summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/vi.po
diff options
context:
space:
mode:
authorClytie Siddall <clyties@src.gnome.org>2006-01-22 05:28:42 +0000
committerClytie Siddall <clyties@src.gnome.org>2006-01-22 05:28:42 +0000
commit9a91c8066adea83adf2044f660af0d08c795ce13 (patch)
tree601e8ba0cc4c80ff68b223297a0583b419ea0fc2 /po/vi.po
parent9ce85d7657f845ac0b5b075e0267c94bb8385cbb (diff)
downloadmetacity-9a91c8066adea83adf2044f660af0d08c795ce13.tar.gz
metacity-9a91c8066adea83adf2044f660af0d08c795ce13.tar.bz2
vi.po: Updated Vietnamese translation.
Diffstat (limited to 'po/vi.po')
-rw-r--r--po/vi.po335
1 files changed, 178 insertions, 157 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index 3b2d826..78f6472 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -7,22 +7,22 @@ msgid ""
""
msgstr "Project-Id-Version: metacity GNOME HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2006-01-10 23:25+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-01-11 16:11+1030\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-01-21 23:29+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-01-22 15:56+1030\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
-"X-Generator: LocFactoryEditor 1.6b23\n"
+"X-Generator: LocFactoryEditor 1.6b31\n"
#:../src/tools/metacity-message.c:150
#,c-format
msgid "Usage: %s\n"
msgstr "Cách dùng: %s\n"
-#:../src/tools/metacity-message.c:176 ../src/util.c:130
+#:../src/tools/metacity-message.c:176 ../src/util.c:131
msgid "Metacity was compiled without support for verbose mode\n"
msgstr "Metacity đã được biên dịch không hỗ trợ phương thức chi tiết.\n"
@@ -65,7 +65,7 @@ msgstr "Lỗi lấy tên máy: %s\n"
msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
msgstr "Lỗi mở bộ trình bày Hệ thống Cửa sổ X « %s ».\n"
-#:../src/errors.c:231
+#:../src/errors.c:233
#,c-format
msgid ""
"Lost connection to the display '%s';\n"
@@ -75,28 +75,28 @@ msgstr "Mất liên kết với bộ trình bày « %s »;\n"
"thường là do trình phục vụ X bị ngừng hoạt động hoặc \n"
"bạn đã buộc chấm dứt hoạt động bộ quản lý cửa sổ.\n"
-#:../src/errors.c:238
+#:../src/errors.c:240
#,c-format
msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
msgstr "Lỗi gõ/xuất nghiêm trọng %d (%s) trên bộ trình bày « %s ».\n"
-#:../src/frames.c:1123
+#:../src/frames.c:1097
msgid "Close Window"
msgstr "Đóng cửa sổ"
-#:../src/frames.c:1126
+#:../src/frames.c:1100
msgid "Window Menu"
msgstr "Trình đơn cửa sổ"
-#:../src/frames.c:1129
+#:../src/frames.c:1103
msgid "Minimize Window"
msgstr "Thu nhỏ cửa sổ"
-#:../src/frames.c:1132
+#:../src/frames.c:1106
msgid "Maximize Window"
msgstr "Phóng to cửa sổ"
-#:../src/frames.c:1135
+#:../src/frames.c:1109
msgid "Unmaximize Window"
msgstr "Bỏ phóng to cửa sổ"
@@ -108,17 +108,17 @@ msgid ""
msgstr "Một chương trình khác đã dùng phím « %s » với phím bổ trợ «%x» như là tổ "
"hợp.\n"
-#:../src/keybindings.c:2498
+#:../src/keybindings.c:2504
#,c-format
msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
msgstr "Gặp lỗi khi khởi chạy «metacity-dialog» để in thông báo lỗi về lệnh: %s\n"
-#:../src/keybindings.c:2603
+#:../src/keybindings.c:2609
#,c-format
msgid "No command %d has been defined.\n"
msgstr "Không có lệnh «%d» nào được định nghĩa.\n"
-#:../src/keybindings.c:3472
+#:../src/keybindings.c:3471
msgid "No terminal command has been defined.\n"
msgstr "Không có lệnh thiết bị cuối nào được định nghĩa.\n"
@@ -243,7 +243,7 @@ msgstr "Chuyển sang vùng làm việc bên _trên"
msgid "Move to Workspace _Down"
msgstr "Chuyển sang vùng làm việc bên _dưới"
-#:../src/menu.c:164 ../src/prefs.c:2161
+#:../src/menu.c:164 ../src/prefs.c:1973 ../src/prefs.c:2274
#,c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Vùng làm việc %d"
@@ -267,7 +267,7 @@ msgstr "Chuyển sang Vùng làm việc _khác"
#.* translated on keyboards used for your language, don't translate
#.* this.
#.
-#:../src/metaaccellabel.c:105
+#:../src/metaaccellabel.c:103
msgid "Shift"
msgstr "Shift"
@@ -277,7 +277,7 @@ msgstr "Shift"
#.* translated on keyboards used for your language, don't translate
#.* this.
#.
-#:../src/metaaccellabel.c:111
+#:../src/metaaccellabel.c:109
msgid "Ctrl"
msgstr "Ctrl"
@@ -287,7 +287,7 @@ msgstr "Ctrl"
#.* translated on keyboards used for your language, don't translate
#.* this.
#.
-#:../src/metaaccellabel.c:117
+#:../src/metaaccellabel.c:115
msgid "Alt"
msgstr "Alt"
@@ -297,7 +297,7 @@ msgstr "Alt"
#.* translated on keyboards used for your language, don't translate
#.* this.
#.
-#:../src/metaaccellabel.c:123
+#:../src/metaaccellabel.c:121
msgid "Meta"
msgstr "Meta"
@@ -306,7 +306,7 @@ msgstr "Meta"
#.* translated on keyboards used for your language, don't translate
#.* this.
#.
-#:../src/metaaccellabel.c:129
+#:../src/metaaccellabel.c:127
msgid "Super"
msgstr "Cao cấp"
@@ -315,7 +315,7 @@ msgstr "Cao cấp"
#.* translated on keyboards used for your language, don't translate
#.* this.
#.
-#:../src/metaaccellabel.c:135
+#:../src/metaaccellabel.c:133
msgid "Hyper"
msgstr "Cao"
@@ -325,7 +325,7 @@ msgstr "Cao"
#.* translated on keyboards used for your language, don't translate
#.* this.
#.
-#:../src/metaaccellabel.c:141
+#:../src/metaaccellabel.c:139
msgid "Mod2"
msgstr "Mod2"
@@ -335,7 +335,7 @@ msgstr "Mod2"
#.* translated on keyboards used for your language, don't translate
#.* this.
#.
-#:../src/metaaccellabel.c:147
+#:../src/metaaccellabel.c:145
msgid "Mod3"
msgstr "Mod3"
@@ -345,7 +345,7 @@ msgstr "Mod3"
#.* translated on keyboards used for your language, don't translate
#.* this.
#.
-#:../src/metaaccellabel.c:153
+#:../src/metaaccellabel.c:151
msgid "Mod4"
msgstr "Mod4"
@@ -355,7 +355,7 @@ msgstr "Mod4"
#.* translated on keyboards used for your language, don't translate
#.* this.
#.
-#:../src/metaaccellabel.c:159
+#:../src/metaaccellabel.c:157
msgid "Mod5"
msgstr "Mod5"
@@ -584,7 +584,15 @@ msgid ""
"move or resize operation). Special messages, such as activation requests "
"from pagers, may also raise windows when this option is false. This option "
"is currently disabled in click-to-focus mode."
-msgstr "Nhiều hành động (v.d. nhắp vào vùng khách, di chuyển hoặc thay đổi kích cỡ của cửa sổ) bình thường có hiệu ứng khác là nâng cửa sổ lên. Hãy lập tùy chọn này là không đúng để gỡ việc nâng lên ra các việc tương tác người dùng khác. Khi không đúng, vẫn có thể nâng cửa sổ lên bằng tổ hợp phím Alt-nhắp-trái vào bất cứ nơi nào trên cửa sổ, hoặc bằng cách nhắp thường vào đồ trang trí cửa sổ (giả sử những việc nhắp này không được dùng để bắt đầu thao tác di chuyển hoặc thay đổi kích cỡ). Thông điệp đặc biệt, như yêu cầu hoạt hóa từ máy nhắn tin, cũng có thể nâng cửa sổ lên khi tùy chọn này là không đúng. Tùy chọn này hiện thời đã tắt trong chế độ nhắp-để-nhận-tiêu điểm."
+msgstr "Nhiều hành động (v.d. nhắp vào vùng khách, di chuyển hoặc thay đổi kích cỡ "
+"của cửa sổ) bình thường có hiệu ứng khác là nâng cửa sổ lên. Hãy lập tùy "
+"chọn này là không đúng để gỡ việc nâng lên ra các việc tương tác người dùng "
+"khác. Khi không đúng, vẫn có thể nâng cửa sổ lên bằng tổ hợp phím Alt-nhắp-"
+"trái vào bất cứ nơi nào trên cửa sổ, hoặc bằng cách nhắp thường vào đồ trang "
+"trí cửa sổ (giả sử những việc nhắp này không được dùng để bắt đầu thao tác "
+"di chuyển hoặc thay đổi kích cỡ). Thông điệp đặc biệt, như yêu cầu hoạt hóa "
+"từ máy nhắn tin, cũng có thể nâng cửa sổ lên khi tùy chọn này là không đúng. "
+"Tùy chọn này hiện thời đã tắt trong chế độ nhắp-để-nhận-tiêu điểm."
#:../src/metacity.schemas.in.h:24
msgid "Maximize window"
@@ -1821,10 +1829,15 @@ msgstr "Tổ hợp phím này dùng để giãn cửa sổ hết chiều dọc h
msgid ""
"This option determines the effects of double-clicking on the title bar. "
"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
-"window, and 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window."
-msgstr "Tùy chọn này phát hiện tác dụng của việc nhấn đúp chuột trên thanh tiêu đề. "
-"Tùy chọn hợp lệ hiện thời là «toggle_shade», nó sẽ tạo bóng/thôi tạo bóng "
-"cửa sổ, và «toggle_maximize» sẽ phóng to/thôi phóng to cửa sổ."
+"window, 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window, "
+"'minimize' which will minimize the window, and 'none' which will not do "
+"anything."
+msgstr "Tùy chọn này quyết định tác dụng của việc nhấn đúp chuột trên thanh tiêu đề. "
+"Tùy chọn hợp lệ hiện thời là:\n"
+" • toggle_shade tạo bóng/thôi tạo bóng cửa sổ\n"
+" • toggle_maximize phóng to/thôi phóng to cửa sổ\n"
+" • minimize thu nhỏ cửa sổ\n"
+" • none không làm gì."
#:../src/metacity.schemas.in.h:159
msgid "Toggle always on top state"
@@ -1868,7 +1881,8 @@ msgstr "Kiểu Chuông hình"
#:../src/metacity.schemas.in.h:168
msgid "Whether raising should be a side-effect of other user interactions"
-msgstr "Việc nâng lên có nên là hiệu ứng khác của việc tương tác người dùng khác hay không."
+msgstr "Việc nâng lên có nên là hiệu ứng khác của việc tương tác người dùng khác hay "
+"không."
#:../src/metacity.schemas.in.h:169
msgid "Window focus mode"
@@ -1878,18 +1892,18 @@ msgstr "Chế độ tiêu điểm cửa sổ"
msgid "Window title font"
msgstr "Phông chữ tựa đề cửa sổ"
-#:../src/prefs.c:537 ../src/prefs.c:553 ../src/prefs.c:569 ../src/prefs.c:585
-#:../src/prefs.c:601 ../src/prefs.c:617 ../src/prefs.c:637 ../src/prefs.c:653
-#:../src/prefs.c:669 ../src/prefs.c:685 ../src/prefs.c:701 ../src/prefs.c:717
-#:../src/prefs.c:733 ../src/prefs.c:749 ../src/prefs.c:766 ../src/prefs.c:782
-#:../src/prefs.c:798 ../src/prefs.c:814 ../src/prefs.c:830 ../src/prefs.c:845
-#:../src/prefs.c:860 ../src/prefs.c:875 ../src/prefs.c:891 ../src/prefs.c:907
-#:../src/prefs.c:923
+#:../src/prefs.c:555 ../src/prefs.c:571 ../src/prefs.c:587 ../src/prefs.c:603
+#:../src/prefs.c:619 ../src/prefs.c:635 ../src/prefs.c:655 ../src/prefs.c:671
+#:../src/prefs.c:687 ../src/prefs.c:703 ../src/prefs.c:719 ../src/prefs.c:735
+#:../src/prefs.c:751 ../src/prefs.c:767 ../src/prefs.c:784 ../src/prefs.c:800
+#:../src/prefs.c:816 ../src/prefs.c:832 ../src/prefs.c:848 ../src/prefs.c:863
+#:../src/prefs.c:878 ../src/prefs.c:893 ../src/prefs.c:909 ../src/prefs.c:925
+#:../src/prefs.c:941
#,c-format
msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
msgstr "Khóa GConf « %s » được đặt kiểu sai\n"
-#:../src/prefs.c:968
+#:../src/prefs.c:986
#,c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button "
@@ -1897,17 +1911,24 @@ msgid ""
msgstr "Tìm thấy « %s » trong cơ sở dữ liệu cấu hình không phải giá trị hợp lệ cho "
"bộ biến đổi nút chuột.\n"
-#:../src/prefs.c:992 ../src/prefs.c:1474
+#:../src/prefs.c:1010 ../src/prefs.c:1500
#,c-format
msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
msgstr "Khóa GConf « %s » được đặt giá trị không hợp lệ\n"
-#:../src/prefs.c:1191
+#:../src/prefs.c:1133
+#,c-format
+msgid ""
+"%d stored in GConf key %s is not a reasonable cursor_size; must be in the "
+"range 1..128\n"
+msgstr "« %d » được lưu trong khóa GConf « %s » không phải là một « cursor_size » (kích cỡ con chạy) hợp lý; phải nằm trong phạm vị (1..128)\n"
+
+#:../src/prefs.c:1213
#,c-format
msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
msgstr "Không thể phân tách mô tả phông chữ « %s » từ khóa GConf « %s ».\n"
-#:../src/prefs.c:1376
+#:../src/prefs.c:1398
#,c-format
msgid ""
"%d stored in GConf key %s is not a reasonable number of workspaces, current "
@@ -1915,24 +1936,24 @@ msgid ""
msgstr "«%d» được lưu trong khóa GConf « %s » không phải là một con số hợp lý cho số "
"vùng làm việc, hiện thời tối đa là «%d».\n"
-#:../src/prefs.c:1436
+#:../src/prefs.c:1458
msgid ""
"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
"behave properly.\n"
msgstr "Khả năng chỉnh sửa cho các ứng dụng không theo chuẩn đã đã tắt. Vài ứng dụng "
"có thể sẽ xử sự không đúng.\n"
-#:../src/prefs.c:1501
+#:../src/prefs.c:1527
#,c-format
msgid "%d stored in GConf key %s is out of range 0 to %d\n"
msgstr "«%d» được lưu trong khóa GConf « %s » nằm ngoài phạm vi từ 0 tới «%d».\n"
-#:../src/prefs.c:1644
+#:../src/prefs.c:1664
#,c-format
msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
msgstr "Gặp lỗi khi đặt số vùng làm việc là %d: %s\n"
-#:../src/prefs.c:1888
+#:../src/prefs.c:2000
#,c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
@@ -1940,7 +1961,7 @@ msgid ""
msgstr "Tìm thấy « %s » trong cơ sở dữ liệu cấu hình không phải giá trị hợp lệ cho "
"tổ hợp phím « %s ».\n"
-#:../src/prefs.c:2242
+#:../src/prefs.c:2355
#,c-format
msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
msgstr "Gặp lỗi khi đặt tên cho vùng làm việc «%d» thành « %s »: %s\n"
@@ -1976,75 +1997,75 @@ msgstr "Không thể lấy vùng chọn bộ quản lý cửa sổ trên Màn h
msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
msgstr "Màn hình %d trên bộ trình bày « %s » đã có bộ quản lý cửa sổ.\n"
-#:../src/screen.c:710
+#:../src/screen.c:702
#,c-format
msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
msgstr "Không thể giải phóng Màn hình %d trên bộ trình bày « %s ».\n"
-#:../src/session.c:844 ../src/session.c:851
+#:../src/session.c:835 ../src/session.c:842
#,c-format
msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
msgstr "Không thể tạo thư mục « %s »: %s\n"
-#:../src/session.c:861
+#:../src/session.c:852
#,c-format
msgid "Could not open session file '%s' for writing: %s\n"
msgstr "Không thể mở tập tin phiên làm việc « %s » để ghi: %s\n"
-#:../src/session.c:1013
+#:../src/session.c:1004
#,c-format
msgid "Error writing session file '%s': %s\n"
msgstr "Gặp lỗi khi ghi tập tin phiên làm việc « %s »: %s\n"
-#:../src/session.c:1018
+#:../src/session.c:1009
#,c-format
msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
msgstr "Gặp lỗi khi đóng tập tin phiên làm việc « %s »: %s\n"
-#:../src/session.c:1093
+#:../src/session.c:1084
#,c-format
msgid "Failed to read saved session file %s: %s\n"
msgstr "Lỗi đọc tập tin phiên làm việc đã lưu %s: %s\n"
-#:../src/session.c:1128
+#:../src/session.c:1119
#,c-format
msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
msgstr "Lỗi phân tích tập tin phiên làm việc đã lưu: %s\n"
-#:../src/session.c:1177
+#:../src/session.c:1168
msgid "<metacity_session> attribute seen but we already have the session ID"
msgstr "Thấy thuộc tính <metacity_session>, nhưng đã có session ID."
-#:../src/session.c:1190
+#:../src/session.c:1181
#,c-format
msgid "Unknown attribute %s on <metacity_session> element"
msgstr "Thuộc tính lạ « %s » trên phần tử <metacity_session>."
-#:../src/session.c:1207
+#:../src/session.c:1198
msgid "nested <window> tag"
msgstr "thẻ <window> lồng nhau"
-#:../src/session.c:1265 ../src/session.c:1297
+#:../src/session.c:1256 ../src/session.c:1288
#,c-format
msgid "Unknown attribute %s on <window> element"
msgstr "Thuộc tính lạ « %s » trên phần tử <window>"
-#:../src/session.c:1369
+#:../src/session.c:1360
#,c-format
msgid "Unknown attribute %s on <maximized> element"
msgstr "Thuộc tính lạ « %s » trên phần tử <maximized>"
-#:../src/session.c:1429
+#:../src/session.c:1420
#,c-format
msgid "Unknown attribute %s on <geometry> element"
msgstr "Thuộc tính lạ « %s » trên phần tử <geometry>"
-#:../src/session.c:1449
+#:../src/session.c:1440
#,c-format
msgid "Unknown element %s"
msgstr "Phần tử lạ « %s »"
-#:../src/session.c:1921
+#:../src/session.c:1906
#,c-format
msgid ""
"Error launching metacity-dialog to warn about apps that don't support "
@@ -2589,156 +2610,156 @@ msgstr "Lỗi đọc sắc thái từ tập tin %s: %s\n"
msgid "Theme file %s did not contain a root <metacity_theme> element"
msgstr "Tập tin sắc thái « %s » không chứa phần tử gốc <metacity_theme>."
-#:../src/theme-viewer.c:70
+#:../src/theme-viewer.c:72
msgid "/_Windows"
msgstr "/_Cửa sổ"
-#:../src/theme-viewer.c:71
+#:../src/theme-viewer.c:73
msgid "/Windows/tearoff"
msgstr "/Cửa sổ/chia cắt"
-#:../src/theme-viewer.c:72
+#:../src/theme-viewer.c:74
msgid "/Windows/_Dialog"
msgstr "/Cửa sổ/_Hộp thoại"
-#:../src/theme-viewer.c:73
+#:../src/theme-viewer.c:75
msgid "/Windows/_Modal dialog"
msgstr "/Cửa sổ/Hộp thoại _cách thức"
-#:../src/theme-viewer.c:74
+#:../src/theme-viewer.c:76
msgid "/Windows/_Utility"
msgstr "/Cửa sổ/_Tiện ích"
-#:../src/theme-viewer.c:75
+#:../src/theme-viewer.c:77
msgid "/Windows/_Splashscreen"
msgstr "/Cửa sổ/_Màn hình giật gân"
-#:../src/theme-viewer.c:76
+#:../src/theme-viewer.c:78
msgid "/Windows/_Top dock"
msgstr "/Cửa sổ/Neo đỉ_nh"
-#:../src/theme-viewer.c:77
+#:../src/theme-viewer.c:79
msgid "/Windows/_Bottom dock"
msgstr "/Cửa sổ/Neo đá_y"
-#:../src/theme-viewer.c:78
+#:../src/theme-viewer.c:80
msgid "/Windows/_Left dock"
msgstr "/Cửa sổ/Neo t_rái"
-#:../src/theme-viewer.c:79
+#:../src/theme-viewer.c:81
msgid "/Windows/_Right dock"
msgstr "/Cửa sổ/Neo _phải"
-#:../src/theme-viewer.c:80
+#:../src/theme-viewer.c:82
msgid "/Windows/_All docks"
msgstr "/Cửa sổ/Mọi neo"
-#:../src/theme-viewer.c:81
+#:../src/theme-viewer.c:83
msgid "/Windows/Des_ktop"
msgstr "/Cửa sổ/Màn hình _nền"
-#:../src/theme-viewer.c:131
+#:../src/theme-viewer.c:132
msgid "Open another one of these windows"
msgstr "Mở cái khác trong những cửa sổ này"
-#:../src/theme-viewer.c:138
+#:../src/theme-viewer.c:139
msgid "This is a demo button with an 'open' icon"
msgstr "Đây là nút biểu diễn với biểu tượng «mở»"
-#:../src/theme-viewer.c:145
+#:../src/theme-viewer.c:146
msgid "This is a demo button with a 'quit' icon"
msgstr "Đây là nút biểu diễn với biểu tượng «thoát»"
-#:../src/theme-viewer.c:241
+#:../src/theme-viewer.c:239
msgid "This is a sample message in a sample dialog"
msgstr "Đây là thông điệp mẫu trong hộp thoại mẫu"
-#:../src/theme-viewer.c:324
+#:../src/theme-viewer.c:322
#,c-format
msgid "Fake menu item %d\n"
msgstr "Mục trình đơn giả «%d»\n"
-#:../src/theme-viewer.c:358
+#:../src/theme-viewer.c:356
msgid "Border-only window"
msgstr "Cửa sổ chỉ có viền"
-#:../src/theme-viewer.c:360
+#:../src/theme-viewer.c:358
msgid "Bar"
msgstr "Thanh"
-#:../src/theme-viewer.c:377
+#:../src/theme-viewer.c:375
msgid "Normal Application Window"
msgstr "Cửa sổ ứng dụng thông thường"
-#:../src/theme-viewer.c:382
+#:../src/theme-viewer.c:379
msgid "Dialog Box"
msgstr "Hộp thoại"
-#:../src/theme-viewer.c:387
+#:../src/theme-viewer.c:383
msgid "Modal Dialog Box"
msgstr "Hộp thoại cách thức"
-#:../src/theme-viewer.c:392
+#:../src/theme-viewer.c:387
msgid "Utility Palette"
msgstr "Bảng chọn tiện ích"
-#:../src/theme-viewer.c:397
+#:../src/theme-viewer.c:391
msgid "Torn-off Menu"
msgstr "Trình đơn tách rời"
-#:../src/theme-viewer.c:402
+#:../src/theme-viewer.c:395
msgid "Border"
msgstr "Viền"
-#:../src/theme-viewer.c:731
+#:../src/theme-viewer.c:723
#,c-format
msgid "Button layout test %d"
msgstr "Thử Bố cục nút «%d»"
-#:../src/theme-viewer.c:760
+#:../src/theme-viewer.c:752
#,c-format
msgid "%g milliseconds to draw one window frame"
msgstr "%g mili giây để vẽ một khung cửa sổ"
-#:../src/theme-viewer.c:803
+#:../src/theme-viewer.c:795
msgid "Usage: metacity-theme-viewer [THEMENAME]\n"
msgstr "Cách dùng: metacity-theme-viewer [TÊN_SẮC_THÁI]\n"
-#:../src/theme-viewer.c:810
+#:../src/theme-viewer.c:802
#,c-format
msgid "Error loading theme: %s\n"
msgstr "Gặp lỗi khi tải sắc thái: %s\n"
-#:../src/theme-viewer.c:816
+#:../src/theme-viewer.c:808
#,c-format
msgid "Loaded theme \"%s\" in %g seconds\n"
msgstr "Tải sắc thái « %s » trong %g giây.\n"
-#:../src/theme-viewer.c:839
+#:../src/theme-viewer.c:831
msgid "Normal Title Font"
msgstr "Phông chữ Tựa đề thường"
-#:../src/theme-viewer.c:845
+#:../src/theme-viewer.c:837
msgid "Small Title Font"
msgstr "Phông chữ Tựa đề nhỏ"
-#:../src/theme-viewer.c:851
+#:../src/theme-viewer.c:843
msgid "Large Title Font"
msgstr "Phông chữ Tựa đề lớn"
-#:../src/theme-viewer.c:856
+#:../src/theme-viewer.c:848
msgid "Button Layouts"
msgstr "Bố cục nút"
-#:../src/theme-viewer.c:861
+#:../src/theme-viewer.c:853
msgid "Benchmark"
msgstr "Điểm chuẩn"
-#:../src/theme-viewer.c:908
+#:../src/theme-viewer.c:900
msgid "Window Title Goes Here"
msgstr "Tựa đề Cửa sổ ở đây"
-#:../src/theme-viewer.c:1012
+#:../src/theme-viewer.c:1004
#,c-format
msgid ""
"Drew %d frames in %g client-side seconds (%g milliseconds per frame) and %g "
@@ -2748,39 +2769,39 @@ msgstr "Vẽ %d khung trong vòng %g giây bên khách (%g mili giây cho mỗi
"giây thời gian đồng hồ tường gồm tiềm năng trình phục vụ X (%g mili giây cho "
"mỗi khung).\n"
-#:../src/theme-viewer.c:1227
+#:../src/theme-viewer.c:1219
msgid "position expression test returned TRUE but set error"
msgstr "việc thử ra biểu thức vị trí đã trả lời ĐÚNG nhưng đặt lỗi"
-#:../src/theme-viewer.c:1229
+#:../src/theme-viewer.c:1221
msgid "position expression test returned FALSE but didn't set error"
msgstr "việc thử ra biểu thức vị trí đã trả lời KHÔNG ĐÚNG nhưng không đặt lỗi"
-#:../src/theme-viewer.c:1233
+#:../src/theme-viewer.c:1225
msgid "Error was expected but none given"
msgstr "Ngờ lỗi nhưng không có"
-#:../src/theme-viewer.c:1235
+#:../src/theme-viewer.c:1227
#,c-format
msgid "Error %d was expected but %d given"
msgstr "Ngờ lỗi «%d» nhưng có «%d»"
-#:../src/theme-viewer.c:1241
+#:../src/theme-viewer.c:1233
#,c-format
msgid "Error not expected but one was returned: %s"
msgstr "Gặp lỗi « %s » bất ngờ"
-#:../src/theme-viewer.c:1245
+#:../src/theme-viewer.c:1237
#,c-format
msgid "x value was %d, %d was expected"
msgstr "giá trị x là«%d», mong đợi giá trị «%d»"
-#:../src/theme-viewer.c:1248
+#:../src/theme-viewer.c:1240
#,c-format
msgid "y value was %d, %d was expected"
msgstr "giá trị y là «%d», mong đợi giá trị «%d»"
-#:../src/theme-viewer.c:1310
+#:../src/theme-viewer.c:1303
#,c-format
msgid "%d coordinate expressions parsed in %g seconds (%g seconds average)\n"
msgstr "phân tách «%d» biểu thức tọa độ trong vòng %g giây (%g giây trung bình).\n"
@@ -2820,11 +2841,11 @@ msgstr "Tỷ lệ hình thể nút «%g» không hợp lý."
msgid "Frame geometry does not specify size of buttons"
msgstr "Toạ độ khung không xác định kích thước nút."
-#:../src/theme.c:843
+#:../src/theme.c:842
msgid "Gradients should have at least two colors"
msgstr "Thang độ nên có ít nhất hai màu."
-#:../src/theme.c:969
+#:../src/theme.c:968
#,c-format
msgid ""
"GTK color specification must have the state in brackets, e.g. gtk:fg[NORMAL] "
@@ -2832,7 +2853,7 @@ msgid ""
msgstr "Lời ghi rõ màu GTK phải có trạng thái nằm trong ngoặc, v.d. «gtk:fg"
"[NORMAL]», NORMAL (bình thường) là trạng thái; không thể phân tích « %s »."
-#:../src/theme.c:983
+#:../src/theme.c:982
#,c-format
msgid ""
"GTK color specification must have a close bracket after the state, e.g. gtk:"
@@ -2840,17 +2861,17 @@ msgid ""
msgstr "Lời ghi rõ màu GTK phải có dấu đóng ngoặc sau trạng thái, v.d. «fg[NORMAL]», "
"NORMAL (bình thường) là trạng thái; không thể phân tích « %s »."
-#:../src/theme.c:994
+#:../src/theme.c:993
#,c-format
msgid "Did not understand state \"%s\" in color specification"
msgstr "Không hiểu trạng thái « %s » trong lời ghi rõ màu."
-#:../src/theme.c:1007
+#:../src/theme.c:1006
#,c-format
msgid "Did not understand color component \"%s\" in color specification"
msgstr "Không hiểu thành phần màu « %s » trong lời ghi rõ màu."
-#:../src/theme.c:1037
+#:../src/theme.c:1036
#,c-format
msgid ""
"Blend format is \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" does not fit the "
@@ -2858,56 +2879,56 @@ msgid ""
msgstr "Dạng pha trộn là «blend/bg_color/fg_color/alpha», « %s » không tuân theo "
"dạng thức đó."
-#:../src/theme.c:1048
+#:../src/theme.c:1047
#,c-format
msgid "Could not parse alpha value \"%s\" in blended color"
msgstr "Không thể phân tích giá trị alpha « %s » trong màu pha trộn."
-#:../src/theme.c:1058
+#:../src/theme.c:1057
#,c-format
msgid "Alpha value \"%s\" in blended color is not between 0.0 and 1.0"
msgstr "Giá trị alpha « %s » trong màu pha trộn không nằm giữa 0.0 và 1.0."
-#:../src/theme.c:1105
+#:../src/theme.c:1104
#,c-format
msgid ""
"Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
msgstr "Dạng thức bóng là « shade/base_color/factor » (bóng/màu cơ bản/hệ số), « %s "
"» không tuân theo dạng thức đó."
-#:../src/theme.c:1116
+#:../src/theme.c:1115
#,c-format
msgid "Could not parse shade factor \"%s\" in shaded color"
msgstr "Không thể phân tích hệ số bóng « %s » trong màu bóng."
-#:../src/theme.c:1126
+#:../src/theme.c:1125
#,c-format
msgid "Shade factor \"%s\" in shaded color is negative"
msgstr "Có hệ số bóng âm « %s » trong màu bóng."
-#:../src/theme.c:1155
+#:../src/theme.c:1154
#,c-format
msgid "Could not parse color \"%s\""
msgstr "Không thể phân tích màu « %s »."
-#:../src/theme.c:1417
+#:../src/theme.c:1416
#,c-format
msgid "Coordinate expression contains character '%s' which is not allowed"
msgstr "Biểu thức tọa độ chứa ký tự « %s » không được phép."
-#:../src/theme.c:1444
+#:../src/theme.c:1443
#,c-format
msgid ""
"Coordinate expression contains floating point number '%s' which could not be "
"parsed"
msgstr "Biểu thức tọa độ chứa số với điểm phù động « %s » không thể phân tích."
-#:../src/theme.c:1458
+#:../src/theme.c:1457
#,c-format
msgid "Coordinate expression contains integer '%s' which could not be parsed"
msgstr "Biểu thức tọa độ chứa số nguyên « %s » không thể phân tích."
-#:../src/theme.c:1525
+#:../src/theme.c:1524
#,c-format
msgid ""
"Coordinate expression contained unknown operator at the start of this text: "
@@ -2915,34 +2936,34 @@ msgid ""
msgstr "Biểu thức tọa độ chứa toán tử lạ tại đầu văn bản: \n"
"« %s »"
-#:../src/theme.c:1582
+#:../src/theme.c:1581
msgid "Coordinate expression was empty or not understood"
msgstr "Biểu thức tọa độ rỗng hoặc không thể hiểu."
-#:../src/theme.c:1725 ../src/theme.c:1735 ../src/theme.c:1769
+#:../src/theme.c:1724 ../src/theme.c:1734 ../src/theme.c:1768
msgid "Coordinate expression results in division by zero"
msgstr "Biểu thức tọa độ gây ra lỗi chia cho không."
-#:../src/theme.c:1777
+#:../src/theme.c:1776
msgid ""
"Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
msgstr "Biểu thức tọa độ thử dùng toán tử «mod» với số với điểm phụ động."
-#:../src/theme.c:1834
+#:../src/theme.c:1832
#,c-format
msgid ""
"Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
msgstr "Biểu thức tọa độ có toán tử « %s », nơi lẽ ra phải là một toán hạng."
-#:../src/theme.c:1843
+#:../src/theme.c:1841
msgid "Coordinate expression had an operand where an operator was expected"
msgstr "Biểu thức tọa đổ có toán hạng nơi lẽ ra phải là toán tử."
-#:../src/theme.c:1851
+#:../src/theme.c:1849
msgid "Coordinate expression ended with an operator instead of an operand"
msgstr "Biểu thức tọa độ kết thúc bằng toán tử trong khi lẽ ra phải là toán hạng."
-#:../src/theme.c:1861
+#:../src/theme.c:1859
#,c-format
msgid ""
"Coordinate expression has operator \"%c\" following operator \"%c\" with no "
@@ -2950,36 +2971,36 @@ msgid ""
msgstr "Biểu thức tọa độ có toán tử «%c» theo sau toán tử «%c» mà không có toán hạng "
"ở giữa."
-#:../src/theme.c:1980
+#:../src/theme.c:1978
msgid ""
"Coordinate expression parser overflowed its buffer, this is really a "
"Metacity bug, but are you sure you need a huge expression like that?"
msgstr "Bộ phân tích biểu thức toán tử tràn vùng đệm, đây là lỗi Metacity, nhưng bạn "
"có chắc là bạn cần một biểu thức khổng lồ như thế không?"
-#:../src/theme.c:2009
+#:../src/theme.c:2007
msgid "Coordinate expression had a close parenthesis with no open parenthesis"
msgstr "Biểu thức tọa độ có dấu đóng ngoặc mà thiếu dấu mở ngoặc."
-#:../src/theme.c:2072
+#:../src/theme.c:2069
#,c-format
msgid "Coordinate expression had unknown variable or constant \"%s\""
msgstr "Biểu thức tọa độ có biến hoặc hằng lạ « %s »."
-#:../src/theme.c:2129
+#:../src/theme.c:2126
msgid "Coordinate expression had an open parenthesis with no close parenthesis"
msgstr "Biểu thức tọa độ có dấu mở ngoặc nhưng thiếu dấu đóng ngoặc."
-#:../src/theme.c:2140
+#:../src/theme.c:2137
msgid "Coordinate expression doesn't seem to have any operators or operands"
msgstr "Biểu thức tọa độ không có bất kỳ toán tử hay toán hạng nào."
-#:../src/theme.c:2384 ../src/theme.c:2406 ../src/theme.c:2427
+#:../src/theme.c:2381 ../src/theme.c:2403 ../src/theme.c:2424
#,c-format
msgid "Theme contained an expression \"%s\" that resulted in an error: %s\n"
msgstr "Sắc thái chứa biểu thức « %s » gây ra lỗi: %s\n"
-#:../src/theme.c:3913
+#:../src/theme.c:3910
#,c-format
msgid ""
"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
@@ -2987,24 +3008,24 @@ msgid ""
msgstr "<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"gì đó\"/> phải xác định cho "
"kiểu dáng khung này."
-#:../src/theme.c:4363 ../src/theme.c:4395
+#:../src/theme.c:4360 ../src/theme.c:4392
#,c-format
msgid ""
"Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
msgstr "Thiếu <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"gì đó\"/>"
-#:../src/theme.c:4446
+#:../src/theme.c:4443
#,c-format
msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
msgstr "Lỗi nạp sắc thái « %s »: %s\n"
-#:../src/theme.c:4592 ../src/theme.c:4599 ../src/theme.c:4606
-#:../src/theme.c:4613 ../src/theme.c:4620
+#:../src/theme.c:4597 ../src/theme.c:4604 ../src/theme.c:4611
+#:../src/theme.c:4618 ../src/theme.c:4625
#,c-format
msgid "No <%s> set for theme \"%s\""
msgstr "Chưa đặt <%s> cho sắc thái « %s »."
-#:../src/theme.c:4630
+#:../src/theme.c:4635
#,c-format
msgid ""
"No frame style set for window type \"%s\" in theme \"%s\", add a <window "
@@ -3012,7 +3033,7 @@ msgid ""
msgstr "Chưa đặt kiểu khung cho loại cửa sổ « %s » trong sắc thái « %s », hãy thêm "
"phần tử <window type=\"%s\" style_set=\"gì đó\"/>."
-#:../src/theme.c:4652
+#:../src/theme.c:4657
#,c-format
msgid ""
"<menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
@@ -3020,55 +3041,55 @@ msgid ""
msgstr "<menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"gì đó\"/> phải xác định "
"cho sắc thái này."
-#:../src/theme.c:5041 ../src/theme.c:5103
+#:../src/theme.c:5046 ../src/theme.c:5108
#,c-format
msgid ""
"User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
msgstr "Hằng tự định nghĩa phải bắt đầu bằng ký tự hoa; « %s » không như vậy."
-#:../src/theme.c:5049 ../src/theme.c:5111
+#:../src/theme.c:5054 ../src/theme.c:5116
#,c-format
msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
msgstr "Hằng « %s » đã được định nghĩa."
-#:../src/util.c:95
+#:../src/util.c:96
#,c-format
msgid "Failed to open debug log: %s\n"
msgstr "Lỗi mở bản ghi gỡ lỗi: %s\n"
-#:../src/util.c:105
+#:../src/util.c:106
#,c-format
msgid "Failed to fdopen() log file %s: %s\n"
msgstr "Lỗi «fdopen()» tập tin ghi lưu %s: %s\n"
-#:../src/util.c:111
+#:../src/util.c:112
#,c-format
msgid "Opened log file %s\n"
msgstr "Đã mở tập tin ghi lưu « %s ».\n"
-#:../src/util.c:219
+#:../src/util.c:220
msgid "Window manager: "
msgstr "Bộ quản lý cửa sổ: "
-#:../src/util.c:365
+#:../src/util.c:366
msgid "Bug in window manager: "
msgstr "Lỗi trong bộ quản lý cửa sổ: "
-#:../src/util.c:394
+#:../src/util.c:395
msgid "Window manager warning: "
msgstr "Cảnh báo bộ quản lý cửa sổ: "
-#:../src/util.c:418
+#:../src/util.c:419
msgid "Window manager error: "
msgstr "Lỗi bộ quản lý cửa sổ: "
-#:../src/window-props.c:165
+#:../src/window-props.c:169
#,c-format
-msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %ld\n"
-msgstr "Ứng dụng đặt «_NET_WM_PID» giả «%ld».\n"
+msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %lu\n"
+msgstr "Ứng dụng đã đặt «_NET_WM_PID» giả %lu.\n"
#.first time through
-#:../src/window.c:5370
+#:../src/window.c:5405
#,c-format
msgid ""
"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
@@ -3083,7 +3104,7 @@ msgstr "Cửa sổ « %s » tự đặt «SM_CLIENT_ID» cho chính nó, thay v
#.* MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#.* about these apps but make them work.
#.
-#:../src/window.c:6010
+#:../src/window.c:6035
#,c-format
msgid ""
"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"