summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/nn.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/nn.po')
-rw-r--r--po/nn.po282
1 files changed, 154 insertions, 128 deletions
diff --git a/po/nn.po b/po/nn.po
index 9148795..bccfa93 100644
--- a/po/nn.po
+++ b/po/nn.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nn\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2004-10-11 08:59-0700\n"
+"POT-Creation-Date: 2004-11-01 08:27-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2004-08-30 22:41+0000\n"
"Last-Translator: Åsmund Skjæveland <aasmunds@fys.uio.no>\n"
"Language-Team: Norwegian Nynorsk <i18n-nn@lister.ping.uio.no>\n"
@@ -105,7 +105,7 @@ msgstr "Maksimer vindauge"
msgid "Unmaximize Window"
msgstr "Av-maksimer vindauge"
-#: src/keybindings.c:989
+#: src/keybindings.c:994
#, c-format
msgid ""
"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
@@ -114,17 +114,22 @@ msgstr ""
"Eit anna program brukar allereie tasten %s med modifikator %x som ein "
"snøggtast\n"
-#: src/keybindings.c:2529
+#: src/keybindings.c:2554
#, c-format
msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
msgstr ""
"Kunne ikkje opna metacity-dialog for å visa ein feil ved ein kommando: %s\n"
-#: src/keybindings.c:2602
+#: src/keybindings.c:2659
#, c-format
msgid "No command %d has been defined.\n"
msgstr "Kommandoen %d er ikkje definert.\n"
+#: src/keybindings.c:3489
+#, fuzzy
+msgid "No terminal command has been defined.\n"
+msgstr "Kommandoen %d er ikkje definert.\n"
+
#: src/main.c:69
msgid ""
"metacity [--sm-disable] [--sm-client-id=ID] [--sm-save-file=FILENAME] [--"
@@ -229,7 +234,7 @@ msgstr "Flytt eitt arbeidsområde _opp"
msgid "Move to Workspace _Down"
msgstr "Flytt eitt arbeidsområde ne_d"
-#: src/menu.c:162 src/prefs.c:1868
+#: src/menu.c:162 src/prefs.c:1942
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Arbeidsområde %d"
@@ -707,15 +712,19 @@ msgid "Run a defined command"
msgstr "Køyr ein definert kommando"
#: src/metacity.schemas.in.h:60
+msgid "Run a terminal"
+msgstr ""
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:61
msgid "Show the panel menu"
msgstr "Vis panelmenyen"
-#: src/metacity.schemas.in.h:61
+#: src/metacity.schemas.in.h:62
msgid "Show the panel run application dialog"
msgstr "Vis «køyr»-dialogen til panelet"
# TRN: Workaround?
-#: src/metacity.schemas.in.h:62
+#: src/metacity.schemas.in.h:63
msgid ""
"Some applications break specifications in ways that result in window manager "
"misfeatures. For example, ideally Metacity would place all dialogs in a "
@@ -745,84 +754,84 @@ msgstr ""
"å retta utan å fyrst retta spesifikasjonen."
# TRN: «Gå til» betre enn «byt til»?
-#: src/metacity.schemas.in.h:63
+#: src/metacity.schemas.in.h:64
msgid "Switch to workspace 1"
msgstr "Byt til arbeidsområde 1"
-#: src/metacity.schemas.in.h:64
+#: src/metacity.schemas.in.h:65
msgid "Switch to workspace 10"
msgstr "Byt til arbeidsområde 10"
-#: src/metacity.schemas.in.h:65
+#: src/metacity.schemas.in.h:66
msgid "Switch to workspace 11"
msgstr "Byt til arbeidsområde 11"
-#: src/metacity.schemas.in.h:66
+#: src/metacity.schemas.in.h:67
msgid "Switch to workspace 12"
msgstr "Byt til arbeidsområde 12"
-#: src/metacity.schemas.in.h:67
+#: src/metacity.schemas.in.h:68
msgid "Switch to workspace 2"
msgstr "Byt til arbeidsområde 2"
-#: src/metacity.schemas.in.h:68
+#: src/metacity.schemas.in.h:69
msgid "Switch to workspace 3"
msgstr "Byt til arbeidsområde 3"
-#: src/metacity.schemas.in.h:69
+#: src/metacity.schemas.in.h:70
msgid "Switch to workspace 4"
msgstr "Byt til arbeidsområde 4"
-#: src/metacity.schemas.in.h:70
+#: src/metacity.schemas.in.h:71
msgid "Switch to workspace 5"
msgstr "Byt til arbeidsområde 5"
-#: src/metacity.schemas.in.h:71
+#: src/metacity.schemas.in.h:72
msgid "Switch to workspace 6"
msgstr "Byt til arbeidsområde 6"
-#: src/metacity.schemas.in.h:72
+#: src/metacity.schemas.in.h:73
msgid "Switch to workspace 7"
msgstr "Byt til arbeidsområde 7"
-#: src/metacity.schemas.in.h:73
+#: src/metacity.schemas.in.h:74
msgid "Switch to workspace 8"
msgstr "Byt til arbeidsområde 8"
-#: src/metacity.schemas.in.h:74
+#: src/metacity.schemas.in.h:75
msgid "Switch to workspace 9"
msgstr "Byt til arbeidsområde 9"
-#: src/metacity.schemas.in.h:75
+#: src/metacity.schemas.in.h:76
msgid "Switch to workspace above this one"
msgstr "Byt til arbeidsområdet over dette"
-#: src/metacity.schemas.in.h:76
+#: src/metacity.schemas.in.h:77
msgid "Switch to workspace below this one"
msgstr "Byt til arbeidsområdet under dette"
-#: src/metacity.schemas.in.h:77
+#: src/metacity.schemas.in.h:78
msgid "Switch to workspace on the left"
msgstr "Byt til arbeidsområdet til venstre"
-#: src/metacity.schemas.in.h:78
+#: src/metacity.schemas.in.h:79
msgid "Switch to workspace on the right"
msgstr "Byt til arbeidsområdet til høgre"
-#: src/metacity.schemas.in.h:79
+#: src/metacity.schemas.in.h:80
msgid "System Bell is Audible"
msgstr "Systembjølla lagar lyd"
-#: src/metacity.schemas.in.h:80
+#: src/metacity.schemas.in.h:81
msgid "Take a screenshot"
msgstr "Ta eit skjermbilete"
-#: src/metacity.schemas.in.h:81
+#: src/metacity.schemas.in.h:82
msgid "Take a screenshot of a window"
msgstr "Ta eit bilete av eit vindauge"
# TRN: Skal "fullscreen", "frame_flash" omsetjast?
-#: src/metacity.schemas.in.h:82
+#: src/metacity.schemas.in.h:83
msgid ""
"Tells Metacity how to implement the visual indication that the system bell "
"or another application 'bell' indicator has been rung. Currently there are "
@@ -840,7 +849,7 @@ msgstr ""
"ringte med bjølla (som oftast tilfelle for systembjølla), så blinkar "
"tittellinja på det fokuserte vindauget."
-#: src/metacity.schemas.in.h:83
+#: src/metacity.schemas.in.h:84
msgid ""
"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N keys define keybindings "
"that correspond to these commands. Pressing the keybinding for run_command_N "
@@ -850,7 +859,7 @@ msgstr ""
"snøggtastar som svarar til desse kommandoane. Dår du trykker snøggtasten for "
"command_N, vil command_N bli køyrt."
-#: src/metacity.schemas.in.h:84
+#: src/metacity.schemas.in.h:85
msgid ""
"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot key defines a "
"keybinding which causes the command specified by this setting to be invoked."
@@ -858,7 +867,7 @@ msgstr ""
"Nøkkelen /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot definerer "
"ein snøggtast som køyrer kommandoen som svarer til denne innstillinga."
-#: src/metacity.schemas.in.h:85
+#: src/metacity.schemas.in.h:86
msgid ""
"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot key "
"defines a keybinding which causes the command specified by this setting to "
@@ -867,7 +876,7 @@ msgstr ""
"Nøkkelen /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot "
"definerer ein snøggtast som køyrer kommandoen definert av denne innstillinga."
-#: src/metacity.schemas.in.h:86
+#: src/metacity.schemas.in.h:87
msgid ""
"The keybinding that runs the correspondingly-numbered command in /apps/"
"metacity/keybinding_commands The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
@@ -883,7 +892,7 @@ msgstr ""
"Dersom du set dette valet til den spesielle verdien «disabled», vil ikkje "
"denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:87
+#: src/metacity.schemas.in.h:88
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace above the current workspace. "
"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
@@ -898,7 +907,7 @@ msgstr ""
"slik som «&lt;Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den "
"spesielle verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:88
+#: src/metacity.schemas.in.h:89
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace below the current workspace. "
"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
@@ -913,7 +922,7 @@ msgstr ""
"slik som «&lt;Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den "
"spesielle verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:89
+#: src/metacity.schemas.in.h:90
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace on the left of the current "
"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
@@ -929,7 +938,7 @@ msgstr ""
"valet til den spesielle verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha "
"nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:90
+#: src/metacity.schemas.in.h:91
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace on the right of the current "
"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
@@ -945,7 +954,7 @@ msgstr ""
"valet til den spesielle verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha "
"nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:91
+#: src/metacity.schemas.in.h:92
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 1. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -959,7 +968,7 @@ msgstr ""
"«&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle verdien "
"«disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:92
+#: src/metacity.schemas.in.h:93
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 10. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -973,7 +982,7 @@ msgstr ""
"«&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle verdien "
"«disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:93
+#: src/metacity.schemas.in.h:94
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 11. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -987,7 +996,7 @@ msgstr ""
"«&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle verdien "
"«disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:94
+#: src/metacity.schemas.in.h:95
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 12. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1001,7 +1010,7 @@ msgstr ""
"«&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle verdien "
"«disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:95
+#: src/metacity.schemas.in.h:96
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 2. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1015,7 +1024,7 @@ msgstr ""
"«&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle verdien "
"«disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:96
+#: src/metacity.schemas.in.h:97
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 3. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1029,7 +1038,7 @@ msgstr ""
"«&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle verdien "
"«disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:97
+#: src/metacity.schemas.in.h:98
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 4. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1043,7 +1052,7 @@ msgstr ""
"«&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle verdien "
"«disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:98
+#: src/metacity.schemas.in.h:99
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 5. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1057,7 +1066,7 @@ msgstr ""
"«&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle verdien "
"«disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:99
+#: src/metacity.schemas.in.h:100
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 6. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1071,7 +1080,7 @@ msgstr ""
"«&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle verdien "
"«disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:100
+#: src/metacity.schemas.in.h:101
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 7. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1085,7 +1094,7 @@ msgstr ""
"«&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle verdien "
"«disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:101
+#: src/metacity.schemas.in.h:102
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 8. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1099,7 +1108,7 @@ msgstr ""
"«&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle verdien "
"«disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:102
+#: src/metacity.schemas.in.h:103
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 9. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1113,7 +1122,7 @@ msgstr ""
"«&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle verdien "
"«disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:103
+#: src/metacity.schemas.in.h:104
msgid ""
"The keybinding used to activate the window menu. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1127,7 +1136,7 @@ msgstr ""
"«&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle verdien "
"«disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:104
+#: src/metacity.schemas.in.h:105
msgid ""
"The keybinding used to close a window. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1141,7 +1150,7 @@ msgstr ""
"Dersom du set dette valet til den spesielle verdien «disabled», vil ikkje "
"denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:105
+#: src/metacity.schemas.in.h:106
msgid ""
"The keybinding used to enter \"move mode\" and begin moving a window using "
"the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
@@ -1157,7 +1166,7 @@ msgstr ""
"valet til den spesielle verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha "
"nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:106
+#: src/metacity.schemas.in.h:107
msgid ""
"The keybinding used to enter \"resize mode\" and begin resizing a window "
"using the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
@@ -1173,7 +1182,7 @@ msgstr ""
"Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle verdien «disabled», "
"vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:107
+#: src/metacity.schemas.in.h:108
msgid ""
"The keybinding used to hide all normal windows and set the focus to the "
"desktop background. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
@@ -1189,7 +1198,7 @@ msgstr ""
"valet til den spesielle verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha "
"nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:108
+#: src/metacity.schemas.in.h:109
msgid ""
"The keybinding used to maximize a window The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1203,7 +1212,7 @@ msgstr ""
"«&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle verdien "
"«disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:109
+#: src/metacity.schemas.in.h:110
msgid ""
"The keybinding used to minimize a window. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1217,7 +1226,7 @@ msgstr ""
"Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle verdien «disabled», "
"vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:110
+#: src/metacity.schemas.in.h:111
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace down. The format looks "
"like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
@@ -1232,7 +1241,7 @@ msgstr ""
"Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle "
"verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:111
+#: src/metacity.schemas.in.h:112
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace to the left. The format "
"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
@@ -1247,7 +1256,7 @@ msgstr ""
"slik som «&lt;Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den "
"spesielle verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:112
+#: src/metacity.schemas.in.h:113
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace to the right. The format "
"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
@@ -1262,7 +1271,7 @@ msgstr ""
"«&lt;Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle "
"verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:113
+#: src/metacity.schemas.in.h:114
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace up. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1276,7 +1285,7 @@ msgstr ""
"Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle "
"verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:114
+#: src/metacity.schemas.in.h:115
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 1. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1290,7 +1299,7 @@ msgstr ""
"Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle "
"verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:115
+#: src/metacity.schemas.in.h:116
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 10. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1304,7 +1313,7 @@ msgstr ""
"Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle "
"verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:116
+#: src/metacity.schemas.in.h:117
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 11. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1318,7 +1327,7 @@ msgstr ""
"Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle "
"verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:117
+#: src/metacity.schemas.in.h:118
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 12. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1332,7 +1341,7 @@ msgstr ""
"Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle "
"verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:118
+#: src/metacity.schemas.in.h:119
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 2. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1346,7 +1355,7 @@ msgstr ""
"Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle "
"verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:119
+#: src/metacity.schemas.in.h:120
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 3. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1360,7 +1369,7 @@ msgstr ""
"Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle "
"verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:120
+#: src/metacity.schemas.in.h:121
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 4. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1374,7 +1383,7 @@ msgstr ""
"Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle "
"verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:121
+#: src/metacity.schemas.in.h:122
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 5. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1388,7 +1397,7 @@ msgstr ""
"Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle "
"verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:122
+#: src/metacity.schemas.in.h:123
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 6. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1402,7 +1411,7 @@ msgstr ""
"Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle "
"verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:123
+#: src/metacity.schemas.in.h:124
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 7. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1416,7 +1425,7 @@ msgstr ""
"Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle "
"verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:124
+#: src/metacity.schemas.in.h:125
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 8. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1430,7 +1439,7 @@ msgstr ""
"Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle "
"verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:125
+#: src/metacity.schemas.in.h:126
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 9. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1444,7 +1453,7 @@ msgstr ""
"Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle "
"verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:126
+#: src/metacity.schemas.in.h:127
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
"using a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
@@ -1460,7 +1469,7 @@ msgstr ""
"valet til den spesielle verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha "
"nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:127
+#: src/metacity.schemas.in.h:128
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
"without a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
@@ -1476,7 +1485,7 @@ msgstr ""
"valet til den spesielle verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha "
"nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:128
+#: src/metacity.schemas.in.h:129
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between windows without a popup "
"window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go "
@@ -1494,7 +1503,7 @@ msgstr ""
"valet til den spesielle verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha "
"nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:129
+#: src/metacity.schemas.in.h:130
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between windows, using a popup "
"window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go "
@@ -1512,7 +1521,7 @@ msgstr ""
"valet til den spesielle verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha "
"nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:130
+#: src/metacity.schemas.in.h:131
msgid ""
"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, using a "
"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
@@ -1528,7 +1537,7 @@ msgstr ""
"valet til den spesielle verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha "
"nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:131
+#: src/metacity.schemas.in.h:132
msgid ""
"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, without a "
"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
@@ -1544,7 +1553,7 @@ msgstr ""
"valet til den spesielle verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha "
"nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:132
+#: src/metacity.schemas.in.h:133
msgid ""
"The keybinding used to move focus between windows without a popup window. "
"(Traditionally &lt;Alt&gt;Escape) Holding the \"shift\" key while using this "
@@ -1562,7 +1571,7 @@ msgstr ""
"«&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle verdien "
"«disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:133
+#: src/metacity.schemas.in.h:134
msgid ""
"The keybinding used to move focus between windows, using a popup window. "
"(Traditionally &lt;Alt&gt;Tab) Holding the \"shift\" key while using this "
@@ -1580,7 +1589,7 @@ msgstr ""
"«&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle verdien "
"«disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:134
+#: src/metacity.schemas.in.h:135
msgid ""
"The keybinding used to toggle always on top. A window that is always on top "
"will always be visible over other overlapping windows. The format looks like "
@@ -1596,7 +1605,7 @@ msgstr ""
"«&lt;Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle "
"verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:135
+#: src/metacity.schemas.in.h:136
msgid ""
"The keybinding used to toggle fullscreen mode. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1610,7 +1619,7 @@ msgstr ""
"«&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle verdien "
"«disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:136
+#: src/metacity.schemas.in.h:137
msgid ""
"The keybinding used to toggle maximization. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1624,7 +1633,7 @@ msgstr ""
"Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle "
"verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:137
+#: src/metacity.schemas.in.h:138
msgid ""
"The keybinding used to toggle shaded/unshaded state. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1638,7 +1647,7 @@ msgstr ""
"«&lt;Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle "
"verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:138
+#: src/metacity.schemas.in.h:139
msgid ""
"The keybinding used to toggle whether the window is on all workspaces or "
"just one. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
@@ -1654,7 +1663,7 @@ msgstr ""
"valet til den spesielle verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha "
"nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:139
+#: src/metacity.schemas.in.h:140
msgid ""
"The keybinding used to unmaximize a window. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1668,7 +1677,7 @@ msgstr ""
"«&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle verdien "
"«disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:140
+#: src/metacity.schemas.in.h:141
msgid ""
"The keybinding which display's the panel's \"Run Application\" dialog box. "
"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
@@ -1683,7 +1692,23 @@ msgstr ""
"Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle "
"verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:141
+#: src/metacity.schemas.in.h:142
+#, fuzzy
+msgid ""
+"The keybinding which invokes a terminal. The format looks like \"&lt;"
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr ""
+"Snøggtasten som køyrer panelet sitt skjermbileteverktøy for å ta eit bilete "
+"av eit vindauge. Formatet er på forma «&lt;Control&gt;a» og «&lt;Shift&gt;"
+"&lt;Alt&gt;F1». Tolkaren er ganske romsleg og tillet små og store bokstavar, "
+"og forkortingar slik som «&lt;Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set "
+"dette valet til den spesielle verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga "
+"ha nokon snøggtast."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:143
msgid ""
"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility to take a "
"screenshot of a window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
@@ -1699,7 +1724,7 @@ msgstr ""
"dette valet til den spesielle verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga "
"ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:142
+#: src/metacity.schemas.in.h:144
msgid ""
"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility. The format "
"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
@@ -1714,7 +1739,7 @@ msgstr ""
"Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle "
"verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:143
+#: src/metacity.schemas.in.h:145
msgid ""
"The keybinding which shows the panel's main menu. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1729,22 +1754,22 @@ msgstr ""
"dette valet til den spesielle verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga "
"ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:144
+#: src/metacity.schemas.in.h:146
msgid "The name of a workspace."
msgstr "Namnet på eit arbeidsområde."
-#: src/metacity.schemas.in.h:145
+#: src/metacity.schemas.in.h:147
msgid "The screenshot command"
msgstr "Skjermbiletekommandoen"
-#: src/metacity.schemas.in.h:146
+#: src/metacity.schemas.in.h:148
msgid ""
"The theme determines the appearance of window borders, titlebar, and so "
"forth."
msgstr ""
"Drakta avgjer korleis vindaugekantar, tittellinjer og så vidare ser ut."
-#: src/metacity.schemas.in.h:147
+#: src/metacity.schemas.in.h:149
msgid ""
"The time delay before raising a window if auto_raise is set to true. The "
"delay is given in thousandths of a second."
@@ -1752,7 +1777,7 @@ msgstr ""
"Tidsforseinking før eit vindauge vert heva dersom «auto_raise» er satt. "
"Forseinkinga er gitt i millisekund."
-#: src/metacity.schemas.in.h:148
+#: src/metacity.schemas.in.h:150
msgid ""
"The window focus mode indicates how windows are activated. It has three "
"possible values; \"click\" means windows must be clicked in order to focus "
@@ -1766,11 +1791,11 @@ msgstr ""
"i dei, og «mouse» tyder at vindauga får fokus når muspeikaren går inn i "
"vindauget, og mistar fokus når muspeikaren går ut av det."
-#: src/metacity.schemas.in.h:149
+#: src/metacity.schemas.in.h:151
msgid "The window screenshot command"
msgstr "Kommandoen for å ta eit skjermbilete"
-#: src/metacity.schemas.in.h:150
+#: src/metacity.schemas.in.h:152
msgid ""
"This keybinding changes whether a window is above or below other windows. If "
"the window is covered by another window, it raises the window above other "
@@ -1790,7 +1815,7 @@ msgstr ""
"Dersom du set dette valet til den spesielle verdien «disabled», vil ikkje "
"denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:151
+#: src/metacity.schemas.in.h:153
msgid ""
"This keybinding lowers a window below other windows. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1804,7 +1829,7 @@ msgstr ""
"Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den spesielle "
"verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:152
+#: src/metacity.schemas.in.h:154
msgid ""
"This keybinding raises the window above other windows. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1818,7 +1843,7 @@ msgstr ""
"slik som «&lt;Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Dersom du set dette valet til den "
"spesielle verdien «disabled», vil ikkje denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:153
+#: src/metacity.schemas.in.h:155
msgid ""
"This keybinding resizes a window to fill available horizontal space. The "
"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
@@ -1834,7 +1859,7 @@ msgstr ""
"Dersom du set dette valet til den spesielle verdien «disabled», vil ikkje "
"denne handlinga ha nokon snøggtast."
-#: src/metacity.schemas.in.h:154
+#: src/metacity.schemas.in.h:156
msgid ""
"This keybinding resizes a window to fill available vertical space. The "
"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
@@ -1851,7 +1876,7 @@ msgstr ""
"denne handlinga ha nokon snøggtast."
# TRN: "toggle_shade", "toggle_maximize"
-#: src/metacity.schemas.in.h:155
+#: src/metacity.schemas.in.h:157
msgid ""
"This option determines the effects of double-clicking on the title bar. "
"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
@@ -1861,28 +1886,28 @@ msgstr ""
"er «toggle_shade», som vil rulla opp og ned vindauget, og «toggle_maximize», "
"som vil maksimera og gjenoppretta vindauget."
-#: src/metacity.schemas.in.h:156
+#: src/metacity.schemas.in.h:158
msgid "Toggle always on top state"
msgstr "Slå av/på at vindauget alltid ligg øvst"
-#: src/metacity.schemas.in.h:157
+#: src/metacity.schemas.in.h:159
msgid "Toggle fullscreen mode"
msgstr "Slå av/på fullskjermmodus"
-#: src/metacity.schemas.in.h:158
+#: src/metacity.schemas.in.h:160
msgid "Toggle maximization state"
msgstr "Endra tilstand for maksimering"
-#: src/metacity.schemas.in.h:159
+#: src/metacity.schemas.in.h:161
msgid "Toggle shaded state"
msgstr "Endra tilstand for skuggeleggjing"
-#: src/metacity.schemas.in.h:160
+#: src/metacity.schemas.in.h:162
msgid "Toggle window on all workspaces"
msgstr "Slå av/på at vindauget ligg på alle arbeidsområda samstundes"
# TRN: "bell", "beep"
-#: src/metacity.schemas.in.h:161
+#: src/metacity.schemas.in.h:163
msgid ""
"Turns on a visual indication when an application or the system issues a "
"'bell' or 'beep'; useful for the hard-of-hearing and for use in noisy "
@@ -1892,36 +1917,37 @@ msgstr ""
"«bell» eller «beep». Dette er nyttig for tunghøyrte og i støyande "
"omgjevnader, eller når den høyrlege bjølla er slått av."
-#: src/metacity.schemas.in.h:162
+#: src/metacity.schemas.in.h:164
msgid "Unmaximize window"
msgstr "De-maksimer vindauget"
-#: src/metacity.schemas.in.h:163
+#: src/metacity.schemas.in.h:165
msgid "Use standard system font in window titles"
msgstr "Bruk standard systemskrifttype i vindaugetitlar"
-#: src/metacity.schemas.in.h:164
+#: src/metacity.schemas.in.h:166
msgid "Visual Bell Type"
msgstr "Type synleg bjølle"
-#: src/metacity.schemas.in.h:165
+#: src/metacity.schemas.in.h:167
msgid "Window focus mode"
msgstr "Fokuseringsmodus for vindauge"
-#: src/metacity.schemas.in.h:166
+#: src/metacity.schemas.in.h:168
msgid "Window title font"
msgstr "Skrifttype for vindaugetitlar"
-#: src/prefs.c:459 src/prefs.c:475 src/prefs.c:491 src/prefs.c:507
-#: src/prefs.c:523 src/prefs.c:543 src/prefs.c:559 src/prefs.c:575
-#: src/prefs.c:591 src/prefs.c:607 src/prefs.c:623 src/prefs.c:639
-#: src/prefs.c:655 src/prefs.c:672 src/prefs.c:688 src/prefs.c:704
-#: src/prefs.c:720 src/prefs.c:735 src/prefs.c:750 src/prefs.c:765
+#: src/prefs.c:476 src/prefs.c:492 src/prefs.c:508 src/prefs.c:524
+#: src/prefs.c:540 src/prefs.c:560 src/prefs.c:576 src/prefs.c:592
+#: src/prefs.c:608 src/prefs.c:624 src/prefs.c:640 src/prefs.c:656
+#: src/prefs.c:672 src/prefs.c:689 src/prefs.c:705 src/prefs.c:721
+#: src/prefs.c:737 src/prefs.c:753 src/prefs.c:768 src/prefs.c:783
+#: src/prefs.c:798
#, c-format
msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
msgstr "GConf-nøkkel «%s» er satt til ein ugyldig type\n"
-#: src/prefs.c:810
+#: src/prefs.c:843
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button "
@@ -1930,17 +1956,17 @@ msgstr ""
"«%s» funne i oppsettdatabasen er ikkje ein gyldig verdi for modifikator for "
"musknapp\n"
-#: src/prefs.c:834 src/prefs.c:1244
+#: src/prefs.c:867 src/prefs.c:1277
#, c-format
msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
msgstr "GConf-nøkkel «%s» er satt til ein ugyldig verdi\n"
-#: src/prefs.c:961
+#: src/prefs.c:994
#, c-format
msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
msgstr "Kunne ikkje tolka fontskildringa «%s» frå GConf-nøkkelen %s\n"
-#: src/prefs.c:1146
+#: src/prefs.c:1179
#, c-format
msgid ""
"%d stored in GConf key %s is not a reasonable number of workspaces, current "
@@ -1949,7 +1975,7 @@ msgstr ""
"%d lagra i GConf-nøkkelen %s er ikkje eit rimeleg tal på arbeidsområder, "
"noverande maksimum er %d\n"
-#: src/prefs.c:1206
+#: src/prefs.c:1239
msgid ""
"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
"behave properly.\n"
@@ -1957,17 +1983,17 @@ msgstr ""
"Triks for å unngå problem med defekte applikasjonar er slått av. Somme "
"applikasjonar vil kanskje ikkje oppføra seg som venta.\n"
-#: src/prefs.c:1271
+#: src/prefs.c:1304
#, c-format
msgid "%d stored in GConf key %s is out of range 0 to %d\n"
msgstr "%d lagra i GConf-nøkkel %s er utanfor området 0 til %d\n"
-#: src/prefs.c:1389
+#: src/prefs.c:1425
#, c-format
msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
msgstr "Ein feil oppstod: Kan ikkje setja talet på arbeidsområder til %d: %s\n"
-#: src/prefs.c:1632
+#: src/prefs.c:1669
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
@@ -1976,7 +2002,7 @@ msgstr ""
"«%s» funnen i oppsettdatabasen er ikkje ein gyldig verdi for snøggtasten «%"
"s»\n"
-#: src/prefs.c:1949
+#: src/prefs.c:2023
#, c-format
msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
msgstr "Ein feil oppstod: Kunne ikkje gje arbeidsområde %d namnet «%s»: %s\n"
@@ -2013,7 +2039,7 @@ msgstr ""
msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
msgstr "Skjerm %d på display «%s» har allereie ein vindaugehandsamar\n"
-#: src/screen.c:701
+#: src/screen.c:699
#, c-format
msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
msgstr "Kunne ikkje frigjera skjerm %d på display «%s»\n"
@@ -3132,7 +3158,7 @@ msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %ld\n"
msgstr "Applikasjonen satte ein ugyldig _NET_WM_PID %ld\n"
#. first time through
-#: src/window.c:4939
+#: src/window.c:4908
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
@@ -3148,7 +3174,7 @@ msgstr ""
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
-#: src/window.c:5610
+#: src/window.c:5579
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"