summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po
diff options
context:
space:
mode:
authorStanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>2002-01-09 10:06:40 +0000
committerStano Visnovsky <stano@src.gnome.org>2002-01-09 10:06:40 +0000
commitda6ded6f3f917524289fa9a076acf4f97b1c9a8d (patch)
tree8e439aa5035e1d9a1fba2aa29b73538dfee78939 /po
parent884dcec781cc00924e4b25607996a12745c25e83 (diff)
downloadmetacity-da6ded6f3f917524289fa9a076acf4f97b1c9a8d.tar.gz
metacity-da6ded6f3f917524289fa9a076acf4f97b1c9a8d.tar.bz2
Updated Slovak translation
2002-01-09 Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz> * sk.po: Updated Slovak translation
Diffstat (limited to 'po')
-rw-r--r--po/ChangeLog4
-rw-r--r--po/sk.po134
2 files changed, 98 insertions, 40 deletions
diff --git a/po/ChangeLog b/po/ChangeLog
index 8d7cf75..6cffcf5 100644
--- a/po/ChangeLog
+++ b/po/ChangeLog
@@ -1,3 +1,7 @@
+2002-01-09 Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>
+
+ * sk.po: Updated Slovak translation.
+
2002-01-08 Duarte Loreto <happyguy_pt@hotmail.com>
* pt.po: Updated Portuguese translation.
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index d0020ba..470da19 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -5,16 +5,16 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity\n"
-"POT-Creation-Date: 2001-12-13 14:39+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2001-12-13 14:39CET\n"
+"POT-Creation-Date: 2002-01-09 10:57+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2002-01-09 11:04CET\n"
"Last-Translator: Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: KBabel 0.9.6\n"
+"X-Generator: KBabel 0.9.5\n"
-#: src/display.c:155
+#: src/display.c:156
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť displej X Window '%s'\n"
@@ -34,136 +34,136 @@ msgstr ""
msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
msgstr "Kritická chyba V/V %d (%s) na displeji '%s'\n"
-#: src/frames.c:231
+#: src/frames.c:232
msgid "Left edge"
msgstr "Ľavý okraj"
-#: src/frames.c:231
+#: src/frames.c:232
msgid "Left window edge width"
msgstr "Šírka ľavého okraja okna"
-#: src/frames.c:232
+#: src/frames.c:233
msgid "Right edge"
msgstr "Pravý okraj"
-#: src/frames.c:232
+#: src/frames.c:233
msgid "Right window edge width"
msgstr "Šírka oravého okraja okna"
-#: src/frames.c:233
+#: src/frames.c:234
msgid "Bottom edge"
msgstr "Dolný okraj"
-#: src/frames.c:233
+#: src/frames.c:234
msgid "Bottom window edge height"
msgstr "Šírka oolného okraja okna"
-#: src/frames.c:235
+#: src/frames.c:236
msgid "Title border"
msgstr "Okraj okolo titulku"
-#: src/frames.c:235
+#: src/frames.c:236
msgid "Border around title area"
msgstr "Okraj okolo oblasti titulku"
-#: src/frames.c:236
+#: src/frames.c:237
msgid "Text border"
msgstr "Okraj okolo textu"
-#: src/frames.c:236
+#: src/frames.c:237
msgid "Border around window title text"
msgstr "Okraj okolo textu titulku okna"
-#: src/frames.c:238
+#: src/frames.c:239
msgid "Spacer padding"
msgstr "Medzera oddeľovača"
-#: src/frames.c:238
+#: src/frames.c:239
msgid "Padding on either side of spacer"
msgstr "Medzery na každej strane oddeľovača"
-#: src/frames.c:239
+#: src/frames.c:240
msgid "Spacer width"
msgstr "Šírka oddeľovača"
-#: src/frames.c:239
+#: src/frames.c:240
msgid "Width of spacer"
msgstr "Šírka oddeľovača"
-#: src/frames.c:240
+#: src/frames.c:241
msgid "Spacer height"
msgstr "Výška oddeľovača"
-#: src/frames.c:240
+#: src/frames.c:241
msgid "Height of spacer"
msgstr "Výška oddeľovača"
#. same as right_width left_width by default
-#: src/frames.c:243
+#: src/frames.c:244
msgid "Right inset"
msgstr "Pravá vzdialenosť"
-#: src/frames.c:243
+#: src/frames.c:244
msgid "Distance of buttons from right edge of frame"
msgstr "Vzdialenosť tlačidiel od pravého okraja rámu"
-#: src/frames.c:244
+#: src/frames.c:245
msgid "Left inset"
msgstr "Ľavá vzdialenosť"
-#: src/frames.c:244
+#: src/frames.c:245
msgid "Distance of menu button from left edge of frame"
msgstr "Vzdialenosť tlačidiel od ľavého okraja rámu"
-#: src/frames.c:246
+#: src/frames.c:247
msgid "Button width"
msgstr "Šírka tlačidiel"
-#: src/frames.c:246
+#: src/frames.c:247
msgid "Width of buttons"
msgstr "Šírka tlačidiel"
-#: src/frames.c:247
+#: src/frames.c:248
msgid "Button height"
msgstr "Výška tlačidiel"
-#: src/frames.c:247
+#: src/frames.c:248
msgid "Height of buttons"
msgstr "Výška tlačidiel"
-#: src/frames.c:249
+#: src/frames.c:250
msgid "Button border"
msgstr "Okraj tlačidiel"
-#: src/frames.c:249
+#: src/frames.c:250
msgid "Border around buttons"
msgstr "Okraj okolo tlačidiel"
-#: src/frames.c:250
+#: src/frames.c:251
msgid "Inner button border"
msgstr "Vnútorný okraj tlačidiel"
-#: src/frames.c:250
+#: src/frames.c:251
msgid "Border around the icon inside buttons"
msgstr "Okraj okolo ikony na tlačidlách"
-#: src/frames.c:891
+#: src/frames.c:892
msgid "Close Window"
msgstr "Zavrieť okno"
-#: src/frames.c:894
+#: src/frames.c:895
msgid "Window Menu"
msgstr "Menu okna"
-#: src/frames.c:897
+#: src/frames.c:898
msgid "Minimize Window"
msgstr "Minimalizovať okno"
-#: src/frames.c:900
+#: src/frames.c:901
msgid "Maximize Window"
msgstr "Maximalizovať okno"
-#: src/frames.c:903
+#: src/frames.c:904
msgid "Unmaximize Window"
msgstr "Odmaximalizovať okno"
@@ -174,6 +174,11 @@ msgid ""
"binding\n"
msgstr "Iný program už používa kláves %s s modifikátormi %x ako klávesovú skratku.\n"
+#: src/main.c:252
+#, c-format
+msgid "Failed to restart: %s\n"
+msgstr "Nepodarilo znovu spustiť: %s\n"
+
#: src/menu.c:48
msgid "_Close"
msgstr "_Zavrieť"
@@ -225,16 +230,51 @@ msgstr "Len na ploche %s%d"
msgid "Move to workspace %s%d"
msgstr "Presunúť na plochu %s%d"
+#: src/prefs.c:264 src/prefs.c:280 src/prefs.c:296 src/prefs.c:312
+#: src/prefs.c:332
+#, c-format
+msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
+msgstr "GConf kľúč \"%s\" má nastavený neplatný typ\n"
+
+#: src/prefs.c:365
+#, c-format
+msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value"
+msgstr "GConf kľúč \"%s\" má nastavený neplatnú hodnotu"
+
+#: src/prefs.c:399
+#, c-format
+msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
+msgstr "Nepodarilo sa spracovať popis písma \"%s\" z GConf kľúča %s\n"
+
+#: src/prefs.c:436
+#, c-format
+msgid "%d stored in GConf key %s is not a valid font size\n"
+msgstr "%d uložená v GConf kľúči %s nie je platná veľkosť písma\n"
+
+#: src/prefs.c:462
+#, c-format
+msgid ""
+"%d stored in GConf key %s is not a reasonable number of workspaces, current "
+"maximum is %d\n"
+msgstr ""
+"%d uložená v GConf kľúči %s nie je rozumný počet pracovných plôch, "
+"momentálne maximum je %d\n"
+
#: src/screen.c:174
#, c-format
msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
msgstr "Obrazovka %d na displeji '%s' nie je platná\n"
-#: src/screen.c:189
+#: src/screen.c:190
#, c-format
msgid "Screen %d on display '%s' already has a window manager\n"
msgstr "Obrazovka %d na displeji '%s' už má správcu okien\n"
+#: src/screen.c:268
+#, c-format
+msgid "Could not release screen %d on display '%s'\n"
+msgstr "Nepodarilo sa uvoľniť obrazovku %d na displeji '%s'\n"
+
#: src/session.c:760 src/session.c:767
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
@@ -285,7 +325,7 @@ msgid "Unknown element %s"
msgstr "Neznámy element %s"
#. someone is on crack
-#: src/window.c:2939
+#: src/window.c:3058
#, c-format
msgid "Window %s sets max width %d less than min width %d, disabling resize\n"
msgstr ""
@@ -293,10 +333,24 @@ msgstr ""
"vypínam zmenu veľkosťi\n"
#. another cracksmoker
-#: src/window.c:2949
+#: src/window.c:3068
#, c-format
msgid "Window %s sets max height %d less than min height %d, disabling resize\n"
msgstr ""
"Okno %s nastavuje maximálnu výšku %d menšiu ako je minimálna výška %d, "
"vypínam zmenu veľkosťi\n"
+#: src/xprops.c:53
+#, c-format
+msgid ""
+"Window 0x%lx has property %s that was expected to have type %s format %d and "
+"actually has type %s format %d n_items %d\n"
+msgstr ""
+"Okno 0x%lx má vlastnosť %s, ktorá má mať typ %s, formát %d a "
+"v skutočnosti má typ %s a formát %d, počet položiek %d\n"
+
+#: src/xprops.c:281
+#, c-format
+msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8\n"
+msgstr "Vlastnosť %s pre okno 0x%lx obsahuje neplatné UTF-8\n"
+