summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/sk.po
diff options
context:
space:
mode:
authorStanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>2002-06-10 12:33:47 +0000
committerStano Visnovsky <stano@src.gnome.org>2002-06-10 12:33:47 +0000
commit3ed032bf8b339559926ce0f908ff842cad3a2869 (patch)
treea0166ff926211faf278eb0615c713b8d0c7fe868 /po/sk.po
parentb3f30140584337c3c6827fe024f794834fc9c73c (diff)
downloadmetacity-3ed032bf8b339559926ce0f908ff842cad3a2869.tar.gz
metacity-3ed032bf8b339559926ce0f908ff842cad3a2869.tar.bz2
Updated Slovak translation.
2002-06-10 Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz> * sk.po: Updated Slovak translation.
Diffstat (limited to 'po/sk.po')
-rw-r--r--po/sk.po93
1 files changed, 37 insertions, 56 deletions
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index 0a1540b..ce01ff8 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -7,8 +7,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: sk\n"
-"POT-Creation-Date: 2002-06-09 23:42-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2002-06-04 10:32+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2002-06-10 14:32+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2002-06-10 14:35+0200\n"
"Last-Translator: Stanislav Višňovský <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -40,8 +40,7 @@ msgstr "Chyba pri čítaní z procesu pre zobrazenie dialógu: %s\n"
#: src/delete.c:333
#, c-format
-msgid ""
-"Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
+msgid "Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
msgstr "Chyba pri spustení dialógu metacity pre zabitie aplikácie: %s\n"
#: src/delete.c:431
@@ -94,14 +93,12 @@ msgstr "Odmaximalizovať okno"
msgid ""
"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
"binding\n"
-msgstr ""
-"Iný program už používa kláves %s s modifikátormi %x ako klávesovú skratku.\n"
+msgstr "Iný program už používa kláves %s s modifikátormi %x ako klávesovú skratku.\n"
#: src/main.c:290
#, c-format
msgid "Could not find a theme! Be sure %s exits and contains the usual themes."
-msgstr ""
-"Nepodarilo sa nájsť tému. Overte, že %s existuje a obrazuje obvyklé témy."
+msgstr "Nepodarilo sa nájsť tému. Overte, že %s existuje a obrazuje obvyklé témy."
#: src/main.c:338
#, c-format
@@ -1163,9 +1160,8 @@ msgid "Use standard system font in window titles"
msgstr "Použiť štandardné systémové písmo v titulkoch okna"
#: src/metacity.schemas.in.h:108
-#, fuzzy
msgid "Window focus mode"
-msgstr "Aktivácia okna"
+msgstr "Režim aktivácie okna"
#: src/metacity.schemas.in.h:109
msgid "Window title font"
@@ -1271,22 +1267,23 @@ msgid ""
"Screen %d on display \"%s\" already has a window manager; try using the --"
"replace option to override the current window manager.\n"
msgstr ""
+"Obrazovka %d na displeji \"%s\" už má správcu okien. Skúste použiť prepínač "
+"--replace, aby sa aktuálny správca predefinoval.\n"
#: src/screen.c:252
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
-msgstr "Nepodarilo sa uvoľniť obrazovku %d na displeji '%s'\n"
+#, c-format
+msgid "Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
+msgstr "Nepodarilo sa získať výber správcu okien pre obrazovku %d na displeji \"%s\".\n"
#: src/screen.c:307
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
-msgstr "Obrazovka %d na displeji '%s' už má správcu okien\n"
+msgstr "Obrazovka %d na displeji \"%s\" už má správcu okien\n"
#: src/screen.c:510
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
-msgstr "Nepodarilo sa uvoľniť obrazovku %d na displeji '%s'\n"
+msgstr "Nepodarilo sa uvoľniť obrazovku %d na displeji \"%s\"\n"
#: src/session.c:273
#, c-format
@@ -1436,8 +1433,7 @@ msgstr "V špecifikácii farby nerozpoznaný komponent \"%s\""
msgid ""
"Blend format is \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" does not fit the "
"format"
-msgstr ""
-"Formát miešania he \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" tomu neodpovedá"
+msgstr "Formát miešania he \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" tomu neodpovedá"
#: src/theme.c:859
#, c-format
@@ -1450,21 +1446,19 @@ msgid "Alpha value \"%s\" in blended color is not between 0.0 and 1.0"
msgstr "Hodnota alfa \"%s\" v miešanej farbe nie je medzi 0.0 a 1.0"
#: src/theme.c:916
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
-msgstr ""
-"Formát miešania he \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" tomu neodpovedá"
+#, c-format
+msgid "Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
+msgstr "Formát tieňa je \"shade/base_color/factor\", \"%s\" tomu neodpovedá"
#: src/theme.c:927
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "Could not parse shade factor \"%s\" in shaded color"
-msgstr "Nepodarilo sa spracovať hodnotu alfa \"%s\" v miešanej farbe"
+msgstr "Nepodarilo sa spracovať hodnotu tieňa \"%s\" v tieňovanej farbe"
#: src/theme.c:937
#, c-format
msgid "Shade factor \"%s\" in shaded color is negative"
-msgstr ""
+msgstr "Faktor tieňa \"%s\" v tieňovanej farbe je záporný."
#: src/theme.c:966
#, c-format
@@ -1481,22 +1475,19 @@ msgstr "Výraz umiestnenia obsahuje znak '%s', ktorý nie je povolený"
msgid ""
"Coordinate expression contains floating point number '%s' which could not be "
"parsed"
-msgstr ""
-"Výraz umiestnenia obsahuje reálne číslo '%s', ktoré nie je možné spracovať."
+msgstr "Výraz umiestnenia obsahuje reálne číslo '%s', ktoré nie je možné spracovať."
#: src/theme.c:1269
#, c-format
msgid "Coordinate expression contains integer '%s' which could not be parsed"
-msgstr ""
-"Výraz umiestnenia obsahuje celé čísl '%s', ktoré nie je možné spracovať."
+msgstr "Výraz umiestnenia obsahuje celé čísl '%s', ktoré nie je možné spracovať."
#: src/theme.c:1336
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression contained unknown operator at the start of this text: "
"\"%s\""
-msgstr ""
-"Výraz umiestnenia obsahuje neznámy operátor na začiatku tohto textu: \"%s\""
+msgstr "Výraz umiestnenia obsahuje neznámy operátor na začiatku tohto textu: \"%s\""
#: src/theme.c:1393
msgid "Coordinate expression was empty or not understood"
@@ -1507,14 +1498,12 @@ msgid "Coordinate expression results in division by zero"
msgstr "Výsledok výrazu umiestnenia je delenie nulou"
#: src/theme.c:1584
-msgid ""
-"Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
+msgid "Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
msgstr "Výraz umiestnenia sa snaží použiť operátor modulo na reálne číslo"
#: src/theme.c:1641
#, c-format
-msgid ""
-"Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
+msgid "Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
msgstr "Výraz umiestnenia obsahuje operátor \"%s\" tam, kde sa očakáva operand"
#: src/theme.c:1650
@@ -1575,10 +1564,8 @@ msgstr ""
#: src/theme.c:3973 src/theme.c:4005
#, c-format
-msgid ""
-"Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
-msgstr ""
-"Chýbajúce <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
+msgid "Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
+msgstr "Chýbajúce <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
#: src/theme.c:4056
#, c-format
@@ -1630,8 +1617,7 @@ msgstr ""
#: src/theme.c:4645 src/theme.c:4705
#, c-format
-msgid ""
-"User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
+msgid "User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
msgstr "Používateľské konštanty musia začítať veľkým písmenom, \"%s\" nezačína"
#: src/theme.c:4653 src/theme.c:4713
@@ -1682,8 +1668,7 @@ msgstr "Uhol musí byť medzi 0.0 a 360.0, a je %g\n"
#: src/theme-parser.c:638
#, c-format
msgid "Alpha must be between 0.0 (invisible) and 1.0 (fully opaque), was %g\n"
-msgstr ""
-"Alfa musí byť medzi 0.0 (neviditeľné) a 1.0 (úplne nakreslené), a je %g\n"
+msgstr "Alfa musí byť medzi 0.0 (neviditeľné) a 1.0 (úplne nakreslené), a je %g\n"
#: src/theme-parser.c:684
#, c-format
@@ -1782,10 +1767,8 @@ msgid "No \"value\" attribute on element <%s>"
msgstr "Chýbajúci atribút \"value\" v elemente <%s>"
#: src/theme-parser.c:1320 src/theme-parser.c:1334 src/theme-parser.c:1393
-msgid ""
-"Cannot specify both button_width/button_height and aspect ratio for buttons"
-msgstr ""
-"Nie je možné zadať aj button_width/button_height a aj pomer strán tlačidiel"
+msgid "Cannot specify both button_width/button_height and aspect ratio for buttons"
+msgstr "Nie je možné zadať aj button_width/button_height a aj pomer strán tlačidiel"
#: src/theme-parser.c:1343
#, c-format
@@ -2083,8 +2066,7 @@ msgstr "Najvyšším elementovm témy musí byť <metacity_theme>, nie <%s>"
#: src/theme-parser.c:3615
#, c-format
-msgid ""
-"Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
+msgid "Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
msgstr "Element <%s> nie je povolený v elemente name/author/date/description"
#: src/theme-parser.c:3620
@@ -2094,10 +2076,8 @@ msgstr "Element <%s> nie je povolený v elemente <constant>"
#: src/theme-parser.c:3632
#, c-format
-msgid ""
-"Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
-msgstr ""
-"Element <%s> nie je povolený v elemente vzdialenosti/okrajov/pomeru strán"
+msgid "Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
+msgstr "Element <%s> nie je povolený v elemente vzdialenosti/okrajov/pomeru strán"
#: src/theme-parser.c:3654
#, c-format
@@ -2317,3 +2297,4 @@ msgstr "Presunúť okno _dopredu pri jeho aktivácii"
#~ msgstr ""
#~ "Okno %s nastavuje maximálnu výšku %d menšiu ako je minimálna výška %d, "
#~ "vypínam zmenu veľkosťi\n"
+