summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/sk.po
diff options
context:
space:
mode:
authorStanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>2002-06-04 08:30:46 +0000
committerStano Visnovsky <stano@src.gnome.org>2002-06-04 08:30:46 +0000
commitfffb2772500f3857ce9250b32576fd166ef037bc (patch)
tree8d292266abd12d2985ee0d3e9429eb3b21b5a54f /po/sk.po
parent966c39915404737126ee527428ecfb09d058a1e0 (diff)
downloadmetacity-fffb2772500f3857ce9250b32576fd166ef037bc.tar.gz
metacity-fffb2772500f3857ce9250b32576fd166ef037bc.tar.bz2
Updated Slovak translation.
2002-06-04 Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz> * sk.po: Updated Slovak translation.
Diffstat (limited to 'po/sk.po')
-rw-r--r--po/sk.po2315
1 files changed, 1141 insertions, 1174 deletions
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index 58703c3..d861dba 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -7,8 +7,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: sk\n"
-"POT-Creation-Date: 2002-06-03 13:21+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2002-06-03 13:21+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2002-06-04 10:30+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2002-06-04 10:32+0200\n"
"Last-Translator: Stanislav Višňovský <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -17,13 +17,13 @@ msgstr ""
"X-Generator: KBabel 1.0beta2\n"
#: src/delete.c:62 src/delete.c:89 src/metacity-dialog.c:46
-#: src/theme-parser.c:466
+#: src/theme-parser.c:467
#, c-format
msgid "Could not parse \"%s\" as an integer"
msgstr "Nepodarilo sa spracovať \"%s\" ako celé číslo"
#: src/delete.c:69 src/delete.c:96 src/metacity-dialog.c:53
-#: src/theme-parser.c:475 src/theme-parser.c:529
+#: src/theme-parser.c:476 src/theme-parser.c:530
#, c-format
msgid "Did not understand trailing characters \"%s\" in string \"%s\""
msgstr "Nerozpoznané znaky na konci \"%s\" v reťazci \"%s\""
@@ -156,1017 +156,6 @@ msgstr "Len na ploche %s%d"
msgid "Move to workspace %s%d"
msgstr "Presunúť na plochu %s%d"
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
-msgid "(Not implemented) Navigation works in terms of applications not windows"
-msgstr "(Neimplementované) Navigácia vzhľadom k aplikáciám, nie oknám"
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:2
-msgid ""
-"A font description string describing a font for window titlebars. The size "
-"from the description will only be used if the titlebar_font_size option is "
-"set to 0, however. Also, this option is disabled if the "
-"titlebar_uses_desktop_font option is set to true. By default, titlebar_font "
-"is unset, causing Metacity to fall back to the desktop font even if "
-"titlebar_uses_desktop_font is false."
-msgstr ""
-"Reťazec popisu písma pre titulky okien. Veľkosť sa použije iba v prípade, že "
-"voľba titlebar_font_size je 0. Táto voľba je vypnutá v prípade, že je na "
-"true nastavené titlebar_uses_desktop. Štandardne je titlebar_font "
-"nenastavené, takže Metacity použije písmo plochy aj v prípade, že "
-"titlebar_uses_desktop_font je false."
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:3
-msgid "Activate window menu"
-msgstr "Aktivovať menu okna"
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:4
-msgid "Automatically raises the focused window"
-msgstr "Automaticky presunúť aktívne okno dopredu"
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:5
-msgid "Close a window"
-msgstr "Zavrieť okno"
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:6
-msgid "Current theme"
-msgstr "Aktuálna téma"
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:7
-msgid "Delay in milliseconds for the auto raise option"
-msgstr "Čakanie v milisekundách pred automatickým presunom dopredu"
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:8
-msgid "Disable misfeatures that are required by old or broken applications"
-msgstr ""
-"Vypnúť chybné funkcie, ktoré sú vyžadované starými alebo nefunkčnými "
-"aplikáciami"
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:9
-msgid "Hide all windows and focus desktop"
-msgstr "Skryť všetky okná a aktivovať plochu"
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:10
-msgid ""
-"If true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then the "
-"focused window will be automatically raised after a delay (the delay is "
-"specified by the auto_raise_delay key)."
-msgstr ""
-"Ak je true a režim aktivácie je buď \"sloppy\" alebo \"mouse\", aktívne okno "
-"sa automaticky po danej dobe posunie dopredu (čakanie je nastavené v kľúči "
-"auto_raise_delay)."
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:11
-msgid ""
-"If true, ignore the titlebar_font option, and use the standard application "
-"font for window titles."
-msgstr ""
-"Ak je true, ignoruje sa titlebar_font a použije sa štandardné písmo "
-"aplikácie pre titulky okien."
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:12
-msgid ""
-"If true, then Metacity works in terms of applications rather than windows. "
-"The concept is a bit abstract, but in general an application-based setup is "
-"more like the Mac and less like Windows. When you focus a window in "
-"application-based mode, all the windows in the application will be raised. "
-"Also, in application-based mode, focus clicks are not passed through to "
-"windows in other applications. The existence of this setting is somewhat "
-"questionable. But it's better than having settings for all the specific "
-"details of application-based vs. window-based, e.g. whether to pass through "
-"clicks. Also, application-based mode is largely unimplemented at the moment."
-msgstr ""
-"Ak je true, Metacity funguje v rámci aplikácií a nie okien. Je to trochu "
-"abstraktnejšie, ale všeobecne sa dá povedať, že nastavenie vzhľadom k "
-"aplikáciám sa podobá viac systému Mac a menej systému Windows. Ak urobíte "
-"okno aktívnym v móde aplikácií, všetky okná tejto aplikácie sa presunú "
-"dopredu. Kliknutie na aktiváciu sa nepredáva oknám iných aplikácií. Je "
-"otázka, či má táto voľba zmysel. Ale je lepšie, aby bola a zahŕňala všetky "
-"detaily týchto prístupov. Na druhú stranu, máloktorá aplikácia je napísaná "
-"pre mód založený na aplikáciách."
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:13
-msgid "Minimize a window"
-msgstr "Minimalizovať okno"
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:14
-msgid "Move a window"
-msgstr "Presunúť okno"
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:15
-msgid "Move focus between panels and the desktop"
-msgstr "Prepnúť aktívne okno medzi panelmi a plochou"
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:16
-msgid "Move focus between windows"
-msgstr "Prepnúť aktívne okno medzi oknami"
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:17
-msgid "Move focus to the previously-focused window"
-msgstr "Prepnúť aktívne okno na predchádzajúce aktívne okno"
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:18
-msgid "Move window one workspace down"
-msgstr "Presunúť okno o jednu plochu dolu"
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:19
-msgid "Move window one workspace to the left"
-msgstr "Presunúť okno o jednu plochu vľavo"
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:20
-msgid "Move window one workspace to the right"
-msgstr "Presunúť okno o jednu plochu vpravo"
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:21
-msgid "Move window one workspace up"
-msgstr "Presunúť okno o jednu plochu hore"
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:22
-msgid "Move window to workspace 1"
-msgstr "Presunúť okno na plochu 1"
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:23
-msgid "Move window to workspace 10"
-msgstr "Presunúť okno na plochu 10"
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:24
-msgid "Move window to workspace 11"
-msgstr "Presunúť okno na plochu 11"
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:25
-msgid "Move window to workspace 12"
-msgstr "Presunúť okno na plochu 12"
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:26
-msgid "Move window to workspace 2"
-msgstr "Presunúť okno na plochu 2"
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:27
-msgid "Move window to workspace 3"
-msgstr "Presunúť okno na plochu 3"
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:28
-msgid "Move window to workspace 4"
-msgstr "Presunúť okno na plochu 4"
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:29
-msgid "Move window to workspace 5"
-msgstr "Presunúť okno na plochu 5"
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:30
-msgid "Move window to workspace 6"
-msgstr "Presunúť okno na plochu 6"
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:31
-msgid "Move window to workspace 7"
-msgstr "Presunúť okno na plochu 7"
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:32
-msgid "Move window to workspace 8"
-msgstr "Presunúť okno na plochu 8"
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:33
-msgid "Move window to workspace 9"
-msgstr "Presunúť okno na plochu 9"
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:34
-msgid "Number of workspaces"
-msgstr "Počet pracovných plôch"
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:35
-msgid ""
-"Number of workspaces. Must be more than zero, and has a fixed maximum (to "
-"prevent accidentally destroying your desktop by asking for 34 million "
-"workspaces)."
-msgstr ""
-"Počet pracovných plôch. Musí byť viac ako 0 a má pevné maximum (aby sa "
-"zabránilo zničenou pracovného prostredia požadovaním 34 miliónov pracovných "
-"plôch)."
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:36
-msgid "Raise window if obscured, lowers it otherwise"
-msgstr "Presunúť okno dopredu ak je \"obscured\", inak posunúť dozadu"
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:37
-msgid ""
-"Some applications break specifications in ways that result in window manager "
-"misfeatures. For example, ideally Metacity would place all dialogs in a "
-"consistent position with respect to their parent window. This requires "
-"ignoring application-specified positions for dialogs. But some versions of "
-"Java/Swing mark their popup menus as dialogs, so Metacity has to disable "
-"dialog positioning to allow menus to work in broken Java applications. There "
-"are several other examples like this. This option puts Metacity in full-on "
-"Correct mode, which perhaps gives a moderately nicer UI if you don't need to "
-"run any broken apps. Sadly, workarounds must be enabled by default; the real "
-"world is an ugly place. Some of the workarounds are workarounds for "
-"limitations in the specifications themselves, so sometimes a bug in no-"
-"workarounds mode won't be fixable without amending a spec."
-msgstr ""
-"Niektoré aplikácie nedodržujú špecifikácie, takže je možné, že správca okien "
-"nefunguje správne. Napríklad, v ideálnom prípade by Metacity umiestnilo "
-"všetky dialógy rovnako vzhľadom k rodičovskému oknu. To vyžaduje ignorovanie "
-"pozície dialógu zadané aplikáciou. Ale niektoré verzie Java/Swing označujú "
-"kontextové menu ako dialógy, takže Metacity musí vypnúť umiesťňovanie "
-"dialógov, aby menu fungovali v nefunkčných aplikáciách Java správne. A "
-"takýchto príkladov je viac. Táto voľba vynúti, aby Metacity fungoval iba v "
-"správcom režime, čo môže vytvoriť lepšie chovanie, ak nepotrebujete používať "
-"už zmienené nefunkčné aplikácie. Bohužiaľ, štandardne toto nie je možné "
-"zapnúť, pretože v reálnom svete nie je nič tak jednoduché. Niektoré opravy "
-"navyše opravujú obmedzenia špecifikácie, takže niekedy oprava pre chybu nie "
-"je možná bez nedodržania špecifikácie."
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:38
-msgid "Switch to workspace 1"
-msgstr "Prepnúť na plochu 1"
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:39
-msgid "Switch to workspace 10"
-msgstr "Prepnúť na plochu 10"
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:40
-msgid "Switch to workspace 11"
-msgstr "Prepnúť na plochu 11"
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:41
-msgid "Switch to workspace 12"
-msgstr "Prepnúť na plochu 12"
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:42
-msgid "Switch to workspace 2"
-msgstr "Prepnúť na plochu 2"
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:43
-msgid "Switch to workspace 3"
-msgstr "Prepnúť na plochu 3"
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:44
-msgid "Switch to workspace 4"
-msgstr "Prepnúť na plochu 4"
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:45
-msgid "Switch to workspace 5"
-msgstr "Prepnúť na plochu 5"
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:46
-msgid "Switch to workspace 6"
-msgstr "Prepnúť na plochu 6"
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:47
-msgid "Switch to workspace 7"
-msgstr "Prepnúť na plochu 7"
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:48
-msgid "Switch to workspace 8"
-msgstr "Prepnúť na plochu 8"
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:49
-msgid "Switch to workspace 9"
-msgstr "Prepnúť na plochu 9"
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:50
-msgid "Switch to workspace above the current space"
-msgstr "Prepnúť na plochu nad aktuálnou plochou"
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:51
-msgid "Switch to workspace below the current space"
-msgstr "Prepnúť na plochu pod aktuálnou plochou"
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:52
-msgid "Switch to workspace on the left"
-msgstr "Prepnúť na plochu vľavo"
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:53
-msgid "Switch to workspace on the right"
-msgstr "Prepnúť na plochu vpravo"
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:54
-msgid ""
-"The keybinding that switches to the workspace above the current workspace. "
-"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
-"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
-"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
-"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
-"for this action."
-msgstr ""
-"Táto klávesová skratka pre prepnutie pracovnej plochy na plochu vyššie. "
-"Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
-"Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako "
-"je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na "
-"špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
-"klávesová skratka."
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:55
-msgid ""
-"The keybinding that switches to the workspace below the current workspace. "
-"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
-"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
-"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
-"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
-"for this action."
-msgstr ""
-"Táto klávesová skratka pre prepnutie pracovnej plochy na plochu nižšie. "
-"Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
-"Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako "
-"je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na "
-"špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
-"klávesová skratka."
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:56
-msgid ""
-"The keybinding that switches to the workspace on the left of the current "
-"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
-"Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and "
-"also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set "
-"the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
-"keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Táto klávesová skratka pre prepnutie pracovnej plochy na plochu vľavo. "
-"Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
-"Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako "
-"je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na "
-"špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
-"klávesová skratka."
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:57
-msgid ""
-"The keybinding that switches to the workspace on the right of the current "
-"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
-"Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and "
-"also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set "
-"the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
-"keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Táto klávesová skratka pre prepnutie pracovnej plochy na plochu vpravo. "
-"Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
-"Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako "
-"je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na "
-"špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
-"klávesová skratka."
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:58
-msgid ""
-"The keybinding that switches to workspace 1. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Táto klávesová skratka prepne na pracovnú plochu 1. Formát je \"&lt;"
-"Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
-"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
-"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:59
-msgid ""
-"The keybinding that switches to workspace 10. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Táto klávesová skratka prepne na pracovnú plochu 10. Formát je \"&lt;"
-"Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
-"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
-"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:60
-msgid ""
-"The keybinding that switches to workspace 11. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Táto klávesová skratka prepne na pracovnú plochu 11. Formát je \"&lt;"
-"Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
-"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
-"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:61
-msgid ""
-"The keybinding that switches to workspace 12. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Táto klávesová skratka prepne na pracovnú plochu 12. Formát je \"&lt;"
-"Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
-"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
-"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:62
-msgid ""
-"The keybinding that switches to workspace 2. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Táto klávesová skratka prepne na pracovnú plochu 2. Formát je \"&lt;"
-"Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
-"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
-"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:63
-msgid ""
-"The keybinding that switches to workspace 3. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Táto klávesová skratka prepne na pracovnú plochu 3. Formát je \"&lt;"
-"Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
-"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
-"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:64
-msgid ""
-"The keybinding that switches to workspace 4. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Táto klávesová skratka prepne na pracovnú plochu 4. Formát je \"&lt;"
-"Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
-"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
-"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:65
-msgid ""
-"The keybinding that switches to workspace 5. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Táto klávesová skratka prepne na pracovnú plochu 5. Formát je \"&lt;"
-"Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
-"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
-"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:66
-msgid ""
-"The keybinding that switches to workspace 6. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Táto klávesová skratka prepne na pracovnú plochu 6. Formát je \"&lt;"
-"Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
-"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
-"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:67
-msgid ""
-"The keybinding that switches to workspace 7. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Táto klávesová skratka prepne na pracovnú plochu 7. Formát je \"&lt;"
-"Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
-"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
-"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:68
-msgid ""
-"The keybinding that switches to workspace 8. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Táto klávesová skratka prepne na pracovnú plochu 8. Formát je \"&lt;"
-"Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
-"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
-"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:69
-msgid ""
-"The keybinding that switches to workspace 9. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Táto klávesová skratka prepne na pracovnú plochu 9. Formát je \"&lt;"
-"Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
-"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
-"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:70
-msgid ""
-"The keybinding used to activate the window menu. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Táto klávesová skratka pre aktiváciu menu okna. Formát je \"&lt;Control&gt;a"
-"\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a "
-"umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;"
-"Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre "
-"túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:71
-msgid ""
-"The keybinding used to close a window. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Táto klávesová skratka pre zatvorenie okna Formát je \"&lt;Control&gt;a\" "
-"alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje "
-"malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". "
-"Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu "
-"nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:72
-msgid ""
-"The keybinding used to enter \"move mode\" and begin moving a window using "
-"the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
-"&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
-"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
-"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
-"keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Táto klávesová skratka pre zapnutie \"režimu presunu\" pomocou klávesnice. "
-"Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
-"Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako "
-"je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na "
-"špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
-"klávesová skratka."
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:73
-msgid ""
-"The keybinding used to enter \"resize mode\" and begin resizing a window "
-"using the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
-"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or "
-"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
-"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
-"will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Táto klávesová skratka pre zapnutie \"režimu zmeny veľkosti\" pomocou "
-"klávesnice. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
-"F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky "
-"ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na "
-"špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
-"klávesová skratka."
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:74
-msgid ""
-"The keybinding used to hide all normal windows and set the focus to the "
-"desktop background. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
-"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or "
-"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
-"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
-"will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Táto klávesová skratka pre skrytie všetkých normálnych okien a nastavenie "
-"ako aktívne pozadie plochy. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;"
-"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj "
-"veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak "
-"nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu "
-"nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:75
-msgid ""
-"The keybinding used to minimize a window. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Táto klávesová skratka pre minimalizáciu okna. Formát je \"&lt;Control&gt;a"
-"\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a "
-"umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;"
-"Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre "
-"túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:76
-msgid ""
-"The keybinding used to move a window one workspace down. The format looks "
-"like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is "
-"fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such "
-"as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
-"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
-"action."
-msgstr ""
-"Táto klávesová skratka presunie okno o jednu pracovnú plochu dolu. Formát je "
-"\"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
-"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
-"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:77
-msgid ""
-"The keybinding used to move a window one workspace to the left. The format "
-"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser "
-"is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
-"such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
-"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
-"action."
-msgstr ""
-"Táto klávesová skratka presunie okno o jednu pracovnú plochu vľavo. Formát "
-"je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je "
-"dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu "
-"\"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:78
-msgid ""
-"The keybinding used to move a window one workspace to the right. The format "
-"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser "
-"is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
-"such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
-"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
-"action."
-msgstr ""
-"Táto klávesová skratka presunie okno o jednu pracovnú plochu vpravo. Formát "
-"je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je "
-"dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu "
-"\"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:79
-msgid ""
-"The keybinding used to move a window one workspace up. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Táto klávesová skratka presunie okno o jednu pracovnú plochu hore. Formát je "
-"\"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
-"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
-"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:80
-msgid ""
-"The keybinding used to move a window to workspace 1. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Táto klávesová skratka presunie okno na pracovnú plochu 1. Formát je \"&lt;"
-"Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
-"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
-"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:81
-msgid ""
-"The keybinding used to move a window to workspace 10. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Táto klávesová skratka presunie okno na pracovnú plochu 10. Formát je \"&lt;"
-"Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
-"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
-"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:82
-msgid ""
-"The keybinding used to move a window to workspace 11. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Táto klávesová skratka presunie okno na pracovnú plochu 11. Formát je \"&lt;"
-"Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
-"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
-"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:83
-msgid ""
-"The keybinding used to move a window to workspace 12. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Táto klávesová skratka presunie okno na pracovnú plochu 12. Formát je \"&lt;"
-"Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
-"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
-"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:84
-msgid ""
-"The keybinding used to move a window to workspace 2. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Táto klávesová skratka presunie okno na pracovnú plochu 2. Formát je \"&lt;"
-"Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
-"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
-"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:85
-msgid ""
-"The keybinding used to move a window to workspace 3. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Táto klávesová skratka presunie okno na pracovnú plochu 3. Formát je \"&lt;"
-"Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
-"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
-"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:86
-msgid ""
-"The keybinding used to move a window to workspace 4. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Táto klávesová skratka presunie okno na pracovnú plochu 4. Formát je \"&lt;"
-"Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
-"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
-"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:87
-msgid ""
-"The keybinding used to move a window to workspace 5. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Táto klávesová skratka presunie okno na pracovnú plochu 5. Formát je \"&lt;"
-"Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
-"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
-"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:88
-msgid ""
-"The keybinding used to move a window to workspace 6. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Táto klávesová skratka presunie okno na pracovnú plochu 6. Formát je \"&lt;"
-"Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
-"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
-"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:89
-msgid ""
-"The keybinding used to move a window to workspace 7. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Táto klávesová skratka presunie okno na pracovnú plochu 7. Formát je \"&lt;"
-"Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
-"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
-"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:90
-msgid ""
-"The keybinding used to move a window to workspace 8. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Táto klávesová skratka presunie okno na pracovnú plochu 8. Formát je \"&lt;"
-"Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
-"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
-"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:91
-msgid ""
-"The keybinding used to move a window to workspace 9. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Táto klávesová skratka presunie okno na pracovnú plochu 9. Formát je \"&lt;"
-"Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
-"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
-"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
-"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:92
-msgid ""
-"The keybinding used to move focus back to the window which last had the "
-"focus. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
-"Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and "
-"also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set "
-"the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
-"keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Táto klávesová skratka nastaví ako aktívne okno, ktoré bolo aktívne "
-"naposledy. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
-"F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky "
-"ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na "
-"špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
-"klávesová skratka."
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:93
-msgid ""
-"The keybinding used to move focus between panels and the desktop. The format "
-"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser "
-"is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
-"such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
-"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
-"action."
-msgstr ""
-"Táto klávesová skratka prepne aktívne okno medzi panelmi a plochou. Formát "
-"je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je "
-"dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu "
-"\"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:94
-msgid ""
-"The keybinding used to move focus between windows. (Traditionally &lt;Alt&gt;"
-"Tab) The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
-"F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
-"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
-"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
-"for this action."
-msgstr ""
-"Táto klávesová skratka prepne aktívne okno na iné okno (tradične &lt;Alt&gt;"
-"Tab). Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
-"Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako "
-"je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na "
-"špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
-"klávesová skratka."
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:95
-msgid ""
-"The keybinding used to toggle fullscreen mode. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Táto klávesová skratka prepne zobrazenie do celoobrazovkového módu. Formát "
-"je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je "
-"dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu "
-"\"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:96
-msgid ""
-"The keybinding used to toggle maximization. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Táto klávesová skratka prepne maximalizáciu okna. Formát je \"&lt;Control&gt;"
-"a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a "
-"umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;"
-"Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre "
-"túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:97
-msgid ""
-"The keybinding used to toggle shaded/unshaded state. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Táto klávesová skratka prepne zabalenie okna. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" "
-"alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje "
-"malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". "
-"Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu "
-"nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:98
-msgid ""
-"The keybinding used to toggle whether the window is on all workspaces or "
-"just one. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
-"Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and "
-"also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set "
-"the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
-"keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Táto klávesová skratka mení, či je okno na všetkých pracovných plochách "
-"alebo iba na jednej. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;"
-"Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a "
-"skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť "
-"na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
-"klávesová skratka."
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:99
-msgid ""
-"The theme determines the appearance of window borders, titlebar, and so "
-"forth."
-msgstr "Téma určuje vzhľad rámu okna, titulku apod."
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:100
-msgid ""
-"The time delay before raising a window if auto_raise is set to true. The "
-"delay is given in thousandths of a second."
-msgstr ""
-"Čas čakania pred presunom okna dopredu, ak je auto_raise true. Hodnota je v "
-"tisícinách sekundy."
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:101
-msgid ""
-"The window focus mode indicates how windows are activated. It has three "
-"possible values; \"click\" means windows must be clicked in order to focus "
-"them, \"sloppy\" means windows are focused when the mouse enters the window, "
-"and \"mouse\" means windows are focused when the mouse enters the window and "
-"unfocused when the mouse leaves the window."
-msgstr ""
-"Chovanie fokusu určuje, ako sa okná aktivujú. Má tri možné hodnoty: \"click"
-"\" znamená, že na okno sa musí kliknúť, \"sloppy\" znamená, že okno sa stane "
-"aktívnym, ak sa kurzor myši nastaví nad okno, a \"mouse\" znamená, že sa "
-"okno stane aktívnym pri ukázaní kurzorom myši a pri presune kurzoru myši "
-"mimo okno prestane byť okno aktívne."
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:102
-msgid ""
-"This keybinding changes whether a window is above or below other windows. If "
-"the window is covered by another window, it raises the window above other "
-"windows. If the window is already fully visible, it lowers the window below "
-"other windows. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
-"&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
-"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
-"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
-"keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Táto klávesová skratka mení, či je okno nad alebo pod ostatnými oknami. Ak "
-"je okno zakryté iným oknom, posunie ho dopredu na ostatné okná. Ak už je "
-"okno vpredu, posunie ho dozadu za ostatné okná. Formát je \"&lt;Control&gt;a"
-"\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a "
-"umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;"
-"Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre "
-"túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:103
-msgid "Toggle fullscreen mode"
-msgstr "Prepnúť celoobrazovkový mód"
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:104
-msgid "Toggle maximization state"
-msgstr "Prepnúť maximalizáciu"
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:105
-msgid "Toggle shaded state"
-msgstr "Prepnúť zabalenie okna"
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:106
-msgid "Toggle whether the window is on all workspaces"
-msgstr "Prepnúť, či je okno na všetkých pracovných plochách"
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:107
-msgid "Use standard system font in window titles"
-msgstr "Použiť štandardné systémové písmo v titulkoch okna"
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:108
-msgid "Window focus mode"
-msgstr "Režim aktivácie okna"
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:109
-msgid "Window title font"
-msgstr "Písmo titulku okna"
-
#: src/metacity-dialog.c:86
#, c-format
msgid ""
@@ -1347,37 +336,46 @@ msgstr ""
"Chyba pri spustení dialógu metacity pre varovanie o aplikácii, ktorá "
"nepodporuje správu sedení: %s\n"
-#: src/theme.c:351
+#: src/theme.c:353
msgid "top"
msgstr "hore"
-#: src/theme.c:353
+#: src/theme.c:355
msgid "bottom"
msgstr "dole"
-#: src/theme.c:355
+#: src/theme.c:357
msgid "left"
msgstr "vľavo"
-#: src/theme.c:357
+#: src/theme.c:359
msgid "right"
msgstr "vpravo"
-#: src/theme.c:371
+#: src/theme.c:373
#, c-format
msgid "frame geometry does not specify \"%s\" dimension"
msgstr "geometria rámca neučuje rozmer \"%s\""
-#: src/theme.c:390
+#: src/theme.c:392
#, c-format
msgid "frame geometry does not specify dimension \"%s\" for border \"%s\""
msgstr "geometria rámca neučuje rozmer \"%s\" pre okraj \"%s\""
-#: src/theme.c:749
+#: src/theme.c:429
+#, c-format
+msgid "Button aspect ratio %g is not reasonable"
+msgstr "Pomer stránk tlačidla %g nie je použiteľný."
+
+#: src/theme.c:441
+msgid "Frame geometry does not specify size of buttons"
+msgstr "Geometria rámca neučuje rozmer tlačidiel"
+
+#: src/theme.c:792
msgid "Gradients should have at least two colors"
msgstr "Prechody by mali mať aspoň dve farby"
-#: src/theme.c:865
+#: src/theme.c:908
#, c-format
msgid ""
"GTK color specification must have the state in brackets, e.g. gtk:fg[NORMAL] "
@@ -1386,7 +384,7 @@ msgstr ""
"Špecifikácia farby GTK musí mať stav v hranatých zátvorkách, napr. gtk:fg"
"[NORMAL], kde NORMAL je stav. Nepodarilo sa spracovať \"%s\""
-#: src/theme.c:879
+#: src/theme.c:922
#, c-format
msgid ""
"GTK color specification must have a close bracket after the state, e.g. gtk:"
@@ -1395,88 +393,88 @@ msgstr ""
"Špecifikácia farby GTK musí mať stav uzavretý v hranatých zátvorkách, napr. "
"gtk:fg[NORMAL], kde NORMAL je stav. Nepodarilo sa spracovať \"%s\""
-#: src/theme.c:890
+#: src/theme.c:933
#, c-format
msgid "Did not understand state \"%s\" in color specification"
msgstr "V špecifikácii farby nerozpoznaný stav \"%s\""
-#: src/theme.c:903
+#: src/theme.c:946
#, c-format
msgid "Did not understand color component \"%s\" in color specification"
msgstr "V špecifikácii farby nerozpoznaný komponent \"%s\""
-#: src/theme.c:933
+#: src/theme.c:976
#, c-format
msgid ""
"Blend format is \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" does not fit the "
"format"
msgstr "Formát miešania he \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" tomu neodpovedá"
-#: src/theme.c:944
+#: src/theme.c:987
#, c-format
msgid "Could not parse alpha value \"%s\" in blended color"
msgstr "Nepodarilo sa spracovať hodnotu alfa \"%s\" v miešanej farbe"
-#: src/theme.c:954
+#: src/theme.c:997
#, c-format
msgid "Alpha value \"%s\" in blended color is not between 0.0 and 1.0"
msgstr "Hodnota alfa \"%s\" v miešanej farbe nie je medzi 0.0 a 1.0"
-#: src/theme.c:993
+#: src/theme.c:1036
#, c-format
msgid "Could not parse color \"%s\""
msgstr "Nepodarilo sa spracovať farbu \"%s\""
-#: src/theme.c:1243
+#: src/theme.c:1286
#, c-format
msgid "Coordinate expression contains character '%s' which is not allowed"
msgstr "Výraz umiestnenia obsahuje znak '%s', ktorý nie je povolený"
-#: src/theme.c:1270
+#: src/theme.c:1313
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression contains floating point number '%s' which could not be "
"parsed"
msgstr "Výraz umiestnenia obsahuje reálne číslo '%s', ktoré nie je možné spracovať."
-#: src/theme.c:1284
+#: src/theme.c:1327
#, c-format
msgid "Coordinate expression contains integer '%s' which could not be parsed"
msgstr "Výraz umiestnenia obsahuje celé čísl '%s', ktoré nie je možné spracovať."
-#: src/theme.c:1351
+#: src/theme.c:1394
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression contained unknown operator at the start of this text: "
"\"%s\""
msgstr "Výraz umiestnenia obsahuje neznámy operátor na začiatku tohto textu: \"%s\""
-#: src/theme.c:1408
+#: src/theme.c:1451
msgid "Coordinate expression was empty or not understood"
msgstr "Výraz umiestnenia je prázdny alebo nerozpoznaný"
-#: src/theme.c:1547 src/theme.c:1557 src/theme.c:1591
+#: src/theme.c:1590 src/theme.c:1600 src/theme.c:1634
msgid "Coordinate expression results in division by zero"
msgstr "Výsledok výrazu umiestnenia je delenie nulou"
-#: src/theme.c:1599
+#: src/theme.c:1642
msgid "Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
msgstr "Výraz umiestnenia sa snaží použiť operátor modulo na reálne číslo"
-#: src/theme.c:1656
+#: src/theme.c:1699
#, c-format
msgid "Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
msgstr "Výraz umiestnenia obsahuje operátor \"%s\" tam, kde sa očakáva operand"
-#: src/theme.c:1665
+#: src/theme.c:1708
msgid "Coordinate expression had an operand where an operator was expected"
msgstr "Výraz umiestnenie obsahuje operand tam, kde sa očakáva operátor"
-#: src/theme.c:1673
+#: src/theme.c:1716
msgid "Coordinate expression ended with an operator instead of an operand"
msgstr "Výraz umiestnenie skončil operátorom namiesto operandom"
-#: src/theme.c:1683
+#: src/theme.c:1726
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression has operator \"%c\" following operator \"%c\" with no "
@@ -1485,7 +483,7 @@ msgstr ""
"Výraz umiestnenie obsahuje operátor \"%c\" za operátorom \"%c\" bez "
"operandov medzi nimi."
-#: src/theme.c:1802
+#: src/theme.c:1845
msgid ""
"Coordinate expression parser overflowed its buffer, this is really a "
"Metacity bug, but are you sure you need a huge expression like that?"
@@ -1493,29 +491,29 @@ msgstr ""
"Pri spracovaní výrazu umiestnenia bola pretečená pamäť. Toto je chyba "
"Metacity, ale naozaj potrebujete taký veľký výraz?"
-#: src/theme.c:1831
+#: src/theme.c:1874
msgid "Coordinate expression had a close parenthesis with no open parenthesis"
msgstr "Výraz umiestnenie obsahuje zatváraciu zátvorku bez otváracej zátvorky"
-#: src/theme.c:1894
+#: src/theme.c:1937
#, c-format
msgid "Coordinate expression had unknown variable or constant \"%s\""
msgstr "Výraz umiestnenia obsahuje neznámu premennú alebo konštantu \"%s\""
-#: src/theme.c:1951
+#: src/theme.c:1994
msgid "Coordinate expression had an open parenthesis with no close parenthesis"
msgstr "Výraz umiestnenie má otváraciu zátvorku bez zatváracej zátvorky"
-#: src/theme.c:1962
+#: src/theme.c:2005
msgid "Coordinate expression doesn't seem to have any operators or operands"
msgstr "Výraz umiestnenie asi neobsahuje žiadne operátory ani operandy"
-#: src/theme.c:2206 src/theme.c:2228 src/theme.c:2249
+#: src/theme.c:2249 src/theme.c:2271 src/theme.c:2292
#, c-format
msgid "Theme contained an expression \"%s\" that resulted in an error: %s\n"
msgstr "Téma obsahuje výraz \"%s\", ktorý vrátil chybu: %s\n"
-#: src/theme.c:3579
+#: src/theme.c:3622
#, c-format
msgid ""
"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
@@ -1524,42 +522,42 @@ msgstr ""
"Pre tento štýl rámca musí byť uvedené <button function=\"%s\" state=\"%s\" "
"draw_ops=\"whatever\"/>"
-#: src/theme.c:3988 src/theme.c:4020
+#: src/theme.c:4031 src/theme.c:4063
#, c-format
msgid "Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
msgstr "Chýbajúce <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
-#: src/theme.c:4071
+#: src/theme.c:4114
#, c-format
msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
msgstr "Nepodarilo sa prečítať tému \"%s\": %s\n"
-#: src/theme.c:4217
+#: src/theme.c:4260
#, c-format
msgid "No <name> set for theme \"%s\""
msgstr "Pre tému \"%s\" nie je nastavené <name>"
-#: src/theme.c:4224
+#: src/theme.c:4267
#, c-format
msgid "No <author> set for theme \"%s\""
msgstr "Pre tému \"%s\" nie je nastavené <author>"
-#: src/theme.c:4231
+#: src/theme.c:4274
#, c-format
msgid "No <date> set for theme \"%s\""
msgstr "Pre tému \"%s\" nie je nastavené <date>"
-#: src/theme.c:4238
+#: src/theme.c:4281
#, c-format
msgid "No <description> set for theme \"%s\""
msgstr "Pre tému \"%s\" nie je nastavené <description>"
-#: src/theme.c:4245
+#: src/theme.c:4288
#, c-format
msgid "No <copyright> set for theme \"%s\""
msgstr "Pre tému \"%s\" nie je nastavené <copyright>"
-#: src/theme.c:4255
+#: src/theme.c:4298
#, c-format
msgid ""
"No frame style set for window type \"%s\" in theme \"%s\", add a <window "
@@ -1568,7 +566,7 @@ msgstr ""
"Pre typ okna \"%s\" nie je sada štýlov v téme \"%s\", pridajte element "
"<window type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/>"
-#: src/theme.c:4277
+#: src/theme.c:4320
#, c-format
msgid ""
"<menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
@@ -1577,62 +575,62 @@ msgstr ""
"<menu_icon funstate=\"%s\" stav=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> musí byť pre "
"túto tému uvedený"
-#: src/theme.c:4660 src/theme.c:4720
+#: src/theme.c:4703 src/theme.c:4763
#, c-format
msgid "User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
msgstr "Používateľské konštanty musia začítať veľkým písmenom, \"%s\" nezačína"
-#: src/theme.c:4668 src/theme.c:4728
+#: src/theme.c:4711 src/theme.c:4771
#, c-format
msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
msgstr "Konštanta \"%s\" už je definovaná"
-#: src/theme-parser.c:223 src/theme-parser.c:241
+#: src/theme-parser.c:224 src/theme-parser.c:242
#, c-format
msgid "Line %d character %d: %s"
msgstr "Riadok %d znak %d: %s"
-#: src/theme-parser.c:395
+#: src/theme-parser.c:396
#, c-format
msgid "Attribute \"%s\" repeated twice on the same <%s> element"
msgstr "Atribút \"%s\" uvedený dvakrát v jednom elemente <%s>"
-#: src/theme-parser.c:413 src/theme-parser.c:438
+#: src/theme-parser.c:414 src/theme-parser.c:439
#, c-format
msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
msgstr "Atribút \"%s\" je neplatný v tomto kontexte v elemente <%s>"
-#: src/theme-parser.c:484
+#: src/theme-parser.c:485
#, c-format
msgid "Integer %ld must be positive"
msgstr "Celé číslo %ld musí byť kladné"
-#: src/theme-parser.c:492
+#: src/theme-parser.c:493
#, c-format
msgid "Integer %ld is too large, current max is %d"
msgstr "Celé číslo %ld je príliš veľké, maximum je %d"
-#: src/theme-parser.c:520 src/theme-parser.c:601 src/theme-parser.c:625
+#: src/theme-parser.c:521 src/theme-parser.c:602 src/theme-parser.c:626
#, c-format
msgid "Could not parse \"%s\" as a floating point number"
msgstr "Nepodarilo sa spracovať \"%s\" ako reálne číslo"
-#: src/theme-parser.c:551
+#: src/theme-parser.c:552
#, c-format
msgid "Boolean values must be \"true\" or \"false\" not \"%s\""
msgstr "Pravdivostná hodnota musí byť \"true\" alebo \"false\", nie \"%s\""
-#: src/theme-parser.c:571
+#: src/theme-parser.c:572
#, c-format
msgid "Angle must be between 0.0 and 360.0, was %g\n"
msgstr "Uhol musí byť medzi 0.0 a 360.0, a je %g\n"
-#: src/theme-parser.c:637
+#: src/theme-parser.c:638
#, c-format
msgid "Alpha must be between 0.0 (invisible) and 1.0 (fully opaque), was %g\n"
msgstr "Alfa musí byť medzi 0.0 (neviditeľné) a 1.0 (úplne nakreslené), a je %g\n"
-#: src/theme-parser.c:683
+#: src/theme-parser.c:684
#, c-format
msgid ""
"Invalid title scale \"%s\" (must be one of xx-small,x-small,small,medium,"
@@ -1641,335 +639,344 @@ msgstr ""
"Neplatná mierka titulku \"%s\" (musí byť xx-small,x-small,small,medium,large,"
"x-large,xx-large)\n"
-#: src/theme-parser.c:728 src/theme-parser.c:736 src/theme-parser.c:2780
-#: src/theme-parser.c:2869 src/theme-parser.c:2876 src/theme-parser.c:2883
+#: src/theme-parser.c:729 src/theme-parser.c:737 src/theme-parser.c:2872
+#: src/theme-parser.c:2961 src/theme-parser.c:2968 src/theme-parser.c:2975
#, c-format
msgid "No \"%s\" attribute on element <%s>"
msgstr "Chýbajúci atribút \"%s\" v elemente %s"
-#: src/theme-parser.c:806 src/theme-parser.c:896 src/theme-parser.c:934
-#: src/theme-parser.c:1011 src/theme-parser.c:1061 src/theme-parser.c:1069
-#: src/theme-parser.c:1125 src/theme-parser.c:1133
+#: src/theme-parser.c:807 src/theme-parser.c:897 src/theme-parser.c:935
+#: src/theme-parser.c:1012 src/theme-parser.c:1062 src/theme-parser.c:1070
+#: src/theme-parser.c:1126 src/theme-parser.c:1134
#, c-format
msgid "No \"%s\" attribute on <%s> element"
msgstr "Chýbajúci atribút \"%s\" v elemente %s"
-#: src/theme-parser.c:836 src/theme-parser.c:904 src/theme-parser.c:942
-#: src/theme-parser.c:1019
+#: src/theme-parser.c:837 src/theme-parser.c:905 src/theme-parser.c:943
+#: src/theme-parser.c:1020
#, c-format
msgid "<%s> name \"%s\" used a second time"
msgstr "Meno <%s> \"%s\" použité dvakrát"
-#: src/theme-parser.c:848 src/theme-parser.c:954 src/theme-parser.c:1031
+#: src/theme-parser.c:849 src/theme-parser.c:955 src/theme-parser.c:1032
#, c-format
msgid "<%s> parent \"%s\" has not been defined"
msgstr "Nedefinovaný rodič <%s> \"%s\""
-#: src/theme-parser.c:967
+#: src/theme-parser.c:968
#, c-format
msgid "<%s> geometry \"%s\" has not been defined"
msgstr "Nedefinovaná geometria <%s> \"%s\""
-#: src/theme-parser.c:980
+#: src/theme-parser.c:981
#, c-format
msgid "<%s> must specify either a geometry or a parent that has a geometry"
msgstr "<%s> musí uvádzať buď geometriu alebo rodiča, ktorý má geometriu"
-#: src/theme-parser.c:1079
+#: src/theme-parser.c:1080
#, c-format
msgid "Unknown type \"%s\" on <%s> element"
msgstr "Neznámy typ \"%s\" v elemente <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1090
+#: src/theme-parser.c:1091
#, c-format
msgid "Unknown style_set \"%s\" on <%s> element"
msgstr "Neznámy style_set \"%s\" v elemente <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1098
+#: src/theme-parser.c:1099
#, c-format
msgid "Window type \"%s\" has already been assigned a style set"
msgstr "Typ okna \"%s\" už má priradenú sadu štýlov"
-#: src/theme-parser.c:1142
+#: src/theme-parser.c:1143
#, c-format
msgid "Unknown function \"%s\" for menu icon"
msgstr "Neznáma funkcia pre ikonu menu \"%s\""
-#: src/theme-parser.c:1151
+#: src/theme-parser.c:1152
#, c-format
msgid "Unknown state \"%s\" for menu icon"
msgstr "Neznámy stav \"%s\" pre ikonu menu"
-#: src/theme-parser.c:1159
+#: src/theme-parser.c:1160
#, c-format
msgid "Theme already has a menu icon for function %s state %s"
msgstr "Téma už má ikonu menu pre funkciu %s stav %s"
-#: src/theme-parser.c:1176 src/theme-parser.c:3088 src/theme-parser.c:3167
+#: src/theme-parser.c:1177 src/theme-parser.c:3180 src/theme-parser.c:3259
#, c-format
msgid "No <draw_ops> with the name \"%s\" has been defined"
msgstr "Nedefinovaná <draw_ops> nazvaná \"%s\""
-#: src/theme-parser.c:1191 src/theme-parser.c:1255 src/theme-parser.c:1453
-#: src/theme-parser.c:2968 src/theme-parser.c:3022 src/theme-parser.c:3182
-#: src/theme-parser.c:3359 src/theme-parser.c:3397 src/theme-parser.c:3435
-#: src/theme-parser.c:3473
+#: src/theme-parser.c:1192 src/theme-parser.c:1256 src/theme-parser.c:1545
+#: src/theme-parser.c:3060 src/theme-parser.c:3114 src/theme-parser.c:3274
+#: src/theme-parser.c:3451 src/theme-parser.c:3489 src/theme-parser.c:3527
+#: src/theme-parser.c:3565
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed below <%s>"
msgstr "Element <%s> nie je povolený v <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1281 src/theme-parser.c:1355
+#: src/theme-parser.c:1282 src/theme-parser.c:1369 src/theme-parser.c:1439
#, c-format
msgid "No \"name\" attribute on element <%s>"
msgstr "Chýbajúci atribút \"name\" v elemente <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1288
+#: src/theme-parser.c:1289 src/theme-parser.c:1376
#, c-format
msgid "No \"value\" attribute on element <%s>"
msgstr "Chýbajúci atribút \"value\" v elemente <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1318
+#: src/theme-parser.c:1320 src/theme-parser.c:1334 src/theme-parser.c:1393
+msgid "Cannot specify both button_width/button_height and aspect ratio for buttons"
+msgstr "Nie je možné zadať aj button_width/button_height a aj pomer strán tlačidiel"
+
+#: src/theme-parser.c:1343
#, c-format
msgid "Distance \"%s\" is unknown"
msgstr "Vzdialenosť \"%s\" je neznáma"
-#: src/theme-parser.c:1362
+#: src/theme-parser.c:1402
+#, c-format
+msgid "Aspect ratio \"%s\" is unknown"
+msgstr "Pomer strán \"%s\" je neznámy"
+
+#: src/theme-parser.c:1446
#, c-format
msgid "No \"top\" attribute on element <%s>"
msgstr "Chýbajúci atribút \"top\" v elemente <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1369
+#: src/theme-parser.c:1453
#, c-format
msgid "No \"bottom\" attribute on element <%s>"
msgstr "Chýbajúci atribút \"bottom\" v elemente <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1376
+#: src/theme-parser.c:1460
#, c-format
msgid "No \"left\" attribute on element <%s>"
msgstr "Chýbajúci atribút \"left\" v elemente <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1383
+#: src/theme-parser.c:1467
#, c-format
msgid "No \"right\" attribute on element <%s>"
msgstr "Chýbajúci atribút \"right\" v elemente <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1415
+#: src/theme-parser.c:1499
#, c-format
msgid "Border \"%s\" is unknown"
msgstr "Okraj \"%s\" je neznámy"
-#: src/theme-parser.c:1563 src/theme-parser.c:1673 src/theme-parser.c:1776
-#: src/theme-parser.c:1963 src/theme-parser.c:2713
+#: src/theme-parser.c:1655 src/theme-parser.c:1765 src/theme-parser.c:1868
+#: src/theme-parser.c:2055 src/theme-parser.c:2805
#, c-format
msgid "No \"color\" attribute on element <%s>"
msgstr "Chýbajúci atribút \"color\" v elemente <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1570
+#: src/theme-parser.c:1662
#, c-format
msgid "No \"x1\" attribute on element <%s>"
msgstr "Chýbajúci atribút \"x\" v elemente <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1577 src/theme-parser.c:2558
+#: src/theme-parser.c:1669 src/theme-parser.c:2650
#, c-format
msgid "No \"y1\" attribute on element <%s>"
msgstr "Chýbajúci atribút \"y1\" v elemente <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1584
+#: src/theme-parser.c:1676
#, c-format
msgid "No \"x2\" attribute on element <%s>"
msgstr "Chýbajúci atribút \"x2\" v elemente <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1591 src/theme-parser.c:2565
+#: src/theme-parser.c:1683 src/theme-parser.c:2657
#, c-format
msgid "No \"y2\" attribute on element <%s>"
msgstr "Chýbajúci atribút \"y2\" v elemente <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1680 src/theme-parser.c:1783 src/theme-parser.c:1889
-#: src/theme-parser.c:1970 src/theme-parser.c:2076 src/theme-parser.c:2171
-#: src/theme-parser.c:2327 src/theme-parser.c:2453 src/theme-parser.c:2551
-#: src/theme-parser.c:2625 src/theme-parser.c:2720
+#: src/theme-parser.c:1772 src/theme-parser.c:1875 src/theme-parser.c:1981
+#: src/theme-parser.c:2062 src/theme-parser.c:2168 src/theme-parser.c:2263
+#: src/theme-parser.c:2419 src/theme-parser.c:2545 src/theme-parser.c:2643
+#: src/theme-parser.c:2717 src/theme-parser.c:2812
#, c-format
msgid "No \"x\" attribute on element <%s>"
msgstr "Chýbajúci atribút \"x\" v elemente <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1687 src/theme-parser.c:1790 src/theme-parser.c:1896
-#: src/theme-parser.c:1977 src/theme-parser.c:2083 src/theme-parser.c:2178
-#: src/theme-parser.c:2334 src/theme-parser.c:2460 src/theme-parser.c:2632
-#: src/theme-parser.c:2727
+#: src/theme-parser.c:1779 src/theme-parser.c:1882 src/theme-parser.c:1988
+#: src/theme-parser.c:2069 src/theme-parser.c:2175 src/theme-parser.c:2270
+#: src/theme-parser.c:2426 src/theme-parser.c:2552 src/theme-parser.c:2724
+#: src/theme-parser.c:2819
#, c-format
msgid "No \"y\" attribute on element <%s>"
msgstr "Chýbajúci atribút \"y\" v elemente <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1694 src/theme-parser.c:1797 src/theme-parser.c:1903
-#: src/theme-parser.c:1984 src/theme-parser.c:2090 src/theme-parser.c:2185
-#: src/theme-parser.c:2341 src/theme-parser.c:2467 src/theme-parser.c:2639
+#: src/theme-parser.c:1786 src/theme-parser.c:1889 src/theme-parser.c:1995
+#: src/theme-parser.c:2076 src/theme-parser.c:2182 src/theme-parser.c:2277
+#: src/theme-parser.c:2433 src/theme-parser.c:2559 src/theme-parser.c:2731
#, c-format
msgid "No \"width\" attribute on element <%s>"
msgstr "Chýbajúci atribút \"width\" v elemente <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1701 src/theme-parser.c:1804 src/theme-parser.c:1910
-#: src/theme-parser.c:1991 src/theme-parser.c:2097 src/theme-parser.c:2192
-#: src/theme-parser.c:2348 src/theme-parser.c:2474 src/theme-parser.c:2646
+#: src/theme-parser.c:1793 src/theme-parser.c:1896 src/theme-parser.c:2002
+#: src/theme-parser.c:2083 src/theme-parser.c:2189 src/theme-parser.c:2284
+#: src/theme-parser.c:2440 src/theme-parser.c:2566 src/theme-parser.c:2738
#, c-format
msgid "No \"height\" attribute on element <%s>"
msgstr "Chýbajúci atribút \"height\" v elemente <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1811
+#: src/theme-parser.c:1903
#, c-format
msgid "No \"start_angle\" attribute on element <%s>"
msgstr "Chýbajúci atribút \"start_angle\" v elemente <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1818
+#: src/theme-parser.c:1910
#, c-format
msgid "No \"extent_angle\" attribute on element <%s>"
msgstr "Chýbajúci atribút \"extent_angle\" v elemente <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1998
+#: src/theme-parser.c:2090
#, c-format
msgid "No \"alpha\" attribute on element <%s>"
msgstr "Chýbajúci atribút \"alpha\" v elemente <%s>"
-#: src/theme-parser.c:2069
+#: src/theme-parser.c:2161
#, c-format
msgid "No \"type\" attribute on element <%s>"
msgstr "Chýbajúci atribút \"type\" v elemente <%s>"
-#: src/theme-parser.c:2117
+#: src/theme-parser.c:2209
#, c-format
msgid "Did not understand value \"%s\" for type of gradient"
msgstr "Nerozpoznaná hodnota \"%s\" pre typ prechodu"
-#: src/theme-parser.c:2199
+#: src/theme-parser.c:2291
#, c-format
msgid "No \"filename\" attribute on element <%s>"
msgstr "Chýbajúci atribút \"filename\" v elemente <%s>"
-#: src/theme-parser.c:2224 src/theme-parser.c:2671
+#: src/theme-parser.c:2316 src/theme-parser.c:2763
#, c-format
msgid "Did not understand fill type \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Nerozpoznaný typ výplne \"%s\" pre element <%s>"
-#: src/theme-parser.c:2306 src/theme-parser.c:2439 src/theme-parser.c:2544
+#: src/theme-parser.c:2398 src/theme-parser.c:2531 src/theme-parser.c:2636
#, c-format
msgid "No \"state\" attribute on element <%s>"
msgstr "Chýbajúci atribút \"state\" v elemente <%s>"
-#: src/theme-parser.c:2313 src/theme-parser.c:2446
+#: src/theme-parser.c:2405 src/theme-parser.c:2538
#, c-format
msgid "No \"shadow\" attribute on element <%s>"
msgstr "Chýbajúci atribút \"shadow\" v elemente <%s>"
-#: src/theme-parser.c:2320
+#: src/theme-parser.c:2412
#, c-format
msgid "No \"arrow\" attribute on element <%s>"
msgstr "Chýbajúci atribút \"arrow\" v elemente <%s>"
-#: src/theme-parser.c:2373 src/theme-parser.c:2495 src/theme-parser.c:2583
+#: src/theme-parser.c:2465 src/theme-parser.c:2587 src/theme-parser.c:2675
#, c-format
msgid "Did not understand state \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Nerozpoznaný stav \"%s\" pre element <%s>"
-#: src/theme-parser.c:2383 src/theme-parser.c:2505
+#: src/theme-parser.c:2475 src/theme-parser.c:2597
#, c-format
msgid "Did not understand shadow \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Nerozpoznaný tieň \"%s\" pre element <%s>"
-#: src/theme-parser.c:2393
+#: src/theme-parser.c:2485
#, c-format
msgid "Did not understand arrow \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Nerozpoznaná šipka \"%s\" pre element <%s>"
-#: src/theme-parser.c:2806 src/theme-parser.c:2922
+#: src/theme-parser.c:2898 src/theme-parser.c:3014
#, c-format
msgid "No <draw_ops> called \"%s\" has been defined"
msgstr "Nedefinovaná <draw_ops> nazvaná \"%s\""
-#: src/theme-parser.c:2818 src/theme-parser.c:2934
+#: src/theme-parser.c:2910 src/theme-parser.c:3026
#, c-format
msgid "Including draw_ops \"%s\" here would create a circular reference"
msgstr "Pridaním draw_ops \"%s\" na tomto mieste spôsobí cyklickú referenciu"
-#: src/theme-parser.c:2997
+#: src/theme-parser.c:3089
#, c-format
msgid "No \"value\" attribute on <%s> element"
msgstr "Chýbajúci atribút \"value\" v elemente <%s>"
-#: src/theme-parser.c:3054
+#: src/theme-parser.c:3146
#, c-format
msgid "No \"position\" attribute on <%s> element"
msgstr "Chýbajúci atribút \"position\" v elemente <%s>"
-#: src/theme-parser.c:3063
+#: src/theme-parser.c:3155
#, c-format
msgid "Unknown position \"%s\" for frame piece"
msgstr "Neznáma pozícia \"%s\" pre časť rámca"
-#: src/theme-parser.c:3071
+#: src/theme-parser.c:3163
#, c-format
msgid "Frame style already has a piece at position %s"
msgstr "Štýl ramca už má časť na pozícii %s"
-#: src/theme-parser.c:3116
+#: src/theme-parser.c:3208
#, c-format
msgid "No \"function\" attribute on <%s> element"
msgstr "Chýbajúci atribút \"function\" v elemente <%s>"
-#: src/theme-parser.c:3124 src/theme-parser.c:3228
+#: src/theme-parser.c:3216 src/theme-parser.c:3320
#, c-format
msgid "No \"state\" attribute on <%s> element"
msgstr "Chýbajúci atribút \"state\" v elemente <%s>"
-#: src/theme-parser.c:3133
+#: src/theme-parser.c:3225
#, c-format
msgid "Unknown function \"%s\" for button"
msgstr "Neznáma funkcia pre tlačidlo \"%s\""
-#: src/theme-parser.c:3142
+#: src/theme-parser.c:3234
#, c-format
msgid "Unknown state \"%s\" for button"
msgstr "Neznámy stav pre tlačidlo \"%s\""
-#: src/theme-parser.c:3150
+#: src/theme-parser.c:3242
#, c-format
msgid "Frame style already has a button for function %s state %s"
msgstr "Štýl rámca už má tlačidlo pre funkciu %s stav %s"
-#: src/theme-parser.c:3220
+#: src/theme-parser.c:3312
#, c-format
msgid "No \"focus\" attribute on <%s> element"
msgstr "Chýbajúci atribút \"focus\" v elemente <%s>"
-#: src/theme-parser.c:3236
+#: src/theme-parser.c:3328
#, c-format
msgid "No \"style\" attribute on <%s> element"
msgstr "Chýbajúci atribút \"style\" v elemente <%s>"
-#: src/theme-parser.c:3245
+#: src/theme-parser.c:3337
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for focus attribute"
msgstr "\"%s\" nie je platná hodnota pre atribút fokusu"
-#: src/theme-parser.c:3254
+#: src/theme-parser.c:3346
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for state attribute"
msgstr "\"%s\" nie je platná hodnota pre atribút stavu"
-#: src/theme-parser.c:3264
+#: src/theme-parser.c:3356
#, c-format
msgid "A style called \"%s\" has not been defined"
msgstr "Štýl \"%s\" nie je definovaný"
-#: src/theme-parser.c:3274
+#: src/theme-parser.c:3366
#, c-format
msgid "No \"resize\" attribute on <%s> element"
msgstr "Chýbajúci atribút \"resize\" v elemente <%s>"
-#: src/theme-parser.c:3284
+#: src/theme-parser.c:3376
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for resize attribute"
msgstr "\"%s\" nie je platná hodnota pre atribút zmeny veľkosti"
-#: src/theme-parser.c:3294
+#: src/theme-parser.c:3386
#, c-format
msgid ""
"Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized/shaded "
@@ -1978,17 +985,17 @@ msgstr ""
"Pre element <%s> by nemal byť atribút \"resize\" pre stavy maximalizované/"
"zabalené"
-#: src/theme-parser.c:3308
+#: src/theme-parser.c:3400
#, c-format
msgid "Style has already been specified for state %s resize %s focus %s"
msgstr "Pre stav %s zmena veľkosti %s fokus %s už bol štýl definovaný"
-#: src/theme-parser.c:3319 src/theme-parser.c:3330 src/theme-parser.c:3341
+#: src/theme-parser.c:3411 src/theme-parser.c:3422 src/theme-parser.c:3433
#, c-format
msgid "Style has already been specified for state %s focus %s"
msgstr "Pre stav %s fokus %s už bol štýl definovaný"
-#: src/theme-parser.c:3380
+#: src/theme-parser.c:3472
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <piece> element (theme specified a draw_ops "
"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
@@ -1996,7 +1003,7 @@ msgstr ""
"Pre element <piece> nie je možné mať dve draw_ops (téma obsahuje atribút "
"draw_ops a aj element <draw_ops>, prípadne dva rovnaké elementy)"
-#: src/theme-parser.c:3418
+#: src/theme-parser.c:3510
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <button> element (theme specified a draw_ops "
"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
@@ -2004,7 +1011,7 @@ msgstr ""
"Pre element <button> nie je možné mať dve draw_ops (téma obsahuje atribút "
"draw_ops a aj element <draw_ops>, prípadne dva rovnaké elementy)"
-#: src/theme-parser.c:3456
+#: src/theme-parser.c:3548
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <menu_icon> element (theme specified a "
"draw_ops attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
@@ -2012,79 +1019,79 @@ msgstr ""
"Pre element <menu_icon> nie je možné mať dve draw_ops (téma obsahuje atribút "
"draw_ops a aj element <draw_ops>, prípadne dva rovnaké elementy)"
-#: src/theme-parser.c:3503
+#: src/theme-parser.c:3595
#, c-format
msgid "Outermost element in theme must be <metacity_theme> not <%s>"
msgstr "Najvyšším elementovm témy musí byť <metacity_theme>, nie <%s>"
-#: src/theme-parser.c:3523
+#: src/theme-parser.c:3615
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
msgstr "Element <%s> nie je povolený v elemente name/author/date/description"
-#: src/theme-parser.c:3528
+#: src/theme-parser.c:3620
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a <constant> element"
msgstr "Element <%s> nie je povolený v elemente <constant>"
-#: src/theme-parser.c:3539
+#: src/theme-parser.c:3632
#, c-format
-msgid "Element <%s> is not allowed inside a distance/border element"
-msgstr "Element <%s> nie je povolený v elemente vzdialenosti/okrajov"
+msgid "Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
+msgstr "Element <%s> nie je povolený v elemente vzdialenosti/okrajov/pomeru strán"
-#: src/theme-parser.c:3561
+#: src/theme-parser.c:3654
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a draw operation element"
msgstr "Element <%s> nie je povolený v elemente operácie pre kreslenie"
-#: src/theme-parser.c:3571 src/theme-parser.c:3601 src/theme-parser.c:3606
+#: src/theme-parser.c:3664 src/theme-parser.c:3694 src/theme-parser.c:3699
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a <%s> element"
msgstr "Element <%s> nie je povolený v elemente <%s>"
-#: src/theme-parser.c:3823
+#: src/theme-parser.c:3920
msgid "No draw_ops provided for frame piece"
msgstr "Pre časť rámu nie je uvedená operácia draw_ops"
-#: src/theme-parser.c:3838
+#: src/theme-parser.c:3935
msgid "No draw_ops provided for button"
msgstr "Pre tlačidlo nie je uvedená operácia draw_ops"
-#: src/theme-parser.c:3853
+#: src/theme-parser.c:3950
msgid "No draw_ops provided for menu icon"
msgstr "Pre ikonu menu nie je uvedená operácia draw_ops"
-#: src/theme-parser.c:3893
+#: src/theme-parser.c:3990
#, c-format
msgid "No text is allowed inside element <%s>"
msgstr "V elemente <%s> nie je povolený žiadny text"
-#: src/theme-parser.c:3948
+#: src/theme-parser.c:4045
msgid "<name> specified twice for this theme"
msgstr "<name> uvedený dvakrát pre túto tému"
-#: src/theme-parser.c:3959
+#: src/theme-parser.c:4056
msgid "<author> specified twice for this theme"
msgstr "<author> uvedený dvakrát pre túto tému"
-#: src/theme-parser.c:3970
+#: src/theme-parser.c:4067
msgid "<copyright> specified twice for this theme"
msgstr "<copyright> uvedený dvakrát pre túto tému"
-#: src/theme-parser.c:3981
+#: src/theme-parser.c:4078
msgid "<date> specified twice for this theme"
msgstr "<date> uvedený dvakrát pre túto tému"
-#: src/theme-parser.c:3992
+#: src/theme-parser.c:4089
msgid "<description> specified twice for this theme"
msgstr "<description> uvedený dvakrát pre túto tému"
-#: src/theme-parser.c:4194
+#: src/theme-parser.c:4294
#, c-format
msgid "Failed to read theme from file %s: %s\n"
msgstr "Nepodarilo sa prečítať tému zo súboru %s: %s\n"
-#: src/theme-parser.c:4249
+#: src/theme-parser.c:4349
#, c-format
msgid "Theme file %s did not contain a root <metacity_theme> element"
msgstr "Súbor témy %s neobsahuje koreňový element <metacity_theme>"
@@ -2127,6 +1134,14 @@ msgstr "Vlastnosť %s pre okno 0x%lx obsahuje neplatné UTF-8\n"
msgid "Metacity"
msgstr "Metacity"
+#: src/tools/metacity-properties.desktop.in.h:1
+msgid "Change how focus is moved from one window to another"
+msgstr "Zmení režim, ako sa mení aktívne okno"
+
+#: src/tools/metacity-properties.desktop.in.h:2
+msgid "Window Focus"
+msgstr "Aktivácia okna"
+
#: src/tools/metacity-properties.glade.h:1
msgid "Clic_k to give focus"
msgstr "_Kliknúť"
@@ -2147,6 +1162,958 @@ msgstr "_Ukázať kurzorom"
msgid "_Raise window on focus"
msgstr "Presunúť okno _dopredu pri jeho aktivácii"
+#~ msgid ""
+#~ "(Not implemented) Navigation works in terms of applications not windows"
+#~ msgstr "(Neimplementované) Navigácia vzhľadom k aplikáciám, nie oknám"
+
+#~ msgid ""
+#~ "A font description string describing a font for window titlebars. The "
+#~ "size from the description will only be used if the titlebar_font_size "
+#~ "option is set to 0, however. Also, this option is disabled if the "
+#~ "titlebar_uses_desktop_font option is set to true. By default, "
+#~ "titlebar_font is unset, causing Metacity to fall back to the desktop font "
+#~ "even if titlebar_uses_desktop_font is false."
+#~ msgstr ""
+#~ "Reťazec popisu písma pre titulky okien. Veľkosť sa použije iba v prípade, "
+#~ "že voľba titlebar_font_size je 0. Táto voľba je vypnutá v prípade, že je "
+#~ "na true nastavené titlebar_uses_desktop. Štandardne je titlebar_font "
+#~ "nenastavené, takže Metacity použije písmo plochy aj v prípade, že "
+#~ "titlebar_uses_desktop_font je false."
+
+#~ msgid "Activate window menu"
+#~ msgstr "Aktivovať menu okna"
+
+#~ msgid "Automatically raises the focused window"
+#~ msgstr "Automaticky presunúť aktívne okno dopredu"
+
+#~ msgid "Close a window"
+#~ msgstr "Zavrieť okno"
+
+#~ msgid "Current theme"
+#~ msgstr "Aktuálna téma"
+
+#~ msgid "Delay in milliseconds for the auto raise option"
+#~ msgstr "Čakanie v milisekundách pred automatickým presunom dopredu"
+
+#~ msgid "Disable misfeatures that are required by old or broken applications"
+#~ msgstr ""
+#~ "Vypnúť chybné funkcie, ktoré sú vyžadované starými alebo nefunkčnými "
+#~ "aplikáciami"
+
+#~ msgid "Hide all windows and focus desktop"
+#~ msgstr "Skryť všetky okná a aktivovať plochu"
+
+#~ msgid ""
+#~ "If true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then the "
+#~ "focused window will be automatically raised after a delay (the delay is "
+#~ "specified by the auto_raise_delay key)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ak je true a režim aktivácie je buď \"sloppy\" alebo \"mouse\", aktívne "
+#~ "okno sa automaticky po danej dobe posunie dopredu (čakanie je nastavené v "
+#~ "kľúči auto_raise_delay)."
+
+#~ msgid ""
+#~ "If true, ignore the titlebar_font option, and use the standard "
+#~ "application font for window titles."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ak je true, ignoruje sa titlebar_font a použije sa štandardné písmo "
+#~ "aplikácie pre titulky okien."
+
+#~ msgid ""
+#~ "If true, then Metacity works in terms of applications rather than "
+#~ "windows. The concept is a bit abstract, but in general an application-"
+#~ "based setup is more like the Mac and less like Windows. When you focus a "
+#~ "window in application-based mode, all the windows in the application will "
+#~ "be raised. Also, in application-based mode, focus clicks are not passed "
+#~ "through to windows in other applications. The existence of this setting "
+#~ "is somewhat questionable. But it's better than having settings for all "
+#~ "the specific details of application-based vs. window-based, e.g. whether "
+#~ "to pass through clicks. Also, application-based mode is largely "
+#~ "unimplemented at the moment."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ak je true, Metacity funguje v rámci aplikácií a nie okien. Je to trochu "
+#~ "abstraktnejšie, ale všeobecne sa dá povedať, že nastavenie vzhľadom k "
+#~ "aplikáciám sa podobá viac systému Mac a menej systému Windows. Ak urobíte "
+#~ "okno aktívnym v móde aplikácií, všetky okná tejto aplikácie sa presunú "
+#~ "dopredu. Kliknutie na aktiváciu sa nepredáva oknám iných aplikácií. Je "
+#~ "otázka, či má táto voľba zmysel. Ale je lepšie, aby bola a zahŕňala "
+#~ "všetky detaily týchto prístupov. Na druhú stranu, máloktorá aplikácia je "
+#~ "napísaná pre mód založený na aplikáciách."
+
+#~ msgid "Minimize a window"
+#~ msgstr "Minimalizovať okno"
+
+#~ msgid "Move a window"
+#~ msgstr "Presunúť okno"
+
+#~ msgid "Move focus between panels and the desktop"
+#~ msgstr "Prepnúť aktívne okno medzi panelmi a plochou"
+
+#~ msgid "Move focus between windows"
+#~ msgstr "Prepnúť aktívne okno medzi oknami"
+
+#~ msgid "Move focus to the previously-focused window"
+#~ msgstr "Prepnúť aktívne okno na predchádzajúce aktívne okno"
+
+#~ msgid "Move window one workspace down"
+#~ msgstr "Presunúť okno o jednu plochu dolu"
+
+#~ msgid "Move window one workspace to the left"
+#~ msgstr "Presunúť okno o jednu plochu vľavo"
+
+#~ msgid "Move window one workspace to the right"
+#~ msgstr "Presunúť okno o jednu plochu vpravo"
+
+#~ msgid "Move window one workspace up"
+#~ msgstr "Presunúť okno o jednu plochu hore"
+
+#~ msgid "Move window to workspace 1"
+#~ msgstr "Presunúť okno na plochu 1"
+
+#~ msgid "Move window to workspace 10"
+#~ msgstr "Presunúť okno na plochu 10"
+
+#~ msgid "Move window to workspace 11"
+#~ msgstr "Presunúť okno na plochu 11"
+
+#~ msgid "Move window to workspace 12"
+#~ msgstr "Presunúť okno na plochu 12"
+
+#~ msgid "Move window to workspace 2"
+#~ msgstr "Presunúť okno na plochu 2"
+
+#~ msgid "Move window to workspace 3"
+#~ msgstr "Presunúť okno na plochu 3"
+
+#~ msgid "Move window to workspace 4"
+#~ msgstr "Presunúť okno na plochu 4"
+
+#~ msgid "Move window to workspace 5"
+#~ msgstr "Presunúť okno na plochu 5"
+
+#~ msgid "Move window to workspace 6"
+#~ msgstr "Presunúť okno na plochu 6"
+
+#~ msgid "Move window to workspace 7"
+#~ msgstr "Presunúť okno na plochu 7"
+
+#~ msgid "Move window to workspace 8"
+#~ msgstr "Presunúť okno na plochu 8"
+
+#~ msgid "Move window to workspace 9"
+#~ msgstr "Presunúť okno na plochu 9"
+
+#~ msgid "Number of workspaces"
+#~ msgstr "Počet pracovných plôch"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Number of workspaces. Must be more than zero, and has a fixed maximum (to "
+#~ "prevent accidentally destroying your desktop by asking for 34 million "
+#~ "workspaces)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Počet pracovných plôch. Musí byť viac ako 0 a má pevné maximum (aby sa "
+#~ "zabránilo zničenou pracovného prostredia požadovaním 34 miliónov "
+#~ "pracovných plôch)."
+
+#~ msgid "Raise window if obscured, lowers it otherwise"
+#~ msgstr "Presunúť okno dopredu ak je \"obscured\", inak posunúť dozadu"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Some applications break specifications in ways that result in window "
+#~ "manager misfeatures. For example, ideally Metacity would place all "
+#~ "dialogs in a consistent position with respect to their parent window. "
+#~ "This requires ignoring application-specified positions for dialogs. But "
+#~ "some versions of Java/Swing mark their popup menus as dialogs, so "
+#~ "Metacity has to disable dialog positioning to allow menus to work in "
+#~ "broken Java applications. There are several other examples like this. "
+#~ "This option puts Metacity in full-on Correct mode, which perhaps gives a "
+#~ "moderately nicer UI if you don't need to run any broken apps. Sadly, "
+#~ "workarounds must be enabled by default; the real world is an ugly place. "
+#~ "Some of the workarounds are workarounds for limitations in the "
+#~ "specifications themselves, so sometimes a bug in no-workarounds mode "
+#~ "won't be fixable without amending a spec."
+#~ msgstr ""
+#~ "Niektoré aplikácie nedodržujú špecifikácie, takže je možné, že správca "
+#~ "okien nefunguje správne. Napríklad, v ideálnom prípade by Metacity "
+#~ "umiestnilo všetky dialógy rovnako vzhľadom k rodičovskému oknu. To "
+#~ "vyžaduje ignorovanie pozície dialógu zadané aplikáciou. Ale niektoré "
+#~ "verzie Java/Swing označujú kontextové menu ako dialógy, takže Metacity "
+#~ "musí vypnúť umiesťňovanie dialógov, aby menu fungovali v nefunkčných "
+#~ "aplikáciách Java správne. A takýchto príkladov je viac. Táto voľba "
+#~ "vynúti, aby Metacity fungoval iba v správcom režime, čo môže vytvoriť "
+#~ "lepšie chovanie, ak nepotrebujete používať už zmienené nefunkčné "
+#~ "aplikácie. Bohužiaľ, štandardne toto nie je možné zapnúť, pretože v "
+#~ "reálnom svete nie je nič tak jednoduché. Niektoré opravy navyše opravujú "
+#~ "obmedzenia špecifikácie, takže niekedy oprava pre chybu nie je možná bez "
+#~ "nedodržania špecifikácie."
+
+#~ msgid "Switch to workspace 1"
+#~ msgstr "Prepnúť na plochu 1"
+
+#~ msgid "Switch to workspace 10"
+#~ msgstr "Prepnúť na plochu 10"
+
+#~ msgid "Switch to workspace 11"
+#~ msgstr "Prepnúť na plochu 11"
+
+#~ msgid "Switch to workspace 12"
+#~ msgstr "Prepnúť na plochu 12"
+
+#~ msgid "Switch to workspace 2"
+#~ msgstr "Prepnúť na plochu 2"
+
+#~ msgid "Switch to workspace 3"
+#~ msgstr "Prepnúť na plochu 3"
+
+#~ msgid "Switch to workspace 4"
+#~ msgstr "Prepnúť na plochu 4"
+
+#~ msgid "Switch to workspace 5"
+#~ msgstr "Prepnúť na plochu 5"
+
+#~ msgid "Switch to workspace 6"
+#~ msgstr "Prepnúť na plochu 6"
+
+#~ msgid "Switch to workspace 7"
+#~ msgstr "Prepnúť na plochu 7"
+
+#~ msgid "Switch to workspace 8"
+#~ msgstr "Prepnúť na plochu 8"
+
+#~ msgid "Switch to workspace 9"
+#~ msgstr "Prepnúť na plochu 9"
+
+#~ msgid "Switch to workspace above the current space"
+#~ msgstr "Prepnúť na plochu nad aktuálnou plochou"
+
+#~ msgid "Switch to workspace below the current space"
+#~ msgstr "Prepnúť na plochu pod aktuálnou plochou"
+
+#~ msgid "Switch to workspace on the left"
+#~ msgstr "Prepnúť na plochu vľavo"
+
+#~ msgid "Switch to workspace on the right"
+#~ msgstr "Prepnúť na plochu vpravo"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding that switches to the workspace above the current "
+#~ "workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
+#~ "&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
+#~ "case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
+#~ "\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
+#~ "will be no keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Táto klávesová skratka pre prepnutie pracovnej plochy na plochu vyššie. "
+#~ "Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
+#~ "Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky "
+#~ "ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na "
+#~ "špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
+#~ "klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding that switches to the workspace below the current "
+#~ "workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
+#~ "&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
+#~ "case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
+#~ "\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
+#~ "will be no keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Táto klávesová skratka pre prepnutie pracovnej plochy na plochu nižšie. "
+#~ "Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
+#~ "Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky "
+#~ "ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na "
+#~ "špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
+#~ "klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding that switches to the workspace on the left of the current "
+#~ "workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
+#~ "&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
+#~ "case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
+#~ "\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
+#~ "will be no keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Táto klávesová skratka pre prepnutie pracovnej plochy na plochu vľavo. "
+#~ "Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
+#~ "Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky "
+#~ "ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na "
+#~ "špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
+#~ "klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding that switches to the workspace on the right of the current "
+#~ "workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
+#~ "&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
+#~ "case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
+#~ "\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
+#~ "will be no keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Táto klávesová skratka pre prepnutie pracovnej plochy na plochu vpravo. "
+#~ "Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
+#~ "Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky "
+#~ "ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na "
+#~ "špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
+#~ "klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding that switches to workspace 1. The format looks like \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+#~ "liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
+#~ "\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
+#~ "special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
+#~ "action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Táto klávesová skratka prepne na pracovnú plochu 1. Formát je \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
+#~ "liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;"
+#~ "\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu "
+#~ "\"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding that switches to workspace 10. The format looks like \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+#~ "liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
+#~ "\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
+#~ "special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
+#~ "action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Táto klávesová skratka prepne na pracovnú plochu 10. Formát je \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
+#~ "liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;"
+#~ "\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu "
+#~ "\"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding that switches to workspace 11. The format looks like \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+#~ "liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
+#~ "\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
+#~ "special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
+#~ "action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Táto klávesová skratka prepne na pracovnú plochu 11. Formát je \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
+#~ "liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;"
+#~ "\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu "
+#~ "\"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding that switches to workspace 12. The format looks like \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+#~ "liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
+#~ "\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
+#~ "special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
+#~ "action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Táto klávesová skratka prepne na pracovnú plochu 12. Formát je \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
+#~ "liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;"
+#~ "\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu "
+#~ "\"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding that switches to workspace 2. The format looks like \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+#~ "liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
+#~ "\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
+#~ "special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
+#~ "action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Táto klávesová skratka prepne na pracovnú plochu 2. Formát je \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
+#~ "liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;"
+#~ "\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu "
+#~ "\"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding that switches to workspace 3. The format looks like \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+#~ "liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
+#~ "\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
+#~ "special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
+#~ "action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Táto klávesová skratka prepne na pracovnú plochu 3. Formát je \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
+#~ "liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;"
+#~ "\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu "
+#~ "\"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding that switches to workspace 4. The format looks like \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+#~ "liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
+#~ "\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
+#~ "special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
+#~ "action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Táto klávesová skratka prepne na pracovnú plochu 4. Formát je \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
+#~ "liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;"
+#~ "\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu "
+#~ "\"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding that switches to workspace 5. The format looks like \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+#~ "liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
+#~ "\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
+#~ "special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
+#~ "action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Táto klávesová skratka prepne na pracovnú plochu 5. Formát je \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
+#~ "liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;"
+#~ "\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu "
+#~ "\"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding that switches to workspace 6. The format looks like \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+#~ "liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
+#~ "\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
+#~ "special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
+#~ "action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Táto klávesová skratka prepne na pracovnú plochu 6. Formát je \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
+#~ "liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;"
+#~ "\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu "
+#~ "\"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding that switches to workspace 7. The format looks like \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+#~ "liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
+#~ "\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
+#~ "special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
+#~ "action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Táto klávesová skratka prepne na pracovnú plochu 7. Formát je \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
+#~ "liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;"
+#~ "\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu "
+#~ "\"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding that switches to workspace 8. The format looks like \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+#~ "liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
+#~ "\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
+#~ "special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
+#~ "action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Táto klávesová skratka prepne na pracovnú plochu 8. Formát je \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
+#~ "liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;"
+#~ "\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu "
+#~ "\"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding that switches to workspace 9. The format looks like \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+#~ "liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
+#~ "\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
+#~ "special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
+#~ "action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Táto klávesová skratka prepne na pracovnú plochu 9. Formát je \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
+#~ "liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;"
+#~ "\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu "
+#~ "\"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to activate the window menu. The format looks like "
+#~ "\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is "
+#~ "fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
+#~ "such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to "
+#~ "the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for "
+#~ "this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Táto klávesová skratka pre aktiváciu menu okna. Formát je \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
+#~ "liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;"
+#~ "\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu "
+#~ "\"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to close a window. The format looks like \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+#~ "liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
+#~ "\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
+#~ "special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
+#~ "action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Táto klávesová skratka pre zatvorenie okna Formát je \"&lt;Control&gt;a\" "
+#~ "alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a "
+#~ "umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;"
+#~ "Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", "
+#~ "pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to enter \"move mode\" and begin moving a window "
+#~ "using the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
+#~ "Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or "
+#~ "upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;"
+#~ "Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
+#~ "then there will be no keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Táto klávesová skratka pre zapnutie \"režimu presunu\" pomocou "
+#~ "klávesnice. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;"
+#~ "Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená "
+#~ "a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto "
+#~ "možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude "
+#~ "definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to enter \"resize mode\" and begin resizing a window "
+#~ "using the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
+#~ "Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or "
+#~ "upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;"
+#~ "Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
+#~ "then there will be no keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Táto klávesová skratka pre zapnutie \"režimu zmeny veľkosti\" pomocou "
+#~ "klávesnice. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;"
+#~ "Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená "
+#~ "a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto "
+#~ "možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude "
+#~ "definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to hide all normal windows and set the focus to the "
+#~ "desktop background. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
+#~ "Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or "
+#~ "upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;"
+#~ "Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
+#~ "then there will be no keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Táto klávesová skratka pre skrytie všetkých normálnych okien a nastavenie "
+#~ "ako aktívne pozadie plochy. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;"
+#~ "Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj "
+#~ "veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak "
+#~ "nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu "
+#~ "nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to minimize a window. The format looks like \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+#~ "liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
+#~ "\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
+#~ "special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
+#~ "action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Táto klávesová skratka pre minimalizáciu okna. Formát je \"&lt;Control&gt;"
+#~ "a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a "
+#~ "umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;"
+#~ "Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", "
+#~ "pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to move a window one workspace down. The format looks "
+#~ "like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is "
+#~ "fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
+#~ "such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to "
+#~ "the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for "
+#~ "this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Táto klávesová skratka presunie okno o jednu pracovnú plochu dolu. Formát "
+#~ "je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie "
+#~ "je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;"
+#~ "Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu "
+#~ "hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová "
+#~ "skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to move a window one workspace to the left. The "
+#~ "format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
+#~ "The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
+#~ "abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set "
+#~ "the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
+#~ "keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Táto klávesová skratka presunie okno o jednu pracovnú plochu vľavo. "
+#~ "Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
+#~ "Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky "
+#~ "ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na "
+#~ "špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
+#~ "klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to move a window one workspace to the right. The "
+#~ "format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
+#~ "The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
+#~ "abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set "
+#~ "the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
+#~ "keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Táto klávesová skratka presunie okno o jednu pracovnú plochu vpravo. "
+#~ "Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
+#~ "Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky "
+#~ "ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na "
+#~ "špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
+#~ "klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to move a window one workspace up. The format looks "
+#~ "like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is "
+#~ "fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
+#~ "such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to "
+#~ "the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for "
+#~ "this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Táto klávesová skratka presunie okno o jednu pracovnú plochu hore. Formát "
+#~ "je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie "
+#~ "je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;"
+#~ "Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu "
+#~ "hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová "
+#~ "skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to move a window to workspace 1. The format looks "
+#~ "like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is "
+#~ "fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
+#~ "such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to "
+#~ "the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for "
+#~ "this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Táto klávesová skratka presunie okno na pracovnú plochu 1. Formát je "
+#~ "\"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je "
+#~ "dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;"
+#~ "Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu "
+#~ "hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová "
+#~ "skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to move a window to workspace 10. The format looks "
+#~ "like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is "
+#~ "fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
+#~ "such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to "
+#~ "the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for "
+#~ "this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Táto klávesová skratka presunie okno na pracovnú plochu 10. Formát je "
+#~ "\"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je "
+#~ "dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;"
+#~ "Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu "
+#~ "hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová "
+#~ "skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to move a window to workspace 11. The format looks "
+#~ "like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is "
+#~ "fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
+#~ "such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to "
+#~ "the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for "
+#~ "this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Táto klávesová skratka presunie okno na pracovnú plochu 11. Formát je "
+#~ "\"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je "
+#~ "dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;"
+#~ "Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu "
+#~ "hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová "
+#~ "skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to move a window to workspace 12. The format looks "
+#~ "like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is "
+#~ "fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
+#~ "such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to "
+#~ "the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for "
+#~ "this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Táto klávesová skratka presunie okno na pracovnú plochu 12. Formát je "
+#~ "\"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je "
+#~ "dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;"
+#~ "Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu "
+#~ "hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová "
+#~ "skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to move a window to workspace 2. The format looks "
+#~ "like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is "
+#~ "fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
+#~ "such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to "
+#~ "the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for "
+#~ "this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Táto klávesová skratka presunie okno na pracovnú plochu 2. Formát je "
+#~ "\"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je "
+#~ "dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;"
+#~ "Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu "
+#~ "hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová "
+#~ "skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to move a window to workspace 3. The format looks "
+#~ "like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is "
+#~ "fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
+#~ "such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to "
+#~ "the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for "
+#~ "this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Táto klávesová skratka presunie okno na pracovnú plochu 3. Formát je "
+#~ "\"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je "
+#~ "dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;"
+#~ "Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu "
+#~ "hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová "
+#~ "skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to move a window to workspace 4. The format looks "
+#~ "like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is "
+#~ "fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
+#~ "such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to "
+#~ "the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for "
+#~ "this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Táto klávesová skratka presunie okno na pracovnú plochu 4. Formát je "
+#~ "\"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je "
+#~ "dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;"
+#~ "Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu "
+#~ "hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová "
+#~ "skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to move a window to workspace 5. The format looks "
+#~ "like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is "
+#~ "fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
+#~ "such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to "
+#~ "the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for "
+#~ "this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Táto klávesová skratka presunie okno na pracovnú plochu 5. Formát je "
+#~ "\"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je "
+#~ "dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;"
+#~ "Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu "
+#~ "hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová "
+#~ "skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to move a window to workspace 6. The format looks "
+#~ "like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is "
+#~ "fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
+#~ "such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to "
+#~ "the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for "
+#~ "this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Táto klávesová skratka presunie okno na pracovnú plochu 6. Formát je "
+#~ "\"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je "
+#~ "dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;"
+#~ "Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu "
+#~ "hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová "
+#~ "skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to move a window to workspace 7. The format looks "
+#~ "like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is "
+#~ "fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
+#~ "such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to "
+#~ "the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for "
+#~ "this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Táto klávesová skratka presunie okno na pracovnú plochu 7. Formát je "
+#~ "\"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je "
+#~ "dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;"
+#~ "Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu "
+#~ "hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová "
+#~ "skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to move a window to workspace 8. The format looks "
+#~ "like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is "
+#~ "fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
+#~ "such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to "
+#~ "the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for "
+#~ "this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Táto klávesová skratka presunie okno na pracovnú plochu 8. Formát je "
+#~ "\"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je "
+#~ "dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;"
+#~ "Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu "
+#~ "hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová "
+#~ "skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to move a window to workspace 9. The format looks "
+#~ "like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is "
+#~ "fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
+#~ "such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to "
+#~ "the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for "
+#~ "this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Táto klávesová skratka presunie okno na pracovnú plochu 9. Formát je "
+#~ "\"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je "
+#~ "dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;"
+#~ "Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu "
+#~ "hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová "
+#~ "skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to move focus back to the window which last had the "
+#~ "focus. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
+#~ "Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
+#~ "and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If "
+#~ "you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
+#~ "no keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Táto klávesová skratka nastaví ako aktívne okno, ktoré bolo aktívne "
+#~ "naposledy. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
+#~ "F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a "
+#~ "skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto "
+#~ "možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude "
+#~ "definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to move focus between panels and the desktop. The "
+#~ "format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
+#~ "The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
+#~ "abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set "
+#~ "the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
+#~ "keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Táto klávesová skratka prepne aktívne okno medzi panelmi a plochou. "
+#~ "Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
+#~ "Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky "
+#~ "ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na "
+#~ "špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
+#~ "klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to move focus between windows. (Traditionally &lt;"
+#~ "Alt&gt;Tab) The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
+#~ "&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
+#~ "case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
+#~ "\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
+#~ "will be no keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Táto klávesová skratka prepne aktívne okno na iné okno (tradične &lt;"
+#~ "Alt&gt;Tab). Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;"
+#~ "Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená "
+#~ "a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto "
+#~ "možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude "
+#~ "definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to toggle fullscreen mode. The format looks like "
+#~ "\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is "
+#~ "fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
+#~ "such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to "
+#~ "the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for "
+#~ "this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Táto klávesová skratka prepne zobrazenie do celoobrazovkového módu. "
+#~ "Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
+#~ "Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky "
+#~ "ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na "
+#~ "špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
+#~ "klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to toggle maximization. The format looks like \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+#~ "liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
+#~ "\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
+#~ "special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
+#~ "action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Táto klávesová skratka prepne maximalizáciu okna. Formát je \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
+#~ "liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;"
+#~ "\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu "
+#~ "\"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to toggle shaded/unshaded state. The format looks "
+#~ "like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is "
+#~ "fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
+#~ "such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to "
+#~ "the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for "
+#~ "this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Táto klávesová skratka prepne zabalenie okna. Formát je \"&lt;Control&gt;a"
+#~ "\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a "
+#~ "umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;"
+#~ "Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", "
+#~ "pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to toggle whether the window is on all workspaces or "
+#~ "just one. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
+#~ "&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
+#~ "case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
+#~ "\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
+#~ "will be no keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Táto klávesová skratka mení, či je okno na všetkých pracovných plochách "
+#~ "alebo iba na jednej. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;"
+#~ "&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké "
+#~ "písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte "
+#~ "túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude "
+#~ "definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The theme determines the appearance of window borders, titlebar, and so "
+#~ "forth."
+#~ msgstr "Téma určuje vzhľad rámu okna, titulku apod."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The time delay before raising a window if auto_raise is set to true. The "
+#~ "delay is given in thousandths of a second."
+#~ msgstr ""
+#~ "Čas čakania pred presunom okna dopredu, ak je auto_raise true. Hodnota je "
+#~ "v tisícinách sekundy."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The window focus mode indicates how windows are activated. It has three "
+#~ "possible values; \"click\" means windows must be clicked in order to "
+#~ "focus them, \"sloppy\" means windows are focused when the mouse enters "
+#~ "the window, and \"mouse\" means windows are focused when the mouse enters "
+#~ "the window and unfocused when the mouse leaves the window."
+#~ msgstr ""
+#~ "Chovanie fokusu určuje, ako sa okná aktivujú. Má tri možné hodnoty: "
+#~ "\"click\" znamená, že na okno sa musí kliknúť, \"sloppy\" znamená, že "
+#~ "okno sa stane aktívnym, ak sa kurzor myši nastaví nad okno, a \"mouse\" "
+#~ "znamená, že sa okno stane aktívnym pri ukázaní kurzorom myši a pri "
+#~ "presune kurzoru myši mimo okno prestane byť okno aktívne."
+
+#~ msgid ""
+#~ "This keybinding changes whether a window is above or below other windows. "
+#~ "If the window is covered by another window, it raises the window above "
+#~ "other windows. If the window is already fully visible, it lowers the "
+#~ "window below other windows. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
+#~ "\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows "
+#~ "lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and "
+#~ "\"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled"
+#~ "\", then there will be no keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Táto klávesová skratka mení, či je okno nad alebo pod ostatnými oknami. "
+#~ "Ak je okno zakryté iným oknom, posunie ho dopredu na ostatné okná. Ak už "
+#~ "je okno vpredu, posunie ho dozadu za ostatné okná. Formát je \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
+#~ "liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;"
+#~ "\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu "
+#~ "\"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#~ msgid "Toggle fullscreen mode"
+#~ msgstr "Prepnúť celoobrazovkový mód"
+
+#~ msgid "Toggle maximization state"
+#~ msgstr "Prepnúť maximalizáciu"
+
+#~ msgid "Toggle shaded state"
+#~ msgstr "Prepnúť zabalenie okna"
+
+#~ msgid "Toggle whether the window is on all workspaces"
+#~ msgstr "Prepnúť, či je okno na všetkých pracovných plochách"
+
+#~ msgid "Use standard system font in window titles"
+#~ msgstr "Použiť štandardné systémové písmo v titulkoch okna"
+
+#~ msgid "Window title font"
+#~ msgstr "Písmo titulku okna"
+
#~ msgid "Left edge"
#~ msgstr "Ľavý okraj"