summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/sv.po
diff options
context:
space:
mode:
authorDaniel Nylander <dnylande@src.gnome.org>2008-06-24 11:08:24 +0000
committerDaniel Nylander <dnylande@src.gnome.org>2008-06-24 11:08:24 +0000
commit377e822c13648d030baa60a8cef6ab5e6a697f12 (patch)
tree3808c22f7675a0c9347aca8d09df65793d68d586 /po/sv.po
parentc2ff92d3fa42ccb438680709a34354388e6f6ee7 (diff)
downloadmetacity-377e822c13648d030baa60a8cef6ab5e6a697f12.tar.gz
metacity-377e822c13648d030baa60a8cef6ab5e6a697f12.tar.bz2
sv.po: Updated Swedish translation
svn path=/trunk/; revision=3767
Diffstat (limited to 'po/sv.po')
-rw-r--r--po/sv.po251
1 files changed, 127 insertions, 124 deletions
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index 4f376a9..f23d57b 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-03-08 23:07+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-03-09 00:43+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-06-24 13:07+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-06-24 13:08+0100\n"
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -50,18 +50,18 @@ msgstr "Förstod inte de avslutande tecknen \"%s\" i strängen \"%s\""
msgid "Failed to parse message \"%s\" from dialog process\n"
msgstr "Misslyckades med att tolka meddelandet \"%s\" från dialogprocess\n"
-#: ../src/core/delete.c:270
+#: ../src/core/delete.c:253
#, c-format
msgid "Error reading from dialog display process: %s\n"
msgstr "Fel vid läsning från dialogvisningsprocess: %s\n"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/core/delete.c:353
+#: ../src/core/delete.c:336
#, c-format
msgid "Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
msgstr "Fel vid start av metacity-dialog för att fråga om ett program skulle dödas: %s\n"
-#: ../src/core/delete.c:462
+#: ../src/core/delete.c:445
#, c-format
msgid "Failed to get hostname: %s\n"
msgstr "Misslyckades med att få tag i värdnamn: %s\n"
@@ -71,12 +71,12 @@ msgstr "Misslyckades med att få tag i värdnamn: %s\n"
msgid "Missing %s extension required for compositing"
msgstr "Saknar %s-tillägg som krävs för kompositing"
-#: ../src/core/display.c:438
+#: ../src/core/display.c:334
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
msgstr "Misslyckades med att öppna X Window System-displayen \"%s\"\n"
-#: ../src/core/errors.c:271
+#: ../src/core/errors.c:272
#, c-format
msgid ""
"Lost connection to the display '%s';\n"
@@ -87,7 +87,7 @@ msgstr ""
"troligtvis stängdes X-servern ner, eller så dödade/förstörde du\n"
"fönsterhanteraren.\n"
-#: ../src/core/errors.c:278
+#: ../src/core/errors.c:279
#, c-format
msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
msgstr "Ödesdigert IO-fel %d (%s) på display \"%s\".\n"
@@ -97,17 +97,17 @@ msgstr "Ödesdigert IO-fel %d (%s) på display \"%s\".\n"
msgid "Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a binding\n"
msgstr "Ett annat program använder redan tangenten %s med modifierarna %x som en bindning\n"
-#: ../src/core/keybindings.c:2736
+#: ../src/core/keybindings.c:2729
#, c-format
msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
msgstr "Fel vid start av metacity-dialog för att skriva ut ett fel om ett kommando: %s\n"
-#: ../src/core/keybindings.c:2841
+#: ../src/core/keybindings.c:2834
#, c-format
msgid "No command %d has been defined.\n"
msgstr "Inget kommando %d har definierats.\n"
-#: ../src/core/keybindings.c:3869
+#: ../src/core/keybindings.c:3862
#, c-format
msgid "No terminal command has been defined.\n"
msgstr "Inget terminalkommando har definierats.\n"
@@ -163,7 +163,7 @@ msgstr "Misslyckades med att genomsöka temakatalogen: %s\n"
msgid "Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes.\n"
msgstr "Kunde inte hitta ett tema! Försäkra dig om att %s finns och innehåller vanliga teman.\n"
-#: ../src/core/main.c:516
+#: ../src/core/main.c:500
#, c-format
msgid "Failed to restart: %s\n"
msgstr "Misslyckades med att starta om: %s\n"
@@ -176,118 +176,101 @@ msgstr "Misslyckades med att starta om: %s\n"
#. * (We know the old value, so we can look up a suitable string in
#. * the symtab.)
#.
-#: ../src/core/prefs.c:450
-#: ../src/core/prefs.c:564
+#: ../src/core/prefs.c:496
+#: ../src/core/prefs.c:648
#, c-format
msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
msgstr "GConf-nyckeln \"%s\" är satt till ett ogiltigt värde\n"
+#: ../src/core/prefs.c:577
+#: ../src/core/prefs.c:817
+#, c-format
+msgid "%d stored in GConf key %s is out of range %d to %d\n"
+msgstr "%d lagrad i GConf-nyckeln %s är inte i intervallet %d till %d\n"
+
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/core/prefs.c:537
-#: ../src/core/prefs.c:607
-#: ../src/core/prefs.c:655
-#: ../src/core/prefs.c:961
-#: ../src/core/prefs.c:979
-#: ../src/core/prefs.c:995
-#: ../src/core/prefs.c:1014
-#: ../src/core/prefs.c:1030
-#: ../src/core/prefs.c:1047
-#: ../src/core/prefs.c:1064
-#: ../src/core/prefs.c:1080
-#: ../src/core/prefs.c:1096
+#: ../src/core/prefs.c:621
+#: ../src/core/prefs.c:695
+#: ../src/core/prefs.c:743
+#: ../src/core/prefs.c:807
+#: ../src/core/prefs.c:1101
+#: ../src/core/prefs.c:1117
+#: ../src/core/prefs.c:1136
+#: ../src/core/prefs.c:1152
+#: ../src/core/prefs.c:1169
+#: ../src/core/prefs.c:1185
#, c-format
msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
msgstr "GConf-nyckeln \"%s\" är satt till en ogiltig typ\n"
-#: ../src/core/prefs.c:856
-#, c-format
-msgid "Type of %s was not integer"
-msgstr "Typen för %s var inte ett heltal"
-
-#: ../src/core/prefs.c:1165
+#: ../src/core/prefs.c:1255
msgid "Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not behave properly.\n"
msgstr "Fixar för trasiga program är inaktiverade. En del program fungerar kanske inte korrekt.\n"
-#: ../src/core/prefs.c:1220
-#, c-format
-msgid "%d stored in GConf key %s is not a reasonable cursor_size; must be in the range 1..128\n"
-msgstr "%d lagrad i GConf-nyckeln %s är inte en rimlig cursor_size; måste vara inom intervallet 1..128\n"
-
-#: ../src/core/prefs.c:1246
+#: ../src/core/prefs.c:1325
#, c-format
msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
msgstr "Kunde inte tolka typsnittsbeskrivningen \"%s\" från GConf-nyckeln %s\n"
-#: ../src/core/prefs.c:1306
+#: ../src/core/prefs.c:1385
#, c-format
msgid "\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button modifier\n"
msgstr "\"%s\" som hittades i konfigurationsdatabasen är inte ett giltigt värde för musknappsmodifierare\n"
-#: ../src/core/prefs.c:1585
-#, c-format
-msgid "%d stored in GConf key %s is not a reasonable number of workspaces, current maximum is %d\n"
-msgstr "%d lagrad i GConf-nyckeln %s är inte ett rimligt antal arbetsytor, aktuellt maxvärde är %d\n"
-
-#: ../src/core/prefs.c:1629
-#, c-format
-msgid "%d stored in GConf key %s is out of range 0 to %d\n"
-msgstr "%d lagrad i GConf-nyckeln %s är inte i intervallet 0 till %d\n"
-
-#: ../src/core/prefs.c:1760
+#: ../src/core/prefs.c:1799
#, c-format
msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
msgstr "Fel vid inställning av antalet arbetsytor till %d: %s\n"
-#: ../src/core/prefs.c:2125
-#: ../src/core/prefs.c:2637
-#: ../src/ui/menu.c:199
+#: ../src/core/prefs.c:2164
+#: ../src/core/prefs.c:2676
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Arbetsyta %d"
-#: ../src/core/prefs.c:2155
-#: ../src/core/prefs.c:2328
+#: ../src/core/prefs.c:2194
+#: ../src/core/prefs.c:2367
#, c-format
msgid "\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding \"%s\"\n"
msgstr "\"%s\" som hittades i konfigurationsdatabasen är inte ett giltigt värde för tangentbindningen \"%s\"\n"
-#: ../src/core/prefs.c:2718
+#: ../src/core/prefs.c:2757
#, c-format
msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
msgstr "Fel vid inställning av namnet på arbetsyta %d till \"%s\": %s\n"
-#: ../src/core/screen.c:410
+#: ../src/core/screen.c:350
#, c-format
msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
msgstr "Skärm %d på display \"%s\" är ogiltig\n"
-#: ../src/core/screen.c:426
+#: ../src/core/screen.c:366
#, c-format
msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager; try using the --replace option to replace the current window manager.\n"
msgstr "Skärm %d på display \"%s\" har redan en fönsterhanterare; försök med flaggan --replace för att ersätta den aktuella fönsterhanteraren.\n"
-#: ../src/core/screen.c:453
+#: ../src/core/screen.c:393
#, c-format
msgid "Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
msgstr "Kunde inte få tag i fönsterhanterarval på skärm %d display \"%s\"\n"
-#: ../src/core/screen.c:511
+#: ../src/core/screen.c:451
#, c-format
msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
msgstr "Skärm %d på display \"%s\" har redan en fönsterhanterare\n"
-#: ../src/core/screen.c:721
+#: ../src/core/screen.c:661
#, c-format
msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
msgstr "Kunde inte släppa skärm %d på display \"%s\"\n"
-#: ../src/core/session.c:826
-#: ../src/core/session.c:833
+#: ../src/core/session.c:837
+#: ../src/core/session.c:844
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
msgstr "Kunde inte skapa katalogen \"%s\": %s\n"
-#: ../src/core/session.c:843
+#: ../src/core/session.c:854
#, c-format
msgid "Could not open session file '%s' for writing: %s\n"
msgstr "Kunde inte öppna sessionsfilen \"%s\" för skrivning: %s\n"
@@ -302,56 +285,57 @@ msgstr "Fel vid skrivning av sessionsfilen \"%s\": %s\n"
msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
msgstr "Fel vid stängning av sessionsfilen \"%s\": %s\n"
-#: ../src/core/session.c:1075
+#. oh, just give up
+#: ../src/core/session.c:1093
#, c-format
msgid "Failed to read saved session file %s: %s\n"
msgstr "Misslyckades med att läsa sparad sessionsfil %s: %s\n"
-#: ../src/core/session.c:1110
+#: ../src/core/session.c:1132
#, c-format
msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
msgstr "Misslyckades med att tolka sparad sessionsfil: %s\n"
-#: ../src/core/session.c:1159
+#: ../src/core/session.c:1181
#, c-format
msgid "<metacity_session> attribute seen but we already have the session ID"
msgstr "<metacity_session>-attribut hittat men vi har redan sessions-ID"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/core/session.c:1172
+#: ../src/core/session.c:1194
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <metacity_session> element"
msgstr "Okänt attribut %s i <metacity_session>-element"
-#: ../src/core/session.c:1189
+#: ../src/core/session.c:1211
#, c-format
msgid "nested <window> tag"
msgstr "nästlad <window>-tagg"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/core/session.c:1247
-#: ../src/core/session.c:1279
+#: ../src/core/session.c:1269
+#: ../src/core/session.c:1301
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <window> element"
msgstr "Okänt attribut %s i <window>-element"
-#: ../src/core/session.c:1351
+#: ../src/core/session.c:1373
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <maximized> element"
msgstr "Okänt attribut %s i <maximized>-element"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/core/session.c:1411
+#: ../src/core/session.c:1433
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <geometry> element"
msgstr "Okänt attribut %s i <geometry>-element"
-#: ../src/core/session.c:1431
+#: ../src/core/session.c:1453
#, c-format
msgid "Unknown element %s"
msgstr "Okänt element %s"
-#: ../src/core/session.c:1868
+#: ../src/core/session.c:1879
#, c-format
msgid "Error launching metacity-dialog to warn about apps that don't support session management: %s\n"
msgstr "Fel vid start av metacity-dialog för att varna om program som inte stöder sessionshantering: %s\n"
@@ -393,23 +377,23 @@ msgstr "Fönsterhanterarvarning: "
msgid "Window manager error: "
msgstr "Fönsterhanterarfel: "
-#: ../src/core/window-props.c:195
+#: ../src/core/window-props.c:206
#, c-format
msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %lu\n"
msgstr "Programmet ställde in ett felaktigt _NET_WM_PID %lu\n"
-#: ../src/core/window-props.c:327
+#: ../src/core/window-props.c:338
#, c-format
msgid "%s (on %s)"
msgstr "%s (på %s)"
-#: ../src/core/window-props.c:1409
+#: ../src/core/window-props.c:1420
#, c-format
msgid "Invalid WM_TRANSIENT_FOR window 0x%lx specified for %s.\n"
msgstr "Ogiltigt WM_TRANSIENT_FOR-fönster 0x%lx angivet för %s.\n"
#. first time through
-#: ../src/core/window.c:5653
+#: ../src/core/window.c:5674
#, c-format
msgid "Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER window as specified in the ICCCM.\n"
msgstr "Fönstret %s ställer in SM_CLIENT_ID på sig själv, istället för på WM_CLIENT_LEADER-fönstret som är angivet i ICCCM.\n"
@@ -421,7 +405,7 @@ msgstr "Fönstret %s ställer in SM_CLIENT_ID på sig själv, istället för på
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
-#: ../src/core/window.c:6218
+#: ../src/core/window.c:6239
#, c-format
msgid "Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %d x %d and max size %d x %d; this doesn't make much sense.\n"
msgstr "Fönstret %s ställer in ett MWM-tips som anger att det inte går att ändra storlek på, men ställer in minsta storleken %d × %d och största storleken %d × %d; detta verkar inte vettigt.\n"
@@ -1393,17 +1377,22 @@ msgstr "Flytta till arbetsyta _nedanför"
msgid "_Close"
msgstr "_Stäng"
-#: ../src/ui/menu.c:208
+#: ../src/ui/menu.c:203
+#, c-format
+msgid "Workspace %d%n"
+msgstr "Arbetsyta %d%n"
+
+#: ../src/ui/menu.c:213
#, c-format
msgid "Workspace 1_0"
msgstr "Arbetsyta 1_0"
-#: ../src/ui/menu.c:210
+#: ../src/ui/menu.c:215
#, c-format
msgid "Workspace %s%d"
msgstr "Arbetsyta %s%d"
-#: ../src/ui/menu.c:390
+#: ../src/ui/menu.c:395
msgid "Move to Another _Workspace"
msgstr "Flytta till en annan _arbetsyta"
@@ -2420,156 +2409,156 @@ msgstr "Kunde inte tolka alfavärdet \"%s\" i blandad färg"
msgid "Alpha value \"%s\" in blended color is not between 0.0 and 1.0"
msgstr "Alfavärdet \"%s\" i blandad färg är inte mellan 0,0 och 1,0"
-#: ../src/ui/theme.c:1285
+#: ../src/ui/theme.c:1284
#, c-format
msgid "Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
msgstr "Skuggformatet är \"shade/base_color/factor\", \"%s\" passar inte med formatet"
-#: ../src/ui/theme.c:1296
+#: ../src/ui/theme.c:1295
#, c-format
msgid "Could not parse shade factor \"%s\" in shaded color"
msgstr "Kunde inte tolka skuggfaktorn \"%s\" i skuggad färg"
-#: ../src/ui/theme.c:1306
+#: ../src/ui/theme.c:1305
#, c-format
msgid "Shade factor \"%s\" in shaded color is negative"
msgstr "Skuggfaktorn \"%s\" i skuggad färg är negativ"
-#: ../src/ui/theme.c:1336
+#: ../src/ui/theme.c:1334
#, c-format
msgid "Could not parse color \"%s\""
msgstr "Kunde inte tolka färgen \"%s\""
-#: ../src/ui/theme.c:1594
+#: ../src/ui/theme.c:1584
#, c-format
msgid "Coordinate expression contains character '%s' which is not allowed"
msgstr "Koordinatuttrycket innehåller tecknet \"%s\" vilket inte är tillåtet"
-#: ../src/ui/theme.c:1621
+#: ../src/ui/theme.c:1611
#, c-format
msgid "Coordinate expression contains floating point number '%s' which could not be parsed"
msgstr "Koordinatuttrycket innehåller flyttalet \"%s\" som inte kunde tolkas"
-#: ../src/ui/theme.c:1635
+#: ../src/ui/theme.c:1625
#, c-format
msgid "Coordinate expression contains integer '%s' which could not be parsed"
msgstr "Koordinatuttrycket innehåller heltalet \"%s\" som inte kunde tolkas"
-#: ../src/ui/theme.c:1757
+#: ../src/ui/theme.c:1747
#, c-format
msgid "Coordinate expression contained unknown operator at the start of this text: \"%s\""
msgstr "Koordinatuttrycket hade en okänd operand vid början av denna text: \"%s\""
-#: ../src/ui/theme.c:1814
+#: ../src/ui/theme.c:1804
#, c-format
msgid "Coordinate expression was empty or not understood"
msgstr "Koordinatuttrycket var tomt eller förstods inte"
+#: ../src/ui/theme.c:1915
#: ../src/ui/theme.c:1925
-#: ../src/ui/theme.c:1935
-#: ../src/ui/theme.c:1969
+#: ../src/ui/theme.c:1959
#, c-format
msgid "Coordinate expression results in division by zero"
msgstr "Koordinatuttrycket resulterar i division med noll"
-#: ../src/ui/theme.c:1977
+#: ../src/ui/theme.c:1967
#, c-format
msgid "Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
msgstr "Koordinatuttrycket försöker använda mod-operator på ett flyttal"
-#: ../src/ui/theme.c:2033
+#: ../src/ui/theme.c:2023
#, c-format
msgid "Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
msgstr "Koordinatuttrycket har en operator \"%s\" där en operand förväntades"
-#: ../src/ui/theme.c:2042
+#: ../src/ui/theme.c:2032
#, c-format
msgid "Coordinate expression had an operand where an operator was expected"
msgstr "Koordinatuttrycket hade en operand där en operator förväntades"
-#: ../src/ui/theme.c:2050
+#: ../src/ui/theme.c:2040
#, c-format
msgid "Coordinate expression ended with an operator instead of an operand"
msgstr "Koordinatuttrycket slutade med en operator istället för en operand"
-#: ../src/ui/theme.c:2060
+#: ../src/ui/theme.c:2050
#, c-format
msgid "Coordinate expression has operator \"%c\" following operator \"%c\" with no operand in between"
msgstr "Koordinatuttrycket har en operator \"%c\" som följer på operatorn \"%c\" utan någon operand imellan"
-#: ../src/ui/theme.c:2207
-#: ../src/ui/theme.c:2248
+#: ../src/ui/theme.c:2197
+#: ../src/ui/theme.c:2238
#, c-format
msgid "Coordinate expression had unknown variable or constant \"%s\""
msgstr "Koordinatuttrycket hade en okänd variabel eller konstant \"%s\""
-#: ../src/ui/theme.c:2302
+#: ../src/ui/theme.c:2292
#, c-format
msgid "Coordinate expression parser overflowed its buffer."
msgstr "Koordinatuttryckstolkaren överflödade sin buffert."
-#: ../src/ui/theme.c:2331
+#: ../src/ui/theme.c:2321
#, c-format
msgid "Coordinate expression had a close parenthesis with no open parenthesis"
msgstr "Koordinatuttrycket hade en stängningsparentes utan någon öppningsparentes"
-#: ../src/ui/theme.c:2395
+#: ../src/ui/theme.c:2385
#, c-format
msgid "Coordinate expression had an open parenthesis with no close parenthesis"
msgstr "Koordinatuttrycket hade en öppningsparentes utan någon stängningsparentes"
-#: ../src/ui/theme.c:2406
+#: ../src/ui/theme.c:2396
#, c-format
msgid "Coordinate expression doesn't seem to have any operators or operands"
msgstr "Koordinatuttrycket verkar inte ha några operatorer eller operander"
-#: ../src/ui/theme.c:2608
-#: ../src/ui/theme.c:2628
-#: ../src/ui/theme.c:2648
+#: ../src/ui/theme.c:2598
+#: ../src/ui/theme.c:2618
+#: ../src/ui/theme.c:2638
#, c-format
msgid "Theme contained an expression that resulted in an error: %s\n"
msgstr "Temat innehöll ett uttryck som resulterade i ett fel: %s\n"
-#: ../src/ui/theme.c:4167
+#: ../src/ui/theme.c:4157
#, c-format
msgid "<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be specified for this frame style"
msgstr "<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> måste anges för denna ramtyp"
-#: ../src/ui/theme.c:4643
-#: ../src/ui/theme.c:4668
+#: ../src/ui/theme.c:4633
+#: ../src/ui/theme.c:4658
#, c-format
msgid "Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
msgstr "<frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/> saknas"
-#: ../src/ui/theme.c:4712
+#: ../src/ui/theme.c:4702
#, c-format
msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
msgstr "Misslyckades med att läsa in temat \"%s\": %s\n"
-#: ../src/ui/theme.c:4838
-#: ../src/ui/theme.c:4845
-#: ../src/ui/theme.c:4852
-#: ../src/ui/theme.c:4859
-#: ../src/ui/theme.c:4866
+#: ../src/ui/theme.c:4828
+#: ../src/ui/theme.c:4835
+#: ../src/ui/theme.c:4842
+#: ../src/ui/theme.c:4849
+#: ../src/ui/theme.c:4856
#, c-format
msgid "No <%s> set for theme \"%s\""
msgstr "Inget <%s> angivet för temat \"%s\""
-#: ../src/ui/theme.c:4874
+#: ../src/ui/theme.c:4864
#, c-format
msgid "No frame style set for window type \"%s\" in theme \"%s\", add a <window type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/> element"
msgstr "Ingen ramstil angiven för fönstertypen \"%s\" i temat \"%s\", lägg till ett <window type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/>-element"
-#: ../src/ui/theme.c:5241
-#: ../src/ui/theme.c:5303
-#: ../src/ui/theme.c:5366
+#: ../src/ui/theme.c:5231
+#: ../src/ui/theme.c:5293
+#: ../src/ui/theme.c:5356
#, c-format
msgid "User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
msgstr "Användardefinierade konstanter måste börja med en stor bokstav; \"%s\" gör det inte"
-#: ../src/ui/theme.c:5249
-#: ../src/ui/theme.c:5311
-#: ../src/ui/theme.c:5374
+#: ../src/ui/theme.c:5239
+#: ../src/ui/theme.c:5301
+#: ../src/ui/theme.c:5364
#, c-format
msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
msgstr "Konstanten \"%s\" har redan definierats"
@@ -2579,6 +2568,20 @@ msgstr "Konstanten \"%s\" har redan definierats"
msgid "Usage: %s\n"
msgstr "Användning: %s\n"
+#~ msgid "Type of %s was not integer"
+#~ msgstr "Typen för %s var inte ett heltal"
+#~ msgid ""
+#~ "%d stored in GConf key %s is not a reasonable cursor_size; must be in the "
+#~ "range 1..128\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "%d lagrad i GConf-nyckeln %s är inte en rimlig cursor_size; måste vara "
+#~ "inom intervallet 1..128\n"
+#~ msgid ""
+#~ "%d stored in GConf key %s is not a reasonable number of workspaces, "
+#~ "current maximum is %d\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "%d lagrad i GConf-nyckeln %s är inte ett rimligt antal arbetsytor, "
+#~ "aktuellt maxvärde är %d\n"
#~ msgid ""
#~ "Setting this option to false can lead to buggy behavior, so users are "
#~ "strongly discouraged from changing it from the default of true. Many "