summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/bg.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/bg.po')
-rw-r--r--po/bg.po994
1 files changed, 487 insertions, 507 deletions
diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
index fa73970..ad30903 100644
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity 2.10\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-03-03 17:10+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-06-27 17:21-0600\n"
"PO-Revision-Date: 2005-03-03 17:10+0200\n"
"Last-Translator: Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
@@ -18,38 +18,38 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
-#: ../src/tools/metacity-message.c:150
+#: src/tools/metacity-message.c:150
#, c-format
msgid "Usage: %s\n"
msgstr "Употреба: %s\n"
-#: ../src/tools/metacity-message.c:176 ../src/util.c:128
+#: src/tools/metacity-message.c:176 src/util.c:128
msgid "Metacity was compiled without support for verbose mode\n"
msgstr "Metacity е компилиран без поддръжка на подробен режим\n"
-#: ../src/delete.c:63 ../src/delete.c:90 ../src/metacity-dialog.c:70
-#: ../src/theme-parser.c:467
+#: src/delete.c:63 src/delete.c:90 src/metacity-dialog.c:70
+#: src/theme-parser.c:467
#, c-format
msgid "Could not parse \"%s\" as an integer"
msgstr "\"%s\" не можe да се анализира като цяло число"
-#: ../src/delete.c:70 ../src/delete.c:97 ../src/metacity-dialog.c:77
-#: ../src/theme-parser.c:476 ../src/theme-parser.c:530
+#: src/delete.c:70 src/delete.c:97 src/metacity-dialog.c:77
+#: src/theme-parser.c:476 src/theme-parser.c:530
#, c-format
msgid "Did not understand trailing characters \"%s\" in string \"%s\""
msgstr "Крайните символи \"%s\" в низа \"%s\" са неразбираеми"
-#: ../src/delete.c:128
+#: src/delete.c:128
#, c-format
msgid "Failed to parse message \"%s\" from dialog process\n"
msgstr "Не успях да анализирам съобщението \"%s\" от диалоговия процес\n"
-#: ../src/delete.c:263
+#: src/delete.c:263
#, c-format
msgid "Error reading from dialog display process: %s\n"
msgstr "Грешка при четене от процеса за изобразяване на диалога: %s\n"
-#: ../src/delete.c:344
+#: src/delete.c:344
#, c-format
msgid ""
"Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
@@ -57,17 +57,17 @@ msgstr ""
"Грешка при стартиране на диалога на Metacity, който пита дали да се убие "
"приложението: %s\n"
-#: ../src/delete.c:452
+#: src/delete.c:452
#, c-format
msgid "Failed to get hostname: %s\n"
msgstr "Не успях да получа името на хоста: %s\n"
-#: ../src/display.c:316
+#: src/display.c:316
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
msgstr "Не успях да отворя дисплея на X Window \"%s\"\n"
-#: ../src/errors.c:231
+#: src/errors.c:231
#, c-format
msgid ""
"Lost connection to the display '%s';\n"
@@ -78,55 +78,55 @@ msgstr ""
"Най-вероятно X сървърът е бил спрян или сте \n"
"убили/унищожили мениджъра на прозорци.\n"
-#: ../src/errors.c:238
+#: src/errors.c:238
#, c-format
msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
msgstr "Фатална вх./изх. грешка %d (%s) на дисплей \"%s\".\n"
-#: ../src/frames.c:1020
+#: src/frames.c:1125
msgid "Close Window"
msgstr "Затваряне на прозореца"
-#: ../src/frames.c:1023
+#: src/frames.c:1128
msgid "Window Menu"
msgstr "Меню за прозорците"
-#: ../src/frames.c:1026
+#: src/frames.c:1131
msgid "Minimize Window"
msgstr "Минимизиране на прозореца"
-#: ../src/frames.c:1029
+#: src/frames.c:1134
msgid "Maximize Window"
msgstr "Максимизиране на прозореца"
-#: ../src/frames.c:1032
+#: src/frames.c:1137
msgid "Unmaximize Window"
msgstr "Демаксимизиране на прозореца"
-#: ../src/keybindings.c:994
+#: src/keybindings.c:994
#, c-format
msgid ""
"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
"binding\n"
msgstr "Някоя друга програма използва бързия клавиш %s с модификатори %x\n"
-#: ../src/keybindings.c:2561
+#: src/keybindings.c:2535
#, c-format
msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
msgstr ""
"Грешка при стартиране на диалоговия прозорец на Metacity, за отпечатване на "
"грешка за команда: %s\n"
-#: ../src/keybindings.c:2666
+#: src/keybindings.c:2640
#, c-format
msgid "No command %d has been defined.\n"
msgstr "Не е дефинирана команда %d.\n"
-#: ../src/keybindings.c:3511
+#: src/keybindings.c:3485
msgid "No terminal command has been defined.\n"
msgstr "Не е дефинирана терминална команда.\n"
-#: ../src/main.c:69
+#: src/main.c:69
msgid ""
"metacity [--sm-disable] [--sm-client-id=ID] [--sm-save-file=FILENAME] [--"
"display=DISPLAY] [--replace] [--version]\n"
@@ -134,7 +134,7 @@ msgstr ""
"metacity·[--sm-disable]·[--sm-client-id=ID]·[--sm-save-file=FILENAME]·[--"
"display=DISPLAY]·[--replace]·[--version]\n"
-#: ../src/main.c:76
+#: src/main.c:76
#, c-format
msgid ""
"metacity %s\n"
@@ -150,12 +150,12 @@ msgstr ""
"Не получавате НИКАКВА гаранция, дори и ПРЕПОРЪКА или СЪОТВЕТСТВИЕ ЗА КАКВИТО "
"И ДА Е ЦЕЛИ.\n"
-#: ../src/main.c:443
+#: src/main.c:443
#, c-format
msgid "Failed to scan themes directory: %s\n"
msgstr "Неуспех при сканирането на директорията с темите:·%s\n"
-#: ../src/main.c:459
+#: src/main.c:459
#, c-format
msgid ""
"Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes."
@@ -163,88 +163,88 @@ msgstr ""
"Неуспех при намирането на тема! Проверете дали %s съществува и съдържа "
"обичайните теми."
-#: ../src/main.c:521
+#: src/main.c:521
#, c-format
msgid "Failed to restart: %s\n"
msgstr "Не успях да рестартирам: %s\n"
-#: ../src/menu.c:54
+#: src/menu.c:54
msgid "Mi_nimize"
msgstr "Ми_нимизиране"
-#: ../src/menu.c:55
+#: src/menu.c:55
msgid "Ma_ximize"
msgstr "_Максимизиране"
-#: ../src/menu.c:56
+#: src/menu.c:56
msgid "Unma_ximize"
msgstr "_Демаксимизиране"
-#: ../src/menu.c:57
+#: src/menu.c:57
msgid "Roll _Up"
msgstr "На_виване"
-#: ../src/menu.c:58
+#: src/menu.c:58
msgid "_Unroll"
msgstr "_Развиване"
-#: ../src/menu.c:59 ../src/menu.c:60
+#: src/menu.c:59 src/menu.c:60
msgid "On _Top"
msgstr "_Отгоре"
-#: ../src/menu.c:61
+#: src/menu.c:61
msgid "_Move"
msgstr "_Преместване"
-#: ../src/menu.c:62
+#: src/menu.c:62
msgid "_Resize"
msgstr "_Оразмеряване"
#. separator
-#: ../src/menu.c:64
+#: src/menu.c:64
msgid "_Close"
msgstr "_Затваряне"
#. separator
-#: ../src/menu.c:66
+#: src/menu.c:66
msgid "_Always on Visible Workspace"
msgstr "_Винаги на видимия работен плот"
-#: ../src/menu.c:67
+#: src/menu.c:67
msgid "_Only on This Workspace"
msgstr "_Само на този работен плот"
-#: ../src/menu.c:68
+#: src/menu.c:68
msgid "Move to Workspace _Left"
msgstr "Преместване в _левия работен плот"
-#: ../src/menu.c:69
+#: src/menu.c:69
msgid "Move to Workspace R_ight"
msgstr "Преместване в _десния работен плот"
-#: ../src/menu.c:70
+#: src/menu.c:70
msgid "Move to Workspace _Up"
msgstr "Преместване в _горния работен плот"
-#: ../src/menu.c:71
+#: src/menu.c:71
msgid "Move to Workspace _Down"
msgstr "Преместване в _долния работен плот"
-#: ../src/menu.c:162 ../src/prefs.c:1996
+#: src/menu.c:162 src/prefs.c:1996
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Работен плот %d"
-#: ../src/menu.c:171
+#: src/menu.c:171
msgid "Workspace 1_0"
msgstr "Работен плот 1_0"
-#: ../src/menu.c:173
+#: src/menu.c:173
#, c-format
msgid "Workspace %s%d"
msgstr "Работен плот %s%d"
-#: ../src/menu.c:368
+#: src/menu.c:368
msgid "Move to Another _Workspace"
msgstr "Преместване в друг _работен плот"
@@ -253,7 +253,7 @@ msgstr "Преместване в друг _работен плот"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: ../src/metaaccellabel.c:105
+#: src/metaaccellabel.c:105
msgid "Shift"
msgstr "Shift"
@@ -262,7 +262,7 @@ msgstr "Shift"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: ../src/metaaccellabel.c:111
+#: src/metaaccellabel.c:111
msgid "Ctrl"
msgstr "Ctrl"
@@ -271,7 +271,7 @@ msgstr "Ctrl"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: ../src/metaaccellabel.c:117
+#: src/metaaccellabel.c:117
msgid "Alt"
msgstr "Alt"
@@ -280,7 +280,7 @@ msgstr "Alt"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: ../src/metaaccellabel.c:123
+#: src/metaaccellabel.c:123
msgid "Meta"
msgstr "Meta"
@@ -289,7 +289,7 @@ msgstr "Meta"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: ../src/metaaccellabel.c:129
+#: src/metaaccellabel.c:129
msgid "Super"
msgstr "Super"
@@ -298,7 +298,7 @@ msgstr "Super"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: ../src/metaaccellabel.c:135
+#: src/metaaccellabel.c:135
msgid "Hyper"
msgstr "Hyper"
@@ -307,7 +307,7 @@ msgstr "Hyper"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: ../src/metaaccellabel.c:141
+#: src/metaaccellabel.c:141
msgid "Mod2"
msgstr "Mod2"
@@ -316,7 +316,7 @@ msgstr "Mod2"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: ../src/metaaccellabel.c:147
+#: src/metaaccellabel.c:147
msgid "Mod3"
msgstr "Mod3"
@@ -325,7 +325,7 @@ msgstr "Mod3"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: ../src/metaaccellabel.c:153
+#: src/metaaccellabel.c:153
msgid "Mod4"
msgstr "Mod4"
@@ -334,35 +334,35 @@ msgstr "Mod4"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: ../src/metaaccellabel.c:159
+#: src/metaaccellabel.c:159
msgid "Mod5"
msgstr "Mod5"
-#: ../src/metacity-dialog.c:110
+#: src/metacity-dialog.c:110
#, c-format
msgid "The window \"%s\" is not responding."
msgstr "Прозорецът \"%s\" не отговаря."
-#: ../src/metacity-dialog.c:118
+#: src/metacity-dialog.c:118
msgid ""
"Forcing this application to quit will cause you to lose any unsaved changes."
msgstr ""
"Принудителното спиране на тази програма, ще доведе до загуба на всички "
"незапазени промени."
-#: ../src/metacity-dialog.c:128
+#: src/metacity-dialog.c:128
msgid "_Force Quit"
msgstr "_Насилствено спиране"
-#: ../src/metacity-dialog.c:225
+#: src/metacity-dialog.c:225
msgid "Title"
msgstr "Заглавие"
-#: ../src/metacity-dialog.c:237
+#: src/metacity-dialog.c:237
msgid "Class"
msgstr "Клас"
-#: ../src/metacity-dialog.c:262
+#: src/metacity-dialog.c:263
msgid ""
"These windows do not support \"save current setup\" and will have to be "
"restarted manually next time you log in."
@@ -370,7 +370,7 @@ msgstr ""
"Тези прозорци не поддържат операцията по записване на текущото състояние и "
"ще трябва да се стартират ръчно при следващото Ви влизане."
-#: ../src/metacity-dialog.c:325
+#: src/metacity-dialog.c:328
#, c-format
msgid ""
"There was an error running \"%s\":\n"
@@ -379,17 +379,17 @@ msgstr ""
"Имаше грешка при изпълнението на \"%s\":\n"
"%s."
-#: ../src/metacity.desktop.in.h:1
+#: src/metacity.desktop.in.h:1
msgid "Metacity"
msgstr "Metacity"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:1
+#: src/metacity.schemas.in.h:1
msgid "(Not implemented) Navigation works in terms of applications not windows"
msgstr ""
"(Все още не е осъществено) Навигацията работи в рамките на програмите, а не "
"на прозорците"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:2
+#: src/metacity.schemas.in.h:2
msgid ""
"A font description string describing a font for window titlebars. The size "
"from the description will only be used if the titlebar_font_size option is "
@@ -405,19 +405,19 @@ msgstr ""
"принуждава Metacity да използва шрифта за работното място, дори ако "
"titlebar_uses_desktop_font не е зададено като истина."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:3
+#: src/metacity.schemas.in.h:3
msgid "Action on title bar double-click"
msgstr "Действие при двойно натискане върху заглавната лента"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:4
+#: src/metacity.schemas.in.h:4
msgid "Activate window menu"
msgstr "Активиране на менюто за прозорците"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:5
+#: src/metacity.schemas.in.h:5
msgid "Arrangement of buttons on the titlebar"
msgstr "Подредба на бутоните в заглавната лента"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:6
+#: src/metacity.schemas.in.h:6
msgid ""
"Arrangement of buttons on the titlebar. The value should be a string, such "
"as \"menu:minimize,maximize,close\"; the colon separates the left corner of "
@@ -433,11 +433,11 @@ msgstr ""
"Metacity да могат да се добавят нови бутони без да се пречи на старите "
"версии."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:7
+#: src/metacity.schemas.in.h:7
msgid "Automatically raises the focused window"
msgstr "Автоматично издигане на фокусирания прозорец"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:8
+#: src/metacity.schemas.in.h:8
msgid ""
"Clicking a window while holding down this modifier key will move the window "
"(left click), resize the window (middle click), or show the window menu "
@@ -449,23 +449,23 @@ msgstr ""
"(среден бутон) или показва менюто за прозорци (десен бутон). Модификаторът е "
"от вида \"&lt;Alt&gt;\" или \"&lt;Super&gt;\" например."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:9
+#: src/metacity.schemas.in.h:9
msgid "Close window"
msgstr "Затваряне на прозореца"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:10
+#: src/metacity.schemas.in.h:10
msgid "Commands to run in response to keybindings"
msgstr "Команди, които да се изпълнят при натискането на бърз клавиш"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:11
+#: src/metacity.schemas.in.h:11
msgid "Current theme"
msgstr "Текуща тема"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:12
+#: src/metacity.schemas.in.h:12
msgid "Delay in milliseconds for the auto raise option"
msgstr "Забавяне в милисекунди за настройката за автоматично издигане"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:13
+#: src/metacity.schemas.in.h:13
msgid ""
"Determines whether applications or the system can generate audible 'beeps'; "
"may be used in conjunction with 'visual bell' to allow silent 'beeps'."
@@ -474,21 +474,21 @@ msgstr ""
"\";може да се използва наедно с \"визуален звънец\", за да се позволят тихи "
"\"бибиткания\"."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:14
+#: src/metacity.schemas.in.h:14
msgid "Disable misfeatures that are required by old or broken applications"
msgstr ""
"Изключва неправилното поведение изисквано от стари приложения или такива с "
"грешки"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:15
+#: src/metacity.schemas.in.h:15
msgid "Enable Visual Bell"
msgstr "Включване на визуалния звънец"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:16
+#: src/metacity.schemas.in.h:16
msgid "Hide all windows and focus desktop"
msgstr "Скриване на всички прозорци и фокусиране на работното място"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:17
+#: src/metacity.schemas.in.h:17
msgid ""
"If true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then the "
"focused window will be automatically raised after a delay (the delay is "
@@ -498,7 +498,7 @@ msgstr ""
"фокусираният прозорец ще се издигне автоматично след забавяне (указано в "
"ключа auto_raise_delay)."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:18
+#: src/metacity.schemas.in.h:18
msgid ""
"If true, ignore the titlebar_font option, and use the standard application "
"font for window titles."
@@ -506,7 +506,7 @@ msgstr ""
"Ако е зададено като истина, настройката за titlebar_font се игнорира. За "
"заглавията на прозорците се използва стандартният шрифт за приложенията."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:19
+#: src/metacity.schemas.in.h:19
msgid ""
"If true, metacity will give the user less feedback and less sense of "
"\"direct manipulation\", by using wireframes, avoiding animations, or other "
@@ -524,7 +524,7 @@ msgstr ""
"включени възможностите за достъпност, за да се избегнат странни повреди на "
"работния плот."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:20
+#: src/metacity.schemas.in.h:20
msgid ""
"If true, then Metacity works in terms of applications rather than windows. "
"The concept is a bit abstract, but in general an application-based setup is "
@@ -547,155 +547,155 @@ msgstr ""
"предават щракванията. На този етап подходът на базата на приложения още не е "
"осъществен изцяло."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:21
+#: src/metacity.schemas.in.h:21
msgid "If true, trade off usability for less resource usage"
msgstr ""
"Ако е включено, се жертва част от използваемостта за повече свободни ресурси"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:22
+#: src/metacity.schemas.in.h:22
msgid "Lower window below other windows"
msgstr "Понижаване на прозореца под другите прозорци"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:23
+#: src/metacity.schemas.in.h:23
msgid "Maximize window"
msgstr "Максимизиране на прозорец"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:24
+#: src/metacity.schemas.in.h:24
msgid "Maximize window horizontally"
msgstr "Максимизиране на прозореца хоризонтално"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:25
+#: src/metacity.schemas.in.h:25
msgid "Maximize window vertically"
msgstr "Максимизиране прозореца вертикално"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:26
+#: src/metacity.schemas.in.h:26
msgid "Minimize window"
msgstr "Минимизиране на прозореца"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:27
+#: src/metacity.schemas.in.h:27
msgid "Modifier to use for modified window click actions"
msgstr ""
"Модификатор, който да се ползва за модифицираните действия с щраквания по "
"прозорците"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:28
+#: src/metacity.schemas.in.h:28
msgid "Move backward between panels and the desktop immediately"
msgstr ""
"Премества незабавно фокуса между панелите и работното място в обратен ред"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:29
+#: src/metacity.schemas.in.h:29
msgid "Move backwards between panels and the desktop with popup"
msgstr ""
"Премества незабавно фокуса между панелите и работното място в обратен ред, "
"като се използва изскачащ прозорец"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:30
+#: src/metacity.schemas.in.h:30
msgid "Move backwards between windows immediately"
msgstr "Премества незабавно фокуса между прозорците в обратен ред"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:31
+#: src/metacity.schemas.in.h:31
msgid "Move between panels and the desktop immediately"
msgstr "Премества незабавно фокуса между панелите и работното място"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:32
+#: src/metacity.schemas.in.h:32
msgid "Move between panels and the desktop with popup"
msgstr ""
"Премества незабавно фокуса между панелите и работното място, като се "
"използва изскачащ прозорец"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:33
+#: src/metacity.schemas.in.h:33
msgid "Move between windows immediately"
msgstr "Премества незабавно фокуса между прозорците "
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:34
+#: src/metacity.schemas.in.h:34
msgid "Move between windows with popup"
msgstr ""
"Премества незабавно фокуса между прозорците, като се използва изскачащ "
"прозорец"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:35
+#: src/metacity.schemas.in.h:35
msgid "Move focus backwards between windows using popup display"
msgstr ""
"Премества незабавно фокуса между прозорците в обратен ред, като се използва "
"изскачащ прозорец"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:36
+#: src/metacity.schemas.in.h:36
msgid "Move window"
msgstr "Преместване на прозорец"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:37
+#: src/metacity.schemas.in.h:37
msgid "Move window one workspace down"
msgstr "Преместване на прозореца един работен плот надолу"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:38
+#: src/metacity.schemas.in.h:38
msgid "Move window one workspace to the left"
msgstr "Преместване на прозореца един работен плот наляво"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:39
+#: src/metacity.schemas.in.h:39
msgid "Move window one workspace to the right"
msgstr "Преместване на прозореца един работен плот надясно"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:40
+#: src/metacity.schemas.in.h:40
msgid "Move window one workspace up"
msgstr "Преместване на прозореца един работен плот нагоре"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:41
+#: src/metacity.schemas.in.h:41
msgid "Move window to workspace 1"
msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 1"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:42
+#: src/metacity.schemas.in.h:42
msgid "Move window to workspace 10"
msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 10"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:43
+#: src/metacity.schemas.in.h:43
msgid "Move window to workspace 11"
msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 11"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:44
+#: src/metacity.schemas.in.h:44
msgid "Move window to workspace 12"
msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 12"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:45
+#: src/metacity.schemas.in.h:45
msgid "Move window to workspace 2"
msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 2"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:46
+#: src/metacity.schemas.in.h:46
msgid "Move window to workspace 3"
msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 3"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:47
+#: src/metacity.schemas.in.h:47
msgid "Move window to workspace 4"
msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 4"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:48
+#: src/metacity.schemas.in.h:48
msgid "Move window to workspace 5"
msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 5"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:49
+#: src/metacity.schemas.in.h:49
msgid "Move window to workspace 6"
msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 6"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:50
+#: src/metacity.schemas.in.h:50
msgid "Move window to workspace 7"
msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 7"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:51
+#: src/metacity.schemas.in.h:51
msgid "Move window to workspace 8"
msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 8"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:52
+#: src/metacity.schemas.in.h:52
msgid "Move window to workspace 9"
msgstr "Премества прозореца на работен плот 9"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:53
+#: src/metacity.schemas.in.h:53
msgid "Name of workspace"
msgstr "Име на работния плот"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:54
+#: src/metacity.schemas.in.h:54
msgid "Number of workspaces"
msgstr "Брой работни плотове"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:55
+#: src/metacity.schemas.in.h:55
msgid ""
"Number of workspaces. Must be more than zero, and has a fixed maximum (to "
"prevent accidentally destroying your desktop by asking for 34 million "
@@ -705,35 +705,35 @@ msgstr ""
"предотврати случайното разрушаване на средата, ако поискате 34 милиона "
"работни места)."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:56
+#: src/metacity.schemas.in.h:56
msgid "Raise obscured window, otherwise lower"
msgstr "Ако прозорецът е под друг, го издига, иначе го понижава"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:57
+#: src/metacity.schemas.in.h:57
msgid "Raise window above other windows"
msgstr "Издигане на прозореца над другите"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:58
+#: src/metacity.schemas.in.h:58
msgid "Resize window"
msgstr "Оразмеряване на прозорец"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:59
+#: src/metacity.schemas.in.h:59
msgid "Run a defined command"
msgstr "Изпълняване на определена команда"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:60
+#: src/metacity.schemas.in.h:60
msgid "Run a terminal"
msgstr "Стартиране на терминал"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:61
+#: src/metacity.schemas.in.h:61
msgid "Show the panel menu"
msgstr "Показване на менюто на панела"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:62
+#: src/metacity.schemas.in.h:62
msgid "Show the panel run application dialog"
msgstr "Показване на диалоговия прозорец на панела за стартиране на програма"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:63
+#: src/metacity.schemas.in.h:63
msgid ""
"Some applications break specifications in ways that result in window manager "
"misfeatures. For example, ideally Metacity would place all dialogs in a "
@@ -763,83 +763,83 @@ msgstr ""
"ограниченията в самите спецификации, така че грешките в този режим, не могат "
"да се оправят без изменение на стандарта."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:64
+#: src/metacity.schemas.in.h:64
msgid "Switch to workspace 1"
msgstr "Превключване към работен плот 1"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:65
+#: src/metacity.schemas.in.h:65
msgid "Switch to workspace 10"
msgstr "Превключване към работен плот 10"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:66
+#: src/metacity.schemas.in.h:66
msgid "Switch to workspace 11"
msgstr "Превключване към работен плот 11"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:67
+#: src/metacity.schemas.in.h:67
msgid "Switch to workspace 12"
msgstr "Превключване към работен плот 12"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:68
+#: src/metacity.schemas.in.h:68
msgid "Switch to workspace 2"
msgstr "Превключване към работен плот 2"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:69
+#: src/metacity.schemas.in.h:69
msgid "Switch to workspace 3"
msgstr "Превключване към работен плот 3"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:70
+#: src/metacity.schemas.in.h:70
msgid "Switch to workspace 4"
msgstr "Превключване към работен плот 4"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:71
+#: src/metacity.schemas.in.h:71
msgid "Switch to workspace 5"
msgstr "Превключване към работен плот 5"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:72
+#: src/metacity.schemas.in.h:72
msgid "Switch to workspace 6"
msgstr "Превключване към работен плот 6"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:73
+#: src/metacity.schemas.in.h:73
msgid "Switch to workspace 7"
msgstr "Превключване към работен плот 7"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:74
+#: src/metacity.schemas.in.h:74
msgid "Switch to workspace 8"
msgstr "Превключване към работен плот 8"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:75
+#: src/metacity.schemas.in.h:75
msgid "Switch to workspace 9"
msgstr "Превключване към работен плот 9"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:76
+#: src/metacity.schemas.in.h:76
msgid "Switch to workspace above this one"
msgstr "Превключване към работния плот отгоре"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:77
+#: src/metacity.schemas.in.h:77
msgid "Switch to workspace below this one"
msgstr "Превключване към работния плот отдолу"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:78
+#: src/metacity.schemas.in.h:78
msgid "Switch to workspace on the left"
msgstr "Превключване към работния плот вляво"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:79
+#: src/metacity.schemas.in.h:79
msgid "Switch to workspace on the right"
msgstr "Превключване към работния плот вдясно"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:80
+#: src/metacity.schemas.in.h:80
msgid "System Bell is Audible"
msgstr "Системния звънец е звуков"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:81
+#: src/metacity.schemas.in.h:81
msgid "Take a screenshot"
msgstr "Снимане на екрана"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:82
+#: src/metacity.schemas.in.h:82
msgid "Take a screenshot of a window"
msgstr "Прави снимка на отделен прозорец"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:83
+#: src/metacity.schemas.in.h:83
msgid ""
"Tells Metacity how to implement the visual indication that the system bell "
"or another application 'bell' indicator has been rung. Currently there are "
@@ -857,7 +857,7 @@ msgstr ""
"(какъвто е най-честия случай при подразбиращият се системен звънец), "
"премигва заглавната лента на текущо фокусирания прозорец."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:84
+#: src/metacity.schemas.in.h:84
msgid ""
"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N keys define keybindings "
"that correspond to these commands. Pressing the keybinding for run_command_N "
@@ -867,7 +867,7 @@ msgstr ""
"клавишни комбинации, съответстващи на тези команди. Натискането на "
"клавишната комбинация за run_command_N ще изпълни команда command_N."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:85
+#: src/metacity.schemas.in.h:85
msgid ""
"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot key defines a "
"keybinding which causes the command specified by this setting to be invoked."
@@ -875,7 +875,7 @@ msgstr ""
"Ключа /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot определя "
"бързия клавиш, който при натискането си пуска указаната програма."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:86
+#: src/metacity.schemas.in.h:86
msgid ""
"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot key "
"defines a keybinding which causes the command specified by this setting to "
@@ -884,7 +884,7 @@ msgstr ""
"Ключа /apps/metacity/global_keybindings/run_command_windows_screenshot "
"определя бързия клавиш, който при натискането си пуска указаната програма."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:87
+#: src/metacity.schemas.in.h:87
msgid ""
"The keybinding that runs the correspondingly-numbered command in /apps/"
"metacity/keybinding_commands The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
@@ -900,7 +900,7 @@ msgstr ""
"\". Ако зададете опцията да е специалният низ \"disabled\", това действие "
"няма да има бърз клавиш."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:88
+#: src/metacity.schemas.in.h:88
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace above the current workspace. "
"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
@@ -915,7 +915,7 @@ msgstr ""
"съкращения от вида \"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията "
"да е специалният низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:89
+#: src/metacity.schemas.in.h:89
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace below the current workspace. "
"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
@@ -930,7 +930,7 @@ msgstr ""
"съкращения от вида \"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията "
"да е специалният низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:90
+#: src/metacity.schemas.in.h:90
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace on the left of the current "
"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
@@ -945,7 +945,7 @@ msgstr ""
"съкращения от вида \"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията "
"да е специалният низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:91
+#: src/metacity.schemas.in.h:91
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace on the right of the current "
"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
@@ -960,7 +960,7 @@ msgstr ""
"съкращения от вида \"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията "
"да е специалният низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:92
+#: src/metacity.schemas.in.h:92
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 1. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -974,7 +974,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният "
"низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:93
+#: src/metacity.schemas.in.h:93
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 10. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -988,7 +988,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният "
"низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:94
+#: src/metacity.schemas.in.h:94
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 11. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1002,7 +1002,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният "
"низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:95
+#: src/metacity.schemas.in.h:95
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 12. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1016,7 +1016,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният "
"низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:96
+#: src/metacity.schemas.in.h:96
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 2. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1030,7 +1030,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният "
"низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:97
+#: src/metacity.schemas.in.h:97
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 3. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1044,7 +1044,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният "
"низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:98
+#: src/metacity.schemas.in.h:98
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 4. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1058,7 +1058,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният "
"низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:99
+#: src/metacity.schemas.in.h:99
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 5. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1072,7 +1072,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният "
"низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:100
+#: src/metacity.schemas.in.h:100
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 6. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1086,7 +1086,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният "
"низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:101
+#: src/metacity.schemas.in.h:101
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 7. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1100,7 +1100,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният "
"низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:102
+#: src/metacity.schemas.in.h:102
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 8. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1114,7 +1114,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният "
"низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:103
+#: src/metacity.schemas.in.h:103
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 9. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1128,7 +1128,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният "
"низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:104
+#: src/metacity.schemas.in.h:104
msgid ""
"The keybinding used to activate the window menu. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1142,7 +1142,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният "
"низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:105
+#: src/metacity.schemas.in.h:105
msgid ""
"The keybinding used to close a window. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1156,7 +1156,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният низ \"disabled\", "
"това действие няма да има бърз клавиш."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:106
+#: src/metacity.schemas.in.h:106
msgid ""
"The keybinding used to enter \"move mode\" and begin moving a window using "
"the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
@@ -1172,7 +1172,7 @@ msgstr ""
"Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният низ \"disabled\", това "
"действие няма да има бърз клавиш."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:107
+#: src/metacity.schemas.in.h:107
msgid ""
"The keybinding used to enter \"resize mode\" and begin resizing a window "
"using the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
@@ -1188,7 +1188,7 @@ msgstr ""
"Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният низ \"disabled\", това "
"действие няма да има бърз клавиш."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:108
+#: src/metacity.schemas.in.h:108
msgid ""
"The keybinding used to hide all normal windows and set the focus to the "
"desktop background. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
@@ -1204,7 +1204,7 @@ msgstr ""
"зададете опцията да е специалният низ \"disabled\", това действие няма да "
"има бърз клавиш."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:109
+#: src/metacity.schemas.in.h:109
msgid ""
"The keybinding used to maximize a window. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1218,7 +1218,7 @@ msgstr ""
"\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният низ \"disabled"
"\", това действие няма да има бърз клавиш."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:110
+#: src/metacity.schemas.in.h:110
msgid ""
"The keybinding used to minimize a window. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1232,7 +1232,7 @@ msgstr ""
"\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният низ \"disabled"
"\", това действие няма да има бърз клавиш."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:111
+#: src/metacity.schemas.in.h:111
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace down. The format looks "
"like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
@@ -1247,7 +1247,7 @@ msgstr ""
"съкращения от вида \"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията "
"да е специалният низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:112
+#: src/metacity.schemas.in.h:112
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace to the left. The format "
"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
@@ -1262,7 +1262,7 @@ msgstr ""
"съкращения от вида \"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията "
"да е специалният низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:113
+#: src/metacity.schemas.in.h:113
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace to the right. The format "
"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
@@ -1277,7 +1277,7 @@ msgstr ""
"съкращения от вида \"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията "
"да е специалният низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:114
+#: src/metacity.schemas.in.h:114
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace up. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1291,7 +1291,7 @@ msgstr ""
"съкращения от вида \"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията "
"да е специалният низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:115
+#: src/metacity.schemas.in.h:115
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 1. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1305,7 +1305,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният "
"низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:116
+#: src/metacity.schemas.in.h:116
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 10. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1319,7 +1319,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният "
"низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:117
+#: src/metacity.schemas.in.h:117
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 11. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1333,7 +1333,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният "
"низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:118
+#: src/metacity.schemas.in.h:118
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 12. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1347,7 +1347,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният "
"низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:119
+#: src/metacity.schemas.in.h:119
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 2. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1361,7 +1361,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният "
"низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:120
+#: src/metacity.schemas.in.h:120
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 3. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1375,7 +1375,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният "
"низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:121
+#: src/metacity.schemas.in.h:121
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 4. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1389,7 +1389,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният "
"низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:122
+#: src/metacity.schemas.in.h:122
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 5. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1403,7 +1403,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният "
"низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:123
+#: src/metacity.schemas.in.h:123
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 6. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1417,7 +1417,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният "
"низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:124
+#: src/metacity.schemas.in.h:124
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 7. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1431,7 +1431,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният "
"низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:125
+#: src/metacity.schemas.in.h:125
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 8. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1445,7 +1445,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният "
"низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:126
+#: src/metacity.schemas.in.h:126
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 9. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1459,7 +1459,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният "
"низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:127
+#: src/metacity.schemas.in.h:127
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
"using a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
@@ -1475,7 +1475,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният "
"низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:128
+#: src/metacity.schemas.in.h:128
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
"without a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
@@ -1491,7 +1491,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният "
"низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:129
+#: src/metacity.schemas.in.h:129
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between windows without a popup "
"window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go "
@@ -1508,7 +1508,7 @@ msgstr ""
"\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният низ \"disabled"
"\", това действие няма да има бърз клавиш."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:130
+#: src/metacity.schemas.in.h:130
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between windows, using a popup "
"window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go "
@@ -1525,7 +1525,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният низ \"disabled\", "
"това действие няма да има бърз клавиш."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:131
+#: src/metacity.schemas.in.h:131
msgid ""
"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, using a "
"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
@@ -1541,7 +1541,7 @@ msgstr ""
"\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният низ \"disabled"
"\", това действие няма да има бърз клавиш."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:132
+#: src/metacity.schemas.in.h:132
msgid ""
"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, without a "
"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
@@ -1557,7 +1557,7 @@ msgstr ""
"\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният низ \"disabled"
"\", това действие няма да има бърз клавиш."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:133
+#: src/metacity.schemas.in.h:133
msgid ""
"The keybinding used to move focus between windows without a popup window. "
"(Traditionally &lt;Alt&gt;Escape) Holding the \"shift\" key while using this "
@@ -1576,7 +1576,7 @@ msgstr ""
"\". Ако зададете опцията да е специалният низ \"disabled\", това действие "
"няма да има бърз клавиш."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:134
+#: src/metacity.schemas.in.h:134
msgid ""
"The keybinding used to move focus between windows, using a popup window. "
"(Traditionally &lt;Alt&gt;Tab) Holding the \"shift\" key while using this "
@@ -1595,7 +1595,7 @@ msgstr ""
"зададете опцията да е специалният низ \"disabled\", това действие няма да "
"има бърз клавиш."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:135
+#: src/metacity.schemas.in.h:135
msgid ""
"The keybinding used to toggle always on top. A window that is always on top "
"will always be visible over other overlapping windows. The format looks like "
@@ -1611,7 +1611,7 @@ msgstr ""
"\". Ако зададете опцията да е специалният низ \"disabled\", това действие "
"няма да има бърз клавиш."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:136
+#: src/metacity.schemas.in.h:136
msgid ""
"The keybinding used to toggle fullscreen mode. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1625,7 +1625,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният "
"низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:137
+#: src/metacity.schemas.in.h:137
msgid ""
"The keybinding used to toggle maximization. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1639,7 +1639,7 @@ msgstr ""
"\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният низ \"disabled"
"\", това действие няма да има бърз клавиш."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:138
+#: src/metacity.schemas.in.h:138
msgid ""
"The keybinding used to toggle shaded/unshaded state. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1653,7 +1653,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният "
"низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:139
+#: src/metacity.schemas.in.h:139
msgid ""
"The keybinding used to toggle whether the window is on all workspaces or "
"just one. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
@@ -1669,7 +1669,7 @@ msgstr ""
"\". Ако зададете опцията да е специалният низ \"disabled\", това действие "
"няма да има бърз клавиш."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:140
+#: src/metacity.schemas.in.h:140
msgid ""
"The keybinding used to unmaximize a window. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1683,7 +1683,7 @@ msgstr ""
"\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният низ \"disabled"
"\", това действие няма да има бърз клавиш."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:141
+#: src/metacity.schemas.in.h:141
msgid ""
"The keybinding which display's the panel's \"Run Application\" dialog box. "
"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
@@ -1698,7 +1698,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният низ \"disabled\", "
"това действие няма да има бърз клавиш."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:142
+#: src/metacity.schemas.in.h:142
msgid ""
"The keybinding which invokes a terminal. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1713,7 +1713,7 @@ msgstr ""
"това действие няма да има бърз клавиш.\"\n"
" "
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:143
+#: src/metacity.schemas.in.h:143
msgid ""
"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility to take a "
"screenshot of a window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
@@ -1728,7 +1728,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният низ \"disabled\", "
"това действие няма да има бърз клавиш."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:144
+#: src/metacity.schemas.in.h:144
msgid ""
"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility. The format "
"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
@@ -1743,7 +1743,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният "
"низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:145
+#: src/metacity.schemas.in.h:145
msgid ""
"The keybinding which shows the panel's main menu. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1757,22 +1757,22 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният "
"низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:146
+#: src/metacity.schemas.in.h:146
msgid "The name of a workspace."
msgstr "Името на работния плот"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:147
+#: src/metacity.schemas.in.h:147
msgid "The screenshot command"
msgstr "Команда за снимка на екрана"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:148
+#: src/metacity.schemas.in.h:148
msgid ""
"The theme determines the appearance of window borders, titlebar, and so "
"forth."
msgstr ""
"Темата определя външния вид на рамките на прозорците, заглавната лента и т.н."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:149
+#: src/metacity.schemas.in.h:149
msgid ""
"The time delay before raising a window if auto_raise is set to true. The "
"delay is given in thousandths of a second."
@@ -1780,7 +1780,7 @@ msgstr ""
"Закъснението в милисекунди преди да се издигне прозорец, ако auto_raise е "
"истина."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:150
+#: src/metacity.schemas.in.h:150
msgid ""
"The window focus mode indicates how windows are activated. It has three "
"possible values; \"click\" means windows must be clicked in order to focus "
@@ -1795,11 +1795,11 @@ msgstr ""
"фокусират, когато мишката влезе в тях и губят фокуса, когато мишката излезе "
"от тях."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:151
+#: src/metacity.schemas.in.h:151
msgid "The window screenshot command"
msgstr "Командата за снимка на екрана"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:152
+#: src/metacity.schemas.in.h:152
msgid ""
"This keybinding changes whether a window is above or below other windows. If "
"the window is covered by another window, it raises the window above other "
@@ -1818,7 +1818,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният низ \"disabled\", "
"това действие няма да има бърз клавиш."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:153
+#: src/metacity.schemas.in.h:153
msgid ""
"This keybinding lowers a window below other windows. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1832,7 +1832,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният "
"низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:154
+#: src/metacity.schemas.in.h:154
msgid ""
"This keybinding raises the window above other windows. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1846,7 +1846,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният "
"низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:155
+#: src/metacity.schemas.in.h:155
msgid ""
"This keybinding resizes a window to fill available horizontal space. The "
"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
@@ -1861,7 +1861,7 @@ msgstr ""
"съкращения от вида \"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията "
"да е специалният низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:156
+#: src/metacity.schemas.in.h:156
msgid ""
"This keybinding resizes a window to fill available vertical space. The "
"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
@@ -1876,7 +1876,7 @@ msgstr ""
"съкращения от вида \"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията "
"да е специалният низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:157
+#: src/metacity.schemas.in.h:157
msgid ""
"This option determines the effects of double-clicking on the title bar. "
"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
@@ -1886,27 +1886,27 @@ msgstr ""
"Засега валидни стойности са \"toggle_shade\", която навива/развива "
"прозореца, и \"toggle_maximize\", която максимизира/демаксимизира прозореца."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:158
+#: src/metacity.schemas.in.h:158
msgid "Toggle always on top state"
msgstr "Превключва състоянието на винаги отгоре"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:159
+#: src/metacity.schemas.in.h:159
msgid "Toggle fullscreen mode"
msgstr "Превключва режима за цял екран"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:160
+#: src/metacity.schemas.in.h:160
msgid "Toggle maximization state"
msgstr "Превключва състоянието на максимизиране"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:161
+#: src/metacity.schemas.in.h:161
msgid "Toggle shaded state"
msgstr "Превключва състоянието на навиване"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:162
+#: src/metacity.schemas.in.h:162
msgid "Toggle window on all workspaces"
msgstr "Превключва появата на прозореца на всички работни места"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:163
+#: src/metacity.schemas.in.h:163
msgid ""
"Turns on a visual indication when an application or the system issues a "
"'bell' or 'beep'; useful for the hard-of-hearing and for use in noisy "
@@ -1916,37 +1916,37 @@ msgstr ""
"\"звънец\" или \"бибиткане\"; полезно при хора със затруднен слух и при "
"шумно обкръжение, или когато \"звуковия звънец\" е изключен."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:164
+#: src/metacity.schemas.in.h:164
msgid "Unmaximize window"
msgstr "Демаксимизиране на прозорец"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:165
+#: src/metacity.schemas.in.h:165
msgid "Use standard system font in window titles"
msgstr "Използва стандартния системен шрифт за заглавията на прозорците"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:166
+#: src/metacity.schemas.in.h:166
msgid "Visual Bell Type"
msgstr "Вид визуален звънец"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:167
+#: src/metacity.schemas.in.h:167
msgid "Window focus mode"
msgstr "Режим на фокусиране на прозорци"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:168
+#: src/metacity.schemas.in.h:168
msgid "Window title font"
msgstr "Шрифт за заглавията на прозорците"
-#: ../src/prefs.c:501 ../src/prefs.c:517 ../src/prefs.c:533 ../src/prefs.c:549
-#: ../src/prefs.c:565 ../src/prefs.c:585 ../src/prefs.c:601 ../src/prefs.c:617
-#: ../src/prefs.c:633 ../src/prefs.c:649 ../src/prefs.c:665 ../src/prefs.c:681
-#: ../src/prefs.c:697 ../src/prefs.c:714 ../src/prefs.c:730 ../src/prefs.c:746
-#: ../src/prefs.c:762 ../src/prefs.c:778 ../src/prefs.c:793 ../src/prefs.c:808
-#: ../src/prefs.c:823 ../src/prefs.c:839
+#: src/prefs.c:501 src/prefs.c:517 src/prefs.c:533 src/prefs.c:549
+#: src/prefs.c:565 src/prefs.c:585 src/prefs.c:601 src/prefs.c:617
+#: src/prefs.c:633 src/prefs.c:649 src/prefs.c:665 src/prefs.c:681
+#: src/prefs.c:697 src/prefs.c:714 src/prefs.c:730 src/prefs.c:746
+#: src/prefs.c:762 src/prefs.c:778 src/prefs.c:793 src/prefs.c:808
+#: src/prefs.c:823 src/prefs.c:839
#, c-format
msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
msgstr "GConf ключът \"%s\" е от невалиден тип\n"
-#: ../src/prefs.c:884
+#: src/prefs.c:884
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button "
@@ -1955,17 +1955,17 @@ msgstr ""
"\"%s\", който е открит в базата данни с настройките, не е валиден "
"модификатор на бутон на мишката\n"
-#: ../src/prefs.c:908 ../src/prefs.c:1318
+#: src/prefs.c:908 src/prefs.c:1318
#, c-format
msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
msgstr "GConf ключът \"%s\" е с невалидна стойност\n"
-#: ../src/prefs.c:1035
+#: src/prefs.c:1035
#, c-format
msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
msgstr "Не успях да анализирам шрифтовото описание \"%s\" от GConf ключа %s\n"
-#: ../src/prefs.c:1220
+#: src/prefs.c:1220
#, c-format
msgid ""
"%d stored in GConf key %s is not a reasonable number of workspaces, current "
@@ -1974,7 +1974,7 @@ msgstr ""
"Стойността %d записана в GConf клавиша %s, е неподходяща за брой на "
"работните места. Текущият максимум е %d\n"
-#: ../src/prefs.c:1280
+#: src/prefs.c:1280
msgid ""
"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
"behave properly.\n"
@@ -1982,17 +1982,17 @@ msgstr ""
"Триковете за развалените програми са изключени. Някои програми могат да са с "
"неправилно поведение.\n"
-#: ../src/prefs.c:1345
+#: src/prefs.c:1345
#, c-format
msgid "%d stored in GConf key %s is out of range 0 to %d\n"
msgstr "Стойността %d записана в GConf ключа %s е извън обхвата от 0 до %d\n"
-#: ../src/prefs.c:1479
+#: src/prefs.c:1479
#, c-format
msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
msgstr "Грешка при задаване на броя на работни места да е %d: %s\n"
-#: ../src/prefs.c:1723
+#: src/prefs.c:1723
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
@@ -2001,22 +2001,22 @@ msgstr ""
"Низът \"%s\" открит в базата данни с настройки е невалиден за стойност на "
"клавишната комбинация \"%s\"\n"
-#: ../src/prefs.c:2077
+#: src/prefs.c:2077
#, c-format
msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
msgstr "Грешка при задаване на името на работното място %d да е \"%s\": %s\n"
-#: ../src/resizepopup.c:126
+#: src/resizepopup.c:126
#, c-format
msgid "%d x %d"
msgstr "%d x %d"
-#: ../src/screen.c:408
+#: src/screen.c:408
#, c-format
msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
msgstr "Екранът %d на дисплей '%s' е невалиден\n"
-#: ../src/screen.c:424
+#: src/screen.c:424
#, c-format
msgid ""
"Screen %d on display \"%s\" already has a window manager; try using the --"
@@ -2025,7 +2025,7 @@ msgstr ""
"Екранът %d на дисплей \"%s\" вече има мениджър на прозорци; пробвайте с "
"опцията --replace да го замените.\n"
-#: ../src/screen.c:448
+#: src/screen.c:448
#, c-format
msgid ""
"Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
@@ -2033,80 +2033,80 @@ msgstr ""
"Не успях да получа избрания мениджър за прозорци на екран %d, дисплей \"%s"
"\"\n"
-#: ../src/screen.c:506
+#: src/screen.c:506
#, c-format
msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
msgstr "Екран %d на дисплей \"%s\" вече има мениджър за прозорци\n"
-#: ../src/screen.c:699
+#: src/screen.c:716
#, c-format
msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
msgstr "Не успях да отстъпя екран %d на дисплей \"%s\"\n"
-#: ../src/session.c:884 ../src/session.c:891
+#: src/session.c:884 src/session.c:891
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
msgstr "Не успях да създам директорията \"%s\": %s\n"
-#: ../src/session.c:901
+#: src/session.c:901
#, c-format
msgid "Could not open session file '%s' for writing: %s\n"
msgstr "Не успях да отворя сесийния файл \"%s\" за запис: %s\n"
-#: ../src/session.c:1053
+#: src/session.c:1053
#, c-format
msgid "Error writing session file '%s': %s\n"
msgstr "Грешка при записване на сесийния файл \"%s\": %s\n"
-#: ../src/session.c:1058
+#: src/session.c:1058
#, c-format
msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
msgstr "Грешка при затваряне на сесийния файл \"%s\": %s\n"
-#: ../src/session.c:1133
+#: src/session.c:1133
#, c-format
msgid "Failed to read saved session file %s: %s\n"
msgstr "Не успях да прочета записания сесиен файл %s: %s\n"
-#: ../src/session.c:1168
+#: src/session.c:1168
#, c-format
msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
msgstr "Не успях да анализирам записания сесиен файл: %s\n"
-#: ../src/session.c:1217
+#: src/session.c:1217
msgid "<metacity_session> attribute seen but we already have the session ID"
msgstr "Атрибутът <metacity_session> е видян, но вече имаме сесийния ID"
-#: ../src/session.c:1230
+#: src/session.c:1230
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <metacity_session> element"
msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <metacity_session>"
-#: ../src/session.c:1247
+#: src/session.c:1247
msgid "nested <window> tag"
msgstr "вложен <window> етикет"
-#: ../src/session.c:1305 ../src/session.c:1337
+#: src/session.c:1305 src/session.c:1337
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <window> element"
msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <window>"
-#: ../src/session.c:1409
+#: src/session.c:1409
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <maximized> element"
msgstr "Непознат атрибут%s на елемента <maximized>"
-#: ../src/session.c:1469
+#: src/session.c:1469
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <geometry> element"
msgstr "Непознат атрибут%s на елемента <geometry>"
-#: ../src/session.c:1489
+#: src/session.c:1489
#, c-format
msgid "Unknown element %s"
msgstr "Непознат елемент %s"
-#: ../src/session.c:1961
+#: src/session.c:1961
#, c-format
msgid ""
"Error launching metacity-dialog to warn about apps that don't support "
@@ -2115,55 +2115,54 @@ msgstr ""
"Грешка при стартиране на диалога на Metacity, който предупреждава за "
"програми, които не поддържат управление на сесиите: %s\n"
-#: ../src/theme-parser.c:224 ../src/theme-parser.c:242
+#: src/theme-parser.c:224 src/theme-parser.c:242
#, c-format
msgid "Line %d character %d: %s"
msgstr "Ред %d, символ %d: %s"
-#: ../src/theme-parser.c:396
+#: src/theme-parser.c:396
#, c-format
msgid "Attribute \"%s\" repeated twice on the same <%s> element"
msgstr "Атрибутът \"%s\" се повтаря два пъти в същия <%s> елемент"
-#: ../src/theme-parser.c:414 ../src/theme-parser.c:439
+#: src/theme-parser.c:414 src/theme-parser.c:439
#, c-format
msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
msgstr "Атрибутът \"%s\" е невалиден за елемента <%s> в този контекст"
-#: ../src/theme-parser.c:485
+#: src/theme-parser.c:485
#, c-format
msgid "Integer %ld must be positive"
msgstr "Цялото число %ld трябва да е положително"
-#: ../src/theme-parser.c:493
+#: src/theme-parser.c:493
#, c-format
msgid "Integer %ld is too large, current max is %d"
msgstr "Цялото число %ld е прекалено голямо, максимумът е %d"
-#: ../src/theme-parser.c:521 ../src/theme-parser.c:602
-#: ../src/theme-parser.c:626
+#: src/theme-parser.c:521 src/theme-parser.c:602 src/theme-parser.c:626
#, c-format
msgid "Could not parse \"%s\" as a floating point number"
msgstr "\"%s\" не може да се интерпретира като число с плаваща запетая"
-#: ../src/theme-parser.c:552
+#: src/theme-parser.c:552
#, c-format
msgid "Boolean values must be \"true\" or \"false\" not \"%s\""
msgstr "Булевите стойности са или \"истина\", или \"лъжа\". Не са \"%s\""
-#: ../src/theme-parser.c:572
+#: src/theme-parser.c:572
#, c-format
msgid "Angle must be between 0.0 and 360.0, was %g\n"
msgstr "Ъгълът трябва да е между 0.0 и 360.0, а е %g\n"
-#: ../src/theme-parser.c:638
+#: src/theme-parser.c:638
#, c-format
msgid "Alpha must be between 0.0 (invisible) and 1.0 (fully opaque), was %g\n"
msgstr ""
"Алфа трябва да е между 0.0 (пълна прозрачност) и 1.0 (пълна непрозрачност), "
"а е %g\n"
-#: ../src/theme-parser.c:684
+#: src/theme-parser.c:684
#, c-format
msgid ""
"Invalid title scale \"%s\" (must be one of xx-small,x-small,small,medium,"
@@ -2172,364 +2171,347 @@ msgstr ""
"Невалидно увеличение на заглавието \"%s\" (трябва да е xx-small,x-small,"
"small,medium,large,x-large,xx-large)\n"
-#: ../src/theme-parser.c:729 ../src/theme-parser.c:737
-#: ../src/theme-parser.c:2936 ../src/theme-parser.c:3025
-#: ../src/theme-parser.c:3032 ../src/theme-parser.c:3039
+#: src/theme-parser.c:729 src/theme-parser.c:737 src/theme-parser.c:2936
+#: src/theme-parser.c:3025 src/theme-parser.c:3032 src/theme-parser.c:3039
#, c-format
msgid "No \"%s\" attribute on element <%s>"
msgstr "Елементът <%s> няма атрибута \"%s\""
-#: ../src/theme-parser.c:807 ../src/theme-parser.c:897
-#: ../src/theme-parser.c:935 ../src/theme-parser.c:1012
-#: ../src/theme-parser.c:1062 ../src/theme-parser.c:1070
-#: ../src/theme-parser.c:1126 ../src/theme-parser.c:1134
+#: src/theme-parser.c:807 src/theme-parser.c:897 src/theme-parser.c:935
+#: src/theme-parser.c:1012 src/theme-parser.c:1062 src/theme-parser.c:1070
+#: src/theme-parser.c:1126 src/theme-parser.c:1134
#, c-format
msgid "No \"%s\" attribute on <%s> element"
msgstr "Елементът <%s> няма атрибута \"%s\""
-#: ../src/theme-parser.c:837 ../src/theme-parser.c:905
-#: ../src/theme-parser.c:943 ../src/theme-parser.c:1020
+#: src/theme-parser.c:837 src/theme-parser.c:905 src/theme-parser.c:943
+#: src/theme-parser.c:1020
#, c-format
msgid "<%s> name \"%s\" used a second time"
msgstr "Името \"%s\" на <%s> е използвано втори път"
-#: ../src/theme-parser.c:849 ../src/theme-parser.c:955
-#: ../src/theme-parser.c:1032
+#: src/theme-parser.c:849 src/theme-parser.c:955 src/theme-parser.c:1032
#, c-format
msgid "<%s> parent \"%s\" has not been defined"
msgstr "Родителят \"%s\" на <%s> не е дефиниран"
-#: ../src/theme-parser.c:968
+#: src/theme-parser.c:968
#, c-format
msgid "<%s> geometry \"%s\" has not been defined"
msgstr "Геометрията \"%s\" на <%s> не е дефинирана"
-#: ../src/theme-parser.c:981
+#: src/theme-parser.c:981
#, c-format
msgid "<%s> must specify either a geometry or a parent that has a geometry"
msgstr "<%s> трябва да указва или геометрия, или родител с геометрия"
-#: ../src/theme-parser.c:1080
+#: src/theme-parser.c:1080
#, c-format
msgid "Unknown type \"%s\" on <%s> element"
msgstr "Непознат вид \"%s\" на елемента <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:1091
+#: src/theme-parser.c:1091
#, c-format
msgid "Unknown style_set \"%s\" on <%s> element"
msgstr "Непознат style_set \"%s\" на елемента <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:1099
+#: src/theme-parser.c:1099
#, c-format
msgid "Window type \"%s\" has already been assigned a style set"
msgstr "Видът прозорци \"%s\" вече има установен вид на стила"
-#: ../src/theme-parser.c:1143
+#: src/theme-parser.c:1143
#, c-format
msgid "Unknown function \"%s\" for menu icon"
msgstr "Непозната функция \"%s\" за икона на меню"
-#: ../src/theme-parser.c:1152
+#: src/theme-parser.c:1152
#, c-format
msgid "Unknown state \"%s\" for menu icon"
msgstr "Непознато състояние \"%s\" за икона на меню"
-#: ../src/theme-parser.c:1160
+#: src/theme-parser.c:1160
#, c-format
msgid "Theme already has a menu icon for function %s state %s"
msgstr "Темата вече има икона на меню за функцията %s, състояние %s"
-#: ../src/theme-parser.c:1177 ../src/theme-parser.c:3244
-#: ../src/theme-parser.c:3323
+#: src/theme-parser.c:1177 src/theme-parser.c:3244 src/theme-parser.c:3323
#, c-format
msgid "No <draw_ops> with the name \"%s\" has been defined"
msgstr "Няма дефиниран <draw_ops> с името \"%s\""
-#: ../src/theme-parser.c:1192 ../src/theme-parser.c:1256
-#: ../src/theme-parser.c:1545 ../src/theme-parser.c:3124
-#: ../src/theme-parser.c:3178 ../src/theme-parser.c:3338
-#: ../src/theme-parser.c:3515 ../src/theme-parser.c:3553
-#: ../src/theme-parser.c:3591 ../src/theme-parser.c:3629
+#: src/theme-parser.c:1192 src/theme-parser.c:1256 src/theme-parser.c:1545
+#: src/theme-parser.c:3124 src/theme-parser.c:3178 src/theme-parser.c:3338
+#: src/theme-parser.c:3515 src/theme-parser.c:3553 src/theme-parser.c:3591
+#: src/theme-parser.c:3629
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed below <%s>"
msgstr "Елементът <%s> не е позволен под <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:1282 ../src/theme-parser.c:1369
-#: ../src/theme-parser.c:1439
+#: src/theme-parser.c:1282 src/theme-parser.c:1369 src/theme-parser.c:1439
#, c-format
msgid "No \"name\" attribute on element <%s>"
msgstr "Елементът <%s> няма атрибут \"name\""
-#: ../src/theme-parser.c:1289 ../src/theme-parser.c:1376
+#: src/theme-parser.c:1289 src/theme-parser.c:1376
#, c-format
msgid "No \"value\" attribute on element <%s>"
msgstr "Елементът <%s> няма атрибут \"value\""
-#: ../src/theme-parser.c:1320 ../src/theme-parser.c:1334
-#: ../src/theme-parser.c:1393
+#: src/theme-parser.c:1320 src/theme-parser.c:1334 src/theme-parser.c:1393
msgid ""
"Cannot specify both button_width/button_height and aspect ratio for buttons"
msgstr ""
"Не може да се указват едновременно и двата размера (височина и ширина на "
"бутоните) и отношението им"
-#: ../src/theme-parser.c:1343
+#: src/theme-parser.c:1343
#, c-format
msgid "Distance \"%s\" is unknown"
msgstr "Разстоянието \"%s\" не се знае"
-#: ../src/theme-parser.c:1402
+#: src/theme-parser.c:1402
#, c-format
msgid "Aspect ratio \"%s\" is unknown"
msgstr "Пропорциите \"%s\" не се знаят"
-#: ../src/theme-parser.c:1446
+#: src/theme-parser.c:1446
#, c-format
msgid "No \"top\" attribute on element <%s>"
msgstr "Елементът <%s> няма атрибут \"top\""
-#: ../src/theme-parser.c:1453
+#: src/theme-parser.c:1453
#, c-format
msgid "No \"bottom\" attribute on element <%s>"
msgstr "Елементът <%s> няма атрибут \"bottom\""
-#: ../src/theme-parser.c:1460
+#: src/theme-parser.c:1460
#, c-format
msgid "No \"left\" attribute on element <%s>"
msgstr "Елементът <%s> няма атрибут \"left\""
-#: ../src/theme-parser.c:1467
+#: src/theme-parser.c:1467
#, c-format
msgid "No \"right\" attribute on element <%s>"
msgstr "Елементът <%s> няма атрибут \"right\""
-#: ../src/theme-parser.c:1499
+#: src/theme-parser.c:1499
#, c-format
msgid "Border \"%s\" is unknown"
msgstr "Границата \"%s\" е непозната"
-#: ../src/theme-parser.c:1655 ../src/theme-parser.c:1765
-#: ../src/theme-parser.c:1868 ../src/theme-parser.c:2055
-#: ../src/theme-parser.c:2869
+#: src/theme-parser.c:1655 src/theme-parser.c:1765 src/theme-parser.c:1868
+#: src/theme-parser.c:2055 src/theme-parser.c:2869
#, c-format
msgid "No \"color\" attribute on element <%s>"
msgstr "Елементът <%s> няма атрибут \"color\""
-#: ../src/theme-parser.c:1662
+#: src/theme-parser.c:1662
#, c-format
msgid "No \"x1\" attribute on element <%s>"
msgstr "Елементът <%s> няма атрибут \"x1\""
-#: ../src/theme-parser.c:1669 ../src/theme-parser.c:2714
+#: src/theme-parser.c:1669 src/theme-parser.c:2714
#, c-format
msgid "No \"y1\" attribute on element <%s>"
msgstr "Елементът <%s> няма атрибут \"y1\""
-#: ../src/theme-parser.c:1676
+#: src/theme-parser.c:1676
#, c-format
msgid "No \"x2\" attribute on element <%s>"
msgstr "Елементът <%s> няма атрибут \"x2\""
-#: ../src/theme-parser.c:1683 ../src/theme-parser.c:2721
+#: src/theme-parser.c:1683 src/theme-parser.c:2721
#, c-format
msgid "No \"y2\" attribute on element <%s>"
msgstr "Елементът <%s> няма атрибут \"y2\""
-#: ../src/theme-parser.c:1772 ../src/theme-parser.c:1875
-#: ../src/theme-parser.c:1981 ../src/theme-parser.c:2062
-#: ../src/theme-parser.c:2168 ../src/theme-parser.c:2266
-#: ../src/theme-parser.c:2483 ../src/theme-parser.c:2609
-#: ../src/theme-parser.c:2707 ../src/theme-parser.c:2781
-#: ../src/theme-parser.c:2876
+#: src/theme-parser.c:1772 src/theme-parser.c:1875 src/theme-parser.c:1981
+#: src/theme-parser.c:2062 src/theme-parser.c:2168 src/theme-parser.c:2266
+#: src/theme-parser.c:2483 src/theme-parser.c:2609 src/theme-parser.c:2707
+#: src/theme-parser.c:2781 src/theme-parser.c:2876
#, c-format
msgid "No \"x\" attribute on element <%s>"
msgstr "Елементът <%s> няма атрибут \"x\""
-#: ../src/theme-parser.c:1779 ../src/theme-parser.c:1882
-#: ../src/theme-parser.c:1988 ../src/theme-parser.c:2069
-#: ../src/theme-parser.c:2175 ../src/theme-parser.c:2273
-#: ../src/theme-parser.c:2490 ../src/theme-parser.c:2616
-#: ../src/theme-parser.c:2788 ../src/theme-parser.c:2883
+#: src/theme-parser.c:1779 src/theme-parser.c:1882 src/theme-parser.c:1988
+#: src/theme-parser.c:2069 src/theme-parser.c:2175 src/theme-parser.c:2273
+#: src/theme-parser.c:2490 src/theme-parser.c:2616 src/theme-parser.c:2788
+#: src/theme-parser.c:2883
#, c-format
msgid "No \"y\" attribute on element <%s>"
msgstr "Елементът <%s> няма атрибут \"y\""
-#: ../src/theme-parser.c:1786 ../src/theme-parser.c:1889
-#: ../src/theme-parser.c:1995 ../src/theme-parser.c:2076
-#: ../src/theme-parser.c:2182 ../src/theme-parser.c:2280
-#: ../src/theme-parser.c:2497 ../src/theme-parser.c:2623
-#: ../src/theme-parser.c:2795
+#: src/theme-parser.c:1786 src/theme-parser.c:1889 src/theme-parser.c:1995
+#: src/theme-parser.c:2076 src/theme-parser.c:2182 src/theme-parser.c:2280
+#: src/theme-parser.c:2497 src/theme-parser.c:2623 src/theme-parser.c:2795
#, c-format
msgid "No \"width\" attribute on element <%s>"
msgstr "Елементът <%s> няма атрибут \"width\""
-#: ../src/theme-parser.c:1793 ../src/theme-parser.c:1896
-#: ../src/theme-parser.c:2002 ../src/theme-parser.c:2083
-#: ../src/theme-parser.c:2189 ../src/theme-parser.c:2287
-#: ../src/theme-parser.c:2504 ../src/theme-parser.c:2630
-#: ../src/theme-parser.c:2802
+#: src/theme-parser.c:1793 src/theme-parser.c:1896 src/theme-parser.c:2002
+#: src/theme-parser.c:2083 src/theme-parser.c:2189 src/theme-parser.c:2287
+#: src/theme-parser.c:2504 src/theme-parser.c:2630 src/theme-parser.c:2802
#, c-format
msgid "No \"height\" attribute on element <%s>"
msgstr "Елементът <%s> няма атрибут \"height\""
-#: ../src/theme-parser.c:1903
+#: src/theme-parser.c:1903
#, c-format
msgid "No \"start_angle\" attribute on element <%s>"
msgstr "Елементът <%s> няма атрибут \"start_angle\""
-#: ../src/theme-parser.c:1910
+#: src/theme-parser.c:1910
#, c-format
msgid "No \"extent_angle\" attribute on element <%s>"
msgstr "Елементът <%s> няма атрибут \"extent_angle\""
-#: ../src/theme-parser.c:2090
+#: src/theme-parser.c:2090
#, c-format
msgid "No \"alpha\" attribute on element <%s>"
msgstr "Елементът <%s> няма атрибут \"alpha\""
-#: ../src/theme-parser.c:2161
+#: src/theme-parser.c:2161
#, c-format
msgid "No \"type\" attribute on element <%s>"
msgstr "Елементът <%s> няма атрибут \"type\""
-#: ../src/theme-parser.c:2209
+#: src/theme-parser.c:2209
#, c-format
msgid "Did not understand value \"%s\" for type of gradient"
msgstr "Стойността \"%s\" не може да се анализира като тип градиент"
-#: ../src/theme-parser.c:2294
+#: src/theme-parser.c:2294
#, c-format
msgid "No \"filename\" attribute on element <%s>"
msgstr "Елементът <%s> няма атрибут \"filename\""
-#: ../src/theme-parser.c:2319 ../src/theme-parser.c:2827
+#: src/theme-parser.c:2319 src/theme-parser.c:2827
#, c-format
msgid "Did not understand fill type \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Не разбирам вида запълване \"%s\" за елемента <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:2462 ../src/theme-parser.c:2595
-#: ../src/theme-parser.c:2700
+#: src/theme-parser.c:2462 src/theme-parser.c:2595 src/theme-parser.c:2700
#, c-format
msgid "No \"state\" attribute on element <%s>"
msgstr "Елементът <%s> няма атрибут \"state\""
-#: ../src/theme-parser.c:2469 ../src/theme-parser.c:2602
+#: src/theme-parser.c:2469 src/theme-parser.c:2602
#, c-format
msgid "No \"shadow\" attribute on element <%s>"
msgstr "Елементът <%s> няма атрибут \"shadow\""
-#: ../src/theme-parser.c:2476
+#: src/theme-parser.c:2476
#, c-format
msgid "No \"arrow\" attribute on element <%s>"
msgstr "Елементът <%s> няма атрибут \"arrow\""
-#: ../src/theme-parser.c:2529 ../src/theme-parser.c:2651
-#: ../src/theme-parser.c:2739
+#: src/theme-parser.c:2529 src/theme-parser.c:2651 src/theme-parser.c:2739
#, c-format
msgid "Did not understand state \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Не успях да разбера състоянието \"%s\" на елемента <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:2539 ../src/theme-parser.c:2661
+#: src/theme-parser.c:2539 src/theme-parser.c:2661
#, c-format
msgid "Did not understand shadow \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Не успях да разбера навиването \"%s\" на елемента <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:2549
+#: src/theme-parser.c:2549
#, c-format
msgid "Did not understand arrow \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Не успях да разбера стрелката \"%s\" на елемента <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:2962 ../src/theme-parser.c:3078
+#: src/theme-parser.c:2962 src/theme-parser.c:3078
#, c-format
msgid "No <draw_ops> called \"%s\" has been defined"
msgstr "Няма дефинирани <draw_ops> с име \"%s\""
-#: ../src/theme-parser.c:2974 ../src/theme-parser.c:3090
+#: src/theme-parser.c:2974 src/theme-parser.c:3090
#, c-format
msgid "Including draw_ops \"%s\" here would create a circular reference"
msgstr "Включването на draw_ops \"%s\" тук би предизвикало циклична зависимост"
-#: ../src/theme-parser.c:3153
+#: src/theme-parser.c:3153
#, c-format
msgid "No \"value\" attribute on <%s> element"
msgstr "Елементът <%s> няма атрибут \"value\""
-#: ../src/theme-parser.c:3210
+#: src/theme-parser.c:3210
#, c-format
msgid "No \"position\" attribute on <%s> element"
msgstr "Елементът <%s> няма атрибут \"position\""
-#: ../src/theme-parser.c:3219
+#: src/theme-parser.c:3219
#, c-format
msgid "Unknown position \"%s\" for frame piece"
msgstr "Непозната позиция \"%s\" за елемент на рамката"
-#: ../src/theme-parser.c:3227
+#: src/theme-parser.c:3227
#, c-format
msgid "Frame style already has a piece at position %s"
msgstr "Стилът на рамката вече има елемент на позицията %s"
-#: ../src/theme-parser.c:3272
+#: src/theme-parser.c:3272
#, c-format
msgid "No \"function\" attribute on <%s> element"
msgstr "Елементът <%s> няма атрибут \"function\""
-#: ../src/theme-parser.c:3280 ../src/theme-parser.c:3384
+#: src/theme-parser.c:3280 src/theme-parser.c:3384
#, c-format
msgid "No \"state\" attribute on <%s> element"
msgstr "Елементът <%s> няма атрибут \"state\""
-#: ../src/theme-parser.c:3289
+#: src/theme-parser.c:3289
#, c-format
msgid "Unknown function \"%s\" for button"
msgstr "Непозната функция \"%s\" за бутона"
-#: ../src/theme-parser.c:3298
+#: src/theme-parser.c:3298
#, c-format
msgid "Unknown state \"%s\" for button"
msgstr "Непознато състояние \"%s\" за бутона"
-#: ../src/theme-parser.c:3306
+#: src/theme-parser.c:3306
#, c-format
msgid "Frame style already has a button for function %s state %s"
msgstr "Стилът на рамката има бутон за функция %s, състояние %s"
-#: ../src/theme-parser.c:3376
+#: src/theme-parser.c:3376
#, c-format
msgid "No \"focus\" attribute on <%s> element"
msgstr "Елементът <%s> няма атрибут \"focus\""
-#: ../src/theme-parser.c:3392
+#: src/theme-parser.c:3392
#, c-format
msgid "No \"style\" attribute on <%s> element"
msgstr "Елементът <%s> няма атрибут \"style\""
-#: ../src/theme-parser.c:3401
+#: src/theme-parser.c:3401
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for focus attribute"
msgstr "\"%s\" не е валидна стойност за атрибута фокус"
-#: ../src/theme-parser.c:3410
+#: src/theme-parser.c:3410
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for state attribute"
msgstr "\"%s\" не е валидна стойност за атрибута състояние"
-#: ../src/theme-parser.c:3420
+#: src/theme-parser.c:3420
#, c-format
msgid "A style called \"%s\" has not been defined"
msgstr "Не е дефиниран стил на име \"%s\""
-#: ../src/theme-parser.c:3430
+#: src/theme-parser.c:3430
#, c-format
msgid "No \"resize\" attribute on <%s> element"
msgstr "Елементът <%s> няма атрибут \"resize\""
-#: ../src/theme-parser.c:3440
+#: src/theme-parser.c:3440
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for resize attribute"
msgstr "\"%s\" не е валидна стойност за атрибута оразмеряване"
-#: ../src/theme-parser.c:3450
+#: src/theme-parser.c:3450
#, c-format
msgid ""
"Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized/shaded "
@@ -2538,18 +2520,17 @@ msgstr ""
"Елементът <%s> не трябва да има атрибут \"resize\" за състоянията "
"максимизиран/засенчен"
-#: ../src/theme-parser.c:3464
+#: src/theme-parser.c:3464
#, c-format
msgid "Style has already been specified for state %s resize %s focus %s"
msgstr "Вече е указан стил за състояние %s, оразмеряване %s, фокус %s"
-#: ../src/theme-parser.c:3475 ../src/theme-parser.c:3486
-#: ../src/theme-parser.c:3497
+#: src/theme-parser.c:3475 src/theme-parser.c:3486 src/theme-parser.c:3497
#, c-format
msgid "Style has already been specified for state %s focus %s"
msgstr "Вече е указан стил за състояние %s, фокус %s"
-#: ../src/theme-parser.c:3536
+#: src/theme-parser.c:3536
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <piece> element (theme specified a draw_ops "
"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
@@ -2557,7 +2538,7 @@ msgstr ""
"Не може да има два draw_ops за елемент <piece> (темата е указала атрибут "
"draw_ops и елемент <draw_ops> или два елемента)"
-#: ../src/theme-parser.c:3574
+#: src/theme-parser.c:3574
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <button> element (theme specified a draw_ops "
"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
@@ -2565,7 +2546,7 @@ msgstr ""
"Не може да има два draw_ops за елемент <button> (темата е указала атрибут "
"draw_ops и елемент <draw_ops> или два елемента)"
-#: ../src/theme-parser.c:3612
+#: src/theme-parser.c:3612
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <menu_icon> element (theme specified a "
"draw_ops attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
@@ -2573,236 +2554,235 @@ msgstr ""
"Не може да има два draw_ops за елемент <menu_icon> (темата е указала атрибут "
"draw_ops и елемент <draw_ops> или два елемента)"
-#: ../src/theme-parser.c:3659
+#: src/theme-parser.c:3659
#, c-format
msgid "Outermost element in theme must be <metacity_theme> not <%s>"
msgstr "Най-външният елемент в темата трябва да е <metacity_theme>, а не <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:3679
+#: src/theme-parser.c:3679
#, c-format
msgid ""
"Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
msgstr "Елементът <%s> не е разрешен в елементите name/author/date/description"
-#: ../src/theme-parser.c:3684
+#: src/theme-parser.c:3684
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a <constant> element"
msgstr "Елементът <%s> не е позволен в <constant> елемент"
-#: ../src/theme-parser.c:3696
+#: src/theme-parser.c:3696
#, c-format
msgid ""
"Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
msgstr "Елементът <%s> не е позволен в елемент distance/border/aspect_ratio"
-#: ../src/theme-parser.c:3718
+#: src/theme-parser.c:3718
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a draw operation element"
msgstr "Елементът <%s> не е позволен в елемент с операция за чертане"
-#: ../src/theme-parser.c:3728 ../src/theme-parser.c:3758
-#: ../src/theme-parser.c:3763
+#: src/theme-parser.c:3728 src/theme-parser.c:3758 src/theme-parser.c:3763
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a <%s> element"
msgstr "Елементът <%s> не е позволен в елемент <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:3984
+#: src/theme-parser.c:3984
msgid "No draw_ops provided for frame piece"
msgstr "Няма draw_ops за детайл от рамката"
-#: ../src/theme-parser.c:3999
+#: src/theme-parser.c:3999
msgid "No draw_ops provided for button"
msgstr "Няма draw_ops за бутон"
-#: ../src/theme-parser.c:4014
+#: src/theme-parser.c:4014
msgid "No draw_ops provided for menu icon"
msgstr "Няма draw_ops за икона на менюто"
-#: ../src/theme-parser.c:4054
+#: src/theme-parser.c:4054
#, c-format
msgid "No text is allowed inside element <%s>"
msgstr "Не е позволен текст в елемента <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:4109
+#: src/theme-parser.c:4109
msgid "<name> specified twice for this theme"
msgstr "<name> е указан два пъти за тази тема"
-#: ../src/theme-parser.c:4120
+#: src/theme-parser.c:4120
msgid "<author> specified twice for this theme"
msgstr "<author> е указан два пъти за тази тема"
-#: ../src/theme-parser.c:4131
+#: src/theme-parser.c:4131
msgid "<copyright> specified twice for this theme"
msgstr "<copyright> е указан два пъти за тази тема"
-#: ../src/theme-parser.c:4142
+#: src/theme-parser.c:4142
msgid "<date> specified twice for this theme"
msgstr "<date> е указан два пъти за тази тема"
-#: ../src/theme-parser.c:4153
+#: src/theme-parser.c:4153
msgid "<description> specified twice for this theme"
msgstr "<description> е указан два пъти за тази тема"
-#: ../src/theme-parser.c:4348
+#: src/theme-parser.c:4348
#, c-format
msgid "Failed to read theme from file %s: %s\n"
msgstr "Не успях да прочета тема от файла %s: %s\n"
-#: ../src/theme-parser.c:4403
+#: src/theme-parser.c:4403
#, c-format
msgid "Theme file %s did not contain a root <metacity_theme> element"
msgstr "Файлът-тема %s не съдържа коренов <metacity_theme> елемент"
-#: ../src/theme-viewer.c:70
+#: src/theme-viewer.c:70
msgid "/_Windows"
msgstr "/_Прозорци"
-#: ../src/theme-viewer.c:71
+#: src/theme-viewer.c:71
msgid "/Windows/tearoff"
msgstr "/Прозорци/откъсване"
-#: ../src/theme-viewer.c:72
+#: src/theme-viewer.c:72
msgid "/Windows/_Dialog"
msgstr "/Прозорци/_Диалогов"
-#: ../src/theme-viewer.c:73
+#: src/theme-viewer.c:73
msgid "/Windows/_Modal dialog"
msgstr "/Прозорци/Модален прозорец"
-#: ../src/theme-viewer.c:74
+#: src/theme-viewer.c:74
msgid "/Windows/_Utility"
msgstr "/Прозорци/_Инструмент"
-#: ../src/theme-viewer.c:75
+#: src/theme-viewer.c:75
msgid "/Windows/_Splashscreen"
msgstr "/Прозорци/_Стартиращ екран"
-#: ../src/theme-viewer.c:76
+#: src/theme-viewer.c:76
msgid "/Windows/_Top dock"
msgstr "/Прозорци/_Горен док"
-#: ../src/theme-viewer.c:77
+#: src/theme-viewer.c:77
msgid "/Windows/_Bottom dock"
msgstr "/Прозорци/_Долен док"
-#: ../src/theme-viewer.c:78
+#: src/theme-viewer.c:78
msgid "/Windows/_Left dock"
msgstr "/Прозорци/_Ляв док"
-#: ../src/theme-viewer.c:79
+#: src/theme-viewer.c:79
msgid "/Windows/_Right dock"
msgstr "/Прозорци/_Десен док"
-#: ../src/theme-viewer.c:80
+#: src/theme-viewer.c:80
msgid "/Windows/_All docks"
msgstr "/Прозорци/_Всички докове"
-#: ../src/theme-viewer.c:81
+#: src/theme-viewer.c:81
msgid "/Windows/Des_ktop"
msgstr "/Прозорци/Работен _плот"
-#: ../src/theme-viewer.c:131
+#: src/theme-viewer.c:131
msgid "Open another one of these windows"
msgstr "Отваряне на някой друг от тези прозорци"
-#: ../src/theme-viewer.c:138
+#: src/theme-viewer.c:138
msgid "This is a demo button with an 'open' icon"
msgstr "Това е демонстрационен бутон с икона \"отваряне\""
-#: ../src/theme-viewer.c:145
+#: src/theme-viewer.c:145
msgid "This is a demo button with a 'quit' icon"
msgstr "Това е демо бутон с икона \"изход\""
-#: ../src/theme-viewer.c:241
+#: src/theme-viewer.c:241
msgid "This is a sample message in a sample dialog"
msgstr "Това е примерно съобщение в примерен диалогов прозорец"
-#: ../src/theme-viewer.c:324
+#: src/theme-viewer.c:324
#, c-format
msgid "Fake menu item %d\n"
msgstr "Фалшив обект на менюто %d\n"
-#: ../src/theme-viewer.c:358
+#: src/theme-viewer.c:358
msgid "Border-only window"
msgstr "Прозорец само с граници"
-#: ../src/theme-viewer.c:360
+#: src/theme-viewer.c:360
msgid "Bar"
msgstr "Лента"
-#: ../src/theme-viewer.c:377
+#: src/theme-viewer.c:377
msgid "Normal Application Window"
msgstr "Нормален прозорец на програма"
-#: ../src/theme-viewer.c:382
+#: src/theme-viewer.c:382
msgid "Dialog Box"
msgstr "Диалогова кутия"
-#: ../src/theme-viewer.c:387
+#: src/theme-viewer.c:387
msgid "Modal Dialog Box"
msgstr "Модална диалогова кутия"
-#: ../src/theme-viewer.c:392
+#: src/theme-viewer.c:392
msgid "Utility Palette"
msgstr "Палитра на инструментите"
-#: ../src/theme-viewer.c:397
+#: src/theme-viewer.c:397
msgid "Torn-off Menu"
msgstr "Откъсване на менюто"
-#: ../src/theme-viewer.c:402
+#: src/theme-viewer.c:402
msgid "Border"
msgstr "Граница"
-#: ../src/theme-viewer.c:731
+#: src/theme-viewer.c:731
#, c-format
msgid "Button layout test %d"
msgstr "Тест за подредбата на бутоните %d"
-#: ../src/theme-viewer.c:760
+#: src/theme-viewer.c:760
#, c-format
msgid "%g milliseconds to draw one window frame"
msgstr "%g·милисекунди за да изрисува една прозоречна рамка"
-#: ../src/theme-viewer.c:803
+#: src/theme-viewer.c:803
msgid "Usage: metacity-theme-viewer [THEMENAME]\n"
msgstr "Употреба: metacity-theme-viewer [ИМЕНАТЕМАТА]\n"
-#: ../src/theme-viewer.c:810
+#: src/theme-viewer.c:810
#, c-format
msgid "Error loading theme: %s\n"
msgstr "Грешка при зареждането на темата: %s\n"
-#: ../src/theme-viewer.c:816
+#: src/theme-viewer.c:816
#, c-format
msgid "Loaded theme \"%s\" in %g seconds\n"
msgstr "Темата \"%s\" е заредена за %g секунди\n"
-#: ../src/theme-viewer.c:839
+#: src/theme-viewer.c:839
msgid "Normal Title Font"
msgstr "Нормален шрифт на заглавието"
-#: ../src/theme-viewer.c:845
+#: src/theme-viewer.c:845
msgid "Small Title Font"
msgstr "Малък шрифт на заглавието"
-#: ../src/theme-viewer.c:851
+#: src/theme-viewer.c:851
msgid "Large Title Font"
msgstr "Голям шрифт на заглавието"
-#: ../src/theme-viewer.c:856
+#: src/theme-viewer.c:856
msgid "Button Layouts"
msgstr "Изглед на бутоните"
-#: ../src/theme-viewer.c:861
+#: src/theme-viewer.c:861
msgid "Benchmark"
msgstr "Статистика"
-#: ../src/theme-viewer.c:908
+#: src/theme-viewer.c:908
msgid "Window Title Goes Here"
msgstr "Тук се поставя заглавието на прозорците"
-#: ../src/theme-viewer.c:1012
+#: src/theme-viewer.c:1012
#, c-format
msgid ""
"Drew %d frames in %g client-side seconds (%g milliseconds per frame) and %g "
@@ -2813,87 +2793,87 @@ msgstr ""
"на кадър) и %g секунди нормално време, което включва ресурси от страна на "
"сървъра X (по %g милисекунди на кадър)\n"
-#: ../src/theme-viewer.c:1227
+#: src/theme-viewer.c:1227
msgid "position expression test returned TRUE but set error"
msgstr ""
"изразът за проверка на разположението върна TRUE, но установи състояние за "
"грешка"
-#: ../src/theme-viewer.c:1229
+#: src/theme-viewer.c:1229
msgid "position expression test returned FALSE but didn't set error"
msgstr ""
"изразът за проверка на разположението върна FALSE, но установи състояние за "
"грешка<"
-#: ../src/theme-viewer.c:1233
+#: src/theme-viewer.c:1233
msgid "Error was expected but none given"
msgstr "Очакваше се грешка, но не беше дадена никаква"
-#: ../src/theme-viewer.c:1235
+#: src/theme-viewer.c:1235
#, c-format
msgid "Error %d was expected but %d given"
msgstr "Очакваше се грешка %d, но беше дадена %d"
-#: ../src/theme-viewer.c:1241
+#: src/theme-viewer.c:1241
#, c-format
msgid "Error not expected but one was returned: %s"
msgstr "Не се очакваше грешка, но беше върната една: %s"
-#: ../src/theme-viewer.c:1245
+#: src/theme-viewer.c:1245
#, c-format
msgid "x value was %d, %d was expected"
msgstr "стойността x беше %d, %d беше очакваното"
-#: ../src/theme-viewer.c:1248
+#: src/theme-viewer.c:1248
#, c-format
msgid "y value was %d, %d was expected"
msgstr "стойността y беше %d, %d беше очаквана"
-#: ../src/theme-viewer.c:1310
+#: src/theme-viewer.c:1310
#, c-format
msgid "%d coordinate expressions parsed in %g seconds (%g seconds average)\n"
msgstr "%d координатен израз обработен за %g секунди (%g секунди средно)\n"
-#: ../src/theme.c:202
+#: src/theme.c:202
msgid "top"
msgstr "горния"
-#: ../src/theme.c:204
+#: src/theme.c:204
msgid "bottom"
msgstr "долния"
-#: ../src/theme.c:206
+#: src/theme.c:206
msgid "left"
msgstr "левия"
-#: ../src/theme.c:208
+#: src/theme.c:208
msgid "right"
msgstr "десния"
-#: ../src/theme.c:222
+#: src/theme.c:222
#, c-format
msgid "frame geometry does not specify \"%s\" dimension"
msgstr "геометрията на рамката не указва \"%s\" размер"
-#: ../src/theme.c:241
+#: src/theme.c:241
#, c-format
msgid "frame geometry does not specify dimension \"%s\" for border \"%s\""
msgstr "геометрията на рамката не указва \"%s\" размера на \"%s\" ръб"
-#: ../src/theme.c:278
+#: src/theme.c:278
#, c-format
msgid "Button aspect ratio %g is not reasonable"
msgstr "Отношението на размерите на бутона %g е неподходящо"
-#: ../src/theme.c:290
+#: src/theme.c:290
msgid "Frame geometry does not specify size of buttons"
msgstr "Геометрията на рамката не указва размера на бутоните"
-#: ../src/theme.c:849
+#: src/theme.c:849
msgid "Gradients should have at least two colors"
msgstr "Преливките трябва да имат поне два цвята"
-#: ../src/theme.c:975
+#: src/theme.c:975
#, c-format
msgid ""
"GTK color specification must have the state in brackets, e.g. gtk:fg[NORMAL] "
@@ -2903,7 +2883,7 @@ msgstr ""
"напр. gtk:fg[NORMAL], където NORMAL е състоянието. Не можах да анализирам \"%"
"s\""
-#: ../src/theme.c:989
+#: src/theme.c:989
#, c-format
msgid ""
"GTK color specification must have a close bracket after the state, e.g. gtk:"
@@ -2913,17 +2893,17 @@ msgstr ""
"състоянието, напр. gtk:fg[NORMAL], където NORMAL е състоянието. Не можах да "
"анализирам \"%s\""
-#: ../src/theme.c:1000
+#: src/theme.c:1000
#, c-format
msgid "Did not understand state \"%s\" in color specification"
msgstr "Не разбирам състоянието \"%s\" в цветовата спецификация"
-#: ../src/theme.c:1013
+#: src/theme.c:1013
#, c-format
msgid "Did not understand color component \"%s\" in color specification"
msgstr "Не разбирам цветовия компонент \"%s\" в цветовата спецификация"
-#: ../src/theme.c:1043
+#: src/theme.c:1043
#, c-format
msgid ""
"Blend format is \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" does not fit the "
@@ -2932,17 +2912,17 @@ msgstr ""
"Форматът на смесването е \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" не се "
"подчинява на формата"
-#: ../src/theme.c:1054
+#: src/theme.c:1054
#, c-format
msgid "Could not parse alpha value \"%s\" in blended color"
msgstr "Не успях да анализирам алфа стойността \"%s\" в смесения цвят"
-#: ../src/theme.c:1064
+#: src/theme.c:1064
#, c-format
msgid "Alpha value \"%s\" in blended color is not between 0.0 and 1.0"
msgstr "Алфа стойността \"%s\"в смесения цвят не е между 0.0 и 1.0"
-#: ../src/theme.c:1111
+#: src/theme.c:1111
#, c-format
msgid ""
"Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
@@ -2950,28 +2930,28 @@ msgstr ""
"Форматът на навиването е \"shade/base_color/factor\", \"%s\" не се подчинява "
"на формата"
-#: ../src/theme.c:1122
+#: src/theme.c:1122
#, c-format
msgid "Could not parse shade factor \"%s\" in shaded color"
msgstr ""
"Не успях да анализирам фактора на навиването \"%s\" в цвета за навиване"
-#: ../src/theme.c:1132
+#: src/theme.c:1132
#, c-format
msgid "Shade factor \"%s\" in shaded color is negative"
msgstr "Факторът на навиване \"%s\" в цвета за навиване е отрицателен"
-#: ../src/theme.c:1161
+#: src/theme.c:1161
#, c-format
msgid "Could not parse color \"%s\""
msgstr "Не можах да анализирам цвета \"%s\""
-#: ../src/theme.c:1423
+#: src/theme.c:1423
#, c-format
msgid "Coordinate expression contains character '%s' which is not allowed"
msgstr "Изразът за координати съдържа символа \"%s\", който не е позволен"
-#: ../src/theme.c:1450
+#: src/theme.c:1450
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression contains floating point number '%s' which could not be "
@@ -2980,14 +2960,14 @@ msgstr ""
"Изразът за координати съдържа числото с плаваща запетая \"%s\", което не "
"може да бъде анализирано"
-#: ../src/theme.c:1464
+#: src/theme.c:1464
#, c-format
msgid "Coordinate expression contains integer '%s' which could not be parsed"
msgstr ""
"Изразът за координати съдържа цялото число \"%s\", което не можах да "
"анализирам"
-#: ../src/theme.c:1531
+#: src/theme.c:1531
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression contained unknown operator at the start of this text: "
@@ -2996,21 +2976,21 @@ msgstr ""
"Изразът за координати съдържа непознат оператор в началото на този текст: \"%"
"s\""
-#: ../src/theme.c:1588
+#: src/theme.c:1588
msgid "Coordinate expression was empty or not understood"
msgstr "Изразът за координати бе празен или не бе разбран"
-#: ../src/theme.c:1731 ../src/theme.c:1741 ../src/theme.c:1775
+#: src/theme.c:1731 src/theme.c:1741 src/theme.c:1775
msgid "Coordinate expression results in division by zero"
msgstr "Изразът за координати дава делене на нула"
-#: ../src/theme.c:1783
+#: src/theme.c:1783
msgid ""
"Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
msgstr ""
"Изразът за координати използва оператора mod върху число с плаваща запетая"
-#: ../src/theme.c:1840
+#: src/theme.c:1840
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
@@ -3018,16 +2998,16 @@ msgstr ""
"Изразът за координати използва оператора \"%s\" на място, където се очаква "
"операнд"
-#: ../src/theme.c:1849
+#: src/theme.c:1849
msgid "Coordinate expression had an operand where an operator was expected"
msgstr ""
"Изразът за координати използва оператор на място, където се очаква операнд"
-#: ../src/theme.c:1857
+#: src/theme.c:1857
msgid "Coordinate expression ended with an operator instead of an operand"
msgstr "Изразът за координати завършва с оператор вместо с операнд"
-#: ../src/theme.c:1867
+#: src/theme.c:1867
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression has operator \"%c\" following operator \"%c\" with no "
@@ -3036,7 +3016,7 @@ msgstr ""
"Изразът за координати използва оператора \"%c\" след \"%c\" без да има "
"операнд между тях"
-#: ../src/theme.c:1986
+#: src/theme.c:1986
msgid ""
"Coordinate expression parser overflowed its buffer, this is really a "
"Metacity bug, but are you sure you need a huge expression like that?"
@@ -3044,30 +3024,30 @@ msgstr ""
"Анализаторът на координати препълни буфера си. Това е грешка на Metacity, но "
"уверени ли сте, че се нуждаете от толкова дълъг израз?"
-#: ../src/theme.c:2015
+#: src/theme.c:2015
msgid "Coordinate expression had a close parenthesis with no open parenthesis"
msgstr "В израза за координати има затваряща скоба без съответна отваряща"
-#: ../src/theme.c:2078
+#: src/theme.c:2078
#, c-format
msgid "Coordinate expression had unknown variable or constant \"%s\""
msgstr ""
"Изразът за координати използва непознатата променлива или константа \"%s\""
-#: ../src/theme.c:2135
+#: src/theme.c:2135
msgid "Coordinate expression had an open parenthesis with no close parenthesis"
msgstr "В изразът за координати има отваряща скоба без съответна затваряща"
-#: ../src/theme.c:2146
+#: src/theme.c:2146
msgid "Coordinate expression doesn't seem to have any operators or operands"
msgstr "Изразът за координати не съдържа нито оператори, нито операнди"
-#: ../src/theme.c:2390 ../src/theme.c:2412 ../src/theme.c:2433
+#: src/theme.c:2390 src/theme.c:2412 src/theme.c:2433
#, c-format
msgid "Theme contained an expression \"%s\" that resulted in an error: %s\n"
msgstr "Темата съдържа израза \"%s\", който даде грешка: %s\n"
-#: ../src/theme.c:3919
+#: src/theme.c:3919
#, c-format
msgid ""
"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
@@ -3076,25 +3056,25 @@ msgstr ""
"За този стил на рамката трябва да се укаже <button function=\"%s\" state=\"%s"
"\" draw_ops=\"нещо си\"/>"
-#: ../src/theme.c:4369 ../src/theme.c:4401
+#: src/theme.c:4369 src/theme.c:4401
#, c-format
msgid ""
"Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
msgstr ""
"Липсва <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"нещо си\"/>"
-#: ../src/theme.c:4452
+#: src/theme.c:4452
#, c-format
msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
msgstr "Не успях да заредя темата \"%s\": %s\n"
-#: ../src/theme.c:4598 ../src/theme.c:4605 ../src/theme.c:4612
-#: ../src/theme.c:4619 ../src/theme.c:4626
+#: src/theme.c:4598 src/theme.c:4605 src/theme.c:4612 src/theme.c:4619
+#: src/theme.c:4626
#, c-format
msgid "No <%s> set for theme \"%s\""
msgstr "Не указано <%s> за темата \"%s\""
-#: ../src/theme.c:4636
+#: src/theme.c:4636
#, c-format
msgid ""
"No frame style set for window type \"%s\" in theme \"%s\", add a <window "
@@ -3103,7 +3083,7 @@ msgstr ""
"Няма указан стил на рамката за \"%s\" прозорците в тема \"%s\"> Добавете "
"елемент <window type=\"%s\" style_set=\"нещо си\"/>"
-#: ../src/theme.c:4658
+#: src/theme.c:4658
#, c-format
msgid ""
"<menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
@@ -3112,7 +3092,7 @@ msgstr ""
"За тази тема трябва да се укаже <menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" "
"draw_ops=\"нещо си\"/>"
-#: ../src/theme.c:5047 ../src/theme.c:5109
+#: src/theme.c:5047 src/theme.c:5109
#, c-format
msgid ""
"User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
@@ -3120,49 +3100,49 @@ msgstr ""
"Константите определени от потребителя трябва да започват с главна буква, а "
"\"%s\" не започва така"
-#: ../src/theme.c:5055 ../src/theme.c:5117
+#: src/theme.c:5055 src/theme.c:5117
#, c-format
msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
msgstr "Константата \"%s\" вече е дефинирана"
-#: ../src/util.c:93
+#: src/util.c:93
#, c-format
msgid "Failed to open debug log: %s\n"
msgstr "Не успях да отворя журнала за изчистване на грешки: %s\n"
-#: ../src/util.c:103
+#: src/util.c:103
#, c-format
msgid "Failed to fdopen() log file %s: %s\n"
msgstr "Не успях да извърша fdopen() върху журналния файл %s: %s\n"
-#: ../src/util.c:109
+#: src/util.c:109
#, c-format
msgid "Opened log file %s\n"
msgstr "Отворен е журналния файл %s\n"
-#: ../src/util.c:203
+#: src/util.c:203
msgid "Window manager: "
msgstr "Мениджър на прозорци: "
-#: ../src/util.c:349
+#: src/util.c:349
msgid "Bug in window manager: "
msgstr "Грешка в мениджъра на прозорци: "
-#: ../src/util.c:378
+#: src/util.c:378
msgid "Window manager warning: "
msgstr "Предупреждение от мениджъра на прозорци: "
-#: ../src/util.c:402
+#: src/util.c:402
msgid "Window manager error: "
msgstr "Грешка от мениджъра на прозорци: "
-#: ../src/window-props.c:162
+#: src/window-props.c:162
#, c-format
msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %ld\n"
msgstr "Приложението зададе неверен _NET_WM_PID %ld\n"
#. first time through
-#: ../src/window.c:5070
+#: src/window.c:5197
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
@@ -3178,7 +3158,7 @@ msgstr ""
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
-#: ../src/window.c:5741
+#: src/window.c:5868
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
@@ -3188,7 +3168,7 @@ msgstr ""
"променя, но едновременно с това указва минимален размер %d x %d и максимален "
"размер %d x %d. Това не е смислено.\n"
-#: ../src/xprops.c:153
+#: src/xprops.c:153
#, c-format
msgid ""
"Window 0x%lx has property %s\n"
@@ -3203,12 +3183,12 @@ msgstr ""
"Това най-вероятно е грешка в приложението, а не в мениджъра на прозорци.\n"
"Прозорецът е със заглавие=\"%s\", клас=\"%s\", име=\"%s\"\n"
-#: ../src/xprops.c:399
+#: src/xprops.c:399
#, c-format
msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8\n"
msgstr "Свойството %s на прозореца 0x%lx съдържа невалиден UTF-8\n"
-#: ../src/xprops.c:482
+#: src/xprops.c:482
#, c-format
msgid ""
"Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"