summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po
diff options
context:
space:
mode:
authorKjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>2010-06-20 11:45:07 +0200
committerKjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>2010-06-20 11:45:07 +0200
commitc085a98bc0db4bf7bd37b8854e3b9c861a176388 (patch)
tree918ebb21b4b661aa096773546f47c3b82323e593 /po
parent03e99fa818f44e83e6a59e46b7002fb7033e2a0c (diff)
downloadmetacity-c085a98bc0db4bf7bd37b8854e3b9c861a176388.tar.gz
metacity-c085a98bc0db4bf7bd37b8854e3b9c861a176388.tar.bz2
Added Norwegian bokmål translation
Diffstat (limited to 'po')
-rw-r--r--po/nb.po100
1 files changed, 40 insertions, 60 deletions
diff --git a/po/nb.po b/po/nb.po
index 2413f4c..50fcd47 100644
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -4,10 +4,10 @@
#
msgid ""
msgstr ""
-"Project-Id-Version: metacity 2.29.x\n"
+"Project-Id-Version: metacity 2.31.x\n"
"Report-Msgid-Bugs-To:\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-01-22 14:34+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-01-22 14:35+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-06-20 11:42+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-06-20 11:45+0200\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian bokmål <i18n-no@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -359,40 +359,34 @@ msgstr "Feil under skriving av sesjonsfil «%s»: %s\n"
msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
msgstr "Feil under lukking av sesjonsfil «%s»: %s\n"
-#. oh, just give up
-#: ../src/core/session.c:1106
-#, c-format
-msgid "Failed to read saved session file %s: %s\n"
-msgstr "Feil under lesing av lagret sesjonsfil %s: %s\n"
-
-#: ../src/core/session.c:1145
+#: ../src/core/session.c:1143
#, c-format
msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
msgstr "Feil under tolking av lagret sesjonsfil: %s\n"
-#: ../src/core/session.c:1194
+#: ../src/core/session.c:1192
#, c-format
msgid "<metacity_session> attribute seen but we already have the session ID"
msgstr "<metacity_session>-attributt sett men vi har allerede sesjons-ID"
-#: ../src/core/session.c:1207 ../src/core/session.c:1282
-#: ../src/core/session.c:1314 ../src/core/session.c:1386
-#: ../src/core/session.c:1446
+#: ../src/core/session.c:1205 ../src/core/session.c:1280
+#: ../src/core/session.c:1312 ../src/core/session.c:1384
+#: ../src/core/session.c:1444
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <%s> element"
msgstr "Ukjent attributt %s på <%s>-element"
-#: ../src/core/session.c:1224
+#: ../src/core/session.c:1222
#, c-format
msgid "nested <window> tag"
msgstr "<window> tag med flere nivåer"
-#: ../src/core/session.c:1466
+#: ../src/core/session.c:1464
#, c-format
msgid "Unknown element %s"
msgstr "Ukjent element %s"
-#: ../src/core/session.c:1818
+#: ../src/core/session.c:1816
msgid ""
"These windows do not support &quot;save current setup&quot; and will have to "
"be restarted manually next time you log in."
@@ -444,7 +438,7 @@ msgid "Metacity"
msgstr "Metacity"
#. first time through
-#: ../src/core/window.c:5642
+#: ../src/core/window.c:5660
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
@@ -460,7 +454,7 @@ msgstr ""
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
-#: ../src/core/window.c:6207
+#: ../src/core/window.c:6225
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
@@ -895,18 +889,13 @@ msgid "Automatically raises the focused window"
msgstr "Hever fokuser vindu automatisk"
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:9
-#, fuzzy
msgid ""
"Clicking a window while holding down this modifier key will move the window "
"(left click), resize the window (middle click), or show the window menu "
"(right click). The middle and right click operations may be swapped using "
"the \"resize_with_right_button\" key. Modifier is expressed as \"&lt;Alt&gt;"
"\" or \"&lt;Super&gt;\" for example."
-msgstr ""
-"Klikk på et vindu mens denne endringstasten holdes nede vil aktivere "
-"flytting av vindu (venstreklikk), endring av størrelse på vindu (klikk med "
-"midterste knapp), eller vise vindusmenyen (høyreklikk). Endringstasten "
-"uttrykkes som for eksempel «&lt;Alt&gt;» eller «&lt;Super&gt;»."
+msgstr "Klikk på et vindu mens denne endringstasten holdes nede vil flytte vinduet (venstreklikk), endre størrelse på vinduet (klikk med midterste knapp) eller vise vindusmenyen (høyreklikk). Klikk med midtre og høyre knapp kan byttes om ved å bruke nøkkelen «resize_with_right_button\". Endringstasten uttrykkes som for eksempel «&lt;Alt&gt;» eller «&lt;Super&gt;»."
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:10
msgid "Commands to run in response to keybindings"
@@ -1273,7 +1262,7 @@ msgstr "Om heving skal være en sideeffekt av andre handlinger brukeren utfører
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:52
msgid "Whether to resize with the right button"
-msgstr ""
+msgstr "Om man kan endre størrelse med høyre knapp"
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:53
msgid "Window focus mode"
@@ -1639,24 +1628,24 @@ msgstr "Skyggefaktor «%s» i skyggelagt farge er negativ"
msgid "Could not parse color \"%s\""
msgstr "Kunne ikke lese farge «%s»"
-#: ../src/ui/theme.c:1582
+#: ../src/ui/theme.c:1586
#, c-format
msgid "Coordinate expression contains character '%s' which is not allowed"
msgstr "Koordinatuttrykk inneholder tegn «%s» som ikke er tillatt"
-#: ../src/ui/theme.c:1609
+#: ../src/ui/theme.c:1613
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression contains floating point number '%s' which could not be "
"parsed"
msgstr "Koordinatuttrykk inneholder flyttall «%s» som ikke kunne tolkes"
-#: ../src/ui/theme.c:1623
+#: ../src/ui/theme.c:1627
#, c-format
msgid "Coordinate expression contains integer '%s' which could not be parsed"
msgstr "Koordinatuttrykk inneholder heltall «%s» som ikke kunne tolkes"
-#: ../src/ui/theme.c:1745
+#: ../src/ui/theme.c:1749
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression contained unknown operator at the start of this text: "
@@ -1665,39 +1654,39 @@ msgstr ""
"Koordinatuttrykket inneholdt en ukjent operator ved begynnelsen av denne "
"teksten: «%s»"
-#: ../src/ui/theme.c:1802
+#: ../src/ui/theme.c:1806
#, c-format
msgid "Coordinate expression was empty or not understood"
msgstr "Koordinatuttrykket var tomt eller ble ikke forstått"
-#: ../src/ui/theme.c:1913 ../src/ui/theme.c:1923 ../src/ui/theme.c:1957
+#: ../src/ui/theme.c:1917 ../src/ui/theme.c:1927 ../src/ui/theme.c:1961
#, c-format
msgid "Coordinate expression results in division by zero"
msgstr "Koordinatuttrykket resulterer i divisjon med null"
-#: ../src/ui/theme.c:1965
+#: ../src/ui/theme.c:1969
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
msgstr "Koordinatuttrykket prøver å bruke mod-operator på et flyttall"
-#: ../src/ui/theme.c:2021
+#: ../src/ui/theme.c:2025
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
msgstr "Koordinatuttrykket har en operator «%s» hvor en operand var ventet"
-#: ../src/ui/theme.c:2030
+#: ../src/ui/theme.c:2034
#, c-format
msgid "Coordinate expression had an operand where an operator was expected"
msgstr "Koordinatuttrykket hadde en operand hvor en operator var ventet"
-#: ../src/ui/theme.c:2038
+#: ../src/ui/theme.c:2042
#, c-format
msgid "Coordinate expression ended with an operator instead of an operand"
msgstr "Koordinatuttrykket sluttet med en operator i stedet for en operand"
-#: ../src/ui/theme.c:2048
+#: ../src/ui/theme.c:2052
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression has operator \"%c\" following operator \"%c\" with no "
@@ -1706,38 +1695,38 @@ msgstr ""
"Koordinatuttrykket har en operator «%c» etter en operator «%c» og ingen "
"operand mellom dem."
-#: ../src/ui/theme.c:2195 ../src/ui/theme.c:2236
+#: ../src/ui/theme.c:2199 ../src/ui/theme.c:2240
#, c-format
msgid "Coordinate expression had unknown variable or constant \"%s\""
msgstr "Koordinatuttrykket haddeen ukjent variabel eller konstant «%s»"
-#: ../src/ui/theme.c:2290
+#: ../src/ui/theme.c:2294
#, c-format
msgid "Coordinate expression parser overflowed its buffer."
msgstr "Tolkeren for koordinatuttrykk oversteg buffergrensen."
-#: ../src/ui/theme.c:2319
+#: ../src/ui/theme.c:2323
#, c-format
msgid "Coordinate expression had a close parenthesis with no open parenthesis"
msgstr "Koordinatuttrykket hadde en parantes slutt uten parantes start"
-#: ../src/ui/theme.c:2383
+#: ../src/ui/theme.c:2387
#, c-format
msgid "Coordinate expression had an open parenthesis with no close parenthesis"
msgstr "Koordinatuttrykket hadde en åpen parantes uten en avsluttende parantes"
-#: ../src/ui/theme.c:2394
+#: ../src/ui/theme.c:2398
#, c-format
msgid "Coordinate expression doesn't seem to have any operators or operands"
msgstr ""
"Koordinatuttrykket ser ikke ut til å ha noen operatorer eller operander"
-#: ../src/ui/theme.c:2596 ../src/ui/theme.c:2616 ../src/ui/theme.c:2636
+#: ../src/ui/theme.c:2602 ../src/ui/theme.c:2622 ../src/ui/theme.c:2642
#, c-format
msgid "Theme contained an expression that resulted in an error: %s\n"
msgstr "Tema inneholdt et uttrykk som resulterte i en feil: %s\n"
-#: ../src/ui/theme.c:4203
+#: ../src/ui/theme.c:4209
#, c-format
msgid ""
"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
@@ -1746,24 +1735,24 @@ msgstr ""
"<button function=«%s» state=«%s» draw_ops=«ett-eller-annet»/> må spesifiseres "
"for denne rammestilen"
-#: ../src/ui/theme.c:4711 ../src/ui/theme.c:4736
+#: ../src/ui/theme.c:4717 ../src/ui/theme.c:4742
#, c-format
msgid ""
"Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
msgstr "Mangler <frame state=«%s» resize=«%s» focus=«%s» stil=«ett-eller-annet»/>"
-#: ../src/ui/theme.c:4780
+#: ../src/ui/theme.c:4786
#, c-format
msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
msgstr "Klarte ikke å laste tema «%s»: %s\n"
-#: ../src/ui/theme.c:4910 ../src/ui/theme.c:4917 ../src/ui/theme.c:4924
-#: ../src/ui/theme.c:4931 ../src/ui/theme.c:4938
+#: ../src/ui/theme.c:4916 ../src/ui/theme.c:4923 ../src/ui/theme.c:4930
+#: ../src/ui/theme.c:4937 ../src/ui/theme.c:4944
#, c-format
msgid "No <%s> set for theme \"%s\""
msgstr "<%s> er ikke satt for tema «%s»"
-#: ../src/ui/theme.c:4946
+#: ../src/ui/theme.c:4952
#, c-format
msgid ""
"No frame style set for window type \"%s\" in theme \"%s\", add a <window "
@@ -1772,14 +1761,14 @@ msgstr ""
"Ingen rammestil satt for vindutype «%s» i tema «%s», legg til et <window type=«%"
"s» style_set=«ett-eller-annet»/>-element"
-#: ../src/ui/theme.c:5389 ../src/ui/theme.c:5451 ../src/ui/theme.c:5514
+#: ../src/ui/theme.c:5395 ../src/ui/theme.c:5457 ../src/ui/theme.c:5520
#, c-format
msgid ""
"User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
msgstr ""
"Brukerdefinerte konstanter må begynne med stor bokstav; «%s» gjør ikke det"
-#: ../src/ui/theme.c:5397 ../src/ui/theme.c:5459 ../src/ui/theme.c:5522
+#: ../src/ui/theme.c:5403 ../src/ui/theme.c:5465 ../src/ui/theme.c:5528
#, c-format
msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
msgstr "Konstant «%s» er allerede definert"
@@ -2334,12 +2323,3 @@ msgstr "y-verdi var %d, %d var ventet"
#, c-format
msgid "%d coordinate expressions parsed in %g seconds (%g seconds average)\n"
msgstr "%d koordinatuttrykk lest på %g sekunder (%g sekunder i snitt)\n"
-
-#~ msgid "Open another one of these windows"
-#~ msgstr "Åpne et til av disse vinduene"
-
-#~ msgid "This is a demo button with an 'open' icon"
-#~ msgstr "Dette er en demoknapp med et «åpne»-ikon"
-
-#~ msgid "This is a demo button with a 'quit' icon"
-#~ msgstr "Dette er en demoknapp med et «avslutt»-ikon"