summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/az.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/az.po')
-rw-r--r--po/az.po496
1 files changed, 282 insertions, 214 deletions
diff --git a/po/az.po b/po/az.po
index 7f087d1..8fa164a 100644
--- a/po/az.po
+++ b/po/az.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity.HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2004-03-07 11:13-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2004-08-15 10:32-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2004-01-31 21:58+0200\n"
"Last-Translator: Mətin Əmirov <metin@karegen.com>\n"
"Language-Team: Azerbaijani Turkish <translation-team-az@lists.sourceforge."
@@ -59,7 +59,7 @@ msgstr "Tə'minatı sonlandırma haqqında metacity-dialoqu başlatma xətası:
msgid "Failed to get hostname: %s\n"
msgstr "Verici adı alına bilmədi: %s\n"
-#: src/display.c:297
+#: src/display.c:303
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
msgstr "X Window System displeyi '%s' açıla bilmədi\n"
@@ -218,21 +218,21 @@ msgstr "Ü_stdəki İş Sahəsinə Daşı"
msgid "Move to Workspace _Down"
msgstr "_Altdakı İş Sahəsinə Daşı"
-#: src/menu.c:160 src/prefs.c:1854
+#: src/menu.c:162 src/prefs.c:1868
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "İş Sahəsi %d"
-#: src/menu.c:169
+#: src/menu.c:171
msgid "Workspace 1_0"
msgstr "İş Sahəsi 1_0"
-#: src/menu.c:171
+#: src/menu.c:173
#, c-format
msgid "Workspace %s%d"
msgstr "İş Sahəsi %s%d"
-#: src/menu.c:366
+#: src/menu.c:368
msgid "Move to Another _Workspace"
msgstr "_Başqa İş Sahəsinə Daşı"
@@ -358,7 +358,7 @@ msgstr ""
"Bu pəncərələr \"hazırkı iclası qeyd et\" xassəsini dəstəkləmir və növbəti "
"girişdə əllə başladılmalıdır."
-#: src/metacity-dialog.c:288
+#: src/metacity-dialog.c:290
#, c-format
msgid ""
"There was an error running \"%s\":\n"
@@ -430,7 +430,8 @@ msgstr ""
"bilər."
#: src/metacity.schemas.in.h:9
-msgid "Close a window"
+#, fuzzy
+msgid "Close window"
msgstr "Pəncərəni Bağla"
#: src/metacity.schemas.in.h:10
@@ -522,7 +523,8 @@ msgid "Lower window below other windows"
msgstr "Pəncərənin digər pəncərələrin arxasına qoy"
#: src/metacity.schemas.in.h:23
-msgid "Maximize a window"
+#, fuzzy
+msgid "Maximize window"
msgstr "Pəncərəni böyüt"
#: src/metacity.schemas.in.h:24
@@ -534,7 +536,8 @@ msgid "Maximize window vertically"
msgstr "Pəncərəni şaquli istiqamətdə böyüt"
#: src/metacity.schemas.in.h:26
-msgid "Minimize a window"
+#, fuzzy
+msgid "Minimize window"
msgstr "Pəncərəni Kiçilt"
#: src/metacity.schemas.in.h:27
@@ -542,41 +545,42 @@ msgid "Modifier to use for modified window click actions"
msgstr "Dəyişdirilmiş pəncərə tıqlama gedişatları üçün istifadə ediləcək düymə"
#: src/metacity.schemas.in.h:28
-msgid "Move a window"
-msgstr "Pəncərəni Daşı"
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:29
msgid "Move backward between panels and the desktop immediately"
msgstr "Panellər və masa üstü arasında cəld geri hərəkət et"
-#: src/metacity.schemas.in.h:30
+#: src/metacity.schemas.in.h:29
msgid "Move backwards between panels and the desktop with popup"
msgstr "Panellər və masa üstü arasında popup ilə geri hərəkət et"
-#: src/metacity.schemas.in.h:31
+#: src/metacity.schemas.in.h:30
msgid "Move backwards between windows immediately"
msgstr "Pəncərələr arasında cəld geri hərəkət et"
-#: src/metacity.schemas.in.h:32
+#: src/metacity.schemas.in.h:31
msgid "Move between panels and the desktop immediately"
msgstr "Panellər və masa üstü arasında cəld hərəkət et"
-#: src/metacity.schemas.in.h:33
+#: src/metacity.schemas.in.h:32
msgid "Move between panels and the desktop with popup"
msgstr "Panellər və masa üstü arasında popup ilə hərəkət et"
-#: src/metacity.schemas.in.h:34
+#: src/metacity.schemas.in.h:33
msgid "Move between windows immediately"
msgstr "Pəncərələr arasında cəld hərəkət et"
-#: src/metacity.schemas.in.h:35
+#: src/metacity.schemas.in.h:34
msgid "Move between windows with popup"
msgstr "Pəncərələr arasında popup ilə hərəkət et"
-#: src/metacity.schemas.in.h:36
+#: src/metacity.schemas.in.h:35
msgid "Move focus backwards between windows using popup display"
msgstr "Popup displeyi göstərərək pəncərələr arasında fokusu arxaya doğru daşı"
+#: src/metacity.schemas.in.h:36
+#, fuzzy
+msgid "Move window"
+msgstr "Pəncərəni Daşı"
+
#: src/metacity.schemas.in.h:37
msgid "Move window one workspace down"
msgstr "Pəncərəni bir iş sahəsi aşağı daşı"
@@ -668,7 +672,8 @@ msgid "Raise window above other windows"
msgstr "Pəncərəni digər pəncərələrin üstünə gətir"
#: src/metacity.schemas.in.h:58
-msgid "Resize a window"
+#, fuzzy
+msgid "Resize window"
msgstr "Pəncərəni ölçüləndir"
#: src/metacity.schemas.in.h:59
@@ -680,7 +685,8 @@ msgid "Show the panel menu"
msgstr "Panel menyusunu göstər"
#: src/metacity.schemas.in.h:61
-msgid "Show the panel run dialog"
+#, fuzzy
+msgid "Show the panel run application dialog"
msgstr "Panel icra dialoqunu göstər"
#: src/metacity.schemas.in.h:62
@@ -826,13 +832,14 @@ msgstr ""
"buaçar ilə müəyyən edilən əmri icra edən qısa yolu müəyyən edir."
#: src/metacity.schemas.in.h:86
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that runs the correspondingly-numbered command in /apps/"
"metacity/keybinding_commands The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
-"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower "
-"or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;"
-"Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then "
-"there will be no keybinding for this action."
+"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows "
+"lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and "
+"\"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
+"then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"/apps/metacity/keybinding_command içindəki uyğun olaraq nömrələnmiş əmri "
"icra edən qısa yol. Format belədir: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;"
@@ -842,10 +849,11 @@ msgstr ""
"olaraq seçsəniz, bu əmr üçün heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:87
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace above the current workspace. "
-"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
-"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
+"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
+"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
@@ -857,10 +865,11 @@ msgstr ""
"bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:88
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace below the current workspace. "
-"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
-"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
+"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
+"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
@@ -872,12 +881,13 @@ msgstr ""
"əlaqəli heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:89
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace on the left of the current "
"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
-"Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and "
-"also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set "
-"the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
+"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
+"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
+"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
"keybinding for this action."
msgstr ""
"Soldakı iş sahəsinə keçiş qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;"
@@ -887,12 +897,13 @@ msgstr ""
"bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:90
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace on the right of the current "
"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
-"Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and "
-"also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set "
-"the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
+"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
+"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
+"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
"keybinding for this action."
msgstr ""
"Sağdakı iş sahəsinə keçiş qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da "
@@ -902,11 +913,12 @@ msgstr ""
"əlaqəli heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:91
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 1. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"1ci iş sahəsinə keçiş qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;"
@@ -916,11 +928,12 @@ msgstr ""
"bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:92
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 10. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"10cu iş sahəsinə keçiş qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;"
@@ -930,11 +943,12 @@ msgstr ""
"bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:93
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 11. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"11ci iş sahəsinə keçiş qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;"
@@ -944,11 +958,12 @@ msgstr ""
"bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:94
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 12. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"12ci iş sahəsinə keçiş qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;"
@@ -958,11 +973,12 @@ msgstr ""
"bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:95
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 2. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"2ci iş sahəsinə keçiş qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;"
@@ -972,11 +988,12 @@ msgstr ""
"bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:96
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 3. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"3cü iş sahəsinə keçiş qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;"
@@ -986,11 +1003,12 @@ msgstr ""
"bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:97
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 4. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"4cü iş sahəsinə keçiş qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;"
@@ -1000,11 +1018,12 @@ msgstr ""
"bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:98
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 5. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"5ci iş sahəsinə keçiş qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;"
@@ -1014,11 +1033,12 @@ msgstr ""
"bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:99
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 6. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"6cı iş sahəsinə keçiş qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;"
@@ -1028,11 +1048,12 @@ msgstr ""
"bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:100
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 7. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"7ci iş sahəsinə keçiş qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;"
@@ -1042,11 +1063,12 @@ msgstr ""
"bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:101
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 8. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"8ci iş sahəsinə keçiş qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;"
@@ -1056,11 +1078,12 @@ msgstr ""
"bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:102
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 9. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"9cu iş sahəsinə keçiş qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;"
@@ -1070,11 +1093,12 @@ msgstr ""
"bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:103
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to activate the window menu. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Pəncərə menyusunu açma qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;"
@@ -1084,11 +1108,12 @@ msgstr ""
"bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:104
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to close a window. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Pəncərəni bağlama qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;"
@@ -1098,13 +1123,14 @@ msgstr ""
"bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:105
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to enter \"move mode\" and begin moving a window using "
"the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
-"&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
-"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
-"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
-"keybinding for this action."
+"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
+"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
+"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
+"no keybinding for this action."
msgstr ""
"\"hərəkət modu\"na keçiş və klaviatura vasitəsiylə pəncərəni daşıma qısa "
"yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik "
@@ -1114,10 +1140,11 @@ msgstr ""
"olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:106
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to enter \"resize mode\" and begin resizing a window "
"using the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
-"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or "
+"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
"will be no keybinding for this action."
@@ -1130,10 +1157,11 @@ msgstr ""
"bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:107
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to hide all normal windows and set the focus to the "
"desktop background. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
-"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or "
+"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
"will be no keybinding for this action."
@@ -1145,11 +1173,12 @@ msgstr ""
"versəniz , bu gedişat ilə əlaqəli heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:108
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to maximize a window The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Pəncərəni böyütmə qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;"
@@ -1159,11 +1188,12 @@ msgstr ""
"bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:109
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to minimize a window. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Pəncərəni kiçiltmə qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;"
@@ -1173,9 +1203,10 @@ msgstr ""
"bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:110
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace down. The format looks "
-"like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is "
+"like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
"fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such "
"as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
@@ -1188,13 +1219,14 @@ msgstr ""
"gedişat ilə əlaqəli heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:111
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace to the left. The format "
-"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser "
-"is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
-"such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
-"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
-"action."
+"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
+"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
+"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
+"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
+"for this action."
msgstr ""
"Pəncərəni bir soldakı iş sahəsinə daşıma qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a"
"\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə "
@@ -1203,13 +1235,14 @@ msgstr ""
"əlaqəli heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:112
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace to the right. The format "
-"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser "
-"is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
-"such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
-"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
-"action."
+"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
+"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
+"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
+"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
+"for this action."
msgstr ""
"Pəncərəni bir sağdakı iş sahəsinə daşıma qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a"
"\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə "
@@ -1218,9 +1251,10 @@ msgstr ""
"gedişat ilə əlaqəli heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:113
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace up. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
@@ -1232,9 +1266,10 @@ msgstr ""
"gedişat ilə əlaqəli heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:114
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 1. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
@@ -1246,9 +1281,10 @@ msgstr ""
"əlaqəli heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:115
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 10. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
@@ -1260,9 +1296,10 @@ msgstr ""
"əlaqəli heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:116
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 11. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
@@ -1274,9 +1311,10 @@ msgstr ""
"əlaqəli heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:117
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 12. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
@@ -1288,9 +1326,10 @@ msgstr ""
"əlaqəli heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:118
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 2. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
@@ -1302,9 +1341,10 @@ msgstr ""
"əlaqəli heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:119
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 3. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
@@ -1316,9 +1356,10 @@ msgstr ""
"əlaqəli heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:120
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 4. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
@@ -1330,9 +1371,10 @@ msgstr ""
"əlaqəli heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:121
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 5. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
@@ -1344,9 +1386,10 @@ msgstr ""
"əlaqəli heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:122
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 6. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
@@ -1358,9 +1401,10 @@ msgstr ""
"əlaqəli heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:123
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 7. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
@@ -1372,9 +1416,10 @@ msgstr ""
"əlaqəli heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:124
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 8. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
@@ -1386,9 +1431,10 @@ msgstr ""
"əlaqəli heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:125
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 9. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
@@ -1400,10 +1446,11 @@ msgstr ""
"əlaqəli heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:126
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
"using a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
-"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or "
+"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
"will be no keybinding for this action."
@@ -1416,10 +1463,11 @@ msgstr ""
"bu əmr üçün heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:127
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
"without a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
-"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or "
+"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
"will be no keybinding for this action."
@@ -1432,14 +1480,15 @@ msgstr ""
"olaraq seçsəniz, bu əmr üçün heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:128
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between windows without a popup "
"window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go "
"forward again. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
-"&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
-"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
-"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
-"keybinding for this action."
+"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
+"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
+"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
+"no keybinding for this action."
msgstr ""
"Pəncərələr arasında fokusu arxaya doğru popup pəncərəsiz daşıyan qısa yol. "
"Bu qısa yol ilə bərabər \"Shift\" düyməsinə basılarsa fokus önə doğru "
@@ -1450,14 +1499,15 @@ msgstr ""
"bu əmr üçün heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:129
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between windows, using a popup "
"window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go "
"forward again. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
-"&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
-"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
-"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
-"keybinding for this action."
+"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
+"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
+"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
+"no keybinding for this action."
msgstr ""
"Pəncərələr arasında fokusu arxaya doğru popup pəncərə ilə daşıyan qısa yol. "
"Bu qısa yol ilə bərabər \"Shift\" düyməsinə basılarsa fokus önə doğru "
@@ -1468,13 +1518,14 @@ msgstr ""
"bu əmr üçün heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:130
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, using a "
"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
-"&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
-"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
-"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
-"keybinding for this action."
+"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
+"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
+"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
+"no keybinding for this action."
msgstr ""
"Panellər və masa üstü arasında fokusu popup pəncərə ilə daşıyan qısa yol."
"Format belədir: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
@@ -1484,13 +1535,14 @@ msgstr ""
"heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:131
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, without a "
"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
-"&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
-"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
-"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
-"keybinding for this action."
+"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
+"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
+"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
+"no keybinding for this action."
msgstr ""
"Panellər və masa üstü arasında fokusu popup pəncərəsiz daşıyan qısa yol."
"Format belədir: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
@@ -1500,13 +1552,14 @@ msgstr ""
"heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:132
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move focus between windows without a popup window. "
"(Traditionally &lt;Alt&gt;Escape) Holding the \"shift\" key while using this "
"binding reverses the direction of movement. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Pəncərələr arasında fokusu popup pəncərəsiz daşıyan qısa yol.(Ənənəvi &lt;"
@@ -1518,13 +1571,14 @@ msgstr ""
"\"disabled\" olaraq seçsəniz, bu əmr üçün heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:133
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move focus between windows, using a popup window. "
"(Traditionally &lt;Alt&gt;Tab) Holding the \"shift\" key while using this "
"binding reverses the direction of movement. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Pəncərələr arasında fokusu popup pəncərəsi ilə daşıyan qısa yol.(Ənənəvi &lt;"
@@ -1536,10 +1590,11 @@ msgstr ""
"\"disabled\" olaraq seçsəniz, bu əmr üçün heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:134
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to toggle always on top. A window that is always on top "
"will always be visible over other overlapping windows. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
@@ -1552,11 +1607,12 @@ msgstr ""
"\"disabled\" olaraq seçsəniz, bu əmr üçün heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:135
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to toggle fullscreen mode. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Tam ekran moduna keçiş üçün işlədiləcək qısa yol. Format belədir: \"&lt;"
@@ -1567,11 +1623,12 @@ msgstr ""
"olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:136
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to toggle maximization. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Maksimal böyüklüyə gətirmə üçün işlədiləcək qısa yol. Format belədir: \"&lt;"
@@ -1582,9 +1639,10 @@ msgstr ""
"olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:137
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to toggle shaded/unshaded state. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
@@ -1596,12 +1654,13 @@ msgstr ""
"\"disabled\" olaraq seçsəniz, bu əmr üçün heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:138
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to toggle whether the window is on all workspaces or "
"just one. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
-"Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and "
-"also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set "
-"the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
+"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
+"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
+"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
"keybinding for this action."
msgstr ""
"Pəncərəni bütün iş sahələrinə ya da sadəcə olaraq birisinə yerləşdirmək üçün "
@@ -1612,11 +1671,12 @@ msgstr ""
"olaraq seçsəniz, bu əmr üçün heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:139
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to unmaximize a window. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Pəncərəni balacalaşdırmaq üçün işlədiləcək qısa yol. Format belədir: \"&lt;"
@@ -1627,10 +1687,11 @@ msgstr ""
"olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:140
+#, fuzzy
msgid ""
-"The keybinding which display's the panel's \"Run Program\" dialog box. The "
-"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The "
-"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
+"The keybinding which display's the panel's \"Run Application\" dialog box. "
+"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
+"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
@@ -1643,10 +1704,11 @@ msgstr ""
"olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:141
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility to take a "
"screenshot of a window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
-"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or "
+"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
"will be no keybinding for this action."
@@ -1659,13 +1721,14 @@ msgstr ""
"üçün heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:142
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility. The format "
-"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser "
-"is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
-"such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
-"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
-"action."
+"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
+"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
+"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
+"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
+"for this action."
msgstr ""
"Ekran görüntüsü tə'minatını işə salan qısa yol. Format belədir: \"&lt;"
"Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1Oxuyucu liberaldır və kiçik "
@@ -1675,9 +1738,10 @@ msgstr ""
"olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:143
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding which shows the panel's main menu. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
@@ -1732,15 +1796,16 @@ msgid "The window screenshot command"
msgstr "Pəncərə görüntüsü əmri"
#: src/metacity.schemas.in.h:150
+#, fuzzy
msgid ""
"This keybinding changes whether a window is above or below other windows. If "
"the window is covered by another window, it raises the window above other "
"windows. If the window is already fully visible, it lowers the window below "
"other windows. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
-"&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
-"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
-"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
-"keybinding for this action."
+"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
+"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
+"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
+"no keybinding for this action."
msgstr ""
"BU qısa yol pəncərənin üstdə ya da altda olmasını müəyyən edir. Əgər "
"pəncərənin üstündə başqa bir pəncərə varsa altda olan pəncərə üstə "
@@ -1752,9 +1817,10 @@ msgstr ""
"\"disabled\" olaraq seçsəniz, bu əmr üçün heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:151
+#, fuzzy
msgid ""
"This keybinding lowers a window below other windows. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
@@ -1767,9 +1833,10 @@ msgstr ""
"qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:152
+#, fuzzy
msgid ""
"This keybinding raises the window above other windows. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
@@ -1782,10 +1849,11 @@ msgstr ""
"mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:153
+#, fuzzy
msgid ""
"This keybinding resizes a window to fill available horizontal space. The "
-"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The "
-"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
+"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
+"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
@@ -1798,10 +1866,11 @@ msgstr ""
"qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:154
+#, fuzzy
msgid ""
"This keybinding resizes a window to fill available vertical space. The "
-"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The "
-"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
+"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
+"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
@@ -1854,7 +1923,8 @@ msgstr ""
"ya da 'eşidilə bilən səs' xassəsi bağlı olanlar üçün faydalıdır."
#: src/metacity.schemas.in.h:162
-msgid "Unmaximize a window"
+#, fuzzy
+msgid "Unmaximize window"
msgstr "Pəncərəni Balacalaşdır "
#: src/metacity.schemas.in.h:163
@@ -1877,12 +1947,12 @@ msgstr "Pəncərə başlığının yazı növü"
#: src/prefs.c:523 src/prefs.c:543 src/prefs.c:559 src/prefs.c:575
#: src/prefs.c:591 src/prefs.c:607 src/prefs.c:623 src/prefs.c:639
#: src/prefs.c:655 src/prefs.c:672 src/prefs.c:688 src/prefs.c:704
-#: src/prefs.c:736 src/prefs.c:751
+#: src/prefs.c:720 src/prefs.c:735 src/prefs.c:750 src/prefs.c:765
#, c-format
msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
msgstr "GConf açarı \"%s\" hökmsüz növlə tə'yin edilib\n"
-#: src/prefs.c:796
+#: src/prefs.c:810
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button "
@@ -1890,17 +1960,17 @@ msgid ""
msgstr ""
"Quraşdırma bazasında tapılan \"%s\" hökmlü siçan sür'ətləndiricisi deyil\n"
-#: src/prefs.c:820 src/prefs.c:1230
+#: src/prefs.c:834 src/prefs.c:1244
#, c-format
msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
msgstr "GConf açarı \"%s\" hökmsüz qiymətlə tə'yin edilib\n"
-#: src/prefs.c:947
+#: src/prefs.c:961
#, c-format
msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
msgstr "\"%s\" yazı növü izahatı oxuna bilmədi. Gconf açarı: %s\n"
-#: src/prefs.c:1132
+#: src/prefs.c:1146
#, c-format
msgid ""
"%d stored in GConf key %s is not a reasonable number of workspaces, current "
@@ -1909,7 +1979,7 @@ msgstr ""
"%d GConf %s açarında iş sahəsi ədədini düzgün bildirmir, hazırkı maksimal "
"qiymət %d-dır\n"
-#: src/prefs.c:1192
+#: src/prefs.c:1206
msgid ""
"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
"behave properly.\n"
@@ -1917,17 +1987,17 @@ msgstr ""
"Xarab tə'minatlar üçün düzəltmə qeyri-fəaldır. Bə'zi proqramlar "
"düzgündavranmaya bilər.\n"
-#: src/prefs.c:1257
+#: src/prefs.c:1271
#, c-format
msgid "%d stored in GConf key %s is out of range 0 to %d\n"
msgstr "%d GConf %s açarında 0 ilə %d aralığının xaricindədir\n"
-#: src/prefs.c:1375
+#: src/prefs.c:1389
#, c-format
msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
msgstr "İş sahələrinin ədədi %d seçilirkən xəta: %s\n"
-#: src/prefs.c:1618
+#: src/prefs.c:1632
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
@@ -1936,7 +2006,7 @@ msgstr ""
"Quraşdırma bazasında tapılan \"%s\", \"%s\" qısa yolu üçün hökmlü qiymət "
"deyil\n"
-#: src/prefs.c:1935
+#: src/prefs.c:1949
#, c-format
msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
msgstr "%d iş sahəsinin adı \"%s\" ilə dəyişdirilirkən xəta: %s\n"
@@ -1946,12 +2016,12 @@ msgstr "%d iş sahəsinin adı \"%s\" ilə dəyişdirilirkən xəta: %s\n"
msgid "%d x %d"
msgstr "%d x %d"
-#: src/screen.c:399
+#: src/screen.c:408
#, c-format
msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
msgstr "%d ekranı '%s' displeyində hökmsüzdür\n"
-#: src/screen.c:415
+#: src/screen.c:424
#, c-format
msgid ""
"Screen %d on display \"%s\" already has a window manager; try using the --"
@@ -1960,97 +2030,88 @@ msgstr ""
"%d ekranı \"%s\" displeyində onsuz da pəncərə idarəçisinə malikdir; hazırkı "
"pəncərə idarəçisini əvəz etmək üçün --replace seçimini işlətməyi sınayın.\n"
-#: src/screen.c:439
+#: src/screen.c:448
#, c-format
msgid ""
"Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
msgstr ""
"%d ekranı \"%s\" displeyi üstündə pəncərə idarəçisi seçimi alına bilmədi\n"
-#: src/screen.c:497
+#: src/screen.c:506
#, c-format
msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
msgstr "%d ekranı \"%s\" displeyində onsuz da pəncərə idarəçisinə malikdir\n"
-#: src/screen.c:688
+#: src/screen.c:701
#, c-format
msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
msgstr "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
-#: src/session.c:274
-#, c-format
-msgid ""
-"Failed to a open connection to a session manager, so window positions will "
-"not be saved: %s\n"
-msgstr ""
-"İclas idarəçisi ilə bağlantı qurula bilmədi, ona görə də pəncərələrin "
-"mövqeləri qeyd edilə bilməyəvək: %s\n"
-
-#: src/session.c:881 src/session.c:888
+#: src/session.c:883 src/session.c:890
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
msgstr "'%s' cərgəsi yaradıla bilmir: %s\n"
-#: src/session.c:898
+#: src/session.c:900
#, c-format
msgid "Could not open session file '%s' for writing: %s\n"
msgstr "'%s' iclas faylı yazmaq üçün açıla bilmir: %s\n"
-#: src/session.c:1057
+#: src/session.c:1059
#, c-format
msgid "Error writing session file '%s': %s\n"
msgstr "'%s' iclas faylı yazma xətası: %s\n"
-#: src/session.c:1062
+#: src/session.c:1064
#, c-format
msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
msgstr "'%s' iclas faylı bağlama xətası: %s\n"
-#: src/session.c:1137
+#: src/session.c:1139
#, c-format
msgid "Failed to read saved session file %s: %s\n"
msgstr "'%s' iclas faylı oxunması bacarılmadı: %s\n"
-#: src/session.c:1172
+#: src/session.c:1174
#, c-format
msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
msgstr "Qeyd edilmiş iclas faylı darana bilmədi: %s\n"
-#: src/session.c:1221
+#: src/session.c:1223
msgid "<metacity_session> attribute seen but we already have the session ID"
msgstr ""
"<metacity_session> atribut görüldü yalnız onsuzda iclas ID'miz mövcuddur"
-#: src/session.c:1234
+#: src/session.c:1236
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <metacity_session> element"
msgstr "<metacity_session> elementi üstündə namə'lum %s atributu"
-#: src/session.c:1251
+#: src/session.c:1253
msgid "nested <window> tag"
msgstr "yuvalanmış <window> teqi"
-#: src/session.c:1309 src/session.c:1341
+#: src/session.c:1311 src/session.c:1343
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <window> element"
msgstr "<window> elementində namə'lum %s atributu"
-#: src/session.c:1413
+#: src/session.c:1415
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <maximized> element"
msgstr "<maximized> elementində namə'lum %s atributu"
-#: src/session.c:1473
+#: src/session.c:1475
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <geometry> element"
msgstr "<geometry> elementində namə'lum %s atributu"
-#: src/session.c:1493
+#: src/session.c:1495
#, c-format
msgid "Unknown element %s"
msgstr "Namə'lum %s elementi"
-#: src/session.c:1935
+#: src/session.c:1937
#, c-format
msgid ""
"Error launching metacity-dialog to warn about apps that don't support "
@@ -3091,7 +3152,7 @@ msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %ld\n"
msgstr "Proqram tə'minatı xətalı _NET_WM_PID %ld tə'yin etdi\n"
#. first time through
-#: src/window.c:4743
+#: src/window.c:4931
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
@@ -3107,7 +3168,7 @@ msgstr ""
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
-#: src/window.c:5405
+#: src/window.c:5602
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
@@ -3143,3 +3204,10 @@ msgid ""
"Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
msgstr ""
"Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Failed to a open connection to a session manager, so window positions "
+#~ "will not be saved: %s\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "İclas idarəçisi ilə bağlantı qurula bilmədi, ona görə də pəncərələrin "
+#~ "mövqeləri qeyd edilə bilməyəvək: %s\n"