summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/ne.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/ne.po')
-rw-r--r--po/ne.po746
1 files changed, 597 insertions, 149 deletions
diff --git a/po/ne.po b/po/ne.po
index b6494b4..5a986d6 100644
--- a/po/ne.po
+++ b/po/ne.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity.HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-03-21 06:18+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-06-27 17:21-0600\n"
"PO-Revision-Date: 2005-04-04 11:54+0000\n"
"Last-Translator: Jyotsna Shrestha <jyoshrestha@hotmail.com>\n"
"Language-Team: Nepali <info@mpp.org.np>\n"
@@ -49,7 +49,8 @@ msgstr "संवाद देखाउने प्रक्रियाबा
#: src/delete.c:344
#, c-format
-msgid "Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
+msgid ""
+"Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
msgstr "अनुरोधपत्र समाप्त गर्ने बारेमा सोध्न त्रुटि हटाउने मेटासिटि संवाद: %s\n"
#: src/delete.c:452
@@ -78,23 +79,23 @@ msgstr ""
msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
msgstr "घातक आईओ त्रुटि %d (%s) '%s' देखाउदा.\n"
-#: src/frames.c:1020
+#: src/frames.c:1125
msgid "Close Window"
msgstr "विन्डो बन्द गर्नुहोला।"
-#: src/frames.c:1023
+#: src/frames.c:1128
msgid "Window Menu"
msgstr "विण्डो मेनू॒"
-#: src/frames.c:1026
+#: src/frames.c:1131
msgid "Minimize Window"
msgstr "विण्डो न्यून गर्नुहोला।"
-#: src/frames.c:1029
+#: src/frames.c:1134
msgid "Maximize Window"
msgstr "विण्डो ठूलो बनाउनुहोला।"
-#: src/frames.c:1032
+#: src/frames.c:1137
msgid "Unmaximize Window"
msgstr "विण्डो ठूलो नबनाउनुहोला।"
@@ -103,19 +104,20 @@ msgstr "विण्डो ठूलो नबनाउनुहोला।"
msgid ""
"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
"binding\n"
-msgstr "केहि अरू कार्यक्रमले बन्धकको रूपमा सुधारकहरू %x संग कुन्ज %s पहिलेनै प्रयोग गरिरहेको छ\n"
+msgstr ""
+"केहि अरू कार्यक्रमले बन्धकको रूपमा सुधारकहरू %x संग कुन्ज %s पहिलेनै प्रयोग गरिरहेको छ\n"
-#: src/keybindings.c:2561
+#: src/keybindings.c:2535
#, c-format
msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
msgstr "आदेशको बारेमा त्रुटि छाप्न त्रुटि हटाउने मेटासिटि संवाद: %s\n"
-#: src/keybindings.c:2666
+#: src/keybindings.c:2640
#, c-format
msgid "No command %d has been defined.\n"
msgstr "आदेश %d वर्णन गरिएको छैन।\n"
-#: src/keybindings.c:3511
+#: src/keybindings.c:3485
msgid "No terminal command has been defined.\n"
msgstr "टर्मिनल आदेश वर्णन गरिएको छैन।\n"
@@ -148,7 +150,8 @@ msgstr "विषयहरूको शब्दकोश: %s नियाल
#: src/main.c:459
#, c-format
-msgid "Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes."
+msgid ""
+"Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes."
msgstr "विषय पाउँन सक्नु भएन! पक्का गर्नुहोला %s छ र साधारण विषय राख्दछ।"
#: src/main.c:521
@@ -332,8 +335,11 @@ msgid "The window \"%s\" is not responding."
msgstr "विन्डो \"%s\" ले जवाफ दिईराखेको छैन।"
#: src/metacity-dialog.c:118
-msgid "Forcing this application to quit will cause you to lose any unsaved changes."
-msgstr "यो अनुप्रयोग अन्त्य गर्न बल गर्नु भएको कारणले तपाईले भण्डार नगर्नुभएको परिवर्तनहरू हराउन सक्छ।"
+msgid ""
+"Forcing this application to quit will cause you to lose any unsaved changes."
+msgstr ""
+"यो अनुप्रयोग अन्त्य गर्न बल गर्नु भएको कारणले तपाईले भण्डार नगर्नुभएको परिवर्तनहरू हराउन "
+"सक्छ।"
#: src/metacity-dialog.c:128
msgid "_Force Quit"
@@ -347,13 +353,15 @@ msgstr "शीर्षक॒"
msgid "Class"
msgstr "कक्षा"
-#: src/metacity-dialog.c:262
+#: src/metacity-dialog.c:263
msgid ""
"These windows do not support \"save current setup\" and will have to be "
"restarted manually next time you log in."
-msgstr "यस्ता विन्डोले \"चालु सेटअप भण्डार\" लाई आधार दिदैन र अर्को पटक तपाई लगईन हुदा हातैले पुन:शुरू गर्नुपर्छ।"
+msgstr ""
+"यस्ता विन्डोले \"चालु सेटअप भण्डार\" लाई आधार दिदैन र अर्को पटक तपाई लगईन हुदा हातैले "
+"पुन:शुरू गर्नुपर्छ।"
-#: src/metacity-dialog.c:325
+#: src/metacity-dialog.c:328
#, c-format
msgid ""
"There was an error running \"%s\":\n"
@@ -368,7 +376,8 @@ msgstr "मेटासिटि"
#: src/metacity.schemas.in.h:1
msgid "(Not implemented) Navigation works in terms of applications not windows"
-msgstr "(पूर्ण नगरिएको) दिशा पत्ता लागाउनेले अनुरोधपत्रको विषयमा कार्य गर्छ विन्डोमा होईन"
+msgstr ""
+"(पूर्ण नगरिएको) दिशा पत्ता लागाउनेले अनुरोधपत्रको विषयमा कार्य गर्छ विन्डोमा होईन"
#: src/metacity.schemas.in.h:2
msgid ""
@@ -378,7 +387,11 @@ msgid ""
"titlebar_uses_desktop_font option is set to true. By default, titlebar_font "
"is unset, causing Metacity to fall back to the desktop font even if "
"titlebar_uses_desktop_font is false."
-msgstr "विन्डो शीर्षक बारको लागी वर्णको विस्तृत स्ट्रिङले वर्णको वर्णन गर्दछ। विवरणबाट आकार तब मात्र प्रयोग हुन्छ जब शीर्षकबार वर्ण आकार विकल्प ० मा मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यो विकाल्प तब पनि निष्क्रिय पारिन्छ जब शीर्षकबारले डेक्सटप विकाल्प सत्यमा मिलाउन प्रयोग गर्दछ। पूर्वनिर्धारितद्वारा शीर्षकबार वर्ण मिलाईएको हुँदैन, जसले गरेको डेक्सटप वर्ण असत्य भएपनि।"
+msgstr ""
+"विन्डो शीर्षक बारको लागी वर्णको विस्तृत स्ट्रिङले वर्णको वर्णन गर्दछ। विवरणबाट आकार तब "
+"मात्र प्रयोग हुन्छ जब शीर्षकबार वर्ण आकार विकल्प ० मा मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यो विकाल्प तब "
+"पनि निष्क्रिय पारिन्छ जब शीर्षकबारले डेक्सटप विकाल्प सत्यमा मिलाउन प्रयोग गर्दछ। "
+"पूर्वनिर्धारितद्वारा शीर्षकबार वर्ण मिलाईएको हुँदैन, जसले गरेको डेक्सटप वर्ण असत्य भएपनि।"
#: src/metacity.schemas.in.h:3
msgid "Action on title bar double-click"
@@ -400,7 +413,11 @@ msgid ""
"Duplicate buttons are not allowed. Unknown button names are silently ignored "
"so that buttons can be added in future metacity versions without breaking "
"older versions."
-msgstr "शिर्षकबारमा बटनहरूको तयारी। मान स्ट्रिङ हुनुपर्छ, जस्तै \"मेनु:सानो,ठूलो,बन्द\"; कोलनले दाँया कुनाबाट विन्डोको बाँया कुना छुट्याउछ र बटन नाम कमा छुट्याउनु हो। नक्कली बटनलाई अनुमती छैन। अज्ञात बटनको नामलाई चूपचापसंग वेवास्ता गरिन्छ, ताकि बटनलाई बिना पूरानो संस्करणलाई टुक्रायाई भविष्यमा मेटासिटि संस्करणमा जोड्न सकिन्छ।"
+msgstr ""
+"शिर्षकबारमा बटनहरूको तयारी। मान स्ट्रिङ हुनुपर्छ, जस्तै \"मेनु:सानो,ठूलो,बन्द\"; कोलनले "
+"दाँया कुनाबाट विन्डोको बाँया कुना छुट्याउछ र बटन नाम कमा छुट्याउनु हो। नक्कली बटनलाई "
+"अनुमती छैन। अज्ञात बटनको नामलाई चूपचापसंग वेवास्ता गरिन्छ, ताकि बटनलाई बिना पूरानो "
+"संस्करणलाई टुक्रायाई भविष्यमा मेटासिटि संस्करणमा जोड्न सकिन्छ।"
#: src/metacity.schemas.in.h:7
msgid "Automatically raises the focused window"
@@ -412,7 +429,11 @@ msgid ""
"(left click), resize the window (middle click), or show the window menu "
"(right click). Modifier is expressed as \"&lt;Alt&gt;\" or \"&lt;Super&gt;\" "
"for example."
-msgstr "विन्डोमा क्लिक गर्दा जब यो सुधारक कुुन्जलाईतल झारिएको हुन्छ, तब विन्डो चल्दछ (देब्रे क्लिक) विन्डोलाई पुन:आकार दिन्छ (मध्य क्लिक) वा विन्डो मेनु देखिन्छ (दाहिने क्लिक), अनि सुधारकलाई उदाहरणको लागी जस्तै \"&lt;बदलामाt&gt;\" वा \"&lt;अति&gt;\" को रूपमा विस्तारित गरिन्छ। "
+msgstr ""
+"विन्डोमा क्लिक गर्दा जब यो सुधारक कुुन्जलाईतल झारिएको हुन्छ, तब विन्डो चल्दछ (देब्रे क्लिक) "
+"विन्डोलाई पुन:आकार दिन्छ (मध्य क्लिक) वा विन्डो मेनु देखिन्छ (दाहिने क्लिक), अनि "
+"सुधारकलाई उदाहरणको लागी जस्तै \"&lt;बदलामाt&gt;\" वा \"&lt;अति&gt;\" को रूपमा "
+"विस्तारित गरिन्छ। "
#: src/metacity.schemas.in.h:9
msgid "Close window"
@@ -434,7 +455,9 @@ msgstr "स्वत उठ्ने विकल्पको लागी म
msgid ""
"Determines whether applications or the system can generate audible 'beeps'; "
"may be used in conjunction with 'visual bell' to allow silent 'beeps'."
-msgstr "निश्चित गर्नुकि अनुरोधपत्र वा प्रणालीले सुनिने बिप उत्पादन गर्न सक्छ, यो चुपचाप बिपलाई अनुमती दिन दृष्य घण्टि संग जोड्नमा प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ।"
+msgstr ""
+"निश्चित गर्नुकि अनुरोधपत्र वा प्रणालीले सुनिने बिप उत्पादन गर्न सक्छ, यो चुपचाप बिपलाई "
+"अनुमती दिन दृष्य घण्टि संग जोड्नमा प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ।"
#: src/metacity.schemas.in.h:14
msgid "Disable misfeatures that are required by old or broken applications"
@@ -453,13 +476,17 @@ msgid ""
"If true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then the "
"focused window will be automatically raised after a delay (the delay is "
"specified by the auto_raise_delay key)."
-msgstr "यदि ठिक अए र तोक्ने शैली \"स्लोपि\" वा \"माउस\" भए तोकिएको विन्डो ढिलाई पछि स्वत उठ्दछ (यो ढिलाई स्वत: उठ्ने ढिलाई कुन्जले वर्णन गरेको हुन्छ)"
+msgstr ""
+"यदि ठिक अए र तोक्ने शैली \"स्लोपि\" वा \"माउस\" भए तोकिएको विन्डो ढिलाई पछि स्वत "
+"उठ्दछ (यो ढिलाई स्वत: उठ्ने ढिलाई कुन्जले वर्णन गरेको हुन्छ)"
#: src/metacity.schemas.in.h:18
msgid ""
"If true, ignore the titlebar_font option, and use the standard application "
"font for window titles."
-msgstr "यदि ठिक भए, शीर्षकबार वर्ण विकल्पलाई वेवास्ता गर्नुहोला र विन्डो शीर्षकको लागी उच्चस्तरिय अनुरोधपत्र वर्ण प्रयोग गर्नुहोला।"
+msgstr ""
+"यदि ठिक भए, शीर्षकबार वर्ण विकल्पलाई वेवास्ता गर्नुहोला र विन्डो शीर्षकको लागी "
+"उच्चस्तरिय अनुरोधपत्र वर्ण प्रयोग गर्नुहोला।"
#: src/metacity.schemas.in.h:19
msgid ""
@@ -469,7 +496,12 @@ msgid ""
"allow legacy applications and terminal servers to function when they would "
"otherwise be impractical. However, the wireframe feature is disabled when "
"accessibility is on to avoid weird desktop breakages."
-msgstr "यदि सत्य भए, मेटासिटिले प्रयोगकर्तालाई वायरफ्रेम प्रयोग गरेर, एनिमेशन वा अरू साधन हटाएर थोरै प्रतिक्रिया र थोरै \"सिधै हस्तव्यापार\" को चेतना दिन्छ। यो एउटा प्रभावशाली घटाउ हो र यो धेरै प्रयोगकर्ताको लागी उपयोगी हुन्छ, तर अनुरोधपत्रहरू र अन्त्यको सेवादायकलाई कार्यहरूमा अनुमती दिन्छ, जब यिनिहरू अव्यावहारिक हुन्छन्, जब प्रवेश विलक्षण डेक्सटप टुट हटाउनको लागी"
+msgstr ""
+"यदि सत्य भए, मेटासिटिले प्रयोगकर्तालाई वायरफ्रेम प्रयोग गरेर, एनिमेशन वा अरू साधन हटाएर "
+"थोरै प्रतिक्रिया र थोरै \"सिधै हस्तव्यापार\" को चेतना दिन्छ। यो एउटा प्रभावशाली घटाउ "
+"हो र यो धेरै प्रयोगकर्ताको लागी उपयोगी हुन्छ, तर अनुरोधपत्रहरू र अन्त्यको सेवादायकलाई "
+"कार्यहरूमा अनुमती दिन्छ, जब यिनिहरू अव्यावहारिक हुन्छन्, जब प्रवेश विलक्षण डेक्सटप टुट "
+"हटाउनको लागी"
#: src/metacity.schemas.in.h:20
msgid ""
@@ -482,7 +514,12 @@ msgid ""
"questionable. But it's better than having settings for all the specific "
"details of application-based vs. window-based, e.g. whether to pass through "
"clicks. Also, application-based mode is largely unimplemented at the moment."
-msgstr "यदि सत्य भए, मेटासिटिले विन्डोको सट्टा अनुरोधपत्रको रूपमा कार्य गर्दछ। सोचाई अलि अव्यावहारिक छ, तर साधारणतया अनुरोधपत्रमा आधारित सेटअप धेरै म्याक जस्तो र थोरै विन्डो जस्तो हुन्छ। जब तपाईले अनुरोधपत्रमा आधारित शैली विन्डोलाई जोड दिनुहुन्छ, तब अनुरोधपत्रमा आधारित शैलीमा फोकस क्लिक विन्डोको माध्यमबाट अन्य अनुरोधपत्रमा पठाईदैन। यो सेटिङको आस्तित्त्वलाई केहि सन्देह गर्न सकिन्छ। तर यो अनुरोधपत्रमा "
+msgstr ""
+"यदि सत्य भए, मेटासिटिले विन्डोको सट्टा अनुरोधपत्रको रूपमा कार्य गर्दछ। सोचाई अलि "
+"अव्यावहारिक छ, तर साधारणतया अनुरोधपत्रमा आधारित सेटअप धेरै म्याक जस्तो र थोरै विन्डो "
+"जस्तो हुन्छ। जब तपाईले अनुरोधपत्रमा आधारित शैली विन्डोलाई जोड दिनुहुन्छ, तब अनुरोधपत्रमा "
+"आधारित शैलीमा फोकस क्लिक विन्डोको माध्यमबाट अन्य अनुरोधपत्रमा पठाईदैन। यो सेटिङको "
+"आस्तित्त्वलाई केहि सन्देह गर्न सकिन्छ। तर यो अनुरोधपत्रमा "
#: src/metacity.schemas.in.h:21
msgid "If true, trade off usability for less resource usage"
@@ -625,7 +662,9 @@ msgid ""
"Number of workspaces. Must be more than zero, and has a fixed maximum (to "
"prevent accidentally destroying your desktop by asking for 34 million "
"workspaces)."
-msgstr "असंख्य कार्यक्षेत्र शुन्य भन्दा बढी हुनुपर्छ र निश्चित परिमाणको हुन्छ (३४ अरब कार्यक्षेत्र सोधेर तपाँईको डेक्सटपलाई अकस्मात बिग्रनुबाट बचाउँछ)।"
+msgstr ""
+"असंख्य कार्यक्षेत्र शुन्य भन्दा बढी हुनुपर्छ र निश्चित परिमाणको हुन्छ (३४ अरब कार्यक्षेत्र सोधेर "
+"तपाँईको डेक्सटपलाई अकस्मात बिग्रनुबाट बचाउँछ)।"
#: src/metacity.schemas.in.h:56
msgid "Raise obscured window, otherwise lower"
@@ -669,7 +708,17 @@ msgid ""
"world is an ugly place. Some of the workarounds are workarounds for "
"limitations in the specifications themselves, so sometimes a bug in no-"
"workarounds mode won't be fixable without amending a spec."
-msgstr "केहि अनुरोधपत्रले यसरी विशेष वर्णनलाई टुक्रयाउछ जसको परिणाम विन्डो प्रबन्धक मिसफिचर्स हुन्छ। उदाहरणको लागी आदर्शरूपले मेटासिटि ले संवादलाई प्यारेन्ट विन्डोको अनुसार मिल्ने पदमा राख्दछ। यसको लागी वेवास्ता गरिएको अनुरोधपत्र निश्चित पद सम्बन्धको लागी चाहिन्छ। तर जाभा/स्विङ को केहि संस्करणले आफ्नो पपअप मेनुलाई संवादको रूप चिन्ह लगाउछ, त्यसैले मेटासिटिले मेनुलाई टुक्रिएको जाभा अनुरोधपत्रमा काम गर्न अनुमती दिनको लागी संबाद पदलाई निष्क्रिय पार्नुपर्छ। यसतै अरू पनि केहि उदाहरणहरू हुन्छन्। यो विकल्पले मेटासिटिलाई पूर्णरूपले सहि शैलिमा राख्दछ, जसले सायद आंशिक रूपमा राम्रो युआई दिन्छ यदि तपाँईले टुक्रिएको अनुरोधपत्र चालु गर्नुहुन्न। दुखत कामवरिपरि पूर्वनिर्धारितद्वारा सक्रिय हुनुपर्छ, सत्य संसार नै एउटा नराम्रो ठाउँ हो, केहि कार्यवरिपरि विशेष आफैको निश्चितताको लागी कार्यवरिपरि हो। त्यसैले कहिले काँहि कार्यवरिपरि नभएको बेला बग गर्नु spec लाई नसच्याई निश्चित हुंदैन।"
+msgstr ""
+"केहि अनुरोधपत्रले यसरी विशेष वर्णनलाई टुक्रयाउछ जसको परिणाम विन्डो प्रबन्धक मिसफिचर्स "
+"हुन्छ। उदाहरणको लागी आदर्शरूपले मेटासिटि ले संवादलाई प्यारेन्ट विन्डोको अनुसार मिल्ने पदमा "
+"राख्दछ। यसको लागी वेवास्ता गरिएको अनुरोधपत्र निश्चित पद सम्बन्धको लागी चाहिन्छ। तर "
+"जाभा/स्विङ को केहि संस्करणले आफ्नो पपअप मेनुलाई संवादको रूप चिन्ह लगाउछ, त्यसैले मेटासिटिले "
+"मेनुलाई टुक्रिएको जाभा अनुरोधपत्रमा काम गर्न अनुमती दिनको लागी संबाद पदलाई निष्क्रिय "
+"पार्नुपर्छ। यसतै अरू पनि केहि उदाहरणहरू हुन्छन्। यो विकल्पले मेटासिटिलाई पूर्णरूपले सहि शैलिमा "
+"राख्दछ, जसले सायद आंशिक रूपमा राम्रो युआई दिन्छ यदि तपाँईले टुक्रिएको अनुरोधपत्र चालु "
+"गर्नुहुन्न। दुखत कामवरिपरि पूर्वनिर्धारितद्वारा सक्रिय हुनुपर्छ, सत्य संसार नै एउटा नराम्रो "
+"ठाउँ हो, केहि कार्यवरिपरि विशेष आफैको निश्चितताको लागी कार्यवरिपरि हो। त्यसैले कहिले "
+"काँहि कार्यवरिपरि नभएको बेला बग गर्नु spec लाई नसच्याई निश्चित हुंदैन।"
#: src/metacity.schemas.in.h:64
msgid "Switch to workspace 1"
@@ -756,27 +805,38 @@ msgid ""
"which sent the bell signal to flash. If the application which sent the bell "
"is unknown (as is usually the case for the default \"system beep\"), the "
"currently focused window's titlebar is flashed."
-msgstr "मेटासिटिलाई आसाधारण निर्देशक जुन प्रणाली घण्टी वा निर्देशकले बजाएको अरू अनुरोधपत्र घण्टीलाई कसरी पुरा गर्ने भनेर भन्दछ। हाल यहाँ दुईवटा मान्य मानहरू छन्। \"पुरापर्दा\", जसले सेतो-कालो चमक पुरापर्दाको निम्ति गर्दछ र \"खाका चमक\", जसले अनुरोधपत्रको शीर्षकबार जसले घण्टी चिन्हलाई चमकमा पठाउँछ। यदि अनुरोधपत्र, जसले घण्टी पठाउँछ, अज्ञात छ (जस्तै साधआरण पूर्वनिर्देशन \"प्रणाली बिप\" को केस) भने चालु तोकिएको विन्डोको शीर्षकबार खुल्दछ।"
+msgstr ""
+"मेटासिटिलाई आसाधारण निर्देशक जुन प्रणाली घण्टी वा निर्देशकले बजाएको अरू अनुरोधपत्र "
+"घण्टीलाई कसरी पुरा गर्ने भनेर भन्दछ। हाल यहाँ दुईवटा मान्य मानहरू छन्। \"पुरापर्दा\", जसले "
+"सेतो-कालो चमक पुरापर्दाको निम्ति गर्दछ र \"खाका चमक\", जसले अनुरोधपत्रको शीर्षकबार "
+"जसले घण्टी चिन्हलाई चमकमा पठाउँछ। यदि अनुरोधपत्र, जसले घण्टी पठाउँछ, अज्ञात छ (जस्तै "
+"साधआरण पूर्वनिर्देशन \"प्रणाली बिप\" को केस) भने चालु तोकिएको विन्डोको शीर्षकबार खुल्दछ।"
#: src/metacity.schemas.in.h:84
msgid ""
"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N keys define keybindings "
"that correspond to these commands. Pressing the keybinding for run_command_N "
"will execute command_N."
-msgstr "अनुरोधपत्र /मेटासिटि/ संसारिक कुन्जजोड/चालु आदेश एन कुन्जले कुन्जजोडलाई परिभाषित गर्दछ, जुन यी आदेशहरूसंग मिलदछ। आदेश एनलाई चालु गर्न कुन्जजोडलाई दवाव दिएर आदेश एन कार्यान्वयन हुन्छ।"
+msgstr ""
+"अनुरोधपत्र /मेटासिटि/ संसारिक कुन्जजोड/चालु आदेश एन कुन्जले कुन्जजोडलाई परिभाषित गर्दछ, जुन "
+"यी आदेशहरूसंग मिलदछ। आदेश एनलाई चालु गर्न कुन्जजोडलाई दवाव दिएर आदेश एन कार्यान्वयन हुन्छ।"
#: src/metacity.schemas.in.h:85
msgid ""
"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot key defines a "
"keybinding which causes the command specified by this setting to be invoked."
-msgstr "अनुरोधपत्र /मेटासिटि/ संसारिक कुन्जजोड/चालु आदेश स्क्रिनसट कुन्जले कुन्जजोडलाई परिभाषित गर्दछ, जसले गर्दा यो सेटिङले निश्चित गरिएको आदेश मागिन्छ।"
+msgstr ""
+"अनुरोधपत्र /मेटासिटि/ संसारिक कुन्जजोड/चालु आदेश स्क्रिनसट कुन्जले कुन्जजोडलाई परिभाषित "
+"गर्दछ, जसले गर्दा यो सेटिङले निश्चित गरिएको आदेश मागिन्छ।"
#: src/metacity.schemas.in.h:86
msgid ""
"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot key "
"defines a keybinding which causes the command specified by this setting to "
"be invoked."
-msgstr "अनुरोधपत्र /मेटासिटि/ संसारिक कुन्जजोड/चालु आदेश विन्डो स्क्रिनसट कुन्जले कुन्जजोडलाई परिभाषित गर्दछ, जसले गर्दा यो सेटिङले निश्चित गरिएको आदेश मागिन्छ।"
+msgstr ""
+"अनुरोधपत्र /मेटासिटि/ संसारिक कुन्जजोड/चालु आदेश विन्डो स्क्रिनसट कुन्जले कुन्जजोडलाई "
+"परिभाषित गर्दछ, जसले गर्दा यो सेटिङले निश्चित गरिएको आदेश मागिन्छ।"
#: src/metacity.schemas.in.h:87
msgid ""
@@ -786,7 +846,14 @@ msgid ""
"lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and "
"\"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
"then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "कुन्जजोड जसले मिल्दोजुल्दो रूपमा संख्या दिईएको आदेशलाई /अनुरोधपत्र /मेटासिटि/कुन्जजोड आदेशमा चालु गर्दछ। इ&lt; नियन्त्रण&gt; or&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt; and or and&lt;&gt; and&lt; कन्ट्रोल&gt; नाई.यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\"मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
+msgstr ""
+"कुन्जजोड जसले मिल्दोजुल्दो रूपमा संख्या दिईएको आदेशलाई /अनुरोधपत्र /मेटासिटि/कुन्जजोड आदेशमा "
+"चालु गर्दछ। इ&lt; नियन्त्रण&gt; or&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt; and or "
+"and&lt;&gt; and&lt; कन्ट्रोल&gt; नाई.यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा "
+"\"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र "
+"तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;"
+"कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\"मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो "
+"कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
#: src/metacity.schemas.in.h:88
msgid ""
@@ -796,7 +863,12 @@ msgid ""
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
-msgstr "कुन्जजोड जुन हालको कार्यक्षेत्र माथीको कार्यक्षेत्रमा रोक लगाउँछ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\"मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
+msgstr ""
+"कुन्जजोड जुन हालको कार्यक्षेत्र माथीको कार्यक्षेत्रमा रोक लगाउँछ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ "
+"&lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले "
+"उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;"
+"कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\"मा विकल्प सेट "
+"गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
#: src/metacity.schemas.in.h:89
msgid ""
@@ -806,7 +878,12 @@ msgid ""
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
-msgstr "कुन्जजोड जुन हालको कार्यक्षेत्र तलको कार्यक्षेत्रमा रोक लगाउँछ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\"मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
+msgstr ""
+"कुन्जजोड जुन हालको कार्यक्षेत्र तलको कार्यक्षेत्रमा रोक लगाउँछ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; "
+"नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार "
+"हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;"
+"\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\"मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने "
+"त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
#: src/metacity.schemas.in.h:90
msgid ""
@@ -816,7 +893,12 @@ msgid ""
"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
"keybinding for this action."
-msgstr "कुन्जजोड जुन हालको कार्यक्षेत्रको देब्रेपट्टि कार्यक्षेत्रमा रोक लगाउँछ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\"मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
+msgstr ""
+"कुन्जजोड जुन हालको कार्यक्षेत्रको देब्रेपट्टि कार्यक्षेत्रमा रोक लगाउँछ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ "
+"&lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले "
+"उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;"
+"कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\"मा विकल्प सेट "
+"गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
#: src/metacity.schemas.in.h:91
msgid ""
@@ -826,7 +908,12 @@ msgid ""
"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
"keybinding for this action."
-msgstr "कुन्जजोड जुन हालको कार्यक्षेत्रको दाहिनेपट्टि कार्यक्षेत्रमा रोक लगाउँछ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\"मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
+msgstr ""
+"कुन्जजोड जुन हालको कार्यक्षेत्रको दाहिनेपट्टि कार्यक्षेत्रमा रोक लगाउँछ। यसको ढाँचा यस्तो "
+"हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर "
+"पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै "
+"\"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\"मा विकल्प "
+"सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
#: src/metacity.schemas.in.h:92
msgid ""
@@ -835,7 +922,12 @@ msgid ""
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "किबाइन्डिङ जुन कार्यक्षेत्र १ मा स्विच हुन्छ।यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
+msgstr ""
+"किबाइन्डिङ जुन कार्यक्षेत्र १ मा स्विच हुन्छ।यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" "
+"वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो "
+"र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;"
+"कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो "
+"कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
#: src/metacity.schemas.in.h:93
msgid ""
@@ -844,7 +936,12 @@ msgid ""
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "किबाइन्डिङ जुन कार्यक्षेत्र १० मा स्विच हुन्छ।यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\"मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
+msgstr ""
+"किबाइन्डिङ जुन कार्यक्षेत्र १० मा स्विच हुन्छ।यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" "
+"वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो "
+"र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;"
+"कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\"मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो "
+"कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
#: src/metacity.schemas.in.h:94
msgid ""
@@ -853,7 +950,12 @@ msgid ""
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "किबाइन्डिङ जुन कार्यक्षेत्र ११ मा स्विच हुन्छ।यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
+msgstr ""
+"किबाइन्डिङ जुन कार्यक्षेत्र ११ मा स्विच हुन्छ।यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" "
+"वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो "
+"र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;"
+"कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो "
+"कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
#: src/metacity.schemas.in.h:95
msgid ""
@@ -862,7 +964,12 @@ msgid ""
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "किबाइन्डिङ जुन कार्यक्षेत्र १२ मा स्विच हुन्छ।यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
+msgstr ""
+"किबाइन्डिङ जुन कार्यक्षेत्र १२ मा स्विच हुन्छ।यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" "
+"वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो "
+"र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;"
+"कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो "
+"कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
#: src/metacity.schemas.in.h:96
msgid ""
@@ -871,7 +978,12 @@ msgid ""
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "किबाइन्डिङ जुन कार्यक्षेत्र २ मा स्विच हुन्छ।यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
+msgstr ""
+"किबाइन्डिङ जुन कार्यक्षेत्र २ मा स्विच हुन्छ।यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" "
+"वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो "
+"र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;"
+"कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो "
+"कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
#: src/metacity.schemas.in.h:97
msgid ""
@@ -880,7 +992,12 @@ msgid ""
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "किबाइन्डिङ जुन कार्यक्षेत्र ३ मा स्विच हुन्छ।यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
+msgstr ""
+"किबाइन्डिङ जुन कार्यक्षेत्र ३ मा स्विच हुन्छ।यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" "
+"वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो "
+"र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;"
+"कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो "
+"कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
#: src/metacity.schemas.in.h:98
msgid ""
@@ -889,7 +1006,12 @@ msgid ""
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "किबाइन्डिङ जुन कार्यक्षेत्र ४ मा स्विच हुन्छ।यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
+msgstr ""
+"किबाइन्डिङ जुन कार्यक्षेत्र ४ मा स्विच हुन्छ।यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" "
+"वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो "
+"र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;"
+"कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो "
+"कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
#: src/metacity.schemas.in.h:99
msgid ""
@@ -898,7 +1020,12 @@ msgid ""
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "किबाइन्डिङ जुन कार्यक्षेत्र ५ मा स्विच हुन्छ।यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
+msgstr ""
+"किबाइन्डिङ जुन कार्यक्षेत्र ५ मा स्विच हुन्छ।यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" "
+"वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो "
+"र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;"
+"कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो "
+"कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
#: src/metacity.schemas.in.h:100
msgid ""
@@ -907,7 +1034,12 @@ msgid ""
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "किबाइन्डिङ जुन कार्यक्षेत्र ६ मा स्विच हुन्छ।यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
+msgstr ""
+"किबाइन्डिङ जुन कार्यक्षेत्र ६ मा स्विच हुन्छ।यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" "
+"वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो "
+"र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;"
+"कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो "
+"कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
#: src/metacity.schemas.in.h:101
msgid ""
@@ -916,7 +1048,12 @@ msgid ""
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "किबाइन्डिङ जुन कार्यक्षेत्र ७ मा स्विच हुन्छ।यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
+msgstr ""
+"किबाइन्डिङ जुन कार्यक्षेत्र ७ मा स्विच हुन्छ।यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" "
+"वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो "
+"र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;"
+"कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो "
+"कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
#: src/metacity.schemas.in.h:102
msgid ""
@@ -925,7 +1062,12 @@ msgid ""
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "किबाइन्डिङ जुन कार्यक्षेत्र ८ मा स्विच हुन्छ।यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
+msgstr ""
+"किबाइन्डिङ जुन कार्यक्षेत्र ८ मा स्विच हुन्छ।यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" "
+"वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो "
+"र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;"
+"कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो "
+"कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
#: src/metacity.schemas.in.h:103
msgid ""
@@ -934,7 +1076,12 @@ msgid ""
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "किबाइन्डिङ जुन कार्यक्षेत्र ९ मा स्विच हुन्छ।यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
+msgstr ""
+"किबाइन्डिङ जुन कार्यक्षेत्र ९ मा स्विच हुन्छ।यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" "
+"वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो "
+"र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;"
+"कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो "
+"कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
#: src/metacity.schemas.in.h:104
msgid ""
@@ -943,7 +1090,12 @@ msgid ""
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "किबाइन्डिङ विन्डो मेनु सक्रिय पार्न प्रयोग गरिन्छविच हुन्छ।यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
+msgstr ""
+"किबाइन्डिङ विन्डो मेनु सक्रिय पार्न प्रयोग गरिन्छविच हुन्छ।यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; "
+"नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार "
+"हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;"
+"\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने "
+"त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
#: src/metacity.schemas.in.h:105
msgid ""
@@ -952,7 +1104,12 @@ msgid ""
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "किबाइन्डिङ विन्डो बन्द गर्नको लागी प्रयोग गरिन्छ।यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
+msgstr ""
+"किबाइन्डिङ विन्डो बन्द गर्नको लागी प्रयोग गरिन्छ।यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; "
+"नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार "
+"हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;"
+"\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने "
+"त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
#: src/metacity.schemas.in.h:106
msgid ""
@@ -962,7 +1119,12 @@ msgid ""
"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
"no keybinding for this action."
-msgstr "कुन्जजोड \"सार्नु शैली\" मा छिर्न प्रयोग गरिन्छ र कुन्जिपाटि प्रयोग गरेर विन्डोलाई सार्दछ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
+msgstr ""
+"कुन्जजोड \"सार्नु शैली\" मा छिर्न प्रयोग गरिन्छ र कुन्जिपाटि प्रयोग गरेर विन्डोलाई सार्दछ। "
+"यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)"
+"&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै "
+"एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ "
+"\"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
#: src/metacity.schemas.in.h:107
msgid ""
@@ -972,7 +1134,12 @@ msgid ""
"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
"will be no keybinding for this action."
-msgstr "कुन्जजोड \"पुन:आकार शैली\" मा छिर्न प्रयोग गरिन्छ र कुन्जिपाटि प्रयोग गरेर विन्डोलाई पुन:आकार दिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
+msgstr ""
+"कुन्जजोड \"पुन:आकार शैली\" मा छिर्न प्रयोग गरिन्छ र कुन्जिपाटि प्रयोग गरेर विन्डोलाई पुन:"
+"आकार दिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; "
+"अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती "
+"दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले "
+"मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
#: src/metacity.schemas.in.h:108
msgid ""
@@ -982,7 +1149,12 @@ msgid ""
"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
"will be no keybinding for this action."
-msgstr "कुन्जजोड साधारण विन्डोहरू लुकाउन प्रयोग गरिन्छ र डेक्सटपको पृष्ठभूमिमा फोकस गर्न मिलाईन्छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी कुन्जजोड हुदैन।"
+msgstr ""
+"कुन्जजोड साधारण विन्डोहरू लुकाउन प्रयोग गरिन्छ र डेक्सटपको पृष्ठभूमिमा फोकस गर्न मिलाईन्छ। "
+"यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)"
+"&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै "
+"एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ "
+"\"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी कुन्जजोड हुदैन।"
#: src/metacity.schemas.in.h:109
msgid ""
@@ -991,7 +1163,12 @@ msgid ""
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "किबाइन्डिङ विन्डो ठूलो बनाऊन प्रयोग गरिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
+msgstr ""
+"किबाइन्डिङ विन्डो ठूलो बनाऊन प्रयोग गरिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a"
+"\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र "
+"माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र "
+"\"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ "
+"यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
#: src/metacity.schemas.in.h:110
msgid ""
@@ -1000,7 +1177,12 @@ msgid ""
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "किबाइन्डिङ विन्डो सानो बनाऊन प्रयोग गरिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
+msgstr ""
+"किबाइन्डिङ विन्डो सानो बनाऊन प्रयोग गरिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a"
+"\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र "
+"माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र "
+"\"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ "
+"यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
#: src/metacity.schemas.in.h:111
msgid ""
@@ -1010,7 +1192,12 @@ msgid ""
"as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
"action."
-msgstr "किबाइन्डिङ विन्डोलाई एक कार्यक्षेत्र तल सार्न प्रयोग गरिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
+msgstr ""
+"किबाइन्डिङ विन्डोलाई एक कार्यक्षेत्र तल सार्न प्रयोग गरिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; "
+"नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार "
+"हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;"
+"\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने "
+"त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
#: src/metacity.schemas.in.h:112
msgid ""
@@ -1020,7 +1207,12 @@ msgid ""
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
-msgstr "किबाइन्डिङ विन्डोलाई एक कार्यक्षेत्र देब्रे पट्टि सार्न प्रयोग गरिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
+msgstr ""
+"किबाइन्डिङ विन्डोलाई एक कार्यक्षेत्र देब्रे पट्टि सार्न प्रयोग गरिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ "
+"&lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले "
+"उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;"
+"कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट "
+"गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
#: src/metacity.schemas.in.h:113
msgid ""
@@ -1030,7 +1222,12 @@ msgid ""
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
-msgstr "किबाइन्डिङ विन्डोलाई एक कार्यक्षेत्र दाहिने पट्टि सार्न प्रयोग गरिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
+msgstr ""
+"किबाइन्डिङ विन्डोलाई एक कार्यक्षेत्र दाहिने पट्टि सार्न प्रयोग गरिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो "
+"हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर "
+"पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै "
+"\"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा "
+"विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
#: src/metacity.schemas.in.h:114
msgid ""
@@ -1039,7 +1236,12 @@ msgid ""
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "किबाइन्डिङ विन्डोलाई एक कार्यक्षेत्र माथी सार्न प्रयोग गरिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
+msgstr ""
+"किबाइन्डिङ विन्डोलाई एक कार्यक्षेत्र माथी सार्न प्रयोग गरिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ "
+"&lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले "
+"उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;"
+"कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट "
+"गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
#: src/metacity.schemas.in.h:115
msgid ""
@@ -1048,7 +1250,12 @@ msgid ""
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "किबाइन्डिङ विन्डोलाई कार्यक्षेत्र १ मा सार्न प्रयोग गरिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
+msgstr ""
+"किबाइन्डिङ विन्डोलाई कार्यक्षेत्र १ मा सार्न प्रयोग गरिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; "
+"नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार "
+"हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;"
+"\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने "
+"त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
#: src/metacity.schemas.in.h:116
msgid ""
@@ -1057,7 +1264,12 @@ msgid ""
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "किबाइन्डिङ विन्डोलाई कार्यक्षेत्र १० मा सार्न प्रयोग गरिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
+msgstr ""
+"किबाइन्डिङ विन्डोलाई कार्यक्षेत्र १० मा सार्न प्रयोग गरिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; "
+"नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार "
+"हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;"
+"\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने "
+"त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
#: src/metacity.schemas.in.h:117
msgid ""
@@ -1066,7 +1278,12 @@ msgid ""
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "किबाइन्डिङ विन्डोलाई कार्यक्षेत्र ११ मा सार्न प्रयोग गरिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
+msgstr ""
+"किबाइन्डिङ विन्डोलाई कार्यक्षेत्र ११ मा सार्न प्रयोग गरिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; "
+"नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार "
+"हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;"
+"\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने "
+"त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
#: src/metacity.schemas.in.h:118
msgid ""
@@ -1075,7 +1292,12 @@ msgid ""
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "किबाइन्डिङ विन्डोलाई कार्यक्षेत्र १२ मा सार्न प्रयोग गरिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
+msgstr ""
+"किबाइन्डिङ विन्डोलाई कार्यक्षेत्र १२ मा सार्न प्रयोग गरिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; "
+"नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार "
+"हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;"
+"\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने "
+"त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
#: src/metacity.schemas.in.h:119
msgid ""
@@ -1084,7 +1306,12 @@ msgid ""
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "किबाइन्डिङ विन्डोलाई कार्यक्षेत्र २ मा सार्न प्रयोग गरिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
+msgstr ""
+"किबाइन्डिङ विन्डोलाई कार्यक्षेत्र २ मा सार्न प्रयोग गरिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; "
+"नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार "
+"हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;"
+"\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने "
+"त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
#: src/metacity.schemas.in.h:120
msgid ""
@@ -1093,7 +1320,12 @@ msgid ""
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "किबाइन्डिङ विन्डोलाई कार्यक्षेत्र ३ मा सार्न प्रयोग गरिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
+msgstr ""
+"किबाइन्डिङ विन्डोलाई कार्यक्षेत्र ३ मा सार्न प्रयोग गरिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; "
+"नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार "
+"हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;"
+"\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने "
+"त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
#: src/metacity.schemas.in.h:121
msgid ""
@@ -1102,7 +1334,12 @@ msgid ""
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "किबाइन्डिङ विन्डोलाई कार्यक्षेत्र ४ मा सार्न प्रयोग गरिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
+msgstr ""
+"किबाइन्डिङ विन्डोलाई कार्यक्षेत्र ४ मा सार्न प्रयोग गरिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; "
+"नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार "
+"हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;"
+"\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने "
+"त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
#: src/metacity.schemas.in.h:122
msgid ""
@@ -1111,7 +1348,12 @@ msgid ""
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "किबाइन्डिङ विन्डोलाई कार्यक्षेत्र ५ मा सार्न प्रयोग गरिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
+msgstr ""
+"किबाइन्डिङ विन्डोलाई कार्यक्षेत्र ५ मा सार्न प्रयोग गरिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; "
+"नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार "
+"हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;"
+"\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने "
+"त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
#: src/metacity.schemas.in.h:123
msgid ""
@@ -1120,7 +1362,12 @@ msgid ""
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "किबाइन्डिङ विन्डोलाई कार्यक्षेत्र ६ मा सार्न प्रयोग गरिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी कुन्जजोड हुदैन।"
+msgstr ""
+"किबाइन्डिङ विन्डोलाई कार्यक्षेत्र ६ मा सार्न प्रयोग गरिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; "
+"नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार "
+"हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;"
+"\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने "
+"त्यहाँ यो कार्यकोलागी कुन्जजोड हुदैन।"
#: src/metacity.schemas.in.h:124
msgid ""
@@ -1129,7 +1376,12 @@ msgid ""
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "किबाइन्डिङ विन्डोलाई कार्यक्षेत्र ७ मा सार्न प्रयोग गरिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी कुन्जजोड हुदैन।"
+msgstr ""
+"किबाइन्डिङ विन्डोलाई कार्यक्षेत्र ७ मा सार्न प्रयोग गरिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; "
+"नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार "
+"हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;"
+"\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने "
+"त्यहाँ यो कार्यकोलागी कुन्जजोड हुदैन।"
#: src/metacity.schemas.in.h:125
msgid ""
@@ -1138,7 +1390,12 @@ msgid ""
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "किबाइन्डिङ विन्डोलाई कार्यक्षेत्र ८ मा सार्न प्रयोग गरिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
+msgstr ""
+"किबाइन्डिङ विन्डोलाई कार्यक्षेत्र ८ मा सार्न प्रयोग गरिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; "
+"नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार "
+"हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;"
+"\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने "
+"त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
#: src/metacity.schemas.in.h:126
msgid ""
@@ -1147,7 +1404,12 @@ msgid ""
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "किबाइन्डिङ विन्डोलाई कार्यक्षेत्र ९ मा सार्न प्रयोग गरिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी कुन्जजोड हुदैन।"
+msgstr ""
+"किबाइन्डिङ विन्डोलाई कार्यक्षेत्र ९ मा सार्न प्रयोग गरिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; "
+"नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार "
+"हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;"
+"\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने "
+"त्यहाँ यो कार्यकोलागी कुन्जजोड हुदैन।"
#: src/metacity.schemas.in.h:127
msgid ""
@@ -1157,7 +1419,12 @@ msgid ""
"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
"will be no keybinding for this action."
-msgstr "कुन्जजोड पपअप विन्डो प्रयोग गरि प्यानलहरू र डेक्सटपको बिचमा पछाडिपट्टि फोकस गरि सार्न प्रयोग गरिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी कुन्जजोड हुदैन।"
+msgstr ""
+"कुन्जजोड पपअप विन्डो प्रयोग गरि प्यानलहरू र डेक्सटपको बिचमा पछाडिपट्टि फोकस गरि सार्न "
+"प्रयोग गरिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; "
+"अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती "
+"दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले "
+"मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी कुन्जजोड हुदैन।"
#: src/metacity.schemas.in.h:128
msgid ""
@@ -1167,7 +1434,12 @@ msgid ""
"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
"will be no keybinding for this action."
-msgstr "कुन्जजोड पपअप विन्डो प्रयोग नगरि प्यानलहरू र डेक्सटपको बिचमा पछाडिपट्टि फोकस गरि सार्न प्रयोग गरिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी कुन्जजोड हुदैन।"
+msgstr ""
+"कुन्जजोड पपअप विन्डो प्रयोग नगरि प्यानलहरू र डेक्सटपको बिचमा पछाडिपट्टि फोकस गरि सार्न "
+"प्रयोग गरिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; "
+"अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती "
+"दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले "
+"मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी कुन्जजोड हुदैन।"
#: src/metacity.schemas.in.h:129
msgid ""
@@ -1178,7 +1450,13 @@ msgid ""
"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
"no keybinding for this action."
-msgstr "कुन्जजोड पपअप विन्डो प्रयोग नगरि प्यानलहरू र डेक्सटपको पछाडिपट्टि बिचमा फोकस गरि सार्न प्रयोग गरिन्छ। \"बदल्नुस\" लाई यो जोडसंग समात्दा दिशा फेरि अगाडि बढ्दछ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी कुन्जजोड हुदैन।"
+msgstr ""
+"कुन्जजोड पपअप विन्डो प्रयोग नगरि प्यानलहरू र डेक्सटपको पछाडिपट्टि बिचमा फोकस गरि सार्न "
+"प्रयोग गरिन्छ। \"बदल्नुस\" लाई यो जोडसंग समात्दा दिशा फेरि अगाडि बढ्दछ। यसको ढाँचा "
+"यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1"
+"\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै "
+"एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ "
+"\"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी कुन्जजोड हुदैन।"
#: src/metacity.schemas.in.h:130
msgid ""
@@ -1189,7 +1467,13 @@ msgid ""
"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
"no keybinding for this action."
-msgstr "कुन्जजोड पपअप विन्डो प्रयोग गरि प्यानलहरू र डेक्सटपको पछाडिपट्टि बिचमा फोकस गरी सार्न प्रयोग गरिन्छ। \"बदल्नुस\" लाई यो जोडसंग समात्दा दिशा फेरि अगाडि बढ्दछ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी कुन्जजोड हुदैन।"
+msgstr ""
+"कुन्जजोड पपअप विन्डो प्रयोग गरि प्यानलहरू र डेक्सटपको पछाडिपट्टि बिचमा फोकस गरी सार्न "
+"प्रयोग गरिन्छ। \"बदल्नुस\" लाई यो जोडसंग समात्दा दिशा फेरि अगाडि बढ्दछ। यसको ढाँचा "
+"यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1"
+"\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै "
+"एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ "
+"\"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी कुन्जजोड हुदैन।"
#: src/metacity.schemas.in.h:131
msgid ""
@@ -1199,7 +1483,12 @@ msgid ""
"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
"no keybinding for this action."
-msgstr "कुन्जजोड पपअप विन्डो प्रयोग गरि प्यानलहरू र डेक्सटपको बिचमा फोकस गरी सार्न प्रयोग गरिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी कुन्जजोड हुदैन।"
+msgstr ""
+"कुन्जजोड पपअप विन्डो प्रयोग गरि प्यानलहरू र डेक्सटपको बिचमा फोकस गरी सार्न प्रयोग "
+"गरिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर"
+"(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र "
+"साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ "
+"\"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी कुन्जजोड हुदैन।"
#: src/metacity.schemas.in.h:132
msgid ""
@@ -1209,7 +1498,12 @@ msgid ""
"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
"no keybinding for this action."
-msgstr "कुन्जजोड पपअप विन्डो प्रयोग नगरि प्यानलहरू र डेक्सटपको बिचमा पछाडिपट्टि फोकस गरि सार्न प्रयोग गरिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी कुन्जजोड हुदैन।"
+msgstr ""
+"कुन्जजोड पपअप विन्डो प्रयोग नगरि प्यानलहरू र डेक्सटपको बिचमा पछाडिपट्टि फोकस गरि सार्न "
+"प्रयोग गरिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; "
+"अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती "
+"दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले "
+"मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी कुन्जजोड हुदैन।"
#: src/metacity.schemas.in.h:133
msgid ""
@@ -1220,7 +1514,14 @@ msgid ""
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "कुन्जजोड पपअप विन्डो प्रयोग नगरि विन्डोहरूको बिचमा फोकस गरी सार्न प्रयोग गरिन्छ। (परम्परागत रूपले &lt;अल्टर&gt;हटाउनु) \"बदल्नु\" कुन्जलाई यो जोड प्रयोग भइरहेको बेला समात्दा चालको दिशा उल्टो हुन्छ।छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी कुन्जजोड हुदैन।"
+msgstr ""
+"कुन्जजोड पपअप विन्डो प्रयोग नगरि विन्डोहरूको बिचमा फोकस गरी सार्न प्रयोग गरिन्छ। "
+"(परम्परागत रूपले &lt;अल्टर&gt;हटाउनु) \"बदल्नु\" कुन्जलाई यो जोड प्रयोग भइरहेको बेला "
+"समात्दा चालको दिशा उल्टो हुन्छ।छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा "
+"\"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र "
+"तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;"
+"कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो "
+"कार्यकोलागी कुन्जजोड हुदैन।"
#: src/metacity.schemas.in.h:134
msgid ""
@@ -1231,7 +1532,14 @@ msgid ""
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "कुन्जजोड पपअप विन्डो प्रयोग गरि विन्डोहरूको बिचमा फोकस गरी सार्न प्रयोग गरिन्छ। (परम्परागत रूपले &lt;अल्टर&gt;हटाउनु) \"बदल्नु\" कुन्जलाई यो जोड प्रयोग भइरहेको बेला समात्दा चालको दिशा उल्टो हुन्छ।छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी कुन्जजोड हुदैन।"
+msgstr ""
+"कुन्जजोड पपअप विन्डो प्रयोग गरि विन्डोहरूको बिचमा फोकस गरी सार्न प्रयोग गरिन्छ। "
+"(परम्परागत रूपले &lt;अल्टर&gt;हटाउनु) \"बदल्नु\" कुन्जलाई यो जोड प्रयोग भइरहेको बेला "
+"समात्दा चालको दिशा उल्टो हुन्छ।छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा "
+"\"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र "
+"तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;"
+"कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो "
+"कार्यकोलागी कुन्जजोड हुदैन।"
#: src/metacity.schemas.in.h:135
msgid ""
@@ -1241,7 +1549,13 @@ msgid ""
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "कुन्जजोड पाटोलाई जहिले पनि माथि राख्न प्रयोग गरिन्छ। विन्डो जुन जहिले पनि माथि रहन्छ, अरू खप्टिनेे विन्डोको माथि जहिले पनि देखिन्छ । यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी कुन्जजोड हुदैन।"
+msgstr ""
+"कुन्जजोड पाटोलाई जहिले पनि माथि राख्न प्रयोग गरिन्छ। विन्डो जुन जहिले पनि माथि रहन्छ, "
+"अरू खप्टिनेे विन्डोको माथि जहिले पनि देखिन्छ । यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a"
+"\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र "
+"माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र "
+"\"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ "
+"यो कार्यकोलागी कुन्जजोड हुदैन।"
#: src/metacity.schemas.in.h:136
msgid ""
@@ -1250,7 +1564,12 @@ msgid ""
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "कुन्जजोड पाटो पुरापर्दा शैलीमा देखाउन प्रयोग गरिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
+msgstr ""
+"कुन्जजोड पाटो पुरापर्दा शैलीमा देखाउन प्रयोग गरिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; "
+"नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार "
+"हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;"
+"\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने "
+"त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
#: src/metacity.schemas.in.h:137
msgid ""
@@ -1259,7 +1578,12 @@ msgid ""
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "किबाइन्डिङ पाटो ठुलो गर्नको लागी प्रयोग गरिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"। पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
+msgstr ""
+"किबाइन्डिङ पाटो ठुलो गर्नको लागी प्रयोग गरिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; "
+"नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"। पारसर पूर्णरूपले "
+"उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;"
+"कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट "
+"गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
#: src/metacity.schemas.in.h:138
msgid ""
@@ -1268,7 +1592,12 @@ msgid ""
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "किबाइन्डिङ पाटो छाँया पारेको/छाँया नपरेको अवस्था देखाउन को लागी प्रयोग गरिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"। पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
+msgstr ""
+"किबाइन्डिङ पाटो छाँया पारेको/छाँया नपरेको अवस्था देखाउन को लागी प्रयोग गरिन्छ। यसको "
+"ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1"
+"\"। पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै "
+"एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ "
+"\"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
#: src/metacity.schemas.in.h:139
msgid ""
@@ -1278,7 +1607,12 @@ msgid ""
"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
"keybinding for this action."
-msgstr "सबै कार्यक्षेत्रहरूमा वा कुनै एउटामा विन्डो छ वा छैन कुन्जजोडले पाटो प्रयोग गर्दछ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"। पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
+msgstr ""
+"सबै कार्यक्षेत्रहरूमा वा कुनै एउटामा विन्डो छ वा छैन कुन्जजोडले पाटो प्रयोग गर्दछ। यसको "
+"ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1"
+"\"। पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै "
+"एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ "
+"\"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी किबाईन्डिङ हुदैन।"
#: src/metacity.schemas.in.h:140
msgid ""
@@ -1287,7 +1621,12 @@ msgid ""
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "कुन्जजोड विन्डो ठुलो नबनाऊनको लागी प्रयोग गरिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"। पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी कुन्जजोड हुदैन। "
+msgstr ""
+"कुन्जजोड विन्डो ठुलो नबनाऊनको लागी प्रयोग गरिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; "
+"नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"। पारसर पूर्णरूपले "
+"उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;"
+"कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट "
+"गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी कुन्जजोड हुदैन। "
#: src/metacity.schemas.in.h:141
msgid ""
@@ -1297,7 +1636,12 @@ msgid ""
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
-msgstr "कुन्जजोड जसले प्यानलको \"अनुरोधपत्र संचालन गर्नु\" संवाद बाकस देखाउँछ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"। पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी कुन्जजोड हुदैन।"
+msgstr ""
+"कुन्जजोड जसले प्यानलको \"अनुरोधपत्र संचालन गर्नु\" संवाद बाकस देखाउँछ। यसको ढाँचा यस्तो "
+"हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"। पारसर "
+"पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै "
+"\"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा "
+"विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी कुन्जजोड हुदैन।"
#: src/metacity.schemas.in.h:142
msgid ""
@@ -1306,7 +1650,12 @@ msgid ""
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "कुन्जजोड जसले टर्मिनललाई आवाहन गर्दछ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी कुन्जजोड हुदैन।"
+msgstr ""
+"कुन्जजोड जसले टर्मिनललाई आवाहन गर्दछ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा "
+"\"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र "
+"तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;"
+"कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो "
+"कार्यकोलागी कुन्जजोड हुदैन।"
#: src/metacity.schemas.in.h:143
msgid ""
@@ -1316,7 +1665,12 @@ msgid ""
"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
"will be no keybinding for this action."
-msgstr "कुन्जजोडले विन्डोको स्क्रिनसट लिनको लागी प्यानलको स्क्रिनसट उपयोगितालाई आवाहान गर्दछ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी कुन्जजोड हुदैन।"
+msgstr ""
+"कुन्जजोडले विन्डोको स्क्रिनसट लिनको लागी प्यानलको स्क्रिनसट उपयोगितालाई आवाहान गर्दछ। "
+"यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)"
+"&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै "
+"एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ "
+"\"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी कुन्जजोड हुदैन।"
#: src/metacity.schemas.in.h:144
msgid ""
@@ -1326,7 +1680,12 @@ msgid ""
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
-msgstr "कुन्जजोडले विन्डोको स्क्रिनसट लिनको लागी प्यानलको स्क्रिनसट उपयोगितालाई आवाहान गर्दछ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी कुन्जजोड हुदैन।"
+msgstr ""
+"कुन्जजोडले विन्डोको स्क्रिनसट लिनको लागी प्यानलको स्क्रिनसट उपयोगितालाई आवाहान गर्दछ। "
+"यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)"
+"&gt;F1\"।पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै "
+"एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ "
+"\"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी कुन्जजोड हुदैन।"
#: src/metacity.schemas.in.h:145
msgid ""
@@ -1335,7 +1694,12 @@ msgid ""
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "कुन्जजोड जसले प्यानलको मुख्य मेनु देखाउँछ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"। पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी कुन्जजोड हुदैन।"
+msgstr ""
+"कुन्जजोड जसले प्यानलको मुख्य मेनु देखाउँछ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा "
+"\"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"। पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र "
+"तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;"
+"कन्ट्रोल&gt\"।यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो "
+"कार्यकोलागी कुन्जजोड हुदैन।"
#: src/metacity.schemas.in.h:146
msgid "The name of a workspace."
@@ -1355,7 +1719,9 @@ msgstr "विषयले विन्डोको किनारा, शी
msgid ""
"The time delay before raising a window if auto_raise is set to true. The "
"delay is given in thousandths of a second."
-msgstr "यदि सत्यको लागी स्वत उठ्ने मिलाईएको छ भने विन्डोलाई उठाउनु अघि भएको समयमा ढिलाई। ढिलाई हजारौ सेकेन्डमा दिईएको छ।"
+msgstr ""
+"यदि सत्यको लागी स्वत उठ्ने मिलाईएको छ भने विन्डोलाई उठाउनु अघि भएको समयमा ढिलाई। "
+"ढिलाई हजारौ सेकेन्डमा दिईएको छ।"
#: src/metacity.schemas.in.h:150
msgid ""
@@ -1364,7 +1730,11 @@ msgid ""
"them, \"sloppy\" means windows are focused when the mouse enters the window, "
"and \"mouse\" means windows are focused when the mouse enters the window and "
"unfocused when the mouse leaves the window."
-msgstr "विन्डो फोकस बिधिले विन्डो कसरी संचालन गर्ने भनेर संकेत गर्दछ।यसमा तीन संभावित मोल हुन्छ, \"क्लिक\" भनेको यसलाई फोकस गर्न विन्डोमा क्लिक गर्नुपर्छ, \"स्लोपि\" भनेको जब माउस विन्डोमा जान्छ विन्डो फोकस हुन्छ र \"माउस\" भनेको विन्डोमा माउस जान्छ विन्डो फोकस हुन्छ र जब माउसले विन्डो छोड्छ तब फोकस हुंदैन।"
+msgstr ""
+"विन्डो फोकस बिधिले विन्डो कसरी संचालन गर्ने भनेर संकेत गर्दछ।यसमा तीन संभावित मोल हुन्छ, "
+"\"क्लिक\" भनेको यसलाई फोकस गर्न विन्डोमा क्लिक गर्नुपर्छ, \"स्लोपि\" भनेको जब माउस "
+"विन्डोमा जान्छ विन्डो फोकस हुन्छ र \"माउस\" भनेको विन्डोमा माउस जान्छ विन्डो फोकस हुन्छ "
+"र जब माउसले विन्डो छोड्छ तब फोकस हुंदैन।"
#: src/metacity.schemas.in.h:151
msgid "The window screenshot command"
@@ -1380,7 +1750,14 @@ msgid ""
"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
"no keybinding for this action."
-msgstr "एउटा विन्डो अर्को विन्डोको माथि वा तल भएपनि कुन्जजोड परिवर्तित हुन्छ। यदि विन्डोलाई अर्को विन्डोले छिप्यो भने विन्डो लाई अर्को विन्डोको माथि उचाल्दछ। तदि विन्डो पुरै देखिने भए यसले विन्डोलाई अर्को विन्डोको तल झार्दछ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"। पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"। यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी कुन्जजोड हुदैन।"
+msgstr ""
+"एउटा विन्डो अर्को विन्डोको माथि वा तल भएपनि कुन्जजोड परिवर्तित हुन्छ। यदि विन्डोलाई "
+"अर्को विन्डोले छिप्यो भने विन्डो लाई अर्को विन्डोको माथि उचाल्दछ। तदि विन्डो पुरै देखिने "
+"भए यसले विन्डोलाई अर्को विन्डोको तल झार्दछ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a"
+"\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"। पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र "
+"माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र "
+"\"&lt;कन्ट्रोल&gt\"। यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ "
+"यो कार्यकोलागी कुन्जजोड हुदैन।"
#: src/metacity.schemas.in.h:153
msgid ""
@@ -1389,7 +1766,12 @@ msgid ""
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "यो कुन्जजोडले अरु विन्डोको मुनि बिन्डोलाई तल झार्दछ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"। पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"। यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी कुन्जजोड हुदैन।"
+msgstr ""
+"यो कुन्जजोडले अरु विन्डोको मुनि बिन्डोलाई तल झार्दछ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; "
+"नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"। पारसर पूर्णरूपले "
+"उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;"
+"कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"। यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट "
+"गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी कुन्जजोड हुदैन।"
#: src/metacity.schemas.in.h:154
msgid ""
@@ -1398,7 +1780,12 @@ msgid ""
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "यो कुन्जजोडले अरु विन्डोको माथी बिन्डोलाई उठाउँदछ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"। पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"। यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी कुन्जजोड हुदैन"
+msgstr ""
+"यो कुन्जजोडले अरु विन्डोको माथी बिन्डोलाई उठाउँदछ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; "
+"नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"। पारसर पूर्णरूपले "
+"उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;"
+"कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"। यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट "
+"गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी कुन्जजोड हुदैन"
#: src/metacity.schemas.in.h:155
msgid ""
@@ -1408,7 +1795,12 @@ msgid ""
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
-msgstr "यो कुन्जजोडले उपलब्ध तेर्सो खाली ठाउँ भर्नको लागी विन्डोलाई पुन:आकार दिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"। पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र\"&lt;कन्ट्रोल&gt\"। यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी कुन्जजोड हुदैन।"
+msgstr ""
+"यो कुन्जजोडले उपलब्ध तेर्सो खाली ठाउँ भर्नको लागी विन्डोलाई पुन:आकार दिन्छ। यसको ढाँचा "
+"यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"। "
+"पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन "
+"जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र\"&lt;कन्ट्रोल&gt\"। यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा "
+"विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी कुन्जजोड हुदैन।"
#: src/metacity.schemas.in.h:156
msgid ""
@@ -1418,7 +1810,12 @@ msgid ""
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
-msgstr "यो कुन्जजोडले उपलब्ध ठाडो खाली ठाउँ भर्नको लागी विन्डोलाई पुन:आकार दिन्छ। यसको ढाँचा यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"। पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"। यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी कुन्जजोड हुदैन।"
+msgstr ""
+"यो कुन्जजोडले उपलब्ध ठाडो खाली ठाउँ भर्नको लागी विन्डोलाई पुन:आकार दिन्छ। यसको ढाँचा "
+"यस्तो हुन्छ &lt; नियन्त्रण&gt;a\" वा \"&lt; बदल्नुस्&gt;&lt; अल्टर(विकल्प)&gt;F1\"। "
+"पारसर पूर्णरूपले उदार हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो अवस्थालाई अनुमती दिन्छ र साथै एबब्रेभिएसन "
+"जस्तै \"&lt;कन्ट्रोल&gt;\" र \"&lt;कन्ट्रोल&gt\"। यदि तपाईले मुख्य स्ट्रिङ \"असमर्थ\" मा "
+"विकल्प सेट गर्नुभयो भने त्यहाँ यो कार्यकोलागी कुन्जजोड हुदैन।"
#: src/metacity.schemas.in.h:157
msgid ""
@@ -1426,8 +1823,9 @@ msgid ""
"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
"window, and 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window."
msgstr ""
-"यो विकल्पले शीर्षकबारमा दुईपटक क्लिकको असरलाई निश्चित गर्दछ। "
-"चालु मान्य विकल्पहरू पाटो_छाँया, जसले विन्डोलाई छाँया पार्ने/नपार्ने गर्दछ र पाटो_ठुलो जसले विन्डोलाई ठुलो/ठुलो नबनाऊने गर्दछ।"
+"यो विकल्पले शीर्षकबारमा दुईपटक क्लिकको असरलाई निश्चित गर्दछ। चालु मान्य विकल्पहरू "
+"पाटो_छाँया, जसले विन्डोलाई छाँया पार्ने/नपार्ने गर्दछ र पाटो_ठुलो जसले विन्डोलाई ठुलो/ठुलो "
+"नबनाऊने गर्दछ।"
#: src/metacity.schemas.in.h:158
msgid "Toggle always on top state"
@@ -1454,7 +1852,10 @@ msgid ""
"Turns on a visual indication when an application or the system issues a "
"'bell' or 'beep'; useful for the hard-of-hearing and for use in noisy "
"environments, or when 'audible bell' is off."
-msgstr "दृष्य सुचनालाई बाटो दिन्छ जब एउटा अनुरोधपत्र वा प्रणालीले घण्टी वा बिप प्रवाह गर्दछ, सुन्न गाह्रो हुँदा प्रयोग गर्न सकिन्छ र हल्ला भएको वातावरणमा प्रयोग हुन्छ वा श्रव्य घण्टी वन्द हुन्छ।"
+msgstr ""
+"दृष्य सुचनालाई बाटो दिन्छ जब एउटा अनुरोधपत्र वा प्रणालीले घण्टी वा बिप प्रवाह गर्दछ, "
+"सुन्न गाह्रो हुँदा प्रयोग गर्न सकिन्छ र हल्ला भएको वातावरणमा प्रयोग हुन्छ वा श्रव्य घण्टी "
+"वन्द हुन्छ।"
#: src/metacity.schemas.in.h:164
msgid "Unmaximize window"
@@ -1508,16 +1909,20 @@ msgstr "जि कन्फ कुन्ज %s बाट वर्ण वर्
msgid ""
"%d stored in GConf key %s is not a reasonable number of workspaces, current "
"maximum is %d\n"
-msgstr "%d जिकोन्फ कुन्ज %s मा भण्डार गरिन्छ जुन उचित असंख्य कार्यक्षेत्र होइन, चालु ठुलो %d छ\n"
+msgstr ""
+"%d जिकोन्फ कुन्ज %s मा भण्डार गरिन्छ जुन उचित असंख्य कार्यक्षेत्र होइन, चालु ठुलो %d छ\n"
#: src/prefs.c:1280
msgid ""
"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
"behave properly.\n"
-msgstr "टुक्रिएको अनुरोधपत्रको लागी कार्यवरिपरि असक्षम गर्नु, केहि अनुरोधपत्रले राम्रो व्यावहार नगर्न पनि सक्छ।\n"
+msgstr ""
+"टुक्रिएको अनुरोधपत्रको लागी कार्यवरिपरि असक्षम गर्नु, केहि अनुरोधपत्रले राम्रो व्यावहार "
+"नगर्न पनि सक्छ।\n"
+# fuzzy, c-format
#: src/prefs.c:1345
-#fuzzy, c-format
+#, fuzzy, c-format
msgid "%d stored in GConf key %s is out of range 0 to %d\n"
msgstr "जिकन्फ कुन्ज %s मा भन्डार गरिएको %d ० देखि %d क्षेत्र भन्दा बाहिर छ\n"
@@ -1544,28 +1949,31 @@ msgid "%d x %d"
msgstr "%d x %d"
#: src/screen.c:408
-#,fuzzy, c-format
+#, fuzzy, c-format
msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
msgstr "'%s' प्रदर्शनमा पर्दा %d मान्य छैन\n"
#: src/screen.c:424
-#,fuzzy, c-format
+#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Screen %d on display \"%s\" already has a window manager; try using the --"
"replace option to replace the current window manager.\n"
-msgstr "\"%s\" प्रदर्शनमा पर्दा %d संग पहिले नै विन्डो प्रबन्धक छ; चालु विन्डो प्रबन्धक बदल्नको लागी --बदल्नुस विकल्प प्रयोग गर्ने कोशिश गर्नुहोला।\n"
+msgstr ""
+"\"%s\" प्रदर्शनमा पर्दा %d संग पहिले नै विन्डो प्रबन्धक छ; चालु विन्डो प्रबन्धक बदल्नको "
+"लागी --बदल्नुस विकल्प प्रयोग गर्ने कोशिश गर्नुहोला।\n"
#: src/screen.c:448
#, c-format
-msgid "Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
+msgid ""
+"Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
msgstr "पर्दा %d मा \"%s\" प्रदर्शन गर्दा विन्डो प्रबन्धक छनौट पाउन सक्नु भएन\n"
#: src/screen.c:506
-#,fuzzy, c-format
+#, fuzzy, c-format
msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
msgstr "\"%s\" प्रदर्शनमा पर्दा %d संग पहिले नै विन्डो प्रबन्धक छ\n"
-#: src/screen.c:699
+#: src/screen.c:716
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
msgstr "\"%s\" प्रदर्शनमा पर्दा %d निष्काशन भएन\n"
@@ -1638,7 +2046,8 @@ msgstr "अज्ञात तत्त्व %s"
msgid ""
"Error launching metacity-dialog to warn about apps that don't support "
"session management: %s\n"
-msgstr "सत्र व्यवस्थापनलाई आधार नदिने अनुरोधपत्रको चेतावनी दिने त्रुटि उटाउने मेटासिटि संवाद: %s\n"
+msgstr ""
+"सत्र व्यवस्थापनलाई आधार नदिने अनुरोधपत्रको चेतावनी दिने त्रुटि उटाउने मेटासिटि संवाद: %s\n"
#: src/theme-parser.c:224 src/theme-parser.c:242
#, c-format
@@ -1691,8 +2100,8 @@ msgid ""
"Invalid title scale \"%s\" (must be one of xx-small,x-small,small,medium,"
"large,x-large,xx-large)\n"
msgstr ""
-"अमान्य शीर्षक माप \"%s\" (यी मध्ये एक एक्सएक्स-सानो,एक्स-सानो,सानो,मध्यम,"
-"ठूलो,एक्स-ठूलो,एक्सएक्स-ठूलो)\n"
+"अमान्य शीर्षक माप \"%s\" (यी मध्ये एक एक्सएक्स-सानो,एक्स-सानो,सानो,मध्यम,ठूलो,एक्स-ठूलो,"
+"एक्सएक्स-ठूलो)\n"
#: src/theme-parser.c:729 src/theme-parser.c:737 src/theme-parser.c:2936
#: src/theme-parser.c:3025 src/theme-parser.c:3032 src/theme-parser.c:3039
@@ -1729,12 +2138,12 @@ msgid "<%s> must specify either a geometry or a parent that has a geometry"
msgstr "<%s> ले रेखागणित वा रेखागणितमा भएको प्रमुललाई उल्लेख गर्नुपर्छ।"
#: src/theme-parser.c:1080
-#,fuzzy, c-format
+#, fuzzy, c-format
msgid "Unknown type \"%s\" on <%s> element"
msgstr "<%s> तत्त्वमा प्रकार \"%s\" अज्ञात"
#: src/theme-parser.c:1091
-#, fuzzy,c-format
+#, fuzzy, c-format
msgid "Unknown style_set \"%s\" on <%s> element"
msgstr "<%s> तत्त्वमा \"%s\" अज्ञात शैली सेट"
@@ -1782,7 +2191,8 @@ msgid "No \"value\" attribute on element <%s>"
msgstr "<%s> तत्त्वमा \"मान\" गुण छैन"
#: src/theme-parser.c:1320 src/theme-parser.c:1334 src/theme-parser.c:1393
-msgid "Cannot specify both button_width/button_height and aspect ratio for buttons"
+msgid ""
+"Cannot specify both button_width/button_height and aspect ratio for buttons"
msgstr "वटनहरूको लागी दुवै वटनको चौडाई/वटनको ऊचाई र आकार अनुपात उल्लेख हुनसकेन।"
#: src/theme-parser.c:1343
@@ -1907,7 +2317,7 @@ msgid "No \"filename\" attribute on element <%s>"
msgstr "<%s> तत्त्वमा \"फाईलनाम\" गुण छैन"
#: src/theme-parser.c:2319 src/theme-parser.c:2827
-#,fuzzy, c-format
+#, fuzzy, c-format
msgid "Did not understand fill type \"%s\" for <%s> element"
msgstr "तपाईले <%s> तत्त्वको लागी भर्ने प्रकार \"%s\" बुझिएन"
@@ -1992,7 +2402,7 @@ msgid "Unknown state \"%s\" for button"
msgstr "वटनको लागी स्थिति \"%s\" अज्ञात"
#: src/theme-parser.c:3306
-#,fuzzy, c-format
+#, fuzzy, c-format
msgid "Frame style already has a button for function %s state %s"
msgstr "कार्य %s अवस््सथा %को लागी खाका शैलीमा वटन पहिले नै छ।s "
@@ -2052,19 +2462,25 @@ msgstr "अवस्था %s फोकस %s को लागी शैली
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <piece> element (theme specified a draw_ops "
"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
-msgstr "<piece> तत्त्वको लागी दुईटा रेखाङकन अप्स पाउन सकेन (उल्लेखित विवरण एउटा रेखाङकन अप्स प्रारूप र साथै <draw_ops> तत्त्व वा उल्लेखित दुई तत्त्वहरू)"
+msgstr ""
+"<piece> तत्त्वको लागी दुईटा रेखाङकन अप्स पाउन सकेन (उल्लेखित विवरण एउटा रेखाङकन अप्स "
+"प्रारूप र साथै <draw_ops> तत्त्व वा उल्लेखित दुई तत्त्वहरू)"
#: src/theme-parser.c:3574
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <button> element (theme specified a draw_ops "
"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
-msgstr "<button> तत्त्वको लागी दुईटा रेखाङकन अप्स पाउन सकेन (उल्लेखित विवरण एउटा रेखाङकन अप्स प्रारूप र साथै <draw_ops> तत्त्व वा उल्लेखित दुई तत्त्वहरू)"
+msgstr ""
+"<button> तत्त्वको लागी दुईटा रेखाङकन अप्स पाउन सकेन (उल्लेखित विवरण एउटा रेखाङकन अप्स "
+"प्रारूप र साथै <draw_ops> तत्त्व वा उल्लेखित दुई तत्त्वहरू)"
#: src/theme-parser.c:3612
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <menu_icon> element (theme specified a "
"draw_ops attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
-msgstr "<menu_icon> तत्त्वको लागी दुईटा रेखाङकन अप्स पाउन सकेन (उल्लेखित विवरण एउटा रेखाङकन अप्स प्रारूप र साथै <draw_ops> तत्त्व वा उल्लेखित दुई तत्त्वहरू)"
+msgstr ""
+"<menu_icon> तत्त्वको लागी दुईटा रेखाङकन अप्स पाउन सकेन (उल्लेखित विवरण एउटा रेखाङकन "
+"अप्स प्रारूप र साथै <draw_ops> तत्त्व वा उल्लेखित दुई तत्त्वहरू)"
#: src/theme-parser.c:3659
#, c-format
@@ -2073,7 +2489,8 @@ msgstr "विषयमा सबभन्दा बाहिरको तत्
#: src/theme-parser.c:3679
#, c-format
-msgid "Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
+msgid ""
+"Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
msgstr "नाम/लेखक/गते/वर्णन तत्त्व भित्र <%s> तत्त्वलाई अनुमती छैन"
#: src/theme-parser.c:3684
@@ -2083,7 +2500,8 @@ msgstr "<constant> तत्त्वको भित्र <%s> तत्त्
#: src/theme-parser.c:3696
#, c-format
-msgid "Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
+msgid ""
+"Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
msgstr "दुरी/किनारा/आकार अनुपात वर्णन तत्त्व भित्र <%s> तत्त्वलाई अनुमती छैन।"
#: src/theme-parser.c:3718
@@ -2298,7 +2716,9 @@ msgid ""
"Drew %d frames in %g client-side seconds (%g milliseconds per frame) and %g "
"seconds wall clock time including X server resources (%g milliseconds per "
"frame)\n"
-msgstr "%d खाका %g ग्राहक-तर्फ सेकेण्ड (प्रति खाका %g मिलिसेकेण्ड) र %g सेकेण्ड भित्ते घडि समय एक्स सेवादायक स्रोतहरू सहित (प्रति खाका %g मिलिसेकेण्ड) रेखाङ्कन गर्नुहोला।\n"
+msgstr ""
+"%d खाका %g ग्राहक-तर्फ सेकेण्ड (प्रति खाका %g मिलिसेकेण्ड) र %g सेकेण्ड भित्ते घडि समय "
+"एक्स सेवादायक स्रोतहरू सहित (प्रति खाका %g मिलिसेकेण्ड) रेखाङ्कन गर्नुहोला।\n"
#: src/theme-viewer.c:1227
msgid "position expression test returned TRUE but set error"
@@ -2381,14 +2801,18 @@ msgstr "ग्रेडियन्टसंग कम्तीमा पनि
msgid ""
"GTK color specification must have the state in brackets, e.g. gtk:fg[NORMAL] "
"where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
-msgstr "खास उल्लेख गरिएको जिटिके रंग कोष्ठ अवस्थामा हुनुपर्छ, उदाहरण जिटिके:एफजि[साधारण] जहाँ साधारण अवस्था हो, \"%s\" व्याख्या गर्न सकिंदैन।"
+msgstr ""
+"खास उल्लेख गरिएको जिटिके रंग कोष्ठ अवस्थामा हुनुपर्छ, उदाहरण जिटिके:एफजि[साधारण] जहाँ "
+"साधारण अवस्था हो, \"%s\" व्याख्या गर्न सकिंदैन।"
#: src/theme.c:989
#, c-format
msgid ""
"GTK color specification must have a close bracket after the state, e.g. gtk:"
"fg[NORMAL] where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
-msgstr "खास उल्लेख गरिएको जिटिके रंगमा अवस्था पछि बन्द कोष्ठ हुनुपर्छ,उदाहरण जिटिके:एफजि[साधारण] जहाँ साधारण अवस्था हो, \"%s\" व्याख्या गर्न सकिंदैन।"
+msgstr ""
+"खास उल्लेख गरिएको जिटिके रंगमा अवस्था पछि बन्द कोष्ठ हुनुपर्छ,उदाहरण जिटिके:एफजि"
+"[साधारण] जहाँ साधारण अवस्था हो, \"%s\" व्याख्या गर्न सकिंदैन।"
#: src/theme.c:1000
#, c-format
@@ -2401,11 +2825,12 @@ msgid "Did not understand color component \"%s\" in color specification"
msgstr "खास उल्लेख गरिएको रंगमा रंगको भाग \"%s\" बुझ्नसकिएन?"
#: src/theme.c:1043
-#, fuzzy,c-format
+#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Blend format is \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" does not fit the "
"format"
-msgstr "मिसिएको ढाँचा \"मिसिएकोु/बिजि_रंगएफजिgरंगrअल्फाa\" हो, \"%s\" ढाँचा अनुसार छैन।t"
+msgstr ""
+"मिसिएको ढाँचा \"मिसिएकोु/बिजि_रंगएफजिgरंगrअल्फाa\" हो, \"%s\" ढाँचा अनुसार छैन।t"
#: src/theme.c:1054
#, c-format
@@ -2419,7 +2844,8 @@ msgstr "मिसिएको रंगमा भएको अल्फा म
#: src/theme.c:1111
#, c-format
-msgid "Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
+msgid ""
+"Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
msgstr "छाँया ढाँचा \"छाँया/आधार_रंग/प्रतिनिधि\" हो, \"%s\" ढाँचा अनुसार छैन।"
#: src/theme.c:1122
@@ -2470,12 +2896,14 @@ msgid "Coordinate expression results in division by zero"
msgstr "संयोजन अभिव्यक्ति शुन्य भागमा परिणत हुन्छ।"
#: src/theme.c:1783
-msgid "Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
+msgid ""
+"Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
msgstr "संयोजन अभिव्यक्तिले फ्लोटिङ-विन्दु संख्यामा मोड संचालक प्रयोग गर्न कोशिश गर्दछ।"
#: src/theme.c:1840
#, c-format
-msgid "Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
+msgid ""
+"Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
msgstr "संयोजन अभिव्यक्तिसंग संचालनकर्ता \"%s\" छ र जहाँ ओपेरन्डको आशा गरिएको थियो।"
#: src/theme.c:1849
@@ -2491,13 +2919,17 @@ msgstr "संयोजन अभिव्यक्ति ओपरन्डक
msgid ""
"Coordinate expression has operator \"%c\" following operator \"%c\" with no "
"operand in between"
-msgstr "संयोजन अभिव्यक्तिसंग बिचमा कुनै पनि अपरन्ड नभएको संचालनकर्ता \"%c\" मा अनुश्रित संचालनकर्ता \"%c\" छ।"
+msgstr ""
+"संयोजन अभिव्यक्तिसंग बिचमा कुनै पनि अपरन्ड नभएको संचालनकर्ता \"%c\" मा अनुश्रित "
+"संचालनकर्ता \"%c\" छ।"
#: src/theme.c:1986
msgid ""
"Coordinate expression parser overflowed its buffer, this is really a "
"Metacity bug, but are you sure you need a huge expression like that?"
-msgstr "संयोजन अभिव्यक्ति व्याख्या गर्नेले अस्थाई स्मृतिलाई छच्लकाउँछ, यो एउटा साँच्चै नै मेटासिटि बग हो तर के तपाई पक्का हुनुहुन्छ कि तपाईलाई यस्तो ठूलो विवरणको आवश्यकता छ?"
+msgstr ""
+"संयोजन अभिव्यक्ति व्याख्या गर्नेले अस्थाई स्मृतिलाई छच्लकाउँछ, यो एउटा साँच्चै नै मेटासिटि बग "
+"हो तर के तपाई पक्का हुनुहुन्छ कि तपाईलाई यस्तो ठूलो विवरणको आवश्यकता छ?"
#: src/theme.c:2015
msgid "Coordinate expression had a close parenthesis with no open parenthesis"
@@ -2526,12 +2958,16 @@ msgstr "विषयले \"%s\" को आशा राख्दछ जसल
msgid ""
"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
"specified for this frame style"
-msgstr "<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> यो खाका शैलीको लागी उल्लेख भएको हुनुपर्छ।"
+msgstr ""
+"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> यो खाका शैलीको "
+"लागी उल्लेख भएको हुनुपर्छ।"
#: src/theme.c:4369 src/theme.c:4401
#, c-format
-msgid "Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
-msgstr "हराईराखेको <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
+msgid ""
+"Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
+msgstr ""
+"हराईराखेको <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
#: src/theme.c:4452
#, c-format
@@ -2549,18 +2985,23 @@ msgstr "\"%s\" विषयको लागी <%s> सेट भएन"
msgid ""
"No frame style set for window type \"%s\" in theme \"%s\", add a <window "
"type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/> element"
-msgstr "विन्डो प्रकार \"%s\" को लागी विषय \"%s\" मा खाका शैली सेट भएको छैन, <windowtype=\"%s\"style_set=\"whatever\"/> तत्त्व थप्नुहोला"
+msgstr ""
+"विन्डो प्रकार \"%s\" को लागी विषय \"%s\" मा खाका शैली सेट भएको छैन, <windowtype="
+"\"%s\"style_set=\"whatever\"/> तत्त्व थप्नुहोला"
#: src/theme.c:4658
#, c-format
msgid ""
"<menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
"specified for this theme"
-msgstr "<menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> यो विषयको लागी उल्लेख गरिएको हुनुपर्छ।"
+msgstr ""
+"<menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> यो विषयको "
+"लागी उल्लेख गरिएको हुनुपर्छ।"
#: src/theme.c:5047 src/theme.c:5109
#, c-format
-msgid "User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
+msgid ""
+"User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
msgstr "प्रयोगकर्ताको वर्णन स्थिरता ठूलो अक्षरबाट शुरू हुनुपर्छ, \"%s\" होइन"
#: src/theme.c:5055 src/theme.c:5117
@@ -2605,12 +3046,14 @@ msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %ld\n"
msgstr "अनुरोधपत्रले नक्कली _नेट_डब्लुएम_पिआईडि %ld मिलायो\n"
#. first time through
-#: src/window.c:5070
+#: src/window.c:5197
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
"window as specified in the ICCCM.\n"
-msgstr "विन्डो %s ले आईसिसिसिएम मा तोकिएको जस्तै आफैमा डब्लुएम_ग्राहक_लिडरको सट्टा एसएम_ग्राहक_आईडि मिलाउँदछ।\n"
+msgstr ""
+"विन्डो %s ले आईसिसिसिएम मा तोकिएको जस्तै आफैमा डब्लुएम_ग्राहक_लिडरको सट्टा "
+"एसएम_ग्राहक_आईडि मिलाउँदछ।\n"
#. We ignore mwm_has_resize_func because WM_NORMAL_HINTS is the
#. * authoritative source for that info. Some apps such as mplayer or
@@ -2619,12 +3062,15 @@ msgstr "विन्डो %s ले आईसिसिसिएम मा त
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
-#: src/window.c:5741
-#,fuzzy, c-format
+#: src/window.c:5868
+#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
"d x %d and max size %d x %d; this doesn't make much sense.\n"
-msgstr "विन्डो %s ले यो पुन:आकार हुदैन भनेर संकेत गरि एमडब्लिएम हिन्ट मिलाउँदछ तर न्युनतम आकार %d x %d र अधिकतम आकार मिलाउँदछ; यसले कुनै पनि अर्थ दिदैन।\n "
+msgstr ""
+"विन्डो %s ले यो पुन:आकार हुदैन भनेर संकेत गरि एमडब्लिएम हिन्ट मिलाउँदछ तर न्युनतम आकार %d "
+"x %d र अधिकतम आकार मिलाउँदछ; यसले कुनै पनि अर्थ दिदैन।\n"
+" "
#: src/xprops.c:153
#, c-format
@@ -2642,12 +3088,14 @@ msgstr ""
"विन्डोमा शीर्षक=\"%s\" कक्षा=\"%s\" नाम=\"%s\" छ\n"
#: src/xprops.c:399
-#,fuzzy, c-format
+#, fuzzy, c-format
msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8\n"
msgstr "विन्डो ०एक्स%lx मा रहेको गुण %s मा अमान्य युटिएफ-८ छ\n"
#: src/xprops.c:482
-#, fuzzy,c-format
-msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
-msgstr "विन्डो ०एक्स%lx मा भएको गुण %s मा सुचिमा भएको विषय %d को लागी अबैधानिक युटिएफ-८ रहेको छ।\n"
-
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
+msgstr ""
+"विन्डो ०एक्स%lx मा भएको गुण %s मा सुचिमा भएको विषय %d को लागी अबैधानिक युटिएफ-८ "
+"रहेको छ।\n"