summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
-rw-r--r--po/bg.po218
1 files changed, 104 insertions, 114 deletions
diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
index f873af1..f92faf4 100644
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -1,7 +1,8 @@
# Bulgarian translation of metacity po-file.
-# Copyright (C) 2002, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.
-# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2002, 2006, 2007, 2009.
-# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004.
+# Copyright (C) 2002, 2004, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright (C) 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.
+# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2002, 2006, 2007, 2009, 2010.
+# Vladimir Petkov <kaladan@gmail.com>, 2004.
# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004.
# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2008.
#
@@ -10,9 +11,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity trunk\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-08-24 22:52+0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-08-24 22:52+0300\n"
-"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-01-25 22:40+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-01-25 22:39+0200\n"
+"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -36,28 +37,29 @@ msgstr "Събитие за звънец"
msgid "Unknown window information request: %d"
msgstr "Неизвестна заявка за информация за прозорец: %d"
-#: ../src/core/delete.c:104
+#. Translators: %s is a window title
+#: ../src/core/delete.c:96
#, c-format
+msgid "<tt>%s</tt> is not responding."
+msgstr "<tt>%s</tt> не отговаря на съобщенията."
+
+#: ../src/core/delete.c:101
msgid ""
-"<big><b><tt>%s</tt> is not responding.</b></big>\n"
-"\n"
-"<i>You may choose to wait a short while for it to continue or force the "
-"application to quit entirely.</i>"
+"You may choose to wait a short while for it to continue or force the "
+"application to quit entirely."
msgstr ""
-"<big><b><tt>%s</tt> не отговаря на съобщенията.</b></big>\n"
-"\n"
"Можете да изчакате малко преди изрично да накарате приложението да спре "
"работата си."
-#: ../src/core/delete.c:115
+#: ../src/core/delete.c:110
msgid "_Wait"
msgstr "Из_чакване"
-#: ../src/core/delete.c:115
+#: ../src/core/delete.c:110
msgid "_Force Quit"
msgstr "_Принудително спиране"
-#: ../src/core/delete.c:216
+#: ../src/core/delete.c:208
#, c-format
msgid "Failed to get hostname: %s\n"
msgstr "Неуспех при получаването на името на хоста: %s\n"
@@ -119,7 +121,7 @@ msgstr "Не е дефинирана команда %d.\n"
msgid "No terminal command has been defined.\n"
msgstr "Не е дефинирана команда за терминал.\n"
-#: ../src/core/main.c:130
+#: ../src/core/main.c:131
#, c-format
msgid ""
"metacity %s\n"
@@ -135,55 +137,55 @@ msgstr ""
"Тази програма се разпространява БЕЗ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, дори и за ПРОДАЖБА или "
"СЪОТВЕТСТВИЕ С КАКВАТО И ДА Е УПОТРЕБА.\n"
-#: ../src/core/main.c:268
+#: ../src/core/main.c:269
msgid "Disable connection to session manager"
msgstr "Прекъсване на връзката към мениджъра на сесиите"
-#: ../src/core/main.c:274
+#: ../src/core/main.c:275
msgid "Replace the running window manager with Metacity"
msgstr "Замяна на текущия мениджър на прозорци с Metacity"
-#: ../src/core/main.c:280
+#: ../src/core/main.c:281
msgid "Specify session management ID"
msgstr "Определяне на идентификатор за управлението на сесии"
-#: ../src/core/main.c:285
+#: ../src/core/main.c:286
msgid "X Display to use"
msgstr "X дисплеят, който да се използва"
# Ако „запазено“ не се членува, низът се събира на един ред без
# пренасяне.
-#: ../src/core/main.c:291
+#: ../src/core/main.c:292
msgid "Initialize session from savefile"
msgstr "Инициализиране на сесия от файл със запазено състояние"
-#: ../src/core/main.c:297
+#: ../src/core/main.c:298
msgid "Print version"
msgstr "Отпечатване на версията на програмата"
-#: ../src/core/main.c:303
+#: ../src/core/main.c:304
msgid "Make X calls synchronous"
msgstr "Извикванията на X да са синхронни"
-#: ../src/core/main.c:309
+#: ../src/core/main.c:310
msgid "Turn compositing on"
msgstr "Включване на наслагването"
-#: ../src/core/main.c:315
+#: ../src/core/main.c:316
msgid "Turn compositing off"
msgstr "Изключване на наслагването"
-#: ../src/core/main.c:321
+#: ../src/core/main.c:322
msgid ""
"Don't make fullscreen windows that are maximized and have no decorations"
msgstr "Максимизираните прозорци без украси да не минават в режим на цял екран"
-#: ../src/core/main.c:543
+#: ../src/core/main.c:528
#, c-format
msgid "Failed to scan themes directory: %s\n"
msgstr "Неуспех при сканирането на папката с темите: %s\n"
-#: ../src/core/main.c:559
+#: ../src/core/main.c:544
#, c-format
msgid ""
"Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes.\n"
@@ -191,7 +193,7 @@ msgstr ""
"Неуспех при намирането на тема! Проверете дали %s съществува и съдържа "
"обичайните теми.\n"
-#: ../src/core/main.c:618
+#: ../src/core/main.c:603
#, c-format
msgid "Failed to restart: %s\n"
msgstr "Неуспех при рестартиране: %s\n"
@@ -207,25 +209,25 @@ msgstr "Неуспех при рестартиране: %s\n"
#. * (Empty comment follows so the translators don't see this.)
#.
#.
-#: ../src/core/prefs.c:506 ../src/core/prefs.c:661
+#: ../src/core/prefs.c:508 ../src/core/prefs.c:663
#, c-format
msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
msgstr "Ключът на GConf — „%s“ е с невалидна стойност\n"
-#: ../src/core/prefs.c:587 ../src/core/prefs.c:830
+#: ../src/core/prefs.c:589 ../src/core/prefs.c:832
#, c-format
msgid "%d stored in GConf key %s is out of range %d to %d\n"
msgstr ""
"Стойността %d записана в ключа на GConf — %s е извън обхвата от %d÷%d\n"
-#: ../src/core/prefs.c:631 ../src/core/prefs.c:708 ../src/core/prefs.c:756
-#: ../src/core/prefs.c:820 ../src/core/prefs.c:1113 ../src/core/prefs.c:1129
-#: ../src/core/prefs.c:1146 ../src/core/prefs.c:1162
+#: ../src/core/prefs.c:633 ../src/core/prefs.c:710 ../src/core/prefs.c:758
+#: ../src/core/prefs.c:822 ../src/core/prefs.c:1115 ../src/core/prefs.c:1131
+#: ../src/core/prefs.c:1148 ../src/core/prefs.c:1164
#, c-format
msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
msgstr "Ключът на GConf — „%s“ е от невалиден вид\n"
-#: ../src/core/prefs.c:1232
+#: ../src/core/prefs.c:1234
msgid ""
"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
"behave properly.\n"
@@ -233,14 +235,14 @@ msgstr ""
"Триковете за развалените програми са изключени. Някои програми могат да са с "
"неправилно поведение.\n"
-#: ../src/core/prefs.c:1303
+#: ../src/core/prefs.c:1305
#, c-format
msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
msgstr ""
"Описанието на шрифт „%s“ от ключа на GConf — %s, не може да бъде "
"анализирано\n"
-#: ../src/core/prefs.c:1365
+#: ../src/core/prefs.c:1367
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button "
@@ -249,17 +251,17 @@ msgstr ""
"„%s“, който е открит в базата от данни с настройките, не е валиден "
"модификатор на бутон на мишката\n"
-#: ../src/core/prefs.c:1786
+#: ../src/core/prefs.c:1788
#, c-format
msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
msgstr "Грешка при задаване на броя на работни места да е %d: %s\n"
-#: ../src/core/prefs.c:1975 ../src/core/prefs.c:2478
+#: ../src/core/prefs.c:1953 ../src/core/prefs.c:2456
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Работен плот %d"
-#: ../src/core/prefs.c:2005 ../src/core/prefs.c:2183
+#: ../src/core/prefs.c:1983 ../src/core/prefs.c:2161
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
@@ -268,12 +270,12 @@ msgstr ""
"Низът „%s“ открит в базата от данни с настройки е невалиден за стойност на "
"клавишната комбинация „%s“\n"
-#: ../src/core/prefs.c:2559
+#: ../src/core/prefs.c:2537
#, c-format
msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
msgstr "Грешка при задаване на името на работното място %d да е „%s“: %s\n"
-#: ../src/core/prefs.c:2763
+#: ../src/core/prefs.c:2741
#, c-format
msgid "Error setting compositor status: %s\n"
msgstr "Грешка при задаване на състоянието на мениджъра за наслагването: %s\n"
@@ -347,61 +349,61 @@ msgstr ""
"съкращения от вида „<Ctl>“ и „<Ctrl>“. Ако зададете стойността да е "
"специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
-#: ../src/core/session.c:845 ../src/core/session.c:852
+#: ../src/core/session.c:850 ../src/core/session.c:857
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
msgstr "Неуспех при създаването на папката „%s“: %s\n"
-#: ../src/core/session.c:862
+#: ../src/core/session.c:867
#, c-format
msgid "Could not open session file '%s' for writing: %s\n"
msgstr "Неуспех при отварянето на сесийния файл „%s“ за запис: %s\n"
-#: ../src/core/session.c:1003
+#: ../src/core/session.c:1008
#, c-format
msgid "Error writing session file '%s': %s\n"
msgstr "Грешка при записване на сесийния файл „%s“: %s\n"
-#: ../src/core/session.c:1008
+#: ../src/core/session.c:1013
#, c-format
msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
msgstr "Грешка при затваряне на сесийния файл „%s“: %s\n"
#. oh, just give up
-#: ../src/core/session.c:1101
+#: ../src/core/session.c:1106
#, c-format
msgid "Failed to read saved session file %s: %s\n"
msgstr "Неуспех при прочитането на записания сесиен файл %s: %s\n"
-#: ../src/core/session.c:1140
+#: ../src/core/session.c:1145
#, c-format
msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
msgstr "Неуспех при анализирането на записания сесиен файл: %s\n"
-#: ../src/core/session.c:1189
+#: ../src/core/session.c:1194
#, c-format
msgid "<metacity_session> attribute seen but we already have the session ID"
msgstr ""
"Атрибутът <metacity_session> е видян, но вече имаме сесийния идентификатор"
-#: ../src/core/session.c:1202 ../src/core/session.c:1277
-#: ../src/core/session.c:1309 ../src/core/session.c:1381
-#: ../src/core/session.c:1441
+#: ../src/core/session.c:1207 ../src/core/session.c:1282
+#: ../src/core/session.c:1314 ../src/core/session.c:1386
+#: ../src/core/session.c:1446
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <%s> element"
msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <%s>"
-#: ../src/core/session.c:1219
+#: ../src/core/session.c:1224
#, c-format
msgid "nested <window> tag"
msgstr "вложен етикет <window>"
-#: ../src/core/session.c:1461
+#: ../src/core/session.c:1466
#, c-format
msgid "Unknown element %s"
msgstr "Непознат елемент %s"
-#: ../src/core/session.c:1812
+#: ../src/core/session.c:1818
msgid ""
"These windows do not support &quot;save current setup&quot; and will have to "
"be restarted manually next time you log in."
@@ -409,39 +411,39 @@ msgstr ""
"Тези прозорци не поддържат операцията по записване на текущото състояние и "
"ще трябва да се стартират ръчно при следващото ви влизане."
-#: ../src/core/util.c:103
+#: ../src/core/util.c:101
#, c-format
msgid "Failed to open debug log: %s\n"
msgstr "Неуспех при отварянето на дневника за изчистване на грешки: %s\n"
-#: ../src/core/util.c:113
+#: ../src/core/util.c:111
#, c-format
msgid "Failed to fdopen() log file %s: %s\n"
msgstr "Неуспех при изпълнението на fdopen() върху журналния файл %s: %s\n"
-#: ../src/core/util.c:119
+#: ../src/core/util.c:117
#, c-format
msgid "Opened log file %s\n"
msgstr "Отворен е дневника %s\n"
-#: ../src/core/util.c:138 ../src/tools/metacity-message.c:176
+#: ../src/core/util.c:136 ../src/tools/metacity-message.c:176
#, c-format
msgid "Metacity was compiled without support for verbose mode\n"
msgstr "Metacity е компилиран без поддръжка на подробен режим\n"
-#: ../src/core/util.c:238
+#: ../src/core/util.c:236
msgid "Window manager: "
msgstr "Мениджър на прозорци: "
-#: ../src/core/util.c:390
+#: ../src/core/util.c:388
msgid "Bug in window manager: "
msgstr "Грешка в мениджъра на прозорци: "
-#: ../src/core/util.c:423
+#: ../src/core/util.c:421
msgid "Window manager warning: "
msgstr "Предупреждение от мениджъра на прозорци: "
-#: ../src/core/util.c:451
+#: ../src/core/util.c:449
msgid "Window manager error: "
msgstr "Грешка от мениджъра на прозорци: "
@@ -453,7 +455,7 @@ msgid "Metacity"
msgstr "Metacity"
#. first time through
-#: ../src/core/window.c:5627
+#: ../src/core/window.c:5642
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
@@ -469,7 +471,7 @@ msgstr ""
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
-#: ../src/core/window.c:6192
+#: ../src/core/window.c:6207
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
@@ -510,7 +512,7 @@ msgstr "%s (като %s)"
msgid "%s (as another user)"
msgstr "%s (като друг потребител)"
-#: ../src/core/window-props.c:1429
+#: ../src/core/window-props.c:1430
#, c-format
msgid "Invalid WM_TRANSIENT_FOR window 0x%lx specified for %s.\n"
msgstr "За %2$s е указан неправилен WM_TRANSIENT_FOR, прозорец 0x%1$lx.\n"
@@ -924,14 +926,14 @@ msgstr "Автоматично издигане на фокусирания пр
msgid ""
"Clicking a window while holding down this modifier key will move the window "
"(left click), resize the window (middle click), or show the window menu "
-"(right click). The left and right operations may be swapped using the "
-"\"mouse_button_resize\" key. Modifier is expressed as \"&lt;Alt&gt;\" or "
-"\"&lt;Super&gt;\" for example."
+"(right click). The middle and right click operations may be swapped using "
+"the \"resize_with_right_button\" key. Modifier is expressed as \"&lt;Alt&gt;"
+"\" or \"&lt;Super&gt;\" for example."
msgstr ""
"Натискането на прозорец, когато този модифициращ клавиш е натиснат, "
"премества прозореца (ляв бутон на мишката), оразмерява прозореца (среден "
-"бутон) или показва менюто за прозорци (десен бутон). Действието на левия е "
-"десния бутон маже да се размени чрез ключа „mouse_button_resize“. "
+"бутон) или показва менюто за прозорци (десен бутон). Действието на средния и "
+"десния бутон може да се размени чрез ключа „mouse_button_resize“. "
"Модификаторът е от вида „&lt;Alt&gt;“ или „&lt;Super&gt;“ например."
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:10
@@ -2275,109 +2277,97 @@ msgstr "/Прозорци/_Всички докове"
msgid "/Windows/Des_ktop"
msgstr "/Прозорци/Работен _плот"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:136
-msgid "Open another one of these windows"
-msgstr "Отваряне на някой друг от тези прозорци"
-
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:143
-msgid "This is a demo button with an 'open' icon"
-msgstr "Това е демонстрационен бутон с икона „отваряне“"
-
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:150
-msgid "This is a demo button with a 'quit' icon"
-msgstr "Това е демо бутон с икона „изход“"
-
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:243
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:244
msgid "This is a sample message in a sample dialog"
msgstr "Това е примерно съобщение в примерен диалогов прозорец"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:326
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:327
#, c-format
msgid "Fake menu item %d\n"
msgstr "Фалшив обект на менюто %d\n"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:360
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:361
msgid "Border-only window"
msgstr "Прозорец само с граници"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:362
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:363
msgid "Bar"
msgstr "Лента"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:379
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:380
msgid "Normal Application Window"
msgstr "Нормален прозорец на програма"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:383
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:384
msgid "Dialog Box"
msgstr "Диалогова кутия"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:387
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:388
msgid "Modal Dialog Box"
msgstr "Модална диалогова кутия"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:391
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:392
msgid "Utility Palette"
msgstr "Палитра на инструментите"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:395
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:396
msgid "Torn-off Menu"
msgstr "Откъсване на менюто"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:399
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:400
msgid "Border"
msgstr "Граница"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:727
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:728
#, c-format
msgid "Button layout test %d"
msgstr "Тест за подредбата на бутоните %d"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:756
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:757
#, c-format
msgid "%g milliseconds to draw one window frame"
msgstr "%g милисекунди за да изрисува една прозоречна рамка"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:799
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:800
#, c-format
msgid "Usage: metacity-theme-viewer [THEMENAME]\n"
msgstr "Употреба: metacity-theme-viewer [ИМЕНАТЕМАТА]\n"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:806
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:807
#, c-format
msgid "Error loading theme: %s\n"
msgstr "Грешка при зареждането на темата: %s\n"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:812
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:813
#, c-format
msgid "Loaded theme \"%s\" in %g seconds\n"
msgstr "Темата „%s“ е заредена за %g секунди\n"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:853
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:854
msgid "Normal Title Font"
msgstr "Нормален шрифт на заглавието"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:859
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:860
msgid "Small Title Font"
msgstr "Малък шрифт на заглавието"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:865
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:866
msgid "Large Title Font"
msgstr "Голям шрифт на заглавието"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:870
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:871
msgid "Button Layouts"
msgstr "Изглед на бутоните"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:875
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:876
msgid "Benchmark"
msgstr "Статистика"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:922
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:923
msgid "Window Title Goes Here"
msgstr "Тук се поставя заглавието на прозорците"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:1026
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:1027
#, c-format
msgid ""
"Drew %d frames in %g client-side seconds (%g milliseconds per frame) and %g "
@@ -2388,43 +2378,43 @@ msgstr ""
"на кадър) и %g секунди нормално време, което включва ресурси от страна на "
"сървъра X (по %g милисекунди на кадър)\n"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:1245
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:1246
msgid "position expression test returned TRUE but set error"
msgstr ""
"изразът за проверка на разположението върна TRUE, но зададе състояние за "
"грешка"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:1247
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:1248
msgid "position expression test returned FALSE but didn't set error"
msgstr ""
"изразът за проверка на разположението върна FALSE, но не зададе състояние за "
"грешка"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:1251
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:1252
msgid "Error was expected but none given"
msgstr "Очакваше се грешка, но не беше дадена никаква"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:1253
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:1254
#, c-format
msgid "Error %d was expected but %d given"
msgstr "Очакваше се грешка %d, но беше дадена %d"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:1259
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:1260
#, c-format
msgid "Error not expected but one was returned: %s"
msgstr "Не се очакваше грешка, но беше върната една: %s"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:1263
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:1264
#, c-format
msgid "x value was %d, %d was expected"
msgstr "стойността на x бе %d, а се очакваше %d"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:1266
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:1267
#, c-format
msgid "y value was %d, %d was expected"
msgstr "стойността y бе %d, а се очакваше %d"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:1331
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:1332
#, c-format
msgid "%d coordinate expressions parsed in %g seconds (%g seconds average)\n"
msgstr "%d координатен израз обработен за %g секунди (%g секунди средно)\n"