summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/nb.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/nb.po')
-rw-r--r--po/nb.po68
1 files changed, 34 insertions, 34 deletions
diff --git a/po/nb.po b/po/nb.po
index c0a4c7b..ea5fe97 100644
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity 2.7\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2004-08-15 10:32-0700\n"
+"POT-Creation-Date: 2004-08-29 23:19-0600\n"
"PO-Revision-Date: 2004-08-01 22:32+0200\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian (bokmål) <i18n-no@lister.ping.uio.no>\n"
@@ -23,29 +23,29 @@ msgstr " Bruk: %s\n"
msgid "Metacity was compiled without support for verbose mode\n"
msgstr "Metacity er kompilert uten støtte for «verbose» modus\n"
-#: src/delete.c:62 src/delete.c:89 src/metacity-dialog.c:46
+#: src/delete.c:63 src/delete.c:90 src/metacity-dialog.c:70
#: src/theme-parser.c:467
#, c-format
msgid "Could not parse \"%s\" as an integer"
msgstr "Kunne ikke lese «%s» som et heltall"
-#: src/delete.c:69 src/delete.c:96 src/metacity-dialog.c:53
+#: src/delete.c:70 src/delete.c:97 src/metacity-dialog.c:77
#: src/theme-parser.c:476 src/theme-parser.c:530
#, c-format
msgid "Did not understand trailing characters \"%s\" in string \"%s\""
msgstr "Forsto ikke etterslepende tegn «%s» i streng «%s»"
-#: src/delete.c:127
+#: src/delete.c:128
#, c-format
msgid "Failed to parse message \"%s\" from dialog process\n"
msgstr "Feil under tolking av melding «%s» fra dialog-prosess\n"
-#: src/delete.c:262
+#: src/delete.c:263
#, c-format
msgid "Error reading from dialog display process: %s\n"
msgstr "Feil under lesing fra dialog-skjermprosess: %s\n"
-#: src/delete.c:338
+#: src/delete.c:344
#, c-format
msgid ""
"Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
@@ -53,12 +53,12 @@ msgstr ""
"Feil under oppstart av metacity-dialog for å spørre om terminering av en "
"applikasjone: %s\n"
-#: src/delete.c:446
+#: src/delete.c:452
#, c-format
msgid "Failed to get hostname: %s\n"
msgstr "Feil under henting av vertsnavn: %s\n"
-#: src/display.c:303
+#: src/display.c:306
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
msgstr "Feil under åpning av X Window System skjerm «%s»\n"
@@ -79,23 +79,23 @@ msgstr ""
msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
msgstr "Fatal IU-feil %d (%s) på skjerm «%s».\n"
-#: src/frames.c:1016
+#: src/frames.c:1021
msgid "Close Window"
msgstr "Lukk vindu"
-#: src/frames.c:1019
+#: src/frames.c:1024
msgid "Window Menu"
msgstr "Vindumeny"
-#: src/frames.c:1022
+#: src/frames.c:1027
msgid "Minimize Window"
msgstr "Minimer vindu"
-#: src/frames.c:1025
+#: src/frames.c:1030
msgid "Maximize Window"
msgstr "Maksimer vindu"
-#: src/frames.c:1028
+#: src/frames.c:1033
msgid "Unmaximize Window"
msgstr "Gjenopprett vindu"
@@ -108,14 +108,14 @@ msgstr ""
"Et annet program bruker allerede nøkkelen %s med modifikatorer %x som "
"binding\n"
-#: src/keybindings.c:2518
+#: src/keybindings.c:2529
#, c-format
msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
msgstr ""
"Feil under oppstart av metacity-dialog for å skrive ut en feil om en "
"kommando: %s\n"
-#: src/keybindings.c:2591
+#: src/keybindings.c:2602
#, c-format
msgid "No command %d has been defined.\n"
msgstr "Ingen kommando %d er definert\n"
@@ -330,31 +330,31 @@ msgstr "Mod4"
msgid "Mod5"
msgstr "Mod5"
-#: src/metacity-dialog.c:85
+#: src/metacity-dialog.c:110
#, c-format
msgid "The window \"%s\" is not responding."
msgstr "Vinduet «%s» svarer ikke."
-#: src/metacity-dialog.c:93
+#: src/metacity-dialog.c:118
msgid ""
"Forcing this application to quit will cause you to lose any unsaved changes."
msgstr ""
"Hvis du tvinger denne applikasjonen til å avslutte vil du tape alle "
"endringer som ikke er lagret."
-#: src/metacity-dialog.c:103
+#: src/metacity-dialog.c:128
msgid "_Force Quit"
msgstr "_Tvungen nedstenging"
-#: src/metacity-dialog.c:197
+#: src/metacity-dialog.c:225
msgid "Title"
msgstr "Tittel"
-#: src/metacity-dialog.c:209
+#: src/metacity-dialog.c:237
msgid "Class"
msgstr "Klasse"
-#: src/metacity-dialog.c:233
+#: src/metacity-dialog.c:262
msgid ""
"These windows do not support \"save current setup\" and will have to be "
"restarted manually next time you log in."
@@ -362,7 +362,7 @@ msgstr ""
"Disse vinduene støtter ikke «lagre aktiv konfigurasjon» og vil måtte startes "
"på nytt manuelt neste gang du logger inn."
-#: src/metacity-dialog.c:290
+#: src/metacity-dialog.c:323
#, c-format
msgid ""
"There was an error running \"%s\":\n"
@@ -2167,7 +2167,7 @@ msgstr "Ukjent attributt %s på <geometry>-element"
msgid "Unknown element %s"
msgstr "Ukjent element %s"
-#: src/session.c:1937
+#: src/session.c:1947
#, c-format
msgid ""
"Error launching metacity-dialog to warn about apps that don't support "
@@ -3096,7 +3096,7 @@ msgstr ""
msgid "Theme contained an expression \"%s\" that resulted in an error: %s\n"
msgstr "Tema inneholdt et uttrykk «%s» som resulterte i en feil: %s\n"
-#: src/theme.c:3912
+#: src/theme.c:3915
#, c-format
msgid ""
"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
@@ -3105,25 +3105,25 @@ msgstr ""
"<button function=«%s» state=«%s» draw_ops=«ett-eller-annet»/> må "
"spesifiseres for denne rammestilen"
-#: src/theme.c:4362 src/theme.c:4394
+#: src/theme.c:4365 src/theme.c:4397
#, c-format
msgid ""
"Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
msgstr ""
"Mangler <frame state=«%s» resize=«%s» focus=«%s» stil=«ett-eller-annet»/>"
-#: src/theme.c:4445
+#: src/theme.c:4448
#, c-format
msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
msgstr "Klarte ikke å laste tema «%s»: %s\n"
-#: src/theme.c:4591 src/theme.c:4598 src/theme.c:4605 src/theme.c:4612
-#: src/theme.c:4619
+#: src/theme.c:4594 src/theme.c:4601 src/theme.c:4608 src/theme.c:4615
+#: src/theme.c:4622
#, c-format
msgid "No <%s> set for theme \"%s\""
msgstr "<%s> er ikke satt for tema «%s»"
-#: src/theme.c:4629
+#: src/theme.c:4632
#, c-format
msgid ""
"No frame style set for window type \"%s\" in theme \"%s\", add a <window "
@@ -3132,7 +3132,7 @@ msgstr ""
"Ingen rammestil satt for vindutype «%s» i tema «%s», legg til et <window "
"type=«%s» style_set=«ett-eller-annet»/>-element"
-#: src/theme.c:4651
+#: src/theme.c:4654
#, c-format
msgid ""
"<menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
@@ -3141,14 +3141,14 @@ msgstr ""
"<menu_icon function=«%s» state=«%s» draw_ops=«ett-eller-annet»/> må være "
"spesifisert for dette temaet"
-#: src/theme.c:5040 src/theme.c:5102
+#: src/theme.c:5043 src/theme.c:5105
#, c-format
msgid ""
"User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
msgstr ""
"Brukerdefinerte konstanter må begynne med stor bokstav; «%s» gjør ikke det"
-#: src/theme.c:5048 src/theme.c:5110
+#: src/theme.c:5051 src/theme.c:5113
#, c-format
msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
msgstr "Konstant «%s» er allerede definert"
@@ -3218,7 +3218,7 @@ msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %ld\n"
msgstr "Applikasjonen satte en feil _NET_WM_PID %ld\n"
#. first time through
-#: src/window.c:4931
+#: src/window.c:4954
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
@@ -3234,7 +3234,7 @@ msgstr ""
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
-#: src/window.c:5602
+#: src/window.c:5625
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"