summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/sv.po
diff options
context:
space:
mode:
authorDaniel Nylander <po@danielnylander.se>2010-01-09 17:33:27 +0100
committerDaniel Nylander <yeager@fatbastard.(none)>2010-01-09 17:33:27 +0100
commit0487b4213f973b0b3bfd646bf189bc1f4f4319f9 (patch)
tree08ded94b3a65cf4f4ef978a0612f3487c0726a63 /po/sv.po
parent8f29c14ac4955e5da5afb307fa8dd74cd3030bac (diff)
downloadmetacity-0487b4213f973b0b3bfd646bf189bc1f4f4319f9.tar.gz
metacity-0487b4213f973b0b3bfd646bf189bc1f4f4319f9.tar.bz2
Updated Swedish translation
Diffstat (limited to 'po/sv.po')
-rw-r--r--po/sv.po127
1 files changed, 64 insertions, 63 deletions
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index 95422b3..dfd6d57 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -1,14 +1,14 @@
# Swedish messages for metacity.
# Copyright (C) 2001-2009 Free Software Foundation, Inc.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
-# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006, 2007, 2008, 2009.
+# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-08-26 06:02+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-08-26 06:03+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-01-09 17:33+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-01-09 17:33+0100\n"
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -32,26 +32,25 @@ msgstr "Ljudhändelse"
msgid "Unknown window information request: %d"
msgstr "Okänd fråga efter fönsterinformation: %d"
-#: ../src/core/delete.c:104
+#. Translators: %s is a window title
+#: ../src/core/delete.c:96
#, c-format
-msgid ""
-"<big><b><tt>%s</tt> is not responding.</b></big>\n"
-"\n"
-"<i>You may choose to wait a short while for it to continue or force the application to quit entirely.</i>"
-msgstr ""
-"<big><b><tt>%s</tt> svarar inte.</b></big>\n"
-"\n"
-"<i>Du kan välja att vänta en kort stund på det för att fortsätta eller tvinga programmet att helt avslutas.</i>"
+msgid "<tt>%s</tt> is not responding."
+msgstr "<tt>%s</tt> svarar inte."
+
+#: ../src/core/delete.c:101
+msgid "You may choose to wait a short while for it to continue or force the application to quit entirely."
+msgstr "Du kan välja att vänta en kort stund på det för att fortsätta eller tvinga programmet att helt avslutas."
-#: ../src/core/delete.c:115
+#: ../src/core/delete.c:110
msgid "_Wait"
msgstr "_Vänta"
-#: ../src/core/delete.c:115
+#: ../src/core/delete.c:110
msgid "_Force Quit"
msgstr "_Tvinga att avsluta"
-#: ../src/core/delete.c:216
+#: ../src/core/delete.c:208
#, c-format
msgid "Failed to get hostname: %s\n"
msgstr "Misslyckades med att få tag i värdnamn: %s\n"
@@ -111,7 +110,7 @@ msgstr "Inget kommando %d har definierats.\n"
msgid "No terminal command has been defined.\n"
msgstr "Inget terminalkommando har definierats.\n"
-#: ../src/core/main.c:130
+#: ../src/core/main.c:131
#, c-format
msgid ""
"metacity %s\n"
@@ -124,57 +123,57 @@ msgstr ""
"Det här är fri programvara; se källkoden för kopieringsvillkor.\n"
"Det finns INGA garantier; inte ens för SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL.\n"
-#: ../src/core/main.c:268
+#: ../src/core/main.c:269
msgid "Disable connection to session manager"
msgstr "Inaktivera anslutning till sessionshanteraren"
-#: ../src/core/main.c:274
+#: ../src/core/main.c:275
msgid "Replace the running window manager with Metacity"
msgstr "Ersätt den körande fönsterhanteraren med Metacity"
-#: ../src/core/main.c:280
+#: ../src/core/main.c:281
msgid "Specify session management ID"
msgstr "Ange sessionshanteringsid"
-#: ../src/core/main.c:285
+#: ../src/core/main.c:286
msgid "X Display to use"
msgstr "X-display att använda"
-#: ../src/core/main.c:291
+#: ../src/core/main.c:292
msgid "Initialize session from savefile"
msgstr "Initiera session från sparandefil"
-#: ../src/core/main.c:297
+#: ../src/core/main.c:298
msgid "Print version"
msgstr "Skriv ut version"
-#: ../src/core/main.c:303
+#: ../src/core/main.c:304
msgid "Make X calls synchronous"
msgstr "Gör X-anrop synkrona"
-#: ../src/core/main.c:309
+#: ../src/core/main.c:310
msgid "Turn compositing on"
msgstr "Slå på compositing"
-#: ../src/core/main.c:315
+#: ../src/core/main.c:316
msgid "Turn compositing off"
msgstr "Stäng av compositing"
-#: ../src/core/main.c:321
+#: ../src/core/main.c:322
msgid "Don't make fullscreen windows that are maximized and have no decorations"
msgstr "Skapa inte helskärmsfönster som är maximerade och saknar dekorationer"
-#: ../src/core/main.c:543
+#: ../src/core/main.c:528
#, c-format
msgid "Failed to scan themes directory: %s\n"
msgstr "Misslyckades med att genomsöka temakatalogen: %s\n"
-#: ../src/core/main.c:559
+#: ../src/core/main.c:544
#, c-format
msgid "Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes.\n"
msgstr "Kunde inte hitta ett tema! Försäkra dig om att %s finns och innehåller vanliga teman.\n"
-#: ../src/core/main.c:618
+#: ../src/core/main.c:603
#, c-format
msgid "Failed to restart: %s\n"
msgstr "Misslyckades med att starta om: %s\n"
@@ -309,101 +308,101 @@ msgstr ""
"\n"
"Denna tangentbindning kan omvändas genom att hålla ner \"shift\"-tangenten; därför kan inte \"shift\" vara en av de tangenter som används."
-#: ../src/core/session.c:845
-#: ../src/core/session.c:852
+#: ../src/core/session.c:846
+#: ../src/core/session.c:853
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
msgstr "Kunde inte skapa katalogen \"%s\": %s\n"
-#: ../src/core/session.c:862
+#: ../src/core/session.c:863
#, c-format
msgid "Could not open session file '%s' for writing: %s\n"
msgstr "Kunde inte öppna sessionsfilen \"%s\" för skrivning: %s\n"
-#: ../src/core/session.c:1003
+#: ../src/core/session.c:1004
#, c-format
msgid "Error writing session file '%s': %s\n"
msgstr "Fel vid skrivning av sessionsfilen \"%s\": %s\n"
-#: ../src/core/session.c:1008
+#: ../src/core/session.c:1009
#, c-format
msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
msgstr "Fel vid stängning av sessionsfilen \"%s\": %s\n"
#. oh, just give up
-#: ../src/core/session.c:1101
+#: ../src/core/session.c:1102
#, c-format
msgid "Failed to read saved session file %s: %s\n"
msgstr "Misslyckades med att läsa sparad sessionsfil %s: %s\n"
-#: ../src/core/session.c:1140
+#: ../src/core/session.c:1141
#, c-format
msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
msgstr "Misslyckades med att tolka sparad sessionsfil: %s\n"
-#: ../src/core/session.c:1189
+#: ../src/core/session.c:1190
#, c-format
msgid "<metacity_session> attribute seen but we already have the session ID"
msgstr "<metacity_session>-attribut hittat men vi har redan sessions-ID"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/core/session.c:1202
-#: ../src/core/session.c:1277
-#: ../src/core/session.c:1309
-#: ../src/core/session.c:1381
-#: ../src/core/session.c:1441
+#: ../src/core/session.c:1203
+#: ../src/core/session.c:1278
+#: ../src/core/session.c:1310
+#: ../src/core/session.c:1382
+#: ../src/core/session.c:1442
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <%s> element"
msgstr "Okänt attribut %s i <%s>-element"
-#: ../src/core/session.c:1219
+#: ../src/core/session.c:1220
#, c-format
msgid "nested <window> tag"
msgstr "nästlad <window>-tagg"
-#: ../src/core/session.c:1461
+#: ../src/core/session.c:1462
#, c-format
msgid "Unknown element %s"
msgstr "Okänt element %s"
-#: ../src/core/session.c:1812
+#: ../src/core/session.c:1814
msgid "These windows do not support &quot;save current setup&quot; and will have to be restarted manually next time you log in."
msgstr "Dessa fönster har inte stöd för &quot;spara nuvarande inställningar&quot; och kommer att behöva startas om manuellt nästa gång du loggar in."
-#: ../src/core/util.c:103
+#: ../src/core/util.c:101
#, c-format
msgid "Failed to open debug log: %s\n"
msgstr "Misslyckades med att öppna felsökningslogg: %s\n"
-#: ../src/core/util.c:113
+#: ../src/core/util.c:111
#, c-format
msgid "Failed to fdopen() log file %s: %s\n"
msgstr "Misslyckades med att använda fdopen() på loggfilen %s: %s\n"
-#: ../src/core/util.c:119
+#: ../src/core/util.c:117
#, c-format
msgid "Opened log file %s\n"
msgstr "Öppnade loggfilen %s\n"
-#: ../src/core/util.c:138
+#: ../src/core/util.c:136
#: ../src/tools/metacity-message.c:176
#, c-format
msgid "Metacity was compiled without support for verbose mode\n"
msgstr "Metacity kompilerades utan stöd för utförligt läge\n"
-#: ../src/core/util.c:238
+#: ../src/core/util.c:236
msgid "Window manager: "
msgstr "Fönsterhanterare: "
-#: ../src/core/util.c:390
+#: ../src/core/util.c:388
msgid "Bug in window manager: "
msgstr "Fel i fönsterhanterare: "
-#: ../src/core/util.c:423
+#: ../src/core/util.c:421
msgid "Window manager warning: "
msgstr "Fönsterhanterarvarning: "
-#: ../src/core/util.c:451
+#: ../src/core/util.c:449
msgid "Window manager error: "
msgstr "Fönsterhanterarfel: "
@@ -416,7 +415,7 @@ msgid "Metacity"
msgstr "Metacity"
#. first time through
-#: ../src/core/window.c:5627
+#: ../src/core/window.c:5630
#, c-format
msgid "Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER window as specified in the ICCCM.\n"
msgstr "Fönstret %s ställer in SM_CLIENT_ID på sig själv, istället för på WM_CLIENT_LEADER-fönstret som är angivet i ICCCM.\n"
@@ -428,7 +427,7 @@ msgstr "Fönstret %s ställer in SM_CLIENT_ID på sig själv, istället för på
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
-#: ../src/core/window.c:6192
+#: ../src/core/window.c:6195
#, c-format
msgid "Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %d x %d and max size %d x %d; this doesn't make much sense.\n"
msgstr "Fönstret %s ställer in ett MWM-tips som anger att det inte går att ändra storlek på, men ställer in minsta storleken %d × %d och största storleken %d × %d; detta verkar inte vettigt.\n"
@@ -2057,19 +2056,21 @@ msgid "%d coordinate expressions parsed in %g seconds (%g seconds average)\n"
msgstr "%d koordinatuttryck tolkades på %g sekunder (%g sekunder i medelvärde)\n"
#~ msgid ""
+#~ "<big><b><tt>%s</tt> is not responding.</b></big>\n"
+#~ "\n"
+#~ "<i>You may choose to wait a short while for it to continue or force the "
+#~ "application to quit entirely.</i>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<big><b><tt>%s</tt> svarar inte.</b></big>\n"
+#~ "\n"
+#~ "<i>Du kan välja att vänta en kort stund på det för att fortsätta eller "
+#~ "tvinga programmet att helt avslutas.</i>"
+#~ msgid ""
#~ "Error launching metacity-dialog to warn about apps that don't support "
#~ "session management: %s\n"
#~ msgstr ""
#~ "Fel vid start av metacity-dialog för att varna om program som inte stöder "
#~ "sessionshantering: %s\n"
-#~ msgid "\"%s\" is not responding."
-#~ msgstr "\"%s\" svarar inte."
-#~ msgid ""
-#~ "You may choose to wait a short while for it to continue or force the "
-#~ "application to quit entirely."
-#~ msgstr ""
-#~ "Du kan välja att vänta en kort stund på det för att fortsätta eller "
-#~ "tvinga programmet att helt avslutas."
#~ msgid "Title"
#~ msgstr "Titel"
#~ msgid "Class"