summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/vi.po
diff options
context:
space:
mode:
authorHavoc Pennington <hp@pobox.com>2003-05-03 16:37:24 +0000
committerHavoc Pennington <hp@src.gnome.org>2003-05-03 16:37:24 +0000
commitf64a231620dfd492900c0cda53dced513b0cf299 (patch)
tree6049503c4212f2cd8ee52183c678f2cd22d97fa4 /po/vi.po
parenta8f9e2e919b656f9ee72ce5832230963f2ee72fa (diff)
downloadmetacity-f64a231620dfd492900c0cda53dced513b0cf299.tar.gz
metacity-f64a231620dfd492900c0cda53dced513b0cf299.tar.bz2
2.5.1
2003-05-03 Havoc Pennington <hp@pobox.com> * configure.in: 2.5.1 * NEWS: update
Diffstat (limited to 'po/vi.po')
-rw-r--r--po/vi.po22
1 files changed, 11 insertions, 11 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index 16d93ed..2dae643 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -5,7 +5,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity VERSION\n"
-"POT-Creation-Date: 2003-03-26 21:27-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2003-05-03 12:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2003-01-05 17:29+0700\n"
"Last-Translator: pclouds <pclouds@gmx.net>\n"
"Language-Team: Gnome-Vi <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
@@ -76,23 +76,23 @@ msgstr ""
msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
msgstr "Lỗi IO nghiêm trọng %d (%s) trên display '%s'.\n"
-#: src/frames.c:1010
+#: src/frames.c:998
msgid "Close Window"
msgstr "Đóng cửa sổ"
-#: src/frames.c:1013
+#: src/frames.c:1001
msgid "Window Menu"
msgstr "Menu cửa sổ"
-#: src/frames.c:1016
+#: src/frames.c:1004
msgid "Minimize Window"
msgstr "Thu nhỏ cửa sổ"
-#: src/frames.c:1019
+#: src/frames.c:1007
msgid "Maximize Window"
msgstr "Phóng to cửa sổ"
-#: src/frames.c:1022
+#: src/frames.c:1010
msgid "Unmaximize Window"
msgstr "Bỏ phóng to cửa sổ"
@@ -104,12 +104,12 @@ msgid ""
msgstr ""
"Một vài chương trình đã dùng phím %s với phím bổ trợ %x như là liên kết\n"
-#: src/keybindings.c:2393
+#: src/keybindings.c:2402
#, c-format
msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
msgstr "Lỗi chạy metacity-dialog để in thông báo lỗi về lệnh: %s\n"
-#: src/keybindings.c:2424
+#: src/keybindings.c:2433
#, c-format
msgid "No command %d has been defined.\n"
msgstr "Không có lệnh %d nào được định nghĩa.\n"
@@ -206,12 +206,12 @@ msgstr "Vùng làm việc %d"
msgid "Workspace %s%d"
msgstr "Vùng làm việc %s%d"
-#: src/menu.c:353
+#: src/menu.c:345
#, c-format
msgid "Only on %s"
msgstr "Chỉ trong %s"
-#: src/menu.c:355
+#: src/menu.c:347
#, c-format
msgid "Move to %s"
msgstr "Chuyển tới %s"
@@ -1880,7 +1880,7 @@ msgstr ""
msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
msgstr "Lỗi đặt tên cho không gian làm việc %d thành \"%s\": %s\n"
-#: src/resizepopup.c:127
+#: src/resizepopup.c:126
#, c-format
msgid "%d x %d"
msgstr "%d x %d"