summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/sv.po
diff options
context:
space:
mode:
authorChristian Rose <menthos@menthos.com>2004-07-14 19:49:48 +0000
committerChristian Rose <menthos@src.gnome.org>2004-07-14 19:49:48 +0000
commit42a3a97b3733036b79589b3199ef0f97dc98a44b (patch)
tree4d9688da369ea956a9b2dd047e43643c800bbe85 /po/sv.po
parent06db1e4ad61f1c81c02f931a15a1f5b83105716e (diff)
downloadmetacity-42a3a97b3733036b79589b3199ef0f97dc98a44b.tar.gz
metacity-42a3a97b3733036b79589b3199ef0f97dc98a44b.tar.bz2
Updated Swedish translation.
2004-07-14 Christian Rose <menthos@menthos.com> * sv.po: Updated Swedish translation.
Diffstat (limited to 'po/sv.po')
-rw-r--r--po/sv.po175
1 files changed, 103 insertions, 72 deletions
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index 26cd850..c43f78e 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -1,6 +1,6 @@
# Swedish messages for metacity.
-# Copyright (C) 2001, 2002, 2003 Free Software Foundation, Inc.
-# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2001, 2002, 2003.
+# Copyright (C) 2001, 2002, 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
+# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2001, 2002, 2003, 2004.
#
# $Id$
#
@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2004-03-07 11:13-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2003-12-22 01:44+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2004-07-14 21:48+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-07-14 21:49+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -61,7 +61,7 @@ msgstr ""
msgid "Failed to get hostname: %s\n"
msgstr "Misslyckades med att få tag i värdnamn: %s\n"
-#: src/display.c:297
+#: src/display.c:298
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
msgstr "Misslyckades med att öppna X Window System-displayen \"%s\"\n"
@@ -226,21 +226,21 @@ msgstr "Flytta till arbetsyta _uppåt"
msgid "Move to Workspace _Down"
msgstr "Flytta till arbetsyta _nedanför"
-#: src/menu.c:160 src/prefs.c:1854
+#: src/menu.c:162 src/prefs.c:1868
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Arbetsyta %d"
-#: src/menu.c:169
+#: src/menu.c:171
msgid "Workspace 1_0"
msgstr "Arbetsyta 1_0"
-#: src/menu.c:171
+#: src/menu.c:173
#, c-format
msgid "Workspace %s%d"
msgstr "Arbetsyta %s%d"
-#: src/menu.c:366
+#: src/menu.c:368
msgid "Move to Another _Workspace"
msgstr "Flytta till en annan _arbetsyta"
@@ -366,7 +366,7 @@ msgstr ""
"Dessa fönster stöder inte \"spara nuvarande inställningar\" och kommer att "
"behöva startas om manuellt nästa gång du loggar in."
-#: src/metacity-dialog.c:288
+#: src/metacity-dialog.c:290
#, c-format
msgid ""
"There was an error running \"%s\":\n"
@@ -446,8 +446,8 @@ msgstr ""
"till exempel \"&lt;Alt&gt;\" eller \"&lt;Super&gt;\"."
#: src/metacity.schemas.in.h:9
-msgid "Close a window"
-msgstr "Stäng ett fönster"
+msgid "Close window"
+msgstr "Stäng fönster"
#: src/metacity.schemas.in.h:10
msgid "Commands to run in response to keybindings"
@@ -550,8 +550,8 @@ msgid "Lower window below other windows"
msgstr "Sänk fönster under andra fönster"
#: src/metacity.schemas.in.h:23
-msgid "Maximize a window"
-msgstr "Maximera ett fönster"
+msgid "Maximize window"
+msgstr "Maximera fönster"
#: src/metacity.schemas.in.h:24
msgid "Maximize window horizontally"
@@ -562,51 +562,51 @@ msgid "Maximize window vertically"
msgstr "Maximera fönster vertikalt"
#: src/metacity.schemas.in.h:26
-msgid "Minimize a window"
-msgstr "Minimera ett fönster"
+msgid "Minimize window"
+msgstr "Minimera fönster"
#: src/metacity.schemas.in.h:27
msgid "Modifier to use for modified window click actions"
msgstr "Modifierare att använda för modifierade fönsterklickåtgärder"
#: src/metacity.schemas.in.h:28
-msgid "Move a window"
-msgstr "Flytta ett fönster"
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:29
msgid "Move backward between panels and the desktop immediately"
msgstr "Flytta baklänges mellan paneler och skrivbordet omedelbart"
-#: src/metacity.schemas.in.h:30
+#: src/metacity.schemas.in.h:29
msgid "Move backwards between panels and the desktop with popup"
msgstr ""
"Flytta baklänges mellan paneler och skrivbordet genom användning av "
"popupfönster"
-#: src/metacity.schemas.in.h:31
+#: src/metacity.schemas.in.h:30
msgid "Move backwards between windows immediately"
msgstr "Flytta baklänges mellan fönster omedelbart"
-#: src/metacity.schemas.in.h:32
+#: src/metacity.schemas.in.h:31
msgid "Move between panels and the desktop immediately"
msgstr "Flytta mellan paneler och skrivbordet omedelbart"
-#: src/metacity.schemas.in.h:33
+#: src/metacity.schemas.in.h:32
msgid "Move between panels and the desktop with popup"
msgstr "Flytta mellan paneler och skrivbordet genom användning av popupfönster"
-#: src/metacity.schemas.in.h:34
+#: src/metacity.schemas.in.h:33
msgid "Move between windows immediately"
msgstr "Flytta mellan fönster omedelbart"
-#: src/metacity.schemas.in.h:35
+#: src/metacity.schemas.in.h:34
msgid "Move between windows with popup"
msgstr "Flytta mellan fönster genom användning av popupfönster"
-#: src/metacity.schemas.in.h:36
+#: src/metacity.schemas.in.h:35
msgid "Move focus backwards between windows using popup display"
msgstr "Flytta fokus baklänges mellan fönster genom användning av popupfönster"
+#: src/metacity.schemas.in.h:36
+msgid "Move window"
+msgstr "Flytta fönster"
+
#: src/metacity.schemas.in.h:37
msgid "Move window one workspace down"
msgstr "Flytta fönster en arbetsyta nedåt"
@@ -698,8 +698,8 @@ msgid "Raise window above other windows"
msgstr "Höj fönstret över andra fönster"
#: src/metacity.schemas.in.h:58
-msgid "Resize a window"
-msgstr "Ändra storlek på ett fönster"
+msgid "Resize window"
+msgstr "Ändra storlek på fönster"
#: src/metacity.schemas.in.h:59
msgid "Run a defined command"
@@ -710,8 +710,8 @@ msgid "Show the panel menu"
msgstr "Visa panelmenyn"
#: src/metacity.schemas.in.h:61
-msgid "Show the panel run dialog"
-msgstr "Visa panelens kördialogfönster"
+msgid "Show the panel run application dialog"
+msgstr "Visa paneldialogfönstret för körning av program"
#: src/metacity.schemas.in.h:62
msgid ""
@@ -1715,15 +1715,15 @@ msgstr ""
#: src/metacity.schemas.in.h:140
msgid ""
-"The keybinding which display's the panel's \"Run Program\" dialog box. The "
-"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The "
-"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
+"The keybinding which display's the panel's \"Run Application\" dialog box. "
+"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
+"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
msgstr ""
"Tangentbindningen som visar panelens \"Kör program\"-dialogruta. Formatet "
-"ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken "
+"ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Tolken "
"är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även "
"förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in "
"alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en "
@@ -1940,8 +1940,8 @@ msgstr ""
"bullriga miljöer, eller när \"audible bell\" inte är på."
#: src/metacity.schemas.in.h:162
-msgid "Unmaximize a window"
-msgstr "Avmaximera ett fönster"
+msgid "Unmaximize window"
+msgstr "Avmaximera fönster"
#: src/metacity.schemas.in.h:163
msgid "Use standard system font in window titles"
@@ -1964,12 +1964,12 @@ msgstr "Typsnitt för fönstertitel"
#: src/prefs.c:523 src/prefs.c:543 src/prefs.c:559 src/prefs.c:575
#: src/prefs.c:591 src/prefs.c:607 src/prefs.c:623 src/prefs.c:639
#: src/prefs.c:655 src/prefs.c:672 src/prefs.c:688 src/prefs.c:704
-#: src/prefs.c:736 src/prefs.c:751
+#: src/prefs.c:720 src/prefs.c:735 src/prefs.c:750 src/prefs.c:765
#, c-format
msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
msgstr "GConf-nyckeln \"%s\" är satt till en ogiltig typ\n"
-#: src/prefs.c:796
+#: src/prefs.c:810
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button "
@@ -1978,17 +1978,17 @@ msgstr ""
"\"%s\" som hittades i konfigurationsdatabasen är inte ett giltigt värde för "
"musknappsmodifierare\n"
-#: src/prefs.c:820 src/prefs.c:1230
+#: src/prefs.c:834 src/prefs.c:1244
#, c-format
msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
msgstr "GConf-nyckeln \"%s\" är satt till ett ogiltigt värde\n"
-#: src/prefs.c:947
+#: src/prefs.c:961
#, c-format
msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
msgstr "Kunde inte tolka typsnittsbeskrivningen \"%s\" från GConf-nyckeln %s\n"
-#: src/prefs.c:1132
+#: src/prefs.c:1146
#, c-format
msgid ""
"%d stored in GConf key %s is not a reasonable number of workspaces, current "
@@ -1997,7 +1997,7 @@ msgstr ""
"%d lagrad i GConf-nyckeln %s är inte ett rimligt antal arbetsytor, aktuellt "
"maxvärde är %d\n"
-#: src/prefs.c:1192
+#: src/prefs.c:1206
msgid ""
"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
"behave properly.\n"
@@ -2005,17 +2005,17 @@ msgstr ""
"Fixar för trasiga program är inaktiverade. En del program fungerar kanske "
"inte korrekt.\n"
-#: src/prefs.c:1257
+#: src/prefs.c:1271
#, c-format
msgid "%d stored in GConf key %s is out of range 0 to %d\n"
msgstr "%d lagrad i GConf-nyckeln %s är inte i intervallet 0 till %d\n"
-#: src/prefs.c:1375
+#: src/prefs.c:1389
#, c-format
msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
msgstr "Fel vid inställning av antalet arbetsytor till %d: %s\n"
-#: src/prefs.c:1618
+#: src/prefs.c:1632
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
@@ -2024,7 +2024,7 @@ msgstr ""
"\"%s\" som hittades i konfigurationsdatabasen är inte ett giltigt värde för "
"tangentbindningen \"%s\"\n"
-#: src/prefs.c:1935
+#: src/prefs.c:1949
#, c-format
msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
msgstr "Fel vid inställning av namnet på arbetsyta %d till \"%s\": %s\n"
@@ -2064,82 +2064,73 @@ msgstr "Skärm %d på display \"%s\" har redan en fönsterhanterare\n"
msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
msgstr "Kunde inte släppa skärm %d på display \"%s\"\n"
-#: src/session.c:274
-#, c-format
-msgid ""
-"Failed to a open connection to a session manager, so window positions will "
-"not be saved: %s\n"
-msgstr ""
-"Misslyckades med att öppna en anslutning till en sessionshanterare, så "
-"fönsterpositioner kommer inte att sparas: %s\n"
-
-#: src/session.c:881 src/session.c:888
+#: src/session.c:883 src/session.c:890
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
msgstr "Kunde inte skapa katalogen \"%s\": %s\n"
-#: src/session.c:898
+#: src/session.c:900
#, c-format
msgid "Could not open session file '%s' for writing: %s\n"
msgstr "Kunde inte öppna sessionsfilen \"%s\" för skrivning: %s\n"
-#: src/session.c:1057
+#: src/session.c:1059
#, c-format
msgid "Error writing session file '%s': %s\n"
msgstr "Fel vid skrivning av sessionsfilen \"%s\": %s\n"
-#: src/session.c:1062
+#: src/session.c:1064
#, c-format
msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
msgstr "Fel vid stängning av sessionsfilen \"%s\": %s\n"
-#: src/session.c:1137
+#: src/session.c:1139
#, c-format
msgid "Failed to read saved session file %s: %s\n"
msgstr "Misslyckades med att läsa sparad sessionsfil %s: %s\n"
-#: src/session.c:1172
+#: src/session.c:1174
#, c-format
msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
msgstr "Misslyckades med att tolka sparad sessionsfil: %s\n"
-#: src/session.c:1221
+#: src/session.c:1223
msgid "<metacity_session> attribute seen but we already have the session ID"
msgstr "<metacity_session>-attribut hittat men vi har redan sessions-ID"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: src/session.c:1234
+#: src/session.c:1236
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <metacity_session> element"
msgstr "Okänt attribut %s i <metacity_session>-element"
-#: src/session.c:1251
+#: src/session.c:1253
msgid "nested <window> tag"
msgstr "nästlad <window>-tagg"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: src/session.c:1309 src/session.c:1341
+#: src/session.c:1311 src/session.c:1343
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <window> element"
msgstr "Okänt attribut %s i <window>-element"
-#: src/session.c:1413
+#: src/session.c:1415
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <maximized> element"
msgstr "Okänt attribut %s i <maximized>-element"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: src/session.c:1473
+#: src/session.c:1475
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <geometry> element"
msgstr "Okänt attribut %s i <geometry>-element"
-#: src/session.c:1493
+#: src/session.c:1495
#, c-format
msgid "Unknown element %s"
msgstr "Okänt element %s"
-#: src/session.c:1935
+#: src/session.c:1937
#, c-format
msgid ""
"Error launching metacity-dialog to warn about apps that don't support "
@@ -3228,7 +3219,7 @@ msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %ld\n"
msgstr "Programmet ställde in ett felaktigt _NET_WM_PID %ld\n"
#. first time through
-#: src/window.c:4743
+#: src/window.c:4881
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
@@ -3244,7 +3235,7 @@ msgstr ""
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
-#: src/window.c:5405
+#: src/window.c:5543
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
@@ -3281,6 +3272,46 @@ msgid ""
msgstr ""
"Egenskap %s på fönster 0x%lx innehöll ogiltig UTF-8 för objekt %d i listan\n"
+#~ msgid "Close a window"
+#~ msgstr "Stäng ett fönster"
+
+#~ msgid "Maximize a window"
+#~ msgstr "Maximera ett fönster"
+
+#~ msgid "Minimize a window"
+#~ msgstr "Minimera ett fönster"
+
+#~ msgid "Move a window"
+#~ msgstr "Flytta ett fönster"
+
+#~ msgid "Resize a window"
+#~ msgstr "Ändra storlek på ett fönster"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding which display's the panel's \"Run Application\" dialog "
+#~ "box. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
+#~ "Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
+#~ "and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If "
+#~ "you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
+#~ "no keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Tangentbindningen som visar panelens \"Kör program\"-dialogruta. Formatet "
+#~ "ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
+#~ "Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även "
+#~ "förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in "
+#~ "alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas "
+#~ "en tangentbindning för denna åtgärd."
+
+#~ msgid "Unmaximize a window"
+#~ msgstr "Avmaximera ett fönster"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Failed to a open connection to a session manager, so window positions "
+#~ "will not be saved: %s\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Misslyckades med att öppna en anslutning till en sessionshanterare, så "
+#~ "fönsterpositioner kommer inte att sparas: %s\n"
+
#~ msgid "Failed to scan themes directory : %s\n"
#~ msgstr "Misslyckades med att genomsöka temakatalogen: %s\n"