summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/nn.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/nn.po')
-rw-r--r--po/nn.po1052
1 files changed, 530 insertions, 522 deletions
diff --git a/po/nn.po b/po/nn.po
index 4c06b6d..6f3c6e1 100644
--- a/po/nn.po
+++ b/po/nn.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nn\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-06-27 17:21-0600\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-09-19 12:30+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-01-21 13:41+0100\n"
"Last-Translator: Åsmund Skjæveland <aasmunds@fys.uio.no>\n"
"Language-Team: Norwegian Nynorsk <i18n-nn@lister.ping.uio.no>\n"
@@ -19,39 +19,39 @@ msgstr ""
"X-Generator: KBabel 1.3.1\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-#: src/tools/metacity-message.c:150
+#: ../src/tools/metacity-message.c:150
#, c-format
msgid "Usage: %s\n"
msgstr "Bruk: %s\n"
-#: src/tools/metacity-message.c:176 src/util.c:128
+#: ../src/tools/metacity-message.c:176 ../src/util.c:128
msgid "Metacity was compiled without support for verbose mode\n"
msgstr "Metacity vart kompilert utan støtte for ordrik modus\n"
-#: src/delete.c:63 src/delete.c:90 src/metacity-dialog.c:70
-#: src/theme-parser.c:467
+#: ../src/delete.c:63 ../src/delete.c:90 ../src/metacity-dialog.c:70
+#: ../src/theme-parser.c:467
#, c-format
msgid "Could not parse \"%s\" as an integer"
msgstr "Kunne ikkje lesa «%s» som eit heiltal"
# TRN: "trailing"?
-#: src/delete.c:70 src/delete.c:97 src/metacity-dialog.c:77
-#: src/theme-parser.c:476 src/theme-parser.c:530
+#: ../src/delete.c:70 ../src/delete.c:97 ../src/metacity-dialog.c:77
+#: ../src/theme-parser.c:476 ../src/theme-parser.c:530
#, c-format
msgid "Did not understand trailing characters \"%s\" in string \"%s\""
msgstr "Forstod ikkje dei avsluttande teikna «%s» i strengen «%s»"
-#: src/delete.c:128
+#: ../src/delete.c:128
#, c-format
msgid "Failed to parse message \"%s\" from dialog process\n"
msgstr "Kunne ikkje tolka meldinga «%s» frå dialogprosessen\n"
-#: src/delete.c:263
+#: ../src/delete.c:263
#, c-format
msgid "Error reading from dialog display process: %s\n"
msgstr "Feil under lesing frå dialogvisingsprosess: %s\n"
-#: src/delete.c:344
+#: ../src/delete.c:344
#, c-format
msgid ""
"Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
@@ -59,18 +59,18 @@ msgstr ""
"Kunne ikkje starta metacity-dialogen som spør om å drepa ein applikasjon: %"
"s\n"
-#: src/delete.c:452
+#: ../src/delete.c:452
#, c-format
msgid "Failed to get hostname: %s\n"
msgstr "Klarte ikkje å finna vertsnamn: %s\n"
# TRN: "X Window System"?
-#: src/display.c:316
+#: ../src/display.c:319
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
msgstr "Kunne ikkje opna X Window System-display «%s»\n"
-#: src/errors.c:231
+#: ../src/errors.c:231
#, c-format
msgid ""
"Lost connection to the display '%s';\n"
@@ -80,32 +80,32 @@ msgstr ""
"Mista tilkoplinga til display «%s».\n"
"Truleg vart X-tenaren stengt ned, eller vindaugehandsamaren avslutta.\n"
-#: src/errors.c:238
+#: ../src/errors.c:238
#, c-format
msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
msgstr "Fatal IU-feil %d (%s) på display «%s».\n"
-#: src/frames.c:1125
+#: ../src/frames.c:1125
msgid "Close Window"
msgstr "Steng vindauge"
-#: src/frames.c:1128
+#: ../src/frames.c:1128
msgid "Window Menu"
msgstr "Vindaugemeny"
-#: src/frames.c:1131
+#: ../src/frames.c:1131
msgid "Minimize Window"
msgstr "Minimer vindauge"
-#: src/frames.c:1134
+#: ../src/frames.c:1134
msgid "Maximize Window"
msgstr "Maksimer vindauge"
-#: src/frames.c:1137
+#: ../src/frames.c:1137
msgid "Unmaximize Window"
msgstr "Av-maksimer vindauge"
-#: src/keybindings.c:994
+#: ../src/keybindings.c:994
#, c-format
msgid ""
"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
@@ -114,31 +114,23 @@ msgstr ""
"Eit anna program brukar allereie tasten %s med modifikator %x som ein "
"snøggtast\n"
-#: src/keybindings.c:2535
+#: ../src/keybindings.c:2620
#, c-format
msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
msgstr ""
"Kunne ikkje opna metacity-dialog for å visa ein feil ved ein kommando: %s\n"
-#: src/keybindings.c:2640
+#: ../src/keybindings.c:2725
#, c-format
msgid "No command %d has been defined.\n"
msgstr "Kommandoen %d er ikkje definert.\n"
-#: src/keybindings.c:3485
+#: ../src/keybindings.c:3570
msgid "No terminal command has been defined.\n"
msgstr "Ingen terminalkommando er definert.\n"
-#: src/main.c:69
-msgid ""
-"metacity [--sm-disable] [--sm-client-id=ID] [--sm-save-file=FILENAME] [--"
-"display=DISPLAY] [--replace] [--version]\n"
-msgstr ""
-"metacity [--sm-disable] [--sm-client-id=ID] [--sm-save-file=FILENAMN] [--"
-"display=SKJERM] [--replace] [--version]\n"
-
# TRN: Skal dette omsetjast i det heile?
-#: src/main.c:76
+#: ../src/main.c:69
#, c-format
msgid ""
"metacity %s\n"
@@ -153,12 +145,36 @@ msgstr ""
"Det er INGEN garanti, ikkje ein gong for SALSVERDI eller BRUKSVERDI FOR EIT "
"GITT FORMÅL.\n"
-#: src/main.c:443
+#: ../src/main.c:257
+msgid "Disable connection to session manager"
+msgstr ""
+
+#: ../src/main.c:263
+msgid "Replace the running window manager with Metacity"
+msgstr ""
+
+#: ../src/main.c:269
+msgid "Specify session management ID"
+msgstr ""
+
+#: ../src/main.c:274
+msgid "X Display to use"
+msgstr ""
+
+#: ../src/main.c:280
+msgid "Initialize session from savefile"
+msgstr ""
+
+#: ../src/main.c:286
+msgid "Print version"
+msgstr ""
+
+#: ../src/main.c:440
#, c-format
msgid "Failed to scan themes directory: %s\n"
msgstr "Klarte ikkje å søka gjennom draktmappa: %s\n"
-#: src/main.c:459
+#: ../src/main.c:456
#, c-format
msgid ""
"Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes."
@@ -166,90 +182,90 @@ msgstr ""
"Kunne ikkje finna ei drakt! Kontroller at %s finst og inneheld dei vanlege "
"draktene."
-#: src/main.c:521
+#: ../src/main.c:518
#, c-format
msgid "Failed to restart: %s\n"
msgstr "Kunne ikkje starta på nytt: %s\n"
-#: src/menu.c:54
+#: ../src/menu.c:54
msgid "Mi_nimize"
msgstr "Min_imer"
-#: src/menu.c:55
+#: ../src/menu.c:55
msgid "Ma_ximize"
msgstr "Ma_ksimer"
-#: src/menu.c:56
+#: ../src/menu.c:56
msgid "Unma_ximize"
msgstr "G_jenopprett"
-#: src/menu.c:57
+#: ../src/menu.c:57
msgid "Roll _Up"
msgstr "Rull _opp"
-#: src/menu.c:58
+#: ../src/menu.c:58
msgid "_Unroll"
msgstr "Rull _ut"
-#: src/menu.c:59 src/menu.c:60
+#: ../src/menu.c:59 ../src/menu.c:60
msgid "On _Top"
msgstr "_Øvst"
-#: src/menu.c:61
+#: ../src/menu.c:61
msgid "_Move"
msgstr "_Flytt"
-#: src/menu.c:62
+#: ../src/menu.c:62
msgid "_Resize"
msgstr "End_ra storleik"
#. separator
-#: src/menu.c:64
+#: ../src/menu.c:64
msgid "_Close"
msgstr "_Lukk"
#. separator
-#: src/menu.c:66
+#: ../src/menu.c:66
#, fuzzy
msgid "_Always on Visible Workspace"
msgstr "Berre på de_tte arbeidsområdet"
-#: src/menu.c:67
+#: ../src/menu.c:67
#, fuzzy
msgid "_Only on This Workspace"
msgstr "Berre på de_tte arbeidsområdet"
-#: src/menu.c:68
+#: ../src/menu.c:68
msgid "Move to Workspace _Left"
msgstr "F_lytt eitt arbeidsområde til venstre"
-#: src/menu.c:69
+#: ../src/menu.c:69
msgid "Move to Workspace R_ight"
msgstr "Flytt eitt arbeidsområde til høg_re"
-#: src/menu.c:70
+#: ../src/menu.c:70
msgid "Move to Workspace _Up"
msgstr "Flytt eitt arbeidsområde _opp"
-#: src/menu.c:71
+#: ../src/menu.c:71
msgid "Move to Workspace _Down"
msgstr "Flytt eitt arbeidsområde ne_d"
-#: src/menu.c:162 src/prefs.c:1996
+#: ../src/menu.c:162 ../src/prefs.c:2106
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Arbeidsområde %d"
-#: src/menu.c:171
+#: ../src/menu.c:171
msgid "Workspace 1_0"
msgstr "Arbeidsområde 1_0"
-#: src/menu.c:173
+#: ../src/menu.c:173
#, c-format
msgid "Workspace %s%d"
msgstr "Arbeidsområde %s%d"
-#: src/menu.c:368
+#: ../src/menu.c:368
msgid "Move to Another _Workspace"
msgstr "Flytt til eit anna _arbeidsområde"
@@ -258,7 +274,7 @@ msgstr "Flytt til eit anna _arbeidsområde"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: src/metaaccellabel.c:105
+#: ../src/metaaccellabel.c:105
msgid "Shift"
msgstr "Shift"
@@ -267,7 +283,7 @@ msgstr "Shift"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: src/metaaccellabel.c:111
+#: ../src/metaaccellabel.c:111
msgid "Ctrl"
msgstr "Ctrl"
@@ -276,7 +292,7 @@ msgstr "Ctrl"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: src/metaaccellabel.c:117
+#: ../src/metaaccellabel.c:117
msgid "Alt"
msgstr "Alt"
@@ -285,7 +301,7 @@ msgstr "Alt"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: src/metaaccellabel.c:123
+#: ../src/metaaccellabel.c:123
msgid "Meta"
msgstr "Meta"
@@ -294,7 +310,7 @@ msgstr "Meta"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: src/metaaccellabel.c:129
+#: ../src/metaaccellabel.c:129
msgid "Super"
msgstr "Super"
@@ -303,7 +319,7 @@ msgstr "Super"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: src/metaaccellabel.c:135
+#: ../src/metaaccellabel.c:135
msgid "Hyper"
msgstr "Hyper"
@@ -312,7 +328,7 @@ msgstr "Hyper"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: src/metaaccellabel.c:141
+#: ../src/metaaccellabel.c:141
msgid "Mod2"
msgstr "Mod2"
@@ -321,7 +337,7 @@ msgstr "Mod2"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: src/metaaccellabel.c:147
+#: ../src/metaaccellabel.c:147
msgid "Mod3"
msgstr "Mod3"
@@ -330,7 +346,7 @@ msgstr "Mod3"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: src/metaaccellabel.c:153
+#: ../src/metaaccellabel.c:153
msgid "Mod4"
msgstr "Mod4"
@@ -339,35 +355,35 @@ msgstr "Mod4"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: src/metaaccellabel.c:159
+#: ../src/metaaccellabel.c:159
msgid "Mod5"
msgstr "Mod5"
-#: src/metacity-dialog.c:110
+#: ../src/metacity-dialog.c:110
#, c-format
msgid "The window \"%s\" is not responding."
msgstr "Vindauget «%s» svarar ikkje."
-#: src/metacity-dialog.c:118
+#: ../src/metacity-dialog.c:118
msgid ""
"Forcing this application to quit will cause you to lose any unsaved changes."
msgstr ""
"Dersom du tvingar denne applikasjonen til å avslutta, vil alle ulagra "
"endringar gå tapt."
-#: src/metacity-dialog.c:128
+#: ../src/metacity-dialog.c:129
msgid "_Force Quit"
msgstr "_Tvungen avslutting"
-#: src/metacity-dialog.c:225
+#: ../src/metacity-dialog.c:226
msgid "Title"
msgstr "Tittel"
-#: src/metacity-dialog.c:237
+#: ../src/metacity-dialog.c:238
msgid "Class"
msgstr "Klasse"
-#: src/metacity-dialog.c:263
+#: ../src/metacity-dialog.c:264
msgid ""
"These windows do not support \"save current setup\" and will have to be "
"restarted manually next time you log in."
@@ -375,7 +391,7 @@ msgstr ""
"Desse vindauga støttar ikkje lagring av gjeldande oppsett, og må startast "
"manuelt neste gong du loggar inn."
-#: src/metacity-dialog.c:328
+#: ../src/metacity-dialog.c:330
#, c-format
msgid ""
"There was an error running \"%s\":\n"
@@ -384,18 +400,18 @@ msgstr ""
"Ein fei oppstod under køyring av «%s»:\n"
"%s."
-#: src/metacity.desktop.in.h:1
+#: ../src/metacity.desktop.in.h:1
msgid "Metacity"
msgstr "Metacity"
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:1
msgid "(Not implemented) Navigation works in terms of applications not windows"
msgstr ""
"(Ikkje implementert) Navigering virkar med omsyn på applikasjonar, ikkje "
"vindauge"
# TRN: Noko betre for "font description".
-#: src/metacity.schemas.in.h:2
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:2
msgid ""
"A font description string describing a font for window titlebars. The size "
"from the description will only be used if the titlebar_font_size option is "
@@ -412,19 +428,19 @@ msgstr ""
"skrivebordsskrifttype sjølv om «titlebar_uses_desktop_font» er satt til "
"«false»."
-#: src/metacity.schemas.in.h:3
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:3
msgid "Action on title bar double-click"
msgstr "Handling ved dobbeltklikk på tittellinja"
-#: src/metacity.schemas.in.h:4
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:4
msgid "Activate window menu"
msgstr "Aktiver vindaugemenyen"
-#: src/metacity.schemas.in.h:5
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:5
msgid "Arrangement of buttons on the titlebar"
msgstr "Plassering av knappane på tittellinja"
-#: src/metacity.schemas.in.h:6
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:6
msgid ""
"Arrangement of buttons on the titlebar. The value should be a string, such "
"as \"menu:minimize,maximize,close\"; the colon separates the left corner of "
@@ -440,11 +456,11 @@ msgstr ""
"feilmelding, slik at knappar kan leggjast til i framtidige versjonar av "
"metacity utan at det øydelegg for gamle versjonar."
-#: src/metacity.schemas.in.h:7
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:7
msgid "Automatically raises the focused window"
msgstr "Løftar opp det fokuserte vindauget automatisk"
-#: src/metacity.schemas.in.h:8
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:8
msgid ""
"Clicking a window while holding down this modifier key will move the window "
"(left click), resize the window (middle click), or show the window menu "
@@ -456,23 +472,23 @@ msgstr ""
"visa vindaugemenyen (høgreklikk). Modifikatoren er til dømes «&lt;Alt&gt;» "
"eller «&lt;Super&gt;»."
-#: src/metacity.schemas.in.h:9
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:9
msgid "Close window"
msgstr "Lukk vindauget"
-#: src/metacity.schemas.in.h:10
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:10
msgid "Commands to run in response to keybindings"
msgstr "Kommandoar som skal køyrast som svar på tastarurbindingar"
-#: src/metacity.schemas.in.h:11
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:11
msgid "Current theme"
msgstr "Noverande drakt"
-#: src/metacity.schemas.in.h:12
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:12
msgid "Delay in milliseconds for the auto raise option"
msgstr "Pause i millisekund ved automatisk heving"
-#: src/metacity.schemas.in.h:13
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:13
msgid ""
"Determines whether applications or the system can generate audible 'beeps'; "
"may be used in conjunction with 'visual bell' to allow silent 'beeps'."
@@ -480,20 +496,20 @@ msgstr ""
"Avgjer om applikasjonar eller systemet kan laga høyrlege «pip». Kan brukast "
"i samband med «visuell bjelle» til å tillate stille «pip»."
-#: src/metacity.schemas.in.h:14
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:14
msgid "Disable misfeatures that are required by old or broken applications"
msgstr ""
"Slå av uønskte funksjonar som krevst av gamle eller øydelagte applikasjonar"
-#: src/metacity.schemas.in.h:15
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:15
msgid "Enable Visual Bell"
msgstr "Slå på visuell bjelle"
-#: src/metacity.schemas.in.h:16
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:16
msgid "Hide all windows and focus desktop"
msgstr "Gøym alle vindauga og fokuser på skrivebordet"
-#: src/metacity.schemas.in.h:17
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:17
msgid ""
"If true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then the "
"focused window will be automatically raised after a delay (the delay is "
@@ -503,7 +519,7 @@ msgstr ""
"vil det fokuserte vindauget verta heva etter ei kort tid (tida vert bestemt "
"av auto_raise_delay-nøkkelen)."
-#: src/metacity.schemas.in.h:18
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:18
msgid ""
"If true, ignore the titlebar_font option, and use the standard application "
"font for window titles."
@@ -511,7 +527,7 @@ msgstr ""
"Dersom sann, sjå vekk ifrå «titlebar_font»-valet, og bruk standard-"
"applikasjonsfonten for vindaugetitlane."
-#: src/metacity.schemas.in.h:19
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:19
#, fuzzy
msgid ""
"If true, metacity will give the user less feedback and less sense of "
@@ -527,7 +543,7 @@ msgstr ""
"vil også la gamle program og terminaltenarar fungera når dei elles ville "
"vore for upraktiske."
-#: src/metacity.schemas.in.h:20
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:20
msgid ""
"If true, then Metacity works in terms of applications rather than windows. "
"The concept is a bit abstract, but in general an application-based setup is "
@@ -551,144 +567,144 @@ msgstr ""
"vindauget. Applikasjonsbaset modus er dessutan stort sett ikkje implementert "
"nett no."
-#: src/metacity.schemas.in.h:21
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:21
msgid "If true, trade off usability for less resource usage"
msgstr "Dersom sann, bruk mindre ressursar mot mindre brukarvennleg åtferd"
-#: src/metacity.schemas.in.h:22
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:22
msgid "Lower window below other windows"
msgstr "Senk vindauget under andre vindauge"
-#: src/metacity.schemas.in.h:23
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:23
msgid "Maximize window"
msgstr "Maksimer vindauget"
-#: src/metacity.schemas.in.h:24
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:24
msgid "Maximize window horizontally"
msgstr "Maksimer vindauget vassrett"
-#: src/metacity.schemas.in.h:25
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:25
msgid "Maximize window vertically"
msgstr "Maksimer vindauget loddrett"
-#: src/metacity.schemas.in.h:26
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:26
msgid "Minimize window"
msgstr "Minimer vindauget"
# TRN: Kva går den andre "modified" på her? Klikket eller handlinga det fører til?
-#: src/metacity.schemas.in.h:27
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:27
msgid "Modifier to use for modified window click actions"
msgstr "Modifikatortast som skal brukast ved modifiserte klikk i vindauget"
-#: src/metacity.schemas.in.h:28
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:28
msgid "Move backward between panels and the desktop immediately"
msgstr "Flytt bakover mellom panela og skrivebordet med ein gong"
-#: src/metacity.schemas.in.h:29
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:29
msgid "Move backwards between panels and the desktop with popup"
msgstr "Flytt bakover mellom panela og skrivebordet med dialog på skjermen"
-#: src/metacity.schemas.in.h:30
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:30
msgid "Move backwards between windows immediately"
msgstr "Flytt bakover mellom vindauge med ein gong"
-#: src/metacity.schemas.in.h:31
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:31
msgid "Move between panels and the desktop immediately"
msgstr "Flytt mellom panela og skrivebordet med ein gong"
-#: src/metacity.schemas.in.h:32
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:32
msgid "Move between panels and the desktop with popup"
msgstr "Flytt mellom panela og skrivebordet med dialog på skjermen"
-#: src/metacity.schemas.in.h:33
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:33
msgid "Move between windows immediately"
msgstr "Flytt mellom vindauge med ein gong"
-#: src/metacity.schemas.in.h:34
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:34
msgid "Move between windows with popup"
msgstr "Flytt mellom vindauge med dialog på skjermen"
-#: src/metacity.schemas.in.h:35
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:35
msgid "Move focus backwards between windows using popup display"
msgstr "Flytt fokus baklengs mellom vindauge med dialog på skjermen"
-#: src/metacity.schemas.in.h:36
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:36
msgid "Move window"
msgstr "Flytt vindauget"
-#: src/metacity.schemas.in.h:37
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:37
msgid "Move window one workspace down"
msgstr "Flytt vindauget eitt arbeidsområde ned"
-#: src/metacity.schemas.in.h:38
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:38
msgid "Move window one workspace to the left"
msgstr "Flytt vindauget eitt arbeidsområde til venstre"
-#: src/metacity.schemas.in.h:39
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:39
msgid "Move window one workspace to the right"
msgstr "Flytt vindauget eitt arbeidsområde til høgre"
-#: src/metacity.schemas.in.h:40
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:40
msgid "Move window one workspace up"
msgstr "Flytt vindauget eitt arbeidsområde opp"
-#: src/metacity.schemas.in.h:41
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:41
msgid "Move window to workspace 1"
msgstr "Flytt vindauget til arbeidsområde 1"
-#: src/metacity.schemas.in.h:42
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:42
msgid "Move window to workspace 10"
msgstr "Flytt vindauget til arbeidsområde 10"
-#: src/metacity.schemas.in.h:43
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:43
msgid "Move window to workspace 11"
msgstr "Flytt vindauget til arbeidsområde 11"
-#: src/metacity.schemas.in.h:44
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:44
msgid "Move window to workspace 12"
msgstr "Flytt vindauget til arbeidsområde 12"
-#: src/metacity.schemas.in.h:45
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:45
msgid "Move window to workspace 2"
msgstr "Flytt vindauget til arbeidsområde 2"
-#: src/metacity.schemas.in.h:46
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:46
msgid "Move window to workspace 3"
msgstr "Flytt vindauget til arbeidsområde 3"
-#: src/metacity.schemas.in.h:47
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:47
msgid "Move window to workspace 4"
msgstr "Flytt vindauget til arbeidsområde 4"
-#: src/metacity.schemas.in.h:48
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:48
msgid "Move window to workspace 5"
msgstr "Flytt vindauget til arbeidsområde 5"
-#: src/metacity.schemas.in.h:49
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:49
msgid "Move window to workspace 6"
msgstr "Flytt vindauget til arbeidsområde 6"
-#: src/metacity.schemas.in.h:50
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:50
msgid "Move window to workspace 7"
msgstr "Flytt vindauget til arbeidsområde 7"
-#: src/metacity.schemas.in.h:51
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:51
msgid "Move window to workspace 8"
msgstr "Flytt vindauget til arbeidsområde 8"
-#: src/metacity.schemas.in.h:52
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:52
msgid "Move window to workspace 9"
msgstr "Flytt vindauget til arbeidsområde 9"
-#: src/metacity.schemas.in.h:53
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:53
msgid "Name of workspace"
msgstr "Namn på arbeidsområde"
-#: src/metacity.schemas.in.h:54
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:54
msgid "Number of workspaces"
msgstr "Tal på arbeidsområder"
-#: src/metacity.schemas.in.h:55
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:55
msgid ""
"Number of workspaces. Must be more than zero, and has a fixed maximum (to "
"prevent accidentally destroying your desktop by asking for 34 million "
@@ -698,36 +714,36 @@ msgstr ""
"(for å hindra at du ved eit uhell øydelegg skrivebordet ditt ved å spørja "
"etter 34 millionar arbeidsområder)."
-#: src/metacity.schemas.in.h:56
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:56
msgid "Raise obscured window, otherwise lower"
msgstr "Hev vindauget dersom skjult, ellers senk det"
-#: src/metacity.schemas.in.h:57
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:57
msgid "Raise window above other windows"
msgstr "Hev vindauge over andre vindauge"
-#: src/metacity.schemas.in.h:58
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:58
msgid "Resize window"
msgstr "Endra storleik på vindauget"
-#: src/metacity.schemas.in.h:59
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:59
msgid "Run a defined command"
msgstr "Køyr ein definert kommando"
-#: src/metacity.schemas.in.h:60
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:60
msgid "Run a terminal"
msgstr "Køyr ein terminal"
-#: src/metacity.schemas.in.h:61
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:61
msgid "Show the panel menu"
msgstr "Vis panelmenyen"
-#: src/metacity.schemas.in.h:62
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:62
msgid "Show the panel run application dialog"
msgstr "Vis «køyr»-dialogen til panelet"
# TRN: Workaround?
-#: src/metacity.schemas.in.h:63
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:63
msgid ""
"Some applications break specifications in ways that result in window manager "
"misfeatures. For example, ideally Metacity would place all dialogs in a "
@@ -757,84 +773,84 @@ msgstr ""
"å retta utan å fyrst retta spesifikasjonen."
# TRN: «Gå til» betre enn «byt til»?
-#: src/metacity.schemas.in.h:64
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:64
msgid "Switch to workspace 1"
msgstr "Byt til arbeidsområde 1"
-#: src/metacity.schemas.in.h:65
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:65
msgid "Switch to workspace 10"
msgstr "Byt til arbeidsområde 10"
-#: src/metacity.schemas.in.h:66
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:66
msgid "Switch to workspace 11"
msgstr "Byt til arbeidsområde 11"
-#: src/metacity.schemas.in.h:67
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:67
msgid "Switch to workspace 12"
msgstr "Byt til arbeidsområde 12"
-#: src/metacity.schemas.in.h:68
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:68
msgid "Switch to workspace 2"
msgstr "Byt til arbeidsområde 2"
-#: src/metacity.schemas.in.h:69
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:69
msgid "Switch to workspace 3"
msgstr "Byt til arbeidsområde 3"
-#: src/metacity.schemas.in.h:70
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:70
msgid "Switch to workspace 4"
msgstr "Byt til arbeidsområde 4"
-#: src/metacity.schemas.in.h:71
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:71
msgid "Switch to workspace 5"
msgstr "Byt til arbeidsområde 5"
-#: src/metacity.schemas.in.h:72
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:72
msgid "Switch to workspace 6"
msgstr "Byt til arbeidsområde 6"
-#: src/metacity.schemas.in.h:73
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:73
msgid "Switch to workspace 7"
msgstr "Byt til arbeidsområde 7"
-#: src/metacity.schemas.in.h:74
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:74
msgid "Switch to workspace 8"
msgstr "Byt til arbeidsområde 8"
-#: src/metacity.schemas.in.h:75
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:75
msgid "Switch to workspace 9"
msgstr "Byt til arbeidsområde 9"
-#: src/metacity.schemas.in.h:76
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:76
msgid "Switch to workspace above this one"
msgstr "Byt til arbeidsområdet over dette"
-#: src/metacity.schemas.in.h:77
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:77
msgid "Switch to workspace below this one"
msgstr "Byt til arbeidsområdet under dette"
-#: src/metacity.schemas.in.h:78
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:78
msgid "Switch to workspace on the left"
msgstr "Byt til arbeidsområdet til venstre"
-#: src/metacity.schemas.in.h:79
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:79
msgid "Switch to workspace on the right"
msgstr "Byt til arbeidsområdet til høgre"
-#: src/metacity.schemas.in.h:80
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:80
msgid "System Bell is Audible"
msgstr "Systembjølla lagar lyd"
-#: src/metacity.schemas.in.h:81
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:81
msgid "Take a screenshot"
msgstr "Ta eit skjermbilete"
-#: src/metacity.schemas.in.h:82
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:82
msgid "Take a screenshot of a window"
msgstr "Ta eit bilete av eit vindauge"
# TRN: Skal "fullscreen", "frame_flash" omsetjast?
-#: src/metacity.schemas.in.h:83
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:83
msgid ""
"Tells Metacity how to implement the visual indication that the system bell "
"or another application 'bell' indicator has been rung. Currently there are "
@@ -852,7 +868,7 @@ msgstr ""
"ringte med bjølla (som oftast tilfelle for systembjølla), så blinkar "
"tittellinja på det fokuserte vindauget."
-#: src/metacity.schemas.in.h:84
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:84
msgid ""
"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N keys define keybindings "
"that correspond to these commands. Pressing the keybinding for run_command_N "
@@ -862,7 +878,7 @@ msgstr ""
"snøggtastar som svarar til desse kommandoane. Dår du trykker snøggtasten for "
"command_N, vil command_N bli køyrt."
-#: src/metacity.schemas.in.h:85
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:85
msgid ""
"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot key defines a "
"keybinding which causes the command specified by this setting to be invoked."
@@ -870,7 +886,7 @@ msgstr ""
"Nøkkelen /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot definerer "
"ein snøggtast som køyrer kommandoen som svarer til denne innstillinga."
-#: src/metacity.schemas.in.h:86
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:86
msgid ""
"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot key "
"defines a keybinding which causes the command specified by this setting to "
@@ -879,7 +895,7 @@ msgstr ""
"Nøkkelen /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot "
"definerer ein snøggtast som køyrer kommandoen definert av denne innstillinga."
-#: src/metacity.schemas.in.h:87
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:87
msgid ""
"The keybinding that runs the correspondingly-numbered command in /apps/"
"metacity/keybinding_commands The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
@@ -895,7 +911,7 @@ msgstr ""
"Dersom du set dette valet til den spesielle verdien «disabled», vil ikkje "
"denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:88
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:88
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace above the current workspace. "
"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
@@ -910,7 +926,7 @@ msgstr ""
"slik som «&lt;Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den "
"spesielle verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:89
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:89
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace below the current workspace. "
"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
@@ -925,7 +941,7 @@ msgstr ""
"slik som «&lt;Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den "
"spesielle verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:90
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:90
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace on the left of the current "
"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
@@ -941,7 +957,7 @@ msgstr ""
"valet til den spesielle verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha "
"nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:91
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:91
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace on the right of the current "
"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
@@ -957,7 +973,7 @@ msgstr ""
"valet til den spesielle verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha "
"nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:92
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:92
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 1. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -971,7 +987,7 @@ msgstr ""
"«&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle verdien "
"«disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:93
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:93
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 10. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -985,7 +1001,7 @@ msgstr ""
"«&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle verdien "
"«disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:94
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:94
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 11. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -999,7 +1015,7 @@ msgstr ""
"«&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle verdien "
"«disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:95
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:95
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 12. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1013,7 +1029,7 @@ msgstr ""
"«&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle verdien "
"«disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:96
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:96
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 2. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1027,7 +1043,7 @@ msgstr ""
"«&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle verdien "
"«disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:97
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:97
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 3. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1041,7 +1057,7 @@ msgstr ""
"«&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle verdien "
"«disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:98
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:98
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 4. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1055,7 +1071,7 @@ msgstr ""
"«&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle verdien "
"«disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:99
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:99
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 5. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1069,7 +1085,7 @@ msgstr ""
"«&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle verdien "
"«disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:100
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:100
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 6. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1083,7 +1099,7 @@ msgstr ""
"«&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle verdien "
"«disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:101
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:101
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 7. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1097,7 +1113,7 @@ msgstr ""
"«&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle verdien "
"«disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:102
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:102
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 8. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1111,7 +1127,7 @@ msgstr ""
"«&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle verdien "
"«disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:103
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:103
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 9. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1125,7 +1141,7 @@ msgstr ""
"«&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle verdien "
"«disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:104
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:104
msgid ""
"The keybinding used to activate the window menu. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1139,7 +1155,7 @@ msgstr ""
"«&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle verdien "
"«disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:105
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:105
msgid ""
"The keybinding used to close a window. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1153,7 +1169,7 @@ msgstr ""
"Dersom du set dette valet til den spesielle verdien «disabled», vil ikkje "
"denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:106
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:106
msgid ""
"The keybinding used to enter \"move mode\" and begin moving a window using "
"the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
@@ -1169,7 +1185,7 @@ msgstr ""
"valet til den spesielle verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha "
"nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:107
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:107
msgid ""
"The keybinding used to enter \"resize mode\" and begin resizing a window "
"using the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
@@ -1185,7 +1201,7 @@ msgstr ""
"Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle verdien «disabled», "
"vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:108
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:108
msgid ""
"The keybinding used to hide all normal windows and set the focus to the "
"desktop background. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
@@ -1201,7 +1217,7 @@ msgstr ""
"valet til den spesielle verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha "
"nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:109
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:109
msgid ""
"The keybinding used to maximize a window. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1215,7 +1231,7 @@ msgstr ""
"«&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle verdien "
"«disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:110
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:110
msgid ""
"The keybinding used to minimize a window. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1229,7 +1245,7 @@ msgstr ""
"Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle verdien «disabled», "
"vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:111
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:111
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace down. The format looks "
"like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
@@ -1244,7 +1260,7 @@ msgstr ""
"Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle "
"verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:112
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:112
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace to the left. The format "
"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
@@ -1259,7 +1275,7 @@ msgstr ""
"slik som «&lt;Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den "
"spesielle verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:113
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:113
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace to the right. The format "
"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
@@ -1274,7 +1290,7 @@ msgstr ""
"«&lt;Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle "
"verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:114
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:114
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace up. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1288,7 +1304,7 @@ msgstr ""
"Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle "
"verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:115
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:115
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 1. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1302,7 +1318,7 @@ msgstr ""
"Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle "
"verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:116
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:116
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 10. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1316,7 +1332,7 @@ msgstr ""
"Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle "
"verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:117
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:117
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 11. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1330,7 +1346,7 @@ msgstr ""
"Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle "
"verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:118
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:118
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 12. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1344,7 +1360,7 @@ msgstr ""
"Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle "
"verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:119
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:119
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 2. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1358,7 +1374,7 @@ msgstr ""
"Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle "
"verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:120
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:120
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 3. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1372,7 +1388,7 @@ msgstr ""
"Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle "
"verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:121
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:121
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 4. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1386,7 +1402,7 @@ msgstr ""
"Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle "
"verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:122
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:122
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 5. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1400,7 +1416,7 @@ msgstr ""
"Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle "
"verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:123
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:123
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 6. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1414,7 +1430,7 @@ msgstr ""
"Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle "
"verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:124
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:124
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 7. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1428,7 +1444,7 @@ msgstr ""
"Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle "
"verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:125
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:125
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 8. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1442,7 +1458,7 @@ msgstr ""
"Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle "
"verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:126
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:126
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 9. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1456,7 +1472,7 @@ msgstr ""
"Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle "
"verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:127
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:127
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
"using a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
@@ -1472,7 +1488,7 @@ msgstr ""
"valet til den spesielle verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha "
"nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:128
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:128
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
"without a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
@@ -1488,7 +1504,7 @@ msgstr ""
"valet til den spesielle verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha "
"nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:129
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:129
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between windows without a popup "
"window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go "
@@ -1506,7 +1522,7 @@ msgstr ""
"valet til den spesielle verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha "
"nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:130
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:130
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between windows, using a popup "
"window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go "
@@ -1524,7 +1540,7 @@ msgstr ""
"valet til den spesielle verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha "
"nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:131
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:131
msgid ""
"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, using a "
"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
@@ -1540,7 +1556,7 @@ msgstr ""
"valet til den spesielle verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha "
"nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:132
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:132
msgid ""
"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, without a "
"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
@@ -1556,7 +1572,7 @@ msgstr ""
"valet til den spesielle verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha "
"nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:133
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:133
msgid ""
"The keybinding used to move focus between windows without a popup window. "
"(Traditionally &lt;Alt&gt;Escape) Holding the \"shift\" key while using this "
@@ -1574,7 +1590,7 @@ msgstr ""
"«&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle verdien "
"«disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:134
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:134
msgid ""
"The keybinding used to move focus between windows, using a popup window. "
"(Traditionally &lt;Alt&gt;Tab) Holding the \"shift\" key while using this "
@@ -1592,7 +1608,7 @@ msgstr ""
"«&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle verdien "
"«disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:135
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:135
msgid ""
"The keybinding used to toggle always on top. A window that is always on top "
"will always be visible over other overlapping windows. The format looks like "
@@ -1608,7 +1624,7 @@ msgstr ""
"«&lt;Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle "
"verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:136
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:136
msgid ""
"The keybinding used to toggle fullscreen mode. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1622,7 +1638,7 @@ msgstr ""
"«&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle verdien "
"«disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:137
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:137
msgid ""
"The keybinding used to toggle maximization. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1636,7 +1652,7 @@ msgstr ""
"Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle "
"verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:138
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:138
msgid ""
"The keybinding used to toggle shaded/unshaded state. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1650,7 +1666,7 @@ msgstr ""
"«&lt;Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle "
"verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:139
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:139
msgid ""
"The keybinding used to toggle whether the window is on all workspaces or "
"just one. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
@@ -1666,7 +1682,7 @@ msgstr ""
"valet til den spesielle verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha "
"nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:140
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:140
msgid ""
"The keybinding used to unmaximize a window. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1680,7 +1696,7 @@ msgstr ""
"«&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle verdien "
"«disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:141
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:141
msgid ""
"The keybinding which display's the panel's \"Run Application\" dialog box. "
"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
@@ -1695,7 +1711,7 @@ msgstr ""
"Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle "
"verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:142
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:142
msgid ""
"The keybinding which invokes a terminal. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1709,7 +1725,7 @@ msgstr ""
"Dersom du set dette valet til den spesielle verdien «disabled», vil ikkje "
"denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:143
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:143
msgid ""
"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility to take a "
"screenshot of a window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
@@ -1725,7 +1741,7 @@ msgstr ""
"dette valet til den spesielle verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga "
"ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:144
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:144
msgid ""
"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility. The format "
"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
@@ -1740,7 +1756,7 @@ msgstr ""
"Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle "
"verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:145
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:145
msgid ""
"The keybinding which shows the panel's main menu. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1755,22 +1771,22 @@ msgstr ""
"dette valet til den spesielle verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga "
"ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:146
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:146
msgid "The name of a workspace."
msgstr "Namnet på eit arbeidsområde."
-#: src/metacity.schemas.in.h:147
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:147
msgid "The screenshot command"
msgstr "Skjermbiletekommandoen"
-#: src/metacity.schemas.in.h:148
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:148
msgid ""
"The theme determines the appearance of window borders, titlebar, and so "
"forth."
msgstr ""
"Drakta avgjer korleis vindaugekantar, tittellinjer og så vidare ser ut."
-#: src/metacity.schemas.in.h:149
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:149
msgid ""
"The time delay before raising a window if auto_raise is set to true. The "
"delay is given in thousandths of a second."
@@ -1778,7 +1794,7 @@ msgstr ""
"Tidsforseinking før eit vindauge vert heva dersom «auto_raise» er satt. "
"Forseinkinga er gitt i millisekund."
-#: src/metacity.schemas.in.h:150
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:150
msgid ""
"The window focus mode indicates how windows are activated. It has three "
"possible values; \"click\" means windows must be clicked in order to focus "
@@ -1792,11 +1808,11 @@ msgstr ""
"i dei, og «mouse» tyder at vindauga får fokus når muspeikaren går inn i "
"vindauget, og mistar fokus når muspeikaren går ut av det."
-#: src/metacity.schemas.in.h:151
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:151
msgid "The window screenshot command"
msgstr "Kommandoen for å ta eit skjermbilete"
-#: src/metacity.schemas.in.h:152
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:152
msgid ""
"This keybinding changes whether a window is above or below other windows. If "
"the window is covered by another window, it raises the window above other "
@@ -1816,7 +1832,7 @@ msgstr ""
"Dersom du set dette valet til den spesielle verdien «disabled», vil ikkje "
"denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:153
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:153
msgid ""
"This keybinding lowers a window below other windows. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1830,7 +1846,7 @@ msgstr ""
"Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle "
"verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:154
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:154
msgid ""
"This keybinding raises the window above other windows. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1844,7 +1860,7 @@ msgstr ""
"slik som «&lt;Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den "
"spesielle verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:155
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:155
msgid ""
"This keybinding resizes a window to fill available horizontal space. The "
"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
@@ -1860,7 +1876,7 @@ msgstr ""
"Dersom du set dette valet til den spesielle verdien «disabled», vil ikkje "
"denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:156
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:156
msgid ""
"This keybinding resizes a window to fill available vertical space. The "
"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
@@ -1877,7 +1893,7 @@ msgstr ""
"denne handlinga ha nokon snøggtast."
# TRN: "toggle_shade", "toggle_maximize"
-#: src/metacity.schemas.in.h:157
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:157
msgid ""
"This option determines the effects of double-clicking on the title bar. "
"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
@@ -1887,28 +1903,28 @@ msgstr ""
"er «toggle_shade», som vil rulla opp og ned vindauget, og «toggle_maximize», "
"som vil maksimera og gjenoppretta vindauget."
-#: src/metacity.schemas.in.h:158
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:158
msgid "Toggle always on top state"
msgstr "Slå av/på at vindauget alltid ligg øvst"
-#: src/metacity.schemas.in.h:159
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:159
msgid "Toggle fullscreen mode"
msgstr "Slå av/på fullskjermmodus"
-#: src/metacity.schemas.in.h:160
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:160
msgid "Toggle maximization state"
msgstr "Endra tilstand for maksimering"
-#: src/metacity.schemas.in.h:161
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:161
msgid "Toggle shaded state"
msgstr "Endra tilstand for skuggeleggjing"
-#: src/metacity.schemas.in.h:162
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:162
msgid "Toggle window on all workspaces"
msgstr "Slå av/på at vindauget ligg på alle arbeidsområda samstundes"
# TRN: "bell", "beep"
-#: src/metacity.schemas.in.h:163
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:163
msgid ""
"Turns on a visual indication when an application or the system issues a "
"'bell' or 'beep'; useful for the hard-of-hearing and for use in noisy "
@@ -1918,37 +1934,37 @@ msgstr ""
"«bell» eller «beep». Dette er nyttig for tunghøyrte og i støyande "
"omgjevnader, eller når den høyrlege bjølla er slått av."
-#: src/metacity.schemas.in.h:164
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:164
msgid "Unmaximize window"
msgstr "De-maksimer vindauget"
-#: src/metacity.schemas.in.h:165
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:165
msgid "Use standard system font in window titles"
msgstr "Bruk standard systemskrifttype i vindaugetitlar"
-#: src/metacity.schemas.in.h:166
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:166
msgid "Visual Bell Type"
msgstr "Type synleg bjølle"
-#: src/metacity.schemas.in.h:167
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:167
msgid "Window focus mode"
msgstr "Fokuseringsmodus for vindauge"
-#: src/metacity.schemas.in.h:168
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:168
msgid "Window title font"
msgstr "Skrifttype for vindaugetitlar"
-#: src/prefs.c:501 src/prefs.c:517 src/prefs.c:533 src/prefs.c:549
-#: src/prefs.c:565 src/prefs.c:585 src/prefs.c:601 src/prefs.c:617
-#: src/prefs.c:633 src/prefs.c:649 src/prefs.c:665 src/prefs.c:681
-#: src/prefs.c:697 src/prefs.c:714 src/prefs.c:730 src/prefs.c:746
-#: src/prefs.c:762 src/prefs.c:778 src/prefs.c:793 src/prefs.c:808
-#: src/prefs.c:823 src/prefs.c:839
+#: ../src/prefs.c:528 ../src/prefs.c:544 ../src/prefs.c:560 ../src/prefs.c:576
+#: ../src/prefs.c:592 ../src/prefs.c:612 ../src/prefs.c:628 ../src/prefs.c:644
+#: ../src/prefs.c:660 ../src/prefs.c:676 ../src/prefs.c:692 ../src/prefs.c:708
+#: ../src/prefs.c:724 ../src/prefs.c:741 ../src/prefs.c:757 ../src/prefs.c:773
+#: ../src/prefs.c:789 ../src/prefs.c:805 ../src/prefs.c:820 ../src/prefs.c:835
+#: ../src/prefs.c:850 ../src/prefs.c:866 ../src/prefs.c:882 ../src/prefs.c:898
#, c-format
msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
msgstr "GConf-nøkkel «%s» er satt til ein ugyldig type\n"
-#: src/prefs.c:884
+#: ../src/prefs.c:943
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button "
@@ -1957,17 +1973,17 @@ msgstr ""
"«%s» funne i oppsettdatabasen er ikkje ein gyldig verdi for modifikator for "
"musknapp\n"
-#: src/prefs.c:908 src/prefs.c:1318
+#: ../src/prefs.c:967 ../src/prefs.c:1428
#, c-format
msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
msgstr "GConf-nøkkel «%s» er satt til ein ugyldig verdi\n"
-#: src/prefs.c:1035
+#: ../src/prefs.c:1145
#, c-format
msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
msgstr "Kunne ikkje tolka fontskildringa «%s» frå GConf-nøkkelen %s\n"
-#: src/prefs.c:1220
+#: ../src/prefs.c:1330
#, c-format
msgid ""
"%d stored in GConf key %s is not a reasonable number of workspaces, current "
@@ -1976,7 +1992,7 @@ msgstr ""
"%d lagra i GConf-nøkkelen %s er ikkje eit rimeleg tal på arbeidsområder, "
"noverande maksimum er %d\n"
-#: src/prefs.c:1280
+#: ../src/prefs.c:1390
msgid ""
"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
"behave properly.\n"
@@ -1984,17 +2000,17 @@ msgstr ""
"Triks for å unngå problem med defekte applikasjonar er slått av. Somme "
"applikasjonar vil kanskje ikkje oppføra seg som venta.\n"
-#: src/prefs.c:1345
+#: ../src/prefs.c:1455
#, c-format
msgid "%d stored in GConf key %s is out of range 0 to %d\n"
msgstr "%d lagra i GConf-nøkkel %s er utanfor området 0 til %d\n"
-#: src/prefs.c:1479
+#: ../src/prefs.c:1589
#, c-format
msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
msgstr "Ein feil oppstod: Kan ikkje setja talet på arbeidsområder til %d: %s\n"
-#: src/prefs.c:1723
+#: ../src/prefs.c:1833
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
@@ -2003,23 +2019,23 @@ msgstr ""
"«%s» funnen i oppsettdatabasen er ikkje ein gyldig verdi for snøggtasten «%"
"s»\n"
-#: src/prefs.c:2077
+#: ../src/prefs.c:2187
#, c-format
msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
msgstr "Ein feil oppstod: Kunne ikkje gje arbeidsområde %d namnet «%s»: %s\n"
-#: src/resizepopup.c:126
+#: ../src/resizepopup.c:126
#, c-format
msgid "%d x %d"
msgstr "%d x %d"
# TRN: "skjerm", "display"?
-#: src/screen.c:408
+#: ../src/screen.c:408
#, c-format
msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
msgstr "Skjerm %d på display «%s» er ugyldig\n"
-#: src/screen.c:424
+#: ../src/screen.c:424
#, c-format
msgid ""
"Screen %d on display \"%s\" already has a window manager; try using the --"
@@ -2028,88 +2044,88 @@ msgstr ""
"Skjerm %d på display «%s» har allereie ein vindaugehandsamar. Prøv å bruka "
"flagget --replace for å erstatta den aktive vindaugehandsamaren.\n"
-#: src/screen.c:448
+#: ../src/screen.c:448
#, c-format
msgid ""
"Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
msgstr ""
"Kunne ikkje henta utvalet frå vindaugehandsamaren på skjerm %d display «%s»\n"
-#: src/screen.c:506
+#: ../src/screen.c:506
#, c-format
msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
msgstr "Skjerm %d på display «%s» har allereie ein vindaugehandsamar\n"
-#: src/screen.c:716
+#: ../src/screen.c:716
#, c-format
msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
msgstr "Kunne ikkje frigjera skjerm %d på display «%s»\n"
-#: src/session.c:884 src/session.c:891
+#: ../src/session.c:884 ../src/session.c:891
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
msgstr "Kunne ikkje laga katalogen «%s»: %s\n"
# TRN: Ikkje bra, men det får vel duga.
-#: src/session.c:901
+#: ../src/session.c:901
#, c-format
msgid "Could not open session file '%s' for writing: %s\n"
msgstr "Kunne ikkje opna øktfila «%s» for skriving: %s\n"
-#: src/session.c:1053
+#: ../src/session.c:1053
#, c-format
msgid "Error writing session file '%s': %s\n"
msgstr "Kunne ikkje skriva til øktfila «%s»: %s\n"
-#: src/session.c:1058
+#: ../src/session.c:1058
#, c-format
msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
msgstr "Feil under lukking av øktfil «%s»: %s\n"
-#: src/session.c:1133
+#: ../src/session.c:1133
#, c-format
msgid "Failed to read saved session file %s: %s\n"
msgstr "Feil under lesing av lagra øktfil %s: %s\n"
-#: src/session.c:1168
+#: ../src/session.c:1168
#, c-format
msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
msgstr "Kunne ikkje tolka lagra øktfil: %s\n"
-#: src/session.c:1217
+#: ../src/session.c:1217
msgid "<metacity_session> attribute seen but we already have the session ID"
msgstr "<metacity_session> attributt sett, men me har allereie funne økt-ID"
-#: src/session.c:1230
+#: ../src/session.c:1230
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <metacity_session> element"
msgstr "Ukjend attributt %s på <metacity_session>-element"
-#: src/session.c:1247
+#: ../src/session.c:1247
msgid "nested <window> tag"
msgstr "<window> tag med fleire nivå"
-#: src/session.c:1305 src/session.c:1337
+#: ../src/session.c:1305 ../src/session.c:1337
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <window> element"
msgstr "Ukjend attributt %s på <window>-element"
-#: src/session.c:1409
+#: ../src/session.c:1409
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <maximized> element"
msgstr "Ukjend attributt %s på <maximized>-element"
-#: src/session.c:1469
+#: ../src/session.c:1469
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <geometry> element"
msgstr "Ukjend attributt %s på <geometry>-element"
-#: src/session.c:1489
+#: ../src/session.c:1489
#, c-format
msgid "Unknown element %s"
msgstr "Ukjent element %s"
-#: src/session.c:1961
+#: ../src/session.c:1961
#, c-format
msgid ""
"Error launching metacity-dialog to warn about apps that don't support "
@@ -2118,52 +2134,53 @@ msgstr ""
"Feil under oppstart av metacity-dialog for å åtvara om applikasjonar som "
"ikkje støttar økthandsaming: %s\n"
-#: src/theme-parser.c:224 src/theme-parser.c:242
+#: ../src/theme-parser.c:224 ../src/theme-parser.c:242
#, c-format
msgid "Line %d character %d: %s"
msgstr "Linje %d teikn %d: %s"
-#: src/theme-parser.c:396
+#: ../src/theme-parser.c:396
#, c-format
msgid "Attribute \"%s\" repeated twice on the same <%s> element"
msgstr "Attributt «%s» gjentatt to gongar på same <%s>-element"
-#: src/theme-parser.c:414 src/theme-parser.c:439
+#: ../src/theme-parser.c:414 ../src/theme-parser.c:439
#, c-format
msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
msgstr "Attributt «%s» er ugyldig på <%s>-element i denne konteksten"
-#: src/theme-parser.c:485
+#: ../src/theme-parser.c:485
#, c-format
msgid "Integer %ld must be positive"
msgstr "Heiltal %ld må vera positivt"
-#: src/theme-parser.c:493
+#: ../src/theme-parser.c:493
#, c-format
msgid "Integer %ld is too large, current max is %d"
msgstr "Heiltal %ld er for stort, største moglege verdi er %d"
-#: src/theme-parser.c:521 src/theme-parser.c:602 src/theme-parser.c:626
+#: ../src/theme-parser.c:521 ../src/theme-parser.c:602
+#: ../src/theme-parser.c:626
#, c-format
msgid "Could not parse \"%s\" as a floating point number"
msgstr "Kunne ikkje tolka «%s» som eit flyttal"
-#: src/theme-parser.c:552
+#: ../src/theme-parser.c:552
#, c-format
msgid "Boolean values must be \"true\" or \"false\" not \"%s\""
msgstr "Boolske verdiar må vera «true» eller «false», ikkje «%s»"
-#: src/theme-parser.c:572
+#: ../src/theme-parser.c:572
#, c-format
msgid "Angle must be between 0.0 and 360.0, was %g\n"
msgstr "Vinkelen må vera mellom 0.0 og 360.0, var %g\n"
-#: src/theme-parser.c:638
+#: ../src/theme-parser.c:638
#, c-format
msgid "Alpha must be between 0.0 (invisible) and 1.0 (fully opaque), was %g\n"
msgstr "Alfa må vera mellom 0.0 (usynleg) 1.0 (heilt ugjennomsiktig), var %g\n"
-#: src/theme-parser.c:684
+#: ../src/theme-parser.c:684
#, c-format
msgid ""
"Invalid title scale \"%s\" (must be one of xx-small,x-small,small,medium,"
@@ -2172,347 +2189,360 @@ msgstr ""
"Ugyldig tittelskalering «%s» (må vera ein av «xx-small», «x-small», «small», "
"«medium», «large», «x-large», «xx-large»)\n"
-#: src/theme-parser.c:729 src/theme-parser.c:737 src/theme-parser.c:2936
-#: src/theme-parser.c:3025 src/theme-parser.c:3032 src/theme-parser.c:3039
-#, c-format
-msgid "No \"%s\" attribute on element <%s>"
-msgstr "Ikkje nokon atributt «%s» på elementet <%s>"
-
-#: src/theme-parser.c:807 src/theme-parser.c:897 src/theme-parser.c:935
-#: src/theme-parser.c:1012 src/theme-parser.c:1062 src/theme-parser.c:1070
-#: src/theme-parser.c:1126 src/theme-parser.c:1134
+#: ../src/theme-parser.c:729 ../src/theme-parser.c:737
+#: ../src/theme-parser.c:807 ../src/theme-parser.c:897
+#: ../src/theme-parser.c:935 ../src/theme-parser.c:1012
+#: ../src/theme-parser.c:1062 ../src/theme-parser.c:1070
+#: ../src/theme-parser.c:1126 ../src/theme-parser.c:1134
+#: ../src/theme-parser.c:2936 ../src/theme-parser.c:3025
+#: ../src/theme-parser.c:3032 ../src/theme-parser.c:3039
#, c-format
msgid "No \"%s\" attribute on <%s> element"
msgstr "Ingen atributt «%s» på <%s>-element"
-#: src/theme-parser.c:837 src/theme-parser.c:905 src/theme-parser.c:943
-#: src/theme-parser.c:1020
+#: ../src/theme-parser.c:837 ../src/theme-parser.c:905
+#: ../src/theme-parser.c:943 ../src/theme-parser.c:1020
#, c-format
msgid "<%s> name \"%s\" used a second time"
msgstr "<%s> namnet «%s» brukt for andre gong"
-#: src/theme-parser.c:849 src/theme-parser.c:955 src/theme-parser.c:1032
+#: ../src/theme-parser.c:849 ../src/theme-parser.c:955
+#: ../src/theme-parser.c:1032
#, c-format
msgid "<%s> parent \"%s\" has not been defined"
msgstr "<%s> opphav «%s» er ikkje definert"
-#: src/theme-parser.c:968
+#: ../src/theme-parser.c:968
#, c-format
msgid "<%s> geometry \"%s\" has not been defined"
msgstr "<%s> geometri «%s» er ikkje definert"
-#: src/theme-parser.c:981
+#: ../src/theme-parser.c:981
#, c-format
msgid "<%s> must specify either a geometry or a parent that has a geometry"
msgstr ""
"<%s> må spesifisere anten ein geometri eller eit opphav som har geometri"
-#: src/theme-parser.c:1080
+#: ../src/theme-parser.c:1080
#, c-format
msgid "Unknown type \"%s\" on <%s> element"
msgstr "Ukjend type «%s» på <%s>-element"
-#: src/theme-parser.c:1091
+#: ../src/theme-parser.c:1091
#, c-format
msgid "Unknown style_set \"%s\" on <%s> element"
msgstr "Ukjend style_set «%s» på <%s>-element"
-#: src/theme-parser.c:1099
+#: ../src/theme-parser.c:1099
#, c-format
msgid "Window type \"%s\" has already been assigned a style set"
msgstr "Vindaugetype «%s» er allereie tildelt eit stilsett"
-#: src/theme-parser.c:1143
+#: ../src/theme-parser.c:1143
#, c-format
msgid "Unknown function \"%s\" for menu icon"
msgstr "Ukjend funksjon for «%s» for menyikon"
-#: src/theme-parser.c:1152
+#: ../src/theme-parser.c:1152
#, c-format
msgid "Unknown state \"%s\" for menu icon"
msgstr "Ukjend tilstand «%s» for menyikon"
-#: src/theme-parser.c:1160
+#: ../src/theme-parser.c:1160
#, c-format
msgid "Theme already has a menu icon for function %s state %s"
msgstr "Drakta har allereie eit menyikon for funksjon %s tilstand %s"
-#: src/theme-parser.c:1177 src/theme-parser.c:3244 src/theme-parser.c:3323
+#: ../src/theme-parser.c:1177 ../src/theme-parser.c:3244
+#: ../src/theme-parser.c:3323
#, c-format
msgid "No <draw_ops> with the name \"%s\" has been defined"
msgstr "Det er ikkje definert nokon <draw_ops> med namn «%s» "
-#: src/theme-parser.c:1192 src/theme-parser.c:1256 src/theme-parser.c:1545
-#: src/theme-parser.c:3124 src/theme-parser.c:3178 src/theme-parser.c:3338
-#: src/theme-parser.c:3515 src/theme-parser.c:3553 src/theme-parser.c:3591
-#: src/theme-parser.c:3629
+#: ../src/theme-parser.c:1192 ../src/theme-parser.c:1256
+#: ../src/theme-parser.c:1545 ../src/theme-parser.c:3124
+#: ../src/theme-parser.c:3178 ../src/theme-parser.c:3338
+#: ../src/theme-parser.c:3515 ../src/theme-parser.c:3553
+#: ../src/theme-parser.c:3591 ../src/theme-parser.c:3629
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed below <%s>"
msgstr "Element <%s> er ikkje tillate under <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1282 src/theme-parser.c:1369 src/theme-parser.c:1439
+#: ../src/theme-parser.c:1282 ../src/theme-parser.c:1369
+#: ../src/theme-parser.c:1439
#, c-format
msgid "No \"name\" attribute on element <%s>"
msgstr "Ingen «name»-attributt <%s>-element"
-#: src/theme-parser.c:1289 src/theme-parser.c:1376
+#: ../src/theme-parser.c:1289 ../src/theme-parser.c:1376
#, c-format
msgid "No \"value\" attribute on element <%s>"
msgstr "Ingen «value»-attributt på elementet <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1320 src/theme-parser.c:1334 src/theme-parser.c:1393
+#: ../src/theme-parser.c:1320 ../src/theme-parser.c:1334
+#: ../src/theme-parser.c:1393
msgid ""
"Cannot specify both button_width/button_height and aspect ratio for buttons"
msgstr ""
"Kan ikkje oppgje både button_width/button_height og forholdstal for knappar"
-#: src/theme-parser.c:1343
+#: ../src/theme-parser.c:1343
#, c-format
msgid "Distance \"%s\" is unknown"
msgstr "Avstanden «%s» er ukjent"
-#: src/theme-parser.c:1402
+#: ../src/theme-parser.c:1402
#, c-format
msgid "Aspect ratio \"%s\" is unknown"
msgstr "Forholdstalet «%s» er ukjent"
-#: src/theme-parser.c:1446
+#: ../src/theme-parser.c:1446
#, c-format
msgid "No \"top\" attribute on element <%s>"
msgstr "Ingen «top»-attributt på element <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1453
+#: ../src/theme-parser.c:1453
#, c-format
msgid "No \"bottom\" attribute on element <%s>"
msgstr "Ingen «bottom»-attributt på element <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1460
+#: ../src/theme-parser.c:1460
#, c-format
msgid "No \"left\" attribute on element <%s>"
msgstr "Ingen «left»-attributt på element <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1467
+#: ../src/theme-parser.c:1467
#, c-format
msgid "No \"right\" attribute on element <%s>"
msgstr "Ingen «right»-attributt på element <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1499
+#: ../src/theme-parser.c:1499
#, c-format
msgid "Border \"%s\" is unknown"
msgstr "Bord «%s» er ukjent"
-#: src/theme-parser.c:1655 src/theme-parser.c:1765 src/theme-parser.c:1868
-#: src/theme-parser.c:2055 src/theme-parser.c:2869
+#: ../src/theme-parser.c:1655 ../src/theme-parser.c:1765
+#: ../src/theme-parser.c:1868 ../src/theme-parser.c:2055
+#: ../src/theme-parser.c:2869
#, c-format
msgid "No \"color\" attribute on element <%s>"
msgstr "Ingen «color»-attributt på element <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1662
+#: ../src/theme-parser.c:1662
#, c-format
msgid "No \"x1\" attribute on element <%s>"
msgstr "Ingen «x1»-attributt på <%s>-element"
-#: src/theme-parser.c:1669 src/theme-parser.c:2714
+#: ../src/theme-parser.c:1669 ../src/theme-parser.c:2714
#, c-format
msgid "No \"y1\" attribute on element <%s>"
msgstr "Ingen «y1»-attributt på element <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1676
+#: ../src/theme-parser.c:1676
#, c-format
msgid "No \"x2\" attribute on element <%s>"
msgstr "Ingen «x2»-attributt på element <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1683 src/theme-parser.c:2721
+#: ../src/theme-parser.c:1683 ../src/theme-parser.c:2721
#, c-format
msgid "No \"y2\" attribute on element <%s>"
msgstr "Ingen «y2»-attributt på element <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1772 src/theme-parser.c:1875 src/theme-parser.c:1981
-#: src/theme-parser.c:2062 src/theme-parser.c:2168 src/theme-parser.c:2266
-#: src/theme-parser.c:2483 src/theme-parser.c:2609 src/theme-parser.c:2707
-#: src/theme-parser.c:2781 src/theme-parser.c:2876
+#: ../src/theme-parser.c:1772 ../src/theme-parser.c:1875
+#: ../src/theme-parser.c:1981 ../src/theme-parser.c:2062
+#: ../src/theme-parser.c:2168 ../src/theme-parser.c:2266
+#: ../src/theme-parser.c:2483 ../src/theme-parser.c:2609
+#: ../src/theme-parser.c:2707 ../src/theme-parser.c:2781
+#: ../src/theme-parser.c:2876
#, c-format
msgid "No \"x\" attribute on element <%s>"
msgstr "Ingen «x»-attributt på element <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1779 src/theme-parser.c:1882 src/theme-parser.c:1988
-#: src/theme-parser.c:2069 src/theme-parser.c:2175 src/theme-parser.c:2273
-#: src/theme-parser.c:2490 src/theme-parser.c:2616 src/theme-parser.c:2788
-#: src/theme-parser.c:2883
+#: ../src/theme-parser.c:1779 ../src/theme-parser.c:1882
+#: ../src/theme-parser.c:1988 ../src/theme-parser.c:2069
+#: ../src/theme-parser.c:2175 ../src/theme-parser.c:2273
+#: ../src/theme-parser.c:2490 ../src/theme-parser.c:2616
+#: ../src/theme-parser.c:2788 ../src/theme-parser.c:2883
#, c-format
msgid "No \"y\" attribute on element <%s>"
msgstr "Ingen «y»-attributt på element <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1786 src/theme-parser.c:1889 src/theme-parser.c:1995
-#: src/theme-parser.c:2076 src/theme-parser.c:2182 src/theme-parser.c:2280
-#: src/theme-parser.c:2497 src/theme-parser.c:2623 src/theme-parser.c:2795
+#: ../src/theme-parser.c:1786 ../src/theme-parser.c:1889
+#: ../src/theme-parser.c:1995 ../src/theme-parser.c:2076
+#: ../src/theme-parser.c:2182 ../src/theme-parser.c:2280
+#: ../src/theme-parser.c:2497 ../src/theme-parser.c:2623
+#: ../src/theme-parser.c:2795
#, c-format
msgid "No \"width\" attribute on element <%s>"
msgstr "Ingen «width»-attributt på element <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1793 src/theme-parser.c:1896 src/theme-parser.c:2002
-#: src/theme-parser.c:2083 src/theme-parser.c:2189 src/theme-parser.c:2287
-#: src/theme-parser.c:2504 src/theme-parser.c:2630 src/theme-parser.c:2802
+#: ../src/theme-parser.c:1793 ../src/theme-parser.c:1896
+#: ../src/theme-parser.c:2002 ../src/theme-parser.c:2083
+#: ../src/theme-parser.c:2189 ../src/theme-parser.c:2287
+#: ../src/theme-parser.c:2504 ../src/theme-parser.c:2630
+#: ../src/theme-parser.c:2802
#, c-format
msgid "No \"height\" attribute on element <%s>"
msgstr "Ingen «height»-attributt på element <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1903
+#: ../src/theme-parser.c:1903
#, c-format
msgid "No \"start_angle\" attribute on element <%s>"
msgstr "Ingen «start_angle»-attributt på element <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1910
+#: ../src/theme-parser.c:1910
#, c-format
msgid "No \"extent_angle\" attribute on element <%s>"
msgstr "Ingen «extent_angle»-attributt <%s>-element"
-#: src/theme-parser.c:2090
+#: ../src/theme-parser.c:2090
#, c-format
msgid "No \"alpha\" attribute on element <%s>"
msgstr "Ingen «alpha»-attributt på element <%s>"
-#: src/theme-parser.c:2161
+#: ../src/theme-parser.c:2161
#, c-format
msgid "No \"type\" attribute on element <%s>"
msgstr "Ingen «type»-attributt på element <%s>"
-#: src/theme-parser.c:2209
+#: ../src/theme-parser.c:2209
#, c-format
msgid "Did not understand value \"%s\" for type of gradient"
msgstr "Forsto ikkje verdien «%s» for gradienttype"
-#: src/theme-parser.c:2294
+#: ../src/theme-parser.c:2294
#, c-format
msgid "No \"filename\" attribute on element <%s>"
msgstr "Ingen «filename»-attributt på element <%s>"
-#: src/theme-parser.c:2319 src/theme-parser.c:2827
+#: ../src/theme-parser.c:2319 ../src/theme-parser.c:2827
#, c-format
msgid "Did not understand fill type \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Forstod ikkje fyll-type «%s» for <%s>-element"
-#: src/theme-parser.c:2462 src/theme-parser.c:2595 src/theme-parser.c:2700
+#: ../src/theme-parser.c:2462 ../src/theme-parser.c:2595
+#: ../src/theme-parser.c:2700
#, c-format
msgid "No \"state\" attribute on element <%s>"
msgstr "Ingen «state»-attributt på element <%s>"
-#: src/theme-parser.c:2469 src/theme-parser.c:2602
+#: ../src/theme-parser.c:2469 ../src/theme-parser.c:2602
#, c-format
msgid "No \"shadow\" attribute on element <%s>"
msgstr "Ingen «shadow»-attributt på element <%s>"
-#: src/theme-parser.c:2476
+#: ../src/theme-parser.c:2476
#, c-format
msgid "No \"arrow\" attribute on element <%s>"
msgstr "Ingen «arrow»-attributt på element <%s>"
-#: src/theme-parser.c:2529 src/theme-parser.c:2651 src/theme-parser.c:2739
+#: ../src/theme-parser.c:2529 ../src/theme-parser.c:2651
+#: ../src/theme-parser.c:2739
#, c-format
msgid "Did not understand state \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Forstod ikkje tilstand «%s» for element <%s>"
-#: src/theme-parser.c:2539 src/theme-parser.c:2661
+#: ../src/theme-parser.c:2539 ../src/theme-parser.c:2661
#, c-format
msgid "Did not understand shadow \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Forstod ikkje skugge «%s» for element <%s>"
-#: src/theme-parser.c:2549
+#: ../src/theme-parser.c:2549
#, c-format
msgid "Did not understand arrow \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Forstod ikkje pil «%s» for element <%s>"
-#: src/theme-parser.c:2962 src/theme-parser.c:3078
+#: ../src/theme-parser.c:2962 ../src/theme-parser.c:3078
#, c-format
msgid "No <draw_ops> called \"%s\" has been defined"
msgstr "Det er ikkje definert nokon <draw_ops> kalla «%s» "
-#: src/theme-parser.c:2974 src/theme-parser.c:3090
+#: ../src/theme-parser.c:2974 ../src/theme-parser.c:3090
#, c-format
msgid "Including draw_ops \"%s\" here would create a circular reference"
msgstr "Å ta med draw_ops «%s» her vil laga ein sirkulær referanse"
-#: src/theme-parser.c:3153
+#: ../src/theme-parser.c:3153
#, c-format
msgid "No \"value\" attribute on <%s> element"
msgstr "Ingen «value»-attributt på <%s>-element"
-#: src/theme-parser.c:3210
+#: ../src/theme-parser.c:3210
#, c-format
msgid "No \"position\" attribute on <%s> element"
msgstr "Ingen «position»-attributt på <%s>-element"
-#: src/theme-parser.c:3219
+#: ../src/theme-parser.c:3219
#, c-format
msgid "Unknown position \"%s\" for frame piece"
msgstr "Ukjend posisjon «%s» for rammedel"
-#: src/theme-parser.c:3227
+#: ../src/theme-parser.c:3227
#, c-format
msgid "Frame style already has a piece at position %s"
msgstr "Rammestilen har allereie ein del i posisjon %s"
-#: src/theme-parser.c:3272
+#: ../src/theme-parser.c:3272
#, c-format
msgid "No \"function\" attribute on <%s> element"
msgstr "Ingen «function»-attributt på <%s>-element"
-#: src/theme-parser.c:3280 src/theme-parser.c:3384
+#: ../src/theme-parser.c:3280 ../src/theme-parser.c:3384
#, c-format
msgid "No \"state\" attribute on <%s> element"
msgstr "Ingen «state»-attributt på <%s>-element"
-#: src/theme-parser.c:3289
+#: ../src/theme-parser.c:3289
#, c-format
msgid "Unknown function \"%s\" for button"
msgstr "Ukjent funksjon «%s» for knapp"
-#: src/theme-parser.c:3298
+#: ../src/theme-parser.c:3298
#, c-format
msgid "Unknown state \"%s\" for button"
msgstr "Ukjent tilstand «%s» for knapp"
-#: src/theme-parser.c:3306
+#: ../src/theme-parser.c:3306
#, c-format
msgid "Frame style already has a button for function %s state %s"
msgstr "Rammestilen har allereie en knapp for funksjon %s tilstand %s"
-#: src/theme-parser.c:3376
+#: ../src/theme-parser.c:3376
#, c-format
msgid "No \"focus\" attribute on <%s> element"
msgstr "Ingen «focus»-attributt på <%s>-element"
-#: src/theme-parser.c:3392
+#: ../src/theme-parser.c:3392
#, c-format
msgid "No \"style\" attribute on <%s> element"
msgstr "Ingen «style»-attributt på <%s>-element"
-#: src/theme-parser.c:3401
+#: ../src/theme-parser.c:3401
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for focus attribute"
msgstr "«%s» er ikke en gyldig verdi for fokusattributt"
-#: src/theme-parser.c:3410
+#: ../src/theme-parser.c:3410
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for state attribute"
msgstr "«%s» er ikkje en gyldig verdi for tilstandsattributt"
-#: src/theme-parser.c:3420
+#: ../src/theme-parser.c:3420
#, c-format
msgid "A style called \"%s\" has not been defined"
msgstr "En stil med namn «%s» er ikkje definert"
-#: src/theme-parser.c:3430
+#: ../src/theme-parser.c:3430
#, c-format
msgid "No \"resize\" attribute on <%s> element"
msgstr "Ingen «resize»-attributt på <%s>-element"
-#: src/theme-parser.c:3440
+#: ../src/theme-parser.c:3440
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for resize attribute"
msgstr "«%s» er ikkje ein gyldig verdi for attributt for endring av storleik"
-#: src/theme-parser.c:3450
+#: ../src/theme-parser.c:3450
#, c-format
msgid ""
"Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized/shaded "
@@ -2521,19 +2551,20 @@ msgstr ""
"Det skal ikkje vera nokon «resize»-attributt på elemetet <%s> for maksimerte/"
"skuggelagte tilstandar"
-#: src/theme-parser.c:3464
+#: ../src/theme-parser.c:3464
#, c-format
msgid "Style has already been specified for state %s resize %s focus %s"
msgstr ""
"Stilen er alt spesifisert for tilstand %s, storleiksendring %s, fokus %s"
-#: src/theme-parser.c:3475 src/theme-parser.c:3486 src/theme-parser.c:3497
+#: ../src/theme-parser.c:3475 ../src/theme-parser.c:3486
+#: ../src/theme-parser.c:3497
#, c-format
msgid "Style has already been specified for state %s focus %s"
msgstr "Stilen er alt spesifisert for tilstand %s, fokus %s"
# TRN: Tema?
-#: src/theme-parser.c:3536
+#: ../src/theme-parser.c:3536
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <piece> element (theme specified a draw_ops "
"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
@@ -2541,7 +2572,7 @@ msgstr ""
"Kan ikkje ha to draw_ops for eit <piece>-element (drakta spesifiserte ein "
"draw_ops-attributt og også eit <draw_ops>-element, eller to element)"
-#: src/theme-parser.c:3574
+#: ../src/theme-parser.c:3574
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <button> element (theme specified a draw_ops "
"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
@@ -2549,7 +2580,7 @@ msgstr ""
"Kan ikkje ha to draw_ops for eit <button>-element (drakta spesifiserte ein "
"draw_ops-attributt og også eit <draw_ops>-element, eller to element)"
-#: src/theme-parser.c:3612
+#: ../src/theme-parser.c:3612
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <menu_icon> element (theme specified a "
"draw_ops attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
@@ -2557,237 +2588,238 @@ msgstr ""
"Kan ikkje ha to draw_ops for eit <menu_icon>-element (drakta spesifiserte "
"ein draw_ops-attributt og også eit <draw_ops>-element, eller to element)"
-#: src/theme-parser.c:3659
+#: ../src/theme-parser.c:3659
#, c-format
msgid "Outermost element in theme must be <metacity_theme> not <%s>"
msgstr "Det ytste elementet i drakta må vera <metacity_theme>, ikkje <%s>"
-#: src/theme-parser.c:3679
+#: ../src/theme-parser.c:3679
#, c-format
msgid ""
"Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
msgstr ""
"Elementet <%s> er ikkje tillate inni eit name/author/date/description-element"
-#: src/theme-parser.c:3684
+#: ../src/theme-parser.c:3684
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a <constant> element"
msgstr "Elementet <%s> er ikkje tillate inne i eit <constant>-element"
-#: src/theme-parser.c:3696
+#: ../src/theme-parser.c:3696
#, c-format
msgid ""
"Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
msgstr ""
"Elementet <%s> er ikkje tillate inni eit distance/border/aspect_ratio-element"
-#: src/theme-parser.c:3718
+#: ../src/theme-parser.c:3718
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a draw operation element"
msgstr "Elementet <%s> er ikkje tillate inni eit draw operation-element"
-#: src/theme-parser.c:3728 src/theme-parser.c:3758 src/theme-parser.c:3763
+#: ../src/theme-parser.c:3728 ../src/theme-parser.c:3758
+#: ../src/theme-parser.c:3763
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a <%s> element"
msgstr "Elementet %s er ikkje tillate inni eit <%s>-element"
-#: src/theme-parser.c:3984
+#: ../src/theme-parser.c:3984
msgid "No draw_ops provided for frame piece"
msgstr "Ingen draw_ops tilgjengelege for rammedelen"
-#: src/theme-parser.c:3999
+#: ../src/theme-parser.c:3999
msgid "No draw_ops provided for button"
msgstr "Ingen draw_ops tilgjengelege for knappen"
-#: src/theme-parser.c:4014
+#: ../src/theme-parser.c:4014
msgid "No draw_ops provided for menu icon"
msgstr "Ingen draw_ops tilgjengelege for menyikonet"
-#: src/theme-parser.c:4054
+#: ../src/theme-parser.c:4054
#, c-format
msgid "No text is allowed inside element <%s>"
msgstr "Tekst er ikkje tillate inni elementet <%s>"
-#: src/theme-parser.c:4109
+#: ../src/theme-parser.c:4109
msgid "<name> specified twice for this theme"
msgstr "<name> spesifisert to gongar i denne drakta"
-#: src/theme-parser.c:4120
+#: ../src/theme-parser.c:4120
msgid "<author> specified twice for this theme"
msgstr "<author> spesifisert to gongar i denne drakta"
-#: src/theme-parser.c:4131
+#: ../src/theme-parser.c:4131
msgid "<copyright> specified twice for this theme"
msgstr "<copyright> spesifisert to gongar i denne drakta"
-#: src/theme-parser.c:4142
+#: ../src/theme-parser.c:4142
msgid "<date> specified twice for this theme"
msgstr "<date> spesifisert to gongar i denne drakta"
-#: src/theme-parser.c:4153
+#: ../src/theme-parser.c:4153
msgid "<description> specified twice for this theme"
msgstr "<description> spesifisert to gongar i denne drakta"
-#: src/theme-parser.c:4348
+#: ../src/theme-parser.c:4348
#, c-format
msgid "Failed to read theme from file %s: %s\n"
msgstr "Kunne ikkje lesa drakt frå fila %s: %s\n"
-#: src/theme-parser.c:4403
+#: ../src/theme-parser.c:4403
#, c-format
msgid "Theme file %s did not contain a root <metacity_theme> element"
msgstr "Draktfila %s inneheldt ikkje rotelementet <metacity_theme>"
-#: src/theme-viewer.c:70
+#: ../src/theme-viewer.c:70
msgid "/_Windows"
msgstr "/_Vindauge"
-#: src/theme-viewer.c:71
+#: ../src/theme-viewer.c:71
msgid "/Windows/tearoff"
msgstr "/Vindauge/Riv av"
-#: src/theme-viewer.c:72
+#: ../src/theme-viewer.c:72
msgid "/Windows/_Dialog"
msgstr "/Vindauge/_Dialog"
-#: src/theme-viewer.c:73
+#: ../src/theme-viewer.c:73
msgid "/Windows/_Modal dialog"
msgstr "/Vindauge/_Modal dialog"
-#: src/theme-viewer.c:74
+#: ../src/theme-viewer.c:74
msgid "/Windows/_Utility"
msgstr "/Vindauge/_Verktøy"
-#: src/theme-viewer.c:75
+#: ../src/theme-viewer.c:75
msgid "/Windows/_Splashscreen"
msgstr "/Vindauge/_Oppstartsskjerm"
-#: src/theme-viewer.c:76
+#: ../src/theme-viewer.c:76
msgid "/Windows/_Top dock"
msgstr "/Vindauge/_Toppdokk"
-#: src/theme-viewer.c:77
+#: ../src/theme-viewer.c:77
msgid "/Windows/_Bottom dock"
msgstr "/Vindauge/_Botndokk"
-#: src/theme-viewer.c:78
+#: ../src/theme-viewer.c:78
msgid "/Windows/_Left dock"
msgstr "/Vindauge/V_enstre dokk"
-#: src/theme-viewer.c:79
+#: ../src/theme-viewer.c:79
msgid "/Windows/_Right dock"
msgstr "/Vindauge/_Høgre dokk"
-#: src/theme-viewer.c:80
+#: ../src/theme-viewer.c:80
msgid "/Windows/_All docks"
msgstr "/Vindauge/_Alle dokkane"
-#: src/theme-viewer.c:81
+#: ../src/theme-viewer.c:81
msgid "/Windows/Des_ktop"
msgstr "/Vindauge/S_krivebord"
-#: src/theme-viewer.c:131
+#: ../src/theme-viewer.c:131
msgid "Open another one of these windows"
msgstr "Opna eit slikt vindauge til"
-#: src/theme-viewer.c:138
+#: ../src/theme-viewer.c:138
msgid "This is a demo button with an 'open' icon"
msgstr "Dette er ein demoknapp med et «opna»-ikon"
-#: src/theme-viewer.c:145
+#: ../src/theme-viewer.c:145
msgid "This is a demo button with a 'quit' icon"
msgstr "Dette er ein demoknapp med ein «Avslutt»-knapp"
-#: src/theme-viewer.c:241
+#: ../src/theme-viewer.c:241
msgid "This is a sample message in a sample dialog"
msgstr "Dette er eit meldingsdøme i eit dialogdøme"
-#: src/theme-viewer.c:324
+#: ../src/theme-viewer.c:324
#, c-format
msgid "Fake menu item %d\n"
msgstr "Menyoppføring %d\n"
-#: src/theme-viewer.c:358
+#: ../src/theme-viewer.c:358
msgid "Border-only window"
msgstr "Vindauge med berre kant"
-#: src/theme-viewer.c:360
+#: ../src/theme-viewer.c:360
msgid "Bar"
msgstr "Stolpe"
-#: src/theme-viewer.c:377
+#: ../src/theme-viewer.c:377
msgid "Normal Application Window"
msgstr "Normalt programvindauge"
-#: src/theme-viewer.c:382
+#: ../src/theme-viewer.c:382
msgid "Dialog Box"
msgstr "Dialogboks"
-#: src/theme-viewer.c:387
+#: ../src/theme-viewer.c:387
msgid "Modal Dialog Box"
msgstr "Modal dialogboks"
-#: src/theme-viewer.c:392
+#: ../src/theme-viewer.c:392
msgid "Utility Palette"
msgstr "Verktøypalett"
-#: src/theme-viewer.c:397
+#: ../src/theme-viewer.c:397
msgid "Torn-off Menu"
msgstr "Avriven meny"
-#: src/theme-viewer.c:402
+#: ../src/theme-viewer.c:402
msgid "Border"
msgstr "Kant"
-#: src/theme-viewer.c:731
+#: ../src/theme-viewer.c:731
#, c-format
msgid "Button layout test %d"
msgstr "Test %d av knappeplassering"
-#: src/theme-viewer.c:760
+#: ../src/theme-viewer.c:760
#, c-format
msgid "%g milliseconds to draw one window frame"
msgstr "%g millisekund å teikna ei vindaugsramme"
-#: src/theme-viewer.c:803
+#: ../src/theme-viewer.c:803
msgid "Usage: metacity-theme-viewer [THEMENAME]\n"
msgstr "Bruk: metacity-theme-viewer [DRAKTNAMN]\n"
-#: src/theme-viewer.c:810
+#: ../src/theme-viewer.c:810
#, c-format
msgid "Error loading theme: %s\n"
msgstr "Klarte ikkje å lasta drakta: %s\n"
-#: src/theme-viewer.c:816
+#: ../src/theme-viewer.c:816
#, c-format
msgid "Loaded theme \"%s\" in %g seconds\n"
msgstr "Lasta drakta «%s» på %g sekund\n"
-#: src/theme-viewer.c:839
+#: ../src/theme-viewer.c:839
msgid "Normal Title Font"
msgstr "Normal tittelskrift"
-#: src/theme-viewer.c:845
+#: ../src/theme-viewer.c:845
msgid "Small Title Font"
msgstr "Lita tittelskrift"
-#: src/theme-viewer.c:851
+#: ../src/theme-viewer.c:851
msgid "Large Title Font"
msgstr "Stor tittelskrift"
-#: src/theme-viewer.c:856
+#: ../src/theme-viewer.c:856
msgid "Button Layouts"
msgstr "Knappeutforming"
-#: src/theme-viewer.c:861
+#: ../src/theme-viewer.c:861
msgid "Benchmark"
msgstr "Test"
-#: src/theme-viewer.c:908
+#: ../src/theme-viewer.c:908
msgid "Window Title Goes Here"
msgstr "Vindaugstittelen står her"
-#: src/theme-viewer.c:1012
+#: ../src/theme-viewer.c:1012
#, c-format
msgid ""
"Drew %d frames in %g client-side seconds (%g milliseconds per frame) and %g "
@@ -2798,84 +2830,84 @@ msgstr ""
"sekund etter vegguret inkludert X-tenar-ressursar (%g millisekund per "
"ramme)\n"
-#: src/theme-viewer.c:1227
+#: ../src/theme-viewer.c:1227
msgid "position expression test returned TRUE but set error"
msgstr "plasseringsuttrykktesten svarte «SANN» men stilte feilkode"
-#: src/theme-viewer.c:1229
+#: ../src/theme-viewer.c:1229
msgid "position expression test returned FALSE but didn't set error"
msgstr "plasseringsuttrykktesten svarte «USANN» men stilte ikkje feilkode"
-#: src/theme-viewer.c:1233
+#: ../src/theme-viewer.c:1233
msgid "Error was expected but none given"
msgstr "Venta feilkode, men fekk ingen"
-#: src/theme-viewer.c:1235
+#: ../src/theme-viewer.c:1235
#, c-format
msgid "Error %d was expected but %d given"
msgstr "Venta feilkode %d, fekk %d"
-#: src/theme-viewer.c:1241
+#: ../src/theme-viewer.c:1241
#, c-format
msgid "Error not expected but one was returned: %s"
msgstr "Venta ikkje feilkode, men fekk: %s"
-#: src/theme-viewer.c:1245
+#: ../src/theme-viewer.c:1245
#, c-format
msgid "x value was %d, %d was expected"
msgstr "x-verdien var %d, venta %d"
-#: src/theme-viewer.c:1248
+#: ../src/theme-viewer.c:1248
#, c-format
msgid "y value was %d, %d was expected"
msgstr "y-verdien var %d, venta %d"
-#: src/theme-viewer.c:1310
+#: ../src/theme-viewer.c:1310
#, c-format
msgid "%d coordinate expressions parsed in %g seconds (%g seconds average)\n"
msgstr ""
"%d koordinatuttrykk tolka på %g sekund (%g sekund per uttrykk i snitt)\n"
-#: src/theme.c:202
+#: ../src/theme.c:202
msgid "top"
msgstr "topp"
-#: src/theme.c:204
+#: ../src/theme.c:204
msgid "bottom"
msgstr "botn"
-#: src/theme.c:206
+#: ../src/theme.c:206
msgid "left"
msgstr "venstre"
-#: src/theme.c:208
+#: ../src/theme.c:208
msgid "right"
msgstr "høgre"
-#: src/theme.c:222
+#: ../src/theme.c:222
#, c-format
msgid "frame geometry does not specify \"%s\" dimension"
msgstr "rammegeometrien spesifiserer ikkje «%s»-dimensjonen"
-#: src/theme.c:241
+#: ../src/theme.c:241
#, c-format
msgid "frame geometry does not specify dimension \"%s\" for border \"%s\""
msgstr "rammegeometri spesifiserer ikkje dimensjonen «%s» for kanten «%s»"
-#: src/theme.c:278
+#: ../src/theme.c:278
#, c-format
msgid "Button aspect ratio %g is not reasonable"
msgstr "Aspektrate %g for knapp gir ikkje meining"
-#: src/theme.c:290
+#: ../src/theme.c:290
msgid "Frame geometry does not specify size of buttons"
msgstr "Rammegeometrien spesifiserer ikkje storleik på knappar"
-#: src/theme.c:849
+#: ../src/theme.c:843
msgid "Gradients should have at least two colors"
msgstr "Gradientar må ha minst to fargar"
-#: src/theme.c:975
+#: ../src/theme.c:969
#, c-format
msgid ""
"GTK color specification must have the state in brackets, e.g. gtk:fg[NORMAL] "
@@ -2884,7 +2916,7 @@ msgstr ""
"GTK-fargespesifikasjon må ha tilstand i klammer, t.d. gtk:fs[NORMAL], der "
"NORMAL er tilstanden: Kunne ikkje tolka «%s»"
-#: src/theme.c:989
+#: ../src/theme.c:983
#, c-format
msgid ""
"GTK color specification must have a close bracket after the state, e.g. gtk:"
@@ -2893,17 +2925,17 @@ msgstr ""
"GTK-fargespesifikasjon må ha ei avsluttande klamme etter tilstanden, t.d. "
"gtk:fs[NORMAL], der NORMAL er tilstanden: Kunne ikkje tolka «%s»"
-#: src/theme.c:1000
+#: ../src/theme.c:994
#, c-format
msgid "Did not understand state \"%s\" in color specification"
msgstr "Forstod ikkje tilstanden «%s» i fargespesifikasjonen"
-#: src/theme.c:1013
+#: ../src/theme.c:1007
#, c-format
msgid "Did not understand color component \"%s\" in color specification"
msgstr "Forstord ikkje fargekomponenten «%s» i fargespesifikasjonen"
-#: src/theme.c:1043
+#: ../src/theme.c:1037
#, c-format
msgid ""
"Blend format is \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" does not fit the "
@@ -2912,56 +2944,56 @@ msgstr ""
"Blandingsformatet er «blend/bg_color/fg_color/alpha», «%s» passar ikkje i "
"formatet"
-#: src/theme.c:1054
+#: ../src/theme.c:1048
#, c-format
msgid "Could not parse alpha value \"%s\" in blended color"
msgstr "Kunne ikkje lesa alfa-verdien «%s» i blanda farge"
-#: src/theme.c:1064
+#: ../src/theme.c:1058
#, c-format
msgid "Alpha value \"%s\" in blended color is not between 0.0 and 1.0"
msgstr "Alfaverdien «%s» i blanda farge er ikkje mellom 0.0 og 1.0."
-#: src/theme.c:1111
+#: ../src/theme.c:1105
#, c-format
msgid ""
"Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
msgstr ""
"Skuggeformatet er «shade/base_color/factor», «%s» passar ikkje inn i formatet"
-#: src/theme.c:1122
+#: ../src/theme.c:1116
#, c-format
msgid "Could not parse shade factor \"%s\" in shaded color"
msgstr "Kunne ikkje tolka skuggefaktor «%s» i skuggelagt farge"
-#: src/theme.c:1132
+#: ../src/theme.c:1126
#, c-format
msgid "Shade factor \"%s\" in shaded color is negative"
msgstr "Skuggefaktor «%s» i skuggelagt farge er negativ"
-#: src/theme.c:1161
+#: ../src/theme.c:1155
#, c-format
msgid "Could not parse color \"%s\""
msgstr "Kunne ikkje tolka fargen «%s»"
-#: src/theme.c:1423
+#: ../src/theme.c:1417
#, c-format
msgid "Coordinate expression contains character '%s' which is not allowed"
msgstr "Koordinatuttrykk inneheld teiknet «%s», som ikkje er tillate"
-#: src/theme.c:1450
+#: ../src/theme.c:1444
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression contains floating point number '%s' which could not be "
"parsed"
msgstr "Koordinatuttrykket inneheld flyttalet «%s» som ikkje kunne tolkast"
-#: src/theme.c:1464
+#: ../src/theme.c:1458
#, c-format
msgid "Coordinate expression contains integer '%s' which could not be parsed"
msgstr "Koordinatuttrykket inneheld heiltalet «%s» som ikkje kunne tolkast"
-#: src/theme.c:1531
+#: ../src/theme.c:1525
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression contained unknown operator at the start of this text: "
@@ -2970,34 +3002,34 @@ msgstr ""
"Koordinatuttrykket inneheld ein ukjent operator i byrjinga av denne teksten: "
"«%s»"
-#: src/theme.c:1588
+#: ../src/theme.c:1582
msgid "Coordinate expression was empty or not understood"
msgstr "Koordinatuttrykket var tomt eller vart ikkje forstått"
-#: src/theme.c:1731 src/theme.c:1741 src/theme.c:1775
+#: ../src/theme.c:1725 ../src/theme.c:1735 ../src/theme.c:1769
msgid "Coordinate expression results in division by zero"
msgstr "Koordinatuttrykket fører til deling på null"
-#: src/theme.c:1783
+#: ../src/theme.c:1777
msgid ""
"Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
msgstr "Koordinatuttrykket prøver å bruka mod-operatoren på eit flyttal"
-#: src/theme.c:1840
+#: ../src/theme.c:1834
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
msgstr "Koordinatuttrykket har ein operator «%s» der ein operand var venta"
-#: src/theme.c:1849
+#: ../src/theme.c:1843
msgid "Coordinate expression had an operand where an operator was expected"
msgstr "Koodinatuttrykk hadde ein operand der ein operator var venta"
-#: src/theme.c:1857
+#: ../src/theme.c:1851
msgid "Coordinate expression ended with an operator instead of an operand"
msgstr "Koordinatuttrykk slutta med ein operator i staden for ein operand"
-#: src/theme.c:1867
+#: ../src/theme.c:1861
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression has operator \"%c\" following operator \"%c\" with no "
@@ -3006,7 +3038,7 @@ msgstr ""
"Koordinatuttrykk har operantoren «%c» etter operatoren «%c», utan å ha ein "
"operand mellom."
-#: src/theme.c:1986
+#: ../src/theme.c:1980
msgid ""
"Coordinate expression parser overflowed its buffer, this is really a "
"Metacity bug, but are you sure you need a huge expression like that?"
@@ -3014,30 +3046,30 @@ msgstr ""
"Koordinatuttrykktolkaren flaut over bufferet sitt. Dette er eigentleg ein "
"feil i Metacity, men er du sikker på at du treng så store uttrykk?"
-#: src/theme.c:2015
+#: ../src/theme.c:2009
msgid "Coordinate expression had a close parenthesis with no open parenthesis"
msgstr "Koordinatuttrykket hadde ein lukkeparentes men ingen opneparantes."
-#: src/theme.c:2078
+#: ../src/theme.c:2072
#, c-format
msgid "Coordinate expression had unknown variable or constant \"%s\""
msgstr "Koordinatuttrykk hadde ukjent variabel eller konstant «%s»"
-#: src/theme.c:2135
+#: ../src/theme.c:2129
msgid "Coordinate expression had an open parenthesis with no close parenthesis"
msgstr "Koordinatuttrykket hadde ein opneparentes men ingen sluttparantes"
-#: src/theme.c:2146
+#: ../src/theme.c:2140
msgid "Coordinate expression doesn't seem to have any operators or operands"
msgstr ""
"Koordinatuttrykket ser ikkje ut til å ha nokon operatorar eller operandar"
-#: src/theme.c:2390 src/theme.c:2412 src/theme.c:2433
+#: ../src/theme.c:2384 ../src/theme.c:2406 ../src/theme.c:2427
#, c-format
msgid "Theme contained an expression \"%s\" that resulted in an error: %s\n"
msgstr "Drakta inneheldt eit uttrykk «%s» som førte til ein feil: %s\n"
-#: src/theme.c:3919
+#: ../src/theme.c:3913
#, c-format
msgid ""
"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
@@ -3046,25 +3078,25 @@ msgstr ""
"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/>må vera "
"spesifisert for denne rammestilen"
-#: src/theme.c:4369 src/theme.c:4401
+#: ../src/theme.c:4363 ../src/theme.c:4395
#, c-format
msgid ""
"Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
msgstr ""
"Manglande <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
-#: src/theme.c:4452
+#: ../src/theme.c:4446
#, c-format
msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
msgstr "Kunne ikkje lasta drakta «%s»: %s\n"
-#: src/theme.c:4598 src/theme.c:4605 src/theme.c:4612 src/theme.c:4619
-#: src/theme.c:4626
+#: ../src/theme.c:4592 ../src/theme.c:4599 ../src/theme.c:4606
+#: ../src/theme.c:4613 ../src/theme.c:4620
#, c-format
msgid "No <%s> set for theme \"%s\""
msgstr "Det er ikkje satt nokon <%s> for drakta «%s»"
-#: src/theme.c:4636
+#: ../src/theme.c:4630
#, c-format
msgid ""
"No frame style set for window type \"%s\" in theme \"%s\", add a <window "
@@ -3073,7 +3105,7 @@ msgstr ""
"Det er ikkje satt nokon rammestil for vindaugetypen «%s» i drakta «%s», legg "
"til eit <window type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/>-element"
-#: src/theme.c:4658
+#: ../src/theme.c:4652
#, c-format
msgid ""
"<menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
@@ -3082,56 +3114,56 @@ msgstr ""
"<menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> må vera "
"spesifisert for denne drakta"
-#: src/theme.c:5047 src/theme.c:5109
+#: ../src/theme.c:5041 ../src/theme.c:5103
#, c-format
msgid ""
"User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
msgstr ""
"Brukardefinerte konstantar må byrja med stor bokstav; «%s» gjer det ikkje"
-#: src/theme.c:5055 src/theme.c:5117
+#: ../src/theme.c:5049 ../src/theme.c:5111
#, c-format
msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
msgstr "Konstanten «%s» er alt definert"
-#: src/util.c:93
+#: ../src/util.c:93
#, c-format
msgid "Failed to open debug log: %s\n"
msgstr "Kunne ikkje opna feilsøkingslogg: %s\n"
-#: src/util.c:103
+#: ../src/util.c:103
#, c-format
msgid "Failed to fdopen() log file %s: %s\n"
msgstr "Kunne ikkje fdopen() loggfila %s: %s\n"
-#: src/util.c:109
+#: ../src/util.c:109
#, c-format
msgid "Opened log file %s\n"
msgstr "Opna loggfila %s\n"
-#: src/util.c:203
+#: ../src/util.c:203
msgid "Window manager: "
msgstr "Vindaugehandsamar: "
-#: src/util.c:349
+#: ../src/util.c:349
msgid "Bug in window manager: "
msgstr "Feil i vindaugehandsamar: "
-#: src/util.c:378
+#: ../src/util.c:378
msgid "Window manager warning: "
msgstr "Åtvaring frå vindaugehandsamar: "
-#: src/util.c:402
+#: ../src/util.c:402
msgid "Window manager error: "
msgstr "Feil i vindaugehandsamar: "
-#: src/window-props.c:162
+#: ../src/window-props.c:162
#, c-format
msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %ld\n"
msgstr "Applikasjonen satte ein ugyldig _NET_WM_PID %ld\n"
#. first time through
-#: src/window.c:5197
+#: ../src/window.c:5205
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
@@ -3147,7 +3179,7 @@ msgstr ""
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
-#: src/window.c:5868
+#: ../src/window.c:5876
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
@@ -3157,7 +3189,7 @@ msgstr ""
"men set minste storleik %d x %d og største storleik %d x %d: Dette gir ikkje "
"meining.\n"
-#: src/xprops.c:153
+#: ../src/xprops.c:153
#, c-format
msgid ""
"Window 0x%lx has property %s\n"
@@ -3172,39 +3204,15 @@ msgstr ""
". Dette er truleg ein feil i applikasjonen, ikkje i vindaugehandamaren.\n"
"Vindauget har title=«%s» class=«%s» name=«%s»\n"
-#: src/xprops.c:399
+#: ../src/xprops.c:399
#, c-format
msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8\n"
msgstr "Eigenskap %s på vindauge 0x%lx inneheldt ugyldig UTF-8\n"
-#: src/xprops.c:482
+#: ../src/xprops.c:482
#, c-format
msgid ""
"Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
msgstr ""
"Egenskap %s på vindauge 0x%lx inneheldt ugyldig UTF-8 for oppføring %d i "
"lista\n"
-
-#~ msgid "Put on _All Workspaces"
-#~ msgstr "Legg på _alle arbeidsområde"
-
-#~ msgid "Select how to give focus to windows"
-#~ msgstr "Velg korleis vindauga skal få fokus"
-
-#~ msgid "Window Focus"
-#~ msgstr "Vindaugefokus"
-
-#~ msgid "Clic_k to give focus"
-#~ msgstr "_Klikk for å gje fokus"
-
-#~ msgid "Focus behavior:"
-#~ msgstr "Fokusåtferd:"
-
-#~ msgid "Window Focus Preferences"
-#~ msgstr "Brukarval for vindaugefokus"
-
-#~ msgid "_Point to give focus"
-#~ msgstr "_Peik for å gje fokus"
-
-#~ msgid "_Raise window on focus"
-#~ msgstr "_Hev vindauga når dei får fokus"