summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/sv.po
diff options
context:
space:
mode:
authorDaniel Nylander <dnylande@src.gnome.org>2008-10-27 09:05:56 +0000
committerDaniel Nylander <dnylande@src.gnome.org>2008-10-27 09:05:56 +0000
commit11f18a25c2bdda224ea98bdcbdb73889ef09cdd5 (patch)
tree51d9c341c0cc6aefcb126354d6e11b38240480cf /po/sv.po
parentd819b99d99961d8e952e2b1d59ea27e0c97d3baa (diff)
downloadmetacity-11f18a25c2bdda224ea98bdcbdb73889ef09cdd5.tar.gz
metacity-11f18a25c2bdda224ea98bdcbdb73889ef09cdd5.tar.bz2
sv.po: Updated Swedish translation
svn path=/trunk/; revision=4002
Diffstat (limited to 'po/sv.po')
-rw-r--r--po/sv.po2241
1 files changed, 787 insertions, 1454 deletions
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index b652359..ba13f58 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-07-25 23:48+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-07-25 23:49+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-10-27 09:47+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-10-27 10:05+0100\n"
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -31,7 +31,7 @@ msgstr "Okänd fråga efter fönsterinformation: %d"
#: ../src/core/delete.c:70
#: ../src/core/delete.c:97
#: ../src/ui/metacity-dialog.c:50
-#: ../src/ui/theme-parser.c:481
+#: ../src/ui/theme-parser.c:522
#, c-format
msgid "Could not parse \"%s\" as an integer"
msgstr "Kunde inte tolka \"%s\" som ett heltal"
@@ -39,8 +39,8 @@ msgstr "Kunde inte tolka \"%s\" som ett heltal"
#: ../src/core/delete.c:77
#: ../src/core/delete.c:104
#: ../src/ui/metacity-dialog.c:57
-#: ../src/ui/theme-parser.c:490
-#: ../src/ui/theme-parser.c:545
+#: ../src/ui/theme-parser.c:531
+#: ../src/ui/theme-parser.c:586
#, c-format
msgid "Did not understand trailing characters \"%s\" in string \"%s\""
msgstr "Förstod inte de avslutande tecknen \"%s\" i strängen \"%s\""
@@ -92,27 +92,27 @@ msgstr ""
msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
msgstr "Ödesdigert IO-fel %d (%s) på display \"%s\".\n"
-#: ../src/core/keybindings.c:1090
+#: ../src/core/keybindings.c:739
#, c-format
msgid "Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a binding\n"
msgstr "Ett annat program använder redan tangenten %s med modifierarna %x som en bindning\n"
-#: ../src/core/keybindings.c:2729
+#: ../src/core/keybindings.c:2383
#, c-format
msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
msgstr "Fel vid start av metacity-dialog för att skriva ut ett fel om ett kommando: %s\n"
-#: ../src/core/keybindings.c:2834
+#: ../src/core/keybindings.c:2486
#, c-format
msgid "No command %d has been defined.\n"
msgstr "Inget kommando %d har definierats.\n"
-#: ../src/core/keybindings.c:3862
+#: ../src/core/keybindings.c:3499
#, c-format
msgid "No terminal command has been defined.\n"
msgstr "Inget terminalkommando har definierats.\n"
-#: ../src/core/main.c:115
+#: ../src/core/main.c:116
#, c-format
msgid ""
"metacity %s\n"
@@ -125,45 +125,53 @@ msgstr ""
"Det här är fri programvara; se källkoden för kopieringsvillkor.\n"
"Det finns INGA garantier; inte ens för SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL.\n"
-#: ../src/core/main.c:242
+#: ../src/core/main.c:253
msgid "Disable connection to session manager"
msgstr "Inaktivera anslutning till sessionshanteraren"
-#: ../src/core/main.c:248
+#: ../src/core/main.c:259
msgid "Replace the running window manager with Metacity"
msgstr "Ersätt den körande fönsterhanteraren med Metacity"
-#: ../src/core/main.c:254
+#: ../src/core/main.c:265
msgid "Specify session management ID"
msgstr "Ange sessionshanteringsid"
-#: ../src/core/main.c:259
+#: ../src/core/main.c:270
msgid "X Display to use"
msgstr "X-display att använda"
-#: ../src/core/main.c:265
+#: ../src/core/main.c:276
msgid "Initialize session from savefile"
msgstr "Initiera session från sparandefil"
-#: ../src/core/main.c:271
+#: ../src/core/main.c:282
msgid "Print version"
msgstr "Skriv ut version"
-#: ../src/core/main.c:277
+#: ../src/core/main.c:288
msgid "Make X calls synchronous"
msgstr "Gör X-anrop synkrona"
-#: ../src/core/main.c:428
+#: ../src/core/main.c:294
+msgid "Turn compositing on"
+msgstr "Slå på compositing"
+
+#: ../src/core/main.c:300
+msgid "Turn compositing off"
+msgstr "Stäng av compositing"
+
+#: ../src/core/main.c:473
#, c-format
msgid "Failed to scan themes directory: %s\n"
msgstr "Misslyckades med att genomsöka temakatalogen: %s\n"
-#: ../src/core/main.c:444
+#: ../src/core/main.c:489
#, c-format
msgid "Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes.\n"
msgstr "Kunde inte hitta ett tema! Försäkra dig om att %s finns och innehåller vanliga teman.\n"
-#: ../src/core/main.c:500
+#: ../src/core/main.c:545
#, c-format
msgid "Failed to restart: %s\n"
msgstr "Misslyckades med att starta om: %s\n"
@@ -176,69 +184,74 @@ msgstr "Misslyckades med att starta om: %s\n"
#. * (We know the old value, so we can look up a suitable string in
#. * the symtab.)
#.
-#: ../src/core/prefs.c:502
-#: ../src/core/prefs.c:654
+#: ../src/core/prefs.c:503
+#: ../src/core/prefs.c:655
#, c-format
msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
msgstr "GConf-nyckeln \"%s\" är satt till ett ogiltigt värde\n"
-#: ../src/core/prefs.c:583
-#: ../src/core/prefs.c:823
+#: ../src/core/prefs.c:584
+#: ../src/core/prefs.c:824
#, c-format
msgid "%d stored in GConf key %s is out of range %d to %d\n"
msgstr "%d lagrad i GConf-nyckeln %s är inte i intervallet %d till %d\n"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/core/prefs.c:627
-#: ../src/core/prefs.c:701
-#: ../src/core/prefs.c:749
-#: ../src/core/prefs.c:813
-#: ../src/core/prefs.c:1108
-#: ../src/core/prefs.c:1124
-#: ../src/core/prefs.c:1143
-#: ../src/core/prefs.c:1159
-#: ../src/core/prefs.c:1176
-#: ../src/core/prefs.c:1192
+#: ../src/core/prefs.c:628
+#: ../src/core/prefs.c:702
+#: ../src/core/prefs.c:750
+#: ../src/core/prefs.c:814
+#: ../src/core/prefs.c:1109
+#: ../src/core/prefs.c:1125
+#: ../src/core/prefs.c:1144
+#: ../src/core/prefs.c:1160
+#: ../src/core/prefs.c:1177
+#: ../src/core/prefs.c:1193
#, c-format
msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
msgstr "GConf-nyckeln \"%s\" är satt till en ogiltig typ\n"
-#: ../src/core/prefs.c:1262
+#: ../src/core/prefs.c:1263
msgid "Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not behave properly.\n"
msgstr "Fixar för trasiga program är inaktiverade. En del program fungerar kanske inte korrekt.\n"
-#: ../src/core/prefs.c:1332
+#: ../src/core/prefs.c:1333
#, c-format
msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
msgstr "Kunde inte tolka typsnittsbeskrivningen \"%s\" från GConf-nyckeln %s\n"
-#: ../src/core/prefs.c:1392
+#: ../src/core/prefs.c:1393
#, c-format
msgid "\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button modifier\n"
msgstr "\"%s\" som hittades i konfigurationsdatabasen är inte ett giltigt värde för musknappsmodifierare\n"
-#: ../src/core/prefs.c:1809
+#: ../src/core/prefs.c:1810
#, c-format
msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
msgstr "Fel vid inställning av antalet arbetsytor till %d: %s\n"
-#: ../src/core/prefs.c:2174
-#: ../src/core/prefs.c:2686
+#: ../src/core/prefs.c:2061
+#: ../src/core/prefs.c:2573
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Arbetsyta %d"
-#: ../src/core/prefs.c:2204
-#: ../src/core/prefs.c:2377
+#: ../src/core/prefs.c:2091
+#: ../src/core/prefs.c:2264
#, c-format
msgid "\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding \"%s\"\n"
msgstr "\"%s\" som hittades i konfigurationsdatabasen är inte ett giltigt värde för tangentbindningen \"%s\"\n"
-#: ../src/core/prefs.c:2767
+#: ../src/core/prefs.c:2654
#, c-format
msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
msgstr "Fel vid inställning av namnet på arbetsyta %d till \"%s\": %s\n"
+#: ../src/core/prefs.c:2847
+#, c-format
+msgid "Error setting compositor status: %s\n"
+msgstr "Fel vid inställning av status för compositor: %s\n"
+
#: ../src/core/screen.c:350
#, c-format
msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
@@ -264,6 +277,34 @@ msgstr "Skärm %d på display \"%s\" har redan en fönsterhanterare\n"
msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
msgstr "Kunde inte släppa skärm %d på display \"%s\"\n"
+#. Translators: Please don't translate "Control", "Shift", etc, since these
+#. * are hardcoded (in gtk/gtkaccelgroup.c; it's not metacity's fault).
+#. * "disabled" must also stay as it is.
+#.
+#: ../src/core/schema-bindings.c:174
+msgid ""
+"The format looks like \"<Control>a\" or <Shift><Alt>F1\".\n"
+"\n"
+"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr ""
+"Formatet ser ut som \"<Control>a\" eller \"<Shift><Alt>F1\".\n"
+"\n"
+"Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"<Ctl>\" och \"<Ctrl>\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
+
+#: ../src/core/schema-bindings.c:182
+msgid ""
+"The format looks like \"<Control>a\" or <Shift><Alt>F1\".\n"
+"\n"
+"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action.\n"
+"\n"
+"This keybinding may be reversed by holding down the \"shift\" key; therefore, \"shift\" cannot be one of the keys it uses."
+msgstr ""
+"Formatet ser ut som \"<Control>a\" eller \"<Shift><Alt>F1\".\n"
+"\n"
+"Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"<Ctl>\" och \"<Ctrl>\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd.\n"
+"\n"
+"Denna tangentbindning kan omvändas genom att hålla ner \"Shift\"-tangenten; därför kan inte \"Shift\" vara en av de tangenter som används."
+
#: ../src/core/session.c:837
#: ../src/core/session.c:844
#, c-format
@@ -303,32 +344,18 @@ msgstr "<metacity_session>-attribut hittat men vi har redan sessions-ID"
# SUN CHANGED MESSAGE
#: ../src/core/session.c:1194
-#, c-format
-msgid "Unknown attribute %s on <metacity_session> element"
-msgstr "Okänt attribut %s i <metacity_session>-element"
-
-#: ../src/core/session.c:1211
-#, c-format
-msgid "nested <window> tag"
-msgstr "nästlad <window>-tagg"
-
-# SUN CHANGED MESSAGE
#: ../src/core/session.c:1269
#: ../src/core/session.c:1301
-#, c-format
-msgid "Unknown attribute %s on <window> element"
-msgstr "Okänt attribut %s i <window>-element"
-
#: ../src/core/session.c:1373
+#: ../src/core/session.c:1433
#, c-format
-msgid "Unknown attribute %s on <maximized> element"
-msgstr "Okänt attribut %s i <maximized>-element"
+msgid "Unknown attribute %s on <%s> element"
+msgstr "Okänt attribut %s i <%s>-element"
-# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/core/session.c:1433
+#: ../src/core/session.c:1211
#, c-format
-msgid "Unknown attribute %s on <geometry> element"
-msgstr "Okänt attribut %s i <geometry>-element"
+msgid "nested <window> tag"
+msgstr "nästlad <window>-tagg"
#: ../src/core/session.c:1453
#, c-format
@@ -377,23 +404,8 @@ msgstr "Fönsterhanterarvarning: "
msgid "Window manager error: "
msgstr "Fönsterhanterarfel: "
-#: ../src/core/window-props.c:206
-#, c-format
-msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %lu\n"
-msgstr "Programmet ställde in ett felaktigt _NET_WM_PID %lu\n"
-
-#: ../src/core/window-props.c:338
-#, c-format
-msgid "%s (on %s)"
-msgstr "%s (på %s)"
-
-#: ../src/core/window-props.c:1420
-#, c-format
-msgid "Invalid WM_TRANSIENT_FOR window 0x%lx specified for %s.\n"
-msgstr "Ogiltigt WM_TRANSIENT_FOR-fönster 0x%lx angivet för %s.\n"
-
#. first time through
-#: ../src/core/window.c:5648
+#: ../src/core/window.c:5661
#, c-format
msgid "Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER window as specified in the ICCCM.\n"
msgstr "Fönstret %s ställer in SM_CLIENT_ID på sig själv, istället för på WM_CLIENT_LEADER-fönstret som är angivet i ICCCM.\n"
@@ -405,11 +417,26 @@ msgstr "Fönstret %s ställer in SM_CLIENT_ID på sig själv, istället för på
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
-#: ../src/core/window.c:6213
+#: ../src/core/window.c:6226
#, c-format
msgid "Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %d x %d and max size %d x %d; this doesn't make much sense.\n"
msgstr "Fönstret %s ställer in ett MWM-tips som anger att det inte går att ändra storlek på, men ställer in minsta storleken %d × %d och största storleken %d × %d; detta verkar inte vettigt.\n"
+#: ../src/core/window-props.c:206
+#, c-format
+msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %lu\n"
+msgstr "Programmet ställde in ett felaktigt _NET_WM_PID %lu\n"
+
+#: ../src/core/window-props.c:338
+#, c-format
+msgid "%s (on %s)"
+msgstr "%s (på %s)"
+
+#: ../src/core/window-props.c:1422
+#, c-format
+msgid "Invalid WM_TRANSIENT_FOR window 0x%lx specified for %s.\n"
+msgstr "Ogiltigt WM_TRANSIENT_FOR-fönster 0x%lx angivet för %s.\n"
+
#: ../src/core/xprops.c:155
#, c-format
msgid ""
@@ -435,821 +462,516 @@ msgstr "Egenskap %s på fönster 0x%lx innehöll ogiltig UTF-8\n"
msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
msgstr "Egenskap %s på fönster 0x%lx innehöll ogiltig UTF-8 för objekt %d i listan\n"
-#: ../src/metacity.desktop.in.h:1
-msgid "Metacity"
-msgstr "Metacity"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:1
-msgid "(Not implemented) Navigation works in terms of applications not windows"
-msgstr "(Inte implementerat) Navigering fungerar i termer av program, inte fönster"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:2
-msgid "A font description string describing a font for window titlebars. The size from the description will only be used if the titlebar_font_size option is set to 0. Also, this option is disabled if the titlebar_uses_desktop_font option is set to true."
-msgstr "En typsnittsbeskrivningssträng som beskriver ett typsnitt för fönstertitelrader. Storleken från beskrivningen kommer dock endast att användas om alternativet titlebar_font_size är ställt till 0. Dessutom är detta alternativ inaktiverat om alternativet titlebar_uses_desktop_font är sant."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:3
-msgid "Action on title bar double-click"
-msgstr "Åtgärd vid dubbelklick på titelraden"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:4
-msgid "Action on title bar middle-click"
-msgstr "Åtgärd vid mittenklick på titellisten"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:5
-msgid "Action on title bar right-click"
-msgstr "Åtgärd vid högerklick på titellisten"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:6
-msgid "Activate window menu"
-msgstr "Aktivera fönstermeny"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:7
-msgid "Arrangement of buttons on the titlebar"
-msgstr "Knapparrangemang på titalraden"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:8
-msgid "Arrangement of buttons on the titlebar. The value should be a string, such as \"menu:minimize,maximize,spacer,close\"; the colon separates the left corner of the window from the right corner, and the button names are comma-separated. Duplicate buttons are not allowed. Unknown button names are silently ignored so that buttons can be added in future metacity versions without breaking older versions. A special spacer tag can be used to insert some space between two adjacent buttons."
-msgstr "Arrangemang av knapparna på titelraden. Värdet måste vara en sträng som till exempel \"menu:minimize,maximize,close\"; kolonet skiljer det vänstra hörnet från det högra hörnet, och knappnamnen är kommaseparerade. Två knappar av samma typ är inte tillåtet. Okända knappnamn ignoreras helt och hållet så att knappar kan läggas till i framtida versioner utan att gamla versioner går sönder. En speciell utfyllnadstagg kan användas för att infoga utrymme mellan två närliggande knappar."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:9
-msgid "Automatically raises the focused window"
-msgstr "Höjer automatiskt det fokuserade fönstret"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:10
-msgid "Clicking a window while holding down this modifier key will move the window (left click), resize the window (middle click), or show the window menu (right click). Modifier is expressed as \"&lt;Alt&gt;\" or \"&lt;Super&gt;\" for example."
-msgstr "Att klicka ett fönster samtidigt som denna modifierartangent hålls ned kommer att flytta fönstret (vänsterklick), ändra storlek på fönstret (mittklick), eller visa fönstermenyn (högerklick). Modifierare uttrycks som till exempel \"&lt;Alt&gt;\" eller \"&lt;Super&gt;\"."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:11
-msgid "Close window"
-msgstr "Stäng fönster"
+#: ../src/include/screen-bindings.h:96
+msgid "Switch to workspace 1"
+msgstr "Växla till arbetsyta 1"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:12
-msgid "Commands to run in response to keybindings"
-msgstr "Kommandon att köra som svar på tangentbindningar"
+#: ../src/include/screen-bindings.h:98
+msgid "Switch to workspace 2"
+msgstr "Växla till arbetsyta 2"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:13
-msgid "Compositing Manager"
-msgstr "Compositinghanterare"
+#: ../src/include/screen-bindings.h:100
+msgid "Switch to workspace 3"
+msgstr "Växla till arbetsyta 3"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:14
-msgid "Control how new windows get focus"
-msgstr "Kontrollera hur nya fönster får fokus"
+#: ../src/include/screen-bindings.h:102
+msgid "Switch to workspace 4"
+msgstr "Växla till arbetsyta 4"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:15
-msgid "Current theme"
-msgstr "Aktuellt tema"
+#: ../src/include/screen-bindings.h:104
+msgid "Switch to workspace 5"
+msgstr "Växla till arbetsyta 5"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:16
-msgid "Delay in milliseconds for the auto raise option"
-msgstr "Fördröjning i millisekunder "
+#: ../src/include/screen-bindings.h:106
+msgid "Switch to workspace 6"
+msgstr "Växla till arbetsyta 6"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:17
-msgid "Determines whether Metacity is a compositing manager."
-msgstr "Fastställer huruvida Metacity är en compositinghanterare."
+#: ../src/include/screen-bindings.h:108
+msgid "Switch to workspace 7"
+msgstr "Växla till arbetsyta 7"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:18
-msgid "Determines whether applications or the system can generate audible 'beeps'; may be used in conjunction with 'visual bell' to allow silent 'beeps'."
-msgstr "Avgör huruvida program eller systemet kan generera ljudliga \"pip\". Kan användas tillsammans med \"visual bell\" för att tillåta tysta \"pip\"."
+#: ../src/include/screen-bindings.h:110
+msgid "Switch to workspace 8"
+msgstr "Växla till arbetsyta 8"
-# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:19
-msgid "Disable misfeatures that are required by old or broken applications"
-msgstr "Inaktivera felaktiga egenskaper som krävs av gamla eller felaktiga program"
+#: ../src/include/screen-bindings.h:112
+msgid "Switch to workspace 9"
+msgstr "Växla till arbetsyta 9"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:20
-msgid "Enable Visual Bell"
-msgstr "Använd visuell signal"
+#: ../src/include/screen-bindings.h:114
+msgid "Switch to workspace 10"
+msgstr "Växla till arbetsyta 10"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:21
-msgid "Hide all windows and focus desktop"
-msgstr "Dölj alla fönster och fokusera skrivbordet"
+#: ../src/include/screen-bindings.h:116
+msgid "Switch to workspace 11"
+msgstr "Växla till arbetsyta 11"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:22
-msgid "If set to true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then the focused window will be automatically raised after a delay specified by the auto_raise_delay key. This is not related to clicking on a window to raise it, nor to entering a window during drag-and-drop."
-msgstr "Om sant, och om fokusläget antingen är \"sloppy\" eller \"mouse\", kommer det fokuserade fönstret att automatiskt höjas efter en fördröjning (fördröjningen anges av nyckeln auto_raise_delay). Detta är inte relaterat till att klicka på ett fönster för att höja det, inte heller att gå in i ett fönster med drag-och-släpp."
+#: ../src/include/screen-bindings.h:118
+msgid "Switch to workspace 12"
+msgstr "Växla till arbetsyta 12"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:23
-msgid "If true, ignore the titlebar_font option, and use the standard application font for window titles."
-msgstr "Om sant ignoreras alternativet titlebar_font och standardtypsnittet för program används för fönstertitlar."
+#: ../src/include/screen-bindings.h:130
+msgid "Switch to workspace on the left of the current workspace"
+msgstr "Växla till arbetsytan till vänster om den aktuella arbetsytan"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:24
-msgid "If true, metacity will give the user less feedback by using wireframes, avoiding animations, or other means. This is a significant reduction in usability for many users, but may allow legacy applications to continue working, and may also be a useful tradeoff for terminal servers. However, the wireframe feature is disabled when accessibility is on."
-msgstr "Om detta är sant kommer metacity att ge användaren mindre återkoppling genom att använda trådramar, undvika animationer, och andra sätt. Detta är en betydande minskning av användbarheten för många användare, men kan tillåta äldre program och terminalservrar att fungera i de fall de annars skulle varit olämpliga. Funktionaliteten med trådramar är dock inaktiverad då tillgänglighet är på."
+#: ../src/include/screen-bindings.h:134
+msgid "Switch to workspace on the right of the current workspace"
+msgstr "Växla till arbetsytan till höger om den aktuella arbetsytan"
-# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:25
-msgid "If true, then Metacity works in terms of applications rather than windows. The concept is a bit abstract, but in general an application-based setup is more like the Mac and less like Windows. When you focus a window in application-based mode, all the windows in the application will be raised. Also, in application-based mode, focus clicks are not passed through to windows in other applications. Application-based mode is, however, largely unimplemented at the moment."
-msgstr "Om sant fungerar Metacity i termer av program, inte av fönster. Konceptet är ganska abstrakt, men i regel fungerar en programbaserad konfiguration mer likt Mac och mindre likt Windows. När du fokuserar ett fönster i programbaserat läge kommer alla fönster i programmet att höjas. Dessutom skickas fokusklick inte vidare till fönster i andra program då programbaserat läge används. Dessutom är programbaserat läge till stor del oimplementerat just nu."
+#: ../src/include/screen-bindings.h:138
+msgid "Switch to workspace above the current workspace"
+msgstr "Växla till arbetsytan ovanför den aktuella arbetsytan"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:26
-msgid "If true, trade off usability for less resource usage"
-msgstr "Om sant kommer användbarhet att åsidosättas till förmån för mindre resursanvändning"
+#: ../src/include/screen-bindings.h:142
+msgid "Switch to workspace below the current workspace"
+msgstr "Växla till arbetsytan nedanför den aktuella arbetsytan"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:27
-msgid "Lower window below other windows"
-msgstr "Sänk fönster under andra fönster"
+#: ../src/include/screen-bindings.h:158
+msgid "Move between windows of an application, using a popup window"
+msgstr "Flytta mellan ett programs fönster med ett popupfönster"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:28
-msgid "Many actions (e.g. clicking in the client area, moving or resizing the window) normally raise the window as a side-effect. Setting this option to false, which is strongly discouraged, will decouple raising from other user actions, and ignore raise requests generated by applications. See http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=445447#c6."
-msgstr "Många åtgärder (t.ex. klickning i klientområdet, flyttning eller storleksändring av fönstret) höjer fönstret som en sidoeffekt. Ställ in detta alternativ till falskt, vilket inte alls rekommenderas, för att särbehandla höjning från andra användaråtgärder, och ignorera höjningsbegäran som genereras av programmen. Se http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=445447#c6."
+#: ../src/include/screen-bindings.h:161
+msgid "Move backwards between windows of an application, using a popup window"
+msgstr "Flytta baklänges mellan ett programs fönster med ett popupfönster"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:29
-msgid "Maximize window"
-msgstr "Maximera fönster"
+#: ../src/include/screen-bindings.h:165
+msgid "Move between windows, using a popup window"
+msgstr "Flytta mellan fönster genom ett popupfönster"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:30
-msgid "Maximize window horizontally"
-msgstr "Maximera fönster horisontellt"
+#: ../src/include/screen-bindings.h:168
+msgid "Move backwards between windows, using a popup window"
+msgstr "Flytta baklänges mellan fönster med ett popupfönster"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:31
-msgid "Maximize window vertically"
-msgstr "Maximera fönster vertikalt"
+#: ../src/include/screen-bindings.h:171
+msgid "Move between panels and the desktop, using a popup window"
+msgstr "Flytta mellan paneler och skrivbordet med ett popupfönster"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:32
-msgid "Minimize window"
-msgstr "Minimera fönster"
+#: ../src/include/screen-bindings.h:174
+msgid "Move backwards between panels and the desktop, using a popup window"
+msgstr "Flytta baklänges mellan paneler och skrivbordet med ett popupfönster"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:33
-msgid "Modifier to use for modified window click actions"
-msgstr "Modifierare att använda för modifierade fönsterklickåtgärder"
+#: ../src/include/screen-bindings.h:179
+msgid "Move between windows of an application immediately"
+msgstr "Flytta mellan ett programs fönster omedelbart"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:34
-msgid "Move backward between panels and the desktop immediately"
-msgstr "Flytta baklänges mellan paneler och skrivbordet omedelbart"
+#: ../src/include/screen-bindings.h:182
+msgid "Move backwards between windows of an application immediately"
+msgstr "Flytta baklänges mellan ett programs fönster omedelbart"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:35
-msgid "Move backwards between panels and the desktop with popup"
-msgstr "Flytta baklänges mellan paneler och skrivbordet genom användning av popupfönster"
+#: ../src/include/screen-bindings.h:185
+msgid "Move between windows immediately"
+msgstr "Flytta mellan fönster omedelbart"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:36
+#: ../src/include/screen-bindings.h:188
msgid "Move backwards between windows immediately"
msgstr "Flytta baklänges mellan fönster omedelbart"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:37
-msgid "Move backwards between windows of an application immediately"
-msgstr "Flytta baklänges mellan ett programs fönster omedelbart"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:38
-msgid "Move backwards between windows of an application with popup"
-msgstr "Flytta baklänges mellan ett programs fönster med popupfönster"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:39
+#: ../src/include/screen-bindings.h:191
msgid "Move between panels and the desktop immediately"
msgstr "Flytta mellan paneler och skrivbordet omedelbart"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:40
-msgid "Move between panels and the desktop with popup"
-msgstr "Flytta mellan paneler och skrivbordet genom användning av popupfönster"
+#: ../src/include/screen-bindings.h:194
+msgid "Move backwards between panels and the desktop immediately"
+msgstr "Flytta baklänges mellan paneler och skrivbordet omedelbart"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:41
-msgid "Move between windows immediately"
-msgstr "Flytta mellan fönster omedelbart"
+#: ../src/include/screen-bindings.h:199
+msgid "Hide all normal windows and set focus to the desktop background"
+msgstr "Dölj alla normala fönster och fokusera skrivbordsbakgrunden"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:42
-msgid "Move between windows of an application immediately"
-msgstr "Flytta mellan ett programs fönster omedelbart"
+#: ../src/include/screen-bindings.h:202
+msgid "Show the panel's main menu"
+msgstr "Visa panelens huvudmeny"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:43
-msgid "Move between windows of an application with popup"
-msgstr "Flytta mellan ett programs fönster med popupfönster"
+#: ../src/include/screen-bindings.h:205
+msgid "Show the panel's \"Run Application\" dialog box"
+msgstr "Visa panelens \"Kör program\"-dialogruta"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:44
-msgid "Move between windows with popup"
-msgstr "Flytta mellan fönster genom användning av popupfönster"
+#: ../src/include/screen-bindings.h:246
+msgid "Take a screenshot"
+msgstr "Ta en skärmdump"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:45
-msgid "Move focus backwards between windows using popup display"
-msgstr "Flytta fokus baklänges mellan fönster genom användning av popupfönster"
+#: ../src/include/screen-bindings.h:248
+msgid "Take a screenshot of a window"
+msgstr "Ta en skärmdump av ett fönster"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:46
-msgid "Move window"
-msgstr "Flytta fönster"
+#: ../src/include/screen-bindings.h:250
+msgid "Run a terminal"
+msgstr "Kör en terminal"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:47
-msgid "Move window one workspace down"
-msgstr "Flytta fönster en arbetsyta nedåt"
+#: ../src/include/window-bindings.h:48
+msgid "Activate the window menu"
+msgstr "Aktivera fönstermenyn"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:48
-msgid "Move window one workspace to the left"
-msgstr "Flytta fönster en arbetsyta åt vänster"
+#: ../src/include/window-bindings.h:51
+msgid "Toggle fullscreen mode"
+msgstr "Växla helskärmsläge"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:49
-msgid "Move window one workspace to the right"
-msgstr "Flytta fönster en arbetsyta åt höger"
+#: ../src/include/window-bindings.h:53
+msgid "Toggle maximization state"
+msgstr "Växla maximeringstillstånd"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:50
-msgid "Move window one workspace up"
-msgstr "Flytta fönster en arbetsyta uppåt"
+#: ../src/include/window-bindings.h:55
+msgid "Toggle whether a window will always be visible over other windows"
+msgstr "Växla huruvida ett fönster alltid kommer att vara synlig över andra fönster"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:51
-msgid "Move window to east side of screen"
-msgstr "Flytta fönstret till östra sidan av skärmen"
+#: ../src/include/window-bindings.h:57
+msgid "Maximize window"
+msgstr "Maximera fönster"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:52
-msgid "Move window to north side of screen"
-msgstr "Flytta fönstret till norra sidan av skärmen"
+#: ../src/include/window-bindings.h:59
+msgid "Unmaximize window"
+msgstr "Avmaximera fönster"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:53
-msgid "Move window to north-east corner"
-msgstr "Flytta fönstret till nordöstra hörnet"
+#: ../src/include/window-bindings.h:61
+msgid "Toggle shaded state"
+msgstr "Växla upprullat tillstånd"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:54
-msgid "Move window to north-west corner"
-msgstr "Flytta fönstret till nordvästra hörnet"
+#: ../src/include/window-bindings.h:63
+msgid "Minimize window"
+msgstr "Minimera fönster"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:55
-msgid "Move window to south side of screen"
-msgstr "Flytta fönstret till södra sidan av skärmen"
+#: ../src/include/window-bindings.h:65
+msgid "Close window"
+msgstr "Stäng fönster"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:56
-msgid "Move window to south-east corner"
-msgstr "Flytta fönstret till sydöstra hörnet"
+#: ../src/include/window-bindings.h:67
+msgid "Move window"
+msgstr "Flytta fönster"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:57
-msgid "Move window to south-west corner"
-msgstr "Flytta fönstret till sydvästra hörnet"
+#: ../src/include/window-bindings.h:69
+msgid "Resize window"
+msgstr "Ändra storlek på fönster"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:58
-msgid "Move window to west side of screen"
-msgstr "Flytta fönstret till västra sidan av skärmen"
+#: ../src/include/window-bindings.h:72
+msgid "Toggle whether window is on all workspaces or just one"
+msgstr "Växla huruvida fönstret finns på alla arbetsytor eller bara en"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:59
+#: ../src/include/window-bindings.h:76
msgid "Move window to workspace 1"
msgstr "Flytta fönster till arbetsyta 1"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:60
-msgid "Move window to workspace 10"
-msgstr "Flytta fönster till arbetsyta 10"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:61
-msgid "Move window to workspace 11"
-msgstr "Flytta fönster till arbetsyta 11"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:62
-msgid "Move window to workspace 12"
-msgstr "Flytta fönster till arbetsyta 12"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:63
+#: ../src/include/window-bindings.h:79
msgid "Move window to workspace 2"
msgstr "Flytta fönster till arbetsyta 2"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:64
+#: ../src/include/window-bindings.h:82
msgid "Move window to workspace 3"
msgstr "Flytta fönster till arbetsyta 3"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:65
+#: ../src/include/window-bindings.h:85
msgid "Move window to workspace 4"
msgstr "Flytta fönster till arbetsyta 4"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:66
+#: ../src/include/window-bindings.h:88
msgid "Move window to workspace 5"
msgstr "Flytta fönster till arbetsyta 5"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:67
+#: ../src/include/window-bindings.h:91
msgid "Move window to workspace 6"
msgstr "Flytta fönster till arbetsyta 6"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:68
+#: ../src/include/window-bindings.h:94
msgid "Move window to workspace 7"
msgstr "Flytta fönster till arbetsyta 7"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:69
+#: ../src/include/window-bindings.h:97
msgid "Move window to workspace 8"
msgstr "Flytta fönster till arbetsyta 8"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:70
+#: ../src/include/window-bindings.h:100
msgid "Move window to workspace 9"
msgstr "Flytta fönster till arbetsyta 9"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:71
-msgid "Name of workspace"
-msgstr "Namn på arbetsyta"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:72
-msgid "Number of workspaces"
-msgstr "Antal arbetsytor"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:73
-msgid "Number of workspaces. Must be more than zero, and has a fixed maximum to prevent making the desktop unusable by accidentally asking for too many workspaces."
-msgstr "Antal arbetsytor. Måste vara större än noll, och har ett fast maxvärde för att förhindra att skrivbordet förstörs genom att för många arbetsytor begärs av misstag."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:74
-msgid "Raise obscured window, otherwise lower"
-msgstr "Höj fönstret om skymt, sänk det annars"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:75
-msgid "Raise window above other windows"
-msgstr "Höj fönstret över andra fönster"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:76
-msgid "Resize window"
-msgstr "Ändra storlek på fönster"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:77
-msgid "Run a defined command"
-msgstr "Kör ett angivet kommando"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:78
-msgid "Run a terminal"
-msgstr "Kör en terminal"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:79
-msgid "Show the panel menu"
-msgstr "Visa panelmenyn"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:80
-msgid "Show the panel run application dialog"
-msgstr "Visa paneldialogfönstret för körning av program"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:81
-msgid "Some applications disregard specifications in ways that result in window manager misfeatures. This option puts Metacity in a rigorously correct mode, which gives a more consistent user interface, provided one does not need to run any misbehaving applications."
-msgstr "Vissa program bortser från specifikationerna vilket resulterar i att fönsterhanteraren inte fungerar som den ska. Detta alternativ försätter Metacity i ett mycket korrekt läge, vilket ger ett mer konsistent användargränssnitt, om man inte behöver köra några program som inte sköter sig."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:82
-msgid "Switch to workspace 1"
-msgstr "Växla till arbetsyta 1"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:83
-msgid "Switch to workspace 10"
-msgstr "Växla till arbetsyta 10"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:84
-msgid "Switch to workspace 11"
-msgstr "Växla till arbetsyta 11"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:85
-msgid "Switch to workspace 12"
-msgstr "Växla till arbetsyta 12"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:86
-msgid "Switch to workspace 2"
-msgstr "Växla till arbetsyta 2"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:87
-msgid "Switch to workspace 3"
-msgstr "Växla till arbetsyta 3"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:88
-msgid "Switch to workspace 4"
-msgstr "Växla till arbetsyta 4"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:89
-msgid "Switch to workspace 5"
-msgstr "Växla till arbetsyta 5"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:90
-msgid "Switch to workspace 6"
-msgstr "Växla till arbetsyta 6"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:91
-msgid "Switch to workspace 7"
-msgstr "Växla till arbetsyta 7"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:92
-msgid "Switch to workspace 8"
-msgstr "Växla till arbetsyta 8"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:93
-msgid "Switch to workspace 9"
-msgstr "Växla till arbetsyta 9"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:94
-msgid "Switch to workspace above this one"
-msgstr "Växla till arbetsytan ovanför denna"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:95
-msgid "Switch to workspace below this one"
-msgstr "Växla till arbetsytan nedanför denna"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:96
-msgid "Switch to workspace on the left"
-msgstr "Växla till arbetsytan till vänster"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:97
-msgid "Switch to workspace on the right"
-msgstr "Växla till arbetsytan till höger"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:98
-msgid "System Bell is Audible"
-msgstr "Systemsignalen är ljudlig"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:99
-msgid "Take a screenshot"
-msgstr "Ta en skärmdump"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:100
-msgid "Take a screenshot of a window"
-msgstr "Ta en skärmdump av ett fönster"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:101
-msgid "Tells Metacity how to implement the visual indication that the system bell or another application 'bell' indicator has been rung. Currently there are two valid values, \"fullscreen\", which causes a fullscreen white-black flash, and \"frame_flash\" which causes the titlebar of the application which sent the bell signal to flash. If the application which sent the bell is unknown (as is usually the case for the default \"system beep\"), the currently focused window's titlebar is flashed."
-msgstr "Talar om för Metacity hur den synliga indikeringen att systemsignalen eller en annan programsignal har ljudit ska implementeras. För tillfället finns det två giltiga värden, \"fullscreen\", som genererar en svartvit blinkning i helskärmsformat, och \"frame_flash\" som gör att titelraden på programmet som skickade signalen blinkar. Om programmet som skickade signalen är okänd (vilket normalt är fallet för \"standardsystempipet\"), blinkas titelraden på det för tillfället fokuserade fönstret."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:102
-msgid "The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N keys define keybindings that correspond to these commands. Pressing the keybinding for run_command_N will execute command_N."
-msgstr "Nycklarna /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N anger tangentbindningar som motsvarar dessa kommandon. Att trycka tangentbindningen för run_command_N kommer att köra command_N."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:103
-msgid "The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot key defines a keybinding which causes the command specified by this setting to be invoked."
-msgstr "Nyckeln /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot anger en tangentbindning som gör att det kommando som anges av denna inställning körs."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:104
-msgid "The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot key defines a keybinding which causes the command specified by this setting to be invoked."
-msgstr "Nyckeln /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot anger en tangentbindning som gör att det kommando som anges av denna inställning körs."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:105
-msgid "The keybinding that runs the correspondingly-numbered command in /apps/metacity/keybinding_commands The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Tangentbindningen som kör det på motsvarande sätt numrerade kommandot i /apps/metacity/keybinding_commands. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:106
-msgid "The keybinding that switches to the workspace above the current workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Tangentbindningen som växlar till arbetsytan ovanför den aktuella arbetsytan. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:107
-msgid "The keybinding that switches to the workspace below the current workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Tangentbindningen som växlar till arbetsytan nedanför den aktuella arbetsytan. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:108
-msgid "The keybinding that switches to the workspace on the left of the current workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Tangentbindningen som växlar till arbetsytan till vänster om den aktuella arbetsytan. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:109
-msgid "The keybinding that switches to the workspace on the right of the current workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Tangentbindningen som växlar till arbetsytan till höger om den aktuella arbetsytan. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:110
-msgid "The keybinding that switches to workspace 1. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Tangentbindningen som växlar till arbetsyta 1. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:111
-msgid "The keybinding that switches to workspace 10. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Tangentbindningen som växlar till arbetsyta 10. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:112
-msgid "The keybinding that switches to workspace 11. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Tangentbindningen som växlar till arbetsyta 11. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
+#: ../src/include/window-bindings.h:103
+msgid "Move window to workspace 10"
+msgstr "Flytta fönster till arbetsyta 10"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:113
-msgid "The keybinding that switches to workspace 12. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Tangentbindningen som växlar till arbetsyta 12. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
+#: ../src/include/window-bindings.h:106
+msgid "Move window to workspace 11"
+msgstr "Flytta fönster till arbetsyta 11"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:114
-msgid "The keybinding that switches to workspace 2. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Tangentbindningen som växlar till arbetsyta 2. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
+#: ../src/include/window-bindings.h:109
+msgid "Move window to workspace 12"
+msgstr "Flytta fönster till arbetsyta 12"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:115
-msgid "The keybinding that switches to workspace 3. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Tangentbindningen som växlar till arbetsyta 3. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
+#: ../src/include/window-bindings.h:121
+msgid "Move window one workspace to the left"
+msgstr "Flytta fönster en arbetsyta åt vänster"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:116
-msgid "The keybinding that switches to workspace 4. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Tangentbindningen som växlar till arbetsyta 4. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
+#: ../src/include/window-bindings.h:124
+msgid "Move window one workspace to the right"
+msgstr "Flytta fönster en arbetsyta åt höger"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:117
-msgid "The keybinding that switches to workspace 5. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Tangentbindningen som växlar till arbetsyta 5. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
+#: ../src/include/window-bindings.h:127
+msgid "Move window one workspace up"
+msgstr "Flytta fönster en arbetsyta uppåt"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:118
-msgid "The keybinding that switches to workspace 6. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Tangentbindningen som växlar till arbetsyta 6. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
+#: ../src/include/window-bindings.h:130
+msgid "Move window one workspace down"
+msgstr "Flytta fönster en arbetsyta nedåt"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:119
-msgid "The keybinding that switches to workspace 7. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Tangentbindningen som växlar till arbetsyta 7. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
+#: ../src/include/window-bindings.h:133
+msgid "Raise window if it's covered by another window, otherwise lower it"
+msgstr "Höj fönstret om det skyms av ett annat fönster, sänk det annars"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:120
-msgid "The keybinding that switches to workspace 8. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Tangentbindningen som växlar till arbetsyta 8. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
+#: ../src/include/window-bindings.h:135
+msgid "Raise window above other windows"
+msgstr "Höj fönstret över andra fönster"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:121
-msgid "The keybinding that switches to workspace 9. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Tangentbindningen som växlar till arbetsyta 9. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
+#: ../src/include/window-bindings.h:137
+msgid "Lower window below other windows"
+msgstr "Sänk fönster under andra fönster"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:122
-msgid "The keybinding used to activate the window menu. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Tangentbindningen som används för att aktivera fönstermenyn. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
+#: ../src/include/window-bindings.h:141
+msgid "Maximize window vertically"
+msgstr "Maximera fönster vertikalt"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:123
-msgid "The keybinding used to close a window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Tangentbindningen som används för att stänga ett fönster. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
+#: ../src/include/window-bindings.h:145
+msgid "Maximize window horizontally"
+msgstr "Maximera fönster horisontellt"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:124
-msgid "The keybinding used to enter \"move mode\" and begin moving a window using the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Tangentbindningen som används för att gå in i \"flyttläge\" och börja flytta ett fönster genom att använda tangentbordet. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
+#: ../src/include/window-bindings.h:149
+msgid "Move window to north-west (top left) corner"
+msgstr "Flytta fönstret till nordvästra (övre vänstra) hörnet"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:125
-msgid "The keybinding used to enter \"resize mode\" and begin resizing a window using the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Tangentbindningen som används för att gå in i \"storleksändringsläge\" och börja ändra storleken på ett fönster genom att använda tangentbordet. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
+#: ../src/include/window-bindings.h:152
+msgid "Move window to north-east (top right) corner"
+msgstr "Flytta fönstret till nordöstra (övre högra) hörnet"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:126
-msgid "The keybinding used to hide all normal windows and set the focus to the desktop background. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Tangentbindningen som används för att dölja alla normala fönster och ge skrivbordsbakgrunden fokus. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
+#: ../src/include/window-bindings.h:155
+msgid "Move window to south-west (bottom left) corner"
+msgstr "Flytta fönstret till sydvästra (nedre vänstra) hörnet"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:127
-msgid "The keybinding used to maximize a window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Tangentbindningen som används för att maximera ett fönster. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
+#: ../src/include/window-bindings.h:158
+msgid "Move window to south-east (bottom right) corner"
+msgstr "Flytta fönstret till sydöstra (nedre högra) hörnet"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:128
-msgid "The keybinding used to minimize a window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Tangentbindningen som används för att minimera ett fönster. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
+#: ../src/include/window-bindings.h:162
+msgid "Move window to north (top) side of screen"
+msgstr "Flytta fönstret till norra (övre) sidan av skärmen"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:129
-msgid "The keybinding used to move a window one workspace down. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta ett fönster en arbetsyta nedåt. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
+#: ../src/include/window-bindings.h:165
+msgid "Move window to south (bottom) side of screen"
+msgstr "Flytta fönstret till södra (nedre) sidan av skärmen"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:130
-msgid "The keybinding used to move a window one workspace to the left. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta ett fönster en arbetsyta åt vänster. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
+#: ../src/include/window-bindings.h:168
+msgid "Move window to east (right) side of screen"
+msgstr "Flytta fönstret till östra (högra) sidan av skärmen"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:131
-msgid "The keybinding used to move a window one workspace to the right. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta ett fönster en arbetsyta åt höger. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
+#: ../src/include/window-bindings.h:171
+msgid "Move window to west (left) side of screen"
+msgstr "Flytta fönstret till västra (vänster) sidan av skärmen"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:132
-msgid "The keybinding used to move a window one workspace up. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta ett fönster en arbetsyta uppåt. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
+#: ../src/include/window-bindings.h:174
+msgid "Move window to center of screen"
+msgstr "Flytta fönstret till mitten av skärmen"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:133
-msgid "The keybinding used to move a window to workspace 1. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta ett fönster till arbetsyta 1. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
+#. eof window-bindings.h
+#: ../src/metacity.desktop.in.h:1
+#: ../src/metacity-wm.desktop.in.h:1
+msgid "Metacity"
+msgstr "Metacity"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:134
-msgid "The keybinding used to move a window to workspace 10. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta ett fönster till arbetsyta 10. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:1
+msgid "(Not implemented) Navigation works in terms of applications not windows"
+msgstr "(Inte implementerat) Navigering fungerar i termer av program, inte fönster"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:135
-msgid "The keybinding used to move a window to workspace 11. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta ett fönster till arbetsyta 11. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:2
+msgid "A font description string describing a font for window titlebars. The size from the description will only be used if the titlebar_font_size option is set to 0. Also, this option is disabled if the titlebar_uses_desktop_font option is set to true."
+msgstr "En typsnittsbeskrivningssträng som beskriver ett typsnitt för fönstertitelrader. Storleken från beskrivningen kommer dock endast att användas om alternativet titlebar_font_size är ställt till 0. Dessutom är detta alternativ inaktiverat om alternativet titlebar_uses_desktop_font är sant."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:136
-msgid "The keybinding used to move a window to workspace 12. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta ett fönster till arbetsyta 12. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:3
+msgid "Action on title bar double-click"
+msgstr "Åtgärd vid dubbelklick på titelraden"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:137
-msgid "The keybinding used to move a window to workspace 2. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta ett fönster till arbetsyta 2. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:4
+msgid "Action on title bar middle-click"
+msgstr "Åtgärd vid mittenklick på titellisten"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:138
-msgid "The keybinding used to move a window to workspace 3. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta ett fönster till arbetsyta 3. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:5
+msgid "Action on title bar right-click"
+msgstr "Åtgärd vid högerklick på titellisten"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:139
-msgid "The keybinding used to move a window to workspace 4. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta ett fönster till arbetsyta 4. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:6
+msgid "Arrangement of buttons on the titlebar"
+msgstr "Knapparrangemang på titalraden"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:140
-msgid "The keybinding used to move a window to workspace 5. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta ett fönster till arbetsyta 5. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:7
+msgid "Arrangement of buttons on the titlebar. The value should be a string, such as \"menu:minimize,maximize,spacer,close\"; the colon separates the left corner of the window from the right corner, and the button names are comma-separated. Duplicate buttons are not allowed. Unknown button names are silently ignored so that buttons can be added in future metacity versions without breaking older versions. A special spacer tag can be used to insert some space between two adjacent buttons."
+msgstr "Arrangemang av knapparna på titelraden. Värdet måste vara en sträng som till exempel \"menu:minimize,maximize,close\"; kolonet skiljer det vänstra hörnet från det högra hörnet, och knappnamnen är kommaseparerade. Två knappar av samma typ är inte tillåtet. Okända knappnamn ignoreras helt och hållet så att knappar kan läggas till i framtida versioner utan att gamla versioner går sönder. En speciell utfyllnadstagg kan användas för att infoga utrymme mellan två närliggande knappar."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:141
-msgid "The keybinding used to move a window to workspace 6. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta ett fönster till arbetsyta 6. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:8
+msgid "Automatically raises the focused window"
+msgstr "Höjer automatiskt det fokuserade fönstret"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:142
-msgid "The keybinding used to move a window to workspace 7. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta ett fönster till arbetsyta 7. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:9
+msgid "Clicking a window while holding down this modifier key will move the window (left click), resize the window (middle click), or show the window menu (right click). Modifier is expressed as \"&lt;Alt&gt;\" or \"&lt;Super&gt;\" for example."
+msgstr "Att klicka ett fönster samtidigt som denna modifierartangent hålls ned kommer att flytta fönstret (vänsterklick), ändra storlek på fönstret (mittklick), eller visa fönstermenyn (högerklick). Modifierare uttrycks som till exempel \"&lt;Alt&gt;\" eller \"&lt;Super&gt;\"."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:143
-msgid "The keybinding used to move a window to workspace 8. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta ett fönster till arbetsyta 8. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:10
+msgid "Commands to run in response to keybindings"
+msgstr "Kommandon att köra som svar på tangentbindningar"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:144
-msgid "The keybinding used to move a window to workspace 9. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta ett fönster till arbetsyta 9. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:11
+msgid "Compositing Manager"
+msgstr "Compositinghanterare"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:145
-msgid "The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, using a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta fokus baklänges mellan paneler och skrivbordet genom att använda ett popupfönster. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:12
+msgid "Control how new windows get focus"
+msgstr "Kontrollera hur nya fönster får fokus"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:146
-msgid "The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, without a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta fokus baklänges mellan paneler och skrivbordet utan ett popupfönster. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:13
+msgid "Current theme"
+msgstr "Aktuellt tema"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:147
-msgid "The keybinding used to move focus backwards between windows of an application without a popup window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go forward again. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta fokus baklänges mellan ett programs fönster utan ett popupfönster. Att hålla \"skift\"-tangenten nedtryckt tillsammans med denna tangentbindning gör att riktningen går framåt igen. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas någon tangentbindning för denna åtgärd."
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:14
+msgid "Delay in milliseconds for the auto raise option"
+msgstr "Fördröjning i millisekunder "
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:148
-msgid "The keybinding used to move focus backwards between windows of an application, using a popup window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go forward again. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta fokus baklänges mellan ett programs fönster med ett popupfönster. Att hålla \"skift\"-tangenten nedtryckt tillsammans med denna tangentbindning gör att riktningen går framåt igen. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas någon tangentbindning för denna åtgärd."
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:15
+msgid "Determines whether Metacity is a compositing manager."
+msgstr "Fastställer huruvida Metacity är en compositinghanterare."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:149
-msgid "The keybinding used to move focus backwards between windows without a popup window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go forward again. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta fokus baklänges mellan fönster utan ett popupfönster. Att hålla \"skift\"-tangenten nedtryckt tillsammans med denna tangentbindning gör att riktningen går framåt igen. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:16
+msgid "Determines whether applications or the system can generate audible 'beeps'; may be used in conjunction with 'visual bell' to allow silent 'beeps'."
+msgstr "Avgör huruvida program eller systemet kan generera ljudliga \"pip\". Kan användas tillsammans med \"visual bell\" för att tillåta tysta \"pip\"."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:150
-msgid "The keybinding used to move focus backwards between windows, using a popup window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go forward again. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta fokus baklänges mellan fönster med ett popupfönster. Att hålla \"skift\"-tangenten nedtryckt tillsammans med denna tangentbindning gör att riktningen går framåt igen. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
+# SUN CHANGED MESSAGE
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:17
+msgid "Disable misfeatures that are required by old or broken applications"
+msgstr "Inaktivera felaktiga egenskaper som krävs av gamla eller felaktiga program"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:151
-msgid "The keybinding used to move focus between panels and the desktop, using a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta fokus mellan paneler och skrivbordet genom att använda ett popupfönster. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:18
+msgid "Enable Visual Bell"
+msgstr "Använd visuell signal"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:152
-msgid "The keybinding used to move focus between panels and the desktop, without a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta fokus mellan paneler och skrivbordet utan ett popupfönster. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:19
+msgid "If set to true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then the focused window will be automatically raised after a delay specified by the auto_raise_delay key. This is not related to clicking on a window to raise it, nor to entering a window during drag-and-drop."
+msgstr "Om sant, och om fokusläget antingen är \"sloppy\" eller \"mouse\", kommer det fokuserade fönstret att automatiskt höjas efter en fördröjning (fördröjningen anges av nyckeln auto_raise_delay). Detta är inte relaterat till att klicka på ett fönster för att höja det, inte heller att gå in i ett fönster med drag-och-släpp."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:153
-msgid "The keybinding used to move focus between windows of an application without a popup window. Holding the \"shift\" key while using this binding reverses the direction of movement. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta fokus mellan ett programs fönster utan ett popupfönster. Att hålla \"skift\"-tangenten nedtryckt då denna tangentbindning används byter håll på rörelsen. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas någon tangentbindning för denna åtgärd."
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:20
+msgid "If true, ignore the titlebar_font option, and use the standard application font for window titles."
+msgstr "Om sant ignoreras alternativet titlebar_font och standardtypsnittet för program används för fönstertitlar."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:154
-msgid "The keybinding used to move focus between windows of an application, using a popup window. (Traditionally &lt;Alt&gt;F6) Holding the \"shift\" key while using this binding reverses the direction of movement. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta fokus mellan ett programs fönster med ett popupfönster (traditionellt &lt;Alt&gt;F6). Att hålla \"skift\"-tangenten nedtryckt då denna tangentbindning används byter håll på rörelsen. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas någon tangentbindning för denna åtgärd."
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:21
+msgid "If true, metacity will give the user less feedback by using wireframes, avoiding animations, or other means. This is a significant reduction in usability for many users, but may allow legacy applications to continue working, and may also be a useful tradeoff for terminal servers. However, the wireframe feature is disabled when accessibility is on."
+msgstr "Om detta är sant kommer metacity att ge användaren mindre återkoppling genom att använda trådramar, undvika animationer, och andra sätt. Detta är en betydande minskning av användbarheten för många användare, men kan tillåta äldre program och terminalservrar att fungera i de fall de annars skulle varit olämpliga. Funktionaliteten med trådramar är dock inaktiverad då tillgänglighet är på."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:155
-msgid "The keybinding used to move focus between windows without a popup window. (Traditionally &lt;Alt&gt;Escape) Holding the \"shift\" key while using this binding reverses the direction of movement. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta fokus mellan fönster utan ett popupfönster (traditionellt &lt;Alt&gt;Escape). Att hålla \"skift\"-tangenten nedtryckt då denna tangentbindning används byter håll på rörelsen. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
+# SUN CHANGED MESSAGE
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:22
+msgid "If true, then Metacity works in terms of applications rather than windows. The concept is a bit abstract, but in general an application-based setup is more like the Mac and less like Windows. When you focus a window in application-based mode, all the windows in the application will be raised. Also, in application-based mode, focus clicks are not passed through to windows in other applications. Application-based mode is, however, largely unimplemented at the moment."
+msgstr "Om sant fungerar Metacity i termer av program, inte av fönster. Konceptet är ganska abstrakt, men i regel fungerar en programbaserad konfiguration mer likt Mac och mindre likt Windows. När du fokuserar ett fönster i programbaserat läge kommer alla fönster i programmet att höjas. Dessutom skickas fokusklick inte vidare till fönster i andra program då programbaserat läge används. Dessutom är programbaserat läge till stor del oimplementerat just nu."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:156
-msgid "The keybinding used to move focus between windows, using a popup window. (Traditionally &lt;Alt&gt;Tab) Holding the \"shift\" key while using this binding reverses the direction of movement. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Tangentbindningen som används för att flytta fokus mellan fönster med ett popupfönster (traditionellt &lt;Alt&gt;Tab). Att hålla \"skift\"-tangenten nedtryckt då denna tangentbindning används byter håll på rörelsen. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:23
+msgid "If true, trade off usability for less resource usage"
+msgstr "Om sant kommer användbarhet att åsidosättas till förmån för mindre resursanvändning"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:157
-msgid "The keybinding used to toggle always on top. A window that is always on top will always be visible over other overlapping windows. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Tangentbindningen som används för att slå på eller av alltid överst. Ett fönster som alltid är överst kommer alltid att vara synlig ovanför andra överlappande fönster. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:24
+msgid "Many actions (e.g. clicking in the client area, moving or resizing the window) normally raise the window as a side-effect. Setting this option to false, which is strongly discouraged, will decouple raising from other user actions, and ignore raise requests generated by applications. See http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=445447#c6."
+msgstr "Många åtgärder (t.ex. klickning i klientområdet, flyttning eller storleksändring av fönstret) höjer fönstret som en sidoeffekt. Ställ in detta alternativ till falskt, vilket inte alls rekommenderas, för att särbehandla höjning från andra användaråtgärder, och ignorera höjningsbegäran som genereras av programmen. Se http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=445447#c6."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:158
-msgid "The keybinding used to toggle fullscreen mode. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Tangentbindningen som används för att slå på eller av helskärmsläge. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:25
+msgid "Modifier to use for modified window click actions"
+msgstr "Modifierare att använda för modifierade fönsterklickåtgärder"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:159
-msgid "The keybinding used to toggle maximization. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Tangentbindningen som används för att slå på eller av maximering. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:26
+msgid "Name of workspace"
+msgstr "Namn på arbetsyta"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:160
-msgid "The keybinding used to toggle shaded/unshaded state. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Tangentbindningen som används för att växla mellan skuggat/oskuggat tillstånd. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:27
+msgid "Number of workspaces"
+msgstr "Antal arbetsytor"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:161
-msgid "The keybinding used to toggle whether the window is on all workspaces or just one. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Tangentbindningen som används för att slå på eller av huruvida fönstret är på alla arbetsytor eller bara ett. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:28
+msgid "Number of workspaces. Must be more than zero, and has a fixed maximum to prevent making the desktop unusable by accidentally asking for too many workspaces."
+msgstr "Antal arbetsytor. Måste vara större än noll, och har ett fast maxvärde för att förhindra att skrivbordet förstörs genom att för många arbetsytor begärs av misstag."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:162
-msgid "The keybinding used to unmaximize a window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Tangentbindningen som används för att avmaximera ett fönster. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:29
+msgid "Run a defined command"
+msgstr "Kör ett angivet kommando"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:163
-msgid "The keybinding which display's the panel's \"Run Application\" dialog box. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Tangentbindningen som visar panelens \"Kör program\"-dialogruta. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:30
+msgid "Some applications disregard specifications in ways that result in window manager misfeatures. This option puts Metacity in a rigorously correct mode, which gives a more consistent user interface, provided one does not need to run any misbehaving applications."
+msgstr "Vissa program bortser från specifikationerna vilket resulterar i att fönsterhanteraren inte fungerar som den ska. Detta alternativ försätter Metacity i ett mycket korrekt läge, vilket ger ett mer konsistent användargränssnitt, om man inte behöver köra några program som inte sköter sig."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:164
-msgid "The keybinding which invokes a terminal. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Tangentbindningen som startar en terminal. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:31
+msgid "System Bell is Audible"
+msgstr "Systemsignalen är ljudlig"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:165
-msgid "The keybinding which invokes the panel's screenshot utility to take a screenshot of a window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Tangentbindningen som startar panelens skärmdumpsverktyg för att ta en skärmdump av ett fönster. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:32
+msgid "Tells Metacity how to implement the visual indication that the system bell or another application 'bell' indicator has been rung. Currently there are two valid values, \"fullscreen\", which causes a fullscreen white-black flash, and \"frame_flash\" which causes the titlebar of the application which sent the bell signal to flash. If the application which sent the bell is unknown (as is usually the case for the default \"system beep\"), the currently focused window's titlebar is flashed."
+msgstr "Talar om för Metacity hur den synliga indikeringen att systemsignalen eller en annan programsignal har ljudit ska implementeras. För tillfället finns det två giltiga värden, \"fullscreen\", som genererar en svartvit blinkning i helskärmsformat, och \"frame_flash\" som gör att titelraden på programmet som skickade signalen blinkar. Om programmet som skickade signalen är okänd (vilket normalt är fallet för \"standardsystempipet\"), blinkas titelraden på det för tillfället fokuserade fönstret."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:166
-msgid "The keybinding which invokes the panel's screenshot utility. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Tangentbindningen som startar panelens skärmdumpsverktyg. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:33
+msgid "The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N keys define keybindings that correspond to these commands. Pressing the keybinding for run_command_N will execute command_N."
+msgstr "Nycklarna /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N anger tangentbindningar som motsvarar dessa kommandon. Att trycka tangentbindningen för run_command_N kommer att köra command_N."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:167
-msgid "The keybinding which shows the panel's main menu. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Tangentbindningen som visar panelens huvudmeny. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:34
+msgid "The keybinding that runs the correspondingly-numbered command in /apps/metacity/keybinding_commands The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Tangentbindningen som kör det på motsvarande sätt numrerade kommandot i /apps/metacity/keybinding_commands. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:168
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:35
msgid "The name of a workspace."
msgstr "Namnet på en arbetsyta."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:169
-msgid "The screenshot command"
-msgstr "Skärmdumpskommandot"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:170
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:36
msgid "The theme determines the appearance of window borders, titlebar, and so forth."
msgstr "Temat avgör utseendet på fönsterramar, titelrader, och så vidare."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:171
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:37
msgid "The time delay before raising a window if auto_raise is set to true. The delay is given in thousandths of a second."
msgstr "Tidsfördröjningen innan ett fönster höjs om auto_raise är sant. Fördröjningen ges i tusendelar av en sekund."
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:172
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:38
msgid "The window focus mode indicates how windows are activated. It has three possible values; \"click\" means windows must be clicked in order to focus them, \"sloppy\" means windows are focused when the mouse enters the window, and \"mouse\" means windows are focused when the mouse enters the window and unfocused when the mouse leaves the window."
msgstr "Fönsterfokusläget anger hur fönster ska aktiveras. Det har tre möjliga värden; \"click\" betyder att fönster måste klickas på för att de ska få fokus, \"sloppy\" betyder att fönster fokuseras då muspekaren hamnar i fönstret, och \"mouse\" betyder att fönster fokuseras då muspekaren hamnar i fönstret och förlorar fokus då muspekaren lämnar fönstret."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:173
-msgid "The window screenshot command"
-msgstr "Fönsterskärmdumpskommandot"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:174
-msgid "This keybinding changes whether a window is above or below other windows. If the window is covered by another one, it raises the window above all others, and if the window is already fully visible, it lowers it below all others. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Denna tangentbindning ändrar huruvida ett fönster är över eller under andra fönster. Om fönstret täcks av ett annat fönster höjer det fönstret över andra fönster. Om fönstret redan är helt synligt sänker det fönstret under andra fönster. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas någon tangentbindning för denna åtgärd."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:175
-msgid "This keybinding lowers a window below other windows. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Denna tangentbindning sänker ett fönster bakom andra fönster. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:176
-msgid "This keybinding moves a window against the north (top) side of the screen. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Denna tangentbindning flyttar ett fönster till norra (övre) delen av skärmen. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:177
-msgid "This keybinding moves a window into the east (right) side of the screen. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Denna tangentbindning flyttar ett fönster till östra (högra) delen av skärmen. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:178
-msgid "This keybinding moves a window into the north-east (top right) corner of the screen. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Denna tangentbindning flyttar ett fönster till nordöstra (övre högra) hörnet av skärmen. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:179
-msgid "This keybinding moves a window into the north-west (top left) corner of the screen. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Denna tangentbindning flyttar ett fönster till nordvästra (övre vänstra) hörnet av skärmen. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:180
-msgid "This keybinding moves a window into the south (bottom) side of the screen. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Denna tangentbindning flyttar ett fönster till södra (nedre) delen av skärmen. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:181
-msgid "This keybinding moves a window into the south-east (bottom right) corner of the screen. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Denna tangentbindning flyttar ett fönster till sydöstra (nedre högra) hörnet av skärmen. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:182
-msgid "This keybinding moves a window into the south-west (bottom left) corner of the screen. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Denna tangentbindning flyttar ett fönster till sydvästra (nedre vänstra) hörnet av skärmen. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:183
-msgid "This keybinding moves a window into the west (left) side of the screen. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Denna tangentbindning flyttar ett fönster till västra (vänstra) delen av skärmen. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:184
-msgid "This keybinding raises the window above other windows. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Denna tangentbindning höjer fönstret ovanför andra fönster. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:185
-msgid "This keybinding resizes a window to fill available horizontal space. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Denna tangentbindning ändrar storleken på ett fönster för att fylla tillgängligt horisontellt utrymme. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:186
-msgid "This keybinding resizes a window to fill available vertical space. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Denna tangentbindning ändrar storleken på ett fönster för att fylla tillgängligt vertikalt utrymme. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:187
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:39
msgid "This option determines the effects of double-clicking on the title bar. Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the window, 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window, 'toggle_maximize_horizontally' and 'toggle_maximize_vertically' which will maximize/unmaximize the window in that direction only, 'minimize' which will minimize the window, 'shade' which will roll the window up, 'menu' which will display the window menu, 'lower' which will put the window behind all the others, and 'none' which will not do anything."
-msgstr "Detta alternativ bestämmer effekterna av dubbelklick på titelraden. Aktuella giltiga alternativ är \"toggle_shade\" som kommer att skugga/avskugga fönstret, \"toggle_maximize\" som kommer att maximera/avmaximera fönstret, \"toggle_maximize_horizontally\" och \"toggle_maximize_vertically\" som kommer att maximera/avmaximera fönstret endast i den riktningen, \"minimize\" kommer kommer att minimera fönstret, \"shade\" kommer att rulla upp fönstret, \"menu\" kommer att visa fönstermenyn, \"lower\" som kommer att lägga fönstret bakom alla andra, samt \"none\" som inte gör något."
+msgstr "Detta alternativ bestämmer effekterna av dubbelklick på titelraden. Aktuella giltiga alternativ är \"toggle_shade\" som kommer att rulla upp/rulla ned fönstret, \"toggle_maximize\" som kommer att maximera/avmaximera fönstret, \"toggle_maximize_horizontally\" och \"toggle_maximize_vertically\" som kommer att maximera/avmaximera fönstret endast i den riktningen, \"minimize\" kommer kommer att minimera fönstret, \"shade\" kommer att rulla upp fönstret, \"menu\" kommer att visa fönstermenyn, \"lower\" som kommer att lägga fönstret bakom alla andra, samt \"none\" som inte gör något."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:188
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:40
msgid "This option determines the effects of middle-clicking on the title bar. Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the window, 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window, 'toggle_maximize_horizontally' and 'toggle_maximize_vertically' which will maximize/unmaximize the window in that direction only, 'minimize' which will minimize the window, 'shade' which will roll the window up, 'menu' which will display the window menu, 'lower' which will put the window behind all the others, and 'none' which will not do anything."
-msgstr "Detta alternativ bestämmer effekterna av mittenklick på titellisten. Aktuella giltiga alternativ är \"toggle_shade\" som kommer att skugga/avskugga fönstret, \"toggle_maximize\" som kommer att maximera/avmaximera fönstret, \"toggle_maximize_horizontally\" och \"toggle_maximize_vertically\" som kommer att maximera/avmaximera fönstret endast i den riktningen, \"minimize\" kommer kommer att minimera fönstret, \"shade\" kommer att rulla upp fönstret, \"menu\" kommer att visa fönstermenyn, \"lower\" som kommer att lägga fönstret bakom alla andra, samt \"none\" som inte gör något."
+msgstr "Detta alternativ bestämmer effekterna av mittenklick på titellisten. Aktuella giltiga alternativ är \"toggle_shade\" som kommer att rulla upp/rulla ned fönstret, \"toggle_maximize\" som kommer att maximera/avmaximera fönstret, \"toggle_maximize_horizontally\" och \"toggle_maximize_vertically\" som kommer att maximera/avmaximera fönstret endast i den riktningen, \"minimize\" kommer kommer att minimera fönstret, \"shade\" kommer att rulla upp fönstret, \"menu\" kommer att visa fönstermenyn, \"lower\" som kommer att lägga fönstret bakom alla andra, samt \"none\" som inte gör något."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:189
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:41
msgid "This option determines the effects of right-clicking on the title bar. Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the window, 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window, 'toggle_maximize_horizontally' and 'toggle_maximize_vertically' which will maximize/unmaximize the window in that direction only, 'minimize' which will minimize the window, 'shade' which will roll the window up, 'menu' which will display the window menu, 'lower' which will put the window behind all the others, and 'none' which will not do anything."
-msgstr "Detta alternativ bestämmer effekterna av högerklick på titellisten. Aktuella giltiga alternativ är \"toggle_shade\" som kommer att skugga/avskugga fönstret, \"toggle_maximize\" som kommer att maximera/avmaximera fönstret, \"toggle_maximize_horizontally\" och \"toggle_maximize_vertically\" som kommer att maximera/avmaximera fönstret endast i den riktningen, \"minimize\" kommer kommer att minimera fönstret, \"shade\" kommer att rulla upp fönstret, \"menu\" kommer att visa fönstermenyn, \"lower\" som kommer att lägga fönstret bakom alla andra, samt \"none\" som inte gör något."
+msgstr "Detta alternativ bestämmer effekterna av högerklick på titellisten. Aktuella giltiga alternativ är \"toggle_shade\" som kommer att rulla upp/rulla ned fönstret, \"toggle_maximize\" som kommer att maximera/avmaximera fönstret, \"toggle_maximize_horizontally\" och \"toggle_maximize_vertically\" som kommer att maximera/avmaximera fönstret endast i den riktningen, \"minimize\" kommer kommer att minimera fönstret, \"shade\" kommer att rulla upp fönstret, \"menu\" kommer att visa fönstermenyn, \"lower\" som kommer att lägga fönstret bakom alla andra, samt \"none\" som inte gör något."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:190
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:42
msgid "This option provides additional control over how newly created windows get focus. It has two possible values; \"smart\" applies the user's normal focus mode, and \"strict\" results in windows started from a terminal not being given focus."
msgstr "Detta alternativ tillhandahåller ytterligare kontroll över hur nyligen skapade fönster får fokus. Det har två möjliga värden; \"smart\" som verkställer användarens normala fokusläge, och \"strict\" som resulterar i att fönster som startar från en terminal inte ges fokus."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:191
-msgid "Toggle always on top state"
-msgstr "Växla tillstånd för alltid överst"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:192
-msgid "Toggle fullscreen mode"
-msgstr "Växla helskärmsläge"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:193
-msgid "Toggle maximization state"
-msgstr "Växla maximeringstillstånd"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:194
-msgid "Toggle shaded state"
-msgstr "Växla skuggat tillstånd"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:195
-msgid "Toggle window on all workspaces"
-msgstr "Växla huruvida fönstret är på alla arbetsytor"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:196
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:43
msgid "Turns on a visual indication when an application or the system issues a 'bell' or 'beep'; useful for the hard-of-hearing and for use in noisy environments."
msgstr "Slår på en synlig indikering då ett program eller systemet sänder ut en signal eller \"pip\". Användbart för hörselskadade eller för användning i bullriga miljöer."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:197
-msgid "Unmaximize window"
-msgstr "Avmaximera fönster"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:198
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:44
msgid "Use standard system font in window titles"
msgstr "Använd standardsystemtypsnitt i fönstertitlar"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:199
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:45
msgid "Visual Bell Type"
msgstr "Typ av visuell signal"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:200
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:46
msgid "Whether raising should be a side-effect of other user interactions"
msgstr "Huruvida höjning ska vara en sidoeffekt av andra användarinteraktioner"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:201
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:47
msgid "Window focus mode"
msgstr "Fönsterfokusläge"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:202
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:48
msgid "Window title font"
msgstr "Typsnitt för fönstertitel"
+#: ../src/tools/metacity-message.c:150
+#, c-format
+msgid "Usage: %s\n"
+msgstr "Användning: %s\n"
+
#: ../src/ui/frames.c:1077
msgid "Close Window"
msgstr "Stäng fönster"
@@ -1524,619 +1246,608 @@ msgstr ""
"Ett fel uppstod vid körning av \"%s\":\n"
"%s."
-#: ../src/ui/resizepopup.c:113
+#. Translators: This represents the size of a window. The first number is
+#. * the width of the window and the second is the height.
+#.
+#: ../src/ui/resizepopup.c:116
#, c-format
msgid "%d x %d"
msgstr "%d × %d"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:227
-#: ../src/ui/theme-parser.c:245
+#: ../src/ui/theme.c:256
+msgid "top"
+msgstr "överkant"
+
+#: ../src/ui/theme.c:258
+msgid "bottom"
+msgstr "nederkant"
+
+#: ../src/ui/theme.c:260
+msgid "left"
+msgstr "vänster"
+
+#: ../src/ui/theme.c:262
+msgid "right"
+msgstr "höger"
+
+#: ../src/ui/theme.c:289
+#, c-format
+msgid "frame geometry does not specify \"%s\" dimension"
+msgstr "ramgeometrin anger inte \"%s\"-dimension"
+
+#: ../src/ui/theme.c:308
+#, c-format
+msgid "frame geometry does not specify dimension \"%s\" for border \"%s\""
+msgstr "ramgeometrin anger inte dimensionen \"%s\" för ramen \"%s\""
+
+#: ../src/ui/theme.c:345
+#, c-format
+msgid "Button aspect ratio %g is not reasonable"
+msgstr "Knappförhållandet %g är inte rimligt"
+
+#: ../src/ui/theme.c:357
+#, c-format
+msgid "Frame geometry does not specify size of buttons"
+msgstr "ramgeometrin anger inte storlek på knappar"
+
+#: ../src/ui/theme.c:1022
+#, c-format
+msgid "Gradients should have at least two colors"
+msgstr "Toningarna bör ha minst två färger"
+
+#: ../src/ui/theme.c:1148
+#, c-format
+msgid "GTK color specification must have the state in brackets, e.g. gtk:fg[NORMAL] where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
+msgstr "GTK-färgspecifikationen måste ha tillståndet inom klamrar, t.ex. gtk:fg[NORMAL], där NORMAL är tillståndet; kunde inte tolka \"%s\""
+
+#: ../src/ui/theme.c:1162
+#, c-format
+msgid "GTK color specification must have a close bracket after the state, e.g. gtk:fg[NORMAL] where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
+msgstr "GTK-färgspecifikationen måste ha en stängningsklammer efter tillståndet, t.ex. gtk:fg[NORMAL], där NORMAL är tillståndet; kunde inte tolka \"%s\""
+
+#: ../src/ui/theme.c:1173
+#, c-format
+msgid "Did not understand state \"%s\" in color specification"
+msgstr "Förstod inte tillståndet \"%s\" i färgspecifikation"
+
+#: ../src/ui/theme.c:1186
+#, c-format
+msgid "Did not understand color component \"%s\" in color specification"
+msgstr "Förstod inte färgkomponenten \"%s\" i färgspecifikation"
+
+#: ../src/ui/theme.c:1216
+#, c-format
+msgid "Blend format is \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" does not fit the format"
+msgstr "Blandningsformatet är \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" passar inte med formatet"
+
+#: ../src/ui/theme.c:1227
+#, c-format
+msgid "Could not parse alpha value \"%s\" in blended color"
+msgstr "Kunde inte tolka alfavärdet \"%s\" i blandad färg"
+
+#: ../src/ui/theme.c:1237
+#, c-format
+msgid "Alpha value \"%s\" in blended color is not between 0.0 and 1.0"
+msgstr "Alfavärdet \"%s\" i blandad färg är inte mellan 0,0 och 1,0"
+
+#: ../src/ui/theme.c:1284
+#, c-format
+msgid "Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
+msgstr "Skuggformatet är \"shade/base_color/factor\", \"%s\" passar inte med formatet"
+
+#: ../src/ui/theme.c:1295
+#, c-format
+msgid "Could not parse shade factor \"%s\" in shaded color"
+msgstr "Kunde inte tolka skuggfaktorn \"%s\" i skuggad färg"
+
+#: ../src/ui/theme.c:1305
+#, c-format
+msgid "Shade factor \"%s\" in shaded color is negative"
+msgstr "Skuggfaktorn \"%s\" i skuggad färg är negativ"
+
+#: ../src/ui/theme.c:1334
+#, c-format
+msgid "Could not parse color \"%s\""
+msgstr "Kunde inte tolka färgen \"%s\""
+
+#: ../src/ui/theme.c:1584
+#, c-format
+msgid "Coordinate expression contains character '%s' which is not allowed"
+msgstr "Koordinatuttrycket innehåller tecknet \"%s\" vilket inte är tillåtet"
+
+#: ../src/ui/theme.c:1611
+#, c-format
+msgid "Coordinate expression contains floating point number '%s' which could not be parsed"
+msgstr "Koordinatuttrycket innehåller flyttalet \"%s\" som inte kunde tolkas"
+
+#: ../src/ui/theme.c:1625
+#, c-format
+msgid "Coordinate expression contains integer '%s' which could not be parsed"
+msgstr "Koordinatuttrycket innehåller heltalet \"%s\" som inte kunde tolkas"
+
+#: ../src/ui/theme.c:1747
+#, c-format
+msgid "Coordinate expression contained unknown operator at the start of this text: \"%s\""
+msgstr "Koordinatuttrycket hade en okänd operand vid början av denna text: \"%s\""
+
+#: ../src/ui/theme.c:1804
+#, c-format
+msgid "Coordinate expression was empty or not understood"
+msgstr "Koordinatuttrycket var tomt eller förstods inte"
+
+#: ../src/ui/theme.c:1915
+#: ../src/ui/theme.c:1925
+#: ../src/ui/theme.c:1959
+#, c-format
+msgid "Coordinate expression results in division by zero"
+msgstr "Koordinatuttrycket resulterar i division med noll"
+
+#: ../src/ui/theme.c:1967
+#, c-format
+msgid "Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
+msgstr "Koordinatuttrycket försöker använda mod-operator på ett flyttal"
+
+#: ../src/ui/theme.c:2023
+#, c-format
+msgid "Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
+msgstr "Koordinatuttrycket har en operator \"%s\" där en operand förväntades"
+
+#: ../src/ui/theme.c:2032
+#, c-format
+msgid "Coordinate expression had an operand where an operator was expected"
+msgstr "Koordinatuttrycket hade en operand där en operator förväntades"
+
+#: ../src/ui/theme.c:2040
+#, c-format
+msgid "Coordinate expression ended with an operator instead of an operand"
+msgstr "Koordinatuttrycket slutade med en operator istället för en operand"
+
+#: ../src/ui/theme.c:2050
+#, c-format
+msgid "Coordinate expression has operator \"%c\" following operator \"%c\" with no operand in between"
+msgstr "Koordinatuttrycket har en operator \"%c\" som följer på operatorn \"%c\" utan någon operand imellan"
+
+#: ../src/ui/theme.c:2197
+#: ../src/ui/theme.c:2238
+#, c-format
+msgid "Coordinate expression had unknown variable or constant \"%s\""
+msgstr "Koordinatuttrycket hade en okänd variabel eller konstant \"%s\""
+
+#: ../src/ui/theme.c:2292
+#, c-format
+msgid "Coordinate expression parser overflowed its buffer."
+msgstr "Koordinatuttryckstolkaren överflödade sin buffert."
+
+#: ../src/ui/theme.c:2321
+#, c-format
+msgid "Coordinate expression had a close parenthesis with no open parenthesis"
+msgstr "Koordinatuttrycket hade en stängningsparentes utan någon öppningsparentes"
+
+#: ../src/ui/theme.c:2385
+#, c-format
+msgid "Coordinate expression had an open parenthesis with no close parenthesis"
+msgstr "Koordinatuttrycket hade en öppningsparentes utan någon stängningsparentes"
+
+#: ../src/ui/theme.c:2396
+#, c-format
+msgid "Coordinate expression doesn't seem to have any operators or operands"
+msgstr "Koordinatuttrycket verkar inte ha några operatorer eller operander"
+
+#: ../src/ui/theme.c:2598
+#: ../src/ui/theme.c:2618
+#: ../src/ui/theme.c:2638
+#, c-format
+msgid "Theme contained an expression that resulted in an error: %s\n"
+msgstr "Temat innehöll ett uttryck som resulterade i ett fel: %s\n"
+
+#: ../src/ui/theme.c:4157
+#, c-format
+msgid "<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be specified for this frame style"
+msgstr "<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> måste anges för denna ramtyp"
+
+#: ../src/ui/theme.c:4637
+#: ../src/ui/theme.c:4662
+#, c-format
+msgid "Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
+msgstr "<frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/> saknas"
+
+#: ../src/ui/theme.c:4706
+#, c-format
+msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
+msgstr "Misslyckades med att läsa in temat \"%s\": %s\n"
+
+#: ../src/ui/theme.c:4836
+#: ../src/ui/theme.c:4843
+#: ../src/ui/theme.c:4850
+#: ../src/ui/theme.c:4857
+#: ../src/ui/theme.c:4864
+#, c-format
+msgid "No <%s> set for theme \"%s\""
+msgstr "Inget <%s> angivet för temat \"%s\""
+
+#: ../src/ui/theme.c:4872
+#, c-format
+msgid "No frame style set for window type \"%s\" in theme \"%s\", add a <window type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/> element"
+msgstr "Ingen ramstil angiven för fönstertypen \"%s\" i temat \"%s\", lägg till ett <window type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/>-element"
+
+#: ../src/ui/theme.c:5239
+#: ../src/ui/theme.c:5301
+#: ../src/ui/theme.c:5364
+#, c-format
+msgid "User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
+msgstr "Användardefinierade konstanter måste börja med en stor bokstav; \"%s\" gör det inte"
+
+#: ../src/ui/theme.c:5247
+#: ../src/ui/theme.c:5309
+#: ../src/ui/theme.c:5372
+#, c-format
+msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
+msgstr "Konstanten \"%s\" har redan definierats"
+
+# SUN CHANGED MESSAGE
+#. Translators: This means that an attribute which should have been found
+#. * on an XML element was not in fact found.
+#.
+#: ../src/ui/theme-parser.c:202
+#, c-format
+msgid "No \"%s\" attribute on element <%s>"
+msgstr "Inget \"%s\"-attribut i element <%s>"
+
+#: ../src/ui/theme-parser.c:231
+#: ../src/ui/theme-parser.c:249
#, c-format
msgid "Line %d character %d: %s"
msgstr "Rad %d tecken %d: %s"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:396
+#: ../src/ui/theme-parser.c:413
#, c-format
msgid "Attribute \"%s\" repeated twice on the same <%s> element"
msgstr "Attributet \"%s\" upprepat två gånger på samma <%s>-element"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/ui/theme-parser.c:414
-#: ../src/ui/theme-parser.c:439
+#: ../src/ui/theme-parser.c:437
+#: ../src/ui/theme-parser.c:480
#, c-format
msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
msgstr "Attributet \"%s\" är ogiltigt i <%s>-element i detta sammanhang"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:500
+#: ../src/ui/theme-parser.c:541
#, c-format
msgid "Integer %ld must be positive"
msgstr "Heltalet %ld måste vara positivt"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/ui/theme-parser.c:508
+#: ../src/ui/theme-parser.c:549
#, c-format
msgid "Integer %ld is too large, current max is %d"
msgstr "Heltalet %ld är för stort, aktuellt maxvärde är %d"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:536
-#: ../src/ui/theme-parser.c:652
+#: ../src/ui/theme-parser.c:577
+#: ../src/ui/theme-parser.c:693
#, c-format
msgid "Could not parse \"%s\" as a floating point number"
msgstr "Kunde inte tolka \"%s\" som ett flyttal"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:567
-#: ../src/ui/theme-parser.c:595
+#: ../src/ui/theme-parser.c:608
+#: ../src/ui/theme-parser.c:636
#, c-format
msgid "Boolean values must be \"true\" or \"false\" not \"%s\""
msgstr "Booleska värden måste vara \"true\" eller \"false\", inte \"%s\""
-#: ../src/ui/theme-parser.c:622
+#: ../src/ui/theme-parser.c:663
#, c-format
msgid "Angle must be between 0.0 and 360.0, was %g\n"
msgstr "Vinkeln måste vara mellan 0,0 och 360,0, var %g\n"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:685
+#: ../src/ui/theme-parser.c:726
#, c-format
msgid "Alpha must be between 0.0 (invisible) and 1.0 (fully opaque), was %g\n"
msgstr "Alfavärdet måste vara mellan 0,0 (osynligt) och 1,0 (helt synligt), var %g\n"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:750
+#: ../src/ui/theme-parser.c:791
#, c-format
msgid "Invalid title scale \"%s\" (must be one of xx-small,x-small,small,medium,large,x-large,xx-large)\n"
msgstr "Ogiltig titelskala \"%s\" (måste vara ett av xx-small,x-small,small,medium,large,x-large,xx-large)\n"
-# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/ui/theme-parser.c:795
-#: ../src/ui/theme-parser.c:803
-#: ../src/ui/theme-parser.c:885
-#: ../src/ui/theme-parser.c:982
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1024
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1135
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1185
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1193
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3093
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3184
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3191
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3198
-#, c-format
-msgid "No \"%s\" attribute on <%s> element"
-msgstr "Inget \"%s\"-attribut i <%s>-element"
-
-#: ../src/ui/theme-parser.c:919
-#: ../src/ui/theme-parser.c:990
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1032
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1143
+#: ../src/ui/theme-parser.c:936
+#: ../src/ui/theme-parser.c:999
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1033
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1136
#, c-format
msgid "<%s> name \"%s\" used a second time"
msgstr "<%s>-namnet \"%s\" använt en andra gång"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:931
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1044
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1155
+#: ../src/ui/theme-parser.c:948
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1045
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1148
#, c-format
msgid "<%s> parent \"%s\" has not been defined"
msgstr "<%s>-föräldern \"%s\" har inte definierats"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1057
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1058
#, c-format
msgid "<%s> geometry \"%s\" has not been defined"
msgstr "<%s>-geometrin \"%s\" har inte definierats"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1070
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1071
#, c-format
msgid "<%s> must specify either a geometry or a parent that has a geometry"
msgstr "<%s> måste ange antingen en geometri eller en förälder som har en geometri"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1112
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1113
msgid "You must specify a background for an alpha value to be meaningful"
msgstr "Du måste ange en bakgrund för att ett alfavärde ska vara meningsfullt"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1203
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1180
#, c-format
msgid "Unknown type \"%s\" on <%s> element"
msgstr "Okänd typ \"%s\" i <%s>-element"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1214
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1191
#, c-format
msgid "Unknown style_set \"%s\" on <%s> element"
msgstr "Okänt style_set \"%s\" i <%s>-element"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1222
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1199
#, c-format
msgid "Window type \"%s\" has already been assigned a style set"
msgstr "Fönstertypen \"%s\" har redan tilldelats en stilsamling"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1258
-msgid "Theme already has a fallback icon"
-msgstr "Temat har redan en ikon att falla tillbaka på"
-
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1270
-msgid "Theme already has a fallback mini_icon"
-msgstr "Temat har redan en mini_ikon att falla tillbaka på"
-
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1283
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1347
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1636
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3285
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3339
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3511
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3727
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3765
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3803
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3841
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1229
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1293
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1519
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2732
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2778
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2926
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3118
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3156
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3194
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3232
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed below <%s>"
msgstr "Elementet <%s> är inte tillåtet under <%s>"
-# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1373
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1460
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1530
-#, c-format
-msgid "No \"name\" attribute on element <%s>"
-msgstr "Inget \"name\"-attribut i element <%s>"
-
-# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1380
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1467
-#, c-format
-msgid "No \"value\" attribute on element <%s>"
-msgstr "Inget \"value\"-attribut i element <%s>"
-
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1411
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1425
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1484
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1343
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1357
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1402
msgid "Cannot specify both button_width/button_height and aspect ratio for buttons"
msgstr "Kan inte ange både button_width/button_height och förhållandet för knappar"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1434
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1366
#, c-format
msgid "Distance \"%s\" is unknown"
msgstr "Avståndet \"%s\" är okänt"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1493
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1411
#, c-format
msgid "Aspect ratio \"%s\" is unknown"
msgstr "Förhållandet \"%s\" är okänt"
-# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1537
-#, c-format
-msgid "No \"top\" attribute on element <%s>"
-msgstr "Inget \"top\"-attribut i element <%s>"
-
-# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1544
-#, c-format
-msgid "No \"bottom\" attribute on element <%s>"
-msgstr "Inget \"bottom\"-attribut i element <%s>"
-
-# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1551
-#, c-format
-msgid "No \"left\" attribute on element <%s>"
-msgstr "Inget \"left\"-attribut i element <%s>"
-
-# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1558
-#, c-format
-msgid "No \"right\" attribute on element <%s>"
-msgstr "Inget \"right\"-attribut i element <%s>"
-
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1590
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1473
#, c-format
msgid "Border \"%s\" is unknown"
msgstr "Ramen \"%s\" är okänd"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1736
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1850
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1961
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2192
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3023
-#, c-format
-msgid "No \"color\" attribute on element <%s>"
-msgstr "Inget \"color\"-attribut i element <%s>"
-
-# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1743
-#, c-format
-msgid "No \"x1\" attribute on element <%s>"
-msgstr "Inget \"x1\"-attribut i element <%s>"
-
-# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1750
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2864
-#, c-format
-msgid "No \"y1\" attribute on element <%s>"
-msgstr "Inget \"y1\"-attribut i element <%s>"
-
-# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1757
-#, c-format
-msgid "No \"x2\" attribute on element <%s>"
-msgstr "Inget \"x2\"-attribut i element <%s>"
-
-# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1764
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2871
-#, c-format
-msgid "No \"y2\" attribute on element <%s>"
-msgstr "Inget \"y2\"-attribut i element <%s>"
-
-# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1857
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1968
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2117
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2199
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2306
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2408
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2630
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2758
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2857
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2934
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3030
-#, c-format
-msgid "No \"x\" attribute on element <%s>"
-msgstr "Inget \"x\"-attribut i element <%s>"
-
-# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1864
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1975
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2124
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2206
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2313
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2415
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2637
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2765
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2941
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3037
-#, c-format
-msgid "No \"y\" attribute on element <%s>"
-msgstr "Inget \"y\"-attribut i element <%s>"
-
-# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1871
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1982
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2131
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2213
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2320
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2422
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2644
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2772
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2948
-#, c-format
-msgid "No \"width\" attribute on element <%s>"
-msgstr "Inget \"width\"-attribut i element <%s>"
-
-# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1878
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1989
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2138
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2220
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2327
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2429
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2651
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2779
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2955
-#, c-format
-msgid "No \"height\" attribute on element <%s>"
-msgstr "Inget \"height\"-attribut i element <%s>"
-
-# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1998
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1776
#, c-format
msgid "No \"start_angle\" or \"from\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"start_angle\"- eller \"from\"-attribut i element <%s>"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2005
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1783
#, c-format
msgid "No \"extent_angle\" or \"to\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"extent_angle\"- eller \"to\"-attribut i element <%s>"
-# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2014
-#, c-format
-msgid "No \"start_angle\" attribute on element <%s>"
-msgstr "Inget \"start_angle\"-attribut i element <%s>"
-
-# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2021
-#, c-format
-msgid "No \"extent_angle\" attribute on element <%s>"
-msgstr "Inget \"extent_angle\"attribut i element <%s>"
-
-# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2227
-#, c-format
-msgid "No \"alpha\" attribute on element <%s>"
-msgstr "Inget \"alpha\"-attribut i element <%s>"
-
-# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2299
-#, c-format
-msgid "No \"type\" attribute on element <%s>"
-msgstr "Inget \"type\"-attribut i element <%s>"
-
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2349
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2023
#, c-format
msgid "Did not understand value \"%s\" for type of gradient"
msgstr "Förstod inte värdet \"%s\" för toningstyp"
-# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2436
-#, c-format
-msgid "No \"filename\" attribute on element <%s>"
-msgstr "Inget \"filename\"-attribut i element <%s>"
-
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2461
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2980
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2101
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2476
#, c-format
msgid "Did not understand fill type \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Förstod inte fyllnadstypen \"%s\" för <%s>-element"
-# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2609
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2744
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2850
-#, c-format
-msgid "No \"state\" attribute on element <%s>"
-msgstr "Inget \"state\"-attribut i element <%s>"
-
-# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2616
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2751
-#, c-format
-msgid "No \"shadow\" attribute on element <%s>"
-msgstr "Inget \"shadow\"-attribut i element <%s>"
-
-# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2623
-#, c-format
-msgid "No \"arrow\" attribute on element <%s>"
-msgstr "Inget \"arrow\"-attribut i element <%s>"
-
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2676
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2800
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2891
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2268
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2351
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2414
#, c-format
msgid "Did not understand state \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Förstod inte tillståndet \"%s\" för <%s>-element"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2686
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2810
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2278
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2361
#, c-format
msgid "Did not understand shadow \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Förstod inte skuggan \"%s\" för <%s>-element"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2696
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2288
#, c-format
msgid "Did not understand arrow \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Förstod inte pilen \"%s\" för <%s>-element"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3120
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3237
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2588
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2684
#, c-format
msgid "No <draw_ops> called \"%s\" has been defined"
msgstr "Inget <draw_ops> anropat \"%s\" har definierats"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3132
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3249
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2600
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2696
#, c-format
msgid "Including draw_ops \"%s\" here would create a circular reference"
msgstr "Att inkludera draw_ops \"%s\" här skulle skapa en cirkulärreferens"
-# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3314
-#, c-format
-msgid "No \"value\" attribute on <%s> element"
-msgstr "Inget \"value\"-attribut i <%s>-element"
-
-# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3371
-#, c-format
-msgid "No \"position\" attribute on <%s> element"
-msgstr "Inget \"position\"-attribut i <%s>-element"
-
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3380
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2811
#, c-format
msgid "Unknown position \"%s\" for frame piece"
msgstr "Okänd position \"%s\" för ramdel"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3388
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2819
#, c-format
msgid "Frame style already has a piece at position %s"
msgstr "Ramstilen har redan en del vid position %s"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3405
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3496
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2836
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2911
#, c-format
msgid "No <draw_ops> with the name \"%s\" has been defined"
msgstr "Inget <draw_ops> med namnet \"%s\" har definierats"
-# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3433
-#, c-format
-msgid "No \"function\" attribute on <%s> element"
-msgstr "Inget \"function\"-attribut i <%s>-element"
-
-# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3441
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3557
-#, c-format
-msgid "No \"state\" attribute on <%s> element"
-msgstr "Inget \"state\"-attribut i <%s>-element"
-
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3450
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2865
#, c-format
msgid "Unknown function \"%s\" for button"
msgstr "Okänd funktion \"%s\" för knapp"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3459
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2874
#, c-format
msgid "Button function \"%s\" does not exist in this version (%d, need %d)"
msgstr "Knappfunktionen \"%s\" finns inte i den här versionen (%d, behöver %d)"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3471
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2886
#, c-format
msgid "Unknown state \"%s\" for button"
msgstr "Okänt tillstånd \"%s\" för knapp"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3479
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2894
#, c-format
msgid "Frame style already has a button for function %s state %s"
msgstr "Ramstilen har redan en knapp för funktionen %s tillstånd %s"
-# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3549
-#, c-format
-msgid "No \"focus\" attribute on <%s> element"
-msgstr "Inget \"focus\"-attribut i <%s>-element"
-
-# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3565
-#, c-format
-msgid "No \"style\" attribute on <%s> element"
-msgstr "Inget \"style\"-attribut i <%s>-element"
-
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3574
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2965
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for focus attribute"
msgstr "\"%s\" är inte ett tillåtet värde för fokusattribut"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3583
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2974
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for state attribute"
msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt värde på tillståndsattribut"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3593
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2984
#, c-format
msgid "A style called \"%s\" has not been defined"
msgstr "En stil med namnet \"%s\" har inte definierats"
-# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3604
-#, c-format
-msgid "No \"resize\" attribute on <%s> element"
-msgstr "Inget \"resize\"-attribut i <%s>-element"
-
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3614
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3637
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3005
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3028
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for resize attribute"
msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt värde för storleksändringsattribut"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3648
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3039
#, c-format
msgid "Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized/shaded states"
-msgstr "Bör inte ha \"resize\"-attribut i <%s>-element för maximerad/skuggade tillstånd"
+msgstr "Bör inte ha \"resize\"-attribut i <%s>-element för maximerad/upprullat tillstånd"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3662
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3053
#, c-format
msgid "Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized states"
msgstr "Bör inte ha \"resize\"-attribut i <%s>-element för maximerade tillstånd"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3676
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3698
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3067
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3089
#, c-format
msgid "Style has already been specified for state %s resize %s focus %s"
msgstr "Stilen har redan angivits för tillståndet %s storleksändring %s fokus %s"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3687
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3709
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3078
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3100
#, c-format
msgid "Style has already been specified for state %s focus %s"
msgstr "Stilen har redan angivits för tillståndet %s fokus %s"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3748
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3139
msgid "Can't have a two draw_ops for a <piece> element (theme specified a draw_ops attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
msgstr "Kan inte ha två draw_ops för ett <piece>-element (temat angav ett draw_ops-attribut och även ett <draw_ops>-element, eller angav två element)"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3786
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3177
msgid "Can't have a two draw_ops for a <button> element (theme specified a draw_ops attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
msgstr "Kan inte ha två draw_ops för ett <button>-element (temat angav ett draw_ops-attribut och även ett <draw_ops>-element, eller angav två element)"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3824
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3215
msgid "Can't have a two draw_ops for a <menu_icon> element (theme specified a draw_ops attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
msgstr "Kan inte ha två draw_ops för ett <menu_icon>-element (temat angav ett draw_ops-attribut och även ett <draw_ops>-element, eller angav två element)"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3872
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3263
#, c-format
msgid "Outermost element in theme must be <metacity_theme> not <%s>"
msgstr "Yttersta elementet i temat måste vara <metacity_theme>, inte <%s>"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3892
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3283
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
msgstr "Elementet <%s> är inte tillåtet inuti ett namn-/författare-/datum-/beskrivningselement"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3897
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3288
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a <constant> element"
msgstr "Elementet <%s> är inte tillåtet inuti ett <constant>-element"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3909
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3300
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
msgstr "Elementet <%s> är inte tillåtet inuti ett avstånds-/ram-/förhållandeelement"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3931
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3322
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a draw operation element"
msgstr "Elementet <%s> är inte tillåtet inuti ett ritningsåtgärdselement"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3941
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3971
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3976
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3981
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3332
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3362
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3367
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3372
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a <%s> element"
msgstr "Elementet <%s> är inte tillåtet inuti ett <%s>-element"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:4203
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3594
msgid "No draw_ops provided for frame piece"
msgstr "Inget draw_ops tillhandahålls för ramdel"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:4218
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3609
msgid "No draw_ops provided for button"
msgstr "Inget draw_ops tillhandahålls för knappen"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:4270
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3661
#, c-format
msgid "No text is allowed inside element <%s>"
msgstr "Ingen text är tillåten inuti elementet <%s>"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:4325
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3716
msgid "<name> specified twice for this theme"
msgstr "<namn> är angiven två gånger för detta tema"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:4336
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3727
msgid "<author> specified twice for this theme"
msgstr "<author> är angiven två gånger för detta tema"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:4347
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3738
msgid "<copyright> specified twice for this theme"
msgstr "<copyright> är angivet två gånger för detta tema"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:4358
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3749
msgid "<date> specified twice for this theme"
msgstr "<date> är angivet två gånger för detta tema"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:4369
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3760
msgid "<description> specified twice for this theme"
msgstr "<description> är angivet två gånger för detta tema"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:4636
+#: ../src/ui/theme-parser.c:4027
#, c-format
msgid "Failed to find a valid file for theme %s\n"
msgstr "Misslyckades med att hitta en giltig fil för temat %s\n"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:4692
+#: ../src/ui/theme-parser.c:4083
#, c-format
msgid "Theme file %s did not contain a root <metacity_theme> element"
msgstr "Temafilen %s innehöll inte ett <metacity_theme>-rotelement"
@@ -2333,381 +2044,3 @@ msgstr "y-värdet var %d, %d förväntades"
msgid "%d coordinate expressions parsed in %g seconds (%g seconds average)\n"
msgstr "%d koordinatuttryck tolkades på %g sekunder (%g sekunder i medelvärde)\n"
-#: ../src/ui/theme.c:256
-msgid "top"
-msgstr "överkant"
-
-#: ../src/ui/theme.c:258
-msgid "bottom"
-msgstr "nederkant"
-
-#: ../src/ui/theme.c:260
-msgid "left"
-msgstr "vänster"
-
-#: ../src/ui/theme.c:262
-msgid "right"
-msgstr "höger"
-
-#: ../src/ui/theme.c:289
-#, c-format
-msgid "frame geometry does not specify \"%s\" dimension"
-msgstr "ramgeometrin anger inte \"%s\"-dimension"
-
-#: ../src/ui/theme.c:308
-#, c-format
-msgid "frame geometry does not specify dimension \"%s\" for border \"%s\""
-msgstr "ramgeometrin anger inte dimensionen \"%s\" för ramen \"%s\""
-
-#: ../src/ui/theme.c:345
-#, c-format
-msgid "Button aspect ratio %g is not reasonable"
-msgstr "Knappförhållandet %g är inte rimligt"
-
-#: ../src/ui/theme.c:357
-#, c-format
-msgid "Frame geometry does not specify size of buttons"
-msgstr "ramgeometrin anger inte storlek på knappar"
-
-#: ../src/ui/theme.c:1022
-#, c-format
-msgid "Gradients should have at least two colors"
-msgstr "Toningarna bör ha minst två färger"
-
-#: ../src/ui/theme.c:1148
-#, c-format
-msgid "GTK color specification must have the state in brackets, e.g. gtk:fg[NORMAL] where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
-msgstr "GTK-färgspecifikationen måste ha tillståndet inom klamrar, t.ex. gtk:fg[NORMAL], där NORMAL är tillståndet; kunde inte tolka \"%s\""
-
-#: ../src/ui/theme.c:1162
-#, c-format
-msgid "GTK color specification must have a close bracket after the state, e.g. gtk:fg[NORMAL] where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
-msgstr "GTK-färgspecifikationen måste ha en stängningsklammer efter tillståndet, t.ex. gtk:fg[NORMAL], där NORMAL är tillståndet; kunde inte tolka \"%s\""
-
-#: ../src/ui/theme.c:1173
-#, c-format
-msgid "Did not understand state \"%s\" in color specification"
-msgstr "Förstod inte tillståndet \"%s\" i färgspecifikation"
-
-#: ../src/ui/theme.c:1186
-#, c-format
-msgid "Did not understand color component \"%s\" in color specification"
-msgstr "Förstod inte färgkomponenten \"%s\" i färgspecifikation"
-
-#: ../src/ui/theme.c:1216
-#, c-format
-msgid "Blend format is \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" does not fit the format"
-msgstr "Blandningsformatet är \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" passar inte med formatet"
-
-#: ../src/ui/theme.c:1227
-#, c-format
-msgid "Could not parse alpha value \"%s\" in blended color"
-msgstr "Kunde inte tolka alfavärdet \"%s\" i blandad färg"
-
-#: ../src/ui/theme.c:1237
-#, c-format
-msgid "Alpha value \"%s\" in blended color is not between 0.0 and 1.0"
-msgstr "Alfavärdet \"%s\" i blandad färg är inte mellan 0,0 och 1,0"
-
-#: ../src/ui/theme.c:1284
-#, c-format
-msgid "Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
-msgstr "Skuggformatet är \"shade/base_color/factor\", \"%s\" passar inte med formatet"
-
-#: ../src/ui/theme.c:1295
-#, c-format
-msgid "Could not parse shade factor \"%s\" in shaded color"
-msgstr "Kunde inte tolka skuggfaktorn \"%s\" i skuggad färg"
-
-#: ../src/ui/theme.c:1305
-#, c-format
-msgid "Shade factor \"%s\" in shaded color is negative"
-msgstr "Skuggfaktorn \"%s\" i skuggad färg är negativ"
-
-#: ../src/ui/theme.c:1334
-#, c-format
-msgid "Could not parse color \"%s\""
-msgstr "Kunde inte tolka färgen \"%s\""
-
-#: ../src/ui/theme.c:1584
-#, c-format
-msgid "Coordinate expression contains character '%s' which is not allowed"
-msgstr "Koordinatuttrycket innehåller tecknet \"%s\" vilket inte är tillåtet"
-
-#: ../src/ui/theme.c:1611
-#, c-format
-msgid "Coordinate expression contains floating point number '%s' which could not be parsed"
-msgstr "Koordinatuttrycket innehåller flyttalet \"%s\" som inte kunde tolkas"
-
-#: ../src/ui/theme.c:1625
-#, c-format
-msgid "Coordinate expression contains integer '%s' which could not be parsed"
-msgstr "Koordinatuttrycket innehåller heltalet \"%s\" som inte kunde tolkas"
-
-#: ../src/ui/theme.c:1747
-#, c-format
-msgid "Coordinate expression contained unknown operator at the start of this text: \"%s\""
-msgstr "Koordinatuttrycket hade en okänd operand vid början av denna text: \"%s\""
-
-#: ../src/ui/theme.c:1804
-#, c-format
-msgid "Coordinate expression was empty or not understood"
-msgstr "Koordinatuttrycket var tomt eller förstods inte"
-
-#: ../src/ui/theme.c:1915
-#: ../src/ui/theme.c:1925
-#: ../src/ui/theme.c:1959
-#, c-format
-msgid "Coordinate expression results in division by zero"
-msgstr "Koordinatuttrycket resulterar i division med noll"
-
-#: ../src/ui/theme.c:1967
-#, c-format
-msgid "Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
-msgstr "Koordinatuttrycket försöker använda mod-operator på ett flyttal"
-
-#: ../src/ui/theme.c:2023
-#, c-format
-msgid "Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
-msgstr "Koordinatuttrycket har en operator \"%s\" där en operand förväntades"
-
-#: ../src/ui/theme.c:2032
-#, c-format
-msgid "Coordinate expression had an operand where an operator was expected"
-msgstr "Koordinatuttrycket hade en operand där en operator förväntades"
-
-#: ../src/ui/theme.c:2040
-#, c-format
-msgid "Coordinate expression ended with an operator instead of an operand"
-msgstr "Koordinatuttrycket slutade med en operator istället för en operand"
-
-#: ../src/ui/theme.c:2050
-#, c-format
-msgid "Coordinate expression has operator \"%c\" following operator \"%c\" with no operand in between"
-msgstr "Koordinatuttrycket har en operator \"%c\" som följer på operatorn \"%c\" utan någon operand imellan"
-
-#: ../src/ui/theme.c:2197
-#: ../src/ui/theme.c:2238
-#, c-format
-msgid "Coordinate expression had unknown variable or constant \"%s\""
-msgstr "Koordinatuttrycket hade en okänd variabel eller konstant \"%s\""
-
-#: ../src/ui/theme.c:2292
-#, c-format
-msgid "Coordinate expression parser overflowed its buffer."
-msgstr "Koordinatuttryckstolkaren överflödade sin buffert."
-
-#: ../src/ui/theme.c:2321
-#, c-format
-msgid "Coordinate expression had a close parenthesis with no open parenthesis"
-msgstr "Koordinatuttrycket hade en stängningsparentes utan någon öppningsparentes"
-
-#: ../src/ui/theme.c:2385
-#, c-format
-msgid "Coordinate expression had an open parenthesis with no close parenthesis"
-msgstr "Koordinatuttrycket hade en öppningsparentes utan någon stängningsparentes"
-
-#: ../src/ui/theme.c:2396
-#, c-format
-msgid "Coordinate expression doesn't seem to have any operators or operands"
-msgstr "Koordinatuttrycket verkar inte ha några operatorer eller operander"
-
-#: ../src/ui/theme.c:2598
-#: ../src/ui/theme.c:2618
-#: ../src/ui/theme.c:2638
-#, c-format
-msgid "Theme contained an expression that resulted in an error: %s\n"
-msgstr "Temat innehöll ett uttryck som resulterade i ett fel: %s\n"
-
-#: ../src/ui/theme.c:4157
-#, c-format
-msgid "<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be specified for this frame style"
-msgstr "<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> måste anges för denna ramtyp"
-
-#: ../src/ui/theme.c:4633
-#: ../src/ui/theme.c:4658
-#, c-format
-msgid "Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
-msgstr "<frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/> saknas"
-
-#: ../src/ui/theme.c:4702
-#, c-format
-msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
-msgstr "Misslyckades med att läsa in temat \"%s\": %s\n"
-
-#: ../src/ui/theme.c:4828
-#: ../src/ui/theme.c:4835
-#: ../src/ui/theme.c:4842
-#: ../src/ui/theme.c:4849
-#: ../src/ui/theme.c:4856
-#, c-format
-msgid "No <%s> set for theme \"%s\""
-msgstr "Inget <%s> angivet för temat \"%s\""
-
-#: ../src/ui/theme.c:4864
-#, c-format
-msgid "No frame style set for window type \"%s\" in theme \"%s\", add a <window type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/> element"
-msgstr "Ingen ramstil angiven för fönstertypen \"%s\" i temat \"%s\", lägg till ett <window type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/>-element"
-
-#: ../src/ui/theme.c:5231
-#: ../src/ui/theme.c:5293
-#: ../src/ui/theme.c:5356
-#, c-format
-msgid "User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
-msgstr "Användardefinierade konstanter måste börja med en stor bokstav; \"%s\" gör det inte"
-
-#: ../src/ui/theme.c:5239
-#: ../src/ui/theme.c:5301
-#: ../src/ui/theme.c:5364
-#, c-format
-msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
-msgstr "Konstanten \"%s\" har redan definierats"
-
-#: ../src/tools/metacity-message.c:150
-#, c-format
-msgid "Usage: %s\n"
-msgstr "Användning: %s\n"
-
-#~ msgid "Type of %s was not integer"
-#~ msgstr "Typen för %s var inte ett heltal"
-#~ msgid ""
-#~ "%d stored in GConf key %s is not a reasonable cursor_size; must be in the "
-#~ "range 1..128\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "%d lagrad i GConf-nyckeln %s är inte en rimlig cursor_size; måste vara "
-#~ "inom intervallet 1..128\n"
-#~ msgid ""
-#~ "%d stored in GConf key %s is not a reasonable number of workspaces, "
-#~ "current maximum is %d\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "%d lagrad i GConf-nyckeln %s är inte ett rimligt antal arbetsytor, "
-#~ "aktuellt maxvärde är %d\n"
-#~ msgid ""
-#~ "Setting this option to false can lead to buggy behavior, so users are "
-#~ "strongly discouraged from changing it from the default of true. Many "
-#~ "actions (e.g. clicking in the client area, moving or resizing the window) "
-#~ "normally raise the window as a side-effect. Set this option to false to "
-#~ "decouple raising from other user actions. Even when this option is false, "
-#~ "windows can still be raised by an alt-left-click anywhere on the window, "
-#~ "a normal click on the window decorations, or by special messages from "
-#~ "pagers, such as activation requests from tasklist applets. This option is "
-#~ "currently disabled in click-to-focus mode. Note that the list of ways to "
-#~ "raise windows when raise_on_click is false does not include programmatic "
-#~ "requests from applications to raise windows; such requests will be "
-#~ "ignored regardless of the reason for the request. If you are an "
-#~ "application developer and have a user complaining that your application "
-#~ "does not work with this setting disabled, tell them it is _their_ fault "
-#~ "for breaking their window manager and that they need to change this "
-#~ "option back to true or live with the bug they requested. See also http://"
-#~ "bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=445447#c6."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ställa in det här alternativet till falskt kan leda till felaktigt "
-#~ "beteende, därför rekommenderas det inte att användare ändrar det från "
-#~ "standardvärdet sant. Många åtgärder (t.ex. klicka i klientrutan, flytta "
-#~ "eller ändra storlek på fönstret) har sidoeffekten att fönstret höjs. "
-#~ "Ställ in det här alternativet till falskt för att koppla loss höjning "
-#~ "från andra användaråtgärder. Även när det här alternativet är falskt kan "
-#~ "fönster fortfarande höjas med vänstra Alt och klickning var som helst i "
-#~ "fönstret, ett normalt klick på fönsterdekorationerna, eller genom "
-#~ "speciella meddelanden från visare, såsom aktiveringsbegäran från "
-#~ "fönsterlistprogram. Det här alternativet är för närvarande inaktiverat i "
-#~ "klicka-för-fokus-läget. Observera att listan över sätt att höja fönster "
-#~ "när raise_on_click är falskt inte inkluderar programbegäran från program "
-#~ "för att höja fönster; sådana begäran kommer att ignoreras oavsett "
-#~ "anledningen till begäran. Om du är programutvecklare och har en användare "
-#~ "som klagar på att ditt program inte fungerar när den här inställningen är "
-#~ "inaktiverad, tala om för dem att det är _deras_ fel att deras "
-#~ "fönsterhanterare är trasig och att de behöver ändra tillbaka det här "
-#~ "alternativet till sant eller leva med felet som de begärde. Se även "
-#~ "http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=445447#c6."
-#~ msgid "On _Top"
-#~ msgstr "_Överst"
-#~ msgid ""
-#~ "Forcing this application to quit will cause you to lose any unsaved "
-#~ "changes."
-#~ msgstr ""
-#~ "Att tvinga detta program att avsluta kommer att göra att alla osparade "
-#~ "ändringar går förlorade."
-#~ msgid "Unknown function \"%s\" for menu icon"
-#~ msgstr "Okänd funktion \"%s\" för menyikon"
-#~ msgid "Unknown state \"%s\" for menu icon"
-#~ msgstr "Okänt tillstånd \"%s\" för menyikon"
-#~ msgid "Theme already has a menu icon for function %s state %s"
-#~ msgstr "Temat har redan en menyikon för funktionen %s tillstånd %s"
-#~ msgid "No draw_ops provided for menu icon"
-#~ msgstr "Inget draw_ops tillhandahålls för menyikon"
-#~ msgid "Failed to read theme from file %s: %s\n"
-#~ msgstr "Misslyckades med att läsa tema från filen %s: %s\n"
-#~ msgid ""
-#~ "<menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
-#~ "specified for this theme"
-#~ msgstr ""
-#~ "<menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> måste "
-#~ "anges för detta tema"
-#~ msgid ""
-#~ "If true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then the "
-#~ "focused window will be automatically raised after a delay (the delay is "
-#~ "specified by the auto_raise_delay key). This preference is poorly named, "
-#~ "but kept for backwards compatibility. To try to be more clear (at least "
-#~ "to the technically inclined), its meaning is \"automatically raise the "
-#~ "window following a timeout which is triggered by non-grabbed mouse entry "
-#~ "in sloppy or mouse focus modes\". It is unrelated to clicking behavior (i."
-#~ "e. this is not related to raise-on-click/orthogonal-raise). It is "
-#~ "unrelated to entering a window during drag and drop (because that results "
-#~ "in the application grabbing the mouse)"
-#~ msgstr ""
-#~ "Om sant och fokusläget är antingen \"sloppy\" eller \"mouse\" så kommer "
-#~ "det fokuserade fönstret att automatiskt höjas efter en fördröjning "
-#~ "(fördröjningen anges av nyckeln auto_raise_delay). Den här inställningen "
-#~ "är dåligt namngiven men behålls för bakåtkompatibilitet. För att försöka "
-#~ "förklara bättre (åtminstone till de tekniska lagda), dess betydelse är "
-#~ "\"höj fönstret automatiskt följt av en timeout som aktiveras av en icke-"
-#~ "fångad muspost i fokuslägena sloppy eller mouse\". Det är inte relaterat "
-#~ "till klickbeteende (alltså, det är inte relaterat till höj-vid-klick/"
-#~ "orthogonal-höjning). Det är inte relaterat till att gå in i ett fönster "
-#~ "under drag och släpp (på grund av att det resulterar i att programmet "
-#~ "fångar musen)"
-#~ msgid ""
-#~ "Some applications break specifications in ways that result in window "
-#~ "manager misfeatures. For example, ideally Metacity would place all "
-#~ "dialogs in a consistent position with respect to their parent window. "
-#~ "This requires ignoring application-specified positions for dialogs. But "
-#~ "some versions of Java/Swing mark their popup menus as dialogs, so "
-#~ "Metacity has to disable dialog positioning to allow menus to work in "
-#~ "broken Java applications. There are several other examples like this. "
-#~ "This option puts Metacity in full-on Correct mode, which perhaps gives a "
-#~ "moderately nicer UI if you don't need to run any broken apps. Sadly, "
-#~ "workarounds must be enabled by default; the real world is an ugly place. "
-#~ "Some of the workarounds are workarounds for limitations in the "
-#~ "specifications themselves, so sometimes a bug in no-workarounds mode "
-#~ "won't be fixable without amending a spec."
-#~ msgstr ""
-#~ "En del program bryter mot specifikationer på sätt som resulterar i "
-#~ "oönskade beteenden i fönsterhanterare. Till exempel vill Metacity helst "
-#~ "placera alla dialogfönster på en konsekvent position i förhållande till "
-#~ "föräldrafönstret. Detta kräver att dialogpositioner som program anger "
-#~ "ignoreras. Men en del versioner av Java/Swing märker sina popupmenyer som "
-#~ "dialogfönster, vilket gör att Metacity måste inaktivera "
-#~ "dialogpositionering för att menyer ska kunna fungera i felaktiga "
-#~ "Javaprogram. Det finns åtskilliga andra exempel på detta. Detta "
-#~ "alternativ gör att Metacity använder ett fullt korrekt läge, vilket "
-#~ "kanske ger ett aningen trevligare användargränssnitt om du inte behöver "
-#~ "köra några felaktiga program. Tyvärr måste dessa fixar vara aktiverade "
-#~ "som standard; världen är en otrevligt plats. En del av dessa fixar är "
-#~ "fixar för begränsningar i specifikationerna själva, vilket gör att ett "
-#~ "fel i korrekthetsläge ibland inte kan åtgärdas utan att en specifikation "
-#~ "modifieras."
-#~ msgid ""
-#~ "Coordinate expression parser overflowed its buffer, this is really a "
-#~ "Metacity bug, but are you sure you need a huge expression like that?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Koordinatuttryckstolken spillde över dess buffert, det här är egentligen "
-#~ "ett fel i Metacity, men är du säker på att du behöver ett så stort "
-#~ "uttryck?"
-#~ msgid ""
-#~ "metacity [--sm-disable] [--sm-client-id=ID] [--sm-save-file=FILENAME] [--"
-#~ "display=DISPLAY] [--replace] [--version]\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "metacity [--sm-disable] [--sm-client-id=ID] [--sm-save-file=FILNAMN] [--"
-#~ "display=DISPLAY] [--replace] [--version]\n"
-