summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/sq.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/sq.po')
-rw-r--r--po/sq.po36
1 files changed, 18 insertions, 18 deletions
diff --git a/po/sq.po b/po/sq.po
index d00bd7a..a9ae60e 100644
--- a/po/sq.po
+++ b/po/sq.po
@@ -6,7 +6,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity\n"
-"POT-Creation-Date: 2003-09-10 15:41-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2003-10-01 17:18-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2003-09-04 00:55+0200\n"
"Last-Translator: Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>\n"
"Language-Team: Albanian <gnome-albanian-perkthyesit@lists.sourceforge.net>\n"
@@ -21,35 +21,35 @@ msgstr ""
msgid "Usage: %s\n"
msgstr "Përdorimi: %s\n"
-#: src/tools/metacity-message.c:174 src/util.c:128
+#: src/tools/metacity-message.c:176 src/util.c:128
msgid "Metacity was compiled without support for verbose mode\n"
msgstr ""
"Metacity është kompiluar pa përfshirë suportin për menyrën bashkë-"
"dialoguese\n"
-#: src/delete.c:61 src/delete.c:88 src/metacity-dialog.c:46
+#: src/delete.c:62 src/delete.c:89 src/metacity-dialog.c:46
#: src/theme-parser.c:467
#, c-format
msgid "Could not parse \"%s\" as an integer"
msgstr "Analizimi i \"%s\" si i plotë është e pamundur"
-#: src/delete.c:68 src/delete.c:95 src/metacity-dialog.c:53
+#: src/delete.c:69 src/delete.c:96 src/metacity-dialog.c:53
#: src/theme-parser.c:476 src/theme-parser.c:530
#, c-format
msgid "Did not understand trailing characters \"%s\" in string \"%s\""
msgstr "Gërmat \"%s\" tek stringa \"%s\" janë të pakuptueshme"
-#: src/delete.c:126
+#: src/delete.c:127
#, c-format
msgid "Failed to parse message \"%s\" from dialog process\n"
msgstr "Analiza e mesazhit \"%s\" nga procesi i dialogut dështoi\n"
-#: src/delete.c:261
+#: src/delete.c:262
#, c-format
msgid "Error reading from dialog display process: %s\n"
msgstr "Gabim gjatë leximit të dialogut të procesit: %s\n"
-#: src/delete.c:332
+#: src/delete.c:338
#, c-format
msgid ""
"Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
@@ -57,7 +57,7 @@ msgstr ""
"Gabim gjatë lëshimit të dialogut-metacity për të pyetur nëse dëshiron të "
"përfundosh një aplikativ: %s\n"
-#: src/delete.c:431
+#: src/delete.c:446
#, c-format
msgid "Failed to get hostname: %s\n"
msgstr "Gabim gjatë marrjes së emrit të host: %s\n"
@@ -103,7 +103,7 @@ msgstr "Dritarja në maksimum"
msgid "Unmaximize Window"
msgstr "Demaksimizo dritaren"
-#: src/keybindings.c:984
+#: src/keybindings.c:986
#, c-format
msgid ""
"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
@@ -112,19 +112,19 @@ msgstr ""
"Ndonjë program tjetër është duke përdorur kombinimin e pulsantit %s me "
"ndryshuesin %x\n"
-#: src/keybindings.c:2413
+#: src/keybindings.c:2421
#, c-format
msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
msgstr ""
"Gabim gjatë ekzekutimit të metacity-dialog për të lajmëruar një gabim në "
"lidhje me një komandë: %s\n"
-#: src/keybindings.c:2444
+#: src/keybindings.c:2494
#, c-format
msgid "No command %d has been defined.\n"
msgstr "Komanda %d nuk është përcaktuar.\n"
-#: src/main.c:64
+#: src/main.c:69
msgid ""
"metacity [--sm-disable] [--sm-client-id=ID] [--sm-save-file=FILENAME] [--"
"display=DISPLAY] [--replace] [--version]\n"
@@ -132,7 +132,7 @@ msgstr ""
"metacity [--sm-disable] [--sm-client-id=ID] [--sm-save-file=FILENAME] [--"
"display=DISPLAY] [--replace] [--version]\n"
-#: src/main.c:71
+#: src/main.c:76
#, c-format
msgid ""
"metacity %s\n"
@@ -147,14 +147,14 @@ msgstr ""
"NUK afrohet asnjë garanci; as për TREGËTI apo PËRDORIM PËR NDONJË QËLLIM TË "
"VEÇANTË.\n"
-#: src/main.c:348
+#: src/main.c:437
#, c-format
msgid ""
"Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes."
msgstr ""
"Nuk u gjet asnjë temë! Sigurohu që %s ekziston dhe përmban temat e zakonshme."
-#: src/main.c:396
+#: src/main.c:499
#, c-format
msgid "Failed to restart: %s\n"
msgstr "Rinisja dështoi: %s\n"
@@ -2051,7 +2051,7 @@ msgstr "Atribut %s i panjohur tek elementi <geometry>"
msgid "Unknown element %s"
msgstr "Element %s i panjohur"
-#: src/session.c:1921
+#: src/session.c:1935
#, c-format
msgid ""
"Error launching metacity-dialog to warn about apps that don't support "
@@ -2918,7 +2918,7 @@ msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %ld\n"
msgstr "Aplikativi ka vendosur një _NET_WM_PID të gabuar %ld\n"
#. first time through
-#: src/window.c:4565
+#: src/window.c:4566
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
@@ -2934,7 +2934,7 @@ msgstr ""
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
-#: src/window.c:5226
+#: src/window.c:5227
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"