summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/sv.po
diff options
context:
space:
mode:
authorDaniel Nylander <dnylande@src.gnome.org>2007-12-17 15:20:49 +0000
committerDaniel Nylander <dnylande@src.gnome.org>2007-12-17 15:20:49 +0000
commit931d70d87f3306b9fc095d3ab2b5b4383dcd52d3 (patch)
tree635284cd972c2a34219495d202843046090679b3 /po/sv.po
parentf28cd718f8af2c03fe075e399d1ebc5914e56967 (diff)
downloadmetacity-931d70d87f3306b9fc095d3ab2b5b4383dcd52d3.tar.gz
metacity-931d70d87f3306b9fc095d3ab2b5b4383dcd52d3.tar.bz2
sv.po: Updated Swedish translation
svn path=/trunk/; revision=3477
Diffstat (limited to 'po/sv.po')
-rw-r--r--po/sv.po558
1 files changed, 289 insertions, 269 deletions
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index 74d186e..3536a5a 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-11-08 12:30+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-11-08 12:31+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-12-17 16:21+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-12-17 16:23+0100\n"
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -44,7 +44,7 @@ msgstr "Okänd fråga efter fönsterinformation: %d"
#: ../src/delete.c:67
#: ../src/delete.c:94
#: ../src/metacity-dialog.c:50
-#: ../src/theme-parser.c:484
+#: ../src/theme-parser.c:481
#, c-format
msgid "Could not parse \"%s\" as an integer"
msgstr "Kunde inte tolka \"%s\" som ett heltal"
@@ -52,8 +52,8 @@ msgstr "Kunde inte tolka \"%s\" som ett heltal"
#: ../src/delete.c:74
#: ../src/delete.c:101
#: ../src/metacity-dialog.c:57
-#: ../src/theme-parser.c:493
-#: ../src/theme-parser.c:548
+#: ../src/theme-parser.c:490
+#: ../src/theme-parser.c:545
#, c-format
msgid "Did not understand trailing characters \"%s\" in string \"%s\""
msgstr "Förstod inte de avslutande tecknen \"%s\" i strängen \"%s\""
@@ -149,17 +149,17 @@ msgstr "Placera fönstret på endast en arbetsyta"
msgid "Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a binding\n"
msgstr "Ett annat program använder redan tangenten %s med modifierarna %x som en bindning\n"
-#: ../src/keybindings.c:2716
+#: ../src/keybindings.c:2733
#, c-format
msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
msgstr "Fel vid start av metacity-dialog för att skriva ut ett fel om ett kommando: %s\n"
-#: ../src/keybindings.c:2821
+#: ../src/keybindings.c:2838
#, c-format
msgid "No command %d has been defined.\n"
msgstr "Inget kommando %d har definierats.\n"
-#: ../src/keybindings.c:3849
+#: ../src/keybindings.c:3866
#, c-format
msgid "No terminal command has been defined.\n"
msgstr "Inget terminalkommando har definierats.\n"
@@ -215,7 +215,7 @@ msgstr "Misslyckades med att genomsöka temakatalogen: %s\n"
msgid "Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes.\n"
msgstr "Kunde inte hitta ett tema! Försäkra dig om att %s finns och innehåller vanliga teman.\n"
-#: ../src/main.c:437
+#: ../src/main.c:452
#, c-format
msgid "Failed to restart: %s\n"
msgstr "Misslyckades med att starta om: %s\n"
@@ -567,209 +567,209 @@ msgid "Lower window below other windows"
msgstr "Sänk fönster under andra fönster"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:28
+msgid "Many actions (e.g. clicking in the client area, moving or resizing the window) normally raise the window as a side-effect. Setting this option to false, which is strongly discouraged, will decouple raising from other user actions, and ignore raise requests generated by applications. See http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=445447#c6."
+msgstr "Många åtgärder (t.ex. klickning i klientområdet, flyttning eller storleksändring av fönstret) höjer fönstret som en sidoeffekt. Ställ in detta alternativ till falskt, vilket inte alls rekommenderas, för att särbehandla höjning från andra användaråtgärder, och ignorera höjningsbegäran som genereras av programmen. Se http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=445447#c6."
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:29
msgid "Maximize window"
msgstr "Maximera fönster"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:29
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:30
msgid "Maximize window horizontally"
msgstr "Maximera fönster horisontellt"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:30
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:31
msgid "Maximize window vertically"
msgstr "Maximera fönster vertikalt"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:31
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:32
msgid "Minimize window"
msgstr "Minimera fönster"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:32
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:33
msgid "Modifier to use for modified window click actions"
msgstr "Modifierare att använda för modifierade fönsterklickåtgärder"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:33
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:34
msgid "Move backward between panels and the desktop immediately"
msgstr "Flytta baklänges mellan paneler och skrivbordet omedelbart"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:34
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:35
msgid "Move backwards between panels and the desktop with popup"
msgstr "Flytta baklänges mellan paneler och skrivbordet genom användning av popupfönster"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:35
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:36
msgid "Move backwards between windows immediately"
msgstr "Flytta baklänges mellan fönster omedelbart"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:36
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:37
msgid "Move backwards between windows of an application immediately"
msgstr "Flytta baklänges mellan ett programs fönster omedelbart"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:37
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:38
msgid "Move backwards between windows of an application with popup"
msgstr "Flytta baklänges mellan ett programs fönster med popupfönster"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:38
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:39
msgid "Move between panels and the desktop immediately"
msgstr "Flytta mellan paneler och skrivbordet omedelbart"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:39
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:40
msgid "Move between panels and the desktop with popup"
msgstr "Flytta mellan paneler och skrivbordet genom användning av popupfönster"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:40
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:41
msgid "Move between windows immediately"
msgstr "Flytta mellan fönster omedelbart"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:41
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:42
msgid "Move between windows of an application immediately"
msgstr "Flytta mellan ett programs fönster omedelbart"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:42
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:43
msgid "Move between windows of an application with popup"
msgstr "Flytta mellan ett programs fönster med popupfönster"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:43
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:44
msgid "Move between windows with popup"
msgstr "Flytta mellan fönster genom användning av popupfönster"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:44
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:45
msgid "Move focus backwards between windows using popup display"
msgstr "Flytta fokus baklänges mellan fönster genom användning av popupfönster"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:45
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:46
msgid "Move window"
msgstr "Flytta fönster"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:46
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:47
msgid "Move window one workspace down"
msgstr "Flytta fönster en arbetsyta nedåt"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:47
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:48
msgid "Move window one workspace to the left"
msgstr "Flytta fönster en arbetsyta åt vänster"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:48
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:49
msgid "Move window one workspace to the right"
msgstr "Flytta fönster en arbetsyta åt höger"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:49
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:50
msgid "Move window one workspace up"
msgstr "Flytta fönster en arbetsyta uppåt"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:50
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:51
msgid "Move window to east side of screen"
msgstr "Flytta fönstret till östra sidan av skärmen"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:51
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:52
msgid "Move window to north side of screen"
msgstr "Flytta fönstret till norra sidan av skärmen"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:52
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:53
msgid "Move window to north-east corner"
msgstr "Flytta fönstret till nordöstra hörnet"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:53
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:54
msgid "Move window to north-west corner"
msgstr "Flytta fönstret till nordvästra hörnet"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:54
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:55
msgid "Move window to south side of screen"
msgstr "Flytta fönstret till södra sidan av skärmen"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:55
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:56
msgid "Move window to south-east corner"
msgstr "Flytta fönstret till sydöstra hörnet"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:56
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:57
msgid "Move window to south-west corner"
msgstr "Flytta fönstret till sydvästra hörnet"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:57
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:58
msgid "Move window to west side of screen"
msgstr "Flytta fönstret till västra sidan av skärmen"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:58
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:59
msgid "Move window to workspace 1"
msgstr "Flytta fönster till arbetsyta 1"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:59
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:60
msgid "Move window to workspace 10"
msgstr "Flytta fönster till arbetsyta 10"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:60
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:61
msgid "Move window to workspace 11"
msgstr "Flytta fönster till arbetsyta 11"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:61
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:62
msgid "Move window to workspace 12"
msgstr "Flytta fönster till arbetsyta 12"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:62
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:63
msgid "Move window to workspace 2"
msgstr "Flytta fönster till arbetsyta 2"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:63
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:64
msgid "Move window to workspace 3"
msgstr "Flytta fönster till arbetsyta 3"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:64
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:65
msgid "Move window to workspace 4"
msgstr "Flytta fönster till arbetsyta 4"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:65
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:66
msgid "Move window to workspace 5"
msgstr "Flytta fönster till arbetsyta 5"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:66
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:67
msgid "Move window to workspace 6"
msgstr "Flytta fönster till arbetsyta 6"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:67
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:68
msgid "Move window to workspace 7"
msgstr "Flytta fönster till arbetsyta 7"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:68
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:69
msgid "Move window to workspace 8"
msgstr "Flytta fönster till arbetsyta 8"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:69
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:70
msgid "Move window to workspace 9"
msgstr "Flytta fönster till arbetsyta 9"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:70
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:71
msgid "Name of workspace"
msgstr "Namn på arbetsyta"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:71
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:72
msgid "Number of workspaces"
msgstr "Antal arbetsytor"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:72
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:73
msgid "Number of workspaces. Must be more than zero, and has a fixed maximum to prevent making the desktop unusable by accidentally asking for too many workspaces."
msgstr "Antal arbetsytor. Måste vara större än noll, och har ett fast maxvärde för att förhindra att skrivbordet förstörs genom att för många arbetsytor begärs av misstag."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:73
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:74
msgid "Raise obscured window, otherwise lower"
msgstr "Höj fönstret om skymt, sänk det annars"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:74
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:75
msgid "Raise window above other windows"
msgstr "Höj fönstret över andra fönster"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:75
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:76
msgid "Resize window"
msgstr "Ändra storlek på fönster"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:76
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:77
msgid "Run a defined command"
msgstr "Kör ett angivet kommando"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:77
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:78
msgid "Run a terminal"
msgstr "Kör en terminal"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:78
-msgid "Setting this option to false can lead to buggy behavior, so users are strongly discouraged from changing it from the default of true. Many actions (e.g. clicking in the client area, moving or resizing the window) normally raise the window as a side-effect. Set this option to false to decouple raising from other user actions. Even when this option is false, windows can still be raised by an alt-left-click anywhere on the window, a normal click on the window decorations, or by special messages from pagers, such as activation requests from tasklist applets. This option is currently disabled in click-to-focus mode. Note that the list of ways to raise windows when raise_on_click is false does not include programmatic requests from applications to raise windows; such requests will be ignored regardless of the reason for the request. If you are an application developer and have a user complaining that your application does not work with this setting disabled, tell them it is _their_ fault for breaking their window manager and that they need to change this option back to true or live with the bug they requested. See also http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=445447#c6."
-msgstr "Ställa in det här alternativet till falskt kan leda till felaktigt beteende, därför rekommenderas det inte att användare ändrar det från standardvärdet sant. Många åtgärder (t.ex. klicka i klientrutan, flytta eller ändra storlek på fönstret) har sidoeffekten att fönstret höjs. Ställ in det här alternativet till falskt för att koppla loss höjning från andra användaråtgärder. Även när det här alternativet är falskt kan fönster fortfarande höjas med vänstra Alt och klickning var som helst i fönstret, ett normalt klick på fönsterdekorationerna, eller genom speciella meddelanden från visare, såsom aktiveringsbegäran från fönsterlistprogram. Det här alternativet är för närvarande inaktiverat i klicka-för-fokus-läget. Observera att listan över sätt att höja fönster när raise_on_click är falskt inte inkluderar programbegäran från program för att höja fönster; sådana begäran kommer att ignoreras oavsett anledningen till begäran. Om du är programutvecklare och har en användare som klagar på att ditt program inte fungerar när den här inställningen är inaktiverad, tala om för dem att det är _deras_ fel att deras fönsterhanterare är trasig och att de behöver ändra tillbaka det här alternativet till sant eller leva med felet som de begärde. Se även http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=445447#c6."
-
#: ../src/metacity.schemas.in.h:79
msgid "Show the panel menu"
msgstr "Visa panelmenyn"
@@ -1469,608 +1469,608 @@ msgstr "Fel vid start av metacity-dialog för att varna om program som inte stö
msgid "Line %d character %d: %s"
msgstr "Rad %d tecken %d: %s"
-#: ../src/theme-parser.c:399
+#: ../src/theme-parser.c:396
#, c-format
msgid "Attribute \"%s\" repeated twice on the same <%s> element"
msgstr "Attributet \"%s\" upprepat två gånger på samma <%s>-element"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/theme-parser.c:417
-#: ../src/theme-parser.c:442
+#: ../src/theme-parser.c:414
+#: ../src/theme-parser.c:439
#, c-format
msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
msgstr "Attributet \"%s\" är ogiltigt i <%s>-element i detta sammanhang"
-#: ../src/theme-parser.c:503
+#: ../src/theme-parser.c:500
#, c-format
msgid "Integer %ld must be positive"
msgstr "Heltalet %ld måste vara positivt"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/theme-parser.c:511
+#: ../src/theme-parser.c:508
#, c-format
msgid "Integer %ld is too large, current max is %d"
msgstr "Heltalet %ld är för stort, aktuellt maxvärde är %d"
-#: ../src/theme-parser.c:539
-#: ../src/theme-parser.c:655
+#: ../src/theme-parser.c:536
+#: ../src/theme-parser.c:652
#, c-format
msgid "Could not parse \"%s\" as a floating point number"
msgstr "Kunde inte tolka \"%s\" som ett flyttal"
-#: ../src/theme-parser.c:570
-#: ../src/theme-parser.c:598
+#: ../src/theme-parser.c:567
+#: ../src/theme-parser.c:595
#, c-format
msgid "Boolean values must be \"true\" or \"false\" not \"%s\""
msgstr "Booleska värden måste vara \"true\" eller \"false\", inte \"%s\""
-#: ../src/theme-parser.c:625
+#: ../src/theme-parser.c:622
#, c-format
msgid "Angle must be between 0.0 and 360.0, was %g\n"
msgstr "Vinkeln måste vara mellan 0,0 och 360,0, var %g\n"
-#: ../src/theme-parser.c:688
+#: ../src/theme-parser.c:685
#, c-format
msgid "Alpha must be between 0.0 (invisible) and 1.0 (fully opaque), was %g\n"
msgstr "Alfavärdet måste vara mellan 0,0 (osynligt) och 1,0 (helt synligt), var %g\n"
-#: ../src/theme-parser.c:753
+#: ../src/theme-parser.c:750
#, c-format
msgid "Invalid title scale \"%s\" (must be one of xx-small,x-small,small,medium,large,x-large,xx-large)\n"
msgstr "Ogiltig titelskala \"%s\" (måste vara ett av xx-small,x-small,small,medium,large,x-large,xx-large)\n"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/theme-parser.c:798
-#: ../src/theme-parser.c:806
-#: ../src/theme-parser.c:888
-#: ../src/theme-parser.c:985
-#: ../src/theme-parser.c:1027
-#: ../src/theme-parser.c:1138
-#: ../src/theme-parser.c:1188
-#: ../src/theme-parser.c:1196
-#: ../src/theme-parser.c:3074
-#: ../src/theme-parser.c:3163
-#: ../src/theme-parser.c:3170
-#: ../src/theme-parser.c:3177
+#: ../src/theme-parser.c:795
+#: ../src/theme-parser.c:803
+#: ../src/theme-parser.c:885
+#: ../src/theme-parser.c:982
+#: ../src/theme-parser.c:1024
+#: ../src/theme-parser.c:1135
+#: ../src/theme-parser.c:1185
+#: ../src/theme-parser.c:1193
+#: ../src/theme-parser.c:3071
+#: ../src/theme-parser.c:3160
+#: ../src/theme-parser.c:3167
+#: ../src/theme-parser.c:3174
#, c-format
msgid "No \"%s\" attribute on <%s> element"
msgstr "Inget \"%s\"-attribut i <%s>-element"
-#: ../src/theme-parser.c:922
-#: ../src/theme-parser.c:993
-#: ../src/theme-parser.c:1035
-#: ../src/theme-parser.c:1146
+#: ../src/theme-parser.c:919
+#: ../src/theme-parser.c:990
+#: ../src/theme-parser.c:1032
+#: ../src/theme-parser.c:1143
#, c-format
msgid "<%s> name \"%s\" used a second time"
msgstr "<%s>-namnet \"%s\" använt en andra gång"
-#: ../src/theme-parser.c:934
-#: ../src/theme-parser.c:1047
-#: ../src/theme-parser.c:1158
+#: ../src/theme-parser.c:931
+#: ../src/theme-parser.c:1044
+#: ../src/theme-parser.c:1155
#, c-format
msgid "<%s> parent \"%s\" has not been defined"
msgstr "<%s>-föräldern \"%s\" har inte definierats"
-#: ../src/theme-parser.c:1060
+#: ../src/theme-parser.c:1057
#, c-format
msgid "<%s> geometry \"%s\" has not been defined"
msgstr "<%s>-geometrin \"%s\" har inte definierats"
-#: ../src/theme-parser.c:1073
+#: ../src/theme-parser.c:1070
#, c-format
msgid "<%s> must specify either a geometry or a parent that has a geometry"
msgstr "<%s> måste ange antingen en geometri eller en förälder som har en geometri"
-#: ../src/theme-parser.c:1115
+#: ../src/theme-parser.c:1112
msgid "You must specify a background for an alpha value to be meaningful"
msgstr "Du måste ange en bakgrund för att ett alfavärde ska vara meningsfullt"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/theme-parser.c:1206
+#: ../src/theme-parser.c:1203
#, c-format
msgid "Unknown type \"%s\" on <%s> element"
msgstr "Okänd typ \"%s\" i <%s>-element"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/theme-parser.c:1217
+#: ../src/theme-parser.c:1214
#, c-format
msgid "Unknown style_set \"%s\" on <%s> element"
msgstr "Okänt style_set \"%s\" i <%s>-element"
-#: ../src/theme-parser.c:1225
+#: ../src/theme-parser.c:1222
#, c-format
msgid "Window type \"%s\" has already been assigned a style set"
msgstr "Fönstertypen \"%s\" har redan tilldelats en stilsamling"
-#: ../src/theme-parser.c:1261
+#: ../src/theme-parser.c:1258
msgid "Theme already has a fallback icon"
msgstr "Temat har redan en ikon att falla tillbaka på"
-#: ../src/theme-parser.c:1273
+#: ../src/theme-parser.c:1270
msgid "Theme already has a fallback mini_icon"
msgstr "Temat har redan en mini_ikon att falla tillbaka på"
-#: ../src/theme-parser.c:1286
-#: ../src/theme-parser.c:1350
-#: ../src/theme-parser.c:1639
-#: ../src/theme-parser.c:3262
-#: ../src/theme-parser.c:3316
-#: ../src/theme-parser.c:3488
-#: ../src/theme-parser.c:3704
-#: ../src/theme-parser.c:3742
-#: ../src/theme-parser.c:3780
-#: ../src/theme-parser.c:3818
+#: ../src/theme-parser.c:1283
+#: ../src/theme-parser.c:1347
+#: ../src/theme-parser.c:1636
+#: ../src/theme-parser.c:3259
+#: ../src/theme-parser.c:3313
+#: ../src/theme-parser.c:3485
+#: ../src/theme-parser.c:3701
+#: ../src/theme-parser.c:3739
+#: ../src/theme-parser.c:3777
+#: ../src/theme-parser.c:3815
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed below <%s>"
msgstr "Elementet <%s> är inte tillåtet under <%s>"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/theme-parser.c:1376
-#: ../src/theme-parser.c:1463
-#: ../src/theme-parser.c:1533
+#: ../src/theme-parser.c:1373
+#: ../src/theme-parser.c:1460
+#: ../src/theme-parser.c:1530
#, c-format
msgid "No \"name\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"name\"-attribut i element <%s>"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/theme-parser.c:1383
-#: ../src/theme-parser.c:1470
+#: ../src/theme-parser.c:1380
+#: ../src/theme-parser.c:1467
#, c-format
msgid "No \"value\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"value\"-attribut i element <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:1414
-#: ../src/theme-parser.c:1428
-#: ../src/theme-parser.c:1487
+#: ../src/theme-parser.c:1411
+#: ../src/theme-parser.c:1425
+#: ../src/theme-parser.c:1484
msgid "Cannot specify both button_width/button_height and aspect ratio for buttons"
msgstr "Kan inte ange både button_width/button_height och förhållandet för knappar"
-#: ../src/theme-parser.c:1437
+#: ../src/theme-parser.c:1434
#, c-format
msgid "Distance \"%s\" is unknown"
msgstr "Avståndet \"%s\" är okänt"
-#: ../src/theme-parser.c:1496
+#: ../src/theme-parser.c:1493
#, c-format
msgid "Aspect ratio \"%s\" is unknown"
msgstr "Förhållandet \"%s\" är okänt"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/theme-parser.c:1540
+#: ../src/theme-parser.c:1537
#, c-format
msgid "No \"top\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"top\"-attribut i element <%s>"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/theme-parser.c:1547
+#: ../src/theme-parser.c:1544
#, c-format
msgid "No \"bottom\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"bottom\"-attribut i element <%s>"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/theme-parser.c:1554
+#: ../src/theme-parser.c:1551
#, c-format
msgid "No \"left\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"left\"-attribut i element <%s>"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/theme-parser.c:1561
+#: ../src/theme-parser.c:1558
#, c-format
msgid "No \"right\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"right\"-attribut i element <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:1593
+#: ../src/theme-parser.c:1590
#, c-format
msgid "Border \"%s\" is unknown"
msgstr "Ramen \"%s\" är okänd"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/theme-parser.c:1746
-#: ../src/theme-parser.c:1856
-#: ../src/theme-parser.c:1963
-#: ../src/theme-parser.c:2190
-#: ../src/theme-parser.c:3007
+#: ../src/theme-parser.c:1743
+#: ../src/theme-parser.c:1853
+#: ../src/theme-parser.c:1960
+#: ../src/theme-parser.c:2187
+#: ../src/theme-parser.c:3004
#, c-format
msgid "No \"color\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"color\"-attribut i element <%s>"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/theme-parser.c:1753
+#: ../src/theme-parser.c:1750
#, c-format
msgid "No \"x1\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"x1\"-attribut i element <%s>"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/theme-parser.c:1760
-#: ../src/theme-parser.c:2852
+#: ../src/theme-parser.c:1757
+#: ../src/theme-parser.c:2849
#, c-format
msgid "No \"y1\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"y1\"-attribut i element <%s>"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/theme-parser.c:1767
+#: ../src/theme-parser.c:1764
#, c-format
msgid "No \"x2\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"x2\"-attribut i element <%s>"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/theme-parser.c:1774
-#: ../src/theme-parser.c:2859
+#: ../src/theme-parser.c:1771
+#: ../src/theme-parser.c:2856
#, c-format
msgid "No \"y2\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"y2\"-attribut i element <%s>"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/theme-parser.c:1863
-#: ../src/theme-parser.c:1970
-#: ../src/theme-parser.c:2116
-#: ../src/theme-parser.c:2197
-#: ../src/theme-parser.c:2303
-#: ../src/theme-parser.c:2401
-#: ../src/theme-parser.c:2621
-#: ../src/theme-parser.c:2747
-#: ../src/theme-parser.c:2845
-#: ../src/theme-parser.c:2919
-#: ../src/theme-parser.c:3014
+#: ../src/theme-parser.c:1860
+#: ../src/theme-parser.c:1967
+#: ../src/theme-parser.c:2113
+#: ../src/theme-parser.c:2194
+#: ../src/theme-parser.c:2300
+#: ../src/theme-parser.c:2398
+#: ../src/theme-parser.c:2618
+#: ../src/theme-parser.c:2744
+#: ../src/theme-parser.c:2842
+#: ../src/theme-parser.c:2916
+#: ../src/theme-parser.c:3011
#, c-format
msgid "No \"x\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"x\"-attribut i element <%s>"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/theme-parser.c:1870
-#: ../src/theme-parser.c:1977
-#: ../src/theme-parser.c:2123
-#: ../src/theme-parser.c:2204
-#: ../src/theme-parser.c:2310
-#: ../src/theme-parser.c:2408
-#: ../src/theme-parser.c:2628
-#: ../src/theme-parser.c:2754
-#: ../src/theme-parser.c:2926
-#: ../src/theme-parser.c:3021
+#: ../src/theme-parser.c:1867
+#: ../src/theme-parser.c:1974
+#: ../src/theme-parser.c:2120
+#: ../src/theme-parser.c:2201
+#: ../src/theme-parser.c:2307
+#: ../src/theme-parser.c:2405
+#: ../src/theme-parser.c:2625
+#: ../src/theme-parser.c:2751
+#: ../src/theme-parser.c:2923
+#: ../src/theme-parser.c:3018
#, c-format
msgid "No \"y\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"y\"-attribut i element <%s>"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/theme-parser.c:1877
-#: ../src/theme-parser.c:1984
-#: ../src/theme-parser.c:2130
-#: ../src/theme-parser.c:2211
-#: ../src/theme-parser.c:2317
-#: ../src/theme-parser.c:2415
-#: ../src/theme-parser.c:2635
-#: ../src/theme-parser.c:2761
-#: ../src/theme-parser.c:2933
+#: ../src/theme-parser.c:1874
+#: ../src/theme-parser.c:1981
+#: ../src/theme-parser.c:2127
+#: ../src/theme-parser.c:2208
+#: ../src/theme-parser.c:2314
+#: ../src/theme-parser.c:2412
+#: ../src/theme-parser.c:2632
+#: ../src/theme-parser.c:2758
+#: ../src/theme-parser.c:2930
#, c-format
msgid "No \"width\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"width\"-attribut i element <%s>"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/theme-parser.c:1884
-#: ../src/theme-parser.c:1991
-#: ../src/theme-parser.c:2137
-#: ../src/theme-parser.c:2218
-#: ../src/theme-parser.c:2324
-#: ../src/theme-parser.c:2422
-#: ../src/theme-parser.c:2642
-#: ../src/theme-parser.c:2768
-#: ../src/theme-parser.c:2940
+#: ../src/theme-parser.c:1881
+#: ../src/theme-parser.c:1988
+#: ../src/theme-parser.c:2134
+#: ../src/theme-parser.c:2215
+#: ../src/theme-parser.c:2321
+#: ../src/theme-parser.c:2419
+#: ../src/theme-parser.c:2639
+#: ../src/theme-parser.c:2765
+#: ../src/theme-parser.c:2937
#, c-format
msgid "No \"height\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"height\"-attribut i element <%s>"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/theme-parser.c:2000
+#: ../src/theme-parser.c:1997
#, c-format
msgid "No \"start_angle\" or \"from\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"start_angle\"- eller \"from\"-attribut i element <%s>"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/theme-parser.c:2007
+#: ../src/theme-parser.c:2004
#, c-format
msgid "No \"extent_angle\" or \"to\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"extent_angle\"- eller \"to\"-attribut i element <%s>"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/theme-parser.c:2016
+#: ../src/theme-parser.c:2013
#, c-format
msgid "No \"start_angle\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"start_angle\"-attribut i element <%s>"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/theme-parser.c:2023
+#: ../src/theme-parser.c:2020
#, c-format
msgid "No \"extent_angle\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"extent_angle\"attribut i element <%s>"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/theme-parser.c:2225
+#: ../src/theme-parser.c:2222
#, c-format
msgid "No \"alpha\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"alpha\"-attribut i element <%s>"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/theme-parser.c:2296
+#: ../src/theme-parser.c:2293
#, c-format
msgid "No \"type\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"type\"-attribut i element <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:2344
+#: ../src/theme-parser.c:2341
#, c-format
msgid "Did not understand value \"%s\" for type of gradient"
msgstr "Förstod inte värdet \"%s\" för toningstyp"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/theme-parser.c:2429
+#: ../src/theme-parser.c:2426
#, c-format
msgid "No \"filename\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"filename\"-attribut i element <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:2454
-#: ../src/theme-parser.c:2965
+#: ../src/theme-parser.c:2451
+#: ../src/theme-parser.c:2962
#, c-format
msgid "Did not understand fill type \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Förstod inte fyllnadstypen \"%s\" för <%s>-element"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/theme-parser.c:2600
-#: ../src/theme-parser.c:2733
-#: ../src/theme-parser.c:2838
+#: ../src/theme-parser.c:2597
+#: ../src/theme-parser.c:2730
+#: ../src/theme-parser.c:2835
#, c-format
msgid "No \"state\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"state\"-attribut i element <%s>"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/theme-parser.c:2607
-#: ../src/theme-parser.c:2740
+#: ../src/theme-parser.c:2604
+#: ../src/theme-parser.c:2737
#, c-format
msgid "No \"shadow\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"shadow\"-attribut i element <%s>"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/theme-parser.c:2614
+#: ../src/theme-parser.c:2611
#, c-format
msgid "No \"arrow\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"arrow\"-attribut i element <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:2667
-#: ../src/theme-parser.c:2789
-#: ../src/theme-parser.c:2877
+#: ../src/theme-parser.c:2664
+#: ../src/theme-parser.c:2786
+#: ../src/theme-parser.c:2874
#, c-format
msgid "Did not understand state \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Förstod inte tillståndet \"%s\" för <%s>-element"
-#: ../src/theme-parser.c:2677
-#: ../src/theme-parser.c:2799
+#: ../src/theme-parser.c:2674
+#: ../src/theme-parser.c:2796
#, c-format
msgid "Did not understand shadow \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Förstod inte skuggan \"%s\" för <%s>-element"
-#: ../src/theme-parser.c:2687
+#: ../src/theme-parser.c:2684
#, c-format
msgid "Did not understand arrow \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Förstod inte pilen \"%s\" för <%s>-element"
-#: ../src/theme-parser.c:3100
-#: ../src/theme-parser.c:3216
+#: ../src/theme-parser.c:3097
+#: ../src/theme-parser.c:3213
#, c-format
msgid "No <draw_ops> called \"%s\" has been defined"
msgstr "Inget <draw_ops> anropat \"%s\" har definierats"
-#: ../src/theme-parser.c:3112
-#: ../src/theme-parser.c:3228
+#: ../src/theme-parser.c:3109
+#: ../src/theme-parser.c:3225
#, c-format
msgid "Including draw_ops \"%s\" here would create a circular reference"
msgstr "Att inkludera draw_ops \"%s\" här skulle skapa en cirkulärreferens"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/theme-parser.c:3291
+#: ../src/theme-parser.c:3288
#, c-format
msgid "No \"value\" attribute on <%s> element"
msgstr "Inget \"value\"-attribut i <%s>-element"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/theme-parser.c:3348
+#: ../src/theme-parser.c:3345
#, c-format
msgid "No \"position\" attribute on <%s> element"
msgstr "Inget \"position\"-attribut i <%s>-element"
-#: ../src/theme-parser.c:3357
+#: ../src/theme-parser.c:3354
#, c-format
msgid "Unknown position \"%s\" for frame piece"
msgstr "Okänd position \"%s\" för ramdel"
-#: ../src/theme-parser.c:3365
+#: ../src/theme-parser.c:3362
#, c-format
msgid "Frame style already has a piece at position %s"
msgstr "Ramstilen har redan en del vid position %s"
-#: ../src/theme-parser.c:3382
-#: ../src/theme-parser.c:3473
+#: ../src/theme-parser.c:3379
+#: ../src/theme-parser.c:3470
#, c-format
msgid "No <draw_ops> with the name \"%s\" has been defined"
msgstr "Inget <draw_ops> med namnet \"%s\" har definierats"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/theme-parser.c:3410
+#: ../src/theme-parser.c:3407
#, c-format
msgid "No \"function\" attribute on <%s> element"
msgstr "Inget \"function\"-attribut i <%s>-element"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/theme-parser.c:3418
-#: ../src/theme-parser.c:3534
+#: ../src/theme-parser.c:3415
+#: ../src/theme-parser.c:3531
#, c-format
msgid "No \"state\" attribute on <%s> element"
msgstr "Inget \"state\"-attribut i <%s>-element"
-#: ../src/theme-parser.c:3427
+#: ../src/theme-parser.c:3424
#, c-format
msgid "Unknown function \"%s\" for button"
msgstr "Okänd funktion \"%s\" för knapp"
-#: ../src/theme-parser.c:3436
+#: ../src/theme-parser.c:3433
#, c-format
msgid "Button function \"%s\" does not exist in this version (%d, need %d)"
msgstr "Knappfunktionen \"%s\" finns inte i den här versionen (%d, behöver %d)"
-#: ../src/theme-parser.c:3448
+#: ../src/theme-parser.c:3445
#, c-format
msgid "Unknown state \"%s\" for button"
msgstr "Okänt tillstånd \"%s\" för knapp"
-#: ../src/theme-parser.c:3456
+#: ../src/theme-parser.c:3453
#, c-format
msgid "Frame style already has a button for function %s state %s"
msgstr "Ramstilen har redan en knapp för funktionen %s tillstånd %s"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/theme-parser.c:3526
+#: ../src/theme-parser.c:3523
#, c-format
msgid "No \"focus\" attribute on <%s> element"
msgstr "Inget \"focus\"-attribut i <%s>-element"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/theme-parser.c:3542
+#: ../src/theme-parser.c:3539
#, c-format
msgid "No \"style\" attribute on <%s> element"
msgstr "Inget \"style\"-attribut i <%s>-element"
-#: ../src/theme-parser.c:3551
+#: ../src/theme-parser.c:3548
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for focus attribute"
msgstr "\"%s\" är inte ett tillåtet värde för fokusattribut"
-#: ../src/theme-parser.c:3560
+#: ../src/theme-parser.c:3557
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for state attribute"
msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt värde på tillståndsattribut"
-#: ../src/theme-parser.c:3570
+#: ../src/theme-parser.c:3567
#, c-format
msgid "A style called \"%s\" has not been defined"
msgstr "En stil med namnet \"%s\" har inte definierats"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/theme-parser.c:3581
+#: ../src/theme-parser.c:3578
#, c-format
msgid "No \"resize\" attribute on <%s> element"
msgstr "Inget \"resize\"-attribut i <%s>-element"
-#: ../src/theme-parser.c:3591
-#: ../src/theme-parser.c:3614
+#: ../src/theme-parser.c:3588
+#: ../src/theme-parser.c:3611
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for resize attribute"
msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt värde för storleksändringsattribut"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/theme-parser.c:3625
+#: ../src/theme-parser.c:3622
#, c-format
msgid "Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized/shaded states"
msgstr "Bör inte ha \"resize\"-attribut i <%s>-element för maximerad/skuggade tillstånd"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/theme-parser.c:3639
+#: ../src/theme-parser.c:3636
#, c-format
msgid "Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized states"
msgstr "Bör inte ha \"resize\"-attribut i <%s>-element för maximerade tillstånd"
-#: ../src/theme-parser.c:3653
-#: ../src/theme-parser.c:3675
+#: ../src/theme-parser.c:3650
+#: ../src/theme-parser.c:3672
#, c-format
msgid "Style has already been specified for state %s resize %s focus %s"
msgstr "Stilen har redan angivits för tillståndet %s storleksändring %s fokus %s"
-#: ../src/theme-parser.c:3664
-#: ../src/theme-parser.c:3686
+#: ../src/theme-parser.c:3661
+#: ../src/theme-parser.c:3683
#, c-format
msgid "Style has already been specified for state %s focus %s"
msgstr "Stilen har redan angivits för tillståndet %s fokus %s"
-#: ../src/theme-parser.c:3725
+#: ../src/theme-parser.c:3722
msgid "Can't have a two draw_ops for a <piece> element (theme specified a draw_ops attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
msgstr "Kan inte ha två draw_ops för ett <piece>-element (temat angav ett draw_ops-attribut och även ett <draw_ops>-element, eller angav två element)"
-#: ../src/theme-parser.c:3763
+#: ../src/theme-parser.c:3760
msgid "Can't have a two draw_ops for a <button> element (theme specified a draw_ops attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
msgstr "Kan inte ha två draw_ops för ett <button>-element (temat angav ett draw_ops-attribut och även ett <draw_ops>-element, eller angav två element)"
-#: ../src/theme-parser.c:3801
+#: ../src/theme-parser.c:3798
msgid "Can't have a two draw_ops for a <menu_icon> element (theme specified a draw_ops attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
msgstr "Kan inte ha två draw_ops för ett <menu_icon>-element (temat angav ett draw_ops-attribut och även ett <draw_ops>-element, eller angav två element)"
-#: ../src/theme-parser.c:3849
+#: ../src/theme-parser.c:3846
#, c-format
msgid "Outermost element in theme must be <metacity_theme> not <%s>"
msgstr "Yttersta elementet i temat måste vara <metacity_theme>, inte <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:3869
+#: ../src/theme-parser.c:3866
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
msgstr "Elementet <%s> är inte tillåtet inuti ett namn-/författare-/datum-/beskrivningselement"
-#: ../src/theme-parser.c:3874
+#: ../src/theme-parser.c:3871
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a <constant> element"
msgstr "Elementet <%s> är inte tillåtet inuti ett <constant>-element"
-#: ../src/theme-parser.c:3886
+#: ../src/theme-parser.c:3883
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
msgstr "Elementet <%s> är inte tillåtet inuti ett avstånds-/ram-/förhållandeelement"
-#: ../src/theme-parser.c:3908
+#: ../src/theme-parser.c:3905
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a draw operation element"
msgstr "Elementet <%s> är inte tillåtet inuti ett ritningsåtgärdselement"
-#: ../src/theme-parser.c:3918
-#: ../src/theme-parser.c:3948
-#: ../src/theme-parser.c:3953
-#: ../src/theme-parser.c:3958
+#: ../src/theme-parser.c:3915
+#: ../src/theme-parser.c:3945
+#: ../src/theme-parser.c:3950
+#: ../src/theme-parser.c:3955
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a <%s> element"
msgstr "Elementet <%s> är inte tillåtet inuti ett <%s>-element"
-#: ../src/theme-parser.c:4180
+#: ../src/theme-parser.c:4177
msgid "No draw_ops provided for frame piece"
msgstr "Inget draw_ops tillhandahålls för ramdel"
-#: ../src/theme-parser.c:4195
+#: ../src/theme-parser.c:4192
msgid "No draw_ops provided for button"
msgstr "Inget draw_ops tillhandahålls för knappen"
-#: ../src/theme-parser.c:4247
+#: ../src/theme-parser.c:4244
#, c-format
msgid "No text is allowed inside element <%s>"
msgstr "Ingen text är tillåten inuti elementet <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:4302
+#: ../src/theme-parser.c:4299
msgid "<name> specified twice for this theme"
msgstr "<namn> är angiven två gånger för detta tema"
-#: ../src/theme-parser.c:4313
+#: ../src/theme-parser.c:4310
msgid "<author> specified twice for this theme"
msgstr "<author> är angiven två gånger för detta tema"
-#: ../src/theme-parser.c:4324
+#: ../src/theme-parser.c:4321
msgid "<copyright> specified twice for this theme"
msgstr "<copyright> är angivet två gånger för detta tema"
-#: ../src/theme-parser.c:4335
+#: ../src/theme-parser.c:4332
msgid "<date> specified twice for this theme"
msgstr "<date> är angivet två gånger för detta tema"
-#: ../src/theme-parser.c:4346
+#: ../src/theme-parser.c:4343
msgid "<description> specified twice for this theme"
msgstr "<description> är angivet två gånger för detta tema"
-#: ../src/theme-parser.c:4573
+#: ../src/theme-parser.c:4610
#, c-format
msgid "Failed to find a valid file for theme %s\n"
msgstr "Misslyckades med att hitta en giltig fil för temat %s\n"
-#: ../src/theme-parser.c:4629
+#: ../src/theme-parser.c:4666
#, c-format
msgid "Theme file %s did not contain a root <metacity_theme> element"
msgstr "Temafilen %s innehöll inte ett <metacity_theme>-rotelement"
@@ -2543,7 +2543,7 @@ msgid "Invalid WM_TRANSIENT_FOR window 0x%lx specified for %s.\n"
msgstr "Ogiltigt WM_TRANSIENT_FOR-fönster 0x%lx angivet för %s.\n"
#. first time through
-#: ../src/window.c:5617
+#: ../src/window.c:5650
#, c-format
msgid "Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER window as specified in the ICCCM.\n"
msgstr "Fönstret %s ställer in SM_CLIENT_ID på sig själv, istället för på WM_CLIENT_LEADER-fönstret som är angivet i ICCCM.\n"
@@ -2555,7 +2555,7 @@ msgstr "Fönstret %s ställer in SM_CLIENT_ID på sig själv, istället för på
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
-#: ../src/window.c:6182
+#: ../src/window.c:6215
#, c-format
msgid "Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %d x %d and max size %d x %d; this doesn't make much sense.\n"
msgstr "Fönstret %s ställer in ett MWM-tips som anger att det inte går att ändra storlek på, men ställer in minsta storleken %d × %d och största storleken %d × %d; detta verkar inte vettigt.\n"
@@ -2586,23 +2586,43 @@ msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the li
msgstr "Egenskap %s på fönster 0x%lx innehöll ogiltig UTF-8 för objekt %d i listan\n"
#~ msgid ""
-#~ "Many actions (e.g. clicking in the client area, moving or resizing the "
-#~ "window) normally raise the window as a side-effect. Set this option to "
-#~ "false to decouple raising from other user actions. Even when this option "
-#~ "is false, windows can still be raised by an alt-left-click anywhere on "
-#~ "the window, a normal click on the window decorations, or by special "
-#~ "messages, such as activation requests from pagers. This option is "
-#~ "currently disabled in click-to-focus mode."
+#~ "Setting this option to false can lead to buggy behavior, so users are "
+#~ "strongly discouraged from changing it from the default of true. Many "
+#~ "actions (e.g. clicking in the client area, moving or resizing the window) "
+#~ "normally raise the window as a side-effect. Set this option to false to "
+#~ "decouple raising from other user actions. Even when this option is false, "
+#~ "windows can still be raised by an alt-left-click anywhere on the window, "
+#~ "a normal click on the window decorations, or by special messages from "
+#~ "pagers, such as activation requests from tasklist applets. This option is "
+#~ "currently disabled in click-to-focus mode. Note that the list of ways to "
+#~ "raise windows when raise_on_click is false does not include programmatic "
+#~ "requests from applications to raise windows; such requests will be "
+#~ "ignored regardless of the reason for the request. If you are an "
+#~ "application developer and have a user complaining that your application "
+#~ "does not work with this setting disabled, tell them it is _their_ fault "
+#~ "for breaking their window manager and that they need to change this "
+#~ "option back to true or live with the bug they requested. See also http://"
+#~ "bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=445447#c6."
#~ msgstr ""
-#~ "Många åtgärder (exempelvis klickning i klientområde, flyttning eller "
-#~ "förstorning av fönstret) höjer normalt sett fönstret som en sidoeffekt. "
-#~ "Ställ in detta alternativ till falskt för att särbehandla höjning från "
-#~ "andra användarinteraktioner. När den är falsk kan fönster fortfarande "
-#~ "höjas genom en alt-vänster-klick varsomhelst på fönstret, ett normalt "
-#~ "klick på fönsterdekorationerna, eller av speciella meddelanden såsom "
-#~ "aktiveringsbegäran från anropare, kan också höja fönstren när detta "
-#~ "alternativ är falskt. Alternativet är för tillfället inaktiverat i klicka-"
-#~ "för-fokus-läget."
+#~ "Ställa in det här alternativet till falskt kan leda till felaktigt "
+#~ "beteende, därför rekommenderas det inte att användare ändrar det från "
+#~ "standardvärdet sant. Många åtgärder (t.ex. klicka i klientrutan, flytta "
+#~ "eller ändra storlek på fönstret) har sidoeffekten att fönstret höjs. "
+#~ "Ställ in det här alternativet till falskt för att koppla loss höjning "
+#~ "från andra användaråtgärder. Även när det här alternativet är falskt kan "
+#~ "fönster fortfarande höjas med vänstra Alt och klickning var som helst i "
+#~ "fönstret, ett normalt klick på fönsterdekorationerna, eller genom "
+#~ "speciella meddelanden från visare, såsom aktiveringsbegäran från "
+#~ "fönsterlistprogram. Det här alternativet är för närvarande inaktiverat i "
+#~ "klicka-för-fokus-läget. Observera att listan över sätt att höja fönster "
+#~ "när raise_on_click är falskt inte inkluderar programbegäran från program "
+#~ "för att höja fönster; sådana begäran kommer att ignoreras oavsett "
+#~ "anledningen till begäran. Om du är programutvecklare och har en användare "
+#~ "som klagar på att ditt program inte fungerar när den här inställningen är "
+#~ "inaktiverad, tala om för dem att det är _deras_ fel att deras "
+#~ "fönsterhanterare är trasig och att de behöver ändra tillbaka det här "
+#~ "alternativet till sant eller leva med felet som de begärde. Se även "
+#~ "http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=445447#c6."
#~ msgid "On _Top"
#~ msgstr "_Överst"
#~ msgid ""