summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
-rw-r--r--po/ChangeLog4
-rw-r--r--po/sk.po5682
2 files changed, 3053 insertions, 2633 deletions
diff --git a/po/ChangeLog b/po/ChangeLog
index 00714f7..fe9d8db 100644
--- a/po/ChangeLog
+++ b/po/ChangeLog
@@ -1,3 +1,7 @@
+2008-10-16 Marcel Telka <marcel@telka.sk>
+
+ * sk.po: Updated Slovak translation by Pavol Šimo.
+
2008-10-15 Thomas Thurman <tthurman@gnome.org>
* la.po: Updated Latin translation.
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index 4006639..4b20515 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -9,13 +9,13 @@
# Stanislav Visnovsky <visnovsky@kde.org>, 2003.
# Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2005.
# Peter Tuharsky <tuharsky@misbb.sk>, 2007.
-# Pavol Šimo <palo.simo@gmail.com>, 2007.
+# Pavol Šimo <palo.simo@gmail.com>, 2007, 2008.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: sk\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-10-30 18:12+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-11-17 21:42+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-10-17 01:07+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-09-19 13:26+0200\n"
"Last-Translator: Pavol Šimo <palo.simo@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -31,60 +31,57 @@ msgstr "Pracovná plocha"
msgid "Window Management"
msgstr "Správca okien"
-#: ../src/tools/metacity-message.c:150
-#, c-format
-msgid "Usage: %s\n"
-msgstr "Použitie: %s\n"
-
-#: ../src/tools/metacity-message.c:176 ../src/util.c:133
-msgid "Metacity was compiled without support for verbose mode\n"
-msgstr "Metacity bol skompilovaný bez podpory zobrazovania informácií\n"
-
-#: ../src/core.c:206
+#: ../src/core/core.c:206
#, c-format
msgid "Unknown window information request: %d"
msgstr "Neznáma požiadavka na informácie o okne: %d"
-#: ../src/delete.c:67 ../src/delete.c:94 ../src/metacity-dialog.c:50
-#: ../src/theme-parser.c:484
+#: ../src/core/delete.c:70 ../src/core/delete.c:97
+#: ../src/ui/metacity-dialog.c:50 ../src/ui/theme-parser.c:522
#, c-format
msgid "Could not parse \"%s\" as an integer"
msgstr "Nepodarilo sa spracovať \"%s\" ako celé číslo"
-#: ../src/delete.c:74 ../src/delete.c:101 ../src/metacity-dialog.c:57
-#: ../src/theme-parser.c:493 ../src/theme-parser.c:548
+#: ../src/core/delete.c:77 ../src/core/delete.c:104
+#: ../src/ui/metacity-dialog.c:57 ../src/ui/theme-parser.c:531
+#: ../src/ui/theme-parser.c:586
#, c-format
msgid "Did not understand trailing characters \"%s\" in string \"%s\""
msgstr "Nerozpoznané znaky na konci \"%s\" v reťazci \"%s\""
-#: ../src/delete.c:132
+#: ../src/core/delete.c:135
#, c-format
msgid "Failed to parse message \"%s\" from dialog process\n"
msgstr "Nepodarilo sa spracovať správu \"%s\" z dialógového procesu\n"
-#: ../src/delete.c:267
+#: ../src/core/delete.c:253
#, c-format
msgid "Error reading from dialog display process: %s\n"
msgstr "Chyba pri čítaní z procesu pre zobrazenie dialógu: %s\n"
-#: ../src/delete.c:350
+#: ../src/core/delete.c:336
#, c-format
msgid ""
"Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
msgstr ""
"Chyba pri spustení dialógu metacity pre nútené ukončenie aplikácie: %s\n"
-#: ../src/delete.c:459
+#: ../src/core/delete.c:445
#, c-format
msgid "Failed to get hostname: %s\n"
-msgstr "Nepodarilo sa získať meno hostiteľa: %s\n"
+msgstr "Nepodarilo sa získať názov hostiteľa: %s\n"
-#: ../src/display.c:349
+#: ../src/core/display.c:256
+#, c-format
+msgid "Missing %s extension required for compositing"
+msgstr "Rozšírenie %s chýba a je potrebné pre kompozitné prostredie"
+
+#: ../src/core/display.c:334
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť displej X Window System '%s'\n"
-#: ../src/errors.c:271
+#: ../src/core/errors.c:272
#, c-format
msgid ""
"Lost connection to the display '%s';\n"
@@ -95,56 +92,12 @@ msgstr ""
"Asi sa X server vypol alebo ste ukončili/zničili\n"
"správcu okien.\n"
-#: ../src/errors.c:278
+#: ../src/core/errors.c:279
#, c-format
msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
msgstr "Kritická chyba V/V %d (%s) na displeji '%s'\n"
-#: ../src/frames.c:1078
-msgid "Close Window"
-msgstr "Zavrieť okno"
-
-#: ../src/frames.c:1081
-msgid "Window Menu"
-msgstr "Ponuka okna"
-
-#: ../src/frames.c:1084
-msgid "Minimize Window"
-msgstr "Minimalizovať okno"
-
-#: ../src/frames.c:1087
-msgid "Maximize Window"
-msgstr "Maximalizovať okno"
-
-#: ../src/frames.c:1090
-msgid "Unmaximize Window"
-msgstr "Zrušiť maximalizáciu okno"
-
-#: ../src/frames.c:1093
-msgid "Roll Up Window"
-msgstr "Zabaliť okno"
-
-#: ../src/frames.c:1096
-msgid "Unroll Window"
-msgstr "Rozbaliť okno"
-
-#: ../src/frames.c:1099
-msgid "Keep Window On Top"
-msgstr "Ponechať okno vždy navrchu"
-
-#: ../src/frames.c:1102
-msgid "Remove Window From Top"
-msgstr "Okno nemusí byť navrchu"
-
-#: ../src/frames.c:1105
-msgid "Always On Visible Workspace"
-msgstr "Vždy na viditeľnej pracovnej ploche"
-
-#: ../src/frames.c:1108
-msgid "Put Window On Only One Workspace"
-msgstr "Poslať okno na jedinú pracovnú plochu"
-
-#: ../src/keybindings.c:1087
+#: ../src/core/keybindings.c:754
#, c-format
msgid ""
"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
@@ -152,324 +105,1116 @@ msgid ""
msgstr ""
"Iný program už používa klávesu %s s modifikátormi %x ako klávesovú skratku.\n"
-#: ../src/keybindings.c:2716
+#: ../src/core/keybindings.c:2398
#, c-format
msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
msgstr "Chyba pri spustení dialógu metacity pre zobrazenie chyby príkazu: %s\n"
-#: ../src/keybindings.c:2821
+#: ../src/core/keybindings.c:2501
#, c-format
msgid "No command %d has been defined.\n"
msgstr "Nedefinovaný príkaz %d.\n"
-#: ../src/keybindings.c:3849
+#: ../src/core/keybindings.c:3514
+#, c-format
msgid "No terminal command has been defined.\n"
msgstr "Nebol definovaný žiadny terminálový príkaz.\n"
-#: ../src/main.c:67
+#: ../src/core/main.c:116
#, c-format
msgid ""
"metacity %s\n"
-"Copyright (C) 2001-2007 Havoc Pennington, Red Hat, Inc., and others\n"
+"Copyright (C) 2001-2008 Havoc Pennington, Red Hat, Inc., and others\n"
"This is free software; see the source for copying conditions.\n"
"There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A "
"PARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
"metacity %s\n"
-"Autorské práva (C) 2001-2007 Havoc Pennington, Red Hat, Inc., a ostatní\n"
+"Autorské práva (C) 2001-2008 Havoc Pennington, Red Hat, Inc., a ostatní\n"
"Toto je slobodný softvér; pozrite podmienky kopírovania v zdrojových "
"kódoch.\n"
-"Záruka sa NEPOSKYTUJE; ani pre PREDAJNOSŤ alebo VHODNOSŤ PRE URČITÝ ÚČEL.\n"
+"Záruka sa NEPOSKYTUJE; ani na PREDAJNOSŤ alebo VHODNOSŤ PRE URČITÝ ÚČEL.\n"
-#: ../src/main.c:172
+#: ../src/core/main.c:253
msgid "Disable connection to session manager"
msgstr "Zakázať spojenia na správcu relácií"
-#: ../src/main.c:178
+#: ../src/core/main.c:259
msgid "Replace the running window manager with Metacity"
msgstr "Nahradiť bežiaceho správcu okien správcom Metacity"
-#: ../src/main.c:184
+#: ../src/core/main.c:265
msgid "Specify session management ID"
msgstr "Zadať ID správy relácií"
-#: ../src/main.c:189
+#: ../src/core/main.c:270
msgid "X Display to use"
msgstr "X displej, ktorý bude použitý"
-#: ../src/main.c:195
+#: ../src/core/main.c:276
msgid "Initialize session from savefile"
msgstr "Inicializovať reláciu z uloženého súboru"
-#: ../src/main.c:201
+#: ../src/core/main.c:282
msgid "Print version"
msgstr "Vypísať verziu"
-#: ../src/main.c:207
+#: ../src/core/main.c:288
msgid "Make X calls synchronous"
msgstr "Používať synchrónne volania X"
-#: ../src/main.c:361
+#: ../src/core/main.c:294
+msgid "Turn compositing on"
+msgstr "Zapnúť kompozíciu"
+
+#: ../src/core/main.c:300
+msgid "Turn compositing off"
+msgstr "Vypnúť kompozíciu"
+
+#: ../src/core/main.c:451
#, c-format
msgid "Failed to scan themes directory: %s\n"
msgstr "Nepodarilo sa prehľadať adresár s témami: %s\n"
-#: ../src/main.c:377
+#: ../src/core/main.c:467
#, c-format
msgid ""
"Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes.\n"
msgstr ""
"Nepodarilo sa nájsť tému. Overte, že %s existuje a obsahuje obvyklé témy.\n"
-#: ../src/main.c:437
+#: ../src/core/main.c:526
#, c-format
msgid "Failed to restart: %s\n"
msgstr "Nepodarilo znovu spustiť: %s\n"
-#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
-#: ../src/menu.c:70
-msgid "Mi_nimize"
-msgstr "Mi_nimalizovať"
-
-#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
-#: ../src/menu.c:72
-msgid "Ma_ximize"
-msgstr "Ma_ximalizovať"
+#.
+#. * We found it, but it was invalid. Complain.
+#. *
+#. * FIXME: This replicates the original behaviour, but in the future
+#. * we might consider reverting invalid keys to their original values.
+#. * (We know the old value, so we can look up a suitable string in
+#. * the symtab.)
+#.
+#: ../src/core/prefs.c:503 ../src/core/prefs.c:655
+#, c-format
+msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
+msgstr "GConf kľúč '%s' má nastavenú neplatnú hodnotu\n"
-#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
-#: ../src/menu.c:74
-msgid "Unma_ximize"
-msgstr "Zrušiť ma_ximalizáciu"
+#: ../src/core/prefs.c:584 ../src/core/prefs.c:824
+#, c-format
+msgid "%d stored in GConf key %s is out of range %d to %d\n"
+msgstr "Hodnota %d uložená v GConf kľúči %s nie je v rozsahu od %d do %d\n"
-#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
-#: ../src/menu.c:76
-msgid "Roll _Up"
-msgstr "_Zabaliť"
+#: ../src/core/prefs.c:628 ../src/core/prefs.c:702 ../src/core/prefs.c:750
+#: ../src/core/prefs.c:814 ../src/core/prefs.c:1109 ../src/core/prefs.c:1125
+#: ../src/core/prefs.c:1144 ../src/core/prefs.c:1160 ../src/core/prefs.c:1177
+#: ../src/core/prefs.c:1193
+#, c-format
+msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
+msgstr "GConf kľúč \"%s\" má nastavený neplatný typ\n"
-#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
-#: ../src/menu.c:78
-msgid "_Unroll"
-msgstr "_Rozbaliť"
+#: ../src/core/prefs.c:1263
+msgid ""
+"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
+"behave properly.\n"
+msgstr ""
+"Náhradné riešenia pre chybné aplikácie nie sú povolené. Niektoré aplikácie "
+"sa nemusia správať slušne.\n"
-#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
-#: ../src/menu.c:80
-msgid "_Move"
-msgstr "Pre_miestniť"
+#: ../src/core/prefs.c:1333
+#, c-format
+msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
+msgstr "Nepodarilo sa spracovať popis písma \"%s\" z GConf kľúča %s\n"
-#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
-#: ../src/menu.c:82
-msgid "_Resize"
-msgstr "Zmeniť veľko_sť"
+#: ../src/core/prefs.c:1393
+#, c-format
+msgid ""
+"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button "
+"modifier\n"
+msgstr ""
+"V konfiguračnej databáze sa našlo \"%s\", čo nie je platná hodnota pre "
+"modifikátor tlačidla myši.\n"
-#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
-#: ../src/menu.c:84
-msgid "Move Titlebar On_screen"
-msgstr "Presunúť titulok na _obrazovku"
+#: ../src/core/prefs.c:1810
+#, c-format
+msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
+msgstr "Chyba pri nastavovaní počtu pracovných plôch na %d: %s\n"
-#. separator
-#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
-#: ../src/menu.c:87 ../src/menu.c:89
-msgid "Always on _Top"
-msgstr "Vždy na _vrchu"
+#: ../src/core/prefs.c:2067 ../src/core/prefs.c:2579
+#, c-format
+msgid "Workspace %d"
+msgstr "Pracovná plocha %d"
-#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
-#: ../src/menu.c:91
-msgid "_Always on Visible Workspace"
-msgstr "Vž_dy na viditeľnej pracovnej ploche"
+#: ../src/core/prefs.c:2097 ../src/core/prefs.c:2270
+#, c-format
+msgid ""
+"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
+"\"%s\"\n"
+msgstr ""
+"V konfiguračnej databáze sa našlo \"%s\", čo nie je platná hodnota pre "
+"klávesovú skratku \"%s\".\n"
-#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
-#: ../src/menu.c:93
-msgid "_Only on This Workspace"
-msgstr "_Len na tejto pracovnej ploche"
+#: ../src/core/prefs.c:2660
+#, c-format
+msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
+msgstr "Chyba pri nastavovaní názvu pracovnej plochy %d na \"%s\": %s\n"
-#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
-#: ../src/menu.c:95
-msgid "Move to Workspace _Left"
-msgstr "Presunúť na pracovnú plochu vľav_o"
+#: ../src/core/prefs.c:2853
+#, c-format
+msgid "Error setting compositor status: %s\n"
+msgstr "Chyba pri nastavovaní stavu kompozítora: %s\n"
-#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
-#: ../src/menu.c:97
-msgid "Move to Workspace R_ight"
-msgstr "Presunúť na pracovnú plochu v_pravo"
+#: ../src/core/screen.c:350
+#, c-format
+msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
+msgstr "Obrazovka %d na displeji '%s' nie je platná\n"
-#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
-#: ../src/menu.c:99
-msgid "Move to Workspace _Up"
-msgstr "Presunúť na pracovnú plochu _hore"
+#: ../src/core/screen.c:366
+#, c-format
+msgid ""
+"Screen %d on display \"%s\" already has a window manager; try using the --"
+"replace option to replace the current window manager.\n"
+msgstr ""
+"Obrazovka %d na displeji \"%s\" už má správcu okien. Skúste použiť prepínač "
+"--replace, aby sa aktuálny správca predefinoval.\n"
-#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
-#: ../src/menu.c:101
-msgid "Move to Workspace _Down"
-msgstr "Presunúť na pracovnú plochu _dole"
+#: ../src/core/screen.c:393
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
+msgstr ""
+"Nepodarilo sa získať výber správcu okien pre obrazovku %d na displeji \"%s"
+"\".\n"
-#. separator
-#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
-#: ../src/menu.c:105
-msgid "_Close"
-msgstr "_Zavrieť"
+#: ../src/core/screen.c:451
+#, c-format
+msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
+msgstr "Obrazovka %d na displeji \"%s\" už má správcu okien\n"
-#: ../src/menu.c:199 ../src/prefs.c:2246 ../src/prefs.c:2780
+#: ../src/core/screen.c:661
#, c-format
-msgid "Workspace %d"
-msgstr "Pracovná plocha %d"
+msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
+msgstr "Nepodarilo sa uvoľniť obrazovku %d na displeji \"%s\"\n"
-#: ../src/menu.c:208
-msgid "Workspace 1_0"
-msgstr "Pracovná plocha 1_0"
+#: ../src/core/screen-bindings.h:98
+msgid "Switch to workspace 1"
+msgstr "Prepnúť na pracovnú plochu 1"
-#: ../src/menu.c:210
-#, c-format
-msgid "Workspace %s%d"
-msgstr "Pracovná plocha %s%d"
+#: ../src/core/screen-bindings.h:99
+#, fuzzy
+msgid "The keybinding that switches to workspace 1."
+msgstr "Prepnúť na pracovnú plochu 1"
-#: ../src/menu.c:390
-msgid "Move to Another _Workspace"
-msgstr "P_resunúť na inú pracovnú plochu"
+#: ../src/core/screen-bindings.h:102
+msgid "Switch to workspace 2"
+msgstr "Prepnúť na pracovnú plochu 2"
-#. This is the text that should appear next to menu accelerators
-#. * that use the shift key. If the text on this key isn't typically
-#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
-#. * this.
-#.
-#: ../src/metaaccellabel.c:105
-msgid "Shift"
-msgstr "Shift"
+#: ../src/core/screen-bindings.h:103
+#, fuzzy
+msgid "The keybinding that switches to workspace 2."
+msgstr "Prepnúť na pracovnú plochu 2"
-#. This is the text that should appear next to menu accelerators
-#. * that use the control key. If the text on this key isn't typically
-#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
-#. * this.
-#.
-#: ../src/metaaccellabel.c:111
-msgid "Ctrl"
-msgstr "Ctrl"
+#: ../src/core/screen-bindings.h:106
+msgid "Switch to workspace 3"
+msgstr "Prepnúť na pracovnú plochu 3"
-#. This is the text that should appear next to menu accelerators
-#. * that use the alt key. If the text on this key isn't typically
-#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
-#. * this.
-#.
-#: ../src/metaaccellabel.c:117
-msgid "Alt"
-msgstr "Alt"
+#: ../src/core/screen-bindings.h:107
+#, fuzzy
+msgid "The keybinding that switches to workspace 3."
+msgstr "Prepnúť na pracovnú plochu 3"
-#. This is the text that should appear next to menu accelerators
-#. * that use the meta key. If the text on this key isn't typically
-#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
-#. * this.
-#.
-#: ../src/metaaccellabel.c:123
-msgid "Meta"
-msgstr "Meta"
+#: ../src/core/screen-bindings.h:110
+msgid "Switch to workspace 4"
+msgstr "Prepnúť na pracovnú plochu 4"
-#. This is the text that should appear next to menu accelerators
-#. * that use the super key. If the text on this key isn't typically
-#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
-#. * this.
-#.
-#: ../src/metaaccellabel.c:129
-msgid "Super"
-msgstr "Super"
+#: ../src/core/screen-bindings.h:111
+#, fuzzy
+msgid "The keybinding that switches to workspace 4."
+msgstr "Prepnúť na pracovnú plochu 4"
-#. This is the text that should appear next to menu accelerators
-#. * that use the hyper key. If the text on this key isn't typically
-#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
-#. * this.
-#.
-#: ../src/metaaccellabel.c:135
-msgid "Hyper"
-msgstr "Hyper"
+#: ../src/core/screen-bindings.h:114
+msgid "Switch to workspace 5"
+msgstr "Prepnúť na pracovnú plochu 5"
-#. This is the text that should appear next to menu accelerators
-#. * that use the mod2 key. If the text on this key isn't typically
-#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
-#. * this.
-#.
-#: ../src/metaaccellabel.c:141
-msgid "Mod2"
-msgstr "Mod2"
+#: ../src/core/screen-bindings.h:115
+#, fuzzy
+msgid "The keybinding that switches to workspace 5."
+msgstr "Prepnúť na pracovnú plochu 5"
-#. This is the text that should appear next to menu accelerators
-#. * that use the mod3 key. If the text on this key isn't typically
-#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
-#. * this.
-#.
-#: ../src/metaaccellabel.c:147
-msgid "Mod3"
-msgstr "Mod3"
+#: ../src/core/screen-bindings.h:118
+msgid "Switch to workspace 6"
+msgstr "Prepnúť na pracovnú plochu 6"
-#. This is the text that should appear next to menu accelerators
-#. * that use the mod4 key. If the text on this key isn't typically
-#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
-#. * this.
+#: ../src/core/screen-bindings.h:119
+#, fuzzy
+msgid "The keybinding that switches to workspace 6."
+msgstr "Prepnúť na pracovnú plochu 6"
+
+#: ../src/core/screen-bindings.h:122
+msgid "Switch to workspace 7"
+msgstr "Prepnúť na pracovnú plochu 7"
+
+#: ../src/core/screen-bindings.h:123
+#, fuzzy
+msgid "The keybinding that switches to workspace 7."
+msgstr "Prepnúť na pracovnú plochu 7"
+
+#: ../src/core/screen-bindings.h:126
+msgid "Switch to workspace 8"
+msgstr "Prepnúť na pracovnú plochu 8"
+
+#: ../src/core/screen-bindings.h:127
+#, fuzzy
+msgid "The keybinding that switches to workspace 8."
+msgstr "Prepnúť na pracovnú plochu 8"
+
+#: ../src/core/screen-bindings.h:130
+msgid "Switch to workspace 9"
+msgstr "Prepnúť na pracovnú plochu 9"
+
+#: ../src/core/screen-bindings.h:131
+#, fuzzy
+msgid "The keybinding that switches to workspace 9."
+msgstr "Prepnúť na pracovnú plochu 9"
+
+#: ../src/core/screen-bindings.h:134
+msgid "Switch to workspace 10"
+msgstr "Prepnúť na pracovnú plochu 10"
+
+#: ../src/core/screen-bindings.h:135
+#, fuzzy
+msgid "The keybinding that switches to workspace 10."
+msgstr "Prepnúť na pracovnú plochu 10"
+
+#: ../src/core/screen-bindings.h:138
+msgid "Switch to workspace 11"
+msgstr "Prepnúť na pracovnú plochu 11"
+
+#: ../src/core/screen-bindings.h:139
+#, fuzzy
+msgid "The keybinding that switches to workspace 11."
+msgstr "Prepnúť na pracovnú plochu 11"
+
+#: ../src/core/screen-bindings.h:142
+msgid "Switch to workspace 12"
+msgstr "Prepnúť na pracovnú plochu 12"
+
+#: ../src/core/screen-bindings.h:143
+#, fuzzy
+msgid "The keybinding that switches to workspace 12."
+msgstr "Prepnúť na pracovnú plochu 12"
+
+#: ../src/core/screen-bindings.h:155
+msgid "Switch to workspace on the left"
+msgstr "Prepnúť na pracovnú plochu vľavo"
+
+#: ../src/core/screen-bindings.h:156
+msgid ""
+"The keybinding that switches to the workspace on the left of the current "
+"workspace."
+msgstr ""
+
+#: ../src/core/screen-bindings.h:161
+msgid "Switch to workspace on the right"
+msgstr "Prepnúť na pracovnú plochu vpravo"
+
+#: ../src/core/screen-bindings.h:162
+msgid ""
+"The keybinding that switches to the workspace on the right of the current "
+"workspace."
+msgstr ""
+
+#: ../src/core/screen-bindings.h:167
+msgid "Switch to workspace above this one"
+msgstr "Prepnúť na pracovnú plochu nad aktuálnou pracovnou plochou"
+
+#: ../src/core/screen-bindings.h:168
+msgid ""
+"The keybinding that switches to the workspace above the current workspace."
+msgstr ""
+
+#: ../src/core/screen-bindings.h:173
+msgid "Switch to workspace below this one"
+msgstr "Prepnúť na pracovnú plochu pod aktuálnou pracovnou plochou"
+
+#: ../src/core/screen-bindings.h:174
+msgid ""
+"The keybinding that switches to the workspace below the current workspace."
+msgstr ""
+
+#: ../src/core/screen-bindings.h:188
+msgid "Move between windows of an application with popup"
+msgstr "Prepnúť ihneď medzi oknami pomocou vyskakovacieho okna"
+
+#: ../src/core/screen-bindings.h:189
+#, fuzzy
+msgid ""
+"The keybinding used to move focus between windows of anapplication, using a "
+"popup window."
+msgstr "Prepnúť ihneď medzi oknami pomocou vyskakovacieho okna"
+
+#: ../src/core/screen-bindings.h:192
+msgid "Move backwards between windows of an application with popup"
+msgstr "Prepnúť ihneď dozadu oknami aplikácie s vyskakovacím oknom"
+
+#: ../src/core/screen-bindings.h:193
+#, fuzzy
+msgid ""
+"The keybinding used to move focus backwards between windowsof an "
+"application, using a popup window."
+msgstr "Prepnúť ihneď dozadu oknami aplikácie s vyskakovacím oknom"
+
+#: ../src/core/screen-bindings.h:196
+msgid "Move between windows with popup"
+msgstr "Prepnúť medzi oknami pomocou vyskakovacieho okna"
+
+#: ../src/core/screen-bindings.h:197
+#, fuzzy
+msgid ""
+"The keybinding used to move focus between windows, using a popup window."
+msgstr "Prepnúť aktívne okno naspäť pomocou vyskakovacieho okna"
+
+#: ../src/core/screen-bindings.h:200
+msgid "Move focus backwards between windows using popup display"
+msgstr "Prepnúť aktívne okno naspäť pomocou vyskakovacieho okna"
+
+#: ../src/core/screen-bindings.h:201
+#, fuzzy
+msgid ""
+"The keybinding used to move focus backwards between windows, using a popup "
+"window."
+msgstr "Prepnúť aktívne okno naspäť pomocou vyskakovacieho okna"
+
+#: ../src/core/screen-bindings.h:204
+msgid "Move between panels and the desktop with popup"
+msgstr "Prepnúť medzi panelmi a plochou pomocou vyskakovacieho okna"
+
+#: ../src/core/screen-bindings.h:205
+#, fuzzy
+msgid ""
+"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, using a "
+"popup window."
+msgstr "Prepnúť medzi panelmi a plochou pomocou vyskakovacieho okna"
+
+#: ../src/core/screen-bindings.h:208
+msgid "Move backwards between panels and the desktop with popup"
+msgstr ""
+"Prepnúť ihneď naspäť medzi panelmi a plochou pomocou vyskakovacieho okna"
+
+#: ../src/core/screen-bindings.h:209
+#, fuzzy
+msgid ""
+"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
+"using a popup window."
+msgstr ""
+"Prepnúť ihneď naspäť medzi panelmi a plochou pomocou vyskakovacieho okna"
+
+#: ../src/core/screen-bindings.h:212
+msgid "Move between windows of an application immediately"
+msgstr "Prepnúť ihneď medzi oknami aplikácie"
+
+#: ../src/core/screen-bindings.h:213
+#, fuzzy
+msgid ""
+"The keybinding used to move focus between windows of an application without "
+"a popup window."
+msgstr "Prepnúť ihneď medzi oknami pomocou vyskakovacieho okna"
+
+#: ../src/core/screen-bindings.h:216
+msgid "Move backwards between windows of an application immediately"
+msgstr "Prepnúť ihneď dozadu medzi oknami aplikácie"
+
+#: ../src/core/screen-bindings.h:217
+#, fuzzy
+msgid ""
+"The keybinding used to move focus backwards between windows of an "
+"application without a popup window."
+msgstr "Prepnúť ihneď dozadu oknami aplikácie s vyskakovacím oknom"
+
+#: ../src/core/screen-bindings.h:220
+msgid "Move between windows immediately"
+msgstr "Prepnúť ihneď medzi oknami"
+
+#: ../src/core/screen-bindings.h:221
+msgid ""
+"The keybinding used to move focus between windows without a popup window."
+msgstr ""
+
+#: ../src/core/screen-bindings.h:224
+msgid "Move backwards between windows immediately"
+msgstr "Prepnúť ihneď naspäť medzi oknami"
+
+#: ../src/core/screen-bindings.h:225
+#, fuzzy
+msgid ""
+"The keybinding used to move focus backwards between windows without a popup "
+"window."
+msgstr "Prepnúť aktívne okno naspäť pomocou vyskakovacieho okna"
+
+#: ../src/core/screen-bindings.h:228
+msgid "Move between panels and the desktop immediately"
+msgstr "Prepnúť ihneď medzi panelmi a plochou"
+
+#: ../src/core/screen-bindings.h:229
+#, fuzzy
+msgid ""
+"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, without a "
+"popup window."
+msgstr "Prepnúť medzi panelmi a plochou pomocou vyskakovacieho okna"
+
+#: ../src/core/screen-bindings.h:232
+msgid "Move backward between panels and the desktop immediately"
+msgstr "Prepnúť ihneď naspäťmedzi panelmi a plochou"
+
+#: ../src/core/screen-bindings.h:233
+#, fuzzy
+msgid ""
+"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
+"without a popup window."
+msgstr ""
+"Prepnúť ihneď naspäť medzi panelmi a plochou pomocou vyskakovacieho okna"
+
+#: ../src/core/screen-bindings.h:239
+msgid "Hide all windows and focus desktop"
+msgstr "Skryť všetky okná a aktivovať plochu"
+
+#: ../src/core/screen-bindings.h:240
+msgid ""
+"The keybinding used to hide all normal windows and set the focus to the "
+"desktop background."
+msgstr ""
+
+#: ../src/core/screen-bindings.h:244
+msgid "Show the panel menu"
+msgstr "Zobraziť ponuku panelu"
+
+#: ../src/core/screen-bindings.h:245
+msgid "The keybinding which shows the panel's main menu."
+msgstr ""
+
+#: ../src/core/screen-bindings.h:248
+msgid "Show the panel run application dialog"
+msgstr "Zobraziť aplikačné dialógové okno pre spustenie programu panelu"
+
+#: ../src/core/screen-bindings.h:249
+#, fuzzy
+msgid ""
+"The keybinding which display's the panel's \"Run Application\" dialog box."
+msgstr "Zobraziť aplikačné dialógové okno pre spustenie programu panelu"
+
+#: ../src/core/screen-bindings.h:292
+msgid "Take a screenshot"
+msgstr "Zachytiť obsah obrazovky"
+
+#: ../src/core/screen-bindings.h:293
+msgid "The keybinding which invokes the panel's screenshot utility."
+msgstr ""
+
+#: ../src/core/screen-bindings.h:296
+msgid "Take a screenshot of a window"
+msgstr "Zachytiť obsah okna"
+
+#: ../src/core/screen-bindings.h:297
+msgid ""
+"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility to take a "
+"screenshot of a window."
+msgstr ""
+
+#: ../src/core/screen-bindings.h:302
+msgid "Run a terminal"
+msgstr "Spustiť terminál"
+
+#: ../src/core/screen-bindings.h:303
+msgid "The keybinding which invokes a terminal."
+msgstr ""
+
+#. Translators: Please don't translate "Control", "Shift", etc, since these
+#. * are hardcoded (in gtk/gtkaccelgroup.c; it's not metacity's fault).
+#. * "disabled" must also stay as it is.
#.
-#: ../src/metaaccellabel.c:153
-msgid "Mod4"
-msgstr "Mod4"
+#: ../src/core/schema-bindings.c:190
+#, fuzzy
+msgid ""
+"The format looks like \"<Control>a\" or <Shift><Alt>F1\". \n"
+"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
+"abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the "
+"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
+"action."
+msgstr ""
+"Klávesová skratka použitá pre zatvorenie okna. Formát je \"&lt;Control&gt;a"
+"\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a "
+"umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;"
+"Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre "
+"túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#. This is the text that should appear next to menu accelerators
-#. * that use the mod5 key. If the text on this key isn't typically
-#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
-#. * this.
+#. These were more dissimilar at some point but have been regularised
+#. * for the translators' benefit.
#.
-#: ../src/metaaccellabel.c:159
-msgid "Mod5"
-msgstr "Mod5"
+#: ../src/core/schema-bindings.c:200
+msgid ""
+"Holding the \"shift\" key while using this binding reverses the direction of "
+"movement."
+msgstr ""
-#: ../src/metacity-dialog.c:90
+#: ../src/core/schema-bindings.c:203
+msgid ""
+"Holding the \"shift\" key while using this binding makes the direction go "
+"forward again."
+msgstr ""
+
+#: ../src/core/session.c:837 ../src/core/session.c:844
#, c-format
-msgid "\"%s\" is not responding."
-msgstr "\"%s\" neodpovedá."
+msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
+msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť priečinok '%s': %s\n"
+
+#: ../src/core/session.c:854
+#, c-format
+msgid "Could not open session file '%s' for writing: %s\n"
+msgstr "Nepodarilo sa otvoriť súbor relácie '%s' pre zápis: %s\n"
+
+#: ../src/core/session.c:995
+#, c-format
+msgid "Error writing session file '%s': %s\n"
+msgstr "Chyba pri zápise súboru relácie '%s': %s\n"
+
+#: ../src/core/session.c:1000
+#, c-format
+msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
+msgstr "Chyba pri zatváraní súboru relácie '%s': %s\n"
+
+#. oh, just give up
+#: ../src/core/session.c:1093
+#, c-format
+msgid "Failed to read saved session file %s: %s\n"
+msgstr "Nepodarilo sa prečítať uložený súbor relácie %s: %s\n"
+
+#: ../src/core/session.c:1132
+#, c-format
+msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
+msgstr "Nepodarilo sa spracovať uložený súbor relácie: %s\n"
+
+#: ../src/core/session.c:1181
+#, c-format
+msgid "<metacity_session> attribute seen but we already have the session ID"
+msgstr "Našiel sa atribút <metacity_session>, ale ID relácie už je nastavené"
+
+#: ../src/core/session.c:1194 ../src/core/session.c:1269
+#: ../src/core/session.c:1301 ../src/core/session.c:1373
+#: ../src/core/session.c:1433
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Unknown attribute %s on <%s> element"
+msgstr "Neznámy atribúť %s v prvku <window>"
+
+#: ../src/core/session.c:1211
+#, c-format
+msgid "nested <window> tag"
+msgstr "vnorená značka <window>"
+
+#: ../src/core/session.c:1453
+#, c-format
+msgid "Unknown element %s"
+msgstr "Neznámy prvok %s"
-#: ../src/metacity-dialog.c:97
+#: ../src/core/session.c:1879
+#, c-format
msgid ""
-"You may choose to wait a short while for it to continue or force the "
-"application to quit entirely."
+"Error launching metacity-dialog to warn about apps that don't support "
+"session management: %s\n"
msgstr ""
-"Môžete chvíľu počkať na pokračovanie aplikácie, alebo ju môžete ukončiť."
+"Chyba pri spustení dialógu metacity pre varovanie o aplikácii, ktorá "
+"nepodporuje správu relácií: %s\n"
-#: ../src/metacity-dialog.c:107
-msgid "_Wait"
-msgstr "_Počkať"
+#: ../src/core/util.c:101
+#, c-format
+msgid "Failed to open debug log: %s\n"
+msgstr "Nepodarilo sa otvoriť záznam pre ladenie: %s\n"
-#: ../src/metacity-dialog.c:109
-msgid "_Force Quit"
-msgstr "_Vynútiť ukončenie"
+#: ../src/core/util.c:111
+#, c-format
+msgid "Failed to fdopen() log file %s: %s\n"
+msgstr "Nepodarilo sa otvoriť súbor so záznamom pomocou fdopen() %s: %s\n"
-#: ../src/metacity-dialog.c:206
-msgid "Title"
-msgstr "Titulok"
+#: ../src/core/util.c:117
+#, c-format
+msgid "Opened log file %s\n"
+msgstr "Otvorený súbor so záznamom %s\n"
-#: ../src/metacity-dialog.c:218
-msgid "Class"
-msgstr "Trieda"
+#: ../src/core/util.c:136 ../src/tools/metacity-message.c:176
+#, c-format
+msgid "Metacity was compiled without support for verbose mode\n"
+msgstr "Metacity bol skompilovaný bez podpory zobrazovania informácií\n"
+
+#: ../src/core/util.c:236
+msgid "Window manager: "
+msgstr "Správca okien:"
+
+#: ../src/core/util.c:388
+msgid "Bug in window manager: "
+msgstr "Chyba v správcovi okien:"
+
+#: ../src/core/util.c:421
+msgid "Window manager warning: "
+msgstr "Varovanie správcu okien:"
+
+#: ../src/core/util.c:449
+msgid "Window manager error: "
+msgstr "Chyba správcu okien:"
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:74
+msgid "Activate window menu"
+msgstr "Aktivovať ponuku okna"
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:75
+msgid "The keybinding used to activate the window menu."
+msgstr ""
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:81
+msgid "Toggle fullscreen mode"
+msgstr "Prepnúť celoobrazovkový režim"
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:82
+#, fuzzy
+msgid "The keybinding used to toggle fullscreen mode."
+msgstr "Prepnúť celoobrazovkový režim"
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:85
+msgid "Toggle maximization state"
+msgstr "Prepnúť stav maximalizácie"
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:86
+msgid "The keybinding used to toggle maximization."
+msgstr ""
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:89
+msgid "Toggle always on top state"
+msgstr "Prepnúť vždy navrchu"
-#: ../src/metacity-dialog.c:244
+#: ../src/core/window-bindings.h:90
msgid ""
-"These windows do not support \"save current setup\" and will have to be "
-"restarted manually next time you log in."
+"The keybinding used to toggle always on top. A window that is always on top "
+"will always be visible over other overlapping windows."
+msgstr ""
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:97
+msgid "Maximize window"
+msgstr "Maximalizovať okno"
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:98
+msgid "The keybinding used to maximize a window."
+msgstr ""
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:101
+msgid "Unmaximize window"
+msgstr "Odmaximalizovať okno"
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:102
+msgid "The keybinding used to unmaximize a window."
+msgstr ""
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:108
+msgid "Toggle shaded state"
+msgstr "Prepnúť zabalenie okna"
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:109
+msgid "The keybinding used to toggle shaded/unshaded state."
+msgstr ""
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:115
+msgid "Minimize window"
+msgstr "Minimalizovať okno"
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:116
+msgid "The keybinding used to minimize a window."
+msgstr ""
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:119
+msgid "Close window"
+msgstr "Zatvoriť okno"
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:120
+msgid "The keybinding used to close a window."
+msgstr ""
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:123
+msgid "Move window"
+msgstr "Presunúť okno"
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:124
+msgid ""
+"The keybinding used to enter \"move mode\" and begin moving a window using "
+"the keyboard."
+msgstr ""
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:128
+msgid "Resize window"
+msgstr "Zmeniť veľkosť okna"
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:136
+msgid "Toggle window on all workspaces"
+msgstr "Prepnúť, či je okno na všetkých pracovných plochách"
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:137
+msgid ""
+"The keybinding used to toggle whether the window is on all workspaces or "
+"just one."
+msgstr ""
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:143
+msgid "Move window to workspace 1"
+msgstr "Presunúť okno na pracovnú plochu 1"
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:144
+#, fuzzy
+msgid "The keybinding used to move a window to workspace 1."
+msgstr "Presunúť okno na pracovnú plochu 1"
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:147
+msgid "Move window to workspace 2"
+msgstr "Presunúť okno na pracovnú plochu 2"
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:148
+#, fuzzy
+msgid "The keybinding used to move a window to workspace 2."
+msgstr "Presunúť okno na pracovnú plochu 2"
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:151
+msgid "Move window to workspace 3"
+msgstr "Presunúť okno na pracovnú plochu 3"
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:152
+#, fuzzy
+msgid "The keybinding used to move a window to workspace 3."
+msgstr "Presunúť okno na pracovnú plochu 3"
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:155
+msgid "Move window to workspace 4"
+msgstr "Presunúť okno na pracovnú plochu 4"
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:156
+#, fuzzy
+msgid "The keybinding used to move a window to workspace 4."
+msgstr "Presunúť okno na pracovnú plochu 4"
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:159
+msgid "Move window to workspace 5"
+msgstr "Presunúť okno na pracovnú plochu 5"
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:160
+#, fuzzy
+msgid "The keybinding used to move a window to workspace 5."
+msgstr "Presunúť okno na pracovnú plochu 5"
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:163
+msgid "Move window to workspace 6"
+msgstr "Presunúť okno na pracovnú plochu 6"
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:164
+#, fuzzy
+msgid "The keybinding used to move a window to workspace 6."
+msgstr "Presunúť okno na pracovnú plochu 6"
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:167
+msgid "Move window to workspace 7"
+msgstr "Presunúť okno na pracovnú plochu 7"
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:168
+#, fuzzy
+msgid "The keybinding used to move a window to workspace 7."
+msgstr "Presunúť okno na pracovnú plochu 7"
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:171
+msgid "Move window to workspace 8"
+msgstr "Presunúť okno na pracovnú plochu 8"
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:172
+#, fuzzy
+msgid "The keybinding used to move a window to workspace 8."
+msgstr "Presunúť okno na pracovnú plochu 8"
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:175
+msgid "Move window to workspace 9"
+msgstr "Presunúť okno na pracovnú plochu 9"
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:176
+#, fuzzy
+msgid "The keybinding used to move a window to workspace 9."
+msgstr "Presunúť okno na pracovnú plochu 9"
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:179
+msgid "Move window to workspace 10"
+msgstr "Presunúť okno na pracovnú plochu 10"
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:180
+#, fuzzy
+msgid "The keybinding used to move a window to workspace 10."
+msgstr "Presunúť okno na pracovnú plochu 10"
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:183
+msgid "Move window to workspace 11"
+msgstr "Presunúť okno na pracovnú plochu 11"
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:184
+#, fuzzy
+msgid "The keybinding used to move a window to workspace 11."
+msgstr "Presunúť okno na pracovnú plochu 11"
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:187
+msgid "Move window to workspace 12"
+msgstr "Presunúť okno na pracovnú plochu 12"
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:188
+#, fuzzy
+msgid "The keybinding used to move a window to workspace 12."
+msgstr "Presunúť okno na pracovnú plochu 12"
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:202
+msgid "Move window one workspace to the left"
+msgstr "Presunúť okno o jednu pracovnú plochu vľavo"
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:203
+#, fuzzy
+msgid "The keybinding used to move a window one workspace to the left."
+msgstr "Presunúť okno o jednu pracovnú plochu vľavo"
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:206
+msgid "Move window one workspace to the right"
+msgstr "Presunúť okno o jednu pracovnú plochu vpravo"
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:207
+#, fuzzy
+msgid "The keybinding used to move a window one workspace to the right."
+msgstr "Presunúť okno o jednu pracovnú plochu vpravo"
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:210
+msgid "Move window one workspace up"
+msgstr "Presunúť okno o jednu pracovnú plochu hore"
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:211
+#, fuzzy
+msgid "The keybinding used to move a window one workspace up."
+msgstr "Presunúť okno o jednu pracovnú plochu hore"
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:214
+msgid "Move window one workspace down"
+msgstr "Presunúť okno o jednu pracovnú plochu dolu"
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:215
+#, fuzzy
+msgid "The keybinding used to move a window one workspace down."
+msgstr "Presunúť okno o jednu pracovnú plochu dolu"
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:221
+msgid "Raise obscured window, otherwise lower"
+msgstr "Presunúť okno dopredu ak je \"obscured\", inak posunúť dozadu"
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:222
+msgid ""
+"This keybinding changes whether a window is above or below other windows. "
+"If the window is covered by another one, it raises the window above all "
+"others, and if the window is already fully visible, it lowers it below all "
+"others."
+msgstr ""
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:228
+msgid "Raise window above other windows"
+msgstr "Presunúť okno dopredu nad ostatné okná"
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:229
+#, fuzzy
+msgid "This keybinding raises the window above other windows."
+msgstr "Presunúť okno dopredu nad ostatné okná"
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:232
+msgid "Lower window below other windows"
+msgstr "Presunúť okno pod ostatné okná"
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:233
+#, fuzzy
+msgid "This keybinding lowers a window below other windows."
+msgstr "Presunúť okno pod ostatné okná"
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:237
+msgid "Maximize window vertically"
+msgstr "Maximalizovať okno zvisle"
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:238
+msgid "This keybinding resizes a window to fill available vertical space."
+msgstr ""
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:242
+msgid "Maximize window horizontally"
+msgstr "Maximalizovať okno vodorovne"
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:243
+msgid "This keybinding resizes a window to fill available horizontal space."
+msgstr ""
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:248
+msgid "Move window to north-west corner"
+msgstr "Presunúť okno ku severozápadnému rohu"
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:249
+msgid ""
+"This keybinding moves a window into the north-west (top left) corner of the "
+"screen."
+msgstr ""
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:253
+msgid "Move window to north-east corner"
+msgstr "Presunúť okno ku severovýchodnému rohu"
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:254
+msgid ""
+"This keybinding moves a window into the north-east (top right) corner of the "
+"screen."
+msgstr ""
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:258
+msgid "Move window to south-west corner"
+msgstr "Presunúť okno ku juhozápadnému rohu"
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:259
+msgid ""
+"This keybinding moves a window into the north-east (bottom left) corner of "
+"the screen."
+msgstr ""
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:263
+msgid "Move window to south-east corner"
+msgstr "Presunúť okno ku juhovýchodnému rohu"
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:264
+msgid ""
+"This keybinding moves a window into the north-east (bottom right) corner of "
+"the screen."
msgstr ""
-"Tieto okná nepodporujú \"uložiť aktuálne nastavenie\" a pri budúcom "
-"prihlásení ich budete musieť znovu spustiť ručne."
-#: ../src/metacity-dialog.c:310
+#: ../src/core/window-bindings.h:269
+msgid "Move window to north side of screen"
+msgstr "Presunúť okno na severnú stranu obrazovky"
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:270
+#, fuzzy
+msgid ""
+"This keybinding moves a window against the north (top) side of the screen."
+msgstr "Presunúť okno na severnú stranu obrazovky"
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:274
+msgid "Move window to south side of screen"
+msgstr "Presunúť okno na južnú stranu obrazovky"
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:275
+msgid ""
+"This keybinding moves a window against the south (bottom) side of the screen."
+msgstr ""
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:279
+msgid "Move window to east side of screen"
+msgstr "Presunúť okno na východnú stranu obrazovky"
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:280
+msgid ""
+"This keybinding moves a window against the east (right) side of the screen."
+msgstr ""
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:284
+msgid "Move window to west side of screen"
+msgstr "Presunúť okno na západnú stranu obrazovky"
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:285
+msgid ""
+"This keybinding moves a window against the west (left) side of the screen."
+msgstr ""
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:290
+msgid "Move window to center of screen"
+msgstr "Presunúť okno doprostred obrazovky"
+
+#: ../src/core/window-bindings.h:291
+#, fuzzy
+msgid "This keybinding moves a window into the center of the screen."
+msgstr "Presunúť okno doprostred obrazovky"
+
+#. first time through
+#: ../src/core/window.c:5646
#, c-format
msgid ""
-"There was an error running \"%s\":\n"
-"%s."
+"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
+"window as specified in the ICCCM.\n"
msgstr ""
-"Pri spustení \"%s\" nastala chyba:\n"
-"%s"
+"Okno %s nastavuje SM_CLIENT_ID na seba a nie na WM_CLIENT_LEADER, ako je "
+"uvedené v ICCCM.\n"
+
+#. We ignore mwm_has_resize_func because WM_NORMAL_HINTS is the
+#. * authoritative source for that info. Some apps such as mplayer or
+#. * xine disable resize via MWM but not WM_NORMAL_HINTS, but that
+#. * leads to e.g. us not fullscreening their windows. Apps that set
+#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
+#. * about these apps but make them work.
+#.
+#: ../src/core/window.c:6211
+#, c-format
+msgid ""
+"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
+"d x %d and max size %d x %d; this doesn't make much sense.\n"
+msgstr ""
+"Okno %s nastavuje radu MWM že nie je možné zmeniť jeho veľkosť, ale "
+"nastavuje minimálnu veľkosť %d x %d a maximálnu veľkosť %d x %d. To nedáva "
+"zmysel.\n"
+
+#: ../src/core/window-props.c:206
+#, c-format
+msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %lu\n"
+msgstr "Aplikácia nastavila neplatné _NET_WM_PID %lu\n"
+
+#: ../src/core/window-props.c:338
+#, c-format
+msgid "%s (on %s)"
+msgstr "%s (na %s)"
+
+#: ../src/core/window-props.c:1420
+#, c-format
+msgid "Invalid WM_TRANSIENT_FOR window 0x%lx specified for %s.\n"
+msgstr "Neplatné WM_TRANSIENT_FOR okno 0x%lx nastavené pre %s.\n"
+
+#: ../src/core/xprops.c:155
+#, c-format
+msgid ""
+"Window 0x%lx has property %s\n"
+"that was expected to have type %s format %d\n"
+"and actually has type %s format %d n_items %d.\n"
+"This is most likely an application bug, not a window manager bug.\n"
+"The window has title=\"%s\" class=\"%s\" name=\"%s\"\n"
+msgstr ""
+"Okno 0x%lx má vlastnosť %s,\n"
+"ktorá by mala mať typ %s, formát %d,\n"
+"a v skutočnosti má typ %s a formát %d, počet položiek %d.\n"
+"Asi sa jedná o chybu aplikácie, a nie správcu okien.\n"
+"Okno má titulok \"%s\", triedu \"%s\" a názov \"%s\"\n"
+
+#: ../src/core/xprops.c:401
+#, c-format
+msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8\n"
+msgstr "Vlastnosť %s pre okno 0x%lx obsahuje neplatné UTF-8\n"
-#: ../src/metacity.desktop.in.h:1
+#: ../src/core/xprops.c:484
+#, c-format
+msgid ""
+"Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
+msgstr ""
+"Vlastnosť %s pre okno 0x%lx obsahuje neplatné UTF-8 pre položku %d v "
+"zozname\n"
+
+#: ../src/metacity.desktop.in.h:1 ../src/metacity-wm.desktop.in.h:1
msgid "Metacity"
msgstr "Metacity"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:1
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:1
msgid "(Not implemented) Navigation works in terms of applications not windows"
msgstr "(Neimplementované) Navigácia vzhľadom k aplikáciám, nie oknám"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:2
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:2
msgid ""
"A font description string describing a font for window titlebars. The size "
"from the description will only be used if the titlebar_font_size option is "
@@ -480,46 +1225,45 @@ msgstr ""
"voľba titlebar_font_size je 0. Táto voľba je vypnutá v prípade, že je na "
"true nastavené titlebar_uses_desktop_font."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:3
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:3
msgid "Action on title bar double-click"
msgstr "Akcia pri dvojitom kliknutí na titulok"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:4
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:4
msgid "Action on title bar middle-click"
msgstr "Akcia pri kliknutí stredným myšítkom na titulok"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:5
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:5
msgid "Action on title bar right-click"
msgstr "Akcia pri kliknutí pravým myšítkom na titulok"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:6
-msgid "Activate window menu"
-msgstr "Aktivovať ponuku okna"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:7
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:6
msgid "Arrangement of buttons on the titlebar"
msgstr "Usporiadanie tlačidiel v titulku"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:8
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:7
msgid ""
"Arrangement of buttons on the titlebar. The value should be a string, such "
-"as \"menu:minimize,maximize,close\"; the colon separates the left corner of "
-"the window from the right corner, and the button names are comma-separated. "
-"Duplicate buttons are not allowed. Unknown button names are silently ignored "
-"so that buttons can be added in future metacity versions without breaking "
-"older versions."
+"as \"menu:minimize,maximize,spacer,close\"; the colon separates the left "
+"corner of the window from the right corner, and the button names are comma-"
+"separated. Duplicate buttons are not allowed. Unknown button names are "
+"silently ignored so that buttons can be added in future metacity versions "
+"without breaking older versions. A special spacer tag can be used to insert "
+"some space between two adjacent buttons."
msgstr ""
"Usporiadanie tlačidiel v titulku. Hodnota je reťazec, napríklad \"menu:"
-"minimize,maximize,close\". Dvojbodka oddeľuje ľavý roh okna od pravého a "
-"mená tlačidiel sú oddelené čiarkami. Viacnásobné použitie tlačidiel nie je "
-"povolené. Neznáme mená tlačidiel sú potichu ignorované, takže tlačidlá "
-"pridané v budúcich verziách metacity nespôsobia nefunkčnosť starších verzií."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:9
+"minimize,maximize,spacer,close\". Dvojbodka oddeľuje ľavý roh okna od "
+"pravého a názvy tlačidiel sú oddelené čiarkami. Viacnásobné použitie "
+"tlačidiel nie je povolené. Neznáme názvy tlačidiel sú potichu ignorované, "
+"takže tlačidlá pridané v budúcich verziách metacity nespôsobia nefunkčnosť "
+"starších verzií. Specialny retazec \"spacer\" moze byt pouzity pre vlozenie "
+"medzery medzi dve susedne tlacidla"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:8
msgid "Automatically raises the focused window"
msgstr "Automaticky presunúť aktívne okno dopredu"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:10
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:9
msgid ""
"Clicking a window while holding down this modifier key will move the window "
"(left click), resize the window (middle click), or show the window menu "
@@ -531,35 +1275,31 @@ msgstr ""
"(pravé kliknutie). Modifikátor sa zadáva napríklad ako \"&lt;Alt&gt;\" alebo "
"\"&lt;Super&gt;\"."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:11
-msgid "Close window"
-msgstr "Zatvoriť okno"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:12
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:10
msgid "Commands to run in response to keybindings"
msgstr "Príkazy spustené ako reakcia na klávesové skratky"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:13
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:11
msgid "Compositing Manager"
msgstr "Správca kompozície"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:14
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:12
msgid "Control how new windows get focus"
msgstr "Nastavenie, ako sa nové okno stane aktívnym"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:15
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:13
msgid "Current theme"
msgstr "Aktuálna téma"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:16
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:14
msgid "Delay in milliseconds for the auto raise option"
msgstr "Čakanie v milisekundách pred automatickým presunom dopredu"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:17
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:15
msgid "Determines whether Metacity is a compositing manager."
msgstr "Určuje, či je Metacity kompozičný správca"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:18
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:16
msgid ""
"Determines whether applications or the system can generate audible 'beeps'; "
"may be used in conjunction with 'visual bell' to allow silent 'beeps'."
@@ -567,20 +1307,16 @@ msgstr ""
"Určuje, či majú aplikácie alebo systém generovať zvukové pípnutia. Spolu s "
"vizuálnym zvončekom umožňuje tiché pípanie."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:19
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:17
msgid "Disable misfeatures that are required by old or broken applications"
msgstr ""
"Vypnúť chybné funkcie, ktoré sú vyžadované starými alebo chybnými aplikáciami"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:20
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:18
msgid "Enable Visual Bell"
msgstr "Povoliť vizuálny zvonček"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:21
-msgid "Hide all windows and focus desktop"
-msgstr "Skryť všetky okná a aktivovať plochu"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:22
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:19
msgid ""
"If set to true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then "
"the focused window will be automatically raised after a delay specified by "
@@ -592,7 +1328,7 @@ msgstr ""
"auto_raise_delay. Toto sa nevzťahuje na prebúdzanie okna klikaním, ani na "
"vstup do okna pomocou ťahaj-a-pusť."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:23
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:20
msgid ""
"If true, ignore the titlebar_font option, and use the standard application "
"font for window titles."
@@ -600,7 +1336,7 @@ msgstr ""
"Ak je true, ignoruje sa titlebar_font a použije sa štandardné písmo "
"aplikácie pre titulky okien."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:24
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:21
msgid ""
"If true, metacity will give the user less feedback by using wireframes, "
"avoiding animations, or other means. This is a significant reduction in "
@@ -615,7 +1351,7 @@ msgstr ""
"prakticky nepoužiteľné. Avšak obrysy nebudú povolené pri zapnutej "
"použiteľnosti."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:25
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:22
msgid ""
"If true, then Metacity works in terms of applications rather than windows. "
"The concept is a bit abstract, but in general an application-based setup is "
@@ -633,192 +1369,37 @@ msgstr ""
"druhú stranu, máloktorá aplikácia je napísaná pre mód založený na "
"aplikáciách."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:26
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:23
msgid "If true, trade off usability for less resource usage"
msgstr "Ak je true, zhorší sa použiteľnosť, ale klesne spotreba zdrojov"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:27
-msgid "Lower window below other windows"
-msgstr "Presunúť okno pod ostatné okná"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:28
-msgid "Maximize window"
-msgstr "Maximalizovať okno"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:29
-msgid "Maximize window horizontally"
-msgstr "Maximalizovať okno vodorovne"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:30
-msgid "Maximize window vertically"
-msgstr "Maximalizovať okno zvisle"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:31
-msgid "Minimize window"
-msgstr "Minimalizovať okno"
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:24
+msgid ""
+"Many actions (e.g. clicking in the client area, moving or resizing the "
+"window) normally raise the window as a side-effect. Setting this option to "
+"false, which is strongly discouraged, will decouple raising from other user "
+"actions, and ignore raise requests generated by applications. See http://"
+"bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=445447#c6."
+msgstr ""
+"Veľa akcií (napríklad kliknutie do oblasti klienta, premiestnenie alebo "
+"zmena veľkosti okna) obyčajne vyzdvihne okno do popredia ako vedľajší efekt. "
+"Nastavením tohto na false, od čoho dôrazne odrádzame, izoluje vyzdvihnutie "
+"od ostatných používateľských akcií a ignoruje požiadavky od aplikácií. Viac "
+"informácií na http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=445447#c6"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:32
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:25
msgid "Modifier to use for modified window click actions"
msgstr "Modifikátor pre upravené akcie pri kliknutí na okno"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:33
-msgid "Move backward between panels and the desktop immediately"
-msgstr "Prepnúť ihneď naspäťmedzi panelmi a plochou"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:34
-msgid "Move backwards between panels and the desktop with popup"
-msgstr ""
-"Prepnúť ihneď naspäť medzi panelmi a plochou pomocou vyskakovacieho okna"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:35
-msgid "Move backwards between windows immediately"
-msgstr "Prepnúť ihneď naspäť medzi oknami"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:36
-msgid "Move backwards between windows of an application immediately"
-msgstr "Prepnúť ihneď dozadu medzi oknami aplikácie"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:37
-msgid "Move backwards between windows of an application with popup"
-msgstr "Prepnúť ihneď dozadu oknami aplikácie s vyskakovacím oknom"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:38
-msgid "Move between panels and the desktop immediately"
-msgstr "Prepnúť ihneď medzi panelmi a plochou"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:39
-msgid "Move between panels and the desktop with popup"
-msgstr "Prepnúť medzi panelmi a plochou pomocou vyskakovacieho okna"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:40
-msgid "Move between windows immediately"
-msgstr "Prepnúť ihneď medzi oknami"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:41
-msgid "Move between windows of an application immediately"
-msgstr "Prepnúť ihneď medzi oknami aplikácie"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:42
-msgid "Move between windows of an application with popup"
-msgstr "Prepnúť ihneď medzi oknami pomocou vyskakovacieho okna"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:43
-msgid "Move between windows with popup"
-msgstr "Prepnúť medzi oknami pomocou vyskakovacieho okna"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:44
-msgid "Move focus backwards between windows using popup display"
-msgstr "Prepnúť aktívne okno naspäť pomocou vyskakovacieho okna"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:45
-msgid "Move window"
-msgstr "Presunúť okno"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:46
-msgid "Move window one workspace down"
-msgstr "Presunúť okno o jednu pracovnú plochu dolu"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:47
-msgid "Move window one workspace to the left"
-msgstr "Presunúť okno o jednu pracovnú plochu vľavo"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:48
-msgid "Move window one workspace to the right"
-msgstr "Presunúť okno o jednu pracovnú plochu vpravo"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:49
-msgid "Move window one workspace up"
-msgstr "Presunúť okno o jednu pracovnú plochu hore"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:50
-msgid "Move window to east side of screen"
-msgstr "Presunúť okno na východnú stranu obrazovky"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:51
-msgid "Move window to north side of screen"
-msgstr "Presunúť okno na severnú stranu obrazovky"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:52
-msgid "Move window to north-east corner"
-msgstr "Presunúť okno ku severovýchodnému rohu"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:53
-msgid "Move window to north-west corner"
-msgstr "Presunúť okno ku severozápadnému rohu"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:54
-msgid "Move window to south side of screen"
-msgstr "Presunúť okno na južnú stranu obrazovky"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:55
-msgid "Move window to south-east corner"
-msgstr "Presunúť okno ku juhovýchodnému rohu"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:56
-msgid "Move window to south-west corner"
-msgstr "Presunúť okno ku juhozápadnému rohu"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:57
-msgid "Move window to west side of screen"
-msgstr "Presunúť okno na západnú stranu obrazovky"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:58
-msgid "Move window to workspace 1"
-msgstr "Presunúť okno na pracovnú plochu 1"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:59
-msgid "Move window to workspace 10"
-msgstr "Presunúť okno na pracovnú plochu 10"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:60
-msgid "Move window to workspace 11"
-msgstr "Presunúť okno na pracovnú plochu 11"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:61
-msgid "Move window to workspace 12"
-msgstr "Presunúť okno na pracovnú plochu 12"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:62
-msgid "Move window to workspace 2"
-msgstr "Presunúť okno na pracovnú plochu 2"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:63
-msgid "Move window to workspace 3"
-msgstr "Presunúť okno na pracovnú plochu 3"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:64
-msgid "Move window to workspace 4"
-msgstr "Presunúť okno na pracovnú plochu 4"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:65
-msgid "Move window to workspace 5"
-msgstr "Presunúť okno na pracovnú plochu 5"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:66
-msgid "Move window to workspace 6"
-msgstr "Presunúť okno na pracovnú plochu 6"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:67
-msgid "Move window to workspace 7"
-msgstr "Presunúť okno na pracovnú plochu 7"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:68
-msgid "Move window to workspace 8"
-msgstr "Presunúť okno na pracovnú plochu 8"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:69
-msgid "Move window to workspace 9"
-msgstr "Presunúť okno na pracovnú plochu 9"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:70
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:26
msgid "Name of workspace"
-msgstr "Meno pracovnej plochy"
+msgstr "Názov pracovnej plochy"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:71
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:27
msgid "Number of workspaces"
msgstr "Počet pracovných plôch"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:72
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:28
msgid ""
"Number of workspaces. Must be more than zero, and has a fixed maximum to "
"prevent making the desktop unusable by accidentally asking for too many "
@@ -828,72 +1409,11 @@ msgstr ""
"zabránilo zničeniu pracovného prostredia požadovaním 34 miliónov pracovných "
"plôch)."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:73
-msgid "Raise obscured window, otherwise lower"
-msgstr "Presunúť okno dopredu ak je \"obscured\", inak posunúť dozadu"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:74
-msgid "Raise window above other windows"
-msgstr "Presunúť okno dopredu nad ostatné okná"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:75
-msgid "Resize window"
-msgstr "Zmeniť veľkosť okna"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:76
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:29
msgid "Run a defined command"
msgstr "Spustiť definovaný príkaz"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:77
-msgid "Run a terminal"
-msgstr "Spustiť terminál"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:78
-msgid ""
-"Setting this option to false can lead to buggy behavior, so users are "
-"strongly discouraged from changing it from the default of true. Many actions "
-"(e.g. clicking in the client area, moving or resizing the window) normally "
-"raise the window as a side-effect. Set this option to false to decouple "
-"raising from other user actions. Even when this option is false, windows can "
-"still be raised by an alt-left-click anywhere on the window, a normal click "
-"on the window decorations, or by special messages from pagers, such as "
-"activation requests from tasklist applets. This option is currently disabled "
-"in click-to-focus mode. Note that the list of ways to raise windows when "
-"raise_on_click is false does not include programmatic requests from "
-"applications to raise windows; such requests will be ignored regardless of "
-"the reason for the request. If you are an application developer and have a "
-"user complaining that your application does not work with this setting "
-"disabled, tell them it is _their_ fault for breaking their window manager "
-"and that they need to change this option back to true or live with the bug "
-"they requested. See also http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=445447#c6."
-msgstr ""
-"Ak nastavíte túto možnosť na \"false\", môže to viesť k chybnému správaniu, "
-"takže používateľom dôrazne odporúčame ponechať predvolenú hodnotu (true). "
-"Viaceré akcie, napr. klikanie v oblasti klienta, presun alebo zmena veľkosti "
-"okna, zvyčajne zároveň zobudia okno. Ak chcete oddeliť zobudenie okna od "
-"ostatných akcií používateľa, nastavte hodnotu na \"false\". Aj v takom "
-"prípade sa okná budú dať zobudiť pomocou alt-ľavý klik kdekoľvek v okne, "
-"alebo normálnym kliknutím na ozdoby okna, alebo špeciálnymi správami od "
-"pagerov, ako sú napríklad požiadavky na zaktívnenie od apletov spravujúcich "
-"zoznamy úloh. Táto voľba je v súčasnosti vypnutá v režime klik-pre-"
-"zobudenie. Upozornenie: zoznam spôsobov, ako zobudiť okno pri nastavení "
-"raise_on_click na false, nezahŕňa programové požiadavky aplikácií na "
-"zobudenie okien; takéto požiadavky budú ignorované bez ohľadu na dôvod "
-"požiadavky. Ak vyvíjate aplikáciu a nejaký používateľ sa sťažuje, že "
-"aplikácia nefunguje keď je toto nastavenie \"vypnuté\", povedzte mu, že za "
-"pokazenie správcu okien si môžu sami, a že si musia nastaviť hodnotu naspäť "
-"na true alebo sa zmieriť s chybou. Viac informácií nájdete na http://"
-"bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=445447#c6."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:79
-msgid "Show the panel menu"
-msgstr "Zobraziť ponuku panelu"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:80
-msgid "Show the panel run application dialog"
-msgstr "Zobraziť aplikačné dialógové okno pre spustenie programu panelu"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:81
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:30
msgid ""
"Some applications disregard specifications in ways that result in window "
"manager misfeatures. This option puts Metacity in a rigorously correct mode, "
@@ -905,83 +1425,11 @@ msgstr ""
"režimu, čo prináša jednotnejšie používateľské rozhranie, za predpokladu že "
"nepotrebujeme spúšťať nijaké nekorektné aplikácie."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:82
-msgid "Switch to workspace 1"
-msgstr "Prepnúť na pracovnú plochu 1"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:83
-msgid "Switch to workspace 10"
-msgstr "Prepnúť na pracovnú plochu 10"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:84
-msgid "Switch to workspace 11"
-msgstr "Prepnúť na pracovnú plochu 11"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:85
-msgid "Switch to workspace 12"
-msgstr "Prepnúť na pracovnú plochu 12"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:86
-msgid "Switch to workspace 2"
-msgstr "Prepnúť na pracovnú plochu 2"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:87
-msgid "Switch to workspace 3"
-msgstr "Prepnúť na pracovnú plochu 3"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:88
-msgid "Switch to workspace 4"
-msgstr "Prepnúť na pracovnú plochu 4"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:89
-msgid "Switch to workspace 5"
-msgstr "Prepnúť na pracovnú plochu 5"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:90
-msgid "Switch to workspace 6"
-msgstr "Prepnúť na pracovnú plochu 6"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:91
-msgid "Switch to workspace 7"
-msgstr "Prepnúť na pracovnú plochu 7"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:92
-msgid "Switch to workspace 8"
-msgstr "Prepnúť na pracovnú plochu 8"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:93
-msgid "Switch to workspace 9"
-msgstr "Prepnúť na pracovnú plochu 9"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:94
-msgid "Switch to workspace above this one"
-msgstr "Prepnúť na pracovnú plochu nad aktuálnou pracovnou plochou"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:95
-msgid "Switch to workspace below this one"
-msgstr "Prepnúť na pracovnú plochu pod aktuálnou pracovnou plochou"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:96
-msgid "Switch to workspace on the left"
-msgstr "Prepnúť na pracovnú plochu vľavo"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:97
-msgid "Switch to workspace on the right"
-msgstr "Prepnúť na pracovnú plochu vpravo"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:98
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:31
msgid "System Bell is Audible"
msgstr "Systémový zvonček je počuteľný"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:99
-msgid "Take a screenshot"
-msgstr "Zachytiť obsah obrazovky"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:100
-msgid "Take a screenshot of a window"
-msgstr "Zachytiť obsah okna"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:101
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:32
msgid ""
"Tells Metacity how to implement the visual indication that the system bell "
"or another application 'bell' indicator has been rung. Currently there are "
@@ -998,7 +1446,7 @@ msgstr ""
"aplikáciu (napríklad u \"pípnutia systému\"), blikne titulok momentálne "
"aktívneho okna."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:102
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:33
msgid ""
"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N keys define keybindings "
"that correspond to these commands. Pressing the keybinding for run_command_N "
@@ -1008,24 +1456,7 @@ msgstr ""
"skratky odpovedajúce týmto príkazom. Stlačením skratky pre run_command_N "
"spustíte command_N."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:103
-msgid ""
-"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot key defines a "
-"keybinding which causes the command specified by this setting to be invoked."
-msgstr ""
-"Kľúč /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot definuje "
-"klávesovú skratku, ktorá spustí zadaný príkaz."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:104
-msgid ""
-"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot key "
-"defines a keybinding which causes the command specified by this setting to "
-"be invoked."
-msgstr ""
-"Kľúč /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot "
-"definuje klávesovú skratku, ktorá spustí zadaný príkaz."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:105
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:34
msgid ""
"The keybinding that runs the correspondingly-numbered command in /apps/"
"metacity/keybinding_commands The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
@@ -1038,964 +1469,20 @@ msgstr ""
"keybinding_commands. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;"
"Alt&gt;F1\". Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená "
"a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto "
-"možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté\", pre túto akciu nebude definovaná "
+"možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná "
"žiadna klávesová skratka."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:106
-msgid ""
-"The keybinding that switches to the workspace above the current workspace. "
-"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
-"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
-"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
-"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
-"for this action."
-msgstr ""
-"Klávesová skratka, ktorá prepne na pracovnú plochu nad aktuálnou pracovnou "
-"plochou. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
-"Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako "
-"je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na "
-"špeciálnu hodnotu \"vypnuté\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
-"klávesová skratka."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:107
-msgid ""
-"The keybinding that switches to the workspace below the current workspace. "
-"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
-"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
-"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
-"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
-"for this action."
-msgstr ""
-"Klávesová skratka, ktorá prepne na pracovnú plochu pod aktuálnou pracovnou "
-"plochou. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
-"Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako "
-"je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na "
-"špeciálnu hodnotu \"vypnuté\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
-"klávesová skratka."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:108
-msgid ""
-"The keybinding that switches to the workspace on the left of the current "
-"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
-"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
-"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
-"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
-"keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Klávesová skratka, ktorá prepne na pracovnú plochu vľavo od aktuálnej "
-"parcovnej plochy. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;"
-"Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a "
-"skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť "
-"na špeciálnu hodnotu \"vypnuté\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
-"klávesová skratka."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:109
-msgid ""
-"The keybinding that switches to the workspace on the right of the current "
-"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
-"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
-"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
-"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
-"keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Klávesová skratka, ktorá prepne na pracovnú plochu vpravo od aktuálnej "
-"pracovnej plochy. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;"
-"Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a "
-"skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť "
-"na špeciálnu hodnotu \"vypnuté\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
-"klávesová skratka."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:110
-msgid ""
-"The keybinding that switches to workspace 1. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Klávesová skratka, ktorá prepne na pracovnú plochu 1. Formát je \"&lt;"
-"Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
-"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté"
-"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:111
-msgid ""
-"The keybinding that switches to workspace 10. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Klávesová skratka, ktorá prepne na pracovnú plochu 10. Formát je \"&lt;"
-"Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
-"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté"
-"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:112
-msgid ""
-"The keybinding that switches to workspace 11. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Klávesová skratka, ktorá prepne na pracovnú plochu 11. Formát je \"&lt;"
-"Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
-"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté"
-"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:113
-msgid ""
-"The keybinding that switches to workspace 12. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Klávesová skratka, ktorá prepne na pracovnú plochu 12. Formát je \"&lt;"
-"Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
-"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté"
-"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:114
-msgid ""
-"The keybinding that switches to workspace 2. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Klávesová skratka, ktorá prepne na pracovnú plochu 2. Formát je \"&lt;"
-"Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
-"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté"
-"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:115
-msgid ""
-"The keybinding that switches to workspace 3. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Klávesová skratka, ktorá prepne na pracovnú plochu 3. Formát je \"&lt;"
-"Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
-"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté"
-"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:116
-msgid ""
-"The keybinding that switches to workspace 4. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Klávesová skratka, ktorá prepne na pracovnú plochu 4. Formát je \"&lt;"
-"Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
-"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté"
-"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:117
-msgid ""
-"The keybinding that switches to workspace 5. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Klávesová skratka, ktorá prepne na pracovnú plochu 5. Formát je \"&lt;"
-"Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
-"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté"
-"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:118
-msgid ""
-"The keybinding that switches to workspace 6. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Klávesová skratka, ktorá prepne na pracovnú plochu 6. Formát je \"&lt;"
-"Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
-"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté"
-"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:119
-msgid ""
-"The keybinding that switches to workspace 7. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Klávesová skratka, ktorá prepne na pracovnú plochu 7. Formát je \"&lt;"
-"Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
-"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté"
-"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:120
-msgid ""
-"The keybinding that switches to workspace 8. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Klávesová skratka, ktorá prepne na pracovnú plochu 8. Formát je \"&lt;"
-"Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
-"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté"
-"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:121
-msgid ""
-"The keybinding that switches to workspace 9. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Klávesová skratka, ktorá prepne na pracovnú plochu 9. Formát je \"&lt;"
-"Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
-"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté"
-"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:122
-msgid ""
-"The keybinding used to activate the window menu. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Klávesová skratka použitá pre aktiváciu ponuky okna. Formát je \"&lt;"
-"Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
-"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté"
-"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:123
-msgid ""
-"The keybinding used to close a window. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Klávesová skratka použitá pre zatvorenie okna. Formát je \"&lt;Control&gt;a"
-"\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a "
-"umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;"
-"Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté\", pre "
-"túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:124
-msgid ""
-"The keybinding used to enter \"move mode\" and begin moving a window using "
-"the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
-"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
-"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
-"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
-"no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Klávesová skratka použitá pre vstup do \"režimu presunu\" a začiatok presunu "
-"okna pomocou klávesnice. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;"
-"&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké "
-"písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte "
-"túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté\", pre túto akciu nebude "
-"definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:125
-msgid ""
-"The keybinding used to enter \"resize mode\" and begin resizing a window "
-"using the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
-"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
-"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
-"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
-"will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Klávesová skratka použitá pre vstup do \"režimu zmeny veľkosti\" a začiatok "
-"zmeny veľkosti okna pomocou klávesnice. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo "
-"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé "
-"aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak "
-"nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté\", pre túto akciu "
-"nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:126
-msgid ""
-"The keybinding used to hide all normal windows and set the focus to the "
-"desktop background. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
-"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
-"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
-"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
-"will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Klávesová skratka použitá pre skrytie všetkých normálnych okien a nastavenie "
-"ako aktívne pozadie plochy. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;"
-"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj "
-"veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak "
-"nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté\", pre túto akciu "
-"nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:127
-msgid ""
-"The keybinding used to maximize a window. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Klávesová skratka použitá pre maximalizáciu okna. Formát je \"&lt;Control&gt;"
-"a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a "
-"umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;"
-"Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté\", pre "
-"túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:128
-msgid ""
-"The keybinding used to minimize a window. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Klávesová skratka použitá pre minimalizáciu okna. Formát je \"&lt;Control&gt;"
-"a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a "
-"umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;"
-"Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté\", pre "
-"túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:129
-msgid ""
-"The keybinding used to move a window one workspace down. The format looks "
-"like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
-"fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such "
-"as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
-"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
-"action."
-msgstr ""
-"Klávesová skratka použitá na presun okna o jednu pracovnú plochu dolu. "
-"Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
-"Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako "
-"je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na "
-"špeciálnu hodnotu \"vypnuté\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
-"klávesová skratka."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:130
-msgid ""
-"The keybinding used to move a window one workspace to the left. The format "
-"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
-"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
-"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
-"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
-"for this action."
-msgstr ""
-"Klávesová skratka použitá na presun okna o jednu pracovnú plochu vľavo. "
-"Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
-"Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako "
-"je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na "
-"špeciálnu hodnotu \"vypnuté\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
-"klávesová skratka."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:131
-msgid ""
-"The keybinding used to move a window one workspace to the right. The format "
-"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
-"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
-"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
-"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
-"for this action."
-msgstr ""
-"Klávesová skratka použitá na presun okna o jednu pracovnú plochu vpravo. "
-"Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
-"Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako "
-"je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na "
-"špeciálnu hodnotu \"vypnuté\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
-"klávesová skratka."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:132
-msgid ""
-"The keybinding used to move a window one workspace up. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Klávesová skratka použitá na presun okna o jednu pracovnú plochu hore. "
-"Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
-"Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako "
-"je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na "
-"špeciálnu hodnotu \"vypnuté\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
-"klávesová skratka."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:133
-msgid ""
-"The keybinding used to move a window to workspace 1. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Klávesová skratka použitá na presun okna na pracovnú plochu 1. Formát je "
-"\"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
-"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté"
-"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:134
-msgid ""
-"The keybinding used to move a window to workspace 10. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Klávesová skratka použitá na presun okna na pracovnú plochu 10. Formát je "
-"\"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
-"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté"
-"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:135
-msgid ""
-"The keybinding used to move a window to workspace 11. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Klávesová skratka použitá na presun okna na pracovnú plochu 11. Formát je "
-"\"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
-"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté"
-"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:136
-msgid ""
-"The keybinding used to move a window to workspace 12. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Klávesová skratka použitá na presun okna na pracovnú plochu 12. Formát je "
-"\"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
-"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté"
-"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:137
-msgid ""
-"The keybinding used to move a window to workspace 2. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Klávesová skratka použitá na presun okna na pracovnú plochu 2. Formát je "
-"\"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
-"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté"
-"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:138
-msgid ""
-"The keybinding used to move a window to workspace 3. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Klávesová skratka použitá na presun okna na pracovnú plochu 3. Formát je "
-"\"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
-"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté"
-"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:139
-msgid ""
-"The keybinding used to move a window to workspace 4. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Klávesová skratka použitá na presun okna na pracovnú plochu 4. Formát je "
-"\"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
-"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté"
-"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:140
-msgid ""
-"The keybinding used to move a window to workspace 5. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Klávesová skratka použitá na presun okna na pracovnú plochu 5. Formát je "
-"\"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
-"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté"
-"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:141
-msgid ""
-"The keybinding used to move a window to workspace 6. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Klávesová skratka použitá na presun okna na pracovnú plochu 6. Formát je "
-"\"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
-"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté"
-"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:142
-msgid ""
-"The keybinding used to move a window to workspace 7. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Klávesová skratka použitá na presun okna na pracovnú plochu 7. Formát je "
-"\"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
-"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté"
-"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:143
-msgid ""
-"The keybinding used to move a window to workspace 8. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Klávesová skratka použitá na presun okna na pracovnú plochu 8. Formát je "
-"\"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
-"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté"
-"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:144
-msgid ""
-"The keybinding used to move a window to workspace 9. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Klávesová skratka použitá na presun okna na pracovnú plochu 9. Formát je "
-"\"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
-"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté"
-"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:145
-msgid ""
-"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
-"using a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
-"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
-"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
-"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
-"will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Klávesová skratka použitá na prepnutie ohniska dozadu medzi panelmi a "
-"plochou so zobrazením vyskakovacieho okna. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" "
-"alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje "
-"malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". "
-"Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté\", pre túto akciu "
-"nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:146
-msgid ""
-"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
-"without a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
-"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
-"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
-"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
-"will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Klávesová skratka použitá na prepnutie ohniska dozadu medzi panelmi a "
-"plochou bez zobrazenia vyskakovacieho okna. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" "
-"alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje "
-"malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". "
-"Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté\", pre túto akciu "
-"nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:147
-msgid ""
-"The keybinding used to move focus backwards between windows of an "
-"application without a popup window. Holding \"shift\" together with this "
-"binding makes the direction go forward again. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Klávesová skratka použitá na prepnutie ohniska dozadu medzi oknami bez "
-"zobrazenia vyskakovacieho okna. Držaním \"shift\" spolu s touto klávesovou "
-"skratkou znovu obrátite smer prepínania. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" "
-"alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje "
-"malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". "
-"Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté\", pre túto akciu "
-"nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:148
-msgid ""
-"The keybinding used to move focus backwards between windows of an "
-"application, using a popup window. Holding \"shift\" together with this "
-"binding makes the direction go forward again. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Klávesová skratka použitá na prepnutie ohniska dozadu medzi oknami so "
-"zobrazením vyskakovacieho okna. Držaním \"shift\" spolu s touto klávesovou "
-"skratkou znovu obrátite smer prepínania. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" "
-"alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje "
-"malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". "
-"Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté\", pre túto akciu "
-"nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:149
-msgid ""
-"The keybinding used to move focus backwards between windows without a popup "
-"window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go "
-"forward again. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
-"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
-"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
-"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
-"no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Klávesová skratka použitá na prepnutie ohniska dozadu medzi oknami bez "
-"zobrazenia vyskakovacieho okna. Držaním \"shift\" spolu s touto klávesovou "
-"skratkou znovu obráti smer prepínania. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo "
-"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé "
-"aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak "
-"nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté\", pre túto akciu "
-"nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:150
-msgid ""
-"The keybinding used to move focus backwards between windows, using a popup "
-"window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go "
-"forward again. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
-"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
-"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
-"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
-"no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Klávesová skratka použitá na prepnutie ohniska dozadu medzi oknami so "
-"zobrazením vyskakovacieho okna. Držaním \"shift\" spolu s touto klávesovou "
-"skratkou znovu obráti smer prepínania. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo "
-"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé "
-"aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak "
-"nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté\", pre túto akciu "
-"nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:151
-msgid ""
-"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, using a "
-"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
-"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
-"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
-"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
-"no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Klávesová skratka použitá na prepnutie ohniska medzi panelmi a pracovnou "
-"plochou so zobrazním vyskakovacieho okna. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" "
-"alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje "
-"malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". "
-"Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté\", pre túto akciu "
-"nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:152
-msgid ""
-"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, without a "
-"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
-"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
-"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
-"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
-"no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Klávesová skratka použitá na prepnutie ohniska medzi panelmi a pracovnou "
-"plochou bez zobrazenia vyskakovacieho okna. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" "
-"alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje "
-"malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". "
-"Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté\", pre túto akciu "
-"nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:153
-msgid ""
-"The keybinding used to move focus between windows of an application without "
-"a popup window. Holding the \"shift\" key while using this binding reverses "
-"the direction of movement. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
-"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows "
-"lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
-"then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Klávesová skratka použitá na prepnutie ohniska medzi oknami bez zobrazenia "
-"vyskakovacieho okna. Držaním \"shift\" spolu s touto klávesovou skratkou "
-"znovu obrátite smer prepínania. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;"
-"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj "
-"veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak "
-"nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté\", pre túto akciu "
-"nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:154
-msgid ""
-"The keybinding used to move focus between windows of an application, using a "
-"popup window. (Traditionally &lt;Alt&gt;F6) Holding the \"shift\" key while "
-"using this binding reverses the direction of movement. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Klávesová skratka použitá na prepnutie ohniska medzi oknami so zobrazením "
-"vyskakovacieho okna. (Tradične &lt;Alt&gt;F6) Držaním \"shift\" spolu s "
-"touto klávesovou skratkou znovu obrátite smer prepínania. Formát je \"&lt;"
-"Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
-"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté"
-"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:155
-msgid ""
-"The keybinding used to move focus between windows without a popup window. "
-"(Traditionally &lt;Alt&gt;Escape) Holding the \"shift\" key while using this "
-"binding reverses the direction of movement. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Klávesová skratka použitá na prepnutie ohniska medzi oknami bez zobrazenia "
-"vyskakovacieho okna. (Tradične &lt;Alt&gt;Tab) Držaním \"shift\" spolu s "
-"touto klávesovou skratkou znovu obráti smer prepínania. Formát je \"&lt;"
-"Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
-"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté"
-"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:156
-msgid ""
-"The keybinding used to move focus between windows, using a popup window. "
-"(Traditionally &lt;Alt&gt;Tab) Holding the \"shift\" key while using this "
-"binding reverses the direction of movement. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Klávesová skratka použitá na prepnutie ohniska medzi oknami so zobrazením "
-"vyskakovacieho okna. (Tradične &lt;Alt&gt;Tab) Držaním \"shift\" spolu s "
-"touto klávesovou skratkou znovu obráti smer prepínania. Formát je \"&lt;"
-"Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
-"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté"
-"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:157
-msgid ""
-"The keybinding used to toggle always on top. A window that is always on top "
-"will always be visible over other overlapping windows. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Klávesová skratka použitá na prepnutie, či je okno vždy navrchu. Okno, ktoré "
-"je vždy navrchu bude vždy viditeľné nad ostatnými prekrývajúcimi sa oknami. "
-"Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
-"Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako "
-"je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na "
-"špeciálnu hodnotu \"vypnuté\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
-"klávesová skratka."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:158
-msgid ""
-"The keybinding used to toggle fullscreen mode. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Klávesová skratka použitá na prepnutie celoobrazovkového režimu. Formát je "
-"\"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
-"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté"
-"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:159
-msgid ""
-"The keybinding used to toggle maximization. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Klávesová skratka použitá na prepnutie maximalizácie. Formát je \"&lt;"
-"Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
-"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté"
-"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:160
-msgid ""
-"The keybinding used to toggle shaded/unshaded state. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Klávesová skratka použitá na prepnutie zabalenie/rozbalenie okna. Formát je "
-"\"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
-"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté"
-"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:161
-msgid ""
-"The keybinding used to toggle whether the window is on all workspaces or "
-"just one. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
-"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
-"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
-"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
-"keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Klávesová skratka použitá na prepnutie, či je okno na všetkých pracovných "
-"plochách alebo iba na jednej. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;"
-"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj "
-"veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak "
-"nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté\", pre túto akciu "
-"nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:162
-msgid ""
-"The keybinding used to unmaximize a window. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Klávesová skratka použitá na zrušenie maximalizácie okna. Formát je \"&lt;"
-"Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
-"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté"
-"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:163
-msgid ""
-"The keybinding which display's the panel's \"Run Application\" dialog box. "
-"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
-"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
-"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
-"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
-"for this action."
-msgstr ""
-"Klávesová skratka, ktorá zobrazí dialógové okno panelu \"Spustiť aplikáciu"
-"\". Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
-"Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako "
-"je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na "
-"špeciálnu hodnotu \"vypnuté\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
-"klávesová skratka."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:164
-msgid ""
-"The keybinding which invokes a terminal. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Klávesová skratka, ktorá spustí terminál. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" "
-"alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje "
-"malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". "
-"Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté\", pre túto akciu "
-"nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:165
-msgid ""
-"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility to take a "
-"screenshot of a window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
-"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
-"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
-"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
-"will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Klávesová skratka, ktorá spustí nástroj panelu na zachytenie obsahu okna. "
-"Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
-"Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako "
-"je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na "
-"špeciálnu hodnotu \"vypnuté\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
-"klávesová skratka."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:166
-msgid ""
-"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility. The format "
-"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
-"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
-"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
-"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
-"for this action."
-msgstr ""
-"Klávesová skratka, ktorá spustí nástroj panelu pre zachytenie obsahu "
-"obrazovky. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
-"F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky "
-"ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na "
-"špeciálnu hodnotu \"vypnuté\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
-"klávesová skratka."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:167
-msgid ""
-"The keybinding which shows the panel's main menu. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Klávesová skratka, ktorá zobrazí hlavnú ponuku panelu. Formát je \"&lt;"
-"Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
-"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté"
-"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:168
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:35
msgid "The name of a workspace."
-msgstr "Meno pracovnej plochy."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:169
-msgid "The screenshot command"
-msgstr "Príkaz pre zachytenie obrazovky"
+msgstr "Názov pracovnej plochy."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:170
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:36
msgid ""
"The theme determines the appearance of window borders, titlebar, and so "
"forth."
msgstr "Téma určuje vzhľad rámu okna, titulku a tak ďalej."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:171
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:37
msgid ""
"The time delay before raising a window if auto_raise is set to true. The "
"delay is given in thousandths of a second."
@@ -2003,7 +1490,7 @@ msgstr ""
"Čas čakania pred presunom okna dopredu, ak je auto_raise true. Hodnota je v "
"tisícinách sekundy."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:172
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:38
msgid ""
"The window focus mode indicates how windows are activated. It has three "
"possible values; \"click\" means windows must be clicked in order to focus "
@@ -2017,257 +1504,67 @@ msgstr ""
"ukázaní kurzorom myši a pri presune kurzoru myši mimo okno prestane byť okno "
"aktívne."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:173
-msgid "The window screenshot command"
-msgstr "Príkaz pre zachytenie obsahu okna"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:174
-msgid ""
-"This keybinding changes whether a window is above or below other windows. If "
-"the window is covered by another one, it raises the window above all others, "
-"and if the window is already fully visible, it lowers it below all others. "
-"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
-"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
-"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
-"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
-"for this action."
-msgstr ""
-"Táto klávesová skratka mení, či je okno nad alebo pod ostatnými oknami. Ak "
-"je okno zakryté iným oknom, posunie ho dopredu pred ostatné okná. Ak už je "
-"okno plne viditeľné, posunie ho dozadu za ostatné okná. Formát je \"&lt;"
-"Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
-"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté"
-"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:175
-msgid ""
-"This keybinding lowers a window below other windows. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Táto klávesová skratka presunie okno za ostatné okná. Formát je \"&lt;"
-"Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
-"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté"
-"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:176
-msgid ""
-"This keybinding moves a window against the north (top) side of the screen. "
-"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
-"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
-"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
-"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
-"for this action."
-msgstr ""
-"Táto klávesová skratka presunie okno voči severnej (hornej) strane "
-"obrazovky. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
-"F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky "
-"ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na "
-"špeciálnu hodnotu \"Vypnuté\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
-"klávesová skratka."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:177
-msgid ""
-"This keybinding moves a window into the east (right) side of the screen. The "
-"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
-"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
-"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
-"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
-"for this action."
-msgstr ""
-"Táto klávesová skratka presunie okno voči východnej (pravej) strane "
-"obrazovky. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
-"F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky "
-"ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na "
-"špeciálnu hodnotu \"vypnuté\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
-"klávesová skratka."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:178
-msgid ""
-"This keybinding moves a window into the north-east (top right) corner of the "
-"screen. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
-"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
-"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
-"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
-"keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Táto klávesová skratka presunie okno do severovýchodného (pravého horného) "
-"rohu obrazovky. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;"
-"Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a "
-"skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť "
-"na špeciálnu hodnotu \"vypnuté\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
-"klávesová skratka."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:179
-msgid ""
-"This keybinding moves a window into the north-west (top left) corner of the "
-"screen. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
-"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
-"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
-"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
-"keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Táto klávesová skratka presunie okno do severozápadného (ľavého horného) "
-"rohu obrazovky. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;"
-"Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a "
-"skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť "
-"na špeciálnu hodnotu \"vypnuté\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
-"klávesová skratka."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:180
-msgid ""
-"This keybinding moves a window into the south (bottom) side of the screen. "
-"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
-"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
-"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
-"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
-"for this action."
-msgstr ""
-"Táto klávesová skratka presunie okno voči južnej (spodnej) strane obrazovky. "
-"Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
-"Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako "
-"je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na "
-"špeciálnu hodnotu \"vypnuté\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
-"klávesová skratka."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:181
-msgid ""
-"This keybinding moves a window into the south-east (bottom right) corner of "
-"the screen. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
-"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
-"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
-"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
-"keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Táto klávesová skratka presunie okno do juhovýchodného (pravého dolného) "
-"rohu obrazovky. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;"
-"Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a "
-"skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť "
-"na špeciálnu hodnotu \"vypnuté\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
-"klávesová skratka."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:182
-msgid ""
-"This keybinding moves a window into the south-west (bottom left) corner of "
-"the screen. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
-"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
-"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
-"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
-"keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Táto klávesová skratka presunie do juhozápadného (ľavého dolného) rohu "
-"obrazovky. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
-"F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky "
-"ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na "
-"špeciálnu hodnotu \"vypnuté\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
-"klávesová skratka."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:183
-msgid ""
-"This keybinding moves a window into the west (left) side of the screen. The "
-"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
-"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
-"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
-"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
-"for this action."
-msgstr ""
-"Táto klávesová skratka presunie okno voči západnej (ľavej) strane obrazovky. "
-"Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
-"Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako "
-"je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na "
-"špeciálnu hodnotu \"vypnuté\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
-"klávesová skratka."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:184
-msgid ""
-"This keybinding raises the window above other windows. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Táto klávesová skratka presunie okno pred ostatné okná. Formát je \"&lt;"
-"Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
-"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"vypnuté"
-"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:185
-msgid ""
-"This keybinding resizes a window to fill available horizontal space. The "
-"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
-"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
-"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
-"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
-"for this action."
-msgstr ""
-"Táto klávesová skratka zmení veľkosť okna tak, aby vyplnilo celý vodorovný "
-"priestor. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
-"Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako "
-"je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na "
-"špeciálnu hodnotu \"vypnuté\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
-"klávesová skratka."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:186
-msgid ""
-"This keybinding resizes a window to fill available vertical space. The "
-"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
-"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
-"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
-"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
-"for this action."
-msgstr ""
-"Táto klávesová skratka zmení veľkosť okna tak, aby vyplnilo celý zvislý "
-"priestor. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
-"Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako "
-"je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na "
-"špeciálnu hodnotu \"vypnuté\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
-"klávesová skratka."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:187
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:39
msgid ""
"This option determines the effects of double-clicking on the title bar. "
"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
"window, 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window, "
-"'minimize' which will minimize the window, and 'none' which will not do "
-"anything."
+"'toggle_maximize_horizontally' and 'toggle_maximize_vertically' which will "
+"maximize/unmaximize the window in that direction only, 'minimize' which will "
+"minimize the window, 'shade' which will roll the window up, 'menu' which "
+"will display the window menu, 'lower' which will put the window behind all "
+"the others, and 'none' which will not do anything."
msgstr ""
"Táto voľba určuje výsledok dvojitého kliknutia na titulok okna. Momentálne "
-"je možné použiť 'toggle_shade', ktorý rozbalí/zabalí okno, "
-"'toggle_maximize', ktorý maximalizuje alebo zruší maximalizáciu okna, a "
+"je možné použiť 'toggle_shade', ktoré rozbalí resp. zabalí okno, "
+"'toggle_maximize', ktoré maximalizuje alebo zruší maximalizáciu okna, "
+"'toggle_maximize_horizontally' a 'toggle_maximize_vertically' ktoré prepne "
+"maximalizovanie okna v horizontálnom alebo vertikálnom smere, 'minimize', "
+"ktoré okno minimalizuje, 'shade', ktoré zroluje okno nahor, 'menu', ktoré "
+"zobrazí ponuku okna, 'lower', ktoré pošle okno dozadu za všetky ostatné a "
"'none' čo nespraví nič."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:188
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:40
msgid ""
"This option determines the effects of middle-clicking on the title bar. "
"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
"window, 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window, "
-"'minimize' which will minimize the window, and 'none' which will not do "
-"anything."
-msgstr ""
-"Táto voľba určuje výsledok dvojitého kliknutia na titulok okna. Momentálne "
-"je možné použiť 'toggle_shade', ktorý rozbalí/zabalí okno, a "
-"'toggle_maximize', ktorý maximalizuje alebo zruší maximalizáciu okna, a "
+"'toggle_maximize_horizontally' and 'toggle_maximize_vertically' which will "
+"maximize/unmaximize the window in that direction only, 'minimize' which will "
+"minimize the window, 'shade' which will roll the window up, 'menu' which "
+"will display the window menu, 'lower' which will put the window behind all "
+"the others, and 'none' which will not do anything."
+msgstr ""
+"Táto voľba určuje výsledok kliknutia stredným tlačidlom na titulok okna. "
+"Momentálne je možné použiť 'toggle_shade', ktoré rozbalí resp. zabalí okno, "
+"'toggle_maximize', ktoré maximalizuje alebo zruší maximalizáciu okna, "
+"'toggle_maximize_horizontally' a 'toggle_maximize_vertically' ktoré prepne "
+"maximalizovanie okna v horizontálnom alebo vertikálnom smere, 'minimize', "
+"ktoré okno minimalizuje, 'shade', ktoré zroluje okno nahor, 'menu', ktoré "
+"zobrazí ponuku okna, 'lower', ktoré pošle okno dozadu za všetky ostatné a "
"'none' čo nespraví nič."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:189
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:41
msgid ""
"This option determines the effects of right-clicking on the title bar. "
"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
"window, 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window, "
-"'minimize' which will minimize the window, and 'none' which will not do "
-"anything."
-msgstr ""
-"Táto voľba určuje výsledok dvojitého kliknutia na titulok okna. Momentálne "
-"je možné použiť 'toggle_shade', ktorý rozbalí/zabalí okno, a "
-"'toggle_maximize', ktorý maximalizuje alebo zruší maximalizáciu okna, a "
+"'toggle_maximize_horizontally' and 'toggle_maximize_vertically' which will "
+"maximize/unmaximize the window in that direction only, 'minimize' which will "
+"minimize the window, 'shade' which will roll the window up, 'menu' which "
+"will display the window menu, 'lower' which will put the window behind all "
+"the others, and 'none' which will not do anything."
+msgstr ""
+"Táto voľba určuje výsledok kliknutia pravým tlačidlom na titulok okna. "
+"Momentálne je možné použiť 'toggle_shade', ktoré rozbalí resp. zabalí okno, "
+"'toggle_maximize', ktoré maximalizuje alebo zruší maximalizáciu okna, "
+"'toggle_maximize_horizontally' a 'toggle_maximize_vertically' ktoré prepne "
+"maximalizovanie okna v horizontálnom alebo vertikálnom smere, 'minimize', "
+"ktoré okno minimalizuje, 'shade', ktoré zroluje okno nahor, 'menu', ktoré "
+"zobrazí ponuku okna, 'lower', ktoré pošle okno dozadu za všetky ostatné a "
"'none' čo nespraví nič."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:190
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:42
msgid ""
"This option provides additional control over how newly created windows get "
"focus. It has two possible values; \"smart\" applies the user's normal focus "
@@ -2279,27 +1576,7 @@ msgstr ""
"používateľský režim, a \"strict\" spôsobí, že okná spustené z terminálu nie "
"sú hneď aktívne."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:191
-msgid "Toggle always on top state"
-msgstr "Prepnúť vždy navrchu"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:192
-msgid "Toggle fullscreen mode"
-msgstr "Prepnúť celoobrazovkový režim"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:193
-msgid "Toggle maximization state"
-msgstr "Prepnúť stav maximalizácie"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:194
-msgid "Toggle shaded state"
-msgstr "Prepnúť zabalenie okna"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:195
-msgid "Toggle window on all workspaces"
-msgstr "Prepnúť, či je okno na všetkých pracovných plochách"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:196
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:43
msgid ""
"Turns on a visual indication when an application or the system issues a "
"'bell' or 'beep'; useful for the hard-of-hearing and for use in noisy "
@@ -2309,273 +1586,630 @@ msgstr ""
"zvonček. To sa hodí pre slabo počujúcich ľudí alebo ak pracujete v hlučnom "
"prostredí, alebo pri vypnutom počuteľnom zvončeku."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:197
-msgid "Unmaximize window"
-msgstr "Odmaximalizovať okno"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:198
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:44
msgid "Use standard system font in window titles"
msgstr "Použiť štandardné systémové písmo v titulkoch okna"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:199
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:45
msgid "Visual Bell Type"
msgstr "Typ vizuálneho zvončeka"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:200
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:46
msgid "Whether raising should be a side-effect of other user interactions"
msgstr "Určuje, či sa má okno zobudiť aj pri iných interakciách s používateľom"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:201
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:47
msgid "Window focus mode"
msgstr "Režim aktivácie okna"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:202
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:48
msgid "Window title font"
msgstr "Písmo titulku okna"
-#: ../src/prefs.c:434
+#: ../src/tools/metacity-message.c:150
+#, c-format
+msgid "Usage: %s\n"
+msgstr "Použitie: %s\n"
+
+#: ../src/ui/frames.c:1077
+msgid "Close Window"
+msgstr "Zavrieť okno"
+
+#: ../src/ui/frames.c:1080
+msgid "Window Menu"
+msgstr "Ponuka okna"
+
+#: ../src/ui/frames.c:1083
+msgid "Minimize Window"
+msgstr "Minimalizovať okno"
+
+#: ../src/ui/frames.c:1086
+msgid "Maximize Window"
+msgstr "Maximalizovať okno"
+
+#: ../src/ui/frames.c:1089
+msgid "Unmaximize Window"
+msgstr "Zrušiť maximalizáciu okno"
+
+#: ../src/ui/frames.c:1092
+msgid "Roll Up Window"
+msgstr "Zabaliť okno"
+
+#: ../src/ui/frames.c:1095
+msgid "Unroll Window"
+msgstr "Rozbaliť okno"
+
+#: ../src/ui/frames.c:1098
+msgid "Keep Window On Top"
+msgstr "Ponechať okno vždy navrchu"
+
+#: ../src/ui/frames.c:1101
+msgid "Remove Window From Top"
+msgstr "Okno nemusí byť navrchu"
+
+#: ../src/ui/frames.c:1104
+msgid "Always On Visible Workspace"
+msgstr "Vždy na viditeľnej pracovnej ploche"
+
+#: ../src/ui/frames.c:1107
+msgid "Put Window On Only One Workspace"
+msgstr "Poslať okno na jedinú pracovnú plochu"
+
+#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
+#: ../src/ui/menu.c:70
+msgid "Mi_nimize"
+msgstr "Mi_nimalizovať"
+
+#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
+#: ../src/ui/menu.c:72
+msgid "Ma_ximize"
+msgstr "Ma_ximalizovať"
+
+#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
+#: ../src/ui/menu.c:74
+msgid "Unma_ximize"
+msgstr "Zrušiť ma_ximalizáciu"
+
+#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
+#: ../src/ui/menu.c:76
+msgid "Roll _Up"
+msgstr "_Zabaliť"
+
+#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
+#: ../src/ui/menu.c:78
+msgid "_Unroll"
+msgstr "_Rozbaliť"
+
+#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
+#: ../src/ui/menu.c:80
+msgid "_Move"
+msgstr "Pre_miestniť"
+
+#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
+#: ../src/ui/menu.c:82
+msgid "_Resize"
+msgstr "Zmeniť veľko_sť"
+
+#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
+#: ../src/ui/menu.c:84
+msgid "Move Titlebar On_screen"
+msgstr "Presunúť titulok na _obrazovku"
+
+#. separator
+#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
+#: ../src/ui/menu.c:87 ../src/ui/menu.c:89
+msgid "Always on _Top"
+msgstr "Vždy na _vrchu"
+
+#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
+#: ../src/ui/menu.c:91
+msgid "_Always on Visible Workspace"
+msgstr "Vž_dy na viditeľnej pracovnej ploche"
+
+#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
+#: ../src/ui/menu.c:93
+msgid "_Only on This Workspace"
+msgstr "_Len na tejto pracovnej ploche"
+
+#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
+#: ../src/ui/menu.c:95
+msgid "Move to Workspace _Left"
+msgstr "Presunúť na pracovnú plochu vľav_o"
+
+#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
+#: ../src/ui/menu.c:97
+msgid "Move to Workspace R_ight"
+msgstr "Presunúť na pracovnú plochu v_pravo"
+
+#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
+#: ../src/ui/menu.c:99
+msgid "Move to Workspace _Up"
+msgstr "Presunúť na pracovnú plochu _hore"
+
+#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
+#: ../src/ui/menu.c:101
+msgid "Move to Workspace _Down"
+msgstr "Presunúť na pracovnú plochu _dole"
+
+#. separator
+#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
+#: ../src/ui/menu.c:105
+msgid "_Close"
+msgstr "_Zavrieť"
+
+#: ../src/ui/menu.c:203
#, c-format
-msgid "Type of %s was not integer"
-msgstr "Nepodarilo sa spracovať %s ako celé číslo"
+msgid "Workspace %d%n"
+msgstr "Pracovná plocha %d%n"
-#: ../src/prefs.c:572 ../src/prefs.c:600 ../src/prefs.c:616 ../src/prefs.c:632
-#: ../src/prefs.c:648 ../src/prefs.c:664 ../src/prefs.c:680 ../src/prefs.c:696
-#: ../src/prefs.c:716 ../src/prefs.c:732 ../src/prefs.c:748 ../src/prefs.c:766
-#: ../src/prefs.c:782 ../src/prefs.c:801 ../src/prefs.c:817 ../src/prefs.c:852
-#: ../src/prefs.c:868 ../src/prefs.c:885 ../src/prefs.c:901 ../src/prefs.c:917
-#: ../src/prefs.c:933 ../src/prefs.c:949 ../src/prefs.c:964 ../src/prefs.c:979
-#: ../src/prefs.c:994 ../src/prefs.c:1010 ../src/prefs.c:1026
-#: ../src/prefs.c:1042 ../src/prefs.c:1058
+#: ../src/ui/menu.c:213
#, c-format
-msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
-msgstr "GConf kľúč \"%s\" má nastavený neplatný typ\n"
+msgid "Workspace 1_0"
+msgstr "Pracovná plocha 1_0"
-#: ../src/prefs.c:1103
+#: ../src/ui/menu.c:215
#, c-format
+msgid "Workspace %s%d"
+msgstr "Pracovná plocha %s%d"
+
+#: ../src/ui/menu.c:395
+msgid "Move to Another _Workspace"
+msgstr "P_resunúť na inú pracovnú plochu"
+
+#. This is the text that should appear next to menu accelerators
+#. * that use the shift key. If the text on this key isn't typically
+#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
+#. * this.
+#.
+#: ../src/ui/metaaccellabel.c:105
+msgid "Shift"
+msgstr "Shift"
+
+#. This is the text that should appear next to menu accelerators
+#. * that use the control key. If the text on this key isn't typically
+#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
+#. * this.
+#.
+#: ../src/ui/metaaccellabel.c:111
+msgid "Ctrl"
+msgstr "Ctrl"
+
+#. This is the text that should appear next to menu accelerators
+#. * that use the alt key. If the text on this key isn't typically
+#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
+#. * this.
+#.
+#: ../src/ui/metaaccellabel.c:117
+msgid "Alt"
+msgstr "Alt"
+
+#. This is the text that should appear next to menu accelerators
+#. * that use the meta key. If the text on this key isn't typically
+#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
+#. * this.
+#.
+#: ../src/ui/metaaccellabel.c:123
+msgid "Meta"
+msgstr "Meta"
+
+#. This is the text that should appear next to menu accelerators
+#. * that use the super key. If the text on this key isn't typically
+#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
+#. * this.
+#.
+#: ../src/ui/metaaccellabel.c:129
+msgid "Super"
+msgstr "Super"
+
+#. This is the text that should appear next to menu accelerators
+#. * that use the hyper key. If the text on this key isn't typically
+#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
+#. * this.
+#.
+#: ../src/ui/metaaccellabel.c:135
+msgid "Hyper"
+msgstr "Hyper"
+
+#. This is the text that should appear next to menu accelerators
+#. * that use the mod2 key. If the text on this key isn't typically
+#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
+#. * this.
+#.
+#: ../src/ui/metaaccellabel.c:141
+msgid "Mod2"
+msgstr "Mod2"
+
+#. This is the text that should appear next to menu accelerators
+#. * that use the mod3 key. If the text on this key isn't typically
+#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
+#. * this.
+#.
+#: ../src/ui/metaaccellabel.c:147
+msgid "Mod3"
+msgstr "Mod3"
+
+#. This is the text that should appear next to menu accelerators
+#. * that use the mod4 key. If the text on this key isn't typically
+#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
+#. * this.
+#.
+#: ../src/ui/metaaccellabel.c:153
+msgid "Mod4"
+msgstr "Mod4"
+
+#. This is the text that should appear next to menu accelerators
+#. * that use the mod5 key. If the text on this key isn't typically
+#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
+#. * this.
+#.
+#: ../src/ui/metaaccellabel.c:159
+msgid "Mod5"
+msgstr "Mod5"
+
+#: ../src/ui/metacity-dialog.c:90
+#, c-format
+msgid "\"%s\" is not responding."
+msgstr "\"%s\" neodpovedá."
+
+#: ../src/ui/metacity-dialog.c:97
msgid ""
-"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button "
-"modifier\n"
+"You may choose to wait a short while for it to continue or force the "
+"application to quit entirely."
msgstr ""
-"V konfiguračnej databáze sa našlo \"%s\", čo nie je platná hodnota pre "
-"modifikátor tlačidla myši.\n"
+"Môžete chvíľu počkať na pokračovanie aplikácie, alebo ju môžete ukončiť."
-#: ../src/prefs.c:1127 ../src/prefs.c:1148 ../src/prefs.c:1705
-#, c-format
-msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
-msgstr "GConf kľúč '%s' má nastavenú neplatnú hodnotu\n"
+#: ../src/ui/metacity-dialog.c:107
+msgid "_Wait"
+msgstr "_Počkať"
+
+#: ../src/ui/metacity-dialog.c:109
+msgid "_Force Quit"
+msgstr "_Vynútiť ukončenie"
-#: ../src/prefs.c:1277
+#: ../src/ui/metacity-dialog.c:206
+msgid "Title"
+msgstr "Titulok"
+
+#: ../src/ui/metacity-dialog.c:218
+msgid "Class"
+msgstr "Trieda"
+
+#: ../src/ui/metacity-dialog.c:244
+msgid ""
+"These windows do not support \"save current setup\" and will have to be "
+"restarted manually next time you log in."
+msgstr ""
+"Tieto okná nepodporujú \"uložiť aktuálne nastavenie\" a pri budúcom "
+"prihlásení ich budete musieť znovu spustiť ručne."
+
+#: ../src/ui/metacity-dialog.c:310
#, c-format
msgid ""
-"%d stored in GConf key %s is not a reasonable cursor_size; must be in the "
-"range 1..128\n"
+"There was an error running \"%s\":\n"
+"%s."
msgstr ""
-"%d uložená v GConf kľúči %s nie je rozumná cursor_size; musí byť medzi "
-"1..128\n"
+"Pri spustení \"%s\" nastala chyba:\n"
+"%s"
-#: ../src/prefs.c:1357
+#. Translators: This represents the size of a window. The first number is
+#. * the width of the window and the second is the height.
+#.
+#: ../src/ui/resizepopup.c:116
#, c-format
-msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
-msgstr "Nepodarilo sa spracovať popis písma \"%s\" z GConf kľúča %s\n"
+msgid "%d x %d"
+msgstr "%d x %d"
-#: ../src/prefs.c:1599
+#: ../src/ui/theme.c:256
+msgid "top"
+msgstr "hore"
+
+#: ../src/ui/theme.c:258
+msgid "bottom"
+msgstr "dole"
+
+#: ../src/ui/theme.c:260
+msgid "left"
+msgstr "vľavo"
+
+#: ../src/ui/theme.c:262
+msgid "right"
+msgstr "vpravo"
+
+#: ../src/ui/theme.c:289
+#, c-format
+msgid "frame geometry does not specify \"%s\" dimension"
+msgstr "geometria rámca neurčuje rozmer \"%s\""
+
+#: ../src/ui/theme.c:308
+#, c-format
+msgid "frame geometry does not specify dimension \"%s\" for border \"%s\""
+msgstr "geometria rámca neurčuje rozmer \"%s\" pre okraj \"%s\""
+
+#: ../src/ui/theme.c:345
+#, c-format
+msgid "Button aspect ratio %g is not reasonable"
+msgstr "Pomer stránok tlačidla %g nie je použiteľný."
+
+#: ../src/ui/theme.c:357
+#, c-format
+msgid "Frame geometry does not specify size of buttons"
+msgstr "Geometria rámca neurčuje rozmer tlačidiel"
+
+#: ../src/ui/theme.c:1022
+#, c-format
+msgid "Gradients should have at least two colors"
+msgstr "Prechody by mali mať aspoň dve farby"
+
+#: ../src/ui/theme.c:1148
#, c-format
msgid ""
-"%d stored in GConf key %s is not a reasonable number of workspaces, current "
-"maximum is %d\n"
+"GTK color specification must have the state in brackets, e.g. gtk:fg[NORMAL] "
+"where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
msgstr ""
-"Hodnota %d uložená v GConf kľúči %s nie je rozumný počet pracovných plôch, "
-"maximum je %d\n"
+"Špecifikácia farby GTK musí mať stav v hranatých zátvorkách, napr. gtk:fg"
+"[NORMAL], kde NORMAL je stav. Nepodarilo sa spracovať \"%s\""
-#: ../src/prefs.c:1659
+#: ../src/ui/theme.c:1162
+#, c-format
msgid ""
-"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
-"behave properly.\n"
+"GTK color specification must have a close bracket after the state, e.g. gtk:"
+"fg[NORMAL] where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
msgstr ""
-"Náhradné riešenia pre chybné aplikácie nie sú povolené. Niektoré aplikácie "
-"sa nemusia správať slušne.\n"
+"Špecifikácia farby GTK musí mať stav uzavretý v hranatých zátvorkách, napr. "
+"gtk:fg[NORMAL], kde NORMAL je stav. Nepodarilo sa spracovať \"%s\""
-#: ../src/prefs.c:1732
+#: ../src/ui/theme.c:1173
#, c-format
-msgid "%d stored in GConf key %s is out of range 0 to %d\n"
-msgstr "Hodnota %d uložená v GConf kľúči %s nie je v rozsahu od 0 do %d\n"
+msgid "Did not understand state \"%s\" in color specification"
+msgstr "V špecifikácii farby je nerozpoznaný stav \"%s\""
-#: ../src/prefs.c:1881
+#: ../src/ui/theme.c:1186
#, c-format
-msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
-msgstr "Chyba pri nastavovaní počtu pracovných plôch na %d: %s\n"
+msgid "Did not understand color component \"%s\" in color specification"
+msgstr "V špecifikácii farby je nerozpoznaný komponent \"%s\""
-#: ../src/prefs.c:2276 ../src/prefs.c:2446
+#: ../src/ui/theme.c:1216
#, c-format
msgid ""
-"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
-"\"%s\"\n"
+"Blend format is \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" does not fit the "
+"format"
msgstr ""
-"V konfiguračnej databáze sa našlo \"%s\", čo nie je platná hodnota pre "
-"klávesovú skratku \"%s\".\n"
+"Formát miešania je \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" tomu neodpovedá"
-#: ../src/prefs.c:2861
+#: ../src/ui/theme.c:1227
#, c-format
-msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
-msgstr "Chyba pri nastavovaní mena pracovnej plochy %d na \"%s\": %s\n"
+msgid "Could not parse alpha value \"%s\" in blended color"
+msgstr "Nepodarilo sa spracovať hodnotu alfa \"%s\" v miešanej farbe"
-#: ../src/resizepopup.c:113
+#: ../src/ui/theme.c:1237
#, c-format
-msgid "%d x %d"
-msgstr "%d x %d"
+msgid "Alpha value \"%s\" in blended color is not between 0.0 and 1.0"
+msgstr "Hodnota alfa \"%s\" v miešanej farbe nie je medzi 0.0 a 1.0"
-#: ../src/screen.c:410
+#: ../src/ui/theme.c:1284
#, c-format
-msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
-msgstr "Obrazovka %d na displeji '%s' nie je platná\n"
+msgid ""
+"Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
+msgstr "Formát tieňa je \"shade/base_color/factor\", \"%s\" tomu neodpovedá"
+
+#: ../src/ui/theme.c:1295
+#, c-format
+msgid "Could not parse shade factor \"%s\" in shaded color"
+msgstr "Nepodarilo sa spracovať hodnotu tieňa \"%s\" v tieňovanej farbe"
+
+#: ../src/ui/theme.c:1305
+#, c-format
+msgid "Shade factor \"%s\" in shaded color is negative"
+msgstr "Faktor tieňa \"%s\" v tieňovanej farbe je záporný."
+
+#: ../src/ui/theme.c:1334
+#, c-format
+msgid "Could not parse color \"%s\""
+msgstr "Nepodarilo sa spracovať farbu \"%s\""
-#: ../src/screen.c:426
+#: ../src/ui/theme.c:1584
+#, c-format
+msgid "Coordinate expression contains character '%s' which is not allowed"
+msgstr "Výraz umiestnenia obsahuje znak '%s', ktorý nie je povolený"
+
+#: ../src/ui/theme.c:1611
#, c-format
msgid ""
-"Screen %d on display \"%s\" already has a window manager; try using the --"
-"replace option to replace the current window manager.\n"
+"Coordinate expression contains floating point number '%s' which could not be "
+"parsed"
msgstr ""
-"Obrazovka %d na displeji \"%s\" už má správcu okien. Skúste použiť prepínač "
-"--replace, aby sa aktuálny správca predefinoval.\n"
+"Výraz umiestnenia obsahuje reálne číslo '%s', ktoré nie je možné spracovať."
+
+#: ../src/ui/theme.c:1625
+#, c-format
+msgid "Coordinate expression contains integer '%s' which could not be parsed"
+msgstr ""
+"Výraz umiestnenia obsahuje celé číslo '%s', ktoré nie je možné spracovať."
-#: ../src/screen.c:453
+#: ../src/ui/theme.c:1747
#, c-format
msgid ""
-"Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
+"Coordinate expression contained unknown operator at the start of this text: "
+"\"%s\""
msgstr ""
-"Nepodarilo sa získať výber správcu okien pre obrazovku %d na displeji \"%s"
-"\".\n"
+"Výraz umiestnenia obsahuje neznámy operátor na začiatku tohto textu: \"%s\""
-#: ../src/screen.c:511
+#: ../src/ui/theme.c:1804
#, c-format
-msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
-msgstr "Obrazovka %d na displeji \"%s\" už má správcu okien\n"
+msgid "Coordinate expression was empty or not understood"
+msgstr "Výraz umiestnenia je prázdny alebo nerozpoznaný"
-#: ../src/screen.c:716
+#: ../src/ui/theme.c:1915 ../src/ui/theme.c:1925 ../src/ui/theme.c:1959
#, c-format
-msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
-msgstr "Nepodarilo sa uvoľniť obrazovku %d na displeji \"%s\"\n"
+msgid "Coordinate expression results in division by zero"
+msgstr "Výsledok výrazu umiestnenia je delenie nulou"
-#: ../src/session.c:826 ../src/session.c:833
+#: ../src/ui/theme.c:1967
#, c-format
-msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
-msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť priečinok '%s': %s\n"
+msgid ""
+"Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
+msgstr ""
+"Výraz umiestnenia sa snaží použiť operátor modulo na číslo s desatinnými "
+"miestami"
-#: ../src/session.c:843
+#: ../src/ui/theme.c:2023
#, c-format
-msgid "Could not open session file '%s' for writing: %s\n"
-msgstr "Nepodarilo sa otvoriť súbor relácie '%s' pre zápis: %s\n"
+msgid ""
+"Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
+msgstr "Výraz umiestnenia obsahuje operátor \"%s\" tam, kde sa očakáva operand"
-#: ../src/session.c:995
+#: ../src/ui/theme.c:2032
#, c-format
-msgid "Error writing session file '%s': %s\n"
-msgstr "Chyba pri zápise súboru relácie '%s': %s\n"
+msgid "Coordinate expression had an operand where an operator was expected"
+msgstr "Výraz umiestnenia obsahuje operand tam, kde sa očakáva operátor"
-#: ../src/session.c:1000
+#: ../src/ui/theme.c:2040
#, c-format
-msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
-msgstr "Chyba pri zatváraní súboru relácie '%s': %s\n"
+msgid "Coordinate expression ended with an operator instead of an operand"
+msgstr "Výraz umiestnenia skončil operátorom namiesto operandom"
-#: ../src/session.c:1075
+#: ../src/ui/theme.c:2050
#, c-format
-msgid "Failed to read saved session file %s: %s\n"
-msgstr "Nepodarilo sa prečítať uložený súbor relácie %s: %s\n"
+msgid ""
+"Coordinate expression has operator \"%c\" following operator \"%c\" with no "
+"operand in between"
+msgstr ""
+"Výraz umiestnenia obsahuje operátor \"%c\" za operátorom \"%c\" bez "
+"operandov medzi nimi."
-#: ../src/session.c:1110
+#: ../src/ui/theme.c:2197 ../src/ui/theme.c:2238
#, c-format
-msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
-msgstr "Nepodarilo sa spracovať uložený súbor relácie: %s\n"
+msgid "Coordinate expression had unknown variable or constant \"%s\""
+msgstr "Výraz umiestnenia obsahuje neznámu premennú alebo konštantu \"%s\""
-#: ../src/session.c:1159
-msgid "<metacity_session> attribute seen but we already have the session ID"
-msgstr "Našiel sa atribút <metacity_session>, ale ID relácie už je nastavené"
+#: ../src/ui/theme.c:2292
+#, c-format
+msgid "Coordinate expression parser overflowed its buffer."
+msgstr "Výraz umiestnenia spôsobil preťaženie vyrovnávacej pamäte analyzátora"
-#: ../src/session.c:1172
+#: ../src/ui/theme.c:2321
#, c-format
-msgid "Unknown attribute %s on <metacity_session> element"
-msgstr "Neznámy atribút %s v prvku <metacity_session>"
+msgid "Coordinate expression had a close parenthesis with no open parenthesis"
+msgstr "Výraz umiestnenia obsahuje zatváraciu zátvorku bez otváracej zátvorky"
-#: ../src/session.c:1189
-msgid "nested <window> tag"
-msgstr "vnorená značka <window>"
+#: ../src/ui/theme.c:2385
+#, c-format
+msgid "Coordinate expression had an open parenthesis with no close parenthesis"
+msgstr "Výraz umiestnenia má otváraciu zátvorku bez zatváracej zátvorky"
-#: ../src/session.c:1247 ../src/session.c:1279
+#: ../src/ui/theme.c:2396
#, c-format
-msgid "Unknown attribute %s on <window> element"
-msgstr "Neznámy atribúť %s v prvku <window>"
+msgid "Coordinate expression doesn't seem to have any operators or operands"
+msgstr "Výraz umiestnenia asi neobsahuje žiadne operátory ani operandy"
-#: ../src/session.c:1351
+#: ../src/ui/theme.c:2598 ../src/ui/theme.c:2618 ../src/ui/theme.c:2638
#, c-format
-msgid "Unknown attribute %s on <maximized> element"
-msgstr "Neznámy atribút %s v prvku <maximized>"
+msgid "Theme contained an expression that resulted in an error: %s\n"
+msgstr "Téma obsahuje výraz, ktorý spôsobil chybu: %s\n"
-#: ../src/session.c:1411
+#: ../src/ui/theme.c:4157
#, c-format
-msgid "Unknown attribute %s on <geometry> element"
-msgstr "Neznámy atribúť %s v prvku <geometry>"
+msgid ""
+"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
+"specified for this frame style"
+msgstr ""
+"Pre tento štýl rámca musí byť uvedené <button function=\"%s\" state=\"%s\" "
+"draw_ops=\"whatever\"/>"
-#: ../src/session.c:1431
+#: ../src/ui/theme.c:4637 ../src/ui/theme.c:4662
#, c-format
-msgid "Unknown element %s"
-msgstr "Neznámy prvok %s"
+msgid ""
+"Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
+msgstr ""
+"Chýbajúce <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
+
+#: ../src/ui/theme.c:4706
+#, c-format
+msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
+msgstr "Nepodarilo sa prečítať tému \"%s\": %s\n"
+
+#: ../src/ui/theme.c:4836 ../src/ui/theme.c:4843 ../src/ui/theme.c:4850
+#: ../src/ui/theme.c:4857 ../src/ui/theme.c:4864
+#, c-format
+msgid "No <%s> set for theme \"%s\""
+msgstr "Pre tému \"%s\" nie je nastavené <%s>"
-#: ../src/session.c:1868
+#: ../src/ui/theme.c:4872
#, c-format
msgid ""
-"Error launching metacity-dialog to warn about apps that don't support "
-"session management: %s\n"
+"No frame style set for window type \"%s\" in theme \"%s\", add a <window "
+"type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/> element"
msgstr ""
-"Chyba pri spustení dialógu metacity pre varovanie o aplikácii, ktorá "
-"nepodporuje správu relácií: %s\n"
+"Pre typ okna \"%s\" nie je sada štýlov v téme \"%s\", pridajte prvok <window "
+"type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/>"
-#: ../src/theme-parser.c:227 ../src/theme-parser.c:245
+#: ../src/ui/theme.c:5239 ../src/ui/theme.c:5301 ../src/ui/theme.c:5364
+#, c-format
+msgid ""
+"User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
+msgstr "Používateľské konštanty musia začínať veľkým písmenom, \"%s\" nezačína"
+
+#: ../src/ui/theme.c:5247 ../src/ui/theme.c:5309 ../src/ui/theme.c:5372
+#, c-format
+msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
+msgstr "Konštanta \"%s\" už je definovaná"
+
+#. Translators: This means that an attribute which should have been found
+#. * on an XML element was not in fact found.
+#.
+#: ../src/ui/theme-parser.c:202
+#, fuzzy, c-format
+msgid "No \"%s\" attribute on element <%s>"
+msgstr "Chýbajúci atribút \"x\" v prvku <%s>"
+
+#: ../src/ui/theme-parser.c:231 ../src/ui/theme-parser.c:249
#, c-format
msgid "Line %d character %d: %s"
msgstr "Riadok %d znak %d: %s"
-#: ../src/theme-parser.c:399
+#: ../src/ui/theme-parser.c:413
#, c-format
msgid "Attribute \"%s\" repeated twice on the same <%s> element"
msgstr "Atribút \"%s\" je uvedený dvakrát v jednom prvku <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:417 ../src/theme-parser.c:442
+#: ../src/ui/theme-parser.c:437 ../src/ui/theme-parser.c:480
#, c-format
msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
msgstr "Atribút \"%s\" je neplatný v tomto kontexte v prvku <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:503
+#: ../src/ui/theme-parser.c:541
#, c-format
msgid "Integer %ld must be positive"
msgstr "Celé číslo %ld musí byť kladné"
-#: ../src/theme-parser.c:511
+#: ../src/ui/theme-parser.c:549
#, c-format
msgid "Integer %ld is too large, current max is %d"
msgstr "Celé číslo %ld je príliš veľké, maximum je %d"
-#: ../src/theme-parser.c:539 ../src/theme-parser.c:655
+#: ../src/ui/theme-parser.c:577 ../src/ui/theme-parser.c:693
#, c-format
msgid "Could not parse \"%s\" as a floating point number"
msgstr ""
"Nepodarilo sa spracovať \"%s\" ako číslo s plávajúcou desatinnou čiarkou"
-#: ../src/theme-parser.c:570 ../src/theme-parser.c:598
+#: ../src/ui/theme-parser.c:608 ../src/ui/theme-parser.c:636
#, c-format
msgid "Boolean values must be \"true\" or \"false\" not \"%s\""
msgstr "Pravdivostná hodnota musí byť \"true\" alebo \"false\", nie \"%s\""
-#: ../src/theme-parser.c:625
+#: ../src/ui/theme-parser.c:663
#, c-format
msgid "Angle must be between 0.0 and 360.0, was %g\n"
msgstr "Uhol musí byť medzi 0.0 a 360.0, a teraz je %g\n"
-#: ../src/theme-parser.c:688
+#: ../src/ui/theme-parser.c:726
#, c-format
msgid "Alpha must be between 0.0 (invisible) and 1.0 (fully opaque), was %g\n"
msgstr ""
"Alfa musí byť medzi 0.0 (neviditeľné) a 1.0 (úplne nakreslené), a je %g\n"
-#: ../src/theme-parser.c:753
+#: ../src/ui/theme-parser.c:791
#, c-format
msgid ""
"Invalid title scale \"%s\" (must be one of xx-small,x-small,small,medium,"
@@ -2584,370 +2218,181 @@ msgstr ""
"Neplatná mierka titulku \"%s\" (musí byť xx-small,x-small,small,medium,large,"
"x-large,xx-large)\n"
-#: ../src/theme-parser.c:798 ../src/theme-parser.c:806
-#: ../src/theme-parser.c:888 ../src/theme-parser.c:985
-#: ../src/theme-parser.c:1027 ../src/theme-parser.c:1138
-#: ../src/theme-parser.c:1188 ../src/theme-parser.c:1196
-#: ../src/theme-parser.c:3074 ../src/theme-parser.c:3163
-#: ../src/theme-parser.c:3170 ../src/theme-parser.c:3177
-#, c-format
-msgid "No \"%s\" attribute on <%s> element"
-msgstr "Chýbajúci atribút \"%s\" v prvku <%s>"
-
-#: ../src/theme-parser.c:922 ../src/theme-parser.c:993
-#: ../src/theme-parser.c:1035 ../src/theme-parser.c:1146
+#: ../src/ui/theme-parser.c:936 ../src/ui/theme-parser.c:999
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1033 ../src/ui/theme-parser.c:1136
#, c-format
msgid "<%s> name \"%s\" used a second time"
-msgstr "Meno <%s> pre \"%s\" použité dvakrát"
+msgstr "Názov <%s> pre \"%s\" použitý dvakrát"
-#: ../src/theme-parser.c:934 ../src/theme-parser.c:1047
-#: ../src/theme-parser.c:1158
+#: ../src/ui/theme-parser.c:948 ../src/ui/theme-parser.c:1045
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1148
#, c-format
msgid "<%s> parent \"%s\" has not been defined"
msgstr "Nedefinovaný rodič <%s> pre \"%s\""
-#: ../src/theme-parser.c:1060
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1058
#, c-format
msgid "<%s> geometry \"%s\" has not been defined"
msgstr "Nedefinovaná geometria <%s> pre \"%s\""
-#: ../src/theme-parser.c:1073
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1071
#, c-format
msgid "<%s> must specify either a geometry or a parent that has a geometry"
msgstr "<%s> musí uvádzať buď geometriu alebo rodiča, ktorý má geometriu"
-#: ../src/theme-parser.c:1115
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1113
msgid "You must specify a background for an alpha value to be meaningful"
msgstr "Ak má byť hodnota alpha zmysluplná, tak musíte vybrať nejaké pozadie"
-#: ../src/theme-parser.c:1206
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1180
#, c-format
msgid "Unknown type \"%s\" on <%s> element"
msgstr "Neznámy typ \"%s\" v prvku <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:1217
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1191
#, c-format
msgid "Unknown style_set \"%s\" on <%s> element"
msgstr "Neznámy style_set \"%s\" v prvku <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:1225
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1199
#, c-format
msgid "Window type \"%s\" has already been assigned a style set"
msgstr "Typ okna \"%s\" už má priradenú sadu štýlov"
-#: ../src/theme-parser.c:1261
-msgid "Theme already has a fallback icon"
-msgstr "Táto téma už má základnú ikonu"
-
-#: ../src/theme-parser.c:1273
-msgid "Theme already has a fallback mini_icon"
-msgstr "Táto téma už má základnú mini ikonu"
-
-#: ../src/theme-parser.c:1286 ../src/theme-parser.c:1350
-#: ../src/theme-parser.c:1639 ../src/theme-parser.c:3262
-#: ../src/theme-parser.c:3316 ../src/theme-parser.c:3488
-#: ../src/theme-parser.c:3704 ../src/theme-parser.c:3742
-#: ../src/theme-parser.c:3780 ../src/theme-parser.c:3818
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1229 ../src/ui/theme-parser.c:1293
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1519 ../src/ui/theme-parser.c:2732
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2778 ../src/ui/theme-parser.c:2926
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3118 ../src/ui/theme-parser.c:3156
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3194 ../src/ui/theme-parser.c:3232
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed below <%s>"
msgstr "Prvok <%s> nie je povolený v <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:1376 ../src/theme-parser.c:1463
-#: ../src/theme-parser.c:1533
-#, c-format
-msgid "No \"name\" attribute on element <%s>"
-msgstr "Chýbajúci atribút \"name\" v prvku <%s>"
-
-#: ../src/theme-parser.c:1383 ../src/theme-parser.c:1470
-#, c-format
-msgid "No \"value\" attribute on element <%s>"
-msgstr "Chýbajúci atribút \"value\" v prvku <%s>"
-
-#: ../src/theme-parser.c:1414 ../src/theme-parser.c:1428
-#: ../src/theme-parser.c:1487
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1343 ../src/ui/theme-parser.c:1357
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1402
msgid ""
"Cannot specify both button_width/button_height and aspect ratio for buttons"
msgstr ""
"Nie je možné zadať zároveň button_width/button_height spolu s pomerom strán "
"tlačidiel"
-#: ../src/theme-parser.c:1437
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1366
#, c-format
msgid "Distance \"%s\" is unknown"
msgstr "Vzdialenosť \"%s\" je neznáma"
-#: ../src/theme-parser.c:1496
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1411
#, c-format
msgid "Aspect ratio \"%s\" is unknown"
msgstr "Pomer strán \"%s\" je neznámy"
-#: ../src/theme-parser.c:1540
-#, c-format
-msgid "No \"top\" attribute on element <%s>"
-msgstr "Chýbajúci atribút \"top\" v prvku <%s>"
-
-#: ../src/theme-parser.c:1547
-#, c-format
-msgid "No \"bottom\" attribute on element <%s>"
-msgstr "Chýbajúci atribút \"bottom\" v prvku <%s>"
-
-#: ../src/theme-parser.c:1554
-#, c-format
-msgid "No \"left\" attribute on element <%s>"
-msgstr "Chýbajúci atribút \"left\" v prvku <%s>"
-
-#: ../src/theme-parser.c:1561
-#, c-format
-msgid "No \"right\" attribute on element <%s>"
-msgstr "Chýbajúci atribút \"right\" v prvku <%s>"
-
-#: ../src/theme-parser.c:1593
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1473
#, c-format
msgid "Border \"%s\" is unknown"
msgstr "Okraj \"%s\" je neznámy"
-#: ../src/theme-parser.c:1746 ../src/theme-parser.c:1856
-#: ../src/theme-parser.c:1963 ../src/theme-parser.c:2190
-#: ../src/theme-parser.c:3007
-#, c-format
-msgid "No \"color\" attribute on element <%s>"
-msgstr "Chýbajúci atribút \"color\" v prvku <%s>"
-
-#: ../src/theme-parser.c:1753
-#, c-format
-msgid "No \"x1\" attribute on element <%s>"
-msgstr "Chýbajúci atribút \"x1\" v prvku <%s>"
-
-#: ../src/theme-parser.c:1760 ../src/theme-parser.c:2852
-#, c-format
-msgid "No \"y1\" attribute on element <%s>"
-msgstr "Chýbajúci atribút \"y1\" v prvku <%s>"
-
-#: ../src/theme-parser.c:1767
-#, c-format
-msgid "No \"x2\" attribute on element <%s>"
-msgstr "Chýbajúci atribút \"x2\" v prvku <%s>"
-
-#: ../src/theme-parser.c:1774 ../src/theme-parser.c:2859
-#, c-format
-msgid "No \"y2\" attribute on element <%s>"
-msgstr "Chýbajúci atribút \"y2\" v prvku <%s>"
-
-#: ../src/theme-parser.c:1863 ../src/theme-parser.c:1970
-#: ../src/theme-parser.c:2116 ../src/theme-parser.c:2197
-#: ../src/theme-parser.c:2303 ../src/theme-parser.c:2401
-#: ../src/theme-parser.c:2621 ../src/theme-parser.c:2747
-#: ../src/theme-parser.c:2845 ../src/theme-parser.c:2919
-#: ../src/theme-parser.c:3014
-#, c-format
-msgid "No \"x\" attribute on element <%s>"
-msgstr "Chýbajúci atribút \"x\" v prvku <%s>"
-
-#: ../src/theme-parser.c:1870 ../src/theme-parser.c:1977
-#: ../src/theme-parser.c:2123 ../src/theme-parser.c:2204
-#: ../src/theme-parser.c:2310 ../src/theme-parser.c:2408
-#: ../src/theme-parser.c:2628 ../src/theme-parser.c:2754
-#: ../src/theme-parser.c:2926 ../src/theme-parser.c:3021
-#, c-format
-msgid "No \"y\" attribute on element <%s>"
-msgstr "Chýbajúci atribút \"y\" v prvku <%s>"
-
-#: ../src/theme-parser.c:1877 ../src/theme-parser.c:1984
-#: ../src/theme-parser.c:2130 ../src/theme-parser.c:2211
-#: ../src/theme-parser.c:2317 ../src/theme-parser.c:2415
-#: ../src/theme-parser.c:2635 ../src/theme-parser.c:2761
-#: ../src/theme-parser.c:2933
-#, c-format
-msgid "No \"width\" attribute on element <%s>"
-msgstr "Chýbajúci atribút \"width\" v prvku <%s>"
-
-#: ../src/theme-parser.c:1884 ../src/theme-parser.c:1991
-#: ../src/theme-parser.c:2137 ../src/theme-parser.c:2218
-#: ../src/theme-parser.c:2324 ../src/theme-parser.c:2422
-#: ../src/theme-parser.c:2642 ../src/theme-parser.c:2768
-#: ../src/theme-parser.c:2940
-#, c-format
-msgid "No \"height\" attribute on element <%s>"
-msgstr "Chýbajúci atribút \"height\" v prvku <%s>"
-
-#: ../src/theme-parser.c:2000
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1776
#, c-format
msgid "No \"start_angle\" or \"from\" attribute on element <%s>"
msgstr "Chýba atribút \"start_angle\" alebo \"from\" v prvku <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:2007
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1783
#, c-format
msgid "No \"extent_angle\" or \"to\" attribute on element <%s>"
msgstr "Chýba atribút \"extent_angle\" alebo \"to\" v prvku <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:2016
-#, c-format
-msgid "No \"start_angle\" attribute on element <%s>"
-msgstr "Chýbajúci atribút \"start_angle\" v prvku <%s>"
-
-#: ../src/theme-parser.c:2023
-#, c-format
-msgid "No \"extent_angle\" attribute on element <%s>"
-msgstr "Chýbajúci atribút \"extent_angle\" v prvku <%s>"
-
-#: ../src/theme-parser.c:2225
-#, c-format
-msgid "No \"alpha\" attribute on element <%s>"
-msgstr "Chýbajúci atribút \"alpha\" v prvku <%s>"
-
-#: ../src/theme-parser.c:2296
-#, c-format
-msgid "No \"type\" attribute on element <%s>"
-msgstr "Chýbajúci atribút \"type\" v prvku <%s>"
-
-#: ../src/theme-parser.c:2344
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2023
#, c-format
msgid "Did not understand value \"%s\" for type of gradient"
msgstr "Nerozpoznaná hodnota \"%s\" pre typ prechodu"
-#: ../src/theme-parser.c:2429
-#, c-format
-msgid "No \"filename\" attribute on element <%s>"
-msgstr "Chýbajúci atribút \"filename\" v prvku <%s>"
-
-#: ../src/theme-parser.c:2454 ../src/theme-parser.c:2965
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2101 ../src/ui/theme-parser.c:2476
#, c-format
msgid "Did not understand fill type \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Nerozpoznaný typ výplne \"%s\" pre prvok <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:2600 ../src/theme-parser.c:2733
-#: ../src/theme-parser.c:2838
-#, c-format
-msgid "No \"state\" attribute on element <%s>"
-msgstr "Chýbajúci atribút \"state\" v prvku <%s>"
-
-#: ../src/theme-parser.c:2607 ../src/theme-parser.c:2740
-#, c-format
-msgid "No \"shadow\" attribute on element <%s>"
-msgstr "Chýbajúci atribút \"shadow\" v prvku <%s>"
-
-#: ../src/theme-parser.c:2614
-#, c-format
-msgid "No \"arrow\" attribute on element <%s>"
-msgstr "Chýbajúci atribút \"arrow\" v prvku <%s>"
-
-#: ../src/theme-parser.c:2667 ../src/theme-parser.c:2789
-#: ../src/theme-parser.c:2877
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2268 ../src/ui/theme-parser.c:2351
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2414
#, c-format
msgid "Did not understand state \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Nerozpoznaný stav \"%s\" pre prvok <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:2677 ../src/theme-parser.c:2799
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2278 ../src/ui/theme-parser.c:2361
#, c-format
msgid "Did not understand shadow \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Nerozpoznaný tieň \"%s\" pre prvok <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:2687
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2288
#, c-format
msgid "Did not understand arrow \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Nerozpoznaná šípka \"%s\" pre prvok <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:3100 ../src/theme-parser.c:3216
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2588 ../src/ui/theme-parser.c:2684
#, c-format
msgid "No <draw_ops> called \"%s\" has been defined"
msgstr "Nebola definovaná <draw_ops> nazvaná \"%s\""
-#: ../src/theme-parser.c:3112 ../src/theme-parser.c:3228
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2600 ../src/ui/theme-parser.c:2696
#, c-format
msgid "Including draw_ops \"%s\" here would create a circular reference"
msgstr "Pridaním draw_ops \"%s\" na tomto mieste vznikne cyklická referencia"
-#: ../src/theme-parser.c:3291
-#, c-format
-msgid "No \"value\" attribute on <%s> element"
-msgstr "Chýbajúci atribút \"value\" v prvku <%s>"
-
-#: ../src/theme-parser.c:3348
-#, c-format
-msgid "No \"position\" attribute on <%s> element"
-msgstr "Chýbajúci atribút \"position\" v prvku <%s>"
-
-#: ../src/theme-parser.c:3357
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2811
#, c-format
msgid "Unknown position \"%s\" for frame piece"
msgstr "Neznáma pozícia \"%s\" pre časť rámca"
-#: ../src/theme-parser.c:3365
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2819
#, c-format
msgid "Frame style already has a piece at position %s"
msgstr "Štýl rámca už má časť na pozícii %s"
-#: ../src/theme-parser.c:3382 ../src/theme-parser.c:3473
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2836 ../src/ui/theme-parser.c:2911
#, c-format
msgid "No <draw_ops> with the name \"%s\" has been defined"
msgstr "Nebola definovaná <draw_ops> nazvaná \"%s\""
-#: ../src/theme-parser.c:3410
-#, c-format
-msgid "No \"function\" attribute on <%s> element"
-msgstr "Chýbajúci atribút \"function\" v prvku <%s>"
-
-#: ../src/theme-parser.c:3418 ../src/theme-parser.c:3534
-#, c-format
-msgid "No \"state\" attribute on <%s> element"
-msgstr "Chýbajúci atribút \"state\" v prvku <%s>"
-
-#: ../src/theme-parser.c:3427
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2865
#, c-format
msgid "Unknown function \"%s\" for button"
msgstr "Neznáma funkcia \"%s\" pre tlačidlo"
-#: ../src/theme-parser.c:3436
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2874
#, c-format
msgid "Button function \"%s\" does not exist in this version (%d, need %d)"
msgstr "Funkcia tlačidla \"%s\" v tejto verzii neexistuje (%d, potrebná %d)"
-#: ../src/theme-parser.c:3448
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2886
#, c-format
msgid "Unknown state \"%s\" for button"
msgstr "Neznámy stav \"%s\" pre tlačidlo"
-#: ../src/theme-parser.c:3456
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2894
#, c-format
msgid "Frame style already has a button for function %s state %s"
msgstr "Štýl rámca už má tlačidlo pre funkciu %s stav %s"
-#: ../src/theme-parser.c:3526
-#, c-format
-msgid "No \"focus\" attribute on <%s> element"
-msgstr "Chýbajúci atribút \"focus\" v prvku <%s>"
-
-#: ../src/theme-parser.c:3542
-#, c-format
-msgid "No \"style\" attribute on <%s> element"
-msgstr "Chýbajúci atribút \"style\" v prvku <%s>"
-
-#: ../src/theme-parser.c:3551
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2965
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for focus attribute"
msgstr "\"%s\" nie je platná hodnota pre atribút fokusu"
-#: ../src/theme-parser.c:3560
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2974
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for state attribute"
msgstr "\"%s\" nie je platná hodnota pre atribút stavu"
-#: ../src/theme-parser.c:3570
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2984
#, c-format
msgid "A style called \"%s\" has not been defined"
msgstr "Štýl \"%s\" nie je definovaný"
-#: ../src/theme-parser.c:3581
-#, c-format
-msgid "No \"resize\" attribute on <%s> element"
-msgstr "Chýbajúci atribút \"resize\" v prvku <%s>"
-
-#: ../src/theme-parser.c:3591 ../src/theme-parser.c:3614
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3005 ../src/ui/theme-parser.c:3028
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for resize attribute"
msgstr "\"%s\" nie je platná hodnota pre atribút zmeny veľkosti"
-#: ../src/theme-parser.c:3625
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3039
#, c-format
msgid ""
"Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized/shaded "
@@ -2956,24 +2401,24 @@ msgstr ""
"Pre prvok <%s> by nemal byť atribút \"resize\" pre stavy maximalizované/"
"zabalené"
-#: ../src/theme-parser.c:3639
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3053
#, c-format
msgid ""
"Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized states"
msgstr ""
"Pre prvok <%s> by nemal byť atribút \"resize\" pre maximalizované stavy"
-#: ../src/theme-parser.c:3653 ../src/theme-parser.c:3675
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3067 ../src/ui/theme-parser.c:3089
#, c-format
msgid "Style has already been specified for state %s resize %s focus %s"
msgstr "Pre stav %s zmena veľkosti %s fokus %s už bol štýl definovaný"
-#: ../src/theme-parser.c:3664 ../src/theme-parser.c:3686
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3078 ../src/ui/theme-parser.c:3100
#, c-format
msgid "Style has already been specified for state %s focus %s"
msgstr "Pre stav %s fokus %s už bol štýl definovaný"
-#: ../src/theme-parser.c:3725
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3139
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <piece> element (theme specified a draw_ops "
"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
@@ -2981,7 +2426,7 @@ msgstr ""
"Pre prvok <piece> nie je možné mať dve draw_ops (téma obsahuje atribút "
"draw_ops a aj prvok <draw_ops>, prípadne dva rovnaké prvky)"
-#: ../src/theme-parser.c:3763
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3177
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <button> element (theme specified a draw_ops "
"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
@@ -2989,7 +2434,7 @@ msgstr ""
"Pre prvok <button> nie je možné mať dve draw_ops (téma obsahuje atribút "
"draw_ops a aj prvok <draw_ops>, prípadne dva rovnaké prvky)"
-#: ../src/theme-parser.c:3801
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3215
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <menu_icon> element (theme specified a "
"draw_ops attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
@@ -2997,233 +2442,234 @@ msgstr ""
"Pre prvok <menu_icon> nie je možné mať dve draw_ops (téma obsahuje atribút "
"draw_ops a aj prvok <draw_ops>, prípadne dva rovnaké prvky)"
-#: ../src/theme-parser.c:3849
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3263
#, c-format
msgid "Outermost element in theme must be <metacity_theme> not <%s>"
msgstr "Najvyšším prvkom témy musí byť <metacity_theme>, nie <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:3869
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3283
#, c-format
msgid ""
"Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
msgstr ""
"Prvok <%s> nie je povolený v popisnom prvku name/author/date/description"
-#: ../src/theme-parser.c:3874
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3288
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a <constant> element"
msgstr "Prvok <%s> nie je povolený v prvku <constant>"
-#: ../src/theme-parser.c:3886
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3300
#, c-format
msgid ""
"Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
msgstr "Prvok <%s> nie je povolený v prvku vzdialenosti/okrajov/pomeru strán"
-#: ../src/theme-parser.c:3908
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3322
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a draw operation element"
msgstr "Prvok <%s> nie je povolený v prvku operácie pre kreslenie"
-#: ../src/theme-parser.c:3918 ../src/theme-parser.c:3948
-#: ../src/theme-parser.c:3953 ../src/theme-parser.c:3958
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3332 ../src/ui/theme-parser.c:3362
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3367 ../src/ui/theme-parser.c:3372
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a <%s> element"
msgstr "Prvok <%s> nie je povolený v prvku <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:4180
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3594
msgid "No draw_ops provided for frame piece"
msgstr "Pre časť rámu nie je uvedená operácia draw_ops"
-#: ../src/theme-parser.c:4195
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3609
msgid "No draw_ops provided for button"
msgstr "Pre tlačidlo nie je uvedená operácia draw_ops"
-#: ../src/theme-parser.c:4247
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3661
#, c-format
msgid "No text is allowed inside element <%s>"
msgstr "V prvku <%s> nie je povolený žiadny text"
-#: ../src/theme-parser.c:4302
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3716
msgid "<name> specified twice for this theme"
msgstr "<name> uvedený dvakrát pre túto tému"
-#: ../src/theme-parser.c:4313
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3727
msgid "<author> specified twice for this theme"
msgstr "<author> uvedený dvakrát pre túto tému"
-#: ../src/theme-parser.c:4324
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3738
msgid "<copyright> specified twice for this theme"
msgstr "<copyright> uvedený dvakrát pre túto tému"
-#: ../src/theme-parser.c:4335
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3749
msgid "<date> specified twice for this theme"
msgstr "<date> uvedený dvakrát pre túto tému"
-#: ../src/theme-parser.c:4346
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3760
msgid "<description> specified twice for this theme"
msgstr "<description> uvedený dvakrát pre túto tému"
-#: ../src/theme-parser.c:4573
+#: ../src/ui/theme-parser.c:4027
#, c-format
msgid "Failed to find a valid file for theme %s\n"
msgstr "Nepodarilo sa nájsť platný súbor pre tému%s\n"
-#: ../src/theme-parser.c:4629
+#: ../src/ui/theme-parser.c:4083
#, c-format
msgid "Theme file %s did not contain a root <metacity_theme> element"
msgstr "Súbor témy %s neobsahuje koreňový prvok <metacity_theme>"
-#: ../src/theme-viewer.c:74
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:75
msgid "/_Windows"
msgstr "/_Okná"
-#: ../src/theme-viewer.c:75
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:76
msgid "/Windows/tearoff"
msgstr "/Okná/odtrhávatko"
-#: ../src/theme-viewer.c:76
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:77
msgid "/Windows/_Dialog"
msgstr "/Okná/_Dialógové okno"
-#: ../src/theme-viewer.c:77
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:78
msgid "/Windows/_Modal dialog"
msgstr "/Okná/_Modálne dialógové okno"
-#: ../src/theme-viewer.c:78
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:79
msgid "/Windows/_Utility"
msgstr "/Okná/_Nástroje"
-#: ../src/theme-viewer.c:79
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:80
msgid "/Windows/_Splashscreen"
msgstr "/Okná/Ú_vodná obrazovka"
-#: ../src/theme-viewer.c:80
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:81
msgid "/Windows/_Top dock"
msgstr "/Okná/_Horný dok"
-#: ../src/theme-viewer.c:81
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:82
msgid "/Windows/_Bottom dock"
msgstr "/Okná/_Spodný dok"
-#: ../src/theme-viewer.c:82
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:83
msgid "/Windows/_Left dock"
msgstr "/Okná/Ľ_avý dok"
-#: ../src/theme-viewer.c:83
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:84
msgid "/Windows/_Right dock"
msgstr "/Okná/_Pravý dok"
-#: ../src/theme-viewer.c:84
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:85
msgid "/Windows/_All docks"
msgstr "/Okná/_Všetky doky"
-#: ../src/theme-viewer.c:85
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:86
msgid "/Windows/Des_ktop"
msgstr "/Okná/Praco_vná plocha"
-#: ../src/theme-viewer.c:134
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:135
msgid "Open another one of these windows"
msgstr "Otvoriť ďalšie z týchto okien"
-#: ../src/theme-viewer.c:141
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:142
msgid "This is a demo button with an 'open' icon"
msgstr "Toto je ukážkové tlačidlo s ikonou 'otvoriť'"
-#: ../src/theme-viewer.c:148
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:149
msgid "This is a demo button with a 'quit' icon"
msgstr "Toto je ukážkové tlačidlo s ikonou 'ukončiť'"
-#: ../src/theme-viewer.c:241
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:242
msgid "This is a sample message in a sample dialog"
msgstr "Toto je ukážková správa v ukážkovom dialógovom okne"
-#: ../src/theme-viewer.c:324
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:325
#, c-format
msgid "Fake menu item %d\n"
msgstr "Vymyslená položka ponuky %d\n"
-#: ../src/theme-viewer.c:358
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:359
msgid "Border-only window"
msgstr "Okno len s okrajom"
-#: ../src/theme-viewer.c:360
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:361
msgid "Bar"
msgstr "Lišta"
-#: ../src/theme-viewer.c:377
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:378
msgid "Normal Application Window"
msgstr "Normálne aplikačné okno"
-#: ../src/theme-viewer.c:381
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:382
msgid "Dialog Box"
msgstr "Dialógové okno"
-#: ../src/theme-viewer.c:385
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:386
msgid "Modal Dialog Box"
msgstr "Modálne dialógové okno"
-#: ../src/theme-viewer.c:389
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:390
msgid "Utility Palette"
msgstr "Paleta nástrojov"
-#: ../src/theme-viewer.c:393
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:394
msgid "Torn-off Menu"
msgstr "Vypnúť ponuku"
-#: ../src/theme-viewer.c:397
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:398
msgid "Border"
msgstr "Okraj"
-#: ../src/theme-viewer.c:725
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:726
#, c-format
msgid "Button layout test %d"
msgstr "Test rozloženia tlačidiel %d"
-#: ../src/theme-viewer.c:754
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:755
#, c-format
msgid "%g milliseconds to draw one window frame"
msgstr "%g milisekúnd pre vykreslenie jedného rámca okna"
-#: ../src/theme-viewer.c:797
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:798
+#, c-format
msgid "Usage: metacity-theme-viewer [THEMENAME]\n"
msgstr "Použitie: metacity-theme-viewer [NÁZOVTÉMY]\n"
-#: ../src/theme-viewer.c:804
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:805
#, c-format
msgid "Error loading theme: %s\n"
msgstr "Chyba pri načítavaní témy: %s\n"
-#: ../src/theme-viewer.c:810
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:811
#, c-format
msgid "Loaded theme \"%s\" in %g seconds\n"
msgstr "Téma \"%s\" načítaná za %g sekúnd\n"
-#: ../src/theme-viewer.c:833
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:852
msgid "Normal Title Font"
msgstr "Obyčajné písmo nadpisu"
-#: ../src/theme-viewer.c:839
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:858
msgid "Small Title Font"
msgstr "Malé písmo nadpisu"
-#: ../src/theme-viewer.c:845
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:864
msgid "Large Title Font"
msgstr "Veľké písmo nadpisu"
-#: ../src/theme-viewer.c:850
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:869
msgid "Button Layouts"
msgstr "Rozloženia tlačidiel"
-#: ../src/theme-viewer.c:855
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:874
msgid "Benchmark"
msgstr "Test rýchlosti"
-#: ../src/theme-viewer.c:902
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:921
msgid "Window Title Goes Here"
msgstr "Sem príde názov okna"
-#: ../src/theme-viewer.c:1006
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:1025
#, c-format
msgid ""
"Drew %d frames in %g client-side seconds (%g milliseconds per frame) and %g "
@@ -3234,385 +2680,1355 @@ msgstr ""
"rámec) a %g sekúnd celkového času vrátane zdrojov X servera (%g milisekúnd "
"na rámec)\n"
-#: ../src/theme-viewer.c:1219
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:1244
msgid "position expression test returned TRUE but set error"
msgstr "test výrazu polohy vrátil TRUE, ale nastavil chybu"
-#: ../src/theme-viewer.c:1221
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:1246
msgid "position expression test returned FALSE but didn't set error"
msgstr "test výrazu polohy vrátil FALSE, ale nenastavil chybu"
-#: ../src/theme-viewer.c:1225
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:1250
msgid "Error was expected but none given"
msgstr "Bola očakávaná chyba, ale žiadna nenastala"
-#: ../src/theme-viewer.c:1227
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:1252
#, c-format
msgid "Error %d was expected but %d given"
msgstr "Bola očakávaná chyba %d, ale nastala %d"
-#: ../src/theme-viewer.c:1233
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:1258
#, c-format
msgid "Error not expected but one was returned: %s"
msgstr "Chyba nebola očakávaná, ale bola vrátená: %s"
-#: ../src/theme-viewer.c:1237
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:1262
#, c-format
msgid "x value was %d, %d was expected"
msgstr "hodnota x bola %d, očakávaná bola %d"
-#: ../src/theme-viewer.c:1240
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:1265
#, c-format
msgid "y value was %d, %d was expected"
msgstr "hodnota y bola %d, očakávaná bola %d"
-#: ../src/theme-viewer.c:1303
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:1330
#, c-format
msgid "%d coordinate expressions parsed in %g seconds (%g seconds average)\n"
msgstr ""
"%d výrazov pre súradnice analyzovaných za %g sekúnd (priemer %g sekúnd)\n"
-#: ../src/theme.c:206
-msgid "top"
-msgstr "hore"
-
-#: ../src/theme.c:208
-msgid "bottom"
-msgstr "dole"
-
-#: ../src/theme.c:210
-msgid "left"
-msgstr "vľavo"
-
-#: ../src/theme.c:212
-msgid "right"
-msgstr "vpravo"
-
-#: ../src/theme.c:226
-#, c-format
-msgid "frame geometry does not specify \"%s\" dimension"
-msgstr "geometria rámca neurčuje rozmer \"%s\""
-
-#: ../src/theme.c:245
-#, c-format
-msgid "frame geometry does not specify dimension \"%s\" for border \"%s\""
-msgstr "geometria rámca neurčuje rozmer \"%s\" pre okraj \"%s\""
-
-#: ../src/theme.c:282
-#, c-format
-msgid "Button aspect ratio %g is not reasonable"
-msgstr "Pomer stránok tlačidla %g nie je použiteľný."
-
-#: ../src/theme.c:294
-msgid "Frame geometry does not specify size of buttons"
-msgstr "Geometria rámca neurčuje rozmer tlačidiel"
-
-#: ../src/theme.c:925
-msgid "Gradients should have at least two colors"
-msgstr "Prechody by mali mať aspoň dve farby"
-
-#: ../src/theme.c:1051
-#, c-format
-msgid ""
-"GTK color specification must have the state in brackets, e.g. gtk:fg[NORMAL] "
-"where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
-msgstr ""
-"Špecifikácia farby GTK musí mať stav v hranatých zátvorkách, napr. gtk:fg"
-"[NORMAL], kde NORMAL je stav. Nepodarilo sa spracovať \"%s\""
-
-#: ../src/theme.c:1065
-#, c-format
-msgid ""
-"GTK color specification must have a close bracket after the state, e.g. gtk:"
-"fg[NORMAL] where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
-msgstr ""
-"Špecifikácia farby GTK musí mať stav uzavretý v hranatých zátvorkách, napr. "
-"gtk:fg[NORMAL], kde NORMAL je stav. Nepodarilo sa spracovať \"%s\""
-
-#: ../src/theme.c:1076
-#, c-format
-msgid "Did not understand state \"%s\" in color specification"
-msgstr "V špecifikácii farby je nerozpoznaný stav \"%s\""
-
-#: ../src/theme.c:1089
-#, c-format
-msgid "Did not understand color component \"%s\" in color specification"
-msgstr "V špecifikácii farby je nerozpoznaný komponent \"%s\""
-
-#: ../src/theme.c:1119
-#, c-format
-msgid ""
-"Blend format is \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" does not fit the "
-"format"
-msgstr ""
-"Formát miešania je \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" tomu neodpovedá"
-
-#: ../src/theme.c:1130
-#, c-format
-msgid "Could not parse alpha value \"%s\" in blended color"
-msgstr "Nepodarilo sa spracovať hodnotu alfa \"%s\" v miešanej farbe"
-
-#: ../src/theme.c:1140
-#, c-format
-msgid "Alpha value \"%s\" in blended color is not between 0.0 and 1.0"
-msgstr "Hodnota alfa \"%s\" v miešanej farbe nie je medzi 0.0 a 1.0"
-
-#: ../src/theme.c:1187
-#, c-format
-msgid ""
-"Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
-msgstr "Formát tieňa je \"shade/base_color/factor\", \"%s\" tomu neodpovedá"
-
-#: ../src/theme.c:1198
-#, c-format
-msgid "Could not parse shade factor \"%s\" in shaded color"
-msgstr "Nepodarilo sa spracovať hodnotu tieňa \"%s\" v tieňovanej farbe"
-
-#: ../src/theme.c:1208
-#, c-format
-msgid "Shade factor \"%s\" in shaded color is negative"
-msgstr "Faktor tieňa \"%s\" v tieňovanej farbe je záporný."
-
-#: ../src/theme.c:1237
-#, c-format
-msgid "Could not parse color \"%s\""
-msgstr "Nepodarilo sa spracovať farbu \"%s\""
-
-#: ../src/theme.c:1496
-#, c-format
-msgid "Coordinate expression contains character '%s' which is not allowed"
-msgstr "Výraz umiestnenia obsahuje znak '%s', ktorý nie je povolený"
-
-#: ../src/theme.c:1523
-#, c-format
-msgid ""
-"Coordinate expression contains floating point number '%s' which could not be "
-"parsed"
-msgstr ""
-"Výraz umiestnenia obsahuje reálne číslo '%s', ktoré nie je možné spracovať."
-
-#: ../src/theme.c:1537
-#, c-format
-msgid "Coordinate expression contains integer '%s' which could not be parsed"
-msgstr ""
-"Výraz umiestnenia obsahuje celé číslo '%s', ktoré nie je možné spracovať."
-
-#: ../src/theme.c:1604
-#, c-format
-msgid ""
-"Coordinate expression contained unknown operator at the start of this text: "
-"\"%s\""
-msgstr ""
-"Výraz umiestnenia obsahuje neznámy operátor na začiatku tohto textu: \"%s\""
-
-#: ../src/theme.c:1661
-msgid "Coordinate expression was empty or not understood"
-msgstr "Výraz umiestnenia je prázdny alebo nerozpoznaný"
-
-#: ../src/theme.c:1798 ../src/theme.c:1808 ../src/theme.c:1842
-msgid "Coordinate expression results in division by zero"
-msgstr "Výsledok výrazu umiestnenia je delenie nulou"
-
-#: ../src/theme.c:1850
-msgid ""
-"Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
-msgstr ""
-"Výraz umiestnenia sa snaží použiť operátor modulo na číslo s desatinnými "
-"miestami"
-
-#: ../src/theme.c:1906
-#, c-format
-msgid ""
-"Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
-msgstr "Výraz umiestnenia obsahuje operátor \"%s\" tam, kde sa očakáva operand"
-
-#: ../src/theme.c:1915
-msgid "Coordinate expression had an operand where an operator was expected"
-msgstr "Výraz umiestnenia obsahuje operand tam, kde sa očakáva operátor"
-
-#: ../src/theme.c:1923
-msgid "Coordinate expression ended with an operator instead of an operand"
-msgstr "Výraz umiestnenia skončil operátorom namiesto operandom"
-
-#: ../src/theme.c:1933
-#, c-format
-msgid ""
-"Coordinate expression has operator \"%c\" following operator \"%c\" with no "
-"operand in between"
-msgstr ""
-"Výraz umiestnenia obsahuje operátor \"%c\" za operátorom \"%c\" bez "
-"operandov medzi nimi."
-
-#: ../src/theme.c:2051
-msgid "Coordinate expression parser overflowed its buffer."
-msgstr "Výraz umiestnenia spôsobil preťaženie vyrovnávacej pamäte analyzátora"
-
-#: ../src/theme.c:2080
-msgid "Coordinate expression had a close parenthesis with no open parenthesis"
-msgstr "Výraz umiestnenia obsahuje zatváraciu zátvorku bez otváracej zátvorky"
-
-#: ../src/theme.c:2142
-#, c-format
-msgid "Coordinate expression had unknown variable or constant \"%s\""
-msgstr "Výraz umiestnenia obsahuje neznámu premennú alebo konštantu \"%s\""
-
-#: ../src/theme.c:2197
-msgid "Coordinate expression had an open parenthesis with no close parenthesis"
-msgstr "Výraz umiestnenia má otváraciu zátvorku bez zatváracej zátvorky"
-
-#: ../src/theme.c:2208
-msgid "Coordinate expression doesn't seem to have any operators or operands"
-msgstr "Výraz umiestnenia asi neobsahuje žiadne operátory ani operandy"
-
-#: ../src/theme.c:2449 ../src/theme.c:2471 ../src/theme.c:2492
-#, c-format
-msgid "Theme contained an expression \"%s\" that resulted in an error: %s\n"
-msgstr "Téma obsahuje výraz \"%s\", ktorý vrátil chybu: %s\n"
-
-#: ../src/theme.c:3946
-#, c-format
-msgid ""
-"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
-"specified for this frame style"
-msgstr ""
-"Pre tento štýl rámca musí byť uvedené <button function=\"%s\" state=\"%s\" "
-"draw_ops=\"whatever\"/>"
-
-#: ../src/theme.c:4422 ../src/theme.c:4447
-#, c-format
-msgid ""
-"Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
-msgstr ""
-"Chýbajúce <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
-
-#: ../src/theme.c:4493
-#, c-format
-msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
-msgstr "Nepodarilo sa prečítať tému \"%s\": %s\n"
-
-#: ../src/theme.c:4603 ../src/theme.c:4610 ../src/theme.c:4617
-#: ../src/theme.c:4624 ../src/theme.c:4631
-#, c-format
-msgid "No <%s> set for theme \"%s\""
-msgstr "Pre tému \"%s\" nie je nastavené <%s>"
-
-#: ../src/theme.c:4639
-#, c-format
-msgid ""
-"No frame style set for window type \"%s\" in theme \"%s\", add a <window "
-"type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/> element"
-msgstr ""
-"Pre typ okna \"%s\" nie je sada štýlov v téme \"%s\", pridajte prvok <window "
-"type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/>"
-
-#: ../src/theme.c:5006 ../src/theme.c:5068 ../src/theme.c:5131
-#, c-format
-msgid ""
-"User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
-msgstr "Používateľské konštanty musia začítať veľkým písmenom, \"%s\" nezačína"
-
-#: ../src/theme.c:5014 ../src/theme.c:5076 ../src/theme.c:5139
-#, c-format
-msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
-msgstr "Konštanta \"%s\" už je definovaná"
-
-#: ../src/util.c:98
-#, c-format
-msgid "Failed to open debug log: %s\n"
-msgstr "Nepodarilo sa otvoriť záznam pre ladenie: %s\n"
-
-#: ../src/util.c:108
-#, c-format
-msgid "Failed to fdopen() log file %s: %s\n"
-msgstr "Nepodarilo sa otvoriť súbor so záznamom pomocou fdopen() %s: %s\n"
-
-#: ../src/util.c:114
-#, c-format
-msgid "Opened log file %s\n"
-msgstr "Otvorený súbor so záznamom %s\n"
-
-#: ../src/util.c:231
-msgid "Window manager: "
-msgstr "Správca okien:"
-
-#: ../src/util.c:379
-msgid "Bug in window manager: "
-msgstr "Chyba v správcovi okien:"
-
-#: ../src/util.c:408
-msgid "Window manager warning: "
-msgstr "Varovanie správcu okien:"
-
-#: ../src/util.c:432
-msgid "Window manager error: "
-msgstr "Chyba správcu okien:"
-
-#: ../src/window-props.c:192
-#, c-format
-msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %lu\n"
-msgstr "Aplikácia nastavila neplatné _NET_WM_PID %lu\n"
-
-#: ../src/window-props.c:324
-#, c-format
-msgid "%s (on %s)"
-msgstr "%s (na %s)"
-
-#: ../src/window-props.c:1406
-#, c-format
-msgid "Invalid WM_TRANSIENT_FOR window 0x%lx specified for %s.\n"
-msgstr "Neplatné WM_TRANSIENT_FOR okno 0x%lx nastavené pre %s.\n"
-
-#. first time through
-#: ../src/window.c:5601
-#, c-format
-msgid ""
-"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
-"window as specified in the ICCCM.\n"
-msgstr ""
-"Okno %s nastavuje SM_CLIENT_ID na seba a nie na WM_CLIENT_LEADER, ako je "
-"uvedené v ICCCM.\n"
-
-#. We ignore mwm_has_resize_func because WM_NORMAL_HINTS is the
-#. * authoritative source for that info. Some apps such as mplayer or
-#. * xine disable resize via MWM but not WM_NORMAL_HINTS, but that
-#. * leads to e.g. us not fullscreening their windows. Apps that set
-#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
-#. * about these apps but make them work.
-#.
-#: ../src/window.c:6166
-#, c-format
-msgid ""
-"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
-"d x %d and max size %d x %d; this doesn't make much sense.\n"
-msgstr ""
-"Okno %s nastavuje radu MWM že nie je možné zmeniť jeho veľkosť, ale "
-"nastavuje minimálnu veľkosť %d x %d a maximálnu veľkosť %d x %d. To nedáva "
-"zmysel.\n"
-
-#: ../src/xprops.c:155
-#, c-format
-msgid ""
-"Window 0x%lx has property %s\n"
-"that was expected to have type %s format %d\n"
-"and actually has type %s format %d n_items %d.\n"
-"This is most likely an application bug, not a window manager bug.\n"
-"The window has title=\"%s\" class=\"%s\" name=\"%s\"\n"
-msgstr ""
-"Okno 0x%lx má vlastnosť %s,\n"
-"ktorá by mala mať typ %s, formát %d,\n"
-"a v skutočnosti má typ %s a formát %d, počet položiek %d.\n"
-"Asi sa jedná o chybu aplikácie, a nie správcu okien.\n"
-"Okno má titulok \"%s\", triedu \"%s\" a meno \"%s\"\n"
-
-#: ../src/xprops.c:401
-#, c-format
-msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8\n"
-msgstr "Vlastnosť %s pre okno 0x%lx obsahuje neplatné UTF-8\n"
-
-#: ../src/xprops.c:484
-#, c-format
-msgid ""
-"Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
-msgstr ""
-"Vlastnosť %s pre okno 0x%lx obsahuje neplatné UTF-8 pre položku %d v "
-"zozname\n"
+#~ msgid "Unknown attribute %s on <metacity_session> element"
+#~ msgstr "Neznámy atribút %s v prvku <metacity_session>"
+
+#~ msgid "Unknown attribute %s on <maximized> element"
+#~ msgstr "Neznámy atribút %s v prvku <maximized>"
+
+#~ msgid "Unknown attribute %s on <geometry> element"
+#~ msgstr "Neznámy atribúť %s v prvku <geometry>"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot key defines "
+#~ "a keybinding which causes the command specified by this setting to be "
+#~ "invoked."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kľúč /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot definuje "
+#~ "klávesovú skratku, ktorá spustí zadaný príkaz."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot key "
+#~ "defines a keybinding which causes the command specified by this setting "
+#~ "to be invoked."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kľúč /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot "
+#~ "definuje klávesovú skratku, ktorá spustí zadaný príkaz."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding that switches to the workspace above the current "
+#~ "workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
+#~ "&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
+#~ "case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
+#~ "\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
+#~ "will be no keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klávesová skratka, ktorá prepne na pracovnú plochu nad aktuálnou "
+#~ "pracovnou plochou. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;"
+#~ "&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké "
+#~ "písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte "
+#~ "túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude "
+#~ "definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding that switches to the workspace below the current "
+#~ "workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
+#~ "&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
+#~ "case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
+#~ "\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
+#~ "will be no keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klávesová skratka, ktorá prepne na pracovnú plochu pod aktuálnou "
+#~ "pracovnou plochou. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;"
+#~ "&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké "
+#~ "písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte "
+#~ "túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude "
+#~ "definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding that switches to the workspace on the left of the current "
+#~ "workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
+#~ "&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
+#~ "case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
+#~ "\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
+#~ "will be no keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klávesová skratka, ktorá prepne na pracovnú plochu vľavo od aktuálnej "
+#~ "parcovnej plochy. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;"
+#~ "Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená "
+#~ "a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto "
+#~ "možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude "
+#~ "definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding that switches to the workspace on the right of the current "
+#~ "workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
+#~ "&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
+#~ "case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
+#~ "\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
+#~ "will be no keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klávesová skratka, ktorá prepne na pracovnú plochu vpravo od aktuálnej "
+#~ "pracovnej plochy. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;"
+#~ "Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená "
+#~ "a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto "
+#~ "možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude "
+#~ "definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding that switches to workspace 1. The format looks like \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+#~ "liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
+#~ "\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
+#~ "special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
+#~ "action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klávesová skratka, ktorá prepne na pracovnú plochu 1. Formát je \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
+#~ "liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;"
+#~ "\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu "
+#~ "\"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding that switches to workspace 10. The format looks like \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+#~ "liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
+#~ "\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
+#~ "special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
+#~ "action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klávesová skratka, ktorá prepne na pracovnú plochu 10. Formát je \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
+#~ "liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;"
+#~ "\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu "
+#~ "\"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding that switches to workspace 11. The format looks like \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+#~ "liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
+#~ "\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
+#~ "special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
+#~ "action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klávesová skratka, ktorá prepne na pracovnú plochu 11. Formát je \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
+#~ "liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;"
+#~ "\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu "
+#~ "\"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding that switches to workspace 12. The format looks like \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+#~ "liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
+#~ "\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
+#~ "special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
+#~ "action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klávesová skratka, ktorá prepne na pracovnú plochu 12. Formát je \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
+#~ "liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;"
+#~ "\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu "
+#~ "\"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding that switches to workspace 2. The format looks like \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+#~ "liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
+#~ "\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
+#~ "special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
+#~ "action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klávesová skratka, ktorá prepne na pracovnú plochu 2. Formát je \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
+#~ "liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;"
+#~ "\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu "
+#~ "\"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding that switches to workspace 3. The format looks like \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+#~ "liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
+#~ "\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
+#~ "special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
+#~ "action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klávesová skratka, ktorá prepne na pracovnú plochu 3. Formát je \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
+#~ "liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;"
+#~ "\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu "
+#~ "\"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding that switches to workspace 4. The format looks like \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+#~ "liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
+#~ "\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
+#~ "special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
+#~ "action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klávesová skratka, ktorá prepne na pracovnú plochu 4. Formát je \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
+#~ "liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;"
+#~ "\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu "
+#~ "\"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding that switches to workspace 5. The format looks like \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+#~ "liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
+#~ "\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
+#~ "special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
+#~ "action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klávesová skratka, ktorá prepne na pracovnú plochu 5. Formát je \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
+#~ "liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;"
+#~ "\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu "
+#~ "\"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding that switches to workspace 6. The format looks like \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+#~ "liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
+#~ "\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
+#~ "special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
+#~ "action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klávesová skratka, ktorá prepne na pracovnú plochu 6. Formát je \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
+#~ "liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;"
+#~ "\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu "
+#~ "\"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding that switches to workspace 7. The format looks like \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+#~ "liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
+#~ "\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
+#~ "special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
+#~ "action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klávesová skratka, ktorá prepne na pracovnú plochu 7. Formát je \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
+#~ "liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;"
+#~ "\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu "
+#~ "\"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding that switches to workspace 8. The format looks like \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+#~ "liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
+#~ "\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
+#~ "special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
+#~ "action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klávesová skratka, ktorá prepne na pracovnú plochu 8. Formát je \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
+#~ "liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;"
+#~ "\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu "
+#~ "\"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding that switches to workspace 9. The format looks like \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+#~ "liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
+#~ "\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
+#~ "special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
+#~ "action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klávesová skratka, ktorá prepne na pracovnú plochu 9. Formát je \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
+#~ "liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;"
+#~ "\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu "
+#~ "\"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to activate the window menu. The format looks like "
+#~ "\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
+#~ "fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
+#~ "such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to "
+#~ "the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for "
+#~ "this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klávesová skratka použitá pre aktiváciu ponuky okna. Formát je \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
+#~ "liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;"
+#~ "\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu "
+#~ "\"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to enter \"move mode\" and begin moving a window "
+#~ "using the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
+#~ "Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower "
+#~ "or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;"
+#~ "Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
+#~ "then there will be no keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klávesová skratka použitá pre vstup do \"režimu presunu\" a začiatok "
+#~ "presunu okna pomocou klávesnice. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo "
+#~ "\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje "
+#~ "malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;"
+#~ "\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto "
+#~ "akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to enter \"resize mode\" and begin resizing a window "
+#~ "using the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
+#~ "Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower "
+#~ "or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;"
+#~ "Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
+#~ "then there will be no keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klávesová skratka použitá pre vstup do \"režimu zmeny veľkosti\" a "
+#~ "začiatok zmeny veľkosti okna pomocou klávesnice. Formát je \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
+#~ "liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;"
+#~ "\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu "
+#~ "\"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to hide all normal windows and set the focus to the "
+#~ "desktop background. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
+#~ "Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower "
+#~ "or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;"
+#~ "Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
+#~ "then there will be no keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klávesová skratka použitá pre skrytie všetkých normálnych okien a "
+#~ "nastavenie ako aktívne pozadie plochy. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" "
+#~ "alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a "
+#~ "umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;"
+#~ "Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", "
+#~ "pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to maximize a window. The format looks like \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+#~ "liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
+#~ "\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
+#~ "special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
+#~ "action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klávesová skratka použitá pre maximalizáciu okna. Formát je \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
+#~ "liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;"
+#~ "\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu "
+#~ "\"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to minimize a window. The format looks like \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+#~ "liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
+#~ "\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
+#~ "special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
+#~ "action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klávesová skratka použitá pre minimalizáciu okna. Formát je \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
+#~ "liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;"
+#~ "\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu "
+#~ "\"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to move a window one workspace down. The format looks "
+#~ "like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser "
+#~ "is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
+#~ "such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to "
+#~ "the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for "
+#~ "this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klávesová skratka použitá na presun okna o jednu pracovnú plochu dolu. "
+#~ "Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
+#~ "Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky "
+#~ "ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na "
+#~ "špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
+#~ "klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to move a window one workspace to the left. The "
+#~ "format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
+#~ "The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
+#~ "abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set "
+#~ "the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
+#~ "keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klávesová skratka použitá na presun okna o jednu pracovnú plochu vľavo. "
+#~ "Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
+#~ "Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky "
+#~ "ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na "
+#~ "špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
+#~ "klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to move a window one workspace to the right. The "
+#~ "format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
+#~ "The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
+#~ "abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set "
+#~ "the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
+#~ "keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klávesová skratka použitá na presun okna o jednu pracovnú plochu vpravo. "
+#~ "Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
+#~ "Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky "
+#~ "ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na "
+#~ "špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
+#~ "klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to move a window one workspace up. The format looks "
+#~ "like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser "
+#~ "is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
+#~ "such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to "
+#~ "the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for "
+#~ "this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klávesová skratka použitá na presun okna o jednu pracovnú plochu hore. "
+#~ "Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
+#~ "Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky "
+#~ "ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na "
+#~ "špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
+#~ "klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to move a window to workspace 1. The format looks "
+#~ "like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser "
+#~ "is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
+#~ "such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to "
+#~ "the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for "
+#~ "this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klávesová skratka použitá na presun okna na pracovnú plochu 1. Formát je "
+#~ "\"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je "
+#~ "dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;"
+#~ "Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu "
+#~ "hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová "
+#~ "skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to move a window to workspace 10. The format looks "
+#~ "like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser "
+#~ "is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
+#~ "such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to "
+#~ "the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for "
+#~ "this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klávesová skratka použitá na presun okna na pracovnú plochu 10. Formát je "
+#~ "\"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je "
+#~ "dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;"
+#~ "Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu "
+#~ "hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová "
+#~ "skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to move a window to workspace 11. The format looks "
+#~ "like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser "
+#~ "is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
+#~ "such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to "
+#~ "the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for "
+#~ "this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klávesová skratka použitá na presun okna na pracovnú plochu 11. Formát je "
+#~ "\"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je "
+#~ "dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;"
+#~ "Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu "
+#~ "hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová "
+#~ "skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to move a window to workspace 12. The format looks "
+#~ "like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser "
+#~ "is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
+#~ "such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to "
+#~ "the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for "
+#~ "this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klávesová skratka použitá na presun okna na pracovnú plochu 12. Formát je "
+#~ "\"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je "
+#~ "dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;"
+#~ "Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu "
+#~ "hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová "
+#~ "skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to move a window to workspace 2. The format looks "
+#~ "like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser "
+#~ "is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
+#~ "such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to "
+#~ "the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for "
+#~ "this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klávesová skratka použitá na presun okna na pracovnú plochu 2. Formát je "
+#~ "\"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je "
+#~ "dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;"
+#~ "Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu "
+#~ "hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová "
+#~ "skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to move a window to workspace 3. The format looks "
+#~ "like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser "
+#~ "is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
+#~ "such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to "
+#~ "the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for "
+#~ "this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klávesová skratka použitá na presun okna na pracovnú plochu 3. Formát je "
+#~ "\"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je "
+#~ "dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;"
+#~ "Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu "
+#~ "hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová "
+#~ "skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to move a window to workspace 4. The format looks "
+#~ "like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser "
+#~ "is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
+#~ "such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to "
+#~ "the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for "
+#~ "this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klávesová skratka použitá na presun okna na pracovnú plochu 4. Formát je "
+#~ "\"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je "
+#~ "dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;"
+#~ "Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu "
+#~ "hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová "
+#~ "skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to move a window to workspace 5. The format looks "
+#~ "like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser "
+#~ "is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
+#~ "such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to "
+#~ "the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for "
+#~ "this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klávesová skratka použitá na presun okna na pracovnú plochu 5. Formát je "
+#~ "\"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je "
+#~ "dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;"
+#~ "Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu "
+#~ "hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová "
+#~ "skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to move a window to workspace 6. The format looks "
+#~ "like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser "
+#~ "is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
+#~ "such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to "
+#~ "the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for "
+#~ "this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klávesová skratka použitá na presun okna na pracovnú plochu 6. Formát je "
+#~ "\"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je "
+#~ "dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;"
+#~ "Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu "
+#~ "hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová "
+#~ "skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to move a window to workspace 7. The format looks "
+#~ "like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser "
+#~ "is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
+#~ "such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to "
+#~ "the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for "
+#~ "this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klávesová skratka použitá na presun okna na pracovnú plochu 7. Formát je "
+#~ "\"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je "
+#~ "dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;"
+#~ "Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu "
+#~ "hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová "
+#~ "skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to move a window to workspace 8. The format looks "
+#~ "like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser "
+#~ "is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
+#~ "such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to "
+#~ "the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for "
+#~ "this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klávesová skratka použitá na presun okna na pracovnú plochu 8. Formát je "
+#~ "\"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je "
+#~ "dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;"
+#~ "Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu "
+#~ "hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová "
+#~ "skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to move a window to workspace 9. The format looks "
+#~ "like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser "
+#~ "is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
+#~ "such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to "
+#~ "the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for "
+#~ "this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klávesová skratka použitá na presun okna na pracovnú plochu 9. Formát je "
+#~ "\"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je "
+#~ "dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;"
+#~ "Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu "
+#~ "hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová "
+#~ "skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to move focus backwards between panels and the "
+#~ "desktop, using a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" "
+#~ "or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and "
+#~ "allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
+#~ "\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+#~ "\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klávesová skratka použitá na prepnutie ohniska dozadu medzi panelmi a "
+#~ "plochou so zobrazením vyskakovacieho okna. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" "
+#~ "alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a "
+#~ "umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;"
+#~ "Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", "
+#~ "pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to move focus backwards between panels and the "
+#~ "desktop, without a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a"
+#~ "\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and "
+#~ "allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
+#~ "\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+#~ "\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klávesová skratka použitá na prepnutie ohniska dozadu medzi panelmi a "
+#~ "plochou bez zobrazenia vyskakovacieho okna. Formát je \"&lt;Control&gt;a"
+#~ "\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a "
+#~ "umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;"
+#~ "Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", "
+#~ "pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to move focus backwards between windows of an "
+#~ "application without a popup window. Holding \"shift\" together with this "
+#~ "binding makes the direction go forward again. The format looks like \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+#~ "liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
+#~ "\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
+#~ "special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
+#~ "action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klávesová skratka použitá na prepnutie ohniska dozadu medzi oknami bez "
+#~ "zobrazenia vyskakovacieho okna. Držaním \"shift\" spolu s touto "
+#~ "klávesovou skratkou znovu obrátite smer prepínania. Formát je \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
+#~ "liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;"
+#~ "\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu "
+#~ "\"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to move focus backwards between windows of an "
+#~ "application, using a popup window. Holding \"shift\" together with this "
+#~ "binding makes the direction go forward again. The format looks like \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+#~ "liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
+#~ "\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
+#~ "special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
+#~ "action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klávesová skratka použitá na prepnutie ohniska dozadu medzi oknami so "
+#~ "zobrazením vyskakovacieho okna. Držaním \"shift\" spolu s touto "
+#~ "klávesovou skratkou znovu obrátite smer prepínania. Formát je \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
+#~ "liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;"
+#~ "\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu "
+#~ "\"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to move focus backwards between windows without a "
+#~ "popup window. Holding \"shift\" together with this binding makes the "
+#~ "direction go forward again. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
+#~ "\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows "
+#~ "lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and "
+#~ "\"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled"
+#~ "\", then there will be no keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klávesová skratka použitá na prepnutie ohniska dozadu medzi oknami bez "
+#~ "zobrazenia vyskakovacieho okna. Držaním \"shift\" spolu s touto "
+#~ "klávesovou skratkou znovu obráti smer prepínania. Formát je \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
+#~ "liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;"
+#~ "\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu "
+#~ "\"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to move focus backwards between windows, using a "
+#~ "popup window. Holding \"shift\" together with this binding makes the "
+#~ "direction go forward again. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
+#~ "\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows "
+#~ "lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and "
+#~ "\"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled"
+#~ "\", then there will be no keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klávesová skratka použitá na prepnutie ohniska dozadu medzi oknami so "
+#~ "zobrazením vyskakovacieho okna. Držaním \"shift\" spolu s touto "
+#~ "klávesovou skratkou znovu obráti smer prepínania. Formát je \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
+#~ "liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;"
+#~ "\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu "
+#~ "\"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to move focus between panels and the desktop, using a "
+#~ "popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
+#~ "Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower "
+#~ "or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;"
+#~ "Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
+#~ "then there will be no keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klávesová skratka použitá na prepnutie ohniska medzi panelmi a pracovnou "
+#~ "plochou so zobrazním vyskakovacieho okna. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" "
+#~ "alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a "
+#~ "umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;"
+#~ "Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", "
+#~ "pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to move focus between panels and the desktop, without "
+#~ "a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
+#~ "Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower "
+#~ "or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;"
+#~ "Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
+#~ "then there will be no keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klávesová skratka použitá na prepnutie ohniska medzi panelmi a pracovnou "
+#~ "plochou bez zobrazenia vyskakovacieho okna. Formát je \"&lt;Control&gt;a"
+#~ "\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a "
+#~ "umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;"
+#~ "Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", "
+#~ "pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to move focus between windows of an application "
+#~ "without a popup window. Holding the \"shift\" key while using this "
+#~ "binding reverses the direction of movement. The format looks like \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+#~ "liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
+#~ "\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
+#~ "special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
+#~ "action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klávesová skratka použitá na prepnutie ohniska medzi oknami bez "
+#~ "zobrazenia vyskakovacieho okna. Držaním \"shift\" spolu s touto "
+#~ "klávesovou skratkou znovu obrátite smer prepínania. Formát je \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
+#~ "liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;"
+#~ "\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu "
+#~ "\"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to move focus between windows of an application, "
+#~ "using a popup window. (Traditionally &lt;Alt&gt;F6) Holding the \"shift\" "
+#~ "key while using this binding reverses the direction of movement. The "
+#~ "format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
+#~ "The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
+#~ "abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set "
+#~ "the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
+#~ "keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klávesová skratka použitá na prepnutie ohniska medzi oknami so zobrazením "
+#~ "vyskakovacieho okna. (Tradične &lt;Alt&gt;F6) Držaním \"shift\" spolu s "
+#~ "touto klávesovou skratkou znovu obrátite smer prepínania. Formát je \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
+#~ "liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;"
+#~ "\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu "
+#~ "\"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to move focus between windows without a popup window. "
+#~ "(Traditionally &lt;Alt&gt;Escape) Holding the \"shift\" key while using "
+#~ "this binding reverses the direction of movement. The format looks like "
+#~ "\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
+#~ "fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
+#~ "such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to "
+#~ "the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for "
+#~ "this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klávesová skratka použitá na prepnutie ohniska medzi oknami bez "
+#~ "zobrazenia vyskakovacieho okna. (Tradične &lt;Alt&gt;Tab) Držaním \"shift"
+#~ "\" spolu s touto klávesovou skratkou znovu obráti smer prepínania. Formát "
+#~ "je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie "
+#~ "je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;"
+#~ "Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu "
+#~ "hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová "
+#~ "skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to move focus between windows, using a popup window. "
+#~ "(Traditionally &lt;Alt&gt;Tab) Holding the \"shift\" key while using this "
+#~ "binding reverses the direction of movement. The format looks like \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+#~ "liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
+#~ "\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
+#~ "special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
+#~ "action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klávesová skratka použitá na prepnutie ohniska medzi oknami so zobrazením "
+#~ "vyskakovacieho okna. (Tradične &lt;Alt&gt;Tab) Držaním \"shift\" spolu s "
+#~ "touto klávesovou skratkou znovu obráti smer prepínania. Formát je \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
+#~ "liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;"
+#~ "\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu "
+#~ "\"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to toggle always on top. A window that is always on "
+#~ "top will always be visible over other overlapping windows. The format "
+#~ "looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
+#~ "parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
+#~ "abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set "
+#~ "the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
+#~ "keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klávesová skratka použitá na prepnutie, či je okno vždy navrchu. Okno, "
+#~ "ktoré je vždy navrchu bude vždy viditeľné nad ostatnými prekrývajúcimi sa "
+#~ "oknami. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
+#~ "F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a "
+#~ "skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto "
+#~ "možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude "
+#~ "definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to toggle fullscreen mode. The format looks like "
+#~ "\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
+#~ "fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
+#~ "such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to "
+#~ "the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for "
+#~ "this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klávesová skratka použitá na prepnutie celoobrazovkového režimu. Formát "
+#~ "je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie "
+#~ "je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;"
+#~ "Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu "
+#~ "hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová "
+#~ "skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to toggle maximization. The format looks like \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+#~ "liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
+#~ "\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
+#~ "special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
+#~ "action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klávesová skratka použitá na prepnutie maximalizácie. Formát je \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
+#~ "liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;"
+#~ "\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu "
+#~ "\"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to toggle shaded/unshaded state. The format looks "
+#~ "like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser "
+#~ "is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
+#~ "such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to "
+#~ "the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for "
+#~ "this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klávesová skratka použitá na prepnutie zabalenie/rozbalenie okna. Formát "
+#~ "je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie "
+#~ "je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;"
+#~ "Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu "
+#~ "hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová "
+#~ "skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to toggle whether the window is on all workspaces or "
+#~ "just one. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
+#~ "&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
+#~ "case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
+#~ "\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
+#~ "will be no keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klávesová skratka použitá na prepnutie, či je okno na všetkých pracovných "
+#~ "plochách alebo iba na jednej. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;"
+#~ "Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj "
+#~ "veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak "
+#~ "nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu "
+#~ "nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to unmaximize a window. The format looks like \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+#~ "liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
+#~ "\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
+#~ "special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
+#~ "action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klávesová skratka použitá na zrušenie maximalizácie okna. Formát je \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
+#~ "liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;"
+#~ "\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu "
+#~ "\"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding which display's the panel's \"Run Application\" dialog "
+#~ "box. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
+#~ "Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
+#~ "and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If "
+#~ "you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
+#~ "no keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klávesová skratka, ktorá zobrazí dialógové okno panelu \"Spustiť aplikáciu"
+#~ "\". Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
+#~ "Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky "
+#~ "ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na "
+#~ "špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
+#~ "klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding which invokes a terminal. The format looks like \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+#~ "liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
+#~ "\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
+#~ "special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
+#~ "action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klávesová skratka, ktorá spustí terminál. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" "
+#~ "alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a "
+#~ "umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;"
+#~ "Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", "
+#~ "pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding which invokes the panel's screenshot utility to take a "
+#~ "screenshot of a window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
+#~ "\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows "
+#~ "lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and "
+#~ "\"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled"
+#~ "\", then there will be no keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klávesová skratka, ktorá spustí nástroj panelu na zachytenie obsahu okna. "
+#~ "Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
+#~ "Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky "
+#~ "ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na "
+#~ "špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
+#~ "klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding which invokes the panel's screenshot utility. The format "
+#~ "looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
+#~ "parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
+#~ "abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set "
+#~ "the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
+#~ "keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klávesová skratka, ktorá spustí nástroj panelu pre zachytenie obsahu "
+#~ "obrazovky. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
+#~ "F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a "
+#~ "skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto "
+#~ "možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude "
+#~ "definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding which shows the panel's main menu. The format looks like "
+#~ "\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
+#~ "fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
+#~ "such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to "
+#~ "the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for "
+#~ "this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klávesová skratka, ktorá zobrazí hlavnú ponuku panelu. Formát je \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
+#~ "liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;"
+#~ "\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu "
+#~ "\"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#~ msgid "The screenshot command"
+#~ msgstr "Príkaz pre zachytenie obrazovky"
+
+#~ msgid "The window screenshot command"
+#~ msgstr "Príkaz pre zachytenie obsahu okna"
+
+#~ msgid ""
+#~ "This keybinding changes whether a window is above or below other windows. "
+#~ "If the window is covered by another one, it raises the window above all "
+#~ "others, and if the window is already fully visible, it lowers it below "
+#~ "all others. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
+#~ "&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
+#~ "case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
+#~ "\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
+#~ "will be no keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Táto klávesová skratka mení, či je okno nad alebo pod ostatnými oknami. "
+#~ "Ak je okno zakryté iným oknom, posunie ho dopredu pred ostatné okná. Ak "
+#~ "už je okno plne viditeľné, posunie ho dozadu za ostatné okná. Formát je "
+#~ "\"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je "
+#~ "dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;"
+#~ "Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu "
+#~ "hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová "
+#~ "skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "This keybinding lowers a window below other windows. The format looks "
+#~ "like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser "
+#~ "is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
+#~ "such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to "
+#~ "the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for "
+#~ "this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Táto klávesová skratka presunie okno za ostatné okná. Formát je \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
+#~ "liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;"
+#~ "\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu "
+#~ "\"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "This keybinding moves a window against the north (top) side of the "
+#~ "screen. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
+#~ "Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
+#~ "and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If "
+#~ "you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
+#~ "no keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Táto klávesová skratka presunie okno voči severnej (hornej) strane "
+#~ "obrazovky. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
+#~ "F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a "
+#~ "skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto "
+#~ "možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude "
+#~ "definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "This keybinding moves a window into the center of the screen. The format "
+#~ "looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
+#~ "parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
+#~ "abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set "
+#~ "the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
+#~ "keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Táto klávesová skratka presunie okno doprostriedku obrazovky. Formát je "
+#~ "\"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je "
+#~ "dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;"
+#~ "Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu "
+#~ "hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová "
+#~ "skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "This keybinding moves a window into the east (right) side of the screen. "
+#~ "The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
+#~ "\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
+#~ "abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set "
+#~ "the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
+#~ "keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Táto klávesová skratka presunie okno voči východnej (pravej) strane "
+#~ "obrazovky. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
+#~ "F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a "
+#~ "skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto "
+#~ "možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude "
+#~ "definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "This keybinding moves a window into the north-east (top right) corner of "
+#~ "the screen. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
+#~ "&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
+#~ "case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
+#~ "\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
+#~ "will be no keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Táto klávesová skratka presunie okno do severovýchodného (pravého "
+#~ "horného) rohu obrazovky. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;"
+#~ "Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj "
+#~ "veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak "
+#~ "nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu "
+#~ "nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "This keybinding moves a window into the north-west (top left) corner of "
+#~ "the screen. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
+#~ "&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
+#~ "case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
+#~ "\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
+#~ "will be no keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Táto klávesová skratka presunie okno do severozápadného (ľavého horného) "
+#~ "rohu obrazovky. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;"
+#~ "Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená "
+#~ "a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto "
+#~ "možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude "
+#~ "definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "This keybinding moves a window into the south (bottom) side of the "
+#~ "screen. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
+#~ "Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
+#~ "and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If "
+#~ "you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
+#~ "no keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Táto klávesová skratka presunie okno voči južnej (spodnej) strane "
+#~ "obrazovky. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
+#~ "F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a "
+#~ "skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto "
+#~ "možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude "
+#~ "definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "This keybinding moves a window into the south-east (bottom right) corner "
+#~ "of the screen. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
+#~ "Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower "
+#~ "or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;"
+#~ "Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
+#~ "then there will be no keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Táto klávesová skratka presunie okno do juhovýchodného (pravého dolného) "
+#~ "rohu obrazovky. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;"
+#~ "Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená "
+#~ "a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto "
+#~ "možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude "
+#~ "definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "This keybinding moves a window into the south-west (bottom left) corner "
+#~ "of the screen. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
+#~ "Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower "
+#~ "or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;"
+#~ "Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
+#~ "then there will be no keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Táto klávesová skratka presunie do juhozápadného (ľavého dolného) rohu "
+#~ "obrazovky. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
+#~ "F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a "
+#~ "skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto "
+#~ "možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude "
+#~ "definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "This keybinding moves a window into the west (left) side of the screen. "
+#~ "The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
+#~ "\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
+#~ "abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set "
+#~ "the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
+#~ "keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Táto klávesová skratka presunie okno voči západnej (ľavej) strane "
+#~ "obrazovky. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
+#~ "F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a "
+#~ "skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto "
+#~ "možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude "
+#~ "definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "This keybinding raises the window above other windows. The format looks "
+#~ "like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser "
+#~ "is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
+#~ "such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to "
+#~ "the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for "
+#~ "this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Táto klávesová skratka presunie okno pred ostatné okná. Formát je \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
+#~ "liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;"
+#~ "\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu "
+#~ "\"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "This keybinding resizes a window to fill available horizontal space. The "
+#~ "format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
+#~ "The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
+#~ "abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set "
+#~ "the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
+#~ "keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Táto klávesová skratka zmení veľkosť okna tak, aby vyplnilo celý "
+#~ "vodorovný priestor. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;"
+#~ "&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké "
+#~ "písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte "
+#~ "túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude "
+#~ "definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "This keybinding resizes a window to fill available vertical space. The "
+#~ "format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
+#~ "The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
+#~ "abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set "
+#~ "the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
+#~ "keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Táto klávesová skratka zmení veľkosť okna tak, aby vyplnilo celý zvislý "
+#~ "priestor. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
+#~ "F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a "
+#~ "skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto "
+#~ "možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude "
+#~ "definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#~ msgid "No \"%s\" attribute on <%s> element"
+#~ msgstr "Chýbajúci atribút \"%s\" v prvku <%s>"
+
+#~ msgid "Theme already has a fallback icon"
+#~ msgstr "Táto téma už má základnú ikonu"
+
+#~ msgid "Theme already has a fallback mini_icon"
+#~ msgstr "Táto téma už má základnú mini ikonu"
+
+#~ msgid "No \"name\" attribute on element <%s>"
+#~ msgstr "Chýbajúci atribút \"name\" v prvku <%s>"
+
+#~ msgid "No \"value\" attribute on element <%s>"
+#~ msgstr "Chýbajúci atribút \"value\" v prvku <%s>"
+
+#~ msgid "No \"top\" attribute on element <%s>"
+#~ msgstr "Chýbajúci atribút \"top\" v prvku <%s>"
+
+#~ msgid "No \"bottom\" attribute on element <%s>"
+#~ msgstr "Chýbajúci atribút \"bottom\" v prvku <%s>"
+
+#~ msgid "No \"left\" attribute on element <%s>"
+#~ msgstr "Chýbajúci atribút \"left\" v prvku <%s>"
+
+#~ msgid "No \"right\" attribute on element <%s>"
+#~ msgstr "Chýbajúci atribút \"right\" v prvku <%s>"
+
+#~ msgid "No \"color\" attribute on element <%s>"
+#~ msgstr "Chýbajúci atribút \"color\" v prvku <%s>"
+
+#~ msgid "No \"x1\" attribute on element <%s>"
+#~ msgstr "Chýbajúci atribút \"x1\" v prvku <%s>"
+
+#~ msgid "No \"y1\" attribute on element <%s>"
+#~ msgstr "Chýbajúci atribút \"y1\" v prvku <%s>"
+
+#~ msgid "No \"x2\" attribute on element <%s>"
+#~ msgstr "Chýbajúci atribút \"x2\" v prvku <%s>"
+
+#~ msgid "No \"y2\" attribute on element <%s>"
+#~ msgstr "Chýbajúci atribút \"y2\" v prvku <%s>"
+
+#~ msgid "No \"y\" attribute on element <%s>"
+#~ msgstr "Chýbajúci atribút \"y\" v prvku <%s>"
+
+#~ msgid "No \"width\" attribute on element <%s>"
+#~ msgstr "Chýbajúci atribút \"width\" v prvku <%s>"
+
+#~ msgid "No \"height\" attribute on element <%s>"
+#~ msgstr "Chýbajúci atribút \"height\" v prvku <%s>"
+
+#~ msgid "No \"start_angle\" attribute on element <%s>"
+#~ msgstr "Chýbajúci atribút \"start_angle\" v prvku <%s>"
+
+#~ msgid "No \"extent_angle\" attribute on element <%s>"
+#~ msgstr "Chýbajúci atribút \"extent_angle\" v prvku <%s>"
+
+#~ msgid "No \"alpha\" attribute on element <%s>"
+#~ msgstr "Chýbajúci atribút \"alpha\" v prvku <%s>"
+
+#~ msgid "No \"type\" attribute on element <%s>"
+#~ msgstr "Chýbajúci atribút \"type\" v prvku <%s>"
+
+#~ msgid "No \"filename\" attribute on element <%s>"
+#~ msgstr "Chýbajúci atribút \"filename\" v prvku <%s>"
+
+#~ msgid "No \"state\" attribute on element <%s>"
+#~ msgstr "Chýbajúci atribút \"state\" v prvku <%s>"
+
+#~ msgid "No \"shadow\" attribute on element <%s>"
+#~ msgstr "Chýbajúci atribút \"shadow\" v prvku <%s>"
+
+#~ msgid "No \"arrow\" attribute on element <%s>"
+#~ msgstr "Chýbajúci atribút \"arrow\" v prvku <%s>"
+
+#~ msgid "No \"value\" attribute on <%s> element"
+#~ msgstr "Chýbajúci atribút \"value\" v prvku <%s>"
+
+#~ msgid "No \"position\" attribute on <%s> element"
+#~ msgstr "Chýbajúci atribút \"position\" v prvku <%s>"
+
+#~ msgid "No \"function\" attribute on <%s> element"
+#~ msgstr "Chýbajúci atribút \"function\" v prvku <%s>"
+
+#~ msgid "No \"state\" attribute on <%s> element"
+#~ msgstr "Chýbajúci atribút \"state\" v prvku <%s>"
+
+#~ msgid "No \"focus\" attribute on <%s> element"
+#~ msgstr "Chýbajúci atribút \"focus\" v prvku <%s>"
+
+#~ msgid "No \"style\" attribute on <%s> element"
+#~ msgstr "Chýbajúci atribút \"style\" v prvku <%s>"
+
+#~ msgid "No \"resize\" attribute on <%s> element"
+#~ msgstr "Chýbajúci atribút \"resize\" v prvku <%s>"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Setting this option to false can lead to buggy behavior, so users are "
+#~ "strongly discouraged from changing it from the default of true. Many "
+#~ "actions (e.g. clicking in the client area, moving or resizing the window) "
+#~ "normally raise the window as a side-effect. Set this option to false to "
+#~ "decouple raising from other user actions. Even when this option is false, "
+#~ "windows can still be raised by an alt-left-click anywhere on the window, "
+#~ "a normal click on the window decorations, or by special messages from "
+#~ "pagers, such as activation requests from tasklist applets. This option is "
+#~ "currently disabled in click-to-focus mode. Note that the list of ways to "
+#~ "raise windows when raise_on_click is false does not include programmatic "
+#~ "requests from applications to raise windows; such requests will be "
+#~ "ignored regardless of the reason for the request. If you are an "
+#~ "application developer and have a user complaining that your application "
+#~ "does not work with this setting disabled, tell them it is _their_ fault "
+#~ "for breaking their window manager and that they need to change this "
+#~ "option back to true or live with the bug they requested. See also http://"
+#~ "bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=445447#c6."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ak nastavíte túto možnosť na \"false\", môže to viesť k chybnému "
+#~ "správaniu, takže používateľom dôrazne odporúčame ponechať predvolenú "
+#~ "hodnotu (true). Viaceré akcie, napr. klikanie v oblasti klienta, presun "
+#~ "alebo zmena veľkosti okna, zvyčajne zároveň zobudia okno. Ak chcete "
+#~ "oddeliť zobudenie okna od ostatných akcií používateľa, nastavte hodnotu "
+#~ "na \"false\". Aj v takom prípade sa okná budú dať zobudiť pomocou alt-"
+#~ "ľavý klik kdekoľvek v okne, alebo normálnym kliknutím na ozdoby okna, "
+#~ "alebo špeciálnymi správami od pagerov, ako sú napríklad požiadavky na "
+#~ "zaktívnenie od apletov spravujúcich zoznamy úloh. Táto voľba je v "
+#~ "súčasnosti vypnutá v režime klik-pre-zobudenie. Upozornenie: zoznam "
+#~ "spôsobov, ako zobudiť okno pri nastavení raise_on_click na false, "
+#~ "nezahŕňa programové požiadavky aplikácií na zobudenie okien; takéto "
+#~ "požiadavky budú ignorované bez ohľadu na dôvod požiadavky. Ak vyvíjate "
+#~ "aplikáciu a nejaký používateľ sa sťažuje, že aplikácia nefunguje keď je "
+#~ "toto nastavenie \"vypnuté\", povedzte mu, že za pokazenie správcu okien "
+#~ "si môžu sami, a že si musia nastaviť hodnotu naspäť na true alebo sa "
+#~ "zmieriť s chybou. Viac informácií nájdete na http://bugzilla.gnome.org/"
+#~ "show_bug.cgi?id=445447#c6."
+
+#~ msgid "Type of %s was not integer"
+#~ msgstr "Nepodarilo sa spracovať %s ako celé číslo"
+
+#~ msgid ""
+#~ "%d stored in GConf key %s is not a reasonable cursor_size; must be in the "
+#~ "range 1..128\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "%d uložená v GConf kľúči %s nie je rozumná cursor_size; musí byť medzi "
+#~ "1..128\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "%d stored in GConf key %s is not a reasonable number of workspaces, "
+#~ "current maximum is %d\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Hodnota %d uložená v GConf kľúči %s nie je rozumný počet pracovných "
+#~ "plôch, maximum je %d\n"