/theme-parser.c:3591
+#: src/theme-parser.c:1192 src/theme-parser.c:1256 src/theme-parser.c:1545
+#: src/theme-parser.c:3124 src/theme-parser.c:3178 src/theme-parser.c:3338
+#: src/theme-parser.c:3515 src/theme-parser.c:3553 src/theme-parser.c:3591
#: src/theme-parser.c:3629
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed below <%s>"
msgstr "Не допускається використання елементу <%s> нижче <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1282
-#: src/theme-parser.c:1369
-#: src/theme-parser.c:1439
+#: src/theme-parser.c:1282 src/theme-parser.c:1369 src/theme-parser.c:1439
#, c-format
msgid "No \"name\" attribute on element <%s>"
msgstr "Немає ознаки \"name\" елементі <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1289
-#: src/theme-parser.c:1376
+#: src/theme-parser.c:1289 src/theme-parser.c:1376
#, c-format
msgid "No \"value\" attribute on element <%s>"
msgstr "Немає ознаки \"value\" у елементі <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1320
-#: src/theme-parser.c:1334
-#: src/theme-parser.c:1393
-msgid "Cannot specify both button_width/button_height and aspect ratio for buttons"
-msgstr "Параметри button_width/button_height та коефіцієнт пропорційності кнопок вказувати одночасно не можна"
+#: src/theme-parser.c:1320 src/theme-parser.c:1334 src/theme-parser.c:1393
+msgid ""
+"Cannot specify both button_width/button_height and aspect ratio for buttons"
+msgstr ""
+"Параметри button_width/button_height та коефіцієнт пропорційності кнопок "
+"вказувати одночасно не можна"
#: src/theme-parser.c:1343
#, c-format
@@ -1314,11 +2254,8 @@ msgstr "Немає ознаки \"right\" у елементі <%s>"
msgid "Border \"%s\" is unknown"
msgstr "Межа \"%s\" невідома"
-#: src/theme-parser.c:1655
-#: src/theme-parser.c:1765
-#: src/theme-parser.c:1868
-#: src/theme-parser.c:2055
-#: src/theme-parser.c:2869
+#: src/theme-parser.c:1655 src/theme-parser.c:1765 src/theme-parser.c:1868
+#: src/theme-parser.c:2055 src/theme-parser.c:2869
#, c-format
msgid "No \"color\" attribute on element <%s>"
msgstr "Немає ознаки \"color\" у елементі <%s>"
@@ -1328,8 +2265,7 @@ msgstr "Немає ознаки \"color\" у елементі <%s>"
msgid "No \"x1\" attribute on element <%s>"
msgstr "Немає ознаки \"x1\" елементі <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1669
-#: src/theme-parser.c:2714
+#: src/theme-parser.c:1669 src/theme-parser.c:2714
#, c-format
msgid "No \"y1\" attribute on element <%s>"
msgstr "Немає ознаки \"y1\" елементі <%s>"
@@ -1339,63 +2275,37 @@ msgstr "Немає ознаки \"y1\" елементі <%s>"
msgid "No \"x2\" attribute on element <%s>"
msgstr "Немає ознаки \"x2\" елементі <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1683
-#: src/theme-parser.c:2721
+#: src/theme-parser.c:1683 src/theme-parser.c:2721
#, c-format
msgid "No \"y2\" attribute on element <%s>"
msgstr "Немає ознаки \"y2\" елементі <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1772
-#: src/theme-parser.c:1875
-#: src/theme-parser.c:1981
-#: src/theme-parser.c:2062
-#: src/theme-parser.c:2168
-#: src/theme-parser.c:2266
-#: src/theme-parser.c:2483
-#: src/theme-parser.c:2609
-#: src/theme-parser.c:2707
-#: src/theme-parser.c:2781
-#: src/theme-parser.c:2876
+#: src/theme-parser.c:1772 src/theme-parser.c:1875 src/theme-parser.c:1981
+#: src/theme-parser.c:2062 src/theme-parser.c:2168 src/theme-parser.c:2266
+#: src/theme-parser.c:2483 src/theme-parser.c:2609 src/theme-parser.c:2707
+#: src/theme-parser.c:2781 src/theme-parser.c:2876
#, c-format
msgid "No \"x\" attribute on element <%s>"
msgstr "Немає ознаки \"x\" елементі <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1779
-#: src/theme-parser.c:1882
-#: src/theme-parser.c:1988
-#: src/theme-parser.c:2069
-#: src/theme-parser.c:2175
-#: src/theme-parser.c:2273
-#: src/theme-parser.c:2490
-#: src/theme-parser.c:2616
-#: src/theme-parser.c:2788
+#: src/theme-parser.c:1779 src/theme-parser.c:1882 src/theme-parser.c:1988
+#: src/theme-parser.c:2069 src/theme-parser.c:2175 src/theme-parser.c:2273
+#: src/theme-parser.c:2490 src/theme-parser.c:2616 src/theme-parser.c:2788
#: src/theme-parser.c:2883
#, c-format
msgid "No \"y\" attribute on element <%s>"
msgstr "Немає ознаки \"y\" елементі <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1786
-#: src/theme-parser.c:1889
-#: src/theme-parser.c:1995
-#: src/theme-parser.c:2076
-#: src/theme-parser.c:2182
-#: src/theme-parser.c:2280
-#: src/theme-parser.c:2497
-#: src/theme-parser.c:2623
-#: src/theme-parser.c:2795
+#: src/theme-parser.c:1786 src/theme-parser.c:1889 src/theme-parser.c:1995
+#: src/theme-parser.c:2076 src/theme-parser.c:2182 src/theme-parser.c:2280
+#: src/theme-parser.c:2497 src/theme-parser.c:2623 src/theme-parser.c:2795
#, c-format
msgid "No \"width\" attribute on element <%s>"
msgstr "Немає ознаки \"width\" елементі <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1793
-#: src/theme-parser.c:1896
-#: src/theme-parser.c:2002
-#: src/theme-parser.c:2083
-#: src/theme-parser.c:2189
-#: src/theme-parser.c:2287
-#: src/theme-parser.c:2504
-#: src/theme-parser.c:2630
-#: src/theme-parser.c:2802
+#: src/theme-parser.c:1793 src/theme-parser.c:1896 src/theme-parser.c:2002
+#: src/theme-parser.c:2083 src/theme-parser.c:2189 src/theme-parser.c:2287
+#: src/theme-parser.c:2504 src/theme-parser.c:2630 src/theme-parser.c:2802
#, c-format
msgid "No \"height\" attribute on element <%s>"
msgstr "Немає ознаки \"height\" у елементі <%s>"
@@ -1430,21 +2340,17 @@ msgstr "Не вдалось розпізнати значення \"%s\" тип
msgid "No \"filename\" attribute on element <%s>"
msgstr "Немає ознаки \"filename\" у елементі <%s>"
-#: src/theme-parser.c:2319
-#: src/theme-parser.c:2827
+#: src/theme-parser.c:2319 src/theme-parser.c:2827
#, c-format
msgid "Did not understand fill type \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Не вдалось розпізнати тип заповнення \"%s\" у елементі <%s>"
-#: src/theme-parser.c:2462
-#: src/theme-parser.c:2595
-#: src/theme-parser.c:2700
+#: src/theme-parser.c:2462 src/theme-parser.c:2595 src/theme-parser.c:2700
#, c-format
msgid "No \"state\" attribute on element <%s>"
msgstr "Немає ознаки \"state\" у елементі <%s>"
-#: src/theme-parser.c:2469
-#: src/theme-parser.c:2602
+#: src/theme-parser.c:2469 src/theme-parser.c:2602
#, c-format
msgid "No \"shadow\" attribute on element <%s>"
msgstr "Немає ознаки \"shadow\" у елементі <%s>"
@@ -1454,15 +2360,12 @@ msgstr "Немає ознаки \"shadow\" у елементі <%s>"
msgid "No \"arrow\" attribute on element <%s>"
msgstr "Немає ознаки \"arrow\" елементі <%s>"
-#: src/theme-parser.c:2529
-#: src/theme-parser.c:2651
-#: src/theme-parser.c:2739
+#: src/theme-parser.c:2529 src/theme-parser.c:2651 src/theme-parser.c:2739
#, c-format
msgid "Did not understand state \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Не вдалось розпізнати режим \"%s\" у елементі <%s>"
-#: src/theme-parser.c:2539
-#: src/theme-parser.c:2661
+#: src/theme-parser.c:2539 src/theme-parser.c:2661
#, c-format
msgid "Did not understand shadow \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Не вдалось розпізнати тінь \"%s\" у елементі <%s>"
@@ -1472,17 +2375,16 @@ msgstr "Не вдалось розпізнати тінь \"%s\" у елемен
msgid "Did not understand arrow \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Не вдалось розпізнати стрілку \"%s\" у елементі <%s>"
-#: src/theme-parser.c:2962
-#: src/theme-parser.c:3078
+#: src/theme-parser.c:2962 src/theme-parser.c:3078
#, c-format
msgid "No <draw_ops> called \"%s\" has been defined"
msgstr "Параметр <draw_ops> з назвою \"%s\" не було визначено"
-#: src/theme-parser.c:2974
-#: src/theme-parser.c:3090
+#: src/theme-parser.c:2974 src/theme-parser.c:3090
#, c-format
msgid "Including draw_ops \"%s\" here would create a circular reference"
-msgstr "Вставлення сюди draw_ops \"%s\" призведе до створення циклічного посилання"
+msgstr ""
+"Вставлення сюди draw_ops \"%s\" призведе до створення циклічного посилання"
#: src/theme-parser.c:3153
#, c-format
@@ -1509,8 +2411,7 @@ msgstr "У стилю рамки вже є кусок рамки у позиці
msgid "No \"function\" attribute on <%s> element"
msgstr "Немає ознаки \"function\" елементі <%s>"
-#: src/theme-parser.c:3280
-#: src/theme-parser.c:3384
+#: src/theme-parser.c:3280 src/theme-parser.c:3384
#, c-format
msgid "No \"state\" attribute on <%s> element"
msgstr "Немає ознаки \"state\" елементі <%s>"
@@ -1567,32 +2468,49 @@ msgstr "\"%s\" не є правильним значенням ознаки \"re
#: src/theme-parser.c:3450
#, c-format
-msgid "Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized/shaded states"
-msgstr "Не слід використовувати ознаку \"resize\" у елементі <%s> для максимізованого та згорнутого стану"
+msgid ""
+"Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized/shaded "
+"states"
+msgstr ""
+"Не слід використовувати ознаку \"resize\" у елементі <%s> для "
+"максимізованого та згорнутого стану"
#: src/theme-parser.c:3464
#, c-format
msgid "Style has already been specified for state %s resize %s focus %s"
msgstr "Стиль вже було визначено для ознак state %s resize %s focus %s"
-#: src/theme-parser.c:3475
-#: src/theme-parser.c:3486
-#: src/theme-parser.c:3497
+#: src/theme-parser.c:3475 src/theme-parser.c:3486 src/theme-parser.c:3497
#, c-format
msgid "Style has already been specified for state %s focus %s"
msgstr "Стиль вже було визначено для ознак state %s focus %s"
#: src/theme-parser.c:3536
-msgid "Can't have a two draw_ops for a <piece> element (theme specified a draw_ops attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
-msgstr "Неможливо використовувати два параметра draw_ops у одному елементі <piece> (у темі вказано ознаку draw_ops та елемент <draw_ops>, або вказано два елементи)"
+msgid ""
+"Can't have a two draw_ops for a <piece> element (theme specified a draw_ops "
+"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
+msgstr ""
+"Неможливо використовувати два параметра draw_ops у одному елементі <piece> "
+"(у темі вказано ознаку draw_ops та елемент <draw_ops>, або вказано два "
+"елементи)"
#: src/theme-parser.c:3574
-msgid "Can't have a two draw_ops for a <button> element (theme specified a draw_ops attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
-msgstr "Неможливо використовувати два параметра draw_ops у одному елементі <button> (у темі вказано ознаку draw_ops та елемент <draw_ops>, або вказано два елементи)"
+msgid ""
+"Can't have a two draw_ops for a <button> element (theme specified a draw_ops "
+"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
+msgstr ""
+"Неможливо використовувати два параметра draw_ops у одному елементі <button> "
+"(у темі вказано ознаку draw_ops та елемент <draw_ops>, або вказано два "
+"елементи)"
#: src/theme-parser.c:3612
-msgid "Can't have a two draw_ops for a <menu_icon> element (theme specified a draw_ops attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
-msgstr "Неможливо використовувати два параметра draw_ops у одному елементі <menu_icon> (у темі вказано ознаку draw_ops та елемент <draw_ops>, або вказано два елементи)"
+msgid ""
+"Can't have a two draw_ops for a <menu_icon> element (theme specified a "
+"draw_ops attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
+msgstr ""
+"Неможливо використовувати два параметра draw_ops у одному елементі "
+"<menu_icon> (у темі вказано ознаку draw_ops та елемент <draw_ops>, або "
+"вказано два елементи)"
#: src/theme-parser.c:3659
#, c-format
@@ -1601,8 +2519,11 @@ msgstr "Найвищим елементом в темі має бути <metaci
#: src/theme-parser.c:3679
#, c-format
-msgid "Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
-msgstr "Елемент <%s> не дозволяється у елементах <name>, <author>, <date> і <description>"
+msgid ""
+"Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
+msgstr ""
+"Елемент <%s> не дозволяється у елементах <name>, <author>, <date> і "
+"<description>"
#: src/theme-parser.c:3684
#, c-format
@@ -1611,17 +2532,17 @@ msgstr "Елемент <%s> не дозволяється у елементі <c
#: src/theme-parser.c:3696
#, c-format
-msgid "Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
-msgstr "Елемент <%s> не дозволяється у елементах <distance>, <border>, <aspect_ratio>"
+msgid ""
+"Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
+msgstr ""
+"Елемент <%s> не дозволяється у елементах <distance>, <border>, <aspect_ratio>"
#: src/theme-parser.c:3718
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a draw operation element"
msgstr "Елемент <%s> не дозволяється у елементі операції малювання"
-#: src/theme-parser.c:3728
-#: src/theme-parser.c:3758
-#: src/theme-parser.c:3763
+#: src/theme-parser.c:3728 src/theme-parser.c:3758 src/theme-parser.c:3763
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a <%s> element"
msgstr "Елемент <%s> не дозволяється у елементі <%s>"
@@ -1714,13 +2635,22 @@ msgstr "Градієнти повинні мати принаймні два к
#: src/theme.c:975
#, c-format
-msgid "GTK color specification must have the state in brackets, e.g. gtk:fg[NORMAL] where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
-msgstr "При визначенні кольору GTK потрібно вказувати режим у прямокутних дужках, наприклад gtk:fg[NORMAL], де NORMAL - режим; неможливо розібрати \"%s\""
+msgid ""
+"GTK color specification must have the state in brackets, e.g. gtk:fg[NORMAL] "
+"where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
+msgstr ""
+"При визначенні кольору GTK потрібно вказувати режим у прямокутних дужках, "
+"наприклад gtk:fg[NORMAL], де NORMAL - режим; неможливо розібрати \"%s\""
#: src/theme.c:989
#, c-format
-msgid "GTK color specification must have a close bracket after the state, e.g. gtk:fg[NORMAL] where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
-msgstr "При визначенні кольору GTK після вказування режиму повинна бути закриваюча прямокутна дужка, наприклад gtk:fg[NORMAL], де NORMAL - режим; неможливо розібрати \"%s\""
+msgid ""
+"GTK color specification must have a close bracket after the state, e.g. gtk:"
+"fg[NORMAL] where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
+msgstr ""
+"При визначенні кольору GTK після вказування режиму повинна бути закриваюча "
+"прямокутна дужка, наприклад gtk:fg[NORMAL], де NORMAL - режим; неможливо "
+"розібрати \"%s\""
#: src/theme.c:1000
#, c-format
@@ -1734,8 +2664,12 @@ msgstr "Неможливо розпізнати компонент кольор
#: src/theme.c:1043
#, c-format
-msgid "Blend format is \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" does not fit the format"
-msgstr "Формат визначення змішаного кольору такий - \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" не відповідає формату"
+msgid ""
+"Blend format is \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" does not fit the "
+"format"
+msgstr ""
+"Формат визначення змішаного кольору такий - \"blend/bg_color/fg_color/alpha"
+"\", \"%s\" не відповідає формату"
#: src/theme.c:1054
#, c-format
@@ -1749,8 +2683,10 @@ msgstr "Значення альфа-канала \"%s\" у змішаному к
#: src/theme.c:1111
#, c-format
-msgid "Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
-msgstr "Формат тіні такий - \"shade/base_color/factor\", \"%s\" не відповідає формату"
+msgid ""
+"Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
+msgstr ""
+"Формат тіні такий - \"shade/base_color/factor\", \"%s\" не відповідає формату"
#: src/theme.c:1122
#, c-format
@@ -1774,8 +2710,12 @@ msgstr "Вираз координати містить заборонений с
#: src/theme.c:1450
#, c-format
-msgid "Coordinate expression contains floating point number '%s' which could not be parsed"
-msgstr "Вираз координати містить число з плаваючою комою \"%s\" яке не вдалось розібрати"
+msgid ""
+"Coordinate expression contains floating point number '%s' which could not be "
+"parsed"
+msgstr ""
+"Вираз координати містить число з плаваючою комою \"%s\" яке не вдалось "
+"розібрати"
#: src/theme.c:1464
#, c-format
@@ -1784,26 +2724,30 @@ msgstr "Вираз координати містить ціле число \"%s\
#: src/theme.c:1531
#, c-format
-msgid "Coordinate expression contained unknown operator at the start of this text: \"%s\""
+msgid ""
+"Coordinate expression contained unknown operator at the start of this text: "
+"\"%s\""
msgstr "Вираз координати містить невідомий оператор на початку тексту\"%s\""
#: src/theme.c:1588
msgid "Coordinate expression was empty or not understood"
msgstr "Вираз координати був пустий або його неможливо розпізнати"
-#: src/theme.c:1727
-#: src/theme.c:1737
-#: src/theme.c:1771
+#: src/theme.c:1727 src/theme.c:1737 src/theme.c:1771
msgid "Coordinate expression results in division by zero"
msgstr "Вираз координати призвів до ділення на нуль"
#: src/theme.c:1779
-msgid "Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
-msgstr "Вираз координати намагається використати оператор знаходження залишку від ділення для числа з плаваючою комою"
+msgid ""
+"Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
+msgstr ""
+"Вираз координати намагається використати оператор знаходження залишку від "
+"ділення для числа з плаваючою комою"
#: src/theme.c:1836
#, c-format
-msgid "Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
+msgid ""
+"Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
msgstr "Вираз координати містить оператор \"%s\", там де очікувався операнд"
#: src/theme.c:1845
@@ -1816,12 +2760,20 @@ msgstr "Вираз координати закінчується операто
#: src/theme.c:1863
#, c-format
-msgid "Coordinate expression has operator \"%c\" following operator \"%c\" with no operand in between"
-msgstr "Вираз координати містить оператор \"%c\", за яким йде оператор \"%c\" без операнду між ними"
+msgid ""
+"Coordinate expression has operator \"%c\" following operator \"%c\" with no "
+"operand in between"
+msgstr ""
+"Вираз координати містить оператор \"%c\", за яким йде оператор \"%c\" без "
+"операнду між ними"
#: src/theme.c:1982
-msgid "Coordinate expression parser overflowed its buffer, this is really a Metacity bug, but are you sure you need a huge expression like that?"
-msgstr "Буфер аналізатор виразів координати переповнений, це помилка програми Метасіті, але навіщо вам такий великий вираз?"
+msgid ""
+"Coordinate expression parser overflowed its buffer, this is really a "
+"Metacity bug, but are you sure you need a huge expression like that?"
+msgstr ""
+"Буфер аналізатор виразів координати переповнений, це помилка програми "
+"Метасіті, але навіщо вам такий великий вираз?"
#: src/theme.c:2011
msgid "Coordinate expression had a close parenthesis with no open parenthesis"
@@ -1840,33 +2792,33 @@ msgstr "Вираз координати містить відкриваючу д
msgid "Coordinate expression doesn't seem to have any operators or operands"
msgstr "Здається вираз координати не містить жодного оператору чи операнду"
-#: src/theme.c:2386
-#: src/theme.c:2408
-#: src/theme.c:2429
+#: src/theme.c:2386 src/theme.c:2408 src/theme.c:2429
#, c-format
msgid "Theme contained an expression \"%s\" that resulted in an error: %s\n"
msgstr "Тема містить вираз \"%s\" що призводить до помилки: %s\n"
#: src/theme.c:3912
#, c-format
-msgid "<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be specified for this frame style"
-msgstr "для цього стилю рамки треба вказати <button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"будь-що\"/>"
+msgid ""
+"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
+"specified for this frame style"
+msgstr ""
+"для цього стилю рамки треба вказати <button function=\"%s\" state=\"%s\" "
+"draw_ops=\"будь-що\"/>"
-#: src/theme.c:4362
-#: src/theme.c:4394
+#: src/theme.c:4362 src/theme.c:4394
#, c-format
-msgid "Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
-msgstr "Відсутнє <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"будь-що\"/>"
+msgid ""
+"Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
+msgstr ""
+"Відсутнє <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"будь-що\"/>"
#: src/theme.c:4445
#, c-format
msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
msgstr "Збій завантаження схеми \"%s\": %s\n"
-#: src/theme.c:4591
-#: src/theme.c:4598
-#: src/theme.c:4605
-#: src/theme.c:4612
+#: src/theme.c:4591 src/theme.c:4598 src/theme.c:4605 src/theme.c:4612
#: src/theme.c:4619
#, c-format
msgid "No <%s> set for theme \"%s\""
@@ -1874,22 +2826,31 @@ msgstr "Не встановлено <%s> для теми \"%s\""
#: src/theme.c:4629
#, c-format
-msgid "No frame style set for window type \"%s\" in theme \"%s\", add a <window type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/> element"
-msgstr "Немає стилю рамки для вікна типу \"%s\" у темі \"%s\", додайте елемент <window type=\"%s\" style_set=\"будь-що\"/> "
+msgid ""
+"No frame style set for window type \"%s\" in theme \"%s\", add a <window "
+"type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/> element"
+msgstr ""
+"Немає стилю рамки для вікна типу \"%s\" у темі \"%s\", додайте елемент "
+"<window type=\"%s\" style_set=\"будь-що\"/> "
#: src/theme.c:4651
#, c-format
-msgid "<menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be specified for this theme"
-msgstr "для цієї теми потрібно вказати <menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"будь-що\"/>"
+msgid ""
+"<menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
+"specified for this theme"
+msgstr ""
+"для цієї теми потрібно вказати <menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" "
+"draw_ops=\"будь-що\"/>"
-#: src/theme.c:5040
-#: src/theme.c:5102
+#: src/theme.c:5040 src/theme.c:5102
#, c-format
-msgid "User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
-msgstr "Визначені користувачем константи повинні починатись з великої літери; \"%s\" не починається з великої літери"
+msgid ""
+"User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
+msgstr ""
+"Визначені користувачем константи повинні починатись з великої літери; \"%s\" "
+"не починається з великої літери"
-#: src/theme.c:5048
-#: src/theme.c:5110
+#: src/theme.c:5048 src/theme.c:5110
#, c-format
msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
msgstr "Константа \"%s\" вже визначена"
@@ -1953,16 +2914,20 @@ msgstr "Попередження віконного менеджера:"
msgid "Window manager error: "
msgstr "Помилка віконного менеджера:"
-#: src/window-props.c:161
+#: src/window-props.c:162
#, c-format
msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %ld\n"
msgstr "Додаток встановив неправильне значення _NET_WM_PID %ld\n"
#. first time through
-#: src/window.c:4897
+#: src/window.c:4540
#, c-format
-msgid "Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER window as specified in the ICCCM.\n"
-msgstr "Вікно %s встановило значення SM_CLIENT_ID на себе, замість вікна зі значенням WM_CLIENT_LEADER, як це визначено у ICCCM.\n"
+msgid ""
+"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
+"window as specified in the ICCCM.\n"
+msgstr ""
+"Вікно %s встановило значення SM_CLIENT_ID на себе, замість вікна зі "
+"значенням WM_CLIENT_LEADER, як це визначено у ICCCM.\n"
#. We ignore mwm_has_resize_func because WM_NORMAL_HINTS is the
#. * authoritative source for that info. Some apps such as mplayer or
@@ -1971,10 +2936,15 @@ msgstr "Вікно %s встановило значення SM_CLIENT_ID на с
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
-#: src/window.c:5471
+#: src/window.c:5223
#, c-format
-msgid "Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %d x %d and max size %d x %d; this doesn't make much sense.\n"
-msgstr "Вікно %s встановило натяк MWM, який вказує що його розмір не може змінюватись, але встановило мінімальний розмір %d x %d та максимальний %d x %d; що не має сенсу.\n"
+msgid ""
+"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
+"d x %d and max size %d x %d; this doesn't make much sense.\n"
+msgstr ""
+"Вікно %s встановило натяк MWM, який вказує що його розмір не може "
+"змінюватись, але встановило мінімальний розмір %d x %d та максимальний %d x %"
+"d; що не має сенсу.\n"
#: src/xprops.c:153
#, c-format
@@ -1998,6 +2968,7 @@ msgstr "Властивість %s вікна 0x%lx містить неправи
#: src/xprops.c:479
#, c-format
-msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
-msgstr "Властивість %s вікна 0x%lx містить неправильний UTF-8 у пункті %d списку\n"
-
+msgid ""
+"Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
+msgstr ""
+"Властивість %s вікна 0x%lx містить неправильний UTF-8 у пункті %d списку\n"