summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/sv.po
diff options
context:
space:
mode:
authorDaniel Nylander <po@danielnylander.se>2009-07-22 15:12:43 +0200
committerDaniel Nylander <po@danielnylander.se>2009-07-22 15:12:43 +0200
commitaea24279ba8fb3c1e190d8b77162bc67a005769d (patch)
tree44bb652d7764dc7bff7e39808013503f59d13429 /po/sv.po
parent5c5968e742eafc4aa6b04f2a39bc7e1fe7f5c2d3 (diff)
downloadmetacity-aea24279ba8fb3c1e190d8b77162bc67a005769d.tar.gz
metacity-aea24279ba8fb3c1e190d8b77162bc67a005769d.tar.bz2
Updated Swedish translation
Diffstat (limited to 'po/sv.po')
-rw-r--r--po/sv.po1066
1 files changed, 367 insertions, 699 deletions
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index 6fa6e27..0ed9d83 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-02-19 20:40+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-02-11 12:52+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-07-22 15:12+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-07-22 15:12+0100\n"
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -23,6 +23,10 @@ msgstr "Skrivbord"
msgid "Window Management"
msgstr "Fönsterhantering"
+#: ../src/core/bell.c:294
+msgid "Bell event"
+msgstr "Ljudhändelse"
+
#: ../src/core/core.c:206
#, c-format
msgid "Unknown window information request: %d"
@@ -33,21 +37,19 @@ msgstr "Okänd fråga efter fönsterinformation: %d"
msgid ""
"<big><b><tt>%s</tt> is not responding.</b></big>\n"
"\n"
-"<i>You may choose to wait a short while for it to continue or force the "
-"application to quit entirely.</i>"
+"<i>You may choose to wait a short while for it to continue or force the application to quit entirely.</i>"
msgstr ""
"<big><b><tt>%s</tt> svarar inte.</b></big>\n"
"\n"
-"<i>Du kan välja att vänta en kort stund på det för att fortsätta eller "
-"tvinga programmet att helt avslutas.</i>"
+"<i>Du kan välja att vänta en kort stund på det för att fortsätta eller tvinga programmet att helt avslutas.</i>"
-#: ../src/core/delete.c:115 ../src/ui/metacity-dialog.c:107
+#: ../src/core/delete.c:115
msgid "_Wait"
msgstr "_Vänta"
-#: ../src/core/delete.c:115 ../src/ui/metacity-dialog.c:109
+#: ../src/core/delete.c:115
msgid "_Force Quit"
-msgstr "_Tvinga avslut"
+msgstr "_Tvinga att avsluta"
#: ../src/core/delete.c:216
#, c-format
@@ -82,12 +84,8 @@ msgstr "Ödesdigert IO-fel %d (%s) på display \"%s\".\n"
#: ../src/core/keybindings.c:680
#, c-format
-msgid ""
-"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
-"binding\n"
-msgstr ""
-"Ett annat program använder redan tangenten %s med modifierarna %x som en "
-"bindning\n"
+msgid "Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a binding\n"
+msgstr "Ett annat program använder redan tangenten %s med modifierarna %x som en bindning\n"
#. Displayed when a keybinding which is
#. * supposed to launch a program fails.
@@ -119,65 +117,64 @@ msgid ""
"metacity %s\n"
"Copyright (C) 2001-%s Havoc Pennington, Red Hat, Inc., and others\n"
"This is free software; see the source for copying conditions.\n"
-"There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A "
-"PARTICULAR PURPOSE.\n"
+"There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
"metacity %s\n"
"Copyright © 2001-%s Havoc Pennington, Red Hat, Inc. och andra\n"
"Det här är fri programvara; se källkoden för kopieringsvillkor.\n"
-"Det finns INGA garantier; inte ens för SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT "
-"SPECIELLT ÄNDAMÅL.\n"
+"Det finns INGA garantier; inte ens för SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL.\n"
-#: ../src/core/main.c:267
+#: ../src/core/main.c:268
msgid "Disable connection to session manager"
msgstr "Inaktivera anslutning till sessionshanteraren"
-#: ../src/core/main.c:273
+#: ../src/core/main.c:274
msgid "Replace the running window manager with Metacity"
msgstr "Ersätt den körande fönsterhanteraren med Metacity"
-#: ../src/core/main.c:279
+#: ../src/core/main.c:280
msgid "Specify session management ID"
msgstr "Ange sessionshanteringsid"
-#: ../src/core/main.c:284
+#: ../src/core/main.c:285
msgid "X Display to use"
msgstr "X-display att använda"
-#: ../src/core/main.c:290
+#: ../src/core/main.c:291
msgid "Initialize session from savefile"
msgstr "Initiera session från sparandefil"
-#: ../src/core/main.c:296
+#: ../src/core/main.c:297
msgid "Print version"
msgstr "Skriv ut version"
-#: ../src/core/main.c:302
+#: ../src/core/main.c:303
msgid "Make X calls synchronous"
msgstr "Gör X-anrop synkrona"
-#: ../src/core/main.c:308
+#: ../src/core/main.c:309
msgid "Turn compositing on"
msgstr "Slå på compositing"
-#: ../src/core/main.c:314
+#: ../src/core/main.c:315
msgid "Turn compositing off"
msgstr "Stäng av compositing"
-#: ../src/core/main.c:536
+#: ../src/core/main.c:321
+msgid "Don't make fullscreen windows that are maximized and have no decorations"
+msgstr "Skapa inte helskärmsfönster som är maximerade och saknar dekorationer"
+
+#: ../src/core/main.c:543
#, c-format
msgid "Failed to scan themes directory: %s\n"
msgstr "Misslyckades med att genomsöka temakatalogen: %s\n"
-#: ../src/core/main.c:552
+#: ../src/core/main.c:559
#, c-format
-msgid ""
-"Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes.\n"
-msgstr ""
-"Kunde inte hitta ett tema! Försäkra dig om att %s finns och innehåller "
-"vanliga teman.\n"
+msgid "Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes.\n"
+msgstr "Kunde inte hitta ett tema! Försäkra dig om att %s finns och innehåller vanliga teman.\n"
-#: ../src/core/main.c:608
+#: ../src/core/main.c:618
#, c-format
msgid "Failed to restart: %s\n"
msgstr "Misslyckades med att starta om: %s\n"
@@ -193,101 +190,93 @@ msgstr "Misslyckades med att starta om: %s\n"
#. * (Empty comment follows so the translators don't see this.)
#.
#.
-#: ../src/core/prefs.c:505 ../src/core/prefs.c:660
+#: ../src/core/prefs.c:506
+#: ../src/core/prefs.c:661
#, c-format
msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
msgstr "GConf-nyckeln \"%s\" är satt till ett ogiltigt värde\n"
-#: ../src/core/prefs.c:586 ../src/core/prefs.c:829
+#: ../src/core/prefs.c:587
+#: ../src/core/prefs.c:830
#, c-format
msgid "%d stored in GConf key %s is out of range %d to %d\n"
msgstr "%d lagrad i GConf-nyckeln %s är inte i intervallet %d till %d\n"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/core/prefs.c:630 ../src/core/prefs.c:707 ../src/core/prefs.c:755
-#: ../src/core/prefs.c:819 ../src/core/prefs.c:1112 ../src/core/prefs.c:1128
-#: ../src/core/prefs.c:1145 ../src/core/prefs.c:1161
+#: ../src/core/prefs.c:631
+#: ../src/core/prefs.c:708
+#: ../src/core/prefs.c:756
+#: ../src/core/prefs.c:820
+#: ../src/core/prefs.c:1113
+#: ../src/core/prefs.c:1129
+#: ../src/core/prefs.c:1146
+#: ../src/core/prefs.c:1162
#, c-format
msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
msgstr "GConf-nyckeln \"%s\" är satt till en ogiltig typ\n"
-#: ../src/core/prefs.c:1231
-msgid ""
-"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
-"behave properly.\n"
-msgstr ""
-"Fixar för trasiga program är inaktiverade. En del program fungerar kanske "
-"inte korrekt.\n"
+#: ../src/core/prefs.c:1232
+msgid "Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not behave properly.\n"
+msgstr "Fixar för trasiga program är inaktiverade. En del program fungerar kanske inte korrekt.\n"
-#: ../src/core/prefs.c:1302
+#: ../src/core/prefs.c:1303
#, c-format
msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
msgstr "Kunde inte tolka typsnittsbeskrivningen \"%s\" från GConf-nyckeln %s\n"
-#: ../src/core/prefs.c:1364
+#: ../src/core/prefs.c:1365
#, c-format
-msgid ""
-"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button "
-"modifier\n"
-msgstr ""
-"\"%s\" som hittades i konfigurationsdatabasen är inte ett giltigt värde för "
-"musknappsmodifierare\n"
+msgid "\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button modifier\n"
+msgstr "\"%s\" som hittades i konfigurationsdatabasen är inte ett giltigt värde för musknappsmodifierare\n"
-#: ../src/core/prefs.c:1782
+#: ../src/core/prefs.c:1786
#, c-format
msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
msgstr "Fel vid inställning av antalet arbetsytor till %d: %s\n"
-#: ../src/core/prefs.c:1971 ../src/core/prefs.c:2474
+#: ../src/core/prefs.c:1975
+#: ../src/core/prefs.c:2478
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Arbetsyta %d"
-#: ../src/core/prefs.c:2001 ../src/core/prefs.c:2179
+#: ../src/core/prefs.c:2005
+#: ../src/core/prefs.c:2183
#, c-format
-msgid ""
-"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
-"\"%s\"\n"
-msgstr ""
-"\"%s\" som hittades i konfigurationsdatabasen är inte ett giltigt värde för "
-"tangentbindningen \"%s\"\n"
+msgid "\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding \"%s\"\n"
+msgstr "\"%s\" som hittades i konfigurationsdatabasen är inte ett giltigt värde för tangentbindningen \"%s\"\n"
-#: ../src/core/prefs.c:2555
+#: ../src/core/prefs.c:2559
#, c-format
msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
msgstr "Fel vid inställning av namnet på arbetsyta %d till \"%s\": %s\n"
-#: ../src/core/prefs.c:2753
+#: ../src/core/prefs.c:2763
#, c-format
msgid "Error setting compositor status: %s\n"
msgstr "Fel vid inställning av status för compositor: %s\n"
-#: ../src/core/screen.c:350
+#: ../src/core/screen.c:357
#, c-format
msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
msgstr "Skärm %d på display \"%s\" är ogiltig\n"
-#: ../src/core/screen.c:366
+#: ../src/core/screen.c:373
#, c-format
-msgid ""
-"Screen %d on display \"%s\" already has a window manager; try using the --"
-"replace option to replace the current window manager.\n"
-msgstr ""
-"Skärm %d på display \"%s\" har redan en fönsterhanterare; försök med flaggan "
-"--replace för att ersätta den aktuella fönsterhanteraren.\n"
+msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager; try using the --replace option to replace the current window manager.\n"
+msgstr "Skärm %d på display \"%s\" har redan en fönsterhanterare; försök med flaggan --replace för att ersätta den aktuella fönsterhanteraren.\n"
-#: ../src/core/screen.c:393
+#: ../src/core/screen.c:400
#, c-format
-msgid ""
-"Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
+msgid "Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
msgstr "Kunde inte få tag i fönsterhanterarval på skärm %d display \"%s\"\n"
-#: ../src/core/screen.c:451
+#: ../src/core/screen.c:458
#, c-format
msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
msgstr "Skärm %d på display \"%s\" har redan en fönsterhanterare\n"
-#: ../src/core/screen.c:661
+#: ../src/core/screen.c:668
#, c-format
msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
msgstr "Kunde inte släppa skärm %d på display \"%s\"\n"
@@ -300,41 +289,28 @@ msgstr "Kunde inte släppa skärm %d på display \"%s\"\n"
msgid ""
"The format looks like \"<Control>a\" or <Shift><Alt>F1\".\n"
"\n"
-"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
-"abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the "
-"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
-"action."
+"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Formatet ser ut som \"<Control>a\" eller \"<Shift><Alt>F1\".\n"
"\n"
-"Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även "
-"förkortningar som \"<Ctl>\" och \"<Ctrl>\". Om du ställer in alternativet "
-"till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en "
-"tangentbindning för denna åtgärd."
+"Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"<Ctl>\" och \"<Ctrl>\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
#: ../src/core/schema-bindings.c:177
msgid ""
"The format looks like \"<Control>a\" or <Shift><Alt>F1\".\n"
"\n"
-"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
-"abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the "
-"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
-"action.\n"
+"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action.\n"
"\n"
-"This keybinding may be reversed by holding down the \"shift\" key; "
-"therefore, \"shift\" cannot be one of the keys it uses."
+"This keybinding may be reversed by holding down the \"shift\" key; therefore, \"shift\" cannot be one of the keys it uses."
msgstr ""
"Formatet ser ut som \"<Control>a\" eller \"<Shift><Alt>F1\".\n"
"\n"
-"Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även "
-"förkortningar som \"<Ctl>\" och \"<Ctrl>\". Om du ställer in alternativet "
-"till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en "
-"tangentbindning för denna åtgärd.\n"
+"Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"<Ctl>\" och \"<Ctrl>\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd.\n"
"\n"
-"Denna tangentbindning kan omvändas genom att hålla ner \"Shift\"-tangenten; "
-"därför kan inte \"Shift\" vara en av de tangenter som används."
+"Denna tangentbindning kan omvändas genom att hålla ner \"Shift\"-tangenten; därför kan inte \"Shift\" vara en av de tangenter som används."
-#: ../src/core/session.c:845 ../src/core/session.c:852
+#: ../src/core/session.c:845
+#: ../src/core/session.c:852
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
msgstr "Kunde inte skapa katalogen \"%s\": %s\n"
@@ -371,8 +347,10 @@ msgid "<metacity_session> attribute seen but we already have the session ID"
msgstr "<metacity_session>-attribut hittat men vi har redan sessions-ID"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/core/session.c:1202 ../src/core/session.c:1277
-#: ../src/core/session.c:1309 ../src/core/session.c:1381
+#: ../src/core/session.c:1202
+#: ../src/core/session.c:1277
+#: ../src/core/session.c:1309
+#: ../src/core/session.c:1381
#: ../src/core/session.c:1441
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <%s> element"
@@ -388,14 +366,9 @@ msgstr "nästlad <window>-tagg"
msgid "Unknown element %s"
msgstr "Okänt element %s"
-#: ../src/core/session.c:1887
-#, c-format
-msgid ""
-"Error launching metacity-dialog to warn about apps that don't support "
-"session management: %s\n"
-msgstr ""
-"Fel vid start av metacity-dialog för att varna om program som inte stöder "
-"sessionshantering: %s\n"
+#: ../src/core/session.c:1812
+msgid "These windows do not support &quot;save current setup&quot; and will have to be restarted manually next time you log in."
+msgstr "Dessa fönster har inte stöd för &quot;spara nuvarande inställningar&quot; och kommer att behöva startas om manuellt nästa gång du loggar in."
#: ../src/core/util.c:103
#, c-format
@@ -412,7 +385,8 @@ msgstr "Misslyckades med att använda fdopen() på loggfilen %s: %s\n"
msgid "Opened log file %s\n"
msgstr "Öppnade loggfilen %s\n"
-#: ../src/core/util.c:138 ../src/tools/metacity-message.c:176
+#: ../src/core/util.c:138
+#: ../src/tools/metacity-message.c:176
#, c-format
msgid "Metacity was compiled without support for verbose mode\n"
msgstr "Metacity kompilerades utan stöd för utförligt läge\n"
@@ -435,7 +409,8 @@ msgstr "Fönsterhanterarfel: "
#. Translators: This is the title used on dialog boxes
#. eof all-keybindings.h
-#: ../src/core/util.c:581 ../src/metacity.desktop.in.h:1
+#: ../src/core/util.c:570
+#: ../src/metacity.desktop.in.h:1
#: ../src/metacity-wm.desktop.in.h:1
msgid "Metacity"
msgstr "Metacity"
@@ -443,12 +418,8 @@ msgstr "Metacity"
#. first time through
#: ../src/core/window.c:5627
#, c-format
-msgid ""
-"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
-"window as specified in the ICCCM.\n"
-msgstr ""
-"Fönstret %s ställer in SM_CLIENT_ID på sig själv, istället för på "
-"WM_CLIENT_LEADER-fönstret som är angivet i ICCCM.\n"
+msgid "Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER window as specified in the ICCCM.\n"
+msgstr "Fönstret %s ställer in SM_CLIENT_ID på sig själv, istället för på WM_CLIENT_LEADER-fönstret som är angivet i ICCCM.\n"
#. We ignore mwm_has_resize_func because WM_NORMAL_HINTS is the
#. * authoritative source for that info. Some apps such as mplayer or
@@ -459,25 +430,41 @@ msgstr ""
#.
#: ../src/core/window.c:6192
#, c-format
-msgid ""
-"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
-"d x %d and max size %d x %d; this doesn't make much sense.\n"
-msgstr ""
-"Fönstret %s ställer in ett MWM-tips som anger att det inte går att ändra "
-"storlek på, men ställer in minsta storleken %d × %d och största storleken %d "
-"× %d; detta verkar inte vettigt.\n"
+msgid "Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %d x %d and max size %d x %d; this doesn't make much sense.\n"
+msgstr "Fönstret %s ställer in ett MWM-tips som anger att det inte går att ändra storlek på, men ställer in minsta storleken %d × %d och största storleken %d × %d; detta verkar inte vettigt.\n"
-#: ../src/core/window-props.c:260
+#: ../src/core/window-props.c:244
#, c-format
msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %lu\n"
msgstr "Programmet ställde in ett felaktigt _NET_WM_PID %lu\n"
-#: ../src/core/window-props.c:377
+#. Translators: the title of a window from another machine
+#: ../src/core/window-props.c:388
#, c-format
msgid "%s (on %s)"
msgstr "%s (på %s)"
-#: ../src/core/window-props.c:1358
+#. Simple case-- don't bother to look it up. It's root.
+#: ../src/core/window-props.c:420
+#, c-format
+msgid "%s (as superuser)"
+msgstr "%s (som superanvändare)"
+
+#. Translators: the title of a window owned by another user
+#. * on this machine
+#: ../src/core/window-props.c:438
+#, c-format
+msgid "%s (as %s)"
+msgstr "%s (som %s)"
+
+#. Translators: the title of a window owned by another user
+#. * on this machine, whose name we don't know
+#: ../src/core/window-props.c:444
+#, c-format
+msgid "%s (as another user)"
+msgstr "%s (som en annan användare)"
+
+#: ../src/core/window-props.c:1429
#, c-format
msgid "Invalid WM_TRANSIENT_FOR window 0x%lx specified for %s.\n"
msgstr "Ogiltigt WM_TRANSIENT_FOR-fönster 0x%lx angivet för %s.\n"
@@ -504,10 +491,8 @@ msgstr "Egenskap %s på fönster 0x%lx innehöll ogiltig UTF-8\n"
#: ../src/core/xprops.c:484
#, c-format
-msgid ""
-"Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
-msgstr ""
-"Egenskap %s på fönster 0x%lx innehöll ogiltig UTF-8 för objekt %d i listan\n"
+msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
+msgstr "Egenskap %s på fönster 0x%lx innehöll ogiltig UTF-8 för objekt %d i listan\n"
#: ../src/include/all-keybindings.h:88
msgid "Switch to workspace 1"
@@ -579,8 +564,7 @@ msgstr "Flytta mellan ett programs fönster med ett popupfönster"
#: ../src/include/all-keybindings.h:153
msgid "Move backward between windows of an application, using a popup window"
-msgstr ""
-"Flytta baklänges mellan ett programs fönster, med hjälp av ett popupfönster"
+msgstr "Flytta baklänges mellan ett programs fönster, med hjälp av ett popupfönster"
#: ../src/include/all-keybindings.h:157
msgid "Move between windows, using a popup window"
@@ -596,9 +580,7 @@ msgstr "Flytta mellan paneler och skrivbordet med ett popupfönster"
#: ../src/include/all-keybindings.h:166
msgid "Move backward between panels and the desktop, using a popup window"
-msgstr ""
-"Flytta baklänges mellan paneler och skrivbordet, med hjälp av ett "
-"popupfönster"
+msgstr "Flytta baklänges mellan paneler och skrivbordet, med hjälp av ett popupfönster"
#: ../src/include/all-keybindings.h:171
msgid "Move between windows of an application immediately"
@@ -662,8 +644,7 @@ msgstr "Växla maximeringstillstånd"
#: ../src/include/all-keybindings.h:264
msgid "Toggle whether a window will always be visible over other windows"
-msgstr ""
-"Växla huruvida ett fönster alltid kommer att vara synlig över andra fönster"
+msgstr "Växla huruvida ett fönster alltid kommer att vara synlig över andra fönster"
#: ../src/include/all-keybindings.h:266
msgid "Maximize window"
@@ -819,21 +800,11 @@ msgstr "Flytta fönstret till mitten av skärmen"
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:1
msgid "(Not implemented) Navigation works in terms of applications not windows"
-msgstr ""
-"(Inte implementerat) Navigering fungerar i termer av program, inte fönster"
+msgstr "(Inte implementerat) Navigering fungerar i termer av program, inte fönster"
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:2
-msgid ""
-"A font description string describing a font for window titlebars. The size "
-"from the description will only be used if the titlebar_font_size option is "
-"set to 0. Also, this option is disabled if the titlebar_uses_desktop_font "
-"option is set to true."
-msgstr ""
-"En typsnittsbeskrivningssträng som beskriver ett typsnitt för "
-"fönstertitelrader. Storleken från beskrivningen kommer dock endast att "
-"användas om alternativet titlebar_font_size är ställt till 0. Dessutom är "
-"detta alternativ inaktiverat om alternativet titlebar_uses_desktop_font är "
-"sant."
+msgid "A font description string describing a font for window titlebars. The size from the description will only be used if the titlebar_font_size option is set to 0. Also, this option is disabled if the titlebar_uses_desktop_font option is set to true."
+msgstr "En typsnittsbeskrivningssträng som beskriver ett typsnitt för fönstertitelrader. Storleken från beskrivningen kommer dock endast att användas om alternativet titlebar_font_size är ställt till 0. Dessutom är detta alternativ inaktiverat om alternativet titlebar_uses_desktop_font är sant."
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:3
msgid "Action on title bar double-click"
@@ -852,40 +823,16 @@ msgid "Arrangement of buttons on the titlebar"
msgstr "Knapparrangemang på titalraden"
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:7
-msgid ""
-"Arrangement of buttons on the titlebar. The value should be a string, such "
-"as \"menu:minimize,maximize,spacer,close\"; the colon separates the left "
-"corner of the window from the right corner, and the button names are comma-"
-"separated. Duplicate buttons are not allowed. Unknown button names are "
-"silently ignored so that buttons can be added in future metacity versions "
-"without breaking older versions. A special spacer tag can be used to insert "
-"some space between two adjacent buttons."
-msgstr ""
-"Arrangemang av knapparna på titelraden. Värdet måste vara en sträng som till "
-"exempel \"menu:minimize,maximize,close\"; kolonet skiljer det vänstra hörnet "
-"från det högra hörnet, och knappnamnen är kommaseparerade. Två knappar av "
-"samma typ är inte tillåtet. Okända knappnamn ignoreras helt och hållet så "
-"att knappar kan läggas till i framtida versioner utan att gamla versioner "
-"går sönder. En speciell utfyllnadstagg kan användas för att infoga utrymme "
-"mellan två närliggande knappar."
+msgid "Arrangement of buttons on the titlebar. The value should be a string, such as \"menu:minimize,maximize,spacer,close\"; the colon separates the left corner of the window from the right corner, and the button names are comma-separated. Duplicate buttons are not allowed. Unknown button names are silently ignored so that buttons can be added in future metacity versions without breaking older versions. A special spacer tag can be used to insert some space between two adjacent buttons."
+msgstr "Arrangemang av knapparna på titelraden. Värdet måste vara en sträng som till exempel \"menu:minimize,maximize,close\"; kolonet skiljer det vänstra hörnet från det högra hörnet, och knappnamnen är kommaseparerade. Två knappar av samma typ är inte tillåtet. Okända knappnamn ignoreras helt och hållet så att knappar kan läggas till i framtida versioner utan att gamla versioner går sönder. En speciell utfyllnadstagg kan användas för att infoga utrymme mellan två närliggande knappar."
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:8
msgid "Automatically raises the focused window"
msgstr "Höjer automatiskt det fokuserade fönstret"
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:9
-msgid ""
-"Clicking a window while holding down this modifier key will move the window "
-"(left click), resize the window (middle click), or show the window menu "
-"(right click). The left and right operations may be swapped using the "
-"\"mouse_button_resize\" key. Modifier is expressed as \"&lt;Alt&gt;\" or "
-"\"&lt;Super&gt;\" for example."
-msgstr ""
-"Att klicka ett fönster samtidigt som denna modifierartangent hålls ned "
-"kommer att flytta fönstret (vänsterklick), ändra storlek på fönstret "
-"(mittklick), eller visa fönstermenyn (högerklick). Vänster- och "
-"högeråtgärder kan växlas med nyckeln \"mouse_button_resize\". Modifierare "
-"uttrycks som till exempel \"&lt;Alt&gt;\" eller \"&lt;Super&gt;\"."
+msgid "Clicking a window while holding down this modifier key will move the window (left click), resize the window (middle click), or show the window menu (right click). The left and right operations may be swapped using the \"mouse_button_resize\" key. Modifier is expressed as \"&lt;Alt&gt;\" or \"&lt;Super&gt;\" for example."
+msgstr "Att klicka ett fönster samtidigt som denna modifierartangent hålls ned kommer att flytta fönstret (vänsterklick), ändra storlek på fönstret (mittklick), eller visa fönstermenyn (högerklick). Vänster- och högeråtgärder kan växlas med nyckeln \"mouse_button_resize\". Modifierare uttrycks som till exempel \"&lt;Alt&gt;\" eller \"&lt;Super&gt;\"."
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:10
msgid "Commands to run in response to keybindings"
@@ -912,83 +859,38 @@ msgid "Determines whether Metacity is a compositing manager."
msgstr "Fastställer huruvida Metacity är en compositinghanterare."
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:16
-msgid ""
-"Determines whether applications or the system can generate audible 'beeps'; "
-"may be used in conjunction with 'visual bell' to allow silent 'beeps'."
-msgstr ""
-"Avgör huruvida program eller systemet kan generera ljudliga \"pip\". Kan "
-"användas tillsammans med \"visual bell\" för att tillåta tysta \"pip\"."
+msgid "Determines whether applications or the system can generate audible 'beeps'; may be used in conjunction with 'visual bell' to allow silent 'beeps'."
+msgstr "Avgör huruvida program eller systemet kan generera ljudliga \"pip\". Kan användas tillsammans med \"visual bell\" för att tillåta tysta \"pip\"."
# SUN CHANGED MESSAGE
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:17
msgid "Disable misfeatures that are required by old or broken applications"
-msgstr ""
-"Inaktivera felaktiga egenskaper som krävs av gamla eller felaktiga program"
+msgstr "Inaktivera felaktiga egenskaper som krävs av gamla eller felaktiga program"
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:18
msgid "Enable Visual Bell"
msgstr "Använd visuell signal"
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:19
-msgid ""
-"If set to true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then "
-"the focused window will be automatically raised after a delay specified by "
-"the auto_raise_delay key. This is not related to clicking on a window to "
-"raise it, nor to entering a window during drag-and-drop."
-msgstr ""
-"Om sant, och om fokusläget antingen är \"sloppy\" eller \"mouse\", kommer "
-"det fokuserade fönstret att automatiskt höjas efter en fördröjning "
-"(fördröjningen anges av nyckeln auto_raise_delay). Detta är inte relaterat "
-"till att klicka på ett fönster för att höja det, inte heller att gå in i ett "
-"fönster med drag-och-släpp."
+msgid "If set to true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then the focused window will be automatically raised after a delay specified by the auto_raise_delay key. This is not related to clicking on a window to raise it, nor to entering a window during drag-and-drop."
+msgstr "Om sant, och om fokusläget antingen är \"sloppy\" eller \"mouse\", kommer det fokuserade fönstret att automatiskt höjas efter en fördröjning (fördröjningen anges av nyckeln auto_raise_delay). Detta är inte relaterat till att klicka på ett fönster för att höja det, inte heller att gå in i ett fönster med drag-och-släpp."
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:20
-msgid ""
-"If true, ignore the titlebar_font option, and use the standard application "
-"font for window titles."
-msgstr ""
-"Om sant ignoreras alternativet titlebar_font och standardtypsnittet för "
-"program används för fönstertitlar."
+msgid "If true, ignore the titlebar_font option, and use the standard application font for window titles."
+msgstr "Om sant ignoreras alternativet titlebar_font och standardtypsnittet för program används för fönstertitlar."
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:21
-msgid ""
-"If true, metacity will give the user less feedback by using wireframes, "
-"avoiding animations, or other means. This is a significant reduction in "
-"usability for many users, but may allow legacy applications to continue "
-"working, and may also be a useful tradeoff for terminal servers. However, "
-"the wireframe feature is disabled when accessibility is on."
-msgstr ""
-"Om detta är sant kommer metacity att ge användaren mindre återkoppling genom "
-"att använda trådramar, undvika animationer, och andra sätt. Detta är en "
-"betydande minskning av användbarheten för många användare, men kan tillåta "
-"äldre program och terminalservrar att fungera i de fall de annars skulle "
-"varit olämpliga. Funktionaliteten med trådramar är dock inaktiverad då "
-"tillgänglighet är på."
+msgid "If true, metacity will give the user less feedback by using wireframes, avoiding animations, or other means. This is a significant reduction in usability for many users, but may allow legacy applications to continue working, and may also be a useful tradeoff for terminal servers. However, the wireframe feature is disabled when accessibility is on."
+msgstr "Om detta är sant kommer metacity att ge användaren mindre återkoppling genom att använda trådramar, undvika animationer, och andra sätt. Detta är en betydande minskning av användbarheten för många användare, men kan tillåta äldre program och terminalservrar att fungera i de fall de annars skulle varit olämpliga. Funktionaliteten med trådramar är dock inaktiverad då tillgänglighet är på."
# SUN CHANGED MESSAGE
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:22
-msgid ""
-"If true, then Metacity works in terms of applications rather than windows. "
-"The concept is a bit abstract, but in general an application-based setup is "
-"more like the Mac and less like Windows. When you focus a window in "
-"application-based mode, all the windows in the application will be raised. "
-"Also, in application-based mode, focus clicks are not passed through to "
-"windows in other applications. Application-based mode is, however, largely "
-"unimplemented at the moment."
-msgstr ""
-"Om sant fungerar Metacity i termer av program, inte av fönster. Konceptet är "
-"ganska abstrakt, men i regel fungerar en programbaserad konfiguration mer "
-"likt Mac och mindre likt Windows. När du fokuserar ett fönster i "
-"programbaserat läge kommer alla fönster i programmet att höjas. Dessutom "
-"skickas fokusklick inte vidare till fönster i andra program då "
-"programbaserat läge används. Dessutom är programbaserat läge till stor del "
-"oimplementerat just nu."
+msgid "If true, then Metacity works in terms of applications rather than windows. The concept is a bit abstract, but in general an application-based setup is more like the Mac and less like Windows. When you focus a window in application-based mode, all the windows in the application will be raised. Also, in application-based mode, focus clicks are not passed through to windows in other applications. Application-based mode is, however, largely unimplemented at the moment."
+msgstr "Om sant fungerar Metacity i termer av program, inte av fönster. Konceptet är ganska abstrakt, men i regel fungerar en programbaserad konfiguration mer likt Mac och mindre likt Windows. När du fokuserar ett fönster i programbaserat läge kommer alla fönster i programmet att höjas. Dessutom skickas fokusklick inte vidare till fönster i andra program då programbaserat läge används. Dessutom är programbaserat läge till stor del oimplementerat just nu."
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:23
msgid "If true, trade off usability for less resource usage"
-msgstr ""
-"Om sant kommer användbarhet att åsidosättas till förmån för mindre "
-"resursanvändning"
+msgstr "Om sant kommer användbarhet att åsidosättas till förmån för mindre resursanvändning"
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:24
msgid "Modifier to use for modified window click actions"
@@ -1003,148 +905,48 @@ msgid "Number of workspaces"
msgstr "Antal arbetsytor"
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:27
-msgid ""
-"Number of workspaces. Must be more than zero, and has a fixed maximum to "
-"prevent making the desktop unusable by accidentally asking for too many "
-"workspaces."
-msgstr ""
-"Antal arbetsytor. Måste vara större än noll, och har ett fast maxvärde för "
-"att förhindra att skrivbordet förstörs genom att för många arbetsytor begärs "
-"av misstag."
+msgid "Number of workspaces. Must be more than zero, and has a fixed maximum to prevent making the desktop unusable by accidentally asking for too many workspaces."
+msgstr "Antal arbetsytor. Måste vara större än noll, och har ett fast maxvärde för att förhindra att skrivbordet förstörs genom att för många arbetsytor begärs av misstag."
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:28
msgid "Run a defined command"
msgstr "Kör ett angivet kommando"
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:29
-msgid ""
-"Set this to true to resize with the right button and show a menu with the "
-"middle button while holding down the key given in \"mouse_button_modifier\"; "
-"set it to false to make it work the opposite way around."
-msgstr ""
-"Ställ in detta till sant för att ändra storlek med högerknappen och visa en "
-"meny med mittenknappen när tangenten, som angivits i \"mouse_button_modifier"
-"\", hålls ner; ställ in till falskt för att göra det motsatta."
+msgid "Set this to true to resize with the right button and show a menu with the middle button while holding down the key given in \"mouse_button_modifier\"; set it to false to make it work the opposite way around."
+msgstr "Ställ in detta till sant för att ändra storlek med högerknappen och visa en meny med mittenknappen när tangenten, som angivits i \"mouse_button_modifier\", hålls ner; ställ in till falskt för att göra det motsatta."
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:30
-msgid ""
-"Setting this option to false can lead to buggy behavior, so users are "
-"strongly discouraged from changing it from the default of true. Many actions "
-"(e.g. clicking in the client area, moving or resizing the window) normally "
-"raise the window as a side-effect. Setting this option to false, which is "
-"strongly discouraged, will decouple raising from other user actions, and "
-"ignore raise requests generated by applications. See http://bugzilla.gnome."
-"org/show_bug.cgi?id=445447#c6. Even when this option is false, windows can "
-"still be raised by an alt-left-click anywhere on the window, a normal click "
-"on the window decorations, or by special messages from pagers, such as "
-"activation requests from tasklist applets. This option is currently disabled "
-"in click-to-focus mode. Note that the list of ways to raise windows when "
-"raise_on_click is false does not include programmatic requests from "
-"applications to raise windows; such requests will be ignored regardless of "
-"the reason for the request. If you are an application developer and have a "
-"user complaining that your application does not work with this setting "
-"disabled, tell them it is _their_ fault for breaking their window manager "
-"and that they need to change this option back to true or live with the \"bug"
-"\" they requested."
-msgstr ""
-"Ställa in detta alternativ till falskt kan leda till ett felaktigt beteende, "
-"så därför rekommenderas användarna att inte ändra det från standardvärdet, "
-"vilket är sant. Många åtgärder (t.ex. klicka i klientområdet, flytta eller "
-"ändra storlek på fönstret) höjer normalt sett fönstret som en sidoeffekt. "
-"Ställa in detta alternativ till falskt, vilket inte rekommenderas, kan "
-"koppla loss höjningen från andra användaråtgärder och ignorera "
-"höjningsbegäran som genereras av program. Se http://bugzilla.gnome.org/"
-"show_bug.cgi?id=445447#c6. Även när detta alternativ är falskt kan fönster "
-"fortfarande höjas genom Alt-vänster-klick någonstans i fönstret, ett vanligt "
-"klick på fönstrets dekoration eller genom speciella meddelanden från visare, "
-"såsom en aktiveringsbegäran från panelprogram. Detta alternativ är för "
-"närvarande inaktiverat i klicka-för-fokus-läget. Observera att listan över "
-"sätt att höja fönster när raise_on_click är falskt inte inkluderar "
-"programmatiska begäran från program för att höja fönster; sådana begäran "
-"kommer att ignoreras oavsett anledningen till begäran. Om du är en "
-"programutvecklare och har en användare som klagar på att ditt program inte "
-"fungerar med denna inställning inaktiverad så kan du informera dem om att "
-"det är _deras_ fel att deras fönsterhanterare är trasig och att de behöver "
-"ändra detta alternativ till sant eller leva med \"felet\" som de begärde."
+msgid "Setting this option to false can lead to buggy behavior, so users are strongly discouraged from changing it from the default of true. Many actions (e.g. clicking in the client area, moving or resizing the window) normally raise the window as a side-effect. Setting this option to false, which is strongly discouraged, will decouple raising from other user actions, and ignore raise requests generated by applications. See http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=445447#c6. Even when this option is false, windows can still be raised by an alt-left-click anywhere on the window, a normal click on the window decorations, or by special messages from pagers, such as activation requests from tasklist applets. This option is currently disabled in click-to-focus mode. Note that the list of ways to raise windows when raise_on_click is false does not include programmatic requests from applications to raise windows; such requests will be ignored regardless of the reason for the request. If you are an application developer and have a user complaining that your application does not work with this setting disabled, tell them it is _their_ fault for breaking their window manager and that they need to change this option back to true or live with the \"bug\" they requested."
+msgstr "Ställa in detta alternativ till falskt kan leda till ett felaktigt beteende, så därför rekommenderas användarna att inte ändra det från standardvärdet, vilket är sant. Många åtgärder (t.ex. klicka i klientområdet, flytta eller ändra storlek på fönstret) höjer normalt sett fönstret som en sidoeffekt. Ställa in detta alternativ till falskt, vilket inte rekommenderas, kan koppla loss höjningen från andra användaråtgärder och ignorera höjningsbegäran som genereras av program. Se http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=445447#c6. Även när detta alternativ är falskt kan fönster fortfarande höjas genom Alt-vänster-klick någonstans i fönstret, ett vanligt klick på fönstrets dekoration eller genom speciella meddelanden från visare, såsom en aktiveringsbegäran från panelprogram. Detta alternativ är för närvarande inaktiverat i klicka-för-fokus-läget. Observera att listan över sätt att höja fönster när raise_on_click är falskt inte inkluderar programmatiska begäran från program för att höja fönster; sådana begäran kommer att ignoreras oavsett anledningen till begäran. Om du är en programutvecklare och har en användare som klagar på att ditt program inte fungerar med denna inställning inaktiverad så kan du informera dem om att det är _deras_ fel att deras fönsterhanterare är trasig och att de behöver ändra detta alternativ till sant eller leva med \"felet\" som de begärde."
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:31
-msgid ""
-"Some applications disregard specifications in ways that result in window "
-"manager misfeatures. This option puts Metacity in a rigorously correct mode, "
-"which gives a more consistent user interface, provided one does not need to "
-"run any misbehaving applications."
-msgstr ""
-"Vissa program bortser från specifikationerna vilket resulterar i att "
-"fönsterhanteraren inte fungerar som den ska. Detta alternativ försätter "
-"Metacity i ett mycket korrekt läge, vilket ger ett mer konsistent "
-"användargränssnitt, om man inte behöver köra några program som inte sköter "
-"sig."
+msgid "Some applications disregard specifications in ways that result in window manager misfeatures. This option puts Metacity in a rigorously correct mode, which gives a more consistent user interface, provided one does not need to run any misbehaving applications."
+msgstr "Vissa program bortser från specifikationerna vilket resulterar i att fönsterhanteraren inte fungerar som den ska. Detta alternativ försätter Metacity i ett mycket korrekt läge, vilket ger ett mer konsistent användargränssnitt, om man inte behöver köra några program som inte sköter sig."
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:32
msgid "System Bell is Audible"
msgstr "Systemsignalen är ljudlig"
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:33
-msgid ""
-"Tells Metacity how to implement the visual indication that the system bell "
-"or another application 'bell' indicator has been rung. Currently there are "
-"two valid values, \"fullscreen\", which causes a fullscreen white-black "
-"flash, and \"frame_flash\" which causes the titlebar of the application "
-"which sent the bell signal to flash. If the application which sent the bell "
-"is unknown (as is usually the case for the default \"system beep\"), the "
-"currently focused window's titlebar is flashed."
-msgstr ""
-"Talar om för Metacity hur den synliga indikeringen att systemsignalen eller "
-"en annan programsignal har ljudit ska implementeras. För tillfället finns "
-"det två giltiga värden, \"fullscreen\", som genererar en svartvit blinkning "
-"i helskärmsformat, och \"frame_flash\" som gör att titelraden på programmet "
-"som skickade signalen blinkar. Om programmet som skickade signalen är okänd "
-"(vilket normalt är fallet för \"standardsystempipet\"), blinkas titelraden "
-"på det för tillfället fokuserade fönstret."
+msgid "Tells Metacity how to implement the visual indication that the system bell or another application 'bell' indicator has been rung. Currently there are two valid values, \"fullscreen\", which causes a fullscreen white-black flash, and \"frame_flash\" which causes the titlebar of the application which sent the bell signal to flash. If the application which sent the bell is unknown (as is usually the case for the default \"system beep\"), the currently focused window's titlebar is flashed."
+msgstr "Talar om för Metacity hur den synliga indikeringen att systemsignalen eller en annan programsignal har ljudit ska implementeras. För tillfället finns det två giltiga värden, \"fullscreen\", som genererar en svartvit blinkning i helskärmsformat, och \"frame_flash\" som gör att titelraden på programmet som skickade signalen blinkar. Om programmet som skickade signalen är okänd (vilket normalt är fallet för \"standardsystempipet\"), blinkas titelraden på det för tillfället fokuserade fönstret."
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:34
-msgid ""
-"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N keys define keybindings "
-"that correspond to these commands. Pressing the keybinding for run_command_N "
-"will execute command_N."
-msgstr ""
-"Nycklarna /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N anger "
-"tangentbindningar som motsvarar dessa kommandon. Att trycka "
-"tangentbindningen för run_command_N kommer att köra command_N."
+msgid "The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N keys define keybindings that correspond to these commands. Pressing the keybinding for run_command_N will execute command_N."
+msgstr "Nycklarna /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N anger tangentbindningar som motsvarar dessa kommandon. Att trycka tangentbindningen för run_command_N kommer att köra command_N."
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:35
-msgid ""
-"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot key defines a "
-"keybinding which causes the command specified by this setting to be invoked."
-msgstr ""
-"Nyckeln /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot anger en "
-"tangentbindning som gör att kommandot som anges av denna inställning anropas."
+msgid "The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot key defines a keybinding which causes the command specified by this setting to be invoked."
+msgstr "Nyckeln /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot anger en tangentbindning som gör att kommandot som anges av denna inställning anropas."
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:36
-msgid ""
-"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot key "
-"defines a keybinding which causes the command specified by this setting to "
-"be invoked."
-msgstr ""
-"Nyckeln /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot "
-"anger en tangentbindning som gör att kommandot som anges av denna "
-"inställning anropas."
+msgid "The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot key defines a keybinding which causes the command specified by this setting to be invoked."
+msgstr "Nyckeln /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot anger en tangentbindning som gör att kommandot som anges av denna inställning anropas."
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:37
-msgid ""
-"The keybinding that runs the correspondingly-numbered command in /apps/"
-"metacity/keybinding_commands The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
-"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows "
-"lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
-"then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tangentbindningen som kör det på motsvarande sätt numrerade kommandot i /"
-"apps/metacity/keybinding_commands. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" "
-"eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och "
-"tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen "
-"\"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
+msgid "The keybinding that runs the correspondingly-numbered command in /apps/metacity/keybinding_commands The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Tangentbindningen som kör det på motsvarande sätt numrerade kommandot i /apps/metacity/keybinding_commands. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:38
msgid "The name of a workspace."
@@ -1155,119 +957,41 @@ msgid "The screenshot command"
msgstr "Kommando för att fånga skärmbild"
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:40
-msgid ""
-"The theme determines the appearance of window borders, titlebar, and so "
-"forth."
+msgid "The theme determines the appearance of window borders, titlebar, and so forth."
msgstr "Temat avgör utseendet på fönsterramar, titelrader, och så vidare."
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:41
-msgid ""
-"The time delay before raising a window if auto_raise is set to true. The "
-"delay is given in thousandths of a second."
-msgstr ""
-"Tidsfördröjningen innan ett fönster höjs om auto_raise är sant. "
-"Fördröjningen ges i tusendelar av en sekund."
+msgid "The time delay before raising a window if auto_raise is set to true. The delay is given in thousandths of a second."
+msgstr "Tidsfördröjningen innan ett fönster höjs om auto_raise är sant. Fördröjningen ges i tusendelar av en sekund."
# SUN CHANGED MESSAGE
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:42
-msgid ""
-"The window focus mode indicates how windows are activated. It has three "
-"possible values; \"click\" means windows must be clicked in order to focus "
-"them, \"sloppy\" means windows are focused when the mouse enters the window, "
-"and \"mouse\" means windows are focused when the mouse enters the window and "
-"unfocused when the mouse leaves the window."
-msgstr ""
-"Fönsterfokusläget anger hur fönster ska aktiveras. Det har tre möjliga "
-"värden; \"click\" betyder att fönster måste klickas på för att de ska få "
-"fokus, \"sloppy\" betyder att fönster fokuseras då muspekaren hamnar i "
-"fönstret, och \"mouse\" betyder att fönster fokuseras då muspekaren hamnar i "
-"fönstret och förlorar fokus då muspekaren lämnar fönstret."
+msgid "The window focus mode indicates how windows are activated. It has three possible values; \"click\" means windows must be clicked in order to focus them, \"sloppy\" means windows are focused when the mouse enters the window, and \"mouse\" means windows are focused when the mouse enters the window and unfocused when the mouse leaves the window."
+msgstr "Fönsterfokusläget anger hur fönster ska aktiveras. Det har tre möjliga värden; \"click\" betyder att fönster måste klickas på för att de ska få fokus, \"sloppy\" betyder att fönster fokuseras då muspekaren hamnar i fönstret, och \"mouse\" betyder att fönster fokuseras då muspekaren hamnar i fönstret och förlorar fokus då muspekaren lämnar fönstret."
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:43
msgid "The window screenshot command"
msgstr "Kommando för att fånga skärmbild av ett fönster"
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:44
-msgid ""
-"This option determines the effects of double-clicking on the title bar. "
-"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
-"window, 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window, "
-"'toggle_maximize_horizontally' and 'toggle_maximize_vertically' which will "
-"maximize/unmaximize the window in that direction only, 'minimize' which will "
-"minimize the window, 'shade' which will roll the window up, 'menu' which "
-"will display the window menu, 'lower' which will put the window behind all "
-"the others, and 'none' which will not do anything."
-msgstr ""
-"Detta alternativ bestämmer effekterna av dubbelklick på titelraden. Aktuella "
-"giltiga alternativ är \"toggle_shade\" som kommer att rulla upp/rulla ned "
-"fönstret, \"toggle_maximize\" som kommer att maximera/avmaximera fönstret, "
-"\"toggle_maximize_horizontally\" och \"toggle_maximize_vertically\" som "
-"kommer att maximera/avmaximera fönstret endast i den riktningen, \"minimize"
-"\" kommer kommer att minimera fönstret, \"shade\" kommer att rulla upp "
-"fönstret, \"menu\" kommer att visa fönstermenyn, \"lower\" som kommer att "
-"lägga fönstret bakom alla andra, samt \"none\" som inte gör något."
+msgid "This option determines the effects of double-clicking on the title bar. Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the window, 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window, 'toggle_maximize_horizontally' and 'toggle_maximize_vertically' which will maximize/unmaximize the window in that direction only, 'minimize' which will minimize the window, 'shade' which will roll the window up, 'menu' which will display the window menu, 'lower' which will put the window behind all the others, and 'none' which will not do anything."
+msgstr "Detta alternativ bestämmer effekterna av dubbelklick på titelraden. Aktuella giltiga alternativ är \"toggle_shade\" som kommer att rulla upp/rulla ned fönstret, \"toggle_maximize\" som kommer att maximera/avmaximera fönstret, \"toggle_maximize_horizontally\" och \"toggle_maximize_vertically\" som kommer att maximera/avmaximera fönstret endast i den riktningen, \"minimize\" kommer kommer att minimera fönstret, \"shade\" kommer att rulla upp fönstret, \"menu\" kommer att visa fönstermenyn, \"lower\" som kommer att lägga fönstret bakom alla andra, samt \"none\" som inte gör något."
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:45
-msgid ""
-"This option determines the effects of middle-clicking on the title bar. "
-"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
-"window, 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window, "
-"'toggle_maximize_horizontally' and 'toggle_maximize_vertically' which will "
-"maximize/unmaximize the window in that direction only, 'minimize' which will "
-"minimize the window, 'shade' which will roll the window up, 'menu' which "
-"will display the window menu, 'lower' which will put the window behind all "
-"the others, and 'none' which will not do anything."
-msgstr ""
-"Detta alternativ bestämmer effekterna av mittenklick på titellisten. "
-"Aktuella giltiga alternativ är \"toggle_shade\" som kommer att rulla upp/"
-"rulla ned fönstret, \"toggle_maximize\" som kommer att maximera/avmaximera "
-"fönstret, \"toggle_maximize_horizontally\" och \"toggle_maximize_vertically"
-"\" som kommer att maximera/avmaximera fönstret endast i den riktningen, "
-"\"minimize\" kommer kommer att minimera fönstret, \"shade\" kommer att rulla "
-"upp fönstret, \"menu\" kommer att visa fönstermenyn, \"lower\" som kommer "
-"att lägga fönstret bakom alla andra, samt \"none\" som inte gör något."
+msgid "This option determines the effects of middle-clicking on the title bar. Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the window, 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window, 'toggle_maximize_horizontally' and 'toggle_maximize_vertically' which will maximize/unmaximize the window in that direction only, 'minimize' which will minimize the window, 'shade' which will roll the window up, 'menu' which will display the window menu, 'lower' which will put the window behind all the others, and 'none' which will not do anything."
+msgstr "Detta alternativ bestämmer effekterna av mittenklick på titellisten. Aktuella giltiga alternativ är \"toggle_shade\" som kommer att rulla upp/rulla ned fönstret, \"toggle_maximize\" som kommer att maximera/avmaximera fönstret, \"toggle_maximize_horizontally\" och \"toggle_maximize_vertically\" som kommer att maximera/avmaximera fönstret endast i den riktningen, \"minimize\" kommer kommer att minimera fönstret, \"shade\" kommer att rulla upp fönstret, \"menu\" kommer att visa fönstermenyn, \"lower\" som kommer att lägga fönstret bakom alla andra, samt \"none\" som inte gör något."
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:46
-msgid ""
-"This option determines the effects of right-clicking on the title bar. "
-"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
-"window, 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window, "
-"'toggle_maximize_horizontally' and 'toggle_maximize_vertically' which will "
-"maximize/unmaximize the window in that direction only, 'minimize' which will "
-"minimize the window, 'shade' which will roll the window up, 'menu' which "
-"will display the window menu, 'lower' which will put the window behind all "
-"the others, and 'none' which will not do anything."
-msgstr ""
-"Detta alternativ bestämmer effekterna av högerklick på titellisten. Aktuella "
-"giltiga alternativ är \"toggle_shade\" som kommer att rulla upp/rulla ned "
-"fönstret, \"toggle_maximize\" som kommer att maximera/avmaximera fönstret, "
-"\"toggle_maximize_horizontally\" och \"toggle_maximize_vertically\" som "
-"kommer att maximera/avmaximera fönstret endast i den riktningen, \"minimize"
-"\" kommer kommer att minimera fönstret, \"shade\" kommer att rulla upp "
-"fönstret, \"menu\" kommer att visa fönstermenyn, \"lower\" som kommer att "
-"lägga fönstret bakom alla andra, samt \"none\" som inte gör något."
+msgid "This option determines the effects of right-clicking on the title bar. Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the window, 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window, 'toggle_maximize_horizontally' and 'toggle_maximize_vertically' which will maximize/unmaximize the window in that direction only, 'minimize' which will minimize the window, 'shade' which will roll the window up, 'menu' which will display the window menu, 'lower' which will put the window behind all the others, and 'none' which will not do anything."
+msgstr "Detta alternativ bestämmer effekterna av högerklick på titellisten. Aktuella giltiga alternativ är \"toggle_shade\" som kommer att rulla upp/rulla ned fönstret, \"toggle_maximize\" som kommer att maximera/avmaximera fönstret, \"toggle_maximize_horizontally\" och \"toggle_maximize_vertically\" som kommer att maximera/avmaximera fönstret endast i den riktningen, \"minimize\" kommer kommer att minimera fönstret, \"shade\" kommer att rulla upp fönstret, \"menu\" kommer att visa fönstermenyn, \"lower\" som kommer att lägga fönstret bakom alla andra, samt \"none\" som inte gör något."
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:47
-msgid ""
-"This option provides additional control over how newly created windows get "
-"focus. It has two possible values; \"smart\" applies the user's normal focus "
-"mode, and \"strict\" results in windows started from a terminal not being "
-"given focus."
-msgstr ""
-"Detta alternativ tillhandahåller ytterligare kontroll över hur nyligen "
-"skapade fönster får fokus. Det har två möjliga värden; \"smart\" som "
-"verkställer användarens normala fokusläge, och \"strict\" som resulterar i "
-"att fönster som startar från en terminal inte ges fokus."
+msgid "This option provides additional control over how newly created windows get focus. It has two possible values; \"smart\" applies the user's normal focus mode, and \"strict\" results in windows started from a terminal not being given focus."
+msgstr "Detta alternativ tillhandahåller ytterligare kontroll över hur nyligen skapade fönster får fokus. Det har två möjliga värden; \"smart\" som verkställer användarens normala fokusläge, och \"strict\" som resulterar i att fönster som startar från en terminal inte ges fokus."
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:48
-msgid ""
-"Turns on a visual indication when an application or the system issues a "
-"'bell' or 'beep'; useful for the hard-of-hearing and for use in noisy "
-"environments."
-msgstr ""
-"Slår på en synlig indikering då ett program eller systemet sänder ut en "
-"signal eller \"pip\". Användbart för hörselskadade eller för användning i "
-"bullriga miljöer."
+msgid "Turns on a visual indication when an application or the system issues a 'bell' or 'beep'; useful for the hard-of-hearing and for use in noisy environments."
+msgstr "Slår på en synlig indikering då ett program eller systemet sänder ut en signal eller \"pip\". Användbart för hörselskadade eller för användning i bullriga miljöer."
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:49
msgid "Use standard system font in window titles"
@@ -1384,7 +1108,8 @@ msgstr "Flytta titelrad på _skärm"
#. separator
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
-#: ../src/ui/menu.c:87 ../src/ui/menu.c:89
+#: ../src/ui/menu.c:87
+#: ../src/ui/menu.c:89
msgid "Always on _Top"
msgstr "Alltid _överst"
@@ -1533,55 +1258,6 @@ msgstr "Mod4"
msgid "Mod5"
msgstr "Mod5"
-#: ../src/ui/metacity-dialog.c:50 ../src/ui/theme-parser.c:522
-#, c-format
-msgid "Could not parse \"%s\" as an integer"
-msgstr "Kunde inte tolka \"%s\" som ett heltal"
-
-#: ../src/ui/metacity-dialog.c:57 ../src/ui/theme-parser.c:531
-#: ../src/ui/theme-parser.c:586
-#, c-format
-msgid "Did not understand trailing characters \"%s\" in string \"%s\""
-msgstr "Förstod inte de avslutande tecknen \"%s\" i strängen \"%s\""
-
-#: ../src/ui/metacity-dialog.c:90
-#, c-format
-msgid "\"%s\" is not responding."
-msgstr "\"%s\" svarar inte."
-
-#: ../src/ui/metacity-dialog.c:97
-msgid ""
-"You may choose to wait a short while for it to continue or force the "
-"application to quit entirely."
-msgstr ""
-"Du kan välja att vänta en kort stund på det för att fortsätta eller tvinga "
-"programmet att helt avslutas."
-
-#: ../src/ui/metacity-dialog.c:206
-msgid "Title"
-msgstr "Titel"
-
-#: ../src/ui/metacity-dialog.c:218
-msgid "Class"
-msgstr "Klass"
-
-#: ../src/ui/metacity-dialog.c:244
-msgid ""
-"These windows do not support \"save current setup\" and will have to be "
-"restarted manually next time you log in."
-msgstr ""
-"Dessa fönster stöder inte \"spara nuvarande inställningar\" och kommer att "
-"behöva startas om manuellt nästa gång du loggar in."
-
-#: ../src/ui/metacity-dialog.c:310
-#, c-format
-msgid ""
-"There was an error running \"%s\":\n"
-"%s."
-msgstr ""
-"Ett fel uppstod vid körning av \"%s\":\n"
-"%s."
-
#. Translators: This represents the size of a window. The first number is
#. * the width of the window and the second is the height.
#.
@@ -1633,21 +1309,13 @@ msgstr "Toningarna bör ha minst två färger"
#: ../src/ui/theme.c:1146
#, c-format
-msgid ""
-"GTK color specification must have the state in brackets, e.g. gtk:fg[NORMAL] "
-"where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
-msgstr ""
-"GTK-färgspecifikationen måste ha tillståndet inom klamrar, t.ex. gtk:fg"
-"[NORMAL], där NORMAL är tillståndet; kunde inte tolka \"%s\""
+msgid "GTK color specification must have the state in brackets, e.g. gtk:fg[NORMAL] where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
+msgstr "GTK-färgspecifikationen måste ha tillståndet inom klamrar, t.ex. gtk:fg[NORMAL], där NORMAL är tillståndet; kunde inte tolka \"%s\""
#: ../src/ui/theme.c:1160
#, c-format
-msgid ""
-"GTK color specification must have a close bracket after the state, e.g. gtk:"
-"fg[NORMAL] where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
-msgstr ""
-"GTK-färgspecifikationen måste ha en stängningsklammer efter tillståndet, t."
-"ex. gtk:fg[NORMAL], där NORMAL är tillståndet; kunde inte tolka \"%s\""
+msgid "GTK color specification must have a close bracket after the state, e.g. gtk:fg[NORMAL] where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
+msgstr "GTK-färgspecifikationen måste ha en stängningsklammer efter tillståndet, t.ex. gtk:fg[NORMAL], där NORMAL är tillståndet; kunde inte tolka \"%s\""
#: ../src/ui/theme.c:1171
#, c-format
@@ -1661,12 +1329,8 @@ msgstr "Förstod inte färgkomponenten \"%s\" i färgspecifikation"
#: ../src/ui/theme.c:1214
#, c-format
-msgid ""
-"Blend format is \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" does not fit the "
-"format"
-msgstr ""
-"Blandningsformatet är \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" passar inte "
-"med formatet"
+msgid "Blend format is \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" does not fit the format"
+msgstr "Blandningsformatet är \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" passar inte med formatet"
#: ../src/ui/theme.c:1225
#, c-format
@@ -1680,10 +1344,8 @@ msgstr "Alfavärdet \"%s\" i blandad färg är inte mellan 0,0 och 1,0"
#: ../src/ui/theme.c:1282
#, c-format
-msgid ""
-"Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
-msgstr ""
-"Skuggformatet är \"shade/base_color/factor\", \"%s\" passar inte med formatet"
+msgid "Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
+msgstr "Skuggformatet är \"shade/base_color/factor\", \"%s\" passar inte med formatet"
#: ../src/ui/theme.c:1293
#, c-format
@@ -1707,9 +1369,7 @@ msgstr "Koordinatuttrycket innehåller tecknet \"%s\" vilket inte är tillåtet"
#: ../src/ui/theme.c:1609
#, c-format
-msgid ""
-"Coordinate expression contains floating point number '%s' which could not be "
-"parsed"
+msgid "Coordinate expression contains floating point number '%s' which could not be parsed"
msgstr "Koordinatuttrycket innehåller flyttalet \"%s\" som inte kunde tolkas"
#: ../src/ui/theme.c:1623
@@ -1719,32 +1379,29 @@ msgstr "Koordinatuttrycket innehåller heltalet \"%s\" som inte kunde tolkas"
#: ../src/ui/theme.c:1745
#, c-format
-msgid ""
-"Coordinate expression contained unknown operator at the start of this text: "
-"\"%s\""
-msgstr ""
-"Koordinatuttrycket hade en okänd operand vid början av denna text: \"%s\""
+msgid "Coordinate expression contained unknown operator at the start of this text: \"%s\""
+msgstr "Koordinatuttrycket hade en okänd operand vid början av denna text: \"%s\""
#: ../src/ui/theme.c:1802
#, c-format
msgid "Coordinate expression was empty or not understood"
msgstr "Koordinatuttrycket var tomt eller förstods inte"
-#: ../src/ui/theme.c:1913 ../src/ui/theme.c:1923 ../src/ui/theme.c:1957
+#: ../src/ui/theme.c:1913
+#: ../src/ui/theme.c:1923
+#: ../src/ui/theme.c:1957
#, c-format
msgid "Coordinate expression results in division by zero"
msgstr "Koordinatuttrycket resulterar i division med noll"
#: ../src/ui/theme.c:1965
#, c-format
-msgid ""
-"Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
+msgid "Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
msgstr "Koordinatuttrycket försöker använda mod-operator på ett flyttal"
#: ../src/ui/theme.c:2021
#, c-format
-msgid ""
-"Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
+msgid "Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
msgstr "Koordinatuttrycket har en operator \"%s\" där en operand förväntades"
#: ../src/ui/theme.c:2030
@@ -1759,14 +1416,11 @@ msgstr "Koordinatuttrycket slutade med en operator istället för en operand"
#: ../src/ui/theme.c:2048
#, c-format
-msgid ""
-"Coordinate expression has operator \"%c\" following operator \"%c\" with no "
-"operand in between"
-msgstr ""
-"Koordinatuttrycket har en operator \"%c\" som följer på operatorn \"%c\" "
-"utan någon operand imellan"
+msgid "Coordinate expression has operator \"%c\" following operator \"%c\" with no operand in between"
+msgstr "Koordinatuttrycket har en operator \"%c\" som följer på operatorn \"%c\" utan någon operand imellan"
-#: ../src/ui/theme.c:2195 ../src/ui/theme.c:2236
+#: ../src/ui/theme.c:2195
+#: ../src/ui/theme.c:2236
#, c-format
msgid "Coordinate expression had unknown variable or constant \"%s\""
msgstr "Koordinatuttrycket hade en okänd variabel eller konstant \"%s\""
@@ -1779,70 +1433,65 @@ msgstr "Koordinatuttryckstolkaren överflödade sin buffert."
#: ../src/ui/theme.c:2319
#, c-format
msgid "Coordinate expression had a close parenthesis with no open parenthesis"
-msgstr ""
-"Koordinatuttrycket hade en stängningsparentes utan någon öppningsparentes"
+msgstr "Koordinatuttrycket hade en stängningsparentes utan någon öppningsparentes"
#: ../src/ui/theme.c:2383
#, c-format
msgid "Coordinate expression had an open parenthesis with no close parenthesis"
-msgstr ""
-"Koordinatuttrycket hade en öppningsparentes utan någon stängningsparentes"
+msgstr "Koordinatuttrycket hade en öppningsparentes utan någon stängningsparentes"
#: ../src/ui/theme.c:2394
#, c-format
msgid "Coordinate expression doesn't seem to have any operators or operands"
msgstr "Koordinatuttrycket verkar inte ha några operatorer eller operander"
-#: ../src/ui/theme.c:2596 ../src/ui/theme.c:2616 ../src/ui/theme.c:2636
+#: ../src/ui/theme.c:2596
+#: ../src/ui/theme.c:2616
+#: ../src/ui/theme.c:2636
#, c-format
msgid "Theme contained an expression that resulted in an error: %s\n"
msgstr "Temat innehöll ett uttryck som resulterade i ett fel: %s\n"
#: ../src/ui/theme.c:4203
#, c-format
-msgid ""
-"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
-"specified for this frame style"
-msgstr ""
-"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> måste anges för "
-"denna ramtyp"
+msgid "<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be specified for this frame style"
+msgstr "<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> måste anges för denna ramtyp"
-#: ../src/ui/theme.c:4711 ../src/ui/theme.c:4736
+#: ../src/ui/theme.c:4711
+#: ../src/ui/theme.c:4736
#, c-format
-msgid ""
-"Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
-msgstr ""
-"<frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/> saknas"
+msgid "Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
+msgstr "<frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/> saknas"
#: ../src/ui/theme.c:4780
#, c-format
msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
msgstr "Misslyckades med att läsa in temat \"%s\": %s\n"
-#: ../src/ui/theme.c:4910 ../src/ui/theme.c:4917 ../src/ui/theme.c:4924
-#: ../src/ui/theme.c:4931 ../src/ui/theme.c:4938
+#: ../src/ui/theme.c:4910
+#: ../src/ui/theme.c:4917
+#: ../src/ui/theme.c:4924
+#: ../src/ui/theme.c:4931
+#: ../src/ui/theme.c:4938
#, c-format
msgid "No <%s> set for theme \"%s\""
msgstr "Inget <%s> angivet för temat \"%s\""
#: ../src/ui/theme.c:4946
#, c-format
-msgid ""
-"No frame style set for window type \"%s\" in theme \"%s\", add a <window "
-"type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/> element"
-msgstr ""
-"Ingen ramstil angiven för fönstertypen \"%s\" i temat \"%s\", lägg till ett "
-"<window type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/>-element"
+msgid "No frame style set for window type \"%s\" in theme \"%s\", add a <window type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/> element"
+msgstr "Ingen ramstil angiven för fönstertypen \"%s\" i temat \"%s\", lägg till ett <window type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/>-element"
-#: ../src/ui/theme.c:5389 ../src/ui/theme.c:5451 ../src/ui/theme.c:5514
+#: ../src/ui/theme.c:5389
+#: ../src/ui/theme.c:5451
+#: ../src/ui/theme.c:5514
#, c-format
-msgid ""
-"User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
-msgstr ""
-"Användardefinierade konstanter måste börja med en stor bokstav; \"%s\" gör "
-"det inte"
+msgid "User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
+msgstr "Användardefinierade konstanter måste börja med en stor bokstav; \"%s\" gör det inte"
-#: ../src/ui/theme.c:5397 ../src/ui/theme.c:5459 ../src/ui/theme.c:5522
+#: ../src/ui/theme.c:5397
+#: ../src/ui/theme.c:5459
+#: ../src/ui/theme.c:5522
#, c-format
msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
msgstr "Konstanten \"%s\" har redan definierats"
@@ -1856,7 +1505,8 @@ msgstr "Konstanten \"%s\" har redan definierats"
msgid "No \"%s\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"%s\"-attribut i element <%s>"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:231 ../src/ui/theme-parser.c:249
+#: ../src/ui/theme-parser.c:231
+#: ../src/ui/theme-parser.c:249
#, c-format
msgid "Line %d character %d: %s"
msgstr "Rad %d tecken %d: %s"
@@ -1867,11 +1517,23 @@ msgid "Attribute \"%s\" repeated twice on the same <%s> element"
msgstr "Attributet \"%s\" upprepat två gånger på samma <%s>-element"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/ui/theme-parser.c:437 ../src/ui/theme-parser.c:480
+#: ../src/ui/theme-parser.c:437
+#: ../src/ui/theme-parser.c:480
#, c-format
msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
msgstr "Attributet \"%s\" är ogiltigt i <%s>-element i detta sammanhang"
+#: ../src/ui/theme-parser.c:522
+#, c-format
+msgid "Could not parse \"%s\" as an integer"
+msgstr "Kunde inte tolka \"%s\" som ett heltal"
+
+#: ../src/ui/theme-parser.c:531
+#: ../src/ui/theme-parser.c:586
+#, c-format
+msgid "Did not understand trailing characters \"%s\" in string \"%s\""
+msgstr "Förstod inte de avslutande tecknen \"%s\" i strängen \"%s\""
+
#: ../src/ui/theme-parser.c:541
#, c-format
msgid "Integer %ld must be positive"
@@ -1883,12 +1545,14 @@ msgstr "Heltalet %ld måste vara positivt"
msgid "Integer %ld is too large, current max is %d"
msgstr "Heltalet %ld är för stort, aktuellt maxvärde är %d"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:577 ../src/ui/theme-parser.c:693
+#: ../src/ui/theme-parser.c:577
+#: ../src/ui/theme-parser.c:693
#, c-format
msgid "Could not parse \"%s\" as a floating point number"
msgstr "Kunde inte tolka \"%s\" som ett flyttal"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:608 ../src/ui/theme-parser.c:636
+#: ../src/ui/theme-parser.c:608
+#: ../src/ui/theme-parser.c:636
#, c-format
msgid "Boolean values must be \"true\" or \"false\" not \"%s\""
msgstr "Booleska värden måste vara \"true\" eller \"false\", inte \"%s\""
@@ -1901,25 +1565,23 @@ msgstr "Vinkeln måste vara mellan 0,0 och 360,0, var %g\n"
#: ../src/ui/theme-parser.c:726
#, c-format
msgid "Alpha must be between 0.0 (invisible) and 1.0 (fully opaque), was %g\n"
-msgstr ""
-"Alfavärdet måste vara mellan 0,0 (osynligt) och 1,0 (helt synligt), var %g\n"
+msgstr "Alfavärdet måste vara mellan 0,0 (osynligt) och 1,0 (helt synligt), var %g\n"
#: ../src/ui/theme-parser.c:791
#, c-format
-msgid ""
-"Invalid title scale \"%s\" (must be one of xx-small,x-small,small,medium,"
-"large,x-large,xx-large)\n"
-msgstr ""
-"Ogiltig titelskala \"%s\" (måste vara ett av xx-small,x-small,small,medium,"
-"large,x-large,xx-large)\n"
+msgid "Invalid title scale \"%s\" (must be one of xx-small,x-small,small,medium,large,x-large,xx-large)\n"
+msgstr "Ogiltig titelskala \"%s\" (måste vara ett av xx-small,x-small,small,medium,large,x-large,xx-large)\n"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:936 ../src/ui/theme-parser.c:999
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1033 ../src/ui/theme-parser.c:1136
+#: ../src/ui/theme-parser.c:936
+#: ../src/ui/theme-parser.c:999
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1033
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1136
#, c-format
msgid "<%s> name \"%s\" used a second time"
msgstr "<%s>-namnet \"%s\" använt en andra gång"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:948 ../src/ui/theme-parser.c:1045
+#: ../src/ui/theme-parser.c:948
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1045
#: ../src/ui/theme-parser.c:1148
#, c-format
msgid "<%s> parent \"%s\" has not been defined"
@@ -1933,8 +1595,7 @@ msgstr "<%s>-geometrin \"%s\" har inte definierats"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1071
#, c-format
msgid "<%s> must specify either a geometry or a parent that has a geometry"
-msgstr ""
-"<%s> måste ange antingen en geometri eller en förälder som har en geometri"
+msgstr "<%s> måste ange antingen en geometri eller en förälder som har en geometri"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1113
msgid "You must specify a background for an alpha value to be meaningful"
@@ -1957,23 +1618,25 @@ msgstr "Okänt style_set \"%s\" i <%s>-element"
msgid "Window type \"%s\" has already been assigned a style set"
msgstr "Fönstertypen \"%s\" har redan tilldelats en stilsamling"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1229 ../src/ui/theme-parser.c:1293
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1519 ../src/ui/theme-parser.c:2740
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2786 ../src/ui/theme-parser.c:2934
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3126 ../src/ui/theme-parser.c:3164
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3202 ../src/ui/theme-parser.c:3240
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1229
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1293
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1519
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2740
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2786
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2934
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3126
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3164
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3202
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3240
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed below <%s>"
msgstr "Elementet <%s> är inte tillåtet under <%s>"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1343 ../src/ui/theme-parser.c:1357
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1343
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1357
#: ../src/ui/theme-parser.c:1402
-msgid ""
-"Cannot specify both \"button_width\"/\"button_height\" and \"aspect_ratio\" "
-"for buttons"
-msgstr ""
-"Kan inte ange både \"button_width\"/\"button_height\" och \"aspect_ratio\" "
-"för knappar"
+msgid "Cannot specify both \"button_width\"/\"button_height\" and \"aspect_ratio\" for buttons"
+msgstr "Kan inte ange både \"button_width\"/\"button_height\" och \"aspect_ratio\" för knappar"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1366
#, c-format
@@ -2007,18 +1670,21 @@ msgstr "Inget \"extent_angle\"- eller \"to\"-attribut i element <%s>"
msgid "Did not understand value \"%s\" for type of gradient"
msgstr "Förstod inte värdet \"%s\" för toningstyp"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2109 ../src/ui/theme-parser.c:2484
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2109
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2484
#, c-format
msgid "Did not understand fill type \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Förstod inte fyllnadstypen \"%s\" för <%s>-element"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2276 ../src/ui/theme-parser.c:2359
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2276
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2359
#: ../src/ui/theme-parser.c:2422
#, c-format
msgid "Did not understand state \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Förstod inte tillståndet \"%s\" för <%s>-element"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2286 ../src/ui/theme-parser.c:2369
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2286
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2369
#, c-format
msgid "Did not understand shadow \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Förstod inte skuggan \"%s\" för <%s>-element"
@@ -2028,12 +1694,14 @@ msgstr "Förstod inte skuggan \"%s\" för <%s>-element"
msgid "Did not understand arrow \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Förstod inte pilen \"%s\" för <%s>-element"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2596 ../src/ui/theme-parser.c:2692
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2596
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2692
#, c-format
msgid "No <draw_ops> called \"%s\" has been defined"
msgstr "Inget <draw_ops> anropat \"%s\" har definierats"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2608 ../src/ui/theme-parser.c:2704
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2608
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2704
#, c-format
msgid "Including draw_ops \"%s\" here would create a circular reference"
msgstr "Att inkludera draw_ops \"%s\" här skulle skapa en cirkulärreferens"
@@ -2048,7 +1716,8 @@ msgstr "Okänd position \"%s\" för ramdel"
msgid "Frame style already has a piece at position %s"
msgstr "Ramstilen har redan en del vid position %s"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2844 ../src/ui/theme-parser.c:2919
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2844
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2919
#, c-format
msgid "No <draw_ops> with the name \"%s\" has been defined"
msgstr "Inget <draw_ops> med namnet \"%s\" har definierats"
@@ -2088,7 +1757,8 @@ msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt värde på tillståndsattribut"
msgid "A style called \"%s\" has not been defined"
msgstr "En stil med namnet \"%s\" har inte definierats"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3013 ../src/ui/theme-parser.c:3036
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3013
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3036
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for resize attribute"
msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt värde för storleksändringsattribut"
@@ -2096,55 +1766,38 @@ msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt värde för storleksändringsattribut"
# SUN CHANGED MESSAGE
#: ../src/ui/theme-parser.c:3047
#, c-format
-msgid ""
-"Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized/shaded "
-"states"
-msgstr ""
-"Bör inte ha \"resize\"-attribut i <%s>-element för maximerad/upprullat "
-"tillstånd"
+msgid "Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized/shaded states"
+msgstr "Bör inte ha \"resize\"-attribut i <%s>-element för maximerad/upprullat tillstånd"
# SUN CHANGED MESSAGE
#: ../src/ui/theme-parser.c:3061
#, c-format
-msgid ""
-"Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized states"
-msgstr ""
-"Bör inte ha \"resize\"-attribut i <%s>-element för maximerade tillstånd"
+msgid "Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized states"
+msgstr "Bör inte ha \"resize\"-attribut i <%s>-element för maximerade tillstånd"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3075 ../src/ui/theme-parser.c:3097
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3075
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3097
#, c-format
msgid "Style has already been specified for state %s resize %s focus %s"
-msgstr ""
-"Stilen har redan angivits för tillståndet %s storleksändring %s fokus %s"
+msgstr "Stilen har redan angivits för tillståndet %s storleksändring %s fokus %s"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3086 ../src/ui/theme-parser.c:3108
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3086
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3108
#, c-format
msgid "Style has already been specified for state %s focus %s"
msgstr "Stilen har redan angivits för tillståndet %s fokus %s"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3147
-msgid ""
-"Can't have a two draw_ops for a <piece> element (theme specified a draw_ops "
-"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
-msgstr ""
-"Kan inte ha två draw_ops för ett <piece>-element (temat angav ett draw_ops-"
-"attribut och även ett <draw_ops>-element, eller angav två element)"
+msgid "Can't have a two draw_ops for a <piece> element (theme specified a draw_ops attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
+msgstr "Kan inte ha två draw_ops för ett <piece>-element (temat angav ett draw_ops-attribut och även ett <draw_ops>-element, eller angav två element)"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3185
-msgid ""
-"Can't have a two draw_ops for a <button> element (theme specified a draw_ops "
-"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
-msgstr ""
-"Kan inte ha två draw_ops för ett <button>-element (temat angav ett draw_ops-"
-"attribut och även ett <draw_ops>-element, eller angav två element)"
+msgid "Can't have a two draw_ops for a <button> element (theme specified a draw_ops attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
+msgstr "Kan inte ha två draw_ops för ett <button>-element (temat angav ett draw_ops-attribut och även ett <draw_ops>-element, eller angav två element)"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3223
-msgid ""
-"Can't have a two draw_ops for a <menu_icon> element (theme specified a "
-"draw_ops attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
-msgstr ""
-"Kan inte ha två draw_ops för ett <menu_icon>-element (temat angav ett "
-"draw_ops-attribut och även ett <draw_ops>-element, eller angav två element)"
+msgid "Can't have a two draw_ops for a <menu_icon> element (theme specified a draw_ops attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
+msgstr "Kan inte ha två draw_ops för ett <menu_icon>-element (temat angav ett draw_ops-attribut och även ett <draw_ops>-element, eller angav två element)"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3271
#, c-format
@@ -2153,11 +1806,8 @@ msgstr "Yttersta elementet i temat måste vara <metacity_theme>, inte <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3291
#, c-format
-msgid ""
-"Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
-msgstr ""
-"Elementet <%s> är inte tillåtet inuti ett namn-/författare-/datum-/"
-"beskrivningselement"
+msgid "Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
+msgstr "Elementet <%s> är inte tillåtet inuti ett namn-/författare-/datum-/beskrivningselement"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3296
#, c-format
@@ -2166,19 +1816,18 @@ msgstr "Elementet <%s> är inte tillåtet inuti ett <constant>-element"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3308
#, c-format
-msgid ""
-"Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
-msgstr ""
-"Elementet <%s> är inte tillåtet inuti ett distance/border/aspect_ratio-"
-"element"
+msgid "Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
+msgstr "Elementet <%s> är inte tillåtet inuti ett distance/border/aspect_ratio-element"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3330
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a draw operation element"
msgstr "Elementet <%s> är inte tillåtet inuti ett ritningsåtgärdselement"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3340 ../src/ui/theme-parser.c:3370
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3375 ../src/ui/theme-parser.c:3380
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3340
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3370
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3375
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3380
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a <%s> element"
msgstr "Elementet <%s> är inte tillåtet inuti ett <%s>-element"
@@ -2196,8 +1845,10 @@ msgstr "Inget draw_ops tillhandahålls för knappen"
msgid "No text is allowed inside element <%s>"
msgstr "Ingen text är tillåten inuti elementet <%s>"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3724 ../src/ui/theme-parser.c:3736
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3748 ../src/ui/theme-parser.c:3760
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3724
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3736
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3748
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3760
#: ../src/ui/theme-parser.c:3772
#, c-format
msgid "<%s> specified twice for this theme"
@@ -2261,159 +1912,176 @@ msgstr "/Fönster/_Alla dockor"
msgid "/Windows/Des_ktop"
msgstr "/Fönster/S_krivbord"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:135
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:136
msgid "Open another one of these windows"
msgstr "Öppna ytterligare ett över dessa fönster"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:142
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:143
msgid "This is a demo button with an 'open' icon"
msgstr "Detta är en exempelknapp med en \"öppna\"-ikon"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:149
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:150
msgid "This is a demo button with a 'quit' icon"
msgstr "Detta är en exempelknapp med en \"avsluta\"-ikon"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:242
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:243
msgid "This is a sample message in a sample dialog"
msgstr "Detta är ett exempelmeddelande i en exempelkatalog"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:325
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:326
#, c-format
msgid "Fake menu item %d\n"
msgstr "Falskt menyobjekt %d\n"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:359
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:360
msgid "Border-only window"
msgstr "Fönster med endast ram"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:361
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:362
msgid "Bar"
msgstr "Rad"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:378
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:379
msgid "Normal Application Window"
msgstr "Normalt programfönster"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:382
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:383
msgid "Dialog Box"
msgstr "Dialogruta"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:386
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:387
msgid "Modal Dialog Box"
msgstr "Modalt dialogfönster"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:390
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:391
msgid "Utility Palette"
msgstr "Verktygspalett"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:394
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:395
msgid "Torn-off Menu"
msgstr "Avtagen meny"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:398
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:399
msgid "Border"
msgstr "Ram"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:726
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:727
#, c-format
msgid "Button layout test %d"
msgstr "Test %d av knapplayout"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:755
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:756
#, c-format
msgid "%g milliseconds to draw one window frame"
msgstr "%g millisekunder för att rita en fönsterram"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:798
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:799
#, c-format
msgid "Usage: metacity-theme-viewer [THEMENAME]\n"
msgstr "Användning: metacity-theme-viewer [TEMANAMN]\n"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:805
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:806
#, c-format
msgid "Error loading theme: %s\n"
msgstr "Fel vid inläsning av tema: %s\n"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:811
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:812
#, c-format
msgid "Loaded theme \"%s\" in %g seconds\n"
msgstr "Läste in temat \"%s\" på %g sekunder\n"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:852
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:853
msgid "Normal Title Font"
msgstr "Normalt titeltypsnitt"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:858
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:859
msgid "Small Title Font"
msgstr "Litet titeltypsnitt"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:864
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:865
msgid "Large Title Font"
msgstr "Stort titeltypsnitt"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:869
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:870
msgid "Button Layouts"
msgstr "Knapplayouter"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:874
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:875
msgid "Benchmark"
msgstr "Prestandatest"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:921
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:922
msgid "Window Title Goes Here"
msgstr "Fönstertitel hamnar här"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:1025
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:1026
#, c-format
-msgid ""
-"Drew %d frames in %g client-side seconds (%g milliseconds per frame) and %g "
-"seconds wall clock time including X server resources (%g milliseconds per "
-"frame)\n"
-msgstr ""
-"Ritade %d ramar på %g sekunder på klientsidan (%g millisekunder per ram) och "
-"%g sekunder väggklockstid inklusive X-serverresurser (%g millisekunder per "
-"ram)\n"
+msgid "Drew %d frames in %g client-side seconds (%g milliseconds per frame) and %g seconds wall clock time including X server resources (%g milliseconds per frame)\n"
+msgstr "Ritade %d ramar på %g sekunder på klientsidan (%g millisekunder per ram) och %g sekunder väggklockstid inklusive X-serverresurser (%g millisekunder per ram)\n"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:1244
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:1245
msgid "position expression test returned TRUE but set error"
msgstr "test av positionsuttryck returnerade SANT men satte fel"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:1246
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:1247
msgid "position expression test returned FALSE but didn't set error"
msgstr "test av positionsuttryck returnerade FALSKT men satte inte fel"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:1250
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:1251
msgid "Error was expected but none given"
msgstr "Fel förväntades men gavs inte"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:1252
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:1253
#, c-format
msgid "Error %d was expected but %d given"
msgstr "Fel %d förväntades men %d givet"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:1258
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:1259
#, c-format
msgid "Error not expected but one was returned: %s"
msgstr "Fel förväntades inte men ett returnerades: %s"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:1262
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:1263
#, c-format
msgid "x value was %d, %d was expected"
msgstr "x-värdet var %d, %d förväntades"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:1265
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:1266
#, c-format
msgid "y value was %d, %d was expected"
msgstr "y-värdet var %d, %d förväntades"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:1330
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:1331
#, c-format
msgid "%d coordinate expressions parsed in %g seconds (%g seconds average)\n"
-msgstr ""
-"%d koordinatuttryck tolkades på %g sekunder (%g sekunder i medelvärde)\n"
-
+msgstr "%d koordinatuttryck tolkades på %g sekunder (%g sekunder i medelvärde)\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Error launching metacity-dialog to warn about apps that don't support "
+#~ "session management: %s\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Fel vid start av metacity-dialog för att varna om program som inte stöder "
+#~ "sessionshantering: %s\n"
+#~ msgid "\"%s\" is not responding."
+#~ msgstr "\"%s\" svarar inte."
+#~ msgid ""
+#~ "You may choose to wait a short while for it to continue or force the "
+#~ "application to quit entirely."
+#~ msgstr ""
+#~ "Du kan välja att vänta en kort stund på det för att fortsätta eller "
+#~ "tvinga programmet att helt avslutas."
+#~ msgid "Title"
+#~ msgstr "Titel"
+#~ msgid "Class"
+#~ msgstr "Klass"
+#~ msgid ""
+#~ "There was an error running \"%s\":\n"
+#~ "%s."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ett fel uppstod vid körning av \"%s\":\n"
+#~ "%s."
#~ msgid "Failed to parse message \"%s\" from dialog process\n"
#~ msgstr "Misslyckades med att tolka meddelandet \"%s\" från dialogprocess\n"
-
#~ msgid "Error reading from dialog display process: %s\n"
#~ msgstr "Fel vid läsning från dialogvisningsprocess: %s\n"
+