summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
-rw-r--r--ChangeLog4
-rw-r--r--configure.in2
-rw-r--r--po/ChangeLog5
-rw-r--r--po/cs.po2078
4 files changed, 2088 insertions, 1 deletions
diff --git a/ChangeLog b/ChangeLog
index f36eb7a..c7b7847 100644
--- a/ChangeLog
+++ b/ChangeLog
@@ -1,3 +1,7 @@
+2002-10-01 Stanislav Brabec <sbrabec@suse.cz>
+
+ * configure.in: Added cs to ALL_LINGUAS.
+
2002-09-30 Havoc Pennington <hp@pobox.com>
* src/screen.c (reload_xinerama_infos): fix compilation on
diff --git a/configure.in b/configure.in
index c6fd4f3..a43c45e 100644
--- a/configure.in
+++ b/configure.in
@@ -87,7 +87,7 @@ changequote([,])dnl
AC_CHECK_HEADERS(execinfo.h, [AC_CHECK_FUNCS(backtrace)])
-ALL_LINGUAS="az ca da de el es fr gl it ja ko lv ms no pl pt pt_BR ro ru sk sv tr uk vi zh_CN zh_TW"
+ALL_LINGUAS="az ca cs da de el es fr gl it ja ko lv ms no pl pt pt_BR ro ru sk sv tr uk vi zh_CN zh_TW"
AM_GLIB_GNU_GETTEXT
## here we get the flags we'll actually use
diff --git a/po/ChangeLog b/po/ChangeLog
index 2f4d039..90a2585 100644
--- a/po/ChangeLog
+++ b/po/ChangeLog
@@ -1,3 +1,8 @@
+2002-10-01 Stanislav Brabec <sbrabec@suse.cz>
+
+ * cs.po: Added Czech translation from Miloslav Trmac
+ <mitr@volny.cz>.
+
2002-09-28 Ole Laursen <olau@hardworking.dk>
* da.po: Updated Danish translation.
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
new file mode 100644
index 0000000..51923bf
--- /dev/null
+++ b/po/cs.po
@@ -0,0 +1,2078 @@
+# Czech translation of Metacity
+# This file is distributed under the same license as the metacity package.
+# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2002.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: metacity 2.0\n"
+"POT-Creation-Date: 2002-09-23 04:41+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2002-09-27 00:13+0200\n"
+"Last-Translator: Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>\n"
+"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#: src/delete.c:62 src/delete.c:89 src/metacity-dialog.c:46
+#: src/theme-parser.c:467
+#, c-format
+msgid "Could not parse \"%s\" as an integer"
+msgstr "Nemohu parsovat \"%s\" jako celé číslo"
+
+#: src/delete.c:69 src/delete.c:96 src/metacity-dialog.c:53
+#: src/theme-parser.c:476 src/theme-parser.c:530
+#, c-format
+msgid "Did not understand trailing characters \"%s\" in string \"%s\""
+msgstr "Nerozumím koncovým znakům \"%s\" v řetězci \"%s\""
+
+#: src/delete.c:127
+#, c-format
+msgid "Failed to parse message \"%s\" from dialog process\n"
+msgstr "Nemohu parsovat zprávu \"%s\" z procesu dialogu\n"
+
+#: src/delete.c:262
+#, c-format
+msgid "Error reading from dialog display process: %s\n"
+msgstr "Chyba při čtení z procesu zobrazení dialogu: %s\n"
+
+#: src/delete.c:333
+#, c-format
+msgid ""
+"Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
+msgstr "Chyba při spouštění metacity-dialog pro dotaz o zabití aplikace: %s\n"
+
+#: src/delete.c:431
+#, c-format
+msgid "Failed to get hostname: %s\n"
+msgstr "Nemohu získat jméno počítače: %s\n"
+
+#: src/display.c:234
+#, c-format
+msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
+msgstr "Nemohu otevřít displej X Window System '%s'\n"
+
+#: src/errors.c:154
+#, c-format
+msgid ""
+"Lost connection to the display '%s';\n"
+"most likely the X server was shut down or you killed/destroyed\n"
+"the window manager.\n"
+msgstr ""
+"Ztratil jsem spojení s displejem '%s';\n"
+"Pravděpodobně byl ukončen X server nebo jste zabili/zničili\n"
+"manažera oken.\n"
+
+#: src/errors.c:161
+#, c-format
+msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
+msgstr "Fatální chyba IO %d (%s) na displeji '%s'.\n"
+
+#: src/frames.c:862
+msgid "Close Window"
+msgstr "Zavřít okno"
+
+#: src/frames.c:865
+msgid "Window Menu"
+msgstr "Menu okna"
+
+#: src/frames.c:868
+msgid "Minimize Window"
+msgstr "Minimalizovat okno"
+
+#: src/frames.c:871
+msgid "Maximize Window"
+msgstr "Maximalizovat okno"
+
+#: src/frames.c:874
+msgid "Unmaximize Window"
+msgstr "Demaximalizovat okno"
+
+#: src/keybindings.c:829
+#, c-format
+msgid ""
+"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
+"binding\n"
+msgstr "Klávesu %s s modifikátory %x již jako zkratku používá nějaký jiný program\n"
+
+#: src/keybindings.c:2113
+#, c-format
+msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
+msgstr "Chyba při spouštění metacity-dialog pro výpis chyby o příkazu: %s\n"
+
+#: src/keybindings.c:2143
+#, c-format
+msgid "No command %d has been defined.\n"
+msgstr "Nebyl definován příkaz %d.\n"
+
+#: src/main.c:63
+msgid ""
+"metacity [--disable-sm] [--sm-save-file=FILENAME] [--display=DISPLAY] [--"
+"replace]\n"
+msgstr "metacity [--disable-sm] [--sm-save-file=SOUBOR] [--display=DISPLEJ] [--replace]\n"
+
+#: src/main.c:299
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes."
+msgstr "Nemohu najít téma! Ujistěte se, že %s existuje a obsahuje obvyklá témata."
+
+#: src/main.c:347
+#, c-format
+msgid "Failed to restart: %s\n"
+msgstr "Nemohu se restartovat: %s\n"
+
+#: src/menu.c:51
+msgid "_Minimize"
+msgstr "_Minimalizovat"
+
+#: src/menu.c:52
+msgid "Ma_ximize"
+msgstr "Ma_ximalizovat"
+
+#: src/menu.c:53
+msgid "Unma_ximize"
+msgstr "Dema_ximalizovat"
+
+#: src/menu.c:54
+msgid "_Shade"
+msgstr "Za_rolovat"
+
+#: src/menu.c:55
+msgid "Un_shade"
+msgstr "Vy_rolovat"
+
+#: src/menu.c:56
+msgid "Mo_ve"
+msgstr "_Přesunout"
+
+#: src/menu.c:57
+msgid "_Resize"
+msgstr "Změnit _velikost"
+
+#. separator
+#: src/menu.c:59
+msgid "_Close"
+msgstr "_Zavřít"
+
+#. separator
+#: src/menu.c:61
+msgid "Put on _All Workspaces"
+msgstr "Na _všechny plochy"
+
+#: src/menu.c:62
+msgid "Only on _This Workspace"
+msgstr "Jen na _tuto plochu"
+
+# Let's hope it is used only in the "Only on %s" and "Move to %s" strings
+#.
+#. * If the name is of the form "Workspace x" where x is an unsigned
+#. * integer, insert a '_' before the number if it is less than 10 and
+#. * return it
+#.
+#: src/menu.c:147
+#, c-format
+msgid "Workspace %u"
+msgstr "plochu %u"
+
+# Let's hope it is used only in the "Only on %s" and "Move to %s" strings
+#.
+#. * Above name is a pointer into the Workspace struct. Here we make
+#. * a copy copy so we can have our wicked way with it.
+#.
+#: src/menu.c:153
+#, c-format
+msgid "Workspace %s%d"
+msgstr "plochu %s%d"
+
+#: src/menu.c:295
+#, c-format
+msgid "Only on %s"
+msgstr "Jen na %s"
+
+#: src/menu.c:297
+#, c-format
+msgid "Move to %s"
+msgstr "Přesunout na %s"
+
+#: src/metacity-dialog.c:86
+#, c-format
+msgid ""
+"The window \"%s\" is not responding.\n"
+"Force this application to exit?\n"
+"(Any open documents will be lost.)"
+msgstr ""
+"Okno \"%s\" neodpovídá.\n"
+"Vynutit ukončení této aplikace?\n"
+"(Neuložené dokumenty budou ztraceny.)"
+
+#: src/metacity-dialog.c:94
+msgid "Kill application"
+msgstr "Zabít aplikaci"
+
+#: src/metacity-dialog.c:188
+msgid "Title"
+msgstr "Nadpis"
+
+#: src/metacity-dialog.c:200
+msgid "Class"
+msgstr "Třída"
+
+#: src/metacity-dialog.c:224
+msgid ""
+"These windows do not support \"save current setup\" and will have to be "
+"restarted manually next time you log in."
+msgstr "Tyto okna nepodporují \"uložit aktuální nastavení\" a po vašem příštím přihlášení je budete muset spustit ručně."
+
+#: src/metacity-dialog.c:276
+#, c-format
+msgid ""
+"There was an error running \"%s\":\n"
+"%s."
+msgstr ""
+"Při spuštění \"%s\" se vyskytla chyba:\n"
+"%s."
+
+#: src/metacity.desktop.in.h:1
+msgid "Metacity"
+msgstr "Metacity"
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:1
+msgid "(Not implemented) Navigation works in terms of applications not windows"
+msgstr "(Neimplementováno) Navigace pracuje s aplikacemi, ne s okny"
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:2
+msgid ""
+"A font description string describing a font for window titlebars. The size "
+"from the description will only be used if the titlebar_font_size option is "
+"set to 0, however. Also, this option is disabled if the "
+"titlebar_uses_desktop_font option is set to true. By default, titlebar_font "
+"is unset, causing Metacity to fall back to the desktop font even if "
+"titlebar_uses_desktop_font is false."
+msgstr "Řetězec popisu písma popisující písmo pro nadpisy oken. Velikost z popisu ale bude použita, jen pokud je volba titlebar_font_size nastavena na 0. Tato volba je také zakázána, je-li volba titlebar_uses_desktop_font nastavena na true. Implicitně je titlebar_font nenastaven, takže Metacity používá písmo plochy i když titlebar_uses_desktop_font je false."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:3
+msgid "Activate window menu"
+msgstr "Aktivovat menu okna"
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:4
+msgid "Automatically raises the focused window"
+msgstr "Automaticky zvýší aktivní okno"
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:5
+msgid "Close a window"
+msgstr "Zavřít okno"
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:6
+msgid "Commands to run in response to keybindings"
+msgstr "Příkazy, které spustit klávesovými zkratkami"
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:7
+msgid "Current theme"
+msgstr "Aktuální téma"
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:8
+msgid "Delay in milliseconds for the auto raise option"
+msgstr "Zpoždění v milisekundách pro volbu automatického zvýšení"
+
+# misfeatures?
+#: src/metacity.schemas.in.h:9
+msgid "Disable misfeatures that are required by old or broken applications"
+msgstr "Zakázat pavlastnosti, které jsou potřeba pro staré nebo chybné aplikace"
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:10
+msgid "Hide all windows and focus desktop"
+msgstr "Skrýt všechna okna a aktivovat pracovní plochu"
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:11
+msgid ""
+"If true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then the "
+"focused window will be automatically raised after a delay (the delay is "
+"specified by the auto_raise_delay key)."
+msgstr "Je-li true a mód aktivace je buď \"sloppy\" nebo \"mouse\", tak bude aktivní okno automaticky po zpoždění zvýšeno (zpoždění je určeno v klíči auto_raise_delay)."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:12
+msgid ""
+"If true, ignore the titlebar_font option, and use the standard application "
+"font for window titles."
+msgstr "Je-li true, ignorovat volbu titlebar_font a použít standardní písmo aplikací pro nadpisy oken."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:13
+msgid ""
+"If true, then Metacity works in terms of applications rather than windows. "
+"The concept is a bit abstract, but in general an application-based setup is "
+"more like the Mac and less like Windows. When you focus a window in "
+"application-based mode, all the windows in the application will be raised. "
+"Also, in application-based mode, focus clicks are not passed through to "
+"windows in other applications. The existence of this setting is somewhat "
+"questionable. But it's better than having settings for all the specific "
+"details of application-based vs. window-based, e.g. whether to pass through "
+"clicks. Also, application-based mode is largely unimplemented at the moment."
+msgstr "Je-li true, pracuje Metacity s aplikacemi místo oken. Tento pojem je trochu abstraktní, ale obecně je systém založený na aplikacích více jako Mac a méně jako Windows. Když aktivujete okno v módu založeném na aplikacích, jsou zvýšena všechna okna aplikace. V módu založeném na aplikacích také nejsou oknům v jiných aplikacích předávána aktivující kliknutí. Existence tohoto nastavení je poněkud zpochybnitelná, ale je to lepší než mít nastavení pro všechny konkrétní detaily založení na aplikacích nebo oknech, např. jestli předávat kliknutí. Mód založený na aplikacích je kromě toho momentálně povětšinou neimplementován."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:14
+msgid "Lower window below other windows"
+msgstr "Snížit okno pod jiná okna"
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:15
+msgid "Maximize a window"
+msgstr "Maximalizovat okno"
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:16
+msgid "Minimize a window"
+msgstr "Minimalizovat okno"
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:17
+msgid "Move a window"
+msgstr "Přesunout okno"
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:18
+msgid "Move focus between panels and the desktop"
+msgstr "Přepínat mezi panely a pracovní plochou"
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:19
+msgid "Move focus between windows"
+msgstr "Přepínat mezi okny"
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:20
+msgid "Move window one workspace down"
+msgstr "Posunout okno o plochu dolů"
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:21
+msgid "Move window one workspace to the left"
+msgstr "Posunout okno o plochu doleva"
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:22
+msgid "Move window one workspace to the right"
+msgstr "Posunout okno o plochu doprava"
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:23
+msgid "Move window one workspace up"
+msgstr "Posunout okno o plochu nahoru"
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:24
+msgid "Move window to workspace 1"
+msgstr "Přesunout okno na plochu 1"
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:25
+msgid "Move window to workspace 10"
+msgstr "Přesunout okno na plochu 10"
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:26
+msgid "Move window to workspace 11"
+msgstr "Přesunout okno na plochu 11"
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:27
+msgid "Move window to workspace 12"
+msgstr "Přesunout okno na plochu 12"
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:28
+msgid "Move window to workspace 2"
+msgstr "Přesunout okno na plochu 2"
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:29
+msgid "Move window to workspace 3"
+msgstr "Přesunout okno na plochu 3"
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:30
+msgid "Move window to workspace 4"
+msgstr "Přesunout okno na plochu 4"
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:31
+msgid "Move window to workspace 5"
+msgstr "Přesunout okno na plochu 5"
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:32
+msgid "Move window to workspace 6"
+msgstr "Přesunout okno na plochu 6"
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:33
+msgid "Move window to workspace 7"
+msgstr "Přesunout okno na plochu 7"
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:34
+msgid "Move window to workspace 8"
+msgstr "Přesunout okno na plochu 8"
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:35
+msgid "Move window to workspace 9"
+msgstr "Přesunout okno na plochu 9"
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:36
+msgid "Number of workspaces"
+msgstr "Počet ploch"
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:37
+msgid ""
+"Number of workspaces. Must be more than zero, and has a fixed maximum (to "
+"prevent accidentally destroying your desktop by asking for 34 million "
+"workspaces)."
+msgstr "Počet ploch. Musí být víc než nula a má pevné maximum (abyste nemohli omylem zničit svou pracovní plochu požádáním o 34 milionů pracovních ploch)."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:38
+msgid "Raise window above other windows"
+msgstr "Zvýšit okno nad jiná okna"
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:39
+msgid "Raise window if obscured, lowers it otherwise"
+msgstr "Zvýšit okno, pokud je zakryté, jinak je snížit"
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:40
+msgid "Resize a window"
+msgstr "Změnit velikost okna"
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:41
+msgid "Run a defined command"
+msgstr "Spustit definovaný příkaz"
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:42
+msgid ""
+"Some applications break specifications in ways that result in window manager "
+"misfeatures. For example, ideally Metacity would place all dialogs in a "
+"consistent position with respect to their parent window. This requires "
+"ignoring application-specified positions for dialogs. But some versions of "
+"Java/Swing mark their popup menus as dialogs, so Metacity has to disable "
+"dialog positioning to allow menus to work in broken Java applications. There "
+"are several other examples like this. This option puts Metacity in full-on "
+"Correct mode, which perhaps gives a moderately nicer UI if you don't need to "
+"run any broken apps. Sadly, workarounds must be enabled by default; the real "
+"world is an ugly place. Some of the workarounds are workarounds for "
+"limitations in the specifications themselves, so sometimes a bug in no-"
+"workarounds mode won't be fixable without amending a spec."
+msgstr "Některé aplikace porušují specifikace tak, že manažer oken musí mít pavlastnosti. Metacity by například v ideálním případě umísťoval všechny dialog v konzistentní pozici vzhledem k jejich rodičovskému oknu. K tomu je potřeba ignorovat pozice dialogů určené aplikacím. Ale některé verze Javy/Swing označují svá kontextová menu jako dialogy, takže Metacity musí zakázat umísťování dialogů, aby menu v chybných aplikacích v Javě mohla fungovat. Takových příkladů existuje více. Tato volba nastaví Metacity do úplně správného módu, který možná poskytuje mírně hezčí UI, pokud nepotřebujete spouštět chybné aplikace. Obcházení chyb musí být bohužel implicitně zapnuto; skutečný svět je ošklivé místo. Některé z obcházení chyb obchází omezení v samotných specifikacích, takže některé chyby v módu bez obcházení nepůjdou opravit bez dodatku ke specifikaci."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:43
+msgid "Switch to workspace 1"
+msgstr "Přepnout na plochu 1"
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:44
+msgid "Switch to workspace 10"
+msgstr "Přepnout na plochu 10"
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:45
+msgid "Switch to workspace 11"
+msgstr "Přepnout na plochu 11"
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:46
+msgid "Switch to workspace 12"
+msgstr "Přepnout na plochu 12"
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:47
+msgid "Switch to workspace 2"
+msgstr "Přepnout na plochu 2"
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:48
+msgid "Switch to workspace 3"
+msgstr "Přepnout na plochu 3"
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:49
+msgid "Switch to workspace 4"
+msgstr "Přepnout na plochu 4"
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:50
+msgid "Switch to workspace 5"
+msgstr "Přepnout na plochu 5"
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:51
+msgid "Switch to workspace 6"
+msgstr "Přepnout na plochu 6"
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:52
+msgid "Switch to workspace 7"
+msgstr "Přepnout na plochu 7"
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:53
+msgid "Switch to workspace 8"
+msgstr "Přepnout na plochu 8"
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:54
+msgid "Switch to workspace 9"
+msgstr "Přepnout na plochu 9"
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:55
+msgid "Switch to workspace above the current space"
+msgstr "Přepnout na plochu nad aktuální plochou"
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:56
+msgid "Switch to workspace below the current space"
+msgstr "Přepnout na plochu pod aktuální plochou"
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:57
+msgid "Switch to workspace on the left"
+msgstr "Přepnout na plochu nalevo"
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:58
+msgid "Switch to workspace on the right"
+msgstr "Přepnout na plochu napravo"
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:59
+msgid ""
+"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N keys define keybindings "
+"that correspond to these commands. Pressing the keybinding for run_command_N "
+"will execute command_N."
+msgstr "Klíče /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N definují klávesové zkratky, které odpovídají těmto příkazům. Stisknutí klávesové zkratky pro run_command_N spustí command_N."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:60
+msgid ""
+"The keybinding that runs the correspondingly-numbered command in /apps/"
+"metacity/keybinding_commands The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
+"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower "
+"or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;"
+"Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then "
+"there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Klávesová zkratka, která spustí příkaz z odpovídajícím číslem v /apps/metacity/keybinding_commands. Formát je jako \"&lt;Control&gt;a\" nebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Parser je poměrně liberální a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:61
+msgid ""
+"The keybinding that switches to the workspace above the current workspace. "
+"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
+"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
+"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
+"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
+"for this action."
+msgstr "Klávesová zkratka, která přepne na pracovní plochu nad aktuální pracovní plochou. Formát je jako \"&lt;Control&gt;a\" nebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Parser je poměrně liberální a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:62
+msgid ""
+"The keybinding that switches to the workspace below the current workspace. "
+"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
+"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
+"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
+"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
+"for this action."
+msgstr "Klávesová zkratka, která přepne na pracovní plochu pod aktuální pracovní plochou. Formát je jako \"&lt;Control&gt;a\" nebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Parser je poměrně liberální a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:63
+msgid ""
+"The keybinding that switches to the workspace on the left of the current "
+"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
+"Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and "
+"also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set "
+"the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
+"keybinding for this action."
+msgstr "Klávesová zkratka, která přepne na pracovní plochu nalevo od aktuální pracovní plochy. Formát je jako \"&lt;Control&gt;a\" nebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Parser je poměrně liberální a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:64
+msgid ""
+"The keybinding that switches to the workspace on the right of the current "
+"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
+"Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and "
+"also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set "
+"the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
+"keybinding for this action."
+msgstr "Klávesová zkratka, která přepne na pracovní plochu napravo od aktuální pracovní plochy. Formát je jako \"&lt;Control&gt;a\" nebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Parser je poměrně liberální a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:65
+msgid ""
+"The keybinding that switches to workspace 1. The format looks like \"&lt;"
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
+"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
+"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Klávesová zkratka, která přepne na pracovní plochu 1. Formát je jako \"&lt;Control&gt;a\" nebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Parser je poměrně liberální a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:66
+msgid ""
+"The keybinding that switches to workspace 10. The format looks like \"&lt;"
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
+"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
+"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Klávesová zkratka, která přepne na pracovní plochu 2. Formát je jako \"&lt;Control&gt;a\" nebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Parser je poměrně liberální a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:67
+msgid ""
+"The keybinding that switches to workspace 11. The format looks like \"&lt;"
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
+"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
+"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Klávesová zkratka, která přepne na pracovní plochu 11. Formát je jako \"&lt;Control&gt;a\" nebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Parser je poměrně liberální a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:68
+msgid ""
+"The keybinding that switches to workspace 12. The format looks like \"&lt;"
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
+"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
+"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Klávesová zkratka, která přepne na pracovní plochu 12. Formát je jako \"&lt;Control&gt;a\" nebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Parser je poměrně liberální a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:69
+msgid ""
+"The keybinding that switches to workspace 2. The format looks like \"&lt;"
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
+"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
+"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Klávesová zkratka, která přepne na pracovní plochu 2. Formát je jako \"&lt;Control&gt;a\" nebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Parser je poměrně liberální a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:70
+msgid ""
+"The keybinding that switches to workspace 3. The format looks like \"&lt;"
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
+"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
+"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Klávesová zkratka, která přepne na pracovní plochu 3. Formát je jako \"&lt;Control&gt;a\" nebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Parser je poměrně liberální a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:71
+msgid ""
+"The keybinding that switches to workspace 4. The format looks like \"&lt;"
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
+"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
+"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Klávesová zkratka, která přepne na pracovní plochu 4. Formát je jako \"&lt;Control&gt;a\" nebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Parser je poměrně liberální a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:72
+msgid ""
+"The keybinding that switches to workspace 5. The format looks like \"&lt;"
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
+"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
+"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Klávesová zkratka, která přepne na pracovní plochu 5. Formát je jako \"&lt;Control&gt;a\" nebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Parser je poměrně liberální a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:73
+msgid ""
+"The keybinding that switches to workspace 6. The format looks like \"&lt;"
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
+"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
+"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Klávesová zkratka, která přepne na pracovní plochu 6. Formát je jako \"&lt;Control&gt;a\" nebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Parser je poměrně liberální a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:74
+msgid ""
+"The keybinding that switches to workspace 7. The format looks like \"&lt;"
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
+"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
+"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Klávesová zkratka, která přepne na pracovní plochu 7. Formát je jako \"&lt;Control&gt;a\" nebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Parser je poměrně liberální a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:75
+msgid ""
+"The keybinding that switches to workspace 8. The format looks like \"&lt;"
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
+"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
+"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Klávesová zkratka, která přepne na pracovní plochu 8. Formát je jako \"&lt;Control&gt;a\" nebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Parser je poměrně liberální a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:76
+msgid ""
+"The keybinding that switches to workspace 9. The format looks like \"&lt;"
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
+"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
+"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Klávesová zkratka, která přepne na pracovní plochu 9. Formát je jako \"&lt;Control&gt;a\" nebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Parser je poměrně liberální a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:77
+msgid ""
+"The keybinding used to activate the window menu. The format looks like \"&lt;"
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
+"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
+"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Klávesová zkratka pro aktivaci menu okna. Formát je jako \"&lt;Control&gt;a\" nebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Parser je poměrně liberální a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:78
+msgid ""
+"The keybinding used to close a window. The format looks like \"&lt;"
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
+"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
+"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Klávesová zkratka pro zavření okna. Formát je jako \"&lt;Control&gt;a\" nebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Parser je poměrně liberální a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:79
+msgid ""
+"The keybinding used to enter \"move mode\" and begin moving a window using "
+"the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
+"&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
+"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
+"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
+"keybinding for this action."
+msgstr "Klávesová zkratka pro přechod do \"režimu přesunu\" a přesun okna pomocí klávesnice. Formát je jako \"&lt;Control&gt;a\" nebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Parser je poměrně liberální a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:80
+msgid ""
+"The keybinding used to enter \"resize mode\" and begin resizing a window "
+"using the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
+"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or "
+"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
+"will be no keybinding for this action."
+msgstr "Klávesová zkratka pro přechod do \"režimu změny velikosti\" a změnu velikosti okna pomocí klávesnice. Formát je jako \"&lt;Control&gt;a\" nebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Parser je poměrně liberální a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:81
+msgid ""
+"The keybinding used to hide all normal windows and set the focus to the "
+"desktop background. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
+"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or "
+"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
+"will be no keybinding for this action."
+msgstr "Klávesová zkratka pro skrytí všech normálního oken a aktivaci pozadí pracovní plochy. Formát je jako \"&lt;Control&gt;a\" nebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Parser je poměrně liberální a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:82
+msgid ""
+"The keybinding used to maximize a window The format looks like \"&lt;"
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
+"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
+"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Klávesová zkratka pro maximalizaci okna. Formát je jako \"&lt;Control&gt;a\" nebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Parser je poměrně liberální a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:83
+msgid ""
+"The keybinding used to minimize a window. The format looks like \"&lt;"
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
+"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
+"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Klávesová zkratka pro minimalizaci okna. Formát je jako \"&lt;Control&gt;a\" nebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Parser je poměrně liberální a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:84
+msgid ""
+"The keybinding used to move a window one workspace down. The format looks "
+"like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is "
+"fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such "
+"as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
+"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
+"action."
+msgstr "Klávesová zkratka pro posun okna o plochu dolů. Formát je jako \"&lt;Control&gt;a\" nebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Parser je poměrně liberální a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:85
+msgid ""
+"The keybinding used to move a window one workspace to the left. The format "
+"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser "
+"is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
+"such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
+"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
+"action."
+msgstr "Klávesová zkratka pro posun okna o plochu doleva. Formát je jako \"&lt;Control&gt;a\" nebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Parser je poměrně liberální a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:86
+msgid ""
+"The keybinding used to move a window one workspace to the right. The format "
+"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser "
+"is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
+"such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
+"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
+"action."
+msgstr "Klávesová zkratka pro posun okna o plochu doprava. Formát je jako \"&lt;Control&gt;a\" nebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Parser je poměrně liberální a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:87
+msgid ""
+"The keybinding used to move a window one workspace up. The format looks like "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Klávesová zkratka pro posun okna o plochu nahoru. Formát je jako \"&lt;Control&gt;a\" nebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Parser je poměrně liberální a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:88
+msgid ""
+"The keybinding used to move a window to workspace 1. The format looks like "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Klávesová zkratka pro přesun okna na plochu 1. Formát je jako \"&lt;Control&gt;a\" nebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Parser je poměrně liberální a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:89
+msgid ""
+"The keybinding used to move a window to workspace 10. The format looks like "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Klávesová zkratka pro přesun okna na plochu 10. Formát je jako \"&lt;Control&gt;a\" nebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Parser je poměrně liberální a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:90
+msgid ""
+"The keybinding used to move a window to workspace 11. The format looks like "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Klávesová zkratka pro přesun okna na plochu 11. Formát je jako \"&lt;Control&gt;a\" nebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Parser je poměrně liberální a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:91
+msgid ""
+"The keybinding used to move a window to workspace 12. The format looks like "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Klávesová zkratka pro přesun okna na plochu 12. Formát je jako \"&lt;Control&gt;a\" nebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Parser je poměrně liberální a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:92
+msgid ""
+"The keybinding used to move a window to workspace 2. The format looks like "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Klávesová zkratka pro přesun okna na plochu 2. Formát je jako \"&lt;Control&gt;a\" nebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Parser je poměrně liberální a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:93
+msgid ""
+"The keybinding used to move a window to workspace 3. The format looks like "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Klávesová zkratka pro přesun okna na plochu 3. Formát je jako \"&lt;Control&gt;a\" nebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Parser je poměrně liberální a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:94
+msgid ""
+"The keybinding used to move a window to workspace 4. The format looks like "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Klávesová zkratka pro přesun okna na plochu 4. Formát je jako \"&lt;Control&gt;a\" nebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Parser je poměrně liberální a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:95
+msgid ""
+"The keybinding used to move a window to workspace 5. The format looks like "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Klávesová zkratka pro přesun okna na plochu 5. Formát je jako \"&lt;Control&gt;a\" nebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Parser je poměrně liberální a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:96
+msgid ""
+"The keybinding used to move a window to workspace 6. The format looks like "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Klávesová zkratka pro přesun okna na plochu 6. Formát je jako \"&lt;Control&gt;a\" nebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Parser je poměrně liberální a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:97
+msgid ""
+"The keybinding used to move a window to workspace 7. The format looks like "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Klávesová zkratka pro přesun okna na plochu 7. Formát je jako \"&lt;Control&gt;a\" nebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Parser je poměrně liberální a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:98
+msgid ""
+"The keybinding used to move a window to workspace 8. The format looks like "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Klávesová zkratka pro přesun okna na plochu 8. Formát je jako \"&lt;Control&gt;a\" nebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Parser je poměrně liberální a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:99
+msgid ""
+"The keybinding used to move a window to workspace 9. The format looks like "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Klávesová zkratka pro přesun okna na plochu 9. Formát je jako \"&lt;Control&gt;a\" nebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Parser je poměrně liberální a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:100
+msgid ""
+"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, using a "
+"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
+"&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
+"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
+"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
+"keybinding for this action."
+msgstr "Klávesová zkratka pro přepínání mezi panely a pracovní plochou s pomocným oknem. Formát je jako \"&lt;Control&gt;a\" nebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Parser je poměrně liberální a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:101
+msgid ""
+"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, without a "
+"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
+"&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
+"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
+"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
+"keybinding for this action."
+msgstr "Klávesová zkratka pro přepínání mezi panely a pracovní plochou bez pomocného okna. Formát je jako \"&lt;Control&gt;a\" nebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Parser je poměrně liberální a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:102
+msgid ""
+"The keybinding used to move focus between windows without a popup window. "
+"(Traditionally &lt;Alt&gt;Escape) The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" "
+"or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows "
+"lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and "
+"\"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
+"then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Klávesová zkratka pro přepínání mezi okny bez pomocného okna (tradičně &lt;Alt&gt;Escape). Formát je jako \"&lt;Control&gt;a\" nebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Parser je poměrně liberální a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:103
+msgid ""
+"The keybinding used to move focus between windows, using a popup window. "
+"(Traditionally &lt;Alt&gt;Tab) The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
+"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower "
+"or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;"
+"Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then "
+"there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Klávesová zkratka pro přepínání mezi okny s pomocným oknem (tradičně &lt;Alt&gt;Tab). Formát je jako \"&lt;Control&gt;a\" nebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Parser je poměrně liberální a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:104
+msgid ""
+"The keybinding used to toggle fullscreen mode. The format looks like \"&lt;"
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
+"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
+"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Klávesová zkratka pro přepínání režimu na celou obrazovku. Formát je jako \"&lt;Control&gt;a\" nebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Parser je poměrně liberální a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:105
+msgid ""
+"The keybinding used to toggle maximization. The format looks like \"&lt;"
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
+"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
+"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Klávesová zkratka pro přepínání maximalizace. Formát je jako \"&lt;Control&gt;a\" nebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Parser je poměrně liberální a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:106
+msgid ""
+"The keybinding used to toggle shaded/unshaded state. The format looks like "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Klávesová zkratka pro přepínání zarolovaného/vyrolovaného režimu. Formát je jako \"&lt;Control&gt;a\" nebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Parser je poměrně liberální a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:107
+msgid ""
+"The keybinding used to toggle whether the window is on all workspaces or "
+"just one. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
+"Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and "
+"also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set "
+"the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
+"keybinding for this action."
+msgstr "Klávesová zkratka pro přepínání, jestli je okno na všech plochách nebo jen na jedné. Formát je jako \"&lt;Control&gt;a\" nebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Parser je poměrně liberální a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:108
+msgid ""
+"The keybinding used to unmaximize a window. The format looks like \"&lt;"
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
+"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
+"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Klávesová zkratka pro demaximalizaci okna. Formát je jako \"&lt;Control&gt;a\" nebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Parser je poměrně liberální a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:109
+msgid ""
+"The theme determines the appearance of window borders, titlebar, and so "
+"forth."
+msgstr "Téma určuje vzhled okrajů okna, lišty s nadpisem atd."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:110
+msgid ""
+"The time delay before raising a window if auto_raise is set to true. The "
+"delay is given in thousandths of a second."
+msgstr "Zpoždění před zvýšením okna, je-li auto_raise nastaveno na true. Zpoždění je uvedeno v tisícinách sekundy."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:111
+msgid ""
+"The window focus mode indicates how windows are activated. It has three "
+"possible values; \"click\" means windows must be clicked in order to focus "
+"them, \"sloppy\" means windows are focused when the mouse enters the window, "
+"and \"mouse\" means windows are focused when the mouse enters the window and "
+"unfocused when the mouse leaves the window."
+msgstr "Režim aktivace oken indikuje, jak jsou okna aktivována. Má tři možné hodnoty; \"click\" znamená, že okna jsou aktivována kliknutím, \"sloppy\" znamená, že okna jsou aktivována, když do nich přijede myš, a \"mouse\" znamená, že okna jsou aktivována, když do nich přijede myš, a deaktivována, když z nich odjede."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:112
+msgid ""
+"This keybinding changes whether a window is above or below other windows. If "
+"the window is covered by another window, it raises the window above other "
+"windows. If the window is already fully visible, it lowers the window below "
+"other windows. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
+"&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
+"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
+"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
+"keybinding for this action."
+msgstr "Tato klávesová zkratka změní, jestli je okno nad nebo pod jinými okny. Je-li okno zakryté jiným oknem, zvýší je nad ostatní okna. Je-li okno již úplně viditelné, sníží je pod ostatní okna. Formát je jako \"&lt;Control&gt;a\" nebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Parser je poměrně liberální a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:113
+msgid ""
+"This keybinding lowers a window below other windows. The format looks like "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Tato klávesová zkratka sníží okno pod ostatní okna. Formát je jako \"&lt;Control&gt;a\" nebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Parser je poměrně liberální a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:114
+msgid ""
+"This keybinding raises the window above other windows. The format looks like "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Tato klávesová zkratka zvýší okno nad ostatní okna. Formát je jako \"&lt;Control&gt;a\" nebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Parser je poměrně liberální a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:115
+msgid "Toggle fullscreen mode"
+msgstr "Přepnout režim na celou obrazovku"
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:116
+msgid "Toggle maximization state"
+msgstr "Přepnout stav maximalizace"
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:117
+msgid "Toggle shaded state"
+msgstr "Přepnout stav zarolování"
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:118
+msgid "Toggle whether the window is on all workspaces"
+msgstr "Přepnout, jestli je okno na všech plochách"
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:119
+msgid "Unmaximize a window"
+msgstr "Demaximalizovat okno"
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:120
+msgid "Use standard system font in window titles"
+msgstr "Použít v nadpisech oken standardní systémové písmo"
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:121
+msgid "Window focus mode"
+msgstr "Režim aktivace oken"
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:122
+msgid "Window title font"
+msgstr "Písmo nadpisu oken"
+
+#: src/prefs.c:346 src/prefs.c:362 src/prefs.c:378 src/prefs.c:394
+#: src/prefs.c:414 src/prefs.c:430 src/prefs.c:446 src/prefs.c:462
+#: src/prefs.c:478 src/prefs.c:494 src/prefs.c:510 src/prefs.c:527
+#, c-format
+msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
+msgstr "Klíč GConf \"%s\" je nastaven na neplatný typ\n"
+
+#: src/prefs.c:562
+#, c-format
+msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value"
+msgstr "Klíč GConf '%s' je nastaven na neplatnou hodnotu"
+
+#: src/prefs.c:634
+#, c-format
+msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
+msgstr "Nemohu parsovat popis písma \"%s\" v klíči GConf %s\n"
+
+#: src/prefs.c:673
+#, c-format
+msgid ""
+"%d stored in GConf key %s is not a reasonable number of workspaces, current "
+"maximum is %d\n"
+msgstr "%d uložené v klíči GConf %s není rozumný počet ploch, aktuální maximum je %d\n"
+
+#: src/prefs.c:722
+msgid ""
+"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
+"behave properly.\n"
+msgstr "Bylo zakázáno obcházení chyb aplikací. Některé aplikace se možná nebudou chovat správně.\n"
+
+#: src/prefs.c:754
+#, c-format
+msgid "%d stored in GConf key %s is out of range 0 to %d\n"
+msgstr "%d uloženo v klíči GConf %s je mimo rozsah 0 až %d\n"
+
+#: src/prefs.c:828
+#, c-format
+msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
+msgstr "Chyba při nastavování počtu ploch na %d: %s\n"
+
+#: src/prefs.c:1003
+#, c-format
+msgid ""
+"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
+"\"%s\""
+msgstr "\"%s\" nalezené v konfigurační databázi není platná hodnota pro klávesovou zkratku \"%s\""
+
+#: src/resizepopup.c:168
+#, c-format
+msgid "%d x %d"
+msgstr "%d × %d"
+
+#: src/screen.c:205
+#, c-format
+msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
+msgstr "Obrazovka %d na displeji '%s' je neplatná\n"
+
+#: src/screen.c:221
+#, c-format
+msgid ""
+"Screen %d on display \"%s\" already has a window manager; try using the --"
+"replace option to replace the current window manager.\n"
+msgstr "Obrazovka %d na displeji \"%s\" již má manažera oken; zkuste nahradit aktuálního manažera oken pomocí volby --replace.\n"
+
+#: src/screen.c:262
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
+msgstr "Nemohu získat výběr manažera oken na obrazovce %d displeje \"%s\"\n"
+
+#: src/screen.c:317
+#, c-format
+msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
+msgstr "Obrazovka %d na displeji \"%s\" již má manažera oken\n"
+
+#: src/screen.c:526
+#, c-format
+msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
+msgstr "Nemohu uvolnit obrazovku %d na displeji \"%s\"\n"
+
+#: src/session.c:274
+#, c-format
+msgid ""
+"Failed to a open connection to a session manager, so window positions will "
+"not be saved: %s\n"
+msgstr "Nemohu otevřít spojení k správci sezení, takže pozice oken nebudou uloženy: %s\n"
+
+#: src/session.c:881 src/session.c:888
+#, c-format
+msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
+msgstr "Nemohu vytvořit adresář '%s': %s\n"
+
+#: src/session.c:898
+#, c-format
+msgid "Could not open session file '%s' for writing: %s\n"
+msgstr "Nemohu otevřít soubor sezení '%s' pro zápis: %s\n"
+
+#: src/session.c:1057
+#, c-format
+msgid "Error writing session file '%s': %s\n"
+msgstr "Chyba při zápisu souboru sezení '%s': %s\n"
+
+#: src/session.c:1062
+#, c-format
+msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
+msgstr "Chyba při zavírání souboru sezení '%s': %s\n"
+
+#: src/session.c:1137
+#, c-format
+msgid "Failed to read saved session file %s: %s\n"
+msgstr "Chyba při čtení uloženého souboru sezení %s: %s\n"
+
+#: src/session.c:1172
+#, c-format
+msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
+msgstr "Chyba při parsování uloženého souboru sezení: %s\n"
+
+#: src/session.c:1221
+msgid "<metacity_session> attribute seen but we already have the session ID"
+msgstr "našel jsem atribut <metacity_session>, ale ID sezení už máme"
+
+#: src/session.c:1234
+#, c-format
+msgid "Unknown attribute %s on <metacity_session> element"
+msgstr "Neznámý atribut %s elementu <metacity_session>"
+
+#: src/session.c:1251
+msgid "nested <window> tag"
+msgstr "vnořená značka <window>"
+
+#: src/session.c:1309 src/session.c:1341
+#, c-format
+msgid "Unknown attribute %s on <window> element"
+msgstr "Neznámý atribut %s elementu <window>"
+
+#: src/session.c:1413
+#, c-format
+msgid "Unknown attribute %s on <maximized> element"
+msgstr "Neznámý atribut %s elementu <maximized>"
+
+#: src/session.c:1473
+#, c-format
+msgid "Unknown attribute %s on <geometry> element"
+msgstr "Neznámý atribut %s elementu <geometry>"
+
+#: src/session.c:1493
+#, c-format
+msgid "Unknown element %s"
+msgstr "Neznámý element %s"
+
+#: src/session.c:1921
+#, c-format
+msgid ""
+"Error launching metacity-dialog to warn about apps that don't support "
+"session management: %s\n"
+msgstr "Chyba při spouštění metacity-dialog pro varování o aplikacích, které nepodporují správu sezení: %s\n"
+
+#: src/theme-parser.c:224 src/theme-parser.c:242
+#, c-format
+msgid "Line %d character %d: %s"
+msgstr "Řádek %d znak %d: %s"
+
+#: src/theme-parser.c:396
+#, c-format
+msgid "Attribute \"%s\" repeated twice on the same <%s> element"
+msgstr "Atribut \"%s\" opakován dvakrát v jednom elementu <%s>"
+
+#: src/theme-parser.c:414 src/theme-parser.c:439
+#, c-format
+msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
+msgstr "Atribut \"%s\" je v elementu <%s> v tomto kontextu neplatný"
+
+#: src/theme-parser.c:485
+#, c-format
+msgid "Integer %ld must be positive"
+msgstr "Celé číslo %ld musí být kladné"
+
+#: src/theme-parser.c:493
+#, c-format
+msgid "Integer %ld is too large, current max is %d"
+msgstr "Celé číslo %ld je příliš velké, aktuální maximum je %d"
+
+#: src/theme-parser.c:521 src/theme-parser.c:602 src/theme-parser.c:626
+#, c-format
+msgid "Could not parse \"%s\" as a floating point number"
+msgstr "Nemohu parsovat \"%s\" jako číslo s pohyblivou řádovou čárkou"
+
+#: src/theme-parser.c:552
+#, c-format
+msgid "Boolean values must be \"true\" or \"false\" not \"%s\""
+msgstr "Booleovské hodnoty musí být \"true\" nebo \"false\", ne \"%s\""
+
+#: src/theme-parser.c:572
+#, c-format
+msgid "Angle must be between 0.0 and 360.0, was %g\n"
+msgstr "Úhel musí být mezi 0.0 a 360.0, byl %g\n"
+
+#: src/theme-parser.c:638
+#, c-format
+msgid "Alpha must be between 0.0 (invisible) and 1.0 (fully opaque), was %g\n"
+msgstr "Alfa musí být mezi 0.0 (neviditelný) a 1.0 (úplně neprůhledný), byla %g\n"
+
+#: src/theme-parser.c:684
+#, c-format
+msgid ""
+"Invalid title scale \"%s\" (must be one of xx-small,x-small,small,medium,"
+"large,x-large,xx-large)\n"
+msgstr "Neplatné měřítko nadpisu \"%s\" (musí být jedno z xx-small, x-small, medium, large, x-large, xx-large)\n"
+
+#: src/theme-parser.c:729 src/theme-parser.c:737 src/theme-parser.c:2872
+#: src/theme-parser.c:2961 src/theme-parser.c:2968 src/theme-parser.c:2975
+#, c-format
+msgid "No \"%s\" attribute on element <%s>"
+msgstr "Chybí atribut \"%s\" v elementu <%s>"
+
+#: src/theme-parser.c:807 src/theme-parser.c:897 src/theme-parser.c:935
+#: src/theme-parser.c:1012 src/theme-parser.c:1062 src/theme-parser.c:1070
+#: src/theme-parser.c:1126 src/theme-parser.c:1134
+#, c-format
+msgid "No \"%s\" attribute on <%s> element"
+msgstr "Chybí atribut \"%s\" v elementu <%s>"
+
+#: src/theme-parser.c:837 src/theme-parser.c:905 src/theme-parser.c:943
+#: src/theme-parser.c:1020
+#, c-format
+msgid "<%s> name \"%s\" used a second time"
+msgstr "<%s> jméno \"%s\" použit podruhé"
+
+#: src/theme-parser.c:849 src/theme-parser.c:955 src/theme-parser.c:1032
+#, c-format
+msgid "<%s> parent \"%s\" has not been defined"
+msgstr "<%s> rodič \"%s\" nebyl definován"
+
+#: src/theme-parser.c:968
+#, c-format
+msgid "<%s> geometry \"%s\" has not been defined"
+msgstr "<%s> geometrie \"%s\" nebyla definována"
+
+#: src/theme-parser.c:981
+#, c-format
+msgid "<%s> must specify either a geometry or a parent that has a geometry"
+msgstr "<%s> musí určit buď geometrii, nebo rodiče, který má geometrii"
+
+#: src/theme-parser.c:1080
+#, c-format
+msgid "Unknown type \"%s\" on <%s> element"
+msgstr "Neznámý typ \"%s\" v elementu <%s>"
+
+#: src/theme-parser.c:1091
+#, c-format
+msgid "Unknown style_set \"%s\" on <%s> element"
+msgstr "Neznámý style_set \"%s\" v elementu <%s>"
+
+#: src/theme-parser.c:1099
+#, c-format
+msgid "Window type \"%s\" has already been assigned a style set"
+msgstr "Typu okna \"%s\" již byla přiřazena sada stylů"
+
+#: src/theme-parser.c:1143
+#, c-format
+msgid "Unknown function \"%s\" for menu icon"
+msgstr "Neznámá funkce \"%s\" pro ikonu menu"
+
+#: src/theme-parser.c:1152
+#, c-format
+msgid "Unknown state \"%s\" for menu icon"
+msgstr "Neznámý stav \"%s\" pro ikonu menu"
+
+#: src/theme-parser.c:1160
+#, c-format
+msgid "Theme already has a menu icon for function %s state %s"
+msgstr "Téma již má ikonu menu pro funkci %s stavu %s"
+
+#: src/theme-parser.c:1177 src/theme-parser.c:3180 src/theme-parser.c:3259
+#, c-format
+msgid "No <draw_ops> with the name \"%s\" has been defined"
+msgstr "Nebyly definované žádné <draw_ops> se jménem \"%s\""
+
+#: src/theme-parser.c:1192 src/theme-parser.c:1256 src/theme-parser.c:1545
+#: src/theme-parser.c:3060 src/theme-parser.c:3114 src/theme-parser.c:3274
+#: src/theme-parser.c:3451 src/theme-parser.c:3489 src/theme-parser.c:3527
+#: src/theme-parser.c:3565
+#, c-format
+msgid "Element <%s> is not allowed below <%s>"
+msgstr "Element <%s> není povolen pod <%s>"
+
+#: src/theme-parser.c:1282 src/theme-parser.c:1369 src/theme-parser.c:1439
+#, c-format
+msgid "No \"name\" attribute on element <%s>"
+msgstr "Chybí atribut \"name\" v elementu <%s>"
+
+#: src/theme-parser.c:1289 src/theme-parser.c:1376
+#, c-format
+msgid "No \"value\" attribute on element <%s>"
+msgstr "Chybí atribut \"value\" v elementu <%s>"
+
+#: src/theme-parser.c:1320 src/theme-parser.c:1334 src/theme-parser.c:1393
+msgid ""
+"Cannot specify both button_width/button_height and aspect ratio for buttons"
+msgstr "Pro tlačítka nelze zadat button_width/button_height i aspect ratio"
+
+#: src/theme-parser.c:1343
+#, c-format
+msgid "Distance \"%s\" is unknown"
+msgstr "Vzdálenost \"%s\" není známa"
+
+#: src/theme-parser.c:1402
+#, c-format
+msgid "Aspect ratio \"%s\" is unknown"
+msgstr "Aspect ratio \"%s\" není známo"
+
+#: src/theme-parser.c:1446
+#, c-format
+msgid "No \"top\" attribute on element <%s>"
+msgstr "Chybí atribut \"top\" v elementu <%s>"
+
+#: src/theme-parser.c:1453
+#, c-format
+msgid "No \"bottom\" attribute on element <%s>"
+msgstr "Chybí atribut \"bottom\" v elementu <%s>"
+
+#: src/theme-parser.c:1460
+#, c-format
+msgid "No \"left\" attribute on element <%s>"
+msgstr "Chybí atribut \"left\" v elementu <%s>"
+
+#: src/theme-parser.c:1467
+#, c-format
+msgid "No \"right\" attribute on element <%s>"
+msgstr "Chybí atribut \"right\" v elementu <%s>"
+
+#: src/theme-parser.c:1499
+#, c-format
+msgid "Border \"%s\" is unknown"
+msgstr "Okraj \"%s\" není znám"
+
+#: src/theme-parser.c:1655 src/theme-parser.c:1765 src/theme-parser.c:1868
+#: src/theme-parser.c:2055 src/theme-parser.c:2805
+#, c-format
+msgid "No \"color\" attribute on element <%s>"
+msgstr "Chybí atribut \"color\" v elementu <%s>"
+
+#: src/theme-parser.c:1662
+#, c-format
+msgid "No \"x1\" attribute on element <%s>"
+msgstr "Chybí atribut \"x1\" v elementu <%s>"
+
+#: src/theme-parser.c:1669 src/theme-parser.c:2650
+#, c-format
+msgid "No \"y1\" attribute on element <%s>"
+msgstr "Chybí atribut \"y1\" v elementu <%s>"
+
+#: src/theme-parser.c:1676
+#, c-format
+msgid "No \"x2\" attribute on element <%s>"
+msgstr "Chybí atribut \"x2\" v elementu <%s>"
+
+#: src/theme-parser.c:1683 src/theme-parser.c:2657
+#, c-format
+msgid "No \"y2\" attribute on element <%s>"
+msgstr "Chybí atribut \"y2\" v elementu <%s>"
+
+#: src/theme-parser.c:1772 src/theme-parser.c:1875 src/theme-parser.c:1981
+#: src/theme-parser.c:2062 src/theme-parser.c:2168 src/theme-parser.c:2263
+#: src/theme-parser.c:2419 src/theme-parser.c:2545 src/theme-parser.c:2643
+#: src/theme-parser.c:2717 src/theme-parser.c:2812
+#, c-format
+msgid "No \"x\" attribute on element <%s>"
+msgstr "Chybí atribut \"x\" v elementu <%s>"
+
+#: src/theme-parser.c:1779 src/theme-parser.c:1882 src/theme-parser.c:1988
+#: src/theme-parser.c:2069 src/theme-parser.c:2175 src/theme-parser.c:2270
+#: src/theme-parser.c:2426 src/theme-parser.c:2552 src/theme-parser.c:2724
+#: src/theme-parser.c:2819
+#, c-format
+msgid "No \"y\" attribute on element <%s>"
+msgstr "Chybí atribut \"y\" v elementu <%s>"
+
+#: src/theme-parser.c:1786 src/theme-parser.c:1889 src/theme-parser.c:1995
+#: src/theme-parser.c:2076 src/theme-parser.c:2182 src/theme-parser.c:2277
+#: src/theme-parser.c:2433 src/theme-parser.c:2559 src/theme-parser.c:2731
+#, c-format
+msgid "No \"width\" attribute on element <%s>"
+msgstr "Chybí atribut \"width\" v elementu <%s>"
+
+#: src/theme-parser.c:1793 src/theme-parser.c:1896 src/theme-parser.c:2002
+#: src/theme-parser.c:2083 src/theme-parser.c:2189 src/theme-parser.c:2284
+#: src/theme-parser.c:2440 src/theme-parser.c:2566 src/theme-parser.c:2738
+#, c-format
+msgid "No \"height\" attribute on element <%s>"
+msgstr "Chybí atribut \"height\" v elementu <%s>"
+
+#: src/theme-parser.c:1903
+#, c-format
+msgid "No \"start_angle\" attribute on element <%s>"
+msgstr "Chybí atribut \"start_angle\" v elementu <%s>"
+
+#: src/theme-parser.c:1910
+#, c-format
+msgid "No \"extent_angle\" attribute on element <%s>"
+msgstr "Chybí atribut \"extent_angle\" v elementu <%s>"
+
+#: src/theme-parser.c:2090
+#, c-format
+msgid "No \"alpha\" attribute on element <%s>"
+msgstr "Chybí atribut \"alpha\" v elementu <%s>"
+
+#: src/theme-parser.c:2161
+#, c-format
+msgid "No \"type\" attribute on element <%s>"
+msgstr "Chybí atribut \"type\" v elementu <%s>"
+
+#: src/theme-parser.c:2209
+#, c-format
+msgid "Did not understand value \"%s\" for type of gradient"
+msgstr "Nerozumím hodnotě \"%s\" pro typ gradientu"
+
+#: src/theme-parser.c:2291
+#, c-format
+msgid "No \"filename\" attribute on element <%s>"
+msgstr "Chybí atribut \"filename\" v elementu <%s>"
+
+#: src/theme-parser.c:2316 src/theme-parser.c:2763
+#, c-format
+msgid "Did not understand fill type \"%s\" for <%s> element"
+msgstr "Nerozumím typu výplně \"%s\" elementu <%s>"
+
+#: src/theme-parser.c:2398 src/theme-parser.c:2531 src/theme-parser.c:2636
+#, c-format
+msgid "No \"state\" attribute on element <%s>"
+msgstr "Chybí atribut \"state\" v elementu <%s>"
+
+#: src/theme-parser.c:2405 src/theme-parser.c:2538
+#, c-format
+msgid "No \"shadow\" attribute on element <%s>"
+msgstr "Chybí atribut \"shadow\" v elementu <%s>"
+
+#: src/theme-parser.c:2412
+#, c-format
+msgid "No \"arrow\" attribute on element <%s>"
+msgstr "Chybí atribut \"arrow\" v elementu <%s>"
+
+#: src/theme-parser.c:2465 src/theme-parser.c:2587 src/theme-parser.c:2675
+#, c-format
+msgid "Did not understand state \"%s\" for <%s> element"
+msgstr "Nerozumím stavu \"%s\" elementu <%s>"
+
+#: src/theme-parser.c:2475 src/theme-parser.c:2597
+#, c-format
+msgid "Did not understand shadow \"%s\" for <%s> element"
+msgstr "Nerozumím stínu \"%s\" elementu <%s>"
+
+#: src/theme-parser.c:2485
+#, c-format
+msgid "Did not understand arrow \"%s\" for <%s> element"
+msgstr "Nerozumím šipce \"%s\" elementu <%s>"
+
+#: src/theme-parser.c:2898 src/theme-parser.c:3014
+#, c-format
+msgid "No <draw_ops> called \"%s\" has been defined"
+msgstr "Nebyly definovány žádné <draw_ops> nazvané \"%s\""
+
+#: src/theme-parser.c:2910 src/theme-parser.c:3026
+#, c-format
+msgid "Including draw_ops \"%s\" here would create a circular reference"
+msgstr "Vložení draw_ops \"%s\" zde by vytvořilo cyklus odkazů"
+
+#: src/theme-parser.c:3089
+#, c-format
+msgid "No \"value\" attribute on <%s> element"
+msgstr "Chybí atribut \"value\" v elementu <%s>"
+
+#: src/theme-parser.c:3146
+#, c-format
+msgid "No \"position\" attribute on <%s> element"
+msgstr "Chybí atribut \"position\" v elementu <%s>"
+
+#: src/theme-parser.c:3155
+#, c-format
+msgid "Unknown position \"%s\" for frame piece"
+msgstr "Neznámá pozice položky rámu \"%s\""
+
+#: src/theme-parser.c:3163
+#, c-format
+msgid "Frame style already has a piece at position %s"
+msgstr "Styl rámu již má položku na pozici %s"
+
+#: src/theme-parser.c:3208
+#, c-format
+msgid "No \"function\" attribute on <%s> element"
+msgstr "Chybí atribut \"function\" v elementu <%s>"
+
+#: src/theme-parser.c:3216 src/theme-parser.c:3320
+#, c-format
+msgid "No \"state\" attribute on <%s> element"
+msgstr "Chybí atribut \"state\" v elementu <%s>"
+
+#: src/theme-parser.c:3225
+#, c-format
+msgid "Unknown function \"%s\" for button"
+msgstr "Neznámá funkce tlačítka \"%s\""
+
+#: src/theme-parser.c:3234
+#, c-format
+msgid "Unknown state \"%s\" for button"
+msgstr "Neznámý stav tlačítka \"%s\""
+
+#: src/theme-parser.c:3242
+#, c-format
+msgid "Frame style already has a button for function %s state %s"
+msgstr "Styl rámu již má tlačítko pro funkci %s stavu %s"
+
+#: src/theme-parser.c:3312
+#, c-format
+msgid "No \"focus\" attribute on <%s> element"
+msgstr "Chybí atribut \"focus\" v elementu <%s>"
+
+#: src/theme-parser.c:3328
+#, c-format
+msgid "No \"style\" attribute on <%s> element"
+msgstr "Chybí atribut \"style\" v elementu <%s>"
+
+#: src/theme-parser.c:3337
+#, c-format
+msgid "\"%s\" is not a valid value for focus attribute"
+msgstr "\"%s\" není platná hodnota atributu focus"
+
+#: src/theme-parser.c:3346
+#, c-format
+msgid "\"%s\" is not a valid value for state attribute"
+msgstr "\"%s\" není platná hodnota atributu state"
+
+#: src/theme-parser.c:3356
+#, c-format
+msgid "A style called \"%s\" has not been defined"
+msgstr "Nebyl definován styl \"%s\""
+
+#: src/theme-parser.c:3366
+#, c-format
+msgid "No \"resize\" attribute on <%s> element"
+msgstr "Chybí atribut \"resize\" v elementu <%s>"
+
+#: src/theme-parser.c:3376
+#, c-format
+msgid "\"%s\" is not a valid value for resize attribute"
+msgstr "\"%s\" není platná hodnota atributu resize"
+
+#: src/theme-parser.c:3386
+#, c-format
+msgid ""
+"Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized/shaded "
+"states"
+msgstr "Neměli bychom mít atribut \"resize\" elementu <%s> pro maximalizovaný/zarolovaný stav"
+
+#: src/theme-parser.c:3400
+#, c-format
+msgid "Style has already been specified for state %s resize %s focus %s"
+msgstr "Pro stav %s zvětšení %s focus %s již byl definován styl"
+
+#: src/theme-parser.c:3411 src/theme-parser.c:3422 src/theme-parser.c:3433
+#, c-format
+msgid "Style has already been specified for state %s focus %s"
+msgstr "Pro stav %s focus %s již byl definován styl"
+
+#: src/theme-parser.c:3472
+msgid ""
+"Can't have a two draw_ops for a <piece> element (theme specified a draw_ops "
+"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
+msgstr "Nemohu mít dvě draw_ops pro element <piece> (téma definovalo atribut draw_ops i element <draw_ops>, nebo definovalo dva elementy)"
+
+#: src/theme-parser.c:3510
+msgid ""
+"Can't have a two draw_ops for a <button> element (theme specified a draw_ops "
+"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
+msgstr "Nemohu mít dvě draw_ops pro element <button> (téma definovalo atribut draw_ops i element <draw_ops>, nebo definovalo dva elementy)"
+
+#: src/theme-parser.c:3548
+msgid ""
+"Can't have a two draw_ops for a <menu_icon> element (theme specified a "
+"draw_ops attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
+msgstr "Nemohu mít dvě draw_ops pro element <menu_icon> (téma definovalo atribut draw_ops i element <draw_ops>, nebo definovalo dva elementy)"
+
+#: src/theme-parser.c:3595
+#, c-format
+msgid "Outermost element in theme must be <metacity_theme> not <%s>"
+msgstr "Vnější element tématu musí být <metacity_theme>, ne <%s>"
+
+#: src/theme-parser.c:3615
+#, c-format
+msgid ""
+"Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
+msgstr "Element <%s> není dovolen v elementu name/author/date/description"
+
+#: src/theme-parser.c:3620
+#, c-format
+msgid "Element <%s> is not allowed inside a <constant> element"
+msgstr "Element <%s> není dovolen v elementu <constant>"
+
+#: src/theme-parser.c:3632
+#, c-format
+msgid ""
+"Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
+msgstr "Element <%s> není dovolen v elementu distance/border/aspect_ratio"
+
+#: src/theme-parser.c:3654
+#, c-format
+msgid "Element <%s> is not allowed inside a draw operation element"
+msgstr "Element <%s> není dovolen v elementu operace kreslení"
+
+#: src/theme-parser.c:3664 src/theme-parser.c:3694 src/theme-parser.c:3699
+#, c-format
+msgid "Element <%s> is not allowed inside a <%s> element"
+msgstr "Element <%s> není dovolen v elementu <%s>"
+
+#: src/theme-parser.c:3920
+msgid "No draw_ops provided for frame piece"
+msgstr "Pro položku rámu neposkytnuty draw_ops"
+
+#: src/theme-parser.c:3935
+msgid "No draw_ops provided for button"
+msgstr "Pro tlačítko neposkytnuty draw_ops"
+
+#: src/theme-parser.c:3950
+msgid "No draw_ops provided for menu icon"
+msgstr "Pro ikonu menu neposkytnuty draw_ops"
+
+#: src/theme-parser.c:3990
+#, c-format
+msgid "No text is allowed inside element <%s>"
+msgstr "V elementu <%s> není dovolen žádný text"
+
+#: src/theme-parser.c:4045
+msgid "<name> specified twice for this theme"
+msgstr "<name> pro toto téma definováno dvakrát"
+
+#: src/theme-parser.c:4056
+msgid "<author> specified twice for this theme"
+msgstr "<author> pro toto téma definováno dvakrát"
+
+#: src/theme-parser.c:4067
+msgid "<copyright> specified twice for this theme"
+msgstr "<copyright> pro toto téma definováno dvakrát"
+
+#: src/theme-parser.c:4078
+msgid "<date> specified twice for this theme"
+msgstr "<date> pro toto téma definováno dvakrát"
+
+#: src/theme-parser.c:4089
+msgid "<description> specified twice for this theme"
+msgstr "<description> pro toto téma definováno dvakrát"
+
+#: src/theme-parser.c:4283
+#, c-format
+msgid "Failed to read theme from file %s: %s\n"
+msgstr "Nemohu číst téma ze souboru %s: %s\n"
+
+#: src/theme-parser.c:4338
+#, c-format
+msgid "Theme file %s did not contain a root <metacity_theme> element"
+msgstr "Soubor tématu %s neobsahoval kořenový element <metacity_theme>"
+
+#: src/theme.c:202
+msgid "top"
+msgstr "nahoře"
+
+#: src/theme.c:204
+msgid "bottom"
+msgstr "dole"
+
+#: src/theme.c:206
+msgid "left"
+msgstr "vlevo"
+
+#: src/theme.c:208
+msgid "right"
+msgstr "vpravo"
+
+#: src/theme.c:222
+#, c-format
+msgid "frame geometry does not specify \"%s\" dimension"
+msgstr "geometrie rámu nedefinuje rozměr \"%s\""
+
+#: src/theme.c:241
+#, c-format
+msgid "frame geometry does not specify dimension \"%s\" for border \"%s\""
+msgstr "geometrie rámu nedefinuje rozměr \"%s\" pro okraj \"%s\""
+
+#: src/theme.c:278
+#, c-format
+msgid "Button aspect ratio %g is not reasonable"
+msgstr "Aspect ratio tlačítka %g není rozumné"
+
+#: src/theme.c:290
+msgid "Frame geometry does not specify size of buttons"
+msgstr "Geometrie rámu nedefinuje velikost tlačítek"
+
+#: src/theme.c:677
+msgid "Gradients should have at least two colors"
+msgstr "Gradienty by měly mít alespoň dvě barvy"
+
+#: src/theme.c:803
+#, c-format
+msgid ""
+"GTK color specification must have the state in brackets, e.g. gtk:fg[NORMAL] "
+"where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
+msgstr "Specifikace barvy GTK musí mít stav v hranatých závorkách, např. gtk:fg[NORMAL], kde NORMAL je stav; nemohu parsovat \"%s\""
+
+#: src/theme.c:817
+#, c-format
+msgid ""
+"GTK color specification must have a close bracket after the state, e.g. gtk:"
+"fg[NORMAL] where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
+msgstr "Specifikace barvy GTK musí mít za stavem pravou v hranatou závorku, např. gtk:fg[NORMAL], kde NORMAL je stav; nemohu parsovat \"%s\""
+
+#: src/theme.c:828
+#, c-format
+msgid "Did not understand state \"%s\" in color specification"
+msgstr "Nerozumím stavu \"%s\" ve specifikaci barvy"
+
+#: src/theme.c:841
+#, c-format
+msgid "Did not understand color component \"%s\" in color specification"
+msgstr "Nerozumím barevné komponentě \"%s\" ve specifikaci barvy"
+
+#: src/theme.c:871
+#, c-format
+msgid ""
+"Blend format is \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" does not fit the "
+"format"
+msgstr "Formát prolínání je \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" tomuto formátu neodpovídá"
+
+#: src/theme.c:882
+#, c-format
+msgid "Could not parse alpha value \"%s\" in blended color"
+msgstr "Nemohu parsovat hodnotu alfa \"%s\" v prolínané barvě"
+
+#: src/theme.c:892
+#, c-format
+msgid "Alpha value \"%s\" in blended color is not between 0.0 and 1.0"
+msgstr "Hodnot alfa \"%s\" v prolínané barvě není mezi 0.0 a 1.Gé"
+
+#: src/theme.c:939
+#, c-format
+msgid ""
+"Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
+msgstr "Formát stínu je \"shade/base_color_factor\", \"%s\" tomuto formátu neodpovídá"
+
+#: src/theme.c:950
+#, c-format
+msgid "Could not parse shade factor \"%s\" in shaded color"
+msgstr "Nemohu parsovat faktor stínu \"%s\" ve stínované barvě"
+
+#: src/theme.c:960
+#, c-format
+msgid "Shade factor \"%s\" in shaded color is negative"
+msgstr "Faktor stínu \"%s\" ve stínované barvě je záporný"
+
+#: src/theme.c:989
+#, c-format
+msgid "Could not parse color \"%s\""
+msgstr "Nemohu parsovat barvu \"%s\""
+
+#: src/theme.c:1251
+#, c-format
+msgid "Coordinate expression contains character '%s' which is not allowed"
+msgstr "Souřadnicový výraz obsahuje nepovolený znak '%s'"
+
+#: src/theme.c:1278
+#, c-format
+msgid ""
+"Coordinate expression contains floating point number '%s' which could not be "
+"parsed"
+msgstr "Souřadnicový výraz obsahuje číslo s pohyblivou řádovou čárkou '%s', které nemohu parsovat"
+
+#: src/theme.c:1292
+#, c-format
+msgid "Coordinate expression contains integer '%s' which could not be parsed"
+msgstr "Souřadnicový výraz obsahuje celé číslo '%s', které nemohu parsovat"
+
+#: src/theme.c:1359
+#, c-format
+msgid ""
+"Coordinate expression contained unknown operator at the start of this text: "
+"\"%s\""
+msgstr "Souřadnicový výraz obsahuje na začátku textu neznámý operátor: \"%s\": "
+
+#: src/theme.c:1416
+msgid "Coordinate expression was empty or not understood"
+msgstr "Souřadnicový výraz byl prázdný nebo mu nerozumím"
+
+#: src/theme.c:1555 src/theme.c:1565 src/theme.c:1599
+msgid "Coordinate expression results in division by zero"
+msgstr "Souřadnicový výraz způsobil dělení nulou"
+
+#: src/theme.c:1607
+msgid ""
+"Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
+msgstr "Souřadnicový výraz chce použít operátor mod na číslo s pohyblivou řádovou čárkou"
+
+#: src/theme.c:1664
+#, c-format
+msgid ""
+"Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
+msgstr "Souřadnicový výraz má na místě, kde byl očekáván operand, operátor \"%s\""
+
+#: src/theme.c:1673
+msgid "Coordinate expression had an operand where an operator was expected"
+msgstr "Souřadnicový výraz má operand tam, kde byl očekáván operátor"
+
+#: src/theme.c:1681
+msgid "Coordinate expression ended with an operator instead of an operand"
+msgstr "Souřadnicový výraz končí operátorem místo operandu"
+
+#: src/theme.c:1691
+#, c-format
+msgid ""
+"Coordinate expression has operator \"%c\" following operator \"%c\" with no "
+"operand in between"
+msgstr "Souřadnicový výraz má operátor \"%c\" za operátorem \"%c\" bez operandu mezi nimi"
+
+#: src/theme.c:1810
+msgid ""
+"Coordinate expression parser overflowed its buffer, this is really a "
+"Metacity bug, but are you sure you need a huge expression like that?"
+msgstr "Parser souřadnicového výrazu přeplnil svou vyrovnávací paměť. To je ve skutečnosti chyba Metacity, ale jste si jisti že potřebujete tak obrovský výraz?"
+
+#: src/theme.c:1839
+msgid "Coordinate expression had a close parenthesis with no open parenthesis"
+msgstr "Souřadnicový výraz má pravou závorku bez levé závorky"
+
+#: src/theme.c:1902
+#, c-format
+msgid "Coordinate expression had unknown variable or constant \"%s\""
+msgstr "Souřadnicový výraz má neznámou proměnnou nebo konstantu \"%s\""
+
+#: src/theme.c:1959
+msgid "Coordinate expression had an open parenthesis with no close parenthesis"
+msgstr "Souřadnicový výraz má levou závorku bez pravé závorky"
+
+#: src/theme.c:1970
+msgid "Coordinate expression doesn't seem to have any operators or operands"
+msgstr "Souřadnicový výraz zřejmě nemá žádné operátory nebo operandy"
+
+#: src/theme.c:2214 src/theme.c:2236 src/theme.c:2257
+#, c-format
+msgid "Theme contained an expression \"%s\" that resulted in an error: %s\n"
+msgstr "Téma obsahuje výraz \"%s\", který způsobil chybu: %s\n"
+
+#: src/theme.c:3580
+#, c-format
+msgid ""
+"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
+"specified for this frame style"
+msgstr "Pro tento styl rámu musí být zadáno <button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/>"
+
+#: src/theme.c:4003 src/theme.c:4035
+#, c-format
+msgid ""
+"Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
+msgstr "Chybí <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
+
+#: src/theme.c:4086
+#, c-format
+msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
+msgstr "Nemohu načíst téma \"%s\": %s\n"
+
+#: src/theme.c:4232
+#, c-format
+msgid "No <name> set for theme \"%s\""
+msgstr "Není nastaveno <name> pro téma \"%s\""
+
+#: src/theme.c:4239
+#, c-format
+msgid "No <author> set for theme \"%s\""
+msgstr "Není nastaven <author> pro téma \"%s\""
+
+#: src/theme.c:4246
+#, c-format
+msgid "No <date> set for theme \"%s\""
+msgstr "Není nastaveno <date> pro téma \"%s\""
+
+#: src/theme.c:4253
+#, c-format
+msgid "No <description> set for theme \"%s\""
+msgstr "Není nastaven <description> pro téma \"%s\""
+
+#: src/theme.c:4260
+#, c-format
+msgid "No <copyright> set for theme \"%s\""
+msgstr "Není nastaven <copyright> pro téma \"%s\""
+
+#: src/theme.c:4270
+#, c-format
+msgid ""
+"No frame style set for window type \"%s\" in theme \"%s\", add a <window "
+"type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/> element"
+msgstr "Pro typ okna \"%s\" tématu \"%s\" není nastaven typ rámu, přidejte element <window type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/>"
+
+#: src/theme.c:4292
+#, c-format
+msgid ""
+"<menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
+"specified for this theme"
+msgstr "Pro toto téma musí být definováno <menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/>"
+
+#: src/theme.c:4675 src/theme.c:4737
+#, c-format
+msgid ""
+"User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
+msgstr "Uživatelem-definované konstanty musí začínat velkým písmenem; \"%s\" toto nesplňuje"
+
+#: src/theme.c:4683 src/theme.c:4745
+#, c-format
+msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
+msgstr "Konstanta \"%s\" již byla definována"
+
+#: src/tools/metacity-properties.desktop.in.h:1
+msgid "Select how to give focus to windows"
+msgstr "Zvolit, jak aktivovat okna"
+
+#: src/tools/metacity-properties.desktop.in.h:2
+msgid "Window Focus"
+msgstr "Aktivace oken"
+
+#: src/tools/metacity-properties.glade.h:1
+msgid "Clic_k to give focus"
+msgstr "Aktivace _kliknutím"
+
+#: src/tools/metacity-properties.glade.h:2
+msgid "Focus behavior:"
+msgstr "Aktivace oken:"
+
+#: src/tools/metacity-properties.glade.h:3
+msgid "Window Focus Preferences"
+msgstr "Nastavení aktivace oken"
+
+#: src/tools/metacity-properties.glade.h:4
+msgid "_Point to give focus"
+msgstr "Aktivace _ukázáním"
+
+#: src/tools/metacity-properties.glade.h:5
+msgid "_Raise window on focus"
+msgstr "_Zvýšit okno při aktivaci"
+
+#: src/util.c:91
+#, c-format
+msgid "Failed to open debug log: %s\n"
+msgstr "Nemohu otevřít ladicí záznam: %s\n"
+
+#: src/util.c:101
+#, c-format
+msgid "Failed to fdopen() log file %s: %s\n"
+msgstr "Nemohu fdopen () soubor záznamu %s: %s\n"
+
+#: src/util.c:107
+#, c-format
+msgid "Opened log file %s\n"
+msgstr "Otevřen soubor záznamu %s\n"
+
+#: src/util.c:191
+msgid "Window manager: "
+msgstr "Manažer oken: "
+
+#: src/util.c:307
+msgid "Bug in window manager: "
+msgstr "Chyba v manažeru oken: "
+
+#: src/util.c:336
+msgid "Window manager warning: "
+msgstr "Varování manažera oken: "
+
+#: src/util.c:358
+msgid "Window manager error: "
+msgstr "Chyba manažera oken: "
+
+#: src/window.c:436
+#, c-format
+msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %ld\n"
+msgstr "Aplikace nastavila neplatný _NET_WM_PID %ld\n"
+
+#. first time through
+#: src/window.c:4664
+#, c-format
+msgid ""
+"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
+"window as specified in the ICCCM.\n"
+msgstr "Okno %s nastavilo SM_CLIENT_ID samo na sebe místo okna WM_CLIENT_LEADER, jak je definováno v ICCCM.\n"
+
+#. We ignore mwm_has_resize_func because WM_NORMAL_HINTS is the
+#. * authoritative source for that info. Some apps such as mplayer or
+#. * xine disable resize via MWM but not WM_NORMAL_HINTS, but that
+#. * leads to e.g. us not fullscreening their windows. Apps that set
+#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
+#. * about these apps but make them work.
+#.
+#: src/window.c:5342
+#, c-format
+msgid ""
+"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
+"d x %d and max size %d x %d; this doesn't make much sense.\n"
+msgstr "Okno %s nastavuje hint MWM, že se nedá měnit jeho velikost, ale nastavuje min. velikost %d × %d a max. velikost %d × %d; to nedává smysl.\n"
+
+# Let's hope it is used only in the "Only on %s" and "Move to %s" strings
+#: src/workspace.c:50
+#, c-format
+msgid "Workspace %d"
+msgstr "plochu %d"
+
+#: src/xprops.c:54
+#, c-format
+msgid ""
+"Window 0x%lx has property %s that was expected to have type %s format %d and "
+"actually has type %s format %d n_items %d\n"
+msgstr "Okno 0x%lx má vlastnost %s, která má mít typ %s formátu %d a ve skutečnosti má typ %s formátu %d n_items %d\n"
+
+#: src/xprops.c:296
+#, c-format
+msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8\n"
+msgstr "Vlastnost %s okna 0x%lx obsahovala neplatné UTF-8\n"
+
+#: src/xprops.c:381
+#, c-format
+msgid ""
+"Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
+msgstr "Vlastnost %s okna 0x%lx obsahovala neplatné UTF-8 pro položku %d seznamu\n"