summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/tr.po
diff options
context:
space:
mode:
authorHavoc Pennington <hp@redhat.com>2004-03-21 16:27:26 +0000
committerHavoc Pennington <hp@src.gnome.org>2004-03-21 16:27:26 +0000
commit43ede259085df4604c1c13d65108737c00cafabb (patch)
tree8df795cdfc8b6ee53c2119d325e4a80548b468c9 /po/tr.po
parent5856fd8ef24f457fbeb1bb5279892fcb408e72e2 (diff)
downloadmetacity-43ede259085df4604c1c13d65108737c00cafabb.tar.gz
metacity-43ede259085df4604c1c13d65108737c00cafabb.tar.bz2
2.8.0
2004-03-21 Havoc Pennington <hp@redhat.com> * configure.in: 2.8.0 * NEWS: update
Diffstat (limited to 'po/tr.po')
-rw-r--r--po/tr.po629
1 files changed, 333 insertions, 296 deletions
diff --git a/po/tr.po b/po/tr.po
index b3c509e..1c0e928 100644
--- a/po/tr.po
+++ b/po/tr.po
@@ -10,7 +10,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity.tr\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2004-02-26 04:24+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2004-03-07 11:13-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-06 20:56+0200\n"
"Last-Translator: Baris Cicek <baris@teamforce.name.tr>\n"
"Language-Team: Turkish <gnome-turk@gnome.org>\n"
@@ -52,7 +52,8 @@ msgstr "İletişim kutusu gösteren işlemde okuma hatası: %s\n"
#: src/delete.c:338
#, c-format
-msgid "Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
+msgid ""
+"Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
msgstr ""
"metacity-dialog'u bir uygulamanın öldürülmesiyle ilgili soru sormak amacıyla "
"başlatırken hata: %s\n"
@@ -109,13 +110,15 @@ msgid ""
"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
"binding\n"
msgstr ""
-"%s tuşu %x değiştiricileriyle birlikte başka bir uygulama tarafından tuş bağı"
-"olarak kullanılıyor\n"
+"%s tuşu %x değiştiricileriyle birlikte başka bir uygulama tarafından tuş "
+"bağıolarak kullanılıyor\n"
#: src/keybindings.c:2518
#, c-format
msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
-msgstr "Bir komutla ilgili hatayı göstermek için metacity-dialog başlatılırken hata: %s\n"
+msgstr ""
+"Bir komutla ilgili hatayı göstermek için metacity-dialog başlatılırken hata: "
+"%s\n"
#: src/keybindings.c:2591
#, c-format
@@ -151,7 +154,8 @@ msgstr "Tema dizini taranırken hata oluştu: %s\n"
#: src/main.c:459
#, c-format
-msgid "Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes."
+msgid ""
+"Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes."
msgstr ""
"Hiç tema bulunamadı! %s dizininin var olduğundan ve bildiğimiz temaları "
"içerdiğinden emin olun."
@@ -337,7 +341,8 @@ msgid "The window \"%s\" is not responding."
msgstr "\"%s\" penceresi cevap vermiyor."
#: src/metacity-dialog.c:93
-msgid "Forcing this application to quit will cause you to lose any unsaved changes."
+msgid ""
+"Forcing this application to quit will cause you to lose any unsaved changes."
msgstr ""
"Bu uygulamayı sonlandırmak kaydetmediğiniz değişikliklerin kaybolmasına "
"sebep olacaktır."
@@ -359,8 +364,8 @@ msgid ""
"These windows do not support \"save current setup\" and will have to be "
"restarted manually next time you log in."
msgstr ""
-"Bu pencereler, \"geçerli durumu kaydet\" özelliğini desteklemiyorlar ve "
-"bir dahaki girişte kendiniz yeniden başlatmalısınız."
+"Bu pencereler, \"geçerli durumu kaydet\" özelliğini desteklemiyorlar ve bir "
+"dahaki girişte kendiniz yeniden başlatmalısınız."
#: src/metacity-dialog.c:288
#, c-format
@@ -377,7 +382,8 @@ msgstr "Metacity"
#: src/metacity.schemas.in.h:1
msgid "(Not implemented) Navigation works in terms of applications not windows"
-msgstr "(Henüz uygulanmamış) Gezinme, pencerelere göre değil uygulamalara göre işler"
+msgstr ""
+"(Henüz uygulanmamış) Gezinme, pencerelere göre değil uygulamalara göre işler"
#: src/metacity.schemas.in.h:2
msgid ""
@@ -388,14 +394,14 @@ msgid ""
"is unset, causing Metacity to fall back to the desktop font even if "
"titlebar_uses_desktop_font is false."
msgstr ""
-"Pencere başlık çubuklarının yazıtipini tanımlayan yazıtipi tanımlama satırı. Bu "
-"tanımın boyut kısmı yalnızca titlebar_font_size (başlık çubuğu yazıtipi "
+"Pencere başlık çubuklarının yazıtipini tanımlayan yazıtipi tanımlama satırı. "
+"Bu tanımın boyut kısmı yalnızca titlebar_font_size (başlık çubuğu yazıtipi "
"boyutu) seçeneği 0'a ayarlıysa kullanılacaktır. Ayrıca eğer "
"titlebar_uses_desktop_font (başlık çubuğu masaüstü yazıtipini kullanır) "
-"seçeneği seçilmişse bu seçenek kapalı kabul edilir. Öntanımlı "
-"olarak, titlebar_font anahtarına değer atanmaz, böylece "
-"titlebar_uses_desktop_font seçeneği seçili değilse bile Metacity masaüstü "
-"yazıtipini yedek olarak kullanacaktır."
+"seçeneği seçilmişse bu seçenek kapalı kabul edilir. Öntanımlı olarak, "
+"titlebar_font anahtarına değer atanmaz, böylece titlebar_uses_desktop_font "
+"seçeneği seçili değilse bile Metacity masaüstü yazıtipini yedek olarak "
+"kullanacaktır."
#: src/metacity.schemas.in.h:3
msgid "Action on title bar double-click"
@@ -462,8 +468,8 @@ msgid ""
"Determines whether applications or the system can generate audible 'beeps'; "
"may be used in conjunction with 'visual bell' to allow silent 'beeps'."
msgstr ""
-"Uygulamaların veya sistemin sesli zil çıkarıp çıkartamayacaklarını "
-"belirler, sessiz zil sesleri için 'görzel zil' ile ilişkili de kullanılabilir."
+"Uygulamaların veya sistemin sesli zil çıkarıp çıkartamayacaklarını belirler, "
+"sessiz zil sesleri için 'görzel zil' ile ilişkili de kullanılabilir."
#: src/metacity.schemas.in.h:14
msgid "Disable misfeatures that are required by old or broken applications"
@@ -503,11 +509,12 @@ msgid ""
"allow legacy applications and terminal servers to function when they would "
"otherwise be impractical."
msgstr ""
-"Eğer seçiliyse, metacity tel çerçeveleri kullanarak, canlandırma kullanmayarak "
-"ve diğer şekillerde, kullanıcıya daha az geri bildirim verip daha az \"doğrudan "
-"işlem\"e imkan verir. Bu bir çok kullanıcı için kullanılabilirlikte belirgin biz azalmaya "
-"neden olur, ancak aksi halde kullanışsız olacak terminal sunucuları ve diğer eski"
-"uygulamalar için işleyebilirlik sağlayabilir."
+"Eğer seçiliyse, metacity tel çerçeveleri kullanarak, canlandırma "
+"kullanmayarak ve diğer şekillerde, kullanıcıya daha az geri bildirim verip "
+"daha az \"doğrudan işlem\"e imkan verir. Bu bir çok kullanıcı için "
+"kullanılabilirlikte belirgin biz azalmaya neden olur, ancak aksi halde "
+"kullanışsız olacak terminal sunucuları ve diğer eskiuygulamalar için "
+"işleyebilirlik sağlayabilir."
#: src/metacity.schemas.in.h:20
msgid ""
@@ -521,19 +528,21 @@ msgid ""
"details of application-based vs. window-based, e.g. whether to pass through "
"clicks. Also, application-based mode is largely unimplemented at the moment."
msgstr ""
-"Eğer seçiliyse, Metacity'nin pencerelere değil uygulamalara yönelik çalışmasını "
-"sağlar. Bu kavram biraz soyuttur, kısacası uygulama temelli çalışma Windows'tan "
-"çok Mac'takine benzer. Uygulama temelli kipte bir pencereye odaklandığınızda o "
-"uygulamanın bütün pencereleri yükseltilir. Ayrıca bu kipte odaklama amaçlı "
-"tıklamalar odaklamadan sonra bir de uygulamaya geçilmez. Böyle bir ayarın "
-"varlığı sorgulamaya açıktır; ama böylesi, uygulama tabanlı ve pencere "
-"tabanlı kiplerin her biri için bütün ayrıntıları için teker teker ayarlara "
-"(örn: tıklamalar uygulamaya geçilsin mi?) sahip olmaktan iyidir. Uygulama "
-"tabanlı kipin büyük bölümü henüz tamamlanmadı."
+"Eğer seçiliyse, Metacity'nin pencerelere değil uygulamalara yönelik "
+"çalışmasını sağlar. Bu kavram biraz soyuttur, kısacası uygulama temelli "
+"çalışma Windows'tan çok Mac'takine benzer. Uygulama temelli kipte bir "
+"pencereye odaklandığınızda o uygulamanın bütün pencereleri yükseltilir. "
+"Ayrıca bu kipte odaklama amaçlı tıklamalar odaklamadan sonra bir de "
+"uygulamaya geçilmez. Böyle bir ayarın varlığı sorgulamaya açıktır; ama "
+"böylesi, uygulama tabanlı ve pencere tabanlı kiplerin her biri için bütün "
+"ayrıntıları için teker teker ayarlara (örn: tıklamalar uygulamaya geçilsin "
+"mi?) sahip olmaktan iyidir. Uygulama tabanlı kipin büyük bölümü henüz "
+"tamamlanmadı."
#: src/metacity.schemas.in.h:21
msgid "If true, trade off usability for less resource usage"
-msgstr "Eğer seçiliyse, daha az kaynak kullanımı için kullanılabilirliği azaltır"
+msgstr ""
+"Eğer seçiliyse, daha az kaynak kullanımı için kullanılabilirliği azaltır"
#: src/metacity.schemas.in.h:22
msgid "Lower window below other windows"
@@ -674,8 +683,8 @@ msgid ""
"workspaces)."
msgstr ""
"Çalışma alanlarının sayısı. Sıfırdan büyük olmalıdır ve bir üst sınırı "
-"vardır (ki yanlışlıkla 34 milyon çalışma alanı talep edip masaüstünüze "
-"zarar vermenizi önleyebilsin)."
+"vardır (ki yanlışlıkla 34 milyon çalışma alanı talep edip masaüstünüze zarar "
+"vermenizi önleyebilsin)."
#: src/metacity.schemas.in.h:56
msgid "Raise obscured window, otherwise lower"
@@ -817,12 +826,13 @@ msgid ""
"is unknown (as is usually the case for the default \"system beep\"), the "
"currently focused window's titlebar is flashed."
msgstr ""
-"Metacity'e sistem zilinin veya diğer uygulama zil belirticilerinin kullanacağı "
-"görsel uyarıcı şeklini belirtir. Şu an için iki geçerli değer vardır, tüm ekranın "
-"siyah-beyaz flaşlaması için \"fullscreen\", ve uygulamanın başlık çubuğunun, zil "
-"sinyali ile flaşlaması için \"frame_flash\". Eğer zil sinyalini gönderen uygulama "
-"bilinmiyorsa (ön tanımlı \"sistem zili\" için geçerli olan durum), güncel odaklanmış "
-"pencerenin başlık çubuğu flaşlanır."
+"Metacity'e sistem zilinin veya diğer uygulama zil belirticilerinin "
+"kullanacağı görsel uyarıcı şeklini belirtir. Şu an için iki geçerli değer "
+"vardır, tüm ekranın siyah-beyaz flaşlaması için \"fullscreen\", ve "
+"uygulamanın başlık çubuğunun, zil sinyali ile flaşlaması için \"frame_flash"
+"\". Eğer zil sinyalini gönderen uygulama bilinmiyorsa (ön tanımlı \"sistem "
+"zili\" için geçerli olan durum), güncel odaklanmış pencerenin başlık çubuğu "
+"flaşlanır."
#: src/metacity.schemas.in.h:83
msgid ""
@@ -848,8 +858,8 @@ msgid ""
"defines a keybinding which causes the command specified by this setting to "
"be invoked."
msgstr ""
-"/apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot anahtarı "
-"bu ayara atanmış komutun çalıştırılması için gereken tuş bağını tanımlar."
+"/apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot anahtarı bu "
+"ayara atanmış komutun çalıştırılması için gereken tuş bağını tanımlar."
#: src/metacity.schemas.in.h:86
msgid ""
@@ -861,11 +871,11 @@ msgid ""
"there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"/apps/metacity/keybinding_commands içinde ilgili numaraya sahip komutu "
-"çalıştırmak üzere atanmış tuş bağlarını tanımlar. Biçimi şunun gibi olmalıdır: "
-"\"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Ayrıştırıcı büyük veya "
-"küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya da \"&lt;Ctrl&gt;\" gibi "
-"kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel dizgisini değer olarak"
-"atarsanız, o eylem için tuş bağı yapılmamış olur."
+"çalıştırmak üzere atanmış tuş bağlarını tanımlar. Biçimi şunun gibi "
+"olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
+"Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya "
+"da \"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel "
+"dizgisini değer olarakatarsanız, o eylem için tuş bağı yapılmamış olur."
#: src/metacity.schemas.in.h:87
msgid ""
@@ -877,11 +887,11 @@ msgid ""
"for this action."
msgstr ""
"Geçerli çalışma alanının üstündeki çalışma alanına geçmeyi sağlamak üzere "
-"atanmış tuş bağı. Biçimi şunun gibi olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya "
-"da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı "
-"gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya da \"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara da"
-"izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel dizgisini değer olarak atarsanız, o eylem "
-"için tuş bağı yapılmamış olur."
+"atanmış tuş bağı. Biçimi şunun gibi olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da "
+"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı "
+"gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya da \"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara "
+"daizin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel dizgisini değer olarak atarsanız, o "
+"eylem için tuş bağı yapılmamış olur."
#: src/metacity.schemas.in.h:88
msgid ""
@@ -893,11 +903,11 @@ msgid ""
"for this action."
msgstr ""
"Geçerli çalışma alanının altındaki çalışma alanına geçmeyi sağlamak üzere "
-"atanmış tuş bağı. Biçimi şunun gibi olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya "
-"da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı "
-"gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya da \"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara da"
-"izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel dizgisini değer olarak atarsanız, o eylem "
-"için tuş bağı yapılmamış olur."
+"atanmış tuş bağı. Biçimi şunun gibi olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da "
+"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı "
+"gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya da \"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara "
+"daizin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel dizgisini değer olarak atarsanız, o "
+"eylem için tuş bağı yapılmamış olur."
#: src/metacity.schemas.in.h:89
msgid ""
@@ -909,11 +919,11 @@ msgid ""
"keybinding for this action."
msgstr ""
"Geçerli çalışma alanının solundaki çalışma alanına geçmeyi sağlamak üzere "
-"atanmış tuş bağı. Biçimi şunun gibi olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya "
-"da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı "
-"gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya da \"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara da"
-"izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel dizgisini değer olarak atarsanız, o eylem "
-"için tuş bağı yapılmamış olur."
+"atanmış tuş bağı. Biçimi şunun gibi olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da "
+"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı "
+"gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya da \"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara "
+"daizin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel dizgisini değer olarak atarsanız, o "
+"eylem için tuş bağı yapılmamış olur."
#: src/metacity.schemas.in.h:90
msgid ""
@@ -925,11 +935,11 @@ msgid ""
"keybinding for this action."
msgstr ""
"Geçerli çalışma alanının sağındaki çalışma alanına geçmeyi sağlamak üzere "
-"atanmış tuş bağı. Biçimi şunun gibi olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya "
-"da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı "
-"gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya da \"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara da"
-"izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel dizgisini değer olarak atarsanız, o eylem "
-"için tuş bağı yapılmamış olur."
+"atanmış tuş bağı. Biçimi şunun gibi olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da "
+"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı "
+"gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya da \"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara "
+"daizin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel dizgisini değer olarak atarsanız, o "
+"eylem için tuş bağı yapılmamış olur."
#: src/metacity.schemas.in.h:91
msgid ""
@@ -939,10 +949,10 @@ msgid ""
"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"Çalışma alanı 1'e geçmeyi sağlamak üzere atanmış tuş bağı. Biçimi şunun "
-"gibi olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
-"Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya da "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel "
+"Çalışma alanı 1'e geçmeyi sağlamak üzere atanmış tuş bağı. Biçimi şunun gibi "
+"olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
+"Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya "
+"da \"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel "
"dizgisini değer olarak atarsanız, o eylem için tuş bağı yapılmamış olur."
#: src/metacity.schemas.in.h:92
@@ -955,8 +965,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Çalışma alanı 10'a geçmeyi sağlamak üzere atanmış tuş bağı. Biçimi şunun "
"gibi olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
-"Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya da "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel "
+"Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya "
+"da \"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel "
"dizgisini değer olarak atarsanız, o eylem için tuş bağı yapılmamış olur."
#: src/metacity.schemas.in.h:93
@@ -969,8 +979,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Çalışma alanı 11'e geçmeyi sağlamak üzere atanmış tuş bağı. Biçimi şunun "
"gibi olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
-"Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya da "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel "
+"Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya "
+"da \"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel "
"dizgisini değer olarak atarsanız, o eylem için tuş bağı yapılmamış olur."
#: src/metacity.schemas.in.h:94
@@ -983,8 +993,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Çalışma alanı 12'ye geçmeyi sağlamak üzere atanmış tuş bağı. Biçimi şunun "
"gibi olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
-"Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya da "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel "
+"Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya "
+"da \"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel "
"dizgisini değer olarak atarsanız, o eylem için tuş bağı yapılmamış olur."
#: src/metacity.schemas.in.h:95
@@ -997,8 +1007,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Çalışma alanı 2'ye geçmeyi sağlamak üzere atanmış tuş bağı. Biçimi şunun "
"gibi olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
-"Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya da "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel "
+"Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya "
+"da \"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel "
"dizgisini değer olarak atarsanız, o eylem için tuş bağı yapılmamış olur."
#: src/metacity.schemas.in.h:96
@@ -1009,10 +1019,10 @@ msgid ""
"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"Çalışma alanı 3'e geçmeyi sağlamak üzere atanmış tuş bağı. Biçimi şunun "
-"gibi olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
-"Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya da "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel "
+"Çalışma alanı 3'e geçmeyi sağlamak üzere atanmış tuş bağı. Biçimi şunun gibi "
+"olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
+"Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya "
+"da \"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel "
"dizgisini değer olarak atarsanız, o eylem için tuş bağı yapılmamış olur."
#: src/metacity.schemas.in.h:97
@@ -1023,10 +1033,10 @@ msgid ""
"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"Çalışma alanı 4'e geçmeyi sağlamak üzere atanmış tuş bağı. Biçimi şunun "
-"gibi olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
-"Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya da "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel "
+"Çalışma alanı 4'e geçmeyi sağlamak üzere atanmış tuş bağı. Biçimi şunun gibi "
+"olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
+"Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya "
+"da \"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel "
"dizgisini değer olarak atarsanız, o eylem için tuş bağı yapılmamış olur."
#: src/metacity.schemas.in.h:98
@@ -1037,10 +1047,10 @@ msgid ""
"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"Çalışma alanı 5'e geçmeyi sağlamak üzere atanmış tuş bağı. Biçimi şunun "
-"gibi olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
-"Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya da "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel "
+"Çalışma alanı 5'e geçmeyi sağlamak üzere atanmış tuş bağı. Biçimi şunun gibi "
+"olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
+"Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya "
+"da \"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel "
"dizgisini değer olarak atarsanız, o eylem için tuş bağı yapılmamış olur."
#: src/metacity.schemas.in.h:99
@@ -1053,8 +1063,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Çalışma alanı 6'ya geçmeyi sağlamak üzere atanmış tuş bağı. Biçimi şunun "
"gibi olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
-"Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya da "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel "
+"Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya "
+"da \"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel "
"dizgisini değer olarak atarsanız, o eylem için tuş bağı yapılmamış olur."
#: src/metacity.schemas.in.h:100
@@ -1067,8 +1077,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Çalışma alanı 7'ye geçmeyi sağlamak üzere atanmış tuş bağı. Biçimi şunun "
"gibi olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
-"Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya da "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel "
+"Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya "
+"da \"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel "
"dizgisini değer olarak atarsanız, o eylem için tuş bağı yapılmamış olur."
#: src/metacity.schemas.in.h:101
@@ -1079,10 +1089,10 @@ msgid ""
"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"Çalışma alanı 8'e geçmeyi sağlamak üzere atanmış tuş bağı. Biçimi şunun "
-"gibi olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
-"Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya da "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel "
+"Çalışma alanı 8'e geçmeyi sağlamak üzere atanmış tuş bağı. Biçimi şunun gibi "
+"olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
+"Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya "
+"da \"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel "
"dizgisini değer olarak atarsanız, o eylem için tuş bağı yapılmamış olur."
#: src/metacity.schemas.in.h:102
@@ -1093,10 +1103,10 @@ msgid ""
"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"Çalışma alanı 9'a geçmeyi sağlamak üzere atanmış tuş bağı. Biçimi şunun "
-"gibi olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
-"Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya da "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel "
+"Çalışma alanı 9'a geçmeyi sağlamak üzere atanmış tuş bağı. Biçimi şunun gibi "
+"olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
+"Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya "
+"da \"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel "
"dizgisini değer olarak atarsanız, o eylem için tuş bağı yapılmamış olur."
#: src/metacity.schemas.in.h:103
@@ -1107,10 +1117,10 @@ msgid ""
"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"Pencere menüsünü etkinleştirmek üzere atanmış tuş bağı. Biçimi şunun "
-"gibi olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
-"Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya da "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel "
+"Pencere menüsünü etkinleştirmek üzere atanmış tuş bağı. Biçimi şunun gibi "
+"olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
+"Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya "
+"da \"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel "
"dizgisini değer olarak atarsanız, o eylem için tuş bağı yapılmamış olur."
#: src/metacity.schemas.in.h:104
@@ -1123,9 +1133,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Pencereyi kapatmak üzere atanmış tuş bağı. Biçimi şunun gibi olmalıdır: "
"\"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Ayrıştırıcı büyük "
-"veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya da \"&lt;Ctrl&gt;\" "
-"gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel dizgisini değer olarak"
-"atarsanız, o eylem için tuş bağı yapılmamış olur."
+"veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya da \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\" gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel dizgisini değer "
+"olarakatarsanız, o eylem için tuş bağı yapılmamış olur."
#: src/metacity.schemas.in.h:105
msgid ""
@@ -1137,8 +1147,8 @@ msgid ""
"keybinding for this action."
msgstr ""
"\"Taşıma kipi\"ne girmek, yani pencereyi klavye ile taşımaya başlamak üzere "
-"atanmış tuş bağı. Biçimi şunun gibi olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya "
-"da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı "
+"atanmış tuş bağı. Biçimi şunun gibi olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da "
+"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı "
"gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya da \"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara "
"izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel dizgisini değer olarak atarsanız, o "
"eylem için tuş bağı yapılmamış olur."
@@ -1153,11 +1163,11 @@ msgid ""
"will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"\"Boyutlandırma kipi\"ne girmek, yani pencereyi klavye ile boyutlandırmaya "
-"başlamak üzere atanmış tuş bağı. Biçimi şunun gibi olmalıdır: "
-"\"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Ayrıştırıcı büyük "
-"veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya da \"&lt;Ctrl&gt;\" "
-"gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel dizgisini değer olarak"
-"atarsanız, o eylem için tuş bağı yapılmamış olur."
+"başlamak üzere atanmış tuş bağı. Biçimi şunun gibi olmalıdır: \"&lt;"
+"Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Ayrıştırıcı büyük veya "
+"küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya da \"&lt;Ctrl&gt;\" "
+"gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel dizgisini değer "
+"olarakatarsanız, o eylem için tuş bağı yapılmamış olur."
#: src/metacity.schemas.in.h:107
msgid ""
@@ -1169,11 +1179,11 @@ msgid ""
"will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Bütün sıradan pencereleri gizlemek ve masaüstüne odaklanmak üzere atanmış "
-"tuş bağı. Biçimi şunun gibi olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da "
-"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; "
+"tuş bağı. Biçimi şunun gibi olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;"
+"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; "
"ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya da \"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. "
-"Seçeneğe \"disabled\" özel dizgisini değer olarak atarsanız, o eylem için tuş "
-"bağı yapılmamış olur."
+"Seçeneğe \"disabled\" özel dizgisini değer olarak atarsanız, o eylem için "
+"tuş bağı yapılmamış olur."
#: src/metacity.schemas.in.h:108
msgid ""
@@ -1183,8 +1193,8 @@ msgid ""
"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"Pencereyi ekranı kaplar boyuta getirmek üzere atanmış tuş bağı. Biçimi "
-"şunun gibi olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
+"Pencereyi ekranı kaplar boyuta getirmek üzere atanmış tuş bağı. Biçimi şunun "
+"gibi olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
"Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya "
"da \"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel "
"dizgisini değer olarak atarsanız, o eylem için tuş bağı yapılmamış olur."
@@ -1197,10 +1207,10 @@ msgid ""
"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"Pencereyi simge boyutuna küçültmek üzere atanmış tuş bağı. Biçimi şunun "
-"gibi olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
-"Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya da "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel "
+"Pencereyi simge boyutuna küçültmek üzere atanmış tuş bağı. Biçimi şunun gibi "
+"olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
+"Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya "
+"da \"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel "
"dizgisini değer olarak atarsanız, o eylem için tuş bağı yapılmamış olur."
#: src/metacity.schemas.in.h:110
@@ -1213,10 +1223,10 @@ msgid ""
"action."
msgstr ""
"Pencereyi bir alttaki çalışma alanına taşımak üzere atanmış tuş bağı. Biçimi "
-"şunun gibi olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
-"Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya da "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel dizgisini "
-"değer olarak atarsanız, o eylem için tuş bağı yapılmamış olur."
+"şunun gibi olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
+"\". Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" "
+"ya da \"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" "
+"özel dizgisini değer olarak atarsanız, o eylem için tuş bağı yapılmamış olur."
#: src/metacity.schemas.in.h:111
msgid ""
@@ -1228,10 +1238,10 @@ msgid ""
"action."
msgstr ""
"Pencereyi bir soldaki çalışma alanına taşımak üzere atanmış tuş bağı. Biçimi "
-"şunun gibi olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
-"Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya da "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel dizgisini "
-"değer olarak atarsanız, o eylem için tuş bağı yapılmamış olur."
+"şunun gibi olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
+"\". Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" "
+"ya da \"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" "
+"özel dizgisini değer olarak atarsanız, o eylem için tuş bağı yapılmamış olur."
#: src/metacity.schemas.in.h:112
msgid ""
@@ -1243,10 +1253,10 @@ msgid ""
"action."
msgstr ""
"Pencereyi bir sağdaki çalışma alanına taşımak üzere atanmış tuş bağı. Biçimi "
-"şunun gibi olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
-"Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya da "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel dizgisini "
-"değer olarak atarsanız, o eylem için tuş bağı yapılmamış olur."
+"şunun gibi olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
+"\". Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" "
+"ya da \"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" "
+"özel dizgisini değer olarak atarsanız, o eylem için tuş bağı yapılmamış olur."
#: src/metacity.schemas.in.h:113
msgid ""
@@ -1257,10 +1267,10 @@ msgid ""
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Pencereyi bir üstteki çalışma alanına taşımak üzere atanmış tuş bağı. Biçimi "
-"şunun gibi olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
-"Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya da "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel dizgisini "
-"değer olarak atarsanız, o eylem için tuş bağı yapılmamış olur."
+"şunun gibi olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
+"\". Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" "
+"ya da \"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" "
+"özel dizgisini değer olarak atarsanız, o eylem için tuş bağı yapılmamış olur."
#: src/metacity.schemas.in.h:114
msgid ""
@@ -1411,8 +1421,8 @@ msgid ""
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Pencereyi çalışma alanı 8'e taşımak üzere atanmış tuş bağı. Biçimi şunun "
-"gibi olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
-" Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya "
+"gibi olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
+"Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya "
"da \"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel "
"dizgisini değer olarak atarsanız, o eylem için tuş bağı yapılmamış olur."
@@ -1442,9 +1452,9 @@ msgstr ""
"Odağın panellerle masaüstü arasındaki ters yönde geçişini beliren pencere "
"aracılığıyla sağlamak üzere atanmış tuş bağı. Biçimi şunun gibi olmalıdır: "
"\"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Ayrıştırıcı büyük "
-"veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya da \"&lt;Ctrl&gt;\" "
-"gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel dizgisini değer olarak "
-"atarsanız, o eylem için tuş bağı yapılmamış olur."
+"veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya da \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\" gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel dizgisini değer "
+"olarak atarsanız, o eylem için tuş bağı yapılmamış olur."
#: src/metacity.schemas.in.h:127
msgid ""
@@ -1456,11 +1466,11 @@ msgid ""
"will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Odağın panellerle masaüstü arasındaki ters yönde geçişini beliren pencere "
-"olmadan sağlamak üzere atanmış tuş bağı. Biçimi şunun gibi olmalıdır: "
-"\"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Ayrıştırıcı büyük veya"
-"küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya da \"&lt;Ctrl&gt;\" "
-"gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel dizgisini değer olarak"
-"atarsanız, o eylem için tuş bağı yapılmamış olur."
+"olmadan sağlamak üzere atanmış tuş bağı. Biçimi şunun gibi olmalıdır: \"&lt;"
+"Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Ayrıştırıcı büyük "
+"veyaküçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya da \"&lt;Ctrl&gt;\" "
+"gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel dizgisini değer "
+"olarakatarsanız, o eylem için tuş bağı yapılmamış olur."
#: src/metacity.schemas.in.h:128
msgid ""
@@ -1473,12 +1483,12 @@ msgid ""
"keybinding for this action."
msgstr ""
"Odağın pencereler arasındaki ters yönde geçişini beliren pencere olmadan "
-"taşımak üzere atanmış tuş bağı. (Geleneksel olarak &lt;Alt&gt;Escape) Bu "
-"tuş bağını kullanırken \"shift\" tuşu basılı tutulursa haraket yönü tersine döner. "
-"Biçimi şunun gibi olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da "
-"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı "
-"gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya da \"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin "
-"verir. Seçeneğe \"disabled\" özel dizgisini değer olarak atarsanız, o eylem için "
+"taşımak üzere atanmış tuş bağı. (Geleneksel olarak &lt;Alt&gt;Escape) Bu tuş "
+"bağını kullanırken \"shift\" tuşu basılı tutulursa haraket yönü tersine "
+"döner. Biçimi şunun gibi olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;"
+"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; "
+"ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya da \"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. "
+"Seçeneğe \"disabled\" özel dizgisini değer olarak atarsanız, o eylem için "
"tuş bağı yapılmamış olur."
#: src/metacity.schemas.in.h:129
@@ -1492,10 +1502,10 @@ msgid ""
"keybinding for this action."
msgstr ""
"Odağın pencereler arasındaki ters yönde geçişini beliren pencere "
-"aracılığıyla taşımak üzere atanmış tuş bağı. (Geleneksel olarak "
-"&lt;Alt&gt;Escape) Bu tuş bağını kullanırken \"shift\" tuşu basılı tutulursa "
-"haraket yönü tersine döner. Biçimi şunun gibi olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" "
-"ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı "
+"aracılığıyla taşımak üzere atanmış tuş bağı. (Geleneksel olarak &lt;Alt&gt;"
+"Escape) Bu tuş bağını kullanırken \"shift\" tuşu basılı tutulursa haraket "
+"yönü tersine döner. Biçimi şunun gibi olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da "
+"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı "
"gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya da \"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara "
"izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel dizgisini değer olarak atarsanız, o "
"eylem için tuş bağı yapılmamış olur."
@@ -1510,11 +1520,11 @@ msgid ""
"keybinding for this action."
msgstr ""
"Odağın panellerle masaüstü arasındaki geçişini beliren pencere aracılığıyla "
-"sağlamak üzere atanmış tuş bağı. Biçimi şunun gibi olmalıdır: "
-"\"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Ayrıştırıcı büyük veya "
-"küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya da \"&lt;Ctrl&gt;\" gibi "
-"kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel dizgisini değer olarak"
-"atarsanız, o eylem için tuş bağı yapılmamış olur."
+"sağlamak üzere atanmış tuş bağı. Biçimi şunun gibi olmalıdır: \"&lt;"
+"Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Ayrıştırıcı büyük veya "
+"küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya da \"&lt;Ctrl&gt;\" "
+"gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel dizgisini değer "
+"olarakatarsanız, o eylem için tuş bağı yapılmamış olur."
#: src/metacity.schemas.in.h:131
msgid ""
@@ -1526,11 +1536,11 @@ msgid ""
"keybinding for this action."
msgstr ""
"Odağın panellerle masaüstü arasındaki geçişini beliren pencere olmadan "
-"sağlamak üzere atanmış tuş bağı. Biçimi şunun gibi olmalıdır: "
-"\"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Ayrıştırıcı büyük veya "
-"küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya da \"&lt;Ctrl&gt;\" gibi "
-"kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel dizgisini değer olarak"
-"atarsanız, o eylem için tuş bağı yapılmamış olur."
+"sağlamak üzere atanmış tuş bağı. Biçimi şunun gibi olmalıdır: \"&lt;"
+"Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Ayrıştırıcı büyük veya "
+"küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya da \"&lt;Ctrl&gt;\" "
+"gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel dizgisini değer "
+"olarakatarsanız, o eylem için tuş bağı yapılmamış olur."
#: src/metacity.schemas.in.h:132
msgid ""
@@ -1543,13 +1553,13 @@ msgid ""
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Odağın pencereler arasındaki geçişini beliren pencere olmadan taşımak üzere "
-"atanmış tuş bağı. (Geleneksel olarak &lt;Alt&gt;Escape) Bu tuş "
-"bileşimini kullanırken \"shift\" tuşu basılı tutulursa haraket yönü tersine "
-"döner. Biçimi şunun gibi olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da "
-"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; "
-"ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya da \"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. "
-"Seçeneğe \"disabled\" özel dizgisini değer olarak atarsanız, o eylem için tuş "
-"bağı yapılmamış olur."
+"atanmış tuş bağı. (Geleneksel olarak &lt;Alt&gt;Escape) Bu tuş bileşimini "
+"kullanırken \"shift\" tuşu basılı tutulursa haraket yönü tersine döner. "
+"Biçimi şunun gibi olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;"
+"Alt&gt;F1\". Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" ya da \"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe "
+"\"disabled\" özel dizgisini değer olarak atarsanız, o eylem için tuş bağı "
+"yapılmamış olur."
#: src/metacity.schemas.in.h:133
msgid ""
@@ -1564,11 +1574,11 @@ msgstr ""
"Odağın pencereler arasındaki geçişini beliren pencere aracılığıyla taşımak "
"üzere atanmış tuş bağı. (Geleneksel olarak &lt;Alt&gt;Escape) Bu tuş "
"bileşimini kullanırken \"shift\" tuşu basılı tutulursa haraket yönü tersine "
-"döner. Biçimi şunun gibi olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da "
-"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; "
+"döner. Biçimi şunun gibi olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;"
+"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; "
"ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya da \"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. "
-"Seçeneğe \"disabled\" özel dizgisini değer olarak atarsanız, o eylem için tuş "
-"bağı yapılmamış olur."
+"Seçeneğe \"disabled\" özel dizgisini değer olarak atarsanız, o eylem için "
+"tuş bağı yapılmamış olur."
#: src/metacity.schemas.in.h:134
msgid ""
@@ -1580,10 +1590,10 @@ msgid ""
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Her zaman üstte tutmayı açmak veya kapamak üzere atanmış tuş bağı. Biçimi "
-"şunun gibi olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
-"Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya "
-"da \"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel "
-"dizgisini değer olarak atarsanız, o eylem için tuş bağı yapılmamış olur."
+"şunun gibi olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
+"\". Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" "
+"ya da \"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" "
+"özel dizgisini değer olarak atarsanız, o eylem için tuş bağı yapılmamış olur."
#: src/metacity.schemas.in.h:135
msgid ""
@@ -1593,8 +1603,8 @@ msgid ""
"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"Tam ekran kipini açmak ya da kapamak üzere atanmış tuş bağı. Biçimi "
-"şunun gibi olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
+"Tam ekran kipini açmak ya da kapamak üzere atanmış tuş bağı. Biçimi şunun "
+"gibi olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
"Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya "
"da \"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel "
"dizgisini değer olarak atarsanız, o eylem için tuş bağı yapılmamış olur."
@@ -1608,11 +1618,11 @@ msgid ""
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Pencerenin ekranı kaplar boyutta oluşunu açıp kapamak üzere atanmış tuş "
-"bağı. Biçimi şunun gibi olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da "
-"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; "
-"ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya da \"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. "
-"Seçeneğe \"disabled\" özel dizgisini değer olarak atarsanız, o eylem için tuş "
-"bağı yapılmamış olur."
+"bağı. Biçimi şunun gibi olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;"
+"&lt;Alt&gt;F1\". Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca "
+"\"&lt;Ctl&gt;\" ya da \"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. "
+"Seçeneğe \"disabled\" özel dizgisini değer olarak atarsanız, o eylem için "
+"tuş bağı yapılmamış olur."
#: src/metacity.schemas.in.h:137
msgid ""
@@ -1624,9 +1634,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Pencereyi toplamak, topluysa yaymak üzere atanmış tuş bağı. Biçimi şunun "
"gibi olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
-"Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"ya da \"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" "
-"özel dizgisini değer olarak atarsanız, o eylem için tuş bağı yapılmamış olur."
+"Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya "
+"da \"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel "
+"dizgisini değer olarak atarsanız, o eylem için tuş bağı yapılmamış olur."
#: src/metacity.schemas.in.h:138
msgid ""
@@ -1638,10 +1648,10 @@ msgid ""
"keybinding for this action."
msgstr ""
"Pencerenin görünürlüğünün bütün çalışma alanları ile yalnızca geçerli "
-"çalışma alanı arasına geçişini yapmak üzere atanmış tuş bağı. Biçimi "
-"şunun gibi olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
-"Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"ya da \"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel "
+"çalışma alanı arasına geçişini yapmak üzere atanmış tuş bağı. Biçimi şunun "
+"gibi olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
+"Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya "
+"da \"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel "
"dizgisini değer olarak atarsanız, o eylem için tuş bağı yapılmamış olur."
#: src/metacity.schemas.in.h:139
@@ -1653,10 +1663,11 @@ msgid ""
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Ekranı kaplayan pencereyi eski durumuna getirmek üzere atanmış tuş bağı. "
-"Biçimi şunun gibi olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
-"Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya da "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel dizgisini "
-"değer olarak atarsanız, o eylem için tuş bağı yapılmamış olur."
+"Biçimi şunun gibi olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;"
+"Alt&gt;F1\". Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" ya da \"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe "
+"\"disabled\" özel dizgisini değer olarak atarsanız, o eylem için tuş bağı "
+"yapılmamış olur."
#: src/metacity.schemas.in.h:140
msgid ""
@@ -1668,11 +1679,11 @@ msgid ""
"for this action."
msgstr ""
"Panelin \"Program Çalıştır\" penceresini göstermek üzere atanmış tuş bağı. "
-"Biçimi şunun gibi olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da "
-"\"&lt;Shift&gt;&lt; Alt&gt;F1\". Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı "
-"gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya da \"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara "
-"izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel dizgisini değer olarak atarsanız, o eylem "
-"için tuş bağı yapılmamış olur."
+"Biçimi şunun gibi olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt; "
+"Alt&gt;F1\". Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" ya da \"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe "
+"\"disabled\" özel dizgisini değer olarak atarsanız, o eylem için tuş bağı "
+"yapılmamış olur."
#: src/metacity.schemas.in.h:141
msgid ""
@@ -1683,12 +1694,12 @@ msgid ""
"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
"will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"Pencerenin ekran görüntüsünü alması için panelin ekran görüntüsü alıcı programını "
-"çalıştırmak üzere atanmış tuş bağı. Biçimi şunun gibi olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" "
-"ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; "
-"ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya da \"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe "
-"\"disabled\" özel dizgisini değer olarak atarsanız, o eylem için tuş bağı yapılmamış "
-"olur."
+"Pencerenin ekran görüntüsünü alması için panelin ekran görüntüsü alıcı "
+"programını çalıştırmak üzere atanmış tuş bağı. Biçimi şunun gibi olmalıdır: "
+"\"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Ayrıştırıcı büyük "
+"veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya da \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\" gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel dizgisini değer "
+"olarak atarsanız, o eylem için tuş bağı yapılmamış olur."
#: src/metacity.schemas.in.h:142
msgid ""
@@ -1700,10 +1711,11 @@ msgid ""
"action."
msgstr ""
"Panelin ekran görüntüsü alıcı programını çalıştırmak üzere atanmış tuş bağı. "
-"Biçimi şunun gibi olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt; Alt&gt;F1\". "
-"Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya da "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel dizgisini "
-"değer olarak atarsanız, o eylem için tuş bağı yapılmamış olur."
+"Biçimi şunun gibi olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt; "
+"Alt&gt;F1\". Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" ya da \"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe "
+"\"disabled\" özel dizgisini değer olarak atarsanız, o eylem için tuş bağı "
+"yapılmamış olur."
#: src/metacity.schemas.in.h:143
msgid ""
@@ -1715,9 +1727,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Panelin ana menüsünü göstermek üzere atanmış tuş bağı. Biçimi şunun gibi "
"olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt; Alt&gt;F1\". "
-"Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt; Ctl&gt;\" "
-"ya da \"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" "
-"özel dizgisini değer olarak atarsanız, o eylem için tuş bağı yapılmamış olur."
+"Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt; Ctl&gt;\" ya "
+"da \"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel "
+"dizgisini değer olarak atarsanız, o eylem için tuş bağı yapılmamış olur."
#: src/metacity.schemas.in.h:144
msgid "The name of a workspace."
@@ -1731,15 +1743,16 @@ msgstr "Ekran görüntüsü komutu"
msgid ""
"The theme determines the appearance of window borders, titlebar, and so "
"forth."
-msgstr "Tema; pencere kenarları, başlık çubuğu gibi öğelerin görünümünü belirler."
+msgstr ""
+"Tema; pencere kenarları, başlık çubuğu gibi öğelerin görünümünü belirler."
#: src/metacity.schemas.in.h:147
msgid ""
"The time delay before raising a window if auto_raise is set to true. The "
"delay is given in thousandths of a second."
msgstr ""
-"Pencereyi auto_raise ayarı seçiliyse yükseltmeden önceki gecikme. Bu "
-"gecikme saniyenin binde biri cinsinden verilir."
+"Pencereyi auto_raise ayarı seçiliyse yükseltmeden önceki gecikme. Bu gecikme "
+"saniyenin binde biri cinsinden verilir."
#: src/metacity.schemas.in.h:148
msgid ""
@@ -1770,14 +1783,14 @@ msgid ""
"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
"keybinding for this action."
msgstr ""
-"Bu tuş bağı pencerenin diğer pencerelerin üstünde mi altında mı "
-"olacağını belirler. Eğer pencerenin üstünde bir başkası varsa, bu ilk "
-"pencereyi diğer tüm pencerelerin üstüne yükseltir. Eğer pencere bütünüyle "
-"görünür durumdaysa diğer tüm pencerelerin altına indirir. Biçimi şunun gibi "
-"olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
-"Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya da "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel "
-"dizgisini değer olarak atarsanız, o eylem için tuş bağı yapılmamış olur."
+"Bu tuş bağı pencerenin diğer pencerelerin üstünde mi altında mı olacağını "
+"belirler. Eğer pencerenin üstünde bir başkası varsa, bu ilk pencereyi diğer "
+"tüm pencerelerin üstüne yükseltir. Eğer pencere bütünüyle görünür durumdaysa "
+"diğer tüm pencerelerin altına indirir. Biçimi şunun gibi olmalıdır: \"&lt;"
+"Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Ayrıştırıcı büyük veya "
+"küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya da \"&lt;Ctrl&gt;\" "
+"gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel dizgisini değer "
+"olarak atarsanız, o eylem için tuş bağı yapılmamış olur."
#: src/metacity.schemas.in.h:151
msgid ""
@@ -1789,8 +1802,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Bu tuş bağı pencereyi diğerlerinin altına indirir. Biçimi şunun gibi "
"olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
-"Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"ya da \"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel "
+"Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya "
+"da \"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel "
"dizgisini değer olarak atarsanız, o eylem için tuş bağı yapılmamış olur."
#: src/metacity.schemas.in.h:152
@@ -1803,8 +1816,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Bu tuş bağı pencereyi diğerlerinin üstüne çıkarır. Biçimi şunun gibi "
"olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
-"Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya da "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel "
+"Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya "
+"da \"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel "
"dizgisini değer olarak atarsanız, o eylem için tuş bağı yapılmamış olur."
#: src/metacity.schemas.in.h:153
@@ -1816,11 +1829,12 @@ msgid ""
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
msgstr ""
-"Bu tuş bağı pencereyi tüm yatay boşluğu kaplayacak şekilde yeniden boyutlandırır. "
-"Biçimi şunun gibi olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
-"Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya da "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel dizgisini "
-"değer olarak atarsanız, o eylem için tuş bağı yapılmamış olur."
+"Bu tuş bağı pencereyi tüm yatay boşluğu kaplayacak şekilde yeniden "
+"boyutlandırır. Biçimi şunun gibi olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;"
+"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; "
+"ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya da \"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. "
+"Seçeneğe \"disabled\" özel dizgisini değer olarak atarsanız, o eylem için "
+"tuş bağı yapılmamış olur."
#: src/metacity.schemas.in.h:154
msgid ""
@@ -1831,11 +1845,12 @@ msgid ""
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
msgstr ""
-"Bu tuş bağı pencereyi tüm dikey boşluğu kaplayacak şekilde yeniden boyutlandırır. "
-"Biçimi şunun gibi olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
-"Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya da "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel dizgisini "
-"değer olarak atarsanız, o eylem için tuş bağı yapılmamış olur."
+"Bu tuş bağı pencereyi tüm dikey boşluğu kaplayacak şekilde yeniden "
+"boyutlandırır. Biçimi şunun gibi olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;"
+"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; "
+"ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya da \"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. "
+"Seçeneğe \"disabled\" özel dizgisini değer olarak atarsanız, o eylem için "
+"tuş bağı yapılmamış olur."
#: src/metacity.schemas.in.h:155
msgid ""
@@ -1945,7 +1960,8 @@ msgstr ""
#: src/prefs.c:1257
#, c-format
msgid "%d stored in GConf key %s is out of range 0 to %d\n"
-msgstr "%2$s GConf anahtarında saklı %1$d değeri 0 ile %3$d aralığının dışında\n"
+msgstr ""
+"%2$s GConf anahtarında saklı %1$d değeri 0 ile %3$d aralığının dışında\n"
#: src/prefs.c:1375
#, c-format
@@ -1988,15 +2004,17 @@ msgstr ""
#: src/screen.c:439
#, c-format
-msgid "Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
+msgid ""
+"Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
msgstr ""
-"\"%2$s\" X oturumundaki ekran %1$d hangi pencere yöneticisine sahip"
-"öğrenilemedi\n"
+"\"%2$s\" X oturumundaki ekran %1$d hangi pencere yöneticisine "
+"sahipöğrenilemedi\n"
#: src/screen.c:497
#, c-format
msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
-msgstr "\"%2$s\" X oturumundaki ekran %1$d bir pencere yöneticisine zaten sahip\n"
+msgstr ""
+"\"%2$s\" X oturumundaki ekran %1$d bir pencere yöneticisine zaten sahip\n"
#: src/screen.c:688
#, c-format
@@ -2132,8 +2150,7 @@ msgstr "Açı 0.0 ile 360.0 arasında olmalı, %g verilmiş\n"
#, c-format
msgid "Alpha must be between 0.0 (invisible) and 1.0 (fully opaque), was %g\n"
msgstr ""
-"Alfa 0.0 (görünmez) ile 1.0 (düz renk) arasında olmalıydı ama %g "
-"verilmiş\n"
+"Alfa 0.0 (görünmez) ile 1.0 (düz renk) arasında olmalıydı ama %g verilmiş\n"
#: src/theme-parser.c:684
#, c-format
@@ -2232,7 +2249,8 @@ msgid "No \"value\" attribute on element <%s>"
msgstr "<%s> öğesinde \"value\" (değer) özniteliği yok"
#: src/theme-parser.c:1320 src/theme-parser.c:1334 src/theme-parser.c:1393
-msgid "Cannot specify both button_width/button_height and aspect ratio for buttons"
+msgid ""
+"Cannot specify both button_width/button_height and aspect ratio for buttons"
msgstr ""
"Düğmelere hem button_width/button_height (en-boy) değerleri hem de en-boy "
"oranı verilemez"
@@ -2495,7 +2513,8 @@ msgstr ""
#: src/theme-parser.c:3464
#, c-format
msgid "Style has already been specified for state %s resize %s focus %s"
-msgstr "%s durumu, %s yeniden boyutlandırma, %s odak için biçem zaten belirtilmiş"
+msgstr ""
+"%s durumu, %s yeniden boyutlandırma, %s odak için biçem zaten belirtilmiş"
#: src/theme-parser.c:3475 src/theme-parser.c:3486 src/theme-parser.c:3497
#, c-format
@@ -2533,8 +2552,10 @@ msgstr "Temanın en dış öğesi <%s> değil <metacity_theme> olmalıdır"
#: src/theme-parser.c:3679
#, c-format
-msgid "Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
-msgstr "name/author/date/description öğelerinin içinde <%s> öğesi bulunmamalıdır"
+msgid ""
+"Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
+msgstr ""
+"name/author/date/description öğelerinin içinde <%s> öğesi bulunmamalıdır"
#: src/theme-parser.c:3684
#, c-format
@@ -2543,8 +2564,10 @@ msgstr "<constant> öğesinin içinde <%s> öğesi bulunmamalıdır"
#: src/theme-parser.c:3696
#, c-format
-msgid "Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
-msgstr "distance/border/aspect_ratio öğelerinin içinde <%s> öğesi bulunmamalıdır"
+msgid ""
+"Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
+msgstr ""
+"distance/border/aspect_ratio öğelerinin içinde <%s> öğesi bulunmamalıdır"
#: src/theme-parser.c:3718
#, c-format
@@ -2759,9 +2782,9 @@ msgid ""
"seconds wall clock time including X server resources (%g milliseconds per "
"frame)\n"
msgstr ""
-"%d çerçeve %g istemci taraflı saniyede (%g milisaniye başına çerçeve) ve X sunucu "
-"kaynaları ile saat saniyesi olarak %g saniye (%g milisaniye başına çerçeve) içinde "
-"çizildi.\n"
+"%d çerçeve %g istemci taraflı saniyede (%g milisaniye başına çerçeve) ve X "
+"sunucu kaynaları ile saat saniyesi olarak %g saniye (%g milisaniye başına "
+"çerçeve) içinde çizildi.\n"
#: src/theme-viewer.c:1227
msgid "position expression test returned TRUE but set error"
@@ -2798,7 +2821,8 @@ msgstr "y değeri %d, fakat beklenen değer %d"
#: src/theme-viewer.c:1310
#, c-format
msgid "%d coordinate expressions parsed in %g seconds (%g seconds average)\n"
-msgstr "%d kordinat ifadesi %g saniye içinde ayrıştırıldı (%g saniye ortalama ile)\n"
+msgstr ""
+"%d kordinat ifadesi %g saniye içinde ayrıştırıldı (%g saniye ortalama ile)\n"
#: src/theme.c:202
msgid "top"
@@ -2824,7 +2848,8 @@ msgstr "çerçeve geometrisi \"%s\" boyutunu tanımlamıyor"
#: src/theme.c:241
#, c-format
msgid "frame geometry does not specify dimension \"%s\" for border \"%s\""
-msgstr "çerçeve geometrisi \"%s\" boyutunu \"%s\" pencere kenarı için tanımlamıyor"
+msgstr ""
+"çerçeve geometrisi \"%s\" boyutunu \"%s\" pencere kenarı için tanımlamıyor"
#: src/theme.c:278
#, c-format
@@ -2845,8 +2870,9 @@ msgid ""
"GTK color specification must have the state in brackets, e.g. gtk:fg[NORMAL] "
"where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
msgstr ""
-"GTK renk belirtiminde köşeli parantezler arasında durum verilmelidir; örneğin, "
-"gtk:fg[NORMAL] belirtiminde NORMAL, durumu gösterir; \"%s\" ayrıştırılamadı"
+"GTK renk belirtiminde köşeli parantezler arasında durum verilmelidir; "
+"örneğin, gtk:fg[NORMAL] belirtiminde NORMAL, durumu gösterir; \"%s\" "
+"ayrıştırılamadı"
#: src/theme.c:989
#, c-format
@@ -2854,8 +2880,9 @@ msgid ""
"GTK color specification must have a close bracket after the state, e.g. gtk:"
"fg[NORMAL] where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
msgstr ""
-"GTK renk belirtiminde durumdan sonra sağ köşeli parantezleri gelmelidir; örneğin, "
-"gtk:fg[NORMAL] belirtiminde NORMAL, durumu gösterir; \"%s\" ayrıştırılamadı"
+"GTK renk belirtiminde durumdan sonra sağ köşeli parantezleri gelmelidir; "
+"örneğin, gtk:fg[NORMAL] belirtiminde NORMAL, durumu gösterir; \"%s\" "
+"ayrıştırılamadı"
#: src/theme.c:1000
#, c-format
@@ -2873,8 +2900,8 @@ msgid ""
"Blend format is \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" does not fit the "
"format"
msgstr ""
-"Renk karışımının doğru biçimi \"blend/bg_color/fg_color/alpha\"dır; "
-"\"%s\" bu biçime uymuyor"
+"Renk karışımının doğru biçimi \"blend/bg_color/fg_color/alpha\"dır; \"%s\" "
+"bu biçime uymuyor"
#: src/theme.c:1054
#, c-format
@@ -2888,10 +2915,11 @@ msgstr "Renk karışımının alfa değeri \"%s\", 0.0 ile 1.0 arasında değil"
#: src/theme.c:1111
#, c-format
-msgid "Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
+msgid ""
+"Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
msgstr ""
-"Gölgelendirmenin doğru biçimi \"shade/bas_color/factor\"dır; \"%s\" bu biçime "
-"uymuyor"
+"Gölgelendirmenin doğru biçimi \"shade/bas_color/factor\"dır; \"%s\" bu "
+"biçime uymuyor"
#: src/theme.c:1122
#, c-format
@@ -2918,7 +2946,8 @@ msgstr "Kordinat ifadesi izin verilmeyen '%s' karakterini içeriyor"
msgid ""
"Coordinate expression contains floating point number '%s' which could not be "
"parsed"
-msgstr "Kordinat ifadesi '%s' gerçel sayısını içeriyor ve bu sayı ayrıştırılamıyor"
+msgstr ""
+"Kordinat ifadesi '%s' gerçel sayısını içeriyor ve bu sayı ayrıştırılamıyor"
#: src/theme.c:1464
#, c-format
@@ -2930,7 +2959,8 @@ msgstr "Kordinat ifadesi ayrıştırılamayan '%s' tamsayısını içeriyor"
msgid ""
"Coordinate expression contained unknown operator at the start of this text: "
"\"%s\""
-msgstr "Kordinat ifadesi bu metnin başında bilinmeyen bir işleç içeriyor: \"%s\""
+msgstr ""
+"Kordinat ifadesi bu metnin başında bilinmeyen bir işleç içeriyor: \"%s\""
#: src/theme.c:1588
msgid "Coordinate expression was empty or not understood"
@@ -2941,14 +2971,16 @@ msgid "Coordinate expression results in division by zero"
msgstr "Kordinat ifadesi sıfıra bölümle sonuçlanıyor"
#: src/theme.c:1779
-msgid "Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
+msgid ""
+"Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
msgstr ""
-"Kordinat ifadesi bir gerçel sayı üzerinde mod (kalan bulma) işlecini kullanmaya "
-"çalıştı"
+"Kordinat ifadesi bir gerçel sayı üzerinde mod (kalan bulma) işlecini "
+"kullanmaya çalıştı"
#: src/theme.c:1836
#, c-format
-msgid "Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
+msgid ""
+"Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
msgstr "Kordinat ifadesi işleneni beklenen \"%s\", işlecini içeriyor"
#: src/theme.c:1845
@@ -2965,8 +2997,8 @@ msgid ""
"Coordinate expression has operator \"%c\" following operator \"%c\" with no "
"operand in between"
msgstr ""
-"Kordinat ifadesi birbirlerinin izleyen ve aralarında işlenen olmayan \"%2$c\" "
-"ve \"%1$c\" işleçlerini içeriyor"
+"Kordinat ifadesi birbirlerinin izleyen ve aralarında işlenen olmayan \"%2$c"
+"\" ve \"%1$c\" işleçlerini içeriyor"
#: src/theme.c:1982
msgid ""
@@ -2984,7 +3016,8 @@ msgstr "Kordinat ifadesi sol parantezi olmayan bir sağ parantez içeriyor"
#: src/theme.c:2074
#, c-format
msgid "Coordinate expression had unknown variable or constant \"%s\""
-msgstr "Kordinat ifadesi bilinmeyen bir değişken ya da sabit olan \"%s\" içeriyor"
+msgstr ""
+"Kordinat ifadesi bilinmeyen bir değişken ya da sabit olan \"%s\" içeriyor"
#: src/theme.c:2131
msgid "Coordinate expression had an open parenthesis with no close parenthesis"
@@ -3010,8 +3043,10 @@ msgstr ""
#: src/theme.c:4362 src/theme.c:4394
#, c-format
-msgid "Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
-msgstr "Eksik <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"her neyse\"/>"
+msgid ""
+"Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
+msgstr ""
+"Eksik <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"her neyse\"/>"
#: src/theme.c:4445
#, c-format
@@ -3044,8 +3079,10 @@ msgstr ""
#: src/theme.c:5040 src/theme.c:5102
#, c-format
-msgid "User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
-msgstr "Kullanıcı tanımlı sabitler büyük harfle başlamalıdır; \"%s\" buna uymuyor"
+msgid ""
+"User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
+msgstr ""
+"Kullanıcı tanımlı sabitler büyük harfle başlamalıdır; \"%s\" buna uymuyor"
#: src/theme.c:5048 src/theme.c:5110
#, c-format
@@ -3117,7 +3154,7 @@ msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %ld\n"
msgstr "Uygulama _NET_WM_PID'e geçersiz %ld değerini atadı\n"
#. first time through
-#: src/window.c:4737
+#: src/window.c:4743
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
@@ -3133,15 +3170,15 @@ msgstr ""
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
-#: src/window.c:5399
+#: src/window.c:5405
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
"d x %d and max size %d x %d; this doesn't make much sense.\n"
msgstr ""
"%s penceresi bir yandan yeniden boyutlandırılamaz olduğunu gösteren bir MWM "
-"ipucu verirken anlamsız bir biçimde en küçük (%d x %d) ve en büyük (%d x %"
-"d) boyut sınırlarını da atıyor.\n"
+"ipucu verirken anlamsız bir biçimde en küçük (%d x %d) ve en büyük (%d x %d) "
+"boyut sınırlarını da atıyor.\n"
#: src/xprops.c:153
#, c-format
@@ -3165,8 +3202,8 @@ msgstr "0x%2$lx penceresinin %1$s özelliği geçersiz UTF-8 içeriyor\n"
#: src/xprops.c:482
#, c-format
-msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
+msgid ""
+"Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
msgstr ""
"0x%2$lx penceresinin %1$s özelliği listedeki öğe %3$d için geçersiz UTF-8 "
"içeriyor\n"
-