summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/sv.po
diff options
context:
space:
mode:
authorElijah Newren <newren@math.utah.edu>2004-08-30 05:27:36 +0000
committerElijah Newren <newren@src.gnome.org>2004-08-30 05:27:36 +0000
commitfed80bf081c9020414919bf045c8bbbd7528fe30 (patch)
tree2b67a9d218108e1c41db65b52a99cdf2d30a451a /po/sv.po
parent8c7f81eac959ca83a2b0d65d077f5eaa83fe8125 (diff)
downloadmetacity-fed80bf081c9020414919bf045c8bbbd7528fe30.tar.gz
metacity-fed80bf081c9020414919bf045c8bbbd7528fe30.tar.bz2
2.8.4 release
2004-08-29 Elijah Newren <newren@math.utah.edu> * NEWS: 2.8.4 release
Diffstat (limited to 'po/sv.po')
-rw-r--r--po/sv.po68
1 files changed, 34 insertions, 34 deletions
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index d5524cc..60d6384 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2004-08-15 10:32-0700\n"
+"POT-Creation-Date: 2004-08-29 23:19-0600\n"
"PO-Revision-Date: 2004-07-25 16:14+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
@@ -25,30 +25,30 @@ msgstr "Användning: %s\n"
msgid "Metacity was compiled without support for verbose mode\n"
msgstr "Metacity kompilerades utan stöd för utförligt läge\n"
-#: src/delete.c:62 src/delete.c:89 src/metacity-dialog.c:46
+#: src/delete.c:63 src/delete.c:90 src/metacity-dialog.c:70
#: src/theme-parser.c:467
#, c-format
msgid "Could not parse \"%s\" as an integer"
msgstr "Kunde inte tolka \"%s\" som ett heltal"
-#: src/delete.c:69 src/delete.c:96 src/metacity-dialog.c:53
+#: src/delete.c:70 src/delete.c:97 src/metacity-dialog.c:77
#: src/theme-parser.c:476 src/theme-parser.c:530
#, c-format
msgid "Did not understand trailing characters \"%s\" in string \"%s\""
msgstr "Förstod inte de avslutande tecknen \"%s\" i strängen \"%s\""
-#: src/delete.c:127
+#: src/delete.c:128
#, c-format
msgid "Failed to parse message \"%s\" from dialog process\n"
msgstr "Misslyckades med att tolka meddelandet \"%s\" från dialogprocess\n"
-#: src/delete.c:262
+#: src/delete.c:263
#, c-format
msgid "Error reading from dialog display process: %s\n"
msgstr "Fel vid läsning från dialogvisningsprocess: %s\n"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: src/delete.c:338
+#: src/delete.c:344
#, c-format
msgid ""
"Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
@@ -56,12 +56,12 @@ msgstr ""
"Fel vid start av metacity-dialog för att fråga om ett program skulle dödas: %"
"s\n"
-#: src/delete.c:446
+#: src/delete.c:452
#, c-format
msgid "Failed to get hostname: %s\n"
msgstr "Misslyckades med att få tag i värdnamn: %s\n"
-#: src/display.c:303
+#: src/display.c:306
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
msgstr "Misslyckades med att öppna X Window System-displayen \"%s\"\n"
@@ -82,23 +82,23 @@ msgstr ""
msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
msgstr "Ödesdigert IO-fel %d (%s) på display \"%s\".\n"
-#: src/frames.c:1016
+#: src/frames.c:1021
msgid "Close Window"
msgstr "Stäng fönster"
-#: src/frames.c:1019
+#: src/frames.c:1024
msgid "Window Menu"
msgstr "Fönstermeny"
-#: src/frames.c:1022
+#: src/frames.c:1027
msgid "Minimize Window"
msgstr "Minimera fönster"
-#: src/frames.c:1025
+#: src/frames.c:1030
msgid "Maximize Window"
msgstr "Maximera fönster"
-#: src/frames.c:1028
+#: src/frames.c:1033
msgid "Unmaximize Window"
msgstr "Avmaximera fönster"
@@ -111,14 +111,14 @@ msgstr ""
"Ett annat program använder redan tangenten %s med modifierarna %x som en "
"bindning\n"
-#: src/keybindings.c:2518
+#: src/keybindings.c:2529
#, c-format
msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
msgstr ""
"Fel vid start av metacity-dialog för att skriva ut ett fel om ett kommando: %"
"s\n"
-#: src/keybindings.c:2591
+#: src/keybindings.c:2602
#, c-format
msgid "No command %d has been defined.\n"
msgstr "Inget kommando %d har definierats.\n"
@@ -334,31 +334,31 @@ msgstr "Mod4"
msgid "Mod5"
msgstr "Mod5"
-#: src/metacity-dialog.c:85
+#: src/metacity-dialog.c:110
#, c-format
msgid "The window \"%s\" is not responding."
msgstr "Fönstret \"%s\" svarar inte."
-#: src/metacity-dialog.c:93
+#: src/metacity-dialog.c:118
msgid ""
"Forcing this application to quit will cause you to lose any unsaved changes."
msgstr ""
"Att tvinga detta program att avsluta kommer att göra att alla osparade "
"ändringar går förlorade."
-#: src/metacity-dialog.c:103
+#: src/metacity-dialog.c:128
msgid "_Force Quit"
msgstr "_Tvinga avslutande"
-#: src/metacity-dialog.c:197
+#: src/metacity-dialog.c:225
msgid "Title"
msgstr "Titel"
-#: src/metacity-dialog.c:209
+#: src/metacity-dialog.c:237
msgid "Class"
msgstr "Klass"
-#: src/metacity-dialog.c:233
+#: src/metacity-dialog.c:262
msgid ""
"These windows do not support \"save current setup\" and will have to be "
"restarted manually next time you log in."
@@ -366,7 +366,7 @@ msgstr ""
"Dessa fönster stöder inte \"spara nuvarande inställningar\" och kommer att "
"behöva startas om manuellt nästa gång du loggar in."
-#: src/metacity-dialog.c:290
+#: src/metacity-dialog.c:323
#, c-format
msgid ""
"There was an error running \"%s\":\n"
@@ -2130,7 +2130,7 @@ msgstr "Okänt attribut %s i <geometry>-element"
msgid "Unknown element %s"
msgstr "Okänt element %s"
-#: src/session.c:1937
+#: src/session.c:1947
#, c-format
msgid ""
"Error launching metacity-dialog to warn about apps that don't support "
@@ -3096,7 +3096,7 @@ msgstr "Koordinatuttrycket verkar inte ha några operatorer eller operander"
msgid "Theme contained an expression \"%s\" that resulted in an error: %s\n"
msgstr "Temat innehöll ett uttryck \"%s\" som resulterade i ett fel: %s\n"
-#: src/theme.c:3912
+#: src/theme.c:3915
#, c-format
msgid ""
"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
@@ -3105,25 +3105,25 @@ msgstr ""
"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> måste anges för "
"denna ramtyp"
-#: src/theme.c:4362 src/theme.c:4394
+#: src/theme.c:4365 src/theme.c:4397
#, c-format
msgid ""
"Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
msgstr ""
"<frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/> saknas"
-#: src/theme.c:4445
+#: src/theme.c:4448
#, c-format
msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
msgstr "Misslyckades med att läsa in temat \"%s\": %s\n"
-#: src/theme.c:4591 src/theme.c:4598 src/theme.c:4605 src/theme.c:4612
-#: src/theme.c:4619
+#: src/theme.c:4594 src/theme.c:4601 src/theme.c:4608 src/theme.c:4615
+#: src/theme.c:4622
#, c-format
msgid "No <%s> set for theme \"%s\""
msgstr "Inget <%s> angivet för temat \"%s\""
-#: src/theme.c:4629
+#: src/theme.c:4632
#, c-format
msgid ""
"No frame style set for window type \"%s\" in theme \"%s\", add a <window "
@@ -3132,7 +3132,7 @@ msgstr ""
"Ingen ramstil angiven för fönstertypen \"%s\" i temat \"%s\", lägg till ett "
"<window type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/>-element"
-#: src/theme.c:4651
+#: src/theme.c:4654
#, c-format
msgid ""
"<menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
@@ -3141,7 +3141,7 @@ msgstr ""
"<menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> måste anges "
"för detta tema"
-#: src/theme.c:5040 src/theme.c:5102
+#: src/theme.c:5043 src/theme.c:5105
#, c-format
msgid ""
"User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
@@ -3149,7 +3149,7 @@ msgstr ""
"Användardefinierade konstanter måste börja med en stor bokstav; \"%s\" gör "
"det inte"
-#: src/theme.c:5048 src/theme.c:5110
+#: src/theme.c:5051 src/theme.c:5113
#, c-format
msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
msgstr "Konstanten \"%s\" har redan definierats"
@@ -3219,7 +3219,7 @@ msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %ld\n"
msgstr "Programmet ställde in ett felaktigt _NET_WM_PID %ld\n"
#. first time through
-#: src/window.c:4931
+#: src/window.c:4954
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
@@ -3235,7 +3235,7 @@ msgstr ""
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
-#: src/window.c:5602
+#: src/window.c:5625
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"