summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/cs.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/cs.po')
-rw-r--r--po/cs.po549
1 files changed, 332 insertions, 217 deletions
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 327a6ff..4320b8c 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -5,7 +5,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity 2.0\n"
-"POT-Creation-Date: 2002-12-20 05:15+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2003-03-26 21:27-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2002-12-20 13:13+0100\n"
"Last-Translator: Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
@@ -55,7 +55,7 @@ msgstr "Chyba při spouštění metacity-dialog pro dotaz o zabití aplikace: %s
msgid "Failed to get hostname: %s\n"
msgstr "Nemohu získat jméno počítače: %s\n"
-#: src/display.c:273
+#: src/display.c:286
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
msgstr "Nemohu otevřít displej X Window System '%s'\n"
@@ -76,27 +76,27 @@ msgstr ""
msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
msgstr "Fatální chyba IO %d (%s) na displeji '%s'.\n"
-#: src/frames.c:900
+#: src/frames.c:1010
msgid "Close Window"
msgstr "Zavřít okno"
-#: src/frames.c:903
+#: src/frames.c:1013
msgid "Window Menu"
msgstr "Menu okna"
-#: src/frames.c:906
+#: src/frames.c:1016
msgid "Minimize Window"
msgstr "Minimalizovat okno"
-#: src/frames.c:909
+#: src/frames.c:1019
msgid "Maximize Window"
msgstr "Maximalizovat okno"
-#: src/frames.c:912
+#: src/frames.c:1022
msgid "Unmaximize Window"
msgstr "Demaximalizovat okno"
-#: src/keybindings.c:870
+#: src/keybindings.c:973
#, c-format
msgid ""
"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
@@ -104,20 +104,21 @@ msgid ""
msgstr ""
"Klávesu %s s modifikátory %x již jako zkratku používá nějaký jiný program\n"
-#: src/keybindings.c:2206
+#: src/keybindings.c:2393
#, c-format
msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
msgstr "Chyba při spouštění metacity-dialog pro výpis chyby o příkazu: %s\n"
-#: src/keybindings.c:2237
+#: src/keybindings.c:2424
#, c-format
msgid "No command %d has been defined.\n"
msgstr "Nebyl definován příkaz %d.\n"
#: src/main.c:64
+#, fuzzy
msgid ""
-"metacity [--disable-sm] [--sm-save-file=FILENAME] [--display=DISPLAY] [--"
-"replace] [--version]\n"
+"metacity [--sm-disable] [--sm-client-id=ID] [--sm-save-file=FILENAME] [--"
+"display=DISPLAY] [--replace] [--version]\n"
msgstr ""
"metacity [--disable-sm] [--sm-save-file=SOUBOR] [--display=DISPLEJ] [--"
"replace] [--version]\n"
@@ -138,14 +139,14 @@ msgstr ""
"ZÁRUKY,\n"
"a to i bez záruky PRODEJNOSTI nebo VHODNOSTI PRO NĚJAKÝ KONKRÉTNÍ ÚČEL.\n"
-#: src/main.c:326
+#: src/main.c:345
#, c-format
msgid ""
"Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes."
msgstr ""
"Nemohu najít téma! Ujistěte se, že %s existuje a obsahuje obvyklá témata."
-#: src/main.c:374
+#: src/main.c:393
#, c-format
msgid "Failed to restart: %s\n"
msgstr "Nemohu se restartovat: %s\n"
@@ -193,7 +194,7 @@ msgid "Only on _This Workspace"
msgstr "Jen na _tuto plochu"
# Let's hope it is used only in the "Only on %s" and "Move to %s" strings
-#: src/menu.c:152 src/prefs.c:1644
+#: src/menu.c:152 src/prefs.c:1814
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "plochu %d"
@@ -430,17 +431,29 @@ msgstr "Aktuální téma"
msgid "Delay in milliseconds for the auto raise option"
msgstr "Zpoždění v milisekundách pro volbu automatického zvýšení"
-# misfeatures?
#: src/metacity.schemas.in.h:13
+msgid ""
+"Determines whether applications or the system can generate audible 'beeps'; "
+"may be used in conjunction with 'visual bell' to allow silent 'beeps'."
+msgstr ""
+"Určuje, jestli mohou aplikace nebo systém generovat slyšitelné 'pípnutí'; ve "
+"spojení s 'vizuální zvonek' může být použito pro povolení tichého 'pípnutí'."
+
+# misfeatures?
+#: src/metacity.schemas.in.h:14
msgid "Disable misfeatures that are required by old or broken applications"
msgstr ""
"Zakázat pavlastnosti, které jsou potřeba pro staré nebo chybné aplikace"
-#: src/metacity.schemas.in.h:14
+#: src/metacity.schemas.in.h:15
+msgid "Enable Visual Bell"
+msgstr "Povolit vizuální zvonek"
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:16
msgid "Hide all windows and focus desktop"
msgstr "Skrýt všechna okna a aktivovat pracovní plochu"
-#: src/metacity.schemas.in.h:15
+#: src/metacity.schemas.in.h:17
msgid ""
"If true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then the "
"focused window will be automatically raised after a delay (the delay is "
@@ -450,7 +463,7 @@ msgstr ""
"okno automaticky po zpoždění zvýšeno (zpoždění je určeno v klíči "
"auto_raise_delay)."
-#: src/metacity.schemas.in.h:16
+#: src/metacity.schemas.in.h:18
msgid ""
"If true, ignore the titlebar_font option, and use the standard application "
"font for window titles."
@@ -458,7 +471,7 @@ msgstr ""
"Je-li true, ignorovat volbu titlebar_font a použít standardní písmo aplikací "
"pro nadpisy oken."
-#: src/metacity.schemas.in.h:17
+#: src/metacity.schemas.in.h:19
msgid ""
"If true, then Metacity works in terms of applications rather than windows. "
"The concept is a bit abstract, but in general an application-based setup is "
@@ -480,139 +493,139 @@ msgstr ""
"předávat kliknutí. Mód založený na aplikacích je kromě toho momentálně "
"povětšinou neimplementován."
-#: src/metacity.schemas.in.h:18
+#: src/metacity.schemas.in.h:20
msgid "Lower window below other windows"
msgstr "Snížit okno pod jiná okna"
-#: src/metacity.schemas.in.h:19
+#: src/metacity.schemas.in.h:21
msgid "Maximize a window"
msgstr "Maximalizovat okno"
-#: src/metacity.schemas.in.h:20
+#: src/metacity.schemas.in.h:22
msgid "Maximize window horizontally"
msgstr "Maximalizovat okno vodorovně"
-#: src/metacity.schemas.in.h:21
+#: src/metacity.schemas.in.h:23
msgid "Maximize window vertically"
msgstr "Maximalizovat okno svisle"
-#: src/metacity.schemas.in.h:22
+#: src/metacity.schemas.in.h:24
msgid "Minimize a window"
msgstr "Minimalizovat okno"
-#: src/metacity.schemas.in.h:23
+#: src/metacity.schemas.in.h:25
msgid "Modifier to use for modified window click actions"
msgstr "Modifikátor, který použít pro modifikované akce kliknutí na okno"
-#: src/metacity.schemas.in.h:24
+#: src/metacity.schemas.in.h:26
msgid "Move a window"
msgstr "Přesunout okno"
-#: src/metacity.schemas.in.h:25
+#: src/metacity.schemas.in.h:27
msgid "Move backward between panels and the desktop immediately"
msgstr "Přepínat zpět mezi panely a pracovní plochou okamžitě"
-#: src/metacity.schemas.in.h:26
+#: src/metacity.schemas.in.h:28
msgid "Move backwards between panels and the desktop with popup"
msgstr "Přepínat zpět mezi panely a pracovní plochou s pomocným oknem"
-#: src/metacity.schemas.in.h:27
+#: src/metacity.schemas.in.h:29
msgid "Move backwards between windows immediately"
msgstr "Přepínat zpět mezi okny okamžitě"
-#: src/metacity.schemas.in.h:28
+#: src/metacity.schemas.in.h:30
msgid "Move between panels and the desktop immediately"
msgstr "Přepínat mezi panely a pracovní plochou okamžitě"
-#: src/metacity.schemas.in.h:29
+#: src/metacity.schemas.in.h:31
msgid "Move between panels and the desktop with popup"
msgstr "Přepínat mezi panely a pracovní plochou s pomocným oknem"
-#: src/metacity.schemas.in.h:30
+#: src/metacity.schemas.in.h:32
msgid "Move between windows immediately"
msgstr "Přepínat mezi okny okamžitě"
-#: src/metacity.schemas.in.h:31
+#: src/metacity.schemas.in.h:33
msgid "Move between windows with popup"
msgstr "Přepínat mezi okny s pomocným oknem"
-#: src/metacity.schemas.in.h:32
+#: src/metacity.schemas.in.h:34
msgid "Move focus backwards between windows using popup display"
msgstr "Přepínat zpět mezi okny s pomocným oknem"
-#: src/metacity.schemas.in.h:33
+#: src/metacity.schemas.in.h:35
msgid "Move window one workspace down"
msgstr "Posunout okno o plochu dolů"
-#: src/metacity.schemas.in.h:34
+#: src/metacity.schemas.in.h:36
msgid "Move window one workspace to the left"
msgstr "Posunout okno o plochu doleva"
-#: src/metacity.schemas.in.h:35
+#: src/metacity.schemas.in.h:37
msgid "Move window one workspace to the right"
msgstr "Posunout okno o plochu doprava"
-#: src/metacity.schemas.in.h:36
+#: src/metacity.schemas.in.h:38
msgid "Move window one workspace up"
msgstr "Posunout okno o plochu nahoru"
-#: src/metacity.schemas.in.h:37
+#: src/metacity.schemas.in.h:39
msgid "Move window to workspace 1"
msgstr "Přesunout okno na plochu 1"
-#: src/metacity.schemas.in.h:38
+#: src/metacity.schemas.in.h:40
msgid "Move window to workspace 10"
msgstr "Přesunout okno na plochu 10"
-#: src/metacity.schemas.in.h:39
+#: src/metacity.schemas.in.h:41
msgid "Move window to workspace 11"
msgstr "Přesunout okno na plochu 11"
-#: src/metacity.schemas.in.h:40
+#: src/metacity.schemas.in.h:42
msgid "Move window to workspace 12"
msgstr "Přesunout okno na plochu 12"
-#: src/metacity.schemas.in.h:41
+#: src/metacity.schemas.in.h:43
msgid "Move window to workspace 2"
msgstr "Přesunout okno na plochu 2"
-#: src/metacity.schemas.in.h:42
+#: src/metacity.schemas.in.h:44
msgid "Move window to workspace 3"
msgstr "Přesunout okno na plochu 3"
-#: src/metacity.schemas.in.h:43
+#: src/metacity.schemas.in.h:45
msgid "Move window to workspace 4"
msgstr "Přesunout okno na plochu 4"
-#: src/metacity.schemas.in.h:44
+#: src/metacity.schemas.in.h:46
msgid "Move window to workspace 5"
msgstr "Přesunout okno na plochu 5"
-#: src/metacity.schemas.in.h:45
+#: src/metacity.schemas.in.h:47
msgid "Move window to workspace 6"
msgstr "Přesunout okno na plochu 6"
-#: src/metacity.schemas.in.h:46
+#: src/metacity.schemas.in.h:48
msgid "Move window to workspace 7"
msgstr "Přesunout okno na plochu 7"
-#: src/metacity.schemas.in.h:47
+#: src/metacity.schemas.in.h:49
msgid "Move window to workspace 8"
msgstr "Přesunout okno na plochu 8"
-#: src/metacity.schemas.in.h:48
+#: src/metacity.schemas.in.h:50
msgid "Move window to workspace 9"
msgstr "Přesunout okno na plochu 9"
-#: src/metacity.schemas.in.h:49
+#: src/metacity.schemas.in.h:51
msgid "Name of workspace"
msgstr "Jméno plochy"
-#: src/metacity.schemas.in.h:50
+#: src/metacity.schemas.in.h:52
msgid "Number of workspaces"
msgstr "Počet ploch"
-#: src/metacity.schemas.in.h:51
+#: src/metacity.schemas.in.h:53
msgid ""
"Number of workspaces. Must be more than zero, and has a fixed maximum (to "
"prevent accidentally destroying your desktop by asking for 34 million "
@@ -621,23 +634,31 @@ msgstr ""
"Počet ploch. Musí být víc než nula a má pevné maximum (abyste nemohli omylem "
"zničit svou pracovní plochu požádáním o 34 milionů pracovních ploch)."
-#: src/metacity.schemas.in.h:52
+#: src/metacity.schemas.in.h:54
msgid "Raise obscured window, otherwise lower"
msgstr "Zvýšit okno, pokud je zakryté, jinak je snížit"
-#: src/metacity.schemas.in.h:53
+#: src/metacity.schemas.in.h:55
msgid "Raise window above other windows"
msgstr "Zvýšit okno nad jiná okna"
-#: src/metacity.schemas.in.h:54
+#: src/metacity.schemas.in.h:56
msgid "Resize a window"
msgstr "Změnit velikost okna"
-#: src/metacity.schemas.in.h:55
+#: src/metacity.schemas.in.h:57
msgid "Run a defined command"
msgstr "Spustit definovaný příkaz"
-#: src/metacity.schemas.in.h:56
+#: src/metacity.schemas.in.h:58
+msgid "Show the panel menu"
+msgstr ""
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:59
+msgid "Show the panel run dialog"
+msgstr ""
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:60
msgid ""
"Some applications break specifications in ways that result in window manager "
"misfeatures. For example, ideally Metacity would place all dialogs in a "
@@ -665,71 +686,102 @@ msgstr ""
"omezení v samotných specifikacích, takže některé chyby v módu bez obcházení "
"nepůjdou opravit bez dodatku ke specifikaci."
-#: src/metacity.schemas.in.h:57
+#: src/metacity.schemas.in.h:61
msgid "Switch to workspace 1"
msgstr "Přepnout na plochu 1"
-#: src/metacity.schemas.in.h:58
+#: src/metacity.schemas.in.h:62
msgid "Switch to workspace 10"
msgstr "Přepnout na plochu 10"
-#: src/metacity.schemas.in.h:59
+#: src/metacity.schemas.in.h:63
msgid "Switch to workspace 11"
msgstr "Přepnout na plochu 11"
-#: src/metacity.schemas.in.h:60
+#: src/metacity.schemas.in.h:64
msgid "Switch to workspace 12"
msgstr "Přepnout na plochu 12"
-#: src/metacity.schemas.in.h:61
+#: src/metacity.schemas.in.h:65
msgid "Switch to workspace 2"
msgstr "Přepnout na plochu 2"
-#: src/metacity.schemas.in.h:62
+#: src/metacity.schemas.in.h:66
msgid "Switch to workspace 3"
msgstr "Přepnout na plochu 3"
-#: src/metacity.schemas.in.h:63
+#: src/metacity.schemas.in.h:67
msgid "Switch to workspace 4"
msgstr "Přepnout na plochu 4"
-#: src/metacity.schemas.in.h:64
+#: src/metacity.schemas.in.h:68
msgid "Switch to workspace 5"
msgstr "Přepnout na plochu 5"
-#: src/metacity.schemas.in.h:65
+#: src/metacity.schemas.in.h:69
msgid "Switch to workspace 6"
msgstr "Přepnout na plochu 6"
-#: src/metacity.schemas.in.h:66
+#: src/metacity.schemas.in.h:70
msgid "Switch to workspace 7"
msgstr "Přepnout na plochu 7"
-#: src/metacity.schemas.in.h:67
+#: src/metacity.schemas.in.h:71
msgid "Switch to workspace 8"
msgstr "Přepnout na plochu 8"
-#: src/metacity.schemas.in.h:68
+#: src/metacity.schemas.in.h:72
msgid "Switch to workspace 9"
msgstr "Přepnout na plochu 9"
-#: src/metacity.schemas.in.h:69
+#: src/metacity.schemas.in.h:73
msgid "Switch to workspace above this one"
msgstr "Přepnout na plochu nad aktuální plochou"
-#: src/metacity.schemas.in.h:70
+#: src/metacity.schemas.in.h:74
msgid "Switch to workspace below this one"
msgstr "Přepnout na plochu pod aktuální plochou"
-#: src/metacity.schemas.in.h:71
+#: src/metacity.schemas.in.h:75
msgid "Switch to workspace on the left"
msgstr "Přepnout na plochu nalevo"
-#: src/metacity.schemas.in.h:72
+#: src/metacity.schemas.in.h:76
msgid "Switch to workspace on the right"
msgstr "Přepnout na plochu napravo"
-#: src/metacity.schemas.in.h:73
+#: src/metacity.schemas.in.h:77
+msgid "System Bell is Audible"
+msgstr "Systémový zvonek je slyšet"
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:78
+msgid "Take a screenshot"
+msgstr ""
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:79
+msgid "Take a screenshot of a window"
+msgstr ""
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:80
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Tells Metacity how to implement the visual indication that the system bell "
+"or another application 'bell' indicator has been rung. Currently there are "
+"two valid values, \"fullscreen\", which causes a fullscreen white-black "
+"flash, and \"frame_flash\" which causes the titlebar of the application "
+"which sent the bell signal to flash. If the application which sent the bell "
+"is unknown (as is usually the case for the default \"system beep\"), the "
+"currently focused window's titlebar is flashed."
+msgstr ""
+"Říká Metacity, jak implementovat vizuální indikaci, že zazvolnil systémový "
+"zvonek nebo indikátor 'zvonek' jiné aplikace. Momentálně jsou dvě platné "
+"hodnoty, \"fullscree\", která způsobí černo-bílé bliknutí přes celou "
+"obrazovku, a \"frame_flash\", která způsobí blikunutí nadpisu okna, které "
+"poslalo signál zvonku. Není-li aplikace, která poslala zvonek, známá (což je "
+"obvykle případ implicitního \"sytémového pípnutí\"), blikne nadpis "
+"aktuálního okna."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:81
msgid ""
"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N keys define keybindings "
"that correspond to these commands. Pressing the keybinding for run_command_N "
@@ -739,7 +791,28 @@ msgstr ""
"zkratky, které odpovídají těmto příkazům. Stisknutí klávesové zkratky pro "
"run_command_N spustí command_N."
-#: src/metacity.schemas.in.h:74
+#: src/metacity.schemas.in.h:82
+#, fuzzy
+msgid ""
+"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot key defines a "
+"keybinding which causes the command specified by this setting to be invoked."
+msgstr ""
+"Klíče /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N definují klávesové "
+"zkratky, které odpovídají těmto příkazům. Stisknutí klávesové zkratky pro "
+"run_command_N spustí command_N."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:83
+#, fuzzy
+msgid ""
+"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot key "
+"defines a keybinding which causes the command specified by this setting to "
+"be invoked."
+msgstr ""
+"Klíče /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N definují klávesové "
+"zkratky, které odpovídají těmto příkazům. Stisknutí klávesové zkratky pro "
+"run_command_N spustí command_N."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:84
msgid ""
"The keybinding that runs the correspondingly-numbered command in /apps/"
"metacity/keybinding_commands The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
@@ -755,7 +828,7 @@ msgstr ""
"nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci nebude žádná "
"klávesová zkratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:75
+#: src/metacity.schemas.in.h:85
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace above the current workspace. "
"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
@@ -770,7 +843,7 @@ msgstr ""
"jako \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální "
"řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:76
+#: src/metacity.schemas.in.h:86
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace below the current workspace. "
"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
@@ -785,7 +858,7 @@ msgstr ""
"jako \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální "
"řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:77
+#: src/metacity.schemas.in.h:87
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace on the left of the current "
"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
@@ -801,7 +874,7 @@ msgstr ""
"speciální řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci nebude žádná klávesová "
"zkratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:78
+#: src/metacity.schemas.in.h:88
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace on the right of the current "
"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
@@ -817,7 +890,7 @@ msgstr ""
"speciální řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci nebude žádná klávesová "
"zkratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:79
+#: src/metacity.schemas.in.h:89
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 1. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
@@ -831,7 +904,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", "
"tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:80
+#: src/metacity.schemas.in.h:90
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 10. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
@@ -845,7 +918,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", "
"tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:81
+#: src/metacity.schemas.in.h:91
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 11. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
@@ -859,7 +932,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", "
"tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:82
+#: src/metacity.schemas.in.h:92
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 12. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
@@ -873,7 +946,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", "
"tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:83
+#: src/metacity.schemas.in.h:93
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 2. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
@@ -887,7 +960,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", "
"tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:84
+#: src/metacity.schemas.in.h:94
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 3. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
@@ -901,7 +974,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", "
"tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:85
+#: src/metacity.schemas.in.h:95
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 4. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
@@ -915,7 +988,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", "
"tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:86
+#: src/metacity.schemas.in.h:96
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 5. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
@@ -929,7 +1002,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", "
"tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:87
+#: src/metacity.schemas.in.h:97
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 6. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
@@ -943,7 +1016,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", "
"tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:88
+#: src/metacity.schemas.in.h:98
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 7. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
@@ -957,7 +1030,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", "
"tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:89
+#: src/metacity.schemas.in.h:99
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 8. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
@@ -971,7 +1044,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", "
"tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:90
+#: src/metacity.schemas.in.h:100
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 9. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
@@ -985,7 +1058,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", "
"tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:91
+#: src/metacity.schemas.in.h:101
msgid ""
"The keybinding used to activate the window menu. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
@@ -999,7 +1072,7 @@ msgstr ""
"Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci "
"nebude žádná klávesová zkratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:92
+#: src/metacity.schemas.in.h:102
msgid ""
"The keybinding used to close a window. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
@@ -1013,7 +1086,7 @@ msgstr ""
"nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci nebude žádná "
"klávesová zkratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:93
+#: src/metacity.schemas.in.h:103
msgid ""
"The keybinding used to enter \"move mode\" and begin moving a window using "
"the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
@@ -1029,7 +1102,7 @@ msgstr ""
"speciální řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci nebude žádná klávesová "
"zkratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:94
+#: src/metacity.schemas.in.h:104
msgid ""
"The keybinding used to enter \"resize mode\" and begin resizing a window "
"using the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
@@ -1045,7 +1118,7 @@ msgstr ""
"nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci nebude žádná "
"klávesová zkratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:95
+#: src/metacity.schemas.in.h:105
msgid ""
"The keybinding used to hide all normal windows and set the focus to the "
"desktop background. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
@@ -1061,7 +1134,7 @@ msgstr ""
"speciální řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci nebude žádná klávesová "
"zkratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:96
+#: src/metacity.schemas.in.h:106
msgid ""
"The keybinding used to maximize a window The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
@@ -1075,7 +1148,7 @@ msgstr ""
"Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci "
"nebude žádná klávesová zkratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:97
+#: src/metacity.schemas.in.h:107
msgid ""
"The keybinding used to minimize a window. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
@@ -1089,7 +1162,7 @@ msgstr ""
"Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci "
"nebude žádná klávesová zkratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:98
+#: src/metacity.schemas.in.h:108
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace down. The format looks "
"like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is "
@@ -1104,7 +1177,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", "
"tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:99
+#: src/metacity.schemas.in.h:109
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace to the left. The format "
"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser "
@@ -1119,7 +1192,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", "
"tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:100
+#: src/metacity.schemas.in.h:110
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace to the right. The format "
"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser "
@@ -1134,7 +1207,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", "
"tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:101
+#: src/metacity.schemas.in.h:111
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace up. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
@@ -1148,7 +1221,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", "
"tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:102
+#: src/metacity.schemas.in.h:112
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 1. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
@@ -1162,7 +1235,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", "
"tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:103
+#: src/metacity.schemas.in.h:113
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 10. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
@@ -1176,7 +1249,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", "
"tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:104
+#: src/metacity.schemas.in.h:114
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 11. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
@@ -1190,7 +1263,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", "
"tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:105
+#: src/metacity.schemas.in.h:115
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 12. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
@@ -1204,7 +1277,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", "
"tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:106
+#: src/metacity.schemas.in.h:116
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 2. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
@@ -1218,7 +1291,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", "
"tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:107
+#: src/metacity.schemas.in.h:117
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 3. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
@@ -1232,7 +1305,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", "
"tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:108
+#: src/metacity.schemas.in.h:118
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 4. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
@@ -1246,7 +1319,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", "
"tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:109
+#: src/metacity.schemas.in.h:119
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 5. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
@@ -1260,7 +1333,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", "
"tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:110
+#: src/metacity.schemas.in.h:120
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 6. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
@@ -1274,7 +1347,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", "
"tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:111
+#: src/metacity.schemas.in.h:121
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 7. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
@@ -1288,7 +1361,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", "
"tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:112
+#: src/metacity.schemas.in.h:122
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 8. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
@@ -1302,7 +1375,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", "
"tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:113
+#: src/metacity.schemas.in.h:123
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 9. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
@@ -1316,7 +1389,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", "
"tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:114
+#: src/metacity.schemas.in.h:124
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
"using a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
@@ -1332,7 +1405,7 @@ msgstr ""
"speciální řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci nebude žádná klávesová "
"zkratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:115
+#: src/metacity.schemas.in.h:125
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
"without a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
@@ -1348,7 +1421,7 @@ msgstr ""
"speciální řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci nebude žádná klávesová "
"zkratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:116
+#: src/metacity.schemas.in.h:126
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between windows without a popup "
"window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go "
@@ -1365,7 +1438,7 @@ msgstr ""
"speciální řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci nebude žádná klávesová "
"zkratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:117
+#: src/metacity.schemas.in.h:127
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between windows, using a popup "
"window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go "
@@ -1382,7 +1455,7 @@ msgstr ""
"speciální řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci nebude žádná klávesová "
"zkratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:118
+#: src/metacity.schemas.in.h:128
msgid ""
"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, using a "
"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
@@ -1397,7 +1470,7 @@ msgstr ""
"jako \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální "
"řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:119
+#: src/metacity.schemas.in.h:129
msgid ""
"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, without a "
"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
@@ -1412,7 +1485,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální "
"řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:120
+#: src/metacity.schemas.in.h:130
msgid ""
"The keybinding used to move focus between windows without a popup window. "
"(Traditionally &lt;Alt&gt;Escape) Holding the \"shift\" key while using this "
@@ -1430,7 +1503,7 @@ msgstr ""
"speciální řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci nebude žádná klávesová "
"zkratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:121
+#: src/metacity.schemas.in.h:131
msgid ""
"The keybinding used to move focus between windows, using a popup window. "
"(Traditionally &lt;Alt&gt;Tab) Holding the \"shift\" key while using this "
@@ -1448,7 +1521,7 @@ msgstr ""
"speciální řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci nebude žádná klávesová "
"zkratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:122
+#: src/metacity.schemas.in.h:132
msgid ""
"The keybinding used to toggle fullscreen mode. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
@@ -1462,7 +1535,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", "
"tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:123
+#: src/metacity.schemas.in.h:133
msgid ""
"The keybinding used to toggle maximization. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
@@ -1476,7 +1549,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", "
"tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:124
+#: src/metacity.schemas.in.h:134
msgid ""
"The keybinding used to toggle shaded/unshaded state. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
@@ -1490,7 +1563,7 @@ msgstr ""
"Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec "
"\"disabled\", tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:125
+#: src/metacity.schemas.in.h:135
msgid ""
"The keybinding used to toggle whether the window is on all workspaces or "
"just one. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
@@ -1505,7 +1578,7 @@ msgstr ""
"jako \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální "
"řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:126
+#: src/metacity.schemas.in.h:136
msgid ""
"The keybinding used to unmaximize a window. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
@@ -1519,17 +1592,84 @@ msgstr ""
"Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci "
"nebude žádná klávesová zkratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:127
+#: src/metacity.schemas.in.h:137
+#, fuzzy
+msgid ""
+"The keybinding which display's the panel's \"Run Program\" dialog box. The "
+"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The "
+"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
+"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
+"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
+"for this action."
+msgstr ""
+"Klávesová zkratka pro zavření okna. Formát je jako \"&lt;Control&gt;a\" nebo "
+"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Parser je poměrně liberální a dovoluje malá i "
+"velká písmena a zkratky jako \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu "
+"nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci nebude žádná "
+"klávesová zkratka."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:138
+#, fuzzy
+msgid ""
+"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility to take a "
+"screenshot of a window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
+"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or "
+"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
+"will be no keybinding for this action."
+msgstr ""
+"Klávesová zkratka pro zavření okna. Formát je jako \"&lt;Control&gt;a\" nebo "
+"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Parser je poměrně liberální a dovoluje malá i "
+"velká písmena a zkratky jako \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu "
+"nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci nebude žádná "
+"klávesová zkratka."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:139
+#, fuzzy
+msgid ""
+"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility. The format "
+"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser "
+"is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
+"such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
+"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
+"action."
+msgstr ""
+"Klávesová zkratka, která přepne na pracovní plochu 9. Formát je jako \"&lt;"
+"Control&gt;a\" nebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Parser je poměrně "
+"liberální a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"&lt;Ctl&gt;\" a "
+"\"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", "
+"tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:140
+#, fuzzy
+msgid ""
+"The keybinding which shows the panel's main menu. The format looks like "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr ""
+"Klávesová zkratka pro aktivaci menu okna. Formát je jako \"&lt;Control&gt;a"
+"\" nebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Parser je poměrně liberální a dovoluje "
+"malá i velká písmena a zkratky jako \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". "
+"Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci "
+"nebude žádná klávesová zkratka."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:141
msgid "The name of a workspace."
msgstr "Jméno pracovní plochy."
-#: src/metacity.schemas.in.h:128
+#: src/metacity.schemas.in.h:142
+msgid "The screenshot command"
+msgstr ""
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:143
msgid ""
"The theme determines the appearance of window borders, titlebar, and so "
"forth."
msgstr "Téma určuje vzhled okrajů okna, lišty s nadpisem atd."
-#: src/metacity.schemas.in.h:129
+#: src/metacity.schemas.in.h:144
msgid ""
"The time delay before raising a window if auto_raise is set to true. The "
"delay is given in thousandths of a second."
@@ -1537,7 +1677,7 @@ msgstr ""
"Zpoždění před zvýšením okna, je-li auto_raise nastaveno na true. Zpoždění je "
"uvedeno v tisícinách sekundy."
-#: src/metacity.schemas.in.h:130
+#: src/metacity.schemas.in.h:145
msgid ""
"The window focus mode indicates how windows are activated. It has three "
"possible values; \"click\" means windows must be clicked in order to focus "
@@ -1551,7 +1691,11 @@ msgstr ""
"znamená, že okna jsou aktivována, když do nich přijede myš, a deaktivována, "
"když z nich odjede."
-#: src/metacity.schemas.in.h:131
+#: src/metacity.schemas.in.h:146
+msgid "The window screenshot command"
+msgstr ""
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:147
msgid ""
"This keybinding changes whether a window is above or below other windows. If "
"the window is covered by another window, it raises the window above other "
@@ -1570,7 +1714,7 @@ msgstr ""
"Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci "
"nebude žádná klávesová zkratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:132
+#: src/metacity.schemas.in.h:148
msgid ""
"This keybinding lowers a window below other windows. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
@@ -1584,7 +1728,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", "
"tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:133
+#: src/metacity.schemas.in.h:149
msgid ""
"This keybinding raises the window above other windows. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
@@ -1598,7 +1742,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", "
"tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:134
+#: src/metacity.schemas.in.h:150
msgid ""
"This keybinding resizes a window to fill available horizontal space. The "
"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The "
@@ -1613,7 +1757,7 @@ msgstr ""
"jako \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální "
"řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:135
+#: src/metacity.schemas.in.h:151
msgid ""
"This keybinding resizes a window to fill available vertical space. The "
"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The "
@@ -1628,7 +1772,7 @@ msgstr ""
"jako \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální "
"řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:136
+#: src/metacity.schemas.in.h:152
msgid ""
"This option determines the effects of double-clicking on the title bar. "
"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
@@ -1638,47 +1782,62 @@ msgstr ""
"platné volby 'toggle_shade', která okno zaroluje/vyroluje, a "
"'toggle_maximize', která okno maximalizuje/demaximalizuje."
-#: src/metacity.schemas.in.h:137
+#: src/metacity.schemas.in.h:153
msgid "Toggle fullscreen mode"
msgstr "Přepnout režim na celou obrazovku"
-#: src/metacity.schemas.in.h:138
+#: src/metacity.schemas.in.h:154
msgid "Toggle maximization state"
msgstr "Přepnout stav maximalizace"
-#: src/metacity.schemas.in.h:139
+#: src/metacity.schemas.in.h:155
msgid "Toggle shaded state"
msgstr "Přepnout stav zarolování"
-#: src/metacity.schemas.in.h:140
+#: src/metacity.schemas.in.h:156
msgid "Toggle window on all workspaces"
msgstr "Přepnout, jestli je okno na všech plochách"
-#: src/metacity.schemas.in.h:141
+#: src/metacity.schemas.in.h:157
+msgid ""
+"Turns on a visual indication when an application or the system issues a "
+"'bell' or 'beep'; useful for the hard-of-hearing and for use in noisy "
+"environments, or when 'audible bell' is off."
+msgstr ""
+"Zapání vizuální indikaci toho, že aplikace nebo systém vyvolali 'zvonek' "
+"nebo 'pípnutí'; užitečné pro lidi s poškozeným sluchem a pro použití v "
+"hlučném prostředí, nebo když je 'audible bell' vypnut."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:158
msgid "Unmaximize a window"
msgstr "Demaximalizovat okno"
-#: src/metacity.schemas.in.h:142
+#: src/metacity.schemas.in.h:159
msgid "Use standard system font in window titles"
msgstr "Použít v nadpisech oken standardní systémové písmo"
-#: src/metacity.schemas.in.h:143
+#: src/metacity.schemas.in.h:160
+msgid "Visual Bell Type"
+msgstr "Typ vizuálního zvonku"
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:161
msgid "Window focus mode"
msgstr "Režim aktivace oken"
-#: src/metacity.schemas.in.h:144
+#: src/metacity.schemas.in.h:162
msgid "Window title font"
msgstr "Písmo nadpisu oken"
-#: src/prefs.c:422 src/prefs.c:438 src/prefs.c:454 src/prefs.c:470
-#: src/prefs.c:486 src/prefs.c:506 src/prefs.c:522 src/prefs.c:538
-#: src/prefs.c:554 src/prefs.c:570 src/prefs.c:586 src/prefs.c:602
-#: src/prefs.c:618 src/prefs.c:635 src/prefs.c:651 src/prefs.c:667
+#: src/prefs.c:450 src/prefs.c:466 src/prefs.c:482 src/prefs.c:498
+#: src/prefs.c:514 src/prefs.c:534 src/prefs.c:550 src/prefs.c:566
+#: src/prefs.c:582 src/prefs.c:598 src/prefs.c:614 src/prefs.c:630
+#: src/prefs.c:646 src/prefs.c:663 src/prefs.c:679 src/prefs.c:695
+#: src/prefs.c:727
#, c-format
msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
msgstr "Klíč GConf \"%s\" je nastaven na neplatný typ\n"
-#: src/prefs.c:712
+#: src/prefs.c:771
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button "
@@ -1687,17 +1846,17 @@ msgstr ""
"\"%s\" nalezené v konfigurační databázi není platná hodnota pro modifikátor "
"tlačítka myši\n"
-#: src/prefs.c:736 src/prefs.c:1098
+#: src/prefs.c:795 src/prefs.c:1205
#, c-format
msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
msgstr "Klíč GConf '%s' je nastaven na neplatnou hodnotu\n"
-#: src/prefs.c:820
+#: src/prefs.c:922
#, c-format
msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
msgstr "Nemohu parsovat popis písma \"%s\" v klíči GConf %s\n"
-#: src/prefs.c:1005
+#: src/prefs.c:1107
#, c-format
msgid ""
"%d stored in GConf key %s is not a reasonable number of workspaces, current "
@@ -1706,7 +1865,7 @@ msgstr ""
"%d uložené v klíči GConf %s není rozumný počet ploch, aktuální maximum je %"
"d\n"
-#: src/prefs.c:1060
+#: src/prefs.c:1167
msgid ""
"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
"behave properly.\n"
@@ -1714,17 +1873,17 @@ msgstr ""
"Bylo zakázáno obcházení chyb aplikací. Některé aplikace se možná nebudou "
"chovat správně.\n"
-#: src/prefs.c:1125
+#: src/prefs.c:1232
#, c-format
msgid "%d stored in GConf key %s is out of range 0 to %d\n"
msgstr "%d uloženo v klíči GConf %s je mimo rozsah 0 až %d\n"
-#: src/prefs.c:1217
+#: src/prefs.c:1336
#, c-format
msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
msgstr "Chyba při nastavování počtu ploch na %d: %s\n"
-#: src/prefs.c:1435
+#: src/prefs.c:1578
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
@@ -1733,7 +1892,7 @@ msgstr ""
"\"%s\" nalezené v konfigurační databázi není platná hodnota pro klávesovou "
"zkratku \"%s\"\n"
-#: src/prefs.c:1725
+#: src/prefs.c:1895
#, c-format
msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
msgstr "Chyba při nastavování jména plochy %d na \"%s\": %s\n"
@@ -1743,12 +1902,12 @@ msgstr "Chyba při nastavování jména plochy %d na \"%s\": %s\n"
msgid "%d x %d"
msgstr "%d × %d"
-#: src/screen.c:392
+#: src/screen.c:407
#, c-format
msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
msgstr "Obrazovka %d na displeji '%s' je neplatná\n"
-#: src/screen.c:408
+#: src/screen.c:423
#, c-format
msgid ""
"Screen %d on display \"%s\" already has a window manager; try using the --"
@@ -1757,18 +1916,18 @@ msgstr ""
"Obrazovka %d na displeji \"%s\" již má manažera oken; zkuste nahradit "
"aktuálního manažera oken pomocí volby --replace.\n"
-#: src/screen.c:449
+#: src/screen.c:464
#, c-format
msgid ""
"Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
msgstr "Nemohu získat výběr manažera oken na obrazovce %d displeje \"%s\"\n"
-#: src/screen.c:505
+#: src/screen.c:520
#, c-format
msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
msgstr "Obrazovka %d na displeji \"%s\" již má manažera oken\n"
-#: src/screen.c:673
+#: src/screen.c:690
#, c-format
msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
msgstr "Nemohu uvolnit obrazovku %d na displeji \"%s\"\n"
@@ -2619,7 +2778,7 @@ msgstr ""
"Pro toto téma musí být definováno <menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" "
"draw_ops=\"whatever\"/>"
-#: src/theme.c:5038 src/theme.c:5100
+#: src/theme.c:5040 src/theme.c:5102
#, c-format
msgid ""
"User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
@@ -2627,7 +2786,7 @@ msgstr ""
"Uživatelem-definované konstanty musí začínat velkým písmenem; \"%s\" toto "
"nesplňuje"
-#: src/theme.c:5046 src/theme.c:5108
+#: src/theme.c:5048 src/theme.c:5110
#, c-format
msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
msgstr "Konstanta \"%s\" již byla definována"
@@ -2679,25 +2838,25 @@ msgstr "Otevřen soubor záznamu %s\n"
msgid "Window manager: "
msgstr "Manažer oken: "
-#: src/util.c:345
+#: src/util.c:347
msgid "Bug in window manager: "
msgstr "Chyba v manažeru oken: "
-#: src/util.c:374
+#: src/util.c:376
msgid "Window manager warning: "
msgstr "Varování manažera oken: "
-#: src/util.c:398
+#: src/util.c:400
msgid "Window manager error: "
msgstr "Chyba manažera oken: "
-#: src/window-props.c:161
+#: src/window-props.c:162
#, c-format
msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %ld\n"
msgstr "Aplikace nastavila neplatný _NET_WM_PID %ld\n"
#. first time through
-#: src/window.c:4863
+#: src/window.c:4540
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
@@ -2713,7 +2872,7 @@ msgstr ""
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
-#: src/window.c:5423
+#: src/window.c:5223
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
@@ -2748,47 +2907,3 @@ msgid ""
"Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
msgstr ""
"Vlastnost %s okna 0x%lx obsahovala neplatné UTF-8 pro položku %d seznamu\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Determines whether applications or the system can generate audible "
-#~ "'beeps'; may be used in conjunction with 'visual bell' to allow silent "
-#~ "'beeps'."
-#~ msgstr ""
-#~ "Určuje, jestli mohou aplikace nebo systém generovat slyšitelné 'pípnutí'; "
-#~ "ve spojení s 'vizuální zvonek' může být použito pro povolení tichého "
-#~ "'pípnutí'."
-
-#~ msgid "Enable Visual Bell"
-#~ msgstr "Povolit vizuální zvonek"
-
-#~ msgid "System Bell is Audible"
-#~ msgstr "Systémový zvonek je slyšet"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Tells Metacity how to implement the visual indication that the system "
-#~ "bell or another application 'bell' indicator has been rung. Currently "
-#~ "there are two valid values, \"fullscreen\", which causes a fullscreen "
-#~ "white-black flash, and \"frame_flash\" which causes the titlebar of the "
-#~ "application which sent the bell signal to flash. If the application which "
-#~ "sent the bell is unknown (as is usually the case for the default \"system "
-#~ "beep\"), the currently focussed window's titlebar is flashed."
-#~ msgstr ""
-#~ "Říká Metacity, jak implementovat vizuální indikaci, že zazvolnil "
-#~ "systémový zvonek nebo indikátor 'zvonek' jiné aplikace. Momentálně jsou "
-#~ "dvě platné hodnoty, \"fullscree\", která způsobí černo-bílé bliknutí přes "
-#~ "celou obrazovku, a \"frame_flash\", která způsobí blikunutí nadpisu okna, "
-#~ "které poslalo signál zvonku. Není-li aplikace, která poslala zvonek, "
-#~ "známá (což je obvykle případ implicitního \"sytémového pípnutí\"), blikne "
-#~ "nadpis aktuálního okna."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Turns on a visual indication when an application or the system issues a "
-#~ "'bell' or 'beep'; useful for the hard-of-hearing and for use in noisy "
-#~ "environments, or when 'audible bell' is off."
-#~ msgstr ""
-#~ "Zapání vizuální indikaci toho, že aplikace nebo systém vyvolali 'zvonek' "
-#~ "nebo 'pípnutí'; užitečné pro lidi s poškozeným sluchem a pro použití v "
-#~ "hlučném prostředí, nebo když je 'audible bell' vypnut."
-
-#~ msgid "Visual Bell Type"
-#~ msgstr "Typ vizuálního zvonku"