summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/sv.po
diff options
context:
space:
mode:
authorDaniel Nylander <po@danielnylander.se>2010-03-10 22:06:14 +0100
committerDaniel Nylander <po@danielnylander.se>2010-03-10 22:06:14 +0100
commitbbea58bfef4ba854e4a12692dffd30cb5c5e132d (patch)
tree5fbd7765f65babcdf3cdbff2b18767e2ab7e2362 /po/sv.po
parentc8a44e4a51674da448033c88f874c05c07bee9cc (diff)
downloadmetacity-bbea58bfef4ba854e4a12692dffd30cb5c5e132d.tar.gz
metacity-bbea58bfef4ba854e4a12692dffd30cb5c5e132d.tar.bz2
Updated Swedish translation
Diffstat (limited to 'po/sv.po')
-rw-r--r--po/sv.po170
1 files changed, 82 insertions, 88 deletions
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index dfd6d57..2aa747f 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -1,5 +1,5 @@
# Swedish messages for metacity.
-# Copyright (C) 2001-2009 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright (C) 2001-2010 Free Software Foundation, Inc.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
#
@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-01-09 17:33+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-01-09 17:33+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-03-10 22:05+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-03-10 22:06+0100\n"
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -189,68 +189,68 @@ msgstr "Misslyckades med att starta om: %s\n"
#. * (Empty comment follows so the translators don't see this.)
#.
#.
-#: ../src/core/prefs.c:506
-#: ../src/core/prefs.c:661
+#: ../src/core/prefs.c:508
+#: ../src/core/prefs.c:663
#, c-format
msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
msgstr "GConf-nyckeln \"%s\" är satt till ett ogiltigt värde\n"
-#: ../src/core/prefs.c:587
-#: ../src/core/prefs.c:830
+#: ../src/core/prefs.c:589
+#: ../src/core/prefs.c:832
#, c-format
msgid "%d stored in GConf key %s is out of range %d to %d\n"
msgstr "%d lagrad i GConf-nyckeln %s är inte i intervallet %d till %d\n"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/core/prefs.c:631
-#: ../src/core/prefs.c:708
-#: ../src/core/prefs.c:756
-#: ../src/core/prefs.c:820
-#: ../src/core/prefs.c:1113
-#: ../src/core/prefs.c:1129
-#: ../src/core/prefs.c:1146
-#: ../src/core/prefs.c:1162
+#: ../src/core/prefs.c:633
+#: ../src/core/prefs.c:710
+#: ../src/core/prefs.c:758
+#: ../src/core/prefs.c:822
+#: ../src/core/prefs.c:1115
+#: ../src/core/prefs.c:1131
+#: ../src/core/prefs.c:1148
+#: ../src/core/prefs.c:1164
#, c-format
msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
msgstr "GConf-nyckeln \"%s\" är satt till en ogiltig typ\n"
-#: ../src/core/prefs.c:1232
+#: ../src/core/prefs.c:1234
msgid "Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not behave properly.\n"
msgstr "Fixar för trasiga program är inaktiverade. En del program fungerar kanske inte korrekt.\n"
-#: ../src/core/prefs.c:1303
+#: ../src/core/prefs.c:1305
#, c-format
msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
msgstr "Kunde inte tolka typsnittsbeskrivningen \"%s\" från GConf-nyckeln %s\n"
-#: ../src/core/prefs.c:1365
+#: ../src/core/prefs.c:1367
#, c-format
msgid "\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button modifier\n"
msgstr "\"%s\" som hittades i konfigurationsdatabasen är inte ett giltigt värde för musknappsmodifierare\n"
-#: ../src/core/prefs.c:1786
+#: ../src/core/prefs.c:1788
#, c-format
msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
msgstr "Fel vid inställning av antalet arbetsytor till %d: %s\n"
-#: ../src/core/prefs.c:1975
-#: ../src/core/prefs.c:2478
+#: ../src/core/prefs.c:1953
+#: ../src/core/prefs.c:2456
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Arbetsyta %d"
-#: ../src/core/prefs.c:2005
-#: ../src/core/prefs.c:2183
+#: ../src/core/prefs.c:1983
+#: ../src/core/prefs.c:2161
#, c-format
msgid "\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding \"%s\"\n"
msgstr "\"%s\" som hittades i konfigurationsdatabasen är inte ett giltigt värde för tangentbindningen \"%s\"\n"
-#: ../src/core/prefs.c:2559
+#: ../src/core/prefs.c:2537
#, c-format
msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
msgstr "Fel vid inställning av namnet på arbetsyta %d till \"%s\": %s\n"
-#: ../src/core/prefs.c:2763
+#: ../src/core/prefs.c:2741
#, c-format
msgid "Error setting compositor status: %s\n"
msgstr "Fel vid inställning av status för compositor: %s\n"
@@ -308,64 +308,64 @@ msgstr ""
"\n"
"Denna tangentbindning kan omvändas genom att hålla ner \"shift\"-tangenten; därför kan inte \"shift\" vara en av de tangenter som används."
-#: ../src/core/session.c:846
-#: ../src/core/session.c:853
+#: ../src/core/session.c:850
+#: ../src/core/session.c:857
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
msgstr "Kunde inte skapa katalogen \"%s\": %s\n"
-#: ../src/core/session.c:863
+#: ../src/core/session.c:867
#, c-format
msgid "Could not open session file '%s' for writing: %s\n"
msgstr "Kunde inte öppna sessionsfilen \"%s\" för skrivning: %s\n"
-#: ../src/core/session.c:1004
+#: ../src/core/session.c:1008
#, c-format
msgid "Error writing session file '%s': %s\n"
msgstr "Fel vid skrivning av sessionsfilen \"%s\": %s\n"
-#: ../src/core/session.c:1009
+#: ../src/core/session.c:1013
#, c-format
msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
msgstr "Fel vid stängning av sessionsfilen \"%s\": %s\n"
#. oh, just give up
-#: ../src/core/session.c:1102
+#: ../src/core/session.c:1106
#, c-format
msgid "Failed to read saved session file %s: %s\n"
msgstr "Misslyckades med att läsa sparad sessionsfil %s: %s\n"
-#: ../src/core/session.c:1141
+#: ../src/core/session.c:1145
#, c-format
msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
msgstr "Misslyckades med att tolka sparad sessionsfil: %s\n"
-#: ../src/core/session.c:1190
+#: ../src/core/session.c:1194
#, c-format
msgid "<metacity_session> attribute seen but we already have the session ID"
msgstr "<metacity_session>-attribut hittat men vi har redan sessions-ID"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/core/session.c:1203
-#: ../src/core/session.c:1278
-#: ../src/core/session.c:1310
-#: ../src/core/session.c:1382
-#: ../src/core/session.c:1442
+#: ../src/core/session.c:1207
+#: ../src/core/session.c:1282
+#: ../src/core/session.c:1314
+#: ../src/core/session.c:1386
+#: ../src/core/session.c:1446
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <%s> element"
msgstr "Okänt attribut %s i <%s>-element"
-#: ../src/core/session.c:1220
+#: ../src/core/session.c:1224
#, c-format
msgid "nested <window> tag"
msgstr "nästlad <window>-tagg"
-#: ../src/core/session.c:1462
+#: ../src/core/session.c:1466
#, c-format
msgid "Unknown element %s"
msgstr "Okänt element %s"
-#: ../src/core/session.c:1814
+#: ../src/core/session.c:1818
msgid "These windows do not support &quot;save current setup&quot; and will have to be restarted manually next time you log in."
msgstr "Dessa fönster har inte stöd för &quot;spara nuvarande inställningar&quot; och kommer att behöva startas om manuellt nästa gång du loggar in."
@@ -415,7 +415,7 @@ msgid "Metacity"
msgstr "Metacity"
#. first time through
-#: ../src/core/window.c:5630
+#: ../src/core/window.c:5642
#, c-format
msgid "Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER window as specified in the ICCCM.\n"
msgstr "Fönstret %s ställer in SM_CLIENT_ID på sig själv, istället för på WM_CLIENT_LEADER-fönstret som är angivet i ICCCM.\n"
@@ -427,7 +427,7 @@ msgstr "Fönstret %s ställer in SM_CLIENT_ID på sig själv, istället för på
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
-#: ../src/core/window.c:6195
+#: ../src/core/window.c:6207
#, c-format
msgid "Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %d x %d and max size %d x %d; this doesn't make much sense.\n"
msgstr "Fönstret %s ställer in ett MWM-tips som anger att det inte går att ändra storlek på, men ställer in minsta storleken %d × %d och största storleken %d × %d; detta verkar inte vettigt.\n"
@@ -463,7 +463,7 @@ msgstr "%s (som %s)"
msgid "%s (as another user)"
msgstr "%s (som en annan användare)"
-#: ../src/core/window-props.c:1429
+#: ../src/core/window-props.c:1430
#, c-format
msgid "Invalid WM_TRANSIENT_FOR window 0x%lx specified for %s.\n"
msgstr "Ogiltigt WM_TRANSIENT_FOR-fönster 0x%lx angivet för %s.\n"
@@ -830,8 +830,8 @@ msgid "Automatically raises the focused window"
msgstr "Höjer automatiskt det fokuserade fönstret"
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:9
-msgid "Clicking a window while holding down this modifier key will move the window (left click), resize the window (middle click), or show the window menu (right click). The left and right operations may be swapped using the \"mouse_button_resize\" key. Modifier is expressed as \"&lt;Alt&gt;\" or \"&lt;Super&gt;\" for example."
-msgstr "Att klicka ett fönster samtidigt som denna modifierartangent hålls ned kommer att flytta fönstret (vänsterklick), ändra storlek på fönstret (mittklick), eller visa fönstermenyn (högerklick). Vänster- och högeråtgärder kan växlas med nyckeln \"mouse_button_resize\". Modifierare uttrycks som till exempel \"&lt;Alt&gt;\" eller \"&lt;Super&gt;\"."
+msgid "Clicking a window while holding down this modifier key will move the window (left click), resize the window (middle click), or show the window menu (right click). The middle and right click operations may be swapped using the \"resize_with_right_button\" key. Modifier is expressed as \"&lt;Alt&gt;\" or \"&lt;Super&gt;\" for example."
+msgstr "Att klicka ett fönster samtidigt som denna modifierartangent hålls ned kommer att flytta fönstret (vänsterklick), ändra storlek på fönstret (mittenklick) eller visa fönstermenyn (högerklick). Vänster- och högerklicksåtgärder kan växlas med nyckeln \"resize_with_right_button\". Modifierare uttrycks som till exempel \"&lt;Alt&gt;\" eller \"&lt;Super&gt;\"."
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:10
msgid "Commands to run in response to keybindings"
@@ -1911,150 +1911,144 @@ msgstr "/Fönster/_Alla dockor"
msgid "/Windows/Des_ktop"
msgstr "/Fönster/S_krivbord"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:136
-msgid "Open another one of these windows"
-msgstr "Öppna ytterligare ett över dessa fönster"
-
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:143
-msgid "This is a demo button with an 'open' icon"
-msgstr "Detta är en exempelknapp med en \"öppna\"-ikon"
-
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:150
-msgid "This is a demo button with a 'quit' icon"
-msgstr "Detta är en exempelknapp med en \"avsluta\"-ikon"
-
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:243
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:244
msgid "This is a sample message in a sample dialog"
msgstr "Detta är ett exempelmeddelande i en exempelkatalog"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:326
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:327
#, c-format
msgid "Fake menu item %d\n"
msgstr "Falskt menyobjekt %d\n"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:360
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:361
msgid "Border-only window"
msgstr "Fönster med endast ram"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:362
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:363
msgid "Bar"
msgstr "Rad"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:379
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:380
msgid "Normal Application Window"
msgstr "Normalt programfönster"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:383
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:384
msgid "Dialog Box"
msgstr "Dialogruta"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:387
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:388
msgid "Modal Dialog Box"
msgstr "Modalt dialogfönster"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:391
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:392
msgid "Utility Palette"
msgstr "Verktygspalett"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:395
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:396
msgid "Torn-off Menu"
msgstr "Avtagen meny"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:399
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:400
msgid "Border"
msgstr "Ram"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:727
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:728
#, c-format
msgid "Button layout test %d"
msgstr "Test %d av knapplayout"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:756
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:757
#, c-format
msgid "%g milliseconds to draw one window frame"
msgstr "%g millisekunder för att rita en fönsterram"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:799
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:800
#, c-format
msgid "Usage: metacity-theme-viewer [THEMENAME]\n"
msgstr "Användning: metacity-theme-viewer [TEMANAMN]\n"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:806
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:807
#, c-format
msgid "Error loading theme: %s\n"
msgstr "Fel vid inläsning av tema: %s\n"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:812
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:813
#, c-format
msgid "Loaded theme \"%s\" in %g seconds\n"
msgstr "Läste in temat \"%s\" på %g sekunder\n"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:853
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:854
msgid "Normal Title Font"
msgstr "Normalt titeltypsnitt"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:859
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:860
msgid "Small Title Font"
msgstr "Litet titeltypsnitt"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:865
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:866
msgid "Large Title Font"
msgstr "Stort titeltypsnitt"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:870
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:871
msgid "Button Layouts"
msgstr "Knapplayouter"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:875
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:876
msgid "Benchmark"
msgstr "Prestandatest"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:922
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:923
msgid "Window Title Goes Here"
msgstr "Fönstertitel hamnar här"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:1026
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:1027
#, c-format
msgid "Drew %d frames in %g client-side seconds (%g milliseconds per frame) and %g seconds wall clock time including X server resources (%g milliseconds per frame)\n"
msgstr "Ritade %d ramar på %g sekunder på klientsidan (%g millisekunder per ram) och %g sekunder väggklockstid inklusive X-serverresurser (%g millisekunder per ram)\n"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:1245
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:1246
msgid "position expression test returned TRUE but set error"
msgstr "test av positionsuttryck returnerade SANT men satte fel"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:1247
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:1248
msgid "position expression test returned FALSE but didn't set error"
msgstr "test av positionsuttryck returnerade FALSKT men satte inte fel"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:1251
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:1252
msgid "Error was expected but none given"
msgstr "Fel förväntades men gavs inte"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:1253
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:1254
#, c-format
msgid "Error %d was expected but %d given"
msgstr "Fel %d förväntades men %d givet"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:1259
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:1260
#, c-format
msgid "Error not expected but one was returned: %s"
msgstr "Fel förväntades inte men ett returnerades: %s"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:1263
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:1264
#, c-format
msgid "x value was %d, %d was expected"
msgstr "x-värdet var %d, %d förväntades"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:1266
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:1267
#, c-format
msgid "y value was %d, %d was expected"
msgstr "y-värdet var %d, %d förväntades"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:1331
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:1332
#, c-format
msgid "%d coordinate expressions parsed in %g seconds (%g seconds average)\n"
msgstr "%d koordinatuttryck tolkades på %g sekunder (%g sekunder i medelvärde)\n"
+#~ msgid "Open another one of these windows"
+#~ msgstr "Öppna ytterligare ett över dessa fönster"
+#~ msgid "This is a demo button with an 'open' icon"
+#~ msgstr "Detta är en exempelknapp med en \"öppna\"-ikon"
+#~ msgid "This is a demo button with a 'quit' icon"
+#~ msgstr "Detta är en exempelknapp med en \"avsluta\"-ikon"
#~ msgid ""
#~ "<big><b><tt>%s</tt> is not responding.</b></big>\n"
#~ "\n"