summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/sv.po
diff options
context:
space:
mode:
authorDaniel Nylander <dnylande@src.gnome.org>2007-08-11 10:49:35 +0000
committerDaniel Nylander <dnylande@src.gnome.org>2007-08-11 10:49:35 +0000
commitb595f1e99c5436c2b2393635a8ee37b9c2c17435 (patch)
tree817782f60fe852eb788aa8374ace944361fc3db1 /po/sv.po
parented467aad59ca36a336a6b1f5c3004d55e386e464 (diff)
downloadmetacity-b595f1e99c5436c2b2393635a8ee37b9c2c17435.tar.gz
metacity-b595f1e99c5436c2b2393635a8ee37b9c2c17435.tar.bz2
sv.po: Swedish translation updated
svn path=/trunk/; revision=3298
Diffstat (limited to 'po/sv.po')
-rw-r--r--po/sv.po2276
1 files changed, 563 insertions, 1713 deletions
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index 23768eb..3311b14 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-07-17 14:02+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-07-17 12:35+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-08-11 12:50+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-08-11 12:50+0100\n"
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -30,7 +30,9 @@ msgstr "Fönsterhantering"
msgid "Usage: %s\n"
msgstr "Användning: %s\n"
-#: ../src/tools/metacity-message.c:176 ../src/util.c:133
+#: ../src/tools/metacity-message.c:176
+#: ../src/util.c:133
+#, c-format
msgid "Metacity was compiled without support for verbose mode\n"
msgstr "Metacity kompilerades utan stöd för utförligt läge\n"
@@ -39,14 +41,19 @@ msgstr "Metacity kompilerades utan stöd för utförligt läge\n"
msgid "Unknown window information request: %d"
msgstr "Okänd fråga efter fönsterinformation: %d"
-#: ../src/delete.c:67 ../src/delete.c:94 ../src/metacity-dialog.c:50
+#: ../src/delete.c:67
+#: ../src/delete.c:94
+#: ../src/metacity-dialog.c:50
#: ../src/theme-parser.c:484
#, c-format
msgid "Could not parse \"%s\" as an integer"
msgstr "Kunde inte tolka \"%s\" som ett heltal"
-#: ../src/delete.c:74 ../src/delete.c:101 ../src/metacity-dialog.c:57
-#: ../src/theme-parser.c:493 ../src/theme-parser.c:548
+#: ../src/delete.c:74
+#: ../src/delete.c:101
+#: ../src/metacity-dialog.c:57
+#: ../src/theme-parser.c:493
+#: ../src/theme-parser.c:548
#, c-format
msgid "Did not understand trailing characters \"%s\" in string \"%s\""
msgstr "Förstod inte de avslutande tecknen \"%s\" i strängen \"%s\""
@@ -62,15 +69,12 @@ msgid "Error reading from dialog display process: %s\n"
msgstr "Fel vid läsning från dialogvisningsprocess: %s\n"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/delete.c:348
+#: ../src/delete.c:350
#, c-format
-msgid ""
-"Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
-msgstr ""
-"Fel vid start av metacity-dialog för att fråga om ett program skulle dödas: %"
-"s\n"
+msgid "Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
+msgstr "Fel vid start av metacity-dialog för att fråga om ett program skulle dödas: %s\n"
-#: ../src/delete.c:456
+#: ../src/delete.c:459
#, c-format
msgid "Failed to get hostname: %s\n"
msgstr "Misslyckades med att få tag i värdnamn: %s\n"
@@ -142,19 +146,13 @@ msgstr "Placera fönstret på endast en arbetsyta"
#: ../src/keybindings.c:1087
#, c-format
-msgid ""
-"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
-"binding\n"
-msgstr ""
-"Ett annat program använder redan tangenten %s med modifierarna %x som en "
-"bindning\n"
+msgid "Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a binding\n"
+msgstr "Ett annat program använder redan tangenten %s med modifierarna %x som en bindning\n"
#: ../src/keybindings.c:2716
#, c-format
msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
-msgstr ""
-"Fel vid start av metacity-dialog för att skriva ut ett fel om ett kommando: %"
-"s\n"
+msgstr "Fel vid start av metacity-dialog för att skriva ut ett fel om ett kommando: %s\n"
#: ../src/keybindings.c:2821
#, c-format
@@ -162,6 +160,7 @@ msgid "No command %d has been defined.\n"
msgstr "Inget kommando %d har definierats.\n"
#: ../src/keybindings.c:3849
+#, c-format
msgid "No terminal command has been defined.\n"
msgstr "Inget terminalkommando har definierats.\n"
@@ -171,14 +170,12 @@ msgid ""
"metacity %s\n"
"Copyright (C) 2001-2007 Havoc Pennington, Red Hat, Inc., and others\n"
"This is free software; see the source for copying conditions.\n"
-"There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A "
-"PARTICULAR PURPOSE.\n"
+"There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
"metacity %s\n"
"Copyright © 2001-2007 Havoc Pennington, Red Hat, Inc., och andra\n"
"Det här är fri programvara; se källkoden för kopieringsvillkor.\n"
-"Det finns INGA garantier; inte ens för SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT "
-"SPECIELLT ÄNDAMÅL.\n"
+"Det finns INGA garantier; inte ens för SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL.\n"
#: ../src/main.c:171
msgid "Disable connection to session manager"
@@ -204,121 +201,122 @@ msgstr "Initiera session från sparandefil"
msgid "Print version"
msgstr "Skriv ut version"
-#: ../src/main.c:352
+#: ../src/main.c:353
#, c-format
msgid "Failed to scan themes directory: %s\n"
msgstr "Misslyckades med att genomsöka temakatalogen: %s\n"
-#: ../src/main.c:368
+#: ../src/main.c:369
#, c-format
-msgid ""
-"Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes.\n"
-msgstr ""
-"Kunde inte hitta ett tema! Försäkra dig om att %s finns och innehåller "
-"vanliga teman.\n"
+msgid "Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes.\n"
+msgstr "Kunde inte hitta ett tema! Försäkra dig om att %s finns och innehåller vanliga teman.\n"
-#: ../src/main.c:428
+#: ../src/main.c:429
#, c-format
msgid "Failed to restart: %s\n"
msgstr "Misslyckades med att starta om: %s\n"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
-#: ../src/menu.c:69
+#: ../src/menu.c:70
msgid "Mi_nimize"
msgstr "_Minimera"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
-#: ../src/menu.c:71
+#: ../src/menu.c:72
msgid "Ma_ximize"
msgstr "Ma_ximera"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
-#: ../src/menu.c:73
+#: ../src/menu.c:74
msgid "Unma_ximize"
msgstr "Avma_ximera"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
-#: ../src/menu.c:75
+#: ../src/menu.c:76
msgid "Roll _Up"
msgstr "_Rulla upp"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
-#: ../src/menu.c:77
+#: ../src/menu.c:78
msgid "_Unroll"
msgstr "_Rulla ned"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
-#: ../src/menu.c:79
+#: ../src/menu.c:80
msgid "_Move"
msgstr "_Flytta"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
-#: ../src/menu.c:81
+#: ../src/menu.c:82
msgid "_Resize"
msgstr "_Ändra storlek"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
-#: ../src/menu.c:83
+#: ../src/menu.c:84
msgid "Move Titlebar On_screen"
msgstr "Flytta titelrad på _skärm"
#. separator
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
-#: ../src/menu.c:86
-msgid "_Close"
-msgstr "_Stäng"
-
-#. separator
-#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
-#: ../src/menu.c:89 ../src/menu.c:91
+#: ../src/menu.c:87
+#: ../src/menu.c:89
msgid "Always on _Top"
msgstr "Alltid _överst"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
-#: ../src/menu.c:93
+#: ../src/menu.c:91
msgid "_Always on Visible Workspace"
msgstr "_Alltid på synlig arbetsyta"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
-#: ../src/menu.c:95
+#: ../src/menu.c:93
msgid "_Only on This Workspace"
msgstr "_Endast på denna arbetsyta"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
-#: ../src/menu.c:97
+#: ../src/menu.c:95
msgid "Move to Workspace _Left"
msgstr "Flytta till arbetsyta till _vänster"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
-#: ../src/menu.c:99
+#: ../src/menu.c:97
msgid "Move to Workspace R_ight"
msgstr "Flytta till arbetsyta till _höger"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
-#: ../src/menu.c:101
+#: ../src/menu.c:99
msgid "Move to Workspace _Up"
msgstr "Flytta till arbetsyta _uppåt"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
-#: ../src/menu.c:103
+#: ../src/menu.c:101
msgid "Move to Workspace _Down"
msgstr "Flytta till arbetsyta _nedanför"
-#: ../src/menu.c:197 ../src/prefs.c:2238 ../src/prefs.c:2773
+#. separator
+#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
+#: ../src/menu.c:105
+msgid "_Close"
+msgstr "_Stäng"
+
+#: ../src/menu.c:199
+#: ../src/prefs.c:2246
+#: ../src/prefs.c:2780
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Arbetsyta %d"
-#: ../src/menu.c:206
+#: ../src/menu.c:208
+#, c-format
msgid "Workspace 1_0"
msgstr "Arbetsyta 1_0"
-#: ../src/menu.c:208
+#: ../src/menu.c:210
#, c-format
msgid "Workspace %s%d"
msgstr "Arbetsyta %s%d"
-#: ../src/menu.c:411
+#: ../src/menu.c:390
msgid "Move to Another _Workspace"
msgstr "Flytta till en annan _arbetsyta"
@@ -418,12 +416,8 @@ msgid "\"%s\" is not responding."
msgstr "\"%s\" svarar inte."
#: ../src/metacity-dialog.c:97
-msgid ""
-"You may choose to wait a short while for it to continue or force the "
-"application to quit entirely."
-msgstr ""
-"Du kan välja att vänta en kort stund på det för att fortsätta eller tvinga "
-"programmet att helt avslutas."
+msgid "You may choose to wait a short while for it to continue or force the application to quit entirely."
+msgstr "Du kan välja att vänta en kort stund på det för att fortsätta eller tvinga programmet att helt avslutas."
#: ../src/metacity-dialog.c:107
msgid "_Wait"
@@ -442,12 +436,8 @@ msgid "Class"
msgstr "Klass"
#: ../src/metacity-dialog.c:244
-msgid ""
-"These windows do not support \"save current setup\" and will have to be "
-"restarted manually next time you log in."
-msgstr ""
-"Dessa fönster stöder inte \"spara nuvarande inställningar\" och kommer att "
-"behöva startas om manuellt nästa gång du loggar in."
+msgid "These windows do not support \"save current setup\" and will have to be restarted manually next time you log in."
+msgstr "Dessa fönster stöder inte \"spara nuvarande inställningar\" och kommer att behöva startas om manuellt nästa gång du loggar in."
#: ../src/metacity-dialog.c:310
#, c-format
@@ -464,21 +454,11 @@ msgstr "Metacity"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:1
msgid "(Not implemented) Navigation works in terms of applications not windows"
-msgstr ""
-"(Inte implementerat) Navigering fungerar i termer av program, inte fönster"
+msgstr "(Inte implementerat) Navigering fungerar i termer av program, inte fönster"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:2
-msgid ""
-"A font description string describing a font for window titlebars. The size "
-"from the description will only be used if the titlebar_font_size option is "
-"set to 0. Also, this option is disabled if the titlebar_uses_desktop_font "
-"option is set to true."
-msgstr ""
-"En typsnittsbeskrivningssträng som beskriver ett typsnitt för "
-"fönstertitelrader. Storleken från beskrivningen kommer dock endast att "
-"användas om alternativet titlebar_font_size är ställt till 0. Dessutom är "
-"detta alternativ inaktiverat om alternativet titlebar_uses_desktop_font är "
-"sant."
+msgid "A font description string describing a font for window titlebars. The size from the description will only be used if the titlebar_font_size option is set to 0. Also, this option is disabled if the titlebar_uses_desktop_font option is set to true."
+msgstr "En typsnittsbeskrivningssträng som beskriver ett typsnitt för fönstertitelrader. Storleken från beskrivningen kommer dock endast att användas om alternativet titlebar_font_size är ställt till 0. Dessutom är detta alternativ inaktiverat om alternativet titlebar_uses_desktop_font är sant."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:3
msgid "Action on title bar double-click"
@@ -501,36 +481,16 @@ msgid "Arrangement of buttons on the titlebar"
msgstr "Knapparrangemang på titalraden"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:8
-msgid ""
-"Arrangement of buttons on the titlebar. The value should be a string, such "
-"as \"menu:minimize,maximize,close\"; the colon separates the left corner of "
-"the window from the right corner, and the button names are comma-separated. "
-"Duplicate buttons are not allowed. Unknown button names are silently ignored "
-"so that buttons can be added in future metacity versions without breaking "
-"older versions."
-msgstr ""
-"Arrangemang av knapparna på titelraden. Värdet måste vara en sträng som till "
-"exempel \"menu:minimize,maximize,close\"; kolonet skiljer det vänstra hörnet "
-"från det högra hörnet, och knappnamnen är kommaseparerade. Två knappar av "
-"samma typ är inte tillåtet. Okända knappnamn ignoreras helt och hållet så "
-"att knappar kan läggas till i framtida versioner utan att gamla versioner "
-"går sönder."
+msgid "Arrangement of buttons on the titlebar. The value should be a string, such as \"menu:minimize,maximize,close\"; the colon separates the left corner of the window from the right corner, and the button names are comma-separated. Duplicate buttons are not allowed. Unknown button names are silently ignored so that buttons can be added in future metacity versions without breaking older versions."
+msgstr "Arrangemang av knapparna på titelraden. Värdet måste vara en sträng som till exempel \"menu:minimize,maximize,close\"; kolonet skiljer det vänstra hörnet från det högra hörnet, och knappnamnen är kommaseparerade. Två knappar av samma typ är inte tillåtet. Okända knappnamn ignoreras helt och hållet så att knappar kan läggas till i framtida versioner utan att gamla versioner går sönder."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:9
msgid "Automatically raises the focused window"
msgstr "Höjer automatiskt det fokuserade fönstret"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:10
-msgid ""
-"Clicking a window while holding down this modifier key will move the window "
-"(left click), resize the window (middle click), or show the window menu "
-"(right click). Modifier is expressed as \"&lt;Alt&gt;\" or \"&lt;Super&gt;\" "
-"for example."
-msgstr ""
-"Att klicka ett fönster samtidigt som denna modifierartangent hålls ned "
-"kommer att flytta fönstret (vänsterklick), ändra storlek på fönstret "
-"(mittklick), eller visa fönstermenyn (högerklick). Modifierare uttrycks som "
-"till exempel \"&lt;Alt&gt;\" eller \"&lt;Super&gt;\"."
+msgid "Clicking a window while holding down this modifier key will move the window (left click), resize the window (middle click), or show the window menu (right click). Modifier is expressed as \"&lt;Alt&gt;\" or \"&lt;Super&gt;\" for example."
+msgstr "Att klicka ett fönster samtidigt som denna modifierartangent hålls ned kommer att flytta fönstret (vänsterklick), ändra storlek på fönstret (mittklick), eller visa fönstermenyn (högerklick). Modifierare uttrycks som till exempel \"&lt;Alt&gt;\" eller \"&lt;Super&gt;\"."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:11
msgid "Close window"
@@ -561,18 +521,13 @@ msgid "Determines whether Metacity is a compositing manager."
msgstr "Fastställer huruvida Metacity är en compositinghanterare."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:18
-msgid ""
-"Determines whether applications or the system can generate audible 'beeps'; "
-"may be used in conjunction with 'visual bell' to allow silent 'beeps'."
-msgstr ""
-"Avgör huruvida program eller systemet kan generera ljudliga \"pip\". Kan "
-"användas tillsammans med \"visual bell\" för att tillåta tysta \"pip\"."
+msgid "Determines whether applications or the system can generate audible 'beeps'; may be used in conjunction with 'visual bell' to allow silent 'beeps'."
+msgstr "Avgör huruvida program eller systemet kan generera ljudliga \"pip\". Kan användas tillsammans med \"visual bell\" för att tillåta tysta \"pip\"."
# SUN CHANGED MESSAGE
#: ../src/metacity.schemas.in.h:19
msgid "Disable misfeatures that are required by old or broken applications"
-msgstr ""
-"Inaktivera felaktiga egenskaper som krävs av gamla eller felaktiga program"
+msgstr "Inaktivera felaktiga egenskaper som krävs av gamla eller felaktiga program"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:20
msgid "Enable Visual Bell"
@@ -583,65 +538,25 @@ msgid "Hide all windows and focus desktop"
msgstr "Dölj alla fönster och fokusera skrivbordet"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:22
-msgid ""
-"If set to true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then "
-"the focused window will be automatically raised after a delay specified by "
-"the auto_raise_delay key. This is not related to clicking on a window to "
-"raise it, nor to entering a window during drag-and-drop."
-msgstr ""
-"Om sant, och om fokusläget antingen är \"sloppy\" eller \"mouse\", kommer "
-"det fokuserade fönstret att automatiskt höjas efter en fördröjning "
-"(fördröjningen anges av nyckeln auto_raise_delay). Detta är inte relaterat "
-"till att klicka på ett fönster för att höja det, inte heller att gå in i ett "
-"fönster med drag-och-släpp."
+msgid "If set to true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then the focused window will be automatically raised after a delay specified by the auto_raise_delay key. This is not related to clicking on a window to raise it, nor to entering a window during drag-and-drop."
+msgstr "Om sant, och om fokusläget antingen är \"sloppy\" eller \"mouse\", kommer det fokuserade fönstret att automatiskt höjas efter en fördröjning (fördröjningen anges av nyckeln auto_raise_delay). Detta är inte relaterat till att klicka på ett fönster för att höja det, inte heller att gå in i ett fönster med drag-och-släpp."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:23
-msgid ""
-"If true, ignore the titlebar_font option, and use the standard application "
-"font for window titles."
-msgstr ""
-"Om sant ignoreras alternativet titlebar_font och standardtypsnittet för "
-"program används för fönstertitlar."
+msgid "If true, ignore the titlebar_font option, and use the standard application font for window titles."
+msgstr "Om sant ignoreras alternativet titlebar_font och standardtypsnittet för program används för fönstertitlar."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:24
-msgid ""
-"If true, metacity will give the user less feedback by using wireframes, "
-"avoiding animations, or other means. This is a significant reduction in "
-"usability for many users, but may allow legacy applications to continue "
-"working, and may also be a useful tradeoff for terminal servers. However, "
-"the wireframe feature is disabled when accessibility is on."
-msgstr ""
-"Om detta är sant kommer metacity att ge användaren mindre återkoppling genom "
-"att använda trådramar, undvika animationer, och andra sätt. Detta är en "
-"betydande minskning av användbarheten för många användare, men kan tillåta "
-"äldre program och terminalservrar att fungera i de fall de annars skulle "
-"varit olämpliga. Funktionaliteten med trådramar är dock inaktiverad då "
-"tillgänglighet är på."
+msgid "If true, metacity will give the user less feedback by using wireframes, avoiding animations, or other means. This is a significant reduction in usability for many users, but may allow legacy applications to continue working, and may also be a useful tradeoff for terminal servers. However, the wireframe feature is disabled when accessibility is on."
+msgstr "Om detta är sant kommer metacity att ge användaren mindre återkoppling genom att använda trådramar, undvika animationer, och andra sätt. Detta är en betydande minskning av användbarheten för många användare, men kan tillåta äldre program och terminalservrar att fungera i de fall de annars skulle varit olämpliga. Funktionaliteten med trådramar är dock inaktiverad då tillgänglighet är på."
# SUN CHANGED MESSAGE
#: ../src/metacity.schemas.in.h:25
-msgid ""
-"If true, then Metacity works in terms of applications rather than windows. "
-"The concept is a bit abstract, but in general an application-based setup is "
-"more like the Mac and less like Windows. When you focus a window in "
-"application-based mode, all the windows in the application will be raised. "
-"Also, in application-based mode, focus clicks are not passed through to "
-"windows in other applications. Application-based mode is, however, largely "
-"unimplemented at the moment."
-msgstr ""
-"Om sant fungerar Metacity i termer av program, inte av fönster. Konceptet är "
-"ganska abstrakt, men i regel fungerar en programbaserad konfiguration mer "
-"likt Mac och mindre likt Windows. När du fokuserar ett fönster i "
-"programbaserat läge kommer alla fönster i programmet att höjas. Dessutom "
-"skickas fokusklick inte vidare till fönster i andra program då "
-"programbaserat läge används. Dessutom är programbaserat läge till stor del "
-"oimplementerat just nu."
+msgid "If true, then Metacity works in terms of applications rather than windows. The concept is a bit abstract, but in general an application-based setup is more like the Mac and less like Windows. When you focus a window in application-based mode, all the windows in the application will be raised. Also, in application-based mode, focus clicks are not passed through to windows in other applications. Application-based mode is, however, largely unimplemented at the moment."
+msgstr "Om sant fungerar Metacity i termer av program, inte av fönster. Konceptet är ganska abstrakt, men i regel fungerar en programbaserad konfiguration mer likt Mac och mindre likt Windows. När du fokuserar ett fönster i programbaserat läge kommer alla fönster i programmet att höjas. Dessutom skickas fokusklick inte vidare till fönster i andra program då programbaserat läge används. Dessutom är programbaserat läge till stor del oimplementerat just nu."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:26
msgid "If true, trade off usability for less resource usage"
-msgstr ""
-"Om sant kommer användbarhet att åsidosättas till förmån för mindre "
-"resursanvändning"
+msgstr "Om sant kommer användbarhet att åsidosättas till förmån för mindre resursanvändning"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:27
msgid "Lower window below other windows"
@@ -673,9 +588,7 @@ msgstr "Flytta baklänges mellan paneler och skrivbordet omedelbart"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:34
msgid "Move backwards between panels and the desktop with popup"
-msgstr ""
-"Flytta baklänges mellan paneler och skrivbordet genom användning av "
-"popupfönster"
+msgstr "Flytta baklänges mellan paneler och skrivbordet genom användning av popupfönster"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:35
msgid "Move backwards between windows immediately"
@@ -826,14 +739,8 @@ msgid "Number of workspaces"
msgstr "Antal arbetsytor"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:72
-msgid ""
-"Number of workspaces. Must be more than zero, and has a fixed maximum to "
-"prevent making the desktop unusable by accidentally asking for too many "
-"workspaces."
-msgstr ""
-"Antal arbetsytor. Måste vara större än noll, och har ett fast maxvärde för "
-"att förhindra att skrivbordet förstörs genom att för många arbetsytor begärs "
-"av misstag."
+msgid "Number of workspaces. Must be more than zero, and has a fixed maximum to prevent making the desktop unusable by accidentally asking for too many workspaces."
+msgstr "Antal arbetsytor. Måste vara större än noll, och har ett fast maxvärde för att förhindra att skrivbordet förstörs genom att för många arbetsytor begärs av misstag."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:73
msgid "Raise obscured window, otherwise lower"
@@ -856,42 +763,8 @@ msgid "Run a terminal"
msgstr "Kör en terminal"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:78
-msgid ""
-"Setting this option to false can lead to buggy behavior, so users are "
-"strongly discouraged from changing it from the default of true. Many actions "
-"(e.g. clicking in the client area, moving or resizing the window) normally "
-"raise the window as a side-effect. Set this option to false to decouple "
-"raising from other user actions. Even when this option is false, windows can "
-"still be raised by an alt-left-click anywhere on the window, a normal click "
-"on the window decorations, or by special messages from pagers, such as "
-"activation requests from tasklist applets. This option is currently disabled "
-"in click-to-focus mode. Note that the list of ways to raise windows when "
-"raise_on_click is false does not include programmatic requests from "
-"applications to raise windows; such requests will be ignored regardless of "
-"the reason for the request. If you are an application developer and have a "
-"user complaining that your application does not work with this setting "
-"disabled, tell them it is _their_ fault for breaking their window manager "
-"and that they need to change this option back to true or live with the bug "
-"they requested. See also http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=445447#c6."
-msgstr ""
-"Ställa in det här alternativet till falskt kan leda till felaktigt beteende, "
-"därför rekommenderas det inte att användare ändrar det från standardvärdet "
-"sant. Många åtgärder (t.ex. klicka i klientrutan, flytta eller ändra storlek "
-"på fönstret) har sidoeffekten att fönstret höjs. Ställ in det här "
-"alternativet till falskt för att koppla loss höjning från andra "
-"användaråtgärder. Även när det här alternativet är falskt kan fönster "
-"fortfarande höjas med vänstra Alt och klickning var som helst i fönstret, "
-"ett normalt klick på fönsterdekorationerna, eller genom speciella "
-"meddelanden från visare, såsom aktiveringsbegäran från fönsterlistprogram. "
-"Det här alternativet är för närvarande inaktiverat i klicka-för-fokus-läget. "
-"Observera att listan över sätt att höja fönster när raise_on_click är falskt "
-"inte inkluderar programbegäran från program för att höja fönster; sådana "
-"begäran kommer att ignoreras oavsett anledningen till begäran. Om du är "
-"programutvecklare och har en användare som klagar på att ditt program inte "
-"fungerar när den här inställningen är inaktiverad, tala om för dem att det "
-"är _deras_ fel att deras fönsterhanterare är trasig och att de behöver ändra "
-"tillbaka det här alternativet till sant eller leva med felet som de begärde. "
-"Se även http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=445447#c6."
+msgid "Setting this option to false can lead to buggy behavior, so users are strongly discouraged from changing it from the default of true. Many actions (e.g. clicking in the client area, moving or resizing the window) normally raise the window as a side-effect. Set this option to false to decouple raising from other user actions. Even when this option is false, windows can still be raised by an alt-left-click anywhere on the window, a normal click on the window decorations, or by special messages from pagers, such as activation requests from tasklist applets. This option is currently disabled in click-to-focus mode. Note that the list of ways to raise windows when raise_on_click is false does not include programmatic requests from applications to raise windows; such requests will be ignored regardless of the reason for the request. If you are an application developer and have a user complaining that your application does not work with this setting disabled, tell them it is _their_ fault for breaking their window manager and that they need to change this option back to true or live with the bug they requested. See also http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=445447#c6."
+msgstr "Ställa in det här alternativet till falskt kan leda till felaktigt beteende, därför rekommenderas det inte att användare ändrar det från standardvärdet sant. Många åtgärder (t.ex. klicka i klientrutan, flytta eller ändra storlek på fönstret) har sidoeffekten att fönstret höjs. Ställ in det här alternativet till falskt för att koppla loss höjning från andra användaråtgärder. Även när det här alternativet är falskt kan fönster fortfarande höjas med vänstra Alt och klickning var som helst i fönstret, ett normalt klick på fönsterdekorationerna, eller genom speciella meddelanden från visare, såsom aktiveringsbegäran från fönsterlistprogram. Det här alternativet är för närvarande inaktiverat i klicka-för-fokus-läget. Observera att listan över sätt att höja fönster när raise_on_click är falskt inte inkluderar programbegäran från program för att höja fönster; sådana begäran kommer att ignoreras oavsett anledningen till begäran. Om du är programutvecklare och har en användare som klagar på att ditt program inte fungerar när den här inställningen är inaktiverad, tala om för dem att det är _deras_ fel att deras fönsterhanterare är trasig och att de behöver ändra tillbaka det här alternativet till sant eller leva med felet som de begärde. Se även http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=445447#c6."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:79
msgid "Show the panel menu"
@@ -902,17 +775,8 @@ msgid "Show the panel run application dialog"
msgstr "Visa paneldialogfönstret för körning av program"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:81
-msgid ""
-"Some applications disregard specifications in ways that result in window "
-"manager misfeatures. This option puts Metacity in a rigorously correct mode, "
-"which gives a more consistent user interface, provided one does not need to "
-"run any misbehaving applications."
-msgstr ""
-"Vissa program bortser från specifikationerna vilket resulterar i att "
-"fönsterhanteraren inte fungerar som den ska. Detta alternativ försätter "
-"Metacity i ett mycket korrekt läge, vilket ger ett mer konsistent "
-"användargränssnitt, om man inte behöver köra några program som inte sköter "
-"sig."
+msgid "Some applications disregard specifications in ways that result in window manager misfeatures. This option puts Metacity in a rigorously correct mode, which gives a more consistent user interface, provided one does not need to run any misbehaving applications."
+msgstr "Vissa program bortser från specifikationerna vilket resulterar i att fönsterhanteraren inte fungerar som den ska. Detta alternativ försätter Metacity i ett mycket korrekt läge, vilket ger ett mer konsistent användargränssnitt, om man inte behöver köra några program som inte sköter sig."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:82
msgid "Switch to workspace 1"
@@ -991,1052 +855,272 @@ msgid "Take a screenshot of a window"
msgstr "Ta en skärmdump av ett fönster"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:101
-msgid ""
-"Tells Metacity how to implement the visual indication that the system bell "
-"or another application 'bell' indicator has been rung. Currently there are "
-"two valid values, \"fullscreen\", which causes a fullscreen white-black "
-"flash, and \"frame_flash\" which causes the titlebar of the application "
-"which sent the bell signal to flash. If the application which sent the bell "
-"is unknown (as is usually the case for the default \"system beep\"), the "
-"currently focused window's titlebar is flashed."
-msgstr ""
-"Talar om för Metacity hur den synliga indikeringen att systemsignalen eller "
-"en annan programsignal har ljudit ska implementeras. För tillfället finns "
-"det två giltiga värden, \"fullscreen\", som genererar en svartvit blinkning "
-"i helskärmsformat, och \"frame_flash\" som gör att titelraden på programmet "
-"som skickade signalen blinkar. Om programmet som skickade signalen är okänd "
-"(vilket normalt är fallet för \"standardsystempipet\"), blinkas titelraden "
-"på det för tillfället fokuserade fönstret."
+msgid "Tells Metacity how to implement the visual indication that the system bell or another application 'bell' indicator has been rung. Currently there are two valid values, \"fullscreen\", which causes a fullscreen white-black flash, and \"frame_flash\" which causes the titlebar of the application which sent the bell signal to flash. If the application which sent the bell is unknown (as is usually the case for the default \"system beep\"), the currently focused window's titlebar is flashed."
+msgstr "Talar om för Metacity hur den synliga indikeringen att systemsignalen eller en annan programsignal har ljudit ska implementeras. För tillfället finns det två giltiga värden, \"fullscreen\", som genererar en svartvit blinkning i helskärmsformat, och \"frame_flash\" som gör att titelraden på programmet som skickade signalen blinkar. Om programmet som skickade signalen är okänd (vilket normalt är fallet för \"standardsystempipet\"), blinkas titelraden på det för tillfället fokuserade fönstret."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:102
-msgid ""
-"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N keys define keybindings "
-"that correspond to these commands. Pressing the keybinding for run_command_N "
-"will execute command_N."
-msgstr ""
-"Nycklarna /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N anger "
-"tangentbindningar som motsvarar dessa kommandon. Att trycka "
-"tangentbindningen för run_command_N kommer att köra command_N."
+msgid "The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N keys define keybindings that correspond to these commands. Pressing the keybinding for run_command_N will execute command_N."
+msgstr "Nycklarna /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N anger tangentbindningar som motsvarar dessa kommandon. Att trycka tangentbindningen för run_command_N kommer att köra command_N."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:103
-msgid ""
-"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot key defines a "
-"keybinding which causes the command specified by this setting to be invoked."
-msgstr ""
-"Nyckeln /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot anger en "
-"tangentbindning som gör att det kommando som anges av denna inställning körs."
+msgid "The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot key defines a keybinding which causes the command specified by this setting to be invoked."
+msgstr "Nyckeln /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot anger en tangentbindning som gör att det kommando som anges av denna inställning körs."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:104
-msgid ""
-"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot key "
-"defines a keybinding which causes the command specified by this setting to "
-"be invoked."
-msgstr ""
-"Nyckeln /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot "
-"anger en tangentbindning som gör att det kommando som anges av denna "
-"inställning körs."
+msgid "The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot key defines a keybinding which causes the command specified by this setting to be invoked."
+msgstr "Nyckeln /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot anger en tangentbindning som gör att det kommando som anges av denna inställning körs."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:105
-msgid ""
-"The keybinding that runs the correspondingly-numbered command in /apps/"
-"metacity/keybinding_commands The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
-"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows "
-"lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
-"then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tangentbindningen som kör det på motsvarande sätt numrerade kommandot i /"
-"apps/metacity/keybinding_commands. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" "
-"eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och "
-"tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen "
-"\"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "The keybinding that runs the correspondingly-numbered command in /apps/metacity/keybinding_commands The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Tangentbindningen som kör det på motsvarande sätt numrerade kommandot i /apps/metacity/keybinding_commands. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:106
-msgid ""
-"The keybinding that switches to the workspace above the current workspace. "
-"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
-"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
-"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
-"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
-"for this action."
-msgstr ""
-"Tangentbindningen som växlar till arbetsytan ovanför den aktuella "
-"arbetsytan. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;"
-"&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och "
-"versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om "
-"du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte "
-"att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "The keybinding that switches to the workspace above the current workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Tangentbindningen som växlar till arbetsytan ovanför den aktuella arbetsytan. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:107
-msgid ""
-"The keybinding that switches to the workspace below the current workspace. "
-"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
-"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
-"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
-"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
-"for this action."
-msgstr ""
-"Tangentbindningen som växlar till arbetsytan nedanför den aktuella "
-"arbetsytan. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;"
-"&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och "
-"versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om "
-"du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte "
-"att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "The keybinding that switches to the workspace below the current workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Tangentbindningen som växlar till arbetsytan nedanför den aktuella arbetsytan. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:108
-msgid ""
-"The keybinding that switches to the workspace on the left of the current "
-"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
-"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
-"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
-"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
-"keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tangentbindningen som växlar till arbetsytan till vänster om den aktuella "
-"arbetsytan. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;"
-"&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och "
-"versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om "
-"du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte "
-"att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "The keybinding that switches to the workspace on the left of the current workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Tangentbindningen som växlar till arbetsytan till vänster om den aktuella arbetsytan. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:109
-msgid ""
-"The keybinding that switches to the workspace on the right of the current "
-"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
-"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
-"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
-"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
-"keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tangentbindningen som växlar till arbetsytan till höger om den aktuella "
-"arbetsytan. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;"
-"&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och "
-"versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om "
-"du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte "
-"att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "The keybinding that switches to the workspace on the right of the current workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Tangentbindningen som växlar till arbetsytan till höger om den aktuella arbetsytan. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:110
-msgid ""
-"The keybinding that switches to workspace 1. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tangentbindningen som växlar till arbetsyta 1. Formatet ser ut som \"&lt;"
-"Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska "
-"tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som "
-"\"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till "
-"specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning "
-"för denna åtgärd."
+msgid "The keybinding that switches to workspace 1. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Tangentbindningen som växlar till arbetsyta 1. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:111
-msgid ""
-"The keybinding that switches to workspace 10. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tangentbindningen som växlar till arbetsyta 10. Formatet ser ut som \"&lt;"
-"Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska "
-"tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som "
-"\"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till "
-"specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning "
-"för denna åtgärd."
+msgid "The keybinding that switches to workspace 10. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Tangentbindningen som växlar till arbetsyta 10. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:112
-msgid ""
-"The keybinding that switches to workspace 11. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tangentbindningen som växlar till arbetsyta 11. Formatet ser ut som \"&lt;"
-"Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska "
-"tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som "
-"\"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till "
-"specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning "
-"för denna åtgärd."
+msgid "The keybinding that switches to workspace 11. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Tangentbindningen som växlar till arbetsyta 11. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:113
-msgid ""
-"The keybinding that switches to workspace 12. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tangentbindningen som växlar till arbetsyta 12. Formatet ser ut som \"&lt;"
-"Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska "
-"tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som "
-"\"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till "
-"specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning "
-"för denna åtgärd."
+msgid "The keybinding that switches to workspace 12. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Tangentbindningen som växlar till arbetsyta 12. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:114
-msgid ""
-"The keybinding that switches to workspace 2. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tangentbindningen som växlar till arbetsyta 2. Formatet ser ut som \"&lt;"
-"Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska "
-"tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som "
-"\"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till "
-"specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning "
-"för denna åtgärd."
+msgid "The keybinding that switches to workspace 2. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Tangentbindningen som växlar till arbetsyta 2. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:115
-msgid ""
-"The keybinding that switches to workspace 3. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tangentbindningen som växlar till arbetsyta 3. Formatet ser ut som \"&lt;"
-"Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska "
-"tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som "
-"\"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till "
-"specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning "
-"för denna åtgärd."
+msgid "The keybinding that switches to workspace 3. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Tangentbindningen som växlar till arbetsyta 3. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:116
-msgid ""
-"The keybinding that switches to workspace 4. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tangentbindningen som växlar till arbetsyta 4. Formatet ser ut som \"&lt;"
-"Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska "
-"tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som "
-"\"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till "
-"specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning "
-"för denna åtgärd."
+msgid "The keybinding that switches to workspace 4. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Tangentbindningen som växlar till arbetsyta 4. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:117
-msgid ""
-"The keybinding that switches to workspace 5. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tangentbindningen som växlar till arbetsyta 5. Formatet ser ut som \"&lt;"
-"Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska "
-"tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som "
-"\"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till "
-"specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning "
-"för denna åtgärd."
+msgid "The keybinding that switches to workspace 5. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Tangentbindningen som växlar till arbetsyta 5. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:118
-msgid ""
-"The keybinding that switches to workspace 6. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tangentbindningen som växlar till arbetsyta 6. Formatet ser ut som \"&lt;"
-"Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska "
-"tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som "
-"\"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till "
-"specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning "
-"för denna åtgärd."
+msgid "The keybinding that switches to workspace 6. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Tangentbindningen som växlar till arbetsyta 6. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:119
-msgid ""
-"The keybinding that switches to workspace 7. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tangentbindningen som växlar till arbetsyta 7. Formatet ser ut som \"&lt;"
-"Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska "
-"tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som "
-"\"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till "
-"specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning "
-"för denna åtgärd."
+msgid "The keybinding that switches to workspace 7. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Tangentbindningen som växlar till arbetsyta 7. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:120
-msgid ""
-"The keybinding that switches to workspace 8. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tangentbindningen som växlar till arbetsyta 8. Formatet ser ut som \"&lt;"
-"Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska "
-"tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som "
-"\"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till "
-"specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning "
-"för denna åtgärd."
+msgid "The keybinding that switches to workspace 8. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Tangentbindningen som växlar till arbetsyta 8. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:121
-msgid ""
-"The keybinding that switches to workspace 9. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tangentbindningen som växlar till arbetsyta 9. Formatet ser ut som \"&lt;"
-"Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska "
-"tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som "
-"\"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till "
-"specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning "
-"för denna åtgärd."
+msgid "The keybinding that switches to workspace 9. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Tangentbindningen som växlar till arbetsyta 9. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:122
-msgid ""
-"The keybinding used to activate the window menu. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tangentbindningen som används för att aktivera fönstermenyn. Formatet ser ut "
-"som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är "
-"ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar "
-"som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till "
-"specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning "
-"för denna åtgärd."
+msgid "The keybinding used to activate the window menu. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Tangentbindningen som används för att aktivera fönstermenyn. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:123
-msgid ""
-"The keybinding used to close a window. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tangentbindningen som används för att stänga ett fönster. Formatet ser ut "
-"som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är "
-"ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar "
-"som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till "
-"specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning "
-"för denna åtgärd."
+msgid "The keybinding used to close a window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Tangentbindningen som används för att stänga ett fönster. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:124
-msgid ""
-"The keybinding used to enter \"move mode\" and begin moving a window using "
-"the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
-"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
-"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
-"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
-"no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tangentbindningen som används för att gå in i \"flyttläge\" och börja flytta "
-"ett fönster genom att använda tangentbordet. Formatet ser ut som \"&lt;"
-"Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska "
-"tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som "
-"\"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till "
-"specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning "
-"för denna åtgärd."
+msgid "The keybinding used to enter \"move mode\" and begin moving a window using the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Tangentbindningen som används för att gå in i \"flyttläge\" och börja flytta ett fönster genom att använda tangentbordet. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:125
-msgid ""
-"The keybinding used to enter \"resize mode\" and begin resizing a window "
-"using the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
-"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
-"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
-"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
-"will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tangentbindningen som används för att gå in i \"storleksändringsläge\" och "
-"börja ändra storleken på ett fönster genom att använda tangentbordet. "
-"Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
-"\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även "
-"förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in "
-"alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en "
-"tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "The keybinding used to enter \"resize mode\" and begin resizing a window using the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Tangentbindningen som används för att gå in i \"storleksändringsläge\" och börja ändra storleken på ett fönster genom att använda tangentbordet. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:126
-msgid ""
-"The keybinding used to hide all normal windows and set the focus to the "
-"desktop background. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
-"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
-"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
-"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
-"will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tangentbindningen som används för att dölja alla normala fönster och ge "
-"skrivbordsbakgrunden fokus. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller "
-"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter "
-"gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;"
-"Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" "
-"kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "The keybinding used to hide all normal windows and set the focus to the desktop background. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Tangentbindningen som används för att dölja alla normala fönster och ge skrivbordsbakgrunden fokus. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:127
-msgid ""
-"The keybinding used to maximize a window. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tangentbindningen som används för att maximera ett fönster. Formatet ser ut "
-"som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är "
-"ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar "
-"som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till "
-"specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning "
-"för denna åtgärd."
+msgid "The keybinding used to maximize a window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Tangentbindningen som används för att maximera ett fönster. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:128
-msgid ""
-"The keybinding used to minimize a window. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tangentbindningen som används för att minimera ett fönster. Formatet ser ut "
-"som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är "
-"ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar "
-"som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till "
-"specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning "
-"för denna åtgärd."
+msgid "The keybinding used to minimize a window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Tangentbindningen som används för att minimera ett fönster. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:129
-msgid ""
-"The keybinding used to move a window one workspace down. The format looks "
-"like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
-"fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such "
-"as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
-"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
-"action."
-msgstr ""
-"Tangentbindningen som används för att flytta ett fönster en arbetsyta nedåt. "
-"Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
-"\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även "
-"förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in "
-"alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en "
-"tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "The keybinding used to move a window one workspace down. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta ett fönster en arbetsyta nedåt. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:130
-msgid ""
-"The keybinding used to move a window one workspace to the left. The format "
-"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
-"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
-"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
-"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
-"for this action."
-msgstr ""
-"Tangentbindningen som används för att flytta ett fönster en arbetsyta åt "
-"vänster. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;"
-"Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler "
-"och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du "
-"ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte "
-"att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "The keybinding used to move a window one workspace to the left. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta ett fönster en arbetsyta åt vänster. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:131
-msgid ""
-"The keybinding used to move a window one workspace to the right. The format "
-"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
-"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
-"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
-"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
-"for this action."
-msgstr ""
-"Tangentbindningen som används för att flytta ett fönster en arbetsyta åt "
-"höger. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;"
-"Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler "
-"och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du "
-"ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte "
-"att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "The keybinding used to move a window one workspace to the right. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta ett fönster en arbetsyta åt höger. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:132
-msgid ""
-"The keybinding used to move a window one workspace up. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tangentbindningen som används för att flytta ett fönster en arbetsyta uppåt. "
-"Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
-"\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även "
-"förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in "
-"alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en "
-"tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "The keybinding used to move a window one workspace up. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta ett fönster en arbetsyta uppåt. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:133
-msgid ""
-"The keybinding used to move a window to workspace 1. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tangentbindningen som används för att flytta ett fönster till arbetsyta 1. "
-"Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
-"\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även "
-"förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in "
-"alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en "
-"tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "The keybinding used to move a window to workspace 1. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta ett fönster till arbetsyta 1. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:134
-msgid ""
-"The keybinding used to move a window to workspace 10. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tangentbindningen som används för att flytta ett fönster till arbetsyta 10. "
-"Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
-"\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även "
-"förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in "
-"alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en "
-"tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "The keybinding used to move a window to workspace 10. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta ett fönster till arbetsyta 10. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:135
-msgid ""
-"The keybinding used to move a window to workspace 11. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tangentbindningen som används för att flytta ett fönster till arbetsyta 11. "
-"Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
-"\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även "
-"förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in "
-"alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en "
-"tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "The keybinding used to move a window to workspace 11. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta ett fönster till arbetsyta 11. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:136
-msgid ""
-"The keybinding used to move a window to workspace 12. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tangentbindningen som används för att flytta ett fönster till arbetsyta 12. "
-"Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
-"\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även "
-"förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in "
-"alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en "
-"tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "The keybinding used to move a window to workspace 12. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta ett fönster till arbetsyta 12. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:137
-msgid ""
-"The keybinding used to move a window to workspace 2. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tangentbindningen som används för att flytta ett fönster till arbetsyta 2. "
-"Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
-"\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även "
-"förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in "
-"alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en "
-"tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "The keybinding used to move a window to workspace 2. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta ett fönster till arbetsyta 2. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:138
-msgid ""
-"The keybinding used to move a window to workspace 3. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tangentbindningen som används för att flytta ett fönster till arbetsyta 3. "
-"Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
-"\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även "
-"förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in "
-"alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en "
-"tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "The keybinding used to move a window to workspace 3. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta ett fönster till arbetsyta 3. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:139
-msgid ""
-"The keybinding used to move a window to workspace 4. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tangentbindningen som används för att flytta ett fönster till arbetsyta 4. "
-"Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
-"\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även "
-"förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in "
-"alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en "
-"tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "The keybinding used to move a window to workspace 4. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta ett fönster till arbetsyta 4. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:140
-msgid ""
-"The keybinding used to move a window to workspace 5. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tangentbindningen som används för att flytta ett fönster till arbetsyta 5. "
-"Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
-"\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även "
-"förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in "
-"alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en "
-"tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "The keybinding used to move a window to workspace 5. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta ett fönster till arbetsyta 5. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:141
-msgid ""
-"The keybinding used to move a window to workspace 6. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tangentbindningen som används för att flytta ett fönster till arbetsyta 6. "
-"Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
-"\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även "
-"förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in "
-"alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en "
-"tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "The keybinding used to move a window to workspace 6. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta ett fönster till arbetsyta 6. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:142
-msgid ""
-"The keybinding used to move a window to workspace 7. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tangentbindningen som används för att flytta ett fönster till arbetsyta 7. "
-"Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
-"\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även "
-"förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in "
-"alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en "
-"tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "The keybinding used to move a window to workspace 7. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta ett fönster till arbetsyta 7. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:143
-msgid ""
-"The keybinding used to move a window to workspace 8. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tangentbindningen som används för att flytta ett fönster till arbetsyta 8. "
-"Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
-"\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även "
-"förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in "
-"alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en "
-"tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "The keybinding used to move a window to workspace 8. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta ett fönster till arbetsyta 8. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:144
-msgid ""
-"The keybinding used to move a window to workspace 9. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tangentbindningen som används för att flytta ett fönster till arbetsyta 9. "
-"Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
-"\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även "
-"förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in "
-"alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en "
-"tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "The keybinding used to move a window to workspace 9. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta ett fönster till arbetsyta 9. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:145
-msgid ""
-"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
-"using a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
-"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
-"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
-"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
-"will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tangentbindningen som används för att flytta fokus baklänges mellan paneler "
-"och skrivbordet genom att använda ett popupfönster. Formatet ser ut som "
-"\"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska "
-"tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som "
-"\"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till "
-"specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning "
-"för denna åtgärd."
+msgid "The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, using a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta fokus baklänges mellan paneler och skrivbordet genom att använda ett popupfönster. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:146
-msgid ""
-"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
-"without a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
-"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
-"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
-"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
-"will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tangentbindningen som används för att flytta fokus baklänges mellan paneler "
-"och skrivbordet utan ett popupfönster. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a"
-"\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och "
-"tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen "
-"\"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, without a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta fokus baklänges mellan paneler och skrivbordet utan ett popupfönster. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:147
-msgid ""
-"The keybinding used to move focus backwards between windows of an "
-"application without a popup window. Holding \"shift\" together with this "
-"binding makes the direction go forward again. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tangentbindningen som används för att flytta fokus baklänges mellan ett "
-"programs fönster utan ett popupfönster. Att hålla \"skift\"-tangenten "
-"nedtryckt tillsammans med denna tangentbindning gör att riktningen går "
-"framåt igen. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;"
-"&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och "
-"versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om "
-"du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte "
-"att finnas någon tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "The keybinding used to move focus backwards between windows of an application without a popup window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go forward again. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta fokus baklänges mellan ett programs fönster utan ett popupfönster. Att hålla \"skift\"-tangenten nedtryckt tillsammans med denna tangentbindning gör att riktningen går framåt igen. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas någon tangentbindning för denna åtgärd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:148
-msgid ""
-"The keybinding used to move focus backwards between windows of an "
-"application, using a popup window. Holding \"shift\" together with this "
-"binding makes the direction go forward again. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tangentbindningen som används för att flytta fokus baklänges mellan ett "
-"programs fönster med ett popupfönster. Att hålla \"skift\"-tangenten "
-"nedtryckt tillsammans med denna tangentbindning gör att riktningen går "
-"framåt igen. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;"
-"&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och "
-"versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om "
-"du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte "
-"att finnas någon tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "The keybinding used to move focus backwards between windows of an application, using a popup window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go forward again. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta fokus baklänges mellan ett programs fönster med ett popupfönster. Att hålla \"skift\"-tangenten nedtryckt tillsammans med denna tangentbindning gör att riktningen går framåt igen. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas någon tangentbindning för denna åtgärd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:149
-msgid ""
-"The keybinding used to move focus backwards between windows without a popup "
-"window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go "
-"forward again. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
-"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
-"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
-"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
-"no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tangentbindningen som används för att flytta fokus baklänges mellan fönster "
-"utan ett popupfönster. Att hålla \"skift\"-tangenten nedtryckt tillsammans "
-"med denna tangentbindning gör att riktningen går framåt igen. Formatet ser "
-"ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är "
-"ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar "
-"som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till "
-"specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning "
-"för denna åtgärd."
+msgid "The keybinding used to move focus backwards between windows without a popup window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go forward again. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta fokus baklänges mellan fönster utan ett popupfönster. Att hålla \"skift\"-tangenten nedtryckt tillsammans med denna tangentbindning gör att riktningen går framåt igen. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:150
-msgid ""
-"The keybinding used to move focus backwards between windows, using a popup "
-"window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go "
-"forward again. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
-"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
-"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
-"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
-"no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tangentbindningen som används för att flytta fokus baklänges mellan fönster "
-"med ett popupfönster. Att hålla \"skift\"-tangenten nedtryckt tillsammans "
-"med denna tangentbindning gör att riktningen går framåt igen. Formatet ser "
-"ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är "
-"ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar "
-"som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till "
-"specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning "
-"för denna åtgärd."
+msgid "The keybinding used to move focus backwards between windows, using a popup window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go forward again. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta fokus baklänges mellan fönster med ett popupfönster. Att hålla \"skift\"-tangenten nedtryckt tillsammans med denna tangentbindning gör att riktningen går framåt igen. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:151
-msgid ""
-"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, using a "
-"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
-"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
-"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
-"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
-"no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tangentbindningen som används för att flytta fokus mellan paneler och "
-"skrivbordet genom att använda ett popupfönster. Formatet ser ut som \"&lt;"
-"Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska "
-"tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som "
-"\"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till "
-"specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning "
-"för denna åtgärd."
+msgid "The keybinding used to move focus between panels and the desktop, using a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta fokus mellan paneler och skrivbordet genom att använda ett popupfönster. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:152
-msgid ""
-"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, without a "
-"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
-"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
-"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
-"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
-"no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tangentbindningen som används för att flytta fokus mellan paneler och "
-"skrivbordet utan ett popupfönster. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" "
-"eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och "
-"tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen "
-"\"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "The keybinding used to move focus between panels and the desktop, without a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta fokus mellan paneler och skrivbordet utan ett popupfönster. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:153
-msgid ""
-"The keybinding used to move focus between windows of an application without "
-"a popup window. Holding the \"shift\" key while using this binding reverses "
-"the direction of movement. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
-"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows "
-"lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
-"then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tangentbindningen som används för att flytta fokus mellan ett programs "
-"fönster utan ett popupfönster. Att hålla \"skift\"-tangenten nedtryckt då "
-"denna tangentbindning används byter håll på rörelsen. Formatet ser ut som "
-"\"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska "
-"tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som "
-"\"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till "
-"specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas någon "
-"tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "The keybinding used to move focus between windows of an application without a popup window. Holding the \"shift\" key while using this binding reverses the direction of movement. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta fokus mellan ett programs fönster utan ett popupfönster. Att hålla \"skift\"-tangenten nedtryckt då denna tangentbindning används byter håll på rörelsen. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas någon tangentbindning för denna åtgärd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:154
-msgid ""
-"The keybinding used to move focus between windows of an application, using a "
-"popup window. (Traditionally &lt;Alt&gt;F6) Holding the \"shift\" key while "
-"using this binding reverses the direction of movement. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tangentbindningen som används för att flytta fokus mellan ett programs "
-"fönster med ett popupfönster (traditionellt &lt;Alt&gt;F6). Att hålla \"skift"
-"\"-tangenten nedtryckt då denna tangentbindning används byter håll på "
-"rörelsen. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;"
-"Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler "
-"och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du "
-"ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte "
-"att finnas någon tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "The keybinding used to move focus between windows of an application, using a popup window. (Traditionally &lt;Alt&gt;F6) Holding the \"shift\" key while using this binding reverses the direction of movement. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta fokus mellan ett programs fönster med ett popupfönster (traditionellt &lt;Alt&gt;F6). Att hålla \"skift\"-tangenten nedtryckt då denna tangentbindning används byter håll på rörelsen. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas någon tangentbindning för denna åtgärd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:155
-msgid ""
-"The keybinding used to move focus between windows without a popup window. "
-"(Traditionally &lt;Alt&gt;Escape) Holding the \"shift\" key while using this "
-"binding reverses the direction of movement. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tangentbindningen som används för att flytta fokus mellan fönster utan ett "
-"popupfönster (traditionellt &lt;Alt&gt;Escape). Att hålla \"skift\"-"
-"tangenten nedtryckt då denna tangentbindning används byter håll på rörelsen. "
-"Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
-"\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även "
-"förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in "
-"alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en "
-"tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "The keybinding used to move focus between windows without a popup window. (Traditionally &lt;Alt&gt;Escape) Holding the \"shift\" key while using this binding reverses the direction of movement. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta fokus mellan fönster utan ett popupfönster (traditionellt &lt;Alt&gt;Escape). Att hålla \"skift\"-tangenten nedtryckt då denna tangentbindning används byter håll på rörelsen. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:156
-msgid ""
-"The keybinding used to move focus between windows, using a popup window. "
-"(Traditionally &lt;Alt&gt;Tab) Holding the \"shift\" key while using this "
-"binding reverses the direction of movement. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tangentbindningen som används för att flytta fokus mellan fönster med ett "
-"popupfönster (traditionellt &lt;Alt&gt;Tab). Att hålla \"skift\"-tangenten "
-"nedtryckt då denna tangentbindning används byter håll på rörelsen. Formatet "
-"ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken "
-"är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även "
-"förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in "
-"alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en "
-"tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "The keybinding used to move focus between windows, using a popup window. (Traditionally &lt;Alt&gt;Tab) Holding the \"shift\" key while using this binding reverses the direction of movement. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta fokus mellan fönster med ett popupfönster (traditionellt &lt;Alt&gt;Tab). Att hålla \"skift\"-tangenten nedtryckt då denna tangentbindning används byter håll på rörelsen. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:157
-msgid ""
-"The keybinding used to toggle always on top. A window that is always on top "
-"will always be visible over other overlapping windows. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tangentbindningen som används för att slå på eller av alltid överst. Ett "
-"fönster som alltid är överst kommer alltid att vara synlig ovanför andra "
-"överlappande fönster. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;"
-"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener "
-"och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;"
-"\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer "
-"det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "The keybinding used to toggle always on top. A window that is always on top will always be visible over other overlapping windows. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Tangentbindningen som används för att slå på eller av alltid överst. Ett fönster som alltid är överst kommer alltid att vara synlig ovanför andra överlappande fönster. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:158
-msgid ""
-"The keybinding used to toggle fullscreen mode. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tangentbindningen som används för att slå på eller av helskärmsläge. "
-"Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
-"\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även "
-"förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in "
-"alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en "
-"tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "The keybinding used to toggle fullscreen mode. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Tangentbindningen som används för att slå på eller av helskärmsläge. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:159
-msgid ""
-"The keybinding used to toggle maximization. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tangentbindningen som används för att slå på eller av maximering. Formatet "
-"ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken "
-"är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även "
-"förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in "
-"alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en "
-"tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "The keybinding used to toggle maximization. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Tangentbindningen som används för att slå på eller av maximering. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:160
-msgid ""
-"The keybinding used to toggle shaded/unshaded state. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tangentbindningen som används för att växla mellan skuggat/oskuggat "
-"tillstånd. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;"
-"Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler "
-"och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du "
-"ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte "
-"att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "The keybinding used to toggle shaded/unshaded state. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Tangentbindningen som används för att växla mellan skuggat/oskuggat tillstånd. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:161
-msgid ""
-"The keybinding used to toggle whether the window is on all workspaces or "
-"just one. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
-"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
-"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
-"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
-"keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tangentbindningen som används för att slå på eller av huruvida fönstret är "
-"på alla arbetsytor eller bara ett. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" "
-"eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och "
-"tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen "
-"\"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "The keybinding used to toggle whether the window is on all workspaces or just one. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Tangentbindningen som används för att slå på eller av huruvida fönstret är på alla arbetsytor eller bara ett. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:162
-msgid ""
-"The keybinding used to unmaximize a window. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tangentbindningen som används för att avmaximera ett fönster. Formatet ser "
-"ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är "
-"ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar "
-"som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till "
-"specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning "
-"för denna åtgärd."
+msgid "The keybinding used to unmaximize a window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Tangentbindningen som används för att avmaximera ett fönster. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:163
-msgid ""
-"The keybinding which display's the panel's \"Run Application\" dialog box. "
-"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
-"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
-"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
-"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
-"for this action."
-msgstr ""
-"Tangentbindningen som visar panelens \"Kör program\"-dialogruta. Formatet "
-"ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken "
-"är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även "
-"förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in "
-"alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en "
-"tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "The keybinding which display's the panel's \"Run Application\" dialog box. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Tangentbindningen som visar panelens \"Kör program\"-dialogruta. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:164
-msgid ""
-"The keybinding which invokes a terminal. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tangentbindningen som startar en terminal. Formatet ser ut som \"&lt;"
-"Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska "
-"tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som "
-"\"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till "
-"specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning "
-"för denna åtgärd."
+msgid "The keybinding which invokes a terminal. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Tangentbindningen som startar en terminal. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:165
-msgid ""
-"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility to take a "
-"screenshot of a window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
-"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
-"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
-"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
-"will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tangentbindningen som startar panelens skärmdumpsverktyg för att ta en "
-"skärmdump av ett fönster. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller "
-"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter "
-"gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;"
-"Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" "
-"kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "The keybinding which invokes the panel's screenshot utility to take a screenshot of a window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Tangentbindningen som startar panelens skärmdumpsverktyg för att ta en skärmdump av ett fönster. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:166
-msgid ""
-"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility. The format "
-"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
-"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
-"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
-"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
-"for this action."
-msgstr ""
-"Tangentbindningen som startar panelens skärmdumpsverktyg. Formatet ser ut "
-"som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är "
-"ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar "
-"som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till "
-"specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning "
-"för denna åtgärd."
+msgid "The keybinding which invokes the panel's screenshot utility. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Tangentbindningen som startar panelens skärmdumpsverktyg. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:167
-msgid ""
-"The keybinding which shows the panel's main menu. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tangentbindningen som visar panelens huvudmeny. Formatet ser ut som \"&lt;"
-"Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska "
-"tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som "
-"\"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till "
-"specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning "
-"för denna åtgärd."
+msgid "The keybinding which shows the panel's main menu. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Tangentbindningen som visar panelens huvudmeny. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:168
msgid "The name of a workspace."
@@ -2047,301 +1131,89 @@ msgid "The screenshot command"
msgstr "Skärmdumpskommandot"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:170
-msgid ""
-"The theme determines the appearance of window borders, titlebar, and so "
-"forth."
+msgid "The theme determines the appearance of window borders, titlebar, and so forth."
msgstr "Temat avgör utseendet på fönsterramar, titelrader, och så vidare."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:171
-msgid ""
-"The time delay before raising a window if auto_raise is set to true. The "
-"delay is given in thousandths of a second."
-msgstr ""
-"Tidsfördröjningen innan ett fönster höjs om auto_raise är sant. "
-"Fördröjningen ges i tusendelar av en sekund."
+msgid "The time delay before raising a window if auto_raise is set to true. The delay is given in thousandths of a second."
+msgstr "Tidsfördröjningen innan ett fönster höjs om auto_raise är sant. Fördröjningen ges i tusendelar av en sekund."
# SUN CHANGED MESSAGE
#: ../src/metacity.schemas.in.h:172
-msgid ""
-"The window focus mode indicates how windows are activated. It has three "
-"possible values; \"click\" means windows must be clicked in order to focus "
-"them, \"sloppy\" means windows are focused when the mouse enters the window, "
-"and \"mouse\" means windows are focused when the mouse enters the window and "
-"unfocused when the mouse leaves the window."
-msgstr ""
-"Fönsterfokusläget anger hur fönster ska aktiveras. Det har tre möjliga "
-"värden; \"click\" betyder att fönster måste klickas på för att de ska få "
-"fokus, \"sloppy\" betyder att fönster fokuseras då muspekaren hamnar i "
-"fönstret, och \"mouse\" betyder att fönster fokuseras då muspekaren hamnar i "
-"fönstret och förlorar fokus då muspekaren lämnar fönstret."
+msgid "The window focus mode indicates how windows are activated. It has three possible values; \"click\" means windows must be clicked in order to focus them, \"sloppy\" means windows are focused when the mouse enters the window, and \"mouse\" means windows are focused when the mouse enters the window and unfocused when the mouse leaves the window."
+msgstr "Fönsterfokusläget anger hur fönster ska aktiveras. Det har tre möjliga värden; \"click\" betyder att fönster måste klickas på för att de ska få fokus, \"sloppy\" betyder att fönster fokuseras då muspekaren hamnar i fönstret, och \"mouse\" betyder att fönster fokuseras då muspekaren hamnar i fönstret och förlorar fokus då muspekaren lämnar fönstret."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:173
msgid "The window screenshot command"
msgstr "Fönsterskärmdumpskommandot"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:174
-msgid ""
-"This keybinding changes whether a window is above or below other windows. If "
-"the window is covered by another one, it raises the window above all others, "
-"and if the window is already fully visible, it lowers it below all others. "
-"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
-"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
-"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
-"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
-"for this action."
-msgstr ""
-"Denna tangentbindning ändrar huruvida ett fönster är över eller under andra "
-"fönster. Om fönstret täcks av ett annat fönster höjer det fönstret över "
-"andra fönster. Om fönstret redan är helt synligt sänker det fönstret under "
-"andra fönster. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;"
-"&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och "
-"versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om "
-"du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte "
-"att finnas någon tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "This keybinding changes whether a window is above or below other windows. If the window is covered by another one, it raises the window above all others, and if the window is already fully visible, it lowers it below all others. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Denna tangentbindning ändrar huruvida ett fönster är över eller under andra fönster. Om fönstret täcks av ett annat fönster höjer det fönstret över andra fönster. Om fönstret redan är helt synligt sänker det fönstret under andra fönster. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas någon tangentbindning för denna åtgärd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:175
-msgid ""
-"This keybinding lowers a window below other windows. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Denna tangentbindning sänker ett fönster bakom andra fönster. Formatet ser "
-"ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är "
-"ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar "
-"som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till "
-"specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning "
-"för denna åtgärd."
+msgid "This keybinding lowers a window below other windows. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Denna tangentbindning sänker ett fönster bakom andra fönster. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:176
-msgid ""
-"This keybinding moves a window against the north (top) side of the screen. "
-"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
-"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
-"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
-"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
-"for this action."
-msgstr ""
-"Denna tangentbindning flyttar ett fönster till norra (övre) delen av "
-"skärmen. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;"
-"Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler "
-"och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du "
-"ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte "
-"att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "This keybinding moves a window against the north (top) side of the screen. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Denna tangentbindning flyttar ett fönster till norra (övre) delen av skärmen. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:177
-msgid ""
-"This keybinding moves a window into the east (right) side of the screen. The "
-"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
-"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
-"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
-"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
-"for this action."
-msgstr ""
-"Denna tangentbindning flyttar ett fönster till östra (högra) delen av "
-"skärmen. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;"
-"Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler "
-"och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du "
-"ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte "
-"att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "This keybinding moves a window into the east (right) side of the screen. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Denna tangentbindning flyttar ett fönster till östra (högra) delen av skärmen. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:178
-msgid ""
-"This keybinding moves a window into the north-east (top right) corner of the "
-"screen. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
-"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
-"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
-"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
-"keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Denna tangentbindning flyttar ett fönster till nordöstra (övre högra) hörnet "
-"av skärmen. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;"
-"&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och "
-"versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om "
-"du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte "
-"att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "This keybinding moves a window into the north-east (top right) corner of the screen. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Denna tangentbindning flyttar ett fönster till nordöstra (övre högra) hörnet av skärmen. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:179
-msgid ""
-"This keybinding moves a window into the north-west (top left) corner of the "
-"screen. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
-"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
-"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
-"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
-"keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Denna tangentbindning flyttar ett fönster till nordvästra (övre vänstra) "
-"hörnet av skärmen. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;"
-"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener "
-"och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;"
-"\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer "
-"det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "This keybinding moves a window into the north-west (top left) corner of the screen. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Denna tangentbindning flyttar ett fönster till nordvästra (övre vänstra) hörnet av skärmen. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:180
-msgid ""
-"This keybinding moves a window into the south (bottom) side of the screen. "
-"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
-"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
-"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
-"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
-"for this action."
-msgstr ""
-"Denna tangentbindning flyttar ett fönster till södra (nedre) delen av "
-"skärmen. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;"
-"Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler "
-"och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du "
-"ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte "
-"att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "This keybinding moves a window into the south (bottom) side of the screen. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Denna tangentbindning flyttar ett fönster till södra (nedre) delen av skärmen. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:181
-msgid ""
-"This keybinding moves a window into the south-east (bottom right) corner of "
-"the screen. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
-"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
-"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
-"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
-"keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Denna tangentbindning flyttar ett fönster till sydöstra (nedre högra) hörnet "
-"av skärmen. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;"
-"&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och "
-"versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om "
-"du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte "
-"att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "This keybinding moves a window into the south-east (bottom right) corner of the screen. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Denna tangentbindning flyttar ett fönster till sydöstra (nedre högra) hörnet av skärmen. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:182
-msgid ""
-"This keybinding moves a window into the south-west (bottom left) corner of "
-"the screen. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
-"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
-"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
-"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
-"keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Denna tangentbindning flyttar ett fönster till sydvästra (nedre vänstra) "
-"hörnet av skärmen. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;"
-"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener "
-"och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;"
-"\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer "
-"det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "This keybinding moves a window into the south-west (bottom left) corner of the screen. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Denna tangentbindning flyttar ett fönster till sydvästra (nedre vänstra) hörnet av skärmen. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:183
-msgid ""
-"This keybinding moves a window into the west (left) side of the screen. The "
-"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
-"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
-"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
-"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
-"for this action."
-msgstr ""
-"Denna tangentbindning flyttar ett fönster till västra (vänstra) delen av "
-"skärmen. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;"
-"Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler "
-"och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du "
-"ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte "
-"att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "This keybinding moves a window into the west (left) side of the screen. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Denna tangentbindning flyttar ett fönster till västra (vänstra) delen av skärmen. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:184
-msgid ""
-"This keybinding raises the window above other windows. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Denna tangentbindning höjer fönstret ovanför andra fönster. Formatet ser ut "
-"som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är "
-"ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar "
-"som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till "
-"specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning "
-"för denna åtgärd."
+msgid "This keybinding raises the window above other windows. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Denna tangentbindning höjer fönstret ovanför andra fönster. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:185
-msgid ""
-"This keybinding resizes a window to fill available horizontal space. The "
-"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
-"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
-"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
-"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
-"for this action."
-msgstr ""
-"Denna tangentbindning ändrar storleken på ett fönster för att fylla "
-"tillgängligt horisontellt utrymme. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" "
-"eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och "
-"tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen "
-"\"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "This keybinding resizes a window to fill available horizontal space. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Denna tangentbindning ändrar storleken på ett fönster för att fylla tillgängligt horisontellt utrymme. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:186
-msgid ""
-"This keybinding resizes a window to fill available vertical space. The "
-"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
-"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
-"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
-"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
-"for this action."
-msgstr ""
-"Denna tangentbindning ändrar storleken på ett fönster för att fylla "
-"tillgängligt vertikalt utrymme. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" "
-"eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och "
-"tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen "
-"\"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "This keybinding resizes a window to fill available vertical space. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Denna tangentbindning ändrar storleken på ett fönster för att fylla tillgängligt vertikalt utrymme. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:187
-msgid ""
-"This option determines the effects of double-clicking on the title bar. "
-"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
-"window, 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window, "
-"'minimize' which will minimize the window, and 'none' which will not do "
-"anything."
-msgstr ""
-"Detta alternativ bestämmer effekterna av dubbelklick på titelraden. Aktuella "
-"giltiga alternativ är \"toggle_shade\" som kommer att skugga/avskugga "
-"fönstret, \"toggle_maximize\" som kommer att maximera/avmaximera fönstret, "
-"\"minimize\" kommer kommer att minimera fönstret, och \"none\" som inte gör "
-"något."
+msgid "This option determines the effects of double-clicking on the title bar. Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the window, 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window, 'minimize' which will minimize the window, and 'none' which will not do anything."
+msgstr "Detta alternativ bestämmer effekterna av dubbelklick på titelraden. Aktuella giltiga alternativ är \"toggle_shade\" som kommer att skugga/avskugga fönstret, \"toggle_maximize\" som kommer att maximera/avmaximera fönstret, \"minimize\" kommer kommer att minimera fönstret, och \"none\" som inte gör något."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:188
-msgid ""
-"This option determines the effects of middle-clicking on the title bar. "
-"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
-"window, 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window, "
-"'minimize' which will minimize the window, and 'none' which will not do "
-"anything."
-msgstr ""
-"Detta alternativ bestämmer effekterna av mittenklick på titellisten. "
-"Aktuella giltiga alternativ är \"toggle_shade\" som kommer att skugga/"
-"avskugga fönstret, \"toggle_maximize\" som kommer att maximera/avmaximera "
-"fönstret, \"minimize\" kommer kommer att minimera fönstret, och \"none\" som "
-"inte gör något."
+msgid "This option determines the effects of middle-clicking on the title bar. Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the window, 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window, 'minimize' which will minimize the window, and 'none' which will not do anything."
+msgstr "Detta alternativ bestämmer effekterna av mittenklick på titellisten. Aktuella giltiga alternativ är \"toggle_shade\" som kommer att skugga/avskugga fönstret, \"toggle_maximize\" som kommer att maximera/avmaximera fönstret, \"minimize\" kommer kommer att minimera fönstret, och \"none\" som inte gör något."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:189
-msgid ""
-"This option determines the effects of right-clicking on the title bar. "
-"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
-"window, 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window, "
-"'minimize' which will minimize the window, and 'none' which will not do "
-"anything."
-msgstr ""
-"Detta alternativ bestämmer effekterna av högerklick på titellisten. Aktuella "
-"giltiga alternativ är \"toggle_shade\" som kommer att skugga/avskugga "
-"fönstret, \"toggle_maximize\" som kommer att maximera/avmaximera fönstret, "
-"\"minimize\" kommer kommer att minimera fönstret, och \"none\" som inte gör "
-"något."
+msgid "This option determines the effects of right-clicking on the title bar. Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the window, 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window, 'minimize' which will minimize the window, and 'none' which will not do anything."
+msgstr "Detta alternativ bestämmer effekterna av högerklick på titellisten. Aktuella giltiga alternativ är \"toggle_shade\" som kommer att skugga/avskugga fönstret, \"toggle_maximize\" som kommer att maximera/avmaximera fönstret, \"minimize\" kommer kommer att minimera fönstret, och \"none\" som inte gör något."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:190
-msgid ""
-"This option provides additional control over how newly created windows get "
-"focus. It has two possible values; \"smart\" applies the user's normal focus "
-"mode, and \"strict\" results in windows started from a terminal not being "
-"given focus."
-msgstr ""
-"Detta alternativ tillhandahåller ytterligare kontroll över hur nyligen "
-"skapade fönster får fokus. Det har två möjliga värden; \"smart\" som "
-"verkställer användarens normala fokusläge, och \"strict\" som resulterar i "
-"att fönster som startar från en terminal inte ges fokus."
+msgid "This option provides additional control over how newly created windows get focus. It has two possible values; \"smart\" applies the user's normal focus mode, and \"strict\" results in windows started from a terminal not being given focus."
+msgstr "Detta alternativ tillhandahåller ytterligare kontroll över hur nyligen skapade fönster får fokus. Det har två möjliga värden; \"smart\" som verkställer användarens normala fokusläge, och \"strict\" som resulterar i att fönster som startar från en terminal inte ges fokus."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:191
msgid "Toggle always on top state"
@@ -2364,14 +1236,8 @@ msgid "Toggle window on all workspaces"
msgstr "Växla huruvida fönstret är på alla arbetsytor"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:196
-msgid ""
-"Turns on a visual indication when an application or the system issues a "
-"'bell' or 'beep'; useful for the hard-of-hearing and for use in noisy "
-"environments."
-msgstr ""
-"Slår på en synlig indikering då ett program eller systemet sänder ut en "
-"signal eller \"pip\". Användbart för hörselskadade eller för användning i "
-"bullriga miljöer."
+msgid "Turns on a visual indication when an application or the system issues a 'bell' or 'beep'; useful for the hard-of-hearing and for use in noisy environments."
+msgstr "Slår på en synlig indikering då ett program eller systemet sänder ut en signal eller \"pip\". Användbart för hörselskadade eller för användning i bullriga miljöer."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:197
msgid "Unmaximize window"
@@ -2397,84 +1263,93 @@ msgstr "Fönsterfokusläge"
msgid "Window title font"
msgstr "Typsnitt för fönstertitel"
+#: ../src/prefs.c:434
+#, c-format
+msgid "Type of %s was not integer"
+msgstr "Typen för %s var inte ett heltal"
+
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/prefs.c:579 ../src/prefs.c:607 ../src/prefs.c:623 ../src/prefs.c:639
-#: ../src/prefs.c:655 ../src/prefs.c:671 ../src/prefs.c:687 ../src/prefs.c:703
-#: ../src/prefs.c:723 ../src/prefs.c:739 ../src/prefs.c:755 ../src/prefs.c:773
-#: ../src/prefs.c:789 ../src/prefs.c:808 ../src/prefs.c:824 ../src/prefs.c:859
-#: ../src/prefs.c:875 ../src/prefs.c:892 ../src/prefs.c:908 ../src/prefs.c:924
-#: ../src/prefs.c:940 ../src/prefs.c:956 ../src/prefs.c:971 ../src/prefs.c:986
-#: ../src/prefs.c:1001 ../src/prefs.c:1017 ../src/prefs.c:1033
-#: ../src/prefs.c:1049 ../src/prefs.c:1065
+#: ../src/prefs.c:572
+#: ../src/prefs.c:600
+#: ../src/prefs.c:616
+#: ../src/prefs.c:632
+#: ../src/prefs.c:648
+#: ../src/prefs.c:664
+#: ../src/prefs.c:680
+#: ../src/prefs.c:696
+#: ../src/prefs.c:716
+#: ../src/prefs.c:732
+#: ../src/prefs.c:748
+#: ../src/prefs.c:766
+#: ../src/prefs.c:782
+#: ../src/prefs.c:801
+#: ../src/prefs.c:817
+#: ../src/prefs.c:852
+#: ../src/prefs.c:868
+#: ../src/prefs.c:885
+#: ../src/prefs.c:901
+#: ../src/prefs.c:917
+#: ../src/prefs.c:933
+#: ../src/prefs.c:949
+#: ../src/prefs.c:964
+#: ../src/prefs.c:979
+#: ../src/prefs.c:994
+#: ../src/prefs.c:1010
+#: ../src/prefs.c:1026
+#: ../src/prefs.c:1042
+#: ../src/prefs.c:1058
#, c-format
msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
msgstr "GConf-nyckeln \"%s\" är satt till en ogiltig typ\n"
-#: ../src/prefs.c:1110
+#: ../src/prefs.c:1103
#, c-format
-msgid ""
-"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button "
-"modifier\n"
-msgstr ""
-"\"%s\" som hittades i konfigurationsdatabasen är inte ett giltigt värde för "
-"musknappsmodifierare\n"
+msgid "\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button modifier\n"
+msgstr "\"%s\" som hittades i konfigurationsdatabasen är inte ett giltigt värde för musknappsmodifierare\n"
-#: ../src/prefs.c:1134 ../src/prefs.c:1155 ../src/prefs.c:1697
+#: ../src/prefs.c:1127
+#: ../src/prefs.c:1148
+#: ../src/prefs.c:1705
#, c-format
msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
msgstr "GConf-nyckeln \"%s\" är satt till ett ogiltigt värde\n"
-#: ../src/prefs.c:1284
+#: ../src/prefs.c:1277
#, c-format
-msgid ""
-"%d stored in GConf key %s is not a reasonable cursor_size; must be in the "
-"range 1..128\n"
-msgstr ""
-"%d lagrad i GConf-nyckeln %s är inte en rimlig cursor_size; måste vara inom "
-"intervallet 1..128\n"
+msgid "%d stored in GConf key %s is not a reasonable cursor_size; must be in the range 1..128\n"
+msgstr "%d lagrad i GConf-nyckeln %s är inte en rimlig cursor_size; måste vara inom intervallet 1..128\n"
-#: ../src/prefs.c:1364
+#: ../src/prefs.c:1357
#, c-format
msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
msgstr "Kunde inte tolka typsnittsbeskrivningen \"%s\" från GConf-nyckeln %s\n"
-#: ../src/prefs.c:1591
+#: ../src/prefs.c:1599
#, c-format
-msgid ""
-"%d stored in GConf key %s is not a reasonable number of workspaces, current "
-"maximum is %d\n"
-msgstr ""
-"%d lagrad i GConf-nyckeln %s är inte ett rimligt antal arbetsytor, aktuellt "
-"maxvärde är %d\n"
+msgid "%d stored in GConf key %s is not a reasonable number of workspaces, current maximum is %d\n"
+msgstr "%d lagrad i GConf-nyckeln %s är inte ett rimligt antal arbetsytor, aktuellt maxvärde är %d\n"
-#: ../src/prefs.c:1651
-msgid ""
-"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
-"behave properly.\n"
-msgstr ""
-"Fixar för trasiga program är inaktiverade. En del program fungerar kanske "
-"inte korrekt.\n"
+#: ../src/prefs.c:1659
+msgid "Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not behave properly.\n"
+msgstr "Fixar för trasiga program är inaktiverade. En del program fungerar kanske inte korrekt.\n"
-#: ../src/prefs.c:1724
+#: ../src/prefs.c:1732
#, c-format
msgid "%d stored in GConf key %s is out of range 0 to %d\n"
msgstr "%d lagrad i GConf-nyckeln %s är inte i intervallet 0 till %d\n"
-#: ../src/prefs.c:1873
+#: ../src/prefs.c:1881
#, c-format
msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
msgstr "Fel vid inställning av antalet arbetsytor till %d: %s\n"
-#: ../src/prefs.c:2268 ../src/prefs.c:2438
+#: ../src/prefs.c:2276
+#: ../src/prefs.c:2446
#, c-format
-msgid ""
-"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
-"\"%s\"\n"
-msgstr ""
-"\"%s\" som hittades i konfigurationsdatabasen är inte ett giltigt värde för "
-"tangentbindningen \"%s\"\n"
+msgid "\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding \"%s\"\n"
+msgstr "\"%s\" som hittades i konfigurationsdatabasen är inte ett giltigt värde för tangentbindningen \"%s\"\n"
-#: ../src/prefs.c:2854
+#: ../src/prefs.c:2861
#, c-format
msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
msgstr "Fel vid inställning av namnet på arbetsyta %d till \"%s\": %s\n"
@@ -2491,17 +1366,12 @@ msgstr "Skärm %d på display \"%s\" är ogiltig\n"
#: ../src/screen.c:426
#, c-format
-msgid ""
-"Screen %d on display \"%s\" already has a window manager; try using the --"
-"replace option to replace the current window manager.\n"
-msgstr ""
-"Skärm %d på display \"%s\" har redan en fönsterhanterare; försök med flaggan "
-"--replace för att ersätta den aktuella fönsterhanteraren.\n"
+msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager; try using the --replace option to replace the current window manager.\n"
+msgstr "Skärm %d på display \"%s\" har redan en fönsterhanterare; försök med flaggan --replace för att ersätta den aktuella fönsterhanteraren.\n"
#: ../src/screen.c:453
#, c-format
-msgid ""
-"Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
+msgid "Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
msgstr "Kunde inte få tag i fönsterhanterarval på skärm %d display \"%s\"\n"
#: ../src/screen.c:511
@@ -2514,7 +1384,8 @@ msgstr "Skärm %d på display \"%s\" har redan en fönsterhanterare\n"
msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
msgstr "Kunde inte släppa skärm %d på display \"%s\"\n"
-#: ../src/session.c:826 ../src/session.c:833
+#: ../src/session.c:826
+#: ../src/session.c:833
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
msgstr "Kunde inte skapa katalogen \"%s\": %s\n"
@@ -2545,6 +1416,7 @@ msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
msgstr "Misslyckades med att tolka sparad sessionsfil: %s\n"
#: ../src/session.c:1159
+#, c-format
msgid "<metacity_session> attribute seen but we already have the session ID"
msgstr "<metacity_session>-attribut hittat men vi har redan sessions-ID"
@@ -2555,11 +1427,13 @@ msgid "Unknown attribute %s on <metacity_session> element"
msgstr "Okänt attribut %s i <metacity_session>-element"
#: ../src/session.c:1189
+#, c-format
msgid "nested <window> tag"
msgstr "nästlad <window>-tagg"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/session.c:1247 ../src/session.c:1279
+#: ../src/session.c:1247
+#: ../src/session.c:1279
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <window> element"
msgstr "Okänt attribut %s i <window>-element"
@@ -2582,14 +1456,11 @@ msgstr "Okänt element %s"
#: ../src/session.c:1868
#, c-format
-msgid ""
-"Error launching metacity-dialog to warn about apps that don't support "
-"session management: %s\n"
-msgstr ""
-"Fel vid start av metacity-dialog för att varna om program som inte stöder "
-"sessionshantering: %s\n"
+msgid "Error launching metacity-dialog to warn about apps that don't support session management: %s\n"
+msgstr "Fel vid start av metacity-dialog för att varna om program som inte stöder sessionshantering: %s\n"
-#: ../src/theme-parser.c:227 ../src/theme-parser.c:245
+#: ../src/theme-parser.c:227
+#: ../src/theme-parser.c:245
#, c-format
msgid "Line %d character %d: %s"
msgstr "Rad %d tecken %d: %s"
@@ -2600,7 +1471,8 @@ msgid "Attribute \"%s\" repeated twice on the same <%s> element"
msgstr "Attributet \"%s\" upprepat två gånger på samma <%s>-element"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/theme-parser.c:417 ../src/theme-parser.c:442
+#: ../src/theme-parser.c:417
+#: ../src/theme-parser.c:442
#, c-format
msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
msgstr "Attributet \"%s\" är ogiltigt i <%s>-element i detta sammanhang"
@@ -2616,12 +1488,14 @@ msgstr "Heltalet %ld måste vara positivt"
msgid "Integer %ld is too large, current max is %d"
msgstr "Heltalet %ld är för stort, aktuellt maxvärde är %d"
-#: ../src/theme-parser.c:539 ../src/theme-parser.c:655
+#: ../src/theme-parser.c:539
+#: ../src/theme-parser.c:655
#, c-format
msgid "Could not parse \"%s\" as a floating point number"
msgstr "Kunde inte tolka \"%s\" som ett flyttal"
-#: ../src/theme-parser.c:570 ../src/theme-parser.c:598
+#: ../src/theme-parser.c:570
+#: ../src/theme-parser.c:598
#, c-format
msgid "Boolean values must be \"true\" or \"false\" not \"%s\""
msgstr "Booleska värden måste vara \"true\" eller \"false\", inte \"%s\""
@@ -2634,36 +1508,40 @@ msgstr "Vinkeln måste vara mellan 0,0 och 360,0, var %g\n"
#: ../src/theme-parser.c:688
#, c-format
msgid "Alpha must be between 0.0 (invisible) and 1.0 (fully opaque), was %g\n"
-msgstr ""
-"Alfavärdet måste vara mellan 0,0 (osynligt) och 1,0 (helt synligt), var %g\n"
+msgstr "Alfavärdet måste vara mellan 0,0 (osynligt) och 1,0 (helt synligt), var %g\n"
#: ../src/theme-parser.c:753
#, c-format
-msgid ""
-"Invalid title scale \"%s\" (must be one of xx-small,x-small,small,medium,"
-"large,x-large,xx-large)\n"
-msgstr ""
-"Ogiltig titelskala \"%s\" (måste vara ett av xx-small,x-small,small,medium,"
-"large,x-large,xx-large)\n"
+msgid "Invalid title scale \"%s\" (must be one of xx-small,x-small,small,medium,large,x-large,xx-large)\n"
+msgstr "Ogiltig titelskala \"%s\" (måste vara ett av xx-small,x-small,small,medium,large,x-large,xx-large)\n"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/theme-parser.c:798 ../src/theme-parser.c:806
-#: ../src/theme-parser.c:888 ../src/theme-parser.c:985
-#: ../src/theme-parser.c:1027 ../src/theme-parser.c:1138
-#: ../src/theme-parser.c:1188 ../src/theme-parser.c:1196
-#: ../src/theme-parser.c:3074 ../src/theme-parser.c:3163
-#: ../src/theme-parser.c:3170 ../src/theme-parser.c:3177
+#: ../src/theme-parser.c:798
+#: ../src/theme-parser.c:806
+#: ../src/theme-parser.c:888
+#: ../src/theme-parser.c:985
+#: ../src/theme-parser.c:1027
+#: ../src/theme-parser.c:1138
+#: ../src/theme-parser.c:1188
+#: ../src/theme-parser.c:1196
+#: ../src/theme-parser.c:3074
+#: ../src/theme-parser.c:3163
+#: ../src/theme-parser.c:3170
+#: ../src/theme-parser.c:3177
#, c-format
msgid "No \"%s\" attribute on <%s> element"
msgstr "Inget \"%s\"-attribut i <%s>-element"
-#: ../src/theme-parser.c:922 ../src/theme-parser.c:993
-#: ../src/theme-parser.c:1035 ../src/theme-parser.c:1146
+#: ../src/theme-parser.c:922
+#: ../src/theme-parser.c:993
+#: ../src/theme-parser.c:1035
+#: ../src/theme-parser.c:1146
#, c-format
msgid "<%s> name \"%s\" used a second time"
msgstr "<%s>-namnet \"%s\" använt en andra gång"
-#: ../src/theme-parser.c:934 ../src/theme-parser.c:1047
+#: ../src/theme-parser.c:934
+#: ../src/theme-parser.c:1047
#: ../src/theme-parser.c:1158
#, c-format
msgid "<%s> parent \"%s\" has not been defined"
@@ -2677,8 +1555,7 @@ msgstr "<%s>-geometrin \"%s\" har inte definierats"
#: ../src/theme-parser.c:1073
#, c-format
msgid "<%s> must specify either a geometry or a parent that has a geometry"
-msgstr ""
-"<%s> måste ange antingen en geometri eller en förälder som har en geometri"
+msgstr "<%s> måste ange antingen en geometri eller en förälder som har en geometri"
#: ../src/theme-parser.c:1115
msgid "You must specify a background for an alpha value to be meaningful"
@@ -2709,34 +1586,40 @@ msgstr "Temat har redan en ikon att falla tillbaka på"
msgid "Theme already has a fallback mini_icon"
msgstr "Temat har redan en mini_ikon att falla tillbaka på"
-#: ../src/theme-parser.c:1286 ../src/theme-parser.c:1350
-#: ../src/theme-parser.c:1639 ../src/theme-parser.c:3262
-#: ../src/theme-parser.c:3316 ../src/theme-parser.c:3488
-#: ../src/theme-parser.c:3704 ../src/theme-parser.c:3742
-#: ../src/theme-parser.c:3780 ../src/theme-parser.c:3818
+#: ../src/theme-parser.c:1286
+#: ../src/theme-parser.c:1350
+#: ../src/theme-parser.c:1639
+#: ../src/theme-parser.c:3262
+#: ../src/theme-parser.c:3316
+#: ../src/theme-parser.c:3488
+#: ../src/theme-parser.c:3704
+#: ../src/theme-parser.c:3742
+#: ../src/theme-parser.c:3780
+#: ../src/theme-parser.c:3818
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed below <%s>"
msgstr "Elementet <%s> är inte tillåtet under <%s>"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/theme-parser.c:1376 ../src/theme-parser.c:1463
+#: ../src/theme-parser.c:1376
+#: ../src/theme-parser.c:1463
#: ../src/theme-parser.c:1533
#, c-format
msgid "No \"name\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"name\"-attribut i element <%s>"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/theme-parser.c:1383 ../src/theme-parser.c:1470
+#: ../src/theme-parser.c:1383
+#: ../src/theme-parser.c:1470
#, c-format
msgid "No \"value\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"value\"-attribut i element <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:1414 ../src/theme-parser.c:1428
+#: ../src/theme-parser.c:1414
+#: ../src/theme-parser.c:1428
#: ../src/theme-parser.c:1487
-msgid ""
-"Cannot specify both button_width/button_height and aspect ratio for buttons"
-msgstr ""
-"Kan inte ange både button_width/button_height och förhållandet för knappar"
+msgid "Cannot specify both button_width/button_height and aspect ratio for buttons"
+msgstr "Kan inte ange både button_width/button_height och förhållandet för knappar"
#: ../src/theme-parser.c:1437
#, c-format
@@ -2778,8 +1661,10 @@ msgid "Border \"%s\" is unknown"
msgstr "Ramen \"%s\" är okänd"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/theme-parser.c:1746 ../src/theme-parser.c:1856
-#: ../src/theme-parser.c:1963 ../src/theme-parser.c:2190
+#: ../src/theme-parser.c:1746
+#: ../src/theme-parser.c:1856
+#: ../src/theme-parser.c:1963
+#: ../src/theme-parser.c:2190
#: ../src/theme-parser.c:3007
#, c-format
msgid "No \"color\" attribute on element <%s>"
@@ -2792,7 +1677,8 @@ msgid "No \"x1\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"x1\"-attribut i element <%s>"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/theme-parser.c:1760 ../src/theme-parser.c:2852
+#: ../src/theme-parser.c:1760
+#: ../src/theme-parser.c:2852
#, c-format
msgid "No \"y1\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"y1\"-attribut i element <%s>"
@@ -2804,47 +1690,66 @@ msgid "No \"x2\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"x2\"-attribut i element <%s>"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/theme-parser.c:1774 ../src/theme-parser.c:2859
+#: ../src/theme-parser.c:1774
+#: ../src/theme-parser.c:2859
#, c-format
msgid "No \"y2\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"y2\"-attribut i element <%s>"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/theme-parser.c:1863 ../src/theme-parser.c:1970
-#: ../src/theme-parser.c:2116 ../src/theme-parser.c:2197
-#: ../src/theme-parser.c:2303 ../src/theme-parser.c:2401
-#: ../src/theme-parser.c:2621 ../src/theme-parser.c:2747
-#: ../src/theme-parser.c:2845 ../src/theme-parser.c:2919
+#: ../src/theme-parser.c:1863
+#: ../src/theme-parser.c:1970
+#: ../src/theme-parser.c:2116
+#: ../src/theme-parser.c:2197
+#: ../src/theme-parser.c:2303
+#: ../src/theme-parser.c:2401
+#: ../src/theme-parser.c:2621
+#: ../src/theme-parser.c:2747
+#: ../src/theme-parser.c:2845
+#: ../src/theme-parser.c:2919
#: ../src/theme-parser.c:3014
#, c-format
msgid "No \"x\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"x\"-attribut i element <%s>"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/theme-parser.c:1870 ../src/theme-parser.c:1977
-#: ../src/theme-parser.c:2123 ../src/theme-parser.c:2204
-#: ../src/theme-parser.c:2310 ../src/theme-parser.c:2408
-#: ../src/theme-parser.c:2628 ../src/theme-parser.c:2754
-#: ../src/theme-parser.c:2926 ../src/theme-parser.c:3021
+#: ../src/theme-parser.c:1870
+#: ../src/theme-parser.c:1977
+#: ../src/theme-parser.c:2123
+#: ../src/theme-parser.c:2204
+#: ../src/theme-parser.c:2310
+#: ../src/theme-parser.c:2408
+#: ../src/theme-parser.c:2628
+#: ../src/theme-parser.c:2754
+#: ../src/theme-parser.c:2926
+#: ../src/theme-parser.c:3021
#, c-format
msgid "No \"y\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"y\"-attribut i element <%s>"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/theme-parser.c:1877 ../src/theme-parser.c:1984
-#: ../src/theme-parser.c:2130 ../src/theme-parser.c:2211
-#: ../src/theme-parser.c:2317 ../src/theme-parser.c:2415
-#: ../src/theme-parser.c:2635 ../src/theme-parser.c:2761
+#: ../src/theme-parser.c:1877
+#: ../src/theme-parser.c:1984
+#: ../src/theme-parser.c:2130
+#: ../src/theme-parser.c:2211
+#: ../src/theme-parser.c:2317
+#: ../src/theme-parser.c:2415
+#: ../src/theme-parser.c:2635
+#: ../src/theme-parser.c:2761
#: ../src/theme-parser.c:2933
#, c-format
msgid "No \"width\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"width\"-attribut i element <%s>"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/theme-parser.c:1884 ../src/theme-parser.c:1991
-#: ../src/theme-parser.c:2137 ../src/theme-parser.c:2218
-#: ../src/theme-parser.c:2324 ../src/theme-parser.c:2422
-#: ../src/theme-parser.c:2642 ../src/theme-parser.c:2768
+#: ../src/theme-parser.c:1884
+#: ../src/theme-parser.c:1991
+#: ../src/theme-parser.c:2137
+#: ../src/theme-parser.c:2218
+#: ../src/theme-parser.c:2324
+#: ../src/theme-parser.c:2422
+#: ../src/theme-parser.c:2642
+#: ../src/theme-parser.c:2768
#: ../src/theme-parser.c:2940
#, c-format
msgid "No \"height\" attribute on element <%s>"
@@ -2897,20 +1802,23 @@ msgstr "Förstod inte värdet \"%s\" för toningstyp"
msgid "No \"filename\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"filename\"-attribut i element <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:2454 ../src/theme-parser.c:2965
+#: ../src/theme-parser.c:2454
+#: ../src/theme-parser.c:2965
#, c-format
msgid "Did not understand fill type \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Förstod inte fyllnadstypen \"%s\" för <%s>-element"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/theme-parser.c:2600 ../src/theme-parser.c:2733
+#: ../src/theme-parser.c:2600
+#: ../src/theme-parser.c:2733
#: ../src/theme-parser.c:2838
#, c-format
msgid "No \"state\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"state\"-attribut i element <%s>"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/theme-parser.c:2607 ../src/theme-parser.c:2740
+#: ../src/theme-parser.c:2607
+#: ../src/theme-parser.c:2740
#, c-format
msgid "No \"shadow\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"shadow\"-attribut i element <%s>"
@@ -2921,13 +1829,15 @@ msgstr "Inget \"shadow\"-attribut i element <%s>"
msgid "No \"arrow\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"arrow\"-attribut i element <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:2667 ../src/theme-parser.c:2789
+#: ../src/theme-parser.c:2667
+#: ../src/theme-parser.c:2789
#: ../src/theme-parser.c:2877
#, c-format
msgid "Did not understand state \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Förstod inte tillståndet \"%s\" för <%s>-element"
-#: ../src/theme-parser.c:2677 ../src/theme-parser.c:2799
+#: ../src/theme-parser.c:2677
+#: ../src/theme-parser.c:2799
#, c-format
msgid "Did not understand shadow \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Förstod inte skuggan \"%s\" för <%s>-element"
@@ -2937,12 +1847,14 @@ msgstr "Förstod inte skuggan \"%s\" för <%s>-element"
msgid "Did not understand arrow \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Förstod inte pilen \"%s\" för <%s>-element"
-#: ../src/theme-parser.c:3100 ../src/theme-parser.c:3216
+#: ../src/theme-parser.c:3100
+#: ../src/theme-parser.c:3216
#, c-format
msgid "No <draw_ops> called \"%s\" has been defined"
msgstr "Inget <draw_ops> anropat \"%s\" har definierats"
-#: ../src/theme-parser.c:3112 ../src/theme-parser.c:3228
+#: ../src/theme-parser.c:3112
+#: ../src/theme-parser.c:3228
#, c-format
msgid "Including draw_ops \"%s\" here would create a circular reference"
msgstr "Att inkludera draw_ops \"%s\" här skulle skapa en cirkulärreferens"
@@ -2969,7 +1881,8 @@ msgstr "Okänd position \"%s\" för ramdel"
msgid "Frame style already has a piece at position %s"
msgstr "Ramstilen har redan en del vid position %s"
-#: ../src/theme-parser.c:3382 ../src/theme-parser.c:3473
+#: ../src/theme-parser.c:3382
+#: ../src/theme-parser.c:3473
#, c-format
msgid "No <draw_ops> with the name \"%s\" has been defined"
msgstr "Inget <draw_ops> med namnet \"%s\" har definierats"
@@ -2981,7 +1894,8 @@ msgid "No \"function\" attribute on <%s> element"
msgstr "Inget \"function\"-attribut i <%s>-element"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/theme-parser.c:3418 ../src/theme-parser.c:3534
+#: ../src/theme-parser.c:3418
+#: ../src/theme-parser.c:3534
#, c-format
msgid "No \"state\" attribute on <%s> element"
msgstr "Inget \"state\"-attribut i <%s>-element"
@@ -3039,7 +1953,8 @@ msgstr "En stil med namnet \"%s\" har inte definierats"
msgid "No \"resize\" attribute on <%s> element"
msgstr "Inget \"resize\"-attribut i <%s>-element"
-#: ../src/theme-parser.c:3591 ../src/theme-parser.c:3614
+#: ../src/theme-parser.c:3591
+#: ../src/theme-parser.c:3614
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for resize attribute"
msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt värde för storleksändringsattribut"
@@ -3047,55 +1962,38 @@ msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt värde för storleksändringsattribut"
# SUN CHANGED MESSAGE
#: ../src/theme-parser.c:3625
#, c-format
-msgid ""
-"Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized/shaded "
-"states"
-msgstr ""
-"Bör inte ha \"resize\"-attribut i <%s>-element för maximerad/skuggade "
-"tillstånd"
+msgid "Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized/shaded states"
+msgstr "Bör inte ha \"resize\"-attribut i <%s>-element för maximerad/skuggade tillstånd"
# SUN CHANGED MESSAGE
#: ../src/theme-parser.c:3639
#, c-format
-msgid ""
-"Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized states"
-msgstr ""
-"Bör inte ha \"resize\"-attribut i <%s>-element för maximerade tillstånd"
+msgid "Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized states"
+msgstr "Bör inte ha \"resize\"-attribut i <%s>-element för maximerade tillstånd"
-#: ../src/theme-parser.c:3653 ../src/theme-parser.c:3675
+#: ../src/theme-parser.c:3653
+#: ../src/theme-parser.c:3675
#, c-format
msgid "Style has already been specified for state %s resize %s focus %s"
-msgstr ""
-"Stilen har redan angivits för tillståndet %s storleksändring %s fokus %s"
+msgstr "Stilen har redan angivits för tillståndet %s storleksändring %s fokus %s"
-#: ../src/theme-parser.c:3664 ../src/theme-parser.c:3686
+#: ../src/theme-parser.c:3664
+#: ../src/theme-parser.c:3686
#, c-format
msgid "Style has already been specified for state %s focus %s"
msgstr "Stilen har redan angivits för tillståndet %s fokus %s"
#: ../src/theme-parser.c:3725
-msgid ""
-"Can't have a two draw_ops for a <piece> element (theme specified a draw_ops "
-"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
-msgstr ""
-"Kan inte ha två draw_ops för ett <piece>-element (temat angav ett draw_ops-"
-"attribut och även ett <draw_ops>-element, eller angav två element)"
+msgid "Can't have a two draw_ops for a <piece> element (theme specified a draw_ops attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
+msgstr "Kan inte ha två draw_ops för ett <piece>-element (temat angav ett draw_ops-attribut och även ett <draw_ops>-element, eller angav två element)"
#: ../src/theme-parser.c:3763
-msgid ""
-"Can't have a two draw_ops for a <button> element (theme specified a draw_ops "
-"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
-msgstr ""
-"Kan inte ha två draw_ops för ett <button>-element (temat angav ett draw_ops-"
-"attribut och även ett <draw_ops>-element, eller angav två element)"
+msgid "Can't have a two draw_ops for a <button> element (theme specified a draw_ops attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
+msgstr "Kan inte ha två draw_ops för ett <button>-element (temat angav ett draw_ops-attribut och även ett <draw_ops>-element, eller angav två element)"
#: ../src/theme-parser.c:3801
-msgid ""
-"Can't have a two draw_ops for a <menu_icon> element (theme specified a "
-"draw_ops attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
-msgstr ""
-"Kan inte ha två draw_ops för ett <menu_icon>-element (temat angav ett "
-"draw_ops-attribut och även ett <draw_ops>-element, eller angav två element)"
+msgid "Can't have a two draw_ops for a <menu_icon> element (theme specified a draw_ops attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
+msgstr "Kan inte ha två draw_ops för ett <menu_icon>-element (temat angav ett draw_ops-attribut och även ett <draw_ops>-element, eller angav två element)"
#: ../src/theme-parser.c:3849
#, c-format
@@ -3104,11 +2002,8 @@ msgstr "Yttersta elementet i temat måste vara <metacity_theme>, inte <%s>"
#: ../src/theme-parser.c:3869
#, c-format
-msgid ""
-"Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
-msgstr ""
-"Elementet <%s> är inte tillåtet inuti ett namn-/författare-/datum-/"
-"beskrivningselement"
+msgid "Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
+msgstr "Elementet <%s> är inte tillåtet inuti ett namn-/författare-/datum-/beskrivningselement"
#: ../src/theme-parser.c:3874
#, c-format
@@ -3117,18 +2012,18 @@ msgstr "Elementet <%s> är inte tillåtet inuti ett <constant>-element"
#: ../src/theme-parser.c:3886
#, c-format
-msgid ""
-"Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
-msgstr ""
-"Elementet <%s> är inte tillåtet inuti ett avstånds-/ram-/förhållandeelement"
+msgid "Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
+msgstr "Elementet <%s> är inte tillåtet inuti ett avstånds-/ram-/förhållandeelement"
#: ../src/theme-parser.c:3908
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a draw operation element"
msgstr "Elementet <%s> är inte tillåtet inuti ett ritningsåtgärdselement"
-#: ../src/theme-parser.c:3918 ../src/theme-parser.c:3948
-#: ../src/theme-parser.c:3953 ../src/theme-parser.c:3958
+#: ../src/theme-parser.c:3918
+#: ../src/theme-parser.c:3948
+#: ../src/theme-parser.c:3953
+#: ../src/theme-parser.c:3958
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a <%s> element"
msgstr "Elementet <%s> är inte tillåtet inuti ett <%s>-element"
@@ -3288,6 +2183,7 @@ msgid "%g milliseconds to draw one window frame"
msgstr "%g millisekunder för att rita en fönsterram"
#: ../src/theme-viewer.c:797
+#, c-format
msgid "Usage: metacity-theme-viewer [THEMENAME]\n"
msgstr "Användning: metacity-theme-viewer [TEMANAMN]\n"
@@ -3327,14 +2223,8 @@ msgstr "Fönstertitel hamnar här"
#: ../src/theme-viewer.c:1006
#, c-format
-msgid ""
-"Drew %d frames in %g client-side seconds (%g milliseconds per frame) and %g "
-"seconds wall clock time including X server resources (%g milliseconds per "
-"frame)\n"
-msgstr ""
-"Ritade %d ramar på %g sekunder på klientsidan (%g millisekunder per ram) och "
-"%g sekunder väggklockstid inklusive X-serverresurser (%g millisekunder per "
-"ram)\n"
+msgid "Drew %d frames in %g client-side seconds (%g milliseconds per frame) and %g seconds wall clock time including X server resources (%g milliseconds per frame)\n"
+msgstr "Ritade %d ramar på %g sekunder på klientsidan (%g millisekunder per ram) och %g sekunder väggklockstid inklusive X-serverresurser (%g millisekunder per ram)\n"
#: ../src/theme-viewer.c:1219
msgid "position expression test returned TRUE but set error"
@@ -3371,8 +2261,7 @@ msgstr "y-värdet var %d, %d förväntades"
#: ../src/theme-viewer.c:1303
#, c-format
msgid "%d coordinate expressions parsed in %g seconds (%g seconds average)\n"
-msgstr ""
-"%d koordinatuttryck tolkades på %g sekunder (%g sekunder i medelvärde)\n"
+msgstr "%d koordinatuttryck tolkades på %g sekunder (%g sekunder i medelvärde)\n"
#: ../src/theme.c:206
msgid "top"
@@ -3406,216 +2295,199 @@ msgid "Button aspect ratio %g is not reasonable"
msgstr "Knappförhållandet %g är inte rimligt"
#: ../src/theme.c:294
+#, c-format
msgid "Frame geometry does not specify size of buttons"
msgstr "ramgeometrin anger inte storlek på knappar"
-#: ../src/theme.c:928
+#: ../src/theme.c:925
+#, c-format
msgid "Gradients should have at least two colors"
msgstr "Toningarna bör ha minst två färger"
-#: ../src/theme.c:1054
+#: ../src/theme.c:1051
#, c-format
-msgid ""
-"GTK color specification must have the state in brackets, e.g. gtk:fg[NORMAL] "
-"where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
-msgstr ""
-"GTK-färgspecifikationen måste ha tillståndet inom klamrar, t.ex. gtk:fg"
-"[NORMAL], där NORMAL är tillståndet; kunde inte tolka \"%s\""
+msgid "GTK color specification must have the state in brackets, e.g. gtk:fg[NORMAL] where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
+msgstr "GTK-färgspecifikationen måste ha tillståndet inom klamrar, t.ex. gtk:fg[NORMAL], där NORMAL är tillståndet; kunde inte tolka \"%s\""
-#: ../src/theme.c:1068
+#: ../src/theme.c:1065
#, c-format
-msgid ""
-"GTK color specification must have a close bracket after the state, e.g. gtk:"
-"fg[NORMAL] where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
-msgstr ""
-"GTK-färgspecifikationen måste ha en stängningsklammer efter tillståndet, t."
-"ex. gtk:fg[NORMAL], där NORMAL är tillståndet; kunde inte tolka \"%s\""
+msgid "GTK color specification must have a close bracket after the state, e.g. gtk:fg[NORMAL] where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
+msgstr "GTK-färgspecifikationen måste ha en stängningsklammer efter tillståndet, t.ex. gtk:fg[NORMAL], där NORMAL är tillståndet; kunde inte tolka \"%s\""
-#: ../src/theme.c:1079
+#: ../src/theme.c:1076
#, c-format
msgid "Did not understand state \"%s\" in color specification"
msgstr "Förstod inte tillståndet \"%s\" i färgspecifikation"
-#: ../src/theme.c:1092
+#: ../src/theme.c:1089
#, c-format
msgid "Did not understand color component \"%s\" in color specification"
msgstr "Förstod inte färgkomponenten \"%s\" i färgspecifikation"
-#: ../src/theme.c:1122
+#: ../src/theme.c:1119
#, c-format
-msgid ""
-"Blend format is \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" does not fit the "
-"format"
-msgstr ""
-"Blandningsformatet är \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" passar inte "
-"med formatet"
+msgid "Blend format is \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" does not fit the format"
+msgstr "Blandningsformatet är \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" passar inte med formatet"
-#: ../src/theme.c:1133
+#: ../src/theme.c:1130
#, c-format
msgid "Could not parse alpha value \"%s\" in blended color"
msgstr "Kunde inte tolka alfavärdet \"%s\" i blandad färg"
-#: ../src/theme.c:1143
+#: ../src/theme.c:1140
#, c-format
msgid "Alpha value \"%s\" in blended color is not between 0.0 and 1.0"
msgstr "Alfavärdet \"%s\" i blandad färg är inte mellan 0,0 och 1,0"
-#: ../src/theme.c:1190
+#: ../src/theme.c:1187
#, c-format
-msgid ""
-"Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
-msgstr ""
-"Skuggformatet är \"shade/base_color/factor\", \"%s\" passar inte med formatet"
+msgid "Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
+msgstr "Skuggformatet är \"shade/base_color/factor\", \"%s\" passar inte med formatet"
-#: ../src/theme.c:1201
+#: ../src/theme.c:1198
#, c-format
msgid "Could not parse shade factor \"%s\" in shaded color"
msgstr "Kunde inte tolka skuggfaktorn \"%s\" i skuggad färg"
-#: ../src/theme.c:1211
+#: ../src/theme.c:1208
#, c-format
msgid "Shade factor \"%s\" in shaded color is negative"
msgstr "Skuggfaktorn \"%s\" i skuggad färg är negativ"
-#: ../src/theme.c:1240
+#: ../src/theme.c:1237
#, c-format
msgid "Could not parse color \"%s\""
msgstr "Kunde inte tolka färgen \"%s\""
-#: ../src/theme.c:1499
+#: ../src/theme.c:1496
#, c-format
msgid "Coordinate expression contains character '%s' which is not allowed"
msgstr "Koordinatuttrycket innehåller tecknet \"%s\" vilket inte är tillåtet"
-#: ../src/theme.c:1526
+#: ../src/theme.c:1523
#, c-format
-msgid ""
-"Coordinate expression contains floating point number '%s' which could not be "
-"parsed"
+msgid "Coordinate expression contains floating point number '%s' which could not be parsed"
msgstr "Koordinatuttrycket innehåller flyttalet \"%s\" som inte kunde tolkas"
-#: ../src/theme.c:1540
+#: ../src/theme.c:1537
#, c-format
msgid "Coordinate expression contains integer '%s' which could not be parsed"
msgstr "Koordinatuttrycket innehåller heltalet \"%s\" som inte kunde tolkas"
-#: ../src/theme.c:1607
+#: ../src/theme.c:1604
#, c-format
-msgid ""
-"Coordinate expression contained unknown operator at the start of this text: "
-"\"%s\""
-msgstr ""
-"Koordinatuttrycket hade en okänd operand vid början av denna text: \"%s\""
+msgid "Coordinate expression contained unknown operator at the start of this text: \"%s\""
+msgstr "Koordinatuttrycket hade en okänd operand vid början av denna text: \"%s\""
-#: ../src/theme.c:1664
+#: ../src/theme.c:1661
+#, c-format
msgid "Coordinate expression was empty or not understood"
msgstr "Koordinatuttrycket var tomt eller förstods inte"
-#: ../src/theme.c:1801 ../src/theme.c:1811 ../src/theme.c:1845
+#: ../src/theme.c:1798
+#: ../src/theme.c:1808
+#: ../src/theme.c:1842
+#, c-format
msgid "Coordinate expression results in division by zero"
msgstr "Koordinatuttrycket resulterar i division med noll"
-#: ../src/theme.c:1853
-msgid ""
-"Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
+#: ../src/theme.c:1850
+#, c-format
+msgid "Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
msgstr "Koordinatuttrycket försöker använda mod-operator på ett flyttal"
-#: ../src/theme.c:1909
+#: ../src/theme.c:1906
#, c-format
-msgid ""
-"Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
+msgid "Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
msgstr "Koordinatuttrycket har en operator \"%s\" där en operand förväntades"
-#: ../src/theme.c:1918
+#: ../src/theme.c:1915
+#, c-format
msgid "Coordinate expression had an operand where an operator was expected"
msgstr "Koordinatuttrycket hade en operand där en operator förväntades"
-#: ../src/theme.c:1926
+#: ../src/theme.c:1923
+#, c-format
msgid "Coordinate expression ended with an operator instead of an operand"
msgstr "Koordinatuttrycket slutade med en operator istället för en operand"
-#: ../src/theme.c:1936
+#: ../src/theme.c:1933
#, c-format
-msgid ""
-"Coordinate expression has operator \"%c\" following operator \"%c\" with no "
-"operand in between"
-msgstr ""
-"Koordinatuttrycket har en operator \"%c\" som följer på operatorn \"%c\" "
-"utan någon operand imellan"
+msgid "Coordinate expression has operator \"%c\" following operator \"%c\" with no operand in between"
+msgstr "Koordinatuttrycket har en operator \"%c\" som följer på operatorn \"%c\" utan någon operand imellan"
-#: ../src/theme.c:2054
+#: ../src/theme.c:2051
+#, c-format
msgid "Coordinate expression parser overflowed its buffer."
msgstr "Koordinatuttryckstolkaren överflödade sin buffert."
-#: ../src/theme.c:2083
+#: ../src/theme.c:2080
+#, c-format
msgid "Coordinate expression had a close parenthesis with no open parenthesis"
-msgstr ""
-"Koordinatuttrycket hade en stängningsparentes utan någon öppningsparentes"
+msgstr "Koordinatuttrycket hade en stängningsparentes utan någon öppningsparentes"
-#: ../src/theme.c:2145
+#: ../src/theme.c:2142
#, c-format
msgid "Coordinate expression had unknown variable or constant \"%s\""
msgstr "Koordinatuttrycket hade en okänd variabel eller konstant \"%s\""
-#: ../src/theme.c:2200
+#: ../src/theme.c:2197
+#, c-format
msgid "Coordinate expression had an open parenthesis with no close parenthesis"
-msgstr ""
-"Koordinatuttrycket hade en öppningsparentes utan någon stängningsparentes"
+msgstr "Koordinatuttrycket hade en öppningsparentes utan någon stängningsparentes"
-#: ../src/theme.c:2211
+#: ../src/theme.c:2208
+#, c-format
msgid "Coordinate expression doesn't seem to have any operators or operands"
msgstr "Koordinatuttrycket verkar inte ha några operatorer eller operander"
-#: ../src/theme.c:2452 ../src/theme.c:2474 ../src/theme.c:2495
+#: ../src/theme.c:2449
+#: ../src/theme.c:2471
+#: ../src/theme.c:2492
#, c-format
msgid "Theme contained an expression \"%s\" that resulted in an error: %s\n"
msgstr "Temat innehöll ett uttryck \"%s\" som resulterade i ett fel: %s\n"
-#: ../src/theme.c:3949
+#: ../src/theme.c:3946
#, c-format
-msgid ""
-"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
-"specified for this frame style"
-msgstr ""
-"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> måste anges för "
-"denna ramtyp"
+msgid "<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be specified for this frame style"
+msgstr "<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> måste anges för denna ramtyp"
-#: ../src/theme.c:4425 ../src/theme.c:4450
+#: ../src/theme.c:4422
+#: ../src/theme.c:4447
#, c-format
-msgid ""
-"Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
-msgstr ""
-"<frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/> saknas"
+msgid "Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
+msgstr "<frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/> saknas"
-#: ../src/theme.c:4496
+#: ../src/theme.c:4493
#, c-format
msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
msgstr "Misslyckades med att läsa in temat \"%s\": %s\n"
-#: ../src/theme.c:4606 ../src/theme.c:4613 ../src/theme.c:4620
-#: ../src/theme.c:4627 ../src/theme.c:4634
+#: ../src/theme.c:4603
+#: ../src/theme.c:4610
+#: ../src/theme.c:4617
+#: ../src/theme.c:4624
+#: ../src/theme.c:4631
#, c-format
msgid "No <%s> set for theme \"%s\""
msgstr "Inget <%s> angivet för temat \"%s\""
-#: ../src/theme.c:4642
+#: ../src/theme.c:4639
#, c-format
-msgid ""
-"No frame style set for window type \"%s\" in theme \"%s\", add a <window "
-"type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/> element"
-msgstr ""
-"Ingen ramstil angiven för fönstertypen \"%s\" i temat \"%s\", lägg till ett "
-"<window type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/>-element"
+msgid "No frame style set for window type \"%s\" in theme \"%s\", add a <window type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/> element"
+msgstr "Ingen ramstil angiven för fönstertypen \"%s\" i temat \"%s\", lägg till ett <window type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/>-element"
-#: ../src/theme.c:5009 ../src/theme.c:5071 ../src/theme.c:5134
+#: ../src/theme.c:5006
+#: ../src/theme.c:5068
+#: ../src/theme.c:5131
#, c-format
-msgid ""
-"User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
-msgstr ""
-"Användardefinierade konstanter måste börja med en stor bokstav; \"%s\" gör "
-"det inte"
+msgid "User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
+msgstr "Användardefinierade konstanter måste börja med en stor bokstav; \"%s\" gör det inte"
-#: ../src/theme.c:5017 ../src/theme.c:5079 ../src/theme.c:5142
+#: ../src/theme.c:5014
+#: ../src/theme.c:5076
+#: ../src/theme.c:5139
#, c-format
msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
msgstr "Konstanten \"%s\" har redan definierats"
@@ -3667,14 +2539,10 @@ msgid "Invalid WM_TRANSIENT_FOR window 0x%lx specified for %s.\n"
msgstr "Ogiltigt WM_TRANSIENT_FOR-fönster 0x%lx angivet för %s.\n"
#. first time through
-#: ../src/window.c:5540
+#: ../src/window.c:5551
#, c-format
-msgid ""
-"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
-"window as specified in the ICCCM.\n"
-msgstr ""
-"Fönster %s ställer in SM_CLIENT_ID på sig själv, istället för på "
-"WM_CLIENT_LEADER-fönstret som är angivet i ICCCM.\n"
+msgid "Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER window as specified in the ICCCM.\n"
+msgstr "Fönster %s ställer in SM_CLIENT_ID på sig själv, istället för på WM_CLIENT_LEADER-fönstret som är angivet i ICCCM.\n"
#. We ignore mwm_has_resize_func because WM_NORMAL_HINTS is the
#. * authoritative source for that info. Some apps such as mplayer or
@@ -3683,15 +2551,10 @@ msgstr ""
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
-#: ../src/window.c:6102
+#: ../src/window.c:6116
#, c-format
-msgid ""
-"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
-"d x %d and max size %d x %d; this doesn't make much sense.\n"
-msgstr ""
-"Fönster %s ställer in ett MWM-tips som anger att det inte går att ändra "
-"storlek på, men ställer in minsta storleken %d × %d och största storleken %d "
-"× %d; detta verkar inte vettigt.\n"
+msgid "Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %d x %d and max size %d x %d; this doesn't make much sense.\n"
+msgstr "Fönster %s ställer in ett MWM-tips som anger att det inte går att ändra storlek på, men ställer in minsta storleken %d × %d och största storleken %d × %d; detta verkar inte vettigt.\n"
#: ../src/xprops.c:155
#, c-format
@@ -3715,10 +2578,8 @@ msgstr "Egenskap %s på fönster 0x%lx innehöll ogiltig UTF-8\n"
#: ../src/xprops.c:484
#, c-format
-msgid ""
-"Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
-msgstr ""
-"Egenskap %s på fönster 0x%lx innehöll ogiltig UTF-8 för objekt %d i listan\n"
+msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
+msgstr "Egenskap %s på fönster 0x%lx innehöll ogiltig UTF-8 för objekt %d i listan\n"
#~ msgid ""
#~ "Many actions (e.g. clicking in the client area, moving or resizing the "
@@ -3738,39 +2599,30 @@ msgstr ""
#~ "aktiveringsbegäran från anropare, kan också höja fönstren när detta "
#~ "alternativ är falskt. Alternativet är för tillfället inaktiverat i klicka-"
#~ "för-fokus-läget."
-
#~ msgid "On _Top"
#~ msgstr "_Överst"
-
#~ msgid ""
#~ "Forcing this application to quit will cause you to lose any unsaved "
#~ "changes."
#~ msgstr ""
#~ "Att tvinga detta program att avsluta kommer att göra att alla osparade "
#~ "ändringar går förlorade."
-
#~ msgid "Unknown function \"%s\" for menu icon"
#~ msgstr "Okänd funktion \"%s\" för menyikon"
-
#~ msgid "Unknown state \"%s\" for menu icon"
#~ msgstr "Okänt tillstånd \"%s\" för menyikon"
-
#~ msgid "Theme already has a menu icon for function %s state %s"
#~ msgstr "Temat har redan en menyikon för funktionen %s tillstånd %s"
-
#~ msgid "No draw_ops provided for menu icon"
#~ msgstr "Inget draw_ops tillhandahålls för menyikon"
-
#~ msgid "Failed to read theme from file %s: %s\n"
#~ msgstr "Misslyckades med att läsa tema från filen %s: %s\n"
-
#~ msgid ""
#~ "<menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
#~ "specified for this theme"
#~ msgstr ""
#~ "<menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> måste "
#~ "anges för detta tema"
-
#~ msgid ""
#~ "If true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then the "
#~ "focused window will be automatically raised after a delay (the delay is "
@@ -3794,7 +2646,6 @@ msgstr ""
#~ "orthogonal-höjning). Det är inte relaterat till att gå in i ett fönster "
#~ "under drag och släpp (på grund av att det resulterar i att programmet "
#~ "fångar musen)"
-
#~ msgid ""
#~ "Some applications break specifications in ways that result in window "
#~ "manager misfeatures. For example, ideally Metacity would place all "
@@ -3825,7 +2676,6 @@ msgstr ""
#~ "fixar för begränsningar i specifikationerna själva, vilket gör att ett "
#~ "fel i korrekthetsläge ibland inte kan åtgärdas utan att en specifikation "
#~ "modifieras."
-
#~ msgid ""
#~ "Coordinate expression parser overflowed its buffer, this is really a "
#~ "Metacity bug, but are you sure you need a huge expression like that?"
@@ -3833,10 +2683,10 @@ msgstr ""
#~ "Koordinatuttryckstolken spillde över dess buffert, det här är egentligen "
#~ "ett fel i Metacity, men är du säker på att du behöver ett så stort "
#~ "uttryck?"
-
#~ msgid ""
#~ "metacity [--sm-disable] [--sm-client-id=ID] [--sm-save-file=FILENAME] [--"
#~ "display=DISPLAY] [--replace] [--version]\n"
#~ msgstr ""
#~ "metacity [--sm-disable] [--sm-client-id=ID] [--sm-save-file=FILNAMN] [--"
#~ "display=DISPLAY] [--replace] [--version]\n"
+