summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/nb.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/nb.po')
-rw-r--r--po/nb.po482
1 files changed, 183 insertions, 299 deletions
diff --git a/po/nb.po b/po/nb.po
index 2fd237d..6b35094 100644
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -6,8 +6,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity 2.15.x\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-12-15 12:48+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-12-15 12:49+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-12-19 12:16+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-12-19 12:38+0100\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian (bokmål) <i18n-no@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -72,7 +72,12 @@ msgstr ""
msgid "Failed to get hostname: %s\n"
msgstr "Feil under henting av vertsnavn: %s\n"
-#: ../src/display.c:349
+#: ../src/display.c:204
+#, c-format
+msgid "Missing %s extension required for compositing"
+msgstr "Mangler utvidelsen %s som kreves for komposittfunksjon"
+
+#: ../src/display.c:368
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
msgstr "Feil under åpning av X Window System skjerm «%s»\n"
@@ -587,7 +592,7 @@ msgid ""
"the focused window will be automatically raised after a delay specified by "
"the auto_raise_delay key. This is not related to clicking on a window to "
"raise it, nor to entering a window during drag-and-drop."
-msgstr ""
+msgstr "Hvis denne settes til «true» og fokusmodus er enten «sloppy» eller «mouse» så vil vindu med fokus automatisk heves etter et pause oppgitt i nøkkelen auto_raise_delay. Dette er ikke relatert til heving av vinduet ved å klikke på det og heller ikke til å gå inn i et vindu ved en dra-og-slipp operasjon."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:23
msgid ""
@@ -638,22 +643,13 @@ msgid "Lower window below other windows"
msgstr "Senk vinduet under andre vinduer"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:28
-#, fuzzy
msgid ""
"Many actions (e.g. clicking in the client area, moving or resizing the "
"window) normally raise the window as a side-effect. Setting this option to "
"false, which is strongly discouraged, will decouple raising from other user "
"actions, and ignore raise requests generated by applications. See http://"
"bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=445447#c6."
-msgstr ""
-"Mange handlinger (f.eks klikk i klientområdet, flytting av eller endring av "
-"størrelse på vinduer) hever normalt sett vinduet som en sideeffekt. Sett "
-"dette alternativet til «false» for å fjerne koblingen mellom heving av "
-"vinduer og andre handlinger. Når denne er satt til «false» kan vinduer "
-"fremdeles heves av alt-venstreklikk hvor som helst på vinduet eller et "
-"normalt klikk på vindudekorasjonene eller spesielle meldinger slik som "
-"aktiveringsforespørsler fra skrivebordshåndterere. Dette alternativet er "
-"deaktivert i klikk-for-fokus modus."
+msgstr "Mange handlinger (f.eks klikk i klientområdet, flytting av eller endring av størrelse på vinduer) hever normalt sett vinduet som en bi-effekt. Det frarådes på det sterkeste å sette denne til «false» da dette fjerner koblingen mellom heving av vinduet og andre brukerhandlinger og fører til at forespørsler om heving av vinduet fra programmer ignoreres. Se http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=445447#c6."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:29
msgid "Maximize window"
@@ -876,7 +872,7 @@ msgid ""
"manager misfeatures. This option puts Metacity in a rigorously correct mode, "
"which gives a more consistent user interface, provided one does not need to "
"run any misbehaving applications."
-msgstr ""
+msgstr "Noen programmer overser spesifikasjoner på måter som resulterer i problemer i vindushåndtereren. Dette alternativet setter Metacity i strengt korrekt modus som vil gi et mer konsist brukergrensesnitt gitt at man ikke må kjøre programmer som oppfører seg på feil måte."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:82
msgid "Switch to workspace 1"
@@ -1634,7 +1630,6 @@ msgstr ""
"ikke være en tastebinding for denne handlingen."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:147
-#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between windows of an "
"application without a popup window. Holding \"shift\" together with this "
@@ -1643,16 +1638,9 @@ msgid ""
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tastebindingen som bytter fokus mellom vinduer baklengs uten en dialog. "
-"Formatet ser slik ut: «&lt;Control&gt;a» eller «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». "
-"Tolkeren er ganske liberal og tillater små og store bokstaver, i tillegg til "
-"forkortelser som «&lt;Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Hvis du setter "
-"alternativet til den spesielle strengen «disabled», vil det ikke være en "
-"tastebinding for denne handlingen."
+msgstr "Tastaturbindingen som bytter fokus mellom vinduer baklengs uten en dialog. Hvis man holder nede «Shift» blar man framover igjen. Formatet ser slik ut: «&lt;Control&gt;a» eller «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». Tolkeren er ganske liberal og tillater små og store bokstaver, i tillegg til forkortelser som «&lt;Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Hvis du setter alternativet til den spesielle strengen «disabled», vil det ikke være en tastaturbinding for denne handlingen."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:148
-#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between windows of an "
"application, using a popup window. Holding \"shift\" together with this "
@@ -1661,13 +1649,7 @@ msgid ""
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tastebindingen som bytter fokus mellom vinduer, med en dialog. Formatet ser "
-"slik ut: «&lt;Control&gt;a» eller «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». Tolkeren er "
-"ganske liberal og tillater små og store bokstaver, i tillegg til "
-"forkortelser som «&lt;Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Hvis du setter "
-"alternativet til den spesielle strengen «disabled», vil det ikke være en "
-"tastebinding for denne handlingen."
+msgstr "Tastaturbindingen som bytter fokus mellom vinduer, med en dialog. Hvis man holder nede «Shift» vil man bla framover igjen. Formatet ser slik ut: «&lt;Control&gt;a» eller «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». Tolkeren er ganske liberal og tillater små og store bokstaver, i tillegg til forkortelser som «&lt;Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Hvis du setter alternativet til den spesielle strengen «disabled», vil det ikke være en tastaturbinding for denne handlingen."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:149
msgid ""
@@ -1695,13 +1677,7 @@ msgid ""
"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
"no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tastebindingen som bytter fokus mellom vinduer, med en dialog. Formatet ser "
-"slik ut: «&lt;Control&gt;a» eller «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». Tolkeren er "
-"ganske liberal og tillater små og store bokstaver, i tillegg til "
-"forkortelser som «&lt;Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Hvis du setter "
-"alternativet til den spesielle strengen «disabled», vil det ikke være en "
-"tastebinding for denne handlingen."
+msgstr "Tastebindingen som bytter fokus mellom vinduer bakover med en dialog. Formatet ser slik ut: «&lt;Control&gt;a» eller «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». Tolkeren er ganske liberal og tillater små og store bokstaver, i tillegg til forkortelser som «&lt;Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Hvis du setter alternativet til den spesielle strengen «disabled», vil det ikke være en tastebinding for denne handlingen."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:151
msgid ""
@@ -1736,7 +1712,6 @@ msgstr ""
"tastebinding for denne handlingen."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:153
-#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move focus between windows of an application without "
"a popup window. Holding the \"shift\" key while using this binding reverses "
@@ -1745,17 +1720,9 @@ msgid ""
"lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and "
"\"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
"then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tastebindingen som bytter fokus mellom vinduer uten en dialog. (Tradisjonelt "
-"&lt;Alt&gt;Escape) Hvis du holder nede «shift»-tasten mens du bruker denne "
-"bindingen snur om på bevegelsesretningen. Formatet ser slik ut: «&lt;"
-"Control&gt;a» eller «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». Tolkeren er ganske liberal "
-"og tillater små og store bokstaver, i tillegg til forkortelser som «&lt;"
-"Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Hvis du setter alternativet til den spesielle "
-"strengen «disabled», vil det ikke være en tastebinding for denne handlingen."
+msgstr "Tastaturbindingen som bytter fokus mellom vinduer i et program uten en dialog. Hvis du holder nede «shift»-tasten mens du bruker denne bindingen byttes retningen. Formatet ser slik ut: «&lt;Control&gt;a» eller «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». Tolkeren er ganske liberal og tillater små og store bokstaver, i tillegg til forkortelser som «&lt;Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Hvis du setter alternativet til den spesielle strengen «disabled», vil det ikke være en tastaturbinding for denne handlingen."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:154
-#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move focus between windows of an application, using a "
"popup window. (Traditionally &lt;Alt&gt;F6) Holding the \"shift\" key while "
@@ -1764,14 +1731,7 @@ msgid ""
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tastebindingen som bytter fokus mellom vinduer med en dialog. (Tradisjonelt "
-"&lt;Alt&gt;Tab) Hvis du holder «shift»-tasten nede snur du om på retningen. "
-"Formatet ser slik ut: «&lt;Control&gt;a» eller «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». "
-"Tolkeren er ganske liberal og tillater små og store bokstaver, i tillegg til "
-"forkortelser som «&lt;Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Hvis du setter "
-"alternativet til den spesielle strengen «disabled», vil det ikke være en "
-"tastebinding for denne handlingen."
+msgstr "Tastaturbindingen som bytter fokus mellom vinduer i et program med en dialog. Hvis du holder «shift»-tasten nede snur du om på retningen. Formatet ser slik ut: «&lt;Control&gt;a» eller «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». Tolkeren er ganske liberal og tillater små og store bokstaver, i tillegg til forkortelser som «&lt;Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Hvis du setter alternativet til den spesielle strengen «disabled», vil det ikke være en tastaturbinding for denne handlingen."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:155
msgid ""
@@ -2016,7 +1976,6 @@ msgid "The window screenshot command"
msgstr "Kommando for skjermdump av vindu"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:174
-#, fuzzy
msgid ""
"This keybinding changes whether a window is above or below other windows. If "
"the window is covered by another one, it raises the window above all others, "
@@ -2026,14 +1985,7 @@ msgid ""
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
-msgstr ""
-"Denne tastebindingen endrer om et vindu er over eller under andre vinduer. "
-"Hvis vinduet er dekket av et annet vindu blir det hevet over andre vinduer. "
-"Formatet ser slik ut: «&lt;Control&gt;a» eller «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». "
-"Tolkeren er ganske liberal og tillater små og store bokstaver, i tillegg til "
-"forkortelser som «&lt;Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Hvis du setter "
-"alternativet til den spesielle strengen «disabled», vil det ikke være en "
-"tastebinding for denne handlingen."
+msgstr "Denne tastaturbindingen endrer om et vindu er over eller under andre vinduer. Hvis vinduet er dekket av et annet vindu blir det hevet over andre vinduer, og hvis vinduet allerede er fullt synlig blir det senket under alle andre. Formatet ser slik ut: «&lt;Control&gt;a» eller «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». Tolkeren er ganske liberal og tillater små og store bokstaver, i tillegg til forkortelser som «&lt;Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Hvis du setter alternativet til den spesielle strengen «disabled», vil det ikke være en tastaturbinding for denne handlingen."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:175
msgid ""
@@ -2051,7 +2003,6 @@ msgstr ""
"tastebinding for denne handlingen."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:176
-#, fuzzy
msgid ""
"This keybinding moves a window against the north (top) side of the screen. "
"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
@@ -2059,16 +2010,9 @@ msgid ""
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
-msgstr ""
-"Denne tastebindingen senker et vindu under andre vinduer. Formatet ser slik "
-"ut: «&lt;Control&gt;a» eller «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». Tolkeren er "
-"ganske liberal og tillater små og store bokstaver, i tillegg til "
-"forkortelser som «&lt;Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Hvis du setter "
-"alternativet til den spesielle strengen «disabled», vil det ikke være en "
-"tastebinding for denne handlingen."
+msgstr "Denne tastaturbindingen flytter et vindu mot nord (toppen) på skjermen. Formatet ser slik ut: «&lt;Control&gt;a» eller «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». Tolkeren er ganske liberal og tillater små og store bokstaver, i tillegg til forkortelser som «&lt;Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Hvis du setter alternativet til den spesielle strengen «disabled», vil det ikke være en tastaturbinding for denne handlingen."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:177
-#, fuzzy
msgid ""
"This keybinding moves a window into the east (right) side of the screen. The "
"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
@@ -2076,16 +2020,9 @@ msgid ""
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
-msgstr ""
-"Denne tastebindingen senker et vindu under andre vinduer. Formatet ser slik "
-"ut: «&lt;Control&gt;a» eller «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». Tolkeren er "
-"ganske liberal og tillater små og store bokstaver, i tillegg til "
-"forkortelser som «&lt;Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Hvis du setter "
-"alternativet til den spesielle strengen «disabled», vil det ikke være en "
-"tastebinding for denne handlingen."
+msgstr "Denne tastaturbindingen flytter et vindu mot øst (høyre) på skjermen. Formatet ser slik ut: «&lt;Control&gt;a» eller «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». Tolkeren er ganske liberal og tillater små og store bokstaver, i tillegg til forkortelser som «&lt;Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Hvis du setter alternativet til den spesielle strengen «disabled», vil det ikke være en tastaturbinding for denne handlingen."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:178
-#, fuzzy
msgid ""
"This keybinding moves a window into the north-east (top right) corner of the "
"screen. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
@@ -2093,16 +2030,9 @@ msgid ""
"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
"keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Denne tastebindingen senker et vindu under andre vinduer. Formatet ser slik "
-"ut: «&lt;Control&gt;a» eller «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». Tolkeren er "
-"ganske liberal og tillater små og store bokstaver, i tillegg til "
-"forkortelser som «&lt;Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Hvis du setter "
-"alternativet til den spesielle strengen «disabled», vil det ikke være en "
-"tastebinding for denne handlingen."
+msgstr "Denne tastaturbindingen flytter et vindu mot nord-øst (øverst til høyre) på skjermen. Formatet ser slik ut: «&lt;Control&gt;a» eller «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». Tolkeren er ganske liberal og tillater små og store bokstaver, i tillegg til forkortelser som «&lt;Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Hvis du setter alternativet til den spesielle strengen «disabled», vil det ikke være en tastaturbinding for denne handlingen."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:179
-#, fuzzy
msgid ""
"This keybinding moves a window into the north-west (top left) corner of the "
"screen. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
@@ -2110,16 +2040,9 @@ msgid ""
"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
"keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Denne tastebindingen senker et vindu under andre vinduer. Formatet ser slik "
-"ut: «&lt;Control&gt;a» eller «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». Tolkeren er "
-"ganske liberal og tillater små og store bokstaver, i tillegg til "
-"forkortelser som «&lt;Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Hvis du setter "
-"alternativet til den spesielle strengen «disabled», vil det ikke være en "
-"tastebinding for denne handlingen."
+msgstr "Denne tastaturbindingen flytter et vindu mot nord-vest (øverst til venstre) på skjermen. Formatet ser slik ut: «&lt;Control&gt;a» eller «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». Tolkeren er ganske liberal og tillater små og store bokstaver, i tillegg til forkortelser som «&lt;Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Hvis du setter alternativet til den spesielle strengen «disabled», vil det ikke være en tastaturbinding for denne handlingen."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:180
-#, fuzzy
msgid ""
"This keybinding moves a window into the south (bottom) side of the screen. "
"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
@@ -2127,16 +2050,9 @@ msgid ""
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
-msgstr ""
-"Denne tastebindingen senker et vindu under andre vinduer. Formatet ser slik "
-"ut: «&lt;Control&gt;a» eller «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». Tolkeren er "
-"ganske liberal og tillater små og store bokstaver, i tillegg til "
-"forkortelser som «&lt;Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Hvis du setter "
-"alternativet til den spesielle strengen «disabled», vil det ikke være en "
-"tastebinding for denne handlingen."
+msgstr "Denne tastaturbindingen flytter et vindu mot sør (bunnen) på skjermen. Formatet ser slik ut: «&lt;Control&gt;a» eller «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». Tolkeren er ganske liberal og tillater små og store bokstaver, i tillegg til forkortelser som «&lt;Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Hvis du setter alternativet til den spesielle strengen «disabled», vil det ikke være en tastaturbinding for denne handlingen."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:181
-#, fuzzy
msgid ""
"This keybinding moves a window into the south-east (bottom right) corner of "
"the screen. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
@@ -2144,16 +2060,9 @@ msgid ""
"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
"keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Denne tastebindingen senker et vindu under andre vinduer. Formatet ser slik "
-"ut: «&lt;Control&gt;a» eller «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». Tolkeren er "
-"ganske liberal og tillater små og store bokstaver, i tillegg til "
-"forkortelser som «&lt;Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Hvis du setter "
-"alternativet til den spesielle strengen «disabled», vil det ikke være en "
-"tastebinding for denne handlingen."
+msgstr "Denne tastaturbindingen flytter et vindu mot sør-øst (nederst til høyre) på skjermen. Formatet ser slik ut: «&lt;Control&gt;a» eller «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». Tolkeren er ganske liberal og tillater små og store bokstaver, i tillegg til forkortelser som «&lt;Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Hvis du setter alternativet til den spesielle strengen «disabled», vil det ikke være en tastaturbinding for denne handlingen."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:182
-#, fuzzy
msgid ""
"This keybinding moves a window into the south-west (bottom left) corner of "
"the screen. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
@@ -2161,16 +2070,9 @@ msgid ""
"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
"keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Denne tastebindingen senker et vindu under andre vinduer. Formatet ser slik "
-"ut: «&lt;Control&gt;a» eller «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». Tolkeren er "
-"ganske liberal og tillater små og store bokstaver, i tillegg til "
-"forkortelser som «&lt;Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Hvis du setter "
-"alternativet til den spesielle strengen «disabled», vil det ikke være en "
-"tastebinding for denne handlingen."
+msgstr "Denne tastaturbindingen flytter et vindu mot sør-vest (nederst til venstre) på skjermen. Formatet ser slik ut: «&lt;Control&gt;a» eller «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». Tolkeren er ganske liberal og tillater små og store bokstaver, i tillegg til forkortelser som «&lt;Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Hvis du setter alternativet til den spesielle strengen «disabled», vil det ikke være en tastaturbinding for denne handlingen."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:183
-#, fuzzy
msgid ""
"This keybinding moves a window into the west (left) side of the screen. The "
"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
@@ -2178,13 +2080,7 @@ msgid ""
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
-msgstr ""
-"Denne tastebindingen senker et vindu under andre vinduer. Formatet ser slik "
-"ut: «&lt;Control&gt;a» eller «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». Tolkeren er "
-"ganske liberal og tillater små og store bokstaver, i tillegg til "
-"forkortelser som «&lt;Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Hvis du setter "
-"alternativet til den spesielle strengen «disabled», vil det ikke være en "
-"tastebinding for denne handlingen."
+msgstr "Denne tastaturbindingen flytter et vindu mot vest (venstre) på skjermen. Formatet ser slik ut: «&lt;Control&gt;a» eller «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». Tolkeren er ganske liberal og tillater små og store bokstaver, i tillegg til forkortelser som «&lt;Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Hvis du setter alternativet til den spesielle strengen «disabled», vil det ikke være en tastaturbinding for denne handlingen."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:184
msgid ""
@@ -2248,34 +2144,22 @@ msgstr ""
"ting."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:188
-#, fuzzy
msgid ""
"This option determines the effects of middle-clicking on the title bar. "
"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
"window, 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window, "
"'minimize' which will minimize the window, and 'none' which will not do "
"anything."
-msgstr ""
-"Dette alternativet bestemmer effekten av dobbeltklikk på tittellinjen. "
-"Gyldige alternativer er «toggle_shade», hvilket vil rulle ned/opp vinduet, "
-"«toggle_maximizes» som vil maksimere/gjenopprette vinduet, "
-"«toggle_minimize», som vil minimere vinduet, og «none» som ikke gjør noen "
-"ting."
+msgstr "Dette alternativet bestemmer effekten av klikk med den midterste knappen på tittellinjen. Gyldige alternativer er «toggle_shade», som vil rulle vinduet opp/ned, «toggle_maximize» som vil maksimere/gjenopprette vinduet, «toggle_minimize», som vil minimere vinduet, og «none» som ikke gjør noen ting."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:189
-#, fuzzy
msgid ""
"This option determines the effects of right-clicking on the title bar. "
"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
"window, 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window, "
"'minimize' which will minimize the window, and 'none' which will not do "
"anything."
-msgstr ""
-"Dette alternativet bestemmer effekten av dobbeltklikk på tittellinjen. "
-"Gyldige alternativer er «toggle_shade», hvilket vil rulle ned/opp vinduet, "
-"«toggle_maximizes» som vil maksimere/gjenopprette vinduet, "
-"«toggle_minimize», som vil minimere vinduet, og «none» som ikke gjør noen "
-"ting."
+msgstr "Dette alternativet bestemmer effekten av høyreklikk på tittellinjen. Gyldige alternativer er «toggle_shade», som vil rulle vinduet opp/ned, «toggle_maximize» som vil maksimere/gjenopprette vinduet, «toggle_minimize», som vil minimere vinduet, og «none» som ikke gjør noen ting."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:190
msgid ""
@@ -2283,7 +2167,7 @@ msgid ""
"focus. It has two possible values; \"smart\" applies the user's normal focus "
"mode, and \"strict\" results in windows started from a terminal not being "
"given focus."
-msgstr ""
+msgstr "Dette alternativet gir ekstra kontroll over hvordan nylig opprettede vinduer får fokus. Det har to mulige verdier; «smart» benytter brukers normale fokusmodus, og «strict» som fører til at vinduer som startes fra en terminal ikke får fokus."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:191
msgid "Toggle always on top state"
@@ -2455,7 +2339,7 @@ msgstr ""
msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
msgstr "Skjerm %d på display «%s» har allerede en vinduhåndterer\n"
-#: ../src/screen.c:716
+#: ../src/screen.c:721
#, c-format
msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
msgstr "Kunne ikke slippe skjerm %d på display «%s»\n"
@@ -2593,8 +2477,8 @@ msgstr ""
#: ../src/theme-parser.c:885 ../src/theme-parser.c:982
#: ../src/theme-parser.c:1024 ../src/theme-parser.c:1135
#: ../src/theme-parser.c:1185 ../src/theme-parser.c:1193
-#: ../src/theme-parser.c:3071 ../src/theme-parser.c:3160
-#: ../src/theme-parser.c:3167 ../src/theme-parser.c:3174
+#: ../src/theme-parser.c:3093 ../src/theme-parser.c:3184
+#: ../src/theme-parser.c:3191 ../src/theme-parser.c:3198
#, c-format
msgid "No \"%s\" attribute on <%s> element"
msgstr "Ingen attributt «%s» på <%s>-element"
@@ -2649,10 +2533,10 @@ msgid "Theme already has a fallback mini_icon"
msgstr "Tema har allerede et miniikon i reserve"
#: ../src/theme-parser.c:1283 ../src/theme-parser.c:1347
-#: ../src/theme-parser.c:1636 ../src/theme-parser.c:3259
-#: ../src/theme-parser.c:3313 ../src/theme-parser.c:3485
-#: ../src/theme-parser.c:3701 ../src/theme-parser.c:3739
-#: ../src/theme-parser.c:3777 ../src/theme-parser.c:3815
+#: ../src/theme-parser.c:1636 ../src/theme-parser.c:3285
+#: ../src/theme-parser.c:3339 ../src/theme-parser.c:3511
+#: ../src/theme-parser.c:3727 ../src/theme-parser.c:3765
+#: ../src/theme-parser.c:3803 ../src/theme-parser.c:3841
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed below <%s>"
msgstr "Element <%s> er ikke tillatt under <%s>"
@@ -2711,248 +2595,248 @@ msgstr "Ingen «right»-attributt på element <%s>"
msgid "Border \"%s\" is unknown"
msgstr "Grense «%s» er ukjent"
-#: ../src/theme-parser.c:1743 ../src/theme-parser.c:1853
-#: ../src/theme-parser.c:1960 ../src/theme-parser.c:2187
-#: ../src/theme-parser.c:3004
+#: ../src/theme-parser.c:1736 ../src/theme-parser.c:1850
+#: ../src/theme-parser.c:1961 ../src/theme-parser.c:2192
+#: ../src/theme-parser.c:3023
#, c-format
msgid "No \"color\" attribute on element <%s>"
msgstr "Ingen «color»-attributt på element <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:1750
+#: ../src/theme-parser.c:1743
#, c-format
msgid "No \"x1\" attribute on element <%s>"
msgstr "Ingen «x1»-attributt på <%s>-element"
-#: ../src/theme-parser.c:1757 ../src/theme-parser.c:2849
+#: ../src/theme-parser.c:1750 ../src/theme-parser.c:2864
#, c-format
msgid "No \"y1\" attribute on element <%s>"
msgstr "Ingen «y1»-attributt på element <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:1764
+#: ../src/theme-parser.c:1757
#, c-format
msgid "No \"x2\" attribute on element <%s>"
msgstr "Ingen «x2»-attributt på element <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:1771 ../src/theme-parser.c:2856
+#: ../src/theme-parser.c:1764 ../src/theme-parser.c:2871
#, c-format
msgid "No \"y2\" attribute on element <%s>"
msgstr "Ingen «y2»-attributt på element <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:1860 ../src/theme-parser.c:1967
-#: ../src/theme-parser.c:2113 ../src/theme-parser.c:2194
-#: ../src/theme-parser.c:2300 ../src/theme-parser.c:2398
-#: ../src/theme-parser.c:2618 ../src/theme-parser.c:2744
-#: ../src/theme-parser.c:2842 ../src/theme-parser.c:2916
-#: ../src/theme-parser.c:3011
+#: ../src/theme-parser.c:1857 ../src/theme-parser.c:1968
+#: ../src/theme-parser.c:2117 ../src/theme-parser.c:2199
+#: ../src/theme-parser.c:2306 ../src/theme-parser.c:2408
+#: ../src/theme-parser.c:2630 ../src/theme-parser.c:2758
+#: ../src/theme-parser.c:2857 ../src/theme-parser.c:2934
+#: ../src/theme-parser.c:3030
#, c-format
msgid "No \"x\" attribute on element <%s>"
msgstr "Ingen «x»-attributt på element <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:1867 ../src/theme-parser.c:1974
-#: ../src/theme-parser.c:2120 ../src/theme-parser.c:2201
-#: ../src/theme-parser.c:2307 ../src/theme-parser.c:2405
-#: ../src/theme-parser.c:2625 ../src/theme-parser.c:2751
-#: ../src/theme-parser.c:2923 ../src/theme-parser.c:3018
+#: ../src/theme-parser.c:1864 ../src/theme-parser.c:1975
+#: ../src/theme-parser.c:2124 ../src/theme-parser.c:2206
+#: ../src/theme-parser.c:2313 ../src/theme-parser.c:2415
+#: ../src/theme-parser.c:2637 ../src/theme-parser.c:2765
+#: ../src/theme-parser.c:2941 ../src/theme-parser.c:3037
#, c-format
msgid "No \"y\" attribute on element <%s>"
msgstr "Ingen «y»-attributt på element <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:1874 ../src/theme-parser.c:1981
-#: ../src/theme-parser.c:2127 ../src/theme-parser.c:2208
-#: ../src/theme-parser.c:2314 ../src/theme-parser.c:2412
-#: ../src/theme-parser.c:2632 ../src/theme-parser.c:2758
-#: ../src/theme-parser.c:2930
+#: ../src/theme-parser.c:1871 ../src/theme-parser.c:1982
+#: ../src/theme-parser.c:2131 ../src/theme-parser.c:2213
+#: ../src/theme-parser.c:2320 ../src/theme-parser.c:2422
+#: ../src/theme-parser.c:2644 ../src/theme-parser.c:2772
+#: ../src/theme-parser.c:2948
#, c-format
msgid "No \"width\" attribute on element <%s>"
msgstr "Ingen «width»-attributt på element <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:1881 ../src/theme-parser.c:1988
-#: ../src/theme-parser.c:2134 ../src/theme-parser.c:2215
-#: ../src/theme-parser.c:2321 ../src/theme-parser.c:2419
-#: ../src/theme-parser.c:2639 ../src/theme-parser.c:2765
-#: ../src/theme-parser.c:2937
+#: ../src/theme-parser.c:1878 ../src/theme-parser.c:1989
+#: ../src/theme-parser.c:2138 ../src/theme-parser.c:2220
+#: ../src/theme-parser.c:2327 ../src/theme-parser.c:2429
+#: ../src/theme-parser.c:2651 ../src/theme-parser.c:2779
+#: ../src/theme-parser.c:2955
#, c-format
msgid "No \"height\" attribute on element <%s>"
msgstr "Ingen «height»-attributt på element <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:1997
+#: ../src/theme-parser.c:1998
#, c-format
msgid "No \"start_angle\" or \"from\" attribute on element <%s>"
msgstr "Ingen «start_angle» eller «from»-attributt på element <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:2004
+#: ../src/theme-parser.c:2005
#, c-format
msgid "No \"extent_angle\" or \"to\" attribute on element <%s>"
msgstr "Ingen «extent_angle» eller «to»-attributt <%s>-element"
-#: ../src/theme-parser.c:2013
+#: ../src/theme-parser.c:2014
#, c-format
msgid "No \"start_angle\" attribute on element <%s>"
msgstr "Ingen «start_angle»-attributt på element <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:2020
+#: ../src/theme-parser.c:2021
#, c-format
msgid "No \"extent_angle\" attribute on element <%s>"
msgstr "Ingen «extent_angle»-attributt <%s>-element"
-#: ../src/theme-parser.c:2222
+#: ../src/theme-parser.c:2227
#, c-format
msgid "No \"alpha\" attribute on element <%s>"
msgstr "Ingen «alpha»-attributt på element <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:2293
+#: ../src/theme-parser.c:2299
#, c-format
msgid "No \"type\" attribute on element <%s>"
msgstr "Ingen «type»-attributt på element <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:2341
+#: ../src/theme-parser.c:2349
#, c-format
msgid "Did not understand value \"%s\" for type of gradient"
msgstr "Forsto ikke verdi «%s» for gradienttype"
-#: ../src/theme-parser.c:2426
+#: ../src/theme-parser.c:2436
#, c-format
msgid "No \"filename\" attribute on element <%s>"
msgstr "Ingen «filname»-attributt på element <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:2451 ../src/theme-parser.c:2962
+#: ../src/theme-parser.c:2461 ../src/theme-parser.c:2980
#, c-format
msgid "Did not understand fill type \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Forsto ikke fyll-type «%s» for <%s>-element"
-#: ../src/theme-parser.c:2597 ../src/theme-parser.c:2730
-#: ../src/theme-parser.c:2835
+#: ../src/theme-parser.c:2609 ../src/theme-parser.c:2744
+#: ../src/theme-parser.c:2850
#, c-format
msgid "No \"state\" attribute on element <%s>"
msgstr "Ingen «state»-attributt på element <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:2604 ../src/theme-parser.c:2737
+#: ../src/theme-parser.c:2616 ../src/theme-parser.c:2751
#, c-format
msgid "No \"shadow\" attribute on element <%s>"
msgstr "Ingen «shadow»-attributt på element <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:2611
+#: ../src/theme-parser.c:2623
#, c-format
msgid "No \"arrow\" attribute on element <%s>"
msgstr "Ingen «arrow»-attributt på element <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:2664 ../src/theme-parser.c:2786
-#: ../src/theme-parser.c:2874
+#: ../src/theme-parser.c:2676 ../src/theme-parser.c:2800
+#: ../src/theme-parser.c:2891
#, c-format
msgid "Did not understand state \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Forsto ikke tilstand «%s» for element <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:2674 ../src/theme-parser.c:2796
+#: ../src/theme-parser.c:2686 ../src/theme-parser.c:2810
#, c-format
msgid "Did not understand shadow \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Forsto ikke skygge «%s» for element <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:2684
+#: ../src/theme-parser.c:2696
#, c-format
msgid "Did not understand arrow \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Forsto ikke pil «%s» for element <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:3097 ../src/theme-parser.c:3213
+#: ../src/theme-parser.c:3120 ../src/theme-parser.c:3237
#, c-format
msgid "No <draw_ops> called \"%s\" has been defined"
msgstr "Ingen <draw_ops> kalt «%s» er definert"
-#: ../src/theme-parser.c:3109 ../src/theme-parser.c:3225
+#: ../src/theme-parser.c:3132 ../src/theme-parser.c:3249
#, c-format
msgid "Including draw_ops \"%s\" here would create a circular reference"
msgstr "Hvis du tar med draw_ops «%s» her vil dette lage en sirkulær referanse"
-#: ../src/theme-parser.c:3288
+#: ../src/theme-parser.c:3314
#, c-format
msgid "No \"value\" attribute on <%s> element"
msgstr "Ingen «value»-attributt på <%s>-element"
-#: ../src/theme-parser.c:3345
+#: ../src/theme-parser.c:3371
#, c-format
msgid "No \"position\" attribute on <%s> element"
msgstr "Ingen «position»-attributt på <%s>-element"
-#: ../src/theme-parser.c:3354
+#: ../src/theme-parser.c:3380
#, c-format
msgid "Unknown position \"%s\" for frame piece"
msgstr "Ukjent posisjon «%s» for rammesdel"
-#: ../src/theme-parser.c:3362
+#: ../src/theme-parser.c:3388
#, c-format
msgid "Frame style already has a piece at position %s"
msgstr "Rammestil har allerede en del i posisjon %s"
-#: ../src/theme-parser.c:3379 ../src/theme-parser.c:3470
+#: ../src/theme-parser.c:3405 ../src/theme-parser.c:3496
#, c-format
msgid "No <draw_ops> with the name \"%s\" has been defined"
msgstr "Ingen <draw_ops> med navn «%s» er definert"
-#: ../src/theme-parser.c:3407
+#: ../src/theme-parser.c:3433
#, c-format
msgid "No \"function\" attribute on <%s> element"
msgstr "Ingen «function»-attributt på <%s>-element"
-#: ../src/theme-parser.c:3415 ../src/theme-parser.c:3531
+#: ../src/theme-parser.c:3441 ../src/theme-parser.c:3557
#, c-format
msgid "No \"state\" attribute on <%s> element"
msgstr "Ingen «state»-attributt på <%s>-element"
-#: ../src/theme-parser.c:3424
+#: ../src/theme-parser.c:3450
#, c-format
msgid "Unknown function \"%s\" for button"
msgstr "Ukjent funksjon «%s» for knapp"
-#: ../src/theme-parser.c:3433
+#: ../src/theme-parser.c:3459
#, c-format
msgid "Button function \"%s\" does not exist in this version (%d, need %d)"
msgstr "Knappefunksjon «%s» eksisterer ikke i denne versjonen (%d, trenger %d)"
-#: ../src/theme-parser.c:3445
+#: ../src/theme-parser.c:3471
#, c-format
msgid "Unknown state \"%s\" for button"
msgstr "Ukjent tilstand «%s» for knapp"
-#: ../src/theme-parser.c:3453
+#: ../src/theme-parser.c:3479
#, c-format
msgid "Frame style already has a button for function %s state %s"
msgstr "Rammestil har allerede en knapp for funksjon %s tilstand %s"
-#: ../src/theme-parser.c:3523
+#: ../src/theme-parser.c:3549
#, c-format
msgid "No \"focus\" attribute on <%s> element"
msgstr "Ingen «focus»-attributt på <%s>-element"
-#: ../src/theme-parser.c:3539
+#: ../src/theme-parser.c:3565
#, c-format
msgid "No \"style\" attribute on <%s> element"
msgstr "Ingen «style»-attributt på <%s>-element"
-#: ../src/theme-parser.c:3548
+#: ../src/theme-parser.c:3574
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for focus attribute"
msgstr "«%s» er ikke en gyldig verdi for fokusattributt"
-#: ../src/theme-parser.c:3557
+#: ../src/theme-parser.c:3583
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for state attribute"
msgstr "«%s» er ikke en gyldig verdi for tilstandsattributt"
-#: ../src/theme-parser.c:3567
+#: ../src/theme-parser.c:3593
#, c-format
msgid "A style called \"%s\" has not been defined"
msgstr "En stil med navn «%s» er ikke definert"
-#: ../src/theme-parser.c:3578
+#: ../src/theme-parser.c:3604
#, c-format
msgid "No \"resize\" attribute on <%s> element"
msgstr "Ingen «resize»-attributt på <%s>-element"
-#: ../src/theme-parser.c:3588 ../src/theme-parser.c:3611
+#: ../src/theme-parser.c:3614 ../src/theme-parser.c:3637
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for resize attribute"
msgstr "«%s» er ikke en gyldig verdi for attributt for endring av størrelse"
-#: ../src/theme-parser.c:3622
+#: ../src/theme-parser.c:3648
#, c-format
msgid ""
"Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized/shaded "
@@ -2961,25 +2845,25 @@ msgstr ""
"Skal ikke være noen «resize»-attributt på <%s>-element for maksimert/"
"skyggelagt tilstand"
-#: ../src/theme-parser.c:3636
+#: ../src/theme-parser.c:3662
#, c-format
msgid ""
"Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized states"
msgstr ""
"Skal ikke være noen «resize»-attributt på <%s>-element for maksimert tilstand"
-#: ../src/theme-parser.c:3650 ../src/theme-parser.c:3672
+#: ../src/theme-parser.c:3676 ../src/theme-parser.c:3698
#, c-format
msgid "Style has already been specified for state %s resize %s focus %s"
msgstr ""
"Stil er allerede spesifisert for tilstand %s størrelsesendring %s fokus %s"
-#: ../src/theme-parser.c:3661 ../src/theme-parser.c:3683
+#: ../src/theme-parser.c:3687 ../src/theme-parser.c:3709
#, c-format
msgid "Style has already been specified for state %s focus %s"
msgstr "Stil er allerede spesifisert for tilstand %s fokus %s"
-#: ../src/theme-parser.c:3722
+#: ../src/theme-parser.c:3748
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <piece> element (theme specified a draw_ops "
"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
@@ -2988,7 +2872,7 @@ msgstr ""
"draw_ops-attributt i tillegg til et <draw_ops>-element, eller så "
"spesifiserte det to elementer)"
-#: ../src/theme-parser.c:3760
+#: ../src/theme-parser.c:3786
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <button> element (theme specified a draw_ops "
"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
@@ -2997,7 +2881,7 @@ msgstr ""
"draw_ops-attributt i tillegg til et <draw_ops>-element, eller det "
"spesifiserte to elementer)"
-#: ../src/theme-parser.c:3798
+#: ../src/theme-parser.c:3824
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <menu_icon> element (theme specified a "
"draw_ops attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
@@ -3006,79 +2890,79 @@ msgstr ""
"draw_ops-attributt i tillegg til et <draw_ops>-element, eller det "
"spesifiserte to elementer)"
-#: ../src/theme-parser.c:3846
+#: ../src/theme-parser.c:3872
#, c-format
msgid "Outermost element in theme must be <metacity_theme> not <%s>"
msgstr "Ytterste element i temaet må være <metacity_theme> ikke <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:3866
+#: ../src/theme-parser.c:3892
#, c-format
msgid ""
"Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
msgstr ""
"Element <%s> er ikke tillatt inne i et name/author/date/description element"
-#: ../src/theme-parser.c:3871
+#: ../src/theme-parser.c:3897
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a <constant> element"
msgstr "Element <%s> er ikke tillatt inne i et <constand> element"
-#: ../src/theme-parser.c:3883
+#: ../src/theme-parser.c:3909
#, c-format
msgid ""
"Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
msgstr "Element <%s> er ikke tillatt inne i et avstand/kant/aspektrate-element"
-#: ../src/theme-parser.c:3905
+#: ../src/theme-parser.c:3931
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a draw operation element"
msgstr "Element <%s> er ikke tillatt inne i et element for tegneoperasjon"
-#: ../src/theme-parser.c:3915 ../src/theme-parser.c:3945
-#: ../src/theme-parser.c:3950 ../src/theme-parser.c:3955
+#: ../src/theme-parser.c:3941 ../src/theme-parser.c:3971
+#: ../src/theme-parser.c:3976 ../src/theme-parser.c:3981
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a <%s> element"
msgstr "Element <%s> er ikke tillatt inne i et <%s>-element"
-#: ../src/theme-parser.c:4177
+#: ../src/theme-parser.c:4203
msgid "No draw_ops provided for frame piece"
msgstr "Ingen draw_ops tilbys for rammedelen"
-#: ../src/theme-parser.c:4192
+#: ../src/theme-parser.c:4218
msgid "No draw_ops provided for button"
msgstr "Ingen draw_ops tilbys for knappen"
-#: ../src/theme-parser.c:4244
+#: ../src/theme-parser.c:4270
#, c-format
msgid "No text is allowed inside element <%s>"
msgstr "Ingen tekst er tillatt inne i element <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:4299
+#: ../src/theme-parser.c:4325
msgid "<name> specified twice for this theme"
msgstr "<name> spesifisert to ganger for dette tema"
-#: ../src/theme-parser.c:4310
+#: ../src/theme-parser.c:4336
msgid "<author> specified twice for this theme"
msgstr "<author> spesifisert to ganger for dette tema"
-#: ../src/theme-parser.c:4321
+#: ../src/theme-parser.c:4347
msgid "<copyright> specified twice for this theme"
msgstr "<copyright> spesifisert to ganger for dette tema"
-#: ../src/theme-parser.c:4332
+#: ../src/theme-parser.c:4358
msgid "<date> specified twice for this theme"
msgstr "<date> spesifisert to ganger for dette tema"
-#: ../src/theme-parser.c:4343
+#: ../src/theme-parser.c:4369
msgid "<description> specified twice for this theme"
msgstr "<description> spesifisert to ganger for dette tema"
-#: ../src/theme-parser.c:4610
+#: ../src/theme-parser.c:4636
#, c-format
msgid "Failed to find a valid file for theme %s\n"
msgstr "Fant ikke en gyldig fil for tema %s\n"
-#: ../src/theme-parser.c:4666
+#: ../src/theme-parser.c:4692
#, c-format
msgid "Theme file %s did not contain a root <metacity_theme> element"
msgstr "Temafil %s inneholdt ikke et rotelement <metacity_theme>"
@@ -3244,85 +3128,85 @@ msgstr ""
"%g sekunder på klokken inklusive ressurser på X-tjener (%g millisekunder per "
"ramme)\n"
-#: ../src/theme-viewer.c:1219
+#: ../src/theme-viewer.c:1225
msgid "position expression test returned TRUE but set error"
msgstr "test av posisjonsuttrykk returnerte TRUE, men satte en feilkode"
-#: ../src/theme-viewer.c:1221
+#: ../src/theme-viewer.c:1227
msgid "position expression test returned FALSE but didn't set error"
msgstr "test av posisjonsuttrykk returnerte FALSE, men satte ikke en feilkode"
-#: ../src/theme-viewer.c:1225
+#: ../src/theme-viewer.c:1231
msgid "Error was expected but none given"
msgstr "Feil var ventet men ingen ble gitt"
-#: ../src/theme-viewer.c:1227
+#: ../src/theme-viewer.c:1233
#, c-format
msgid "Error %d was expected but %d given"
msgstr "Feil %d var ventet men %d ble gitt"
-#: ../src/theme-viewer.c:1233
+#: ../src/theme-viewer.c:1239
#, c-format
msgid "Error not expected but one was returned: %s"
msgstr "Feil ikke ventet men en ble returnert: %s"
-#: ../src/theme-viewer.c:1237
+#: ../src/theme-viewer.c:1243
#, c-format
msgid "x value was %d, %d was expected"
msgstr "x-verdi var %d, %d var ventet"
-#: ../src/theme-viewer.c:1240
+#: ../src/theme-viewer.c:1246
#, c-format
msgid "y value was %d, %d was expected"
msgstr "y-verdi var %d, %d var ventet"
-#: ../src/theme-viewer.c:1303
+#: ../src/theme-viewer.c:1311
#, c-format
msgid "%d coordinate expressions parsed in %g seconds (%g seconds average)\n"
msgstr "%d koordinatuttrykk lest på %g sekunder (%g sekunder i snitt)\n"
-#: ../src/theme.c:206
+#: ../src/theme.c:208
msgid "top"
msgstr "topp"
-#: ../src/theme.c:208
+#: ../src/theme.c:210
msgid "bottom"
msgstr "bunn"
-#: ../src/theme.c:210
+#: ../src/theme.c:212
msgid "left"
msgstr "venstre"
-#: ../src/theme.c:212
+#: ../src/theme.c:214
msgid "right"
msgstr "høyre"
-#: ../src/theme.c:226
+#: ../src/theme.c:228
#, c-format
msgid "frame geometry does not specify \"%s\" dimension"
msgstr "rammegeometrien spesifiserer ikke «%s»-dimensjon"
-#: ../src/theme.c:245
+#: ../src/theme.c:247
#, c-format
msgid "frame geometry does not specify dimension \"%s\" for border \"%s\""
msgstr "rammegeometri spesifiserer ikke dimensjon «%s» for kant «%s»"
-#: ../src/theme.c:282
+#: ../src/theme.c:284
#, c-format
msgid "Button aspect ratio %g is not reasonable"
msgstr "Aspektrate %g for knapp er ikke fornuftig"
-#: ../src/theme.c:294
+#: ../src/theme.c:296
#, c-format
msgid "Frame geometry does not specify size of buttons"
msgstr "Rammegeometrien spesifiserer ikke størrelse på knapper"
-#: ../src/theme.c:925
+#: ../src/theme.c:927
#, c-format
msgid "Gradients should have at least two colors"
msgstr "Gradienter må ha minst to farger"
-#: ../src/theme.c:1051
+#: ../src/theme.c:1053
#, c-format
msgid ""
"GTK color specification must have the state in brackets, e.g. gtk:fg[NORMAL] "
@@ -3331,7 +3215,7 @@ msgstr ""
"GTK-fargespesifikasjon må ha tilstand i klammer, f.eks. gtk:fg[NORMAL], hvor "
"NORMAL er tilstanden; kunne ikke lese «%s»"
-#: ../src/theme.c:1065
+#: ../src/theme.c:1067
#, c-format
msgid ""
"GTK color specification must have a close bracket after the state, e.g. gtk:"
@@ -3340,17 +3224,17 @@ msgstr ""
"GTK-fargespesifikasjon må ha en avsluttende klamme etter tilstanden, f.eks. "
"gtk:fg[NORMAL], hvor NORMAL er tilstanden; kunne ikke lese «%s»"
-#: ../src/theme.c:1076
+#: ../src/theme.c:1078
#, c-format
msgid "Did not understand state \"%s\" in color specification"
msgstr "Forsto ikke tilstand «%s» i fargespesifikasjonen"
-#: ../src/theme.c:1089
+#: ../src/theme.c:1091
#, c-format
msgid "Did not understand color component \"%s\" in color specification"
msgstr "Forsto ikke fargekomponent «%s» i fargespesifikasjonen"
-#: ../src/theme.c:1119
+#: ../src/theme.c:1121
#, c-format
msgid ""
"Blend format is \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" does not fit the "
@@ -3359,56 +3243,56 @@ msgstr ""
"Blandingsformat er «blend/bg_color/fg_color/alpha», «%s» passer ikke i "
"formatet"
-#: ../src/theme.c:1130
+#: ../src/theme.c:1132
#, c-format
msgid "Could not parse alpha value \"%s\" in blended color"
msgstr "Kunne ikke lese alpha-verdi «%s» i blandet farge"
-#: ../src/theme.c:1140
+#: ../src/theme.c:1142
#, c-format
msgid "Alpha value \"%s\" in blended color is not between 0.0 and 1.0"
msgstr "Alpha-verdi «%s» i blandet farge er ikke mellom 0.0 og 1.0"
-#: ../src/theme.c:1187
+#: ../src/theme.c:1190
#, c-format
msgid ""
"Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
msgstr ""
"Skyggeformatet er «shade/base_color/factor», «%s» passer ikke i formatet"
-#: ../src/theme.c:1198
+#: ../src/theme.c:1201
#, c-format
msgid "Could not parse shade factor \"%s\" in shaded color"
msgstr "Kunne ikke lese skyggefaktor «%s» i skyggelagt farge"
-#: ../src/theme.c:1208
+#: ../src/theme.c:1211
#, c-format
msgid "Shade factor \"%s\" in shaded color is negative"
msgstr "Skyggefaktor «%s» i skyggelagt farge er negativ"
-#: ../src/theme.c:1237
+#: ../src/theme.c:1241
#, c-format
msgid "Could not parse color \"%s\""
msgstr "Kunne ikke lese farge «%s»"
-#: ../src/theme.c:1496
+#: ../src/theme.c:1462
#, c-format
msgid "Coordinate expression contains character '%s' which is not allowed"
msgstr "Koordinatuttrykk inneholder tegn «%s» som ikke er tillatt"
-#: ../src/theme.c:1523
+#: ../src/theme.c:1489
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression contains floating point number '%s' which could not be "
"parsed"
msgstr "Koordinatuttrykk inneholder flyttall «%s» som ikke kunne tolkes"
-#: ../src/theme.c:1537
+#: ../src/theme.c:1503
#, c-format
msgid "Coordinate expression contains integer '%s' which could not be parsed"
msgstr "Koordinatuttrykk inneholder heltall «%s» som ikke kunne tolkes"
-#: ../src/theme.c:1604
+#: ../src/theme.c:1610
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression contained unknown operator at the start of this text: "
@@ -3417,39 +3301,39 @@ msgstr ""
"Koordinatuttrykket inneholdt en ukjent operator ved begynnelsen av denne "
"teksten: «%s»"
-#: ../src/theme.c:1661
+#: ../src/theme.c:1667
#, c-format
msgid "Coordinate expression was empty or not understood"
msgstr "Koordinatuttrykket var tomt eller ble ikke forstått"
-#: ../src/theme.c:1798 ../src/theme.c:1808 ../src/theme.c:1842
+#: ../src/theme.c:1764 ../src/theme.c:1774 ../src/theme.c:1808
#, c-format
msgid "Coordinate expression results in division by zero"
msgstr "Koordinatuttrykket resulterer i divisjon med null"
-#: ../src/theme.c:1850
+#: ../src/theme.c:1816
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
msgstr "Koordinatuttrykket prøver å bruke mod-operator på et flyttall"
-#: ../src/theme.c:1906
+#: ../src/theme.c:1872
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
msgstr "Koordinatuttrykket har en operator «%s» hvor en operand var ventet"
-#: ../src/theme.c:1915
+#: ../src/theme.c:1881
#, c-format
msgid "Coordinate expression had an operand where an operator was expected"
msgstr "Koordinatuttrykket hadde en operand hvor en operator var ventet"
-#: ../src/theme.c:1923
+#: ../src/theme.c:1889
#, c-format
msgid "Coordinate expression ended with an operator instead of an operand"
msgstr "Koordinatuttrykket sluttet med en operator i stedet for en operand"
-#: ../src/theme.c:1933
+#: ../src/theme.c:1899
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression has operator \"%c\" following operator \"%c\" with no "
@@ -3458,38 +3342,38 @@ msgstr ""
"Koordinatuttrykket har en operator «%c» etter en operator «%c» og ingen "
"operand mellom dem."
-#: ../src/theme.c:2051
+#: ../src/theme.c:2023 ../src/theme.c:2064
+#, c-format
+msgid "Coordinate expression had unknown variable or constant \"%s\""
+msgstr "Koordinatuttrykket haddeen ukjent variabel eller konstant «%s»"
+
+#: ../src/theme.c:2108
#, c-format
msgid "Coordinate expression parser overflowed its buffer."
msgstr "Tolkeren for koordinatuttrykk oversteg buffergrensen."
-#: ../src/theme.c:2080
+#: ../src/theme.c:2137
#, c-format
msgid "Coordinate expression had a close parenthesis with no open parenthesis"
msgstr "Koordinatuttrykket hadde en parantes slutt uten parantes start"
-#: ../src/theme.c:2142
-#, c-format
-msgid "Coordinate expression had unknown variable or constant \"%s\""
-msgstr "Koordinatuttrykket haddeen ukjent variabel eller konstant «%s»"
-
-#: ../src/theme.c:2197
+#: ../src/theme.c:2201
#, c-format
msgid "Coordinate expression had an open parenthesis with no close parenthesis"
msgstr "Koordinatuttrykket hadde en åpen parantes uten en avsluttende parantes"
-#: ../src/theme.c:2208
+#: ../src/theme.c:2212
#, c-format
msgid "Coordinate expression doesn't seem to have any operators or operands"
msgstr ""
"Koordinatuttrykket ser ikke ut til å ha noen operatorer eller operander"
-#: ../src/theme.c:2449 ../src/theme.c:2471 ../src/theme.c:2492
+#: ../src/theme.c:2398 ../src/theme.c:2418 ../src/theme.c:2438
#, c-format
-msgid "Theme contained an expression \"%s\" that resulted in an error: %s\n"
-msgstr "Tema inneholdt et uttrykk «%s» som resulterte i en feil: %s\n"
+msgid "Theme contained an expression that resulted in an error: %s\n"
+msgstr "Tema inneholdt et uttrykk som resulterte i en feil: %s\n"
-#: ../src/theme.c:3946
+#: ../src/theme.c:3942
#, c-format
msgid ""
"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
@@ -3498,25 +3382,25 @@ msgstr ""
"<button function=«%s» state=«%s» draw_ops=«ett-eller-annet»/> må "
"spesifiseres for denne rammestilen"
-#: ../src/theme.c:4422 ../src/theme.c:4447
+#: ../src/theme.c:4418 ../src/theme.c:4443
#, c-format
msgid ""
"Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
msgstr ""
"Mangler <frame state=«%s» resize=«%s» focus=«%s» stil=«ett-eller-annet»/>"
-#: ../src/theme.c:4493
+#: ../src/theme.c:4487
#, c-format
msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
msgstr "Klarte ikke å laste tema «%s»: %s\n"
-#: ../src/theme.c:4603 ../src/theme.c:4610 ../src/theme.c:4617
-#: ../src/theme.c:4624 ../src/theme.c:4631
+#: ../src/theme.c:4613 ../src/theme.c:4620 ../src/theme.c:4627
+#: ../src/theme.c:4634 ../src/theme.c:4641
#, c-format
msgid "No <%s> set for theme \"%s\""
msgstr "<%s> er ikke satt for tema «%s»"
-#: ../src/theme.c:4639
+#: ../src/theme.c:4649
#, c-format
msgid ""
"No frame style set for window type \"%s\" in theme \"%s\", add a <window "
@@ -3525,14 +3409,14 @@ msgstr ""
"Ingen rammestil satt for vindutype «%s» i tema «%s», legg til et <window "
"type=«%s» style_set=«ett-eller-annet»/>-element"
-#: ../src/theme.c:5006 ../src/theme.c:5068 ../src/theme.c:5131
+#: ../src/theme.c:5016 ../src/theme.c:5078 ../src/theme.c:5141
#, c-format
msgid ""
"User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
msgstr ""
"Brukerdefinerte konstanter må begynne med stor bokstav; «%s» gjør ikke det"
-#: ../src/theme.c:5014 ../src/theme.c:5076 ../src/theme.c:5139
+#: ../src/theme.c:5024 ../src/theme.c:5086 ../src/theme.c:5149
#, c-format
msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
msgstr "Konstant «%s» er allerede definert"