summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/mk.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/mk.po')
-rw-r--r--po/mk.po111
1 files changed, 65 insertions, 46 deletions
diff --git a/po/mk.po b/po/mk.po
index 64a9477..c7bb26b 100644
--- a/po/mk.po
+++ b/po/mk.po
@@ -15,14 +15,14 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: mk\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-07-20 14:39+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-09-19 12:30+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-07-20 23:36+0200\n"
"Last-Translator: Арангел Ангов <ufo@linux.net.mk>\n"
"Language-Team: Macedonian <ossm-members@hedona.on.net.mk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural= n==1 || n%10==1 ? 0 : 1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural= n==1 || n%10==1 ? 0 : 1\n"
"X-Generator: KBabel 1.10\n"
#: ../src/tools/metacity-message.c:150
@@ -58,7 +58,8 @@ msgstr "Грешка во читањето од процесот на дијал
#: ../src/delete.c:344
#, c-format
-msgid "Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
+msgid ""
+"Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
msgstr ""
"Грешка при отворањето на metacity-дијалог да се праша за затварање на "
"апликација: %s\n"
@@ -118,17 +119,18 @@ msgstr ""
"Некоја друга програма веќе го користи тоа копче %s со изменувачи %x како "
"биндинг\n"
-#: ../src/keybindings.c:2535
+#: ../src/keybindings.c:2620
#, c-format
msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
-msgstr "Грешка при отворањето на metacity-дијалог да печати грешка за команда: %s\n"
+msgstr ""
+"Грешка при отворањето на metacity-дијалог да печати грешка за команда: %s\n"
-#: ../src/keybindings.c:2640
+#: ../src/keybindings.c:2725
#, c-format
msgid "No command %d has been defined.\n"
msgstr "Ниедна команда %d не е дефинирана.\n"
-#: ../src/keybindings.c:3485
+#: ../src/keybindings.c:3570
msgid "No terminal command has been defined.\n"
msgstr "Ниедна команда %d не е дефинирана.\n"
@@ -177,7 +179,8 @@ msgstr "Не успеав да го скенирам директориумот
#: ../src/main.c:456
#, c-format
-msgid "Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes."
+msgid ""
+"Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes."
msgstr ""
"Не можам да ја пронајдам темата! Осигурајте се дека %s постои и содржи "
"вообичаени теми."
@@ -363,24 +366,25 @@ msgid "The window \"%s\" is not responding."
msgstr "Прозорецот \"%s\" не одговара."
#: ../src/metacity-dialog.c:118
-msgid "Forcing this application to quit will cause you to lose any unsaved changes."
+msgid ""
+"Forcing this application to quit will cause you to lose any unsaved changes."
msgstr ""
"Принудување оваа апликација да излезe ќе направи да ги изгубите "
"незачуванитедокументи."
-#: ../src/metacity-dialog.c:128
+#: ../src/metacity-dialog.c:129
msgid "_Force Quit"
msgstr "Принуди излез"
-#: ../src/metacity-dialog.c:225
+#: ../src/metacity-dialog.c:226
msgid "Title"
msgstr "Наслов"
-#: ../src/metacity-dialog.c:237
+#: ../src/metacity-dialog.c:238
msgid "Class"
msgstr "Класа"
-#: ../src/metacity-dialog.c:263
+#: ../src/metacity-dialog.c:264
msgid ""
"These windows do not support \"save current setup\" and will have to be "
"restarted manually next time you log in."
@@ -388,7 +392,7 @@ msgstr ""
"Овие прозорци не поддржуваат \"сними моментални измени\" и ќе мора да бидат "
"рестартирани рачно наредниот пат кога ќе се најавите."
-#: ../src/metacity-dialog.c:328
+#: ../src/metacity-dialog.c:330
#, c-format
msgid ""
"There was an error running \"%s\":\n"
@@ -535,8 +539,9 @@ msgstr ""
"смисол за \"директна манипулација\" преку користење на жични рамки и со "
"избегнување на анимации. Ова ја влошува користливоста за многу корисници но "
"може да дозволи функционирање на постари апликации и на терминални сервери "
-"кои што не би функционирале поинаку. Како и да е, за да се избегнат проблеми, "
-"опцијата за користење на жични рамки е исклучена кога пристапливоста е вклучена."
+"кои што не би функционирале поинаку. Како и да е, за да се избегнат "
+"проблеми, опцијата за користење на жични рамки е исклучена кога "
+"пристапливоста е вклучена."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:20
msgid ""
@@ -2003,7 +2008,8 @@ msgstr ""
#: ../src/prefs.c:2187
#, c-format
msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
-msgstr "Грешка при поставката на имиња на работните простори %d до \"%s\": %s\n"
+msgstr ""
+"Грешка при поставката на имиња на работните простори %d до \"%s\": %s\n"
#: ../src/resizepopup.c:126
#, c-format
@@ -2026,8 +2032,10 @@ msgstr ""
#: ../src/screen.c:448
#, c-format
-msgid "Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
-msgstr "Не можам да обезбедам менаџер на прозорци на екранот %d прикажи \"%s\"\n"
+msgid ""
+"Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
+msgstr ""
+"Не можам да обезбедам менаџер на прозорци на екранот %d прикажи \"%s\"\n"
#: ../src/screen.c:506
#, c-format
@@ -2071,7 +2079,8 @@ msgstr "Не успеав да ја парсирам снимената дато
#: ../src/session.c:1217
msgid "<metacity_session> attribute seen but we already have the session ID"
-msgstr "<metacity_session> атрибутот е виден но веќе го имаме ID-от на сесијата"
+msgstr ""
+"<metacity_session> атрибутот е виден но веќе го имаме ID-от на сесијата"
#: ../src/session.c:1230
#, c-format
@@ -2169,16 +2178,12 @@ msgstr ""
"мало,средно,големо,x-големо,xx-големо)\n"
#: ../src/theme-parser.c:729 ../src/theme-parser.c:737
-#: ../src/theme-parser.c:2936 ../src/theme-parser.c:3025
-#: ../src/theme-parser.c:3032 ../src/theme-parser.c:3039
-#, c-format
-msgid "No \"%s\" attribute on element <%s>"
-msgstr "Нема %s атрибут на елементот <%s>"
-
#: ../src/theme-parser.c:807 ../src/theme-parser.c:897
#: ../src/theme-parser.c:935 ../src/theme-parser.c:1012
#: ../src/theme-parser.c:1062 ../src/theme-parser.c:1070
#: ../src/theme-parser.c:1126 ../src/theme-parser.c:1134
+#: ../src/theme-parser.c:2936 ../src/theme-parser.c:3025
+#: ../src/theme-parser.c:3032 ../src/theme-parser.c:3039
#, c-format
msgid "No \"%s\" attribute on <%s> element"
msgstr "Нема %s атрибут на <%s> елементот"
@@ -2263,7 +2268,8 @@ msgstr "Нема вредност атрибутот на елементот <%s
#: ../src/theme-parser.c:1320 ../src/theme-parser.c:1334
#: ../src/theme-parser.c:1393
-msgid "Cannot specify both button_width/button_height and aspect ratio for buttons"
+msgid ""
+"Cannot specify both button_width/button_height and aspect ratio for buttons"
msgstr ""
"Не можам да одредам истовремено ширина на копче/висина на копче и степен на "
"зголемување за копчињата"
@@ -2536,7 +2542,8 @@ msgstr ""
#: ../src/theme-parser.c:3464
#, c-format
msgid "Style has already been specified for state %s resize %s focus %s"
-msgstr "Стилот веќе беше специфициран за состојба %s промени големина %s фокус %s"
+msgstr ""
+"Стилот веќе беше специфициран за состојба %s промени големина %s фокус %s"
#: ../src/theme-parser.c:3475 ../src/theme-parser.c:3486
#: ../src/theme-parser.c:3497
@@ -2571,12 +2578,15 @@ msgstr ""
#: ../src/theme-parser.c:3659
#, c-format
msgid "Outermost element in theme must be <metacity_theme> not <%s>"
-msgstr "Најнадворешните елементи во темата мора да бидат <metacity_theme> не <%s>"
+msgstr ""
+"Најнадворешните елементи во темата мора да бидат <metacity_theme> не <%s>"
#: ../src/theme-parser.c:3679
#, c-format
-msgid "Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
-msgstr "Елемент <%s> не е дозволено внатрешно име/автор/датум/опис на елементот"
+msgid ""
+"Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
+msgstr ""
+"Елемент <%s> не е дозволено внатрешно име/автор/датум/опис на елементот"
#: ../src/theme-parser.c:3684
#, c-format
@@ -2585,7 +2595,8 @@ msgstr "Елемент <%s> не е дозволен во <constant> елеме
#: ../src/theme-parser.c:3696
#, c-format
-msgid "Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
+msgid ""
+"Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
msgstr "Елемент <%s> не е дозволен во дистанца/граница/однос на аспект елемент"
#: ../src/theme-parser.c:3718
@@ -2803,8 +2814,8 @@ msgid ""
"frame)\n"
msgstr ""
"Повлече %d рамки во %g секунди за клиентот (%g милисекунди на рамка) и %g "
-"секунди од часовникот вклучувајќи ги и ресурсите на X серверот (%g милисекунди "
-"на рамка)\n"
+"секунди од часовникот вклучувајќи ги и ресурсите на X серверот (%g "
+"милисекунди на рамка)\n"
#: ../src/theme-viewer.c:1227
msgid "position expression test returned TRUE but set error"
@@ -2932,8 +2943,10 @@ msgstr "Alpha вредност \"%s\" во блендираните бои не
#: ../src/theme.c:1105
#, c-format
-msgid "Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
-msgstr "Засенет формат е \"shade/base_color/factor\", \"%s\" не го собира форматот"
+msgid ""
+"Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
+msgstr ""
+"Засенет формат е \"shade/base_color/factor\", \"%s\" не го собира форматот"
#: ../src/theme.c:1116
#, c-format
@@ -2967,7 +2980,8 @@ msgstr ""
#: ../src/theme.c:1458
#, c-format
msgid "Coordinate expression contains integer '%s' which could not be parsed"
-msgstr "Координираниот израз содржи цели броеви '%s' кои не може да бидат разложени"
+msgstr ""
+"Координираниот израз содржи цели броеви '%s' кои не може да бидат разложени"
#: ../src/theme.c:1525
#, c-format
@@ -2987,15 +3001,18 @@ msgid "Coordinate expression results in division by zero"
msgstr "Координираниот израз даде резултати поделени со нула"
#: ../src/theme.c:1777
-msgid "Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
+msgid ""
+"Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
msgstr ""
"Координираниот израз пробува да користи оператор на режим на лебдечките "
"поинт броеви"
#: ../src/theme.c:1834
#, c-format
-msgid "Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
-msgstr "Координираниот израз има оператор \"%s\" каде што беше очекуван операнд"
+msgid ""
+"Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
+msgstr ""
+"Координираниот израз има оператор \"%s\" каде што беше очекуван операнд"
#: ../src/theme.c:1843
msgid "Coordinate expression had an operand where an operator was expected"
@@ -3055,7 +3072,8 @@ msgstr ""
#: ../src/theme.c:4363 ../src/theme.c:4395
#, c-format
-msgid "Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
+msgid ""
+"Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
msgstr ""
"Недостасува <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever"
"\"/>"
@@ -3091,7 +3109,8 @@ msgstr ""
#: ../src/theme.c:5041 ../src/theme.c:5103
#, c-format
-msgid "User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
+msgid ""
+"User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
msgstr ""
"Корисничко дефинирана константа мора да започнува со прва голема буква, \"%s"
"\" не"
@@ -3138,7 +3157,7 @@ msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %ld\n"
msgstr "Апликацијата намести лажно _NET_WM_PID %ld\n"
#. first time through
-#: ../src/window.c:5197
+#: ../src/window.c:5205
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
@@ -3154,7 +3173,7 @@ msgstr ""
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
-#: ../src/window.c:5868
+#: ../src/window.c:5876
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
@@ -3185,8 +3204,8 @@ msgstr "Својство %s на прозорец 0x%lx содржи невал
#: ../src/xprops.c:482
#, c-format
-msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
+msgid ""
+"Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
msgstr ""
"Својствата %s на прозорецот 0x%lx содржи невалиден UTF-8 за предмет %d во "
"листата\n"
-