summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/sk.po
diff options
context:
space:
mode:
authorElijah Newren <newren@math.utah.edu>2004-11-01 15:32:00 +0000
committerElijah Newren <newren@src.gnome.org>2004-11-01 15:32:00 +0000
commit4d936588af3dd5d004fbd0c2374d57c55c4bde19 (patch)
treeb07ae7635ec7bb7f1df4941318ae8a15ebe0ed8b /po/sk.po
parentbb02f83bc83860a469f3354fa21ee37074c17111 (diff)
downloadmetacity-4d936588af3dd5d004fbd0c2374d57c55c4bde19.tar.gz
metacity-4d936588af3dd5d004fbd0c2374d57c55c4bde19.tar.bz2
Metacity 2.9.0 (unstable release)
2004-11-01 Elijah Newren <newren@math.utah.edu> * NEWS, README: Metacity 2.9.0 (unstable release)
Diffstat (limited to 'po/sk.po')
-rw-r--r--po/sk.po281
1 files changed, 153 insertions, 128 deletions
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index 252f045..ab2dad0 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -10,7 +10,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity.HEAD.sk\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2004-10-11 08:59-0700\n"
+"POT-Creation-Date: 2004-11-01 08:27-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2003-09-24 08:54+0200\n"
"Last-Translator: Stanislav Visnovsky <visnovsky@kde.org>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@linux.sk>\n"
@@ -101,7 +101,7 @@ msgstr "Maximalizovať okno"
msgid "Unmaximize Window"
msgstr "Odmaximalizovať okno"
-#: src/keybindings.c:989
+#: src/keybindings.c:994
#, c-format
msgid ""
"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
@@ -109,16 +109,21 @@ msgid ""
msgstr ""
"Iný program už používa kláves %s s modifikátormi %x ako klávesovú skratku.\n"
-#: src/keybindings.c:2529
+#: src/keybindings.c:2554
#, c-format
msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
msgstr "Chyba pri spustení dialógu metacity pre zobrazenie chyby príkazu: %s\n"
-#: src/keybindings.c:2602
+#: src/keybindings.c:2659
#, c-format
msgid "No command %d has been defined.\n"
msgstr "Nedefinovaný príkaz %d.\n"
+#: src/keybindings.c:3489
+#, fuzzy
+msgid "No terminal command has been defined.\n"
+msgstr "Nedefinovaný príkaz %d.\n"
+
#: src/main.c:69
msgid ""
"metacity [--sm-disable] [--sm-client-id=ID] [--sm-save-file=FILENAME] [--"
@@ -225,7 +230,7 @@ msgstr "Presunúť okno na plochu 1"
msgid "Move to Workspace _Down"
msgstr "Presunúť okno o jednu plochu dolu"
-#: src/menu.c:162 src/prefs.c:1868
+#: src/menu.c:162 src/prefs.c:1942
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Plocha %d"
@@ -694,15 +699,19 @@ msgid "Run a defined command"
msgstr "Spustiť definovaný príkaz"
#: src/metacity.schemas.in.h:60
+msgid "Run a terminal"
+msgstr ""
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:61
msgid "Show the panel menu"
msgstr "Zobraziť menu panelu"
-#: src/metacity.schemas.in.h:61
+#: src/metacity.schemas.in.h:62
#, fuzzy
msgid "Show the panel run application dialog"
msgstr "Zobraziť dialóg pre spustenie programu"
-#: src/metacity.schemas.in.h:62
+#: src/metacity.schemas.in.h:63
msgid ""
"Some applications break specifications in ways that result in window manager "
"misfeatures. For example, ideally Metacity would place all dialogs in a "
@@ -730,83 +739,83 @@ msgstr ""
"navyše opravujú obmedzenia špecifikácie, takže niekedy oprava pre chybu nie "
"je možná bez nedodržania špecifikácie."
-#: src/metacity.schemas.in.h:63
+#: src/metacity.schemas.in.h:64
msgid "Switch to workspace 1"
msgstr "Prepnúť na plochu 1"
-#: src/metacity.schemas.in.h:64
+#: src/metacity.schemas.in.h:65
msgid "Switch to workspace 10"
msgstr "Prepnúť na plochu 10"
-#: src/metacity.schemas.in.h:65
+#: src/metacity.schemas.in.h:66
msgid "Switch to workspace 11"
msgstr "Prepnúť na plochu 11"
-#: src/metacity.schemas.in.h:66
+#: src/metacity.schemas.in.h:67
msgid "Switch to workspace 12"
msgstr "Prepnúť na plochu 12"
-#: src/metacity.schemas.in.h:67
+#: src/metacity.schemas.in.h:68
msgid "Switch to workspace 2"
msgstr "Prepnúť na plochu 2"
-#: src/metacity.schemas.in.h:68
+#: src/metacity.schemas.in.h:69
msgid "Switch to workspace 3"
msgstr "Prepnúť na plochu 3"
-#: src/metacity.schemas.in.h:69
+#: src/metacity.schemas.in.h:70
msgid "Switch to workspace 4"
msgstr "Prepnúť na plochu 4"
-#: src/metacity.schemas.in.h:70
+#: src/metacity.schemas.in.h:71
msgid "Switch to workspace 5"
msgstr "Prepnúť na plochu 5"
-#: src/metacity.schemas.in.h:71
+#: src/metacity.schemas.in.h:72
msgid "Switch to workspace 6"
msgstr "Prepnúť na plochu 6"
-#: src/metacity.schemas.in.h:72
+#: src/metacity.schemas.in.h:73
msgid "Switch to workspace 7"
msgstr "Prepnúť na plochu 7"
-#: src/metacity.schemas.in.h:73
+#: src/metacity.schemas.in.h:74
msgid "Switch to workspace 8"
msgstr "Prepnúť na plochu 8"
-#: src/metacity.schemas.in.h:74
+#: src/metacity.schemas.in.h:75
msgid "Switch to workspace 9"
msgstr "Prepnúť na plochu 9"
-#: src/metacity.schemas.in.h:75
+#: src/metacity.schemas.in.h:76
msgid "Switch to workspace above this one"
msgstr "Prepnúť na plochu nad aktuálnou plochou"
-#: src/metacity.schemas.in.h:76
+#: src/metacity.schemas.in.h:77
msgid "Switch to workspace below this one"
msgstr "Prepnúť na plochu pod aktuálnou plochou"
-#: src/metacity.schemas.in.h:77
+#: src/metacity.schemas.in.h:78
msgid "Switch to workspace on the left"
msgstr "Prepnúť na plochu vľavo"
-#: src/metacity.schemas.in.h:78
+#: src/metacity.schemas.in.h:79
msgid "Switch to workspace on the right"
msgstr "Prepnúť na plochu vpravo"
-#: src/metacity.schemas.in.h:79
+#: src/metacity.schemas.in.h:80
msgid "System Bell is Audible"
msgstr "Systémový zvonček je počuteľný"
-#: src/metacity.schemas.in.h:80
+#: src/metacity.schemas.in.h:81
msgid "Take a screenshot"
msgstr "Zachytiť obsah obrazovky"
-#: src/metacity.schemas.in.h:81
+#: src/metacity.schemas.in.h:82
msgid "Take a screenshot of a window"
msgstr "Zachytiť obsah okna"
-#: src/metacity.schemas.in.h:82
+#: src/metacity.schemas.in.h:83
msgid ""
"Tells Metacity how to implement the visual indication that the system bell "
"or another application 'bell' indicator has been rung. Currently there are "
@@ -823,7 +832,7 @@ msgstr ""
"aplikáciu (napríklad u \"pípnutia systému\"), blikne titulok momentálne "
"aktívneho okna."
-#: src/metacity.schemas.in.h:83
+#: src/metacity.schemas.in.h:84
msgid ""
"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N keys define keybindings "
"that correspond to these commands. Pressing the keybinding for run_command_N "
@@ -833,7 +842,7 @@ msgstr ""
"skratky odpovedajúce týmto príkazom. Stlačením skratky pre run_command_N "
"spustíte command_N."
-#: src/metacity.schemas.in.h:84
+#: src/metacity.schemas.in.h:85
msgid ""
"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot key defines a "
"keybinding which causes the command specified by this setting to be invoked."
@@ -841,7 +850,7 @@ msgstr ""
"Kľúč /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot definuje "
"klávesovúskratku, ktorá spustí zadaný príkaz."
-#: src/metacity.schemas.in.h:85
+#: src/metacity.schemas.in.h:86
msgid ""
"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot key "
"defines a keybinding which causes the command specified by this setting to "
@@ -850,7 +859,7 @@ msgstr ""
"Kľúč /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot "
"definuje klávesovúskratku, ktorá spustí zadaný príkaz."
-#: src/metacity.schemas.in.h:86
+#: src/metacity.schemas.in.h:87
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that runs the correspondingly-numbered command in /apps/"
@@ -867,7 +876,7 @@ msgstr ""
"možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná "
"žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:87
+#: src/metacity.schemas.in.h:88
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace above the current workspace. "
@@ -884,7 +893,7 @@ msgstr ""
"špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
"klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:88
+#: src/metacity.schemas.in.h:89
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace below the current workspace. "
@@ -901,7 +910,7 @@ msgstr ""
"špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
"klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:89
+#: src/metacity.schemas.in.h:90
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace on the left of the current "
@@ -918,7 +927,7 @@ msgstr ""
"špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
"klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:90
+#: src/metacity.schemas.in.h:91
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace on the right of the current "
@@ -935,7 +944,7 @@ msgstr ""
"špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
"klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:91
+#: src/metacity.schemas.in.h:92
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 1. The format looks like \"&lt;"
@@ -950,7 +959,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:92
+#: src/metacity.schemas.in.h:93
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 10. The format looks like \"&lt;"
@@ -965,7 +974,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:93
+#: src/metacity.schemas.in.h:94
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 11. The format looks like \"&lt;"
@@ -980,7 +989,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:94
+#: src/metacity.schemas.in.h:95
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 12. The format looks like \"&lt;"
@@ -995,7 +1004,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:95
+#: src/metacity.schemas.in.h:96
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 2. The format looks like \"&lt;"
@@ -1010,7 +1019,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:96
+#: src/metacity.schemas.in.h:97
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 3. The format looks like \"&lt;"
@@ -1025,7 +1034,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:97
+#: src/metacity.schemas.in.h:98
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 4. The format looks like \"&lt;"
@@ -1040,7 +1049,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:98
+#: src/metacity.schemas.in.h:99
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 5. The format looks like \"&lt;"
@@ -1055,7 +1064,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:99
+#: src/metacity.schemas.in.h:100
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 6. The format looks like \"&lt;"
@@ -1070,7 +1079,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:100
+#: src/metacity.schemas.in.h:101
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 7. The format looks like \"&lt;"
@@ -1085,7 +1094,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:101
+#: src/metacity.schemas.in.h:102
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 8. The format looks like \"&lt;"
@@ -1100,7 +1109,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:102
+#: src/metacity.schemas.in.h:103
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 9. The format looks like \"&lt;"
@@ -1115,7 +1124,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:103
+#: src/metacity.schemas.in.h:104
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to activate the window menu. The format looks like \"&lt;"
@@ -1130,7 +1139,7 @@ msgstr ""
"Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre "
"túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:104
+#: src/metacity.schemas.in.h:105
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to close a window. The format looks like \"&lt;"
@@ -1145,7 +1154,7 @@ msgstr ""
"Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu "
"nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:105
+#: src/metacity.schemas.in.h:106
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to enter \"move mode\" and begin moving a window using "
@@ -1162,7 +1171,7 @@ msgstr ""
"špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
"klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:106
+#: src/metacity.schemas.in.h:107
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to enter \"resize mode\" and begin resizing a window "
@@ -1179,7 +1188,7 @@ msgstr ""
"špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
"klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:107
+#: src/metacity.schemas.in.h:108
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to hide all normal windows and set the focus to the "
@@ -1196,7 +1205,7 @@ msgstr ""
"nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu "
"nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:108
+#: src/metacity.schemas.in.h:109
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to maximize a window The format looks like \"&lt;"
@@ -1211,7 +1220,7 @@ msgstr ""
"Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre "
"túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:109
+#: src/metacity.schemas.in.h:110
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to minimize a window. The format looks like \"&lt;"
@@ -1226,7 +1235,7 @@ msgstr ""
"Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre "
"túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:110
+#: src/metacity.schemas.in.h:111
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace down. The format looks "
@@ -1242,7 +1251,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:111
+#: src/metacity.schemas.in.h:112
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace to the left. The format "
@@ -1258,7 +1267,7 @@ msgstr ""
"Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu "
"\"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:112
+#: src/metacity.schemas.in.h:113
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace to the right. The format "
@@ -1274,7 +1283,7 @@ msgstr ""
"Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu "
"\"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:113
+#: src/metacity.schemas.in.h:114
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace up. The format looks like "
@@ -1289,7 +1298,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:114
+#: src/metacity.schemas.in.h:115
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 1. The format looks like "
@@ -1304,7 +1313,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:115
+#: src/metacity.schemas.in.h:116
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 10. The format looks like "
@@ -1319,7 +1328,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:116
+#: src/metacity.schemas.in.h:117
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 11. The format looks like "
@@ -1334,7 +1343,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:117
+#: src/metacity.schemas.in.h:118
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 12. The format looks like "
@@ -1349,7 +1358,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:118
+#: src/metacity.schemas.in.h:119
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 2. The format looks like "
@@ -1364,7 +1373,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:119
+#: src/metacity.schemas.in.h:120
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 3. The format looks like "
@@ -1379,7 +1388,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:120
+#: src/metacity.schemas.in.h:121
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 4. The format looks like "
@@ -1394,7 +1403,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:121
+#: src/metacity.schemas.in.h:122
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 5. The format looks like "
@@ -1409,7 +1418,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:122
+#: src/metacity.schemas.in.h:123
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 6. The format looks like "
@@ -1424,7 +1433,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:123
+#: src/metacity.schemas.in.h:124
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 7. The format looks like "
@@ -1439,7 +1448,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:124
+#: src/metacity.schemas.in.h:125
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 8. The format looks like "
@@ -1454,7 +1463,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:125
+#: src/metacity.schemas.in.h:126
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 9. The format looks like "
@@ -1469,7 +1478,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:126
+#: src/metacity.schemas.in.h:127
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
@@ -1486,7 +1495,7 @@ msgstr ""
"túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude "
"definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:127
+#: src/metacity.schemas.in.h:128
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
@@ -1503,7 +1512,7 @@ msgstr ""
"nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu "
"nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:128
+#: src/metacity.schemas.in.h:129
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between windows without a popup "
@@ -1522,7 +1531,7 @@ msgstr ""
"nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu "
"nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:129
+#: src/metacity.schemas.in.h:130
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between windows, using a popup "
@@ -1540,7 +1549,7 @@ msgstr ""
"Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu "
"nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:130
+#: src/metacity.schemas.in.h:131
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, using a "
@@ -1557,7 +1566,7 @@ msgstr ""
"túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude "
"definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:131
+#: src/metacity.schemas.in.h:132
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, without a "
@@ -1574,7 +1583,7 @@ msgstr ""
"túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude "
"definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:132
+#: src/metacity.schemas.in.h:133
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move focus between windows without a popup window. "
@@ -1592,7 +1601,7 @@ msgstr ""
"nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu "
"nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:133
+#: src/metacity.schemas.in.h:134
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move focus between windows, using a popup window. "
@@ -1610,7 +1619,7 @@ msgstr ""
"nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu "
"nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:134
+#: src/metacity.schemas.in.h:135
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to toggle always on top. A window that is always on top "
@@ -1626,7 +1635,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:135
+#: src/metacity.schemas.in.h:136
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to toggle fullscreen mode. The format looks like \"&lt;"
@@ -1641,7 +1650,7 @@ msgstr ""
"Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu "
"\"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:136
+#: src/metacity.schemas.in.h:137
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to toggle maximization. The format looks like \"&lt;"
@@ -1656,7 +1665,7 @@ msgstr ""
"Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre "
"túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:137
+#: src/metacity.schemas.in.h:138
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to toggle shaded/unshaded state. The format looks like "
@@ -1671,7 +1680,7 @@ msgstr ""
"Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu "
"nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:138
+#: src/metacity.schemas.in.h:139
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to toggle whether the window is on all workspaces or "
@@ -1688,7 +1697,7 @@ msgstr ""
"na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
"klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:139
+#: src/metacity.schemas.in.h:140
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to unmaximize a window. The format looks like \"&lt;"
@@ -1703,7 +1712,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:140
+#: src/metacity.schemas.in.h:141
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding which display's the panel's \"Run Application\" dialog box. "
@@ -1719,7 +1728,22 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:141
+#: src/metacity.schemas.in.h:142
+#, fuzzy
+msgid ""
+"The keybinding which invokes a terminal. The format looks like \"&lt;"
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr ""
+"Táto klávesová skratka pre zobrazenie hlavného menu panelu. Formát je \"&lt;"
+"Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
+"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
+"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
+"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:143
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility to take a "
@@ -1735,7 +1759,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:142
+#: src/metacity.schemas.in.h:144
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility. The format "
@@ -1751,7 +1775,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:143
+#: src/metacity.schemas.in.h:145
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding which shows the panel's main menu. The format looks like "
@@ -1766,21 +1790,21 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:144
+#: src/metacity.schemas.in.h:146
msgid "The name of a workspace."
msgstr "Meno pracovnej plochy."
-#: src/metacity.schemas.in.h:145
+#: src/metacity.schemas.in.h:147
msgid "The screenshot command"
msgstr "Príkaz pre zachytenie obrazovky"
-#: src/metacity.schemas.in.h:146
+#: src/metacity.schemas.in.h:148
msgid ""
"The theme determines the appearance of window borders, titlebar, and so "
"forth."
msgstr "Téma určuje vzhľad rámu okna, titulku apod."
-#: src/metacity.schemas.in.h:147
+#: src/metacity.schemas.in.h:149
msgid ""
"The time delay before raising a window if auto_raise is set to true. The "
"delay is given in thousandths of a second."
@@ -1788,7 +1812,7 @@ msgstr ""
"Čas čakania pred presunom okna dopredu, ak je auto_raise true. Hodnota je v "
"tisícinách sekundy."
-#: src/metacity.schemas.in.h:148
+#: src/metacity.schemas.in.h:150
msgid ""
"The window focus mode indicates how windows are activated. It has three "
"possible values; \"click\" means windows must be clicked in order to focus "
@@ -1802,11 +1826,11 @@ msgstr ""
"okno stane aktívnym pri ukázaní kurzorom myši a pri presune kurzoru myši "
"mimo okno prestane byť okno aktívne."
-#: src/metacity.schemas.in.h:149
+#: src/metacity.schemas.in.h:151
msgid "The window screenshot command"
msgstr "Príkaz pre zachytenie obsahu okna"
-#: src/metacity.schemas.in.h:150
+#: src/metacity.schemas.in.h:152
#, fuzzy
msgid ""
"This keybinding changes whether a window is above or below other windows. If "
@@ -1826,7 +1850,7 @@ msgstr ""
"Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre "
"túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:151
+#: src/metacity.schemas.in.h:153
#, fuzzy
msgid ""
"This keybinding lowers a window below other windows. The format looks like "
@@ -1841,7 +1865,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:152
+#: src/metacity.schemas.in.h:154
#, fuzzy
msgid ""
"This keybinding raises the window above other windows. The format looks like "
@@ -1856,7 +1880,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:153
+#: src/metacity.schemas.in.h:155
#, fuzzy
msgid ""
"This keybinding resizes a window to fill available horizontal space. The "
@@ -1873,7 +1897,7 @@ msgstr ""
"túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude "
"definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:154
+#: src/metacity.schemas.in.h:156
#, fuzzy
msgid ""
"This keybinding resizes a window to fill available vertical space. The "
@@ -1890,7 +1914,7 @@ msgstr ""
"špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
"klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:155
+#: src/metacity.schemas.in.h:157
msgid ""
"This option determines the effects of double-clicking on the title bar. "
"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
@@ -1900,27 +1924,27 @@ msgstr ""
"je možné použiť 'toggle_shade', ktorý rozbalí/zabalí okno, a "
"'toggle_maximize', ktorý maximalizuje alebo zruší maximalizáciu okna."
-#: src/metacity.schemas.in.h:156
+#: src/metacity.schemas.in.h:158
msgid "Toggle always on top state"
msgstr "Prepnúť vždy navrchu"
-#: src/metacity.schemas.in.h:157
+#: src/metacity.schemas.in.h:159
msgid "Toggle fullscreen mode"
msgstr "Prepnúť celoobrazovkový mód"
-#: src/metacity.schemas.in.h:158
+#: src/metacity.schemas.in.h:160
msgid "Toggle maximization state"
msgstr "Prepnúť maximalizáciu"
-#: src/metacity.schemas.in.h:159
+#: src/metacity.schemas.in.h:161
msgid "Toggle shaded state"
msgstr "Prepnúť zabalenie okna"
-#: src/metacity.schemas.in.h:160
+#: src/metacity.schemas.in.h:162
msgid "Toggle window on all workspaces"
msgstr "Prepnúť, či je okno na všetkých pracovných plochách"
-#: src/metacity.schemas.in.h:161
+#: src/metacity.schemas.in.h:163
msgid ""
"Turns on a visual indication when an application or the system issues a "
"'bell' or 'beep'; useful for the hard-of-hearing and for use in noisy "
@@ -1930,37 +1954,38 @@ msgstr ""
"hodí pre slabo počujúcich ľudí alebo ak pracujete v hlučnom prostredí, alebo "
"pri vypnutom počuteľnom zvončeku."
-#: src/metacity.schemas.in.h:162
+#: src/metacity.schemas.in.h:164
#, fuzzy
msgid "Unmaximize window"
msgstr "Odmaximalizovať okno"
-#: src/metacity.schemas.in.h:163
+#: src/metacity.schemas.in.h:165
msgid "Use standard system font in window titles"
msgstr "Použiť štandardné systémové písmo v titulkoch okna"
-#: src/metacity.schemas.in.h:164
+#: src/metacity.schemas.in.h:166
msgid "Visual Bell Type"
msgstr "Typ vizuálneho zvončeka"
-#: src/metacity.schemas.in.h:165
+#: src/metacity.schemas.in.h:167
msgid "Window focus mode"
msgstr "Režim aktivácie okna"
-#: src/metacity.schemas.in.h:166
+#: src/metacity.schemas.in.h:168
msgid "Window title font"
msgstr "Písmo titulku okna"
-#: src/prefs.c:459 src/prefs.c:475 src/prefs.c:491 src/prefs.c:507
-#: src/prefs.c:523 src/prefs.c:543 src/prefs.c:559 src/prefs.c:575
-#: src/prefs.c:591 src/prefs.c:607 src/prefs.c:623 src/prefs.c:639
-#: src/prefs.c:655 src/prefs.c:672 src/prefs.c:688 src/prefs.c:704
-#: src/prefs.c:720 src/prefs.c:735 src/prefs.c:750 src/prefs.c:765
+#: src/prefs.c:476 src/prefs.c:492 src/prefs.c:508 src/prefs.c:524
+#: src/prefs.c:540 src/prefs.c:560 src/prefs.c:576 src/prefs.c:592
+#: src/prefs.c:608 src/prefs.c:624 src/prefs.c:640 src/prefs.c:656
+#: src/prefs.c:672 src/prefs.c:689 src/prefs.c:705 src/prefs.c:721
+#: src/prefs.c:737 src/prefs.c:753 src/prefs.c:768 src/prefs.c:783
+#: src/prefs.c:798
#, c-format
msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
msgstr "GConf kľúč \"%s\" má nastavený neplatný typ\n"
-#: src/prefs.c:810
+#: src/prefs.c:843
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button "
@@ -1969,17 +1994,17 @@ msgstr ""
"V konfiguračnej databázi nájdené \"%s\", čo nie je platná hodnota pre "
"modifikátor tlačidla myši.\n"
-#: src/prefs.c:834 src/prefs.c:1244
+#: src/prefs.c:867 src/prefs.c:1277
#, c-format
msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
msgstr "GConf kľúč \"%s\" má nastavený neplatnú hodnotu\n"
-#: src/prefs.c:961
+#: src/prefs.c:994
#, c-format
msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
msgstr "Nepodarilo sa spracovať popis písma \"%s\" z GConf kľúča %s\n"
-#: src/prefs.c:1146
+#: src/prefs.c:1179
#, c-format
msgid ""
"%d stored in GConf key %s is not a reasonable number of workspaces, current "
@@ -1988,7 +2013,7 @@ msgstr ""
"%d uložená v GConf kľúči %s nie je rozumný počet pracovných plôch, "
"momentálne maximum je %d\n"
-#: src/prefs.c:1206
+#: src/prefs.c:1239
msgid ""
"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
"behave properly.\n"
@@ -1996,17 +2021,17 @@ msgstr ""
"Náhradné riešenia pre nefunkčné aplikácie nie sú povolené. Niektoré "
"aplikácie sa nemusia správne chovať.\n"
-#: src/prefs.c:1271
+#: src/prefs.c:1304
#, c-format
msgid "%d stored in GConf key %s is out of range 0 to %d\n"
msgstr "Hodnota %d uložená v GConf kľúči %s nie je v rozsahu od 0 do %d\n"
-#: src/prefs.c:1389
+#: src/prefs.c:1425
#, c-format
msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
msgstr "Chyba pri nastavovaní počtu pracovných plôch na %d: %s\n"
-#: src/prefs.c:1632
+#: src/prefs.c:1669
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
@@ -2015,7 +2040,7 @@ msgstr ""
"V konfiguračnej databázi nájdené \"%s\", čo nie je platná hodnota pre "
"klávesovú skratku \"%s\".\n"
-#: src/prefs.c:1949
+#: src/prefs.c:2023
#, c-format
msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
msgstr "Chyba pri nastavovaní mena pracovnej plochy %d na \"%s\": %s\n"
@@ -2052,7 +2077,7 @@ msgstr ""
msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
msgstr "Obrazovka %d na displeji \"%s\" už má správcu okien\n"
-#: src/screen.c:701
+#: src/screen.c:699
#, c-format
msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
msgstr "Nepodarilo sa uvoľniť obrazovku %d na displeji \"%s\"\n"
@@ -3165,7 +3190,7 @@ msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %ld\n"
msgstr "Aplikácia nastavila neplatné _NET_WM_PID %ld\n"
#. first time through
-#: src/window.c:4939
+#: src/window.c:4908
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
@@ -3181,7 +3206,7 @@ msgstr ""
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
-#: src/window.c:5610
+#: src/window.c:5579
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"