summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/sv.po
diff options
context:
space:
mode:
authorDaniel Nylander <po@danielnylander.se>2006-08-20 14:36:24 +0000
committerDaniel Nylander <dnylande@src.gnome.org>2006-08-20 14:36:24 +0000
commit77a207c9cc2ef3ee8664d81fcde246ea750e07f1 (patch)
treeabd77d6792fc9e709d9d995b67ca715d81316957 /po/sv.po
parent1bea8254bad13c8917024c32ec8bcbec8c86ea6a (diff)
downloadmetacity-77a207c9cc2ef3ee8664d81fcde246ea750e07f1.tar.gz
metacity-77a207c9cc2ef3ee8664d81fcde246ea750e07f1.tar.bz2
Updated Swedish translation.
2006-08-20 Daniel Nylander <po@danielnylander.se> * sv.po: Updated Swedish translation.
Diffstat (limited to 'po/sv.po')
-rw-r--r--po/sv.po989
1 files changed, 550 insertions, 439 deletions
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index 1e28025..b806b62 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -1,7 +1,7 @@
# Swedish messages for metacity.
# Copyright (C) 2001-2006 Free Software Foundation, Inc.
-# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006.
+# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
#
# $Id$
#
@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-10-02 23:35+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-03-13 00:04+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-08-20 09:16+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-08-20 16:30+0100\n"
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -65,7 +65,7 @@ msgstr "Fel vid start av metacity-dialog för att fråga om ett program skulle d
msgid "Failed to get hostname: %s\n"
msgstr "Misslyckades med att få tag i värdnamn: %s\n"
-#: ../src/display.c:350
+#: ../src/display.c:344
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
msgstr "Misslyckades med att öppna X Window System-displayen \"%s\"\n"
@@ -86,46 +86,46 @@ msgstr ""
msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
msgstr "Ödesdigert IO-fel %d (%s) på display \"%s\".\n"
-#: ../src/frames.c:1097
+#: ../src/frames.c:1089
msgid "Close Window"
msgstr "Stäng fönster"
-#: ../src/frames.c:1100
+#: ../src/frames.c:1092
msgid "Window Menu"
msgstr "Fönstermeny"
-#: ../src/frames.c:1103
+#: ../src/frames.c:1095
msgid "Minimize Window"
msgstr "Minimera fönster"
-#: ../src/frames.c:1106
+#: ../src/frames.c:1098
msgid "Maximize Window"
msgstr "Maximera fönster"
-#: ../src/frames.c:1109
+#: ../src/frames.c:1101
msgid "Unmaximize Window"
msgstr "Avmaximera fönster"
-#: ../src/keybindings.c:996
+#: ../src/keybindings.c:1021
#, c-format
msgid "Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a binding\n"
msgstr "Ett annat program använder redan tangenten %s med modifierarna %x som en bindning\n"
-#: ../src/keybindings.c:2534
+#: ../src/keybindings.c:2592
#, c-format
msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
msgstr "Fel vid start av metacity-dialog för att skriva ut ett fel om ett kommando: %s\n"
-#: ../src/keybindings.c:2639
+#: ../src/keybindings.c:2697
#, c-format
msgid "No command %d has been defined.\n"
msgstr "Inget kommando %d har definierats.\n"
-#: ../src/keybindings.c:3501
+#: ../src/keybindings.c:3563
msgid "No terminal command has been defined.\n"
msgstr "Inget terminalkommando har definierats.\n"
-#: ../src/main.c:70
+#: ../src/main.c:65
#, c-format
msgid ""
"metacity %s\n"
@@ -138,41 +138,41 @@ msgstr ""
"Det här är fri programvara; se källkoden för kopieringsvillkor.\n"
"Det finns INGA garantier; inte ens för SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL.\n"
-#: ../src/main.c:258
+#: ../src/main.c:169
msgid "Disable connection to session manager"
msgstr "Inaktivera anslutning till sessionshanteraren"
-#: ../src/main.c:264
+#: ../src/main.c:175
msgid "Replace the running window manager with Metacity"
msgstr "Ersätt den körande fönsterhanteraren med Metacity"
-#: ../src/main.c:270
+#: ../src/main.c:181
msgid "Specify session management ID"
msgstr "Ange sessionshanteringsid"
-#: ../src/main.c:275
+#: ../src/main.c:186
msgid "X Display to use"
msgstr "X-display att använda"
-#: ../src/main.c:281
+#: ../src/main.c:192
msgid "Initialize session from savefile"
msgstr "Initiera session från sparandefil"
-#: ../src/main.c:287
+#: ../src/main.c:198
msgid "Print version"
msgstr "Skriv ut version"
-#: ../src/main.c:439
+#: ../src/main.c:350
#, c-format
msgid "Failed to scan themes directory: %s\n"
msgstr "Misslyckades med att genomsöka temakatalogen: %s\n"
-#: ../src/main.c:455
+#: ../src/main.c:366
#, c-format
msgid "Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes."
msgstr "Kunde inte hitta ett tema! Försäkra dig om att %s finns och innehåller vanliga teman."
-#: ../src/main.c:527
+#: ../src/main.c:424
#, c-format
msgid "Failed to restart: %s\n"
msgstr "Misslyckades med att starta om: %s\n"
@@ -245,8 +245,8 @@ msgid "Move to Workspace _Down"
msgstr "Flytta till arbetsyta _nedanför"
#: ../src/menu.c:164
-#: ../src/prefs.c:2004
-#: ../src/prefs.c:2367
+#: ../src/prefs.c:2142
+#: ../src/prefs.c:2669
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Arbetsyta %d"
@@ -397,8 +397,8 @@ msgid "(Not implemented) Navigation works in terms of applications not windows"
msgstr "(Inte implementerat) Navigering fungerar i termer av program, inte fönster"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:2
-msgid "A font description string describing a font for window titlebars. The size from the description will only be used if the titlebar_font_size option is set to 0, however. Also, this option is disabled if the titlebar_uses_desktop_font option is set to true. By default, titlebar_font is unset, causing Metacity to fall back to the desktop font even if titlebar_uses_desktop_font is false."
-msgstr "En typsnittsbeskrivningssträng som beskriver ett typsnitt för fönstertitelrader. Storleken från beskrivningen kommer dock endast att användas om alternativet titlebar_font_size är ställt till 0. Dessutom är detta alternativ inaktiverat om alternativet titlebar_uses_desktop_font är sant. Som standard är titlebar_font inte satt, vilket gör att Metacity faller tillbaka på skrivbordstypsnittet även om titlebar_uses_desktop_font är falskt."
+msgid "A font description string describing a font for window titlebars. The size from the description will only be used if the titlebar_font_size option is set to 0. Also, this option is disabled if the titlebar_uses_desktop_font option is set to true."
+msgstr "En typsnittsbeskrivningssträng som beskriver ett typsnitt för fönstertitelrader. Storleken från beskrivningen kommer dock endast att användas om alternativet titlebar_font_size är ställt till 0. Dessutom är detta alternativ inaktiverat om alternativet titlebar_uses_desktop_font är sant."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:3
msgid "Action on title bar double-click"
@@ -437,734 +437,779 @@ msgid "Compositing Manager"
msgstr "Compositinghanterare"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:12
+msgid "Control how new windows get focus"
+msgstr "Kontrollera hur nya fönster får fokus"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:13
msgid "Current theme"
msgstr "Aktuellt tema"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:13
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:14
msgid "Delay in milliseconds for the auto raise option"
msgstr "Fördröjning i millisekunder "
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:14
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:15
msgid "Determines whether Metacity is a compositing manager."
msgstr "Fastställer huruvida Metacity är en compositinghanterare."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:15
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:16
msgid "Determines whether applications or the system can generate audible 'beeps'; may be used in conjunction with 'visual bell' to allow silent 'beeps'."
msgstr "Avgör huruvida program eller systemet kan generera ljudliga \"pip\". Kan användas tillsammans med \"visual bell\" för att tillåta tysta \"pip\"."
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:16
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:17
msgid "Disable misfeatures that are required by old or broken applications"
msgstr "Inaktivera felaktiga egenskaper som krävs av gamla eller felaktiga program"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:17
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:18
msgid "Enable Visual Bell"
msgstr "Använd visuell signal"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:18
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:19
msgid "Hide all windows and focus desktop"
msgstr "Dölj alla fönster och fokusera skrivbordet"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:19
-msgid "If true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then the focused window will be automatically raised after a delay (the delay is specified by the auto_raise_delay key). This preference is poorly named, but kept for backwards compatibility. To try to be more clear (at least to the technically inclined), its meaning is \"automatically raise the window following a timeout which is triggered by non-grabbed mouse entry in sloppy or mouse focus modes\". It is unrelated to clicking behavior (i.e. this is not related to raise-on-click/orthogonal-raise). It is unrelated to entering a window during drag and drop (because that results in the application grabbing the mouse)"
-msgstr "Om sant och fokusläget är antingen \"sloppy\" eller \"mouse\" så kommer det fokuserade fönstret att automatiskt höjas efter en fördröjning (fördröjningen anges av nyckeln auto_raise_delay). Den här inställningen är dåligt namngiven men behålls för bakåtkompatibilitet. För att försöka förklara bättre (åtminstone till de tekniska lagda), dess betydelse är \"höj fönstret automatiskt följt av en timeout som aktiveras av en icke-fångad muspost i fokuslägena sloppy eller mouse\". Det är inte relaterat till klickbeteende (alltså, det är inte relaterat till höj-vid-klick/orthogonal-höjning). Det är inte relaterat till att gå in i ett fönster under drag och släpp (på grund av att det resulterar i att programmet fångar musen)"
-
#: ../src/metacity.schemas.in.h:20
-msgid "If true, ignore the titlebar_font option, and use the standard application font for window titles."
-msgstr "Om sant ignoreras alternativet titlebar_font och standardtypsnittet för program används för fönstertitlar."
+msgid "If set to true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then the focused window will be automatically raised after a delay specified by the auto_raise_delay key. This is not related to clicking on a window to raise it, nor to entering a window during drag-and-drop."
+msgstr "Om sant, och om fokusläget antingen är \"sloppy\" eller \"mouse\", kommer det fokuserade fönstret att automatiskt höjas efter en fördröjning (fördröjningen anges av nyckeln auto_raise_delay). Detta är inte relaterat till att klicka på ett fönster för att höja det, inte heller att gå in i ett fönster med drag-och-släpp."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:21
-msgid "If true, metacity will give the user less feedback and less sense of \"direct manipulation\", by using wireframes, avoiding animations, or other means. This is a significant reduction in usability for many users, but may allow legacy applications and terminal servers to function when they would otherwise be impractical. However, the wireframe feature is disabled when accessibility is on to avoid weird desktop breakages."
-msgstr "Om detta är sant kommer metacity att ge användaren mindre återkoppling och mindre känsla av \"direktmanipulering\" genom att använda trådramar, undvika animationer, och andra sätt. Detta är en betydande minskning av användbarheten för många användare, men kan tillåta äldre program och terminalservrar att fungera i de fall de annars skulle varit olämpliga.Funktionaliteten med trådramar är dock inaktiverad då tillgänglighet är på för att undvika konstiga skrivbordsfel."
+msgid "If true, ignore the titlebar_font option, and use the standard application font for window titles."
+msgstr "Om sant ignoreras alternativet titlebar_font och standardtypsnittet för program används för fönstertitlar."
-# SUN CHANGED MESSAGE
#: ../src/metacity.schemas.in.h:22
-msgid "If true, then Metacity works in terms of applications rather than windows. The concept is a bit abstract, but in general an application-based setup is more like the Mac and less like Windows. When you focus a window in application-based mode, all the windows in the application will be raised. Also, in application-based mode, focus clicks are not passed through to windows in other applications. The existence of this setting is somewhat questionable. But it's better than having settings for all the specific details of application-based vs. window-based, e.g. whether to pass through clicks. Also, application-based mode is largely unimplemented at the moment."
-msgstr "Om sant fungerar Metacity i termer av program, inte av fönster. Konceptet är ganska abstrakt, men i regel fungerar en programbaserad konfiguration mer likt Mac och mindre likt Windows. När du fokuserar ett fönster i programbaserat läge kommer alla fönster i programmet att höjas. Dessutom skickas fokusklick inte vidare till fönster i andra program då programbaserat läge används. Förekomsten av denna inställning går att ifrågasätta. Men det är bättre än att ha inställningar för alla de specifika detaljerna för programbaserad konfiguration gentemot fönsterbaserad konfiguration, t.ex. huruvida klick ska skickas vidare. Dessutom är programbaserat läge till stor del oimplementerat just nu."
+msgid "If true, metacity will give the user less feedback by using wireframes, avoiding animations, or other means. This is a significant reduction in usability for many users, but may allow legacy applications to continue working, and may also be a useful tradeoff for terminal servers. However, the wireframe feature is disabled when accessibility is on."
+msgstr "Om detta är sant kommer metacity att ge användaren mindre återkoppling genom att använda trådramar, undvika animationer, och andra sätt. Detta är en betydande minskning av användbarheten för många användare, men kan tillåta äldre program och terminalservrar att fungera i de fall de annars skulle varit olämpliga. Funktionaliteten med trådramar är dock inaktiverad då tillgänglighet är på."
+# SUN CHANGED MESSAGE
#: ../src/metacity.schemas.in.h:23
+msgid "If true, then Metacity works in terms of applications rather than windows. The concept is a bit abstract, but in general an application-based setup is more like the Mac and less like Windows. When you focus a window in application-based mode, all the windows in the application will be raised. Also, in application-based mode, focus clicks are not passed through to windows in other applications. Application-based mode is, however, largely unimplemented at the moment."
+msgstr "Om sant fungerar Metacity i termer av program, inte av fönster. Konceptet är ganska abstrakt, men i regel fungerar en programbaserad konfiguration mer likt Mac och mindre likt Windows. När du fokuserar ett fönster i programbaserat läge kommer alla fönster i programmet att höjas. Dessutom skickas fokusklick inte vidare till fönster i andra program då programbaserat läge används. Dessutom är programbaserat läge till stor del oimplementerat just nu."
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:24
msgid "If true, trade off usability for less resource usage"
msgstr "Om sant kommer användbarhet att åsidosättas till förmån för mindre resursanvändning"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:24
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:25
msgid "Lower window below other windows"
msgstr "Sänk fönster under andra fönster"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:25
-msgid "Many actions (e.g. clicking in the client area, moving or resizing the window) normally raise the window as a side-effect. Set this option to false to decouple raising from other user interactions. When false, windows can still be raised by an alt-left-click anywhere on the window or a normal click on the window decorations (assuming such clicks aren't used to start a move or resize operation). Special messages, such as activation requests from pagers, may also raise windows when this option is false. This option is currently disabled in click-to-focus mode."
-msgstr "Många åtgärder (exempelvis klickning i klientområde, flyttning eller förstorning av fönstret) höjer normalt sett fönstret som en sidoeffekt. Ställ in detta alternativ till falskt för att särbehandla höjning från andra användarinteraktioner. När den är falsk kan fönster fortfarande höjas genom en alt-vänster-klick varsomhelst på fönstret eller ett normalt klick på fönsterdekorationerna (antar att sådana klick inte används för att påbörja en flyttning eller förstorning). Speciella meddelanden, såsom aktiveringsbegäran från anropare, kan också höja fönstren när detta alternativ är falskt. Alternativet är för tillfället inaktiverat i klicka-för-fokus-läget."
-
#: ../src/metacity.schemas.in.h:26
+msgid "Many actions (e.g. clicking in the client area, moving or resizing the window) normally raise the window as a side-effect. Set this option to false to decouple raising from other user actions. Even when this option is false, windows can still be raised by an alt-left-click anywhere on the window, a normal click on the window decorations, or by special messages, such as activation requests from pagers. This option is currently disabled in click-to-focus mode."
+msgstr "Många åtgärder (exempelvis klickning i klientområde, flyttning eller förstorning av fönstret) höjer normalt sett fönstret som en sidoeffekt. Ställ in detta alternativ till falskt för att särbehandla höjning från andra användarinteraktioner. När den är falsk kan fönster fortfarande höjas genom en alt-vänster-klick varsomhelst på fönstret, ett normalt klick på fönsterdekorationerna, eller av speciella meddelanden såsom aktiveringsbegäran från anropare, kan också höja fönstren när detta alternativ är falskt. Alternativet är för tillfället inaktiverat i klicka-för-fokus-läget."
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:27
msgid "Maximize window"
msgstr "Maximera fönster"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:27
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:28
msgid "Maximize window horizontally"
msgstr "Maximera fönster horisontellt"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:28
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:29
msgid "Maximize window vertically"
msgstr "Maximera fönster vertikalt"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:29
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:30
msgid "Minimize window"
msgstr "Minimera fönster"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:30
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:31
msgid "Modifier to use for modified window click actions"
msgstr "Modifierare att använda för modifierade fönsterklickåtgärder"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:31
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:32
msgid "Move backward between panels and the desktop immediately"
msgstr "Flytta baklänges mellan paneler och skrivbordet omedelbart"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:32
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:33
msgid "Move backwards between panels and the desktop with popup"
msgstr "Flytta baklänges mellan paneler och skrivbordet genom användning av popupfönster"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:33
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:34
msgid "Move backwards between windows immediately"
msgstr "Flytta baklänges mellan fönster omedelbart"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:34
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:35
+msgid "Move backwards between windows of an application immediately"
+msgstr "Flytta baklänges mellan ett programs fönster omedelbart"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:36
+msgid "Move backwards between windows of an application with popup"
+msgstr "Flytta baklänges mellan ett programs fönster med popupfönster"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:37
msgid "Move between panels and the desktop immediately"
msgstr "Flytta mellan paneler och skrivbordet omedelbart"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:35
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:38
msgid "Move between panels and the desktop with popup"
msgstr "Flytta mellan paneler och skrivbordet genom användning av popupfönster"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:36
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:39
msgid "Move between windows immediately"
msgstr "Flytta mellan fönster omedelbart"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:37
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:40
+msgid "Move between windows of an application immediately"
+msgstr "Flytta mellan ett programs fönster omedelbart"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:41
+msgid "Move between windows of an application with popup"
+msgstr "Flytta mellan ett programs fönster med popupfönster"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:42
msgid "Move between windows with popup"
msgstr "Flytta mellan fönster genom användning av popupfönster"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:38
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:43
msgid "Move focus backwards between windows using popup display"
msgstr "Flytta fokus baklänges mellan fönster genom användning av popupfönster"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:39
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:44
msgid "Move window"
msgstr "Flytta fönster"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:40
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:45
msgid "Move window one workspace down"
msgstr "Flytta fönster en arbetsyta nedåt"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:41
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:46
msgid "Move window one workspace to the left"
msgstr "Flytta fönster en arbetsyta åt vänster"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:42
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:47
msgid "Move window one workspace to the right"
msgstr "Flytta fönster en arbetsyta åt höger"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:43
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:48
msgid "Move window one workspace up"
msgstr "Flytta fönster en arbetsyta uppåt"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:44
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:49
msgid "Move window to workspace 1"
msgstr "Flytta fönster till arbetsyta 1"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:45
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:50
msgid "Move window to workspace 10"
msgstr "Flytta fönster till arbetsyta 10"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:46
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:51
msgid "Move window to workspace 11"
msgstr "Flytta fönster till arbetsyta 11"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:47
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:52
msgid "Move window to workspace 12"
msgstr "Flytta fönster till arbetsyta 12"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:48
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:53
msgid "Move window to workspace 2"
msgstr "Flytta fönster till arbetsyta 2"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:49
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:54
msgid "Move window to workspace 3"
msgstr "Flytta fönster till arbetsyta 3"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:50
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:55
msgid "Move window to workspace 4"
msgstr "Flytta fönster till arbetsyta 4"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:51
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:56
msgid "Move window to workspace 5"
msgstr "Flytta fönster till arbetsyta 5"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:52
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:57
msgid "Move window to workspace 6"
msgstr "Flytta fönster till arbetsyta 6"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:53
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:58
msgid "Move window to workspace 7"
msgstr "Flytta fönster till arbetsyta 7"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:54
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:59
msgid "Move window to workspace 8"
msgstr "Flytta fönster till arbetsyta 8"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:55
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:60
msgid "Move window to workspace 9"
msgstr "Flytta fönster till arbetsyta 9"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:56
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:61
msgid "Name of workspace"
msgstr "Namn på arbetsyta"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:57
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:62
msgid "Number of workspaces"
msgstr "Antal arbetsytor"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:58
-msgid "Number of workspaces. Must be more than zero, and has a fixed maximum (to prevent accidentally destroying your desktop by asking for 34 million workspaces)."
-msgstr "Antal arbetsytor. Måste vara större än noll, och har ett fast maxvärde (för att förhindra att skrivbordet förstörs genom att 34 miljoner arbetsytor begärs av misstag)."
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:63
+msgid "Number of workspaces. Must be more than zero, and has a fixed maximum to prevent making the desktop unusable by accidentally asking for too many workspaces."
+msgstr "Antal arbetsytor. Måste vara större än noll, och har ett fast maxvärde för att förhindra att skrivbordet förstörs genom att för många arbetsytor begärs av misstag."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:59
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:64
msgid "Raise obscured window, otherwise lower"
msgstr "Höj fönstret om skymt, sänk det annars"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:60
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:65
msgid "Raise window above other windows"
msgstr "Höj fönstret över andra fönster"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:61
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:66
msgid "Resize window"
msgstr "Ändra storlek på fönster"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:62
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:67
msgid "Run a defined command"
msgstr "Kör ett angivet kommando"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:63
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:68
msgid "Run a terminal"
msgstr "Kör en terminal"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:64
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:69
msgid "Show the panel menu"
msgstr "Visa panelmenyn"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:65
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:70
msgid "Show the panel run application dialog"
msgstr "Visa paneldialogfönstret för körning av program"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:66
-msgid "Some applications break specifications in ways that result in window manager misfeatures. For example, ideally Metacity would place all dialogs in a consistent position with respect to their parent window. This requires ignoring application-specified positions for dialogs. But some versions of Java/Swing mark their popup menus as dialogs, so Metacity has to disable dialog positioning to allow menus to work in broken Java applications. There are several other examples like this. This option puts Metacity in full-on Correct mode, which perhaps gives a moderately nicer UI if you don't need to run any broken apps. Sadly, workarounds must be enabled by default; the real world is an ugly place. Some of the workarounds are workarounds for limitations in the specifications themselves, so sometimes a bug in no-workarounds mode won't be fixable without amending a spec."
-msgstr "En del program bryter mot specifikationer på sätt som resulterar i oönskade beteenden i fönsterhanterare. Till exempel vill Metacity helst placera alla dialogfönster på en konsekvent position i förhållande till föräldrafönstret. Detta kräver att dialogpositioner som program anger ignoreras. Men en del versioner av Java/Swing märker sina popupmenyer som dialogfönster, vilket gör att Metacity måste inaktivera dialogpositionering för att menyer ska kunna fungera i felaktiga Javaprogram. Det finns åtskilliga andra exempel på detta. Detta alternativ gör att Metacity använder ett fullt korrekt läge, vilket kanske ger ett aningen trevligare användargränssnitt om du inte behöver köra några felaktiga program. Tyvärr måste dessa fixar vara aktiverade som standard; världen är en otrevligt plats. En del av dessa fixar är fixar för begränsningar i specifikationerna själva, vilket gör att ett fel i korrekthetsläge ibland inte kan åtgärdas utan att en specifikation modifieras."
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:71
+msgid "Some applications disregard specifications in ways that result in window manager misfeatures. This option puts Metacity in a rigorously correct mode, which gives a more consistent user interface, provided one does not need to run any misbehaving applications."
+msgstr "Vissa program bortser från specifikationerna vilket resulterar i att fönsterhanteraren inte fungerar som den ska. Detta alternativ försätter Metacity i ett mycket korrekt läge, vilket ger ett mer konsistent användargränssnitt, om man inte behöver köra några program som inte sköter sig."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:67
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:72
msgid "Switch to workspace 1"
msgstr "Växla till arbetsyta 1"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:68
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:73
msgid "Switch to workspace 10"
msgstr "Växla till arbetsyta 10"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:69
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:74
msgid "Switch to workspace 11"
msgstr "Växla till arbetsyta 11"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:70
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:75
msgid "Switch to workspace 12"
msgstr "Växla till arbetsyta 12"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:71
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:76
msgid "Switch to workspace 2"
msgstr "Växla till arbetsyta 2"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:72
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:77
msgid "Switch to workspace 3"
msgstr "Växla till arbetsyta 3"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:73
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:78
msgid "Switch to workspace 4"
msgstr "Växla till arbetsyta 4"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:74
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:79
msgid "Switch to workspace 5"
msgstr "Växla till arbetsyta 5"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:75
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:80
msgid "Switch to workspace 6"
msgstr "Växla till arbetsyta 6"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:76
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:81
msgid "Switch to workspace 7"
msgstr "Växla till arbetsyta 7"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:77
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:82
msgid "Switch to workspace 8"
msgstr "Växla till arbetsyta 8"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:78
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:83
msgid "Switch to workspace 9"
msgstr "Växla till arbetsyta 9"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:79
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:84
msgid "Switch to workspace above this one"
msgstr "Växla till arbetsytan ovanför denna"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:80
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:85
msgid "Switch to workspace below this one"
msgstr "Växla till arbetsytan nedanför denna"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:81
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:86
msgid "Switch to workspace on the left"
msgstr "Växla till arbetsytan till vänster"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:82
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:87
msgid "Switch to workspace on the right"
msgstr "Växla till arbetsytan till höger"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:83
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:88
msgid "System Bell is Audible"
msgstr "Systemsignalen är ljudlig"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:84
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:89
msgid "Take a screenshot"
msgstr "Ta en skärmdump"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:85
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:90
msgid "Take a screenshot of a window"
msgstr "Ta en skärmdump av ett fönster"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:86
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:91
msgid "Tells Metacity how to implement the visual indication that the system bell or another application 'bell' indicator has been rung. Currently there are two valid values, \"fullscreen\", which causes a fullscreen white-black flash, and \"frame_flash\" which causes the titlebar of the application which sent the bell signal to flash. If the application which sent the bell is unknown (as is usually the case for the default \"system beep\"), the currently focused window's titlebar is flashed."
msgstr "Talar om för Metacity hur den synliga indikeringen att systemsignalen eller en annan programsignal har ljudit ska implementeras. För tillfället finns det två giltiga värden, \"fullscreen\", som genererar en svartvit blinkning i helskärmsformat, och \"frame_flash\" som gör att titelraden på programmet som skickade signalen blinkar. Om programmet som skickade signalen är okänd (vilket normalt är fallet för \"standardsystempipet\"), blinkas titelraden på det för tillfället fokuserade fönstret."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:87
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:92
msgid "The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N keys define keybindings that correspond to these commands. Pressing the keybinding for run_command_N will execute command_N."
msgstr "Nycklarna /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N anger tangentbindningar som motsvarar dessa kommandon. Att trycka tangentbindningen för run_command_N kommer att köra command_N."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:88
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:93
msgid "The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot key defines a keybinding which causes the command specified by this setting to be invoked."
msgstr "Nyckeln /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot anger en tangentbindning som gör att det kommando som anges av denna inställning körs."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:89
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:94
msgid "The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot key defines a keybinding which causes the command specified by this setting to be invoked."
msgstr "Nyckeln /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot anger en tangentbindning som gör att det kommando som anges av denna inställning körs."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:90
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:95
msgid "The keybinding that runs the correspondingly-numbered command in /apps/metacity/keybinding_commands The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "Tangentbindningen som kör det på motsvarande sätt numrerade kommandot i /apps/metacity/keybinding_commands. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:91
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:96
msgid "The keybinding that switches to the workspace above the current workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "Tangentbindningen som växlar till arbetsytan ovanför den aktuella arbetsytan. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:92
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:97
msgid "The keybinding that switches to the workspace below the current workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "Tangentbindningen som växlar till arbetsytan nedanför den aktuella arbetsytan. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:93
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:98
msgid "The keybinding that switches to the workspace on the left of the current workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "Tangentbindningen som växlar till arbetsytan till vänster om den aktuella arbetsytan. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:94
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:99
msgid "The keybinding that switches to the workspace on the right of the current workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "Tangentbindningen som växlar till arbetsytan till höger om den aktuella arbetsytan. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:95
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:100
msgid "The keybinding that switches to workspace 1. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "Tangentbindningen som växlar till arbetsyta 1. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:96
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:101
msgid "The keybinding that switches to workspace 10. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "Tangentbindningen som växlar till arbetsyta 10. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:97
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:102
msgid "The keybinding that switches to workspace 11. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "Tangentbindningen som växlar till arbetsyta 11. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:98
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:103
msgid "The keybinding that switches to workspace 12. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "Tangentbindningen som växlar till arbetsyta 12. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:99
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:104
msgid "The keybinding that switches to workspace 2. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "Tangentbindningen som växlar till arbetsyta 2. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:100
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:105
msgid "The keybinding that switches to workspace 3. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "Tangentbindningen som växlar till arbetsyta 3. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:101
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:106
msgid "The keybinding that switches to workspace 4. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "Tangentbindningen som växlar till arbetsyta 4. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:102
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:107
msgid "The keybinding that switches to workspace 5. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "Tangentbindningen som växlar till arbetsyta 5. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:103
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:108
msgid "The keybinding that switches to workspace 6. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "Tangentbindningen som växlar till arbetsyta 6. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:104
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:109
msgid "The keybinding that switches to workspace 7. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "Tangentbindningen som växlar till arbetsyta 7. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:105
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:110
msgid "The keybinding that switches to workspace 8. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "Tangentbindningen som växlar till arbetsyta 8. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:106
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:111
msgid "The keybinding that switches to workspace 9. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "Tangentbindningen som växlar till arbetsyta 9. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:107
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:112
msgid "The keybinding used to activate the window menu. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "Tangentbindningen som används för att aktivera fönstermenyn. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:108
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:113
msgid "The keybinding used to close a window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "Tangentbindningen som används för att stänga ett fönster. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:109
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:114
msgid "The keybinding used to enter \"move mode\" and begin moving a window using the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "Tangentbindningen som används för att gå in i \"flyttläge\" och börja flytta ett fönster genom att använda tangentbordet. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:110
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:115
msgid "The keybinding used to enter \"resize mode\" and begin resizing a window using the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "Tangentbindningen som används för att gå in i \"storleksändringsläge\" och börja ändra storleken på ett fönster genom att använda tangentbordet. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:111
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:116
msgid "The keybinding used to hide all normal windows and set the focus to the desktop background. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "Tangentbindningen som används för att dölja alla normala fönster och ge skrivbordsbakgrunden fokus. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:112
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:117
msgid "The keybinding used to maximize a window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "Tangentbindningen som används för att maximera ett fönster. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:113
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:118
msgid "The keybinding used to minimize a window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "Tangentbindningen som används för att minimera ett fönster. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:114
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:119
msgid "The keybinding used to move a window one workspace down. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta ett fönster en arbetsyta nedåt. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:115
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:120
msgid "The keybinding used to move a window one workspace to the left. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta ett fönster en arbetsyta åt vänster. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:116
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:121
msgid "The keybinding used to move a window one workspace to the right. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta ett fönster en arbetsyta åt höger. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:117
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:122
msgid "The keybinding used to move a window one workspace up. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta ett fönster en arbetsyta uppåt. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:118
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:123
msgid "The keybinding used to move a window to workspace 1. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta ett fönster till arbetsyta 1. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:119
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:124
msgid "The keybinding used to move a window to workspace 10. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta ett fönster till arbetsyta 10. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:120
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:125
msgid "The keybinding used to move a window to workspace 11. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta ett fönster till arbetsyta 11. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:121
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:126
msgid "The keybinding used to move a window to workspace 12. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta ett fönster till arbetsyta 12. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:122
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:127
msgid "The keybinding used to move a window to workspace 2. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta ett fönster till arbetsyta 2. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:123
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:128
msgid "The keybinding used to move a window to workspace 3. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta ett fönster till arbetsyta 3. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:124
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:129
msgid "The keybinding used to move a window to workspace 4. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta ett fönster till arbetsyta 4. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:125
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:130
msgid "The keybinding used to move a window to workspace 5. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta ett fönster till arbetsyta 5. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:126
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:131
msgid "The keybinding used to move a window to workspace 6. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta ett fönster till arbetsyta 6. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:127
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:132
msgid "The keybinding used to move a window to workspace 7. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta ett fönster till arbetsyta 7. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:128
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:133
msgid "The keybinding used to move a window to workspace 8. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta ett fönster till arbetsyta 8. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:129
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:134
msgid "The keybinding used to move a window to workspace 9. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta ett fönster till arbetsyta 9. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:130
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:135
msgid "The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, using a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta fokus baklänges mellan paneler och skrivbordet genom att använda ett popupfönster. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:131
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:136
msgid "The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, without a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta fokus baklänges mellan paneler och skrivbordet utan ett popupfönster. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:132
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:137
+msgid "The keybinding used to move focus backwards between windows of an application without a popup window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go forward again. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta fokus baklänges mellan ett programs fönster utan ett popupfönster. Att hålla \"skift\"-tangenten nedtryckt tillsammans med denna tangentbindning gör att riktningen går framåt igen. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas någon tangentbindning för denna åtgärd."
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:138
+msgid "The keybinding used to move focus backwards between windows of an application, using a popup window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go forward again. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta fokus baklänges mellan ett programs fönster med ett popupfönster. Att hålla \"skift\"-tangenten nedtryckt tillsammans med denna tangentbindning gör att riktningen går framåt igen. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas någon tangentbindning för denna åtgärd."
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:139
msgid "The keybinding used to move focus backwards between windows without a popup window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go forward again. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta fokus baklänges mellan fönster utan ett popupfönster. Att hålla \"skift\"-tangenten nedtryckt tillsammans med denna tangentbindning gör att riktningen går framåt igen. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:133
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:140
msgid "The keybinding used to move focus backwards between windows, using a popup window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go forward again. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta fokus baklänges mellan fönster med ett popupfönster. Att hålla \"skift\"-tangenten nedtryckt tillsammans med denna tangentbindning gör att riktningen går framåt igen. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:134
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:141
msgid "The keybinding used to move focus between panels and the desktop, using a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta fokus mellan paneler och skrivbordet genom att använda ett popupfönster. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:135
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:142
msgid "The keybinding used to move focus between panels and the desktop, without a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta fokus mellan paneler och skrivbordet utan ett popupfönster. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:136
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:143
+msgid "The keybinding used to move focus between windows of an application without a popup window. Holding the \"shift\" key while using this binding reverses the direction of movement. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta fokus mellan ett programs fönster utan ett popupfönster. Att hålla \"skift\"-tangenten nedtryckt då denna tangentbindning används byter håll på rörelsen. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas någon tangentbindning för denna åtgärd."
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:144
+msgid "The keybinding used to move focus between windows of an application, using a popup window. (Traditionally &lt;Alt&gt;F6) Holding the \"shift\" key while using this binding reverses the direction of movement. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta fokus mellan ett programs fönster med ett popupfönster (traditionellt &lt;Alt&gt;F6). Att hålla \"skift\"-tangenten nedtryckt då denna tangentbindning används byter håll på rörelsen. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas någon tangentbindning för denna åtgärd."
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:145
msgid "The keybinding used to move focus between windows without a popup window. (Traditionally &lt;Alt&gt;Escape) Holding the \"shift\" key while using this binding reverses the direction of movement. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta fokus mellan fönster utan ett popupfönster (traditionellt &lt;Alt&gt;Escape). Att hålla \"skift\"-tangenten nedtryckt då denna tangentbindning används byter håll på rörelsen. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:137
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:146
msgid "The keybinding used to move focus between windows, using a popup window. (Traditionally &lt;Alt&gt;Tab) Holding the \"shift\" key while using this binding reverses the direction of movement. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta fokus mellan fönster med ett popupfönster (traditionellt &lt;Alt&gt;Tab). Att hålla \"skift\"-tangenten nedtryckt då denna tangentbindning används byter håll på rörelsen. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:138
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:147
msgid "The keybinding used to toggle always on top. A window that is always on top will always be visible over other overlapping windows. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "Tangentbindningen som används för att slå på eller av alltid överst. Ett fönster som alltid är överst kommer alltid att vara synlig ovanför andra överlappande fönster. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:139
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:148
msgid "The keybinding used to toggle fullscreen mode. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "Tangentbindningen som används för att slå på eller av helskärmsläge. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:140
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:149
msgid "The keybinding used to toggle maximization. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "Tangentbindningen som används för att slå på eller av maximering. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:141
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:150
msgid "The keybinding used to toggle shaded/unshaded state. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "Tangentbindningen som används för att växla mellan skuggat/oskuggat tillstånd. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:142
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:151
msgid "The keybinding used to toggle whether the window is on all workspaces or just one. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "Tangentbindningen som används för att slå på eller av huruvida fönstret är på alla arbetsytor eller bara ett. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:143
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:152
msgid "The keybinding used to unmaximize a window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "Tangentbindningen som används för att avmaximera ett fönster. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:144
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:153
msgid "The keybinding which display's the panel's \"Run Application\" dialog box. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "Tangentbindningen som visar panelens \"Kör program\"-dialogruta. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:145
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:154
msgid "The keybinding which invokes a terminal. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "Tangentbindningen som startar en terminal. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:146
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:155
msgid "The keybinding which invokes the panel's screenshot utility to take a screenshot of a window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "Tangentbindningen som startar panelens skärmdumpsverktyg för att ta en skärmdump av ett fönster. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:147
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:156
msgid "The keybinding which invokes the panel's screenshot utility. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "Tangentbindningen som startar panelens skärmdumpsverktyg. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:148
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:157
msgid "The keybinding which shows the panel's main menu. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "Tangentbindningen som visar panelens huvudmeny. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:149
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:158
msgid "The name of a workspace."
msgstr "Namnet på en arbetsyta."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:150
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:159
msgid "The screenshot command"
msgstr "Skärmdumpskommandot"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:151
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:160
msgid "The theme determines the appearance of window borders, titlebar, and so forth."
msgstr "Temat avgör utseendet på fönsterramar, titelrader, och så vidare."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:152
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:161
msgid "The time delay before raising a window if auto_raise is set to true. The delay is given in thousandths of a second."
msgstr "Tidsfördröjningen innan ett fönster höjs om auto_raise är sant. Fördröjningen ges i tusendelar av en sekund."
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:153
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:162
msgid "The window focus mode indicates how windows are activated. It has three possible values; \"click\" means windows must be clicked in order to focus them, \"sloppy\" means windows are focused when the mouse enters the window, and \"mouse\" means windows are focused when the mouse enters the window and unfocused when the mouse leaves the window."
msgstr "Fönsterfokusläget anger hur fönster ska aktiveras. Det har tre möjliga värden; \"click\" betyder att fönster måste klickas på för att de ska få fokus, \"sloppy\" betyder att fönster fokuseras då muspekaren hamnar i fönstret, och \"mouse\" betyder att fönster fokuseras då muspekaren hamnar i fönstret och förlorar fokus då muspekaren lämnar fönstret."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:154
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:163
msgid "The window screenshot command"
msgstr "Fönsterskärmdumpskommandot"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:155
-msgid "This keybinding changes whether a window is above or below other windows. If the window is covered by another window, it raises the window above other windows. If the window is already fully visible, it lowers the window below other windows. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Denna tangentbindning ändrar huruvida ett fönster är över eller under andra fönster. Om fönstret täcks av ett annat fönster höjer det fönstret över andra fönster. Om fönstret redan är helt synligt sänker det fönstret under andra fönster. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:164
+msgid "This keybinding changes whether a window is above or below other windows. If the window is covered by another one, it raises the window above all others, and if the window is already fully visible, it lowers it below all others. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Denna tangentbindning ändrar huruvida ett fönster är över eller under andra fönster. Om fönstret täcks av ett annat fönster höjer det fönstret över andra fönster. Om fönstret redan är helt synligt sänker det fönstret under andra fönster. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas någon tangentbindning för denna åtgärd."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:156
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:165
msgid "This keybinding lowers a window below other windows. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "Denna tangentbindning sänker ett fönster bakom andra fönster. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:157
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:166
msgid "This keybinding raises the window above other windows. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "Denna tangentbindning höjer fönstret ovanför andra fönster. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:158
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:167
msgid "This keybinding resizes a window to fill available horizontal space. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "Denna tangentbindning ändrar storleken på ett fönster för att fylla tillgängligt horisontellt utrymme. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:159
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:168
msgid "This keybinding resizes a window to fill available vertical space. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "Denna tangentbindning ändrar storleken på ett fönster för att fylla tillgängligt vertikalt utrymme. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:160
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:169
msgid "This option determines the effects of double-clicking on the title bar. Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the window, 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window, 'minimize' which will minimize the window, and 'none' which will not do anything."
msgstr "Detta alternativ bestämmer effekterna av dubbelklick på titelraden. Aktuella giltiga alternativ är \"toggle_shade\" som kommer att skugga/avskugga fönstret, \"toggle_maximize\" som kommer att maximera/avmaximera fönstret, \"minimize\" kommer kommer att minimera fönstret, och \"none\" som inte gör något."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:161
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:170
+msgid "This option provides additional control over how newly created windows get focus. It has two possible values; \"smart\" applies the user's normal focus mode, and \"strict\" results in windows started from a terminal not being given focus."
+msgstr "Detta alternativ tillhandahåller ytterligare kontroll över hur nyligen skapade fönster får fokus. Det har två möjliga värden; \"smart\" som verkställer användarens normala fokusläge, och \"strict\" som resulterar i att fönster som startar från en terminal inte ges fokus."
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:171
msgid "Toggle always on top state"
msgstr "Växla tillstånd för alltid överst"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:162
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:172
msgid "Toggle fullscreen mode"
msgstr "Växla helskärmsläge"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:163
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:173
msgid "Toggle maximization state"
msgstr "Växla maximeringstillstånd"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:164
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:174
msgid "Toggle shaded state"
msgstr "Växla skuggat tillstånd"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:165
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:175
msgid "Toggle window on all workspaces"
msgstr "Växla huruvida fönstret är på alla arbetsytor"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:166
-msgid "Turns on a visual indication when an application or the system issues a 'bell' or 'beep'; useful for the hard-of-hearing and for use in noisy environments, or when 'audible bell' is off."
-msgstr "Slår på en synlig indikering då ett program eller systemet sänder ut en signal eller \"pip\". Användbart för hörselskadade eller för användning i bullriga miljöer, eller när \"audible bell\" inte är på."
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:176
+msgid "Turns on a visual indication when an application or the system issues a 'bell' or 'beep'; useful for the hard-of-hearing and for use in noisy environments."
+msgstr "Slår på en synlig indikering då ett program eller systemet sänder ut en signal eller \"pip\". Användbart för hörselskadade eller för användning i bullriga miljöer."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:167
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:177
msgid "Unmaximize window"
msgstr "Avmaximera fönster"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:168
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:178
msgid "Use standard system font in window titles"
msgstr "Använd standardsystemtypsnitt i fönstertitlar"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:169
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:179
msgid "Visual Bell Type"
msgstr "Typ av visuell signal"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:170
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:180
msgid "Whether raising should be a side-effect of other user interactions"
msgstr "Huruvida höjning ska vara en sidoeffekt av andra användarinteraktioner"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:171
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:181
msgid "Window focus mode"
msgstr "Fönsterfokusläge"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:172
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:182
msgid "Window title font"
msgstr "Typsnitt för fönstertitel"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/prefs.c:567
-#: ../src/prefs.c:583
-#: ../src/prefs.c:599
-#: ../src/prefs.c:615
-#: ../src/prefs.c:631
-#: ../src/prefs.c:647
-#: ../src/prefs.c:667
-#: ../src/prefs.c:683
-#: ../src/prefs.c:699
-#: ../src/prefs.c:715
-#: ../src/prefs.c:731
-#: ../src/prefs.c:747
-#: ../src/prefs.c:763
-#: ../src/prefs.c:779
-#: ../src/prefs.c:796
-#: ../src/prefs.c:812
-#: ../src/prefs.c:828
-#: ../src/prefs.c:844
-#: ../src/prefs.c:860
-#: ../src/prefs.c:875
-#: ../src/prefs.c:890
+#: ../src/prefs.c:574
+#: ../src/prefs.c:590
+#: ../src/prefs.c:606
+#: ../src/prefs.c:622
+#: ../src/prefs.c:638
+#: ../src/prefs.c:654
+#: ../src/prefs.c:670
+#: ../src/prefs.c:690
+#: ../src/prefs.c:706
+#: ../src/prefs.c:722
+#: ../src/prefs.c:740
+#: ../src/prefs.c:756
+#: ../src/prefs.c:775
+#: ../src/prefs.c:791
+#: ../src/prefs.c:808
+#: ../src/prefs.c:824
+#: ../src/prefs.c:840
+#: ../src/prefs.c:857
+#: ../src/prefs.c:873
+#: ../src/prefs.c:889
#: ../src/prefs.c:905
#: ../src/prefs.c:921
-#: ../src/prefs.c:937
-#: ../src/prefs.c:953
-#: ../src/prefs.c:969
+#: ../src/prefs.c:936
+#: ../src/prefs.c:951
+#: ../src/prefs.c:966
+#: ../src/prefs.c:982
+#: ../src/prefs.c:998
+#: ../src/prefs.c:1014
+#: ../src/prefs.c:1030
#, c-format
msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
msgstr "GConf-nyckeln \"%s\" är satt till en ogiltig typ\n"
-#: ../src/prefs.c:1014
+#: ../src/prefs.c:1075
#, c-format
msgid "\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button modifier\n"
msgstr "\"%s\" som hittades i konfigurationsdatabasen är inte ett giltigt värde för musknappsmodifierare\n"
-#: ../src/prefs.c:1038
-#: ../src/prefs.c:1528
+#: ../src/prefs.c:1099
+#: ../src/prefs.c:1120
+#: ../src/prefs.c:1616
#, c-format
msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
msgstr "GConf-nyckeln \"%s\" är satt till ett ogiltigt värde\n"
-#: ../src/prefs.c:1161
+#: ../src/prefs.c:1249
#, c-format
msgid "%d stored in GConf key %s is not a reasonable cursor_size; must be in the range 1..128\n"
msgstr "%d lagrad i GConf-nyckeln %s är inte en rimlig cursor_size; måste vara inom intervallet 1..128\n"
-#: ../src/prefs.c:1241
+#: ../src/prefs.c:1329
#, c-format
msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
msgstr "Kunde inte tolka typsnittsbeskrivningen \"%s\" från GConf-nyckeln %s\n"
-#: ../src/prefs.c:1426
+#: ../src/prefs.c:1514
#, c-format
msgid "%d stored in GConf key %s is not a reasonable number of workspaces, current maximum is %d\n"
msgstr "%d lagrad i GConf-nyckeln %s är inte ett rimligt antal arbetsytor, aktuellt maxvärde är %d\n"
-#: ../src/prefs.c:1486
+#: ../src/prefs.c:1574
msgid "Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not behave properly.\n"
msgstr "Fixar för trasiga program är inaktiverade. En del program fungerar kanske inte korrekt.\n"
-#: ../src/prefs.c:1555
+#: ../src/prefs.c:1643
#, c-format
msgid "%d stored in GConf key %s is out of range 0 to %d\n"
msgstr "%d lagrad i GConf-nyckeln %s är inte i intervallet 0 till %d\n"
-#: ../src/prefs.c:1695
+#: ../src/prefs.c:1786
#, c-format
msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
msgstr "Fel vid inställning av antalet arbetsytor till %d: %s\n"
-#: ../src/prefs.c:2031
+#: ../src/prefs.c:2170
+#: ../src/prefs.c:2335
#, c-format
msgid "\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding \"%s\"\n"
msgstr "\"%s\" som hittades i konfigurationsdatabasen är inte ett giltigt värde för tangentbindningen \"%s\"\n"
-#: ../src/prefs.c:2448
+#: ../src/prefs.c:2750
#, c-format
msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
msgstr "Fel vid inställning av namnet på arbetsyta %d till \"%s\": %s\n"
-#: ../src/resizepopup.c:126
+#: ../src/resizepopup.c:111
#, c-format
msgid "%d x %d"
msgstr "%d × %d"
@@ -1334,10 +1379,10 @@ msgstr "Ogiltig titelskala \"%s\" (måste vara ett av xx-small,x-small,small,med
#: ../src/theme-parser.c:1070
#: ../src/theme-parser.c:1126
#: ../src/theme-parser.c:1134
-#: ../src/theme-parser.c:2936
-#: ../src/theme-parser.c:3025
-#: ../src/theme-parser.c:3032
-#: ../src/theme-parser.c:3039
+#: ../src/theme-parser.c:2933
+#: ../src/theme-parser.c:3022
+#: ../src/theme-parser.c:3029
+#: ../src/theme-parser.c:3036
#, c-format
msgid "No \"%s\" attribute on <%s> element"
msgstr "Inget \"%s\"-attribut i <%s>-element"
@@ -1400,8 +1445,8 @@ msgid "Theme already has a menu icon for function %s state %s"
msgstr "Temat har redan en menyikon för funktionen %s tillstånd %s"
#: ../src/theme-parser.c:1177
-#: ../src/theme-parser.c:3244
-#: ../src/theme-parser.c:3323
+#: ../src/theme-parser.c:3241
+#: ../src/theme-parser.c:3320
#, c-format
msgid "No <draw_ops> with the name \"%s\" has been defined"
msgstr "Inget <draw_ops> med namnet \"%s\" har definierats"
@@ -1409,13 +1454,13 @@ msgstr "Inget <draw_ops> med namnet \"%s\" har definierats"
#: ../src/theme-parser.c:1192
#: ../src/theme-parser.c:1256
#: ../src/theme-parser.c:1545
-#: ../src/theme-parser.c:3124
-#: ../src/theme-parser.c:3178
-#: ../src/theme-parser.c:3338
-#: ../src/theme-parser.c:3515
-#: ../src/theme-parser.c:3553
-#: ../src/theme-parser.c:3591
-#: ../src/theme-parser.c:3629
+#: ../src/theme-parser.c:3121
+#: ../src/theme-parser.c:3175
+#: ../src/theme-parser.c:3335
+#: ../src/theme-parser.c:3512
+#: ../src/theme-parser.c:3550
+#: ../src/theme-parser.c:3588
+#: ../src/theme-parser.c:3626
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed below <%s>"
msgstr "Elementet <%s> är inte tillåtet under <%s>"
@@ -1481,385 +1526,385 @@ msgid "Border \"%s\" is unknown"
msgstr "Ramen \"%s\" är okänd"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/theme-parser.c:1655
-#: ../src/theme-parser.c:1765
-#: ../src/theme-parser.c:1868
-#: ../src/theme-parser.c:2055
-#: ../src/theme-parser.c:2869
+#: ../src/theme-parser.c:1652
+#: ../src/theme-parser.c:1762
+#: ../src/theme-parser.c:1865
+#: ../src/theme-parser.c:2052
+#: ../src/theme-parser.c:2866
#, c-format
msgid "No \"color\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"color\"-attribut i element <%s>"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/theme-parser.c:1662
+#: ../src/theme-parser.c:1659
#, c-format
msgid "No \"x1\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"x1\"-attribut i element <%s>"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/theme-parser.c:1669
-#: ../src/theme-parser.c:2714
+#: ../src/theme-parser.c:1666
+#: ../src/theme-parser.c:2711
#, c-format
msgid "No \"y1\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"y1\"-attribut i element <%s>"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/theme-parser.c:1676
+#: ../src/theme-parser.c:1673
#, c-format
msgid "No \"x2\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"x2\"-attribut i element <%s>"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/theme-parser.c:1683
-#: ../src/theme-parser.c:2721
+#: ../src/theme-parser.c:1680
+#: ../src/theme-parser.c:2718
#, c-format
msgid "No \"y2\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"y2\"-attribut i element <%s>"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/theme-parser.c:1772
-#: ../src/theme-parser.c:1875
-#: ../src/theme-parser.c:1981
-#: ../src/theme-parser.c:2062
-#: ../src/theme-parser.c:2168
-#: ../src/theme-parser.c:2266
-#: ../src/theme-parser.c:2483
-#: ../src/theme-parser.c:2609
-#: ../src/theme-parser.c:2707
-#: ../src/theme-parser.c:2781
-#: ../src/theme-parser.c:2876
+#: ../src/theme-parser.c:1769
+#: ../src/theme-parser.c:1872
+#: ../src/theme-parser.c:1978
+#: ../src/theme-parser.c:2059
+#: ../src/theme-parser.c:2165
+#: ../src/theme-parser.c:2263
+#: ../src/theme-parser.c:2480
+#: ../src/theme-parser.c:2606
+#: ../src/theme-parser.c:2704
+#: ../src/theme-parser.c:2778
+#: ../src/theme-parser.c:2873
#, c-format
msgid "No \"x\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"x\"-attribut i element <%s>"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/theme-parser.c:1779
-#: ../src/theme-parser.c:1882
-#: ../src/theme-parser.c:1988
-#: ../src/theme-parser.c:2069
-#: ../src/theme-parser.c:2175
-#: ../src/theme-parser.c:2273
-#: ../src/theme-parser.c:2490
-#: ../src/theme-parser.c:2616
-#: ../src/theme-parser.c:2788
-#: ../src/theme-parser.c:2883
+#: ../src/theme-parser.c:1776
+#: ../src/theme-parser.c:1879
+#: ../src/theme-parser.c:1985
+#: ../src/theme-parser.c:2066
+#: ../src/theme-parser.c:2172
+#: ../src/theme-parser.c:2270
+#: ../src/theme-parser.c:2487
+#: ../src/theme-parser.c:2613
+#: ../src/theme-parser.c:2785
+#: ../src/theme-parser.c:2880
#, c-format
msgid "No \"y\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"y\"-attribut i element <%s>"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/theme-parser.c:1786
-#: ../src/theme-parser.c:1889
-#: ../src/theme-parser.c:1995
-#: ../src/theme-parser.c:2076
-#: ../src/theme-parser.c:2182
-#: ../src/theme-parser.c:2280
-#: ../src/theme-parser.c:2497
-#: ../src/theme-parser.c:2623
-#: ../src/theme-parser.c:2795
+#: ../src/theme-parser.c:1783
+#: ../src/theme-parser.c:1886
+#: ../src/theme-parser.c:1992
+#: ../src/theme-parser.c:2073
+#: ../src/theme-parser.c:2179
+#: ../src/theme-parser.c:2277
+#: ../src/theme-parser.c:2494
+#: ../src/theme-parser.c:2620
+#: ../src/theme-parser.c:2792
#, c-format
msgid "No \"width\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"width\"-attribut i element <%s>"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/theme-parser.c:1793
-#: ../src/theme-parser.c:1896
-#: ../src/theme-parser.c:2002
-#: ../src/theme-parser.c:2083
-#: ../src/theme-parser.c:2189
-#: ../src/theme-parser.c:2287
-#: ../src/theme-parser.c:2504
-#: ../src/theme-parser.c:2630
-#: ../src/theme-parser.c:2802
+#: ../src/theme-parser.c:1790
+#: ../src/theme-parser.c:1893
+#: ../src/theme-parser.c:1999
+#: ../src/theme-parser.c:2080
+#: ../src/theme-parser.c:2186
+#: ../src/theme-parser.c:2284
+#: ../src/theme-parser.c:2501
+#: ../src/theme-parser.c:2627
+#: ../src/theme-parser.c:2799
#, c-format
msgid "No \"height\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"height\"-attribut i element <%s>"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/theme-parser.c:1903
+#: ../src/theme-parser.c:1900
#, c-format
msgid "No \"start_angle\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"start_angle\"-attribut i element <%s>"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/theme-parser.c:1910
+#: ../src/theme-parser.c:1907
#, c-format
msgid "No \"extent_angle\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"extent_angle\"attribut i element <%s>"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/theme-parser.c:2090
+#: ../src/theme-parser.c:2087
#, c-format
msgid "No \"alpha\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"alpha\"-attribut i element <%s>"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/theme-parser.c:2161
+#: ../src/theme-parser.c:2158
#, c-format
msgid "No \"type\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"type\"-attribut i element <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:2209
+#: ../src/theme-parser.c:2206
#, c-format
msgid "Did not understand value \"%s\" for type of gradient"
msgstr "Förstod inte värdet \"%s\" för toningstyp"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/theme-parser.c:2294
+#: ../src/theme-parser.c:2291
#, c-format
msgid "No \"filename\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"filename\"-attribut i element <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:2319
-#: ../src/theme-parser.c:2827
+#: ../src/theme-parser.c:2316
+#: ../src/theme-parser.c:2824
#, c-format
msgid "Did not understand fill type \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Förstod inte fyllnadstypen \"%s\" för <%s>-element"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/theme-parser.c:2462
-#: ../src/theme-parser.c:2595
-#: ../src/theme-parser.c:2700
+#: ../src/theme-parser.c:2459
+#: ../src/theme-parser.c:2592
+#: ../src/theme-parser.c:2697
#, c-format
msgid "No \"state\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"state\"-attribut i element <%s>"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/theme-parser.c:2469
-#: ../src/theme-parser.c:2602
+#: ../src/theme-parser.c:2466
+#: ../src/theme-parser.c:2599
#, c-format
msgid "No \"shadow\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"shadow\"-attribut i element <%s>"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/theme-parser.c:2476
+#: ../src/theme-parser.c:2473
#, c-format
msgid "No \"arrow\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"arrow\"-attribut i element <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:2529
-#: ../src/theme-parser.c:2651
-#: ../src/theme-parser.c:2739
+#: ../src/theme-parser.c:2526
+#: ../src/theme-parser.c:2648
+#: ../src/theme-parser.c:2736
#, c-format
msgid "Did not understand state \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Förstod inte tillståndet \"%s\" för <%s>-element"
-#: ../src/theme-parser.c:2539
-#: ../src/theme-parser.c:2661
+#: ../src/theme-parser.c:2536
+#: ../src/theme-parser.c:2658
#, c-format
msgid "Did not understand shadow \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Förstod inte skuggan \"%s\" för <%s>-element"
-#: ../src/theme-parser.c:2549
+#: ../src/theme-parser.c:2546
#, c-format
msgid "Did not understand arrow \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Förstod inte pilen \"%s\" för <%s>-element"
-#: ../src/theme-parser.c:2962
-#: ../src/theme-parser.c:3078
+#: ../src/theme-parser.c:2959
+#: ../src/theme-parser.c:3075
#, c-format
msgid "No <draw_ops> called \"%s\" has been defined"
msgstr "Inget <draw_ops> anropat \"%s\" har definierats"
-#: ../src/theme-parser.c:2974
-#: ../src/theme-parser.c:3090
+#: ../src/theme-parser.c:2971
+#: ../src/theme-parser.c:3087
#, c-format
msgid "Including draw_ops \"%s\" here would create a circular reference"
msgstr "Att inkludera draw_ops \"%s\" här skulle skapa en cirkulärreferens"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/theme-parser.c:3153
+#: ../src/theme-parser.c:3150
#, c-format
msgid "No \"value\" attribute on <%s> element"
msgstr "Inget \"value\"-attribut i <%s>-element"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/theme-parser.c:3210
+#: ../src/theme-parser.c:3207
#, c-format
msgid "No \"position\" attribute on <%s> element"
msgstr "Inget \"position\"-attribut i <%s>-element"
-#: ../src/theme-parser.c:3219
+#: ../src/theme-parser.c:3216
#, c-format
msgid "Unknown position \"%s\" for frame piece"
msgstr "Okänd position \"%s\" för ramdel"
-#: ../src/theme-parser.c:3227
+#: ../src/theme-parser.c:3224
#, c-format
msgid "Frame style already has a piece at position %s"
msgstr "Ramstilen har redan en del vid position %s"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/theme-parser.c:3272
+#: ../src/theme-parser.c:3269
#, c-format
msgid "No \"function\" attribute on <%s> element"
msgstr "Inget \"function\"-attribut i <%s>-element"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/theme-parser.c:3280
-#: ../src/theme-parser.c:3384
+#: ../src/theme-parser.c:3277
+#: ../src/theme-parser.c:3381
#, c-format
msgid "No \"state\" attribute on <%s> element"
msgstr "Inget \"state\"-attribut i <%s>-element"
-#: ../src/theme-parser.c:3289
+#: ../src/theme-parser.c:3286
#, c-format
msgid "Unknown function \"%s\" for button"
msgstr "Okänd funktion \"%s\" för knapp"
-#: ../src/theme-parser.c:3298
+#: ../src/theme-parser.c:3295
#, c-format
msgid "Unknown state \"%s\" for button"
msgstr "Okänt tillstånd \"%s\" för knapp"
-#: ../src/theme-parser.c:3306
+#: ../src/theme-parser.c:3303
#, c-format
msgid "Frame style already has a button for function %s state %s"
msgstr "Ramstilen har redan en knapp för funktionen %s tillstånd %s"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/theme-parser.c:3376
+#: ../src/theme-parser.c:3373
#, c-format
msgid "No \"focus\" attribute on <%s> element"
msgstr "Inget \"focus\"-attribut i <%s>-element"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/theme-parser.c:3392
+#: ../src/theme-parser.c:3389
#, c-format
msgid "No \"style\" attribute on <%s> element"
msgstr "Inget \"style\"-attribut i <%s>-element"
-#: ../src/theme-parser.c:3401
+#: ../src/theme-parser.c:3398
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for focus attribute"
msgstr "\"%s\" är inte ett tillåtet värde för fokusattribut"
-#: ../src/theme-parser.c:3410
+#: ../src/theme-parser.c:3407
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for state attribute"
msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt värde på tillståndsattribut"
-#: ../src/theme-parser.c:3420
+#: ../src/theme-parser.c:3417
#, c-format
msgid "A style called \"%s\" has not been defined"
msgstr "En stil med namnet \"%s\" har inte definierats"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/theme-parser.c:3430
+#: ../src/theme-parser.c:3427
#, c-format
msgid "No \"resize\" attribute on <%s> element"
msgstr "Inget \"resize\"-attribut i <%s>-element"
-#: ../src/theme-parser.c:3440
+#: ../src/theme-parser.c:3437
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for resize attribute"
msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt värde för storleksändringsattribut"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/theme-parser.c:3450
+#: ../src/theme-parser.c:3447
#, c-format
msgid "Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized/shaded states"
msgstr "Bör inte ha \"resize\"-attribut i <%s>-element för maximerad/skuggade tillstånd"
-#: ../src/theme-parser.c:3464
+#: ../src/theme-parser.c:3461
#, c-format
msgid "Style has already been specified for state %s resize %s focus %s"
msgstr "Stilen har redan angivits för tillståndet %s storleksändring %s fokus %s"
-#: ../src/theme-parser.c:3475
-#: ../src/theme-parser.c:3486
-#: ../src/theme-parser.c:3497
+#: ../src/theme-parser.c:3472
+#: ../src/theme-parser.c:3483
+#: ../src/theme-parser.c:3494
#, c-format
msgid "Style has already been specified for state %s focus %s"
msgstr "Stilen har redan angivits för tillståndet %s fokus %s"
-#: ../src/theme-parser.c:3536
+#: ../src/theme-parser.c:3533
msgid "Can't have a two draw_ops for a <piece> element (theme specified a draw_ops attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
msgstr "Kan inte ha två draw_ops för ett <piece>-element (temat angav ett draw_ops-attribut och även ett <draw_ops>-element, eller angav två element)"
-#: ../src/theme-parser.c:3574
+#: ../src/theme-parser.c:3571
msgid "Can't have a two draw_ops for a <button> element (theme specified a draw_ops attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
msgstr "Kan inte ha två draw_ops för ett <button>-element (temat angav ett draw_ops-attribut och även ett <draw_ops>-element, eller angav två element)"
-#: ../src/theme-parser.c:3612
+#: ../src/theme-parser.c:3609
msgid "Can't have a two draw_ops for a <menu_icon> element (theme specified a draw_ops attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
msgstr "Kan inte ha två draw_ops för ett <menu_icon>-element (temat angav ett draw_ops-attribut och även ett <draw_ops>-element, eller angav två element)"
-#: ../src/theme-parser.c:3659
+#: ../src/theme-parser.c:3656
#, c-format
msgid "Outermost element in theme must be <metacity_theme> not <%s>"
msgstr "Yttersta elementet i temat måste vara <metacity_theme>, inte <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:3679
+#: ../src/theme-parser.c:3676
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
msgstr "Elementet <%s> är inte tillåtet inuti ett namn-/författare-/datum-/beskrivningselement"
-#: ../src/theme-parser.c:3684
+#: ../src/theme-parser.c:3681
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a <constant> element"
msgstr "Elementet <%s> är inte tillåtet inuti ett <constant>-element"
-#: ../src/theme-parser.c:3696
+#: ../src/theme-parser.c:3693
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
msgstr "Elementet <%s> är inte tillåtet inuti ett avstånds-/ram-/förhållandeelement"
-#: ../src/theme-parser.c:3718
+#: ../src/theme-parser.c:3715
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a draw operation element"
msgstr "Elementet <%s> är inte tillåtet inuti ett ritningsåtgärdselement"
-#: ../src/theme-parser.c:3728
-#: ../src/theme-parser.c:3758
-#: ../src/theme-parser.c:3763
+#: ../src/theme-parser.c:3725
+#: ../src/theme-parser.c:3755
+#: ../src/theme-parser.c:3760
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a <%s> element"
msgstr "Elementet <%s> är inte tillåtet inuti ett <%s>-element"
-#: ../src/theme-parser.c:3984
+#: ../src/theme-parser.c:3981
msgid "No draw_ops provided for frame piece"
msgstr "Inget draw_ops tillhandahålls för ramdel"
-#: ../src/theme-parser.c:3999
+#: ../src/theme-parser.c:3996
msgid "No draw_ops provided for button"
msgstr "Inget draw_ops tillhandahålls för knappen"
-#: ../src/theme-parser.c:4014
+#: ../src/theme-parser.c:4011
msgid "No draw_ops provided for menu icon"
msgstr "Inget draw_ops tillhandahålls för menyikon"
-#: ../src/theme-parser.c:4054
+#: ../src/theme-parser.c:4051
#, c-format
msgid "No text is allowed inside element <%s>"
msgstr "Ingen text är tillåten inuti elementet <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:4109
+#: ../src/theme-parser.c:4106
msgid "<name> specified twice for this theme"
msgstr "<namn> är angiven två gånger för detta tema"
-#: ../src/theme-parser.c:4120
+#: ../src/theme-parser.c:4117
msgid "<author> specified twice for this theme"
msgstr "<author> är angiven två gånger för detta tema"
-#: ../src/theme-parser.c:4131
+#: ../src/theme-parser.c:4128
msgid "<copyright> specified twice for this theme"
msgstr "<copyright> är angivet två gånger för detta tema"
-#: ../src/theme-parser.c:4142
+#: ../src/theme-parser.c:4139
msgid "<date> specified twice for this theme"
msgstr "<date> är angivet två gånger för detta tema"
-#: ../src/theme-parser.c:4153
+#: ../src/theme-parser.c:4150
msgid "<description> specified twice for this theme"
msgstr "<description> är angivet två gånger för detta tema"
-#: ../src/theme-parser.c:4348
+#: ../src/theme-parser.c:4345
#, c-format
msgid "Failed to read theme from file %s: %s\n"
msgstr "Misslyckades med att läsa tema från filen %s: %s\n"
-#: ../src/theme-parser.c:4403
+#: ../src/theme-parser.c:4400
#, c-format
msgid "Theme file %s did not contain a root <metacity_theme> element"
msgstr "Temafilen %s innehöll inte ett <metacity_theme>-rotelement"
@@ -2018,39 +2063,39 @@ msgstr "Fönstertitel hamnar här"
msgid "Drew %d frames in %g client-side seconds (%g milliseconds per frame) and %g seconds wall clock time including X server resources (%g milliseconds per frame)\n"
msgstr "Ritade %d ramar på %g sekunder på klientsidan (%g millisekunder per ram) och %g sekunder väggklockstid inklusive X-serverresurser (%g millisekunder per ram)\n"
-#: ../src/theme-viewer.c:1219
+#: ../src/theme-viewer.c:1217
msgid "position expression test returned TRUE but set error"
msgstr "test av positionsuttryck returnerade SANT men satte fel"
-#: ../src/theme-viewer.c:1221
+#: ../src/theme-viewer.c:1219
msgid "position expression test returned FALSE but didn't set error"
msgstr "test av positionsuttryck returnerade FALSKT men satte inte fel"
-#: ../src/theme-viewer.c:1225
+#: ../src/theme-viewer.c:1223
msgid "Error was expected but none given"
msgstr "Fel förväntades men gavs inte"
-#: ../src/theme-viewer.c:1227
+#: ../src/theme-viewer.c:1225
#, c-format
msgid "Error %d was expected but %d given"
msgstr "Fel %d förväntades men %d givet"
-#: ../src/theme-viewer.c:1233
+#: ../src/theme-viewer.c:1231
#, c-format
msgid "Error not expected but one was returned: %s"
msgstr "Fel förväntades inte men ett returnerades: %s"
-#: ../src/theme-viewer.c:1237
+#: ../src/theme-viewer.c:1235
#, c-format
msgid "x value was %d, %d was expected"
msgstr "x-värdet var %d, %d förväntades"
-#: ../src/theme-viewer.c:1240
+#: ../src/theme-viewer.c:1238
#, c-format
msgid "y value was %d, %d was expected"
msgstr "y-värdet var %d, %d förväntades"
-#: ../src/theme-viewer.c:1303
+#: ../src/theme-viewer.c:1301
#, c-format
msgid "%d coordinate expressions parsed in %g seconds (%g seconds average)\n"
msgstr "%d koordinatuttryck tolkades på %g sekunder (%g sekunder i medelvärde)\n"
@@ -2090,188 +2135,188 @@ msgstr "Knappförhållandet %g är inte rimligt"
msgid "Frame geometry does not specify size of buttons"
msgstr "ramgeometrin anger inte storlek på knappar"
-#: ../src/theme.c:842
+#: ../src/theme.c:847
msgid "Gradients should have at least two colors"
msgstr "Toningarna bör ha minst två färger"
-#: ../src/theme.c:968
+#: ../src/theme.c:973
#, c-format
msgid "GTK color specification must have the state in brackets, e.g. gtk:fg[NORMAL] where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
msgstr "GTK-färgspecifikationen måste ha tillståndet inom klamrar, t.ex. gtk:fg[NORMAL], där NORMAL är tillståndet; kunde inte tolka \"%s\""
-#: ../src/theme.c:982
+#: ../src/theme.c:987
#, c-format
msgid "GTK color specification must have a close bracket after the state, e.g. gtk:fg[NORMAL] where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
msgstr "GTK-färgspecifikationen måste ha en stängningsklammer efter tillståndet, t.ex. gtk:fg[NORMAL], där NORMAL är tillståndet; kunde inte tolka \"%s\""
-#: ../src/theme.c:993
+#: ../src/theme.c:998
#, c-format
msgid "Did not understand state \"%s\" in color specification"
msgstr "Förstod inte tillståndet \"%s\" i färgspecifikation"
-#: ../src/theme.c:1006
+#: ../src/theme.c:1011
#, c-format
msgid "Did not understand color component \"%s\" in color specification"
msgstr "Förstod inte färgkomponenten \"%s\" i färgspecifikation"
-#: ../src/theme.c:1036
+#: ../src/theme.c:1041
#, c-format
msgid "Blend format is \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" does not fit the format"
msgstr "Blandningsformatet är \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" passar inte med formatet"
-#: ../src/theme.c:1047
+#: ../src/theme.c:1052
#, c-format
msgid "Could not parse alpha value \"%s\" in blended color"
msgstr "Kunde inte tolka alfavärdet \"%s\" i blandad färg"
-#: ../src/theme.c:1057
+#: ../src/theme.c:1062
#, c-format
msgid "Alpha value \"%s\" in blended color is not between 0.0 and 1.0"
msgstr "Alfavärdet \"%s\" i blandad färg är inte mellan 0,0 och 1,0"
-#: ../src/theme.c:1104
+#: ../src/theme.c:1109
#, c-format
msgid "Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
msgstr "Skuggformatet är \"shade/base_color/factor\", \"%s\" passar inte med formatet"
-#: ../src/theme.c:1115
+#: ../src/theme.c:1120
#, c-format
msgid "Could not parse shade factor \"%s\" in shaded color"
msgstr "Kunde inte tolka skuggfaktorn \"%s\" i skuggad färg"
-#: ../src/theme.c:1125
+#: ../src/theme.c:1130
#, c-format
msgid "Shade factor \"%s\" in shaded color is negative"
msgstr "Skuggfaktorn \"%s\" i skuggad färg är negativ"
-#: ../src/theme.c:1154
+#: ../src/theme.c:1159
#, c-format
msgid "Could not parse color \"%s\""
msgstr "Kunde inte tolka färgen \"%s\""
-#: ../src/theme.c:1416
+#: ../src/theme.c:1418
#, c-format
msgid "Coordinate expression contains character '%s' which is not allowed"
msgstr "Koordinatuttrycket innehåller tecknet \"%s\" vilket inte är tillåtet"
-#: ../src/theme.c:1443
+#: ../src/theme.c:1445
#, c-format
msgid "Coordinate expression contains floating point number '%s' which could not be parsed"
msgstr "Koordinatuttrycket innehåller flyttalet \"%s\" som inte kunde tolkas"
-#: ../src/theme.c:1457
+#: ../src/theme.c:1459
#, c-format
msgid "Coordinate expression contains integer '%s' which could not be parsed"
msgstr "Koordinatuttrycket innehåller heltalet \"%s\" som inte kunde tolkas"
-#: ../src/theme.c:1524
+#: ../src/theme.c:1526
#, c-format
msgid "Coordinate expression contained unknown operator at the start of this text: \"%s\""
msgstr "Koordinatuttrycket hade en okänd operand vid början av denna text: \"%s\""
-#: ../src/theme.c:1581
+#: ../src/theme.c:1583
msgid "Coordinate expression was empty or not understood"
msgstr "Koordinatuttrycket var tomt eller förstods inte"
-#: ../src/theme.c:1724
-#: ../src/theme.c:1734
-#: ../src/theme.c:1768
+#: ../src/theme.c:1720
+#: ../src/theme.c:1730
+#: ../src/theme.c:1764
msgid "Coordinate expression results in division by zero"
msgstr "Koordinatuttrycket resulterar i division med noll"
-#: ../src/theme.c:1776
+#: ../src/theme.c:1772
msgid "Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
msgstr "Koordinatuttrycket försöker använda mod-operator på ett flyttal"
-#: ../src/theme.c:1832
+#: ../src/theme.c:1828
#, c-format
msgid "Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
msgstr "Koordinatuttrycket har en operator \"%s\" där en operand förväntades"
-#: ../src/theme.c:1841
+#: ../src/theme.c:1837
msgid "Coordinate expression had an operand where an operator was expected"
msgstr "Koordinatuttrycket hade en operand där en operator förväntades"
-#: ../src/theme.c:1849
+#: ../src/theme.c:1845
msgid "Coordinate expression ended with an operator instead of an operand"
msgstr "Koordinatuttrycket slutade med en operator istället för en operand"
-#: ../src/theme.c:1859
+#: ../src/theme.c:1855
#, c-format
msgid "Coordinate expression has operator \"%c\" following operator \"%c\" with no operand in between"
msgstr "Koordinatuttrycket har en operator \"%c\" som följer på operatorn \"%c\" utan någon operand imellan"
-#: ../src/theme.c:1978
-msgid "Coordinate expression parser overflowed its buffer, this is really a Metacity bug, but are you sure you need a huge expression like that?"
-msgstr "Koordinatuttryckstolken spillde över dess buffert, det här är egentligen ett fel i Metacity, men är du säker på att du behöver ett så stort uttryck?"
+#: ../src/theme.c:1973
+msgid "Coordinate expression parser overflowed its buffer."
+msgstr "Koordinatuttryckstolkaren överflödade sin buffert."
-#: ../src/theme.c:2007
+#: ../src/theme.c:2002
msgid "Coordinate expression had a close parenthesis with no open parenthesis"
msgstr "Koordinatuttrycket hade en stängningsparentes utan någon öppningsparentes"
-#: ../src/theme.c:2069
+#: ../src/theme.c:2064
#, c-format
msgid "Coordinate expression had unknown variable or constant \"%s\""
msgstr "Koordinatuttrycket hade en okänd variabel eller konstant \"%s\""
-#: ../src/theme.c:2126
+#: ../src/theme.c:2119
msgid "Coordinate expression had an open parenthesis with no close parenthesis"
msgstr "Koordinatuttrycket hade en öppningsparentes utan någon stängningsparentes"
-#: ../src/theme.c:2137
+#: ../src/theme.c:2130
msgid "Coordinate expression doesn't seem to have any operators or operands"
msgstr "Koordinatuttrycket verkar inte ha några operatorer eller operander"
-#: ../src/theme.c:2381
-#: ../src/theme.c:2403
-#: ../src/theme.c:2424
+#: ../src/theme.c:2371
+#: ../src/theme.c:2393
+#: ../src/theme.c:2414
#, c-format
msgid "Theme contained an expression \"%s\" that resulted in an error: %s\n"
msgstr "Temat innehöll ett uttryck \"%s\" som resulterade i ett fel: %s\n"
-#: ../src/theme.c:3910
+#: ../src/theme.c:3860
#, c-format
msgid "<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be specified for this frame style"
msgstr "<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> måste anges för denna ramtyp"
-#: ../src/theme.c:4360
-#: ../src/theme.c:4392
+#: ../src/theme.c:4304
+#: ../src/theme.c:4329
#, c-format
msgid "Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
msgstr "<frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/> saknas"
-#: ../src/theme.c:4443
+#: ../src/theme.c:4375
#, c-format
msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
msgstr "Misslyckades med att läsa in temat \"%s\": %s\n"
-#: ../src/theme.c:4597
-#: ../src/theme.c:4604
-#: ../src/theme.c:4611
-#: ../src/theme.c:4618
-#: ../src/theme.c:4625
+#: ../src/theme.c:4515
+#: ../src/theme.c:4522
+#: ../src/theme.c:4529
+#: ../src/theme.c:4536
+#: ../src/theme.c:4543
#, c-format
msgid "No <%s> set for theme \"%s\""
msgstr "Inget <%s> angivet för temat \"%s\""
-#: ../src/theme.c:4635
+#: ../src/theme.c:4551
#, c-format
msgid "No frame style set for window type \"%s\" in theme \"%s\", add a <window type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/> element"
msgstr "Ingen ramstil angiven för fönstertypen \"%s\" i temat \"%s\", lägg till ett <window type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/>-element"
-#: ../src/theme.c:4657
+#: ../src/theme.c:4565
#, c-format
msgid "<menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be specified for this theme"
msgstr "<menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> måste anges för detta tema"
-#: ../src/theme.c:5046
-#: ../src/theme.c:5108
+#: ../src/theme.c:4945
+#: ../src/theme.c:5007
#, c-format
msgid "User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
msgstr "Användardefinierade konstanter måste börja med en stor bokstav; \"%s\" gör det inte"
-#: ../src/theme.c:5054
-#: ../src/theme.c:5116
+#: ../src/theme.c:4953
+#: ../src/theme.c:5015
#, c-format
msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
msgstr "Konstanten \"%s\" har redan definierats"
@@ -2295,15 +2340,15 @@ msgstr "Öppnade loggfilen %s\n"
msgid "Window manager: "
msgstr "Fönsterhanterare: "
-#: ../src/util.c:366
+#: ../src/util.c:368
msgid "Bug in window manager: "
msgstr "Fel i fönsterhanterare: "
-#: ../src/util.c:395
+#: ../src/util.c:397
msgid "Window manager warning: "
msgstr "Fönsterhanterarvarning: "
-#: ../src/util.c:419
+#: ../src/util.c:421
msgid "Window manager error: "
msgstr "Fönsterhanterarfel: "
@@ -2312,13 +2357,18 @@ msgstr "Fönsterhanterarfel: "
msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %lu\n"
msgstr "Programmet ställde in ett felaktigt _NET_WM_PID %lu\n"
-#: ../src/window-props.c:233
+#: ../src/window-props.c:237
#, c-format
msgid "%s (on %s)"
msgstr "%s (på %s)"
+#: ../src/window-props.c:1178
+#, c-format
+msgid "Invalid WM_TRANSIENT_FOR window 0x%lx specified for %s.\n"
+msgstr "Ogiltigt WM_TRANSIENT_FOR-fönster 0x%lx angivet för %s.\n"
+
#. first time through
-#: ../src/window.c:5411
+#: ../src/window.c:5273
#, c-format
msgid "Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER window as specified in the ICCCM.\n"
msgstr "Fönster %s ställer in SM_CLIENT_ID på sig själv, istället för på WM_CLIENT_LEADER-fönstret som är angivet i ICCCM.\n"
@@ -2330,7 +2380,7 @@ msgstr "Fönster %s ställer in SM_CLIENT_ID på sig själv, istället för på
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
-#: ../src/window.c:6039
+#: ../src/window.c:5869
#, c-format
msgid "Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %d x %d and max size %d x %d; this doesn't make much sense.\n"
msgstr "Fönster %s ställer in ett MWM-tips som anger att det inte går att ändra storlek på, men ställer in minsta storleken %d × %d och största storleken %d × %d; detta verkar inte vettigt.\n"
@@ -2360,9 +2410,70 @@ msgstr "Egenskap %s på fönster 0x%lx innehöll ogiltig UTF-8\n"
msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
msgstr "Egenskap %s på fönster 0x%lx innehöll ogiltig UTF-8 för objekt %d i listan\n"
-msgid "If true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then the focused window will be automatically raised after a delay (the delay is specified by the auto_raise_delay key)."
-msgstr "Om sant, och om fokusläget antingen är \"sloppy\" eller \"mouse\", kommer det fokuserade fönstret att automatiskt höjas efter en fördröjning (fördröjningen anges av nyckeln auto_raise_delay)."
-
-msgid "metacity [--sm-disable] [--sm-client-id=ID] [--sm-save-file=FILENAME] [--display=DISPLAY] [--replace] [--version]\n"
-msgstr "metacity [--sm-disable] [--sm-client-id=ID] [--sm-save-file=FILNAMN] [--display=DISPLAY] [--replace] [--version]\n"
+#~ msgid ""
+#~ "If true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then the "
+#~ "focused window will be automatically raised after a delay (the delay is "
+#~ "specified by the auto_raise_delay key). This preference is poorly named, "
+#~ "but kept for backwards compatibility. To try to be more clear (at least "
+#~ "to the technically inclined), its meaning is \"automatically raise the "
+#~ "window following a timeout which is triggered by non-grabbed mouse entry "
+#~ "in sloppy or mouse focus modes\". It is unrelated to clicking behavior (i."
+#~ "e. this is not related to raise-on-click/orthogonal-raise). It is "
+#~ "unrelated to entering a window during drag and drop (because that results "
+#~ "in the application grabbing the mouse)"
+#~ msgstr ""
+#~ "Om sant och fokusläget är antingen \"sloppy\" eller \"mouse\" så kommer "
+#~ "det fokuserade fönstret att automatiskt höjas efter en fördröjning "
+#~ "(fördröjningen anges av nyckeln auto_raise_delay). Den här inställningen "
+#~ "är dåligt namngiven men behålls för bakåtkompatibilitet. För att försöka "
+#~ "förklara bättre (åtminstone till de tekniska lagda), dess betydelse är "
+#~ "\"höj fönstret automatiskt följt av en timeout som aktiveras av en icke-"
+#~ "fångad muspost i fokuslägena sloppy eller mouse\". Det är inte relaterat "
+#~ "till klickbeteende (alltså, det är inte relaterat till höj-vid-klick/"
+#~ "orthogonal-höjning). Det är inte relaterat till att gå in i ett fönster "
+#~ "under drag och släpp (på grund av att det resulterar i att programmet "
+#~ "fångar musen)"
+#~ msgid ""
+#~ "Some applications break specifications in ways that result in window "
+#~ "manager misfeatures. For example, ideally Metacity would place all "
+#~ "dialogs in a consistent position with respect to their parent window. "
+#~ "This requires ignoring application-specified positions for dialogs. But "
+#~ "some versions of Java/Swing mark their popup menus as dialogs, so "
+#~ "Metacity has to disable dialog positioning to allow menus to work in "
+#~ "broken Java applications. There are several other examples like this. "
+#~ "This option puts Metacity in full-on Correct mode, which perhaps gives a "
+#~ "moderately nicer UI if you don't need to run any broken apps. Sadly, "
+#~ "workarounds must be enabled by default; the real world is an ugly place. "
+#~ "Some of the workarounds are workarounds for limitations in the "
+#~ "specifications themselves, so sometimes a bug in no-workarounds mode "
+#~ "won't be fixable without amending a spec."
+#~ msgstr ""
+#~ "En del program bryter mot specifikationer på sätt som resulterar i "
+#~ "oönskade beteenden i fönsterhanterare. Till exempel vill Metacity helst "
+#~ "placera alla dialogfönster på en konsekvent position i förhållande till "
+#~ "föräldrafönstret. Detta kräver att dialogpositioner som program anger "
+#~ "ignoreras. Men en del versioner av Java/Swing märker sina popupmenyer som "
+#~ "dialogfönster, vilket gör att Metacity måste inaktivera "
+#~ "dialogpositionering för att menyer ska kunna fungera i felaktiga "
+#~ "Javaprogram. Det finns åtskilliga andra exempel på detta. Detta "
+#~ "alternativ gör att Metacity använder ett fullt korrekt läge, vilket "
+#~ "kanske ger ett aningen trevligare användargränssnitt om du inte behöver "
+#~ "köra några felaktiga program. Tyvärr måste dessa fixar vara aktiverade "
+#~ "som standard; världen är en otrevligt plats. En del av dessa fixar är "
+#~ "fixar för begränsningar i specifikationerna själva, vilket gör att ett "
+#~ "fel i korrekthetsläge ibland inte kan åtgärdas utan att en specifikation "
+#~ "modifieras."
+#~ msgid ""
+#~ "Coordinate expression parser overflowed its buffer, this is really a "
+#~ "Metacity bug, but are you sure you need a huge expression like that?"
+#~ msgstr ""
+#~ "Koordinatuttryckstolken spillde över dess buffert, det här är egentligen "
+#~ "ett fel i Metacity, men är du säker på att du behöver ett så stort "
+#~ "uttryck?"
+#~ msgid ""
+#~ "metacity [--sm-disable] [--sm-client-id=ID] [--sm-save-file=FILENAME] [--"
+#~ "display=DISPLAY] [--replace] [--version]\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "metacity [--sm-disable] [--sm-client-id=ID] [--sm-save-file=FILNAMN] [--"
+#~ "display=DISPLAY] [--replace] [--version]\n"