summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/pl.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/pl.po')
-rw-r--r--po/pl.po994
1 files changed, 487 insertions, 507 deletions
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 79d964b..a7e8e9f 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -10,7 +10,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-02-24 17:10+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-06-27 17:21-0600\n"
"PO-Revision-Date: 2003-06-30 09:13+0100\n"
"Last-Translator: Gnome PL Team <translators@gnomepl.org>\n"
"Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
@@ -18,40 +18,40 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-#: ../src/tools/metacity-message.c:150
+#: src/tools/metacity-message.c:150
#, c-format
msgid "Usage: %s\n"
msgstr "Użycie: %s\n"
-#: ../src/tools/metacity-message.c:176 ../src/util.c:128
+#: src/tools/metacity-message.c:176 src/util.c:128
msgid "Metacity was compiled without support for verbose mode\n"
msgstr ""
"Program Metacity został skompilowany bez obsługi trybu z informowaniem o "
"przebiegu\n"
-#: ../src/delete.c:63 ../src/delete.c:90 ../src/metacity-dialog.c:70
-#: ../src/theme-parser.c:467
+#: src/delete.c:63 src/delete.c:90 src/metacity-dialog.c:70
+#: src/theme-parser.c:467
#, c-format
msgid "Could not parse \"%s\" as an integer"
msgstr "Nie można przetworzyć \"%s\" jako liczby całkowitej (int)"
-#: ../src/delete.c:70 ../src/delete.c:97 ../src/metacity-dialog.c:77
-#: ../src/theme-parser.c:476 ../src/theme-parser.c:530
+#: src/delete.c:70 src/delete.c:97 src/metacity-dialog.c:77
+#: src/theme-parser.c:476 src/theme-parser.c:530
#, c-format
msgid "Did not understand trailing characters \"%s\" in string \"%s\""
msgstr "Nie można rozpoznać końcowych znaków \"%s\" w napisie \"%s\""
-#: ../src/delete.c:128
+#: src/delete.c:128
#, c-format
msgid "Failed to parse message \"%s\" from dialog process\n"
msgstr "Nie można przetworzyć komunikatu \"%s\" od procesu okna\n"
-#: ../src/delete.c:263
+#: src/delete.c:263
#, c-format
msgid "Error reading from dialog display process: %s\n"
msgstr "Błąd przy odczycie z procesu obsługującego okno: %s\n"
-#: ../src/delete.c:344
+#: src/delete.c:344
#, c-format
msgid ""
"Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
@@ -59,17 +59,17 @@ msgstr ""
"Przy uruchamianiu metacity-dialog (pytającego o zniszczenie okna) wystąpił "
"błąd: %s\n"
-#: ../src/delete.c:452
+#: src/delete.c:452
#, c-format
msgid "Failed to get hostname: %s\n"
msgstr "Nie można uzyskać nazwy komputera: %s\n"
-#: ../src/display.c:316
+#: src/display.c:316
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
msgstr "Nie można otworzyć połączenia z ekranem \"%s\" systemu X Window\n"
-#: ../src/errors.c:231
+#: src/errors.c:231
#, c-format
msgid ""
"Lost connection to the display '%s';\n"
@@ -80,32 +80,32 @@ msgstr ""
"Prawdopodobnie przestał funkcjonować serwer X lub przerwano działanie "
"menedżera okien.\n"
-#: ../src/errors.c:238
+#: src/errors.c:238
#, c-format
msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
msgstr "Poważny błąd we/wy %d (%s) na ekranie \"%s\".\n"
-#: ../src/frames.c:1020
+#: src/frames.c:1125
msgid "Close Window"
msgstr "Zamyka okno"
-#: ../src/frames.c:1023
+#: src/frames.c:1128
msgid "Window Menu"
msgstr "Menu okna"
-#: ../src/frames.c:1026
+#: src/frames.c:1131
msgid "Minimize Window"
msgstr "Minimalizuje okno"
-#: ../src/frames.c:1029
+#: src/frames.c:1134
msgid "Maximize Window"
msgstr "Maksymalizuje okno"
-#: ../src/frames.c:1032
+#: src/frames.c:1137
msgid "Unmaximize Window"
msgstr "Przywraca zmaksymalizowane okno"
-#: ../src/keybindings.c:994
+#: src/keybindings.c:994
#, c-format
msgid ""
"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
@@ -114,23 +114,23 @@ msgstr ""
"Skrótu klawiszowego z klawiszem %s i modyfikatorami %x używa już inny "
"program\n"
-#: ../src/keybindings.c:2561
+#: src/keybindings.c:2535
#, c-format
msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
msgstr ""
"Przy uruchamianiu metacity-dialog (informującego o błędzie dotyczącym "
"polecenia) wystąpił błąd: %s\n"
-#: ../src/keybindings.c:2666
+#: src/keybindings.c:2640
#, c-format
msgid "No command %d has been defined.\n"
msgstr "Nie zdefiniowano polecenia %d.\n"
-#: ../src/keybindings.c:3511
+#: src/keybindings.c:3485
msgid "No terminal command has been defined.\n"
msgstr "Nie zdefiniowano polecenia terminala.\n"
-#: ../src/main.c:69
+#: src/main.c:69
msgid ""
"metacity [--sm-disable] [--sm-client-id=ID] [--sm-save-file=FILENAME] [--"
"display=DISPLAY] [--replace] [--version]\n"
@@ -138,7 +138,7 @@ msgstr ""
"metacity [--sm-disable] [--sm-client-id=ID] [--sm-save-file=NAZWA_PLIKU] [--"
"display=EKRAN] [--replace] [--version]\n"
-#: ../src/main.c:76
+#: src/main.c:76
#, c-format
msgid ""
"metacity %s\n"
@@ -154,12 +154,12 @@ msgstr ""
"Na program nie udziela się ŻADNYCH GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji\n"
"PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ.\n"
-#: ../src/main.c:443
+#: src/main.c:443
#, c-format
msgid "Failed to scan themes directory: %s\n"
msgstr "Nie można przejrzeć katalogu z motywami: %s\n"
-#: ../src/main.c:459
+#: src/main.c:459
#, c-format
msgid ""
"Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes."
@@ -167,88 +167,88 @@ msgstr ""
"Nie można odnaleźć żadnego motywu! Upewnij się, że istnieje katalog \"%s\" i "
"zawiera standardowe motywy."
-#: ../src/main.c:521
+#: src/main.c:521
#, c-format
msgid "Failed to restart: %s\n"
msgstr "Ponowne uruchomienie nie powiodło się: %s\n"
-#: ../src/menu.c:54
+#: src/menu.c:54
msgid "Mi_nimize"
msgstr "Zm_inimalizuj"
-#: ../src/menu.c:55
+#: src/menu.c:55
msgid "Ma_ximize"
msgstr "Zm_aksymalizuj"
-#: ../src/menu.c:56
+#: src/menu.c:56
msgid "Unma_ximize"
msgstr "Przywróć zm_aksymalizowane"
-#: ../src/menu.c:57
+#: src/menu.c:57
msgid "Roll _Up"
msgstr "_Zwiń"
-#: ../src/menu.c:58
+#: src/menu.c:58
msgid "_Unroll"
msgstr "Ro_zwiń"
-#: ../src/menu.c:59 ../src/menu.c:60
+#: src/menu.c:59 src/menu.c:60
msgid "On _Top"
msgstr "Na wierzc_hu"
-#: ../src/menu.c:61
+#: src/menu.c:61
msgid "_Move"
msgstr "Prz_esuń"
-#: ../src/menu.c:62
+#: src/menu.c:62
msgid "_Resize"
msgstr "Zmień _rozmiar"
#. separator
-#: ../src/menu.c:64
+#: src/menu.c:64
msgid "_Close"
msgstr "Za_mknij"
#. separator
-#: ../src/menu.c:66
+#: src/menu.c:66
msgid "_Always on Visible Workspace"
msgstr "_Zawsze na widocznym obszarze roboczym"
-#: ../src/menu.c:67
+#: src/menu.c:67
msgid "_Only on This Workspace"
msgstr "_Tylko na tym obszarze roboczym"
-#: ../src/menu.c:68
+#: src/menu.c:68
msgid "Move to Workspace _Left"
msgstr "Przenieś na _lewy obszar roboczy"
-#: ../src/menu.c:69
+#: src/menu.c:69
msgid "Move to Workspace R_ight"
msgstr "Przen_ieś na prawy obszar roboczy"
-#: ../src/menu.c:70
+#: src/menu.c:70
msgid "Move to Workspace _Up"
msgstr "_Przenieś na górny obszar roboczy"
-#: ../src/menu.c:71
+#: src/menu.c:71
msgid "Move to Workspace _Down"
msgstr "Przenieś na _dolny obszar roboczy"
-#: ../src/menu.c:162 ../src/prefs.c:1996
+#: src/menu.c:162 src/prefs.c:1996
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Obszar roboczy %d"
-#: ../src/menu.c:171
+#: src/menu.c:171
msgid "Workspace 1_0"
msgstr "Obszar roboczy 1_0"
-#: ../src/menu.c:173
+#: src/menu.c:173
#, c-format
msgid "Workspace %s%d"
msgstr "Obszar roboczy %s%d"
-#: ../src/menu.c:368
+#: src/menu.c:368
msgid "Move to Another _Workspace"
msgstr "Przeniesienie na inny _obszar roboczy"
@@ -257,7 +257,7 @@ msgstr "Przeniesienie na inny _obszar roboczy"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: ../src/metaaccellabel.c:105
+#: src/metaaccellabel.c:105
msgid "Shift"
msgstr "Shift"
@@ -266,7 +266,7 @@ msgstr "Shift"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: ../src/metaaccellabel.c:111
+#: src/metaaccellabel.c:111
msgid "Ctrl"
msgstr "Ctrl"
@@ -275,7 +275,7 @@ msgstr "Ctrl"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: ../src/metaaccellabel.c:117
+#: src/metaaccellabel.c:117
msgid "Alt"
msgstr "Alt"
@@ -284,7 +284,7 @@ msgstr "Alt"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: ../src/metaaccellabel.c:123
+#: src/metaaccellabel.c:123
msgid "Meta"
msgstr "Meta"
@@ -293,7 +293,7 @@ msgstr "Meta"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: ../src/metaaccellabel.c:129
+#: src/metaaccellabel.c:129
msgid "Super"
msgstr "Super"
@@ -302,7 +302,7 @@ msgstr "Super"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: ../src/metaaccellabel.c:135
+#: src/metaaccellabel.c:135
msgid "Hyper"
msgstr "Hyper"
@@ -311,7 +311,7 @@ msgstr "Hyper"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: ../src/metaaccellabel.c:141
+#: src/metaaccellabel.c:141
msgid "Mod2"
msgstr "Mod2"
@@ -320,7 +320,7 @@ msgstr "Mod2"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: ../src/metaaccellabel.c:147
+#: src/metaaccellabel.c:147
msgid "Mod3"
msgstr "Mod3"
@@ -329,7 +329,7 @@ msgstr "Mod3"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: ../src/metaaccellabel.c:153
+#: src/metaaccellabel.c:153
msgid "Mod4"
msgstr "Mod4"
@@ -338,34 +338,34 @@ msgstr "Mod4"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: ../src/metaaccellabel.c:159
+#: src/metaaccellabel.c:159
msgid "Mod5"
msgstr "Mod5"
-#: ../src/metacity-dialog.c:110
+#: src/metacity-dialog.c:110
#, c-format
msgid "The window \"%s\" is not responding."
msgstr "Okno \"%s\" nie odpowiada."
-#: ../src/metacity-dialog.c:118
+#: src/metacity-dialog.c:118
msgid ""
"Forcing this application to quit will cause you to lose any unsaved changes."
msgstr ""
"Wymuszenie zakończenia tej aplikacji spowoduje utratę niezapisanych zmian."
-#: ../src/metacity-dialog.c:128
+#: src/metacity-dialog.c:128
msgid "_Force Quit"
msgstr "_Wymuś zakończenie"
-#: ../src/metacity-dialog.c:225
+#: src/metacity-dialog.c:225
msgid "Title"
msgstr "Tytuł"
-#: ../src/metacity-dialog.c:237
+#: src/metacity-dialog.c:237
msgid "Class"
msgstr "Klasa"
-#: ../src/metacity-dialog.c:262
+#: src/metacity-dialog.c:263
msgid ""
"These windows do not support \"save current setup\" and will have to be "
"restarted manually next time you log in."
@@ -373,7 +373,7 @@ msgstr ""
"Te okna nie obsługują opcji zapisu aktualnego stanu (\"save current setup"
"\"), więc przy następnym zalogowaniu będą musiały być uruchomione ręcznie."
-#: ../src/metacity-dialog.c:325
+#: src/metacity-dialog.c:328
#, c-format
msgid ""
"There was an error running \"%s\":\n"
@@ -382,16 +382,16 @@ msgstr ""
"Przy wykonywaniu \"%s\" wystąpił błąd:\n"
"%s."
-#: ../src/metacity.desktop.in.h:1
+#: src/metacity.desktop.in.h:1
msgid "Metacity"
msgstr "Metacity"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:1
msgid "(Not implemented) Navigation works in terms of applications not windows"
msgstr ""
"(Nie zaimplementowane) Oparcie nawigacji na aplikacjach, zamiast na oknach"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:2
+#: src/metacity.schemas.in.h:2
msgid ""
"A font description string describing a font for window titlebars. The size "
"from the description will only be used if the titlebar_font_size option is "
@@ -407,19 +407,19 @@ msgstr ""
"powoduje wybór domyślnej czcionki środowiska, nawet, jeśli nie jest "
"ustawione titlebar_uses_desktop_font."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:3
+#: src/metacity.schemas.in.h:3
msgid "Action on title bar double-click"
msgstr "Operacja przy dwukrotnym kliknięciu paska tytułowego"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:4
+#: src/metacity.schemas.in.h:4
msgid "Activate window menu"
msgstr "Otwarcie menu okna"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:5
+#: src/metacity.schemas.in.h:5
msgid "Arrangement of buttons on the titlebar"
msgstr "Rozmieszczenie przycisków na pasku tytułowym"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:6
+#: src/metacity.schemas.in.h:6
msgid ""
"Arrangement of buttons on the titlebar. The value should be a string, such "
"as \"menu:minimize,maximize,close\"; the colon separates the left corner of "
@@ -435,11 +435,11 @@ msgstr ""
"ignorowane, więc w przyszłych wersjach programu mogą zostać dodane nowe "
"przyciski bez powodowania niezgodności."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:7
+#: src/metacity.schemas.in.h:7
msgid "Automatically raises the focused window"
msgstr "Automatyczne wysuwanie okien otrzymujących skupienie"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:8
+#: src/metacity.schemas.in.h:8
msgid ""
"Clicking a window while holding down this modifier key will move the window "
"(left click), resize the window (middle click), or show the window menu "
@@ -451,24 +451,24 @@ msgstr ""
"wyświetlenie menu okna (prawy przycisk). Przykładowy zapis modyfikatora ma "
"postać \"&lt;Alt&gt;\" lub \"&lt;Super&gt;\"."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:9
+#: src/metacity.schemas.in.h:9
msgid "Close window"
msgstr "Zamknięcie okna"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:10
+#: src/metacity.schemas.in.h:10
msgid "Commands to run in response to keybindings"
msgstr "Polecenia uruchamiane w odpowiedzi na użycia skrótów klawiszowych"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:11
+#: src/metacity.schemas.in.h:11
msgid "Current theme"
msgstr "Bieżący motyw"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:12
+#: src/metacity.schemas.in.h:12
msgid "Delay in milliseconds for the auto raise option"
msgstr ""
"Opóźnienie w milisekundach używane przez opcję automatycznego wysuwania"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:13
+#: src/metacity.schemas.in.h:13
msgid ""
"Determines whether applications or the system can generate audible 'beeps'; "
"may be used in conjunction with 'visual bell' to allow silent 'beeps'."
@@ -477,21 +477,21 @@ msgstr ""
"dźwiękowe; opcja może być używana razem z opcją \"widoczne sygnały dźwiękowe"
"\", zezwalającą na ciche \"bipnięcia\"."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:14
+#: src/metacity.schemas.in.h:14
msgid "Disable misfeatures that are required by old or broken applications"
msgstr ""
"Wyłącza własności, które wymagane są przez stare i niewłaściwie "
"zaimplementowane aplikacje."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:15
+#: src/metacity.schemas.in.h:15
msgid "Enable Visual Bell"
msgstr "Włączone widoczne sygnały dźwiękowe"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:16
+#: src/metacity.schemas.in.h:16
msgid "Hide all windows and focus desktop"
msgstr "Ukrycie wszystkich okien i przekazanie skupienia do biurka"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:17
+#: src/metacity.schemas.in.h:17
msgid ""
"If true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then the "
"focused window will be automatically raised after a delay (the delay is "
@@ -502,7 +502,7 @@ msgstr ""
"automatycznie wysuwane po upływie opóźnienia (opóźnienie określane jest "
"przez klucz auto_raise_delay)."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:18
+#: src/metacity.schemas.in.h:18
msgid ""
"If true, ignore the titlebar_font option, and use the standard application "
"font for window titles."
@@ -511,7 +511,7 @@ msgstr ""
"tego na paskach tytułowych standardowej czcionki systemowej używanej przez "
"aplikacje."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:19
+#: src/metacity.schemas.in.h:19
msgid ""
"If true, metacity will give the user less feedback and less sense of "
"\"direct manipulation\", by using wireframes, avoiding animations, or other "
@@ -529,7 +529,7 @@ msgstr ""
"wyłączone gdy zostaną włączone technologie wspierające, zapobiegając dziwnym "
"problemom pulpitu."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:20
+#: src/metacity.schemas.in.h:20
msgid ""
"If true, then Metacity works in terms of applications rather than windows. "
"The concept is a bit abstract, but in general an application-based setup is "
@@ -553,145 +553,145 @@ msgstr ""
"opartym na aplikacjach, np. czy przekazywać kliknięcia. Co więcej, tryb "
"aplikacji jest w chwili obecnej w znacznej mierze niezaimplementowany."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:21
+#: src/metacity.schemas.in.h:21
msgid "If true, trade off usability for less resource usage"
msgstr "Jeżeli ustawione, zmniejsza zużycie zasobów kosztem funkcjonalności"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:22
+#: src/metacity.schemas.in.h:22
msgid "Lower window below other windows"
msgstr "Odsunięcie okna pod pozostałe"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:23
+#: src/metacity.schemas.in.h:23
msgid "Maximize window"
msgstr "Maksymalizacja okna"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:24
+#: src/metacity.schemas.in.h:24
msgid "Maximize window horizontally"
msgstr "Pozioma maksymalizacja okna"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:25
+#: src/metacity.schemas.in.h:25
msgid "Maximize window vertically"
msgstr "Pionowa maksymalizacja okna"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:26
+#: src/metacity.schemas.in.h:26
msgid "Minimize window"
msgstr "Minimalizacja okna"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:27
+#: src/metacity.schemas.in.h:27
msgid "Modifier to use for modified window click actions"
msgstr "Modyfikator używany do wykonywania operacji poprzez kliknięcie okna"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:28
+#: src/metacity.schemas.in.h:28
msgid "Move backward between panels and the desktop immediately"
msgstr "Przejście wstecz pomiędzy panelami i biurkiem"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:29
+#: src/metacity.schemas.in.h:29
msgid "Move backwards between panels and the desktop with popup"
msgstr ""
"Przejście wstecz pomiędzy panelami i biurkiem z użyciem wyskakującego okna"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:30
+#: src/metacity.schemas.in.h:30
msgid "Move backwards between windows immediately"
msgstr "Natychmiastowe przejście wstecz pomiędzy oknami"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:31
+#: src/metacity.schemas.in.h:31
msgid "Move between panels and the desktop immediately"
msgstr "Natychmiastowe przejście pomiędzy panelami i biurkiem"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:32
+#: src/metacity.schemas.in.h:32
msgid "Move between panels and the desktop with popup"
msgstr "Przejście pomiędzy panelami i biurkiem z użyciem wyskakującego okna"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:33
+#: src/metacity.schemas.in.h:33
msgid "Move between windows immediately"
msgstr "Natychmiastowe przejście pomiędzy oknami"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:34
+#: src/metacity.schemas.in.h:34
msgid "Move between windows with popup"
msgstr "Przejście pomiędzy oknami z użyciem wyskakującego okna"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:35
+#: src/metacity.schemas.in.h:35
msgid "Move focus backwards between windows using popup display"
msgstr ""
"Przeniesienie skupienia wstecz pomiędzy oknami z użyciem wyskakującego okna"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:36
+#: src/metacity.schemas.in.h:36
msgid "Move window"
msgstr "Przeniesienie okna"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:37
+#: src/metacity.schemas.in.h:37
msgid "Move window one workspace down"
msgstr "Przeniesienie okna o obszar roboczy w dół"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:38
+#: src/metacity.schemas.in.h:38
msgid "Move window one workspace to the left"
msgstr "Przeniesienie okna o obszar roboczy w lewo"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:39
+#: src/metacity.schemas.in.h:39
msgid "Move window one workspace to the right"
msgstr "Przeniesienie okna o obszar roboczy w prawo"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:40
+#: src/metacity.schemas.in.h:40
msgid "Move window one workspace up"
msgstr "Przeniesienie okna o obszar roboczy w górę"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:41
+#: src/metacity.schemas.in.h:41
msgid "Move window to workspace 1"
msgstr "Przeniesienie okna na 1. obszar roboczy"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:42
+#: src/metacity.schemas.in.h:42
msgid "Move window to workspace 10"
msgstr "Przeniesienie okna na 10. obszar roboczy"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:43
+#: src/metacity.schemas.in.h:43
msgid "Move window to workspace 11"
msgstr "Przeniesienie okna na 11. obszar roboczy"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:44
+#: src/metacity.schemas.in.h:44
msgid "Move window to workspace 12"
msgstr "Przeniesienie okna na 12. obszar roboczy"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:45
+#: src/metacity.schemas.in.h:45
msgid "Move window to workspace 2"
msgstr "Przeniesienie okna na 2. obszar roboczy"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:46
+#: src/metacity.schemas.in.h:46
msgid "Move window to workspace 3"
msgstr "Przeniesienie okna na 3. obszar roboczy"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:47
+#: src/metacity.schemas.in.h:47
msgid "Move window to workspace 4"
msgstr "Przeniesienie okna na 4. obszar roboczy"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:48
+#: src/metacity.schemas.in.h:48
msgid "Move window to workspace 5"
msgstr "Przeniesienie okna na 5. obszar roboczy"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:49
+#: src/metacity.schemas.in.h:49
msgid "Move window to workspace 6"
msgstr "Przeniesienie okna na 6. obszar roboczy"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:50
+#: src/metacity.schemas.in.h:50
msgid "Move window to workspace 7"
msgstr "Przeniesienie okna na 7. obszar roboczy"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:51
+#: src/metacity.schemas.in.h:51
msgid "Move window to workspace 8"
msgstr "Przeniesienie okna na 8. obszar roboczy"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:52
+#: src/metacity.schemas.in.h:52
msgid "Move window to workspace 9"
msgstr "Przeniesienie okna na 9. obszar roboczy"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:53
+#: src/metacity.schemas.in.h:53
msgid "Name of workspace"
msgstr "Nazwa obszaru roboczego"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:54
+#: src/metacity.schemas.in.h:54
msgid "Number of workspaces"
msgstr "Liczba obszarów roboczych"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:55
+#: src/metacity.schemas.in.h:55
msgid ""
"Number of workspaces. Must be more than zero, and has a fixed maximum (to "
"prevent accidentally destroying your desktop by asking for 34 million "
@@ -701,36 +701,36 @@ msgstr ""
"(aby zapobiec przypadkowemu zatkaniu środowiska przez zażądanie 34 milionów "
"obszarów roboczych)."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:56
+#: src/metacity.schemas.in.h:56
msgid "Raise obscured window, otherwise lower"
msgstr ""
"Wysunięcie okna, jeśli jest zasłonięte, odsunięcie w przeciwnym wypadku."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:57
+#: src/metacity.schemas.in.h:57
msgid "Raise window above other windows"
msgstr "Wysunięcie okna przed pozostałe"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:58
+#: src/metacity.schemas.in.h:58
msgid "Resize window"
msgstr "Zmiana rozmiaru okna"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:59
+#: src/metacity.schemas.in.h:59
msgid "Run a defined command"
msgstr "Uruchomienie zdefiniowanego polecenia"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:60
+#: src/metacity.schemas.in.h:60
msgid "Run a terminal"
msgstr "Uruchomienie terminala"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:61
+#: src/metacity.schemas.in.h:61
msgid "Show the panel menu"
msgstr "Wyświetlenie menu panelu"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:62
+#: src/metacity.schemas.in.h:62
msgid "Show the panel run application dialog"
msgstr "Wyświetlanie okna uruchamiania panelu"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:63
+#: src/metacity.schemas.in.h:63
msgid ""
"Some applications break specifications in ways that result in window manager "
"misfeatures. For example, ideally Metacity would place all dialogs in a "
@@ -763,83 +763,83 @@ msgstr ""
"naprawiania błędów aplikacji nie będzie możliwy do poprawienia bez "
"poprawiania samej specyfikacji."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:64
+#: src/metacity.schemas.in.h:64
msgid "Switch to workspace 1"
msgstr "Przełączenie na 1. obszar roboczy"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:65
+#: src/metacity.schemas.in.h:65
msgid "Switch to workspace 10"
msgstr "Przełączenie na 10. obszar roboczy"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:66
+#: src/metacity.schemas.in.h:66
msgid "Switch to workspace 11"
msgstr "Przełączenie na 11. obszar roboczy"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:67
+#: src/metacity.schemas.in.h:67
msgid "Switch to workspace 12"
msgstr "Przełączenie na 12. obszar roboczy"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:68
+#: src/metacity.schemas.in.h:68
msgid "Switch to workspace 2"
msgstr "Przełączenie na 2. obszar roboczy"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:69
+#: src/metacity.schemas.in.h:69
msgid "Switch to workspace 3"
msgstr "Przełączenie na 3. obszar roboczy"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:70
+#: src/metacity.schemas.in.h:70
msgid "Switch to workspace 4"
msgstr "Przełączenie na 4. obszar roboczy"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:71
+#: src/metacity.schemas.in.h:71
msgid "Switch to workspace 5"
msgstr "Przełączenie na 5. obszar roboczy"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:72
+#: src/metacity.schemas.in.h:72
msgid "Switch to workspace 6"
msgstr "Przełączenie na 6. obszar roboczy"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:73
+#: src/metacity.schemas.in.h:73
msgid "Switch to workspace 7"
msgstr "Przełączenie na 7. obszar roboczy"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:74
+#: src/metacity.schemas.in.h:74
msgid "Switch to workspace 8"
msgstr "Przełączenie na 8. obszar roboczy"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:75
+#: src/metacity.schemas.in.h:75
msgid "Switch to workspace 9"
msgstr "Przełączenie na 9. obszar roboczy"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:76
+#: src/metacity.schemas.in.h:76
msgid "Switch to workspace above this one"
msgstr "Przełączenie na obszar roboczy powyżej"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:77
+#: src/metacity.schemas.in.h:77
msgid "Switch to workspace below this one"
msgstr "Przełączenie na obszar roboczy poniżej"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:78
+#: src/metacity.schemas.in.h:78
msgid "Switch to workspace on the left"
msgstr "Przełączenie na obszar roboczy po lewej"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:79
+#: src/metacity.schemas.in.h:79
msgid "Switch to workspace on the right"
msgstr "Przełączenie na obszar roboczy po prawej"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:80
+#: src/metacity.schemas.in.h:80
msgid "System Bell is Audible"
msgstr "Brzęczyk systemowy jest słyszalny"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:81
+#: src/metacity.schemas.in.h:81
msgid "Take a screenshot"
msgstr "Pobierz zrzut ekranu"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:82
+#: src/metacity.schemas.in.h:82
msgid "Take a screenshot of a window"
msgstr "Pobiera zrzut ekranu"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:83
+#: src/metacity.schemas.in.h:83
msgid ""
"Tells Metacity how to implement the visual indication that the system bell "
"or another application 'bell' indicator has been rung. Currently there are "
@@ -858,7 +858,7 @@ msgstr ""
"miejsce zazwyczaj przy domyślnym \"bipnięciu systemowym\") mignie pasek "
"tytułowy okna, na którym znajduje się aktualnie skupienie."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:84
+#: src/metacity.schemas.in.h:84
msgid ""
"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N keys define keybindings "
"that correspond to these commands. Pressing the keybinding for run_command_N "
@@ -868,7 +868,7 @@ msgstr ""
"klawiszowe, które odpowiadają tym poleceniom. Użycie skrótu zapisanego w "
"run_command_N spowoduje wykonanie polecenia zapisanego w command_N."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:85
+#: src/metacity.schemas.in.h:85
msgid ""
"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot key defines a "
"keybinding which causes the command specified by this setting to be invoked."
@@ -876,7 +876,7 @@ msgstr ""
"Klucz /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot definiuje "
"skrót klawiszowy wywołujący polecenie określone przez to ustawienie."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:86
+#: src/metacity.schemas.in.h:86
msgid ""
"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot key "
"defines a keybinding which causes the command specified by this setting to "
@@ -886,7 +886,7 @@ msgstr ""
"definiuje skrót klawiszowy wywołujący polecenia określone przez to "
"ustawienie."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:87
+#: src/metacity.schemas.in.h:87
msgid ""
"The keybinding that runs the correspondingly-numbered command in /apps/"
"metacity/keybinding_commands The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
@@ -904,7 +904,7 @@ msgstr ""
"\"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden "
"skrót klawiszowy."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:88
+#: src/metacity.schemas.in.h:88
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace above the current workspace. "
"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
@@ -921,7 +921,7 @@ msgstr ""
"\"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden "
"skrót klawiszowy."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:89
+#: src/metacity.schemas.in.h:89
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace below the current workspace. "
"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
@@ -938,7 +938,7 @@ msgstr ""
"\"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden "
"skrót klawiszowy."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:90
+#: src/metacity.schemas.in.h:90
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace on the left of the current "
"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
@@ -955,7 +955,7 @@ msgstr ""
"\"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden "
"skrót klawiszowy."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:91
+#: src/metacity.schemas.in.h:91
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace on the right of the current "
"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
@@ -972,7 +972,7 @@ msgstr ""
"\"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden "
"skrót klawiszowy."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:92
+#: src/metacity.schemas.in.h:92
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 1. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -987,7 +987,7 @@ msgstr ""
"\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. "
"nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:93
+#: src/metacity.schemas.in.h:93
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 10. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1002,7 +1002,7 @@ msgstr ""
"\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. "
"nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:94
+#: src/metacity.schemas.in.h:94
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 11. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1017,7 +1017,7 @@ msgstr ""
"\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. "
"nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:95
+#: src/metacity.schemas.in.h:95
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 12. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1032,7 +1032,7 @@ msgstr ""
"\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. "
"nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:96
+#: src/metacity.schemas.in.h:96
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 2. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1047,7 +1047,7 @@ msgstr ""
"\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. "
"nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:97
+#: src/metacity.schemas.in.h:97
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 3. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1062,7 +1062,7 @@ msgstr ""
"\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. "
"nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:98
+#: src/metacity.schemas.in.h:98
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 4. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1077,7 +1077,7 @@ msgstr ""
"\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. "
"nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:99
+#: src/metacity.schemas.in.h:99
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 5. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1092,7 +1092,7 @@ msgstr ""
"\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. "
"nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:100
+#: src/metacity.schemas.in.h:100
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 6. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1107,7 +1107,7 @@ msgstr ""
"\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. "
"nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:101
+#: src/metacity.schemas.in.h:101
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 7. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1122,7 +1122,7 @@ msgstr ""
"\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. "
"nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:102
+#: src/metacity.schemas.in.h:102
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 8. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1137,7 +1137,7 @@ msgstr ""
"\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. "
"nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:103
+#: src/metacity.schemas.in.h:103
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 9. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1152,7 +1152,7 @@ msgstr ""
"\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. "
"nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:104
+#: src/metacity.schemas.in.h:104
msgid ""
"The keybinding used to activate the window menu. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1167,7 +1167,7 @@ msgstr ""
"\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. "
"nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:105
+#: src/metacity.schemas.in.h:105
msgid ""
"The keybinding used to close a window. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1182,7 +1182,7 @@ msgstr ""
"zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas "
"z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:106
+#: src/metacity.schemas.in.h:106
msgid ""
"The keybinding used to enter \"move mode\" and begin moving a window using "
"the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
@@ -1199,7 +1199,7 @@ msgstr ""
"\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. "
"nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:107
+#: src/metacity.schemas.in.h:107
msgid ""
"The keybinding used to enter \"resize mode\" and begin resizing a window "
"using the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
@@ -1217,7 +1217,7 @@ msgstr ""
"\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden skrót "
"klawiszowy."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:108
+#: src/metacity.schemas.in.h:108
msgid ""
"The keybinding used to hide all normal windows and set the focus to the "
"desktop background. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
@@ -1234,7 +1234,7 @@ msgstr ""
"specjalny napis \"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie "
"powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:109
+#: src/metacity.schemas.in.h:109
msgid ""
"The keybinding used to maximize a window. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1249,7 +1249,7 @@ msgstr ""
"\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. "
"nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:110
+#: src/metacity.schemas.in.h:110
msgid ""
"The keybinding used to minimize a window. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1264,7 +1264,7 @@ msgstr ""
"\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. "
"nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:111
+#: src/metacity.schemas.in.h:111
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace down. The format looks "
"like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
@@ -1281,7 +1281,7 @@ msgstr ""
"\"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden "
"skrót klawiszowy."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:112
+#: src/metacity.schemas.in.h:112
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace to the left. The format "
"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
@@ -1298,7 +1298,7 @@ msgstr ""
"specjalny napis \"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie "
"powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:113
+#: src/metacity.schemas.in.h:113
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace to the right. The format "
"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
@@ -1315,7 +1315,7 @@ msgstr ""
"specjalny napis \"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie "
"powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:114
+#: src/metacity.schemas.in.h:114
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace up. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1331,7 +1331,7 @@ msgstr ""
"\"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden "
"skrót klawiszowy."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:115
+#: src/metacity.schemas.in.h:115
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 1. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1347,7 +1347,7 @@ msgstr ""
"\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden skrót "
"klawiszowy."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:116
+#: src/metacity.schemas.in.h:116
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 10. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1363,7 +1363,7 @@ msgstr ""
"\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden skrót "
"klawiszowy."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:117
+#: src/metacity.schemas.in.h:117
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 11. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1379,7 +1379,7 @@ msgstr ""
"\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden skrót "
"klawiszowy."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:118
+#: src/metacity.schemas.in.h:118
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 12. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1395,7 +1395,7 @@ msgstr ""
"\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden skrót "
"klawiszowy."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:119
+#: src/metacity.schemas.in.h:119
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 2. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1411,7 +1411,7 @@ msgstr ""
"\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden skrót "
"klawiszowy."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:120
+#: src/metacity.schemas.in.h:120
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 3. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1427,7 +1427,7 @@ msgstr ""
"\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden skrót "
"klawiszowy."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:121
+#: src/metacity.schemas.in.h:121
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 4. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1443,7 +1443,7 @@ msgstr ""
"\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden skrót "
"klawiszowy."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:122
+#: src/metacity.schemas.in.h:122
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 5. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1459,7 +1459,7 @@ msgstr ""
"\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden skrót "
"klawiszowy."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:123
+#: src/metacity.schemas.in.h:123
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 6. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1475,7 +1475,7 @@ msgstr ""
"\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden skrót "
"klawiszowy."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:124
+#: src/metacity.schemas.in.h:124
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 7. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1491,7 +1491,7 @@ msgstr ""
"\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden skrót "
"klawiszowy."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:125
+#: src/metacity.schemas.in.h:125
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 8. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1507,7 +1507,7 @@ msgstr ""
"\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden skrót "
"klawiszowy."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:126
+#: src/metacity.schemas.in.h:126
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 9. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1523,7 +1523,7 @@ msgstr ""
"\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden skrót "
"klawiszowy."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:127
+#: src/metacity.schemas.in.h:127
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
"using a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
@@ -1540,7 +1540,7 @@ msgstr ""
"\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. "
"nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:128
+#: src/metacity.schemas.in.h:128
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
"without a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
@@ -1557,7 +1557,7 @@ msgstr ""
"\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. "
"nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:129
+#: src/metacity.schemas.in.h:129
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between windows without a popup "
"window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go "
@@ -1576,7 +1576,7 @@ msgstr ""
"zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas "
"z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:130
+#: src/metacity.schemas.in.h:130
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between windows, using a popup "
"window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go "
@@ -1595,7 +1595,7 @@ msgstr ""
"zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas "
"z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:131
+#: src/metacity.schemas.in.h:131
msgid ""
"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, using a "
"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
@@ -1612,7 +1612,7 @@ msgstr ""
"zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas "
"z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:132
+#: src/metacity.schemas.in.h:132
msgid ""
"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, without a "
"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
@@ -1629,7 +1629,7 @@ msgstr ""
"zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas "
"z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:133
+#: src/metacity.schemas.in.h:133
msgid ""
"The keybinding used to move focus between windows without a popup window. "
"(Traditionally &lt;Alt&gt;Escape) Holding the \"shift\" key while using this "
@@ -1649,7 +1649,7 @@ msgstr ""
"specjalny napis \"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie "
"powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:134
+#: src/metacity.schemas.in.h:134
msgid ""
"The keybinding used to move focus between windows, using a popup window. "
"(Traditionally &lt;Alt&gt;Tab) Holding the \"shift\" key while using this "
@@ -1669,7 +1669,7 @@ msgstr ""
"\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden skrót "
"klawiszowy."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:135
+#: src/metacity.schemas.in.h:135
msgid ""
"The keybinding used to toggle always on top. A window that is always on top "
"will always be visible over other overlapping windows. The format looks like "
@@ -1687,7 +1687,7 @@ msgstr ""
"specjalny napis \"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie "
"powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:136
+#: src/metacity.schemas.in.h:136
msgid ""
"The keybinding used to toggle fullscreen mode. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1702,7 +1702,7 @@ msgstr ""
"\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. "
"nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:137
+#: src/metacity.schemas.in.h:137
msgid ""
"The keybinding used to toggle maximization. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1717,7 +1717,7 @@ msgstr ""
"\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. "
"nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:138
+#: src/metacity.schemas.in.h:138
msgid ""
"The keybinding used to toggle shaded/unshaded state. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1732,7 +1732,7 @@ msgstr ""
"\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. "
"nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:139
+#: src/metacity.schemas.in.h:139
msgid ""
"The keybinding used to toggle whether the window is on all workspaces or "
"just one. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
@@ -1749,7 +1749,7 @@ msgstr ""
"zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas "
"z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:140
+#: src/metacity.schemas.in.h:140
msgid ""
"The keybinding used to unmaximize a window. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1764,7 +1764,7 @@ msgstr ""
"\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. "
"nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:141
+#: src/metacity.schemas.in.h:141
msgid ""
"The keybinding which display's the panel's \"Run Application\" dialog box. "
"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
@@ -1781,7 +1781,7 @@ msgstr ""
"\"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden "
"skrót klawiszowy."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:142
+#: src/metacity.schemas.in.h:142
msgid ""
"The keybinding which invokes a terminal. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1796,7 +1796,7 @@ msgstr ""
"\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. "
"nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:143
+#: src/metacity.schemas.in.h:143
msgid ""
"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility to take a "
"screenshot of a window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
@@ -1813,7 +1813,7 @@ msgstr ""
"zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas "
"z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:144
+#: src/metacity.schemas.in.h:144
msgid ""
"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility. The format "
"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
@@ -1830,7 +1830,7 @@ msgstr ""
"specjalny napis \"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie "
"powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:145
+#: src/metacity.schemas.in.h:145
msgid ""
"The keybinding which shows the panel's main menu. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1845,21 +1845,21 @@ msgstr ""
"\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. "
"nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:146
+#: src/metacity.schemas.in.h:146
msgid "The name of a workspace."
msgstr "Nazwa obszaru roboczego."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:147
+#: src/metacity.schemas.in.h:147
msgid "The screenshot command"
msgstr "Polecenie pobrania zrzutu ekranu"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:148
+#: src/metacity.schemas.in.h:148
msgid ""
"The theme determines the appearance of window borders, titlebar, and so "
"forth."
msgstr "Motyw określa wygląd krawędzi okien, pasków tytułowych, itp."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:149
+#: src/metacity.schemas.in.h:149
msgid ""
"The time delay before raising a window if auto_raise is set to true. The "
"delay is given in thousandths of a second."
@@ -1868,7 +1868,7 @@ msgstr ""
"wysuwania (auto_rise) jest ustawiona. Opóźnienie jest podane w tysięcznych "
"częściach sekundy."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:150
+#: src/metacity.schemas.in.h:150
msgid ""
"The window focus mode indicates how windows are activated. It has three "
"possible values; \"click\" means windows must be clicked in order to focus "
@@ -1884,11 +1884,11 @@ msgstr ""
"skupienie, gdy wskaźnik myszy przesunięty zostanie na jego obszar, a po "
"opuszczeniu tego obszaru skupienie jest odbierane."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:151
+#: src/metacity.schemas.in.h:151
msgid "The window screenshot command"
msgstr "Polecenie pobrania zrzutu okna"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:152
+#: src/metacity.schemas.in.h:152
msgid ""
"This keybinding changes whether a window is above or below other windows. If "
"the window is covered by another window, it raises the window above other "
@@ -1909,7 +1909,7 @@ msgstr ""
"specjalny napis \"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie "
"powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:153
+#: src/metacity.schemas.in.h:153
msgid ""
"This keybinding lowers a window below other windows. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1924,7 +1924,7 @@ msgstr ""
"\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. "
"nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:154
+#: src/metacity.schemas.in.h:154
msgid ""
"This keybinding raises the window above other windows. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1939,7 +1939,7 @@ msgstr ""
"\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. "
"nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:155
+#: src/metacity.schemas.in.h:155
msgid ""
"This keybinding resizes a window to fill available horizontal space. The "
"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
@@ -1956,7 +1956,7 @@ msgstr ""
"przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją "
"nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:156
+#: src/metacity.schemas.in.h:156
msgid ""
"This keybinding resizes a window to fill available vertical space. The "
"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
@@ -1973,7 +1973,7 @@ msgstr ""
"przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją "
"nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:157
+#: src/metacity.schemas.in.h:157
msgid ""
"This option determines the effects of double-clicking on the title bar. "
"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
@@ -1983,27 +1983,27 @@ msgstr ""
"Aktualnie poprawnymi opcjami są: \"toggle_shade\" (zwija/rozwija okno) oraz "
"\"toggle_maximize\" (maksymalizuje/przywraca rozmiar okna)."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:158
+#: src/metacity.schemas.in.h:158
msgid "Toggle always on top state"
msgstr "Przełączenie trybu zawsze na wierzchu"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:159
+#: src/metacity.schemas.in.h:159
msgid "Toggle fullscreen mode"
msgstr "Przełączenie trybu pełnoekranowego"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:160
+#: src/metacity.schemas.in.h:160
msgid "Toggle maximization state"
msgstr "Przełączenie trybu maksymalizacji"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:161
+#: src/metacity.schemas.in.h:161
msgid "Toggle shaded state"
msgstr "Przełączenie trybu zwinięcia"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:162
+#: src/metacity.schemas.in.h:162
msgid "Toggle window on all workspaces"
msgstr "Przełączenie obecności okna na wszystkich obszarach roboczych"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:163
+#: src/metacity.schemas.in.h:163
msgid ""
"Turns on a visual indication when an application or the system issues a "
"'bell' or 'beep'; useful for the hard-of-hearing and for use in noisy "
@@ -2013,37 +2013,37 @@ msgstr ""
"\"brzęczenie\" lub \"bipnięcie\"; jest ona użyteczna w hałaśliwych "
"środowiskach lub też gdy \"słyszalne sygnały dźwiękowe\" są wyłączone."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:164
+#: src/metacity.schemas.in.h:164
msgid "Unmaximize window"
msgstr "Przywrócenie zmaksymalizowanego okna"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:165
+#: src/metacity.schemas.in.h:165
msgid "Use standard system font in window titles"
msgstr "Użycie w paskach tytułowych okien standardowej czcionki systemowej"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:166
+#: src/metacity.schemas.in.h:166
msgid "Visual Bell Type"
msgstr "Typ widzialnego sygnału dźwiękowego"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:167
+#: src/metacity.schemas.in.h:167
msgid "Window focus mode"
msgstr "Tryb skupienia okna"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:168
+#: src/metacity.schemas.in.h:168
msgid "Window title font"
msgstr "Czcionka tytułu okna"
-#: ../src/prefs.c:501 ../src/prefs.c:517 ../src/prefs.c:533 ../src/prefs.c:549
-#: ../src/prefs.c:565 ../src/prefs.c:585 ../src/prefs.c:601 ../src/prefs.c:617
-#: ../src/prefs.c:633 ../src/prefs.c:649 ../src/prefs.c:665 ../src/prefs.c:681
-#: ../src/prefs.c:697 ../src/prefs.c:714 ../src/prefs.c:730 ../src/prefs.c:746
-#: ../src/prefs.c:762 ../src/prefs.c:778 ../src/prefs.c:793 ../src/prefs.c:808
-#: ../src/prefs.c:823 ../src/prefs.c:839
+#: src/prefs.c:501 src/prefs.c:517 src/prefs.c:533 src/prefs.c:549
+#: src/prefs.c:565 src/prefs.c:585 src/prefs.c:601 src/prefs.c:617
+#: src/prefs.c:633 src/prefs.c:649 src/prefs.c:665 src/prefs.c:681
+#: src/prefs.c:697 src/prefs.c:714 src/prefs.c:730 src/prefs.c:746
+#: src/prefs.c:762 src/prefs.c:778 src/prefs.c:793 src/prefs.c:808
+#: src/prefs.c:823 src/prefs.c:839
#, c-format
msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
msgstr "Klucz GConfa \"%s\" jest niewłaściwego typu\n"
-#: ../src/prefs.c:884
+#: src/prefs.c:884
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button "
@@ -2052,17 +2052,17 @@ msgstr ""
"Wartość \"%s\", odnaleziona w bazie danych konfiguracji nie opisuje "
"poprawnie modyfikatora przycisku myszy\n"
-#: ../src/prefs.c:908 ../src/prefs.c:1318
+#: src/prefs.c:908 src/prefs.c:1318
#, c-format
msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
msgstr "Kluczowi GConfa \"%s\" jest przypisana niepoprawna wartość\n"
-#: ../src/prefs.c:1035
+#: src/prefs.c:1035
#, c-format
msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
msgstr "Nie można przetworzyć opisu \"%s\", powiązanego z kluczem GConfa %s\n"
-#: ../src/prefs.c:1220
+#: src/prefs.c:1220
#, c-format
msgid ""
"%d stored in GConf key %s is not a reasonable number of workspaces, current "
@@ -2071,7 +2071,7 @@ msgstr ""
"Wartość %d zapisana w kluczu GConfa %s nie jest poprawną liczbą biurek; "
"aktualne maksimum wynosi %d\n"
-#: ../src/prefs.c:1280
+#: src/prefs.c:1280
msgid ""
"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
"behave properly.\n"
@@ -2079,17 +2079,17 @@ msgstr ""
"Obejścia dla niepoprawnie działających aplikacji są nieaktywne. Niektóre z "
"nich mogą się więc zachowywać niezgodnie z oczekiwaniami.\n"
-#: ../src/prefs.c:1345
+#: src/prefs.c:1345
#, c-format
msgid "%d stored in GConf key %s is out of range 0 to %d\n"
msgstr "Wartość %d zapisana w kluczu GConfa %s jest poza zakresem od 0 do %d\n"
-#: ../src/prefs.c:1479
+#: src/prefs.c:1479
#, c-format
msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
msgstr "Przy ustawianiu liczby obszarów roboczych na %d wystąpił błąd: %s\n"
-#: ../src/prefs.c:1723
+#: src/prefs.c:1723
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
@@ -2098,22 +2098,22 @@ msgstr ""
"Wartość \"%s\", odnaleziona w bazie danych konfiguracji nie opisuje "
"poprawnie skrótu klawiszowego \"%s\"\n"
-#: ../src/prefs.c:2077
+#: src/prefs.c:2077
#, c-format
msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
msgstr "Błąd przy ustawianiu nazwy obszaru roboczego %d na \"%s\": %s\n"
-#: ../src/resizepopup.c:126
+#: src/resizepopup.c:126
#, c-format
msgid "%d x %d"
msgstr "%d x %d"
-#: ../src/screen.c:408
+#: src/screen.c:408
#, c-format
msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
msgstr "Podekran %d ekranu \"%s\" jest niepoprawny\n"
-#: ../src/screen.c:424
+#: src/screen.c:424
#, c-format
msgid ""
"Screen %d on display \"%s\" already has a window manager; try using the --"
@@ -2122,7 +2122,7 @@ msgstr ""
"Na podekranie %d ekranu \"%s\" działa już menedżer okien. Aby zastąpić "
"działającego menedżera okien, spróbuj użyć opcji --replace.\n"
-#: ../src/screen.c:448
+#: src/screen.c:448
#, c-format
msgid ""
"Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
@@ -2130,81 +2130,81 @@ msgstr ""
"Nie można uzyskać zaznaczenia menedżera okien na podekranie %d ekranu \"%s"
"\"\n"
-#: ../src/screen.c:506
+#: src/screen.c:506
#, c-format
msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
msgstr "Na podekranie %d ekranu \"%s\" działa już menedżer okien\n"
-#: ../src/screen.c:699
+#: src/screen.c:716
#, c-format
msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
msgstr "Nie można zwolnić podekranu %d ekranu \"%s\"\n"
-#: ../src/session.c:884 ../src/session.c:891
+#: src/session.c:884 src/session.c:891
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
msgstr "Nie można utworzyć katalogu \"%s\": %s\n"
-#: ../src/session.c:901
+#: src/session.c:901
#, c-format
msgid "Could not open session file '%s' for writing: %s\n"
msgstr "Nie można otworzyć pliku sesji \"%s\" do zapisu: %s\n"
-#: ../src/session.c:1053
+#: src/session.c:1053
#, c-format
msgid "Error writing session file '%s': %s\n"
msgstr "Błąd przy zapisie do pliku sesji \"%s\": %s\n"
-#: ../src/session.c:1058
+#: src/session.c:1058
#, c-format
msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
msgstr "Błąd przy zamykaniu pliku sesji \"%s\": %s\n"
-#: ../src/session.c:1133
+#: src/session.c:1133
#, c-format
msgid "Failed to read saved session file %s: %s\n"
msgstr "Nie można odczytać zapisanego pliku sesji \"%s\": %s\n"
-#: ../src/session.c:1168
+#: src/session.c:1168
#, c-format
msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
msgstr "Nie można przetworzyć zapisanego pliku sesji: %s\n"
-#: ../src/session.c:1217
+#: src/session.c:1217
msgid "<metacity_session> attribute seen but we already have the session ID"
msgstr ""
"Odnaleziono atrybut <metacity_session>, kiedy ID sesji został już ustawiony"
-#: ../src/session.c:1230
+#: src/session.c:1230
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <metacity_session> element"
msgstr "Nieznany atrybut %s wewnątrz elementu <metacity_session>"
-#: ../src/session.c:1247
+#: src/session.c:1247
msgid "nested <window> tag"
msgstr "zagnieżdżony znacznik <window>"
-#: ../src/session.c:1305 ../src/session.c:1337
+#: src/session.c:1305 src/session.c:1337
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <window> element"
msgstr "Nieznany atrybut %s wewnątrz elementu <window>"
-#: ../src/session.c:1409
+#: src/session.c:1409
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <maximized> element"
msgstr "Nieznany atrybut %s wewnątrz elementu <maximized>"
-#: ../src/session.c:1469
+#: src/session.c:1469
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <geometry> element"
msgstr "Nieznany atrybut %s wewnątrz elementu <geometry>"
-#: ../src/session.c:1489
+#: src/session.c:1489
#, c-format
msgid "Unknown element %s"
msgstr "Nieznany element %s"
-#: ../src/session.c:1961
+#: src/session.c:1961
#, c-format
msgid ""
"Error launching metacity-dialog to warn about apps that don't support "
@@ -2213,56 +2213,55 @@ msgstr ""
"Przy uruchamianiu metacity-dialog (z ostrzeżeniem na temat aplikacji bez "
"obsługi sesji) wystąpił błąd: %s\n"
-#: ../src/theme-parser.c:224 ../src/theme-parser.c:242
+#: src/theme-parser.c:224 src/theme-parser.c:242
#, c-format
msgid "Line %d character %d: %s"
msgstr "Wiersz %d, znak %d: %s"
-#: ../src/theme-parser.c:396
+#: src/theme-parser.c:396
#, c-format
msgid "Attribute \"%s\" repeated twice on the same <%s> element"
msgstr "Atrybut \"%s\" wystąpił dwukrotnie wewnątrz jednego elementu <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:414 ../src/theme-parser.c:439
+#: src/theme-parser.c:414 src/theme-parser.c:439
#, c-format
msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
msgstr ""
"Atrybut \"%s\" jest niepoprawny wewnątrz elementu <%s> w tym kontekście"
-#: ../src/theme-parser.c:485
+#: src/theme-parser.c:485
#, c-format
msgid "Integer %ld must be positive"
msgstr "Liczba całkowita %ld musi być dodatnia"
-#: ../src/theme-parser.c:493
+#: src/theme-parser.c:493
#, c-format
msgid "Integer %ld is too large, current max is %d"
msgstr "Liczba całkowita %ld jest zbyt duża, obecne maksimum to %d"
-#: ../src/theme-parser.c:521 ../src/theme-parser.c:602
-#: ../src/theme-parser.c:626
+#: src/theme-parser.c:521 src/theme-parser.c:602 src/theme-parser.c:626
#, c-format
msgid "Could not parse \"%s\" as a floating point number"
msgstr "Napis \"%s\" nie jest zapisem liczby zmiennoprzecinkowej"
-#: ../src/theme-parser.c:552
+#: src/theme-parser.c:552
#, c-format
msgid "Boolean values must be \"true\" or \"false\" not \"%s\""
msgstr "Wartościami logicznymi są \"true\" i \"false\", a nie \"%s\""
-#: ../src/theme-parser.c:572
+#: src/theme-parser.c:572
#, c-format
msgid "Angle must be between 0.0 and 360.0, was %g\n"
msgstr "Wartość kąta musi się mieścić pomiędzy 0,0 i 360,0, odczytano %g\n"
-#: ../src/theme-parser.c:638
+#: src/theme-parser.c:638
#, c-format
msgid "Alpha must be between 0.0 (invisible) and 1.0 (fully opaque), was %g\n"
msgstr ""
"Wartość alfa musi się mieścić pomiędzy 0,0 (niewidoczne) i 1,0 (w pełni "
"przezroczyste), odczytano %g\n"
-#: ../src/theme-parser.c:684
+#: src/theme-parser.c:684
#, c-format
msgid ""
"Invalid title scale \"%s\" (must be one of xx-small,x-small,small,medium,"
@@ -2271,367 +2270,350 @@ msgstr ""
"Niewłaściwy rozmiar tytułu \"%s\" (musi on być jedną z wartości: xx-small, x-"
"small, small, medium, large, x-large, xx-large)\n"
-#: ../src/theme-parser.c:729 ../src/theme-parser.c:737
-#: ../src/theme-parser.c:2936 ../src/theme-parser.c:3025
-#: ../src/theme-parser.c:3032 ../src/theme-parser.c:3039
+#: src/theme-parser.c:729 src/theme-parser.c:737 src/theme-parser.c:2936
+#: src/theme-parser.c:3025 src/theme-parser.c:3032 src/theme-parser.c:3039
#, c-format
msgid "No \"%s\" attribute on element <%s>"
msgstr "Brak atrybutu \"%s\" wewnątrz elementu <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:807 ../src/theme-parser.c:897
-#: ../src/theme-parser.c:935 ../src/theme-parser.c:1012
-#: ../src/theme-parser.c:1062 ../src/theme-parser.c:1070
-#: ../src/theme-parser.c:1126 ../src/theme-parser.c:1134
+#: src/theme-parser.c:807 src/theme-parser.c:897 src/theme-parser.c:935
+#: src/theme-parser.c:1012 src/theme-parser.c:1062 src/theme-parser.c:1070
+#: src/theme-parser.c:1126 src/theme-parser.c:1134
#, c-format
msgid "No \"%s\" attribute on <%s> element"
msgstr "Brak atrybutu \"%s\" wewnątrz elementu <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:837 ../src/theme-parser.c:905
-#: ../src/theme-parser.c:943 ../src/theme-parser.c:1020
+#: src/theme-parser.c:837 src/theme-parser.c:905 src/theme-parser.c:943
+#: src/theme-parser.c:1020
#, c-format
msgid "<%s> name \"%s\" used a second time"
msgstr "<%s>: użyto nazwy \"%s\" po raz drugi"
-#: ../src/theme-parser.c:849 ../src/theme-parser.c:955
-#: ../src/theme-parser.c:1032
+#: src/theme-parser.c:849 src/theme-parser.c:955 src/theme-parser.c:1032
#, c-format
msgid "<%s> parent \"%s\" has not been defined"
msgstr "<%s>: nie zdefiniowano elementu nadrzędnego o nazwie \"%s\""
-#: ../src/theme-parser.c:968
+#: src/theme-parser.c:968
#, c-format
msgid "<%s> geometry \"%s\" has not been defined"
msgstr "<%s>: nie zdefiniowano geometrii o nazwie \"%s\""
-#: ../src/theme-parser.c:981
+#: src/theme-parser.c:981
#, c-format
msgid "<%s> must specify either a geometry or a parent that has a geometry"
msgstr "<%s> musi albo określać geometrię albo element nadrzędny z geometrią"
-#: ../src/theme-parser.c:1080
+#: src/theme-parser.c:1080
#, c-format
msgid "Unknown type \"%s\" on <%s> element"
msgstr "Nieznany typ \"%s\" wewnątrz elementu <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:1091
+#: src/theme-parser.c:1091
#, c-format
msgid "Unknown style_set \"%s\" on <%s> element"
msgstr "Nieznana wartość atrybutu \"style_set\" (%s) wewnątrz elementu <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:1099
+#: src/theme-parser.c:1099
#, c-format
msgid "Window type \"%s\" has already been assigned a style set"
msgstr "Z typem okna \"%s\" powiązano już zbiór stylów"
-#: ../src/theme-parser.c:1143
+#: src/theme-parser.c:1143
#, c-format
msgid "Unknown function \"%s\" for menu icon"
msgstr "Nieznana funkcja \"%s\" związana z ikoną menu"
-#: ../src/theme-parser.c:1152
+#: src/theme-parser.c:1152
#, c-format
msgid "Unknown state \"%s\" for menu icon"
msgstr "Nieznany stan \"%s\" związany z ikoną menu"
-#: ../src/theme-parser.c:1160
+#: src/theme-parser.c:1160
#, c-format
msgid "Theme already has a menu icon for function %s state %s"
msgstr "W temacie określono już ikonę menu, związaną z funkcją %s i stanem %s"
-#: ../src/theme-parser.c:1177 ../src/theme-parser.c:3244
-#: ../src/theme-parser.c:3323
+#: src/theme-parser.c:1177 src/theme-parser.c:3244 src/theme-parser.c:3323
#, c-format
msgid "No <draw_ops> with the name \"%s\" has been defined"
msgstr "Nie zdefiniowano elementu <draw_ops> o nazwie \"%s\""
-#: ../src/theme-parser.c:1192 ../src/theme-parser.c:1256
-#: ../src/theme-parser.c:1545 ../src/theme-parser.c:3124
-#: ../src/theme-parser.c:3178 ../src/theme-parser.c:3338
-#: ../src/theme-parser.c:3515 ../src/theme-parser.c:3553
-#: ../src/theme-parser.c:3591 ../src/theme-parser.c:3629
+#: src/theme-parser.c:1192 src/theme-parser.c:1256 src/theme-parser.c:1545
+#: src/theme-parser.c:3124 src/theme-parser.c:3178 src/theme-parser.c:3338
+#: src/theme-parser.c:3515 src/theme-parser.c:3553 src/theme-parser.c:3591
+#: src/theme-parser.c:3629
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed below <%s>"
msgstr "Element <%s> nie jest dopuszczalny poniżej <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:1282 ../src/theme-parser.c:1369
-#: ../src/theme-parser.c:1439
+#: src/theme-parser.c:1282 src/theme-parser.c:1369 src/theme-parser.c:1439
#, c-format
msgid "No \"name\" attribute on element <%s>"
msgstr "Brak atrybutu \"name\" wewnątrz elementu <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:1289 ../src/theme-parser.c:1376
+#: src/theme-parser.c:1289 src/theme-parser.c:1376
#, c-format
msgid "No \"value\" attribute on element <%s>"
msgstr "Brak atrybutu \"value\" wewnątrz elementu <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:1320 ../src/theme-parser.c:1334
-#: ../src/theme-parser.c:1393
+#: src/theme-parser.c:1320 src/theme-parser.c:1334 src/theme-parser.c:1393
msgid ""
"Cannot specify both button_width/button_height and aspect ratio for buttons"
msgstr ""
"Nie można jednocześnie określać dla przycisku jego szerokości i wysokości "
"oraz współczynnika proporcji"
-#: ../src/theme-parser.c:1343
+#: src/theme-parser.c:1343
#, c-format
msgid "Distance \"%s\" is unknown"
msgstr "Odległość \"%s\" jest nieznana"
-#: ../src/theme-parser.c:1402
+#: src/theme-parser.c:1402
#, c-format
msgid "Aspect ratio \"%s\" is unknown"
msgstr "Współczynnik proporcji \"%s\" jest nieznany"
-#: ../src/theme-parser.c:1446
+#: src/theme-parser.c:1446
#, c-format
msgid "No \"top\" attribute on element <%s>"
msgstr "Brak atrybutu \"top\" wewnątrz elementu <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:1453
+#: src/theme-parser.c:1453
#, c-format
msgid "No \"bottom\" attribute on element <%s>"
msgstr "Brak atrybutu \"bottom\" wewnątrz elementu <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:1460
+#: src/theme-parser.c:1460
#, c-format
msgid "No \"left\" attribute on element <%s>"
msgstr "Brak atrybutu \"left\" wewnątrz elementu <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:1467
+#: src/theme-parser.c:1467
#, c-format
msgid "No \"right\" attribute on element <%s>"
msgstr "Brak atrybutu \"right\" wewnątrz elementu <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:1499
+#: src/theme-parser.c:1499
#, c-format
msgid "Border \"%s\" is unknown"
msgstr "Krawędź \"%s\" jest nieznana"
-#: ../src/theme-parser.c:1655 ../src/theme-parser.c:1765
-#: ../src/theme-parser.c:1868 ../src/theme-parser.c:2055
-#: ../src/theme-parser.c:2869
+#: src/theme-parser.c:1655 src/theme-parser.c:1765 src/theme-parser.c:1868
+#: src/theme-parser.c:2055 src/theme-parser.c:2869
#, c-format
msgid "No \"color\" attribute on element <%s>"
msgstr "Brak atrybutu \"color\" wewnątrz elementu <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:1662
+#: src/theme-parser.c:1662
#, c-format
msgid "No \"x1\" attribute on element <%s>"
msgstr "Brak atrybutu \"x1\" wewnątrz elementu <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:1669 ../src/theme-parser.c:2714
+#: src/theme-parser.c:1669 src/theme-parser.c:2714
#, c-format
msgid "No \"y1\" attribute on element <%s>"
msgstr "Brak atrybutu \"y1\" wewnątrz elementu <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:1676
+#: src/theme-parser.c:1676
#, c-format
msgid "No \"x2\" attribute on element <%s>"
msgstr "Brak atrybutu \"x2\" wewnątrz elementu <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:1683 ../src/theme-parser.c:2721
+#: src/theme-parser.c:1683 src/theme-parser.c:2721
#, c-format
msgid "No \"y2\" attribute on element <%s>"
msgstr "Brak atrybutu \"y2\" wewnątrz elementu <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:1772 ../src/theme-parser.c:1875
-#: ../src/theme-parser.c:1981 ../src/theme-parser.c:2062
-#: ../src/theme-parser.c:2168 ../src/theme-parser.c:2266
-#: ../src/theme-parser.c:2483 ../src/theme-parser.c:2609
-#: ../src/theme-parser.c:2707 ../src/theme-parser.c:2781
-#: ../src/theme-parser.c:2876
+#: src/theme-parser.c:1772 src/theme-parser.c:1875 src/theme-parser.c:1981
+#: src/theme-parser.c:2062 src/theme-parser.c:2168 src/theme-parser.c:2266
+#: src/theme-parser.c:2483 src/theme-parser.c:2609 src/theme-parser.c:2707
+#: src/theme-parser.c:2781 src/theme-parser.c:2876
#, c-format
msgid "No \"x\" attribute on element <%s>"
msgstr "Brak atrybutu \"x\" wewnątrz elementu <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:1779 ../src/theme-parser.c:1882
-#: ../src/theme-parser.c:1988 ../src/theme-parser.c:2069
-#: ../src/theme-parser.c:2175 ../src/theme-parser.c:2273
-#: ../src/theme-parser.c:2490 ../src/theme-parser.c:2616
-#: ../src/theme-parser.c:2788 ../src/theme-parser.c:2883
+#: src/theme-parser.c:1779 src/theme-parser.c:1882 src/theme-parser.c:1988
+#: src/theme-parser.c:2069 src/theme-parser.c:2175 src/theme-parser.c:2273
+#: src/theme-parser.c:2490 src/theme-parser.c:2616 src/theme-parser.c:2788
+#: src/theme-parser.c:2883
#, c-format
msgid "No \"y\" attribute on element <%s>"
msgstr "Brak atrybutu \"y\" wewnątrz elementu <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:1786 ../src/theme-parser.c:1889
-#: ../src/theme-parser.c:1995 ../src/theme-parser.c:2076
-#: ../src/theme-parser.c:2182 ../src/theme-parser.c:2280
-#: ../src/theme-parser.c:2497 ../src/theme-parser.c:2623
-#: ../src/theme-parser.c:2795
+#: src/theme-parser.c:1786 src/theme-parser.c:1889 src/theme-parser.c:1995
+#: src/theme-parser.c:2076 src/theme-parser.c:2182 src/theme-parser.c:2280
+#: src/theme-parser.c:2497 src/theme-parser.c:2623 src/theme-parser.c:2795
#, c-format
msgid "No \"width\" attribute on element <%s>"
msgstr "Brak atrybutu \"width\" wewnątrz elementu <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:1793 ../src/theme-parser.c:1896
-#: ../src/theme-parser.c:2002 ../src/theme-parser.c:2083
-#: ../src/theme-parser.c:2189 ../src/theme-parser.c:2287
-#: ../src/theme-parser.c:2504 ../src/theme-parser.c:2630
-#: ../src/theme-parser.c:2802
+#: src/theme-parser.c:1793 src/theme-parser.c:1896 src/theme-parser.c:2002
+#: src/theme-parser.c:2083 src/theme-parser.c:2189 src/theme-parser.c:2287
+#: src/theme-parser.c:2504 src/theme-parser.c:2630 src/theme-parser.c:2802
#, c-format
msgid "No \"height\" attribute on element <%s>"
msgstr "Brak atrybutu \"height\" wewnątrz elementu <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:1903
+#: src/theme-parser.c:1903
#, c-format
msgid "No \"start_angle\" attribute on element <%s>"
msgstr "Brak atrybutu \"start_angle\" wewnątrz elementu <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:1910
+#: src/theme-parser.c:1910
#, c-format
msgid "No \"extent_angle\" attribute on element <%s>"
msgstr "Brak atrybutu \"extent_angle\" wewnątrz elementu <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:2090
+#: src/theme-parser.c:2090
#, c-format
msgid "No \"alpha\" attribute on element <%s>"
msgstr "Brak atrybutu \"alpha\" wewnątrz elementu <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:2161
+#: src/theme-parser.c:2161
#, c-format
msgid "No \"type\" attribute on element <%s>"
msgstr "Brak atrybutu \"type\" wewnątrz elementu <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:2209
+#: src/theme-parser.c:2209
#, c-format
msgid "Did not understand value \"%s\" for type of gradient"
msgstr "Niezrozumiała wartość \"%s\" typu gradientu"
-#: ../src/theme-parser.c:2294
+#: src/theme-parser.c:2294
#, c-format
msgid "No \"filename\" attribute on element <%s>"
msgstr "Brak atrybutu \"filename\" wewnątrz elementu <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:2319 ../src/theme-parser.c:2827
+#: src/theme-parser.c:2319 src/theme-parser.c:2827
#, c-format
msgid "Did not understand fill type \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Niezrozumiały typ wypełnienia \"%s\" elementu <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:2462 ../src/theme-parser.c:2595
-#: ../src/theme-parser.c:2700
+#: src/theme-parser.c:2462 src/theme-parser.c:2595 src/theme-parser.c:2700
#, c-format
msgid "No \"state\" attribute on element <%s>"
msgstr "Brak atrybutu \"state\" wewnątrz elementu <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:2469 ../src/theme-parser.c:2602
+#: src/theme-parser.c:2469 src/theme-parser.c:2602
#, c-format
msgid "No \"shadow\" attribute on element <%s>"
msgstr "Brak atrybutu \"shadow\" wewnątrz elementu <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:2476
+#: src/theme-parser.c:2476
#, c-format
msgid "No \"arrow\" attribute on element <%s>"
msgstr "Brak atrybutu \"array\" wewnątrz elementu <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:2529 ../src/theme-parser.c:2651
-#: ../src/theme-parser.c:2739
+#: src/theme-parser.c:2529 src/theme-parser.c:2651 src/theme-parser.c:2739
#, c-format
msgid "Did not understand state \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Niezrozumiały stan \"%s\" (atrybut state) elementu <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:2539 ../src/theme-parser.c:2661
+#: src/theme-parser.c:2539 src/theme-parser.c:2661
#, c-format
msgid "Did not understand shadow \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Niezrozumiały cień \"%s\" (atrybut shadow) elementu <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:2549
+#: src/theme-parser.c:2549
#, c-format
msgid "Did not understand arrow \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Niezrozumiała strzałka \"%s\" (atrybut arrow) elementu <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:2962 ../src/theme-parser.c:3078
+#: src/theme-parser.c:2962 src/theme-parser.c:3078
#, c-format
msgid "No <draw_ops> called \"%s\" has been defined"
msgstr "Nie zdefiniowano elementu <draw_ops> o nazwie \"%s\""
-#: ../src/theme-parser.c:2974 ../src/theme-parser.c:3090
+#: src/theme-parser.c:2974 src/theme-parser.c:3090
#, c-format
msgid "Including draw_ops \"%s\" here would create a circular reference"
msgstr ""
"Włączenie tutaj elementu draw_ops o nazwie \"%s\" spowodowałoby zapętlone "
"odwołanie"
-#: ../src/theme-parser.c:3153
+#: src/theme-parser.c:3153
#, c-format
msgid "No \"value\" attribute on <%s> element"
msgstr "Brak atrybutu \"value\" wewnątrz elementu <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:3210
+#: src/theme-parser.c:3210
#, c-format
msgid "No \"position\" attribute on <%s> element"
msgstr "Brak atrybutu \"position\" wewnątrz elementu <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:3219
+#: src/theme-parser.c:3219
#, c-format
msgid "Unknown position \"%s\" for frame piece"
msgstr "Nieznane położenie \"%s\" elementu ramki"
-#: ../src/theme-parser.c:3227
+#: src/theme-parser.c:3227
#, c-format
msgid "Frame style already has a piece at position %s"
msgstr "Styl ramki zawiera już element o położeniu %s"
-#: ../src/theme-parser.c:3272
+#: src/theme-parser.c:3272
#, c-format
msgid "No \"function\" attribute on <%s> element"
msgstr "Brak atrybutu \"function\" wewnątrz elementu <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:3280 ../src/theme-parser.c:3384
+#: src/theme-parser.c:3280 src/theme-parser.c:3384
#, c-format
msgid "No \"state\" attribute on <%s> element"
msgstr "Brak atrybutu \"state\" wewnątrz elementu <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:3289
+#: src/theme-parser.c:3289
#, c-format
msgid "Unknown function \"%s\" for button"
msgstr "Nieznana funkcja \"%s\" powiązana z przyciskiem"
-#: ../src/theme-parser.c:3298
+#: src/theme-parser.c:3298
#, c-format
msgid "Unknown state \"%s\" for button"
msgstr "Nieznany stan \"%s\" powiązany z przyciskiem"
-#: ../src/theme-parser.c:3306
+#: src/theme-parser.c:3306
#, c-format
msgid "Frame style already has a button for function %s state %s"
msgstr ""
"Dla stylu ramki określono już przycisk, związany z funkcją %s i stanem %s"
-#: ../src/theme-parser.c:3376
+#: src/theme-parser.c:3376
#, c-format
msgid "No \"focus\" attribute on <%s> element"
msgstr "Brak atrybutu \"focus\" wewnątrz elementu <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:3392
+#: src/theme-parser.c:3392
#, c-format
msgid "No \"style\" attribute on <%s> element"
msgstr "Brak atrybutu \"style\" wewnątrz elementu <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:3401
+#: src/theme-parser.c:3401
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for focus attribute"
msgstr "\"%s\" nie jest poprawną wartością atrybutu \"focus\""
-#: ../src/theme-parser.c:3410
+#: src/theme-parser.c:3410
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for state attribute"
msgstr "\"%s\" nie jest poprawną wartością atrybutu \"state\""
-#: ../src/theme-parser.c:3420
+#: src/theme-parser.c:3420
#, c-format
msgid "A style called \"%s\" has not been defined"
msgstr "Nie zdefiniowano stylu o nazwie \"%s\""
-#: ../src/theme-parser.c:3430
+#: src/theme-parser.c:3430
#, c-format
msgid "No \"resize\" attribute on <%s> element"
msgstr "Brak atrybutu \"resize\" wewnątrz elementu <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:3440
+#: src/theme-parser.c:3440
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for resize attribute"
msgstr "\"%s\" nie jest poprawną wartością atrybutu \"resize\""
-#: ../src/theme-parser.c:3450
+#: src/theme-parser.c:3450
#, c-format
msgid ""
"Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized/shaded "
@@ -2640,18 +2622,17 @@ msgstr ""
"Element <%s> nie powinien zawierać atrybutu \"resize\" przy stanie "
"zmaksymalizowanym lub zwiniętym"
-#: ../src/theme-parser.c:3464
+#: src/theme-parser.c:3464
#, c-format
msgid "Style has already been specified for state %s resize %s focus %s"
msgstr "Zdefiniowano już styl dla stanu %s, rozmiaru %s i skupienia %s"
-#: ../src/theme-parser.c:3475 ../src/theme-parser.c:3486
-#: ../src/theme-parser.c:3497
+#: src/theme-parser.c:3475 src/theme-parser.c:3486 src/theme-parser.c:3497
#, c-format
msgid "Style has already been specified for state %s focus %s"
msgstr "Zdefiniowano już styl dla stanu %s i skupienia %s"
-#: ../src/theme-parser.c:3536
+#: src/theme-parser.c:3536
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <piece> element (theme specified a draw_ops "
"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
@@ -2659,7 +2640,7 @@ msgstr ""
"Element <piece> nie może zawierać dwóch draw_ops (motyw zawiera atrybut "
"draw_ops i element <draw_ops> lub dwa elementy)"
-#: ../src/theme-parser.c:3574
+#: src/theme-parser.c:3574
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <button> element (theme specified a draw_ops "
"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
@@ -2667,7 +2648,7 @@ msgstr ""
"Element <button> nie może zawierać dwóch draw_ops (motyw zawiera atrybut "
"draw_ops i element <draw_ops> lub dwa elementy)"
-#: ../src/theme-parser.c:3612
+#: src/theme-parser.c:3612
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <menu_icon> element (theme specified a "
"draw_ops attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
@@ -2675,12 +2656,12 @@ msgstr ""
"Element <menu_icon> nie może zawierać dwóch draw_ops (motyw zawiera atrybut "
"draw_ops i element <draw_ops> lub dwa elementy)"
-#: ../src/theme-parser.c:3659
+#: src/theme-parser.c:3659
#, c-format
msgid "Outermost element in theme must be <metacity_theme> not <%s>"
msgstr "Głównym elementem motywu musi być <metacity_theme>, nie <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:3679
+#: src/theme-parser.c:3679
#, c-format
msgid ""
"Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
@@ -2688,12 +2669,12 @@ msgstr ""
"Element <%s> nie jest dopuszczalny wewnątrz elementu name/author/date/"
"description"
-#: ../src/theme-parser.c:3684
+#: src/theme-parser.c:3684
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a <constant> element"
msgstr "Element <%s> nie jest dopuszczalny wewnątrz elementu <constant>"
-#: ../src/theme-parser.c:3696
+#: src/theme-parser.c:3696
#, c-format
msgid ""
"Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
@@ -2701,216 +2682,215 @@ msgstr ""
"Element <%s> nie jest dopuszczalny wewnątrz elementu distance/border/"
"aspect_ratio"
-#: ../src/theme-parser.c:3718
+#: src/theme-parser.c:3718
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a draw operation element"
msgstr ""
"Element <%s> nie jest dopuszczalny wewnątrz elementu operacji rysowania"
-#: ../src/theme-parser.c:3728 ../src/theme-parser.c:3758
-#: ../src/theme-parser.c:3763
+#: src/theme-parser.c:3728 src/theme-parser.c:3758 src/theme-parser.c:3763
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a <%s> element"
msgstr "Element <%s> nie jest dopuszczalny wewnątrz elementu <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:3984
+#: src/theme-parser.c:3984
msgid "No draw_ops provided for frame piece"
msgstr "Z elementem ramki nie jest powiązany element <draw_ops>"
-#: ../src/theme-parser.c:3999
+#: src/theme-parser.c:3999
msgid "No draw_ops provided for button"
msgstr "Z przyciskiem nie jest powiązany element <draw_ops>"
-#: ../src/theme-parser.c:4014
+#: src/theme-parser.c:4014
msgid "No draw_ops provided for menu icon"
msgstr "Z ikoną menu nie jest powiązany element <draw_ops>"
-#: ../src/theme-parser.c:4054
+#: src/theme-parser.c:4054
#, c-format
msgid "No text is allowed inside element <%s>"
msgstr "Wewnątrz elementu <%s> nie jest dopuszczalny tekst"
-#: ../src/theme-parser.c:4109
+#: src/theme-parser.c:4109
msgid "<name> specified twice for this theme"
msgstr "Dwukrotnie określono dla tego motywu element <name>"
-#: ../src/theme-parser.c:4120
+#: src/theme-parser.c:4120
msgid "<author> specified twice for this theme"
msgstr "Dwukrotnie określono dla tego motywu element <author>"
-#: ../src/theme-parser.c:4131
+#: src/theme-parser.c:4131
msgid "<copyright> specified twice for this theme"
msgstr "Dwukrotnie określono dla tego motywu element <copyright>"
-#: ../src/theme-parser.c:4142
+#: src/theme-parser.c:4142
msgid "<date> specified twice for this theme"
msgstr "Dwukrotnie określono dla tego motywu element <date>"
-#: ../src/theme-parser.c:4153
+#: src/theme-parser.c:4153
msgid "<description> specified twice for this theme"
msgstr "Dwukrotnie określono dla tego motywu element <description>"
-#: ../src/theme-parser.c:4348
+#: src/theme-parser.c:4348
#, c-format
msgid "Failed to read theme from file %s: %s\n"
msgstr "Nie można odczytać motywu z pliku %s: %s\n"
-#: ../src/theme-parser.c:4403
+#: src/theme-parser.c:4403
#, c-format
msgid "Theme file %s did not contain a root <metacity_theme> element"
msgstr "Plik tematu %s nie zawiera głównego elementu <metacity_theme>"
-#: ../src/theme-viewer.c:70
+#: src/theme-viewer.c:70
msgid "/_Windows"
msgstr "/_Okna"
-#: ../src/theme-viewer.c:71
+#: src/theme-viewer.c:71
msgid "/Windows/tearoff"
msgstr "/Okna/odłączanie"
-#: ../src/theme-viewer.c:72
+#: src/theme-viewer.c:72
msgid "/Windows/_Dialog"
msgstr "/Okna/Okno _dialogowe"
-#: ../src/theme-viewer.c:73
+#: src/theme-viewer.c:73
msgid "/Windows/_Modal dialog"
msgstr "/Okna/_Modalne okno dialogowe"
-#: ../src/theme-viewer.c:74
+#: src/theme-viewer.c:74
msgid "/Windows/_Utility"
msgstr "/Okna/_Narzędzie"
-#: ../src/theme-viewer.c:75
+#: src/theme-viewer.c:75
msgid "/Windows/_Splashscreen"
msgstr "/Okna/_Ekran powitalny"
-#: ../src/theme-viewer.c:76
+#: src/theme-viewer.c:76
msgid "/Windows/_Top dock"
msgstr "/Okna/_Górny dok"
-#: ../src/theme-viewer.c:77
+#: src/theme-viewer.c:77
msgid "/Windows/_Bottom dock"
msgstr "/Okna/_Dolny dok"
-#: ../src/theme-viewer.c:78
+#: src/theme-viewer.c:78
msgid "/Windows/_Left dock"
msgstr "/Okna/_Lewy dok"
-#: ../src/theme-viewer.c:79
+#: src/theme-viewer.c:79
msgid "/Windows/_Right dock"
msgstr "/Okna/_Prawy dok"
-#: ../src/theme-viewer.c:80
+#: src/theme-viewer.c:80
msgid "/Windows/_All docks"
msgstr "/Okna/_Wszystkie doki"
-#: ../src/theme-viewer.c:81
+#: src/theme-viewer.c:81
msgid "/Windows/Des_ktop"
msgstr "/Okna/Pu_lpit"
-#: ../src/theme-viewer.c:131
+#: src/theme-viewer.c:131
msgid "Open another one of these windows"
msgstr "Otwiera kolejne z tych okien"
-#: ../src/theme-viewer.c:138
+#: src/theme-viewer.c:138
msgid "This is a demo button with an 'open' icon"
msgstr "To jest przycisk demonstracyjny z ikoną \"otwórz\""
-#: ../src/theme-viewer.c:145
+#: src/theme-viewer.c:145
msgid "This is a demo button with a 'quit' icon"
msgstr "To jest przycisk demonstracyjny z ikoną \"zakończ\""
-#: ../src/theme-viewer.c:241
+#: src/theme-viewer.c:241
msgid "This is a sample message in a sample dialog"
msgstr "To jest przykładowy komunikat w prostym oknie dialogowym"
-#: ../src/theme-viewer.c:324
+#: src/theme-viewer.c:324
#, c-format
msgid "Fake menu item %d\n"
msgstr "Imitacja elementu menu %d\n"
-#: ../src/theme-viewer.c:358
+#: src/theme-viewer.c:358
msgid "Border-only window"
msgstr "Okno zawierające tylko krawędzie"
-#: ../src/theme-viewer.c:360
+#: src/theme-viewer.c:360
msgid "Bar"
msgstr "Pasek"
-#: ../src/theme-viewer.c:377
+#: src/theme-viewer.c:377
msgid "Normal Application Window"
msgstr "Zwykłe okno aplikacji"
-#: ../src/theme-viewer.c:382
+#: src/theme-viewer.c:382
msgid "Dialog Box"
msgstr "Okno dialogowe"
-#: ../src/theme-viewer.c:387
+#: src/theme-viewer.c:387
msgid "Modal Dialog Box"
msgstr "Modalne okno dialogowe"
-#: ../src/theme-viewer.c:392
+#: src/theme-viewer.c:392
msgid "Utility Palette"
msgstr "Paleta narzędziowa"
-#: ../src/theme-viewer.c:397
+#: src/theme-viewer.c:397
msgid "Torn-off Menu"
msgstr "Menu rozwijane"
-#: ../src/theme-viewer.c:402
+#: src/theme-viewer.c:402
msgid "Border"
msgstr "Krawędź"
-#: ../src/theme-viewer.c:731
+#: src/theme-viewer.c:731
#, c-format
msgid "Button layout test %d"
msgstr "Test układu przycisków %d"
-#: ../src/theme-viewer.c:760
+#: src/theme-viewer.c:760
#, c-format
msgid "%g milliseconds to draw one window frame"
msgstr "%g milisekund(y) do narysowania jednej ramki okna"
-#: ../src/theme-viewer.c:803
+#: src/theme-viewer.c:803
msgid "Usage: metacity-theme-viewer [THEMENAME]\n"
msgstr "Użycie: methacity-theme-viewer [NAZWA_MOTYWU]\n"
-#: ../src/theme-viewer.c:810
+#: src/theme-viewer.c:810
#, c-format
msgid "Error loading theme: %s\n"
msgstr "Błąd przy wczytywaniu motywu: %s\n"
-#: ../src/theme-viewer.c:816
+#: src/theme-viewer.c:816
#, c-format
msgid "Loaded theme \"%s\" in %g seconds\n"
msgstr "Wczytano motyw \"%s\" w ciągu %g sekund(y)\n"
-#: ../src/theme-viewer.c:839
+#: src/theme-viewer.c:839
msgid "Normal Title Font"
msgstr "Zwykła czcionka tytułu"
-#: ../src/theme-viewer.c:845
+#: src/theme-viewer.c:845
msgid "Small Title Font"
msgstr "Mała czcionka tytułu"
-#: ../src/theme-viewer.c:851
+#: src/theme-viewer.c:851
msgid "Large Title Font"
msgstr "Duża czcionka tytułu"
-#: ../src/theme-viewer.c:856
+#: src/theme-viewer.c:856
msgid "Button Layouts"
msgstr "Układy przycisków"
-#: ../src/theme-viewer.c:861
+#: src/theme-viewer.c:861
msgid "Benchmark"
msgstr "Test wydajności"
-#: ../src/theme-viewer.c:908
+#: src/theme-viewer.c:908
msgid "Window Title Goes Here"
msgstr "Tutaj znajduje się tytuł okna"
# FIXME - bełkot
-#: ../src/theme-viewer.c:1012
+#: src/theme-viewer.c:1012
#, c-format
msgid ""
"Drew %d frames in %g client-side seconds (%g milliseconds per frame) and %g "
@@ -2921,86 +2901,86 @@ msgstr ""
"g sekund rzeczywistych, włączając w to zasoby serwera X (%g milisekund na "
"ramkę)\n"
-#: ../src/theme-viewer.c:1227
+#: src/theme-viewer.c:1227
msgid "position expression test returned TRUE but set error"
msgstr "test wyrażenia pozycji zwrócił wartość PRAWDA lecz ustawił błąd"
-#: ../src/theme-viewer.c:1229
+#: src/theme-viewer.c:1229
msgid "position expression test returned FALSE but didn't set error"
msgstr "test wyrażenia pozycji zwrócił wartość FAŁSZ lecz nie ustawił błędu"
-#: ../src/theme-viewer.c:1233
+#: src/theme-viewer.c:1233
msgid "Error was expected but none given"
msgstr "Spodziewano się błędu lecz nie podano żadnego"
-#: ../src/theme-viewer.c:1235
+#: src/theme-viewer.c:1235
#, c-format
msgid "Error %d was expected but %d given"
msgstr "Spodziewano się błędu %d lecz otrzymano %d"
-#: ../src/theme-viewer.c:1241
+#: src/theme-viewer.c:1241
#, c-format
msgid "Error not expected but one was returned: %s"
msgstr "Nie spodziewano się błędu, lecz został on zwrócony: %s"
-#: ../src/theme-viewer.c:1245
+#: src/theme-viewer.c:1245
#, c-format
msgid "x value was %d, %d was expected"
msgstr "wartością x było %d, spodziewano się wartości %d"
-#: ../src/theme-viewer.c:1248
+#: src/theme-viewer.c:1248
#, c-format
msgid "y value was %d, %d was expected"
msgstr "wartością y było %d, spodziewano się wartości %d"
-#: ../src/theme-viewer.c:1310
+#: src/theme-viewer.c:1310
#, c-format
msgid "%d coordinate expressions parsed in %g seconds (%g seconds average)\n"
msgstr ""
"wyrażenia współrzędnych %d zostało zanalizowane w %g sekund (średnio %g "
"sekund(y))\n"
-#: ../src/theme.c:202
+#: src/theme.c:202
msgid "top"
msgstr "góra"
-#: ../src/theme.c:204
+#: src/theme.c:204
msgid "bottom"
msgstr "dół"
-#: ../src/theme.c:206
+#: src/theme.c:206
msgid "left"
msgstr "lewa"
-#: ../src/theme.c:208
+#: src/theme.c:208
msgid "right"
msgstr "prawa"
-#: ../src/theme.c:222
+#: src/theme.c:222
#, c-format
msgid "frame geometry does not specify \"%s\" dimension"
msgstr "Rozmiar ramki nie określa wymiaru \"%s\""
-#: ../src/theme.c:241
+#: src/theme.c:241
#, c-format
msgid "frame geometry does not specify dimension \"%s\" for border \"%s\""
msgstr "Rozmiar ramki nie określa wymiaru \"%s\" dla krawędzi \"%s\""
-#: ../src/theme.c:278
+#: src/theme.c:278
#, c-format
msgid "Button aspect ratio %g is not reasonable"
msgstr ""
"Współczynnik proporcji przycisku %g nie mieści się w rozsądnych granicach"
-#: ../src/theme.c:290
+#: src/theme.c:290
msgid "Frame geometry does not specify size of buttons"
msgstr "Rozmiar ramki nie określa liczby przycisków"
-#: ../src/theme.c:849
+#: src/theme.c:849
msgid "Gradients should have at least two colors"
msgstr "Gradienty powinny się składać co najmniej z dwóch kolorów"
-#: ../src/theme.c:975
+#: src/theme.c:975
#, c-format
msgid ""
"GTK color specification must have the state in brackets, e.g. gtk:fg[NORMAL] "
@@ -3009,7 +2989,7 @@ msgstr ""
"Specyfikacja koloru GTK musi zawierać stan w nawiasach kwadratowych, np. gtk:"
"fg[NORMAL], gdzie NORMAL jest nazwą stanu; nie można przeanalizować \"%s\""
-#: ../src/theme.c:989
+#: src/theme.c:989
#, c-format
msgid ""
"GTK color specification must have a close bracket after the state, e.g. gtk:"
@@ -3019,17 +2999,17 @@ msgstr ""
"kwadratowy, np. gtk:fg[NORMAL], gdzie NORMAL jest nazwą stanu; nie można "
"przeanalizować \"%s\""
-#: ../src/theme.c:1000
+#: src/theme.c:1000
#, c-format
msgid "Did not understand state \"%s\" in color specification"
msgstr "Niezrozumiały stan \"%s\" w specyfikacji koloru"
-#: ../src/theme.c:1013
+#: src/theme.c:1013
#, c-format
msgid "Did not understand color component \"%s\" in color specification"
msgstr "Niezrozumiała definicja koloru \"%s\" w specyfikacji koloru"
-#: ../src/theme.c:1043
+#: src/theme.c:1043
#, c-format
msgid ""
"Blend format is \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" does not fit the "
@@ -3038,19 +3018,19 @@ msgstr ""
"Formatem przenikania jest \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" nie "
"pasuje do formatu"
-#: ../src/theme.c:1054
+#: src/theme.c:1054
#, c-format
msgid "Could not parse alpha value \"%s\" in blended color"
msgstr "Nie można przetworzyć wartości alfa \"%s\" w przenikającym kolorze"
-#: ../src/theme.c:1064
+#: src/theme.c:1064
#, c-format
msgid "Alpha value \"%s\" in blended color is not between 0.0 and 1.0"
msgstr ""
"Wartość alfa \"%s\" w przenikającym kolorze nie zawiera się pomiędzy 0,0 i "
"1,0"
-#: ../src/theme.c:1111
+#: src/theme.c:1111
#, c-format
msgid ""
"Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
@@ -3058,29 +3038,29 @@ msgstr ""
"Formatem przenikania jest \"shade/base_color/factor\", \"%s\" nie pasuje do "
"formatu"
-#: ../src/theme.c:1122
+#: src/theme.c:1122
#, c-format
msgid "Could not parse shade factor \"%s\" in shaded color"
msgstr ""
"Nie można przetworzyć współczynnika przenikania \"%s\" w przenikającym "
"kolorze"
-#: ../src/theme.c:1132
+#: src/theme.c:1132
#, c-format
msgid "Shade factor \"%s\" in shaded color is negative"
msgstr "Współczynnik przenikania \"%s\" w przenikającym kolorze jest ujemny"
-#: ../src/theme.c:1161
+#: src/theme.c:1161
#, c-format
msgid "Could not parse color \"%s\""
msgstr "Nie można przetworzyć koloru \"%s\""
-#: ../src/theme.c:1423
+#: src/theme.c:1423
#, c-format
msgid "Coordinate expression contains character '%s' which is not allowed"
msgstr "Wyrażenie określające współrzędne zawiera niedozwolony znak \"%s\""
-#: ../src/theme.c:1450
+#: src/theme.c:1450
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression contains floating point number '%s' which could not be "
@@ -3089,14 +3069,14 @@ msgstr ""
"Wyrażenie określające współrzędne zawiera liczbę zmiennoprzecinkową \"%s\", "
"której nie można przetworzyć"
-#: ../src/theme.c:1464
+#: src/theme.c:1464
#, c-format
msgid "Coordinate expression contains integer '%s' which could not be parsed"
msgstr ""
"Wyrażenie określające współrzędne zawiera liczbę całkowitą \"%s\", której "
"nie można przetworzyć"
-#: ../src/theme.c:1531
+#: src/theme.c:1531
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression contained unknown operator at the start of this text: "
@@ -3105,23 +3085,23 @@ msgstr ""
"Wyrażenie określające współrzędne zawiera nieznany operator na początku "
"tekstu: \"%s\""
-#: ../src/theme.c:1588
+#: src/theme.c:1588
msgid "Coordinate expression was empty or not understood"
msgstr ""
"Wyrażenie określające współrzędne jest puste lub nie można go rozpoznać"
-#: ../src/theme.c:1731 ../src/theme.c:1741 ../src/theme.c:1775
+#: src/theme.c:1731 src/theme.c:1741 src/theme.c:1775
msgid "Coordinate expression results in division by zero"
msgstr "Wyrażenie opisujące położenie zawiera dzielenie przez zero"
-#: ../src/theme.c:1783
+#: src/theme.c:1783
msgid ""
"Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
msgstr ""
"Wyrażenie opisujące położenie używa operatora dzielenia modulo z argumentem "
"zmiennoprzecinkowym"
-#: ../src/theme.c:1840
+#: src/theme.c:1840
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
@@ -3129,17 +3109,17 @@ msgstr ""
"Wyrażenie opisujące położenie zawiera operator \"%s\" w miejscu, w którym "
"oczekiwano argumentu"
-#: ../src/theme.c:1849
+#: src/theme.c:1849
msgid "Coordinate expression had an operand where an operator was expected"
msgstr ""
"Wyrażenie opisujące położenie zawiera argument w miejscu, w którym "
"oczekiwano operatora"
-#: ../src/theme.c:1857
+#: src/theme.c:1857
msgid "Coordinate expression ended with an operator instead of an operand"
msgstr "Wyrażenie opisujące położenie kończy się operatorem zamiast argumentem"
-#: ../src/theme.c:1867
+#: src/theme.c:1867
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression has operator \"%c\" following operator \"%c\" with no "
@@ -3148,7 +3128,7 @@ msgstr ""
"Wyrażenie opisujące położenie zawiera argument \"%c\" bezpośrednio po "
"argumencie \"%c\" bez rozdzielającego ich operatora"
-#: ../src/theme.c:1986
+#: src/theme.c:1986
msgid ""
"Coordinate expression parser overflowed its buffer, this is really a "
"Metacity bug, but are you sure you need a huge expression like that?"
@@ -3157,36 +3137,36 @@ msgstr ""
"przepełnienie bufora. Jest to błąd w Metacity, ale czy na pewno potrzebujesz "
"tak wielkiego wyrażenia?"
-#: ../src/theme.c:2015
+#: src/theme.c:2015
msgid "Coordinate expression had a close parenthesis with no open parenthesis"
msgstr ""
"Wyrażenie opisujące położenie zawiera nawias zamykający bez odpowiadającego "
"mu nawiasu otwierającego"
-#: ../src/theme.c:2078
+#: src/theme.c:2078
#, c-format
msgid "Coordinate expression had unknown variable or constant \"%s\""
msgstr ""
"Wyrażenie opisujące położenie zawiera nieznaną zmienną lub stałą \"%s\""
-#: ../src/theme.c:2135
+#: src/theme.c:2135
msgid "Coordinate expression had an open parenthesis with no close parenthesis"
msgstr ""
"Wyrażenie opisujące położenie zawiera nawias otwierający bez odpowiadającego "
"mu nawiasu zamykającego"
-#: ../src/theme.c:2146
+#: src/theme.c:2146
msgid "Coordinate expression doesn't seem to have any operators or operands"
msgstr ""
"Wyrażenie opisujące położenie nie zawiera żadnych operatorów ani argumentów"
-#: ../src/theme.c:2390 ../src/theme.c:2412 ../src/theme.c:2433
+#: src/theme.c:2390 src/theme.c:2412 src/theme.c:2433
#, c-format
msgid "Theme contained an expression \"%s\" that resulted in an error: %s\n"
msgstr ""
"Motyw zawiera wyrażenie \"%s\", przy którego obliczaniu wystąpił błąd: %s\n"
-#: ../src/theme.c:3919
+#: src/theme.c:3919
#, c-format
msgid ""
"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
@@ -3195,25 +3175,25 @@ msgstr ""
"Przy tym stylu ramki należy podać <button function=\"%s\" state=\"%s\" "
"draw_ops=\"cokolwiek\"/>"
-#: ../src/theme.c:4369 ../src/theme.c:4401
+#: src/theme.c:4369 src/theme.c:4401
#, c-format
msgid ""
"Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
msgstr ""
"Brak <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"cokolwiek\"/>"
-#: ../src/theme.c:4452
+#: src/theme.c:4452
#, c-format
msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
msgstr "Nie można odczytać motywu \"%s\": %s\n"
-#: ../src/theme.c:4598 ../src/theme.c:4605 ../src/theme.c:4612
-#: ../src/theme.c:4619 ../src/theme.c:4626
+#: src/theme.c:4598 src/theme.c:4605 src/theme.c:4612 src/theme.c:4619
+#: src/theme.c:4626
#, c-format
msgid "No <%s> set for theme \"%s\""
msgstr "Nie określono elementu <%s> dla motywu \"%s\""
-#: ../src/theme.c:4636
+#: src/theme.c:4636
#, c-format
msgid ""
"No frame style set for window type \"%s\" in theme \"%s\", add a <window "
@@ -3222,7 +3202,7 @@ msgstr ""
"Przy typie okna \"%s\" w motywie \"%s\" nie ustawiono stylu ramki. Dodaj "
"element <window type=\"%s\" style_set=\"cokolwiek\"/>"
-#: ../src/theme.c:4658
+#: src/theme.c:4658
#, c-format
msgid ""
"<menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
@@ -3231,7 +3211,7 @@ msgstr ""
"Motyw musi zawierać <menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops="
"\"cokolwiek\"/>"
-#: ../src/theme.c:5047 ../src/theme.c:5109
+#: src/theme.c:5047 src/theme.c:5109
#, c-format
msgid ""
"User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
@@ -3239,49 +3219,49 @@ msgstr ""
"Stałe definiowane przez użytkownika powinny rozpoczynać się wielką literą, "
"natomiast \"%s\" nie spełnia tego warunku"
-#: ../src/theme.c:5055 ../src/theme.c:5117
+#: src/theme.c:5055 src/theme.c:5117
#, c-format
msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
msgstr "Stała \"%s\" została już zdefiniowana"
-#: ../src/util.c:93
+#: src/util.c:93
#, c-format
msgid "Failed to open debug log: %s\n"
msgstr "Nie można otworzyć dziennika z zapisem wykonania: %s\n"
-#: ../src/util.c:103
+#: src/util.c:103
#, c-format
msgid "Failed to fdopen() log file %s: %s\n"
msgstr "Nie można wykonać fdopen() na pliku dziennika %s: %s\n"
-#: ../src/util.c:109
+#: src/util.c:109
#, c-format
msgid "Opened log file %s\n"
msgstr "Otwarty plik dziennika %s\n"
-#: ../src/util.c:203
+#: src/util.c:203
msgid "Window manager: "
msgstr "Menedżer okien: "
-#: ../src/util.c:349
+#: src/util.c:349
msgid "Bug in window manager: "
msgstr "Błąd w programie menedżera okien: "
-#: ../src/util.c:378
+#: src/util.c:378
msgid "Window manager warning: "
msgstr "Ostrzeżenie menedżera okien: "
-#: ../src/util.c:402
+#: src/util.c:402
msgid "Window manager error: "
msgstr "Błąd menedżera okien: "
-#: ../src/window-props.c:162
+#: src/window-props.c:162
#, c-format
msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %ld\n"
msgstr "Aplikacja ustawiła błędną wartość _NET_WM_PID %ld\n"
#. first time through
-#: ../src/window.c:5070
+#: src/window.c:5197
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
@@ -3297,7 +3277,7 @@ msgstr ""
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
-#: ../src/window.c:5741
+#: src/window.c:5868
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
@@ -3307,7 +3287,7 @@ msgstr ""
"niezmienny, lecz jednocześnie ustawia minimalny rozmiar na %d x %d, a "
"maksymalny rozmiar na %d x %d. To nie ma żadnego sensu.\n"
-#: ../src/xprops.c:153
+#: src/xprops.c:153
#, c-format
msgid ""
"Window 0x%lx has property %s\n"
@@ -3322,13 +3302,13 @@ msgstr ""
"Prawdopodobnie jest to błąd aplikacji, a nie menedżera okien.\n"
"Własności okna: tytuł=\"%s\" klasa=\"%s\" nazwa=\"%s\"\n"
-#: ../src/xprops.c:399
+#: src/xprops.c:399
#, c-format
msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8\n"
msgstr ""
"Własność %s odnosząca się do okna 0x%lx zawiera niepoprawną sekwencję UTF-8\n"
-#: ../src/xprops.c:482
+#: src/xprops.c:482
#, c-format
msgid ""
"Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"