summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/pl.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/pl.po')
-rw-r--r--po/pl.po1912
1 files changed, 1011 insertions, 901 deletions
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index b064b08..daccbe0 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -9,7 +9,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity\n"
-"POT-Creation-Date: 2003-01-02 02:03+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2003-03-26 21:27-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2003-01-02 15:43+0100\n"
"Last-Translator: GNOME PL Team <translators@gnome.pl>\n"
"Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
@@ -17,40 +17,40 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-#: src/tools/metacity-message.c:1
+#: src/tools/metacity-message.c:150
#, c-format
msgid "Usage: %s\n"
msgstr "Użycie: %s\n"
-#: src/tools/metacity-message.c:1 src/util.c:1
+#: src/tools/metacity-message.c:174 src/util.c:128
msgid "Metacity was compiled without support for verbose mode\n"
msgstr ""
"Program Metacity został skompilowany bez obsługi trybu z informowaniem o "
"przebiegu\n"
-#: src/delete.c:1 src/delete.c:1 src/metacity-dialog.c:1
-#: src/theme-parser.c:1
+#: src/delete.c:60 src/delete.c:87 src/metacity-dialog.c:46
+#: src/theme-parser.c:467
#, c-format
msgid "Could not parse \"%s\" as an integer"
msgstr "Nie można przetworzyć \"%s\" jako liczby całkowitej (int)"
-#: src/delete.c:1 src/delete.c:1 src/metacity-dialog.c:1
-#: src/theme-parser.c:1 src/theme-parser.c:1
+#: src/delete.c:67 src/delete.c:94 src/metacity-dialog.c:53
+#: src/theme-parser.c:476 src/theme-parser.c:530
#, c-format
msgid "Did not understand trailing characters \"%s\" in string \"%s\""
msgstr "Nie można rozpoznać końcowych znaków \"%s\" w napisie \"%s\""
-#: src/delete.c:1
+#: src/delete.c:125
#, c-format
msgid "Failed to parse message \"%s\" from dialog process\n"
msgstr "Nie można przetworzyć komunikatu \"%s\" od procesu okna\n"
-#: src/delete.c:1
+#: src/delete.c:260
#, c-format
msgid "Error reading from dialog display process: %s\n"
msgstr "Błąd przy odczycie z procesu obsługującego okno: %s\n"
-#: src/delete.c:1
+#: src/delete.c:331
#, c-format
msgid ""
"Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
@@ -58,17 +58,17 @@ msgstr ""
"Przy uruchamianiu metacity-dialog (pytającego o zniszczenie okna) wystąpił "
"błąd: %s\n"
-#: src/delete.c:1
+#: src/delete.c:429
#, c-format
msgid "Failed to get hostname: %s\n"
msgstr "Nie można uzyskać nazwy komputera: %s\n"
-#: src/display.c:1
+#: src/display.c:286
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
msgstr "Nie można otworzyć połączenia z ekranem \"%s\" systemu X Window\n"
-#: src/errors.c:1
+#: src/errors.c:231
#, c-format
msgid ""
"Lost connection to the display '%s';\n"
@@ -79,32 +79,32 @@ msgstr ""
"Prawdopodobnie przestał funkcjonować serwer X lub przerwano działanie "
"menedżera okien.\n"
-#: src/errors.c:1
+#: src/errors.c:238
#, c-format
msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
msgstr "Poważny błąd we/wy %d (%s) na ekranie \"%s\".\n"
-#: src/frames.c:1
+#: src/frames.c:1010
msgid "Close Window"
msgstr "Zamyka okno"
-#: src/frames.c:1
+#: src/frames.c:1013
msgid "Window Menu"
msgstr "Menu okna"
-#: src/frames.c:1
+#: src/frames.c:1016
msgid "Minimize Window"
msgstr "Minimalizuje okno"
-#: src/frames.c:1
+#: src/frames.c:1019
msgid "Maximize Window"
msgstr "Maksymalizuje okno"
-#: src/frames.c:1
+#: src/frames.c:1022
msgid "Unmaximize Window"
msgstr "Przywraca zmaksymalizowane okno"
-#: src/keybindings.c:1
+#: src/keybindings.c:973
#, c-format
msgid ""
"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
@@ -113,27 +113,28 @@ msgstr ""
"Skrótu klawiszowego z klawiszem %s i modyfikatorami %x używa już inny "
"program\n"
-#: src/keybindings.c:1
+#: src/keybindings.c:2393
#, c-format
msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
msgstr ""
"Przy uruchamianiu metacity-dialog (informującego o błędzie dotyczącym "
"polecenia) wystąpił błąd: %s\n"
-#: src/keybindings.c:1
+#: src/keybindings.c:2424
#, c-format
msgid "No command %d has been defined.\n"
msgstr "Nie zdefiniowano polecenia %d.\n"
-#: src/main.c:1
+#: src/main.c:64
+#, fuzzy
msgid ""
-"metacity [--disable-sm] [--sm-save-file=FILENAME] [--display=DISPLAY] "
-"[--replace] [--version]\n"
+"metacity [--sm-disable] [--sm-client-id=ID] [--sm-save-file=FILENAME] [--"
+"display=DISPLAY] [--replace] [--version]\n"
msgstr ""
-"metacity [--disable-sm] [--sm-save-file=NAZWA_PLIKU] [--display=EKRAN] "
-"[--replace] [--version]\n"
+"metacity [--disable-sm] [--sm-save-file=NAZWA_PLIKU] [--display=EKRAN] [--"
+"replace] [--version]\n"
-#: src/main.c:1
+#: src/main.c:71
#, c-format
msgid ""
"metacity %s\n"
@@ -149,7 +150,7 @@ msgstr ""
"Na program nie udziela się ŻADNYCH GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji\n"
"PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ.\n"
-#: src/main.c:1
+#: src/main.c:345
#, c-format
msgid ""
"Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes."
@@ -157,54 +158,54 @@ msgstr ""
"Nie można odnaleźć żadnego motywu! Upewnij się, że istnieje katalog \"%s\" i "
"zawiera standardowe motywy."
-#: src/main.c:1
+#: src/main.c:393
#, c-format
msgid "Failed to restart: %s\n"
msgstr "Ponowne uruchomienie nie powiodło się: %s\n"
-#: src/menu.c:1
+#: src/menu.c:52
msgid "Mi_nimize"
msgstr "Zm_inimalizuj"
-#: src/menu.c:1
+#: src/menu.c:53
msgid "Ma_ximize"
msgstr "Zm_aksymalizuj"
-#: src/menu.c:1
+#: src/menu.c:54
msgid "Unma_ximize"
msgstr "Przywróć zm_aksymalizowane"
-#: src/menu.c:1
+#: src/menu.c:55
msgid "Roll _Up"
msgstr "_Zwiń"
-#: src/menu.c:1
+#: src/menu.c:56
msgid "_Unroll"
msgstr "Ro_zwiń"
-#: src/menu.c:1
+#: src/menu.c:57
msgid "_Move"
msgstr "Prz_esuń"
-#: src/menu.c:1
+#: src/menu.c:58
msgid "_Resize"
msgstr "Zmień _rozmiar"
#. separator
-#: src/menu.c:1
+#: src/menu.c:60
msgid "_Close"
msgstr "Za_mknij"
#. separator
-#: src/menu.c:1
+#: src/menu.c:62
msgid "Put on _All Workspaces"
msgstr "Na _wszystkich obszarach roboczych"
-#: src/menu.c:1
+#: src/menu.c:63
msgid "Only on _This Workspace"
msgstr "Tylko na _tym obszarze roboczym"
-#: src/menu.c:1 src/prefs.c:1
+#: src/menu.c:152 src/prefs.c:1814
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Obszar roboczy %d"
@@ -213,17 +214,17 @@ msgstr "Obszar roboczy %d"
#. * Above name is a pointer into the Workspace struct. Here we make
#. * a copy copy so we can have our wicked way with it.
#.
-#: src/menu.c:1
+#: src/menu.c:160
#, c-format
msgid "Workspace %s%d"
msgstr "Obszar roboczy %s%d"
-#: src/menu.c:1
+#: src/menu.c:353
#, c-format
msgid "Only on %s"
msgstr "Tylko na obszarze %s"
-#: src/menu.c:1
+#: src/menu.c:355
#, c-format
msgid "Move to %s"
msgstr "Przenieś na obszar %s"
@@ -233,7 +234,7 @@ msgstr "Przenieś na obszar %s"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: src/metaaccellabel.c:1
+#: src/metaaccellabel.c:105
msgid "Shift"
msgstr "Shift"
@@ -242,7 +243,7 @@ msgstr "Shift"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: src/metaaccellabel.c:1
+#: src/metaaccellabel.c:111
msgid "Ctrl"
msgstr "Ctrl"
@@ -251,7 +252,7 @@ msgstr "Ctrl"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: src/metaaccellabel.c:1
+#: src/metaaccellabel.c:117
msgid "Alt"
msgstr "Alt"
@@ -260,7 +261,7 @@ msgstr "Alt"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: src/metaaccellabel.c:1
+#: src/metaaccellabel.c:123
msgid "Meta"
msgstr "Meta"
@@ -269,7 +270,7 @@ msgstr "Meta"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: src/metaaccellabel.c:1
+#: src/metaaccellabel.c:129
msgid "Super"
msgstr "Super"
@@ -278,7 +279,7 @@ msgstr "Super"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: src/metaaccellabel.c:1
+#: src/metaaccellabel.c:135
msgid "Hyper"
msgstr "Hyper"
@@ -287,7 +288,7 @@ msgstr "Hyper"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: src/metaaccellabel.c:1
+#: src/metaaccellabel.c:141
msgid "Mod2"
msgstr "Mod2"
@@ -296,7 +297,7 @@ msgstr "Mod2"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: src/metaaccellabel.c:1
+#: src/metaaccellabel.c:147
msgid "Mod3"
msgstr "Mod3"
@@ -305,7 +306,7 @@ msgstr "Mod3"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: src/metaaccellabel.c:1
+#: src/metaaccellabel.c:153
msgid "Mod4"
msgstr "Mod4"
@@ -314,11 +315,11 @@ msgstr "Mod4"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: src/metaaccellabel.c:1
+#: src/metaaccellabel.c:159
msgid "Mod5"
msgstr "Mod5"
-#: src/metacity-dialog.c:1
+#: src/metacity-dialog.c:86
#, c-format
msgid ""
"The window \"%s\" is not responding.\n"
@@ -329,28 +330,27 @@ msgstr ""
"Czy wymusić zniszczenie tego okna?\n"
"(wszystkie niezapisane zmiany zostaną utracone)"
-#: src/metacity-dialog.c:1
+#: src/metacity-dialog.c:94
msgid "Kill application"
msgstr "Zniszcz okno"
-#: src/metacity-dialog.c:1
+#: src/metacity-dialog.c:188
msgid "Title"
msgstr "Tytuł"
-#: src/metacity-dialog.c:1
+#: src/metacity-dialog.c:200
msgid "Class"
msgstr "Klasa"
-#: src/metacity-dialog.c:1
+#: src/metacity-dialog.c:224
msgid ""
"These windows do not support \"save current setup\" and will have to be "
"restarted manually next time you log in."
msgstr ""
-"Te okna nie obsługują opcji zapisu aktualnego stanu (\"save current "
-"setup\"), więc przy następnym zalogowaniu będą musiały być uruchomione "
-"ręcznie."
+"Te okna nie obsługują opcji zapisu aktualnego stanu (\"save current setup"
+"\"), więc przy następnym zalogowaniu będą musiały być uruchomione ręcznie."
-#: src/metacity-dialog.c:1
+#: src/metacity-dialog.c:276
#, c-format
msgid ""
"There was an error running \"%s\":\n"
@@ -368,7 +368,7 @@ msgid "(Not implemented) Navigation works in terms of applications not windows"
msgstr ""
"(Nie zaimplementowane) Oparcie nawigacji na aplikacjach, zamiast na oknach"
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:2
msgid ""
"A font description string describing a font for window titlebars. The size "
"from the description will only be used if the titlebar_font_size option is "
@@ -384,19 +384,19 @@ msgstr ""
"powoduje wybór domyślnej czcionki środowiska, nawet, jeśli nie jest "
"ustawione titlebar_uses_desktop_font."
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:3
msgid "Action on title bar double-click"
msgstr "Operacja przy dwukrotnym kliknięciu paska tytułowego"
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:4
msgid "Activate window menu"
msgstr "Otwarcie menu okna"
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:5
msgid "Arrangement of buttons on the titlebar"
msgstr "Rozmieszczenie przycisków na pasku tytułowym"
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:6
msgid ""
"Arrangement of buttons on the titlebar. The value should be a string, such "
"as \"menu:minimize,maximize,close\"; the colon separates the left corner of "
@@ -412,11 +412,11 @@ msgstr ""
"ignorowane, więc w przyszłych wersjach programu mogą zostać dodane nowe "
"przyciski bez powodowania niezgodności."
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:7
msgid "Automatically raises the focused window"
msgstr "Automatyczne wysuwanie okien otrzymujących skupienie"
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:8
msgid ""
"Clicking a window while holding down this modifier key will move the window "
"(left click), resize the window (middle click), or show the window menu "
@@ -428,34 +428,44 @@ msgstr ""
"wyświetlenie menu okna (prawy przycisk). Przykładowy zapis modyfikatora ma "
"postać \"&lt;Alt&gt;\" lub \"&lt;Super&gt;\"."
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:9
msgid "Close a window"
msgstr "Zamknięcie okna"
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:10
msgid "Commands to run in response to keybindings"
msgstr "Polecenia uruchamiane w odpowiedzi na użycia skrótów klawiszowych"
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:11
msgid "Current theme"
msgstr "Bieżący motyw"
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:12
msgid "Delay in milliseconds for the auto raise option"
msgstr ""
"Opóźnienie w milisekundach używane przez opcję automatycznego wysuwania"
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:13
+msgid ""
+"Determines whether applications or the system can generate audible 'beeps'; "
+"may be used in conjunction with 'visual bell' to allow silent 'beeps'."
+msgstr ""
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:14
msgid "Disable misfeatures that are required by old or broken applications"
msgstr ""
"Wyłącza własności, które wymagane są przez stare i niewłaściwie "
"zaimplementowane aplikacje."
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:15
+msgid "Enable Visual Bell"
+msgstr ""
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:16
msgid "Hide all windows and focus desktop"
msgstr "Ukrycie wszystkich okien i przekazanie skupienia do biurka"
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:17
msgid ""
"If true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then the "
"focused window will be automatically raised after a delay (the delay is "
@@ -466,7 +476,7 @@ msgstr ""
"automatycznie wysuwane po upływie opóźnienia (opóźnienie określane jest "
"przez klucz auto_raise_delay)."
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:18
msgid ""
"If true, ignore the titlebar_font option, and use the standard application "
"font for window titles."
@@ -475,7 +485,7 @@ msgstr ""
"tego na paskach tytułowych standardowej czcionki systemowej używanej przez "
"aplikacje."
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:19
msgid ""
"If true, then Metacity works in terms of applications rather than windows. "
"The concept is a bit abstract, but in general an application-based setup is "
@@ -499,141 +509,141 @@ msgstr ""
"opartym na aplikacjach, np. czy przekazywać kliknięcia. Co więcej, tryb "
"aplikacji jest w chwili obecnej w znacznej mierze niezaimplementowany."
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:20
msgid "Lower window below other windows"
msgstr "Odsunięcie okna pod pozostałe"
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:21
msgid "Maximize a window"
msgstr "Maksymalizacja okna"
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:22
msgid "Maximize window horizontally"
msgstr "Pozioma maksymalizacja okna"
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:23
msgid "Maximize window vertically"
msgstr "Pionowa maksymalizacja okna"
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:24
msgid "Minimize a window"
msgstr "Minimalizacja okna"
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:25
msgid "Modifier to use for modified window click actions"
msgstr "Modyfikator używany do wykonywania operacji poprzez kliknięcie okna"
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:26
msgid "Move a window"
msgstr "Przeniesienie okna"
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:27
msgid "Move backward between panels and the desktop immediately"
msgstr "Przejście wstecz pomiędzy panelami i biurkiem"
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:28
msgid "Move backwards between panels and the desktop with popup"
msgstr ""
"Przejście wstecz pomiędzy panelami i biurkiem z użyciem wyskakującego okna"
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:29
msgid "Move backwards between windows immediately"
msgstr "Natychmiastowe przejście wstecz pomiędzy oknami"
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:30
msgid "Move between panels and the desktop immediately"
msgstr "Natychmiastowe przejście pomiędzy panelami i biurkiem"
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:31
msgid "Move between panels and the desktop with popup"
msgstr "Przejście pomiędzy panelami i biurkiem z użyciem wyskakującego okna"
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:32
msgid "Move between windows immediately"
msgstr "Natychmiastowe przejście pomiędzy oknami"
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:33
msgid "Move between windows with popup"
msgstr "Przejście pomiędzy oknami z użyciem wyskakującego okna"
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:34
msgid "Move focus backwards between windows using popup display"
msgstr ""
"Przeniesienie skupienia wstecz pomiędzy oknami z użyciem wyskakującego okna"
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:35
msgid "Move window one workspace down"
msgstr "Przeniesienie okna o obszar roboczy w dół"
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:36
msgid "Move window one workspace to the left"
msgstr "Przeniesienie okna o obszar roboczy w lewo"
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:37
msgid "Move window one workspace to the right"
msgstr "Przeniesienie okna o obszar roboczy w prawo"
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:38
msgid "Move window one workspace up"
msgstr "Przeniesienie okna o obszar roboczy w górę"
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:39
msgid "Move window to workspace 1"
msgstr "Przeniesienie okna na 1. obszar roboczy"
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:40
msgid "Move window to workspace 10"
msgstr "Przeniesienie okna na 10. obszar roboczy"
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:41
msgid "Move window to workspace 11"
msgstr "Przeniesienie okna na 11. obszar roboczy"
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:42
msgid "Move window to workspace 12"
msgstr "Przeniesienie okna na 12. obszar roboczy"
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:43
msgid "Move window to workspace 2"
msgstr "Przeniesienie okna na 2. obszar roboczy"
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:44
msgid "Move window to workspace 3"
msgstr "Przeniesienie okna na 3. obszar roboczy"
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:45
msgid "Move window to workspace 4"
msgstr "Przeniesienie okna na 4. obszar roboczy"
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:46
msgid "Move window to workspace 5"
msgstr "Przeniesienie okna na 5. obszar roboczy"
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:47
msgid "Move window to workspace 6"
msgstr "Przeniesienie okna na 6. obszar roboczy"
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:48
msgid "Move window to workspace 7"
msgstr "Przeniesienie okna na 7. obszar roboczy"
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:49
msgid "Move window to workspace 8"
msgstr "Przeniesienie okna na 8. obszar roboczy"
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:50
msgid "Move window to workspace 9"
msgstr "Przeniesienie okna na 9. obszar roboczy"
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:51
msgid "Name of workspace"
msgstr "Nazwa obszaru roboczego"
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:52
msgid "Number of workspaces"
msgstr "Liczba obszarów roboczych"
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:53
msgid ""
"Number of workspaces. Must be more than zero, and has a fixed maximum (to "
"prevent accidentally destroying your desktop by asking for 34 million "
@@ -643,24 +653,32 @@ msgstr ""
"(aby zapobiec przypadkowemu zatkaniu środowiska przez zażądanie 34 milionów "
"obszarów roboczych)."
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:54
msgid "Raise obscured window, otherwise lower"
msgstr ""
"Wysunięcie okna, jeśli jest zasłonięte, odsunięcie w przeciwnym wypadku."
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:55
msgid "Raise window above other windows"
msgstr "Wysunięcie okna przed pozostałe"
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:56
msgid "Resize a window"
msgstr "Zmiana rozmiaru okna"
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:57
msgid "Run a defined command"
msgstr "Uruchomienie zdefiniowanego polecenia"
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:58
+msgid "Show the panel menu"
+msgstr ""
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:59
+msgid "Show the panel run dialog"
+msgstr ""
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:60
msgid ""
"Some applications break specifications in ways that result in window manager "
"misfeatures. For example, ideally Metacity would place all dialogs in a "
@@ -672,8 +690,8 @@ msgid ""
"Correct mode, which perhaps gives a moderately nicer UI if you don't need to "
"run any broken apps. Sadly, workarounds must be enabled by default; the real "
"world is an ugly place. Some of the workarounds are workarounds for "
-"limitations in the specifications themselves, so sometimes a bug in "
-"no-workarounds mode won't be fixable without amending a spec."
+"limitations in the specifications themselves, so sometimes a bug in no-"
+"workarounds mode won't be fixable without amending a spec."
msgstr ""
"Niektóre aplikacje naruszają specyfikacje, czego wynikiem jest błędna "
"obsługa ich okien przez menedżera okien. Na przykład, w przypadku idealnym "
@@ -693,71 +711,94 @@ msgstr ""
"naprawiania błędów aplikacji nie będzie możliwy do poprawienia bez "
"poprawiania samej specyfikacji."
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:61
msgid "Switch to workspace 1"
msgstr "Przełączenie na 1. obszar roboczy"
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:62
msgid "Switch to workspace 10"
msgstr "Przełączenie na 10. obszar roboczy"
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:63
msgid "Switch to workspace 11"
msgstr "Przełączenie na 11. obszar roboczy"
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:64
msgid "Switch to workspace 12"
msgstr "Przełączenie na 12. obszar roboczy"
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:65
msgid "Switch to workspace 2"
msgstr "Przełączenie na 2. obszar roboczy"
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:66
msgid "Switch to workspace 3"
msgstr "Przełączenie na 3. obszar roboczy"
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:67
msgid "Switch to workspace 4"
msgstr "Przełączenie na 4. obszar roboczy"
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:68
msgid "Switch to workspace 5"
msgstr "Przełączenie na 5. obszar roboczy"
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:69
msgid "Switch to workspace 6"
msgstr "Przełączenie na 6. obszar roboczy"
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:70
msgid "Switch to workspace 7"
msgstr "Przełączenie na 7. obszar roboczy"
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:71
msgid "Switch to workspace 8"
msgstr "Przełączenie na 8. obszar roboczy"
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:72
msgid "Switch to workspace 9"
msgstr "Przełączenie na 9. obszar roboczy"
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:73
msgid "Switch to workspace above this one"
msgstr "Przełączenie na obszar roboczy powyżej"
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:74
msgid "Switch to workspace below this one"
msgstr "Przełączenie na obszar roboczy poniżej"
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:75
msgid "Switch to workspace on the left"
msgstr "Przełączenie na obszar roboczy po lewej"
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:76
msgid "Switch to workspace on the right"
msgstr "Przełączenie na obszar roboczy po prawej"
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:77
+msgid "System Bell is Audible"
+msgstr ""
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:78
+msgid "Take a screenshot"
+msgstr ""
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:79
+msgid "Take a screenshot of a window"
+msgstr ""
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:80
+msgid ""
+"Tells Metacity how to implement the visual indication that the system bell "
+"or another application 'bell' indicator has been rung. Currently there are "
+"two valid values, \"fullscreen\", which causes a fullscreen white-black "
+"flash, and \"frame_flash\" which causes the titlebar of the application "
+"which sent the bell signal to flash. If the application which sent the bell "
+"is unknown (as is usually the case for the default \"system beep\"), the "
+"currently focused window's titlebar is flashed."
+msgstr ""
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:81
msgid ""
"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N keys define keybindings "
"that correspond to these commands. Pressing the keybinding for run_command_N "
@@ -767,25 +808,46 @@ msgstr ""
"klawiszowe, które odpowiadają tym poleceniom. Użycie skrótu zapisanego w "
"run_command_N spowoduje wykonanie polecenia zapisanego w command_N."
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:82
+#, fuzzy
msgid ""
-"The keybinding that runs the correspondingly-numbered command in "
-"/apps/metacity/keybinding_commands The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
-"\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special "
-"string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot key defines a "
+"keybinding which causes the command specified by this setting to be invoked."
+msgstr ""
+"Klucze /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N definiują skróty "
+"klawiszowe, które odpowiadają tym poleceniom. Użycie skrótu zapisanego w "
+"run_command_N spowoduje wykonanie polecenia zapisanego w command_N."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:83
+#, fuzzy
+msgid ""
+"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot key "
+"defines a keybinding which causes the command specified by this setting to "
+"be invoked."
+msgstr ""
+"Klucze /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N definiują skróty "
+"klawiszowe, które odpowiadają tym poleceniom. Użycie skrótu zapisanego w "
+"run_command_N spowoduje wykonanie polecenia zapisanego w command_N."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:84
+msgid ""
+"The keybinding that runs the correspondingly-numbered command in /apps/"
+"metacity/keybinding_commands The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
+"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower "
+"or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;"
+"Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then "
+"there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Skrót klawiszowy, który wykonuje polecenie o odpowiadającym mu numerze, "
"pobrane z ustawienia o kluczu /apps/metacity/keybinding_commands. "
-"Przykładowy zapis skrótu ma postać \"&lt;Control&gt;a\" lub "
-"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Analiza składniowa jest niezbyt restrykcyjna - "
-"pozwala to na używanie małych i wielkich liter oraz skrótów, takich jak "
-"\"&lt;Ctl&gt;\" oraz \"&lt;Ctrl&gt;\". Jeśli opcji zostanie przypisany "
-"specjalny napis \"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie "
-"powiązany żaden skrót klawiszowy."
+"Przykładowy zapis skrótu ma postać \"&lt;Control&gt;a\" lub \"&lt;Shift&gt;"
+"&lt;Alt&gt;F1. Analiza składniowa jest niezbyt restrykcyjna - pozwala to na "
+"używanie małych i wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" "
+"oraz \"&lt;Ctrl&gt;\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis "
+"\"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden "
+"skrót klawiszowy."
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:85
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace above the current workspace. "
"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
@@ -795,14 +857,14 @@ msgid ""
"for this action."
msgstr ""
"Skrót klawiszowy, który przełącza na obszar roboczy powyżej bieżącego. "
-"Przykładowy zapis skrótu ma postać \"&lt;Control&gt;a\" lub "
-"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Analiza składniowa jest niezbyt restrykcyjna - "
-"pozwala to na używanie małych i wielkich liter oraz skrótów, takich jak "
-"\"&lt;Ctl&gt;\" oraz \"&lt;Ctrl&gt;\". Jeśli opcji zostanie przypisany "
-"specjalny napis \"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie "
-"powiązany żaden skrót klawiszowy."
+"Przykładowy zapis skrótu ma postać \"&lt;Control&gt;a\" lub \"&lt;Shift&gt;"
+"&lt;Alt&gt;F1. Analiza składniowa jest niezbyt restrykcyjna - pozwala to na "
+"używanie małych i wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" "
+"oraz \"&lt;Ctrl&gt;\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis "
+"\"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden "
+"skrót klawiszowy."
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:86
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace below the current workspace. "
"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
@@ -812,262 +874,249 @@ msgid ""
"for this action."
msgstr ""
"Skrót klawiszowy, który przełącza na obszar roboczy poniżej bieżącego. "
-"Przykładowy zapis skrótu ma postać \"&lt;Control&gt;a\" lub "
-"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Analiza składniowa jest niezbyt restrykcyjna - "
-"pozwala to na używanie małych i wielkich liter oraz skrótów, takich jak "
-"\"&lt;Ctl&gt;\" oraz \"&lt;Ctrl&gt;\". Jeśli opcji zostanie przypisany "
-"specjalny napis \"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie "
-"powiązany żaden skrót klawiszowy."
+"Przykładowy zapis skrótu ma postać \"&lt;Control&gt;a\" lub \"&lt;Shift&gt;"
+"&lt;Alt&gt;F1. Analiza składniowa jest niezbyt restrykcyjna - pozwala to na "
+"używanie małych i wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" "
+"oraz \"&lt;Ctrl&gt;\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis "
+"\"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden "
+"skrót klawiszowy."
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:87
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace on the left of the current "
-"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
-"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower "
-"or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
-"then there will be no keybinding for this action."
+"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
+"Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and "
+"also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set "
+"the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
+"keybinding for this action."
msgstr ""
"Skrót klawiszowy, który przełącza na obszar roboczy na lewo od bieżącego. "
-"Przykładowy zapis skrótu ma postać \"&lt;Control&gt;a\" lub "
-"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Analiza składniowa jest niezbyt restrykcyjna - "
-"pozwala to na używanie małych i wielkich liter oraz skrótów, takich jak "
-"\"&lt;Ctl&gt;\" oraz \"&lt;Ctrl&gt;\". Jeśli opcji zostanie przypisany "
-"specjalny napis \"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie "
-"powiązany żaden skrót klawiszowy."
+"Przykładowy zapis skrótu ma postać \"&lt;Control&gt;a\" lub \"&lt;Shift&gt;"
+"&lt;Alt&gt;F1. Analiza składniowa jest niezbyt restrykcyjna - pozwala to na "
+"używanie małych i wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" "
+"oraz \"&lt;Ctrl&gt;\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis "
+"\"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden "
+"skrót klawiszowy."
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:88
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace on the right of the current "
-"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
-"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower "
-"or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
-"then there will be no keybinding for this action."
+"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
+"Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and "
+"also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set "
+"the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
+"keybinding for this action."
msgstr ""
"Skrót klawiszowy, który przełącza na obszar roboczy na prawo od bieżącego. "
-"Przykładowy zapis skrótu ma postać \"&lt;Control&gt;a\" lub "
-"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Analiza składniowa jest niezbyt restrykcyjna - "
-"pozwala to na używanie małych i wielkich liter oraz skrótów, takich jak "
-"\"&lt;Ctl&gt;\" oraz \"&lt;Ctrl&gt;\". Jeśli opcji zostanie przypisany "
-"specjalny napis \"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie "
-"powiązany żaden skrót klawiszowy."
+"Przykładowy zapis skrótu ma postać \"&lt;Control&gt;a\" lub \"&lt;Shift&gt;"
+"&lt;Alt&gt;F1. Analiza składniowa jest niezbyt restrykcyjna - pozwala to na "
+"używanie małych i wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" "
+"oraz \"&lt;Ctrl&gt;\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis "
+"\"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden "
+"skrót klawiszowy."
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:89
msgid ""
-"The keybinding that switches to workspace 1. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
-"\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special "
-"string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+"The keybinding that switches to workspace 1. The format looks like \"&lt;"
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
+"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
+"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Skrót klawiszowy, który przełącza na 1. obszar roboczy. Przykładowy zapis "
"skrótu ma postać \"&lt;Control&gt;a\" lub \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
"Analiza składniowa jest niezbyt restrykcyjna - pozwala to na używanie małych "
-"i wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis "
-"\"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden "
-"skrót klawiszowy."
+"i wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. "
+"nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:90
msgid ""
-"The keybinding that switches to workspace 10. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
-"\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special "
-"string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+"The keybinding that switches to workspace 10. The format looks like \"&lt;"
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
+"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
+"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Skrót klawiszowy, który przełącza na 10. obszar roboczy. Przykładowy zapis "
"skrótu ma postać \"&lt;Control&gt;a\" lub \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
"Analiza składniowa jest niezbyt restrykcyjna - pozwala to na używanie małych "
-"i wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis "
-"\"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden "
-"skrót klawiszowy."
+"i wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. "
+"nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:91
msgid ""
-"The keybinding that switches to workspace 11. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
-"\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special "
-"string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+"The keybinding that switches to workspace 11. The format looks like \"&lt;"
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
+"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
+"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Skrót klawiszowy, który przełącza na 11. obszar roboczy. Przykładowy zapis "
"skrótu ma postać \"&lt;Control&gt;a\" lub \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
"Analiza składniowa jest niezbyt restrykcyjna - pozwala to na używanie małych "
-"i wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis "
-"\"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden "
-"skrót klawiszowy."
+"i wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. "
+"nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:92
msgid ""
-"The keybinding that switches to workspace 12. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
-"\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special "
-"string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+"The keybinding that switches to workspace 12. The format looks like \"&lt;"
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
+"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
+"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Skrót klawiszowy, który przełącza na 12. obszar roboczy. Przykładowy zapis "
"skrótu ma postać \"&lt;Control&gt;a\" lub \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
"Analiza składniowa jest niezbyt restrykcyjna - pozwala to na używanie małych "
-"i wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis "
-"\"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden "
-"skrót klawiszowy."
+"i wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. "
+"nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:93
msgid ""
-"The keybinding that switches to workspace 2. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
-"\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special "
-"string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+"The keybinding that switches to workspace 2. The format looks like \"&lt;"
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
+"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
+"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Skrót klawiszowy, który przełącza na 2. obszar roboczy. Przykładowy zapis "
"skrótu ma postać \"&lt;Control&gt;a\" lub \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
"Analiza składniowa jest niezbyt restrykcyjna - pozwala to na używanie małych "
-"i wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis "
-"\"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden "
-"skrót klawiszowy."
+"i wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. "
+"nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:94
msgid ""
-"The keybinding that switches to workspace 3. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
-"\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special "
-"string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+"The keybinding that switches to workspace 3. The format looks like \"&lt;"
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
+"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
+"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Skrót klawiszowy, który przełącza na 3. obszar roboczy. Przykładowy zapis "
"skrótu ma postać \"&lt;Control&gt;a\" lub \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
"Analiza składniowa jest niezbyt restrykcyjna - pozwala to na używanie małych "
-"i wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis "
-"\"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden "
-"skrót klawiszowy."
+"i wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. "
+"nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:95
msgid ""
-"The keybinding that switches to workspace 4. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
-"\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special "
-"string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+"The keybinding that switches to workspace 4. The format looks like \"&lt;"
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
+"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
+"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Skrót klawiszowy, który przełącza na 4. obszar roboczy. Przykładowy zapis "
"skrótu ma postać \"&lt;Control&gt;a\" lub \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
"Analiza składniowa jest niezbyt restrykcyjna - pozwala to na używanie małych "
-"i wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis "
-"\"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden "
-"skrót klawiszowy."
+"i wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. "
+"nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:96
msgid ""
-"The keybinding that switches to workspace 5. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
-"\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special "
-"string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+"The keybinding that switches to workspace 5. The format looks like \"&lt;"
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
+"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
+"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Skrót klawiszowy, który przełącza na 5. obszar roboczy. Przykładowy zapis "
"skrótu ma postać \"&lt;Control&gt;a\" lub \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
"Analiza składniowa jest niezbyt restrykcyjna - pozwala to na używanie małych "
-"i wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis "
-"\"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden "
-"skrót klawiszowy."
+"i wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. "
+"nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:97
msgid ""
-"The keybinding that switches to workspace 6. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
-"\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special "
-"string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+"The keybinding that switches to workspace 6. The format looks like \"&lt;"
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
+"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
+"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Skrót klawiszowy, który przełącza na 6. obszar roboczy. Przykładowy zapis "
"skrótu ma postać \"&lt;Control&gt;a\" lub \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
"Analiza składniowa jest niezbyt restrykcyjna - pozwala to na używanie małych "
-"i wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis "
-"\"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden "
-"skrót klawiszowy."
+"i wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. "
+"nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:98
msgid ""
-"The keybinding that switches to workspace 7. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
-"\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special "
-"string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+"The keybinding that switches to workspace 7. The format looks like \"&lt;"
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
+"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
+"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Skrót klawiszowy, który przełącza na 7. obszar roboczy. Przykładowy zapis "
"skrótu ma postać \"&lt;Control&gt;a\" lub \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
"Analiza składniowa jest niezbyt restrykcyjna - pozwala to na używanie małych "
-"i wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis "
-"\"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden "
-"skrót klawiszowy."
+"i wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. "
+"nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:99
msgid ""
-"The keybinding that switches to workspace 8. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
-"\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special "
-"string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+"The keybinding that switches to workspace 8. The format looks like \"&lt;"
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
+"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
+"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Skrót klawiszowy, który przełącza na 8. obszar roboczy. Przykładowy zapis "
"skrótu ma postać \"&lt;Control&gt;a\" lub \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
"Analiza składniowa jest niezbyt restrykcyjna - pozwala to na używanie małych "
-"i wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis "
-"\"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden "
-"skrót klawiszowy."
+"i wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. "
+"nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:100
msgid ""
-"The keybinding that switches to workspace 9. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
-"\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special "
-"string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+"The keybinding that switches to workspace 9. The format looks like \"&lt;"
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
+"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
+"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Skrót klawiszowy, który przełącza na 9. obszar roboczy. Przykładowy zapis "
"skrótu ma postać \"&lt;Control&gt;a\" lub \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
"Analiza składniowa jest niezbyt restrykcyjna - pozwala to na używanie małych "
-"i wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis "
-"\"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden "
-"skrót klawiszowy."
+"i wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. "
+"nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:101
msgid ""
-"The keybinding used to activate the window menu. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
-"\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special "
-"string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+"The keybinding used to activate the window menu. The format looks like \"&lt;"
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
+"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
+"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Skrót klawiszowy, który otwiera menu okna. Przykładowy zapis skrótu ma "
"postać \"&lt;Control&gt;a\" lub \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Analiza "
"składniowa jest niezbyt restrykcyjna - pozwala to na używanie małych i "
-"wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis "
-"\"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden "
-"skrót klawiszowy."
+"wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. "
+"nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:102
msgid ""
-"The keybinding used to close a window. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
-"\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special "
-"string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+"The keybinding used to close a window. The format looks like \"&lt;"
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
+"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
+"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Skrót klawiszowy, który zamyka okno. Przykładowy zapis skrótu ma postać "
"\"&lt;Control&gt;a\" lub \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Analiza składniowa "
@@ -1076,50 +1125,49 @@ msgstr ""
"zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas "
"z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:103
msgid ""
"The keybinding used to enter \"move mode\" and begin moving a window using "
-"the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
-"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower "
-"or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
-"then there will be no keybinding for this action."
+"the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
+"&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
+"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
+"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
+"keybinding for this action."
msgstr ""
"Skrót klawiszowy, który powoduje przejście w \"tryb przenoszenia\", "
"pozwalający na przenoszenie okna przy użyciu klawiatury. Przykładowy zapis "
"skrótu ma postać \"&lt;Control&gt;a\" lub \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
"Analiza składniowa jest niezbyt restrykcyjna - pozwala to na używanie małych "
-"i wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis "
-"\"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden "
-"skrót klawiszowy."
+"i wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. "
+"nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:104
msgid ""
"The keybinding used to enter \"resize mode\" and begin resizing a window "
-"using the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
-"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower "
-"or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
-"then there will be no keybinding for this action."
+"using the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
+"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or "
+"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
+"will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Skrót klawiszowy, który powoduje przejście w \"tryb zmiany rozmiaru\", "
"pozwalający na zmianę rozmiaru okna przy użyciu klawiatury. Przykładowy "
-"zapis skrótu ma postać \"&lt;Control&gt;a\" lub "
-"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Analiza składniowa jest niezbyt restrykcyjna - "
-"pozwala to na używanie małych i wielkich liter oraz skrótów, takich jak "
-"\"&lt;Ctl&gt;\" oraz \"&lt;Ctrl&gt;\". Jeśli opcji zostanie przypisany "
-"specjalny napis \"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie "
-"powiązany żaden skrót klawiszowy."
+"zapis skrótu ma postać \"&lt;Control&gt;a\" lub \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
+"F1. Analiza składniowa jest niezbyt restrykcyjna - pozwala to na używanie "
+"małych i wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz \"&lt;"
+"Ctrl&gt;\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis \"disabled"
+"\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden skrót "
+"klawiszowy."
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:105
msgid ""
"The keybinding used to hide all normal windows and set the focus to the "
-"desktop background. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
-"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower "
-"or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
-"then there will be no keybinding for this action."
+"desktop background. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
+"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or "
+"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
+"will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Skrót klawiszowy, który ukrywa wszystkie zwykłe okna i przekazuje skupienie "
"na tło biurka. Przykładowy zapis skrótu ma postać \"&lt;Control&gt;a\" lub "
@@ -1129,39 +1177,37 @@ msgstr ""
"specjalny napis \"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie "
"powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:106
msgid ""
-"The keybinding used to maximize a window The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
-"\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special "
-"string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+"The keybinding used to maximize a window The format looks like \"&lt;"
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
+"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
+"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Skrót klawiszowy, który maksymalizuje okno. Przykładowy zapis skrótu ma "
"postać \"&lt;Control&gt;a\" lub \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Analiza "
"składniowa jest niezbyt restrykcyjna - pozwala to na używanie małych i "
-"wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis "
-"\"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden "
-"skrót klawiszowy."
+"wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. "
+"nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:107
msgid ""
-"The keybinding used to minimize a window. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
-"\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special "
-"string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+"The keybinding used to minimize a window. The format looks like \"&lt;"
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
+"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
+"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Skrót klawiszowy, który minimalizuje okno. Przykładowy zapis skrótu ma "
"postać \"&lt;Control&gt;a\" lub \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Analiza "
"składniowa jest niezbyt restrykcyjna - pozwala to na używanie małych i "
-"wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis "
-"\"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden "
-"skrót klawiszowy."
+"wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. "
+"nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:108
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace down. The format looks "
"like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is "
@@ -1171,14 +1217,14 @@ msgid ""
"action."
msgstr ""
"Skrót klawiszowy, który przenosi okno na obszar roboczy poniżej bieżącego. "
-"Przykładowy zapis skrótu ma postać \"&lt;Control&gt;a\" lub "
-"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Analiza składniowa jest niezbyt restrykcyjna - "
-"pozwala to na używanie małych i wielkich liter oraz skrótów, takich jak "
-"\"&lt;Ctl&gt;\" oraz \"&lt;Ctrl&gt;\". Jeśli opcji zostanie przypisany "
-"specjalny napis \"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie "
-"powiązany żaden skrót klawiszowy."
+"Przykładowy zapis skrótu ma postać \"&lt;Control&gt;a\" lub \"&lt;Shift&gt;"
+"&lt;Alt&gt;F1. Analiza składniowa jest niezbyt restrykcyjna - pozwala to na "
+"używanie małych i wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" "
+"oraz \"&lt;Ctrl&gt;\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis "
+"\"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden "
+"skrót klawiszowy."
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:109
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace to the left. The format "
"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser "
@@ -1188,14 +1234,14 @@ msgid ""
"action."
msgstr ""
"Skrót klawiszowy, który przenosi okno na obszar roboczy na lewo od "
-"bieżącego. Przykładowy zapis skrótu ma postać \"&lt;Control&gt;a\" lub "
-"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Analiza składniowa jest niezbyt restrykcyjna - "
+"bieżącego. Przykładowy zapis skrótu ma postać \"&lt;Control&gt;a\" lub \"&lt;"
+"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Analiza składniowa jest niezbyt restrykcyjna - "
"pozwala to na używanie małych i wielkich liter oraz skrótów, takich jak "
"\"&lt;Ctl&gt;\" oraz \"&lt;Ctrl&gt;\". Jeśli opcji zostanie przypisany "
"specjalny napis \"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie "
"powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:110
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace to the right. The format "
"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser "
@@ -1205,305 +1251,289 @@ msgid ""
"action."
msgstr ""
"Skrót klawiszowy, który przenosi okno na obszar roboczy na prawo od "
-"bieżącego. Przykładowy zapis skrótu ma postać \"&lt;Control&gt;a\" lub "
-"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Analiza składniowa jest niezbyt restrykcyjna - "
+"bieżącego. Przykładowy zapis skrótu ma postać \"&lt;Control&gt;a\" lub \"&lt;"
+"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Analiza składniowa jest niezbyt restrykcyjna - "
"pozwala to na używanie małych i wielkich liter oraz skrótów, takich jak "
"\"&lt;Ctl&gt;\" oraz \"&lt;Ctrl&gt;\". Jeśli opcji zostanie przypisany "
"specjalny napis \"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie "
"powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:111
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace up. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
-"\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special "
-"string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Skrót klawiszowy, który przenosi okno na obszar roboczy powyżej bieżącego. "
-"Przykładowy zapis skrótu ma postać \"&lt;Control&gt;a\" lub "
-"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Analiza składniowa jest niezbyt restrykcyjna - "
-"pozwala to na używanie małych i wielkich liter oraz skrótów, takich jak "
-"\"&lt;Ctl&gt;\" oraz \"&lt;Ctrl&gt;\". Jeśli opcji zostanie przypisany "
-"specjalny napis \"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie "
-"powiązany żaden skrót klawiszowy."
+"Przykładowy zapis skrótu ma postać \"&lt;Control&gt;a\" lub \"&lt;Shift&gt;"
+"&lt;Alt&gt;F1. Analiza składniowa jest niezbyt restrykcyjna - pozwala to na "
+"używanie małych i wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" "
+"oraz \"&lt;Ctrl&gt;\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis "
+"\"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden "
+"skrót klawiszowy."
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:112
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 1. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
-"\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special "
-"string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Skrót klawiszowy, który przenosi okno 1. obszar roboczy. Przykładowy zapis "
"skrótu ma postać \"&lt;Control&gt;a\" lub \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
"Analiza składniowa jest niezbyt restrykcyjna - pozwala to na używanie małych "
-"i wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis "
-"\"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden "
-"skrót klawiszowy."
+"i wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. "
+"nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:113
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 10. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
-"\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special "
-"string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Skrót klawiszowy, który przenosi okno 10. obszar roboczy. Przykładowy zapis "
"skrótu ma postać \"&lt;Control&gt;a\" lub \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
"Analiza składniowa jest niezbyt restrykcyjna - pozwala to na używanie małych "
-"i wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis "
-"\"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden "
-"skrót klawiszowy."
+"i wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. "
+"nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:114
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 11. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
-"\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special "
-"string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Skrót klawiszowy, który przenosi okno 11. obszar roboczy. Przykładowy zapis "
"skrótu ma postać \"&lt;Control&gt;a\" lub \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
"Analiza składniowa jest niezbyt restrykcyjna - pozwala to na używanie małych "
-"i wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis "
-"\"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden "
-"skrót klawiszowy."
+"i wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. "
+"nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:115
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 12. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
-"\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special "
-"string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Skrót klawiszowy, który przenosi okno 12. obszar roboczy. Przykładowy zapis "
"skrótu ma postać \"&lt;Control&gt;a\" lub \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
"Analiza składniowa jest niezbyt restrykcyjna - pozwala to na używanie małych "
-"i wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis "
-"\"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden "
-"skrót klawiszowy."
+"i wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. "
+"nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:116
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 2. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
-"\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special "
-"string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Skrót klawiszowy, który przenosi okno 2. obszar roboczy. Przykładowy zapis "
"skrótu ma postać \"&lt;Control&gt;a\" lub \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
"Analiza składniowa jest niezbyt restrykcyjna - pozwala to na używanie małych "
-"i wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis "
-"\"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden "
-"skrót klawiszowy."
+"i wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. "
+"nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:117
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 3. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
-"\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special "
-"string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Skrót klawiszowy, który przenosi okno 3. obszar roboczy. Przykładowy zapis "
"skrótu ma postać \"&lt;Control&gt;a\" lub \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
"Analiza składniowa jest niezbyt restrykcyjna - pozwala to na używanie małych "
-"i wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis "
-"\"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden "
-"skrót klawiszowy."
+"i wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. "
+"nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:118
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 4. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
-"\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special "
-"string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Skrót klawiszowy, który przenosi okno 4. obszar roboczy. Przykładowy zapis "
"skrótu ma postać \"&lt;Control&gt;a\" lub \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
"Analiza składniowa jest niezbyt restrykcyjna - pozwala to na używanie małych "
-"i wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis "
-"\"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden "
-"skrót klawiszowy."
+"i wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. "
+"nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:119
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 5. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
-"\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special "
-"string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Skrót klawiszowy, który przenosi okno 5. obszar roboczy. Przykładowy zapis "
"skrótu ma postać \"&lt;Control&gt;a\" lub \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
"Analiza składniowa jest niezbyt restrykcyjna - pozwala to na używanie małych "
-"i wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis "
-"\"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden "
-"skrót klawiszowy."
+"i wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. "
+"nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:120
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 6. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
-"\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special "
-"string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Skrót klawiszowy, który przenosi okno 6. obszar roboczy. Przykładowy zapis "
"skrótu ma postać \"&lt;Control&gt;a\" lub \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
"Analiza składniowa jest niezbyt restrykcyjna - pozwala to na używanie małych "
-"i wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis "
-"\"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden "
-"skrót klawiszowy."
+"i wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. "
+"nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:121
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 7. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
-"\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special "
-"string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Skrót klawiszowy, który przenosi okno 7. obszar roboczy. Przykładowy zapis "
"skrótu ma postać \"&lt;Control&gt;a\" lub \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
"Analiza składniowa jest niezbyt restrykcyjna - pozwala to na używanie małych "
-"i wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis "
-"\"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden "
-"skrót klawiszowy."
+"i wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. "
+"nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:122
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 8. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
-"\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special "
-"string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Skrót klawiszowy, który przenosi okno 8. obszar roboczy. Przykładowy zapis "
"skrótu ma postać \"&lt;Control&gt;a\" lub \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
"Analiza składniowa jest niezbyt restrykcyjna - pozwala to na używanie małych "
-"i wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis "
-"\"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden "
-"skrót klawiszowy."
+"i wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. "
+"nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:123
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 9. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
-"\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special "
-"string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Skrót klawiszowy, który przenosi okno 9. obszar roboczy. Przykładowy zapis "
"skrótu ma postać \"&lt;Control&gt;a\" lub \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
"Analiza składniowa jest niezbyt restrykcyjna - pozwala to na używanie małych "
-"i wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis "
-"\"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden "
-"skrót klawiszowy."
+"i wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. "
+"nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:124
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
-"using a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
-"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower "
-"or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
-"then there will be no keybinding for this action."
+"using a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
+"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or "
+"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
+"will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Skrót klawiszowy, który przekazuje skupienie wstecz pomiędzy panelami i "
"biurkiem, używając przy tym wyskakującego okna. Przykładowy zapis skrótu ma "
"postać \"&lt;Control&gt;a\" lub \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Analiza "
"składniowa jest niezbyt restrykcyjna - pozwala to na używanie małych i "
-"wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis "
-"\"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden "
-"skrót klawiszowy."
+"wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. "
+"nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:125
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
-"without a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
-"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower "
-"or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
-"then there will be no keybinding for this action."
+"without a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
+"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or "
+"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
+"will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Skrót klawiszowy, który przekazuje skupienie wstecz pomiędzy panelami i "
"biurkiem, bez używania przy tym wyskakującego okna. Przykładowy zapis skrótu "
"ma postać \"&lt;Control&gt;a\" lub \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Analiza "
"składniowa jest niezbyt restrykcyjna - pozwala to na używanie małych i "
-"wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis "
-"\"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden "
-"skrót klawiszowy."
+"wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. "
+"nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:126
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between windows without a popup "
"window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go "
-"forward again. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
-"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower "
-"or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
-"then there will be no keybinding for this action."
+"forward again. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
+"&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
+"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
+"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
+"keybinding for this action."
msgstr ""
"Skrót klawiszowy, który przekazuje skupienie wstecz pomiędzy oknami, bez "
-"używania przy tym wyskakującego okna. Przytrzymanie przy tym klawisza "
-"\"shift\" powoduje przywrócenie porządku okien. Przykładowy zapis skrótu ma "
-"postać \"&lt;Control&gt;a\" lub \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Analiza "
-"składniowa jest niezbyt restrykcyjna - pozwala to na używanie małych i "
-"wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis "
-"\"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden "
-"skrót klawiszowy."
+"używania przy tym wyskakującego okna. Przytrzymanie przy tym klawisza \"shift"
+"\" powoduje przywrócenie porządku okien. Przykładowy zapis skrótu ma postać "
+"\"&lt;Control&gt;a\" lub \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Analiza składniowa "
+"jest niezbyt restrykcyjna - pozwala to na używanie małych i wielkich liter "
+"oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz \"&lt;Ctrl&gt;\". Jeśli opcji "
+"zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas "
+"z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:127
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between windows, using a popup "
"window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go "
-"forward again. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
-"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower "
-"or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
-"then there will be no keybinding for this action."
+"forward again. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
+"&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
+"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
+"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
+"keybinding for this action."
msgstr ""
"Skrót klawiszowy, który przekazuje skupienie wstecz pomiędzy oknami, "
-"używając przy tym wyskakującego okna. Przytrzymanie przy tym klawisza "
-"\"shift\" powoduje przywrócenie porządku okien. Przykładowy zapis skrótu ma "
-"postać \"&lt;Control&gt;a\" lub \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Analiza "
-"składniowa jest niezbyt restrykcyjna - pozwala to na używanie małych i "
-"wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis "
-"\"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden "
-"skrót klawiszowy."
+"używając przy tym wyskakującego okna. Przytrzymanie przy tym klawisza \"shift"
+"\" powoduje przywrócenie porządku okien. Przykładowy zapis skrótu ma postać "
+"\"&lt;Control&gt;a\" lub \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Analiza składniowa "
+"jest niezbyt restrykcyjna - pozwala to na używanie małych i wielkich liter "
+"oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz \"&lt;Ctrl&gt;\". Jeśli opcji "
+"zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas "
+"z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:128
msgid ""
"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, using a "
-"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
-"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower "
-"or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
-"then there will be no keybinding for this action."
+"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
+"&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
+"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
+"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
+"keybinding for this action."
msgstr ""
"Skrót klawiszowy, który przekazuje skupienie pomiędzy panelami i biurkiem, "
"używając przy tym wyskakującego okna. Przykładowy zapis skrótu ma postać "
@@ -1513,14 +1543,14 @@ msgstr ""
"zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas "
"z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:129
msgid ""
"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, without a "
-"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
-"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower "
-"or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
-"then there will be no keybinding for this action."
+"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
+"&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
+"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
+"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
+"keybinding for this action."
msgstr ""
"Skrót klawiszowy, który przekazuje skupienie pomiędzy panelami i biurkiem, "
"bez używania przy tym wyskakującego okna. Przykładowy zapis skrótu ma postać "
@@ -1530,138 +1560,205 @@ msgstr ""
"zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas "
"z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:130
msgid ""
"The keybinding used to move focus between windows without a popup window. "
"(Traditionally &lt;Alt&gt;Escape) Holding the \"shift\" key while using this "
-"binding reverses the direction of movement. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
-"\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special "
-"string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+"binding reverses the direction of movement. The format looks like \"&lt;"
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
+"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
+"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Skrót klawiszowy, który przekazuje skupienie pomiędzy oknami, bez używania "
"przy tym wyskakującego okna (tradycyjnie jest to &lt;Alt&gt;Escape). "
"Przytrzymanie przy tym klawisza \"shift\" powoduje odwrócenie porządku "
-"okien. Przykładowy zapis skrótu ma postać \"&lt;Control&gt;a\" lub "
-"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Analiza składniowa jest niezbyt restrykcyjna - "
+"okien. Przykładowy zapis skrótu ma postać \"&lt;Control&gt;a\" lub \"&lt;"
+"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Analiza składniowa jest niezbyt restrykcyjna - "
"pozwala to na używanie małych i wielkich liter oraz skrótów, takich jak "
"\"&lt;Ctl&gt;\" oraz \"&lt;Ctrl&gt;\". Jeśli opcji zostanie przypisany "
"specjalny napis \"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie "
"powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:131
msgid ""
"The keybinding used to move focus between windows, using a popup window. "
"(Traditionally &lt;Alt&gt;Tab) Holding the \"shift\" key while using this "
-"binding reverses the direction of movement. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
-"\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special "
-"string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+"binding reverses the direction of movement. The format looks like \"&lt;"
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
+"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
+"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Skrót klawiszowy, który przekazuje skupienie pomiędzy oknami, używając przy "
"tym wyskakującego okna (tradycyjnie jest to &lt;Alt&gt;Tab). Przytrzymanie "
"przy tym klawisza \"shift\" powoduje odwrócenie porządku okien. Przykładowy "
-"zapis skrótu ma postać \"&lt;Control&gt;a\" lub "
-"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Analiza składniowa jest niezbyt restrykcyjna - "
-"pozwala to na używanie małych i wielkich liter oraz skrótów, takich jak "
-"\"&lt;Ctl&gt;\" oraz \"&lt;Ctrl&gt;\". Jeśli opcji zostanie przypisany "
-"specjalny napis \"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie "
-"powiązany żaden skrót klawiszowy."
+"zapis skrótu ma postać \"&lt;Control&gt;a\" lub \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
+"F1. Analiza składniowa jest niezbyt restrykcyjna - pozwala to na używanie "
+"małych i wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz \"&lt;"
+"Ctrl&gt;\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis \"disabled"
+"\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden skrót "
+"klawiszowy."
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:132
msgid ""
-"The keybinding used to toggle fullscreen mode. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
-"\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special "
-"string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+"The keybinding used to toggle fullscreen mode. The format looks like \"&lt;"
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
+"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
+"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Skrót klawiszowy, który przełącza w tryb pełnoekranowy. Przykładowy zapis "
"skrótu ma postać \"&lt;Control&gt;a\" lub \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
"Analiza składniowa jest niezbyt restrykcyjna - pozwala to na używanie małych "
-"i wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis "
-"\"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden "
-"skrót klawiszowy."
+"i wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. "
+"nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:133
msgid ""
-"The keybinding used to toggle maximization. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
-"\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special "
-"string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+"The keybinding used to toggle maximization. The format looks like \"&lt;"
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
+"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
+"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Skrót klawiszowy, który przełącza tryb maksymalizacji. Przykładowy zapis "
"skrótu ma postać \"&lt;Control&gt;a\" lub \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
"Analiza składniowa jest niezbyt restrykcyjna - pozwala to na używanie małych "
-"i wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis "
-"\"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden "
-"skrót klawiszowy."
+"i wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. "
+"nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:134
msgid ""
"The keybinding used to toggle shaded/unshaded state. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
-"\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special "
-"string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Skrót klawiszowy, który zwija lub rozwija okno. Przykładowy zapis skrótu ma "
"postać \"&lt;Control&gt;a\" lub \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Analiza "
"składniowa jest niezbyt restrykcyjna - pozwala to na używanie małych i "
-"wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis "
-"\"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden "
-"skrót klawiszowy."
+"wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. "
+"nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:135
msgid ""
"The keybinding used to toggle whether the window is on all workspaces or "
-"just one. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
-"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower "
-"or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
-"then there will be no keybinding for this action."
+"just one. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
+"Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and "
+"also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set "
+"the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
+"keybinding for this action."
msgstr ""
"Skrót klawiszowy, który przełącza pomiędzy zajmowaniem przez okno jednego "
-"lub wielu obszarów roboczych. Przykładowy zapis skrótu ma postać "
+"lub wielu obszarów roboczych. Przykładowy zapis skrótu ma postać \"&lt;"
+"Control&gt;a\" lub \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Analiza składniowa jest "
+"niezbyt restrykcyjna - pozwala to na używanie małych i wielkich liter oraz "
+"skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz \"&lt;Ctrl&gt;\". Jeśli opcji "
+"zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas "
+"z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:136
+msgid ""
+"The keybinding used to unmaximize a window. The format looks like \"&lt;"
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
+"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
+"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr ""
+"Skrót klawiszowy, który przywraca zmaksymalizowane okno. Przykładowy zapis "
+"skrótu ma postać \"&lt;Control&gt;a\" lub \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
+"Analiza składniowa jest niezbyt restrykcyjna - pozwala to na używanie małych "
+"i wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. "
+"nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:137
+#, fuzzy
+msgid ""
+"The keybinding which display's the panel's \"Run Program\" dialog box. The "
+"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The "
+"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
+"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
+"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
+"for this action."
+msgstr ""
+"Skrót klawiszowy, który zamyka okno. Przykładowy zapis skrótu ma postać "
"\"&lt;Control&gt;a\" lub \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Analiza składniowa "
"jest niezbyt restrykcyjna - pozwala to na używanie małych i wielkich liter "
"oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz \"&lt;Ctrl&gt;\". Jeśli opcji "
"zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas "
"z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:138
+#, fuzzy
msgid ""
-"The keybinding used to unmaximize a window. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
-"\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special "
-"string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility to take a "
+"screenshot of a window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
+"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or "
+"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
+"will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"Skrót klawiszowy, który przywraca zmaksymalizowane okno. Przykładowy zapis "
+"Skrót klawiszowy, który zamyka okno. Przykładowy zapis skrótu ma postać "
+"\"&lt;Control&gt;a\" lub \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Analiza składniowa "
+"jest niezbyt restrykcyjna - pozwala to na używanie małych i wielkich liter "
+"oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz \"&lt;Ctrl&gt;\". Jeśli opcji "
+"zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas "
+"z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:139
+#, fuzzy
+msgid ""
+"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility. The format "
+"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser "
+"is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
+"such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
+"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
+"action."
+msgstr ""
+"Skrót klawiszowy, który przełącza na 9. obszar roboczy. Przykładowy zapis "
"skrótu ma postać \"&lt;Control&gt;a\" lub \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
"Analiza składniowa jest niezbyt restrykcyjna - pozwala to na używanie małych "
-"i wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis "
-"\"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden "
-"skrót klawiszowy."
+"i wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. "
+"nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:140
+#, fuzzy
+msgid ""
+"The keybinding which shows the panel's main menu. The format looks like "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr ""
+"Skrót klawiszowy, który otwiera menu okna. Przykładowy zapis skrótu ma "
+"postać \"&lt;Control&gt;a\" lub \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Analiza "
+"składniowa jest niezbyt restrykcyjna - pozwala to na używanie małych i "
+"wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. "
+"nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:141
msgid "The name of a workspace."
msgstr "Nazwa obszaru roboczego."
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:142
+msgid "The screenshot command"
+msgstr ""
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:143
msgid ""
"The theme determines the appearance of window borders, titlebar, and so "
"forth."
msgstr "Motyw określa wygląd krawędzi okien, pasków tytułowych, itp."
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:144
msgid ""
"The time delay before raising a window if auto_raise is set to true. The "
"delay is given in thousandths of a second."
@@ -1670,7 +1767,7 @@ msgstr ""
"wysuwania (auto_rise) jest ustawiona. Opóźnienie jest podane w tysięcznych "
"częściach sekundy."
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:145
msgid ""
"The window focus mode indicates how windows are activated. It has three "
"possible values; \"click\" means windows must be clicked in order to focus "
@@ -1680,66 +1777,68 @@ msgid ""
msgstr ""
"Sposób przekazywania skupienia określa, w jaki sposób aktywowane są okna. "
"Opcja ta może przyjmować trzy wartości; \"click\" (ang. kliknięcie) oznacza, "
-"że okno musi zostać kliknięte w celu przekazania do niego skupienia, "
-"\"sloppy\" oznacza, że okno otrzymuje skupienie, gdy przesunięty zostanie na "
-"jego obszar wskaźnik myszy, zaś \"mouse\" (ang. mysz) oznacza, że okno "
-"otrzymuje skupienie, gdy wskaźnik myszy przesunięty zostanie na jego obszar, "
-"a po opuszczeniu tego obszaru skupienie jest odbierane."
+"że okno musi zostać kliknięte w celu przekazania do niego skupienia, \"sloppy"
+"\" oznacza, że okno otrzymuje skupienie, gdy przesunięty zostanie na jego "
+"obszar wskaźnik myszy, zaś \"mouse\" (ang. mysz) oznacza, że okno otrzymuje "
+"skupienie, gdy wskaźnik myszy przesunięty zostanie na jego obszar, a po "
+"opuszczeniu tego obszaru skupienie jest odbierane."
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:146
+msgid "The window screenshot command"
+msgstr ""
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:147
msgid ""
"This keybinding changes whether a window is above or below other windows. If "
"the window is covered by another window, it raises the window above other "
"windows. If the window is already fully visible, it lowers the window below "
-"other windows. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
-"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower "
-"or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
-"then there will be no keybinding for this action."
+"other windows. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
+"&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
+"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
+"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
+"keybinding for this action."
msgstr ""
"Skrót klawiszowy, który przełącza pomiędzy wyświetlaniem okna ponad innymi "
"oknami lub poniżej ich. Jeśli okno jest przykryte przez inne, zostaje "
"wysunięte na wierzch. Jeśli okno jest w pełni widoczne, jest przesuwane pod "
-"inne okna. Przykładowy zapis skrótu ma postać \"&lt;Control&gt;a\" lub "
-"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Analiza składniowa jest niezbyt restrykcyjna - "
+"inne okna. Przykładowy zapis skrótu ma postać \"&lt;Control&gt;a\" lub \"&lt;"
+"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Analiza składniowa jest niezbyt restrykcyjna - "
"pozwala to na używanie małych i wielkich liter oraz skrótów, takich jak "
"\"&lt;Ctl&gt;\" oraz \"&lt;Ctrl&gt;\". Jeśli opcji zostanie przypisany "
"specjalny napis \"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie "
"powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:148
msgid ""
"This keybinding lowers a window below other windows. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
-"\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special "
-"string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Skrót klawiszowy, odsuwa okno za pozostałe. Przykładowy zapis skrótu ma "
"postać \"&lt;Control&gt;a\" lub \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Analiza "
"składniowa jest niezbyt restrykcyjna - pozwala to na używanie małych i "
-"wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis "
-"\"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden "
-"skrót klawiszowy."
+"wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. "
+"nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:149
msgid ""
"This keybinding raises the window above other windows. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
-"\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special "
-"string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Skrót klawiszowy, który wysuwa okno przed pozostałe. Przykładowy zapis "
"skrótu ma postać \"&lt;Control&gt;a\" lub \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
"Analiza składniowa jest niezbyt restrykcyjna - pozwala to na używanie małych "
-"i wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis "
-"\"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden "
-"skrót klawiszowy."
+"i wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. "
+"nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:150
msgid ""
"This keybinding resizes a window to fill available horizontal space. The "
"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The "
@@ -1749,14 +1848,14 @@ msgid ""
"for this action."
msgstr ""
"Skrót klawiszowy, który zmienia rozmiar okna tak, aby wypełniło całą wolną "
-"przestrzeń w poziomie. Przykładowy zapis skrótu ma postać "
-"\"&lt;Control&gt;a\" lub \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Analiza składniowa "
-"jest niezbyt restrykcyjna - pozwala to na używanie małych i wielkich liter "
-"oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz \"&lt;Ctrl&gt;\". Jeśli opcji "
-"zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas "
-"z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
+"przestrzeń w poziomie. Przykładowy zapis skrótu ma postać \"&lt;Control&gt;a"
+"\" lub \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Analiza składniowa jest niezbyt "
+"restrykcyjna - pozwala to na używanie małych i wielkich liter oraz skrótów, "
+"takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz \"&lt;Ctrl&gt;\". Jeśli opcji zostanie "
+"przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją "
+"nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:151
msgid ""
"This keybinding resizes a window to fill available vertical space. The "
"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The "
@@ -1773,7 +1872,7 @@ msgstr ""
"przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją "
"nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:152
msgid ""
"This option determines the effects of double-clicking on the title bar. "
"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
@@ -1783,47 +1882,59 @@ msgstr ""
"poprawnymi opcjami są: \"toggle_shade\" (zwija/rozwija okno) oraz "
"\"toggle_maximize\" (maksymalizuje/przywraca rozmiar okna)."
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:153
msgid "Toggle fullscreen mode"
msgstr "Przełączenie trybu pełnoekranowego"
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:154
msgid "Toggle maximization state"
msgstr "Przełączenie trybu maksymalizacji"
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:155
msgid "Toggle shaded state"
msgstr "Przełączenie trybu zwinięcia"
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:156
msgid "Toggle window on all workspaces"
msgstr "Przełączenie obecności okna na wszystkich obszarach roboczych"
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:157
+msgid ""
+"Turns on a visual indication when an application or the system issues a "
+"'bell' or 'beep'; useful for the hard-of-hearing and for use in noisy "
+"environments, or when 'audible bell' is off."
+msgstr ""
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:158
msgid "Unmaximize a window"
msgstr "Przywrócenie zmaksymalizowanego okna"
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:159
msgid "Use standard system font in window titles"
msgstr "Użycie w paskach tytułowych okien standardowej czcionki systemowej"
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:160
+msgid "Visual Bell Type"
+msgstr ""
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:161
msgid "Window focus mode"
msgstr "Tryb skupienia okna"
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:162
msgid "Window title font"
msgstr "Czcionka tytułu okna"
-#: src/prefs.c:1 src/prefs.c:1 src/prefs.c:1 src/prefs.c:1
-#: src/prefs.c:1 src/prefs.c:1 src/prefs.c:1 src/prefs.c:1
-#: src/prefs.c:1 src/prefs.c:1 src/prefs.c:1 src/prefs.c:1
-#: src/prefs.c:1 src/prefs.c:1 src/prefs.c:1 src/prefs.c:1
+#: src/prefs.c:450 src/prefs.c:466 src/prefs.c:482 src/prefs.c:498
+#: src/prefs.c:514 src/prefs.c:534 src/prefs.c:550 src/prefs.c:566
+#: src/prefs.c:582 src/prefs.c:598 src/prefs.c:614 src/prefs.c:630
+#: src/prefs.c:646 src/prefs.c:663 src/prefs.c:679 src/prefs.c:695
+#: src/prefs.c:727
#, c-format
msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
msgstr "Klucz GConfa \"%s\" jest niewłaściwego typu\n"
-#: src/prefs.c:1
+#: src/prefs.c:771
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button "
@@ -1832,17 +1943,17 @@ msgstr ""
"Wartość \"%s\", odnaleziona w bazie danych konfiguracji nie opisuje "
"poprawnie modyfikatora przycisku myszy\n"
-#: src/prefs.c:1 src/prefs.c:1
+#: src/prefs.c:795 src/prefs.c:1205
#, c-format
msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
msgstr "Kluczowi GConfa \"%s\" jest przypisana niepoprawna wartość\n"
-#: src/prefs.c:1
+#: src/prefs.c:922
#, c-format
msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
msgstr "Nie można przetworzyć opisu \"%s\", powiązanego z kluczem GConfa %s\n"
-#: src/prefs.c:1
+#: src/prefs.c:1107
#, c-format
msgid ""
"%d stored in GConf key %s is not a reasonable number of workspaces, current "
@@ -1851,7 +1962,7 @@ msgstr ""
"Wartość %d zapisana w kluczu GConfa %s nie jest poprawną liczbą biurek; "
"aktualne maksimum wynosi %d\n"
-#: src/prefs.c:1
+#: src/prefs.c:1167
msgid ""
"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
"behave properly.\n"
@@ -1859,17 +1970,17 @@ msgstr ""
"Obejścia dla niepoprawnie działających aplikacji są nieaktywne. Niektóre z "
"nich mogą się więc zachowywać niezgodnie z oczekiwaniami.\n"
-#: src/prefs.c:1
+#: src/prefs.c:1232
#, c-format
msgid "%d stored in GConf key %s is out of range 0 to %d\n"
msgstr "Wartość %d zapisana w kluczu GConfa %s jest poza zakresem od 0 do %d\n"
-#: src/prefs.c:1
+#: src/prefs.c:1336
#, c-format
msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
msgstr "Przy ustawianiu liczby obszarów roboczych na %d wystąpił błąd: %s\n"
-#: src/prefs.c:1
+#: src/prefs.c:1578
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
@@ -1878,49 +1989,49 @@ msgstr ""
"Wartość \"%s\", odnaleziona w bazie danych konfiguracji nie opisuje "
"poprawnie skrótu klawiszowego \"%s\"\n"
-#: src/prefs.c:1
+#: src/prefs.c:1895
#, c-format
msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
msgstr "Błąd przy ustawianiu nazwy obszaru roboczego %d na \"%s\": %s\n"
-#: src/resizepopup.c:1
+#: src/resizepopup.c:127
#, c-format
msgid "%d x %d"
msgstr "%d x %d"
-#: src/screen.c:1
+#: src/screen.c:407
#, c-format
msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
msgstr "Podekran %d ekranu \"%s\" jest niepoprawny\n"
-#: src/screen.c:1
+#: src/screen.c:423
#, c-format
msgid ""
-"Screen %d on display \"%s\" already has a window manager; try using the "
-"--replace option to replace the current window manager.\n"
+"Screen %d on display \"%s\" already has a window manager; try using the --"
+"replace option to replace the current window manager.\n"
msgstr ""
"Na podekranie %d ekranu \"%s\" działa już menedżer okien. Aby zastąpić "
"działającego menedżera okien, spróbuj użyć opcji --replace.\n"
-#: src/screen.c:1
+#: src/screen.c:464
#, c-format
msgid ""
"Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
msgstr ""
-"Nie można uzyskać zaznaczenia menedżera okien na podekranie %d ekranu "
-"\"%s\"\n"
+"Nie można uzyskać zaznaczenia menedżera okien na podekranie %d ekranu \"%s"
+"\"\n"
-#: src/screen.c:1
+#: src/screen.c:520
#, c-format
msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
msgstr "Na podekranie %d ekranu \"%s\" działa już menedżer okien\n"
-#: src/screen.c:1
+#: src/screen.c:690
#, c-format
msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
msgstr "Nie można zwolnić podekranu %d ekranu \"%s\"\n"
-#: src/session.c:1
+#: src/session.c:274
#, c-format
msgid ""
"Failed to a open connection to a session manager, so window positions will "
@@ -1929,71 +2040,71 @@ msgstr ""
"Nie można nawiązać połączenia z menedżerem sesji, w związku z czym nie "
"zostaną zapisane położenia okien: %s\n"
-#: src/session.c:1 src/session.c:1
+#: src/session.c:881 src/session.c:888
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
msgstr "Nie można utworzyć katalogu \"%s\": %s\n"
-#: src/session.c:1
+#: src/session.c:898
#, c-format
msgid "Could not open session file '%s' for writing: %s\n"
msgstr "Nie można otworzyć pliku sesji \"%s\" do zapisu: %s\n"
-#: src/session.c:1
+#: src/session.c:1057
#, c-format
msgid "Error writing session file '%s': %s\n"
msgstr "Błąd przy zapisie do pliku sesji \"%s\": %s\n"
-#: src/session.c:1
+#: src/session.c:1062
#, c-format
msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
msgstr "Błąd przy zamykaniu pliku sesji \"%s\": %s\n"
-#: src/session.c:1
+#: src/session.c:1137
#, c-format
msgid "Failed to read saved session file %s: %s\n"
msgstr "Nie można odczytać zapisanego pliku sesji \"%s\": %s\n"
-#: src/session.c:1
+#: src/session.c:1172
#, c-format
msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
msgstr "Nie można przetworzyć zapisanego pliku sesji: %s\n"
-#: src/session.c:1
+#: src/session.c:1221
msgid "<metacity_session> attribute seen but we already have the session ID"
msgstr ""
"Odnaleziono atrybut <metacity_session>, kiedy ID sesji został już ustawiony"
-#: src/session.c:1
+#: src/session.c:1234
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <metacity_session> element"
msgstr "Nieznany atrybut %s wewnątrz elementu <metacity_session>"
-#: src/session.c:1
+#: src/session.c:1251
msgid "nested <window> tag"
msgstr "zagnieżdżony znacznik <window>"
-#: src/session.c:1 src/session.c:1
+#: src/session.c:1309 src/session.c:1341
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <window> element"
msgstr "Nieznany atrybut %s wewnątrz elementu <window>"
-#: src/session.c:1
+#: src/session.c:1413
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <maximized> element"
msgstr "Nieznany atrybut %s wewnątrz elementu <maximized>"
-#: src/session.c:1
+#: src/session.c:1473
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <geometry> element"
msgstr "Nieznany atrybut %s wewnątrz elementu <geometry>"
-#: src/session.c:1
+#: src/session.c:1493
#, c-format
msgid "Unknown element %s"
msgstr "Nieznany element %s"
-#: src/session.c:1
+#: src/session.c:1921
#, c-format
msgid ""
"Error launching metacity-dialog to warn about apps that don't support "
@@ -2002,407 +2113,407 @@ msgstr ""
"Przy uruchamianiu metacity-dialog (z ostrzeżeniem na temat aplikacji bez "
"obsługi sesji) wystąpił błąd: %s\n"
-#: src/theme-parser.c:1 src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:224 src/theme-parser.c:242
#, c-format
msgid "Line %d character %d: %s"
msgstr "Wiersz %d, znak %d: %s"
-#: src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:396
#, c-format
msgid "Attribute \"%s\" repeated twice on the same <%s> element"
msgstr "Atrybut \"%s\" wystąpił dwukrotnie wewnątrz jednego elementu <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1 src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:414 src/theme-parser.c:439
#, c-format
msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
msgstr ""
"Atrybut \"%s\" jest niepoprawny wewnątrz elementu <%s> w tym kontekście"
-#: src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:485
#, c-format
msgid "Integer %ld must be positive"
msgstr "Liczba całkowita %ld musi być dodatnia"
-#: src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:493
#, c-format
msgid "Integer %ld is too large, current max is %d"
msgstr "Liczba całkowita %ld jest zbyt duża, obecne maksimum to %d"
-#: src/theme-parser.c:1 src/theme-parser.c:1 src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:521 src/theme-parser.c:602 src/theme-parser.c:626
#, c-format
msgid "Could not parse \"%s\" as a floating point number"
msgstr "Napis \"%s\" nie jest zapisem liczby zmiennoprzecinkowej"
-#: src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:552
#, c-format
msgid "Boolean values must be \"true\" or \"false\" not \"%s\""
msgstr "Wartościami logicznymi są \"true\" i \"false\", a nie \"%s\""
-#: src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:572
#, c-format
msgid "Angle must be between 0.0 and 360.0, was %g\n"
msgstr "Wartość kąta musi się mieścić pomiędzy 0,0 i 360,0, odczytano %g\n"
-#: src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:638
#, c-format
msgid "Alpha must be between 0.0 (invisible) and 1.0 (fully opaque), was %g\n"
msgstr ""
"Wartość alfa musi się mieścić pomiędzy 0,0 (niewidoczne) i 1,0 (w pełni "
"przezroczyste), odczytano %g\n"
-#: src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:684
#, c-format
msgid ""
-"Invalid title scale \"%s\" (must be one of "
-"xx-small,x-small,small,medium,large,x-large,xx-large)\n"
+"Invalid title scale \"%s\" (must be one of xx-small,x-small,small,medium,"
+"large,x-large,xx-large)\n"
msgstr ""
-"Niewłaściwy rozmiar tytułu \"%s\" (musi on być jedną z wartości: xx-small, "
-"x-small, small, medium, large, x-large, xx-large)\n"
+"Niewłaściwy rozmiar tytułu \"%s\" (musi on być jedną z wartości: xx-small, x-"
+"small, small, medium, large, x-large, xx-large)\n"
-#: src/theme-parser.c:1 src/theme-parser.c:1 src/theme-parser.c:1
-#: src/theme-parser.c:1 src/theme-parser.c:1 src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:729 src/theme-parser.c:737 src/theme-parser.c:2936
+#: src/theme-parser.c:3025 src/theme-parser.c:3032 src/theme-parser.c:3039
#, c-format
msgid "No \"%s\" attribute on element <%s>"
msgstr "Brak atrybutu \"%s\" wewnątrz elementu <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1 src/theme-parser.c:1 src/theme-parser.c:1
-#: src/theme-parser.c:1 src/theme-parser.c:1 src/theme-parser.c:1
-#: src/theme-parser.c:1 src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:807 src/theme-parser.c:897 src/theme-parser.c:935
+#: src/theme-parser.c:1012 src/theme-parser.c:1062 src/theme-parser.c:1070
+#: src/theme-parser.c:1126 src/theme-parser.c:1134
#, c-format
msgid "No \"%s\" attribute on <%s> element"
msgstr "Brak atrybutu \"%s\" wewnątrz elementu <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1 src/theme-parser.c:1 src/theme-parser.c:1
-#: src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:837 src/theme-parser.c:905 src/theme-parser.c:943
+#: src/theme-parser.c:1020
#, c-format
msgid "<%s> name \"%s\" used a second time"
msgstr "<%s>: użyto nazwy \"%s\" po raz drugi"
-#: src/theme-parser.c:1 src/theme-parser.c:1 src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:849 src/theme-parser.c:955 src/theme-parser.c:1032
#, c-format
msgid "<%s> parent \"%s\" has not been defined"
msgstr "<%s>: nie zdefiniowano elementu nadrzędnego o nazwie \"%s\""
-#: src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:968
#, c-format
msgid "<%s> geometry \"%s\" has not been defined"
msgstr "<%s>: nie zdefiniowano geometrii o nazwie \"%s\""
-#: src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:981
#, c-format
msgid "<%s> must specify either a geometry or a parent that has a geometry"
msgstr "<%s> musi albo określać geometrię albo element nadrzędny z geometrią"
-#: src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:1080
#, c-format
msgid "Unknown type \"%s\" on <%s> element"
msgstr "Nieznany typ \"%s\" wewnątrz elementu <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:1091
#, c-format
msgid "Unknown style_set \"%s\" on <%s> element"
msgstr "Nieznana wartość atrybutu \"style_set\" (%s) wewnątrz elementu <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:1099
#, c-format
msgid "Window type \"%s\" has already been assigned a style set"
msgstr "Z typem okna \"%s\" powiązano już zbiór stylów"
-#: src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:1143
#, c-format
msgid "Unknown function \"%s\" for menu icon"
msgstr "Nieznana funkcja \"%s\" związana z ikoną menu"
-#: src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:1152
#, c-format
msgid "Unknown state \"%s\" for menu icon"
msgstr "Nieznany stan \"%s\" związany z ikoną menu"
-#: src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:1160
#, c-format
msgid "Theme already has a menu icon for function %s state %s"
msgstr "W temacie określono już ikonę menu, związaną z funkcją %s i stanem %s"
-#: src/theme-parser.c:1 src/theme-parser.c:1 src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:1177 src/theme-parser.c:3244 src/theme-parser.c:3323
#, c-format
msgid "No <draw_ops> with the name \"%s\" has been defined"
msgstr "Nie zdefiniowano elementu <draw_ops> o nazwie \"%s\""
-#: src/theme-parser.c:1 src/theme-parser.c:1 src/theme-parser.c:1
-#: src/theme-parser.c:1 src/theme-parser.c:1 src/theme-parser.c:1
-#: src/theme-parser.c:1 src/theme-parser.c:1 src/theme-parser.c:1
-#: src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:1192 src/theme-parser.c:1256 src/theme-parser.c:1545
+#: src/theme-parser.c:3124 src/theme-parser.c:3178 src/theme-parser.c:3338
+#: src/theme-parser.c:3515 src/theme-parser.c:3553 src/theme-parser.c:3591
+#: src/theme-parser.c:3629
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed below <%s>"
msgstr "Element <%s> nie jest dopuszczalny poniżej <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1 src/theme-parser.c:1 src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:1282 src/theme-parser.c:1369 src/theme-parser.c:1439
#, c-format
msgid "No \"name\" attribute on element <%s>"
msgstr "Brak atrybutu \"name\" wewnątrz elementu <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1 src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:1289 src/theme-parser.c:1376
#, c-format
msgid "No \"value\" attribute on element <%s>"
msgstr "Brak atrybutu \"value\" wewnątrz elementu <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1 src/theme-parser.c:1 src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:1320 src/theme-parser.c:1334 src/theme-parser.c:1393
msgid ""
"Cannot specify both button_width/button_height and aspect ratio for buttons"
msgstr ""
"Nie można jednocześnie określać dla przycisku jego szerokości i wysokości "
"oraz współczynnika proporcji"
-#: src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:1343
#, c-format
msgid "Distance \"%s\" is unknown"
msgstr "Odległość \"%s\" jest nieznana"
-#: src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:1402
#, c-format
msgid "Aspect ratio \"%s\" is unknown"
msgstr "Współczynnik proporcji \"%s\" jest nieznany"
-#: src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:1446
#, c-format
msgid "No \"top\" attribute on element <%s>"
msgstr "Brak atrybutu \"top\" wewnątrz elementu <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:1453
#, c-format
msgid "No \"bottom\" attribute on element <%s>"
msgstr "Brak atrybutu \"bottom\" wewnątrz elementu <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:1460
#, c-format
msgid "No \"left\" attribute on element <%s>"
msgstr "Brak atrybutu \"left\" wewnątrz elementu <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:1467
#, c-format
msgid "No \"right\" attribute on element <%s>"
msgstr "Brak atrybutu \"right\" wewnątrz elementu <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:1499
#, c-format
msgid "Border \"%s\" is unknown"
msgstr "Krawędź \"%s\" jest nieznana"
-#: src/theme-parser.c:1 src/theme-parser.c:1 src/theme-parser.c:1
-#: src/theme-parser.c:1 src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:1655 src/theme-parser.c:1765 src/theme-parser.c:1868
+#: src/theme-parser.c:2055 src/theme-parser.c:2869
#, c-format
msgid "No \"color\" attribute on element <%s>"
msgstr "Brak atrybutu \"color\" wewnątrz elementu <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:1662
#, c-format
msgid "No \"x1\" attribute on element <%s>"
msgstr "Brak atrybutu \"x1\" wewnątrz elementu <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1 src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:1669 src/theme-parser.c:2714
#, c-format
msgid "No \"y1\" attribute on element <%s>"
msgstr "Brak atrybutu \"y1\" wewnątrz elementu <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:1676
#, c-format
msgid "No \"x2\" attribute on element <%s>"
msgstr "Brak atrybutu \"x2\" wewnątrz elementu <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1 src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:1683 src/theme-parser.c:2721
#, c-format
msgid "No \"y2\" attribute on element <%s>"
msgstr "Brak atrybutu \"y2\" wewnątrz elementu <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1 src/theme-parser.c:1 src/theme-parser.c:1
-#: src/theme-parser.c:1 src/theme-parser.c:1 src/theme-parser.c:1
-#: src/theme-parser.c:1 src/theme-parser.c:1 src/theme-parser.c:1
-#: src/theme-parser.c:1 src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:1772 src/theme-parser.c:1875 src/theme-parser.c:1981
+#: src/theme-parser.c:2062 src/theme-parser.c:2168 src/theme-parser.c:2266
+#: src/theme-parser.c:2483 src/theme-parser.c:2609 src/theme-parser.c:2707
+#: src/theme-parser.c:2781 src/theme-parser.c:2876
#, c-format
msgid "No \"x\" attribute on element <%s>"
msgstr "Brak atrybutu \"x\" wewnątrz elementu <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1 src/theme-parser.c:1 src/theme-parser.c:1
-#: src/theme-parser.c:1 src/theme-parser.c:1 src/theme-parser.c:1
-#: src/theme-parser.c:1 src/theme-parser.c:1 src/theme-parser.c:1
-#: src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:1779 src/theme-parser.c:1882 src/theme-parser.c:1988
+#: src/theme-parser.c:2069 src/theme-parser.c:2175 src/theme-parser.c:2273
+#: src/theme-parser.c:2490 src/theme-parser.c:2616 src/theme-parser.c:2788
+#: src/theme-parser.c:2883
#, c-format
msgid "No \"y\" attribute on element <%s>"
msgstr "Brak atrybutu \"y\" wewnątrz elementu <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1 src/theme-parser.c:1 src/theme-parser.c:1
-#: src/theme-parser.c:1 src/theme-parser.c:1 src/theme-parser.c:1
-#: src/theme-parser.c:1 src/theme-parser.c:1 src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:1786 src/theme-parser.c:1889 src/theme-parser.c:1995
+#: src/theme-parser.c:2076 src/theme-parser.c:2182 src/theme-parser.c:2280
+#: src/theme-parser.c:2497 src/theme-parser.c:2623 src/theme-parser.c:2795
#, c-format
msgid "No \"width\" attribute on element <%s>"
msgstr "Brak atrybutu \"width\" wewnątrz elementu <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1 src/theme-parser.c:1 src/theme-parser.c:1
-#: src/theme-parser.c:1 src/theme-parser.c:1 src/theme-parser.c:1
-#: src/theme-parser.c:1 src/theme-parser.c:1 src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:1793 src/theme-parser.c:1896 src/theme-parser.c:2002
+#: src/theme-parser.c:2083 src/theme-parser.c:2189 src/theme-parser.c:2287
+#: src/theme-parser.c:2504 src/theme-parser.c:2630 src/theme-parser.c:2802
#, c-format
msgid "No \"height\" attribute on element <%s>"
msgstr "Brak atrybutu \"height\" wewnątrz elementu <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:1903
#, c-format
msgid "No \"start_angle\" attribute on element <%s>"
msgstr "Brak atrybutu \"start_angle\" wewnątrz elementu <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:1910
#, c-format
msgid "No \"extent_angle\" attribute on element <%s>"
msgstr "Brak atrybutu \"extent_angle\" wewnątrz elementu <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:2090
#, c-format
msgid "No \"alpha\" attribute on element <%s>"
msgstr "Brak atrybutu \"alpha\" wewnątrz elementu <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:2161
#, c-format
msgid "No \"type\" attribute on element <%s>"
msgstr "Brak atrybutu \"type\" wewnątrz elementu <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:2209
#, c-format
msgid "Did not understand value \"%s\" for type of gradient"
msgstr "Niezrozumiała wartość \"%s\" typu gradientu"
-#: src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:2294
#, c-format
msgid "No \"filename\" attribute on element <%s>"
msgstr "Brak atrybutu \"filename\" wewnątrz elementu <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1 src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:2319 src/theme-parser.c:2827
#, c-format
msgid "Did not understand fill type \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Niezrozumiały typ wypełnienia \"%s\" elementu <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1 src/theme-parser.c:1 src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:2462 src/theme-parser.c:2595 src/theme-parser.c:2700
#, c-format
msgid "No \"state\" attribute on element <%s>"
msgstr "Brak atrybutu \"state\" wewnątrz elementu <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1 src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:2469 src/theme-parser.c:2602
#, c-format
msgid "No \"shadow\" attribute on element <%s>"
msgstr "Brak atrybutu \"shadow\" wewnątrz elementu <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:2476
#, c-format
msgid "No \"arrow\" attribute on element <%s>"
msgstr "Brak atrybutu \"array\" wewnątrz elementu <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1 src/theme-parser.c:1 src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:2529 src/theme-parser.c:2651 src/theme-parser.c:2739
#, c-format
msgid "Did not understand state \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Niezrozumiały stan \"%s\" (atrybut state) elementu <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1 src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:2539 src/theme-parser.c:2661
#, c-format
msgid "Did not understand shadow \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Niezrozumiały cień \"%s\" (atrybut shadow) elementu <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:2549
#, c-format
msgid "Did not understand arrow \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Niezrozumiała strzałka \"%s\" (atrybut arrow) elementu <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1 src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:2962 src/theme-parser.c:3078
#, c-format
msgid "No <draw_ops> called \"%s\" has been defined"
msgstr "Nie zdefiniowano elementu <draw_ops> o nazwie \"%s\""
-#: src/theme-parser.c:1 src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:2974 src/theme-parser.c:3090
#, c-format
msgid "Including draw_ops \"%s\" here would create a circular reference"
msgstr ""
"Włączenie tutaj elementu draw_ops o nazwie \"%s\" spowodowałoby zapętlone "
"odwołanie"
-#: src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:3153
#, c-format
msgid "No \"value\" attribute on <%s> element"
msgstr "Brak atrybutu \"value\" wewnątrz elementu <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:3210
#, c-format
msgid "No \"position\" attribute on <%s> element"
msgstr "Brak atrybutu \"position\" wewnątrz elementu <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:3219
#, c-format
msgid "Unknown position \"%s\" for frame piece"
msgstr "Nieznane położenie \"%s\" elementu ramki"
-#: src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:3227
#, c-format
msgid "Frame style already has a piece at position %s"
msgstr "Styl ramki zawiera już element o położeniu %s"
-#: src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:3272
#, c-format
msgid "No \"function\" attribute on <%s> element"
msgstr "Brak atrybutu \"function\" wewnątrz elementu <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1 src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:3280 src/theme-parser.c:3384
#, c-format
msgid "No \"state\" attribute on <%s> element"
msgstr "Brak atrybutu \"state\" wewnątrz elementu <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:3289
#, c-format
msgid "Unknown function \"%s\" for button"
msgstr "Nieznana funkcja \"%s\" powiązana z przyciskiem"
-#: src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:3298
#, c-format
msgid "Unknown state \"%s\" for button"
msgstr "Nieznany stan \"%s\" powiązany z przyciskiem"
-#: src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:3306
#, c-format
msgid "Frame style already has a button for function %s state %s"
msgstr ""
"Dla stylu ramki określono już przycisk, związany z funkcją %s i stanem %s"
-#: src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:3376
#, c-format
msgid "No \"focus\" attribute on <%s> element"
msgstr "Brak atrybutu \"focus\" wewnątrz elementu <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:3392
#, c-format
msgid "No \"style\" attribute on <%s> element"
msgstr "Brak atrybutu \"style\" wewnątrz elementu <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:3401
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for focus attribute"
msgstr "\"%s\" nie jest poprawną wartością atrybutu \"focus\""
-#: src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:3410
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for state attribute"
msgstr "\"%s\" nie jest poprawną wartością atrybutu \"state\""
-#: src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:3420
#, c-format
msgid "A style called \"%s\" has not been defined"
msgstr "Nie zdefiniowano stylu o nazwie \"%s\""
-#: src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:3430
#, c-format
msgid "No \"resize\" attribute on <%s> element"
msgstr "Brak atrybutu \"resize\" wewnątrz elementu <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:3440
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for resize attribute"
msgstr "\"%s\" nie jest poprawną wartością atrybutu \"resize\""
-#: src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:3450
#, c-format
msgid ""
"Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized/shaded "
@@ -2411,17 +2522,17 @@ msgstr ""
"Element <%s> nie powinien zawierać atrybutu \"resize\" przy stanie "
"zmaksymalizowanym lub zwiniętym"
-#: src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:3464
#, c-format
msgid "Style has already been specified for state %s resize %s focus %s"
msgstr "Zdefiniowano już styl dla stanu %s, rozmiaru %s i skupienia %s"
-#: src/theme-parser.c:1 src/theme-parser.c:1 src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:3475 src/theme-parser.c:3486 src/theme-parser.c:3497
#, c-format
msgid "Style has already been specified for state %s focus %s"
msgstr "Zdefiniowano już styl dla stanu %s i skupienia %s"
-#: src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:3536
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <piece> element (theme specified a draw_ops "
"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
@@ -2429,7 +2540,7 @@ msgstr ""
"Element <piece> nie może zawierać dwóch draw_ops (motyw zawiera atrybut "
"draw_ops i element <draw_ops> lub dwa elementy)"
-#: src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:3574
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <button> element (theme specified a draw_ops "
"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
@@ -2437,7 +2548,7 @@ msgstr ""
"Element <button> nie może zawierać dwóch draw_ops (motyw zawiera atrybut "
"draw_ops i element <draw_ops> lub dwa elementy)"
-#: src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:3612
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <menu_icon> element (theme specified a "
"draw_ops attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
@@ -2445,161 +2556,160 @@ msgstr ""
"Element <menu_icon> nie może zawierać dwóch draw_ops (motyw zawiera atrybut "
"draw_ops i element <draw_ops> lub dwa elementy)"
-#: src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:3659
#, c-format
msgid "Outermost element in theme must be <metacity_theme> not <%s>"
msgstr "Głównym elementem motywu musi być <metacity_theme>, nie <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:3679
#, c-format
msgid ""
"Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
msgstr ""
-"Element <%s> nie jest dopuszczalny wewnątrz elementu "
-"name/author/date/description"
+"Element <%s> nie jest dopuszczalny wewnątrz elementu name/author/date/"
+"description"
-#: src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:3684
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a <constant> element"
msgstr "Element <%s> nie jest dopuszczalny wewnątrz elementu <constant>"
-#: src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:3696
#, c-format
msgid ""
"Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
msgstr ""
-"Element <%s> nie jest dopuszczalny wewnątrz elementu "
-"distance/border/aspect_ratio"
+"Element <%s> nie jest dopuszczalny wewnątrz elementu distance/border/"
+"aspect_ratio"
-#: src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:3718
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a draw operation element"
msgstr ""
"Element <%s> nie jest dopuszczalny wewnątrz elementu operacji rysowania"
-#: src/theme-parser.c:1 src/theme-parser.c:1 src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:3728 src/theme-parser.c:3758 src/theme-parser.c:3763
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a <%s> element"
msgstr "Element <%s> nie jest dopuszczalny wewnątrz elementu <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:3984
msgid "No draw_ops provided for frame piece"
msgstr "Z elementem ramki nie jest powiązany element <draw_ops>"
-#: src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:3999
msgid "No draw_ops provided for button"
msgstr "Z przyciskiem nie jest powiązany element <draw_ops>"
-#: src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:4014
msgid "No draw_ops provided for menu icon"
msgstr "Z ikoną menu nie jest powiązany element <draw_ops>"
-#: src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:4054
#, c-format
msgid "No text is allowed inside element <%s>"
msgstr "Wewnątrz elementu <%s> nie jest dopuszczalny tekst"
-#: src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:4109
msgid "<name> specified twice for this theme"
msgstr "Dwukrotnie określono dla tego motywu element <name>"
-#: src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:4120
msgid "<author> specified twice for this theme"
msgstr "Dwukrotnie określono dla tego motywu element <author>"
-#: src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:4131
msgid "<copyright> specified twice for this theme"
msgstr "Dwukrotnie określono dla tego motywu element <copyright>"
-#: src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:4142
msgid "<date> specified twice for this theme"
msgstr "Dwukrotnie określono dla tego motywu element <date>"
-#: src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:4153
msgid "<description> specified twice for this theme"
msgstr "Dwukrotnie określono dla tego motywu element <description>"
-#: src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:4347
#, c-format
msgid "Failed to read theme from file %s: %s\n"
msgstr "Nie można odczytać motywu z pliku %s: %s\n"
-#: src/theme-parser.c:1
+#: src/theme-parser.c:4402
#, c-format
msgid "Theme file %s did not contain a root <metacity_theme> element"
msgstr "Plik tematu %s nie zawiera głównego elementu <metacity_theme>"
-#: src/theme.c:1
+#: src/theme.c:202
msgid "top"
msgstr "góra"
-#: src/theme.c:1
+#: src/theme.c:204
msgid "bottom"
msgstr "dół"
-#: src/theme.c:1
+#: src/theme.c:206
msgid "left"
msgstr "lewa"
-#: src/theme.c:1
+#: src/theme.c:208
msgid "right"
msgstr "prawa"
-#: src/theme.c:1
+#: src/theme.c:222
#, c-format
msgid "frame geometry does not specify \"%s\" dimension"
msgstr "Rozmiar ramki nie określa wymiaru \"%s\""
-#: src/theme.c:1
+#: src/theme.c:241
#, c-format
msgid "frame geometry does not specify dimension \"%s\" for border \"%s\""
msgstr "Rozmiar ramki nie określa wymiaru \"%s\" dla krawędzi \"%s\""
-#: src/theme.c:1
+#: src/theme.c:278
#, c-format
msgid "Button aspect ratio %g is not reasonable"
msgstr ""
"Współczynnik proporcji przycisku %g nie mieści się w rozsądnych granicach"
-#: src/theme.c:1
+#: src/theme.c:290
msgid "Frame geometry does not specify size of buttons"
msgstr "Rozmiar ramki nie określa liczby przycisków"
-#: src/theme.c:1
+#: src/theme.c:849
msgid "Gradients should have at least two colors"
msgstr "Gradienty powinny się składać co najmniej z dwóch kolorów"
-#: src/theme.c:1
+#: src/theme.c:975
#, c-format
msgid ""
"GTK color specification must have the state in brackets, e.g. gtk:fg[NORMAL] "
"where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
msgstr ""
-"Specyfikacja koloru GTK musi zawierać stan w nawiasach kwadratowych, np. "
-"gtk:fg[NORMAL], gdzie NORMAL jest nazwą stanu; nie można przeanalizować "
-"\"%s\""
+"Specyfikacja koloru GTK musi zawierać stan w nawiasach kwadratowych, np. gtk:"
+"fg[NORMAL], gdzie NORMAL jest nazwą stanu; nie można przeanalizować \"%s\""
-#: src/theme.c:1
+#: src/theme.c:989
#, c-format
msgid ""
-"GTK color specification must have a close bracket after the state, e.g. "
-"gtk:fg[NORMAL] where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
+"GTK color specification must have a close bracket after the state, e.g. gtk:"
+"fg[NORMAL] where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
msgstr ""
"Specyfikacja koloru GTK musi po nazwie stanu zawierać zamykający nawias "
"kwadratowy, np. gtk:fg[NORMAL], gdzie NORMAL jest nazwą stanu; nie można "
"przeanalizować \"%s\""
-#: src/theme.c:1
+#: src/theme.c:1000
#, c-format
msgid "Did not understand state \"%s\" in color specification"
msgstr "Niezrozumiały stan \"%s\" w specyfikacji koloru"
-#: src/theme.c:1
+#: src/theme.c:1013
#, c-format
msgid "Did not understand color component \"%s\" in color specification"
msgstr "Niezrozumiała definicja koloru \"%s\" w specyfikacji koloru"
-#: src/theme.c:1
+#: src/theme.c:1043
#, c-format
msgid ""
"Blend format is \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" does not fit the "
@@ -2608,19 +2718,19 @@ msgstr ""
"Formatem przenikania jest \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" nie "
"pasuje do formatu"
-#: src/theme.c:1
+#: src/theme.c:1054
#, c-format
msgid "Could not parse alpha value \"%s\" in blended color"
msgstr "Nie można przetworzyć wartości alfa \"%s\" w przenikającym kolorze"
-#: src/theme.c:1
+#: src/theme.c:1064
#, c-format
msgid "Alpha value \"%s\" in blended color is not between 0.0 and 1.0"
msgstr ""
"Wartość alfa \"%s\" w przenikającym kolorze nie zawiera się pomiędzy 0,0 i "
"1,0"
-#: src/theme.c:1
+#: src/theme.c:1111
#, c-format
msgid ""
"Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
@@ -2628,29 +2738,29 @@ msgstr ""
"Formatem przenikania jest \"shade/base_color/factor\", \"%s\" nie pasuje do "
"formatu"
-#: src/theme.c:1
+#: src/theme.c:1122
#, c-format
msgid "Could not parse shade factor \"%s\" in shaded color"
msgstr ""
"Nie można przetworzyć współczynnika przenikania \"%s\" w przenikającym "
"kolorze"
-#: src/theme.c:1
+#: src/theme.c:1132
#, c-format
msgid "Shade factor \"%s\" in shaded color is negative"
msgstr "Współczynnik przenikania \"%s\" w przenikającym kolorze jest ujemny"
-#: src/theme.c:1
+#: src/theme.c:1161
#, c-format
msgid "Could not parse color \"%s\""
msgstr "Nie można przetworzyć koloru \"%s\""
-#: src/theme.c:1
+#: src/theme.c:1423
#, c-format
msgid "Coordinate expression contains character '%s' which is not allowed"
msgstr "Wyrażenie określające współrzędne zawiera niedozwolony znak \"%s\""
-#: src/theme.c:1
+#: src/theme.c:1450
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression contains floating point number '%s' which could not be "
@@ -2659,14 +2769,14 @@ msgstr ""
"Wyrażenie określające współrzędne zawiera liczbę zmiennoprzecinkową \"%s\", "
"której nie można przetworzyć"
-#: src/theme.c:1
+#: src/theme.c:1464
#, c-format
msgid "Coordinate expression contains integer '%s' which could not be parsed"
msgstr ""
"Wyrażenie określające współrzędne zawiera liczbę całkowitą \"%s\", której "
"nie można przetworzyć"
-#: src/theme.c:1
+#: src/theme.c:1531
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression contained unknown operator at the start of this text: "
@@ -2675,23 +2785,23 @@ msgstr ""
"Wyrażenie określające współrzędne zawiera nieznany operator na początku "
"tekstu: \"%s\""
-#: src/theme.c:1
+#: src/theme.c:1588
msgid "Coordinate expression was empty or not understood"
msgstr ""
"Wyrażenie określające współrzędne jest puste lub nie można go rozpoznać"
-#: src/theme.c:1 src/theme.c:1 src/theme.c:1
+#: src/theme.c:1727 src/theme.c:1737 src/theme.c:1771
msgid "Coordinate expression results in division by zero"
msgstr "Wyrażenie opisujące położenie zawiera dzielenie przez zero"
-#: src/theme.c:1
+#: src/theme.c:1779
msgid ""
"Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
msgstr ""
"Wyrażenie opisujące położenie używa operatora dzielenia modulo z argumentem "
"zmiennoprzecinkowym"
-#: src/theme.c:1
+#: src/theme.c:1836
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
@@ -2699,17 +2809,17 @@ msgstr ""
"Wyrażenie opisujące położenie zawiera operator \"%s\" w miejscu, w którym "
"oczekiwano argumentu"
-#: src/theme.c:1
+#: src/theme.c:1845
msgid "Coordinate expression had an operand where an operator was expected"
msgstr ""
"Wyrażenie opisujące położenie zawiera argument w miejscu, w którym "
"oczekiwano operatora"
-#: src/theme.c:1
+#: src/theme.c:1853
msgid "Coordinate expression ended with an operator instead of an operand"
msgstr "Wyrażenie opisujące położenie kończy się operatorem zamiast argumentem"
-#: src/theme.c:1
+#: src/theme.c:1863
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression has operator \"%c\" following operator \"%c\" with no "
@@ -2718,7 +2828,7 @@ msgstr ""
"Wyrażenie opisujące położenie zawiera argument \"%c\" bezpośrednio po "
"argumencie \"%c\" bez rozdzielającego ich operatora"
-#: src/theme.c:1
+#: src/theme.c:1982
msgid ""
"Coordinate expression parser overflowed its buffer, this is really a "
"Metacity bug, but are you sure you need a huge expression like that?"
@@ -2727,36 +2837,36 @@ msgstr ""
"przepełnienie bufora. Jest to błąd w Metacity, ale czy na pewno potrzebujesz "
"tak wielkiego wyrażenia?"
-#: src/theme.c:1
+#: src/theme.c:2011
msgid "Coordinate expression had a close parenthesis with no open parenthesis"
msgstr ""
"Wyrażenie opisujące położenie zawiera nawias zamykający bez odpowiadającego "
"mu nawiasu otwierającego"
-#: src/theme.c:1
+#: src/theme.c:2074
#, c-format
msgid "Coordinate expression had unknown variable or constant \"%s\""
msgstr ""
"Wyrażenie opisujące położenie zawiera nieznaną zmienną lub stałą \"%s\""
-#: src/theme.c:1
+#: src/theme.c:2131
msgid "Coordinate expression had an open parenthesis with no close parenthesis"
msgstr ""
"Wyrażenie opisujące położenie zawiera nawias otwierający bez odpowiadającego "
"mu nawiasu zamykającego"
-#: src/theme.c:1
+#: src/theme.c:2142
msgid "Coordinate expression doesn't seem to have any operators or operands"
msgstr ""
"Wyrażenie opisujące położenie nie zawiera żadnych operatorów ani argumentów"
-#: src/theme.c:1 src/theme.c:1 src/theme.c:1
+#: src/theme.c:2386 src/theme.c:2408 src/theme.c:2429
#, c-format
msgid "Theme contained an expression \"%s\" that resulted in an error: %s\n"
msgstr ""
"Motyw zawiera wyrażenie \"%s\", przy którego obliczaniu wystąpił błąd: %s\n"
-#: src/theme.c:1
+#: src/theme.c:3912
#, c-format
msgid ""
"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
@@ -2765,25 +2875,25 @@ msgstr ""
"Przy tym stylu ramki należy podać <button function=\"%s\" state=\"%s\" "
"draw_ops=\"cokolwiek\"/>"
-#: src/theme.c:1 src/theme.c:1
+#: src/theme.c:4362 src/theme.c:4394
#, c-format
msgid ""
"Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
msgstr ""
"Brak <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"cokolwiek\"/>"
-#: src/theme.c:1
+#: src/theme.c:4445
#, c-format
msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
msgstr "Nie można odczytać motywu \"%s\": %s\n"
-#: src/theme.c:1 src/theme.c:1 src/theme.c:1 src/theme.c:1
-#: src/theme.c:1
+#: src/theme.c:4591 src/theme.c:4598 src/theme.c:4605 src/theme.c:4612
+#: src/theme.c:4619
#, c-format
msgid "No <%s> set for theme \"%s\""
msgstr "Nie określono elementu <%s> dla motywu \"%s\""
-#: src/theme.c:1
+#: src/theme.c:4629
#, c-format
msgid ""
"No frame style set for window type \"%s\" in theme \"%s\", add a <window "
@@ -2792,16 +2902,16 @@ msgstr ""
"Przy typie okna \"%s\" w motywie \"%s\" nie ustawiono stylu ramki. Dodaj "
"element <window type=\"%s\" style_set=\"cokolwiek\"/>"
-#: src/theme.c:1
+#: src/theme.c:4651
#, c-format
msgid ""
"<menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
"specified for this theme"
msgstr ""
-"Motyw musi zawierać <menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" "
-"draw_ops=\"cokolwiek\"/>"
+"Motyw musi zawierać <menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops="
+"\"cokolwiek\"/>"
-#: src/theme.c:1 src/theme.c:1
+#: src/theme.c:5040 src/theme.c:5102
#, c-format
msgid ""
"User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
@@ -2809,7 +2919,7 @@ msgstr ""
"Stałe definiowane przez użytkownika powinny rozpoczynać się wielką literą, "
"natomiast \"%s\" nie spełnia tego warunku"
-#: src/theme.c:1 src/theme.c:1
+#: src/theme.c:5048 src/theme.c:5110
#, c-format
msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
msgstr "Stała \"%s\" została już zdefiniowana"
@@ -2818,7 +2928,7 @@ msgstr "Stała \"%s\" została już zdefiniowana"
msgid "Select how to give focus to windows"
msgstr "Sposób przekazywania skupienia do okien"
-#: src/tools/metacity-properties.desktop.in.h:1
+#: src/tools/metacity-properties.desktop.in.h:2
msgid "Window Focus"
msgstr "Skupienie okna"
@@ -2826,60 +2936,60 @@ msgstr "Skupienie okna"
msgid "Clic_k to give focus"
msgstr "Przekazanie skupienia po _kliknięciu"
-#: src/tools/metacity-properties.glade.h:1
+#: src/tools/metacity-properties.glade.h:2
msgid "Focus behavior:"
msgstr "Zachowanie skupienia:"
-#: src/tools/metacity-properties.glade.h:1
+#: src/tools/metacity-properties.glade.h:3
msgid "Window Focus Preferences"
msgstr "Ustawienia zachowania się skupienia okna"
-#: src/tools/metacity-properties.glade.h:1
+#: src/tools/metacity-properties.glade.h:4
msgid "_Point to give focus"
msgstr "Przekazanie skupienia po _wskazaniu"
-#: src/tools/metacity-properties.glade.h:1
+#: src/tools/metacity-properties.glade.h:5
msgid "_Raise window on focus"
msgstr "Wysuwanie _okna po otrzymaniu skupienia"
-#: src/util.c:1
+#: src/util.c:93
#, c-format
msgid "Failed to open debug log: %s\n"
msgstr "Nie można otworzyć dziennika z zapisem wykonania: %s\n"
-#: src/util.c:1
+#: src/util.c:103
#, c-format
msgid "Failed to fdopen() log file %s: %s\n"
msgstr "Nie można wykonać fdopen() na pliku dziennika %s: %s\n"
-#: src/util.c:1
+#: src/util.c:109
#, c-format
msgid "Opened log file %s\n"
msgstr "Otwarty plik dziennika %s\n"
-#: src/util.c:1
+#: src/util.c:203
msgid "Window manager: "
msgstr "Menedżer okien: "
-#: src/util.c:1
+#: src/util.c:347
msgid "Bug in window manager: "
msgstr "Błąd w programie menedżera okien: "
-#: src/util.c:1
+#: src/util.c:376
msgid "Window manager warning: "
msgstr "Ostrzeżenie menedżera okien: "
-#: src/util.c:1
+#: src/util.c:400
msgid "Window manager error: "
msgstr "Błąd menedżera okien: "
-#: src/window-props.c:1
+#: src/window-props.c:162
#, c-format
msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %ld\n"
msgstr "Aplikacja ustawiła błędną wartość _NET_WM_PID %ld\n"
#. first time through
-#: src/window.c:1
+#: src/window.c:4540
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
@@ -2895,17 +3005,17 @@ msgstr ""
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
-#: src/window.c:1
+#: src/window.c:5223
#, c-format
msgid ""
-"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size "
-"%d x %d and max size %d x %d; this doesn't make much sense.\n"
+"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
+"d x %d and max size %d x %d; this doesn't make much sense.\n"
msgstr ""
"Okno %s ustawia atrybut MWM, określający, że jego rozmiar okna jest "
"niezmienny, lecz jednocześnie ustawia minimalny rozmiar na %d x %d, a "
"maksymalny rozmiar na %d x %d. To nie ma żadnego sensu.\n"
-#: src/xprops.c:1
+#: src/xprops.c:153
#, c-format
msgid ""
"Window 0x%lx has property %s\n"
@@ -2920,13 +3030,13 @@ msgstr ""
"Prawdopodobnie jest to błąd aplikacji, a nie menedżera okien.\n"
"Własności okna: tytuł=\"%s\" klasa=\"%s\" nazwa=\"%s\"\n"
-#: src/xprops.c:1
+#: src/xprops.c:399
#, c-format
msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8\n"
msgstr ""
"Własność %s odnosząca się do okna 0x%lx zawiera niepoprawną sekwencję UTF-8\n"
-#: src/xprops.c:1
+#: src/xprops.c:479
#, c-format
msgid ""
"Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"