summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po
diff options
context:
space:
mode:
authorMatej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>2010-08-17 14:27:33 +0200
committerMatej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>2010-08-17 14:27:33 +0200
commit87febec22cf3d753c8e8fa6c6b89e44b7160814c (patch)
treea9592aca3ad62bf1e784aac975cae11b53ae188e /po
parent5b9527cfb24582b61c07d752d0b277b0df5b01f5 (diff)
downloadmetacity-87febec22cf3d753c8e8fa6c6b89e44b7160814c.tar.gz
metacity-87febec22cf3d753c8e8fa6c6b89e44b7160814c.tar.bz2
Updated Slovenian translation
Diffstat (limited to 'po')
-rw-r--r--po/sl.po251
1 files changed, 114 insertions, 137 deletions
diff --git a/po/sl.po b/po/sl.po
index 7103a8c..cc33ff1 100644
--- a/po/sl.po
+++ b/po/sl.po
@@ -1,4 +1,4 @@
-# Slovenian translation of metacity.
+# Slovenian translations for metacity.
# Copyright (C) 2005-2006 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the metacity package.
#
@@ -11,7 +11,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=metacity&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2010-01-26 00:30+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-01-26 09:14+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-08-17 08:36+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -60,7 +60,7 @@ msgstr "_Vsili končanje"
#: ../src/core/delete.c:208
#, c-format
msgid "Failed to get hostname: %s\n"
-msgstr "Ni mogoče dobiti gostitelja z imenom: %s\n"
+msgstr "Ni mogoče pridobiti gostitelja z imenom: %s\n"
#: ../src/core/display.c:258
#, c-format
@@ -80,7 +80,7 @@ msgid ""
"the window manager.\n"
msgstr ""
"Izgubljena povezava z zaslonom '%s';\n"
-"najverjetneje se je strežnik X ugasnil ali pa prisilno izklopljen\n"
+"najverjetneje se je strežnik X ugasnil ali pa je vsiljeno izklopljen\n"
"upravljalnik oken.\n"
#: ../src/core/errors.c:279
@@ -111,12 +111,12 @@ msgstr ""
#: ../src/core/keybindings.c:2383
#, c-format
msgid "No command %d has been defined.\n"
-msgstr "Ukaz %d ni bil naveden.\n"
+msgstr "Ukaz %d ni določen.\n"
#: ../src/core/keybindings.c:3337
#, c-format
msgid "No terminal command has been defined.\n"
-msgstr "Ni bilo navedenih ukazov terminala.\n"
+msgstr "Ni navedenih ukazov terminala.\n"
#: ../src/core/main.c:131
#, c-format
@@ -149,7 +149,7 @@ msgstr "Zaslon X, ki naj se uporabi"
#: ../src/core/main.c:292
msgid "Initialize session from savefile"
-msgstr "Zagon seje iz datoteke"
+msgstr "Začni sejo iz shranjene datoteke"
#: ../src/core/main.c:298
msgid "Print version"
@@ -169,7 +169,7 @@ msgstr "Izključi skladanje"
#: ../src/core/main.c:322
msgid "Don't make fullscreen windows that are maximized and have no decorations"
-msgstr "Ne ustvarite celozaslonskih oken, ki so razpeta in nimajo oblikovanja"
+msgstr "Ne ustvari celozaslonskih oken, ki so razpeta in nimajo oblikovanja"
#: ../src/core/main.c:528
#, c-format
@@ -184,7 +184,7 @@ msgstr "Ni mogoče najti teme! Prepričajte se, da %s obstaja in vsebuje običaj
#: ../src/core/main.c:603
#, c-format
msgid "Failed to restart: %s\n"
-msgstr "Ni mogoče znova pognati: %s\n"
+msgstr "Ni mogoče znova začeti: %s\n"
#.
#. * We found it, but it was invalid. Complain.
@@ -239,7 +239,7 @@ msgstr "\"%s\", ki je bil najden v podatkovni zbirki nastavitev ni veljaven spre
#: ../src/core/prefs.c:1788
#, c-format
msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
-msgstr "Napaka ob nastavljanju števila delovnih površin na %d: %s\n"
+msgstr "Napaka med nastavljanjem števila delovnih površin na %d: %s\n"
# G:1 K:0 O:0
#: ../src/core/prefs.c:1953
@@ -257,7 +257,7 @@ msgstr "\"%s\" najden v podatkovni zbirki nastavitev ni veljaven ključ za tipko
#: ../src/core/prefs.c:2537
#, c-format
msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
-msgstr "Napaka ob nastavljanju imena delovne površine %d na \"%s\": %s\n"
+msgstr "Napaka med nastavljanjem imena delovne površine %d na \"%s\": %s\n"
#: ../src/core/prefs.c:2741
#, c-format
@@ -282,12 +282,12 @@ msgstr "Ni mogoče dobiti izbire upravljalnika oken na zaslonu %d prikaz \"%s\"\
#: ../src/core/screen.c:458
#, c-format
msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
-msgstr "Zaslon %d na prikazu \"%s\" že ima upravljalnik oken\n"
+msgstr "Zaslon %d na prikazu \"%s\" že ima določen upravljalnik oken\n"
#: ../src/core/screen.c:668
#, c-format
msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
-msgstr "Ni mogoče opustiti prikaza %d prikazu \"%s\"\n"
+msgstr "Ni mogoče sprostiti prikaza %d na zalonu \"%s\"\n"
#. Translators: Please don't translate "Control", "Shift", etc, since these
#. * are hardcoded (in gtk/gtkaccelgroup.c; it's not metacity's fault).
@@ -301,7 +301,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Zapis je oblikovan kot \"<Control>a\" ali pa <Shift><Alt>F1\".\n"
"\n"
-"Razčlenilnik je precej popustljiv in dopušča različno velikost črk ter okrajšave kot npr. \"<Ctl>\" in \"<Ctrl>\". V primeru, da uporabit možnost \"disabled\", potem za to dejanje ne bo tipkovne bližnjice."
+"Razčlenjevalnik je precej popustljiv in dopušča različno velikost črk ter okrajšave kot npr. \"<Ctl>\" in \"<Ctrl>\". V primeru, da uporabit možnost \"disabled\", potem za to dejanje ne bo tipkovne bližnjice."
#: ../src/core/schema-bindings.c:177
msgid ""
@@ -313,7 +313,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Zapis je oblikovan kot \"<Control>a\" ali pa <Shift><Alt>F1\".\n"
"\n"
-"Razčlenilnik je precej popustljiv in dopušča različno velikost črk ter okrajšave kot npr. \"<Ctl>\" in \"<Ctrl>\". V primeru, da uporabite možnost \"disabled\", potem za to dejanje ne bo bližnjice tipk.\n"
+"Razčlenjevalnik je precej popustljiv in dopušča različno velikost črk ter okrajšave kot npr. \"<Ctl>\" in \"<Ctrl>\". V primeru, da uporabite možnost \"disabled\", potem za to dejanje ne bo bližnjice tipk.\n"
"\n"
"Tipkovno bližnjico je lahko povrnete s pritiskom tipke \"shift\" zato tipka \"shift\" ne more biti del tipkovne bližnjice."
@@ -321,7 +321,7 @@ msgstr ""
#: ../src/core/session.c:857
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
-msgstr "Ni mogoče ustvariti imenika %s %s\n"
+msgstr "Ni mogoče ustvariti mape '%s': %s\n"
# G:2 K:0 O:0
#: ../src/core/session.c:867
@@ -332,12 +332,12 @@ msgstr "Ni mogoče odpreti datoteke seje '%s' za pisanje: %s\n"
#: ../src/core/session.c:1008
#, c-format
msgid "Error writing session file '%s': %s\n"
-msgstr "Napaka ob zapisovanju datoteke seje '%s': %s\n"
+msgstr "Napaka med zapisovanjem datoteke seje '%s': %s\n"
#: ../src/core/session.c:1013
#, c-format
msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
-msgstr "Napaka ob zapiranju datoteke seje '%s': %s\n"
+msgstr "Napaka med zapiranjem datoteke seje '%s': %s\n"
#. oh, just give up
#: ../src/core/session.c:1106
@@ -362,43 +362,43 @@ msgstr "atribut <metacity_session> je bil viden, a mi že imamo ID seje"
#: ../src/core/session.c:1446
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <%s> element"
-msgstr "Neznan atribut %s elementa <%s>"
+msgstr "Neznan atribut %s predmeta <%s>"
#: ../src/core/session.c:1224
#, c-format
msgid "nested <window> tag"
-msgstr "gnezdena označba <window>"
+msgstr "gnezdena oznaka <window>"
#: ../src/core/session.c:1466
#, c-format
msgid "Unknown element %s"
-msgstr "Neznan element %s"
+msgstr "Neznan predmet %s"
# G:2 K:6 O:0
#: ../src/core/session.c:1818
msgid "These windows do not support &quot;save current setup&quot; and will have to be restarted manually next time you log in."
-msgstr "Ta okna ne podpirajo možnosti &quot;shranjevanja trenutnih nastavitev&quot;, zato bodo morala biti ob vaši naslednji prijavi znova zagnana ročno."
+msgstr "Ta okna ne podpirajo možnosti &quot;shranjevanja trenutnih nastavitev&quot;, zato bodo morala biti ob vaši naslednji prijavi znova začeta ročno."
#: ../src/core/util.c:101
#, c-format
msgid "Failed to open debug log: %s\n"
-msgstr "Odpiranje razhroščevalnega dnevnika ni uspelo: %s\n"
+msgstr "Odpiranje razhroščevalnega dnevnika je spodletelo: %s\n"
#: ../src/core/util.c:111
#, c-format
msgid "Failed to fdopen() log file %s: %s\n"
-msgstr "Odpiranje dnevniške datoteke %s s fdopen() ni uspelo: %s\n"
+msgstr "Odpiranje dnevniške datoteke %s s fdopen() je spodletelo: %s\n"
#: ../src/core/util.c:117
#, c-format
msgid "Opened log file %s\n"
-msgstr "Odpri dnevniško datoteko %s\n"
+msgstr "Odprta dnevniška datoteka %s\n"
#: ../src/core/util.c:136
#: ../src/tools/metacity-message.c:176
#, c-format
msgid "Metacity was compiled without support for verbose mode\n"
-msgstr "Metacity je bil preveden brez podpore za podrobni način\n"
+msgstr "Metacity je kodno izgrajen brez podpore za podrobni način\n"
#: ../src/core/util.c:236
msgid "Window manager: "
@@ -586,7 +586,7 @@ msgstr "Premikanje nazaj med okni s pojavnim oknom"
#: ../src/include/all-keybindings.h:163
msgid "Move between panels and the desktop, using a popup window"
-msgstr "Premikanje med pladnji in namizjem s pojavnim oknom"
+msgstr "Premikanje med pulti in namizjem s pojavnim oknom"
#: ../src/include/all-keybindings.h:166
msgid "Move backward between panels and the desktop, using a popup window"
@@ -602,7 +602,7 @@ msgstr "Takoj premakni nazaj med okni programa"
#: ../src/include/all-keybindings.h:177
msgid "Move between windows immediately"
-msgstr "Med okni se premikaj takoj"
+msgstr "Med okni se takoj premakni"
#: ../src/include/all-keybindings.h:180
msgid "Move backward between windows immediately"
@@ -610,16 +610,16 @@ msgstr "Takoj premakni nazaj med okni"
#: ../src/include/all-keybindings.h:183
msgid "Move between panels and the desktop immediately"
-msgstr "Premikaj se med pulti in namizjem takoj"
+msgstr "Premakni se takoj med pulti in namizjem"
# G:0 K:1 O:0
#: ../src/include/all-keybindings.h:186
msgid "Move backward between panels and the desktop immediately"
-msgstr "Med pulti in namizjem se pomakni nazaj takoj"
+msgstr "Med pulti in namizjem se takoj pomakni nazaj"
#: ../src/include/all-keybindings.h:191
msgid "Hide all normal windows and set focus to the desktop"
-msgstr "Skrij vsa običajna okna in izpostavi ozadje namizja"
+msgstr "Skrij vsa običajna okna in postavi v žarišče ozadje namizja"
#: ../src/include/all-keybindings.h:194
msgid "Show the panel's main menu"
@@ -643,7 +643,7 @@ msgstr "Zaženi terminal"
#: ../src/include/all-keybindings.h:257
msgid "Activate the window menu"
-msgstr "Zaženi meni okna"
+msgstr "Omogoči meni okna"
#: ../src/include/all-keybindings.h:260
msgid "Toggle fullscreen mode"
@@ -770,12 +770,12 @@ msgstr "Spusti okno pod druga"
# G:1 K:0 O:0
#: ../src/include/all-keybindings.h:350
msgid "Maximize window vertically"
-msgstr "Razpri okno navpično"
+msgstr "Razpni okno navpično"
# G:0 K:1 O:0
#: ../src/include/all-keybindings.h:354
msgid "Maximize window horizontally"
-msgstr "Razpri okno vodoravno"
+msgstr "Razpni okno vodoravno"
#: ../src/include/all-keybindings.h:358
msgid "Move window to north-west (top left) corner"
@@ -827,7 +827,7 @@ msgstr "Dejanje ob dvojnem kliku na nazivno vrstico okna"
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:4
msgid "Action on title bar middle-click"
-msgstr "Dejanje ob dvojnem kliku na nazivno vrstico okna"
+msgstr "Dejanje ob srednjem kliku na nazivno vrstico okna"
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:5
msgid "Action on title bar right-click"
@@ -859,7 +859,7 @@ msgstr "Upravljalnik sestavljanja"
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:12
msgid "Control how new windows get focus"
-msgstr "Nadzor dejavnosti okna"
+msgstr "Nadzor žariščenja okna"
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:13
msgid "Current theme"
@@ -880,7 +880,7 @@ msgstr "Ugotovi, ali lahko program ali sistem ustvari zvočne piske. Uporabno tu
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:17
msgid "Disable misfeatures that are required by old or broken applications"
-msgstr "Izklopi dodatke, ki jih uporabljajo stari ali pokvarjeni programi"
+msgstr "Onemogoči dodatke, ki jih uporabljajo stari ali pokvarjeni programi"
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:18
msgid "Enable Visual Bell"
@@ -888,19 +888,21 @@ msgstr "Omogoči vidni zvonec"
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:19
msgid "If set to true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then the focused window will be automatically raised after a delay specified by the auto_raise_delay key. This is not related to clicking on a window to raise it, nor to entering a window during drag-and-drop."
-msgstr "Izbrana možnost omogoča, da je način fokusa \"sloppy\" ali \"mouse\", potem bo okno s fokusom po premoru, določenem v ključu auto_raise_delay, samodejno dvignjeno. To ni povezano s klikanjem za dviganje okna, niti z vstopom v okno z metodo povleci-spusti."
+msgstr "Izbrana možnost omogoča, da je način žariščenja \"sloppy\" ali \"mouse\", potem bo okno v žarišču po premoru, določenem v ključu auto_raise_delay, samodejno dvignjeno. To ni povezano s klikanjem za dviganje okna, niti z vstopom v okno z metodo povleci-spusti."
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:20
msgid "If true, ignore the titlebar_font option, and use the standard application font for window titles."
-msgstr "Izbrana možnost omogoča, da se prezre možnost pisave nazivno vrstico okna in uporabi privzeto pisavo programov."
+msgstr "Izbrana možnost omogoča, da se prezre možnost pisave nazivne vrstice okna in uporabi privzeto pisavo programov."
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:21
+#, fuzzy
msgid "If true, metacity will give the user less feedback by using wireframes, avoiding animations, or other means. This is a significant reduction in usability for many users, but may allow legacy applications to continue working, and may also be a useful tradeoff for terminal servers. However, the wireframe feature is disabled when accessibility is on."
msgstr "Izbrana možnost omogoča, da bo metacity uporabniku nudil manj odzivov z uporabo žičnih okvirjev, ukinitvijo animacij in na druge načine. Uporabnost za večino uporabnikov se bo zmanjšala, število delujočih programov se lahko poveča, izbira pa je primerna tudi za terminalske strežnike. Kljub temu je možnost žičnih okvirjev onemogočena pri uporabi možnosti dostopnosti."
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:22
+#, fuzzy
msgid "If true, then Metacity works in terms of applications rather than windows. The concept is a bit abstract, but in general an application-based setup is more like the Mac and less like Windows. When you focus a window in application-based mode, all the windows in the application will be raised. Also, in application-based mode, focus clicks are not passed through to windows in other applications. Application-based mode is, however, largely unimplemented at the moment."
-msgstr "Izbrana možnost omogoča, da Metacity deluje s konceptom programov namesto s konceptom oken. Ta koncept je nekoliko abstrakten, a je v splošnem značilen za Mace in manj za Windows. Ko okno dobi fokus v programskem konceptu, se vsa okna programa dvignejo. Prav tako se v programskem načinu kliki za fokus ne prenesejo na ostale programe. Programski način v veliki meri še ni implementiran."
+msgstr "Izbrana možnost omogoča, da Metacity deluje s konceptom programov namesto s konceptom oken. Ta koncept je nekoliko abstrakten, a je v splošnem značilen za Mace in manj za Windows. Ko je okno postavljeno v žarišče v programskem konceptu, se vsa okna programa dvignejo. Prav tako se v programskem načinu kliki za fokus ne prenesejo na ostale programe. Programski način v veliki meri še ni implementiran."
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:23
msgid "If true, trade off usability for less resource usage"
@@ -934,11 +936,11 @@ msgstr "Izbrana možnost omogoča, da se velikost okna spremeni z desnim gumbom
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:30
msgid "Setting this option to false can lead to buggy behavior, so users are strongly discouraged from changing it from the default of true. Many actions (e.g. clicking in the client area, moving or resizing the window) normally raise the window as a side-effect. Setting this option to false, which is strongly discouraged, will decouple raising from other user actions, and ignore raise requests generated by applications. See http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=445447#c6. Even when this option is false, windows can still be raised by an alt-left-click anywhere on the window, a normal click on the window decorations, or by special messages from pagers, such as activation requests from tasklist applets. This option is currently disabled in click-to-focus mode. Note that the list of ways to raise windows when raise_on_click is false does not include programmatic requests from applications to raise windows; such requests will be ignored regardless of the reason for the request. If you are an application developer and have a user complaining that your application does not work with this setting disabled, tell them it is _their_ fault for breaking their window manager and that they need to change this option back to true or live with the \"bug\" they requested."
-msgstr "Nastavitev možnosti lahko privede do nestanovitnega delovanja, zato spreminjanje možnosti ni priporočeno. Veliko dejanj (primer: klikanje znotraj oken, premikanje in spreminjanje velikosti oken) običajno privzdigne okno kot strancki učinek dejanja. Z onemogočenjem možnosti bo program preprečil dvig okna drugim programom in bo prezrl zahteve, ki jih ustvarjajo ukazi. Več podrobnosti najdete na http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=445447#c6. Tudi z onemogočenjem možnosti je okna mogoče privzdigniti z alt-levi klik kjerkoli na oknu. Možnost je onemogočena le v klik-za-žarišče načinu. Seznam načinov, s katerimi je mogoče privzdigniti okno ne vključuje programskih zahtev programov za dvig okna; take zahteve so prezrte ne glede na vzrok zahteve."
+msgstr "Nastavitev možnosti lahko privede do nestanovitnega delovanja, zato spreminjanje možnosti ni priporočeno. Veliko dejanj (primer: klikanje znotraj oken, premikanje in spreminjanje velikosti oken) običajno privzdigne okno kot stranski učinek dejanja. Z onemogočenjem možnosti bo program preprečil dvig okna drugim programom in bo prezrl zahteve, ki jih ustvarjajo ukazi. Več podrobnosti najdete na http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=445447#c6. Tudi z onemogočenjem možnosti je okna mogoče privzdigniti z alt-levi klik kjerkoli na oknu. Možnost je onemogočena le v klik-za-žarišče načinu. Seznam načinov, s katerimi je mogoče privzdigniti okno ne vključuje programskih zahtev programov za dvig okna; take zahteve so prezrte ne glede na vzrok zahteve."
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:31
msgid "Some applications disregard specifications in ways that result in window manager misfeatures. This option puts Metacity in a rigorously correct mode, which gives a more consistent user interface, provided one does not need to run any misbehaving applications."
-msgstr "Nekateri programi prezirajo določila, tako da upravljalnik oken ne deluje v celoti pravilno. Ta možnost postavi Metacity v pravilen način, ki daje bolj celovit uporabniški vmesnik, če uporabniku ni treba zaganjati programov, ki ne delujejo pravilno."
+msgstr "Nekateri programi prezrejo določila, tako da upravljalnik oken ne deluje v celoti pravilno. Ta možnost postavi Metacity v pravilen način, ki daje bolj celovit uporabniški vmesnik, če uporabniku ni treba zaganjati programov, ki ne delujejo pravilno."
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:32
msgid "System Bell is Audible"
@@ -946,27 +948,27 @@ msgstr "Sistemski zvonec je zvočen"
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:33
msgid "Tells Metacity how to implement the visual indication that the system bell or another application 'bell' indicator has been rung. Currently there are two valid values, \"fullscreen\", which causes a fullscreen white-black flash, and \"frame_flash\" which causes the titlebar of the application which sent the bell signal to flash. If the application which sent the bell is unknown (as is usually the case for the default \"system beep\"), the currently focused window's titlebar is flashed."
-msgstr "Ukaže Metacityju, kako izvesti vidno opozarjanje sistemskega zvonca ali zvonca drugega programa. Trenutno sta na voljo dve veljavni vrednosti, \"fullscreen\", ki povzroči celozaslonsko črno belo utripanje in \"frame_flash\", ki povzroči utripanje nazivne vrstice programa, ki je sprožil zvonec. Če je slednji neznan (npr. v primeru \"sistemskega zvonca\"), utripa naslovna vrstica okna, ki ima trenutno fokus."
+msgstr "Možnost določa način izvajanja vidnega opozarjanja sistemskega zvonca ali zvonca drugega programa. Trenutno sta na voljo dve veljavni vrednosti, \"fullscreen\", ki povzroči celozaslonsko črno belo utripanje in \"frame_flash\", ki povzroči utripanje nazivne vrstice programa, ki je sprožil zvonec. V kolikor je slednji neznan (npr. v primeru \"sistemskega zvonca\"), utripa naslovna vrstica okna, ki je trenutno v žarišču."
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:34
msgid "The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N keys define keybindings that correspond to these commands. Pressing the keybinding for run_command_N will execute command_N."
-msgstr "Ključi /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N navajajo tipkovne povezave, ki ustrezajo tem ukazom. Pritisk tipke za run_command_N bo izvedel ukaz command_N."
+msgstr "Ključi /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N določa tipkovne bližnjice, ki ustrezajo tem ukazom. Pritisk tipke za run_command_N bo izvedel ukaz command_N."
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:35
msgid "The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot key defines a keybinding which causes the command specified by this setting to be invoked."
-msgstr "Ključ /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot določa bližnjico tipk, ki povzroči izvajanje ukaza, določenega s temi nastavitvami."
+msgstr "Ključ /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot določa tipkovno bližnjico, ki izvede ukaz, določen s temi nastavitvami."
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:36
msgid "The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot key defines a keybinding which causes the command specified by this setting to be invoked."
-msgstr "Ključ /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot določa bližnjico tipk, ki povzroči izvajanje ukaza, določenega s temi nastavitvami."
+msgstr "Ključ /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot določa tipkovno bližnjico, ki izvede ukaz, določen s temi nastavitvami."
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:37
msgid "The keybinding that runs the correspondingly-numbered command in /apps/metacity/keybinding_commands The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Bližnjica tipk, ki zažene ustrezno oštevilčen ukaz v /apps/metacity/keybinding_commands. Oblikovana je kot \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Razčlenilnik je precej popustljiv in dopušča različno velikost črk ter okrajšave kot npr. \"&lt;Ctl&gt;\" in \"&lt;Ctrl&gt;\". Če v to možnost nastavite posebni niz \"disabled\", potem za to dejanje ne bo bližnjice tipk."
+msgstr "Tipkovna bližnjica, ki zažene ustrezno oštevilčen ukaz v /apps/metacity/keybinding_commands. Oblikovana je kot \"&lt;Control&gt;a\" ali \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Razčlenjevalnik je precej popustljiv in dopušča različno velikost črk ter okrajšave kot npr. \"&lt;Ctl&gt;\" in \"&lt;Ctrl&gt;\". V kolikor je izbrana možnost \"onemogočeno\", potem za to dejanje ne bo bližnjice."
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:38
msgid "The name of a workspace."
-msgstr "Ime namizja."
+msgstr "Ime delovne površine."
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:39
msgid "The screenshot command"
@@ -978,11 +980,11 @@ msgstr "Tema določa videz robov oken, nazivne vrstice oken itd."
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:41
msgid "The time delay before raising a window if auto_raise is set to true. The delay is given in thousandths of a second."
-msgstr "Časovni premor preden se okno dvigne, kadar je auto_raise nastavljen na \"true\". Premor je podan v tisočinkah sekunde."
+msgstr "Časovni zamik preden se okno dvigne, kadar je auto_raise omogočen. Zamik je podan v tisočinkah sekunde."
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:42
msgid "The window focus mode indicates how windows are activated. It has three possible values; \"click\" means windows must be clicked in order to focus them, \"sloppy\" means windows are focused when the mouse enters the window, and \"mouse\" means windows are focused when the mouse enters the window and unfocused when the mouse leaves the window."
-msgstr "Način prikaza oken določa kako se okna zaženejo. Možnosti so tri; \"click\" pomeni, da morajo biti okna za pridobitev fokusa kliknjena. \"sloppy\" pomeni, da se okna fokusiranja, ko gre v njih miška, in \"mouse\" pomeni, da se okna fokusirajo, ko gre v njih miška in odfokusirajo, ko jih ta zapusti."
+msgstr "Način žariščenja določa kako se okna postavijo v žarišče. Možnosti so; \"click\", ki zahteva klik miške na oknu, \"sloppy\", ki omogoča žariščenje s pomikom miške na okno in \"mouse\", ki omogoča žariščenje, ko je kazalka miške v oknu, in sprostitev žarišča, ko okno zapusti."
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:43
msgid "The window screenshot command"
@@ -994,7 +996,7 @@ msgstr "Možnost določa učinek dvojnega klika miške na nazivno vrstico okna.
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:45
msgid "This option determines the effects of middle-clicking on the title bar. Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the window, 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window, 'toggle_maximize_horizontally' and 'toggle_maximize_vertically' which will maximize/unmaximize the window in that direction only, 'minimize' which will minimize the window, 'shade' which will roll the window up, 'menu' which will display the window menu, 'lower' which will put the window behind all the others, and 'none' which will not do anything."
-msgstr "Možnost določa učinek srednjega klika miške na nazivno vrstico okna. Trenutno veljavne možnosti so 'preklop_senčenja', ki spremeni zasenčenost okna, 'preklop razpenjanja', ki razpne ali skrči okno, 'preklop razpenjanja vodoravno' in 'preklop razpenjanja navpično', ki razpneta okna le v eni smeri, 'pomanjšaj', ki pomanjša okno, 'zavij', ki zvije okno na velikost naslovne vrstice', 'meni', ki prikaže meni okna, 'pod', ki skrije okno pod ostala okna in 'brez', ki ne naredi ničesar."
+msgstr "Možnost določa učinek srednjega klika miške na nazivno vrstico okna. Trenutno veljavne možnosti so 'preklop_senčenja', ki spremeni zasenčenost okna, 'preklop razpenjanja', ki razpne ali skrči okno, 'preklop razpenjanja vodoravno' in 'preklop razpenjanja navpično', ki razpneta okna le v eni smeri, 'pomanjšaj', ki pomanjša okno, 'zavij', ki zavije okno na velikost naslovne vrstice', 'meni', ki prikaže meni okna, 'pod', ki skrije okno pod ostala okna in 'brez', ki ne naredi ničesar."
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:46
msgid "This option determines the effects of right-clicking on the title bar. Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the window, 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window, 'toggle_maximize_horizontally' and 'toggle_maximize_vertically' which will maximize/unmaximize the window in that direction only, 'minimize' which will minimize the window, 'shade' which will roll the window up, 'menu' which will display the window menu, 'lower' which will put the window behind all the others, and 'none' which will not do anything."
@@ -1002,7 +1004,7 @@ msgstr "Možnost določa učinek desnega klika miške na nazivno vrstico okna. T
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:47
msgid "This option provides additional control over how newly created windows get focus. It has two possible values; \"smart\" applies the user's normal focus mode, and \"strict\" results in windows started from a terminal not being given focus."
-msgstr "Možnost omogoča dodaten nadzor o pridobivanju fokusa novih oken. Na voljo sta dve možnosti: \"pametno\" uveljavi običajen način fokusa, \"strogo\" pa ne dodeli fokusa oknom, ki jih zaženete iz terminala."
+msgstr "Možnost omogoča dodaten nadzor za pridobivanje žarišča novih oken. Na voljo sta možnosti: \"pametno\", ki uveljavi običajen način žariščenja in \"strogo\", ki pa žarišča ne dodeli oknom zagnanim preko terminala."
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:48
msgid "Turns on a visual indication when an application or the system issues a 'bell' or 'beep'; useful for the hard-of-hearing and for use in noisy environments."
@@ -1018,15 +1020,15 @@ msgstr "Vrsta vidnega zvonca"
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:51
msgid "Whether raising should be a side-effect of other user interactions"
-msgstr "Ali naj bo dvigovanje stranski učinek drugih dejanj uporabnikov"
+msgstr "Ali naj bo dvigovanje stranski učinek drugih dejanj uporabnika"
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:52
msgid "Whether to resize with the right button"
-msgstr "Ali naj se spremeni velikost z desnim gumbom."
+msgstr "Ali je mogoče spreminjati velikost okna z desnim gumbom."
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:53
msgid "Window focus mode"
-msgstr "Način fokusiranja oken"
+msgstr "Način žariščenja oken"
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:54
msgid "Window title font"
@@ -1206,7 +1208,7 @@ msgstr "Premakni na dru_go delovno površino"
#.
#: ../src/ui/metaaccellabel.c:104
msgid "Shift"
-msgstr "Dvigalka"
+msgstr "Shift"
# G:2 K:1 O:0
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
@@ -1411,7 +1413,7 @@ msgstr "Izraz koordinat vsebuje znak '%s', ki ni dovoljen"
#: ../src/ui/theme.c:1609
#, c-format
msgid "Coordinate expression contains floating point number '%s' which could not be parsed"
-msgstr "Izraz koordinat vsebuje številko s plavajočo vejico '%s', ki ne more biti razčlenjena"
+msgstr "Izraz koordinat vsebuje številko s plavajočo vejico '%s', ki je ni mogoče razčleniti"
#: ../src/ui/theme.c:1623
#, c-format
@@ -1421,12 +1423,12 @@ msgstr "Izraz koordinat vsebuje celo število '%s', ki ga ni mogoče razčleniti
#: ../src/ui/theme.c:1745
#, c-format
msgid "Coordinate expression contained unknown operator at the start of this text: \"%s\""
-msgstr "Izraz koordinat vsebuje neznan operator na pričetku besedila: \"%s\""
+msgstr "Izraz koordinat vsebuje neznan operator na začetku besedila: \"%s\""
#: ../src/ui/theme.c:1802
#, c-format
msgid "Coordinate expression was empty or not understood"
-msgstr "Izraz koordinat je prazen ali ni razumljen"
+msgstr "Izraz koordinat je prazen ali pa ga ni mogoče razumleti"
#: ../src/ui/theme.c:1913
#: ../src/ui/theme.c:1923
@@ -1448,7 +1450,7 @@ msgstr "Izraz koordinat vsebuje operator \"%s\", kjer je pričakovan operand"
#: ../src/ui/theme.c:2030
#, c-format
msgid "Coordinate expression had an operand where an operator was expected"
-msgstr "Izraz koordinat vsebuje operand kjer je pričakovan operator"
+msgstr "Izraz koordinat vsebuje operand, kjer je pričakovan operator"
#: ../src/ui/theme.c:2038
#, c-format
@@ -1507,7 +1509,7 @@ msgstr "Manjka <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"karkoli\"/
#: ../src/ui/theme.c:4780
#, c-format
msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
-msgstr "Nalaganje teme \"%s\" ni uspelo: %s\n"
+msgstr "Nalaganje teme \"%s\" je podletelo: %s\n"
#: ../src/ui/theme.c:4910
#: ../src/ui/theme.c:4917
@@ -1521,7 +1523,7 @@ msgstr "Ni nastavljen <%s> za temo \"%s\""
#: ../src/ui/theme.c:4946
#, c-format
msgid "No frame style set for window type \"%s\" in theme \"%s\", add a <window type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/> element"
-msgstr "Slog okvirja za okno vrste \"%s\" v temi \"%s\" ni nastavljen, dodajte element <window type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/>"
+msgstr "Slog okvirja za okno vrste \"%s\" v temi \"%s\" ni nastavljen, dodajte predmet <window type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/>"
#: ../src/ui/theme.c:5389
#: ../src/ui/theme.c:5451
@@ -1543,7 +1545,7 @@ msgstr "Konstanta \"%s\" je bila že določena"
#: ../src/ui/theme-parser.c:202
#, c-format
msgid "No \"%s\" attribute on element <%s>"
-msgstr "Ni atributa \"%s\" za element <%s>"
+msgstr "Ni atributa \"%s\" za predmet <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:231
#: ../src/ui/theme-parser.c:249
@@ -1554,13 +1556,13 @@ msgstr "Vrstica %d, znak %d: %s"
#: ../src/ui/theme-parser.c:413
#, c-format
msgid "Attribute \"%s\" repeated twice on the same <%s> element"
-msgstr "Atribut \"%s\" je bil v enakem elementu <%s> ponovljen dvakrat"
+msgstr "Atribut \"%s\" je v istem predmetu <%s> ponovljen dvakrat"
#: ../src/ui/theme-parser.c:437
#: ../src/ui/theme-parser.c:480
#, c-format
msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
-msgstr "Uporaba atributa \"%s\" na elementu <%s> ni neveljavna"
+msgstr "Uporaba atributa \"%s\" na predmetu <%s> ni neveljavna"
#: ../src/ui/theme-parser.c:522
#, c-format
@@ -1593,17 +1595,17 @@ msgstr "Ni mogoče razčleniti \"%s\" kot števila s plavajočo vejico"
#: ../src/ui/theme-parser.c:636
#, c-format
msgid "Boolean values must be \"true\" or \"false\" not \"%s\""
-msgstr "Vrednosti boolean morajo biti \"true\" ali \"false\" in ne \"%s\""
+msgstr "Logične vrednosti morajo biti ali \"true\" ali \"false\" in ne \"%s\""
#: ../src/ui/theme-parser.c:663
#, c-format
msgid "Angle must be between 0.0 and 360.0, was %g\n"
-msgstr "Kot mora biti med 0.0 in 360.0, bil pa je %g\n"
+msgstr "Kot mora biti določen med 0.0 in 360.0, vrednost pa je %g\n"
#: ../src/ui/theme-parser.c:726
#, c-format
msgid "Alpha must be between 0.0 (invisible) and 1.0 (fully opaque), was %g\n"
-msgstr "Alfa mora biti med 0.0 (nevidno) in 1.0 (popolnoma vidno), bilo je %g\n"
+msgstr "Vrednost alfa mora biti med 0.0 (nevidno) in 1.0 (popolnoma vidno), določena pa je vrednost %g\n"
#: ../src/ui/theme-parser.c:791
#, c-format
@@ -1623,12 +1625,12 @@ msgstr "ime <%s> \"%s\" je uporabljeno drugič"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1148
#, c-format
msgid "<%s> parent \"%s\" has not been defined"
-msgstr "nadrejeni predmet <%s> \"%s\" ni bil naveden"
+msgstr "nadrejeni predmet <%s> \"%s\" ni naveden"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1058
#, c-format
msgid "<%s> geometry \"%s\" has not been defined"
-msgstr "geometrija <%s> \"%s\" ni bila navedena"
+msgstr "geometrija <%s> \"%s\" ni navedena"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1071
#, c-format
@@ -1637,22 +1639,22 @@ msgstr "<%s> mora navesti ali geometrijo ali nadrejeni predmet, ki ima geometrij
#: ../src/ui/theme-parser.c:1113
msgid "You must specify a background for an alpha value to be meaningful"
-msgstr "Določiti morate ozadje, če želite, da ima alfa vrednost pomen."
+msgstr "Določiti je treba ozadje, če želite, da ima alfa vrednost pomen."
#: ../src/ui/theme-parser.c:1180
#, c-format
msgid "Unknown type \"%s\" on <%s> element"
-msgstr "Neznana vrsta \"%s\" v elementu <%s>"
+msgstr "Neznana vrsta \"%s\" v predmetu <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1191
#, c-format
msgid "Unknown style_set \"%s\" on <%s> element"
-msgstr "Neznan style_set \"%s\" v elementu <%s>"
+msgstr "Neznan style_set \"%s\" v predmetu <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1199
#, c-format
msgid "Window type \"%s\" has already been assigned a style set"
-msgstr "Vrsti okna \"%s\" je bil nabor sloga že določen"
+msgstr "Vrsti okna \"%s\" je nabor sloga že določen"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1229
#: ../src/ui/theme-parser.c:1293
@@ -1666,7 +1668,7 @@ msgstr "Vrsti okna \"%s\" je bil nabor sloga že določen"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3240
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed below <%s>"
-msgstr "Element <%s> ni dovoljen pod <%s>"
+msgstr "Predmet <%s> ni dovoljen pod <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1343
#: ../src/ui/theme-parser.c:1357
@@ -1692,12 +1694,12 @@ msgstr "Rob \"%s\" je neznan"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1784
#, c-format
msgid "No \"start_angle\" or \"from\" attribute on element <%s>"
-msgstr "Element <%s> nima atributa \"start_angle\" ali \"from\""
+msgstr "Predmet <%s> nima atributa \"start_angle\" ali \"from\""
#: ../src/ui/theme-parser.c:1791
#, c-format
msgid "No \"extent_angle\" or \"to\" attribute on element <%s>"
-msgstr "Element <%s> nima atributa \"extent_angle\" ali \"to\""
+msgstr "Predmet <%s> nima atributa \"extent_angle\" ali \"to\""
#: ../src/ui/theme-parser.c:2031
#, c-format
@@ -1708,37 +1710,37 @@ msgstr "Ni mogoče razumeti vrednost za vrsto preliva \"%s\""
#: ../src/ui/theme-parser.c:2484
#, c-format
msgid "Did not understand fill type \"%s\" for <%s> element"
-msgstr "Nerazpoznavna vrsta polnjenja \"%s\" za element <%s>"
+msgstr "Nerazpoznavna vrsta polnjenja \"%s\" za predmet <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:2276
#: ../src/ui/theme-parser.c:2359
#: ../src/ui/theme-parser.c:2422
#, c-format
msgid "Did not understand state \"%s\" for <%s> element"
-msgstr "Ni mogoče razumeti stanja \"%s\" za element <%s>"
+msgstr "Ni mogoče razumeti stanja \"%s\" za predmet <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:2286
#: ../src/ui/theme-parser.c:2369
#, c-format
msgid "Did not understand shadow \"%s\" for <%s> element"
-msgstr "Ni mogoče razumeti senčenja \"%s\" za element <%s>"
+msgstr "Ni mogoče razumeti senčenja \"%s\" za predmet <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:2296
#, c-format
msgid "Did not understand arrow \"%s\" for <%s> element"
-msgstr "Ni mogoče razumeti puščice \"%s\" za element <%s>"
+msgstr "Ni mogoče razumeti puščice \"%s\" za predmet <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:2596
#: ../src/ui/theme-parser.c:2692
#, c-format
msgid "No <draw_ops> called \"%s\" has been defined"
-msgstr "<draw_ops> imenovan \"%s\" ni bil naveden"
+msgstr "<draw_ops> imenovan \"%s\" ni naveden"
#: ../src/ui/theme-parser.c:2608
#: ../src/ui/theme-parser.c:2704
#, c-format
msgid "Including draw_ops \"%s\" here would create a circular reference"
-msgstr "Vključevanje draw_ops \"%s\" tu, bi ustvarilo krožno nanašanje"
+msgstr "Vključevanje draw_ops \"%s\" na tem mestu, bi ustvarilo krožno sklicevanje"
#: ../src/ui/theme-parser.c:2819
#, c-format
@@ -1754,7 +1756,7 @@ msgstr "Slog okvirja že ima del na položaju %s"
#: ../src/ui/theme-parser.c:2919
#, c-format
msgid "No <draw_ops> with the name \"%s\" has been defined"
-msgstr "Za ime \"%s\" ni bilo navedenega <draw_ops>"
+msgstr "Za ime \"%s\" ni navedenega <draw_ops>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:2873
#, c-format
@@ -1789,7 +1791,7 @@ msgstr "\"%s\" ni veljavna vrednost za atribut \"state\""
#: ../src/ui/theme-parser.c:2992
#, c-format
msgid "A style called \"%s\" has not been defined"
-msgstr "Slog imenovan \"%s\" ni bil določen"
+msgstr "Slog \"%s\" ni določen"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3013
#: ../src/ui/theme-parser.c:3036
@@ -1800,61 +1802,61 @@ msgstr "\"%s\" ni veljavna vrednost za atribut \"resize\""
#: ../src/ui/theme-parser.c:3047
#, c-format
msgid "Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized/shaded states"
-msgstr "Element <%s> ne bi smel imeti atributa \"resize\" za razpeta/senčena stanja"
+msgstr "Predmet <%s> ne sme imeti atributa \"resize\" za razpeta/senčena stanja"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3061
#, c-format
msgid "Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized states"
-msgstr "Element <%s> ne bi smel imeti atributa \"resize\" za razpeta stanja"
+msgstr "Predmet <%s> ne sme imeti atributa \"resize\" za razpeta stanja"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3075
#: ../src/ui/theme-parser.c:3097
#, c-format
msgid "Style has already been specified for state %s resize %s focus %s"
-msgstr "Slog za stanje %s resize %s fokus %s je bil že naveden"
+msgstr "Slog za stanje %s resize %s žarišče %s je bil že naveden"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3086
#: ../src/ui/theme-parser.c:3108
#, c-format
msgid "Style has already been specified for state %s focus %s"
-msgstr "Slog za stanje %s fokus %s je bil že naveden"
+msgstr "Slog za stanje %s žarišče %s je bil že naveden"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3147
msgid "Can't have a two draw_ops for a <piece> element (theme specified a draw_ops attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
-msgstr "Za element <piece> ni mogoče imeti dveh draw_ops (tema je navedla atribut draw_ops in hkrati element <draw_ops> ali navedena dva elementa)"
+msgstr "Za predmet <piece> ni mogoče določiti dveh možnosti draw_ops (tema vsebuje atribut draw_ops in hkrati predmet <draw_ops> ali pa sta navedena dva predmeta)"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3185
msgid "Can't have a two draw_ops for a <button> element (theme specified a draw_ops attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
-msgstr "Za element <button> ni mogoče imeti dveh draw_ops (tema je navedla atribut draw_ops in hkrati element <draw_ops> ali navedena dva elementa)"
+msgstr "Za predmet <button> ni mogoče določiti dveh možnosti draw_ops (tema vsebuje atribut draw_ops in hkrati predmet <draw_ops> ali pa sta navedena dva predmeta)"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3223
msgid "Can't have a two draw_ops for a <menu_icon> element (theme specified a draw_ops attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
-msgstr "Za element <menu_icon> ni mogoče imeti dveh draw_ops (tema je navedla atribut draw_ops in hkrati element <draw_ops> ali navedena dva elementa)"
+msgstr "Za predmet <menu_icon> ni mogoče določiti dveh možnosti draw_ops (tema vsebuje atribut draw_ops in hkrati predmet <draw_ops> ali pa sta navedena dva predmeta)"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3271
#, c-format
msgid "Outermost element in theme must be <metacity_theme> not <%s>"
-msgstr "Najbolj zunanji element teme mora biti <metacity_theme> in ne <%s>"
+msgstr "Najbolj zunanji predmet teme mora biti <metacity_theme> in ne <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3291
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
-msgstr "Element <%s> ni dovoljen znotraj elementov name, author, date ali description"
+msgstr "Predmet <%s> ni dovoljen znotraj predmetov name, author, date ali description"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3296
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a <constant> element"
-msgstr "Element <%s> ni dovoljen znotraj elementa <constant>"
+msgstr "Predmet <%s> ni dovoljen znotraj predmeta <constant>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3308
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
-msgstr "Element <%s> ni dovoljen znotraj elementov distance/border/aspect_ration"
+msgstr "Predmet <%s> ni dovoljen znotraj predmetov distance/border/aspect_ration"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3330
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a draw operation element"
-msgstr "Element <%s> ni dovoljen znotraj elementa opravila draw"
+msgstr "Predmet <%s> ni dovoljen znotraj predmeta opravila draw"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3340
#: ../src/ui/theme-parser.c:3370
@@ -1862,7 +1864,7 @@ msgstr "Element <%s> ni dovoljen znotraj elementa opravila draw"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3380
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a <%s> element"
-msgstr "Element <%s> ni dovoljen znotraj elementa <%s>"
+msgstr "Predmet <%s> ni dovoljen znotraj predmeta <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3602
msgid "No draw_ops provided for frame piece"
@@ -1875,7 +1877,7 @@ msgstr "Za gumb ni naveden draw_ops"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3669
#, c-format
msgid "No text is allowed inside element <%s>"
-msgstr "Znotraj elementa <%s> besedilo ni dovoljeno"
+msgstr "Znotraj predmeta <%s> besedilo ni dovoljeno"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3724
#: ../src/ui/theme-parser.c:3736
@@ -1894,7 +1896,7 @@ msgstr "Ni mogoče najti veljavne datoteke za temo %s\n"
#: ../src/ui/theme-parser.c:4096
#, c-format
msgid "Theme file %s did not contain a root <metacity_theme> element"
-msgstr "Datoteka teme %s ne vsebuje korenskega elementa <metacity_theme>"
+msgstr "Datoteka teme %s ne vsebuje korenskega predmeta <metacity_theme>"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:75
msgid "/_Windows"
@@ -1951,7 +1953,7 @@ msgstr "To je preizkusno sporočilo v pogovornem oknu"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:327
#, c-format
msgid "Fake menu item %d\n"
-msgstr "Ponarejen predmet menija %d\n"
+msgstr "Lažni predmet menija %d\n"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:361
msgid "Border-only window"
@@ -1993,7 +1995,7 @@ msgstr "Preizkus razporeditve gumbov %d"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:757
#, c-format
msgid "%g milliseconds to draw one window frame"
-msgstr "%g milisekund za risanje ene sličice okna"
+msgstr "%g milisekund za izrisanje ene sličice okna"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:800
#, c-format
@@ -2008,7 +2010,7 @@ msgstr "Napaka med nalaganjem teme: %s\n"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:813
#, c-format
msgid "Loaded theme \"%s\" in %g seconds\n"
-msgstr "Tema \"%s\" naložena v %g sekundah\n"
+msgstr "Tema \"%s\" je bila naložena v %g sekundah\n"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:854
msgid "Normal Title Font"
@@ -2037,66 +2039,41 @@ msgstr "Tukaj je naziv okna"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1027
#, c-format
msgid "Drew %d frames in %g client-side seconds (%g milliseconds per frame) and %g seconds wall clock time including X server resources (%g milliseconds per frame)\n"
-msgstr "Izrisanih %d sličic v %g sekundah odjemalca (%g milisekund na sličico) in %g sekund v času stenske ure, upoštevajoč sredstva strežnika X (%g milisekund na sličico)\n"
+msgstr "Izrisanih je %d sličic v %g sekundah na strani odjemalca (%g milisekund na sličico) in %g sekund v času stenske ure, upoštevajoč sredstva strežnika X (%g milisekund na sličico)\n"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1246
msgid "position expression test returned TRUE but set error"
-msgstr "preizkus izjave položaja je vrnil logični PRAVILNO, vendar je nastavil napako"
+msgstr "preizkus izjave položaja je vrnil logični PRAV, vendar je nastavil napako"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1248
msgid "position expression test returned FALSE but didn't set error"
-msgstr "preizkus izjave položaja je vrnil logični NAPAČNO, vendar ni nastavil napake"
+msgstr "preizkus izjave položaja je vrnil logični NAPAK, vendar ni nastavil napake"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1252
msgid "Error was expected but none given"
-msgstr "Pričakovana je bila napaka, a do nje ni prišlo"
+msgstr "Pričakovana je bila napaka, vendar do nje ni prišlo"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1254
#, c-format
msgid "Error %d was expected but %d given"
-msgstr "Pričakovana je bila napaka %d, vrnjeno pa je bilo %d"
+msgstr "Pričakovana je bila napaka %d, vrnjena pa je bila %d"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1260
#, c-format
msgid "Error not expected but one was returned: %s"
-msgstr "Napaka ni bila pričakovana, a je bila kljub temu vrnjena: %s"
+msgstr "Napaka ni bila pričakovana, vendar je bila kljub temu vrnjena: %s"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1264
#, c-format
msgid "x value was %d, %d was expected"
-msgstr "vrednost x je bila %d, pričakovana pa %d"
+msgstr "vrednost x je %d, pričakovana pa je vrednost %d"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1267
#, c-format
msgid "y value was %d, %d was expected"
-msgstr "vrednost z je bila %d, pričakovana pa %d"
+msgstr "vrednost y je %d, pričakovana pa je vrednost %d"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1332
#, c-format
msgid "%d coordinate expressions parsed in %g seconds (%g seconds average)\n"
-msgstr "%d izjav koordinat razčlenjenih v %g sekundah (%g sekund v povprečju)\n"
-
-#~ msgid "Open another one of these windows"
-#~ msgstr "Odpri drugo izmed teh oken"
-#~ msgid "This is a demo button with an 'open' icon"
-#~ msgstr "To je preizkusni gumb z ikono 'odpri'"
-#~ msgid "This is a demo button with a 'quit' icon"
-#~ msgstr "To je preizkusni gumb z ikono 'konec'"
-#~ msgid "Failed to parse message \"%s\" from dialog process\n"
-#~ msgstr "Ni mogoče razčleniti sporočila \"%s\" iz procesa dialogov\n"
-#~ msgid "Error reading from dialog display process: %s\n"
-#~ msgstr "Napaka ob branju iz procesa prikaza dialogov: %s\n"
-#~ msgid ""
-#~ "Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Napaka ob zaganjanju metacity-dialog, da bi vprašal o ubijanju programa: %"
-#~ "s\n"
-#~ msgid ""
-#~ "Error launching metacity-dialog to warn about apps that don't support "
-#~ "session management: %s\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Napaka ob zaganjanju metacity-dialog za opozorilo o programih, ki ne "
-#~ "podpirajo upravljanja seje: %s\n"
-#~ msgid "Title"
-#~ msgstr "Naziv"
-
+msgstr "%d izjav koordinat razčlenjenih v %g sekundah (%g sekund v povprečju)\n" \ No newline at end of file