summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/nn.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/nn.po')
-rw-r--r--po/nn.po77
1 files changed, 42 insertions, 35 deletions
diff --git a/po/nn.po b/po/nn.po
index d838873..4c06b6d 100644
--- a/po/nn.po
+++ b/po/nn.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nn\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-01-24 10:50-0700\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-06-27 17:21-0600\n"
"PO-Revision-Date: 2005-01-21 13:41+0100\n"
"Last-Translator: Åsmund Skjæveland <aasmunds@fys.uio.no>\n"
"Language-Team: Norwegian Nynorsk <i18n-nn@lister.ping.uio.no>\n"
@@ -65,7 +65,7 @@ msgid "Failed to get hostname: %s\n"
msgstr "Klarte ikkje å finna vertsnamn: %s\n"
# TRN: "X Window System"?
-#: src/display.c:312
+#: src/display.c:316
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
msgstr "Kunne ikkje opna X Window System-display «%s»\n"
@@ -85,23 +85,23 @@ msgstr ""
msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
msgstr "Fatal IU-feil %d (%s) på display «%s».\n"
-#: src/frames.c:1020
+#: src/frames.c:1125
msgid "Close Window"
msgstr "Steng vindauge"
-#: src/frames.c:1023
+#: src/frames.c:1128
msgid "Window Menu"
msgstr "Vindaugemeny"
-#: src/frames.c:1026
+#: src/frames.c:1131
msgid "Minimize Window"
msgstr "Minimer vindauge"
-#: src/frames.c:1029
+#: src/frames.c:1134
msgid "Maximize Window"
msgstr "Maksimer vindauge"
-#: src/frames.c:1032
+#: src/frames.c:1137
msgid "Unmaximize Window"
msgstr "Av-maksimer vindauge"
@@ -114,18 +114,18 @@ msgstr ""
"Eit anna program brukar allereie tasten %s med modifikator %x som ein "
"snøggtast\n"
-#: src/keybindings.c:2559
+#: src/keybindings.c:2535
#, c-format
msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
msgstr ""
"Kunne ikkje opna metacity-dialog for å visa ein feil ved ein kommando: %s\n"
-#: src/keybindings.c:2664
+#: src/keybindings.c:2640
#, c-format
msgid "No command %d has been defined.\n"
msgstr "Kommandoen %d er ikkje definert.\n"
-#: src/keybindings.c:3494
+#: src/keybindings.c:3485
msgid "No terminal command has been defined.\n"
msgstr "Ingen terminalkommando er definert.\n"
@@ -210,11 +210,13 @@ msgstr "_Lukk"
#. separator
#: src/menu.c:66
-msgid "Put on _All Workspaces"
-msgstr "Legg på _alle arbeidsområde"
+#, fuzzy
+msgid "_Always on Visible Workspace"
+msgstr "Berre på de_tte arbeidsområdet"
#: src/menu.c:67
-msgid "Only on _This Workspace"
+#, fuzzy
+msgid "_Only on This Workspace"
msgstr "Berre på de_tte arbeidsområdet"
#: src/menu.c:68
@@ -233,7 +235,7 @@ msgstr "Flytt eitt arbeidsområde _opp"
msgid "Move to Workspace _Down"
msgstr "Flytt eitt arbeidsområde ne_d"
-#: src/menu.c:162 src/prefs.c:1942
+#: src/menu.c:162 src/prefs.c:1996
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Arbeidsområde %d"
@@ -365,7 +367,7 @@ msgstr "Tittel"
msgid "Class"
msgstr "Klasse"
-#: src/metacity-dialog.c:262
+#: src/metacity-dialog.c:263
msgid ""
"These windows do not support \"save current setup\" and will have to be "
"restarted manually next time you log in."
@@ -373,7 +375,7 @@ msgstr ""
"Desse vindauga støttar ikkje lagring av gjeldande oppsett, og må startast "
"manuelt neste gong du loggar inn."
-#: src/metacity-dialog.c:323
+#: src/metacity-dialog.c:328
#, c-format
msgid ""
"There was an error running \"%s\":\n"
@@ -510,12 +512,14 @@ msgstr ""
"applikasjonsfonten for vindaugetitlane."
#: src/metacity.schemas.in.h:19
+#, fuzzy
msgid ""
"If true, metacity will give the user less feedback and less sense of "
"\"direct manipulation\", by using wireframes, avoiding animations, or other "
"means. This is a significant reduction in usability for many users, but may "
"allow legacy applications and terminal servers to function when they would "
-"otherwise be impractical."
+"otherwise be impractical. However, the wireframe feature is disabled when "
+"accessibility is on to avoid weird desktop breakages."
msgstr ""
"Dersom sann, vil Metacity gje brukaren mindre tilbakemelding og mindre "
"kjensle av direkte manipulering, ved å bruka trådrammer, unngå animasjonar, "
@@ -1934,17 +1938,17 @@ msgstr "Fokuseringsmodus for vindauge"
msgid "Window title font"
msgstr "Skrifttype for vindaugetitlar"
-#: src/prefs.c:476 src/prefs.c:492 src/prefs.c:508 src/prefs.c:524
-#: src/prefs.c:540 src/prefs.c:560 src/prefs.c:576 src/prefs.c:592
-#: src/prefs.c:608 src/prefs.c:624 src/prefs.c:640 src/prefs.c:656
-#: src/prefs.c:672 src/prefs.c:689 src/prefs.c:705 src/prefs.c:721
-#: src/prefs.c:737 src/prefs.c:753 src/prefs.c:768 src/prefs.c:783
-#: src/prefs.c:798
+#: src/prefs.c:501 src/prefs.c:517 src/prefs.c:533 src/prefs.c:549
+#: src/prefs.c:565 src/prefs.c:585 src/prefs.c:601 src/prefs.c:617
+#: src/prefs.c:633 src/prefs.c:649 src/prefs.c:665 src/prefs.c:681
+#: src/prefs.c:697 src/prefs.c:714 src/prefs.c:730 src/prefs.c:746
+#: src/prefs.c:762 src/prefs.c:778 src/prefs.c:793 src/prefs.c:808
+#: src/prefs.c:823 src/prefs.c:839
#, c-format
msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
msgstr "GConf-nøkkel «%s» er satt til ein ugyldig type\n"
-#: src/prefs.c:843
+#: src/prefs.c:884
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button "
@@ -1953,17 +1957,17 @@ msgstr ""
"«%s» funne i oppsettdatabasen er ikkje ein gyldig verdi for modifikator for "
"musknapp\n"
-#: src/prefs.c:867 src/prefs.c:1277
+#: src/prefs.c:908 src/prefs.c:1318
#, c-format
msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
msgstr "GConf-nøkkel «%s» er satt til ein ugyldig verdi\n"
-#: src/prefs.c:994
+#: src/prefs.c:1035
#, c-format
msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
msgstr "Kunne ikkje tolka fontskildringa «%s» frå GConf-nøkkelen %s\n"
-#: src/prefs.c:1179
+#: src/prefs.c:1220
#, c-format
msgid ""
"%d stored in GConf key %s is not a reasonable number of workspaces, current "
@@ -1972,7 +1976,7 @@ msgstr ""
"%d lagra i GConf-nøkkelen %s er ikkje eit rimeleg tal på arbeidsområder, "
"noverande maksimum er %d\n"
-#: src/prefs.c:1239
+#: src/prefs.c:1280
msgid ""
"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
"behave properly.\n"
@@ -1980,17 +1984,17 @@ msgstr ""
"Triks for å unngå problem med defekte applikasjonar er slått av. Somme "
"applikasjonar vil kanskje ikkje oppføra seg som venta.\n"
-#: src/prefs.c:1304
+#: src/prefs.c:1345
#, c-format
msgid "%d stored in GConf key %s is out of range 0 to %d\n"
msgstr "%d lagra i GConf-nøkkel %s er utanfor området 0 til %d\n"
-#: src/prefs.c:1425
+#: src/prefs.c:1479
#, c-format
msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
msgstr "Ein feil oppstod: Kan ikkje setja talet på arbeidsområder til %d: %s\n"
-#: src/prefs.c:1669
+#: src/prefs.c:1723
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
@@ -1999,7 +2003,7 @@ msgstr ""
"«%s» funnen i oppsettdatabasen er ikkje ein gyldig verdi for snøggtasten «%"
"s»\n"
-#: src/prefs.c:2023
+#: src/prefs.c:2077
#, c-format
msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
msgstr "Ein feil oppstod: Kunne ikkje gje arbeidsområde %d namnet «%s»: %s\n"
@@ -2036,7 +2040,7 @@ msgstr ""
msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
msgstr "Skjerm %d på display «%s» har allereie ein vindaugehandsamar\n"
-#: src/screen.c:699
+#: src/screen.c:716
#, c-format
msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
msgstr "Kunne ikkje frigjera skjerm %d på display «%s»\n"
@@ -3127,7 +3131,7 @@ msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %ld\n"
msgstr "Applikasjonen satte ein ugyldig _NET_WM_PID %ld\n"
#. first time through
-#: src/window.c:4829
+#: src/window.c:5197
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
@@ -3143,7 +3147,7 @@ msgstr ""
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
-#: src/window.c:5500
+#: src/window.c:5868
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
@@ -3181,6 +3185,9 @@ msgstr ""
"Egenskap %s på vindauge 0x%lx inneheldt ugyldig UTF-8 for oppføring %d i "
"lista\n"
+#~ msgid "Put on _All Workspaces"
+#~ msgstr "Legg på _alle arbeidsområde"
+
#~ msgid "Select how to give focus to windows"
#~ msgstr "Velg korleis vindauga skal få fokus"