summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/mn.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/mn.po')
-rw-r--r--po/mn.po68
1 files changed, 34 insertions, 34 deletions
diff --git a/po/mn.po b/po/mn.po
index a82d25a..10fccb6 100644
--- a/po/mn.po
+++ b/po/mn.po
@@ -13,7 +13,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity.HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2004-08-15 10:32-0700\n"
+"POT-Creation-Date: 2004-08-29 23:19-0600\n"
"PO-Revision-Date: 2004-01-03 15:09+0100\n"
"Last-Translator: Sanlig Badral <Badral@openmn.org>\n"
"Language-Team: Mongolian <openmn-core@lists.sf.net>\n"
@@ -31,41 +31,41 @@ msgstr "Хэрэглээ: %s\n"
msgid "Metacity was compiled without support for verbose mode\n"
msgstr "Metacity нь нэмэлт үгсийн дэмжлэггүйгээр хөрвүүлэгдсэн байна\n"
-#: src/delete.c:62 src/delete.c:89 src/metacity-dialog.c:46
+#: src/delete.c:63 src/delete.c:90 src/metacity-dialog.c:70
#: src/theme-parser.c:467
#, c-format
msgid "Could not parse \"%s\" as an integer"
msgstr "»%s« бүхэл тоо мэт боловсруулагдаагүй"
-#: src/delete.c:69 src/delete.c:96 src/metacity-dialog.c:53
+#: src/delete.c:70 src/delete.c:97 src/metacity-dialog.c:77
#: src/theme-parser.c:476 src/theme-parser.c:530
#, c-format
msgid "Did not understand trailing characters \"%s\" in string \"%s\""
msgstr "»%s« мөрөн дэх цоожлогч тэмдэгт »%s« -ийг ойлгосонгүй"
-#: src/delete.c:127
+#: src/delete.c:128
#, c-format
msgid "Failed to parse message \"%s\" from dialog process\n"
msgstr "Диалог-процессийн »%s« мэдээллийг боловсруулж чадсангүй\n"
-#: src/delete.c:262
+#: src/delete.c:263
#, c-format
msgid "Error reading from dialog display process: %s\n"
msgstr "Диалог-Үзүүлэх процессд алдаа гарлаа: %s\n"
-#: src/delete.c:338
+#: src/delete.c:344
#, c-format
msgid ""
"Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
msgstr ""
"Х-Программыг алахад асуугддаг Metacity-Диалог үйлдэлд алдаа гарлаа: %s\n"
-#: src/delete.c:446
+#: src/delete.c:452
#, c-format
msgid "Failed to get hostname: %s\n"
msgstr "Хостын нэрийг олж чадсангүй: %s\n"
-#: src/display.c:303
+#: src/display.c:306
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
msgstr "X-Цонхны системийн дэлгэц »%s« нээгдсэнгүй\n"
@@ -85,23 +85,23 @@ msgstr ""
msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
msgstr "%d (%s) төрлийн алдаа »%s«.дэлгэцэн дээр гарлаа \n"
-#: src/frames.c:1016
+#: src/frames.c:1021
msgid "Close Window"
msgstr "Цонх хаах"
-#: src/frames.c:1019
+#: src/frames.c:1024
msgid "Window Menu"
msgstr "Цонхны цэс"
-#: src/frames.c:1022
+#: src/frames.c:1027
msgid "Minimize Window"
msgstr "Цонх агшаах"
-#: src/frames.c:1025
+#: src/frames.c:1030
msgid "Maximize Window"
msgstr "Цонх томсгох"
-#: src/frames.c:1028
+#: src/frames.c:1033
msgid "Unmaximize Window"
msgstr "Цонх хаах"
@@ -114,14 +114,14 @@ msgstr ""
"Өөр нэг программ %s товчийг %x modifier-ын хамтаар товчлуурын комбинац "
"хэлбэрээр хэрэглэж бйна \n"
-#: src/keybindings.c:2518
+#: src/keybindings.c:2529
#, c-format
msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
msgstr ""
"Нэгэн командад гарсан алдааг заах ёстой Metacity-диалогийг эхлэхэд алдаа "
"гарлаа: %s\n"
-#: src/keybindings.c:2591
+#: src/keybindings.c:2602
#, c-format
msgid "No command %d has been defined.\n"
msgstr "Ямар ч %d команд тодорхойлогдоогүй байна.\n"
@@ -338,30 +338,30 @@ msgstr "Горим4"
msgid "Mod5"
msgstr "Горим5"
-#: src/metacity-dialog.c:85
+#: src/metacity-dialog.c:110
#, c-format
msgid "The window \"%s\" is not responding."
msgstr "\"%s\" цонхноос хариу алга."
-#: src/metacity-dialog.c:93
+#: src/metacity-dialog.c:118
msgid ""
"Forcing this application to quit will cause you to lose any unsaved changes."
msgstr ""
"Энэ х.програмаас хүчээр гарахыг хүсэж байвал хадгалаагүй өөрчилөлтүүд устана."
-#: src/metacity-dialog.c:103
+#: src/metacity-dialog.c:128
msgid "_Force Quit"
msgstr "_Хүчээр гарах"
-#: src/metacity-dialog.c:197
+#: src/metacity-dialog.c:225
msgid "Title"
msgstr "Гарчиг"
-#: src/metacity-dialog.c:209
+#: src/metacity-dialog.c:237
msgid "Class"
msgstr "Анги"
-#: src/metacity-dialog.c:233
+#: src/metacity-dialog.c:262
msgid ""
"These windows do not support \"save current setup\" and will have to be "
"restarted manually next time you log in."
@@ -369,7 +369,7 @@ msgstr ""
"Эдгээр цонхнууд одоогийн тохиргоонуудыг хадгалахад оролцохгүй бөгөөд "
"дараагийн асаалтаар гараар шинээр эхлэх хэрэгтэй."
-#: src/metacity-dialog.c:290
+#: src/metacity-dialog.c:323
#, c-format
msgid ""
"There was an error running \"%s\":\n"
@@ -2153,7 +2153,7 @@ msgstr "<geometry> элементэд үл таних аттрибут %s бай
msgid "Unknown element %s"
msgstr "Үл таних элемент %s"
-#: src/session.c:1937
+#: src/session.c:1947
#, c-format
msgid ""
"Error launching metacity-dialog to warn about apps that don't support "
@@ -3097,7 +3097,7 @@ msgstr ""
msgid "Theme contained an expression \"%s\" that resulted in an error: %s\n"
msgstr "Сэдэв »%s« мэдээлэл агуулснаас дараахи алдаанд хүргэлээ: %s\n"
-#: src/theme.c:3912
+#: src/theme.c:3915
#, c-format
msgid ""
"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
@@ -3106,7 +3106,7 @@ msgstr ""
"Энэ төрлийн хүрээнд зориулж <button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops="
"\"юу ч хамаагүй\"/> өгөгдсөн байх ёстой"
-#: src/theme.c:4362 src/theme.c:4394
+#: src/theme.c:4365 src/theme.c:4397
#, c-format
msgid ""
"Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
@@ -3114,18 +3114,18 @@ msgstr ""
"<frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"юу ч хамаагүй\"/> "
"дутаж байна"
-#: src/theme.c:4445
+#: src/theme.c:4448
#, c-format
msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
msgstr "»%s« сэдвийг ачаалж болсонгүй: %s\n"
-#: src/theme.c:4591 src/theme.c:4598 src/theme.c:4605 src/theme.c:4612
-#: src/theme.c:4619
+#: src/theme.c:4594 src/theme.c:4601 src/theme.c:4608 src/theme.c:4615
+#: src/theme.c:4622
#, c-format
msgid "No <%s> set for theme \"%s\""
msgstr "»%s« -сэдвээр ямар ч <%s> өгөгдөөгүй байна"
-#: src/theme.c:4629
+#: src/theme.c:4632
#, c-format
msgid ""
"No frame style set for window type \"%s\" in theme \"%s\", add a <window "
@@ -3134,7 +3134,7 @@ msgstr ""
"Цонхны төрөлд хүрээнийх нь стиль »%s«-сэдвийн дотор өгөгдөөгүй байна »%s«; "
"<window type=\"%s\" style_set=\"юу ч хамаагүй\"/> элементийг оруулна уу"
-#: src/theme.c:4651
+#: src/theme.c:4654
#, c-format
msgid ""
"<menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
@@ -3143,13 +3143,13 @@ msgstr ""
"Энэ сэдэвт <menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"юу ч хамаагүй"
"\"/> өгөгдсөн байх ёстой"
-#: src/theme.c:5040 src/theme.c:5102
+#: src/theme.c:5043 src/theme.c:5105
#, c-format
msgid ""
"User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
msgstr "Хэрэглэгчийн оруулсан тогтмол нь том үсгээр эхлэх ёстой; »%s« хийхгүй"
-#: src/theme.c:5048 src/theme.c:5110
+#: src/theme.c:5051 src/theme.c:5113
#, c-format
msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
msgstr "Тогтмол »%s« хэдийнэ сонгогдсон байна"
@@ -3219,7 +3219,7 @@ msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %ld\n"
msgstr "Программ дараахи утгагүй _NET_WM_PID %ld үзүүлж байна\n"
#. first time through
-#: src/window.c:4931
+#: src/window.c:4954
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
@@ -3241,7 +3241,7 @@ msgstr ""
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
-#: src/window.c:5602
+#: src/window.c:5625
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"