summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
-rw-r--r--po/ChangeLog4
-rw-r--r--po/sk.po148
2 files changed, 78 insertions, 74 deletions
diff --git a/po/ChangeLog b/po/ChangeLog
index eedb300..7a67dca 100644
--- a/po/ChangeLog
+++ b/po/ChangeLog
@@ -1,3 +1,7 @@
+2001-12-13 Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>
+
+ * sk.po: Updated Slovak translation.
+
2001-12-11 Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>
* sk.po: Added Slovak translation.
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index ef762e0..d0020ba 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -5,21 +5,21 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity\n"
-"POT-Creation-Date: 2001-12-07 07:52-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2001-12-08 12:16CET\n"
+"POT-Creation-Date: 2001-12-13 14:39+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2001-12-13 14:39CET\n"
"Last-Translator: Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>\n"
-"Language-Team: Slovak <sk-i18n@linux.sk>\n"
+"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 0.9.6\n"
-#: src/display.c:153
+#: src/display.c:155
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť displej X Window '%s'\n"
-#: src/errors.c:92
+#: src/errors.c:93
#, c-format
msgid ""
"Lost connection to the display '%s';\n"
@@ -29,274 +29,274 @@ msgstr ""
"Stratené spojenie s displejom '%s'.\n"
"Asi sa X server vypol alebo ste zabili správcu okien.\n"
-#: src/errors.c:99
+#: src/errors.c:100
#, c-format
msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
msgstr "Kritická chyba V/V %d (%s) na displeji '%s'\n"
-#: src/frames.c:230
+#: src/frames.c:231
msgid "Left edge"
msgstr "Ľavý okraj"
-#: src/frames.c:230
+#: src/frames.c:231
msgid "Left window edge width"
msgstr "Šírka ľavého okraja okna"
-#: src/frames.c:231
+#: src/frames.c:232
msgid "Right edge"
msgstr "Pravý okraj"
-#: src/frames.c:231
+#: src/frames.c:232
msgid "Right window edge width"
msgstr "Šírka oravého okraja okna"
-#: src/frames.c:232
+#: src/frames.c:233
msgid "Bottom edge"
msgstr "Dolný okraj"
-#: src/frames.c:232
+#: src/frames.c:233
msgid "Bottom window edge height"
msgstr "Šírka oolného okraja okna"
-#: src/frames.c:234
+#: src/frames.c:235
msgid "Title border"
msgstr "Okraj okolo titulku"
-#: src/frames.c:234
+#: src/frames.c:235
msgid "Border around title area"
msgstr "Okraj okolo oblasti titulku"
-#: src/frames.c:235
+#: src/frames.c:236
msgid "Text border"
msgstr "Okraj okolo textu"
-#: src/frames.c:235
+#: src/frames.c:236
msgid "Border around window title text"
msgstr "Okraj okolo textu titulku okna"
-#: src/frames.c:237
+#: src/frames.c:238
msgid "Spacer padding"
msgstr "Medzera oddeľovača"
-#: src/frames.c:237
+#: src/frames.c:238
msgid "Padding on either side of spacer"
msgstr "Medzery na každej strane oddeľovača"
-#: src/frames.c:238
+#: src/frames.c:239
msgid "Spacer width"
msgstr "Šírka oddeľovača"
-#: src/frames.c:238
+#: src/frames.c:239
msgid "Width of spacer"
msgstr "Šírka oddeľovača"
-#: src/frames.c:239
+#: src/frames.c:240
msgid "Spacer height"
msgstr "Výška oddeľovača"
-#: src/frames.c:239
+#: src/frames.c:240
msgid "Height of spacer"
msgstr "Výška oddeľovača"
#. same as right_width left_width by default
-#: src/frames.c:242
+#: src/frames.c:243
msgid "Right inset"
msgstr "Pravá vzdialenosť"
-#: src/frames.c:242
+#: src/frames.c:243
msgid "Distance of buttons from right edge of frame"
msgstr "Vzdialenosť tlačidiel od pravého okraja rámu"
-#: src/frames.c:243
+#: src/frames.c:244
msgid "Left inset"
msgstr "Ľavá vzdialenosť"
-#: src/frames.c:243
+#: src/frames.c:244
msgid "Distance of menu button from left edge of frame"
msgstr "Vzdialenosť tlačidiel od ľavého okraja rámu"
-#: src/frames.c:245
+#: src/frames.c:246
msgid "Button width"
msgstr "Šírka tlačidiel"
-#: src/frames.c:245
+#: src/frames.c:246
msgid "Width of buttons"
msgstr "Šírka tlačidiel"
-#: src/frames.c:246
+#: src/frames.c:247
msgid "Button height"
msgstr "Výška tlačidiel"
-#: src/frames.c:246
+#: src/frames.c:247
msgid "Height of buttons"
msgstr "Výška tlačidiel"
-#: src/frames.c:248
+#: src/frames.c:249
msgid "Button border"
msgstr "Okraj tlačidiel"
-#: src/frames.c:248
+#: src/frames.c:249
msgid "Border around buttons"
msgstr "Okraj okolo tlačidiel"
-#: src/frames.c:249
+#: src/frames.c:250
msgid "Inner button border"
msgstr "Vnútorný okraj tlačidiel"
-#: src/frames.c:249
+#: src/frames.c:250
msgid "Border around the icon inside buttons"
msgstr "Okraj okolo ikony na tlačidlách"
-#: src/frames.c:890
+#: src/frames.c:891
msgid "Close Window"
msgstr "Zavrieť okno"
-#: src/frames.c:893
+#: src/frames.c:894
msgid "Window Menu"
msgstr "Menu okna"
-#: src/frames.c:896
+#: src/frames.c:897
msgid "Minimize Window"
msgstr "Minimalizovať okno"
-#: src/frames.c:899
+#: src/frames.c:900
msgid "Maximize Window"
msgstr "Maximalizovať okno"
-#: src/frames.c:902
+#: src/frames.c:903
msgid "Unmaximize Window"
msgstr "Odmaximalizovať okno"
-#: src/keybindings.c:210
+#: src/keybindings.c:215
#, c-format
msgid ""
"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
"binding\n"
msgstr "Iný program už používa kláves %s s modifikátormi %x ako klávesovú skratku.\n"
-#: src/menu.c:47
+#: src/menu.c:48
msgid "_Close"
msgstr "_Zavrieť"
-#: src/menu.c:48
+#: src/menu.c:49
msgid "_Minimize"
msgstr "_Minimalizovať"
-#: src/menu.c:49
+#: src/menu.c:50
msgid "Ma_ximize"
msgstr "Ma_ximalizovať"
-#: src/menu.c:50
+#: src/menu.c:51
msgid "_Unmaximize"
msgstr "_Odmaximalizovať"
-#: src/menu.c:51
+#: src/menu.c:52
msgid "_Shade"
msgstr "Za_baliť"
-#: src/menu.c:52
+#: src/menu.c:53
msgid "U_nshade"
msgstr "_Rozbaliť"
-#: src/menu.c:53
+#: src/menu.c:54
msgid "Mo_ve"
msgstr "_Presunúť"
-#: src/menu.c:54
+#: src/menu.c:55
msgid "_Resize"
msgstr "Zmeniť _veľkosť"
#. separator
-#: src/menu.c:56
+#: src/menu.c:57
msgid "Put on _All Workspaces"
msgstr "Na _všetky plochy"
-#: src/menu.c:57
+#: src/menu.c:58
msgid "Only on _This Workspace"
msgstr "Len na _tejto ploche"
-#: src/menu.c:260
+#: src/menu.c:261
#, c-format
-msgid "Only on workspace _%d"
-msgstr "Len na ploche _%d"
+msgid "Only on workspace %s%d"
+msgstr "Len na ploche %s%d"
-#: src/menu.c:263
+#: src/menu.c:264
#, c-format
-msgid "Move to workspace _%d"
-msgstr "Presunúť na plochu _%d"
+msgid "Move to workspace %s%d"
+msgstr "Presunúť na plochu %s%d"
-#: src/screen.c:168
+#: src/screen.c:174
#, c-format
msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
msgstr "Obrazovka %d na displeji '%s' nie je platná\n"
-#: src/screen.c:183
+#: src/screen.c:189
#, c-format
msgid "Screen %d on display '%s' already has a window manager\n"
msgstr "Obrazovka %d na displeji '%s' už má správcu okien\n"
-#: src/session.c:746 src/session.c:753
+#: src/session.c:760 src/session.c:767
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť priečinok '%s': %s\n"
-#: src/session.c:763
+#: src/session.c:777
#, c-format
msgid "Could not open session file '%s' for writing: %s\n"
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť súbor sedenia '%s' pre zápis: %s\n"
-#: src/session.c:895
+#: src/session.c:909
#, c-format
msgid "Error writing session file '%s': %s\n"
msgstr "Chyba pri zápise súboru sedenia '%s': %s\n"
-#: src/session.c:900
+#: src/session.c:914
#, c-format
msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
msgstr "Chyba pri zatváraní súboru sedenia '%s': %s\n"
-#: src/session.c:974
+#: src/session.c:988
#, c-format
msgid "Failed to read saved session file %s: %s\n"
msgstr "Nepodarilo sa prečítať uložený súbor sedenia %s: %s\n"
-#: src/session.c:1008
+#: src/session.c:1022
#, c-format
msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
msgstr "Nepodarilo sa spracovať uložený súbor sedenia: %s\n"
-#: src/session.c:1046
+#: src/session.c:1060
msgid "nested <window> tag"
msgstr "vnorená značka <window>"
-#: src/session.c:1096 src/session.c:1128
+#: src/session.c:1110 src/session.c:1142
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <window> element"
msgstr "Neznámy atribúť %s v elemente <window>"
-#: src/session.c:1188
+#: src/session.c:1202
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <geometry> element"
msgstr "Neznámy atribúť %s v elemente <geometry>"
-#: src/session.c:1208
+#: src/session.c:1222
#, c-format
msgid "Unknown element %s"
msgstr "Neznámy element %s"
#. someone is on crack
-#: src/window.c:2937
+#: src/window.c:2939
#, c-format
msgid "Window %s sets max width %d less than min width %d, disabling resize\n"
msgstr ""
-"Okno %s nastavuje maximálnu šírku %d menšiu ako je minimálna šírka %d, vypínam "
-"zmenu veľkosťi\n"
+"Okno %s nastavuje maximálnu šírku %d menšiu ako je minimálna šírka %d, "
+"vypínam zmenu veľkosťi\n"
#. another cracksmoker
-#: src/window.c:2947
+#: src/window.c:2949
#, c-format
msgid "Window %s sets max height %d less than min height %d, disabling resize\n"
msgstr ""
-"Okno %s nastavuje maximálnu výšku %d menšiu ako je minimálna výška %d, vypínam "
-"zmenu veľkosťi\n"
+"Okno %s nastavuje maximálnu výšku %d menšiu ako je minimálna výška %d, "
+"vypínam zmenu veľkosťi\n"