summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
-rw-r--r--po/ChangeLog5
-rw-r--r--po/sk.po2135
2 files changed, 1276 insertions, 864 deletions
diff --git a/po/ChangeLog b/po/ChangeLog
index 954db8e..0435c9c 100644
--- a/po/ChangeLog
+++ b/po/ChangeLog
@@ -1,3 +1,8 @@
+2007-09-15 Andre Klapper <a9016009@gmx.de>
+
+ * sk.po: Updated Slovak translation on behalf of Peter Tuharsky
+ <tuharsky@misbb.sk>.
+
2007-09-14 Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>
* vi.po: Updated Vietnamese translation.
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index cd7d1b9..82ac0bf 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -1,267 +1,326 @@
-# translation of metacity.HEAD.sk.po to Slovak
# translation of sk.po to Slovak
# metacity Slovak translation.
-# Copyright (C) 2001, 2002, 2003, 2005 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright (C) 2001, 2002, 2003, 2005, 2007 Free Software Foundation, Inc.
+#
+# $Id: sk.po,v 1.57 2005/11/22 23:08:02 marcel Exp $
+#
# Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>, 2001,2003.
# Stanislav Višňovský <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>, 2002.
# Stanislav Visnovsky <visnovsky@kde.org>, 2003.
# Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2005.
-#
-# $Id$
-#
+# Peter Tuharsky <tuharsky@misbb.sk>, 2007.
msgid ""
msgstr ""
-"Project-Id-Version: metacity\n"
+"Project-Id-Version: sk\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-11-22 23:56+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-11-23 00:07+0100\n"
-"Last-Translator: Marcel Telka <marcel@telka.sk>\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-09-15 16:11+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-09-14 15:59+0100\n"
+"Last-Translator: Peter Tuhársky <tuharsky@misbb.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural= (n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
+"X-Poedit-Language: Slovak\n"
+"X-Poedit-Country: SLOVAKIA\n"
+
+#: ../src/50-metacity-desktop-key.xml.in.h:1
+msgid "Desktop"
+msgstr "Pracovná plocha"
+
+#: ../src/50-metacity-key.xml.in.h:1
+msgid "Window Management"
+msgstr "Správca okien"
#: ../src/tools/metacity-message.c:150
#, c-format
msgid "Usage: %s\n"
msgstr "Použitie: %s\n"
-#: ../src/tools/metacity-message.c:176 ../src/util.c:130
+#: ../src/tools/metacity-message.c:176 ../src/util.c:133
msgid "Metacity was compiled without support for verbose mode\n"
msgstr "Metacity bol skompilovaný bez podpory zobrazovania informácií\n"
-#: ../src/delete.c:64 ../src/delete.c:91 ../src/metacity-dialog.c:71
-#: ../src/theme-parser.c:467
+#: ../src/core.c:206
+#, c-format
+msgid "Unknown window information request: %d"
+msgstr "Neznáma požiadavka na informácie o okne: %d"
+
+#: ../src/delete.c:67 ../src/delete.c:94 ../src/metacity-dialog.c:50
+#: ../src/theme-parser.c:484
#, c-format
msgid "Could not parse \"%s\" as an integer"
msgstr "Nepodarilo sa spracovať \"%s\" ako celé číslo"
-#: ../src/delete.c:71 ../src/delete.c:98 ../src/metacity-dialog.c:78
-#: ../src/theme-parser.c:476 ../src/theme-parser.c:530
+#: ../src/delete.c:74 ../src/delete.c:101 ../src/metacity-dialog.c:57
+#: ../src/theme-parser.c:493 ../src/theme-parser.c:548
#, c-format
msgid "Did not understand trailing characters \"%s\" in string \"%s\""
msgstr "Nerozpoznané znaky na konci \"%s\" v reťazci \"%s\""
-#: ../src/delete.c:129
+#: ../src/delete.c:132
#, c-format
msgid "Failed to parse message \"%s\" from dialog process\n"
msgstr "Nepodarilo sa spracovať správu \"%s\" z dialógového procesu\n"
-#: ../src/delete.c:264
+#: ../src/delete.c:267
#, c-format
msgid "Error reading from dialog display process: %s\n"
msgstr "Chyba pri čítaní z procesu pre zobrazenie dialógu: %s\n"
-#: ../src/delete.c:345
+#: ../src/delete.c:350
#, c-format
msgid ""
"Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
-msgstr "Chyba pri spustení dialógu metacity pre zabitie aplikácie: %s\n"
+msgstr ""
+"Chyba pri spustení dialógu metacity pre nútené ukončenie aplikácie: %s\n"
-#: ../src/delete.c:453
+#: ../src/delete.c:459
#, c-format
msgid "Failed to get hostname: %s\n"
msgstr "Nepodarilo sa získať meno hostiteľa: %s\n"
-#: ../src/display.c:308
+#: ../src/display.c:349
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
-msgstr "Nepodarilo sa otvoriť displej X Window '%s'\n"
+msgstr "Nepodarilo sa otvoriť displej X Window System '%s'\n"
-#: ../src/errors.c:231
+#: ../src/errors.c:271
#, c-format
msgid ""
"Lost connection to the display '%s';\n"
"most likely the X server was shut down or you killed/destroyed\n"
"the window manager.\n"
msgstr ""
-"Stratené spojenie s displejom '%s'.\n"
-"Asi sa X server vypol alebo ste zabili správcu okien.\n"
+"Stratilo sa spojenie s displejom '%s'.\n"
+"Asi sa X server vypol alebo ste ukončili/zničili\n"
+"správcu okien.\n"
-#: ../src/errors.c:238
+#: ../src/errors.c:278
#, c-format
msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
msgstr "Kritická chyba V/V %d (%s) na displeji '%s'\n"
-#: ../src/frames.c:1123
+#: ../src/frames.c:1078
msgid "Close Window"
msgstr "Zavrieť okno"
-#: ../src/frames.c:1126
+#: ../src/frames.c:1081
msgid "Window Menu"
-msgstr "Menu okna"
+msgstr "Ponuka okna"
-#: ../src/frames.c:1129
+#: ../src/frames.c:1084
msgid "Minimize Window"
msgstr "Minimalizovať okno"
-#: ../src/frames.c:1132
+#: ../src/frames.c:1087
msgid "Maximize Window"
msgstr "Maximalizovať okno"
-#: ../src/frames.c:1135
+#: ../src/frames.c:1090
msgid "Unmaximize Window"
-msgstr "Odmaximalizovať okno"
+msgstr "Zrušiť maximalizáciu okno"
-#: ../src/keybindings.c:996
+#: ../src/frames.c:1093
+msgid "Roll Up Window"
+msgstr "Zabaliť okno"
+
+#: ../src/frames.c:1096
+msgid "Unroll Window"
+msgstr "Rozbaliť okno"
+
+#: ../src/frames.c:1099
+msgid "Keep Window On Top"
+msgstr "Ponechať okno vždy navrchu"
+
+#: ../src/frames.c:1102
+msgid "Remove Window From Top"
+msgstr "Okno nemusí byť navrchu"
+
+#: ../src/frames.c:1105
+msgid "Always On Visible Workspace"
+msgstr "Vždy na viditeľnej pracovnej ploche"
+
+#: ../src/frames.c:1108
+msgid "Put Window On Only One Workspace"
+msgstr "Poslať okno na jedinú pracovnú plochu"
+
+#: ../src/keybindings.c:1087
#, c-format
msgid ""
"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
"binding\n"
msgstr ""
-"Iný program už používa kláves %s s modifikátormi %x ako klávesovú skratku.\n"
+"Iný program už používa klávesu %s s modifikátormi %x ako klávesovú skratku.\n"
-#: ../src/keybindings.c:2494
+#: ../src/keybindings.c:2716
#, c-format
msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
msgstr "Chyba pri spustení dialógu metacity pre zobrazenie chyby príkazu: %s\n"
-#: ../src/keybindings.c:2599
+#: ../src/keybindings.c:2821
#, c-format
msgid "No command %d has been defined.\n"
msgstr "Nedefinovaný príkaz %d.\n"
-#: ../src/keybindings.c:3461
+#: ../src/keybindings.c:3849
msgid "No terminal command has been defined.\n"
-msgstr "Nebol definovaný terminálový príkaz.\n"
+msgstr "Nebol definovaný žiadny terminálový príkaz.\n"
-#: ../src/main.c:69
+#: ../src/main.c:67
#, c-format
msgid ""
"metacity %s\n"
-"Copyright (C) 2001-2002 Havoc Pennington, Red Hat, Inc., and others\n"
+"Copyright (C) 2001-2007 Havoc Pennington, Red Hat, Inc., and others\n"
"This is free software; see the source for copying conditions.\n"
"There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A "
"PARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
"metacity %s\n"
-"Autorské práva (C) 2001-2002 Havoc Pennington, Red Hat, Inc., a ostatní\n"
+"Autorské práva (C) 2001-2007 Havoc Pennington, Red Hat, Inc., a ostatní\n"
"Toto je slobodný softvér; pozrite podmienky kopírovania v zdrojových "
"kódoch.\n"
"Záruka sa NEPOSKYTUJE; ani pre PREDAJNOSŤ alebo VHODNOSŤ PRE URČITÝ ÚČEL.\n"
-#: ../src/main.c:257
+#: ../src/main.c:171
msgid "Disable connection to session manager"
-msgstr "Zakázať spojenia na správcu sedení"
+msgstr "Zakázať spojenia na správcu relácií"
-#: ../src/main.c:263
+#: ../src/main.c:177
msgid "Replace the running window manager with Metacity"
msgstr "Nahradiť bežiaceho správcu okien správcom Metacity"
-#: ../src/main.c:269
+#: ../src/main.c:183
msgid "Specify session management ID"
-msgstr "Zadať ID správy sedení"
+msgstr "Zadať ID správy relácií"
-#: ../src/main.c:274
+#: ../src/main.c:188
msgid "X Display to use"
msgstr "X displej, ktorý bude použitý"
-#: ../src/main.c:280
+#: ../src/main.c:194
msgid "Initialize session from savefile"
-msgstr "Inicializovať sedenie z uloženého súboru"
+msgstr "Inicializovať reláciu z uloženého súboru"
-#: ../src/main.c:286
+#: ../src/main.c:200
msgid "Print version"
-msgstr "Vytlačiť verziu"
+msgstr "Vypísať verziu"
-#: ../src/main.c:440
+#: ../src/main.c:353
#, c-format
msgid "Failed to scan themes directory: %s\n"
-msgstr "Nepodarilo sa prehľadať priečinok s témami: %s\n"
+msgstr "Nepodarilo sa prehľadať adresár s témami: %s\n"
-#: ../src/main.c:456
+#: ../src/main.c:369
#, c-format
msgid ""
-"Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes."
+"Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes.\n"
msgstr ""
-"Nepodarilo sa nájsť tému. Overte, že %s existuje a obrazuje obvyklé témy."
+"Nepodarilo sa nájsť tému. Overte, že %s existuje a obsahuje obvyklé témy.\n"
-#: ../src/main.c:518
+#: ../src/main.c:429
#, c-format
msgid "Failed to restart: %s\n"
msgstr "Nepodarilo znovu spustiť: %s\n"
-#: ../src/menu.c:55
+#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
+#: ../src/menu.c:70
msgid "Mi_nimize"
msgstr "_Minimalizovať"
-#: ../src/menu.c:56
+#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
+#: ../src/menu.c:72
msgid "Ma_ximize"
msgstr "Ma_ximalizovať"
-#: ../src/menu.c:57
+#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
+#: ../src/menu.c:74
msgid "Unma_ximize"
msgstr "_Odmaximalizovať"
-#: ../src/menu.c:58
+#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
+#: ../src/menu.c:76
msgid "Roll _Up"
msgstr "_Zabaliť"
-#: ../src/menu.c:59
+#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
+#: ../src/menu.c:78
msgid "_Unroll"
msgstr "_Rozbaliť"
-#: ../src/menu.c:60 ../src/menu.c:61
-msgid "On _Top"
-msgstr "Na_vrch"
-
-#: ../src/menu.c:62
+#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
+#: ../src/menu.c:80
msgid "_Move"
msgstr "_Presunúť"
-#: ../src/menu.c:63
+#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
+#: ../src/menu.c:82
msgid "_Resize"
msgstr "Zmeniť _veľkosť"
-#: ../src/menu.c:64
+#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
+#: ../src/menu.c:84
msgid "Move Titlebar On_screen"
msgstr "Presunúť titulok na _obrazovku"
#. separator
-#: ../src/menu.c:66
-msgid "_Close"
-msgstr "_Zavrieť"
+#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
+#: ../src/menu.c:87 ../src/menu.c:89
+msgid "Always on _Top"
+msgstr "Vždy na _vrchu"
-#. separator
-#: ../src/menu.c:68
+#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
+#: ../src/menu.c:91
msgid "_Always on Visible Workspace"
msgstr "_Vždy na viditeľnej pracovnej ploche"
-#: ../src/menu.c:69
+#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
+#: ../src/menu.c:93
msgid "_Only on This Workspace"
msgstr "_Len na tejto pracovnej ploche"
-#: ../src/menu.c:70
+#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
+#: ../src/menu.c:95
msgid "Move to Workspace _Left"
msgstr "Presunúť na pracovnú plochu _vľavo"
-#: ../src/menu.c:71
+#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
+#: ../src/menu.c:97
msgid "Move to Workspace R_ight"
msgstr "Presunúť na pracovnú plochu v_pravo"
-#: ../src/menu.c:72
+#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
+#: ../src/menu.c:99
msgid "Move to Workspace _Up"
msgstr "Presunúť na pracovnú plochu _hore"
-#: ../src/menu.c:73
+#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
+#: ../src/menu.c:101
msgid "Move to Workspace _Down"
msgstr "Presunúť na pracovnú plochu _dole"
-#: ../src/menu.c:164 ../src/prefs.c:2112
+#. separator
+#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
+#: ../src/menu.c:105
+msgid "_Close"
+msgstr "_Zavrieť"
+
+#: ../src/menu.c:199 ../src/prefs.c:2246 ../src/prefs.c:2780
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Pracovná plocha %d"
-#: ../src/menu.c:173
+#: ../src/menu.c:208
msgid "Workspace 1_0"
msgstr "Pracovná plocha 1_0"
-#: ../src/menu.c:175
+#: ../src/menu.c:210
#, c-format
msgid "Workspace %s%d"
msgstr "Pracovná plocha %s%d"
-#: ../src/menu.c:370
+#: ../src/menu.c:390
msgid "Move to Another _Workspace"
msgstr "Presunúť na inú _pracovnú plochu"
@@ -355,37 +414,43 @@ msgstr "Mod4"
msgid "Mod5"
msgstr "Mod5"
-#: ../src/metacity-dialog.c:111
+#: ../src/metacity-dialog.c:90
#, c-format
-msgid "The window \"%s\" is not responding."
-msgstr "Okno \"%s\" neodpovedá."
+msgid "\"%s\" is not responding."
+msgstr "\"%s\" neodpovedá."
-#: ../src/metacity-dialog.c:119
+#: ../src/metacity-dialog.c:97
msgid ""
-"Forcing this application to quit will cause you to lose any unsaved changes."
-msgstr "Vynútené ukončenie tejto aplikácie spôsobí stratu neuložených zmien."
+"You may choose to wait a short while for it to continue or force the "
+"application to quit entirely."
+msgstr ""
+"Môžete chvíľu počkať na pokračovanie aplikácie, alebo ju môžete ukončiť."
+
+#: ../src/metacity-dialog.c:107
+msgid "_Wait"
+msgstr "_Počkať"
-#: ../src/metacity-dialog.c:130
+#: ../src/metacity-dialog.c:109
msgid "_Force Quit"
msgstr "_Vynútiť ukončenie"
-#: ../src/metacity-dialog.c:227
+#: ../src/metacity-dialog.c:206
msgid "Title"
msgstr "Titulok"
-#: ../src/metacity-dialog.c:239
+#: ../src/metacity-dialog.c:218
msgid "Class"
msgstr "Trieda"
-#: ../src/metacity-dialog.c:265
+#: ../src/metacity-dialog.c:244
msgid ""
"These windows do not support \"save current setup\" and will have to be "
"restarted manually next time you log in."
msgstr ""
-"Tieto okná nepodporujú \"uložiť aktuálne nastavenie\n"
-" a pri budúcom prihlásení ich budete musieť znovu spustiť ručne."
+"Tieto okná nepodporujú \"uložiť aktuálne nastavenie\" a pri budúcom "
+"prihlásení ich budete musieť znovu spustiť ručne."
-#: ../src/metacity-dialog.c:331
+#: ../src/metacity-dialog.c:310
#, c-format
msgid ""
"There was an error running \"%s\":\n"
@@ -406,30 +471,34 @@ msgstr "(Neimplementované) Navigácia vzhľadom k aplikáciám, nie oknám"
msgid ""
"A font description string describing a font for window titlebars. The size "
"from the description will only be used if the titlebar_font_size option is "
-"set to 0, however. Also, this option is disabled if the "
-"titlebar_uses_desktop_font option is set to true. By default, titlebar_font "
-"is unset, causing Metacity to fall back to the desktop font even if "
-"titlebar_uses_desktop_font is false."
+"set to 0. Also, this option is disabled if the titlebar_uses_desktop_font "
+"option is set to true."
msgstr ""
"Reťazec popisu písma pre titulky okien. Veľkosť sa použije iba v prípade, že "
"voľba titlebar_font_size je 0. Táto voľba je vypnutá v prípade, že je na "
-"true nastavené titlebar_uses_desktop. Štandardne je titlebar_font "
-"nenastavené, takže Metacity použije písmo plochy aj v prípade, že "
-"titlebar_uses_desktop_font je false."
+"true nastavené titlebar_uses_desktop_font."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:3
msgid "Action on title bar double-click"
msgstr "Akcia pri dvojitom kliknutí na titulok"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:4
-msgid "Activate window menu"
-msgstr "Aktivovať menu okna"
+msgid "Action on title bar middle-click"
+msgstr "Akcia pri kliknutí stredným myšítkom na titulok"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:5
+msgid "Action on title bar right-click"
+msgstr "Akcia pri kliknutí pravým myšítkom na titulok"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:6
+msgid "Activate window menu"
+msgstr "Aktivovať ponuku okna"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:7
msgid "Arrangement of buttons on the titlebar"
msgstr "Usporiadanie tlačidiel v titulku"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:6
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:8
msgid ""
"Arrangement of buttons on the titlebar. The value should be a string, such "
"as \"menu:minimize,maximize,close\"; the colon separates the left corner of "
@@ -444,39 +513,51 @@ msgstr ""
"povolené. Neznáme mená tlačidiel sú potichu ignorované, takže tlačidlá "
"pridané v budúcich verziách metacity nespôsobia nefunkčnosť starších verzií."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:7
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:9
msgid "Automatically raises the focused window"
msgstr "Automaticky presunúť aktívne okno dopredu"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:8
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:10
msgid ""
"Clicking a window while holding down this modifier key will move the window "
"(left click), resize the window (middle click), or show the window menu "
"(right click). Modifier is expressed as \"&lt;Alt&gt;\" or \"&lt;Super&gt;\" "
"for example."
msgstr ""
-"Kliknutím na okno pri držaní tohto modifikátora okno presunie (ľavé "
-"kliknutie), zmení jeho veľkosť (stredné kliknutie) alebo zobrazí menu okna "
+"Kliknutím na okno pri držaní tohto modifikátora sa okno presunie (ľavé "
+"kliknutie), zmení jeho veľkosť (stredné kliknutie) alebo zobrazí ponuku okna "
"(pravé kliknutie). Modifikátor sa zadáva napríklad ako \"&lt;Alt&gt;\" alebo "
"\"&lt;Super&gt;\"."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:9
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:11
msgid "Close window"
msgstr "Zatvoriť okno"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:10
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:12
msgid "Commands to run in response to keybindings"
msgstr "Príkazy spustené ako reakcia na klávesové skratky"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:11
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:13
+msgid "Compositing Manager"
+msgstr "Správca kompozície"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:14
+msgid "Control how new windows get focus"
+msgstr "Nastavenie, ako sa nové okno stane aktívnym"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:15
msgid "Current theme"
msgstr "Aktuálna téma"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:12
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:16
msgid "Delay in milliseconds for the auto raise option"
msgstr "Čakanie v milisekundách pred automatickým presunom dopredu"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:13
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:17
+msgid "Determines whether Metacity is a compositing manager."
+msgstr "Určuje, či je Metacity kompozičný správca"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:18
msgid ""
"Determines whether applications or the system can generate audible 'beeps'; "
"may be used in conjunction with 'visual bell' to allow silent 'beeps'."
@@ -484,45 +565,32 @@ msgstr ""
"Určuje, či majú aplikácie alebo systém generovať zvukové pípnutia. Spolu s "
"vizuálnym zvončekom umožňuje tiché pípanie."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:14
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:19
msgid "Disable misfeatures that are required by old or broken applications"
msgstr ""
-"Vypnúť chybné funkcie, ktoré sú vyžadované starými alebo nefunkčnými "
-"aplikáciami"
+"Vypnúť chybné funkcie, ktoré sú vyžadované starými alebo chybnými aplikáciami"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:15
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:20
msgid "Enable Visual Bell"
msgstr "Povoliť vizuálny zvonček"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:16
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:21
msgid "Hide all windows and focus desktop"
msgstr "Skryť všetky okná a aktivovať plochu"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:17
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:22
msgid ""
-"If true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then the "
-"focused window will be automatically raised after a delay (the delay is "
-"specified by the auto_raise_delay key). This preference is poorly named, but "
-"kept for backwards compatibility. To try to be more clear (at least to the "
-"technically inclined), its meaning is \"automatically raise the window "
-"following a timeout which is triggered by non-grabbed mouse entry in sloppy "
-"or mouse focus modes\". It is unrelated to clicking behavior (i.e. this is "
-"not related to raise-on-click/orthogonal-raise). It is unrelated to entering "
-"a window during drag and drop (because that results in the application "
-"grabbing the mouse)"
-msgstr ""
-"Ak je true a režim aktivácie je buď \"sloppy\" alebo \"mouse\", aktívne okno "
-"sa automaticky po danej dobe posunie dopredu (čakanie je nastavené v kľúči "
-"auto_raise_delay). Táto predvoľba je zle pomenovaná, ale je ponechaná pre "
-"spätnú kompatibilitu. Aby to bolo viac jasné (aspoň po technickej stránke), "
-"jej význam je \"automaticky presunúť okno nad ostatné po uplynutí časového "
-"limitu, ktorý je spustený nezachyteným vstupom myši v režimoch aktivácie "
-"'sloppy' alebo 'mouse'\". Nemá to vzťah k správaniu sa klikania (t.j. nemá "
-"to vzťah k posunúť-dopredu-pri-kliknutí/ortogonálne-posunutie-dopredu). Nemá "
-"to vzťah k vstupu do okna počas 'presuň a pusť' (pretože to má za následok "
-"zachytenie myši aplikáciou)"
+"If set to true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then "
+"the focused window will be automatically raised after a delay specified by "
+"the auto_raise_delay key. This is not related to clicking on a window to "
+"raise it, nor to entering a window during drag-and-drop."
+msgstr ""
+"Ak je nastavené na true, a režim aktivizácie okien je buď \"sloppy\" alebo "
+"\"myš\", potom okno v zábere sa automaticky zobudí po čase zadanom v kľúči "
+"auto_raise_delay. Toto sa nevzťahuje na prebúdzanie okna klikaním, ani na "
+"vstup do okna pomocou ťahaj-a-pusť."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:18
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:23
msgid ""
"If true, ignore the titlebar_font option, and use the standard application "
"font for window titles."
@@ -530,322 +598,388 @@ msgstr ""
"Ak je true, ignoruje sa titlebar_font a použije sa štandardné písmo "
"aplikácie pre titulky okien."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:19
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:24
msgid ""
-"If true, metacity will give the user less feedback and less sense of "
-"\"direct manipulation\", by using wireframes, avoiding animations, or other "
-"means. This is a significant reduction in usability for many users, but may "
-"allow legacy applications and terminal servers to function when they would "
-"otherwise be impractical. However, the wireframe feature is disabled when "
-"accessibility is on to avoid weird desktop breakages."
+"If true, metacity will give the user less feedback by using wireframes, "
+"avoiding animations, or other means. This is a significant reduction in "
+"usability for many users, but may allow legacy applications to continue "
+"working, and may also be a useful tradeoff for terminal servers. However, "
+"the wireframe feature is disabled when accessibility is on."
msgstr ""
-"Ak je true, metacity bude poskytovať používateľovi menej spätnej väzby a "
-"menší pocit \"priameho ovládania\" pomocou obrysov, vynechaním animácií, "
-"alebo inak. Toto je výrazné zníženie použiteľnosti pre veľa používateľov, "
-"ale môže umožniť pracovať starým aplikáciam a terminálovým serverom, ktoré "
-"by inak boli prakticky nepoužiteľné. Avšak obrysy nebudú povolené pri "
-"zapnutej použiteľnosti, aby sa zabránilo čudným poškodeniam pracovnej plochy."
+"Ak je true, metacity bude poskytovať používateľovi menej spätnej väzby "
+"pomocou obrysov, vynechaním animácií, alebo inak. Toto pre mnohých "
+"používateľov znamená výrazné zníženie použiteľnosti, ale môže umožniť "
+"pracovať starým aplikáciam a terminálovým serverom, ktoré by inak boli "
+"prakticky nepoužiteľné. Avšak obrysy nebudú povolené pri zapnutej "
+"použiteľnosti."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:20
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:25
msgid ""
"If true, then Metacity works in terms of applications rather than windows. "
"The concept is a bit abstract, but in general an application-based setup is "
"more like the Mac and less like Windows. When you focus a window in "
"application-based mode, all the windows in the application will be raised. "
"Also, in application-based mode, focus clicks are not passed through to "
-"windows in other applications. The existence of this setting is somewhat "
-"questionable. But it's better than having settings for all the specific "
-"details of application-based vs. window-based, e.g. whether to pass through "
-"clicks. Also, application-based mode is largely unimplemented at the moment."
+"windows in other applications. Application-based mode is, however, largely "
+"unimplemented at the moment."
msgstr ""
"Ak je true, Metacity funguje v rámci aplikácií a nie okien. Je to trochu "
"abstraktnejšie, ale všeobecne sa dá povedať, že nastavenie vzhľadom k "
"aplikáciám sa podobá viac systému Mac a menej systému Windows. Ak urobíte "
-"okno aktívnym v móde aplikácií, všetky okná tejto aplikácie sa presunú "
-"dopredu. Kliknutie na aktiváciu sa nepredáva oknám iných aplikácií. Je "
-"otázka, či má táto voľba zmysel. Ale je lepšie, aby bola a zahŕňala všetky "
-"detaily týchto prístupov. Na druhú stranu, máloktorá aplikácia je napísaná "
-"pre mód založený na aplikáciách."
+"okno aktívnym v režime aplikácií, všetky okná tejto aplikácie sa presunú "
+"dopredu. Kliknutie kvôli aktivácii sa oknám iných aplikácií neodovzdáva. Na "
+"druhú stranu, máloktorá aplikácia je napísaná pre mód založený na "
+"aplikáciách."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:21
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:26
msgid "If true, trade off usability for less resource usage"
-msgstr "Ak je true, zhorší sa použiteľnosť pri menšom použití zdrojov"
+msgstr "Ak je true, zhorší sa použiteľnosť, ale klesne spotreba zdrojov"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:22
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:27
msgid "Lower window below other windows"
msgstr "Presunúť okno pod ostatné okná"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:23
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:28
msgid "Maximize window"
msgstr "Maximalizovať okno"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:24
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:29
msgid "Maximize window horizontally"
-msgstr "Maximalizovať okno horizontálne"
+msgstr "Maximalizovať okno vodorovne"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:25
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:30
msgid "Maximize window vertically"
-msgstr "Maximalizovať okno vertikálne"
+msgstr "Maximalizovať okno zvisle"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:26
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:31
msgid "Minimize window"
msgstr "Minimalizovať okno"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:27
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:32
msgid "Modifier to use for modified window click actions"
msgstr "Modifikátor pre upravené akcie pri kliknutí na okno"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:28
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:33
msgid "Move backward between panels and the desktop immediately"
-msgstr "Prepnúť dozadu medzi panelmi a plochou priamo"
+msgstr "Prepnúť ihneď naspäťmedzi panelmi a plochou"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:29
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:34
msgid "Move backwards between panels and the desktop with popup"
-msgstr "Prepnúť priamo medzi panelmi a plochou pomocou malého okna"
+msgstr ""
+"Prepnúť ihneď naspäť medzi panelmi a plochou pomocou vyskakovacieho okna"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:30
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:35
msgid "Move backwards between windows immediately"
-msgstr "Prepnúť dozadu medzi oknami priamo"
+msgstr "Prepnúť ihneď naspäť medzi oknami"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:31
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:36
+msgid "Move backwards between windows of an application immediately"
+msgstr "Prepnúť ihneď dozadu medzi oknami aplikácie"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:37
+msgid "Move backwards between windows of an application with popup"
+msgstr "Prepnúť ihneď dozadu oknami aplikácie s vyskakovacím oknom"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:38
msgid "Move between panels and the desktop immediately"
-msgstr "Prepnúť medzi panelmi a plochou priamo"
+msgstr "Prepnúť ihneď medzi panelmi a plochou"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:32
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:39
msgid "Move between panels and the desktop with popup"
-msgstr "Prepnúť medzi panelmi a plochou pomocou malého okna"
+msgstr "Prepnúť medzi panelmi a plochou pomocou vyskakovacieho okna"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:33
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:40
msgid "Move between windows immediately"
-msgstr "Prepnúť medzi oknami priamo"
+msgstr "Prepnúť ihneď medzi oknami"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:34
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:41
+msgid "Move between windows of an application immediately"
+msgstr "Prepnúť ihneď medzi oknami aplikácie"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:42
+msgid "Move between windows of an application with popup"
+msgstr "Prepnúť ihneď medzi oknami pomocou vyskakovacieho okna"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:43
msgid "Move between windows with popup"
-msgstr "Prepnúť medzi oknami pomocou malého okna"
+msgstr "Prepnúť medzi oknami pomocou vyskakovacieho okna"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:35
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:44
msgid "Move focus backwards between windows using popup display"
-msgstr "Prepnúť aktívne okno medzi oknami pomocou malého okna"
+msgstr "Prepnúť aktívne okno naspäť pomocou vyskakovacieho okna"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:36
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:45
msgid "Move window"
msgstr "Presunúť okno"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:37
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:46
msgid "Move window one workspace down"
msgstr "Presunúť okno o jednu pracovnú plochu dolu"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:38
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:47
msgid "Move window one workspace to the left"
msgstr "Presunúť okno o jednu pracovnú plochu vľavo"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:39
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:48
msgid "Move window one workspace to the right"
msgstr "Presunúť okno o jednu pracovnú plochu vpravo"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:40
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:49
msgid "Move window one workspace up"
msgstr "Presunúť okno o jednu pracovnú plochu hore"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:41
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:50
+msgid "Move window to east side of screen"
+msgstr "Presunúť okno na východnú stranu obrazovky"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:51
+msgid "Move window to north side of screen"
+msgstr "Presunúť okno na severnú stranu obrazovky"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:52
+msgid "Move window to north-east corner"
+msgstr "Presunúť okno ku severovýchodnému rohu"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:53
+msgid "Move window to north-west corner"
+msgstr "Presunúť okno ku severozápadnému rohu"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:54
+msgid "Move window to south side of screen"
+msgstr "Presunúť okno na južnú stranu obrazovky"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:55
+msgid "Move window to south-east corner"
+msgstr "Presunúť okno ku juhovýchodnému rohu"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:56
+msgid "Move window to south-west corner"
+msgstr "Presunúť okno ku juhozápadnému rohu"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:57
+msgid "Move window to west side of screen"
+msgstr "Presunúť okno na západnú stranu obrazovky"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:58
msgid "Move window to workspace 1"
msgstr "Presunúť okno na pracovnú plochu 1"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:42
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:59
msgid "Move window to workspace 10"
msgstr "Presunúť okno na pracovnú plochu 10"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:43
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:60
msgid "Move window to workspace 11"
msgstr "Presunúť okno na pracovnú plochu 11"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:44
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:61
msgid "Move window to workspace 12"
msgstr "Presunúť okno na pracovnú plochu 12"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:45
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:62
msgid "Move window to workspace 2"
msgstr "Presunúť okno na pracovnú plochu 2"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:46
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:63
msgid "Move window to workspace 3"
msgstr "Presunúť okno na pracovnú plochu 3"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:47
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:64
msgid "Move window to workspace 4"
msgstr "Presunúť okno na pracovnú plochu 4"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:48
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:65
msgid "Move window to workspace 5"
msgstr "Presunúť okno na pracovnú plochu 5"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:49
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:66
msgid "Move window to workspace 6"
msgstr "Presunúť okno na pracovnú plochu 6"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:50
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:67
msgid "Move window to workspace 7"
msgstr "Presunúť okno na pracovnú plochu 7"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:51
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:68
msgid "Move window to workspace 8"
msgstr "Presunúť okno na pracovnú plochu 8"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:52
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:69
msgid "Move window to workspace 9"
msgstr "Presunúť okno na pracovnú plochu 9"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:53
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:70
msgid "Name of workspace"
msgstr "Meno pracovnej plochy"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:54
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:71
msgid "Number of workspaces"
msgstr "Počet pracovných plôch"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:55
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:72
msgid ""
-"Number of workspaces. Must be more than zero, and has a fixed maximum (to "
-"prevent accidentally destroying your desktop by asking for 34 million "
-"workspaces)."
+"Number of workspaces. Must be more than zero, and has a fixed maximum to "
+"prevent making the desktop unusable by accidentally asking for too many "
+"workspaces."
msgstr ""
"Počet pracovných plôch. Musí byť viac ako 0 a má pevné maximum (aby sa "
-"zabránilo zničenou pracovného prostredia požadovaním 34 miliónov pracovných "
+"zabránilo zničeniu pracovného prostredia požadovaním 34 miliónov pracovných "
"plôch)."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:56
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:73
msgid "Raise obscured window, otherwise lower"
msgstr "Presunúť okno dopredu ak je \"obscured\", inak posunúť dozadu"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:57
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:74
msgid "Raise window above other windows"
msgstr "Presunúť okno dopredu nad ostatné okná"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:58
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:75
msgid "Resize window"
msgstr "Zmeniť veľkosť okna"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:59
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:76
msgid "Run a defined command"
msgstr "Spustiť definovaný príkaz"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:60
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:77
msgid "Run a terminal"
msgstr "Spustiť terminál"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:61
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:78
+msgid ""
+"Setting this option to false can lead to buggy behavior, so users are "
+"strongly discouraged from changing it from the default of true. Many actions "
+"(e.g. clicking in the client area, moving or resizing the window) normally "
+"raise the window as a side-effect. Set this option to false to decouple "
+"raising from other user actions. Even when this option is false, windows can "
+"still be raised by an alt-left-click anywhere on the window, a normal click "
+"on the window decorations, or by special messages from pagers, such as "
+"activation requests from tasklist applets. This option is currently disabled "
+"in click-to-focus mode. Note that the list of ways to raise windows when "
+"raise_on_click is false does not include programmatic requests from "
+"applications to raise windows; such requests will be ignored regardless of "
+"the reason for the request. If you are an application developer and have a "
+"user complaining that your application does not work with this setting "
+"disabled, tell them it is _their_ fault for breaking their window manager "
+"and that they need to change this option back to true or live with the bug "
+"they requested. See also http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=445447#c6."
+msgstr ""
+"Ak nastavíte túto možnosť na \"false\", môže to viesť k chybnému správaniu, "
+"takže používateľom dôrazne odporúčame ponechať predvolenú hodnotu (true). "
+"Viaceré akcie, napr. klikanie v oblasti klienta, presun alebo zmena veľkosti "
+"okna, zvyčajne zároveň zobudia okno. Ak chcete oddeliť zobudenie okna od "
+"ostatných akcií používateľa, nastavte hodnotu na \"false\". Aj v takom "
+"prípade sa okná budú dať zobudiť pomocou alt-ľavý klik kdekoľvek v okne, "
+"alebo normálnym kliknutím na ozdoby okna, alebo špeciálnymi správami od "
+"pagerov, ako sú napríklad požiadavky na zaktívnenie od apletov spravujúcich "
+"zoznamy úloh. Táto voľba je v súčasnosti vypnutá v režime klik-pre-"
+"zobudenie. Upozornenie: zoznam spôsobov, ako zobudiť okno pri nastavení "
+"raise_on_click na false, nezahŕňa programové požiadavky aplikácií na "
+"zobudenie okien; takéto požiadavky budú ignorované bez ohľadu na dôvod "
+"požiadavky. Ak vyvíjate aplikáciu a nejaký používateľ sa sťažuje, že "
+"aplikácia nefunguje keď je toto nastavenie \"vypnuté\", povedzte mu, že za "
+"pokazenie správcu okien si môžu sami, a že si musia nastaviť hodnotu naspäť "
+"na true alebo sa zmieriť s chybou. Viac informácií nájdete na http://"
+"bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=445447#c6."
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:79
msgid "Show the panel menu"
-msgstr "Zobraziť menu panelu"
+msgstr "Zobraziť ponuku panelu"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:62
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:80
msgid "Show the panel run application dialog"
msgstr "Zobraziť aplikačné dialógové okno pre spustenie programu panelu"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:63
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:81
msgid ""
-"Some applications break specifications in ways that result in window manager "
-"misfeatures. For example, ideally Metacity would place all dialogs in a "
-"consistent position with respect to their parent window. This requires "
-"ignoring application-specified positions for dialogs. But some versions of "
-"Java/Swing mark their popup menus as dialogs, so Metacity has to disable "
-"dialog positioning to allow menus to work in broken Java applications. There "
-"are several other examples like this. This option puts Metacity in full-on "
-"Correct mode, which perhaps gives a moderately nicer UI if you don't need to "
-"run any broken apps. Sadly, workarounds must be enabled by default; the real "
-"world is an ugly place. Some of the workarounds are workarounds for "
-"limitations in the specifications themselves, so sometimes a bug in no-"
-"workarounds mode won't be fixable without amending a spec."
-msgstr ""
-"Niektoré aplikácie nedodržujú špecifikácie, takže je možné, že správca okien "
-"nefunguje správne. Napríklad, v ideálnom prípade by Metacity umiestnilo "
-"všetky dialógy rovnako vzhľadom k rodičovskému oknu. To vyžaduje ignorovanie "
-"pozície dialógu zadané aplikáciou. Ale niektoré verzie Java/Swing označujú "
-"kontextové menu ako dialógy, takže Metacity musí vypnúť umiesťňovanie "
-"dialógov, aby menu fungovali v nefunkčných aplikáciách Java správne. A "
-"takýchto príkladov je viac. Táto voľba vynúti, aby Metacity fungoval iba v "
-"správcom režime, čo môže vytvoriť lepšie chovanie, ak nepotrebujete používať "
-"už zmienené nefunkčné aplikácie. Bohužiaľ, štandardne toto nie je možné "
-"zapnúť, pretože v reálnom svete nie je nič tak jednoduché. Niektoré opravy "
-"navyše opravujú obmedzenia špecifikácie, takže niekedy oprava pre chybu nie "
-"je možná bez nedodržania špecifikácie."
+"Some applications disregard specifications in ways that result in window "
+"manager misfeatures. This option puts Metacity in a rigorously correct mode, "
+"which gives a more consistent user interface, provided one does not need to "
+"run any misbehaving applications."
+msgstr ""
+"Niektoré aplikácie porušujú špecifikácie spôsobmi, ktoré vedú k chybnému "
+"správaniu správcu okien. Táto voľba prepne Metacity do puritánsky správneho "
+"režimu, čo prináša jednotnejšie používateľské rozhranie, za predpokladu že "
+"nepotrebujeme spúšťať nijaké nekorektné aplikácie."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:64
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:82
msgid "Switch to workspace 1"
msgstr "Prepnúť na pracovnú plochu 1"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:65
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:83
msgid "Switch to workspace 10"
msgstr "Prepnúť na pracovnú plochu 10"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:66
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:84
msgid "Switch to workspace 11"
msgstr "Prepnúť na pracovnú plochu 11"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:67
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:85
msgid "Switch to workspace 12"
msgstr "Prepnúť na pracovnú plochu 12"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:68
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:86
msgid "Switch to workspace 2"
msgstr "Prepnúť na pracovnú plochu 2"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:69
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:87
msgid "Switch to workspace 3"
msgstr "Prepnúť na pracovnú plochu 3"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:70
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:88
msgid "Switch to workspace 4"
msgstr "Prepnúť na pracovnú plochu 4"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:71
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:89
msgid "Switch to workspace 5"
msgstr "Prepnúť na pracovnú plochu 5"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:72
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:90
msgid "Switch to workspace 6"
msgstr "Prepnúť na pracovnú plochu 6"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:73
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:91
msgid "Switch to workspace 7"
msgstr "Prepnúť na pracovnú plochu 7"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:74
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:92
msgid "Switch to workspace 8"
msgstr "Prepnúť na pracovnú plochu 8"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:75
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:93
msgid "Switch to workspace 9"
msgstr "Prepnúť na pracovnú plochu 9"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:76
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:94
msgid "Switch to workspace above this one"
msgstr "Prepnúť na pracovnú plochu nad aktuálnou pracovnou plochou"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:77
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:95
msgid "Switch to workspace below this one"
msgstr "Prepnúť na pracovnú plochu pod aktuálnou pracovnou plochou"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:78
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:96
msgid "Switch to workspace on the left"
msgstr "Prepnúť na pracovnú plochu vľavo"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:79
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:97
msgid "Switch to workspace on the right"
msgstr "Prepnúť na pracovnú plochu vpravo"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:80
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:98
msgid "System Bell is Audible"
msgstr "Systémový zvonček je počuteľný"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:81
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:99
msgid "Take a screenshot"
msgstr "Zachytiť obsah obrazovky"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:82
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:100
msgid "Take a screenshot of a window"
msgstr "Zachytiť obsah okna"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:83
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:101
msgid ""
"Tells Metacity how to implement the visual indication that the system bell "
"or another application 'bell' indicator has been rung. Currently there are "
@@ -862,7 +996,7 @@ msgstr ""
"aplikáciu (napríklad u \"pípnutia systému\"), blikne titulok momentálne "
"aktívneho okna."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:84
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:102
msgid ""
"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N keys define keybindings "
"that correspond to these commands. Pressing the keybinding for run_command_N "
@@ -872,24 +1006,24 @@ msgstr ""
"skratky odpovedajúce týmto príkazom. Stlačením skratky pre run_command_N "
"spustíte command_N."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:85
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:103
msgid ""
"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot key defines a "
"keybinding which causes the command specified by this setting to be invoked."
msgstr ""
"Kľúč /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot definuje "
-"klávesovúskratku, ktorá spustí zadaný príkaz."
+"klávesovú skratku, ktorá spustí zadaný príkaz."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:86
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:104
msgid ""
"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot key "
"defines a keybinding which causes the command specified by this setting to "
"be invoked."
msgstr ""
"Kľúč /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot "
-"definuje klávesovúskratku, ktorá spustí zadaný príkaz."
+"definuje klávesovú skratku, ktorá spustí zadaný príkaz."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:87
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:105
msgid ""
"The keybinding that runs the correspondingly-numbered command in /apps/"
"metacity/keybinding_commands The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
@@ -902,10 +1036,10 @@ msgstr ""
"keybinding_commands. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;"
"Alt&gt;F1\". Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená "
"a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto "
-"možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná "
+"možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté\", pre túto akciu nebude definovaná "
"žiadna klávesová skratka."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:88
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:106
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace above the current workspace. "
"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
@@ -918,10 +1052,10 @@ msgstr ""
"plochou. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
"Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako "
"je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na "
-"špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
+"špeciálnu hodnotu \"vypnuté\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
"klávesová skratka."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:89
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:107
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace below the current workspace. "
"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
@@ -934,10 +1068,10 @@ msgstr ""
"plochou. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
"Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako "
"je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na "
-"špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
+"špeciálnu hodnotu \"vypnuté\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
"klávesová skratka."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:90
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:108
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace on the left of the current "
"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
@@ -950,10 +1084,10 @@ msgstr ""
"parcovnej plochy. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;"
"Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a "
"skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť "
-"na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
+"na špeciálnu hodnotu \"vypnuté\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
"klávesová skratka."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:91
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:109
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace on the right of the current "
"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
@@ -966,10 +1100,10 @@ msgstr ""
"pracovnej plochy. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;"
"Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a "
"skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť "
-"na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
+"na špeciálnu hodnotu \"vypnuté\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
"klávesová skratka."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:92
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:110
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 1. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -980,10 +1114,10 @@ msgstr ""
"Klávesová skratka, ktorá prepne na pracovnú plochu 1. Formát je \"&lt;"
"Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
+"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:93
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:111
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 10. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -994,10 +1128,10 @@ msgstr ""
"Klávesová skratka, ktorá prepne na pracovnú plochu 10. Formát je \"&lt;"
"Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
+"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:94
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:112
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 11. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1008,10 +1142,10 @@ msgstr ""
"Klávesová skratka, ktorá prepne na pracovnú plochu 11. Formát je \"&lt;"
"Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
+"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:95
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:113
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 12. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1022,10 +1156,10 @@ msgstr ""
"Klávesová skratka, ktorá prepne na pracovnú plochu 12. Formát je \"&lt;"
"Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
+"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:96
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:114
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 2. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1036,10 +1170,10 @@ msgstr ""
"Klávesová skratka, ktorá prepne na pracovnú plochu 2. Formát je \"&lt;"
"Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
+"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:97
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:115
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 3. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1050,10 +1184,10 @@ msgstr ""
"Klávesová skratka, ktorá prepne na pracovnú plochu 3. Formát je \"&lt;"
"Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
+"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:98
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:116
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 4. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1064,10 +1198,10 @@ msgstr ""
"Klávesová skratka, ktorá prepne na pracovnú plochu 4. Formát je \"&lt;"
"Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
+"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:99
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:117
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 5. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1078,10 +1212,10 @@ msgstr ""
"Klávesová skratka, ktorá prepne na pracovnú plochu 5. Formát je \"&lt;"
"Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
+"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:100
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:118
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 6. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1092,10 +1226,10 @@ msgstr ""
"Klávesová skratka, ktorá prepne na pracovnú plochu 6. Formát je \"&lt;"
"Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
+"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:101
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:119
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 7. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1106,10 +1240,10 @@ msgstr ""
"Klávesová skratka, ktorá prepne na pracovnú plochu 7. Formát je \"&lt;"
"Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
+"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:102
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:120
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 8. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1120,10 +1254,10 @@ msgstr ""
"Klávesová skratka, ktorá prepne na pracovnú plochu 8. Formát je \"&lt;"
"Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
+"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:103
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:121
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 9. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1134,10 +1268,10 @@ msgstr ""
"Klávesová skratka, ktorá prepne na pracovnú plochu 9. Formát je \"&lt;"
"Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
+"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:104
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:122
msgid ""
"The keybinding used to activate the window menu. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1145,13 +1279,13 @@ msgid ""
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"Klávesová skratka použitá pre aktiváciu menu okna. Formát je \"&lt;"
+"Klávesová skratka použitá pre aktiváciu ponuky okna. Formát je \"&lt;"
"Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
+"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:105
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:123
msgid ""
"The keybinding used to close a window. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1162,10 +1296,10 @@ msgstr ""
"Klávesová skratka použitá pre zatvorenie okna. Formát je \"&lt;Control&gt;a"
"\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a "
"umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;"
-"Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre "
+"Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté\", pre "
"túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:106
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:124
msgid ""
"The keybinding used to enter \"move mode\" and begin moving a window using "
"the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
@@ -1178,10 +1312,10 @@ msgstr ""
"okna pomocou klávesnice. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;"
"&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké "
"písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte "
-"túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude "
+"túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté\", pre túto akciu nebude "
"definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:107
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:125
msgid ""
"The keybinding used to enter \"resize mode\" and begin resizing a window "
"using the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
@@ -1194,10 +1328,10 @@ msgstr ""
"zmeny veľkosti okna pomocou klávesnice. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo "
"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé "
"aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak "
-"nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu "
+"nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté\", pre túto akciu "
"nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:108
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:126
msgid ""
"The keybinding used to hide all normal windows and set the focus to the "
"desktop background. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
@@ -1210,10 +1344,10 @@ msgstr ""
"ako aktívne pozadie plochy. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;"
"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj "
"veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak "
-"nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu "
+"nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté\", pre túto akciu "
"nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:109
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:127
msgid ""
"The keybinding used to maximize a window. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1224,10 +1358,10 @@ msgstr ""
"Klávesová skratka použitá pre maximalizáciu okna. Formát je \"&lt;Control&gt;"
"a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a "
"umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;"
-"Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre "
+"Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté\", pre "
"túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:110
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:128
msgid ""
"The keybinding used to minimize a window. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1238,10 +1372,10 @@ msgstr ""
"Klávesová skratka použitá pre minimalizáciu okna. Formát je \"&lt;Control&gt;"
"a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a "
"umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;"
-"Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre "
+"Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté\", pre "
"túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:111
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:129
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace down. The format looks "
"like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
@@ -1254,10 +1388,10 @@ msgstr ""
"Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
"Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako "
"je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na "
-"špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
+"špeciálnu hodnotu \"vypnuté\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
"klávesová skratka."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:112
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:130
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace to the left. The format "
"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
@@ -1270,10 +1404,10 @@ msgstr ""
"Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
"Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako "
"je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na "
-"špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
+"špeciálnu hodnotu \"vypnuté\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
"klávesová skratka."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:113
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:131
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace to the right. The format "
"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
@@ -1286,10 +1420,10 @@ msgstr ""
"Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
"Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako "
"je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na "
-"špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
+"špeciálnu hodnotu \"vypnuté\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
"klávesová skratka."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:114
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:132
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace up. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1301,10 +1435,10 @@ msgstr ""
"Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
"Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako "
"je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na "
-"špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
+"špeciálnu hodnotu \"vypnuté\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
"klávesová skratka."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:115
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:133
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 1. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1312,13 +1446,13 @@ msgid ""
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"Klávesová skratka použitá na presuni okna na pracovnú plochu 1. Formát je "
+"Klávesová skratka použitá na presun okna na pracovnú plochu 1. Formát je "
"\"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
+"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:116
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:134
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 10. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1329,10 +1463,10 @@ msgstr ""
"Klávesová skratka použitá na presun okna na pracovnú plochu 10. Formát je "
"\"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
+"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:117
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:135
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 11. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1343,10 +1477,10 @@ msgstr ""
"Klávesová skratka použitá na presun okna na pracovnú plochu 11. Formát je "
"\"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
+"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:118
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:136
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 12. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1357,10 +1491,10 @@ msgstr ""
"Klávesová skratka použitá na presun okna na pracovnú plochu 12. Formát je "
"\"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
+"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:119
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:137
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 2. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1371,10 +1505,10 @@ msgstr ""
"Klávesová skratka použitá na presun okna na pracovnú plochu 2. Formát je "
"\"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
+"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:120
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:138
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 3. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1385,10 +1519,10 @@ msgstr ""
"Klávesová skratka použitá na presun okna na pracovnú plochu 3. Formát je "
"\"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
+"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:121
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:139
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 4. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1399,10 +1533,10 @@ msgstr ""
"Klávesová skratka použitá na presun okna na pracovnú plochu 4. Formát je "
"\"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
+"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:122
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:140
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 5. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1413,10 +1547,10 @@ msgstr ""
"Klávesová skratka použitá na presun okna na pracovnú plochu 5. Formát je "
"\"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
+"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:123
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:141
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 6. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1427,10 +1561,10 @@ msgstr ""
"Klávesová skratka použitá na presun okna na pracovnú plochu 6. Formát je "
"\"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
+"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:124
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:142
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 7. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1441,10 +1575,10 @@ msgstr ""
"Klávesová skratka použitá na presun okna na pracovnú plochu 7. Formát je "
"\"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
+"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:125
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:143
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 8. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1455,10 +1589,10 @@ msgstr ""
"Klávesová skratka použitá na presun okna na pracovnú plochu 8. Formát je "
"\"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
+"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:126
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:144
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 9. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1469,10 +1603,10 @@ msgstr ""
"Klávesová skratka použitá na presun okna na pracovnú plochu 9. Formát je "
"\"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
+"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:127
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:145
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
"using a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
@@ -1485,10 +1619,10 @@ msgstr ""
"plochou so zobrazením vyskakovacieho okna. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" "
"alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje "
"malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". "
-"Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu "
+"Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté\", pre túto akciu "
"nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:128
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:146
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
"without a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
@@ -1501,10 +1635,46 @@ msgstr ""
"plochou bez zobrazenia vyskakovacieho okna. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" "
"alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje "
"malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". "
-"Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu "
+"Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté\", pre túto akciu "
"nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:129
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:147
+msgid ""
+"The keybinding used to move focus backwards between windows of an "
+"application without a popup window. Holding \"shift\" together with this "
+"binding makes the direction go forward again. The format looks like \"&lt;"
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr ""
+"Klávesová skratka použitá na prepnutie ohniska dozadu medzi oknami bez "
+"zobrazenia vyskakovacieho okna. Držaním \"shift\" spolu s touto klávesovou "
+"skratkou znovu obrátite smer prepínania. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" "
+"alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje "
+"malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". "
+"Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté\", pre túto akciu "
+"nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:148
+msgid ""
+"The keybinding used to move focus backwards between windows of an "
+"application, using a popup window. Holding \"shift\" together with this "
+"binding makes the direction go forward again. The format looks like \"&lt;"
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr ""
+"Klávesová skratka použitá na prepnutie ohniska dozadu medzi oknami so "
+"zobrazením vyskakovacieho okna. Držaním \"shift\" spolu s touto klávesovou "
+"skratkou znovu obrátite smer prepínania. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" "
+"alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje "
+"malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". "
+"Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté\", pre túto akciu "
+"nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:149
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between windows without a popup "
"window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go "
@@ -1519,10 +1689,10 @@ msgstr ""
"skratkou znovu obráti smer prepínania. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo "
"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé "
"aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak "
-"nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu "
+"nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté\", pre túto akciu "
"nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:130
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:150
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between windows, using a popup "
"window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go "
@@ -1537,10 +1707,10 @@ msgstr ""
"skratkou znovu obráti smer prepínania. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo "
"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé "
"aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak "
-"nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu "
+"nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté\", pre túto akciu "
"nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:131
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:151
msgid ""
"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, using a "
"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
@@ -1553,10 +1723,10 @@ msgstr ""
"plochou so zobrazním vyskakovacieho okna. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" "
"alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje "
"malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". "
-"Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu "
+"Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté\", pre túto akciu "
"nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:132
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:152
msgid ""
"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, without a "
"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
@@ -1569,10 +1739,46 @@ msgstr ""
"plochou bez zobrazenia vyskakovacieho okna. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" "
"alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje "
"malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". "
-"Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu "
+"Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté\", pre túto akciu "
"nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:133
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:153
+msgid ""
+"The keybinding used to move focus between windows of an application without "
+"a popup window. Holding the \"shift\" key while using this binding reverses "
+"the direction of movement. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
+"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows "
+"lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and "
+"\"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
+"then there will be no keybinding for this action."
+msgstr ""
+"Klávesová skratka použitá na prepnutie ohniska medzi oknami bez zobrazenia "
+"vyskakovacieho okna. Držaním \"shift\" spolu s touto klávesovou skratkou "
+"znovu obrátite smer prepínania. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;"
+"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj "
+"veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak "
+"nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté\", pre túto akciu "
+"nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:154
+msgid ""
+"The keybinding used to move focus between windows of an application, using a "
+"popup window. (Traditionally &lt;Alt&gt;F6) Holding the \"shift\" key while "
+"using this binding reverses the direction of movement. The format looks like "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr ""
+"Klávesová skratka použitá na prepnutie ohniska medzi oknami so zobrazením "
+"vyskakovacieho okna. (Tradične &lt;Alt&gt;F6) Držaním \"shift\" spolu s "
+"touto klávesovou skratkou znovu obrátite smer prepínania. Formát je \"&lt;"
+"Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
+"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
+"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté"
+"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:155
msgid ""
"The keybinding used to move focus between windows without a popup window. "
"(Traditionally &lt;Alt&gt;Escape) Holding the \"shift\" key while using this "
@@ -1587,10 +1793,10 @@ msgstr ""
"touto klávesovou skratkou znovu obráti smer prepínania. Formát je \"&lt;"
"Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
+"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:134
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:156
msgid ""
"The keybinding used to move focus between windows, using a popup window. "
"(Traditionally &lt;Alt&gt;Tab) Holding the \"shift\" key while using this "
@@ -1605,10 +1811,10 @@ msgstr ""
"touto klávesovou skratkou znovu obráti smer prepínania. Formát je \"&lt;"
"Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
+"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:135
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:157
msgid ""
"The keybinding used to toggle always on top. A window that is always on top "
"will always be visible over other overlapping windows. The format looks like "
@@ -1622,10 +1828,10 @@ msgstr ""
"Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
"Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako "
"je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na "
-"špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
+"špeciálnu hodnotu \"vypnuté\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
"klávesová skratka."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:136
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:158
msgid ""
"The keybinding used to toggle fullscreen mode. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1636,10 +1842,10 @@ msgstr ""
"Klávesová skratka použitá na prepnutie celoobrazovkového režimu. Formát je "
"\"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
+"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:137
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:159
msgid ""
"The keybinding used to toggle maximization. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1650,10 +1856,10 @@ msgstr ""
"Klávesová skratka použitá na prepnutie maximalizácie. Formát je \"&lt;"
"Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
+"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:138
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:160
msgid ""
"The keybinding used to toggle shaded/unshaded state. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1661,13 +1867,13 @@ msgid ""
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"Klávesová skratka použitá na prepnutie zabalenie/rozbalenia okna. Formát je "
+"Klávesová skratka použitá na prepnutie zabalenie/rozbalenie okna. Formát je "
"\"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
+"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:139
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:161
msgid ""
"The keybinding used to toggle whether the window is on all workspaces or "
"just one. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
@@ -1680,10 +1886,10 @@ msgstr ""
"plochách alebo iba na jednej. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;"
"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj "
"veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak "
-"nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu "
+"nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté\", pre túto akciu "
"nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:140
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:162
msgid ""
"The keybinding used to unmaximize a window. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1694,10 +1900,10 @@ msgstr ""
"Klávesová skratka použitá na zrušenie maximalizácie okna. Formát je \"&lt;"
"Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
+"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:141
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:163
msgid ""
"The keybinding which display's the panel's \"Run Application\" dialog box. "
"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
@@ -1710,10 +1916,10 @@ msgstr ""
"\". Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
"Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako "
"je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na "
-"špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
+"špeciálnu hodnotu \"vypnuté\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
"klávesová skratka."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:142
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:164
msgid ""
"The keybinding which invokes a terminal. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1724,10 +1930,10 @@ msgstr ""
"Klávesová skratka, ktorá spustí terminál. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" "
"alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje "
"malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". "
-"Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu "
+"Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté\", pre túto akciu "
"nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:143
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:165
msgid ""
"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility to take a "
"screenshot of a window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
@@ -1740,10 +1946,10 @@ msgstr ""
"Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
"Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako "
"je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na "
-"špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
+"špeciálnu hodnotu \"vypnuté\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
"klávesová skratka."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:144
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:166
msgid ""
"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility. The format "
"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
@@ -1756,10 +1962,10 @@ msgstr ""
"obrazovky. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
"F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky "
"ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na "
-"špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
+"špeciálnu hodnotu \"vypnuté\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
"klávesová skratka."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:145
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:167
msgid ""
"The keybinding which shows the panel's main menu. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1767,27 +1973,27 @@ msgid ""
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"Klávesová skratka, ktorá zobrazí hlavné menu panelu. Formát je \"&lt;"
+"Klávesová skratka, ktorá zobrazí hlavnú ponuku panelu. Formát je \"&lt;"
"Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
+"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:146
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:168
msgid "The name of a workspace."
msgstr "Meno pracovnej plochy."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:147
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:169
msgid "The screenshot command"
msgstr "Príkaz pre zachytenie obrazovky"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:148
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:170
msgid ""
"The theme determines the appearance of window borders, titlebar, and so "
"forth."
-msgstr "Téma určuje vzhľad rámu okna, titulku apod."
+msgstr "Téma určuje vzhľad rámu okna, titulku a tak ďalej."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:149
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:171
msgid ""
"The time delay before raising a window if auto_raise is set to true. The "
"delay is given in thousandths of a second."
@@ -1795,7 +2001,7 @@ msgstr ""
"Čas čakania pred presunom okna dopredu, ak je auto_raise true. Hodnota je v "
"tisícinách sekundy."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:150
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:172
msgid ""
"The window focus mode indicates how windows are activated. It has three "
"possible values; \"click\" means windows must be clicked in order to focus "
@@ -1803,36 +2009,36 @@ msgid ""
"and \"mouse\" means windows are focused when the mouse enters the window and "
"unfocused when the mouse leaves the window."
msgstr ""
-"Chovanie fokusu určuje, ako sa okná aktivujú. Má tri možné hodnoty: \"click"
-"\" znamená, že na okno sa musí kliknúť, \"sloppy\" znamená, že okno sa stane "
-"aktívnym, ak sa kurzor myši nastaví nad okno, a \"mouse\" znamená, že sa "
-"okno stane aktívnym pri ukázaní kurzorom myši a pri presune kurzoru myši "
-"mimo okno prestane byť okno aktívne."
+"Režim aktivizácie okien má tri možné hodnoty: \"click\" znamená, že na okno "
+"sa musí kliknúť, \"sloppy\" znamená, že okno sa stane aktívnym, ak sa kurzor "
+"myši nastaví nad okno, a \"mouse\" znamená, že sa okno stane aktívnym pri "
+"ukázaní kurzorom myši a pri presune kurzoru myši mimo okno prestane byť okno "
+"aktívne."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:151
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:173
msgid "The window screenshot command"
msgstr "Príkaz pre zachytenie obsahu okna"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:152
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:174
msgid ""
"This keybinding changes whether a window is above or below other windows. If "
-"the window is covered by another window, it raises the window above other "
-"windows. If the window is already fully visible, it lowers the window below "
-"other windows. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
-"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
-"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
-"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
-"no keybinding for this action."
+"the window is covered by another one, it raises the window above all others, "
+"and if the window is already fully visible, it lowers it below all others. "
+"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
+"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
+"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
+"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
+"for this action."
msgstr ""
"Táto klávesová skratka mení, či je okno nad alebo pod ostatnými oknami. Ak "
"je okno zakryté iným oknom, posunie ho dopredu pred ostatné okná. Ak už je "
"okno plne viditeľné, posunie ho dozadu za ostatné okná. Formát je \"&lt;"
"Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
+"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:153
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:175
msgid ""
"This keybinding lowers a window below other windows. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1843,10 +2049,138 @@ msgstr ""
"Táto klávesová skratka presunie okno za ostatné okná. Formát je \"&lt;"
"Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
+"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:154
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:176
+msgid ""
+"This keybinding moves a window against the north (top) side of the screen. "
+"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
+"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
+"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
+"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
+"for this action."
+msgstr ""
+"Táto klávesová skratka presunie okno voči severnej (hornej) strane "
+"obrazovky. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
+"F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky "
+"ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na "
+"špeciálnu hodnotu \"Vypnuté\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
+"klávesová skratka."
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:177
+msgid ""
+"This keybinding moves a window into the east (right) side of the screen. The "
+"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
+"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
+"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
+"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
+"for this action."
+msgstr ""
+"Táto klávesová skratka presunie okno voči východnej (pravej) strane "
+"obrazovky. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
+"F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky "
+"ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na "
+"špeciálnu hodnotu \"vypnuté\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
+"klávesová skratka."
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:178
+msgid ""
+"This keybinding moves a window into the north-east (top right) corner of the "
+"screen. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
+"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
+"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
+"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
+"keybinding for this action."
+msgstr ""
+"Táto klávesová skratka presunie okno do severovýchodného (pravého horného) "
+"rohu obrazovky. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;"
+"Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a "
+"skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť "
+"na špeciálnu hodnotu \"vypnuté\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
+"klávesová skratka."
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:179
+msgid ""
+"This keybinding moves a window into the north-west (top left) corner of the "
+"screen. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
+"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
+"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
+"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
+"keybinding for this action."
+msgstr ""
+"Táto klávesová skratka presunie okno do severozápadného (ľavého horného) "
+"rohu obrazovky. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;"
+"Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a "
+"skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť "
+"na špeciálnu hodnotu \"vypnuté\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
+"klávesová skratka."
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:180
+msgid ""
+"This keybinding moves a window into the south (bottom) side of the screen. "
+"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
+"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
+"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
+"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
+"for this action."
+msgstr ""
+"Táto klávesová skratka presunie okno voči južnej (spodnej) strane obrazovky. "
+"Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
+"Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako "
+"je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na "
+"špeciálnu hodnotu \"vypnuté\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
+"klávesová skratka."
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:181
+msgid ""
+"This keybinding moves a window into the south-east (bottom right) corner of "
+"the screen. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
+"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
+"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
+"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
+"keybinding for this action."
+msgstr ""
+"Táto klávesová skratka presunie okno do juhovýchodného (pravého dolného) "
+"rohu obrazovky. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;"
+"Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a "
+"skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť "
+"na špeciálnu hodnotu \"vypnuté\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
+"klávesová skratka."
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:182
+msgid ""
+"This keybinding moves a window into the south-west (bottom left) corner of "
+"the screen. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
+"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
+"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
+"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
+"keybinding for this action."
+msgstr ""
+"Táto klávesová skratka presunie do juhozápadného (ľavého dolného) rohu "
+"obrazovky. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
+"F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky "
+"ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na "
+"špeciálnu hodnotu \"vypnuté\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
+"klávesová skratka."
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:183
+msgid ""
+"This keybinding moves a window into the west (left) side of the screen. The "
+"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
+"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
+"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
+"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
+"for this action."
+msgstr ""
+"Táto klávesová skratka presunie okno voči západnej (ľavej) strane obrazovky. "
+"Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
+"Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako "
+"je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na "
+"špeciálnu hodnotu \"vypnuté\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
+"klávesová skratka."
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:184
msgid ""
"This keybinding raises the window above other windows. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1857,10 +2191,10 @@ msgstr ""
"Táto klávesová skratka presunie okno pred ostatné okná. Formát je \"&lt;"
"Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
+"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:155
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:185
msgid ""
"This keybinding resizes a window to fill available horizontal space. The "
"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
@@ -1869,14 +2203,14 @@ msgid ""
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
msgstr ""
-"Táto klávesová skratka zmení veľkosť okna tak, aby vyplnilo celý "
-"horizontálny priestor. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;"
-"&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké "
-"písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte "
-"túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude "
-"definovaná žiadna klávesová skratka."
+"Táto klávesová skratka zmení veľkosť okna tak, aby vyplnilo celý vodorovný "
+"priestor. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
+"Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako "
+"je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na "
+"špeciálnu hodnotu \"vypnuté\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
+"klávesová skratka."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:156
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:186
msgid ""
"This keybinding resizes a window to fill available vertical space. The "
"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
@@ -1885,154 +2219,215 @@ msgid ""
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
msgstr ""
-"Táto klávesová skratka zmení veľkosť okna tak, aby vyplnilo celý vertikálny "
+"Táto klávesová skratka zmení veľkosť okna tak, aby vyplnilo celý zvislý "
"priestor. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
"Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako "
"je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na "
-"špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
+"špeciálnu hodnotu \"vypnuté\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
"klávesová skratka."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:157
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:187
msgid ""
"This option determines the effects of double-clicking on the title bar. "
"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
-"window, and 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window."
+"window, 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window, "
+"'minimize' which will minimize the window, and 'none' which will not do "
+"anything."
+msgstr ""
+"Táto voľba určuje výsledok dvojitého kliknutia na titulok okna. Momentálne "
+"je možné použiť 'toggle_shade', ktorý rozbalí/zabalí okno, "
+"'toggle_maximize', ktorý maximalizuje alebo zruší maximalizáciu okna, a "
+"'none' čo nespraví nič."
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:188
+msgid ""
+"This option determines the effects of middle-clicking on the title bar. "
+"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
+"window, 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window, "
+"'minimize' which will minimize the window, and 'none' which will not do "
+"anything."
msgstr ""
-"Táto voľba určuje výsledok dvojitého kliknutia na titulku okna. Momentálne "
+"Táto voľba určuje výsledok dvojitého kliknutia na titulok okna. Momentálne "
"je možné použiť 'toggle_shade', ktorý rozbalí/zabalí okno, a "
-"'toggle_maximize', ktorý maximalizuje alebo zruší maximalizáciu okna."
+"'toggle_maximize', ktorý maximalizuje alebo zruší maximalizáciu okna, a "
+"'none' čo nespraví nič."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:158
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:189
+msgid ""
+"This option determines the effects of right-clicking on the title bar. "
+"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
+"window, 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window, "
+"'minimize' which will minimize the window, and 'none' which will not do "
+"anything."
+msgstr ""
+"Táto voľba určuje výsledok dvojitého kliknutia na titulok okna. Momentálne "
+"je možné použiť 'toggle_shade', ktorý rozbalí/zabalí okno, a "
+"'toggle_maximize', ktorý maximalizuje alebo zruší maximalizáciu okna, a "
+"'none' čo nespraví nič."
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:190
+msgid ""
+"This option provides additional control over how newly created windows get "
+"focus. It has two possible values; \"smart\" applies the user's normal focus "
+"mode, and \"strict\" results in windows started from a terminal not being "
+"given focus."
+msgstr ""
+"Táto možnosť ponúka rozšírenú kontrolu nad tým, ako sa novovytvorené okná "
+"stávajú aktívnymi. Má dve možné hodnoty: \"smart\" použije bežný "
+"používateľský režim, a \"strict\" spôsobí, že okná spustené z terminálu nie "
+"sú hneď aktívne."
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:191
msgid "Toggle always on top state"
msgstr "Prepnúť vždy navrchu"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:159
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:192
msgid "Toggle fullscreen mode"
-msgstr "Prepnúť celoobrazovkový mód"
+msgstr "Prepnúť celoobrazovkový režim"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:160
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:193
msgid "Toggle maximization state"
-msgstr "Prepnúť maximalizáciu"
+msgstr "Prepnúť stav maximalizácie"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:161
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:194
msgid "Toggle shaded state"
msgstr "Prepnúť zabalenie okna"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:162
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:195
msgid "Toggle window on all workspaces"
msgstr "Prepnúť, či je okno na všetkých pracovných plochách"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:163
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:196
msgid ""
"Turns on a visual indication when an application or the system issues a "
"'bell' or 'beep'; useful for the hard-of-hearing and for use in noisy "
-"environments, or when 'audible bell' is off."
+"environments."
msgstr ""
-"Zapne vizuálnu zobrazenie pokusu aplikácie alebo systému o pípnutie. To sa "
-"hodí pre slabo počujúcich ľudí alebo ak pracujete v hlučnom prostredí, alebo "
-"pri vypnutom počuteľnom zvončeku."
+"Zapne vizuálnu zobrazenie pokusu aplikácie alebo systému o pípnutie alebo "
+"zvonček. To sa hodí pre slabo počujúcich ľudí alebo ak pracujete v hlučnom "
+"prostredí, alebo pri vypnutom počuteľnom zvončeku."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:164
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:197
msgid "Unmaximize window"
msgstr "Odmaximalizovať okno"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:165
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:198
msgid "Use standard system font in window titles"
msgstr "Použiť štandardné systémové písmo v titulkoch okna"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:166
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:199
msgid "Visual Bell Type"
msgstr "Typ vizuálneho zvončeka"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:167
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:200
+msgid "Whether raising should be a side-effect of other user interactions"
+msgstr "Určuje, či sa má okno zobudiť aj pri iných interakciách s používateľom"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:201
msgid "Window focus mode"
msgstr "Režim aktivácie okna"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:168
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:202
msgid "Window title font"
msgstr "Písmo titulku okna"
-#: ../src/prefs.c:528 ../src/prefs.c:544 ../src/prefs.c:560 ../src/prefs.c:576
-#: ../src/prefs.c:592 ../src/prefs.c:612 ../src/prefs.c:628 ../src/prefs.c:644
-#: ../src/prefs.c:660 ../src/prefs.c:676 ../src/prefs.c:692 ../src/prefs.c:708
-#: ../src/prefs.c:724 ../src/prefs.c:741 ../src/prefs.c:757 ../src/prefs.c:773
-#: ../src/prefs.c:789 ../src/prefs.c:805 ../src/prefs.c:820 ../src/prefs.c:835
-#: ../src/prefs.c:850 ../src/prefs.c:866 ../src/prefs.c:882 ../src/prefs.c:898
+#: ../src/prefs.c:434
+#, c-format
+msgid "Type of %s was not integer"
+msgstr "Nepodarilo sa spracovať %s ako celé číslo"
+
+#: ../src/prefs.c:572 ../src/prefs.c:600 ../src/prefs.c:616 ../src/prefs.c:632
+#: ../src/prefs.c:648 ../src/prefs.c:664 ../src/prefs.c:680 ../src/prefs.c:696
+#: ../src/prefs.c:716 ../src/prefs.c:732 ../src/prefs.c:748 ../src/prefs.c:766
+#: ../src/prefs.c:782 ../src/prefs.c:801 ../src/prefs.c:817 ../src/prefs.c:852
+#: ../src/prefs.c:868 ../src/prefs.c:885 ../src/prefs.c:901 ../src/prefs.c:917
+#: ../src/prefs.c:933 ../src/prefs.c:949 ../src/prefs.c:964 ../src/prefs.c:979
+#: ../src/prefs.c:994 ../src/prefs.c:1010 ../src/prefs.c:1026
+#: ../src/prefs.c:1042 ../src/prefs.c:1058
#, c-format
msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
msgstr "GConf kľúč \"%s\" má nastavený neplatný typ\n"
-#: ../src/prefs.c:943
+#: ../src/prefs.c:1103
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button "
"modifier\n"
msgstr ""
-"V konfiguračnej databázi nájdené \"%s\", čo nie je platná hodnota pre "
+"V konfiguračnej databáze sa našlo \"%s\", čo nie je platná hodnota pre "
"modifikátor tlačidla myši.\n"
-#: ../src/prefs.c:967 ../src/prefs.c:1428
+#: ../src/prefs.c:1127 ../src/prefs.c:1148 ../src/prefs.c:1705
#, c-format
msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
-msgstr "GConf kľúč \"%s\" má nastavený neplatnú hodnotu\n"
+msgstr "GConf kľúč '%s' má nastavenú neplatnú hodnotu\n"
+
+#: ../src/prefs.c:1277
+#, c-format
+msgid ""
+"%d stored in GConf key %s is not a reasonable cursor_size; must be in the "
+"range 1..128\n"
+msgstr ""
+"%d uložená v GConf kľúči %s nie je rozumná cursor_size; musí byť medzi "
+"1..128\n"
-#: ../src/prefs.c:1145
+#: ../src/prefs.c:1357
#, c-format
msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
msgstr "Nepodarilo sa spracovať popis písma \"%s\" z GConf kľúča %s\n"
-#: ../src/prefs.c:1330
+#: ../src/prefs.c:1599
#, c-format
msgid ""
"%d stored in GConf key %s is not a reasonable number of workspaces, current "
"maximum is %d\n"
msgstr ""
-"%d uložená v GConf kľúči %s nie je rozumný počet pracovných plôch, "
-"momentálne maximum je %d\n"
+"Hodnota %d uložená v GConf kľúči %s nie je rozumný počet pracovných plôch, "
+"maximum je %d\n"
-#: ../src/prefs.c:1390
+#: ../src/prefs.c:1659
msgid ""
"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
"behave properly.\n"
msgstr ""
-"Náhradné riešenia pre nefunkčné aplikácie nie sú povolené. Niektoré "
-"aplikácie sa nemusia správne chovať.\n"
+"Náhradné riešenia pre chybné aplikácie nie sú povolené. Niektoré aplikácie "
+"sa nemusia správať slušne.\n"
-#: ../src/prefs.c:1455
+#: ../src/prefs.c:1732
#, c-format
msgid "%d stored in GConf key %s is out of range 0 to %d\n"
msgstr "Hodnota %d uložená v GConf kľúči %s nie je v rozsahu od 0 do %d\n"
-#: ../src/prefs.c:1595
+#: ../src/prefs.c:1881
#, c-format
msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
msgstr "Chyba pri nastavovaní počtu pracovných plôch na %d: %s\n"
-#: ../src/prefs.c:1839
+#: ../src/prefs.c:2276 ../src/prefs.c:2446
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
"\"%s\"\n"
msgstr ""
-"V konfiguračnej databázi nájdené \"%s\", čo nie je platná hodnota pre "
+"V konfiguračnej databáze sa našlo \"%s\", čo nie je platná hodnota pre "
"klávesovú skratku \"%s\".\n"
-#: ../src/prefs.c:2193
+#: ../src/prefs.c:2861
#, c-format
msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
msgstr "Chyba pri nastavovaní mena pracovnej plochy %d na \"%s\": %s\n"
-#: ../src/resizepopup.c:126
+#: ../src/resizepopup.c:113
#, c-format
msgid "%d x %d"
msgstr "%d x %d"
-#: ../src/screen.c:403
+#: ../src/screen.c:410
#, c-format
msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
msgstr "Obrazovka %d na displeji '%s' nie je platná\n"
-#: ../src/screen.c:419
+#: ../src/screen.c:426
#, c-format
msgid ""
"Screen %d on display \"%s\" already has a window manager; try using the --"
@@ -2041,7 +2436,7 @@ msgstr ""
"Obrazovka %d na displeji \"%s\" už má správcu okien. Skúste použiť prepínač "
"--replace, aby sa aktuálny správca predefinoval.\n"
-#: ../src/screen.c:443
+#: ../src/screen.c:453
#, c-format
msgid ""
"Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
@@ -2049,136 +2444,136 @@ msgstr ""
"Nepodarilo sa získať výber správcu okien pre obrazovku %d na displeji \"%s"
"\".\n"
-#: ../src/screen.c:501
+#: ../src/screen.c:511
#, c-format
msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
msgstr "Obrazovka %d na displeji \"%s\" už má správcu okien\n"
-#: ../src/screen.c:712
+#: ../src/screen.c:716
#, c-format
msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
msgstr "Nepodarilo sa uvoľniť obrazovku %d na displeji \"%s\"\n"
-#: ../src/session.c:844 ../src/session.c:851
+#: ../src/session.c:826 ../src/session.c:833
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť priečinok '%s': %s\n"
-#: ../src/session.c:861
+#: ../src/session.c:843
#, c-format
msgid "Could not open session file '%s' for writing: %s\n"
-msgstr "Nepodarilo sa otvoriť súbor sedenia '%s' pre zápis: %s\n"
+msgstr "Nepodarilo sa otvoriť súbor relácie '%s' pre zápis: %s\n"
-#: ../src/session.c:1013
+#: ../src/session.c:995
#, c-format
msgid "Error writing session file '%s': %s\n"
-msgstr "Chyba pri zápise súboru sedenia '%s': %s\n"
+msgstr "Chyba pri zápise súboru relácie '%s': %s\n"
-#: ../src/session.c:1018
+#: ../src/session.c:1000
#, c-format
msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
-msgstr "Chyba pri zatváraní súboru sedenia '%s': %s\n"
+msgstr "Chyba pri zatváraní súboru relácie '%s': %s\n"
-#: ../src/session.c:1093
+#: ../src/session.c:1075
#, c-format
msgid "Failed to read saved session file %s: %s\n"
-msgstr "Nepodarilo sa prečítať uložený súbor sedenia %s: %s\n"
+msgstr "Nepodarilo sa prečítať uložený súbor relácie %s: %s\n"
-#: ../src/session.c:1128
+#: ../src/session.c:1110
#, c-format
msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
-msgstr "Nepodarilo sa spracovať uložený súbor sedenia: %s\n"
+msgstr "Nepodarilo sa spracovať uložený súbor relácie: %s\n"
-#: ../src/session.c:1177
+#: ../src/session.c:1159
msgid "<metacity_session> attribute seen but we already have the session ID"
-msgstr "Nájdený atribút <metacity_session>, ale ID sedenia už je nastavené"
+msgstr "Našiel sa atribút <metacity_session>, ale ID relácie už je nastavené"
-#: ../src/session.c:1190
+#: ../src/session.c:1172
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <metacity_session> element"
-msgstr "Neznámy atribút %s v elemente <metacity_session>"
+msgstr "Neznámy atribút %s v prvku <metacity_session>"
-#: ../src/session.c:1207
+#: ../src/session.c:1189
msgid "nested <window> tag"
msgstr "vnorená značka <window>"
-#: ../src/session.c:1265 ../src/session.c:1297
+#: ../src/session.c:1247 ../src/session.c:1279
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <window> element"
-msgstr "Neznámy atribúť %s v elemente <window>"
+msgstr "Neznámy atribúť %s v prvku <window>"
-#: ../src/session.c:1369
+#: ../src/session.c:1351
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <maximized> element"
-msgstr "Neznámy atribút %s v elemente <maximized>"
+msgstr "Neznámy atribút %s v prvku <maximized>"
-#: ../src/session.c:1429
+#: ../src/session.c:1411
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <geometry> element"
-msgstr "Neznámy atribúť %s v elemente <geometry>"
+msgstr "Neznámy atribúť %s v prvku <geometry>"
-#: ../src/session.c:1449
+#: ../src/session.c:1431
#, c-format
msgid "Unknown element %s"
-msgstr "Neznámy element %s"
+msgstr "Neznámy prvok %s"
-#: ../src/session.c:1921
+#: ../src/session.c:1868
#, c-format
msgid ""
"Error launching metacity-dialog to warn about apps that don't support "
"session management: %s\n"
msgstr ""
"Chyba pri spustení dialógu metacity pre varovanie o aplikácii, ktorá "
-"nepodporuje správu sedení: %s\n"
+"nepodporuje správu relácií: %s\n"
-#: ../src/theme-parser.c:224 ../src/theme-parser.c:242
+#: ../src/theme-parser.c:227 ../src/theme-parser.c:245
#, c-format
msgid "Line %d character %d: %s"
msgstr "Riadok %d znak %d: %s"
-#: ../src/theme-parser.c:396
+#: ../src/theme-parser.c:399
#, c-format
msgid "Attribute \"%s\" repeated twice on the same <%s> element"
-msgstr "Atribút \"%s\" uvedený dvakrát v jednom elemente <%s>"
+msgstr "Atribút \"%s\" je uvedený dvakrát v jednom prvku <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:414 ../src/theme-parser.c:439
+#: ../src/theme-parser.c:417 ../src/theme-parser.c:442
#, c-format
msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
-msgstr "Atribút \"%s\" je neplatný v tomto kontexte v elemente <%s>"
+msgstr "Atribút \"%s\" je neplatný v tomto kontexte v prvku <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:485
+#: ../src/theme-parser.c:503
#, c-format
msgid "Integer %ld must be positive"
msgstr "Celé číslo %ld musí byť kladné"
-#: ../src/theme-parser.c:493
+#: ../src/theme-parser.c:511
#, c-format
msgid "Integer %ld is too large, current max is %d"
msgstr "Celé číslo %ld je príliš veľké, maximum je %d"
-#: ../src/theme-parser.c:521 ../src/theme-parser.c:602
-#: ../src/theme-parser.c:626
+#: ../src/theme-parser.c:539 ../src/theme-parser.c:655
#, c-format
msgid "Could not parse \"%s\" as a floating point number"
-msgstr "Nepodarilo sa spracovať \"%s\" ako reálne číslo"
+msgstr ""
+"Nepodarilo sa spracovať \"%s\" ako číslo s plávajúcou desatinnou čiarkou"
-#: ../src/theme-parser.c:552
+#: ../src/theme-parser.c:570 ../src/theme-parser.c:598
#, c-format
msgid "Boolean values must be \"true\" or \"false\" not \"%s\""
msgstr "Pravdivostná hodnota musí byť \"true\" alebo \"false\", nie \"%s\""
-#: ../src/theme-parser.c:572
+#: ../src/theme-parser.c:625
#, c-format
msgid "Angle must be between 0.0 and 360.0, was %g\n"
-msgstr "Uhol musí byť medzi 0.0 a 360.0, a je %g\n"
+msgstr "Uhol musí byť medzi 0.0 a 360.0, a teraz je %g\n"
-#: ../src/theme-parser.c:638
+#: ../src/theme-parser.c:688
#, c-format
msgid "Alpha must be between 0.0 (invisible) and 1.0 (fully opaque), was %g\n"
msgstr ""
"Alfa musí byť medzi 0.0 (neviditeľné) a 1.0 (úplne nakreslené), a je %g\n"
-#: ../src/theme-parser.c:684
+#: ../src/theme-parser.c:753
#, c-format
msgid ""
"Invalid title scale \"%s\" (must be one of xx-small,x-small,small,medium,"
@@ -2187,540 +2582,553 @@ msgstr ""
"Neplatná mierka titulku \"%s\" (musí byť xx-small,x-small,small,medium,large,"
"x-large,xx-large)\n"
-#: ../src/theme-parser.c:729 ../src/theme-parser.c:737
-#: ../src/theme-parser.c:807 ../src/theme-parser.c:897
-#: ../src/theme-parser.c:935 ../src/theme-parser.c:1012
-#: ../src/theme-parser.c:1062 ../src/theme-parser.c:1070
-#: ../src/theme-parser.c:1126 ../src/theme-parser.c:1134
-#: ../src/theme-parser.c:2936 ../src/theme-parser.c:3025
-#: ../src/theme-parser.c:3032 ../src/theme-parser.c:3039
+#: ../src/theme-parser.c:798 ../src/theme-parser.c:806
+#: ../src/theme-parser.c:888 ../src/theme-parser.c:985
+#: ../src/theme-parser.c:1027 ../src/theme-parser.c:1138
+#: ../src/theme-parser.c:1188 ../src/theme-parser.c:1196
+#: ../src/theme-parser.c:3074 ../src/theme-parser.c:3163
+#: ../src/theme-parser.c:3170 ../src/theme-parser.c:3177
#, c-format
msgid "No \"%s\" attribute on <%s> element"
-msgstr "Chýbajúci atribút \"%s\" v elemente %s"
+msgstr "Chýbajúci atribút \"%s\" v prvku <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:837 ../src/theme-parser.c:905
-#: ../src/theme-parser.c:943 ../src/theme-parser.c:1020
+#: ../src/theme-parser.c:922 ../src/theme-parser.c:993
+#: ../src/theme-parser.c:1035 ../src/theme-parser.c:1146
#, c-format
msgid "<%s> name \"%s\" used a second time"
-msgstr "Meno <%s> \"%s\" použité dvakrát"
+msgstr "Meno <%s> pre \"%s\" použité dvakrát"
-#: ../src/theme-parser.c:849 ../src/theme-parser.c:955
-#: ../src/theme-parser.c:1032
+#: ../src/theme-parser.c:934 ../src/theme-parser.c:1047
+#: ../src/theme-parser.c:1158
#, c-format
msgid "<%s> parent \"%s\" has not been defined"
-msgstr "Nedefinovaný rodič <%s> \"%s\""
+msgstr "Nedefinovaný rodič <%s> pre \"%s\""
-#: ../src/theme-parser.c:968
+#: ../src/theme-parser.c:1060
#, c-format
msgid "<%s> geometry \"%s\" has not been defined"
-msgstr "Nedefinovaná geometria <%s> \"%s\""
+msgstr "Nedefinovaná geometria <%s> pre \"%s\""
-#: ../src/theme-parser.c:981
+#: ../src/theme-parser.c:1073
#, c-format
msgid "<%s> must specify either a geometry or a parent that has a geometry"
msgstr "<%s> musí uvádzať buď geometriu alebo rodiča, ktorý má geometriu"
-#: ../src/theme-parser.c:1080
+#: ../src/theme-parser.c:1115
+msgid "You must specify a background for an alpha value to be meaningful"
+msgstr "Ak má byť hodnota alpha zmysluplná, tak musíte vybrať nejaké pozadie"
+
+#: ../src/theme-parser.c:1206
#, c-format
msgid "Unknown type \"%s\" on <%s> element"
-msgstr "Neznámy typ \"%s\" v elemente <%s>"
+msgstr "Neznámy typ \"%s\" v prvku <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:1091
+#: ../src/theme-parser.c:1217
#, c-format
msgid "Unknown style_set \"%s\" on <%s> element"
-msgstr "Neznámy style_set \"%s\" v elemente <%s>"
+msgstr "Neznámy style_set \"%s\" v prvku <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:1099
+#: ../src/theme-parser.c:1225
#, c-format
msgid "Window type \"%s\" has already been assigned a style set"
msgstr "Typ okna \"%s\" už má priradenú sadu štýlov"
-#: ../src/theme-parser.c:1143
-#, c-format
-msgid "Unknown function \"%s\" for menu icon"
-msgstr "Neznáma funkcia pre ikonu menu \"%s\""
-
-#: ../src/theme-parser.c:1152
-#, c-format
-msgid "Unknown state \"%s\" for menu icon"
-msgstr "Neznámy stav \"%s\" pre ikonu menu"
-
-#: ../src/theme-parser.c:1160
-#, c-format
-msgid "Theme already has a menu icon for function %s state %s"
-msgstr "Téma už má ikonu menu pre funkciu %s stav %s"
+#: ../src/theme-parser.c:1261
+msgid "Theme already has a fallback icon"
+msgstr "Táto téma už má základnú ikonu"
-#: ../src/theme-parser.c:1177 ../src/theme-parser.c:3244
-#: ../src/theme-parser.c:3323
-#, c-format
-msgid "No <draw_ops> with the name \"%s\" has been defined"
-msgstr "Nedefinovaná <draw_ops> nazvaná \"%s\""
+#: ../src/theme-parser.c:1273
+msgid "Theme already has a fallback mini_icon"
+msgstr "Táto téma už má základnú mini ikonu"
-#: ../src/theme-parser.c:1192 ../src/theme-parser.c:1256
-#: ../src/theme-parser.c:1545 ../src/theme-parser.c:3124
-#: ../src/theme-parser.c:3178 ../src/theme-parser.c:3338
-#: ../src/theme-parser.c:3515 ../src/theme-parser.c:3553
-#: ../src/theme-parser.c:3591 ../src/theme-parser.c:3629
+#: ../src/theme-parser.c:1286 ../src/theme-parser.c:1350
+#: ../src/theme-parser.c:1639 ../src/theme-parser.c:3262
+#: ../src/theme-parser.c:3316 ../src/theme-parser.c:3488
+#: ../src/theme-parser.c:3704 ../src/theme-parser.c:3742
+#: ../src/theme-parser.c:3780 ../src/theme-parser.c:3818
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed below <%s>"
-msgstr "Element <%s> nie je povolený v <%s>"
+msgstr "Prvok <%s> nie je povolený v <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:1282 ../src/theme-parser.c:1369
-#: ../src/theme-parser.c:1439
+#: ../src/theme-parser.c:1376 ../src/theme-parser.c:1463
+#: ../src/theme-parser.c:1533
#, c-format
msgid "No \"name\" attribute on element <%s>"
-msgstr "Chýbajúci atribút \"name\" v elemente <%s>"
+msgstr "Chýbajúci atribút \"name\" v prvku <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:1289 ../src/theme-parser.c:1376
+#: ../src/theme-parser.c:1383 ../src/theme-parser.c:1470
#, c-format
msgid "No \"value\" attribute on element <%s>"
-msgstr "Chýbajúci atribút \"value\" v elemente <%s>"
+msgstr "Chýbajúci atribút \"value\" v prvku <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:1320 ../src/theme-parser.c:1334
-#: ../src/theme-parser.c:1393
+#: ../src/theme-parser.c:1414 ../src/theme-parser.c:1428
+#: ../src/theme-parser.c:1487
msgid ""
"Cannot specify both button_width/button_height and aspect ratio for buttons"
msgstr ""
-"Nie je možné zadať aj button_width/button_height a aj pomer strán tlačidiel"
+"Nie je možné zadať zároveň button_width/button_height spolu s pomerom strán "
+"tlačidiel"
-#: ../src/theme-parser.c:1343
+#: ../src/theme-parser.c:1437
#, c-format
msgid "Distance \"%s\" is unknown"
msgstr "Vzdialenosť \"%s\" je neznáma"
-#: ../src/theme-parser.c:1402
+#: ../src/theme-parser.c:1496
#, c-format
msgid "Aspect ratio \"%s\" is unknown"
msgstr "Pomer strán \"%s\" je neznámy"
-#: ../src/theme-parser.c:1446
+#: ../src/theme-parser.c:1540
#, c-format
msgid "No \"top\" attribute on element <%s>"
-msgstr "Chýbajúci atribút \"top\" v elemente <%s>"
+msgstr "Chýbajúci atribút \"top\" v prvku <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:1453
+#: ../src/theme-parser.c:1547
#, c-format
msgid "No \"bottom\" attribute on element <%s>"
-msgstr "Chýbajúci atribút \"bottom\" v elemente <%s>"
+msgstr "Chýbajúci atribút \"bottom\" v prvku <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:1460
+#: ../src/theme-parser.c:1554
#, c-format
msgid "No \"left\" attribute on element <%s>"
-msgstr "Chýbajúci atribút \"left\" v elemente <%s>"
+msgstr "Chýbajúci atribút \"left\" v prvku <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:1467
+#: ../src/theme-parser.c:1561
#, c-format
msgid "No \"right\" attribute on element <%s>"
-msgstr "Chýbajúci atribút \"right\" v elemente <%s>"
+msgstr "Chýbajúci atribút \"right\" v prvku <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:1499
+#: ../src/theme-parser.c:1593
#, c-format
msgid "Border \"%s\" is unknown"
msgstr "Okraj \"%s\" je neznámy"
-#: ../src/theme-parser.c:1655 ../src/theme-parser.c:1765
-#: ../src/theme-parser.c:1868 ../src/theme-parser.c:2055
-#: ../src/theme-parser.c:2869
+#: ../src/theme-parser.c:1746 ../src/theme-parser.c:1856
+#: ../src/theme-parser.c:1963 ../src/theme-parser.c:2190
+#: ../src/theme-parser.c:3007
#, c-format
msgid "No \"color\" attribute on element <%s>"
-msgstr "Chýbajúci atribút \"color\" v elemente <%s>"
+msgstr "Chýbajúci atribút \"color\" v prvku <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:1662
+#: ../src/theme-parser.c:1753
#, c-format
msgid "No \"x1\" attribute on element <%s>"
-msgstr "Chýbajúci atribút \"x\" v elemente <%s>"
+msgstr "Chýbajúci atribút \"x1\" v prvku <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:1669 ../src/theme-parser.c:2714
+#: ../src/theme-parser.c:1760 ../src/theme-parser.c:2852
#, c-format
msgid "No \"y1\" attribute on element <%s>"
-msgstr "Chýbajúci atribút \"y1\" v elemente <%s>"
+msgstr "Chýbajúci atribút \"y1\" v prvku <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:1676
+#: ../src/theme-parser.c:1767
#, c-format
msgid "No \"x2\" attribute on element <%s>"
-msgstr "Chýbajúci atribút \"x2\" v elemente <%s>"
+msgstr "Chýbajúci atribút \"x2\" v prvku <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:1683 ../src/theme-parser.c:2721
+#: ../src/theme-parser.c:1774 ../src/theme-parser.c:2859
#, c-format
msgid "No \"y2\" attribute on element <%s>"
-msgstr "Chýbajúci atribút \"y2\" v elemente <%s>"
+msgstr "Chýbajúci atribút \"y2\" v prvku <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:1772 ../src/theme-parser.c:1875
-#: ../src/theme-parser.c:1981 ../src/theme-parser.c:2062
-#: ../src/theme-parser.c:2168 ../src/theme-parser.c:2266
-#: ../src/theme-parser.c:2483 ../src/theme-parser.c:2609
-#: ../src/theme-parser.c:2707 ../src/theme-parser.c:2781
-#: ../src/theme-parser.c:2876
+#: ../src/theme-parser.c:1863 ../src/theme-parser.c:1970
+#: ../src/theme-parser.c:2116 ../src/theme-parser.c:2197
+#: ../src/theme-parser.c:2303 ../src/theme-parser.c:2401
+#: ../src/theme-parser.c:2621 ../src/theme-parser.c:2747
+#: ../src/theme-parser.c:2845 ../src/theme-parser.c:2919
+#: ../src/theme-parser.c:3014
#, c-format
msgid "No \"x\" attribute on element <%s>"
-msgstr "Chýbajúci atribút \"x\" v elemente <%s>"
+msgstr "Chýbajúci atribút \"x\" v prvku <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:1779 ../src/theme-parser.c:1882
-#: ../src/theme-parser.c:1988 ../src/theme-parser.c:2069
-#: ../src/theme-parser.c:2175 ../src/theme-parser.c:2273
-#: ../src/theme-parser.c:2490 ../src/theme-parser.c:2616
-#: ../src/theme-parser.c:2788 ../src/theme-parser.c:2883
+#: ../src/theme-parser.c:1870 ../src/theme-parser.c:1977
+#: ../src/theme-parser.c:2123 ../src/theme-parser.c:2204
+#: ../src/theme-parser.c:2310 ../src/theme-parser.c:2408
+#: ../src/theme-parser.c:2628 ../src/theme-parser.c:2754
+#: ../src/theme-parser.c:2926 ../src/theme-parser.c:3021
#, c-format
msgid "No \"y\" attribute on element <%s>"
-msgstr "Chýbajúci atribút \"y\" v elemente <%s>"
+msgstr "Chýbajúci atribút \"y\" v prvku <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:1786 ../src/theme-parser.c:1889
-#: ../src/theme-parser.c:1995 ../src/theme-parser.c:2076
-#: ../src/theme-parser.c:2182 ../src/theme-parser.c:2280
-#: ../src/theme-parser.c:2497 ../src/theme-parser.c:2623
-#: ../src/theme-parser.c:2795
+#: ../src/theme-parser.c:1877 ../src/theme-parser.c:1984
+#: ../src/theme-parser.c:2130 ../src/theme-parser.c:2211
+#: ../src/theme-parser.c:2317 ../src/theme-parser.c:2415
+#: ../src/theme-parser.c:2635 ../src/theme-parser.c:2761
+#: ../src/theme-parser.c:2933
#, c-format
msgid "No \"width\" attribute on element <%s>"
-msgstr "Chýbajúci atribút \"width\" v elemente <%s>"
+msgstr "Chýbajúci atribút \"width\" v prvku <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:1793 ../src/theme-parser.c:1896
-#: ../src/theme-parser.c:2002 ../src/theme-parser.c:2083
-#: ../src/theme-parser.c:2189 ../src/theme-parser.c:2287
-#: ../src/theme-parser.c:2504 ../src/theme-parser.c:2630
-#: ../src/theme-parser.c:2802
+#: ../src/theme-parser.c:1884 ../src/theme-parser.c:1991
+#: ../src/theme-parser.c:2137 ../src/theme-parser.c:2218
+#: ../src/theme-parser.c:2324 ../src/theme-parser.c:2422
+#: ../src/theme-parser.c:2642 ../src/theme-parser.c:2768
+#: ../src/theme-parser.c:2940
#, c-format
msgid "No \"height\" attribute on element <%s>"
-msgstr "Chýbajúci atribút \"height\" v elemente <%s>"
+msgstr "Chýbajúci atribút \"height\" v prvku <%s>"
+
+#: ../src/theme-parser.c:2000
+#, c-format
+msgid "No \"start_angle\" or \"from\" attribute on element <%s>"
+msgstr "Chýba atribút \"start_angle\" alebo \"from\" v prvku <%s>"
+
+#: ../src/theme-parser.c:2007
+#, c-format
+msgid "No \"extent_angle\" or \"to\" attribute on element <%s>"
+msgstr "Chýba atribút \"extent_angle\" alebo \"to\" v prvku <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:1903
+#: ../src/theme-parser.c:2016
#, c-format
msgid "No \"start_angle\" attribute on element <%s>"
-msgstr "Chýbajúci atribút \"start_angle\" v elemente <%s>"
+msgstr "Chýbajúci atribút \"start_angle\" v prvku <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:1910
+#: ../src/theme-parser.c:2023
#, c-format
msgid "No \"extent_angle\" attribute on element <%s>"
-msgstr "Chýbajúci atribút \"extent_angle\" v elemente <%s>"
+msgstr "Chýbajúci atribút \"extent_angle\" v prvku <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:2090
+#: ../src/theme-parser.c:2225
#, c-format
msgid "No \"alpha\" attribute on element <%s>"
-msgstr "Chýbajúci atribút \"alpha\" v elemente <%s>"
+msgstr "Chýbajúci atribút \"alpha\" v prvku <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:2161
+#: ../src/theme-parser.c:2296
#, c-format
msgid "No \"type\" attribute on element <%s>"
-msgstr "Chýbajúci atribút \"type\" v elemente <%s>"
+msgstr "Chýbajúci atribút \"type\" v prvku <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:2209
+#: ../src/theme-parser.c:2344
#, c-format
msgid "Did not understand value \"%s\" for type of gradient"
msgstr "Nerozpoznaná hodnota \"%s\" pre typ prechodu"
-#: ../src/theme-parser.c:2294
+#: ../src/theme-parser.c:2429
#, c-format
msgid "No \"filename\" attribute on element <%s>"
-msgstr "Chýbajúci atribút \"filename\" v elemente <%s>"
+msgstr "Chýbajúci atribút \"filename\" v prvku <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:2319 ../src/theme-parser.c:2827
+#: ../src/theme-parser.c:2454 ../src/theme-parser.c:2965
#, c-format
msgid "Did not understand fill type \"%s\" for <%s> element"
-msgstr "Nerozpoznaný typ výplne \"%s\" pre element <%s>"
+msgstr "Nerozpoznaný typ výplne \"%s\" pre prvok <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:2462 ../src/theme-parser.c:2595
-#: ../src/theme-parser.c:2700
+#: ../src/theme-parser.c:2600 ../src/theme-parser.c:2733
+#: ../src/theme-parser.c:2838
#, c-format
msgid "No \"state\" attribute on element <%s>"
-msgstr "Chýbajúci atribút \"state\" v elemente <%s>"
+msgstr "Chýbajúci atribút \"state\" v prvku <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:2469 ../src/theme-parser.c:2602
+#: ../src/theme-parser.c:2607 ../src/theme-parser.c:2740
#, c-format
msgid "No \"shadow\" attribute on element <%s>"
-msgstr "Chýbajúci atribút \"shadow\" v elemente <%s>"
+msgstr "Chýbajúci atribút \"shadow\" v prvku <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:2476
+#: ../src/theme-parser.c:2614
#, c-format
msgid "No \"arrow\" attribute on element <%s>"
-msgstr "Chýbajúci atribút \"arrow\" v elemente <%s>"
+msgstr "Chýbajúci atribút \"arrow\" v prvku <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:2529 ../src/theme-parser.c:2651
-#: ../src/theme-parser.c:2739
+#: ../src/theme-parser.c:2667 ../src/theme-parser.c:2789
+#: ../src/theme-parser.c:2877
#, c-format
msgid "Did not understand state \"%s\" for <%s> element"
-msgstr "Nerozpoznaný stav \"%s\" pre element <%s>"
+msgstr "Nerozpoznaný stav \"%s\" pre prvok <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:2539 ../src/theme-parser.c:2661
+#: ../src/theme-parser.c:2677 ../src/theme-parser.c:2799
#, c-format
msgid "Did not understand shadow \"%s\" for <%s> element"
-msgstr "Nerozpoznaný tieň \"%s\" pre element <%s>"
+msgstr "Nerozpoznaný tieň \"%s\" pre prvok <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:2549
+#: ../src/theme-parser.c:2687
#, c-format
msgid "Did not understand arrow \"%s\" for <%s> element"
-msgstr "Nerozpoznaná šipka \"%s\" pre element <%s>"
+msgstr "Nerozpoznaná šípka \"%s\" pre prvok <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:2962 ../src/theme-parser.c:3078
+#: ../src/theme-parser.c:3100 ../src/theme-parser.c:3216
#, c-format
msgid "No <draw_ops> called \"%s\" has been defined"
-msgstr "Nedefinovaná <draw_ops> nazvaná \"%s\""
+msgstr "Nebola definovaná <draw_ops> nazvaná \"%s\""
-#: ../src/theme-parser.c:2974 ../src/theme-parser.c:3090
+#: ../src/theme-parser.c:3112 ../src/theme-parser.c:3228
#, c-format
msgid "Including draw_ops \"%s\" here would create a circular reference"
-msgstr "Pridaním draw_ops \"%s\" na tomto mieste spôsobí cyklickú referenciu"
+msgstr "Pridaním draw_ops \"%s\" na tomto mieste vznikne cyklická referencia"
-#: ../src/theme-parser.c:3153
+#: ../src/theme-parser.c:3291
#, c-format
msgid "No \"value\" attribute on <%s> element"
-msgstr "Chýbajúci atribút \"value\" v elemente <%s>"
+msgstr "Chýbajúci atribút \"value\" v prvku <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:3210
+#: ../src/theme-parser.c:3348
#, c-format
msgid "No \"position\" attribute on <%s> element"
-msgstr "Chýbajúci atribút \"position\" v elemente <%s>"
+msgstr "Chýbajúci atribút \"position\" v prvku <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:3219
+#: ../src/theme-parser.c:3357
#, c-format
msgid "Unknown position \"%s\" for frame piece"
msgstr "Neznáma pozícia \"%s\" pre časť rámca"
-#: ../src/theme-parser.c:3227
+#: ../src/theme-parser.c:3365
#, c-format
msgid "Frame style already has a piece at position %s"
-msgstr "Štýl ramca už má časť na pozícii %s"
+msgstr "Štýl rámca už má časť na pozícii %s"
-#: ../src/theme-parser.c:3272
+#: ../src/theme-parser.c:3382 ../src/theme-parser.c:3473
+#, c-format
+msgid "No <draw_ops> with the name \"%s\" has been defined"
+msgstr "Nebola definovaná <draw_ops> nazvaná \"%s\""
+
+#: ../src/theme-parser.c:3410
#, c-format
msgid "No \"function\" attribute on <%s> element"
-msgstr "Chýbajúci atribút \"function\" v elemente <%s>"
+msgstr "Chýbajúci atribút \"function\" v prvku <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:3280 ../src/theme-parser.c:3384
+#: ../src/theme-parser.c:3418 ../src/theme-parser.c:3534
#, c-format
msgid "No \"state\" attribute on <%s> element"
-msgstr "Chýbajúci atribút \"state\" v elemente <%s>"
+msgstr "Chýbajúci atribút \"state\" v prvku <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:3289
+#: ../src/theme-parser.c:3427
#, c-format
msgid "Unknown function \"%s\" for button"
-msgstr "Neznáma funkcia pre tlačidlo \"%s\""
+msgstr "Neznáma funkcia \"%s\" pre tlačidlo"
-#: ../src/theme-parser.c:3298
+#: ../src/theme-parser.c:3436
+#, c-format
+msgid "Button function \"%s\" does not exist in this version (%d, need %d)"
+msgstr "Funkcia tlačidla \"%s\" v tejto verzii neexistuje (%d, potrebná %d)"
+
+#: ../src/theme-parser.c:3448
#, c-format
msgid "Unknown state \"%s\" for button"
-msgstr "Neznámy stav pre tlačidlo \"%s\""
+msgstr "Neznámy stav \"%s\" pre tlačidlo"
-#: ../src/theme-parser.c:3306
+#: ../src/theme-parser.c:3456
#, c-format
msgid "Frame style already has a button for function %s state %s"
msgstr "Štýl rámca už má tlačidlo pre funkciu %s stav %s"
-#: ../src/theme-parser.c:3376
+#: ../src/theme-parser.c:3526
#, c-format
msgid "No \"focus\" attribute on <%s> element"
-msgstr "Chýbajúci atribút \"focus\" v elemente <%s>"
+msgstr "Chýbajúci atribút \"focus\" v prvku <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:3392
+#: ../src/theme-parser.c:3542
#, c-format
msgid "No \"style\" attribute on <%s> element"
-msgstr "Chýbajúci atribút \"style\" v elemente <%s>"
+msgstr "Chýbajúci atribút \"style\" v prvku <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:3401
+#: ../src/theme-parser.c:3551
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for focus attribute"
msgstr "\"%s\" nie je platná hodnota pre atribút fokusu"
-#: ../src/theme-parser.c:3410
+#: ../src/theme-parser.c:3560
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for state attribute"
msgstr "\"%s\" nie je platná hodnota pre atribút stavu"
-#: ../src/theme-parser.c:3420
+#: ../src/theme-parser.c:3570
#, c-format
msgid "A style called \"%s\" has not been defined"
msgstr "Štýl \"%s\" nie je definovaný"
-#: ../src/theme-parser.c:3430
+#: ../src/theme-parser.c:3581
#, c-format
msgid "No \"resize\" attribute on <%s> element"
-msgstr "Chýbajúci atribút \"resize\" v elemente <%s>"
+msgstr "Chýbajúci atribút \"resize\" v prvku <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:3440
+#: ../src/theme-parser.c:3591 ../src/theme-parser.c:3614
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for resize attribute"
msgstr "\"%s\" nie je platná hodnota pre atribút zmeny veľkosti"
-#: ../src/theme-parser.c:3450
+#: ../src/theme-parser.c:3625
#, c-format
msgid ""
"Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized/shaded "
"states"
msgstr ""
-"Pre element <%s> by nemal byť atribút \"resize\" pre stavy maximalizované/"
+"Pre prvok <%s> by nemal byť atribút \"resize\" pre stavy maximalizované/"
"zabalené"
-#: ../src/theme-parser.c:3464
+#: ../src/theme-parser.c:3639
+#, c-format
+msgid ""
+"Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized states"
+msgstr ""
+"Pre prvok <%s> by nemal byť atribút \"resize\" pre maximalizované stavy"
+
+#: ../src/theme-parser.c:3653 ../src/theme-parser.c:3675
#, c-format
msgid "Style has already been specified for state %s resize %s focus %s"
msgstr "Pre stav %s zmena veľkosti %s fokus %s už bol štýl definovaný"
-#: ../src/theme-parser.c:3475 ../src/theme-parser.c:3486
-#: ../src/theme-parser.c:3497
+#: ../src/theme-parser.c:3664 ../src/theme-parser.c:3686
#, c-format
msgid "Style has already been specified for state %s focus %s"
msgstr "Pre stav %s fokus %s už bol štýl definovaný"
-#: ../src/theme-parser.c:3536
+#: ../src/theme-parser.c:3725
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <piece> element (theme specified a draw_ops "
"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
msgstr ""
-"Pre element <piece> nie je možné mať dve draw_ops (téma obsahuje atribút "
-"draw_ops a aj element <draw_ops>, prípadne dva rovnaké elementy)"
+"Pre prvok <piece> nie je možné mať dve draw_ops (téma obsahuje atribút "
+"draw_ops a aj prvok <draw_ops>, prípadne dva rovnaké prvky)"
-#: ../src/theme-parser.c:3574
+#: ../src/theme-parser.c:3763
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <button> element (theme specified a draw_ops "
"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
msgstr ""
-"Pre element <button> nie je možné mať dve draw_ops (téma obsahuje atribút "
-"draw_ops a aj element <draw_ops>, prípadne dva rovnaké elementy)"
+"Pre prvok <button> nie je možné mať dve draw_ops (téma obsahuje atribút "
+"draw_ops a aj prvok <draw_ops>, prípadne dva rovnaké prvky)"
-#: ../src/theme-parser.c:3612
+#: ../src/theme-parser.c:3801
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <menu_icon> element (theme specified a "
"draw_ops attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
msgstr ""
-"Pre element <menu_icon> nie je možné mať dve draw_ops (téma obsahuje atribút "
-"draw_ops a aj element <draw_ops>, prípadne dva rovnaké elementy)"
+"Pre prvok <menu_icon> nie je možné mať dve draw_ops (téma obsahuje atribút "
+"draw_ops a aj prvok <draw_ops>, prípadne dva rovnaké prvky)"
-#: ../src/theme-parser.c:3659
+#: ../src/theme-parser.c:3849
#, c-format
msgid "Outermost element in theme must be <metacity_theme> not <%s>"
-msgstr "Najvyšším elementovm témy musí byť <metacity_theme>, nie <%s>"
+msgstr "Najvyšším prvkom témy musí byť <metacity_theme>, nie <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:3679
+#: ../src/theme-parser.c:3869
#, c-format
msgid ""
"Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
-msgstr "Element <%s> nie je povolený v elemente name/author/date/description"
+msgstr ""
+"Prvok <%s> nie je povolený v popisnom prvku name/author/date/description"
-#: ../src/theme-parser.c:3684
+#: ../src/theme-parser.c:3874
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a <constant> element"
-msgstr "Element <%s> nie je povolený v elemente <constant>"
+msgstr "Prvok <%s> nie je povolený v prvku <constant>"
-#: ../src/theme-parser.c:3696
+#: ../src/theme-parser.c:3886
#, c-format
msgid ""
"Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
-msgstr ""
-"Element <%s> nie je povolený v elemente vzdialenosti/okrajov/pomeru strán"
+msgstr "Prvok <%s> nie je povolený v prvku vzdialenosti/okrajov/pomeru strán"
-#: ../src/theme-parser.c:3718
+#: ../src/theme-parser.c:3908
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a draw operation element"
-msgstr "Element <%s> nie je povolený v elemente operácie pre kreslenie"
+msgstr "Prvok <%s> nie je povolený v prvku operácie pre kreslenie"
-#: ../src/theme-parser.c:3728 ../src/theme-parser.c:3758
-#: ../src/theme-parser.c:3763
+#: ../src/theme-parser.c:3918 ../src/theme-parser.c:3948
+#: ../src/theme-parser.c:3953 ../src/theme-parser.c:3958
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a <%s> element"
-msgstr "Element <%s> nie je povolený v elemente <%s>"
+msgstr "Prvok <%s> nie je povolený v prvku <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:3984
+#: ../src/theme-parser.c:4180
msgid "No draw_ops provided for frame piece"
msgstr "Pre časť rámu nie je uvedená operácia draw_ops"
-#: ../src/theme-parser.c:3999
+#: ../src/theme-parser.c:4195
msgid "No draw_ops provided for button"
msgstr "Pre tlačidlo nie je uvedená operácia draw_ops"
-#: ../src/theme-parser.c:4014
-msgid "No draw_ops provided for menu icon"
-msgstr "Pre ikonu menu nie je uvedená operácia draw_ops"
-
-#: ../src/theme-parser.c:4054
+#: ../src/theme-parser.c:4247
#, c-format
msgid "No text is allowed inside element <%s>"
-msgstr "V elemente <%s> nie je povolený žiadny text"
+msgstr "V prvku <%s> nie je povolený žiadny text"
-#: ../src/theme-parser.c:4109
+#: ../src/theme-parser.c:4302
msgid "<name> specified twice for this theme"
msgstr "<name> uvedený dvakrát pre túto tému"
-#: ../src/theme-parser.c:4120
+#: ../src/theme-parser.c:4313
msgid "<author> specified twice for this theme"
msgstr "<author> uvedený dvakrát pre túto tému"
-#: ../src/theme-parser.c:4131
+#: ../src/theme-parser.c:4324
msgid "<copyright> specified twice for this theme"
msgstr "<copyright> uvedený dvakrát pre túto tému"
-#: ../src/theme-parser.c:4142
+#: ../src/theme-parser.c:4335
msgid "<date> specified twice for this theme"
msgstr "<date> uvedený dvakrát pre túto tému"
-#: ../src/theme-parser.c:4153
+#: ../src/theme-parser.c:4346
msgid "<description> specified twice for this theme"
msgstr "<description> uvedený dvakrát pre túto tému"
-#: ../src/theme-parser.c:4348
+#: ../src/theme-parser.c:4573
#, c-format
-msgid "Failed to read theme from file %s: %s\n"
-msgstr "Nepodarilo sa prečítať tému zo súboru %s: %s\n"
+msgid "Failed to find a valid file for theme %s\n"
+msgstr "Nepodarilo sa nájsť platný súbor pre tému%s\n"
-#: ../src/theme-parser.c:4403
+#: ../src/theme-parser.c:4629
#, c-format
msgid "Theme file %s did not contain a root <metacity_theme> element"
-msgstr "Súbor témy %s neobsahuje koreňový element <metacity_theme>"
+msgstr "Súbor témy %s neobsahuje koreňový prvok <metacity_theme>"
-#: ../src/theme-viewer.c:70
+#: ../src/theme-viewer.c:74
msgid "/_Windows"
msgstr "/_Okná"
-#: ../src/theme-viewer.c:71
+#: ../src/theme-viewer.c:75
msgid "/Windows/tearoff"
msgstr "/Okná/odtrhávatko"
-#: ../src/theme-viewer.c:72
+#: ../src/theme-viewer.c:76
msgid "/Windows/_Dialog"
msgstr "/Okná/_Dialógové okno"
-#: ../src/theme-viewer.c:73
+#: ../src/theme-viewer.c:77
msgid "/Windows/_Modal dialog"
msgstr "/Okná/_Modálne dialógové okno"
-#: ../src/theme-viewer.c:74
+#: ../src/theme-viewer.c:78
msgid "/Windows/_Utility"
msgstr "/Okná/_Nástroje"
-#: ../src/theme-viewer.c:75
+#: ../src/theme-viewer.c:79
msgid "/Windows/_Splashscreen"
msgstr "/Okná/Ú_vodná obrazovka"
-#: ../src/theme-viewer.c:76
+#: ../src/theme-viewer.c:80
msgid "/Windows/_Top dock"
msgstr "/Okná/_Horný dok"
-#: ../src/theme-viewer.c:77
+#: ../src/theme-viewer.c:81
msgid "/Windows/_Bottom dock"
msgstr "/Okná/_Spodný dok"
-#: ../src/theme-viewer.c:78
+#: ../src/theme-viewer.c:82
msgid "/Windows/_Left dock"
msgstr "/Okná/Ľ_avý dok"
-#: ../src/theme-viewer.c:79
+#: ../src/theme-viewer.c:83
msgid "/Windows/_Right dock"
msgstr "/Okná/_Pravý dok"
-#: ../src/theme-viewer.c:80
+#: ../src/theme-viewer.c:84
msgid "/Windows/_All docks"
msgstr "/Okná/_Všetky doky"
-#: ../src/theme-viewer.c:81
+#: ../src/theme-viewer.c:85
msgid "/Windows/Des_ktop"
msgstr "/Okná/Praco_vná plocha"
-#: ../src/theme-viewer.c:131
+#: ../src/theme-viewer.c:134
msgid "Open another one of these windows"
msgstr "Otvoriť ďalšie z týchto okien"
-#: ../src/theme-viewer.c:138
+#: ../src/theme-viewer.c:141
msgid "This is a demo button with an 'open' icon"
msgstr "Toto je ukážkové tlačidlo s ikonou 'otvoriť'"
-#: ../src/theme-viewer.c:145
+#: ../src/theme-viewer.c:148
msgid "This is a demo button with a 'quit' icon"
msgstr "Toto je ukážkové tlačidlo s ikonou 'ukončiť'"
@@ -2731,7 +3139,7 @@ msgstr "Toto je ukážková správa v ukážkovom dialógovom okne"
#: ../src/theme-viewer.c:324
#, c-format
msgid "Fake menu item %d\n"
-msgstr "Vymyslená položka menu %d\n"
+msgstr "Vymyslená položka ponuky %d\n"
#: ../src/theme-viewer.c:358
msgid "Border-only window"
@@ -2745,75 +3153,75 @@ msgstr "Lišta"
msgid "Normal Application Window"
msgstr "Normálne aplikačné okno"
-#: ../src/theme-viewer.c:382
+#: ../src/theme-viewer.c:381
msgid "Dialog Box"
msgstr "Dialógové okno"
-#: ../src/theme-viewer.c:387
+#: ../src/theme-viewer.c:385
msgid "Modal Dialog Box"
msgstr "Modálne dialógové okno"
-#: ../src/theme-viewer.c:392
+#: ../src/theme-viewer.c:389
msgid "Utility Palette"
msgstr "Paleta nástrojov"
-#: ../src/theme-viewer.c:397
+#: ../src/theme-viewer.c:393
msgid "Torn-off Menu"
-msgstr "Vypnúť menu"
+msgstr "Vypnúť ponuku"
-#: ../src/theme-viewer.c:402
+#: ../src/theme-viewer.c:397
msgid "Border"
msgstr "Okraj"
-#: ../src/theme-viewer.c:731
+#: ../src/theme-viewer.c:725
#, c-format
msgid "Button layout test %d"
msgstr "Test rozloženia tlačidiel %d"
-#: ../src/theme-viewer.c:760
+#: ../src/theme-viewer.c:754
#, c-format
msgid "%g milliseconds to draw one window frame"
-msgstr "%g milisekúnd pre vykreslenie jedneho rámca okna"
+msgstr "%g milisekúnd pre vykreslenie jedného rámca okna"
-#: ../src/theme-viewer.c:803
+#: ../src/theme-viewer.c:797
msgid "Usage: metacity-theme-viewer [THEMENAME]\n"
msgstr "Použitie: metacity-theme-viewer [NÁZOVTÉMY]\n"
-#: ../src/theme-viewer.c:810
+#: ../src/theme-viewer.c:804
#, c-format
msgid "Error loading theme: %s\n"
msgstr "Chyba pri načítavaní témy: %s\n"
-#: ../src/theme-viewer.c:816
+#: ../src/theme-viewer.c:810
#, c-format
msgid "Loaded theme \"%s\" in %g seconds\n"
-msgstr "Téma \"%s\" načitaná za %g sekúnd\n"
+msgstr "Téma \"%s\" načítaná za %g sekúnd\n"
-#: ../src/theme-viewer.c:839
+#: ../src/theme-viewer.c:833
msgid "Normal Title Font"
msgstr "Obyčajné písmo nadpisu"
-#: ../src/theme-viewer.c:845
+#: ../src/theme-viewer.c:839
msgid "Small Title Font"
msgstr "Malé písmo nadpisu"
-#: ../src/theme-viewer.c:851
+#: ../src/theme-viewer.c:845
msgid "Large Title Font"
msgstr "Veľké písmo nadpisu"
-#: ../src/theme-viewer.c:856
+#: ../src/theme-viewer.c:850
msgid "Button Layouts"
msgstr "Rozloženia tlačidiel"
-#: ../src/theme-viewer.c:861
+#: ../src/theme-viewer.c:855
msgid "Benchmark"
msgstr "Test rýchlosti"
-#: ../src/theme-viewer.c:908
+#: ../src/theme-viewer.c:902
msgid "Window Title Goes Here"
msgstr "Sem príde názov okna"
-#: ../src/theme-viewer.c:1012
+#: ../src/theme-viewer.c:1006
#, c-format
msgid ""
"Drew %d frames in %g client-side seconds (%g milliseconds per frame) and %g "
@@ -2824,84 +3232,84 @@ msgstr ""
"rámec) a %g sekúnd celkového času vrátane zdrojov X servera (%g milisekúnd "
"na rámec)\n"
-#: ../src/theme-viewer.c:1227
+#: ../src/theme-viewer.c:1219
msgid "position expression test returned TRUE but set error"
msgstr "test výrazu polohy vrátil TRUE, ale nastavil chybu"
-#: ../src/theme-viewer.c:1229
+#: ../src/theme-viewer.c:1221
msgid "position expression test returned FALSE but didn't set error"
msgstr "test výrazu polohy vrátil FALSE, ale nenastavil chybu"
-#: ../src/theme-viewer.c:1233
+#: ../src/theme-viewer.c:1225
msgid "Error was expected but none given"
msgstr "Bola očakávaná chyba, ale žiadna nenastala"
-#: ../src/theme-viewer.c:1235
+#: ../src/theme-viewer.c:1227
#, c-format
msgid "Error %d was expected but %d given"
msgstr "Bola očakávaná chyba %d, ale nastala %d"
-#: ../src/theme-viewer.c:1241
+#: ../src/theme-viewer.c:1233
#, c-format
msgid "Error not expected but one was returned: %s"
msgstr "Chyba nebola očakávaná, ale bola vrátená: %s"
-#: ../src/theme-viewer.c:1245
+#: ../src/theme-viewer.c:1237
#, c-format
msgid "x value was %d, %d was expected"
msgstr "hodnota x bola %d, očakávaná bola %d"
-#: ../src/theme-viewer.c:1248
+#: ../src/theme-viewer.c:1240
#, c-format
msgid "y value was %d, %d was expected"
msgstr "hodnota y bola %d, očakávaná bola %d"
-#: ../src/theme-viewer.c:1310
+#: ../src/theme-viewer.c:1303
#, c-format
msgid "%d coordinate expressions parsed in %g seconds (%g seconds average)\n"
msgstr ""
"%d výrazov pre súradnice analyzovaných za %g sekúnd (priemer %g sekúnd)\n"
-#: ../src/theme.c:202
+#: ../src/theme.c:206
msgid "top"
msgstr "hore"
-#: ../src/theme.c:204
+#: ../src/theme.c:208
msgid "bottom"
msgstr "dole"
-#: ../src/theme.c:206
+#: ../src/theme.c:210
msgid "left"
msgstr "vľavo"
-#: ../src/theme.c:208
+#: ../src/theme.c:212
msgid "right"
msgstr "vpravo"
-#: ../src/theme.c:222
+#: ../src/theme.c:226
#, c-format
msgid "frame geometry does not specify \"%s\" dimension"
-msgstr "geometria rámca neučuje rozmer \"%s\""
+msgstr "geometria rámca neurčuje rozmer \"%s\""
-#: ../src/theme.c:241
+#: ../src/theme.c:245
#, c-format
msgid "frame geometry does not specify dimension \"%s\" for border \"%s\""
-msgstr "geometria rámca neučuje rozmer \"%s\" pre okraj \"%s\""
+msgstr "geometria rámca neurčuje rozmer \"%s\" pre okraj \"%s\""
-#: ../src/theme.c:278
+#: ../src/theme.c:282
#, c-format
msgid "Button aspect ratio %g is not reasonable"
-msgstr "Pomer stránk tlačidla %g nie je použiteľný."
+msgstr "Pomer stránok tlačidla %g nie je použiteľný."
-#: ../src/theme.c:290
+#: ../src/theme.c:294
msgid "Frame geometry does not specify size of buttons"
-msgstr "Geometria rámca neučuje rozmer tlačidiel"
+msgstr "Geometria rámca neurčuje rozmer tlačidiel"
-#: ../src/theme.c:843
+#: ../src/theme.c:925
msgid "Gradients should have at least two colors"
msgstr "Prechody by mali mať aspoň dve farby"
-#: ../src/theme.c:969
+#: ../src/theme.c:1051
#, c-format
msgid ""
"GTK color specification must have the state in brackets, e.g. gtk:fg[NORMAL] "
@@ -2910,7 +3318,7 @@ msgstr ""
"Špecifikácia farby GTK musí mať stav v hranatých zátvorkách, napr. gtk:fg"
"[NORMAL], kde NORMAL je stav. Nepodarilo sa spracovať \"%s\""
-#: ../src/theme.c:983
+#: ../src/theme.c:1065
#, c-format
msgid ""
"GTK color specification must have a close bracket after the state, e.g. gtk:"
@@ -2919,61 +3327,61 @@ msgstr ""
"Špecifikácia farby GTK musí mať stav uzavretý v hranatých zátvorkách, napr. "
"gtk:fg[NORMAL], kde NORMAL je stav. Nepodarilo sa spracovať \"%s\""
-#: ../src/theme.c:994
+#: ../src/theme.c:1076
#, c-format
msgid "Did not understand state \"%s\" in color specification"
-msgstr "V špecifikácii farby nerozpoznaný stav \"%s\""
+msgstr "V špecifikácii farby je nerozpoznaný stav \"%s\""
-#: ../src/theme.c:1007
+#: ../src/theme.c:1089
#, c-format
msgid "Did not understand color component \"%s\" in color specification"
-msgstr "V špecifikácii farby nerozpoznaný komponent \"%s\""
+msgstr "V špecifikácii farby je nerozpoznaný komponent \"%s\""
-#: ../src/theme.c:1037
+#: ../src/theme.c:1119
#, c-format
msgid ""
"Blend format is \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" does not fit the "
"format"
msgstr ""
-"Formát miešania he \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" tomu neodpovedá"
+"Formát miešania je \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" tomu neodpovedá"
-#: ../src/theme.c:1048
+#: ../src/theme.c:1130
#, c-format
msgid "Could not parse alpha value \"%s\" in blended color"
msgstr "Nepodarilo sa spracovať hodnotu alfa \"%s\" v miešanej farbe"
-#: ../src/theme.c:1058
+#: ../src/theme.c:1140
#, c-format
msgid "Alpha value \"%s\" in blended color is not between 0.0 and 1.0"
msgstr "Hodnota alfa \"%s\" v miešanej farbe nie je medzi 0.0 a 1.0"
-#: ../src/theme.c:1105
+#: ../src/theme.c:1187
#, c-format
msgid ""
"Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
msgstr "Formát tieňa je \"shade/base_color/factor\", \"%s\" tomu neodpovedá"
-#: ../src/theme.c:1116
+#: ../src/theme.c:1198
#, c-format
msgid "Could not parse shade factor \"%s\" in shaded color"
msgstr "Nepodarilo sa spracovať hodnotu tieňa \"%s\" v tieňovanej farbe"
-#: ../src/theme.c:1126
+#: ../src/theme.c:1208
#, c-format
msgid "Shade factor \"%s\" in shaded color is negative"
msgstr "Faktor tieňa \"%s\" v tieňovanej farbe je záporný."
-#: ../src/theme.c:1155
+#: ../src/theme.c:1237
#, c-format
msgid "Could not parse color \"%s\""
msgstr "Nepodarilo sa spracovať farbu \"%s\""
-#: ../src/theme.c:1417
+#: ../src/theme.c:1496
#, c-format
msgid "Coordinate expression contains character '%s' which is not allowed"
msgstr "Výraz umiestnenia obsahuje znak '%s', ktorý nie je povolený"
-#: ../src/theme.c:1444
+#: ../src/theme.c:1523
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression contains floating point number '%s' which could not be "
@@ -2981,13 +3389,13 @@ msgid ""
msgstr ""
"Výraz umiestnenia obsahuje reálne číslo '%s', ktoré nie je možné spracovať."
-#: ../src/theme.c:1458
+#: ../src/theme.c:1537
#, c-format
msgid "Coordinate expression contains integer '%s' which could not be parsed"
msgstr ""
-"Výraz umiestnenia obsahuje celé čísl '%s', ktoré nie je možné spracovať."
+"Výraz umiestnenia obsahuje celé číslo '%s', ktoré nie je možné spracovať."
-#: ../src/theme.c:1525
+#: ../src/theme.c:1604
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression contained unknown operator at the start of this text: "
@@ -2995,73 +3403,71 @@ msgid ""
msgstr ""
"Výraz umiestnenia obsahuje neznámy operátor na začiatku tohto textu: \"%s\""
-#: ../src/theme.c:1582
+#: ../src/theme.c:1661
msgid "Coordinate expression was empty or not understood"
msgstr "Výraz umiestnenia je prázdny alebo nerozpoznaný"
-#: ../src/theme.c:1725 ../src/theme.c:1735 ../src/theme.c:1769
+#: ../src/theme.c:1798 ../src/theme.c:1808 ../src/theme.c:1842
msgid "Coordinate expression results in division by zero"
msgstr "Výsledok výrazu umiestnenia je delenie nulou"
-#: ../src/theme.c:1777
+#: ../src/theme.c:1850
msgid ""
"Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
-msgstr "Výraz umiestnenia sa snaží použiť operátor modulo na reálne číslo"
+msgstr ""
+"Výraz umiestnenia sa snaží použiť operátor modulo na číslo s desatinnými "
+"miestami"
-#: ../src/theme.c:1834
+#: ../src/theme.c:1906
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
msgstr "Výraz umiestnenia obsahuje operátor \"%s\" tam, kde sa očakáva operand"
-#: ../src/theme.c:1843
+#: ../src/theme.c:1915
msgid "Coordinate expression had an operand where an operator was expected"
-msgstr "Výraz umiestnenie obsahuje operand tam, kde sa očakáva operátor"
+msgstr "Výraz umiestnenia obsahuje operand tam, kde sa očakáva operátor"
-#: ../src/theme.c:1851
+#: ../src/theme.c:1923
msgid "Coordinate expression ended with an operator instead of an operand"
-msgstr "Výraz umiestnenie skončil operátorom namiesto operandom"
+msgstr "Výraz umiestnenia skončil operátorom namiesto operandom"
-#: ../src/theme.c:1861
+#: ../src/theme.c:1933
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression has operator \"%c\" following operator \"%c\" with no "
"operand in between"
msgstr ""
-"Výraz umiestnenie obsahuje operátor \"%c\" za operátorom \"%c\" bez "
+"Výraz umiestnenia obsahuje operátor \"%c\" za operátorom \"%c\" bez "
"operandov medzi nimi."
-#: ../src/theme.c:1980
-msgid ""
-"Coordinate expression parser overflowed its buffer, this is really a "
-"Metacity bug, but are you sure you need a huge expression like that?"
-msgstr ""
-"Pri spracovaní výrazu umiestnenia bola pretečená pamäť. Toto je chyba "
-"Metacity, ale naozaj potrebujete taký veľký výraz?"
+#: ../src/theme.c:2051
+msgid "Coordinate expression parser overflowed its buffer."
+msgstr "Výraz umiestnenia spôsobil preťaženie vyrovnávacej pamäte analyzátora"
-#: ../src/theme.c:2009
+#: ../src/theme.c:2080
msgid "Coordinate expression had a close parenthesis with no open parenthesis"
-msgstr "Výraz umiestnenie obsahuje zatváraciu zátvorku bez otváracej zátvorky"
+msgstr "Výraz umiestnenia obsahuje zatváraciu zátvorku bez otváracej zátvorky"
-#: ../src/theme.c:2072
+#: ../src/theme.c:2142
#, c-format
msgid "Coordinate expression had unknown variable or constant \"%s\""
msgstr "Výraz umiestnenia obsahuje neznámu premennú alebo konštantu \"%s\""
-#: ../src/theme.c:2129
+#: ../src/theme.c:2197
msgid "Coordinate expression had an open parenthesis with no close parenthesis"
-msgstr "Výraz umiestnenie má otváraciu zátvorku bez zatváracej zátvorky"
+msgstr "Výraz umiestnenia má otváraciu zátvorku bez zatváracej zátvorky"
-#: ../src/theme.c:2140
+#: ../src/theme.c:2208
msgid "Coordinate expression doesn't seem to have any operators or operands"
-msgstr "Výraz umiestnenie asi neobsahuje žiadne operátory ani operandy"
+msgstr "Výraz umiestnenia asi neobsahuje žiadne operátory ani operandy"
-#: ../src/theme.c:2384 ../src/theme.c:2406 ../src/theme.c:2427
+#: ../src/theme.c:2449 ../src/theme.c:2471 ../src/theme.c:2492
#, c-format
msgid "Theme contained an expression \"%s\" that resulted in an error: %s\n"
msgstr "Téma obsahuje výraz \"%s\", ktorý vrátil chybu: %s\n"
-#: ../src/theme.c:3913
+#: ../src/theme.c:3946
#, c-format
msgid ""
"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
@@ -3070,91 +3476,92 @@ msgstr ""
"Pre tento štýl rámca musí byť uvedené <button function=\"%s\" state=\"%s\" "
"draw_ops=\"whatever\"/>"
-#: ../src/theme.c:4363 ../src/theme.c:4395
+#: ../src/theme.c:4422 ../src/theme.c:4447
#, c-format
msgid ""
"Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
msgstr ""
"Chýbajúce <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
-#: ../src/theme.c:4446
+#: ../src/theme.c:4493
#, c-format
msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
msgstr "Nepodarilo sa prečítať tému \"%s\": %s\n"
-#: ../src/theme.c:4592 ../src/theme.c:4599 ../src/theme.c:4606
-#: ../src/theme.c:4613 ../src/theme.c:4620
+#: ../src/theme.c:4603 ../src/theme.c:4610 ../src/theme.c:4617
+#: ../src/theme.c:4624 ../src/theme.c:4631
#, c-format
msgid "No <%s> set for theme \"%s\""
msgstr "Pre tému \"%s\" nie je nastavené <%s>"
-#: ../src/theme.c:4630
+#: ../src/theme.c:4639
#, c-format
msgid ""
"No frame style set for window type \"%s\" in theme \"%s\", add a <window "
"type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/> element"
msgstr ""
-"Pre typ okna \"%s\" nie je sada štýlov v téme \"%s\", pridajte element "
-"<window type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/>"
-
-#: ../src/theme.c:4652
-#, c-format
-msgid ""
-"<menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
-"specified for this theme"
-msgstr ""
-"<menu_icon funstate=\"%s\" stav=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> musí byť pre "
-"túto tému uvedený"
+"Pre typ okna \"%s\" nie je sada štýlov v téme \"%s\", pridajte prvok <window "
+"type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/>"
-#: ../src/theme.c:5041 ../src/theme.c:5103
+#: ../src/theme.c:5006 ../src/theme.c:5068 ../src/theme.c:5131
#, c-format
msgid ""
"User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
msgstr "Používateľské konštanty musia začítať veľkým písmenom, \"%s\" nezačína"
-#: ../src/theme.c:5049 ../src/theme.c:5111
+#: ../src/theme.c:5014 ../src/theme.c:5076 ../src/theme.c:5139
#, c-format
msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
msgstr "Konštanta \"%s\" už je definovaná"
-#: ../src/util.c:95
+#: ../src/util.c:98
#, c-format
msgid "Failed to open debug log: %s\n"
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť záznam pre ladenie: %s\n"
-#: ../src/util.c:105
+#: ../src/util.c:108
#, c-format
msgid "Failed to fdopen() log file %s: %s\n"
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť súbor so záznamom pomocou fdopen() %s: %s\n"
-#: ../src/util.c:111
+#: ../src/util.c:114
#, c-format
msgid "Opened log file %s\n"
msgstr "Otvorený súbor so záznamom %s\n"
-#: ../src/util.c:219
+#: ../src/util.c:231
msgid "Window manager: "
msgstr "Správca okien:"
-#: ../src/util.c:365
+#: ../src/util.c:379
msgid "Bug in window manager: "
msgstr "Chyba v správcovi okien:"
-#: ../src/util.c:394
+#: ../src/util.c:408
msgid "Window manager warning: "
msgstr "Varovanie správcu okien:"
-#: ../src/util.c:418
+#: ../src/util.c:432
msgid "Window manager error: "
msgstr "Chyba správcu okien:"
-#: ../src/window-props.c:163
+#: ../src/window-props.c:192
+#, c-format
+msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %lu\n"
+msgstr "Aplikácia nastavila neplatné _NET_WM_PID %lu\n"
+
+#: ../src/window-props.c:324
+#, c-format
+msgid "%s (on %s)"
+msgstr "%s (na %s)"
+
+#: ../src/window-props.c:1406
#, c-format
-msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %ld\n"
-msgstr "Aplikácia nastavila neplatné _NET_WM_PID %ld\n"
+msgid "Invalid WM_TRANSIENT_FOR window 0x%lx specified for %s.\n"
+msgstr "Neplatné WM_TRANSIENT_FOR okno 0x%lx nastavené pre %s.\n"
#. first time through
-#: ../src/window.c:5238
+#: ../src/window.c:5551
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
@@ -3170,7 +3577,7 @@ msgstr ""
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
-#: ../src/window.c:5878
+#: ../src/window.c:6116
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
@@ -3180,7 +3587,7 @@ msgstr ""
"nastavuje minimálnu veľkosť %d x %d a maximálnu veľkosť %d x %d. To nedáva "
"zmysel.\n"
-#: ../src/xprops.c:153
+#: ../src/xprops.c:155
#, c-format
msgid ""
"Window 0x%lx has property %s\n"
@@ -3195,12 +3602,12 @@ msgstr ""
"Asi sa jedná o chybu aplikácie, a nie správcu okien.\n"
"Okno má titulok \"%s\", triedu \"%s\" a meno \"%s\"\n"
-#: ../src/xprops.c:399
+#: ../src/xprops.c:401
#, c-format
msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8\n"
msgstr "Vlastnosť %s pre okno 0x%lx obsahuje neplatné UTF-8\n"
-#: ../src/xprops.c:482
+#: ../src/xprops.c:484
#, c-format
msgid ""
"Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"