summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/nn.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/nn.po')
-rw-r--r--po/nn.po469
1 files changed, 279 insertions, 190 deletions
diff --git a/po/nn.po b/po/nn.po
index 43eff33..4a3cc3a 100644
--- a/po/nn.po
+++ b/po/nn.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nn\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2004-07-12 21:29+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2004-08-15 10:32-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2004-07-12 21:32+0200\n"
"Last-Translator: Åsmund Skjæveland <aasmunds@fys.uio.no>\n"
"Language-Team: Norwegian Nynorsk <i18n-nn@lister.ping.uio.no>\n"
@@ -53,7 +53,8 @@ msgstr "Feil under lesing frå dialogvisingsprosess: %s\n"
#: src/delete.c:338
#, c-format
-msgid "Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
+msgid ""
+"Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
msgstr ""
"Kunne ikkje starta metacity-dialogen som spør om å drepa ein applikasjon: %"
"s\n"
@@ -64,7 +65,7 @@ msgid "Failed to get hostname: %s\n"
msgstr "Klarte ikkje å finna vertsnamn: %s\n"
# TRN: "X Window System"?
-#: src/display.c:298
+#: src/display.c:303
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
msgstr "Kunne ikkje opna X Window System-display «%s»\n"
@@ -116,7 +117,8 @@ msgstr ""
#: src/keybindings.c:2518
#, c-format
msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
-msgstr "Kunne ikkje opna metacity-dialog for å visa ein feil ved ein kommando: %s\n"
+msgstr ""
+"Kunne ikkje opna metacity-dialog for å visa ein feil ved ein kommando: %s\n"
#: src/keybindings.c:2591
#, c-format
@@ -154,7 +156,8 @@ msgstr "Klarte ikkje å søka gjennom draktmappa: %s\n"
#: src/main.c:459
#, c-format
-msgid "Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes."
+msgid ""
+"Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes."
msgstr ""
"Kunne ikkje finna ei drakt! Kontroller at %s finst og inneheld dei vanlege "
"draktene."
@@ -340,7 +343,8 @@ msgid "The window \"%s\" is not responding."
msgstr "Vindauget «%s» svarar ikkje."
#: src/metacity-dialog.c:93
-msgid "Forcing this application to quit will cause you to lose any unsaved changes."
+msgid ""
+"Forcing this application to quit will cause you to lose any unsaved changes."
msgstr ""
"Dersom du tvingar denne applikasjonen til å avslutta, vil alle ulagra "
"endringar gå tapt."
@@ -472,7 +476,8 @@ msgstr ""
#: src/metacity.schemas.in.h:14
msgid "Disable misfeatures that are required by old or broken applications"
-msgstr "Slå av uønskte funksjonar som krevst av gamle eller øydelagte applikasjonar"
+msgstr ""
+"Slå av uønskte funksjonar som krevst av gamle eller øydelagte applikasjonar"
#: src/metacity.schemas.in.h:15
msgid "Enable Visual Bell"
@@ -863,13 +868,14 @@ msgstr ""
"definerer ein snøggtast som køyrer kommandoen definert av denne innstillinga."
#: src/metacity.schemas.in.h:86
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that runs the correspondingly-numbered command in /apps/"
"metacity/keybinding_commands The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
-"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower "
-"or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;"
-"Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then "
-"there will be no keybinding for this action."
+"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows "
+"lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and "
+"\"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
+"then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Snøggtasten som køyrer kommandoen med det tilsvarande nummeret i /apps/"
"metacity/keybinding_commands. Formatet er på forma «&lt;Control&gt;a» og "
@@ -879,10 +885,11 @@ msgstr ""
"denne handlinga ha nokon snøggtast."
#: src/metacity.schemas.in.h:87
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace above the current workspace. "
-"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
-"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
+"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
+"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
@@ -894,10 +901,11 @@ msgstr ""
"spesielle verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
#: src/metacity.schemas.in.h:88
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace below the current workspace. "
-"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
-"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
+"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
+"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
@@ -909,12 +917,13 @@ msgstr ""
"spesielle verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
#: src/metacity.schemas.in.h:89
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace on the left of the current "
"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
-"Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and "
-"also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set "
-"the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
+"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
+"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
+"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
"keybinding for this action."
msgstr ""
"Snøggtasten som byter til arbeidsområdet til venstre for det noverande "
@@ -925,12 +934,13 @@ msgstr ""
"nokon snøggtast."
#: src/metacity.schemas.in.h:90
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace on the right of the current "
"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
-"Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and "
-"also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set "
-"the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
+"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
+"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
+"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
"keybinding for this action."
msgstr ""
"Snøggtasten som byter til arbeidsområdet til høgre for det noverande "
@@ -941,11 +951,12 @@ msgstr ""
"nokon snøggtast."
#: src/metacity.schemas.in.h:91
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 1. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Snøggtasten som byter til arbeidsområde 1. Formatet er på forma «&lt;"
@@ -955,11 +966,12 @@ msgstr ""
"«disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
#: src/metacity.schemas.in.h:92
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 10. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Snøggtasten som byter til arbeidsområde 10. Formatet er på forma «&lt;"
@@ -969,11 +981,12 @@ msgstr ""
"«disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
#: src/metacity.schemas.in.h:93
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 11. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Snøggtasten som byter til arbeidsområde 11. Formatet er på forma «&lt;"
@@ -983,11 +996,12 @@ msgstr ""
"«disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
#: src/metacity.schemas.in.h:94
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 12. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Snøggtasten som byter til arbeidsområde 12. Formatet er på forma «&lt;"
@@ -997,11 +1011,12 @@ msgstr ""
"«disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
#: src/metacity.schemas.in.h:95
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 2. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Snøggtasten som byter til arbeidsområde 2. Formatet er på forma «&lt;"
@@ -1011,11 +1026,12 @@ msgstr ""
"«disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
#: src/metacity.schemas.in.h:96
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 3. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Snøggtasten som byter til arbeidsområde 3. Formatet er på forma «&lt;"
@@ -1025,11 +1041,12 @@ msgstr ""
"«disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
#: src/metacity.schemas.in.h:97
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 4. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Snøggtasten som byter til arbeidsområde 4. Formatet er på forma «&lt;"
@@ -1039,11 +1056,12 @@ msgstr ""
"«disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
#: src/metacity.schemas.in.h:98
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 5. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Snøggtasten som byter til arbeidsområde 5. Formatet er på forma «&lt;"
@@ -1053,11 +1071,12 @@ msgstr ""
"«disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
#: src/metacity.schemas.in.h:99
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 6. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Snøggtasten som byter til arbeidsområde 6. Formatet er på forma «&lt;"
@@ -1067,11 +1086,12 @@ msgstr ""
"«disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
#: src/metacity.schemas.in.h:100
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 7. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Snøggtasten som byter til arbeidsområde 7. Formatet er på forma «&lt;"
@@ -1081,11 +1101,12 @@ msgstr ""
"«disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
#: src/metacity.schemas.in.h:101
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 8. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Snøggtasten som byter til arbeidsområde 8. Formatet er på forma «&lt;"
@@ -1095,11 +1116,12 @@ msgstr ""
"«disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
#: src/metacity.schemas.in.h:102
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 9. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Snøggtasten som byter til arbeidsområde 9. Formatet er på forma «&lt;"
@@ -1109,11 +1131,12 @@ msgstr ""
"«disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
#: src/metacity.schemas.in.h:103
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to activate the window menu. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Snøggtasten som aktiverer vindaugemenyen. Formatet er på forma «&lt;"
@@ -1123,11 +1146,12 @@ msgstr ""
"«disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
#: src/metacity.schemas.in.h:104
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to close a window. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Snøggtasten som lukkar eit vindauge. Formatet er på forma «&lt;Control&gt;a» "
@@ -1137,13 +1161,14 @@ msgstr ""
"denne handlinga ha nokon snøggtast."
#: src/metacity.schemas.in.h:105
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to enter \"move mode\" and begin moving a window using "
"the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
-"&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
-"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
-"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
-"keybinding for this action."
+"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
+"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
+"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
+"no keybinding for this action."
msgstr ""
"Snøggtasten som går inn i «flyttemodus», som let deg flytta eit vindauge med "
"tastaturet. Formatet er på forma «&lt;Control&gt;a» og «&lt;Shift&gt;&lt;"
@@ -1153,10 +1178,11 @@ msgstr ""
"nokon snøggtast."
#: src/metacity.schemas.in.h:106
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to enter \"resize mode\" and begin resizing a window "
"using the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
-"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or "
+"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
"will be no keybinding for this action."
@@ -1169,10 +1195,11 @@ msgstr ""
"vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
#: src/metacity.schemas.in.h:107
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to hide all normal windows and set the focus to the "
"desktop background. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
-"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or "
+"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
"will be no keybinding for this action."
@@ -1185,11 +1212,12 @@ msgstr ""
"nokon snøggtast."
#: src/metacity.schemas.in.h:108
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to maximize a window The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Snøggtasten som maksimerer eit vindauge. Formatet er på forma «&lt;"
@@ -1199,11 +1227,12 @@ msgstr ""
"«disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
#: src/metacity.schemas.in.h:109
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to minimize a window. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Snøggtasten som minimerer eit vindauge. Formatet er på forma «&lt;Control&gt;"
@@ -1213,9 +1242,10 @@ msgstr ""
"vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
#: src/metacity.schemas.in.h:110
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace down. The format looks "
-"like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is "
+"like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
"fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such "
"as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
@@ -1228,13 +1258,14 @@ msgstr ""
"verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
#: src/metacity.schemas.in.h:111
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace to the left. The format "
-"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser "
-"is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
-"such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
-"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
-"action."
+"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
+"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
+"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
+"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
+"for this action."
msgstr ""
"Snøggtasten som flyttar eit vindauge eitt arbeidsområde til venstre. "
"Formatet er på forma «&lt;Control&gt;a» og «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». "
@@ -1243,13 +1274,14 @@ msgstr ""
"spesielle verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
#: src/metacity.schemas.in.h:112
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace to the right. The format "
-"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser "
-"is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
-"such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
-"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
-"action."
+"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
+"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
+"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
+"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
+"for this action."
msgstr ""
"Snøggtasten som flyttar eit vindauge eitt arbeidsområde til høgre. Formatet "
"er på forma «&lt;Control&gt;a» og «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». Tolkaren er "
@@ -1258,9 +1290,10 @@ msgstr ""
"verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
#: src/metacity.schemas.in.h:113
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace up. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
@@ -1272,9 +1305,10 @@ msgstr ""
"verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
#: src/metacity.schemas.in.h:114
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 1. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
@@ -1286,9 +1320,10 @@ msgstr ""
"verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
#: src/metacity.schemas.in.h:115
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 10. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
@@ -1300,9 +1335,10 @@ msgstr ""
"verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
#: src/metacity.schemas.in.h:116
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 11. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
@@ -1314,9 +1350,10 @@ msgstr ""
"verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
#: src/metacity.schemas.in.h:117
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 12. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
@@ -1328,9 +1365,10 @@ msgstr ""
"verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
#: src/metacity.schemas.in.h:118
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 2. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
@@ -1342,9 +1380,10 @@ msgstr ""
"verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
#: src/metacity.schemas.in.h:119
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 3. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
@@ -1356,9 +1395,10 @@ msgstr ""
"verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
#: src/metacity.schemas.in.h:120
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 4. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
@@ -1370,9 +1410,10 @@ msgstr ""
"verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
#: src/metacity.schemas.in.h:121
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 5. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
@@ -1384,9 +1425,10 @@ msgstr ""
"verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
#: src/metacity.schemas.in.h:122
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 6. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
@@ -1398,9 +1440,10 @@ msgstr ""
"verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
#: src/metacity.schemas.in.h:123
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 7. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
@@ -1412,9 +1455,10 @@ msgstr ""
"verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
#: src/metacity.schemas.in.h:124
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 8. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
@@ -1426,9 +1470,10 @@ msgstr ""
"verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
#: src/metacity.schemas.in.h:125
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 9. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
@@ -1440,10 +1485,11 @@ msgstr ""
"verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
#: src/metacity.schemas.in.h:126
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
"using a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
-"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or "
+"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
"will be no keybinding for this action."
@@ -1456,10 +1502,11 @@ msgstr ""
"nokon snøggtast."
#: src/metacity.schemas.in.h:127
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
"without a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
-"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or "
+"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
"will be no keybinding for this action."
@@ -1472,14 +1519,15 @@ msgstr ""
"nokon snøggtast."
#: src/metacity.schemas.in.h:128
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between windows without a popup "
"window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go "
"forward again. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
-"&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
-"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
-"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
-"keybinding for this action."
+"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
+"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
+"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
+"no keybinding for this action."
msgstr ""
"Snøggtasten som flyttar fokus baklengs mellom vindauga, utan dialogboks. Å "
"halda «Shift» nede i lag med denne bindinga endrar retninga til framover i "
@@ -1490,14 +1538,15 @@ msgstr ""
"nokon snøggtast."
#: src/metacity.schemas.in.h:129
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between windows, using a popup "
"window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go "
"forward again. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
-"&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
-"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
-"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
-"keybinding for this action."
+"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
+"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
+"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
+"no keybinding for this action."
msgstr ""
"Snøggtasten som flyttar fokus bakover mellom vindauga, med ein dialogboks. Å "
"halda «Shift» nede i lag med denne bindinga endrar retninga til framover i "
@@ -1508,13 +1557,14 @@ msgstr ""
"nokon snøggtast."
#: src/metacity.schemas.in.h:130
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, using a "
"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
-"&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
-"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
-"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
-"keybinding for this action."
+"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
+"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
+"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
+"no keybinding for this action."
msgstr ""
"Snøggtasten som flyttar fokus mellom panela og skrivebordet, med ein "
"dialogboks. Formatet er på forma «&lt;Control&gt;a» og «&lt;Shift&gt;&lt;"
@@ -1524,13 +1574,14 @@ msgstr ""
"nokon snøggtast."
#: src/metacity.schemas.in.h:131
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, without a "
"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
-"&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
-"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
-"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
-"keybinding for this action."
+"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
+"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
+"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
+"no keybinding for this action."
msgstr ""
"Snøggtasten som flyttar fokus mellom panela og skrivebordet, utan "
"dialogboks. Formatet er på forma «&lt;Control&gt;a» og «&lt;Shift&gt;&lt;"
@@ -1540,13 +1591,14 @@ msgstr ""
"nokon snøggtast."
#: src/metacity.schemas.in.h:132
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move focus between windows without a popup window. "
"(Traditionally &lt;Alt&gt;Escape) Holding the \"shift\" key while using this "
"binding reverses the direction of movement. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Snøggtasten som flyttar fokus mellom vindauga, utan dialogboks. "
@@ -1558,13 +1610,14 @@ msgstr ""
"«disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
#: src/metacity.schemas.in.h:133
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move focus between windows, using a popup window. "
"(Traditionally &lt;Alt&gt;Tab) Holding the \"shift\" key while using this "
"binding reverses the direction of movement. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Snøggtasten som flyttar fokus mellom vindauga, med ein dialogboks. "
@@ -1576,10 +1629,11 @@ msgstr ""
"vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
#: src/metacity.schemas.in.h:134
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to toggle always on top. A window that is always on top "
"will always be visible over other overlapping windows. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
@@ -1592,11 +1646,12 @@ msgstr ""
"verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
#: src/metacity.schemas.in.h:135
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to toggle fullscreen mode. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Snøggtasten som slår av og på fullskjermmodus.Formatet er på forma «&lt;"
@@ -1606,11 +1661,12 @@ msgstr ""
"«disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
#: src/metacity.schemas.in.h:136
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to toggle maximization. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Snøggtasten som maksimerer og gjenoppretter vindauget.Formatet er på forma "
@@ -1620,9 +1676,10 @@ msgstr ""
"verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
#: src/metacity.schemas.in.h:137
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to toggle shaded/unshaded state. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
@@ -1634,12 +1691,13 @@ msgstr ""
"verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
#: src/metacity.schemas.in.h:138
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to toggle whether the window is on all workspaces or "
"just one. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
-"Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and "
-"also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set "
-"the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
+"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
+"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
+"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
"keybinding for this action."
msgstr ""
"Snøggtasten som styrer om vindauget er synleg på alle arbeidsområda eller "
@@ -1650,11 +1708,12 @@ msgstr ""
"nokon snøggtast."
#: src/metacity.schemas.in.h:139
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to unmaximize a window. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Snøggtasten som gjenoppretter eit vindauge.Formatet er på forma «&lt;"
@@ -1664,25 +1723,27 @@ msgstr ""
"«disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
#: src/metacity.schemas.in.h:140
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding which display's the panel's \"Run Application\" dialog box. "
-"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
-"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
+"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
+"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
msgstr ""
-"Snøggtasten som viser panelet sin «Køyr program»-dialogboks.Formatet er "
-"på forma «&lt;Control&gt;a» og «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». Tolkaren er "
-"ganske romsleg og tillet små og store bokstavar, og forkortingar slik som "
-"«&lt;Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle "
+"Snøggtasten som viser panelet sin «Køyr program»-dialogboks.Formatet er på "
+"forma «&lt;Control&gt;a» og «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». Tolkaren er ganske "
+"romsleg og tillet små og store bokstavar, og forkortingar slik som «&lt;"
+"Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle "
"verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
#: src/metacity.schemas.in.h:141
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility to take a "
"screenshot of a window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
-"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or "
+"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
"will be no keybinding for this action."
@@ -1695,13 +1756,14 @@ msgstr ""
"nokon snøggtast."
#: src/metacity.schemas.in.h:142
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility. The format "
-"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser "
-"is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
-"such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
-"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
-"action."
+"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
+"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
+"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
+"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
+"for this action."
msgstr ""
"Snøggtasten som køyrer panelet sitt skjermbileteverktøy.Formatet er på forma "
"«&lt;Control&gt;a» og «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». Tolkaren er ganske "
@@ -1710,9 +1772,10 @@ msgstr ""
"verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
#: src/metacity.schemas.in.h:143
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding which shows the panel's main menu. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
@@ -1736,7 +1799,8 @@ msgstr "Skjermbiletekommandoen"
msgid ""
"The theme determines the appearance of window borders, titlebar, and so "
"forth."
-msgstr "Drakta avgjer korleis vindaugekantar, tittellinjer og så vidare ser ut."
+msgstr ""
+"Drakta avgjer korleis vindaugekantar, tittellinjer og så vidare ser ut."
#: src/metacity.schemas.in.h:147
msgid ""
@@ -1765,15 +1829,16 @@ msgid "The window screenshot command"
msgstr "Kommandoen for å ta eit skjermbilete"
#: src/metacity.schemas.in.h:150
+#, fuzzy
msgid ""
"This keybinding changes whether a window is above or below other windows. If "
"the window is covered by another window, it raises the window above other "
"windows. If the window is already fully visible, it lowers the window below "
"other windows. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
-"&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
-"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
-"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
-"keybinding for this action."
+"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
+"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
+"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
+"no keybinding for this action."
msgstr ""
"Denne snøggtasten endrar om eit vindauge er over eller under andre vindauge. "
"Dersom vindauget er dekt av eit anna vindauge, vert det løfta over dei andre "
@@ -1785,9 +1850,10 @@ msgstr ""
"denne handlinga ha nokon snøggtast."
#: src/metacity.schemas.in.h:151
+#, fuzzy
msgid ""
"This keybinding lowers a window below other windows. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
@@ -1799,9 +1865,10 @@ msgstr ""
"verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
#: src/metacity.schemas.in.h:152
+#, fuzzy
msgid ""
"This keybinding raises the window above other windows. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
@@ -1813,10 +1880,11 @@ msgstr ""
"spesielle verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
#: src/metacity.schemas.in.h:153
+#, fuzzy
msgid ""
"This keybinding resizes a window to fill available horizontal space. The "
-"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The "
-"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
+"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
+"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
@@ -1829,10 +1897,11 @@ msgstr ""
"denne handlinga ha nokon snøggtast."
#: src/metacity.schemas.in.h:154
+#, fuzzy
msgid ""
"This keybinding resizes a window to fill available vertical space. The "
-"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The "
-"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
+"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
+"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
@@ -1981,12 +2050,12 @@ msgid "%d x %d"
msgstr "%d x %d"
# TRN: "skjerm", "display"?
-#: src/screen.c:399
+#: src/screen.c:408
#, c-format
msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
msgstr "Skjerm %d på display «%s» er ugyldig\n"
-#: src/screen.c:415
+#: src/screen.c:424
#, c-format
msgid ""
"Screen %d on display \"%s\" already has a window manager; try using the --"
@@ -1995,17 +2064,19 @@ msgstr ""
"Skjerm %d på display «%s» har allereie ein vindaugehandsamar. Prøv å bruka "
"flagget --replace for å erstatta den aktive vindaugehandsamaren.\n"
-#: src/screen.c:439
+#: src/screen.c:448
#, c-format
-msgid "Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
-msgstr "Kunne ikkje henta utvalet frå vindaugehandsamaren på skjerm %d display «%s»\n"
+msgid ""
+"Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
+msgstr ""
+"Kunne ikkje henta utvalet frå vindaugehandsamaren på skjerm %d display «%s»\n"
-#: src/screen.c:497
+#: src/screen.c:506
#, c-format
msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
msgstr "Skjerm %d på display «%s» har allereie ein vindaugehandsamar\n"
-#: src/screen.c:688
+#: src/screen.c:701
#, c-format
msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
msgstr "Kunne ikkje frigjera skjerm %d på display «%s»\n"
@@ -2169,7 +2240,8 @@ msgstr "<%s> geometri «%s» er ikkje definert"
#: src/theme-parser.c:981
#, c-format
msgid "<%s> must specify either a geometry or a parent that has a geometry"
-msgstr "<%s> må spesifisere anten ein geometri eller eit opphav som har geometri"
+msgstr ""
+"<%s> må spesifisere anten ein geometri eller eit opphav som har geometri"
#: src/theme-parser.c:1080
#, c-format
@@ -2225,8 +2297,10 @@ msgid "No \"value\" attribute on element <%s>"
msgstr "Ingen «value»-attributt på elementet <%s>"
#: src/theme-parser.c:1320 src/theme-parser.c:1334 src/theme-parser.c:1393
-msgid "Cannot specify both button_width/button_height and aspect ratio for buttons"
-msgstr "Kan ikkje oppgje både button_width/button_height og forholdstal for knappar"
+msgid ""
+"Cannot specify both button_width/button_height and aspect ratio for buttons"
+msgstr ""
+"Kan ikkje oppgje både button_width/button_height og forholdstal for knappar"
#: src/theme-parser.c:1343
#, c-format
@@ -2486,7 +2560,8 @@ msgstr ""
#: src/theme-parser.c:3464
#, c-format
msgid "Style has already been specified for state %s resize %s focus %s"
-msgstr "Stilen er alt spesifisert for tilstand %s, storleiksendring %s, fokus %s"
+msgstr ""
+"Stilen er alt spesifisert for tilstand %s, storleiksendring %s, fokus %s"
#: src/theme-parser.c:3475 src/theme-parser.c:3486 src/theme-parser.c:3497
#, c-format
@@ -2525,8 +2600,10 @@ msgstr "Det ytste elementet i drakta må vera <metacity_theme>, ikkje <%s>"
#: src/theme-parser.c:3679
#, c-format
-msgid "Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
-msgstr "Elementet <%s> er ikkje tillate inni eit name/author/date/description-element"
+msgid ""
+"Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
+msgstr ""
+"Elementet <%s> er ikkje tillate inni eit name/author/date/description-element"
#: src/theme-parser.c:3684
#, c-format
@@ -2535,8 +2612,10 @@ msgstr "Elementet <%s> er ikkje tillate inne i eit <constant>-element"
#: src/theme-parser.c:3696
#, c-format
-msgid "Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
-msgstr "Elementet <%s> er ikkje tillate inni eit distance/border/aspect_ratio-element"
+msgid ""
+"Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
+msgstr ""
+"Elementet <%s> er ikkje tillate inni eit distance/border/aspect_ratio-element"
#: src/theme-parser.c:3718
#, c-format
@@ -2790,7 +2869,8 @@ msgstr "y-verdien var %d, venta %d"
#: src/theme-viewer.c:1310
#, c-format
msgid "%d coordinate expressions parsed in %g seconds (%g seconds average)\n"
-msgstr "%d koordinatuttrykk tolka på %g sekund (%g sekund per uttrykk i snitt)\n"
+msgstr ""
+"%d koordinatuttrykk tolka på %g sekund (%g sekund per uttrykk i snitt)\n"
#: src/theme.c:202
msgid "top"
@@ -2880,8 +2960,10 @@ msgstr "Alfaverdien «%s» i blanda farge er ikkje mellom 0.0 og 1.0."
#: src/theme.c:1111
#, c-format
-msgid "Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
-msgstr "Skuggeformatet er «shade/base_color/factor», «%s» passar ikkje inn i formatet"
+msgid ""
+"Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
+msgstr ""
+"Skuggeformatet er «shade/base_color/factor», «%s» passar ikkje inn i formatet"
#: src/theme.c:1122
#, c-format
@@ -2933,12 +3015,14 @@ msgid "Coordinate expression results in division by zero"
msgstr "Koordinatuttrykket fører til deling på null"
#: src/theme.c:1779
-msgid "Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
+msgid ""
+"Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
msgstr "Koordinatuttrykket prøver å bruka mod-operatoren på eit flyttal"
#: src/theme.c:1836
#, c-format
-msgid "Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
+msgid ""
+"Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
msgstr "Koordinatuttrykket har ein operator «%s» der ein operand var venta"
#: src/theme.c:1845
@@ -2981,7 +3065,8 @@ msgstr "Koordinatuttrykket hadde ein opneparentes men ingen sluttparantes"
#: src/theme.c:2142
msgid "Coordinate expression doesn't seem to have any operators or operands"
-msgstr "Koordinatuttrykket ser ikkje ut til å ha nokon operatorar eller operandar"
+msgstr ""
+"Koordinatuttrykket ser ikkje ut til å ha nokon operatorar eller operandar"
#: src/theme.c:2386 src/theme.c:2408 src/theme.c:2429
#, c-format
@@ -2999,8 +3084,10 @@ msgstr ""
#: src/theme.c:4362 src/theme.c:4394
#, c-format
-msgid "Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
-msgstr "Manglande <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
+msgid ""
+"Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
+msgstr ""
+"Manglande <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
#: src/theme.c:4445
#, c-format
@@ -3033,8 +3120,10 @@ msgstr ""
#: src/theme.c:5040 src/theme.c:5102
#, c-format
-msgid "User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
-msgstr "Brukardefinerte konstantar må byrja med stor bokstav; «%s» gjer det ikkje"
+msgid ""
+"User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
+msgstr ""
+"Brukardefinerte konstantar må byrja med stor bokstav; «%s» gjer det ikkje"
#: src/theme.c:5048 src/theme.c:5110
#, c-format
@@ -3106,7 +3195,7 @@ msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %ld\n"
msgstr "Applikasjonen satte ein ugyldig _NET_WM_PID %ld\n"
#. first time through
-#: src/window.c:4881
+#: src/window.c:4931
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
@@ -3122,7 +3211,7 @@ msgstr ""
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
-#: src/window.c:5543
+#: src/window.c:5602
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
@@ -3154,8 +3243,8 @@ msgstr "Eigenskap %s på vindauge 0x%lx inneheldt ugyldig UTF-8\n"
#: src/xprops.c:482
#, c-format
-msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
+msgid ""
+"Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
msgstr ""
"Egenskap %s på vindauge 0x%lx inneheldt ugyldig UTF-8 for oppføring %d i "
"lista\n"
-