summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po
diff options
context:
space:
mode:
authorChyla Zbigniew <chyla@src.gnome.org>2002-07-25 18:09:40 +0000
committerChyla Zbigniew <chyla@src.gnome.org>2002-07-25 18:09:40 +0000
commitf289b64030492181f3268e4b39371598d0227052 (patch)
tree7d2420ce4ddcbbf5271b036e0013abe62aa0f476 /po
parentcb57ebd470c71ade921b38dbc3333547adf012b7 (diff)
downloadmetacity-f289b64030492181f3268e4b39371598d0227052.tar.gz
metacity-f289b64030492181f3268e4b39371598d0227052.tar.bz2
Updated Polish translation by GNOME PL Team <translators@gnome.pl>
Diffstat (limited to 'po')
-rw-r--r--po/ChangeLog5
-rw-r--r--po/pl.po124
2 files changed, 87 insertions, 42 deletions
diff --git a/po/ChangeLog b/po/ChangeLog
index 6cf43e0..015c347 100644
--- a/po/ChangeLog
+++ b/po/ChangeLog
@@ -1,3 +1,8 @@
+2002-07-25 Zbigniew Chyla <chyla@gnome.pl>
+
+ * pl.po: Updated Polish translation by
+ GNOME PL Team <translators@gnome.pl>.
+
2002-07-25 Dmitry G. Mastrukov <dmitry@taurussoft.org>
* ru.po: updated Russian translation with help from
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index ac1417e..35d9c41 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -10,7 +10,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity\n"
"POT-Creation-Date: 2002-07-24 00:32+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2002-07-04 00:37+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2002-07-25 19:56+0200\n"
"Last-Translator: GNOME PL Team <translators@gnome.pl>\n"
"Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -312,6 +312,10 @@ msgid ""
"focused window will be automatically raised after a delay (the delay is "
"specified by the auto_raise_delay key)."
msgstr ""
+"Jeśli właściwość ta jest ustawiona i sposób przełączania skupienia ustawiono "
+"jako \"sloppy\" lub \"mouse\" (ang. mysz), okno uzyskujące skupienie będzie "
+"automatycznie wysuwane po upływie opóźnienia (opóźnienie określane jest "
+"przez klucz auto_raise_delay)."
#: src/metacity.schemas.in.h:1
msgid ""
@@ -334,6 +338,17 @@ msgid ""
"details of application-based vs. window-based, e.g. whether to pass through "
"clicks. Also, application-based mode is largely unimplemented at the moment."
msgstr ""
+"Ustawienie tej opcji powoduje, że menedżer Metacity pracuje w kategoriach "
+"aplikacji, nie okien. Pojęcie to jest nieco abstrakcyjne, ale ogólnie "
+"ustawienia oparte na aplikacjach przypominają raczej działanie systemu Mac "
+"OS niż systemu Windows. Gdy menedżer pracuje w trybie aplikacji, po "
+"skupieniu uwagi na oknie wszystkie okna danej aplikacji zostaną wysunięte. W "
+"trybie aplikacji kliknięcia przełączające skupienie nie są przekazywane do "
+"okien innych aplikacji. Istnienie tego ustawienia jest w pewnym stopniu "
+"wątpliwe. Jest ono jednak lepsze niż osobne ustawienia dla wszystkich "
+"szczegółów składających się na różnice pomiędzy trybem opartym na oknach i "
+"opartym na aplikacjach, np. czy przekazywać kliknięcia. Co więcej, tryb "
+"aplikacji jest w chwili obecnej w znacznej mierze niezaimplementowany."
#: src/metacity.schemas.in.h:1
msgid "Minimize a window"
@@ -457,6 +472,23 @@ msgid ""
"limitations in the specifications themselves, so sometimes a bug in "
"no-workarounds mode won't be fixable without amending a spec."
msgstr ""
+"Niektóre aplikacje naruszają specyfikacje, czego wynikiem jest błędna "
+"obsługa ich okien przez menedżera okien. Na przykład, w przypadku idealnym "
+"menedżer Metacity umieszczałby wszystkie okna dialogowe zawsze w jednakowym "
+"położeniu w stosunku do ich okien nadrzędnych. Wymaga to zignorowania "
+"położenia okien dialogowych określanego przez aplikacje. Niektóre wersje "
+"języka Java z biblioteką Swing oznaczają jednak swoje menu podręczne jako "
+"okna dialogowe, więc menedżer Metacity musi wyłączyć pozycjonowanie okien "
+"dialogowych, aby umożliwić działanie menu w błędnych aplikacjach napisanych "
+"w języku Java. Istnieje jeszcze kilka innych przykładów podobnych do "
+"powyższego. Opcja ta powoduje przejście menedżera Metacity w tryb pełnej "
+"poprawności, dzięki czemu uzyskuje się nieco ładniejszy interfejs "
+"użytkownika, o ile nie ma potrzeby uruchamiania żadnych błędnych aplikacji. "
+"Niestety, tryb naprawiania błędów musi być domyślnie włączony; świat "
+"rzeczywisty jest okropnym miejscem. Niektóre obejścia błędów są tak naprawdę "
+"obejściami ograniczeń samej specyfikacji, czasem więc błąd w trybie bez "
+"naprawiania błędów aplikacji nie będzie możliwy do poprawienia bez "
+"poprawiania samej specyfikacji."
#: src/metacity.schemas.in.h:1
msgid "Switch to workspace 1"
@@ -528,9 +560,11 @@ msgid ""
"that correspond to these commands. Pressing the keybinding for run_command_N "
"will execute command_N."
msgstr ""
+"Klucze /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N definiują skróty "
+"klawiszowe, które odpowiadają tym poleceniom. Użycie skrótu zapisanego w "
+"run_command_N spowoduje wykonanie polecenia zapisanego w command_N."
#: src/metacity.schemas.in.h:1
-#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that runs the correspondingly-numbered command in "
"/apps/metacity/keybinding_commands The format looks like "
@@ -539,13 +573,14 @@ msgid ""
"\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special "
"string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"Skrót klawiszowy, który przełącza tryb maksymalizacji. Przykładowy zapis "
-"skrótu ma postać \"&lt;Control&gt;a\" lub \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
-"Analiza składniowa jest niezbyt restrykcyjna - pozwala to na używanie małych "
-"i wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis "
-"\"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie powiązany żaden "
-"skrót klawiszowy."
+"Skrót klawiszowy, który wykonuje polecenie o odpowiadającym mu numerze, "
+"pobrane z ustawienia o kluczu /apps/metacity/keybinding_commands. "
+"Przykładowy zapis skrótu ma postać \"&lt;Control&gt;a\" lub "
+"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Analiza składniowa jest niezbyt restrykcyjna - "
+"pozwala to na używanie małych i wielkich liter oraz skrótów, takich jak "
+"\"&lt;Ctl&gt;\" oraz \"&lt;Ctrl&gt;\". Jeśli opcji zostanie przypisany "
+"specjalny napis \"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie "
+"powiązany żaden skrót klawiszowy."
#: src/metacity.schemas.in.h:1
msgid ""
@@ -1167,7 +1202,6 @@ msgstr ""
"skrót klawiszowy."
#: src/metacity.schemas.in.h:1
-#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, using a "
"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
@@ -1176,16 +1210,15 @@ msgid ""
"\"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
"then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"Skrót klawiszowy, który przekazuje skupienie pomiędzy panelami i biurkiem. "
-"Przykładowy zapis skrótu ma postać \"&lt;Control&gt;a\" lub "
-"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Analiza składniowa jest niezbyt restrykcyjna - "
-"pozwala to na używanie małych i wielkich liter oraz skrótów, takich jak "
-"\"&lt;Ctl&gt;\" oraz \"&lt;Ctrl&gt;\". Jeśli opcji zostanie przypisany "
-"specjalny napis \"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie "
-"powiązany żaden skrót klawiszowy."
+"Skrót klawiszowy, który przekazuje skupienie pomiędzy panelami i biurkiem, "
+"używając przy tym wyskakującego okna. Przykładowy zapis skrótu ma postać "
+"\"&lt;Control&gt;a\" lub \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Analiza składniowa "
+"jest niezbyt restrykcyjna - pozwala to na używanie małych i wielkich liter "
+"oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz \"&lt;Ctrl&gt;\". Jeśli opcji "
+"zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas "
+"z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
#: src/metacity.schemas.in.h:1
-#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, without a "
"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
@@ -1194,16 +1227,15 @@ msgid ""
"\"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
"then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"Skrót klawiszowy, który przekazuje skupienie pomiędzy panelami i biurkiem. "
-"Przykładowy zapis skrótu ma postać \"&lt;Control&gt;a\" lub "
-"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Analiza składniowa jest niezbyt restrykcyjna - "
-"pozwala to na używanie małych i wielkich liter oraz skrótów, takich jak "
-"\"&lt;Ctl&gt;\" oraz \"&lt;Ctrl&gt;\". Jeśli opcji zostanie przypisany "
-"specjalny napis \"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie "
-"powiązany żaden skrót klawiszowy."
+"Skrót klawiszowy, który przekazuje skupienie pomiędzy panelami i biurkiem, "
+"bez używania przy tym wyskakującego okna. Przykładowy zapis skrótu ma postać "
+"\"&lt;Control&gt;a\" lub \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Analiza składniowa "
+"jest niezbyt restrykcyjna - pozwala to na używanie małych i wielkich liter "
+"oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz \"&lt;Ctrl&gt;\". Jeśli opcji "
+"zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas "
+"z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
#: src/metacity.schemas.in.h:1
-#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move focus between windows without a popup window. "
"(Traditionally &lt;Alt&gt;Escape) The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" "
@@ -1212,16 +1244,16 @@ msgid ""
"\"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
"then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"Skrót klawiszowy, który przekazuje skupienie pomiędzy oknami (tradycyjnie "
-"jest to &lt;Alt&gt;Tab). Przykładowy zapis skrótu ma postać "
-"\"&lt;Control&gt;a\" lub \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Analiza składniowa "
-"jest niezbyt restrykcyjna - pozwala to na używanie małych i wielkich liter "
-"oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz \"&lt;Ctrl&gt;\". Jeśli opcji "
-"zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas "
-"z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
+"Skrót klawiszowy, który przekazuje skupienie pomiędzy oknami, bez używania "
+"przy tym wyskakującego okna (tradycyjnie jest to &lt;Alt&gt;Escape). "
+"Przykładowy zapis skrótu ma postać \"&lt;Control&gt;a\" lub "
+"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Analiza składniowa jest niezbyt restrykcyjna - "
+"pozwala to na używanie małych i wielkich liter oraz skrótów, takich jak "
+"\"&lt;Ctl&gt;\" oraz \"&lt;Ctrl&gt;\". Jeśli opcji zostanie przypisany "
+"specjalny napis \"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie "
+"powiązany żaden skrót klawiszowy."
#: src/metacity.schemas.in.h:1
-#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move focus between windows, using a popup window. "
"(Traditionally &lt;Alt&gt;Tab) The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
@@ -1230,13 +1262,14 @@ msgid ""
"\"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
"then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"Skrót klawiszowy, który przekazuje skupienie pomiędzy oknami (tradycyjnie "
-"jest to &lt;Alt&gt;Tab). Przykładowy zapis skrótu ma postać "
-"\"&lt;Control&gt;a\" lub \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Analiza składniowa "
-"jest niezbyt restrykcyjna - pozwala to na używanie małych i wielkich liter "
-"oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz \"&lt;Ctrl&gt;\". Jeśli opcji "
-"zostanie przypisany specjalny napis \"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas "
-"z akcją nie będzie powiązany żaden skrót klawiszowy."
+"Skrót klawiszowy, który przekazuje skupienie pomiędzy oknami, używając przy "
+"tym wyskakującego okna (tradycyjnie jest to &lt;Alt&gt;Tab). Przykładowy "
+"zapis skrótu ma postać \"&lt;Control&gt;a\" lub "
+"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Analiza składniowa jest niezbyt restrykcyjna - "
+"pozwala to na używanie małych i wielkich liter oraz skrótów, takich jak "
+"\"&lt;Ctl&gt;\" oraz \"&lt;Ctrl&gt;\". Jeśli opcji zostanie przypisany "
+"specjalny napis \"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z akcją nie będzie "
+"powiązany żaden skrót klawiszowy."
#: src/metacity.schemas.in.h:1
msgid ""
@@ -1326,6 +1359,13 @@ msgid ""
"and \"mouse\" means windows are focused when the mouse enters the window and "
"unfocused when the mouse leaves the window."
msgstr ""
+"Sposób przekazywania skupienia określa, w jaki sposób aktywowane są okna. "
+"Opcja ta może przyjmować trzy wartości; \"click\" (ang. kliknięcie) oznacza, "
+"że okno musi zostać kliknięte w celu przekazania do niego skupienia, "
+"\"sloppy\" oznacza, że okno otrzymuje skupienie, gdy przesunięty zostanie na "
+"jego obszar wskaźnik myszy, zaś \"mouse\" (ang. mysz) oznacza, że okno "
+"otrzymuje skupienie, gdy wskaźnik myszy przesunięty zostanie na jego obszar, "
+"a po opuszczeniu tego obszaru skupienie jest odbierane."
#: src/metacity.schemas.in.h:1
msgid ""
@@ -1350,7 +1390,7 @@ msgstr ""
#: src/metacity.schemas.in.h:1
msgid "Toggle fullscreen mode"
-msgstr "Przełączenie tryby pełnoekranowego"
+msgstr "Przełączenie trybu pełnoekranowego"
#: src/metacity.schemas.in.h:1
msgid "Toggle maximization state"